NetCom pcsmsogmms for Outlook

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NetCom pcsmsogmms for Outlook"

Transkript

1 NetCom pcsmsogmms for Outlook Brukerveiledning Versjon: 1.3 Fra

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 3 Forutsetninger... 3 INSTALLASJON 3 Installasjonsveiviseren... 3 Første gang programmet startes... 4 SMS FUNKSJONALITET 5 Sende en melding... 5 SMS Signaturer... 6 SMS Maler... 7 Få svar til innboksen... 8 Se sendte meldinger... 8 SMS-påminnelse... 9 MMS FUNKSJONALITET 9 Sende en melding... 9 Enkel Modus Kun en MMS side Advansert modus MMS verkøy menyen INNSTILLINGER 14 Generelt Konto SMS MMS SMS Sendetidspunkt Varslinger AVINSTALLERING 16 Side 2 av 16

3 Introduksjon Takk for at du valgte NetCom pcsmsogmms tjenesten. NetCom pcsmsogmms utvider din Microsoft Outlook med SMS og MMS funksjonalitet. Den gjør kommunikasjonen enklere, mer effektiv og morsom, uansett om du bruker den på kontoret eller hjemme. Denne guiden vil hjelpe deg å komme i gang med NetCom pcsmsogmms, fra installasjonen til utforsking av de fleste mulighetene. Installasjonsprogrammet vil nå starte. Dersom du får tilgang til programmet på annen måte, finn filen NetCom_pcSMSogMMS Outlook-NO.exe og dobbeltklikk på denne for å starte installasjonsprogrammet. Forutsetninger NetCom pcsmsogmms applikasjonen bruker Internett til å sende meldinger, og krever derfor en internettforbindelse til din PC. Det er ingen krav til hastighet på forbindelsen, en modemoppkobling går like fint som en LAN forbindelse på kontoret. Det er også mulig å være koblet opp via mobilnettet, men det kan ta litt tid å starte opp programmet. For å kunne installere NetCom pcsmsogmms Outlook programmet må du Microsoft Outlook versjon 2000, 2002, 2003 eller 2007 installert, og det må være ditt standard e-post program. Videre må du ha Windows 2000, XP eller Vista med de siste service-packs. Merk: Hvis du bruker Windows Vista, vil figurene i brukerveiledningen se litt annerledes ut, og du kan oppleve sikkerhetsspørsmål fra operativsystemet som du må godta/avvise. Installasjonsveiviseren Et oppstartsvindu kommer opp når installasjonen startes. Bekreft at du ønsker å installere programmet ved å klikke Neste. Installasjon Dersom du har en tidligere versjon av NetCom pcsms eller NetCom pcsmsogmms installert på din PC må du først avinstallere dette programmet. Vennligst se kapittelet Avinstallering for mer informasjon om hvordan du avinstallerer. Dersom du bruker Microsoft Office er det viktig at du lukker alle Office-vinduer før du installerer NetCom pcsmsogmms. Deretter blir du bedt om å akseptere lisensavtalen. Dersom du er enig i vilkårene, klikk Godta. På websidene til NetCom pcsmsogmms (http://netcom.no/pcsms) finner du NetCom pcsmsogmms installasjonsfilen. Klikk på lenken til Outlook versjonen og velg Åpne. Dersom du har administratorrettigheter på din maskin kommer følgende vindu opp. Her kan du velge om du ønsker å installere NetCom pcsmsogmms for alle brukerne eller kun for den eksisterende brukeren. Bekreft valget ved å klikke Neste. Side 3 av 16

4 veiviser som hjelper deg å åpne din pcsmsogmms konto. I det neste vinduet kan du endre mappen hvor NetCom pcsmsogmms blir installert. Dersom du ønsker å endre mappen, klikk Bla gjennom og velg ny mappe. Bekreft mappen ved å klikke Installer. Klikk Neste for å gå videre til registreringsvinduet. Skriv inn ditt mobilnummer (8 siffer). Dersom du ønsker å ha muligheten til å motta svar på utsendte SMS til din e-post innboks, skriv inn din e-postadresse. Installasjonsprogrammet installerer nå NetCom pcsmsogmms. Dette tar noen sekunder. Etter at installasjonen er ferdig, klikk Ferdig, og du er klar til å registrere deg på tjenesten. Deretter, klikk Neste. Programmet verifiserer telefonnummeret mot serveren. Du vil få tilsendt en SMS melding som inneholder en Registreringskode. Du vil bli spurt om å skrive inn koden. Første gang programmet startes Første gang du starter Microsoft Outlook etter å ha installert programmet startes en Skriv inn koden og klikk Fullfør. Side 4 av 16

5 En e-post vil bli sendt til den e-postadressen du anga under registreringen. Velg Verktøy -> NetCom pcsms -> Ny SMS fra hovedmenyen. Velg Fil -> Ny -> Ny SMS fra hovedmenyen. Velg Handlinger -> Ny SMS fra hovedmenyen. Et nytt SMS-vindu kommer opp. Klikk OK for å avslutte registreringen. Sjekk at du har mottatt e-posten innen rimelig tid. Du har nå opprettet din NetCom pcsmsogmms konto og kan nå sende SMS og MMS fra Outlook. Med Windows Vista i kombinasjon med Outlook 2007 må du restarte Outlook for å få NetCom pcsmsogmms til å fungere tilfredstillende. Merk: Dersom du tidligere har registrert NetCom pcsmsogmms konto på samme mobiltelefonnummer, vil du ikke se Informasjonsvinduet som vist over, eller motta e-post. Merk: Dersom du ikke anga en e-postadresse og du ønsker å registrere denne senere, må du registrere deg på nytt. Se kapitell Konto. Velge Mottaker Skriv inn mobiltelefonnummeret til mottakeren i feltet ved siden av Til knappen. SMS funksjonalitet Sende en melding På verktøylinjen i Outlook er det nå 3 nye knapper; Ny SMS, Ny MMS og Innstillinger. Dersom du ønsker å sende meldingen til mer enn èn mottaker, kan du skrive flere nummer atskilt av semikolon. Du kan også velge mottaker fra din Outlook adressebok. For å velge mottaker fra Outlook adresseboken klikker du på Til knappen. Et vindu med dine kontakter kommer opp. Du kan også velge distribusjonslister som mottaker. For å sende en SMS, er det flere måter å gjøre dette på : Klikk på Ny SMS i verktøylinjen som vist i figur. Klikk meny ved knappen Ny, og velg Ny SMS i nedtrekksmenyen. Side 5 av 16

6 Antall tegn skrevet og antall meldinger vises på statuslinjen nederst i vinduet. Sende melding på et senere tidspunkt NetCom pcsmsogmms gjør det mulig å sende SMS med sendetidspunkt frem i tid. Dette defineres som vist i figuren under. Dersom du har flere adressebøker, velger du adressebok i feltet øverst til høyre. Når du er ferdig med å legge til mottakere, klikk OK. De valgte mottakerne er nå i feltet ved siden av Til-> knappen. Merk: NetCom pcsmsogmms benytter adresseboken i Microsoft Outlook og funksjonalitet knyttet til adresseboken styres derfor av Outlook. Dette betyr at kontakter MÅ ha registrert en e-postadresse for at de blir synlige i Adressebok-vindu. Merk: Kontakter som har ugyldig eller manglende mobiltelefonnummer vil bli markert med rød tekst i Til-feltet. Skrive meldingen Skriv meldingen i feltet som vist i figuren under. Meldingen legges i mappen SMS og MMS utboks og samtidig lagres meldingen eksternt slik at du ikke behøver å ha PC med Outlook startet når meldingen sendes. Du har mulighet til å endre mottaker, tidspunkt for sending og meldingstekst når meldingen ligger i SMS og MMS Utboks mappen. Merk: Ønsker du å endre avsender-ident, må meldingen slettes og lages på ny. Sende meldingen Klikk Send knappen for å sende meldingen. SMS Signaturer En signatur er en tekst som automatisk legges til på slutten av meldingsteksten du har lagt inn. Administrering av signaturer gjøres ved først å velge Ny SMS, og derfra gå inn i meny Verktøy - > Signatur som vist under. Et nytt vindu åpnes og her kan man legge til nye signaturer, endre eksisterende eller fjerne. Maksimumslengden på en melding er 160 tegn. Du kan imidlertid skrive en lengre melding som vil bli delt i flere SMS-er. Totalt kan man sende maks. 755 tegn som vil bli fordelt på 5 SMS. På de fleste nye telefoner vil meldingen vises som èn melding, også om den består av flere SMS-er. Side 6 av 16

7 Avslutt med OK for å aktivere endringer, eller Avbryt for å gå ut under å endre. Aktivere signatur Velg knappen eller meny Innstillinger og arkfane SMS for å legge til signatur på avsender-ident. Se kapitell Innstillinger. Opprette en meldingsmal Du kan opprette inntil 10 maler. For å lage en mal, gjør du dette ved å klikke på knappen Ny som vist i figuren over. SMS Maler Du kan opprette flere meldingsmaler i NetCom pcsmsogmms. I stedet for å skrive tekst du skriver ofte, kan dette defineres som en mal. Dette kan for eksempel være Jeg sitter opptatt, ring tilbake kl., Jeg blir forsinket. Kommer kl.. Administrasjon av Maler gjøres fra menyen i NetCom pcsmsogmms ved å gå inn i Verktøy -> Maler som vist under. Legg inn Navn på Mal og tekst. Trykk OK for å lagre. Dette vinduet kommer så opp. Redigere en meldingmal Gå inn i menyen Verktøy -> Maler som beskrevet over. Markèr malen du vil endre og klikk på knappen Endre. Gjør endringen og klikk Ok for å fullføre. Slette en meldingsmal Gå inn i menyen Verktøy -> Maler som beskrevet over. Markèr malen du vil slette og klikk på knappen Fjern. Klikk Ok for å fullføre. Du må bekrefte slettingen som vist i figuren under. Side 7 av 16

8 Bruke en meldingsmal Dersom du ønsker å bruke en meldingsmal, så legges denne inn som tekst i meldingsfeltet ved å gå inn i menyen Melding -> Legg til mal som vist under. Dersom du har skrevet tekst i meldingsfeltet, vil teksten bli erstattet med valgt meldingsmal. Få svar til innboksen Normalt kommer svar fra mottaker på meldinger som sendes fra NetCom pcsmsogmms til avsenders mobiltelefon. Det er også mulig å få disse svar-sms-ene inn i e-post innboksen. Da kommer det ikke svar til avsenders mobiltelefon. Dette bestemmes ved å velge avsender i Fra feltet. SMS og MMS Utboks I listen over mapper i Outlook finnes en mappe med navnet SMS og MMS utboks. Her lagres meldinger som skal sendes på et senere tidspunkt og meldinger som ennå ikke har fått leveringsstatus fra nettverket. Alle SMS-påminnelser som er generert av kalenderfunksjonen i Outlook ligger i SMS og MMS utboks til de sendes ut. Ønsker du å endre eller slette disse, må du åpne selve oppføringen i Kalenderen og gjøre endringen/slettingen der. Alle SMS med tidsforsinket sending ligger også i SMS og MMS utboks til de er sendt. Sendte SMS og MMS I listen over mapper i din Outlook finnes en mappe med navnet Sendte SMS og MMS. Her lagres alle meldingene du har sendt fra NetCom pcsmsogmms. Ved Svar til innboks vil avsender vises på mottakers telefon som 26050<mobilnummer>, for eksempel De fleste nye telefoner viser navnet på avsender dersom dette mobilnummeret ligger lagret i telefonens kontaktliste. MERK: Svar til innboks fungerer kun ved sending til mottakere med norsk mobilabonnement. Virker også kun ved sending av SMS. I innboksen vises svaret fra mobilen med et telefon-ikon. Dobbeltklikk på en melding for å se detaljene i den. Da kommer et nytt vindu opp med detaljene i meldingen. Ved å klikke på telefon-ikonet får man opp meldingen, og man kan fra verktøylinjen enten besvare, videresende eller slette meldingen. Se sendte meldinger Mapper i Outlook : Sjekke leveringsstatus Du kan sjekke leveringsstatusen til en melding ved å klikke på Status i verktøylinjen. Her kan du se Side 8 av 16

9 om meldingen er sendt, levert eller har annen status. Merk: En begrensning gjør det ikke mulig å se om tidsforsinkede meldinger er levert OK til mottaker. Status vil i stedet vise Sendt til mottaker som betyr at meldingen er sendt til mottakers telefon. på SMS også. Dette forutsetter at du har aktivert dette som beskrevet i kap. Generelt. I Avtale-verktøylinjen er det en ny knapp med teksten SMS-påminnelse på. For å motta en SMS-påminnelse, sørg for at denne knappen er klikket På. Videresende en sendt melding Du kan videresende en sendt melding til en eller flere mottakere. I mappen Sendte SMS og MMS, velg meldingen du ønsker å videresende. Klikk så Videresend knappen i Outlook vinduet. Et nytt NetCom pcsmsogmms vindu kommer opp med teksten fra den opprinnelige meldingen. Påminnelsen vil bli sendt på samme tid som den vanlige Outlook påminnelsen. Meldingen vil inneholde så mye som mulig av avtalen som kan passe inn i èn SMS-melding. SMS-påminnelser legges i SMS utboks og samtidig lagres sentralt slik at du behøver ikke ha PC med Outlook startet når påminnelsen sendes. Merk: SMS-påminnelser vil kun bli sendt dersom avtalen har et påminnelsestidspunkt som er 30 minutter eller mer fram i tid. Merk: Dersom kalenderavtalen endres, slettes eller man avviser en invitasjon, vil SMSpåminnelsen bli forsøkt endret tilsvarende. Dette garanteres ikke 100%. Merk: Hvis din PC ikke har internettforbindelse forut for avtalens påminnelsestidspunkt, vil SMSpåminnelsen ikke bli sendt. MMS funksjonalitet Sende en melding SMS-påminnelse På verktøylinjen i Outlook er det nå 3 nye knapper; Ny SMS, Ny MMS og Innstillinger. Når du lager en kalenderavtale som du har satt påminnelse på, kan du velge å motta påminnelsen Side 9 av 16

10 modus kan du enkelt bytte til enkel modus ved å velge Vis -> Enkel fra hovedmenyen. For å sende en MMS, er det flere måter å gjøre dette på : Klikk på Ny MMS i verktøylinjen som vist i figur. Klikk meny ved knappen Ny, og velg Ny MMS i nedtrekksmenyen. Velg Verktøy -> NetCom pcsmsogmms -> Ny MMS fra hovedmenyen. Velg Fil -> Ny -> Ny MMS fra hovedmenyen. Velg Handlinger -> Ny MMS fra hovedmenyen. NetCom pssmsogmms klienten vil huske hvilken modus du brukte sist ved åpning av nytt vindu. Merk:En MMS melding kan inneholde flere sider. Hver side kan ha tekst, bilde og lyd eller tekst og video. Du kan ikke kombindere video med et bilde eller lyd på same side. Prøver du å gjøre dette får du en feilmelding som denne: Et nytt MMS-vindu kommer opp. For å legge til den nye filen trykker du ok. Dette vil erstatte den eksisterende filen. For å beholde den eksisterende fila og ikke legge til ny trykker du avbryt. Tips: for å kunne legge til begge filene i same MMS så må du legge det nye innholdet på en ny side. Se mer detaljer under: hvordan bruke avansert modus. Hvordan legge til bilde NetCom pcsmsogmms støtter følgende bilde format: jpg, gif og bmp. For å legge til et bile I din MMS melding, må du gjøre en av følgende ting: Klikk på Legg til bilde knappen tilvenstre over forhondsvisnings feltet. Velg Media -> Legg til bilde i topp menyen. Merk: håndteringen av kontakter ved sending av MMS fungerer på samme måte som ved sending av SMS. Se SMS kapitlet for flere detaljer. NetCom pcsmsogmms viser nå et standard filbehandler vindu hvor du kan finne og velge det bilde du vil legge til. Enkel Modus Kun en MMS side Vist i bilde over er enkel modus. Du kan også endre til avansert modus, noe som vil gi deg muligheten til å lage MMS meldinger med flere sider. Avansert modus er beskrevet i et senere kapittel. Hvis de nye mms vindu åpnes I avansert Side 10 av 16

11 passer inn i den valgte maksimumsstørrelsen. Bildets opprinnelige proposjoner vil bli opprettholdt slik at bildet ikke blir fordreid. Bruk bildekvalitet glidebryteren for å angi bildekvalitet nivå på det bildet du vil sende. Vær oppmerksom på at det er en tradeoff mellom kvalitet og filstørrelse: høyere kvalitet gir skarpere bilder, men også resultater i større filstørrelser, som betyr at du kan legge inn et totalt ferre antall bilder i meldingen. Ny MMS-vinduet viser bildet i størrelse og kvalitet du har valgt, gir deg en idé om hvordan det vil se ut til mottakeren. Merk: Alle bilder vil bli konvertert til JPG før sending. Animerte GIF-filer støttes derfor ikke. Drag and drop av bilder er støttet fra flere programmer i windows: skrivebordet, filbehandling, outlook o.l. Bilde må slippes i forhåndsvisnings vinduet for bildet. Endre størrelse på bilde Det er flere måter å endre maks størrelsen på bildene i meldingen. Du kan velge Melding -> Bildeinnstillinger i menyen øverst i Ny MMS vinduet. Eller benytte knappen: Sletting av bilder Hvis du vil slette det valgte bildet fra MMS meldingen, gjør du ett av følgende: Klikk på Slett bilde knappen øverst til venstre i media forhåndsvisning området. Fra hovedmenyen, velg Media Slett bilde Bildeinnstillinger vinduet blir så vist: Hvordan legge til videoklipp NetCom pcsmsogmms støtter 3GP video filformat. For å sette inn en video i MMS meldingen gjør du ett av følgende: Klikk på Legg til video knappen øver forhåndsvisning området. Velg Media -> Legg til video fra hovedmenyen i Ny MMS vinduet Bruk bildestørrelsen glidebryteren for å angi maksimal størrelse på bildet du vil sende meldingen. Hvis Bildefilen du velger å sende er større enn størrelsen du angir her, vil det skaleres ned til denne størrelsen. Hvis det er mindre, vil den ikke bli endret, vil bildet beholde sin opprinnelige størrelse. Merk: Et bilde større enn den valgte størrelsesbegrensningen vil bli endret slik at den NetCom pcsmsogmms viser nå et standard filbehandlervindu hvor du kan finne og velge det videoklippet du vil legge til. Drag and drop av video er støttet fra flere programmer i windows: skrivebordet, filbehandling, outlook o.l. Videoklippet må slippes i forhåndsvisnings vinduet for bildet. Side 11 av 16

12 Hvordan slette et videoklipp Hvis du vil slette det valgte videoklippet fra MMS meldingen, gjør du ett av følgende: Klikk på Slett video knappen øverst til venstre i media forhåndsvisning området. Klikk på Slett lyd knappen øverst til venstre i media forhåndsvisning området. Fra hovedmenyen, velg Media -> Slett bilde Fra hovedmenyen, velg Media -> Slett lyd Videoen er nå slettet fra MMS meldingen og du kan legge til et nytt bilde eller videoklipp. Avspilling av videoklipp Hvis du vil spille av videoklippet du har valgt, gjør du ett av følgende: Klikk på spill av video på menuen øverst på forhåndsvisning området: Lyden er nå slettet fra MMS meldingen. Avspilling av lydklipp Hvis du vil spille av videoklippet du har valgt, gjør du ett av følgende: Klikk på spill lyd på menuen øverst på forhåndsvisning området: Velg Media -> Spill av video fra hovedmenyen i Ny MMS vinduet For å spille av et videoklipp kreves det at det er en madiaspiller installert som støtter 3gp filformat. Hvis nødvendig program er installer vil programmet åpnes og videoklippet blir avspillt. Hvordan legge til lyd NetCom pcsmsogmms støtter lydformatene MIDI, AMR og WAV. For å legge til lyd i MMS meldingen gjør du ett av følgende: Klikk på Legg til lyd knappen øver forhåndsvisning området. Velg Media -> Legg til lyd fra hovedmenyen i Ny MMS vinduet Velg Media -> Spill lyd fra hovedmenyen i Ny MMS vinduet Advansert modus I avansert modus kan du opprette MMS-meldinger med flere sider. Mottaker telefonen vil spille av sidene i den rekkefølgen du har laget de i, som en lysbildefremvisning. For å bytte til avansert modus velger du Vis -> Avansert i hovedmenyen i Ny MMS vinduet. Neste gang du åpner et nytt MMS-vinduet vil systemet husker hvilken modus du brukte sist. Når du er i avansert modus, håndteres hver side som beskrevet under enkel modus. Denne delen beskriver bare de deler av Avansert modus som tilbyr funksjoner for flere sider. NetCom pcsmsogmms viser nå et standard filbehandlervindu hvor du kan finne og velge det lydklippet du vil legge til. Drag and drop av lyd er støttet fra flere programmer i windows: skrivebordet, filbehandling, outlook o.l. Lydfilen må slippes i feltet for lyd. Hvordan slette lyd Hvis du vil slette det valgte lydklippet fra MMS meldingen, gjør du ett av følgende: Side 12 av 16

13 Velg Media -> Slett side fra hovedmenyen i Ny MMS vinduet På bunnen av vinduet er den en samlet visning av alle sidene i MMS meldingen. I skjermbildet ovenfor har meldingen bare én side, som er fire sekunder lange ( "4 s" under side-ikon). Merk: Denne siden kan ikke slettes fordi alle MMS meldinger må ha minst én side. Hvis du prøver å slette den siste gjenværende siden vil du få en feilmelding om dette. For å legge til et bilde, video eller lyd til en side, velger du det ved å klikke på det tilhørende ikon og deretter fortsetter som beskrevet under enkel modus(forrige avsnitt). Legge til ny side Hvis du vil legge til en ny side, gjør du ett av følgende: Klikk på Legg til side på menuen øverst på forhåndsvisning området: Merk: Dette menyalternativet er nedtonet og utilgjengelig hvis du bare har én side i MMS meldingen. Merk: Hvilken side du sletter er avhenger av om du har valgt en side ved å klikke på den. Hvis en side er valgt, slettes denne siden. Hvis ingen er valgt, slettes den siste siden i MMS meldingen. Sidevarighet Hvis du vil angi varigheten av en side (hvor lenge siden vil spille når mottakeren åpner MMS), velg den siden du vil endre ved å klikke på den og gjør et av følgende valg: Klikk på Sidevarighet på menyen øverst på forhåndsvisning området: Velg Media -> Ssidevarighet fra hovedmenyen i Ny MMS vinduet Det vises så et vindu hvor du kan endre sidens varighet: Velg Media -> Legg til side fra hovedmenyen i Ny MMS vinduet En ny side blir lagt til i MMS meldingen og vises på sideområdet. Den nye siden er alltid lagt til på slutten av MMS meldingen. Slette en side Det er to måter å slette en side fra MMS meldingen: Klikk på Slett side på menyen øverst på forhåndsvisning området: Her kan du enten direkte skrive inn et tall (i sekunder) i feltet ved hjelp av tastaturet, eller bruke pilene ved siden av feltet for å angi lengden. Når du er ferdig, klikk på OK. Merk: Hvilken side du angir varigheten til avhenger av om du har valgt en side ved å klikke på den. Hvis en side er valgt så endres varighet til denne siden. Hvis det ikke er valgt en side så endres varigheten av siste siden av MMS meldingen. Side 13 av 16

14 MMS verkøy menyen Generelt I alle ny MMS eller sendt MMS-vindue finnes det en Verktøy-menyen som inneholder flere kommandoer knyttet til NetCom pcsmsogmms. Disse kommandoene er som følger: Adressebok Denne kommandoen åpner adresseboken din i Outlook og du kan velge mottakere fra den for MMS-melding du skriver. Sjekk Navn Du kan skrive inn en del av et navn som finnes i adresseboken i Til-feltet, og deretter bruke denne kommandoen til å hente kontakten og ta med mobiltelefonnummer i Til-feltet. Du får også tilgang til denne funksjonen ved å trykke Ctrl-K, eller ved å klikke på knappen i verktøylinjen i Ny MMS vindu. Meldingsinnstillinger Denne kommandoen åpner vinduet Meldingsinnstillinger for at du skal kunne vise og redigere alternativer knyttet til din brukerkonto. For mer informasjon, se Innstillinger delen Innstillinger Det er mulig å tilpasse NetCom pcsmsogmms til dine egne ønsker: Velg Innstillinger fra verktøylinjen i Outlook. Kalenderpåminnelse: Du kan her aktivere SMSpåminnelse for avtaler. Ved å velge Aktiver SMS varsling for kalenderavtaler, får du opp en knapp i verktøylinjen for kalenderavtaler. Dersom du velger Følg Outlook sin påminnelse som standard, får du automatisk SMS-påminnelse om avtaler som du har bedt Outlook om Påminnelse på. Merk at dette kun er standard oppførsel. Du kan selv velge per avtale om du ønsker SMSpåminnelse eller ikke ved å trykke på SMSpåminnelse på/av. Alternativt velg fra hovedmeny Verktøy-> NetCom pcsmsogmms -> Innstillinger. Påminnelsenummer: Her vises det mobiltelefonnummeret som vil motta SMSpåminnelser. Dette nummeret samsvarer med det mobiltelefonnummeret som du registrerte din NetCom pcsmsogmms med. Konto Ved å klikke på arkfanen Konto kan du administrere din SMS og MMS-konto. Side 14 av 16

15 Signatur: Her kan du legge inn forhåndsdefinerte signaturer på meldinger; forskjellig signatur kan legges per avsender-identitet. For mer info, se kapitell SMS Signaturer. MMS Ved å klikke på arkfanen MMS kan du definere oppsettet av en MMS. Med Standard avsender valget, kan du bestemme om du ønsker svar til mobiltelefonen din, eller om du ønsker svar til e-post innboksen din. Du kan endre e-postadressen som du mottar svar til ved å skrive inn ny adresse i feltet E-postadresse for svar. Du kan registrere deg på nytt, for eksempel med et annet mobiltelefonnummer ved å klikke knappen Registrer konto (se kapitell Første gang programmet startes). SMS Ved å klikke på arkfanen SMS kan du definere oppsettet av en SMS. Meldingsformat: Med Lange meldinger valget, kan du velge om det skal være mulig å sende meldinger lenger enn 160 tegn. Dersom du velger Tillat lange meldinger, kan du sende opp til 755 tegn. Meldingen vil bli sendt som flere SMS, men på de fleste nyere telefoner blir meldingen vist bare som èn lang melding. Standard bildestørrelse: Her kan du sette standard størrelsen bildene vil bli justert i din MMS melding. Merk: dette er den maksimale høyde og bredde pixel størrelsen som vil bli brukt. Mindre bilder vil ikke bli forstørret til det du spesifiserer her, større bilder vil bli redusert til den oppgitte størrelsen. Denne innstillingen kan bli endret for hver enkelt melding du sender. Se Endre størrelse på bilde for mer info. Standard bildekvalitet: Her kan du sette jpg kvaliteten på bildene som blir inkludert i din MMS melding. Høyere kvalitet gir et skarpere bilde, men også større filstørrelse. Standard sidevarighet: Her kan du sette standard sidevarighet skal være for nye MMS sider. Hver side vil bli vist i det antall sekunder som angis her. du kan endre dette pr melding når du lager nye MMS. Maksimal meldingsstørrelse: setter den maksimale meldingsstørrelsen som kan bli sendt. Merk: Ikke alle opperatørene støtter 300kb og har automatisk nedjusteringer for å tilpasse seg terminalen du sender til. Dette gjelder spesielt om du sender meldinger til mottakere i andre land. Side 15 av 16

16 SMS Sendetidspunkt Denne arkfanen viser SMS-påminnelser og SMS som skal sendes ut på et senere tidspunkt. vil du få et varsel om dette hvis du lukker NetCom pcsmsogmms vinduet Meldingstekst blir slettet ved innlegging av mal Denne varsler deg om at tekst blir slettet hvis du setter inn en mal etter at du har skrevet inn en tekst Jeg har ikke benyttet programmet på over 30 dager Denne varsler dersom NetCom pcsmsogmms ikke er blitt benyttet på 30 dager Nyere versjon av klient tilgjengelig for nedlastning Denne varsler dersom det er lagt ut nyere versjon av NetCom pcsmsogmms som du kan laste ned og installere. Avinstallering Først, forviss deg om at du har lukket Microsoft Office inkludert alle vinduer før du avinstallerer. I Start menyen, velg Kontrollpanel. Kontrollpanelet vil nå komme opp. Klikk på knappen Oppdater og få opp en oversikt over SMS som ennå ikke er sendt, men som er lagt i kø for sending på et senere tidspunkt. Individuelle meldinger kan slettes fra kø ved å velge aktuell melding, og derette klikke på knappen Slett fra kø. Varslinger Ved å klikke på arkfanen Varslinger så vises det en del valg for varslinger som beskrevet under. Dobbeltklikk på ikonet Legg til eller Fjern programmer. Et vindu som inneholder en liste med alle installerte programmer i alfabetisk rekkefølge kommer opp. Klikk på raden som heter NetCom pcsmsogmms for Outlook. Raden utvides og det vises mer informasjon om programmet. Klikk Fjern/Remove knappen, og klikk Ja for å bekrefte at du ønsker å fjerne programmet. Ikke alle mottakere har et gyldig telefonnummer Denne varsler deg om du har et ugyldig telefonnummer når du skal sende en melding Sender melding på tidspunkt frem i tid Denne varsler deg når en melding legges i kø for sending på et senere tidspunkt. Endringer blir slettet ved lukking av vinduet Hvis du har skrevet inn tekst i et NetCom pcsmsogmms vindu og meldingen ikke er sendt, Legg til eller Fjern programmer vinduet kan se litt forskjellig ut avhengig av hvilken Windows versjon du bruker. Ved vellykket avinstallering vil det komme opp et vindu som informerer om at avinstalleringen er utført. Side 16 av 16