Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering a ved Med. klinikk, Med. avdeling SSA 100 % vikar Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale HAB Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling 2A, 75% st, fast Medisinsk avdeling SSK Personalarkiv 221

2 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Sykehuspartner, Grimstad Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Fagavdeling Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Psykiatrisk sykehusavdeling Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Psykiatrisk sykehusavdeling Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Medisinsk avdeling SSA Personalarkiv 221

3 I,, N Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Laboratorieavdeling SSA Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale DPS Aust-Agder Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Radiologisk avdeling SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Barnepost SSK, 25% vikar/25% engasjement Barneseksjonen SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale DPS Strømme døgnpost Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ Ber om ny mènvurdering og purring på tidligere henvendelse om mènvurdering - NPE-sak 2012/ Øyeavdeling Pasientarkiv 432

4 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ Avtale - Videreutdanning/bindingstid Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert skjema - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Laboratorieavdeling SSA Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - KLP Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 12/ Refusjonskrav - tidsubestemt lønnstilskudd - NAV Arendal Radiologisk avdeling SSA Personalarkiv 221

5 I,, N Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Klinikk for psykisk helse Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Hjerteseksjonen SSA Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - medhold - ber om ménvurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Spesialfysioterapeut ved Medisinsk klinikk, Avdeling for voksen habilitering, 60% st, fast Avdeling for voksenhabilitering Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Medisinsk post 1D SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 13/ LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesiallistreglene Nevrologisk avdeling Personalarkiv 221

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 13/ Attest Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - miljøterapeut ved KPH Døgnenhet A SSA ekstrahjelp Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Lønnsfastsettelse - Medisinsk serviceklinikk Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Vitnemål Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved KPH, Psyk. avd. Enhet D 89,2 % fast Personalarkiv

7 I,, N Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: REK sør-øst - Informasjon om vedtak 2013/1841- Forskningsprosjekt - Friluftsterapi for utsatt ungdom Forskningsprosjekt - Friluftsterapi for utsatt ungdom - Forsker Leiv Einar Gabrielsen Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale DPS Aust-Agder Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 13/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - søknad - IA-sak - NAV skanning ØNH-avdeling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ole Fredrik Ommundsen Smittevernenheten Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Heidi Renate Vonstad Smittevernenheten

8 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Maiken Mundt Smittevernenheten Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykmeldte - Dialogmøte 1 inkl oppfølgingsplan IA-sak - DPS Strømme døgnpost Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om tilleggsopplysninger - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Åseral Ortopedisk avdeling SSA Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Ortopedisk post 3 C SSK, 75% st, vikar Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ tbetalingsvedtak for helserefusjon av frikort pasientreiser tbetalingsvedtak for helserefusjon - frikort pasientreiser 2014 HELFO region sør Regnskapsseksjon SSHF Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Psykiatrisk sykehusavdeling Pasientarkiv 423

9 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - NAV Arendal Medisinsk post C SSA Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100 % st, fast Ansettelse - Overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100 % st. fast Medisinsk serviceklinikk Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100 % st. fast Medisinsk serviceklinikk Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Overlege ved Radiologisk avdeling, Arendal, 100 % st. fast Radiologisk avdeling SSA

10 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Psykiatrisk sykehusavdeling Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender ytterligere journaldokumentasjon fra avdeling - NPE-sak 2014/ DPS Aust-Agder Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Autorisasjon - CV Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Søgne kommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Vegard Nilsen Fagavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Vest Agder Fylkeskommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Frøystein, Oddmund Fagavdeling

11 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Lindesnes kommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Jon Buestad Fagavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra ia - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Eli Anne Skaranger Fagavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Marnardal kommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Kjell Rune Olsen Fagavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Mandal kommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Heidi Henanger Haven Fagavdeling Internt notat med oppfølging, 14/ Høringssvar fra Fagavdelingen - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Fagavdeling Fagavdeling Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Pasientarkiv 432

12 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om pasientopplysninger - Forespørsel om pasientopplysninger - Tryg Forsikring, Bergen Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent-pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 6.1, 21.13% st, fast Ansettelse - Assistent/studentstillinger ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand, div. st. Marion Koveland Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinskpost 2C SSK, 35% st, fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/sykepleierstudent ved Hjertemedisinsk sengepost 2C/Hjerteovervåkingen, Kristiansand, div faste st. Monica Hannaas Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/miljøterapeut m/spes. utd. ved DPS Aust-Agder, Døgnenhet Arendal, div. fast og vikariat DPS Aust-Agder Inngående eksternt produsert, 14/ Purring - pasient klage - Pasientklage - Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved DPS Strømme poliklinikk Mandal, 60% st, fast Ansettelse - Overlege ved DPS Strømme poliklinkk, Mandal, 60 % st. fast Bodil Margrethe Ruud

13 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering b ved KPH, Psyk sykehusavdeling SSA 100 % utdanningsstilling Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, 100 % utdanningsstilling Janne Saberniak Inngående eksternt produsert, 14/ Purring på studie 1 - Forskningsprosjekt - A randomized phase II - study comparing two schedules of hyperfractionated thoracic radiotherapy in limited disease small-cell lung cancer Forskningsprosjekt - A randomized phase II - study comparing two schedules of hyperfractionated thoracic radiotherapy in limited disease small-cell lung cancer - prosjektleder Christian Kersten Christian Kersten Forskning 522 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling 2A, 15% st, fast Ansettelse - Sykepleier ved Med. post 2A SSK, 255 % st. fast til fordeling Medisinsk avdeling SSK Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling 2A, 20% st, fast Ansettelse - Sykepleier ved Med. post 2A SSK, 255 % st. fast til fordeling Medisinsk avdeling SSK Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk post 2A SSK, 85% st, fast Ansettelse - Sykepleier ved Med. post 2A SSK, 255 % st. fast til fordeling Silje Salvesen

