Denne veiledningen inneholder for det meste maskinvareinformasjon. For informasjon om hvordan du bruker programvaren på enheten din, se den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne veiledningen inneholder for det meste maskinvareinformasjon. For informasjon om hvordan du bruker programvaren på enheten din, se den"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Denne veiledningen inneholder for det meste maskinvareinformasjon. For informasjon om hvordan du bruker programvaren på enheten din, se den andre veiledningen. Revisjon: R00 (EU) Varemerker Bluetooth ordet, merket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer kan endres uten varsel. Mio Technology påtar seg intet ansvar for skader som direkte eller indirekte oppstår som følge av feil, mangler eller uoverenstemmelser mellom apparatet og bruksanvisningene.

3 Innholdsfortegnelse Forsiktighetsregler og advarsler...iii 1 Oppstart Forstå maskinvarekomponenter... 1 Komponenter på forsiden... 1 Komponenter på baksiden... 2 Komponenter på venstre side... 2 Komponenter på toppen... 3 Komponenter på bunnen Oppstart for første gang Lade batteriet via USB-kabelen Bruke enheten i et kjøretøy... 6 Å bruke apparatholder eller TMC-holder... 6 Koble til billaderen Betjening... 8 Skru av og på... 8 Betjene enheten... 8 Hovedmeny Bruk av SD/SDHC/MMC-kort MioStudio Om MioStudio Bruke MioStudio Installere MioStudio Starte og avslutte MioStudio Elementer på MioStudio-skjermen MioStudio-innstillinger Hjelp og støtte MioNet MioClub Kartgjenoppretting Oppdater MioTransfer i

4 2.8 Outlook Sync Speed Camera Bildesøk Problemløsning og vedlikehold Omstart, Nullstill og Slå av Omstarte enheten Slå av enheten Feilsøking Strømproblemer Problemer med skjermen Koblingsproblemer GPS Problemer Vedlikehold av enheten Myndighetsregulerende informasjon Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Bluetooth Forholdsregler for sikkerhet Om oppladning Om Laderen Om batteriet ii

5 Forsiktighetsregler og Forsiktighetsregler advarsler og advarsler For din egen sikkerhet skal ikke kontrollfunksjonene brukes mens du kjører. Bruk dette produktet med varsomhet Dette produktet er beregnet for bruk utelukkende som hjelpemiddel til navigasjon. Det er ikke ment til nøyaktige retningsangivelser, avstandsmålinger eller steds- og topografipåvisninger. Den beregnede ruten er bare egnet til henvisningsformål. Brukeren har selv ansvar for å overholde trafikkskilt og lokale regler i trafikken. Ikke la instrumentet ligge igjen i direkte sollys på dashbordet når du går fra bilen. Overoppheting av batteriet kan forårsake feil og/eller være til fare. GPS drives av myndighetene i USA, og bare de er ansvarlige for hvordan GPS fungerer. Enhver endring i GPS-systemet kan påvirke nøyaktigheten til ethvert GPS-utstyr. GPS satellittsignaler går ikke gjennom kompakte materialer (bortsett fra glass). GPS er ikke tilgjengelig når du passerer gjennom en tunnel eller er inne i en bygning. Minst 4 GPS satellitter trengs for å bestemme den aktuelle GPS-posisjonen. Signalmottak kan påvirkes av forhold som dårlig vær eller tette hindringer i luften (for eksempel trær eller en bygning). Trådløst utstyr kan interferere med mottak av satellittsignaler og forårsake ustabilitet i signalmottaket. iii

6 Bilholder er nødvendig når utstyret brukes i bil. Det anbefales at du plasserer utstyret på riktig sted og unngår områdene som er angitt på figuren nedenfor. Ikke sett opp slik at førerens utsikt sperres. Skal ikke plasseres uten feste på dashbordet. Skal ikke plasseres foran luftputepaneler. Skal ikke plasseres der hvor en luftpute kan utløses. iv

7 1 Oppstart 1.1 Forstå maskinvarekomponenter MERK: Fargen på enheten er muligens en annen en den som vises på bildene i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilken modell du har kjøpt. Komponenter på forsiden Ref Komponent Beskrivelse Berørelsesskjerm Viser utdata på enheten. Trykk på skjermen med fingertuppen for å velge menykommandoer eller taste inn informasjon. Ladeindikator Gløder i skarp gult når batteriet lader, og blir deretter grønt når batteriet er ferdig oppladet. Mikrofon For håndsfri ringing med Bluetooth. 1

8 Komponenter på baksiden Ref Komponent Kontakt for ekstern antenne (GPS) Høyttaler Beskrivelse Denne kontakten (under gummidekslet) tillater bruk av en ekstern GPS-antenne (ekstrautstyr) med magnetisk montering, som kan plasseres på toppen av bilen for bedre GPS-signal i områder hvor det er et dårlig signalmottak. Sender ut musikk, lyder og stemme. Komponenter på venstre side 2

9 Ref Komponent Beskrivelse SD/SDHC/MMCkortplass Kontakt til hodetelefon Kan brukes til et SD (Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) eller MMC (MultiMediaCard) kort for å lese av data som MP3 musikk. Tilkobling av et par stereo hodetelefoner. Komponenter på toppen Ref Komponent Beskrivelse Strømknapp Skru enheten av og på. (Å trykke lett eller for en lengre periode gjør ulike ting. Se del 1.6 og 3.1 for informasjon.) Komponenter på bunnen Ref Komponent Beskrivelse Mini-USB Kobles til laderen eller USB-kabelen. kontakt Holderkobling Kobles til apparatholder eller TMC-holder. (Holderen som ble levert sammen med modellen du kjøpte.) 3

10 1.2 Oppstart for første gang 1. For førstegangs oppstart, hold strømknappen inne i 5 sekunder for å slå på enheten. MERK:For normal operasjon, trykk inn strømknappen en gang for å skru enheten av og på. 2. Enheten skrur seg på. Lad opp enheten som beskrevet i neste del. 3. Når språkvalg-skjermen vises, velg ønsket språk. 4. Hoved-menyen. 4

11 1.3 Lade batteriet via USB-kabelen 1. Slå på datamaskinen. 2. Koble opp mini-usb-enden av USB-kabelen til kontakten på undersiden av enheten og den andre enden til en USB-inngang på PC en. 3. Hvis enheten er på vises skjermen som under. Når enheten er koblet til en datamaskin vil du ikke kunne bruke den. 4. Indikatorlyset for laderen vil nå lyse gult som viser at ladning pågår. Ikke koble enheten fra før batteriet er ladet helt opp, dette indikeres av at ladeindikatoren blir grønn. Ladningen kan ta noen timer. 5

12 MERK: Når enheten er koblet til en datamaskin gjenkjennes den som en ekstern masselagringsenhet. Ikke slett filer som er forhåndsinstallert på enheten. Hvis du fjerner filer som du ikke kjenner funksjonen til kan dette forårsake at programmer eller funksjoner ikke virker lenger. Dersom du vil lade enheten din slik, skru av enheten slik at det tar mindre tid å lade batteriet. ADVARSEL: For at litiumbatteriet skal fungere optimalt, bør følgende iakttas: Ikke sett batteriet til ladning på steder med høy temperatur i omgivelsene (for eksempel i direkte sollys). Det er ikke nødvendig å lade ut batteriet helt før det lades på nytt. Du kan gjerne lade opp batteriet før det er utladet. Hvis du ikke skal bruke utstyret over lengre tid, bør du passe på å lade opp batteriet helt minst annenhver uke. Overutladning av batteriet kan påvirke batteriets evne til å lades opp. 1.4 Bruke enheten i et kjøretøy ADVARSEL: Velg et passende sted for å montere apparatet i et kjøretøy. Plassér aldri apparatet slik at det blokkerer førerens synsfelt. Pass på at GPS-antennen har fri bane til himmelen. Dersom frontruten på bilen er farget med et refleksivt belegg, er det muligens behov for en ekstern antenne (valgfri) for å videresende antennen til toppen av bilden gjennom et vindu. Å bruke apparatholder eller TMC-holder Avhengig av modellen du kjøpte følger det med en apparatholder eller en TMC-holder. Bruk holderen og stativet til å feste apparatet i kjøretøyet. (Se et annet dokument for monteringsanvisning.) Med TMC-holderen (kun for enkelte modeller) kan du koble TMC-antennen til for å motta radiooverførsler som brukes for å informere kjørere om kjøreforhold. Når informasjonen mottas, kan du se det på apparatet og det fremkommer trafikk-ikoner på kartet. De veier som har veimeldinger blir markerte og du kan velge å unngå disse. En alternativ rute beregnes automatisk. (Se navigasjonsprogrammets bruksanvisning for ytterligere informasjon.) 6

13 Koble til billaderen Billaderen forsyner enheten med strøm når du bruker den i en bil. ADVARSEL: For å beskytte enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. 1. Koble den ene enden av billaderen til strømkontakten på holderen. 2. Koble den andre enden til sigarettenneren, eller strømporten til et strømuttak, og lad opp enheten. Indikatorlyset på bilholderen lyser grønt og indikerer at det leveres strøm til enheten. 7

14 1.5 Betjening Skru av og på For normal operasjon, slå av enheten ved å trykke lett på strømknappen. Enheten går inn i hvilemodus. Neste gang du trykker lett på strømknappen gjenopptas systemet. Du vil enten gå tilbake til hvor du kom fra eller se Hjem-skjermen. MERK: Trykk på strømknappen for en lengre periode for en annen effekt. Se del 3.1 for mer informasjon. Betjene enheten For å betjene enheten, trykk på skjermen med fingertuppen din. Du kan utføre følgende handlinger: Trykk Rør skjermen en gang med fingeren for å åpne elementer eller bruke knapper eller alternativer på skjermen. 8

15 Dra Hold fingeren din på skjermen og dra opp/ned/venstre/høyre eller på tvers av skjermen. Trykk og hold Trykk og hold fingeren din til en handling er fullført, eller et resultat eller en meny vises. Hovedmeny Første gang du initaliserer enheten, vises Hovedmenyen med Finn-kategorien valgt. Fra Hovedmenyen, kan du velge en annen kategori ved å peke på en knapp på høyre side av skjermen. Totalt fem kategorier er tilgjengelige. Ref Navn på tasten Kart Finn Rute Verktøy Innstillinge r Bytter til Kart-skjermen: Beskrivelse Åpner Finn-skjermen hvor du kan søke og velge et sted som destinasjonen din. Åpner Rute-skjermen hvor du kan behandle ruten din. Åpner Verktøy-skjermen hvor du får tilgang til funksjoner som lydspiller, kontakter, bildeviser, kalender og Bluetooth-telefontilkobling. Åpner Innstillinger-skjermen hvor du kan tilpasse systeminnstillingene. For instruksjoner om å bruke programvaren, se den andre veiledningen som ble levert med enheten. 9

16 1.6 Bruk av SD/SDHC/MMC-kort Enheten har en SD/SDHC/MMC-spalte hvor det kan settes inn et valgfritt SD/SDHC/MMC lagringskort. For å bruke SD/SDHC/MMC-kortet skal det settes inn i spalten med kontaktenden mot åpningen og etiketten mot enhetens forside. Når kortet skal tas ut, må du passe på at ingen funksjon benytter kortet, så kan du skyve på overkanten av kortet for å løsne det og deretter trekke det ut av spalten. MERK: Pass på det ikke kommer andre objekter inn i spalten. 10

17 2 MioStudio 2.1 Om MioStudio MioStudio er en samling med administrative verktøy. Med de ulike verktøyene, kan du: Få tilgang til den offisielle websiden til Mio Technology Få tilgang til Mio Club-registreringssiden og logge inn som et medlem Gjenopprette navigasjonsprogramvaren og kartdata til fabrikkstandarder Sjekke Mio-serveren for oppdateringer og utføre oppdateringene Overføre multimediefuler mellom enheten og datamaskinen Synkronisere Outlook-data (som Kontakter og Kalender) mellom enheten og datamaskinen Importere fartskameradatabase til enheten Søke bilder fra en online fotodelingswebside 2.2 Bruke MioStudio Installere MioStudio 1. Slå på datamaskinen og sett inn DVD-en i DVD-ROM-stasjonen til datamaskinen. 2. Når språkvalg-skjermen vises, klikk på språket du ønsker å installere fra. 3. Klikk Install MioStudio (installer MioStudio). MERK: Ikke avslutt installasjonen. Dette kan føre til en ufullstendig installasjon. 11

18 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Noen uavhengig(e) program(mer) installeres sammen med MioStudio. Starte og avslutte MioStudio MERK: Noen MioStudia-verktøy krever at datamaskinen er koblet til Internett. De fleste MioStudia-verktøy krever at enheten kobles til datamaskinen med en USB-kabel. Koble fra USB-kabelen kun etter at du avslutter MioStudio. Før du kobler fra kabelen må du klikke på enhetsikonet i oppgavelinjen og klikk Trygg fjerning av xxx (hvor xxx er navnet på enheten). Hvis du overfører data kan fjerning av kabelen uten å følge fremgangsmåten for korrekt fjerning føre til datatap. For å starte MioStudio, klikk enten på MioStudio-snarveien på Windowsskrivebordet eller velg programmet fra Start Pprogrammer Mio Technology -menyen. Et like ikon vises i systemkurven. For å åpne MioStudio-vinduet, dobbeltklikk på dette ikonet. For å lukke vinduet og la programmet kjøre i bakgrunnen, klikk på X-knappen i øvre høyre hjørne. For å avslutte programmet, klikk Fil Avslutt hvis MioStudio-vinduet er åpent eller høyreklikk på ikonet i systemkurven og klikk Avslutt. 12

19 Elementer på MioStudio-skjermen MioStudio-skjermen består av tre hoveddeler: På toppen av skjermen er menylinjen ( ). På venstre side av skjermene er verktøyknappene ( ). Hvert verktøy representerer en uavhengig modul. På høyre side er visningsområdet ( ) for det verktøyet som er valgt. Se senere avsnitt for beskrivelser av alle verktøyene. 13

20 MioStudio-innstillinger For å endre hvordan MioStudio fungerer, klikk Verktøy Alternativer hvis MioStudio-vinduet er åpent eller høyreklikk ikonet i systemkurven og klikk Alternativer. To kategorier er tilgjengelige. Generelt Denne siden lar deg aktivere eller deaktivere den automatisk sjekkingen for oppdateringer, aktivere eller deaktivere automatisk oppstart av programmet og bytte til et annet språk for programmet. Fremover Denne siden lar deg velge en annen mappe for nedlastede filer. Hjelp og støtte Når MioStudio-vinduet er åpent, kan du klikke på Hjelp Support (Støtte) for å få tilgang til Mio support-websiden. 14

21 2.3 MioNet MERK: Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. Klikk på MioNet-knappen vises firmaets offisielle webside i nettleservinduet. Du kan deretter se på websidene i vinduet. Bruk knappene på toppen av vinduet for å gå tilbake og fremover og til Hjem-siden. 15

22 2.4 MioClub MERK: Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. Klikk på MioClub-knappen vises Mio Club-registreringssiden i nettleservinduet. Du kan deretter lage din egen Mio Club-konto. Etter registrering, får du tilgang til data og programvareoppdateringer. 16

23 2.5 Kartgjenoppretting Bruk Map Recovery (Kartgjenoppretting)-verktøyet hvis du må gjenopprette navigasjonsprogramvaren og kartdata til fabrikkstandard. 1. Klikk på Map Recovery -knappen. 2. Sett inn DVD-platen som ble levert med enheten til datamaskinen din. 3. Koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen. 4. Klikk på Start. 5. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette. 17

24 2.6 Oppdater MERK: Dette Update-verktøyet oppdaterer ikke navigasjonsprogramvaren og kartdataen. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. Etter at MioStudio starter, vil det periodisk søke i Mio-serveren for følgende oppdateringer: Programvareoppdatering for MioStudio Fastvare (eller ROM-bilde) oppdatering for enheten hvis enheten har blitt koblet til datamaskinen Søkeresultatene listes i Update (Oppdater)-verktøyet. Slik oppdaterer du: 1. Koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen. 2. Klikk på Update-knappen. 18 I visningsområdet, vises søkeresultatet i "Din PC"-panelet på venstre side og "Mio-enhet"-panelet på høyre viser ROM-bildeversjonen til enheten. MERK: Når du peker et oppdateringselement med musepekeren, vises et lite vindu med informasjon om elementet.

25 3. Klikk i avmerkningsboksen for å velge oppdateringselementet som skal installeres og klikk Installer. 2.7 MioTransfer Før du spiller av multimediefiler som MP3-filer med enheten, må du ha filene klare på enheten. Bruk MioTransfer-verktøyet til å kopiere filene fra datamaskinen til korrekt plassering på enheten. 1. Koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen. 2. For å overføre filer, klikk på MioTransfer-knappen. To paneler vises i skjermområdet: "Din PC" på venstre side og "Mio-enhet" på høyre side. 3. På toppen av skjermområdet er det tre kategorier (Lyd, Video og Bilde). Klikk på en kategori for å overføre den valgte typen filer til korrekt plassering på enheten. Avhengig av den modellen du kjøpte, kan det hende ikke alle tre kategorier er tilgjengelige. 4. Skjermområdet viser mappene og filnavnene som Windows filutforsker gjør i Detaljert-visning. For å kopiere en fil eller fil(er) til enheten, velg kildefilen(e) fra venstre panel og dra deretter til høyre panel. 19

26 5. Fra oppsprettsmenyen, klikk Copy (kopier) eller Move (flytt). MERK: De fleste operasjoner som er tilgjengelige i Windows filutforsker, som høyreklikking og sortering, mens irrelevante operasjoner ikke støttes av MioTransfer. Du kan justere bredden på hver kolonne ved å dra den vertikale linjen mellom kolonnene. 20

27 2.8 Outlook Sync MERK: Outlook Sync er et program som er installert separert. Hvis det ikke har blitt korrekt installert eller har blitt fjernet, kan du manuelt installere programmet ved å kjøre OutlookSyncSetup.msi programmet i install\miostudio\ mappen på DVD-en. For å synkronisere Outlook-data mellom enheten og datamaskinen, klikk på Outlook Sync-knappen. Dette starter Outlook-synkroniseringsverktøyet. For instruksjoner om å bruke verktøyet, se den andre veiledningen som ble levert med enheten. 2.9 Speed Camera MERK: Speed Camera er et program som er installert separert. Hvis det ikke har blitt korrekt installert eller har blitt fjernet, kan du manuelt installere programmet ved å kjøre SpeedCAMSetup.exe programmet i install\miostudio\ mappen på DVD-en. Du kan laste ned den nyeste fartskameradatabasen fra Mio-serveren og importere dataen til enheten. 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. 2. Koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen. 3. Klikk på Speed Camera-knappen. Dette starter Speed Camera-verktøyet. 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre operasjonen Bildesøk MioStudio inneholder bildenøkkelord-søkefunksjonen fra Flickr. Det lar deg enkelt få de fotografiene du vil ha ved å søke i en stor database med delte fotografier. 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. 2. Klikk på Image Search-knappen. 3. Tast inn nøkkelordene i "Søk etter"-feltet. 21

28 4. Hvis du vil sortere fotografiene, velg et alternativ fra "Sorter ette"- rullegardinsmenyen: Ingen Mest interessant Dette vil sortere bildene etter deres interessenivåer. Interessenivåer bestemme av Flickr gjennom en kompleks algoritme. Mest relevant Dette er standardinnstillingen. Denne vil sortere bilder etter de som best passer med nøkkelordene dine. 5. Etter at du har tastet inn nøkkelordene og gjort nødvendige valg, klikk Søk. MERK: Hvis du ønsker å stoppe søket, trykk Stopp. 6. Samsvarende fotografier vises i skjermområdet. Bunnen av skjermen inneholder sideinformasjon og en Tilbake og en Neste-knapp for å gå til forrige og neste side. 7. For å laste ned et fotografi, høyreklikk på fotografiet. For å laste ned flere fotografier om gangen, velg dem først og høyreklikk på musen. 22

29 8. Klikk på ett av de to alternativene fra snarveismenyen som beskrevet under: Importer til Mio-enhet Dette lagrer de importerte fotografiene til enheten. Kontroller at enheten er koblet til datamaskinen med USB-kabelen. Lagre som Dette lar deg velge en mappe på datamaskinen for det nedlastede fotografiet(/ene). 23

30

31 Problemløsning og 3 vedlikehold Problemløsning og vedlikehold 3.1 Omstart, Nullstill og Slå av Av og til kan det hende du trenger å tilbakestille enheten. For eksempel, dersom enheten ikke lengre svarer, med andre, den virker frosen eller låst. Omstarte enheten For å omstarte enheten, trykk på strømknappen i 5 sekunder til "Slå av -skjermen vises og pek deretter på Restart (Omstart). Slå av enheten For å slå enheten, trykk på strømknappen i 5 sekunder til Slå av -skjermen vises og pek deretter på Steng av. Du kan også holde inne strømknappen i 10 sekunder for å slå av enheten med gang. Dette er nyttig når en programfeil forhindrer deg fra å gå til Slå av. Når enheten slås av settes den i en dyp hvilemodus. Enheten vil lukke alle programmer som kjører før den slås av. For å bruke enheten igjen, hold inne strømknappen i 5 sekunder. en 25

32 3.2 Feilsøking MERK: Hvis du får et problem du ikke greier å løse, kan du kontakte forhandleren for å få hjelp. Strømproblemer Strømmen slås ikke på når batteriet brukes Det kan være for lite strøm igjen på batteriet til å drive enheten. Så skrur du på enheten. Problemer med skjermen Skjermen reagerer langsomt Pass på at enheten ikke går tom for batteristrøm. Hvis problemet ikke forsvinner må du sette systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Skjermen låser seg Sett systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Det er vanskelig å lese av skjermbildet Pass på at bakgrunnsbelysningen er slått på. Gå et sted hvor det er tilstrekkelig belysning. Ukorrekt svar på trykk Kalibrer berøringsskjermen. Koblingsproblemer Problemer med kabeltilkoblingene Pass på at enheten og datamaskinen begge er slått på før de kobles sammen. Pass på at kabelen er plugget godt inn i USB-inngangen på datamaskinen. Koble USB-kabelen direkte til datamaskinen ikke før kabelen via en USB-hub. 26

33 Resett enheten før kabelen kobles til. Koble alltid fra enheten før datamaskinen startes opp på nytt. GPS Problemer Hvis det ikke er tilgang på gyldige signaler, må du ta følgende i betraktning: Påse at GPS-antennen har en klar utsikt til himmelen. Merk at GPS-mottagningen kan påvirkes av: Dårlig vær Tette objekter som skygger for utsikten (for eksempel trær og høye bygninger) Annen trådløs apparatur i bilen Farget vindusglass i bilen 3.3 Vedlikehold av enheten Hvis du tar godt vare på enheten vil dette sikre problemfri drift og minske faren for skade på enheten. Hold enheten på god avstand fra områder med mye fuktighet og høye temperaturer. Unngå direkte sollys eller sterk ultrafiolett stråling på enheten over lengre tid. Ikke sett noe oppå enheten og pass på at ingenting faller på den. Pass på ikke miste enheten i bakken og unngå at den utsettes for kraftige støt. Ikke la enheten utsettes for plutselige store temperaturendringer. Det kan føre til kondensdannelse inne i enheten som kan være skadelig for den. Dersom det oppstår kondens bør enheten få tørke skikkelig. Pass på ikke å sette deg på enheten hvis du har den i baklommen el.l. Skjermoverflaten blir lett skrapet opp. Skarpe objekter kan skrape opp skjermen. Du kan bruke ikke-klebende generiske skjermbeskytter som er designet for bruk på bærbare enheter med LCD-skjermen for å beskytte skjermen mot mindre riper. Enheten må aldri rengjøres med strømmen slått på. Bruk en myk, lofri klut fuktet med litt vann til å tørke av skjermen og utsiden av enheten. 27

34 Ikke bruk papirhåndklær til å rengjøre skjermen. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre, reparere den eller gjøre modifikasjoner. Dette kan føre til skade på enheten og til og med fysisk skade og skade på eiendom. Ikke oppbevar eller ha med deg brennbare væsker, gass eller eksplosiver på samme sted som enheten eller tilbehøret. 28

35 Myndighetsregulerende 4 informasjon Myndighetsregulerende informasjon MERK: Etiketter på utsiden av enheten angir myndighetskravene som den modellen du har er i overensstemmelse med. Sjekk etikettene på enheten med henvisning til opplysningene i dette kapitlet. Noen merknader gjelder bare for enkelte modeller. 4.1 Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), det Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC) som tilføyd av Directive 93/68/ECC utstedt av Commission of the European Community. Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med følgende Europeiske standarder: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og service; Del 1: Felles tekniske krav EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment EN55022: Karakteristikk for radioforstyrrelse EN55024: Karakteristikk for immunitet EN : Grenser for for oversvingnings utstråling EN : Begrensninger for spenningsveksling og flimring i lav-spennings forsyningsnett EN60950 / IEC 60950: Produktsikkerhet EN (Bluetooth): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment 29

36 operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med CE-merkingen. Bluetooth Bluetooth QD ID B Forholdsregler for sikkerhet Langvarig lytting på musikk på maks volum kan skade hørselen. Bruk av høretelefoner annet en de anbefalt/medfulgt kan føre til hørselsskader grunnet overdrevet lydtrykk. Om oppladning Bruk kun laderen som følger med enheten. Bruk av en annen type kan resultere i feil og / eller skade. Dette produktet er beregnet til å være forsynt med en Listeført spenningsforsyningsenhet merket LPS, Limited Power Source og utgangsstyrke angitt som + 5 V dc / 1.0 A. Bruk det angitte batteriet sammen med enheten. Om Laderen Bruk ikke laderen i meget fuktige miljøer. Aldri berør laderen dersom du er våt på hender eller føtter. Tillat tilstrekkelig ventilasjon omkring laderen når den er i bruk. Ikke dekk til laderen med papir eller andre ting som vil redusere avkjøling. Ikke bruk laderen imens den er i en bæretaske. 30

37 Kople laderen til en skikkelig kraftforsyning. Den nødvendige spenningstilførselen finner du notert på produktets eske og/eller emballasje. Avbryt bruk av laderen dersom ledninger er blitt skadet. Ikke forsøk å utføre service på enheten selv. Det finnes ingen indre deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Skift ut enheten hvis den er skadet eller har vært utsatt for unødvendig fuktighet. O m batteriet B ruk en lader som er godkjent av produsenten. ADVARSEL: Denne enheten inneholder et internt Litium Ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Batteriet kan briste eller eksplodere, noe som kan føre til utslipp av farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller forbrenninger må ikke batteriet åpnes, utsettes for hardt press, stikkes hull i eller kastes i flammer eller i vann. Viktige instruksjoner (bare for servicepersonale) Forsiktig: Hvis batteriet skiftes med et batteri av feil type kan dette medføre eksplosjonsfare. Brukte batterier skal avhendes i henhold til bruksanvisningen. Skal bare byttes ut med samme eller en annen type som produsenten har anbefalt. Batteriet skal gjenvinnes eller avhendes på riktig måte. Bruk det angitte batteriet bare sammen med beregnet utstyr. 31