Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering a ved Med. klinikk, Med. avdeling SSA 100 % vikar Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/ Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale HAB Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling 2A, 75% st, fast Medisinsk avdeling SSK Personalarkiv 221

2 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Sykehuspartner, Grimstad Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Fagavdeling Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Psykiatrisk sykehusavdeling Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Psykiatrisk sykehusavdeling Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse - Medisinsk avdeling SSA Personalarkiv 221

3 I,, N Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Laboratorieavdeling SSA Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale DPS Aust-Agder Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Radiologisk avdeling SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Barnepost SSK, 25% vikar/25% engasjement Barneseksjonen SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale DPS Strømme døgnpost Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ NPE-sak 2012/ Ber om ny mènvurdering og purring på tidligere henvendelse om mènvurdering - NPE-sak 2012/ Øyeavdeling Pasientarkiv 432

4 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ Avtale - Videreutdanning/bindingstid Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Signert skjema - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Laboratorieavdeling SSA Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 12/ KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - KLP Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 12/ Refusjonskrav - tidsubestemt lønnstilskudd - NAV Arendal Radiologisk avdeling SSA Personalarkiv 221

5 I,, N Internt notat med oppfølging, 12/ Lønnsfastsettelse - Klinikk for psykisk helse Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Hjerteseksjonen SSA Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - medhold - ber om ménvurdering - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 13/ Ansettelsesvedtak - Spesialfysioterapeut ved Medisinsk klinikk, Avdeling for voksen habilitering, 60% st, fast Avdeling for voksenhabilitering Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Medisinsk post 1D SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 13/ LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesiallistreglene Nevrologisk avdeling Personalarkiv 221

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 13/ Attest Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - miljøterapeut ved KPH Døgnenhet A SSA ekstrahjelp Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Lønnsfastsettelse - Medisinsk serviceklinikk Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Vitnemål Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved KPH, Psyk. avd. Enhet D 89,2 % fast Personalarkiv

7 I,, N Inngående eksternt produsert, 13/ NPE-sak 2013/ Vedtak - avslag - NPE-sak 2013/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: REK sør-øst - Informasjon om vedtak 2013/1841- Forskningsprosjekt - Friluftsterapi for utsatt ungdom Forskningsprosjekt - Friluftsterapi for utsatt ungdom - Forsker Leiv Einar Gabrielsen Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Forskning Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale DPS Aust-Agder Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 13/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - søknad - IA-sak - NAV skanning ØNH-avdeling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Ole Fredrik Ommundsen Smittevernenheten Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Heidi Renate Vonstad Smittevernenheten

8 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Maiken Mundt Smittevernenheten Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykmeldte - Dialogmøte 1 inkl oppfølgingsplan IA-sak - DPS Strømme døgnpost Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om tilleggsopplysninger - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Åseral Ortopedisk avdeling SSA Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Kirurgiske senger, Ortopedisk post 3 C SSK, 75% st, vikar Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ tbetalingsvedtak for helserefusjon av frikort pasientreiser tbetalingsvedtak for helserefusjon - frikort pasientreiser 2014 HELFO region sør Regnskapsseksjon SSHF Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Psykiatrisk sykehusavdeling Pasientarkiv 423

9 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - NAV Arendal Medisinsk post C SSA Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100 % st, fast Ansettelse - Overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100 % st. fast Medisinsk serviceklinikk Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 100 % st. fast Medisinsk serviceklinikk Internt notat med oppfølging, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - tilsynssak - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Overlege ved Radiologisk avdeling, Arendal, 100 % st. fast Radiologisk avdeling SSA

10 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Psykiatrisk sykehusavdeling Pasientarkiv 432 Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ Oversender ytterligere journaldokumentasjon fra avdeling - NPE-sak 2014/ DPS Aust-Agder Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Sakkyndig vurdering - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Autorisasjon - CV Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Søgne kommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Vegard Nilsen Fagavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Vest Agder Fylkeskommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Frøystein, Oddmund Fagavdeling

11 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Lindesnes kommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Jon Buestad Fagavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra ia - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Eli Anne Skaranger Fagavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Marnardal kommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Kjell Rune Olsen Fagavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Høringssvar fra Mandal kommune - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Heidi Henanger Haven Fagavdeling Internt notat med oppfølging, 14/ Høringssvar fra Fagavdelingen - Strategiplan SSHF Høring - Strategiplan SSHF Fagavdeling Fagavdeling Internt notat med oppfølging, 14/ NPE-sak 2014/ ttalelse fra avdeling - NPE-sak 2014/ Ortopedisk avdeling SSK Pasientarkiv 432

12 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om pasientopplysninger - Forespørsel om pasientopplysninger - Tryg Forsikring, Bergen Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent-pleie ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet 6.1, 21.13% st, fast Ansettelse - Assistent/studentstillinger ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand, div. st. Marion Koveland Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinskpost 2C SSK, 35% st, fast Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/sykepleierstudent ved Hjertemedisinsk sengepost 2C/Hjerteovervåkingen, Kristiansand, div faste st. Monica Hannaas Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/miljøterapeut m/spes. utd. ved DPS Aust-Agder, Døgnenhet Arendal, div. fast og vikariat DPS Aust-Agder Inngående eksternt produsert, 14/ Purring - pasient klage - Pasientklage - Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Overlege ved DPS Strømme poliklinikk Mandal, 60% st, fast Ansettelse - Overlege ved DPS Strømme poliklinkk, Mandal, 60 % st. fast Bodil Margrethe Ruud

13 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kirurgisk avdeling SSK Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering b ved KPH, Psyk sykehusavdeling SSA 100 % utdanningsstilling Ansettelse - Lege i spesialisering ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, 100 % utdanningsstilling Janne Saberniak Inngående eksternt produsert, 14/ Purring på studie 1 - Forskningsprosjekt - A randomized phase II - study comparing two schedules of hyperfractionated thoracic radiotherapy in limited disease small-cell lung cancer Forskningsprosjekt - A randomized phase II - study comparing two schedules of hyperfractionated thoracic radiotherapy in limited disease small-cell lung cancer - prosjektleder Christian Kersten Christian Kersten Forskning 522 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling 2A, 15% st, fast Ansettelse - Sykepleier ved Med. post 2A SSK, 255 % st. fast til fordeling Medisinsk avdeling SSK Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling 2A, 20% st, fast Ansettelse - Sykepleier ved Med. post 2A SSK, 255 % st. fast til fordeling Medisinsk avdeling SSK Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk post 2A SSK, 85% st, fast Ansettelse - Sykepleier ved Med. post 2A SSK, 255 % st. fast til fordeling Silje Salvesen

14 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Assistent ved Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling 2A, 20% st, fast Ansettelse - Assistent ved Med. post 2A SSK, 20 % st. fast Medisinsk avdeling SSK tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Makeskifte/ tilleggsgrunn Andreas Kjærs vei 76 gnr 150 bnr Oversendelse av ferdig tinglyst skjøte Makeskifte/ tilleggsgrunn Andreas Kjærs vei 76 gnr 150 bnr 1840 Kristiansand kommune Plan- og bygningsetaten Eiendomsavdeling Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Enhetsleder Arkiv- og dokumentasjonsenheten, Arendal - st. ref Driftsenhet Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Enhetsleder Arkiv- og dokumentasjonsenheten, Arendal - st. ref Arkiv og dokumentasjonsavdeling Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Med. klinikk, Med. avdeling SSA 100 % vikar Ansettelse - Lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Arendal, 2 x 100 % st. vikariat Ronny Skille

15 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Leger i spesialisering ved Radiologisk avdeling SSK, 100% st, vikar Leger i spesialisering Radiologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Radiologisk avdeling SSK Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Helsesekretær ved Medisinsk Service klinikk, Radiologisk avdeling SSK, 100% st, fast Helsesekretær Radiologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Radiologisk avdeling SSK tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Vennesla Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Internt notat med oppfølging, 14/ Tilsynssak - oversendelse til avdelingene - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsynssak - Kirurgisk klinikk Barnesenteret Medisinsk klinikk Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Ekstrahjelp som assistent ved Medisinsk avdeling SSF som ekstrahjelp Personalarkiv 221

16 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på krav om oppreisningserstatning - Krav om oppreisningserstatning - Sørlandsadvokatene DA Organisasjonsavdeling Pasientarkiv 155 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende krav om oppreisningserstatning - Krav om oppreisningserstatning - Sørlandsadvokatene DA Organisasjonsavdeling Pasientarkiv 155 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. ( ) Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Rita Rosfjord tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. ( ) Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Jørn Thomas Moksness Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. ( ) Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Torbjørn Lyngdal

17 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Enhetsleder - st. ref. ( ) Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Carina Egeland tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref Enhetsleder ARA Avgiftningsenheten, Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Claudia Candale-Radu

18 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Hamed Abo Obaid tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Ronny Shek tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Shamsa llah

19 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Mila Dakovic tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Lars Jørgen Garstad Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Sandra Foreid tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref

20 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Sofie Strand Klausen tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Kristiansand - st. ref tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arendal Kommune Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om fødselstidspunkt - Forespørsel om fødselstidspunkt - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - laboratorieassistent ved Lab. medisinsk biokjemi SSA ekstrahjelp Personalarkiv 221

21 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja - Turnurlege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Raymond André Tellefsen 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Raymond André Tellefsen 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Jørgen Harby Brochmann 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Jørgen Harby Brochmann 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Kristine Brummenæs 212

22 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Jens Christian Bech 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Pernille Ribe 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Turnuslege ved SSA, 100% st, turnustjeneste Ansettelse - turnuslege SSA - 9 x 100 % st. turnustjeneste Anne Heim Tveiten 212 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Codan Forsikring NF Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskud til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Arbeidspraksis SSA - tiltak i regi av NAV - NAV Arendal Medisinsk avdeling SSA Inngående eksternt produsert, 14/ Mottatt søknad vedrørende ledig stilling som renholder/renholdsoperatør - ref Renholder/renholdsoperatør Husøkonomenheten, Kristiansand - st. ref Tora Mosdøl Tveiten

23 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - DPS Strømme Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Torungen Spesialistsenter Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - IF Skadeforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - Overlege ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdelingen, timelønnet vikar Anestesiavdeling SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Driftsenhet Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Driftsenhet Personalarkiv 221

24 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Driftsenhet Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsfastsettelse - Driftsenhet Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Sirdal DPS Lister poliklinikk Flekkefjord Pasientarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykmeldte - Oppfølgingssamtale IA-sak - Kirurgisk sengepost 3A SSK Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 14/ Oppfølging sykmeldte - Dialogmøte med oppfølgingsplan IA-sak - Kirurgisk sengepost 3A SSK Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Helsetilsynet - Varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Helsetilsynet - Varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Helsetilsynet Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433

25 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Henvendelse fra pårørende - Henvendelse fra pårørende Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse fra pårørende - Henvendelse fra pårørende Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Storebrand Forsikring AS Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Lege Vidar Bjørnås Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om turnusplass i kirurgi som del av PJ Søknad om hospitering - Kirurgisk avdeling/medisinerstudent Anna-Barbara Kornitzky Kirurgisk klinikk Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om pasientopplysninger - Forespørsel om pasientopplysninger - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Pasientarkiv 423

26 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent Søknad om praksisplass - Kirurgisk avdeling/medisinstudent Anna Marczuk Kirurgisk klinikk Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om endring/retting i pasientjournal - Anmodning om endring/retting i pasientjournal - Medisinsk klinikk Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ NPE-sak 2014/ Skademelding med skjema - NPE-sak 2014/ Norsk pasientskadeerstatning Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - DNB Livsforsikring ASA Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Gjeld og endring av adresse - Gjeldsordning - Regnskapsseksjon SSHF Pasientarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - NAV Lindesnes Medisinsk avdeling SSK Pasientarkiv 423

27 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Varsel om opprettelse av tilsynsak etter klage fra pasient - Fylkesmannen i Aust-Agder - Varsel om opprettelse av tilsynsak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oslo universitetssykehus Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding fra SSHF til henvisende lege/fastlege - Avviksmelding fra SSHF til henvisende lege/fastlege - Legekontoret Myra Gyn/obst. avdeling SSA Pasientarkiv 305 tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding fra SSHF til henvisende lege/fastlege - Avviksmelding fra SSHF til henvisende lege/fastlege - Pollen Legesenter Gyn/obst. avdeling SSA Pasientarkiv 305

28 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Personalarkiv 221

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00332-16 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe - Smittevernenheten 01.09.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00722-12 KOPI:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 08082012. Offentlig journal. Periode: 03082012-03082012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig journal Periode: 03082012-03082012 11/00405-11 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01448-23 Vedlegg til arbeidsavtale 01.03.2014-31.03.2014 Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00107-37 Signert avtale ifm videreutdanning gastrosykepleie Personalmappe - Medisinsk post SSF Inngående eksternt produsert, 11/00347-7 Attester - spesialistgodkjenning Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-21 Takker ja og arbeidsavtale - Helsefagarbeider ved Vikarenhet SSK. ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01212-21 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Barneseksjonen SSK, 100% st, vikar Personalmappe - Barnesenteret 05.12.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00221-19 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00354-17 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01001-10 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01994-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00198-16 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/03315-18 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00310-27 Takker ja og arbeidsavtale - Pediatrisk sykepleier ved Barnepost SSK, 25% st, engasjement Personalmappe - 11.12.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 13/01295-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/03525-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01216-2 Tilbud - Stilling som spesialutdannet sykepleier ved Medisinsk klinikk, PCI, SSA, vikar Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01340-13 Tilbud - Stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00422-15 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: 15.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00221-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling SSA - 100 % st. vikar Offl 25 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/00233-13 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00280-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00289-10 Vedlegg til arbeidsavtale 05.10.2015-03.01.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00496-13 Ansiennitetsberegning Dok. dato: 13.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/01001-7 Tilbud - stilling som overlege ved Radiologisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00310-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01.2015-22.11.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK 19.11.2014 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00310-23 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013

Offentlig journal. Periode: 15032013-15032013. Sørlandet sykehus HF 20032013 Offentlig journal Periode: 15032013-15032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saks behandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentligjournal Periode: 15032013-15032013 11/02440-11 I Tilg. kode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00347-10 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - tgående internt produsert, 11/00545-6 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01034-13 Ansettelsesvedtak

Detaljer