Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni Nr årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en ny æra i Norge og resten av verden! Det var på akkurat dette tidspunkt at overlege Otto Schnell Husby, ved St. Olavs Hospital i Trondheim, satte inn den aller første Charnley modulære hofteprotese; Flanged 40 med et 22,225 mm hode i keramikk. Det var ikke bare Dr. Husby, hans assistent, anestesilegen og operasjonspersonellet som var vitne til denne begivenheten: Denne unike første operasjonen ble overført direkte via webcast fra Trondheim til rundt 20 land verden over via internett, fra Norge til Sør-Afrika og fra Irland til Kina og Japan! Etter mer enn to måneders forberedelser, som startet i januar med et besøk til St. Olavs hospital av DePuy s tekniske representanter, var det klart for den store begivenheten. Dagen før operasjonen ankom et film team sammen med DePuy s ansvarlige; Richard Professor Lars Norsletten, Ullevål Universitessykehus, Produktsjef Anders A. Sundal, OrtoMedic AS, Dr. Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus og Dr. Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital i Trondheim. Fergusson og Adrian Smith, samt Thormod Dønås og Anders A. Sundal fra OrtoMedic AS. Operasjonssal 2 ble klargjort og utstyr rigget til under kyndig og helt nødvendig assistanse fra Fortsettelse side 2. Charnley i det 21. århundret. Webcast 1-2 ASR. Articular Surface Replacement 3 ESSKA 2004 Congress og World Congress on Sports Trauma 4-6 Skulderkurs på Lovisenberg Diakonale sykhus 7 Total Wrist Arthroskopy 8-9 LCS Basic Learningsenter INNHOLD DePuy International Hip and Knee Meeting Nordisk Ortopedisk Kongress SmartSet GHV sement hansker gjør alle fornøyde 18 Idrettsklinikken AS, Fredrikstad 19

2 operasjonspersonell ved sykehuset. Begivenheten, som ble ledet av professor Lars Nordsletten fra Ullevål Universitetssykehus i Oslo, inkluderte et ekspertpanel av ortopediske kirurger direkte på telefon fra Hoftesenteret i Writhington, England Martyn Porter, Peter Kay og Videsh Rout, samt dr. Ove Furnes, Helse Bergen HF, Haukeland Wrightington Hospital var sykehuset hvor Sir John Charnley arbeidet. Der utviklet han og opererte inn Charnley protesen fra tidlig på 60-tallet. Derfor passet det bra at Wrightington var direkte koblet til Trondheim på denne viktige begivenheten i Charnley protesens historie. Det ble nokså trangt på stuen p.g.a miksebord, lydutstyr og kameraer. Professor Nordsletten og Dr. Furnes hadde også rigget seg til inne på operasjonsstuen. Dette satte ekstra store krav til operasjonspersonalet. Det var svært viktig at dette ikke skulle gå på bekostning av sikkerheten for pasient og personale. Etter at Dr. Husby hadde gjennomgått den pre-operative planleggingen ved hjelp av bilder og røntgen-maler, hadde tilskuerne som fulgte begivenheten direkte mulighet til å stille spørsmål tilbake via internett til Professor Lars Nordsletten. Han mottok spørsmålene via en bærbar PC på operasjonsstuen, og svarte på disse sammen med Dr. Ove Furnes og kirurgene i Writhington. Dr. Husby var utstyrt med mikrofon og hadde mulighet til å delta i diskusjonen under operasjonen som var meget vellykket. I tillegg til kirurgi direkte på lufta, inkluderte sendingen også opptak av presentasjoner for Charnleyprotesens fortsatte relevans inn i det 21. århundre, basert på data om klinisk overlevelsesevne og informasjon fra det norske leddregisteret. Klar for sending her mangler bare pasienten operasjonsteamet: Produktsjef Anders A. Sundal, OrtoMedic AS og Richard Fergusson, DePuy. I sin oppsummering av overføringen uttrykte Professor Nordsletten anerkjennelse for Otto Schnell Husbys glimrende operasjonsteknikk og la til: La oss håpe at vi med moderne operasjonsteknikker, og en meget god protese som Charnley, vil kunne kopiere Sir Johns resultater. Adrian J. Smith DePuy International Ltd For å se på den overførte operasjonen, bruk denne linken: Results&searchText=trondheim Charnley modulær Klinisk dokumentert fiksasjon med modularitet og muligheter for alternative artikulasjoner. 2

3 ASR Articular Surface Replacement OrtoMedic kan nå tilby ASR systemet fra DePuy. Kopp-plastikken er ingen ny oppfinnelse innen ortopedien. Norskamerikanske Smith Petersen hadde allerede i 1948 sin første prototype. Dette var en metode som ble veldig populær og fungerte bra for de pasientene. Utviklingen videre førte til totalprotesen slik den er i dag. På 1970 tallet kom det ny design av kopp plastikker med metall mot plast som artikuleringsflater. ref. bl.a. Wagner og Tharies. Dette førte til mye polyethylen slitasjer med dertil påfølgende komponent løsning, samt en del frakturer av lårhalsen. Derek McMinn introduserte metall mot metall for denne typen protese tidlig på 90-tallet, og er vel den første som har kunnet vise gode dokumenterte resultater for denne type protese. Et designteam bestående av kirurger fra 5 land står bak DePuy ASR protesen. Protesen er designet for å bevare så mye av benet som mulig, samt bevare eller gjenopprette den naturlige størrelsen i hofteleddet. Protesen består av en tynn-vegget sementert femur komponent i crom cobolt, samt en usementert monoblock acetabular komponent i samme materiale. Overflatestrukturen i acetabular komponenten er den samme som Duraloc protesen (porocoat) samt et belegg av HA. De fleste pasienter som får ASR protesen er under 60 år og har en tilfredsstillende benkvalitet. Med ASR kan pasienten gjenoppta sin daglige aktivitet. Dette gjelder også de med en aktiv livsstil. Instrumentariet for ASR er designet med tanke på at dette også kan gjøres med mini invasiv teknikk. Ønskes ytterligere opplysninger om protesen ta kontakt med Thor- Arne Valle eller Anders. A. Sundal i OrtoMedic AS. 3

4 11th ESSKA 2004 Congress og 4th World Congress on Sports Trauma Athens May Første uken i mai i år ble 11th ESSKA 2004 Congress og 4th World Congress on Sports Trauma arrangert i OL-byen Athen. Ideen til ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) ble unnfanget i 1982, og offisiell stiftelse foregikk på den første kongressen i Berlin i Senere er det arrangert kongresser hvert annet år, med fokus på idrettsskader, knekirurgi og artroskopi. Deltagertallet har økt fra 800 i 1984 til nesten 2000 i I år som tidligere var hovedtyngden av deltagerne ortopeder. I tillegg deltok blant annet fysioterapeuter og spesialister i idrettsmedisin og fysikalsk medisin. Alle verdensdeler var representert, flest var naturlig nok fra Europa, mange fra USA og en del fra Australia. Fra Norge kom ca 50 ortopeder, fysioterapeuter og medisinerstudenter/forskere. Norge markerte seg fint med flere førsteklasses innlegg. I OrtoMedic sitt reisefølge var vi ved siden av Kjell Thygesen, Erik Johansen og Kjetil Vemøy, 11 ortopeder fra 7 sykehus. Årets kongress var lagt til Hilton Hotell sentralt i Athen. Arrangementet var elegant gjennomført i fine lokaler. Programmet omfattet 21 symposier, 12 instructional courses, 17 lectures, 181 frie foredrag, over 700 posters, samt diverse workshops og produktinformasjon. Temamessig dominerte uten tvil knekirurgi med hovedvekt på ACL/PCL rekonstruksjoner, meniskskader, bruskskader og artrose hos yngre idrettsaktive pasienter. Skulderkirurgi hadde også Dr. Knut Rokstad, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Dr. Asbjørn Hjall Sykehuset Asker og Bærum HF og Dr. Gisle Uppheim Lovisenberg Diakonale Sykehus. en stor plass, med fokus på SLAPskader, rotatorcuff-skader, skulderluksasjoner. Andre temaer var tendinopatier, endoskopi utenom ledd, forebygging av idrettsskader og hånd-/håndledd kirurgi/skopi. Det sier seg selv at med en slik overflod av interessante foredrag, må man være selektiv i valg av tidsbruk. Undertegnede fulgte hovedsakelig forelesninger vedrørende knær, hvilket det følgende bærer preg av: For ACL-interesserte ble mange timer brukt til interessante akademiske betraktninger vedrørende Single Bundle Reconstruction versus Double Bundle Reconstruction. Til og med Triple Bundle Reconstruction har sett dagens lys! Dr. Ana asios Georgoulis fra Hellas innledet symposiet «ACL reconstruction and internal rotational control» med et foredrag om rotasjonsinstabilitet i ACL skadde og ACL rekonstruerte knær. Han har gjort en 3 dimensjonal bevegelses-studie, og finner at intern-extern rotasjonsstabilitet er endret i ACL skadde og ACL rekonstruerte knær. Han finner at vi ved ACL rekonstruksjoner klarer å oppheve den translasjonsinstabiliteten vi finner i ACL skadde knær, men at rotasjonsinstabiliteten ikke bedres. Man mener tibiarotasjonen er det som på sikt er skadelig, og som gir artroseutvikling i ACL skadde knær. Den posterolaterale bunten av fremre korsbånd er essensiell i forhold til å hindre rotasjon og pivotering. Derfor, sier Georgoulis, er Double Bundle teknikk, der både posterolaterale bunt og anteromediale bunt rekonstrueres, nødvendig, for å oppnå godt nok resultat på lang sikt. 4

5 Dr. William G. Clancy (himself!) fra USA sier i sitt foredrag at vi med vår tradisjonelle teknikk av 20. århundre har oppnådd funksjonell stabilitet, men at det nye store målet for 21. århundre må være å oppnå biomekanisk stabilitet. Vi må tilstrebe perfekt anatomisk rekonstruksjon. Dette, sier Clancy, kan gjerne gjøres med Twin tunnel teknikk med to bunter, der hver av de to hovedbuntene av ACL rekonstrueres. Eventuelt kan man bruke et tradisjonelt bone-tendon-bone graft, og optimalisere plasseringen av tibiaog femurkanalene. Han mener vi med vanlig teknikk ofte lager et «Central cruciate ligament», og ikke et «Anterior cruciate ligament». Med dette mener han at graftet ofte blir stående for vertikalt og dermed har liten eller ingen effekt på rotasjonsinstabiliteten. Han anbefaler derfor mer horisontalt forløp av graftet, med tibia-kanalen plassert lengre medialt enn tidligere. Videre bør femurkanalen ikke borres gjennom tibiakanalen, men gjennom medial parapatellar portal. Plasseringen av footprint for femurkanalen skal være så langt lateralt i notchen som kl. 9 til kl. 10 for høyre-knær. Når det gjelder valg av graft til ACL rekonstruksjoner, er Clancyplastikken med bone-tendon-bone patellar graft fremdeles gullstandarden. Hamstrings sener er også førstevalg mange steder, og alternativer er quadricepsgraft, eventuelt achillessenegraft. Humane allograft ble omtalt i et symposium, og særlig ved multiple båndskader er gevinsten stor. Videre er fordelen med allograft stor ved revisjonskirurgi der man har sett dårligere resultater ved «gjenbruk» av samme sides patellarsene, andre fordeler at man slipper donorstedsmorbiditet. Det siste fremholdes særlig ved adipøse pasienter, der man tidligere har påvist økt sjanse for patellarseneruptur etter høsting av bonetendon-bone-graft. Resultatene ved bruk av allograft på sikt er like gode som bruk av autografts, i hvert fall hvis man sammenlikner med hamstringssener. En ulempe er selvfølgelig pris; et bonetendon-bone-preparat ble av dr. Howell, USA, angitt å koste hans klinikk 1380 dollars. En annen ulempe er den smitterisiko som alltid vil finnes, trass i god screening og steriliseringsmetoder. Man bruker Etylenoxide og Gammastråling. Dette dreper ikke HIV men svekker styrken i graftet. Symposium 8 dreide seg i helhet om meniskreparasjoner i alle variasjoner. Dr. Beaufils fra Frankrike innledet glimrende med følgende anbefalinger: Alltid preoperativ MR (tankekors i grisgrendte strøk). Alltid all innside teknikk for å unngå kar/nerveskader. Eventuelt kombinere flere typer teknikk (hybrid) ved større skader, for eksempel «pil» i bakhornet og sutur i corpus. Intraoperativ debridement, altså rubbe kantene for bedre tilheling. Fiksere horisontale rupturer hos unge idrettsutøvere, fordi disse oftest rupturerer videre. Ved ACL skader alltid reparere mediale menisk, evt. resesere laterale menisk. Ved ACL skader alltid reparere ACL etter sutur (6 ukers intervall). Alltid reparere meniskskader hos barn. Dr. Charrois fra Frankrike la fram et multi-senter materiale der han viste at av 100 meniskreparerte pasienter, vil innen 4 år, 19 ha trengt en meniskreseksjon/ectomi, 17 har fremdeles leddspaltesmerter, 64 er asymptomatiske. Dr. Selmi fra Frankrike har sett på tilhelingsrate hos alle typer reparerte meniskrupturer uavhengig av suturmetode og funnet at 43% gror fullstendig, 27% gror delvis, og 30% gror ikke i det hele tatt. Vedrørende metodevalg for menisk-suturer la Dr. Allbrecht-Olsen fra Danmark fram en oversikt over de studier som er gjort fra 1981 og fram til i dag. Suksessrater og komplikasjonsrater for de forskjellige systemer er overraskende konstant. Nye generasjoner av systemer er under utvikling, og all-inside teknikken er seirende på markedet. Dr Hulet, Frankrike, avsluttet menisksymposiet med et foredrag om meniskskader kombinert med ACL-ruptur. Han var entydig i sine anbefalinger: For laterale menisker; skal skader større enn 1 cm sutureres, mindre kan «left in place». Laterale menisker hadde betydelig større tilhelingspotensiale enn mediale menisker og gror hvis de er stabile. For mediale menisker anbefaler han reparasjon hvis riften er større enn 1 cm, selv om dette er teknisk vanskelig og tilhelingen er dårlig. Mindre ustabile rupturer (testet med krok) bør reseseres. Deltagelse på ESSKA 2004-kongressen er for kne-, skulder- og idrettsmedisin-interesserte abso- 5

6 lutt «en vinner». Man suser fra foredrag til foredrag, alle «midt i blinken» for oss som har mange tanker omkring ACL, SLAP og tendinopatier. Man ønsker tiden var lengre og lagringskapasiteten i hjernen var større. Man fikler med skruer og protesekomponenter på leverandørenes stander og diskuterer faglige «snags» med kolleger fra fjern og nær. Inntrykkene er mange og ortopedhjernen fylles til randen av ny kunnskap. Etter noen dager er kunnskapshungeren mettet, og man reiser hjem med fornyet inspirasjon. Vi som reiste med OrtoMedic, fikk også med oss Puccini s Tosca i Athens nasjonale opera, en nydelig opplevelse. Vi trosset bråkete trafikk og støvete byggekaos før OL og trålte Athens gater på kryss og tvers. Selvfølgelig besteg vi Akropolis. Noen av oss fikk til og med en dag under den greske solen med båttur til idylliske Egina. Dr. Knut Rokstad, Haraldsplass Diakonale sykehus, Produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS og Dr. Nina Kise, Martine Hansens Hospital foran den Olympisle ild på den gamle stadion i Athen. På vegne av deltagerne takker jeg OrtoMedic AS, og særlig Kjell Thygesen, Erik Johansen og Kjetil Vemøy, for en spesielt vellykket tur, både faglig og sosialt. Assistentlege Nina Kise Martine Hansens Hospital 6

7 Skulderkurs på Lovisenberg Diakonale sykehus Lovisenberg Diakonale sykehus arrangerte i samarbeid med OrtoMedic og Arthrex skuldekurs 10. og 11. juni. 50 norske ortopeder deltok sammen med et godt sammensatt panel av forelesere. Gjesteforelesere var Professor Ken Yamaguchi fra St. Louis, USA og Dr. Jüri Kartus fra Uddevalla, Sverige. I tillegg bidro følgende norske forelesere; Overlege Jone Segadal fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen, overlege Cecilie P. fra åpen, via mini-åpen til artroskopisk rotator-cuff operasjoner ble vektlagt og Yamaguchi sitt klare budskap var; Perform the procedure you can do best given your experience! Videre var forelesninger om acleddsproblemer, os-acromiale, muskeltransposisjoner, biceps tenodeser, og multidireksjonale instabiliteter. Dr. Jüri Kartus bidro med resultater fra kliniske studier på type 2 SLAP-skader og artroskopisk vs. åpne Bankart operasjoner og Dr. Henrik Hoffgaard, Omnia Sykehuset og Dr. Elin Nesse, Nordlandsykehuset HF, Bodø. Dr. Gisle Berge, Diakonhjemmets sykehus og Produktmanager Edwin Snoek, Arthrex. I bakgr. Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic AS. Schrøder, konstituert overlege Einar Lindalen og fysioterapeut Øystein Skaare alle fra Lovisenberg. Forelesningene dekket mange interessante temaer innen åpen og artroskopisk skulderkirurgi, bl.a. åpen vs. artroskopisk metode ved rotator-cuffopersjoner. Progresjon Lovisenberg presenterte egne data fra på SLAP-lesjoner og fremre instabiliteter. Det ble vist live-operasjoner med artroskopisk metode for subacromial dekompresjon, rotatorcuff og SLAP repair. Alle gjennomført med Professor Yamaguchi som gjestekirurg. Dr. Cecilie P. Schrøder, Lovisenberg Diakonale sykehus og Professor Ken Yamaguchi fra St. Louis, USA. Mange ble imponert av Yamaguchis didaktiske evner så vel som foreleser som kirurg, og han så ut til trives meget bra blant sine norske kollegaer. En stor takk til Lovisenberg og til overlege Cecilie P. Schrøder som kursleder, for at de gjorde det mulig å arrangere dette møtet. 7

8 Total Wrist Arthroplasty Seminar om Biax håndleddsproteser Tallinn, 10. og 11. juni 2004 På kvelden 9. juni ankom jeg Tallinn etter knapt halvannen times flytur fra Gardermoen. DePuy sin representant tok meg direkte til East-Tallinn Central Hospital for å undersøke torsdagens operasjonspasient. Jeg hadde på forhånd fått tilsendt sykehistorie og røntgenbilder, så alt var godt forberedt. Seminaret begynte torsdag 10. juni i East-Tallinn Central Hospital. Det var meget godt oppmøte av ortopeder fra hele Estland. Først en introduksjon av DePuy sin representant og dr. Kööp som er sjef for ortopedisk avdeling. Deretter holdt jeg et foredrag med noe historikk, indikasjoner, kontraindikasjoner, kirurgisk teknikk osv. Etter foredrag med påfølgende spørsmål og kommentarer fra salen var det pressekonferanse. Det var virkelig uventet stor interesse. Flere TV-kanaler, radiostasjoner og aviser var tilstede. Pressekonferansen varte godt over en halv time, og etter det bar det direkte til operasjonsavdelingen. Med en av overlegene som assistent satte vi inn en Biax-protese i håndleddet på en 50 år gammel kvinne med langtkommen revmatoid artritt. Operasjonen ble direkte overført til auditoriet, og det var mye spørsmål og kommentarer underveis. Pressen var Dr. Ole Kööp med sin stab fra East Tallinn Central Hospital. Nummer to fra venstre er Dr. Peter Aaser, Martine Hansens Hospital, nummer tre er Dr. Ole Kööp. Dr. Peter Aaser, Martine Hansens Hospital under foredraget. også tilstede i operasjonssalen og filmet og tok bilder. En ganske anstrengende dag ble avsluttet med en interessant omvisning i Tallinn og omegn. Tallinn er en fascinerende by. Mye av det helt gamle er bevart, og det er rart å se de forskjellige byggestilene. Noen områder er typiske fra Stalintiden, andre fra senere Sovjetinnflytelse og noe helt moderne. Det er tydelig et land i rivende utvikling. På tre TV-kanaler var det reportasje i nyhetene samme kveld. Det var også store oppslag i 8

9 avisene. Jeg ser bildene og navnet mitt, men hva det ellers står forstår jeg ingenting av. Fredagen foregikk på West-Tallinn Central Hospital, det andre av de to store sykehusene i byen. Her er det nesten utelukkende elektiv virksomhet. Vi opererte to Biaxproteser under noe vanskeligere forhold, da de ikke hadde røntgengjennomlysning. Apparatet hadde vært i stykker en tid og det var usikkert når de kunne få reparert det. Det gikk stort sett greit, men en pasient måtte omgipses etter røntgenkontroll da protesen sto subluksert. Ved ny kontroll var stillingen god. Det var to hektiske, men meget hyggelige dager med seminar om håndleddsproteser. Det var stor interesse fra det ortopediske miljøet i Estland, og ikke minst fra pressen. Overlege Peter Aaser Martine Hansens Hospital Dr. PeterAaser utfører operasjonen. 9

10 LCS Basic Learnigcenter Sandefjord 29-30/4 Kneprotesekirurgi er teknisk krevende, det fordrer grundig biomekanisk innsikt, og et godt resultat kommer sjelden uten en funksjonell tankegang ledsaget av godt kirurgisk håndverk, og en porsjon rutine. Dette er kvaliteter som vi tilegner oss over tid. Et vellykket proteseinngrep har 3 suksesskriterier; en god protese, en dyktig ortoped og en fornuftig pasient. OrtoMedic er av den oppfatning at de kan tilby en av markedets beste kneproteser (noe de vel også kan underbygge via litteraturen), og ønsker med introduksjonen av LCS basic learning center å bidra til at ortopeden i minst mulig grad blir en begrensning for enderesultatet. Dette kurset har sitt opphav i Amsterdam, og har blitt arrangert i flere byer gjennom en rekke år. Konseptet er velprøvd og baseres på en åpen dialog mellom rutinerte ortopeder og kommende protesekirurger i innledningen av sin karriere. Det nye denne gangen er altså at OrtoMedic velger å hente en av Europas mest rutinerte kneprotesekirurger til Sandefjord, og åpner dermed kurslokalene for flere norske ortopeder. Kurset er ment for ortopeder med noe erfaring fra kneprotesekirurgi og tar for seg grunnleggende biomekanikk, kirurgisk teknikk, alignment, aksefeil og kontrakturer, samt postoperativ oppfølging og praktisk øvelse. De aktuelle temaer gjennomgås grundig og med rikelig tid til spørsmål og oppklaringer. Kursleder Odd Warholm er praktisk og funksjonell i sin tilnærming, og når dette blandes med faglig pondus, noe humor og mye systematikk, da blir det også god pedagogikk. Dr. Hamelynck øser av sin erfaring med en imponerende innlevelse og hans bidrag står ikke tilbake for det vi har hatt gleden av å høre derfra ved tilsvarende internasjonale kurs. Et kurs over et døgn kan ikke forventes å omhandle mer enn bruddstykker av en omfattende helhet. Kunnskapsbasen i bånn av protesekirugien er enorm og uoppnåelig for de fleste av oss, like fullt er nettopp denne kunnskapen basisen for alt vi gjør. Måten denne kunnskapen formidles på er ofte avgjørende for de holdninger vi utvikler. Ydmykhet i forhold til håndverket på tross av faglig innsikt og betydelig kirurgisk erfaring bidrar til troverdighet og tillit til budskapet, et godt fundament for sunne holdninger til faget. Kneprotesen er ofte endestadiet for en knepasient, og med stadig større tilbud av bruskkirurgi, osteotomier og unikondylære proteser savner jeg en innledning på kurset hvor utvelgelse av pasienter til kneprotesekirurgi omhandles. Som nevnt er valget av riktig 10

11 ene til at vår etterutdanning er helt avhengig av et samarbeid med industrien. Kurs av denne typen med bruk av mye teknisk utstyr er ikke mulig å gjennomføre for offentlige sykehus, profilerte internasjonale forelesere kan vi heller ikke hente inn. Dr. Odd Warholm, Sykehuset Vestfold og Dr. Karel Hamelynck, Nederland. pasient et av 3 suksesskriterier, og når OrtoMedic nå bidrar så godt til de 2 andre er det vel ikke vanskelig å be om at dette temaet berøres ved senere kurs. Postoperative regimer berøres i egen forelesning, dette er både riktig og vesentlig. Vår befatning med pasientene avsluttes ikke med et operativt inngrep, men er snarere et bidrag til noe som kan gi pasienten hverdagen tilbake - vårt bidrag er av liten verdi uten en velinformert pasient og et godt støtteapparat. Kursets praktiske del er viktig for de som er i startfasen med LCS protesen, og med Erik Johansens erfaring og kunnskap blir ingen spørsmål ubesvart. Den praktiske vinklingen er vesentlig ved et basic kurs, og det er en av grunn- Jeg vil på vegne av mitt eget sykehus og sikkert også på vegne av de 11 andre sykehusene som var representert på kurset, takke OrtoMedic AS og kursleder Odd Warholm for et nødvendig, praktisk nyttig og godt kurs i meget trivelige omgivelser i Sandefjord. Uten at dette er klarert av ledelsen ved mitt sykehus vil jeg også driste meg til å takke på vegne av dem for at mitt kompetansenivå er hevet ved hjelp av industrien uten kostnad for sykehuset. Jeg kan derimot helt sikkert takke på vegne av de 4 pasientene jeg satte kneprotese på i løpet av første uken etter kurset Med hilsen Overlege Ove Talsnes Sykehuset Innlandet HF Elverum Sandefjord havn 11

12 DePuy International Hip and Knee Meeting Sardinia juni 2004 DePuy International arrangerte møte i Forte Village Resort utenfor Cagliari på Sardinia. Programmet fokuserte på hofte- og kneproteser, henholdsvis to dager hver. Hoftedagene var fokusert på «resurfacing» kirurgi, wear og Minimal Invasive Surgery (MIS). Flere typer bensbesparende hofteproteser ble presentert. Dr. Schmalzried fra USA mente at dette kom til å bli et krav blant yngre pasient i USA. I hans øyne egnet dette seg for unge pasienter med små forandringer som kom tidlig til kirurgi og hadde store krav til aktivitet etter inngrepet. Noe tvilsomt sett med våre øyne. Produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS, Dr. Odd Warholm, Sykehuset Vestfold og Dr. Bjarne Grøgaard, Ullevål Universitetssykehus. Dr. Fisher fra Leeds, med bakgrunn fra storsimulator laboratorium, snakket om wear. Han påviste mindre slitasje av X-linked PE sammenlignet med konvensjonell PE, men at den prosentvise delen av partikler som var biologisk aktive i osteolysen var større fra X-linked. Om dette er tilfellet in vivo vites ikke. Han viste også at micro-separasjon i leddet under gang øket wear betydelig. Hans foredrag var fokusert på Biolox Forte og konklusjonen var betydelig mindre wear enn X-linked PE, betydelig mindre osteolytisk potensiale enn X-linked og at partiklene var mer inerte og mindre cytotoxiske enn cobolt chrome MoM. MIS ble presentert både som bakre tilgang, anterolateral, to insisjoner, med og uten sement. Teknikken er krevende og dette bør nok introduseres med viss forsiktighet. Med tanke på pasientens økende interesse for sin egen behandling, hvem som skal gjøre det og hvordan det skal utføres, kan man vel tenke seg at det kommer krav om denne type inngrep etter hvert. Foreløpig ser det vel ut som om det egner seg best for usementert. Fordelene med MIS angies å være mindre smerter, kortere hospitalisering, raskere rehabilitering og kosmetikk. Man fikk inntrykk av at de drev en mye mer aktiv smertebehandling postoperativt. I hvilken grad dette påvirker vurderingen er usikkert. Ingen sammenlignende studier er foreløpig utført. Ulempene er mindre innsyn, vanskelig orientering, potensielt større risiko for dårlig alignment, større luksasjonsfare og ved visse teknikker risiko for femurfraktur. Visse foredragsholdere oppga at MIS utgjorde opp mot 40 % i deres praksis. Langtidsresultater foreligger ikke. Knedagene fokuserte på Computer Assisted Surgery (CAS) både ved TKA og UNI. Forøvrig et rikholdig program der både polyetylen, kinematikk, og MIS ble behandlet. Fisher snakket om polyetylen der han konkluderte med at delaminering ikke lenger er et problem i kneet med stabilisert polyetylen, at overflateslitasje (surface ware) og osteolyse er et langtidsproblem, at X-link PE muligvis kan være fordelaktig ved «fixed bearing» TKA, at øket AP-bevegelse og IE rotasjon øker slitasje og at roterende platform «decouple» den komplekse bevegelsen til lineær bevegelse og dermed mindre slitasje også når det gjelder backside wear. Dr Barrett (Southamton) snakket om Virtual Kinematics Effects on design and Alignment. 12

13 I tillegg til tidligere kjente forhold viste han en ganske betydelig lift off lateralt ved vanlig gange. På uopererte, normale knær var dette opp til 8 mm og så skremmende ut i protesesituasjonen. Samme foredragsholder mente at sementeringsteknikken på tibia utviste store forskjeller. Det var viktig å få god penetrasjon i trabekkelverket og ikke etterstreve et tynt lag. Spesielt var dette sentralt for proteser som ikke hadde skjørt. Dr. Keene fra Australia hadde innlegg om patellofemoral protese med suksessrate på 75. Han mente at dette definitivt hadde sin plass. Hos helt unge med invalidiserende patellofemorale smerter var patellectomi en opsjon. Fordelen med protesen han brukte var at patellakomponenten var fra LCS og at femurkuttet også var identisk med denne slik at patella kunne beholdes ved eventuell revisjon. Under diskusjonen ble det fremholdt at patella ikke inneholdt smertefibre og om det således var trochlea man egentlig behandlet. Nesepakning med Gel Knit Den beste behandling for nese-/bihulekirurgi og epistaxis CAS ble behandlet i multiple innlegg. Det var enighet om at CAS var særdeles viktig ved MIS med UNI-protese. Dette kan muligens skyldes at man ikke får oversikt over tibias posterior slope. Ved UNI-proteser er både ACL og PCL intakte og en forandret posterior slope medialt i forhold til den laterale vil bedre resultatet. Dette er sannsynligvis mindre viktig ved TKA fordi man her tar begge condylene og fjerner ACL. Flere sentra bruker nå CAS og mener at de får bedre akser og bedre ballanserte knær. Om forbedringene er av en størrelse som vil gi bedre langtidsresultater skal foreløpig være usagt. Det er likevel et faktum at henimot 70 % av knerevisjonene nå er på bakgrunn av feilplassering av komponenter ved indexoperasjonen. Fortsettelse neste side Resultatet ved neseog bihulekirurgi Fremskynder helbredelses prosessen og forbedrer helbredelsesevnen Eliminerer ubehag ved fjerning Gel Knit hydrocolloid, et ikkeklebrig materiale, sørger for et fuktig miljø som tilheler raskere Hemostatisk materiale fremskynder koaguleringsprosessen, samtidig som den geleaktige overflaten hindrer adhesjon mellom tampong og vev Resultatet ved epistaxis Hemostase og tamponade i samarbeid Ekstrem glatt og selvsmørende overflate Hemostatisk materiale direkte på blødningsområdet ved hjelp av en pute som blåses opp med luft, selv om pasienten bruker antikoagulanter Latexfri Gel Knit er et hemostatisk materiale som får blodet til å koagulere i løpet av få minutter. 13

14 Nordisk Ortopedisk Kongress Reykjavik juni 2004 Etter 10 år var nordisk kongress tilbake til Island, og det med bravur. Mange har gjennom de siste årene lurt på om Nordisk Kongress virkelig har sin berettigelse. Etter flere kongresser i nordisk regi med relativt dårlig deltagelse var det nok mange som stilte seg det spørsmålet. Men når så Nordisk er tilbake på Island, dette lille men likevel så eksotiske landet, strømmer både svenske, danske, finske og ikke minst norske ortopeder til. Til sammen var det nesten 800 deltager. Produktsjef Kristin Klomstad, OrtoMedic AS og Dr. Kamel Farran fra Kristiansund. Fra Norge deltok det godt over 100 og det er helt tydelig at Nordisk Ortopedisk Kongress lever. På Island ble alt lagt veldig godt til rette for alle som var delaktige. Det faglige programmet lå på et meget høyt nivå og engasjementet var til tider meget høyt. Det var gledelig å konstatere at for å sikre at kongressen kom godt i gang var Professor Lars Nordsletten og Dr. Finnur Snorrason fra Ullevål Universitets sykehus valgt som møteledere. Professor Pål Benum og Dr. Arild Aamodt fra Trondheim fikk meget god mottagelse for sine foredrag om den norske pasienttilpassede hofteprotesen. Dette er jo et prosjekt som har pågått gjennom mange år, og det er derfor gledelig å konstatere at de kan vise til flotte resultater. Som vanlig høstet også vårt leddprotese register stor anerkjennelse. Det er helt tydelig at lederen for registeret, overlege Ove Furnes og tidligere leder overlege Leif Ivar Havelin, nyter stor respekt i det ortopediske miljø. Når det gjelder muligheten for oss som utstiller var dette også meget godt ivaretatt. Her var utstillingsplassene romslige og ikke minst var det satt av god tid i programmet til besøk på utstillingene. Fortsettelse neste side Fortsettelse fra forrige side Foreløpig finnes det ikke programmer for å kunne bruke CAS i revisjonssituasjonen. Det er nok først og fremst her som den store gevinsten vil komme. Vi har nå % suksess med TKA efter år f.u. Er det virkelig noen grunn til å forbedre dette med MIS og/- eller CAS? For det første er vår suksessrate basert på revisjoner og ikke på pasient-tilfredshet. Denne er betydelig lavere. Det vil si at det er et betydelig potensiale for forbedring og at vi må fortsette arbeidet med dette. Kanskje vil man etter hvert komme dit hen at de sykehus som bruker CAS får høyere DRG?? Det er ulemper med CAS; øket tidsbruk, patella foreløpig ikke med, store instrumenter etc. men alt i alt en positiv innstilling. 14

15 Utsikt over Reykjavik. Se opp! OrtoMedic «sales force» er på veien. Det er jo meget godt for oss å konstatere at interessen fra ortopeder fra hele Norden til å besøke og ikke minst bruke industrien som diskusjonspartner var virkelig tilstede (kanskje noe å tenke på for de som for enhver tid ser på industrien som det motsatte av samarbeidspartner). Ellers var rammen rundt møtet helt fantastisk. Her var det muligheter for bading i 35 grader i den Blå Lagune eller gi seg i kast på hesteryggen til tøltende Islandshester. Vi i OrtoMedic AS sender en hjertelig takk for et flott arrangement. Produktsjef John Erik Strømberg, OrtoMedic AS, Dr. Arild Aamodt, St Olavs Hospital og fysioterapeaut Anne Aamodt, Rosenborg Klinikken. Nå blir det to år til neste nordiske kongress. Og da går møtet i Oslo. Det er ingen tvil om at de norske arrangørene har en stor utfordring foran seg. Vi er sikre på at Professor Lars Nordsletten og hans team som er ansvarlig for dette møtet, virkelig vil sette norsk ortopedi på kartet. Vi tror også at ortopeder fra hele Norden i de dagene vil strømme til Oslo. Lykke til med forberedelsene Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS og Dr. Arnfinn Henjum, Volda Sjukehus. 15

16 SmartSet GHV Cement En ny æra innen sementeringsteknologi? Smartset GHV Gentamycin er en nyskapning innen sementassortementet fra DePuy. Sementens bestanddeler er identisk med konkurerende sementer som Palacos. Imidlertid er sammensetningen av copolymerene i denne sementen unik: Den første copolymeren har liten partikkelstørrelse og blander seg derfor lett med væskefasen i sementen. Dette resulterer i at optimal viskositet oppnås kort tid etter blanding. Den andre copolymeren har større partikkel størrelse og balanserer virkningen av den første. På denne måten sikres en jevn viscositet i hele sementens arbeidsperiode. Dette gir store fordeler ved samtidig støping av flere komponenter., som ved kneproteser. Den jevne viscositeten i hele arbeidsperioden er ideell ved alle former for protesekirurgi, da dette gjør det mulig å trykkbehandle sementen tidlig i forløpet etter blanding. Smartset GHV Gentamycin har en høyere gentamycin frisetting etter 15 minutter, så vel som etter 24 timer, sammenlignet med konkurrerende sementer. Dette gir økt infeksjonsprofylakse i den kritiske fasen. Smartset GHV Gentamycin har en høyere gentamycin frisetting etter 15 minutter, så vel som etter 24 timer, sammenlignet med konkurrerende sementer. Smartset GHV er mekanisk testet i laboratoriet, og både styrke- og tretthetstesting oppfyller de strengeste ISO-krav. Kryp-egenskapene, målt i laboratoriet har vært sammenfallende med de best dokumenterte sementer. 16

17 Jevn viskositet i hele arbeidsperioden, ideell ved alle former for protesekirurgi. Smartset GHV er mekanisk testet i laboratoriet, og både styrke- og tretthetstesting oppfyller de strengeste ISO-krav. De kliniske kryp-egenskapene testes nå i en RSA-studie ved St. Olavs Hospital. De preliminære resultater er svært oppløftende. Cemvac er et optimalt vacumblandesystem med lang og solid dokumentasjon. Smartset GHV leveres installert i blandekammeret (preload). Dette øker brukervennligheten og vil samtidig redusere eksponeringen av polymer i omgivelsene. Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell 15. oktober oktober 2004 OrtoMedic AS vil også i år arrangere symposium for operasjonssykepleiere på Storefjell Høyfjellshotell. Programmet vil ta for seg de fleste aspektene innen protesekirurgien for såvel kne som hofteledd, av disse kan vi nevne: Biomekanikk og indikasjoner Leiring av pasienten Sementeringsteknikk Revisjonskirurgi Preparering av ben Infeksjonsproblematikk Post-operativ behandling Forelesere ved symposiet vil være: Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital Trondheim Overlege Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus, Oslo Overlege Odd Warholm, Sykehuset Vestfold Tønsberg Deltageravgiften vil være kr Dette dekker alt kursmateriell samt 2 overnattinger med full pensjon, eksl. drikkevarer. Antallet er begrenset til 100 deltagere. Påmelding innen 10. august, sendes: OrtoMedic AS v/ Anne-Mari Lund eller Kjell Thygesen Postboks 317, 1326 Lysaker 17

18 4 hansker skal gjøre alle fornøyde! Det er nå en tid siden OrtoMedic AS valgte å satse på en ny produktgruppe hansker fra Ansell Healthcare, en av verdens største produsenter av hansker til medisinsk bruk. Vi har erfart at dette er et meget spennende produktområde med stort potensiale. Det er derfor ikke uten grunn vi nå har valgt å videreføre, til det norske sykehusmarkedet, et hanskekonsept som har lykkes meget godt i to av våre naboland - Sverige og Danmark. Optimal Glove System Konseptet fokuserer på den enkelte brukers fleksibilitet og spiller på de ulike hanskenes unike kombinasjonsmuligheter. Dette resulterer i større frihet for den enkelte og større fokus på brukernes individuelle valg. Sist men ikke minst ønsker OrtoMedic med dette konseptet å rette fokus mot en mer økonomisk tankegang når det gjelder valg og innkjøp av hansker, uten at kvalitet og brukervennlighet forringes. 4 hansker dekker hele sykehusets behov for operasjonshansker - både enkle og doble hansker. Fra Ansells brede sortiment av operasjonshansker har vi valgt ut 4 ulike hansker som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet og sikkerhet. 4 single hansker gir også 7 kombinasjonsmuligheter for bruk av doble hansker. Det er derfor vi sier at: = 7 OrtoMedic AS ser frem til å arbeide videre med dette spennende konseptet og ønsker alle lesere velkommen til å ta kontakt for ytterligere informasjon. Standardhansker i pudderfri latex Gammex PF Passform med kortere, bredere fingre og smalere håndflate Teksturert ytterside for bedre grep i våte og tørre omgivelser Mansjetter uten rullekant, med klebrig bånd som hindrer nedrulling Pakket i kvadratisk peal-pack med patentert innerkonvolutt for sikrere håndtering Micro-Touch PF2 Passform med lengre, smalere fingre og bredere håndflate Mansjetter med rullekant Pakket i rektangulær, transparent pose Spesialhansker i pudderfri latex og syntetisk neoprene Micro-Thin Nutex Passform lik som Gammex PF Meget tynn og smidig hanske i pudderfri latex Derma Prene ULTRA Passform som Gammex PF Syntetisk hanske med meget gode latexlignende egenskaper Ingen akseleratorer eller vulkaniserende stoffer medfører mindre fare for allergier av type I og IV 18

19 Idrettsklinikken A/S har åpnet et moderne privat sykehus i gamlebyen i Fredrikstad! Få, om noen, sykehus i Norge kan framvise en plassering i slike naturskjønne og historiske omgivelser som Idrettsklinikken A/S private sykehus i Fredrikstad. Et veltrimmet parkanlegg, gode parkeringsmuligheter, omgitt av Gamlebyens voller, er det som møter pasienter, besøkende og ansatte. Idrettsklinikken A/S ble i oktober 2003 godkjent som privat sykehus av Helsedepartementet med 7 senger, og har videre inngått avtale med Helse Øst RHF om diagnoser utført som dagkirur giske inngrep. Bygningsmassen som i dag står fram som et moderne anlegg, har riktignok en lang historie. For mer enn 200 år siden, nærmere bestemt 1802, ble kruttlaboratoriet i Gamlebyen bygget. Med en sentral, men forsvarlig plassering i omgivelsene, sørget den for at forsvaret hadde pudder nok til å forsvare festningen. I 1885 ble laboratoriet bygget om til sykestue, slik det har fungert fram til opphør av Forsvarets aktiviteter i Bastionen, juni Medisinsk ansvarlig Dr. Arne Nilsen. OrtoMedic AS har gjennom årenes løp vært en god samarbeidspartner med Idrettsklinikken helt siden vi åpnet vår første operasjonsstue i Det var derfor svært naturlig for klinikken å fortsette samarbeidet med OrtoMedic AS når innredninger og komplitering av medisinskt utstyr, lamper og bord skulle på plass. Levert utstyr Operasjonslampe, Bertchold D650/530 Diatermiutstyr fra Bercthold Artroskopi-rack fra Arthrex Operasjonssykepleier Wenche Klementsen og assistent viser stolt frem noe av det nye utstyret som OrtoMedic AS har levert. 19

20 OrtoMedia ønsker sine lesere en god sommer! OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS