Servicedesign av Nye Deichman

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Servicedesign av Nye Deichman"

Transkript

1 Servicedesign av Nye Deichman Kjerneinnsikter fra brukerstudiet Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Gunnar Bothner-By Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS

2 Introduksjon

3 Bidragsytere og opphavsrett En spesiell takk til brukerne, de ansatte ved biblioteket og de eksterne aktørene som har tatt seg tid og delt sine synspunkter med oss. Du har lov til å dele, kopiere, distribuere og spre verket. Du skal navngi alle bidragsytere. Du kan ikke endre, bearbeide eller bygge videre på dette verket. Bidragsytere:!! Deichmanske hovedbibliotek!! live work Innsikter, ideer og konsepter er tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens: «Navngivelse-Ingen Bearbeidelse 3.0 Norge», jf.: creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/ Prosjektet er finansiert av Norsk Designråd gjennom Design Pilotprogrammet, se mer på norskdesign.no

4 Bakgrunn for prosjektet I løpet av 2017 vil det nye Deichmanske hovedbibliotek stå klart i Bjørvika. Hittil har det nye bygget tiltrukket seg mye oppmerksomhet, både internt og i den offentlige debatten. Nå er tiden inne for å heve fokuset på verdien biblioteket skal skape for brukerne gjennom nyskapende tjenester. Derfor ønsker Deichmanske bibliotek å kjøre et visjonsprosjekt rundt brukeropplevelsen og tjenestetilbudet ved det nye hovedbiblioteket. Ambisjonen er å forene kreftene hos Deichman rundt en visjonsbeskrivelse av tjenestetilbudet. Resultatene skal skape et tydelig bilde av fremtidens bibliotek og samtidig spille inn i den pågående operasjonaliseringsprosessen. Prosjektgruppen ønsker i tillegg å innlemme metoder og verktøy brukt i visjonsprosjektet i sin egen utviklings- og forbedringsmetodikk. Målet for prosjektet er å skape et helhetlig bilde av tjenestekonseptet ved Deichman, samt beskrive enkelte «fyrtårntjenester» som kan skape oppmerksomhet og konstruktiv debatt blant ansatte og i samfunnet. 6

5 Prosessen så langt I første del av prosjektet har målet vært å kartlegge behov både blant brukerne og de ansatte ved biblioteket samt innhente synspunkter og innspill fra eksterne aktører. Vi har gjennomført 16 intervjuer med til sammen 29 personer:!! 14 brukere fordelt på 7 intervjuer!! 9 ansatte fra hovedbiblioteket fordelt på 4 intervjuer!! 6 eksterne aktører fordelt på 5 intervjuer Dette dokumentet er en oppsummering av behov og innsikter fra brukerstudiet og danner utgangspunktet for videre diskusjon og utvikling. 7

6 Kjerneinnsikter

7 Bygg videre på brukernes forventing om et fristed som tilbyr ro og gratistjenester

8 «Når jeg drar til biblioteket drar jeg ikke bare for boka, men atmosfæren lukten og omgivelsene.» - Ibrahim Alle vi har snakket med har en oppfatning av hva som gjør biblioteket unikt. De fleste har en tradisjonell forventning om hva slags opplevelse et bibliotek skal tilby og mange mener at dette særpreget bør bestå i det nye bygget. For mange handler særpreget om stillheten og roen på biblioteket. Flere ser på biblioteket som et fristed og et sted hvor man kan være fokusert. Andre mener det spesielle med biblioteket er at det er gratis med et bredt innholdstilbud. 11

9 En av brukerne forteller at han har hørt at Kunstnernes Hus og Litteraturhuset konkurrerer på ølpriser. Han mener at det bør være andre ting enn å ha det billigste ølet som trekker folk: «Det blir for mye overlapp og for lite spesialisering.» - Jan Fredrik