14 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Assistent ved Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling 2A, 20% st, fast Ansettelse - Assistent ved Med. post 2A SSK, 20 % st. fast Medisinsk avdeling SSK tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Makeskifte/ tilleggsgrunn Andreas Kjærs vei 76 gnr 150 bnr Oversendelse av ferdig tinglyst skjøte Makeskifte/ tilleggsgrunn Andreas Kjærs vei 76 gnr 150 bnr 1840 Kristiansand kommune Plan- og bygningsetaten Eiendomsavdeling Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Enhetsleder Arkiv- og dokumentasjonsenheten, Arendal - st. ref Driftsenhet Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Enhetsleder Arkiv- og dokumentasjonsenheten, Arendal - st. ref Arkiv og dokumentasjonsavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Med. klinikk, Med. avdeling SSA 100 % vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal, 2 x 100 % st. vikariat Ronny Skille

15 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Leger i spesialisering ved Radiologisk avdeling SSK, 100% st, vikar Leger i spesialisering Radiologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Radiologisk avdeling SSK Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Helsesekretær ved Medisinsk Service klinikk, Radiologisk avdeling SSK, 100% st, fast Helsesekretær Radiologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Radiologisk avdeling SSK tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Vennesla Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Tilsynssak - oversendelse til avdelingene - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Kirurgisk klinikk Barnesenteret Medisinsk klinikk Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ekstrahjelp som assistent ved Medisinsk avdeling SSF som ekstrahjelp Personalarkiv 221

16 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på krav om oppreisningserstatning - Krav om oppreisningserstatning - Sørlandsadvokatene DA Organisasjonsavdeling Pasientarkiv 155 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende krav om oppreisningserstatning - Krav om oppreisningserstatning - Sørlandsadvokatene DA Organisasjonsavdeling Pasientarkiv 155 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. ( ) Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Rita Rosfjord tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. ( ) Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Jørn Thomas Moksness Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. ( ) Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Torbjørn Lyngdal

17 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. ( ) Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Carina Egeland tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Claudia Candale-Radu

18 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Hamed Abo Obaid tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Ronny Shek tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Shamsa llah

19 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Mila Dakovic tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Lars Jørgen Garstad Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Sandra Foreid tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref

20 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Sofie Strand Klausen tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arendal Kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om fødselstidspunkt - Forespørsel om fødselstidspunkt - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - laboratorieassistent ved Lab. medisinsk biokjemi SSA ekstrahjelp Personalarkiv 221

21 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja - Turnurlege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Raymond André Tellefsen 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Raymond André Tellefsen 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Jørgen Harby Brochmann 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Jørgen Harby Brochmann 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Kristine Brummenæs 212

22 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Jens Christian Bech 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Pernille Ribe 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Anne Heim Tveiten 212 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codan Forsikring NF Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskud til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Arbeidspraksis SSA - tiltak i regi av NAV - NAV Arendal Medisinsk avdeling SSA Inngående eksternt produsert, 14/ Mottatt søknad vedrørende ledig stilling som renholder/renholdsoperatør - ref Renholder/renholdsoperatør Husøkonomenheten, Kristiansand - st. ref Tora Mosdøl Tveiten

23 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - DPS Strømme Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Torungen Spesialistsenter Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Overlege ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdelingen, timelønnet vikar Anestesiavdeling SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Driftsenhet Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Driftsenhet Personalarkiv 221

24 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Driftsenhet Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Driftsenhet Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Sirdal DPS Lister poliklinikk Flekkefjord Pasientarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykmeldte - Oppfølgingssamtale IA-sak - Kirurgisk sengepost 3A SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykmeldte - Dialogmøte med oppfølgingsplan IA-sak - Kirurgisk sengepost 3A SSK Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Helsetilsynet - Varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Helsetilsynet - Varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Helsetilsynet Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433

25 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Henvendelse fra pårørende - Henvendelse fra pårørende Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse fra pårørende - Henvendelse fra pårørende Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Storebrand Forsikring AS Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Lege Vidar Bjørnås Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om turnusplass i kirurgi som del av PJ Søknad om hospitering - Kirurgisk avdeling/medisinerstudent Anna-Barbara Kornitzky Kirurgisk klinikk Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om pasientopplysninger - Forespørsel om pasientopplysninger - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Pasientarkiv 423

26 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent Søknad om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent Anna Marczuk Kirurgisk klinikk Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om endring/retting i pasientjournal - Anmodning om endring/retting i pasientjournal - Medisinsk klinikk Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DNB Livsforsikring ASA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Gjeld og endring av adresse - Gjeldsordning - Regnskapsseksjon SSHF Pasientarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Lindesnes Medisinsk avdeling SSK Pasientarkiv 423

27 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Varsel om opprettelse av tilsynsak etter klage fra pasient - Fylkesmannen i Aust-Agder - Varsel om opprettelse av tilsynsak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding fra SSHF til henvisende lege/fastlege - Avviksmelding fra SSHF til henvisende lege/fastlege - Legekontoret Myra Gyn/obst. avdeling SSA Pasientarkiv 305 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding fra SSHF til henvisende lege/fastlege - Avviksmelding fra SSHF til henvisende lege/fastlege - Pollen Legesenter Gyn/obst. avdeling SSA Pasientarkiv 305

28 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Personalarkiv 221