10 Skap rom med sterke og varierte identiteter

11 «Det er ingen som liker nøytrale rom.» - Kurator De fleste bruker ordet «atmosfære» for å beskrive hva de ønsker seg av et bibliotek, men innholdet de legger i det varierer sterkt. Biblioteket har en hel rekke ulike brukergrupper som alle har sine særtrekk. Biblioteket kan gjennom å skape ulike atmosfærer i bygget gjøre at man som bruker finner «sine plasser» eller «sine rom». Tydelige og sterke karaktertrekk i ulike deler av biblioteket kan også berike opplevelsen av å være der og bygge oppunder innholdet som presenteres. 14

12 En representant for bokbransjen forteller om hvordan ulike rom og soner er lagt opp på Litteraturhuset: «Der har de forskjellige soner for dem som ikke liker hverandre eller til og med er redde for hverandre. De kan være i hver sin etasje og så møtes alle i kafeen.»

13 Husk å skape dynamiske rom hvor man både kan være sammen med andre og være alene

14 «Det som er deilig med biblioteket er at man er aleine men sammen.» - Kurator Brukerne drar til biblioteket av ulike grunner og har ulike behov mens de er der. Noen bruker biblioteket til å studere, lese aviser, drive slektsforskning mens andre drar dit for å delta på kurs, i lesesirkler eller gå på utstilling. Familier drar gjerne sammen til biblioteket og det gjør vennegjenger også hvis det er noe som skjer der. Biblioteket må legge til rette for at det er praktisk mulig for brukerne å veksle mellom å være både alene og sammen i løpet av et besøk. 17

15 En av brukerne forteller at hun gjerne drar på biblioteket hvis det finnes aktiviteter der som hun kan benytte seg av sammen med andre: «Biblioteket kan være et fint sted å dra til på egenhånd, men det er enklere å dra dit når man har en avtale.» - Hanne

16 Bruk bibliotekarenes spesialkompetanse til å utvikle nye former for kurs og aktiviteter

17 «Datakursene for seniorer er booket opp et halvt år i forveien. De er en gedigen suksess og enkle å drive også.» -! Ansatt Aktive formidlingstilbud som seniorkurs, særemnekurs, lesesirkler og høytlesning er populære blant publikum og noe de ansatte føler at biblioteket er flinke til. Slike involverende tjenester skaper muligheter til å trekke frem innhold i kontekst av samfunnsdebatten, politikk og aktuelle kulturbegivenheter. Siden biblioteket har en opplysende og opplærende funksjon i samfunnet synes de ansatte at det er viktig at biblioteket beholder og videreutvikler denne delen av tilbudet. Brukerne vi har snakket med ser i tillegg på biblioteket som en potensiell arena for debatt, forelesninger og foredrag. 20

18 En av brukerne forteller at Folkeuniversitetet har hatt en del interessante foredrag og forelesninger i «en av disse gamle salene på Universitetet»: «Det har vært om alt mulig rart. Veldig spennende temaer. Da klør det i øra.» - Jan Fredrik

19 Ingenting overgår god service for å skape lojalitet

20 «Når jeg kommer inn der er det sånn som jeg vil at butikker skal være. Da kommer det ei blid dame bort til meg og spør om hu kan hjelpe meg å finne det jeg leiter etter.» - Jan Fredrik Det er lett å tenke at bøkene er det viktigste, men det er god service som skaper muligheter for brukerne. Lojalitet handler om å fjerne barrierer og gjøre nyoppdagelser enkelt. Da er tilgjengelige og imøtekommende ansatte det beste virkemiddelet biblioteket har. De ansatte synes det er svært givende å jobbe med publikum og mange av brukerne forteller historier om god service og hyggelige og kompetente bibliotekarer. En systematisk tilnærming til å gi brukerne ny innsikt ved hvert besøk kan bidra til at de kommer tilbake. 23

21 En brukerne forteller at lokalene som kommunebiblioteket holdt til i ikke var så mye å skryte av. Det lå i en kjeller og det luktet veldig spesielt der, men det gjorde egentlig ingenting: «Hun [bibliotekaren] var alltid blid og hyggelig og det gjorde at man følte seg velkommen.» - Hanne

22 Forsterk den fysiske opplevelsen av boken

23 «Hver bok er et kunstverk som jeg tar vare på.» -! Anders Boken som gjenstand har en spesiell status hos brukerne den er noe man ønsker å ta vare på. Oppslagsverk, faktabøker og gamle, klassikere er ekstra spesielle og brukerne mener det er en verdi i seg selv å ha dem i hendene og bla i dem. Noen av brukerne trekker også frem bokas autoritet som kilde og nytteverdien av å ha den tilgjengelig på hyllen når man trenger den. Brukerne har også et bevisst forhold til om de ønsker å eie eller leie, men den fysiske boken har en plass uansett. 26

24 En av brukerne forteller at hun gjerne plukker ut en bok ut i fra coveret: «Jeg må ha det visuelle for å bli tiltrukket av en bok. Den må fange oppmerksomheten min.» - Synnøve

25 Utlånsstatistikken er en uutnyttet ressurs for å skape nye tjenester for brukerne

26 «Vi burde kunne bruke statistikken mer aktivt. Ha tid til å lese hva som faktisk skjer.» - Ansatt De ansatte tror biblioteket generelt sett kan bli enda bedre på å bruke statistikk enn det er i dag. Veiledning av publikum opplever de ansatte som personalisering i bokstavlig forstand, men flere mener at andre deler av tjenestetilbudet også kan ha godt av innspill fra brukerne. Som et utgangspunkt for å gi et enda bedre personalisert tilbud, for eksempel på nett, tror de ansatte det kan være nyttig å bruke utlånstatistikken. Statistikken kan bidra til å gi bedre anbefalinger til hver enkelt bruker og koble sammen brukere, aktiviteter og innhold.

27 En av de ansatte forteller at man ved biblioteket er for dårlige til å spørre hva brukerne savner og hva som ikke fungerer: «Jeg savner litt brukerundersøkelser. Jeg tror vi ville fått noen aha-opplevelser. Brukerne vil kanskje ikke ha det vi tror de vil ha.»

28 Vis ikke-brukerne at biblioteket tilbyr mye større dybde enn internettet

29 «Bøkene er 100% sikre mens internett er ikke det men internett oppdateres alltid med det som er nytt.» - Ibrahim Ikke-brukerne er overrasket over hvor mye større dybde de finner på biblioteket enn det de finner på internett. På internett finner man informasjon raskt og den ligger lett tilgjengelig. De fleste vi har snakket med bruker internett når de har noe de lurer på eller ønsker å finne ut av. Spesielt de unge synes det er tungvint å slå opp i bøker. Ikke-brukerne har likevel behov for den dybden som bøkene gir i tillegg til at bøker er kvalitetssikret og har høyere troverdighet enn nettet. Forutsetningen for å kunne gå i dybden er at man har tid til det. 32

30 En av brukerne forteller at YouTube er litt som biblioteket siden man kan finne alt mulig der: «På YouTube legger folk ut musikk og sanger som du ikke finner på Spotify for eksempel. Spotify mangler den dybden som er på forum og YouTube.» - Philip

31 Den nye plasseringen er ikke nok til å gjøre biblioteket mer synlig i byen

32 «Jeg savner å se Deichman som en del av det daglige livet i Oslo.» - Ansatt Mange av brukerne tror at det nye biblioteket kan dra nytte av plasseringen i Bjørvika mens eksterne aktører tviler på at det ligger sentralt nok til å trekke inn folk flest. Flere nevner at biblioteket bør spille på og bygge oppunder tilbudet til de andre aktørene i Bjørvika. Synlighet på sentrale knutepunkter som Oslo S og Oslo City anser de ansatte som en mulighet til å trekke publikum og tilby nye tjenester. Flere brukere har det lokale biblioteket som inngangsport til biblioteksverdenen. Synlighet i byens filialer kan dermed bidra til å lede publikum til hovedbiblioteket. 35

33 En av de ansatte forteller at biblioteket kan være en sosial møteplass: «I Trondheim ligger biblioteket i enden av hovedgaten. Det er kjent som stedet med de beste bollene og kakaoen i byen.»

34 Brukerne forventer at biblioteket skal overraske

35 «Biblioteket har jo penset meg inn på mye rart.» - Anders Brukerne forteller at de ser på biblioteket som et rikholdig innholdsunivers der man kan slumpe over ting. Selv om brukerne gjerne kommer til biblioteket for å se etter en spesiell bok eller gå på et arrangement, forventer de også å finne ting som de egentlig ikke var på jakt etter. Når brukerne finner det de leter etter vil de gjerne også finne annet relatert innhold. De ansattes kunnskap og erfaring kan sammen med nye tjenester gjøre at biblioteket kan fortsette å overraske brukerne også i fremtiden. 38

36 En av ansatte synes at biblioteket bør invitere brukerne til å utforske: «Biblioteket skal være en storby en plass hvor du stadig oppdager noe nytt.»

37 Lag et bibliotek for barn og foreldre

38 «Se på Aker Brygge. Det som er best besøkt der nede er klatrestativene og det er jo gratis.» - Gründer Et barnevennlig bibliotek kan tilfredstille barnas behov, samtidig som det trekker foreldrene dit. Mange av brukerne sier at de var mye på biblioteket da de var yngre og spesielt da de var barn. Biblioteket var et sted hvor de trivdes og de har positive assosiasjoner knyttet til det. Flere av de eksterne aktørene peker på at biblioteket er et sted foreldre gladelig tar med barna sine. Barneforeldre har behov for en trygg og god arena som de kan besøke sammen med barna og biblioteket har et klart fortrinn siden det er et gratistilbud. 41

39 En representant fra filmbransjen forteller at alle har behov for aktivitetstilbud til barna: «Vi trenger å fylle dagene med aktiviteter, og jeg vil gjerne sette fra meg barna på høytlesning eller et verksted, så kan jeg finne det jeg vil ha med meg imens.»

40 Skap det opplagte møtestedet for å dyrke særinteresser og la marginale klubber florere

41 «I Bulgarsk Norsk Forening brukte vi flere ganger den gamle salen på Deichman til årsfester og slikt» - Jan Fredrik Biblioteket blir ansett som en uavhengig og troverdig arena en ressurs hvor man kan holde arrangementer. For interessegrupper, foreninger organisasjoner og næringslivet kan det være en utfordring i å finne lokaler å møtes i. Biblioteket er i en unik posisjon til å legge til rette for et lavterskel-tilbud som hvem som helst kan ta i bruk. Samtidig kan biblioteket stille med ressurser for de virkelig sære interessene og bidra til skape en rik, brukerdrevet flora av aktiviteter. Det er en forutsetning for suksess at lokalet er lagt opp til «plug and play» og at biblioteket har ansvar for 44 infrastrukturen og det tekninske.

42 En av brukerne forteller at hun tror biblioteket kan være et sted hvor man kunne arrangert en kvinnedag: «Litt sånn som Røde Kors har. Der kan vi snakke om alt vi vil og da kan jeg ta av meg hijaben og være sammen med andre kvinner.» - Nadia

43 Det er et stort potensiale i å yte flere tjenester i sammenheng med selvbetjening på nett

44 «Hvis jeg for eksempel skal låne noe eller se på en film trenger jeg ikke gjøre et fysisk besøk på biblioteket. Alle sånne ting kan vi gjøre på nettet.» - Representant fra filmbransjen Brukerne setter stor pris på selvbetjening på nett mens de ansatte opplever at dette reduserer verdien av biblioteket. De ansatte opplever at brukerne som bestiller bøker og andre medier på nettet er mindre interessert i å oppholde seg i og utforske biblioteket de vil bare hente boka. De ansatte mister da muligheten til å formidle annet innhold og arbeidsoppgavene deres blir redusert til å finne frem bøker. Kanskje man kan inkludere de ansattes kompetanse mer i selvbetjeningstjenestene på nett? 47

45 En av de ansatte forteller at deres forhold til brukerne som bestiller på nett har endret seg: «Nå bestiller folk det de vil ha på nettet, så kommer de rett til skranken for å plukke det opp. De er ikke i biblioteket ellers.»

46 Både det nyeste nye og et rikholdig arkiv

47 «Jeg ser for meg at [biblioteket] kunne være en spydspiss som har tidlig tilgang på info.» - Adil Brukerne forventer at biblioteket er litt som en bokhandel og har et oppdatert utvalg, samtidig som det er litt som et antikvariet også. For at biblioteket skal være relevant sier brukerne at det må følge med i tiden og være tidlig ute med det som er aktuelt. Samtidig er det flere som bruker biblioteket til for eksempel slektsforskning og arkivdykk i gammelt filmmateriale. For dem er biblioteket et gratisalternativ til antikvariatet. Ved å koble sammen det gamle og det nye kan biblioteket overraske brukerne med gammelt innhold i en ny kontekst. 50

48 En av brukerne forteller at han kom over «1984» av George Orwell blant utrangerte bøker som lå til salgs på et bibliotek. Det skulle vise seg å være et lykketreff: «I den utgaven som jeg hadde hjemme mangla de 3 siste sidene og det har irritert meg lenge. Boka på Sortland mangla ingen så jeg kjøpte den der.» - Jan Fredrik

49 Særlig ungdom ønsker relevante og troverdige anbefalinger

50 «En Topp 10-liste laget av ungdom hadde vært fint. Og så måtte man kunne kommentere på den.» - Gaute, 17 Ungdom er i en særstilling siden de er et sted mellom voksne og barn og de føler at denne gråsonen ikke har noe godt tilbud tilpasset dem. Ungdom liker dårlig å bli satt i bås sammen med barn og blir stadig minnet på at de ikke er helt voksne siden de for eksempel ikke slipper inn på konserter og utesteder. Tilbudet til dem omtaler de som «SFO for voksne» og «opplegg av voksne med boller og brus». På biblioteket har ungdom behov for anbefalinger fra likesinnede og helst jevnaldrende. I likhet med andre brukere har de mest tiltro til anbefalinger fra venner og kjente. 53

51 En av brukerne forteller at: «Jeg aner jo ikke hva jeg er på jakt etter, men hvordan skal de [biblotekarene] vite hva som kan være interessant for meg? De er jo mye eldre enn meg.» - Philip, 17

52 Biblioteket må enkelt kunne plugges inn i nettjenester og nettet må få flere funksjoner i biblioteket

53 «Det som er deilig med biblioteket at man kan slippe å være på nett.» - Merete, 17 Internett er ikke lenger en støttefunksjon for biblioteket, men biblioteket er tvert imot blitt en støttefunksjon for internett. Internettet har tatt over mange av bibliotekets hovedfunksjoner fra søk og rådgivning til det å få en bok i hånden gjennom selvbetjente tjenester. Det er derfor nødvendig å finne ut hva biblioteket kan levere som internett aldri vil kunne gjennom fysiske rom, bibliotekarenes kompetanse og bibliotekets rikholdige innhold og statistikk. 56

54 En representant fra bokbransjen forteller om hvordan folks bruk og innstilling til biblioteket har forandret seg: «Før gikk folk på biblioteket av nødvendighet det var det eneste stedet de kunne finne informasjon. Så har det blitt til at det skal være en frivillighet å gå ditt, så slutter folk å gå.»

55 Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer