SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Borras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 14.06.2012 kl. 10:00. i møterom Borras"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl. 10:00 i møterom Borras Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Orienteringer: Regnskap April Fravær April Legesituasjonen i sommer Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/12 12/2289 KAFFEPAUSEN ALTA AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I NYE LOKALER 82/12 12/981 TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN /12 12/1605 KARENS RORBUER AS -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PERIODEN Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 43 84/12 12/1840 ONGAJOKSETRA -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING /12 12/2065 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER - OMSORGSTEKNOLOGI 86/12 12/2093 ETABLERING AV FLYKNINGEGUIDE 87/12 12/2268 SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK 88/12 12/2300 ÅRSRAPPORT FRA VAKTTÅRNPROSJEKTET OG BRUKERUNDERSØKELSE FRA LEGEVAKTA NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR LEGEVAKTMEDISIN 89/12 12/219 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING /12 12/ BUDSJETTREGULERING /12 12/2170 FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2013 Alta, den Ivan Olsen Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 81/12 KAFFEPAUSEN ALTA AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I NYE LOKALER Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/2289 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse- og sosial gir med dette serveringsbevilling til Kaffepausen Alta As Org.nr i nye lokaler i Amfi. Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes daglig leder Kenneth Svendsen. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert Andre saksdok.: Saksmappe 12/2289 Bakgrunn: Alta kommune har mottatt søkand fra Kaffepausen Alta As om serveringsbevilling i nye lokaler i Alta Amfi. Bedriften har i dag lokaler ved rulletrappen ved siden av Glassmagasinet. De ønsker nå å utvide kafeen og har fått i tillegg leie lokalene hvor Safarie restaturant var tidligere i Amfi. Som styrer for serveringsbevillingen søkes eier og daglig leder og eier Kenneth Svendsen og han har bestått etablererprøve. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på serveringsloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med serveringslovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vurdering: Administrasjonen anbefaler søknaden. Side 3 av 43

4 Sak 82/12 TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/981 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 82/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Tappeluft opplevelser org.nr Bevilling i gruppe 3 Inne i Serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems. Ute på brostein og plen utenfor serveringsbygget. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. 2. Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Vibeke Danielsen f og som stedfortreder godkjennes Roger Johnsen f Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4.000,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr. skjenketider og mislighold av bevillingen. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent. Side 4 av 43

5 Sak 82/12 SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert , e-post datert Andre saksdok.:sak 12/981 Bakgrunn: I inneværende bevillingsperiode har Tappeluft Opplevelser As skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 inne og gruppe 2 ute på angitte steder. Tappeluft Opplevelser eies av Trond Olav Olsen og ligger i Tappeluft. Driftskonseptet er restaurant med fokus på utleie for selskap, catering, kurs og konferanse. Det satses på helårsdrift, med kurs/konferanser, julebord, blåturer og private arrangement. Alta kommune har nå mottatt søknad på videreføring og utvidelse av bevillingen for perioden Eier av bygningene tilknyttet driften er Trond Olav Olsen. Som styrer for skjenkebevillingen søkes daglig leder Vibeke Danielsen f ,godkjent og som stedfortreder søkes godkjenning for Roger Johnsen f Begge har bestått kunnskapsprøven i alkohol. Det søkes nå om skjenkebevilling på flere steder, i tillegg til at det søkes om bevilling på store deler av uteområdet og i buss. I dag har de kun skjenking i restaurantbygget og uteområdet rundt denne, samt bussen. Serveringsbygget Restaurant med plass til 120 gjester. Relax avdeling på hems med 20 gjesteplasser. Det søkes om skjenking i gruppe 3. Naust Et restaurert naust, som er innredet med sitteplasser for 12 personer. Det søkes om skjenking i gruppe 3. Aslakbua Grillstue i midten med bord av en båt, og benker man sitter på rundt båten. Sitteplasser til 16 personer. Det søkes om skjenking i gruppe 3 Fyrtårnet I toppen av fyrtårnet ligger en liten intim pub på 5 meter i diameter, med sitteplasser til 28 personer. Det søkes om skjenking i gruppe 3. Side 5 av 43

6 Sak 82/12 Skjenking ute. Det søkes om uteservering/skjenking på brostein, platter og plen utenfor serveringsbygget. Samt på brostein og platt fram til og ved Naust og Aslakbua. Skjenking i Buss: Det søkes om skjenking i gruppe 2 i buss som tilhører bedriften. Bussen skal frakte gjester til og fra Tappeluft. Olsen vil være sjåfør, i tillegg skal en person stå for servering. Bussen er en Neoplaner Sky Liner med 72 sitteplasser fordelt på 2 etasjer. De ønsker å skjenke øl (gruppe 2) til gjestene som skal ut til Tappeluft, og bussen er innredet for dette formålet. Bussen har egen bar, toalett. Dette er en buss som er godkjent for turistkjøring og har sikkerhetseler på alle seter i følge eier. De begrunner søknaden med at de har en kjøretur fra for eksempel Alta på 1,5 time. Søkerne mener at dersom de har skjenkebevilling om bord på bussen vil dette stoppe passasjerene fra å nyte medbrakt, og drikkingen vil skje i mer kontrollerte former. Dette er tips de har fått fra andre som har bevilling på buss. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Det er innkommet søknad til om bruksendring av naust og båthus til bygningsavdelingen den Denne er ikke ferdigbehandlet når saksframlegget skrives, iflg. bygningsavdelingen blir dette behandlet så raskt som kapasiteten tilsier det. Bygget Fyrtårnet er det søkt byggetillatelse for, men det er ikke ferdigstilt og det vil søkes brukstillatelse når dette står ferdig. Brukstillatelse fra byningsmyndigheten skal foreligge alle bygg som det skal drives servering og eller skjenking i før søknad om servering og skjenkebevilling skal behandles. Dette medfører at søknad om skjenking i Naustet, Aslaksbua og Fyrtårnet ikke blir behandlet nå. Når bruksendring og ferdigstillelse er ferdigbehandlet må det fremmes ny søknad på nevnte bygg. Regelverk: 1-7. Bevilling for salg og skjenking "Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5." Side 6 av 43

7 Sak 82/12 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. "Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling" I henhold til alkohollovens 1-7a, 1.ledd kan kommunen ved behandling av søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning blant annet legge vekt på stedets karakter, beliggenhet, trafikk og ordensmessige forhold. Etter vår vurdering ligger det en forutsetning for å gi bevilling av lokalet der skjenking skal finne sted også er godkjent til slikt bruk, det vises her til merknadene til lovens 4-3, som sier at kommunen kan sette som vilkår at lokalet er godkjent av bygningsmyndigheten. I forhold til skjenking i buss, så er det ingen spesielle regler for dette, men lovens sier blant annet: " Busser er ikke særlig regulert i loven, og bevilling følger derfor av hovedreglene i 1-7 første ledd, første punktum om kommunal bevilling. " Vurdering: Administrasjonen har med bakgrunn i søknaden den behandlet søknaden om skjenkebevilling for serveringsbygget, skjenking på uteområdet og skjenking i buss. Serveringsbygget Dette er en spiserestaurant som kan deles i to stuer. Radic stua med 60 sitteplasser og Veni stua med 60 sitteplasser, samt relaks avdeling på hems med plass til ca 20 sitteplasser. Det søkes om gruppe 3 i dette bygget og administrasjonen innstiller på dette. Skjenking ute: Det søkes om skjenking ute på hele området ned til nedgangen til Aslakbua. Utenfor serveringsbygget er det lagt brostein på fremsiden av hele bygget, med trapp ned til plen som naturlig fører over til platten. Platten strekker seg fra naustet og bort til Aslakbua. Dette området er også inngjerdet med stolper og kjetting. Alkoholloven har som vilkår for all uteservering at serveringen skjer innenfor et avgrenset område. Dette både for at det lettere skal holdes kontroll med skjenkingen, samt at det er lettere for gjestene å vite hvor skjenking kan finne sted. Side 7 av 43

8 Sak 82/12 Med bakgrunn i at konseptet ikke er ferdig utbygd og flere bygg ikke har fått godkjenning av bygningsmyndighetene, ser vi at brosteinsterrassen foran serveringsbygget er en naturlig skjenkeplass nå. Når anlegget er ferdig utbygget og godkjent kan spørsmål om bevilling på hele området vurderes på ny. Dette forutsetter imidlertid en ny søknad om bevilling fra bedriftens side. Administrasjonen innstiller for skjenking ute på brosteinsterrassen utenfor serveringsbygget. Skjenking i buss: Bedriften eier en buss; Neoplaner Sky Liner med 72 sitteplasser fordelt på 2 etasjer. De ønsker å skjenke øl (gruppe2) til gjestene som skal til Tappeluft, og bussen er innredet for dette formålet. Bussen har egen bar, toalett og sikkerhetseler. Førerplassen er ikke fysisk skjermet fra bussen for øvrig. Dette er en buss som er godkjent for turistkjøring og har sikkerhetseler på alle seter i følge eier. Kjøreturen utover til Tappeluft vil ta noe tid, eksempelvis vil det ta ca 1,5 time fra Alta. Bedriften selv mener skjenkebevilling vil forhindre at gjestene nyter medbrakt og på den måten får i seg for mye å alkohol. Bedriften har hat bevilling ved bussen fra og Alta kommune har ikke mottatt noen meldinger om brudd i forhold til alkoholloven vedrørende skjenkingen. Administrasjonen mener det både er forhold som taler for og mot skjenking i buss. På den ene side er formålet med alkoholloven og reglene om bevilling at man ønsker å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Å gi bevilling i buss vil medføre at alkoholen blir lettere tilgjengelig og forbruket kan øke. Administrasjonen ser ikke at det er noen hindre for at bedriften/eier av bussen kan forby inntak av alkohol i bussen, uavhengig av bevillingsspørsmålet. På den andre side er dette snakk om lukkede selskap, der gjestene i all hovedsak vil være voksne. Det er kjent kunnskap at passasjerer på slike turer ofte ønsker å nyte alkohol og at medbrakt alkohol ofte nytes på slike turer. Med bevilling vil skjenking skje i kontrollerte former og eierne vil være ansvarlig for skjenkingen. Det vil likevel være en utfordring å holde tilstrekkelig kontroll i en 2-etasjes buss. Side 8 av 43

9 Sak 82/12 I spørsmål om skjenking i buss er det naturlig å vurdere dette opp mot trafikksikkerhet. For eksempel: Førerens sikkerhet, skjenking i fart, kontinuerlig bruk av bilbelter, Alkohol med vandring i buss, redusert dømmekraft ved ulykker/kritiske situasjoner. Administrasjonen foretok i 2010 en vurdering av de forhold som taler for og mot skjenking i buss, og man så hen til at det andre steder er gitt bevilling til tog og båttrafikk. På den ene side er formålet med alkoholloven og reglene om bevilling at man ønsker å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Å gi bevilling i buss vil medføre at alkoholen blir lettere tilgjengelig og forbruket kan øke. Administrasjonen ser ikke at det er noen hindre for at bedriften/eier av bussen kan forby inntak av alkohol i bussen, uavhengig av bevillingsspørsmålet. På den andre side er dette snakk om lukkede selskap, der gjestene i all hovedsak vil være voksne. Det er kjent kunnskap at passasjerer på slike turer ofte ønsker å nyte alkohol og at medbrakt alkohol ofte nytes på slike turer. Med bevilling vil skjenking skje i kontrollerte former og eierne vil være ansvarlig for skjenkingen. Det vil likevel være en utfordring å holde tilstrekkelig kontroll i en 2-etasjes buss. I spørsmål om skjenking i buss er det naturlig å vurdere dette opp mot trafikksikkerhet. For eksempel: Førerens sikkerhet, skjenking i fart, kontinuerlig bruk av bilbelter, Alkohol med vandring i buss, redusert dømmekraft ved ulykker/kritiske situasjoner. Administrasjonen vurderte i 2010 at vi ved å tillate bevilling ombord på bussen mulig ville skyve grensene i forhold til hva som har vært praksis i Alta kommune. Vår bekymring var at mange flere aktører ville søke bevilling for lignende forhold. Bevilling ble i kommunestyrevedtak av innvilget, med den merknad at den kun gjaldt innenfor kommunegrensene og at skjenkingen fulgte de lokale skjenketidene. Så langt har kommunen ikke motsatt søknader fra andre aktører i forhold til lignende bevilling. Kommunen har ikke gjennomført kontroller av skjenkestedet, men har ikke via formelle eller uformelle kanaler fått informasjon som tilsier at alkoholloven brytes på noen måte i forbindelse med skjenking i bussen. Utefra er en helhetlig vurdering er administrasjonens innstilling at skjenkebevilling i bussen fortsatt innvilges. Side 9 av 43

10 Sak 83/12 KARENS RORBUER AS -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PERIODEN Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/1605 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 83/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Karens Rorbuer As, org.nr , Komagfjord. Søknad om skjenking i lasterom avslås. Bevilling innendørs gruppe 3 i følgende lokaler: Inne: Pub, messe, bastu, styrhus og grillstue. Salong og bar på mellomdekk, Styrhus/bestikk Utendørs gjelder skjenking langs skutesiden avgrenset med rekkverk. Nedre dekk m/lasteromsluke avgrenset av båtripa. Masasjebad/stamp med omliggende område, avgrenset med rekkverk av stolper og tau. Lavvo med 25 sitteplasser. Jfr. vedlagt skisse. 2. Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Svein Christoffersen f og som stedfortreder godkjennes Jøran Christoffersen f Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4.000,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr.skjenketider og mislighold av bevillingen. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent. Side 10 av 43

11 Sak 83/12 SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert Andre saksdok.:sak 12/1605 Bakgrunn: I inneværende bevillingsperiode har Karens Roruer As skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 inne og gruppe 2 ute på angitte steder. Alta kommune har nå mottatt søknad på videreføring av bevillingen for perioden Steder ligger Komagfjord, driftskonseptet består av pub, møterom, grillstue, matservering samt overnatting i båtlugarer og rorbuer. Bygningene består av en ominnredet fangstskute med tilhørende brygge. Et bygg inneholder 3 rorbuer samt en grillstue og Lavvo. Konseptet har i følge søknaden et maritimt preg og vil gjenspeile kystkulturen. Tilbudet rettes mot fastboende, hyttefolk, turister, kurs og konferanser. Det søkes også skjenking i lasterom, dette omsøkte arelet er det ikke gitt brukstillatelse for av bygningsmyndighetene. Det er heller ikke fremmet skriftlig søknad om godkjenning pr Brukstillatelse fra byningsmyndigheten skal foreligge alle bygg som det skal drives serveringog eller skjenking i før søknad om servering og skjenkebevilling skal behandles. Når brukstillatelse forligger ber vi om at ny søknad om skjenking for lasterommet blir fremmet. Eiere av Karen Rorbuer As er Jøran Christoffersen og Frank Steinar Christoffersen Eier av den faste eiendommen er Karens Rorbuer As. Som styrer for bevillingen søkes daglig leder Svein Christoffersen f godkjent og som stedfortreder for styrer søkes Jøran Christoffersen f godkjent. Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vurdering: Det er konkretisert i alkoholloven hvilke hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, jfr. al 1-7a. De eksempler som er nevnt i lovteksten er ikke uttømmende men eksempler på hva kommunen ved skjønnsutøvelse kan vektlegge: Side 11 av 43

12 Sak 83/12 antall salgs-eller skjenkesteder stedets karakter beliggenhet og målgruppe trafikk og ordensmessige hensyn hensynet til lokalmiljøet om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til å ha salgs-eller skjenkebevilling I henhold til k-vedtak 31/08 er det ikke satt noen tak på antall bevillinger i Alta kommune. Med denne bakgrunn vil administrasjonen tilrå at søknaden videreføres. Side 12 av 43

13 Sak 84/12 ONGAJOKSETRA -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/1840 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 84/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Ongajoksetra AS, org.nr Bevilling i gruppe 3 Inn: Restaurant, badstue, peisestue, samt møterom. Ute: Badestamp og ved grillsted. 2. Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Espen Ottem f og som stedfortreder godkjennes Inger-Line Ø.Ottem f Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4.000,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr. skjenketider og mislighold av bevillingen. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert Andre saksdok.: sak 12/1840 Side 13 av 43

14 Sak 84/12 I inneværende bevillingsperiode har Ongajoksetra A/S hatt alminnelig skjenkebevilling i gruppe 3 for hovedbygg, møterom, badstue, og peisestue utenfor badstue. Det foreligger nå søknad på videreføring av bevillingen. Som styrer for bevillingen søkes eier og daglig leder Espen Ottem f godkjent og som stedfortreder for styrer søkes Inger-Line Ø. Ottem f godkjent. Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vurdering: Det er konkretisert i alkoholloven hvilke hensyn bevillingsmyndighetene kan legge vekt på ved tildeling av salgs-og skjenkebevillinger, jfr. al 1-7a. De eksempler som er nevnt i lovteksten er ikke uttømmende men eksempler på hva kommunen ved skjønnsutøvelse kan vektlegge: antall salgs- eller skjenkesteder stedets karakter beliggenhet og målgruppe trafikk og ordensmessige hensyn næringspolitiske hensyn hensynet til lokalmiljøet om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling I henhold til k-vedtak 32/08 er det ikke satt noen tak på antall bevillinger i Alta kommune. Med denne bakgrunn vil derfor administrasjonen tilrå at søknaden på videreføring av eksisterende skjenkebevilling gruppe 3 innvilges. Side 14 av 43

15 Sak 85/12 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER - OMSORGSTEKNOLOGI Saksbehandler: Fritz Solhaug Arkiv: 056 Arkivsaksnr.: 12/2065 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 85/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Kommunestyret godkjenner søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler for hovedprosjektet Velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren. Rådmannen gis i oppgave å sikre full finansiering av prosjektstillingen ut Stillingen omgjøres fra prosjektstilling til fast stilling i henhold til k-vedtak 31/10. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad hovedprosjekt Velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren. Andre saksdok.: Mappe Bakgrunn: Forprosjektet Velferdsteknologi i Omsorgssektoren for pleie- og omsorg i Alta kommune går sin gang, jfr. k-sak 16/11 og huhs-sak 5/12. Hovedmålet med prosjektet er å få klarlagt hvilke gevinster en kan få ved bruk av velferdsteknologi samt avdekke hvordan teknologien kan forbedre kvaliteten i tjenestetilbudene ovenfor brukerne, samt øke effektiviteten i pleie- og omsorgstjenesten. Alta kommune fikk i 2011 kr ,- i tilbakeholdte skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjektet. Med bakgrunn i prosjektet er nå ulike arbeidsprosesser kartlagt. Det er særlig tre hovedutfordringer som er fremkommet som kan relateres til prosjektet. Disse er brukere som faller, ensomhet og kongnitiv svikt som problemer med oppmerksomhet, orientering, tidsforståelse, organisering, språk og lignende. En naturlig videreføring av forprosjektet vil være å implementere teknologiske løsninger som kan motvirke nevnte hovedutfordringer. Dette kan gjøres i eksisterende omsorgsboliger og egne boliger, og utprøvingen kan starte høsten 2012 ved at Alta kommune inngår et samarbeidsprosjekt med Visma/Telenor om utprøving av ulike teknologiske løsninger. Dette vil være fra sensorer via kommunikasjon og datainnsamling. Side 15 av 43

16 Sak 85/12 Forprosjektet vil bli etterfulgt av et hovedprosjekt som primært vil bestå i å implementere teknologiske løsninger og modeller i større skala. For øvrig vises det til vedlaget søknad. Det vises også til prosessen vedrørende kommunedelplanen for helse og sosial der utvikling av velferdsteknologi ble vurdert å være et særlig viktig utviklingsområde. Økonomiske konsekvenser: Det er utarbeidet følgende kostnadsplan i henhold til prosjektsøknaden: Kostnadsplan Aktiviteter Organisering/tilrettelegging/prosjektledelse kr Ekstern konsulentbistand kr Kompetanseheving, erfaringsnettverk, kartlegging av eksisterende teknologi kr Innkjøp av teknologiske løsninger kr Drift av teknologiske løsninger, 1. året kr Tilrettelegging/opplæring av personell kr Styrings- og prosjektgruppemøter kr Evaluering av prosjektet, ferdigstille rapport kr Sum kr Finansieringsplan Ekstern finansiering (skjønnsmidler) kr Direkte kommunal finansiering kr Indirekte kommunal finanisering (bruk av egne ressurser) kr Sum kr Vurdering: Ny teknologi åpner for en rekke muligheter. Bedre samhandling mellom bruker og hjelpeapparatet vil i betydelig grad kunne øke livskvaliteten for den enkelte. Andre resultater vil være økt trygghet og opplevelse av bedre mestring for den enkelte. Eldre med betydelige omsorsgbehov vil kunne bo hjemme lengere, noe som også kan utsette behovet for institusjonsplasser. Ny teknologi kan også bidra til at helsepersonell kan utføre en bedre og mer effektiv jobb, og frigjort tid kan brukes til mer direkte brukerkontakt og helsefaglige oppgaver. Side 16 av 43

17 Sak 85/12 Helse og sosialsektoren har en egen fagdataenhet som i tillegg til drift også har fokus på utvikling. Vi har i flere år vært en foregangskommune innen elektronisk samhandling og meldingsutveksling. Gjennom Altamodellen har sektoren hatt et nasjonalt fokus, dette gjelder til dels også innenfor IKT der vi er en samarbeidskommune til Helsedirektoratet. Vi ønsker å fremstå som en foregangskommune og sektorens fagdataenhet vil kunne støtte opp om dette. Samtidig bidrar utviklingen til en betydelig økning i antall ansatte som tar ny teknolig i bruk. Innenfor fagdatasystemet Profil er det nå ca 450 brukere som arbeider i ulike virksomheter som sykehjem, hjemmesykepleie, Vertshuset eldresenter, psykiatrisk enhet, rehabiliteringstjenetsen, bistand og habiliteringstjenesten i barn og unge. Gjennom prosjektmidler har sektoren delvis finansiert en egen stilling med oppgaver som oppfølging, samordning, support, oppdateringer opplæring og utvikling av prosedyrer. Dette har vært ei prosjektstilling i over 3 år. Stillingen ble opprettet av kommunestyret i sak 31/10 men på grunn av manglende finansiering er ikke vedtaket effektuert. Stillingen er delvis finansiert for Stillingen fungerer som systemansvarlig i Alta kommune for Profil. Høsten 2011 ble det gitt opplæring i Profil for ca 140 personer. Alternativt kunne denne opplæringen blitt gjennomført av leverandøren, men ville da gitt en kostnad på ca kr ,-. I tillegg er det klare fordeler med egen lokal opplæring da denne kan tilrettelegges og tilpasset de løpende behov på en fleksibel måte. I løpet av 2012 vil det bli ytterligere flere brukere av Profil. Herav nevnes de private sykehjem i kommunen, samt at flere kommunale virksomheter vurderer tilknytning til Profil. Dette vil sannsynligvis føre til en fordobling av antall ansatte i 2012/2013 som brukere Profil. Stillingen er delvis finansiert i 2012, men må sikres finansiering fra og med Side 17 av 43

18 Sak 86/12 ETABLERING AV FLYKNINGEGUIDE Saksbehandler: Fritz Solhaug Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/2093 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet 58/12 Hovedutvalg for Oppvekst og kultur /12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Formannskapet godkjenner at bevilling på kr ,- til Sisa, jfr. k-sak 97/11 benyttes til etablering av Flyktningeguide i Alta kommune. Inntil kr ,- av bevillingen benyttes til etablering av prosjektstilling, jfr. saksfremlegget. Det forutsettes inngåelse av samarbeidsavtale med Røde Kors samt egen samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sisa. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: Saksmappe 12/2093 Bakgrunn: Kommunestyret fattet i sak 97/11 følgende vedtak: Kommunestyret ønsker at kr ,- av integreringstilskuddet i 2012 skal brukes til å kjøpe tjenester fra Sisa på områder hvor de kan bidra til å sikre bedre integrering. Tilskuddet forutsetter en inngått avtale mellom partene. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale i samråd med politisk ledelse Rådmannens ledermøte har behandlet vedtaket, og en ble enig om følgende prosess: 1. Arbeidsgruppen som arbeidet med tiltak og tjenester for flyktninger i kommunedelplanen arbeider med sikte på å få på plass en samarbeidsavtale. 2. Barn og ungesektoren vurderer om det er tjenester/oppgaver Sisa kan utføre for sektoren, og da spesielt i forbindelse av bosetting av enslige mindreårige. 3. Samarbeidsavtalen behandles av ledermøtet. Side 18 av 43

19 Sak 86/12 Kommunedelplanens arbeidsgruppe for flyktninger/innvandrere samt representant fra NAV har behandlet vedtaket. En viktig målsetting var å finne arbeidsoppgaver Sisa kan gjennomføre, og som kan være et viktig supplement til det øvrige integreringsarbeidet som utføres i Alta kommune. Et utgangspunkt er et tidligere innspill til samarbeidsavtale Sisa har fremmet. Dette utkastet omhandler forhold som drift av Sisa, ulike aktiviteter og prosjekter samt ulike kurs. Kommunedelplanens arbeisgruppe vil ikke tilrå denne form for samarbeidsavtale. Det er nødvendig å avtale arbeidsoppgaver/tjenester som er konkrete, målbare og gjennomførbare. Dette bør være oppgaver/tjenester som i dag i mindre grad utføres i Alta kommune, eller som bør komme i tillegg til dagens tilbud. Oppsummering fra møtet: Kommunen har ansvaret for faglighet og kvalitet i tjenestene Sisa kan bare være et supplement til det kommunale tjenesteapparatet Det foreligger ingen evaluering av hvilken betydning Sisa har hatt i integreringsarbeidet Sisa vurderes å ha begrenset ressurser både når det gjelder bemanning, faglighet og kontinuitet Sisa representerer ikke hele mangfoldet i Alta-samfunnet I ettertid har arbeidsgruppen for flyktninger/innvandrere konkludert med at det er ønskelig at tjenesten flyktningeguide kan organiseres og leveres fra Sisa. Dette tiltaket vil være direkte rettet mot bosatte flyktninger, og tiltaket er konkret og målbart. Flyktningeguide er et tilbud utviklet av Røde Kors og er en form for veiviser for flyktninger inn i lokalsamfunnet. En vellykket integrering skjer gjennom personlig kontakt. Flyktningeguidetjenesten består derfor å koble sammen flyktninger og frivillige, gjerne med felles interesse, utdanning og arbeidserfaring. Tilbudet flyktningeguide har tidligere vært i Alta kommune, men ble av økonomiske årsaker avviklet, jfr. huhs-vedtak 79/05. Høring/merknader: Saken har vært drøftet i møte med styreleder for Sisa. I møtet presenterte styreleder et alternativ ønske for bruk av bevillingen. Administrasjonen opplever innspillet for å være for generelt og lite målbart, og at dette i realiteten vil være et rent driftstilskudd til Sisa og ikke målrettet flyktninge-gruppen. Økonomiske konsekvenser: I helse og sosialsektorens ramme er det for 2012 budsjettert kr i støtte til Sisa. Dette skriver seg delvis fra tidligere husleiestøtte og tidligere opptrappingsmidler for psykiatrien for oppfølging av ulike brukergrupper. Dette beløpet er overført Sisa våren Forutsetningen om bruk av midler fra integreringstilskuddet skal fortrinnsvis komme integreringsarbeidet for bosatte flyktninger. Disse utgjør bare en del av Sisa s målgruppe. Midlene bør derfor knyttes opp mot intgreringsarbeidet for bosatte flyktninger. Tiltaket flyktningeguide retter seg kun mot denne målgruppen. Side 19 av 43

20 Sak 86/12 Vurdering: Tilbudet flyktningeguide er forankret i Røde Kors og drives for tiden på 93 steder i Norge. Ved å samarbeide med Røde Kors får Alta kommune og Sisa tilgang på en betyelig ressurs og kompetanse, herunder nevnes egne kurs for guidene. Røde Kors ønsker å inngå et samarbeid med Alta kommune og Sisa, og er åpen for valg av samarbeidsmodell. Det er nødvendig å etablere en forankring mellom kommunen og Røde Kors. Administrasjonene har vært i dialog med Røde Kors lokalt og styret fattet i sak 14/12 følgende vedtak: Alta Røde Kors ser at Flyktningeguide er innenfor det Røde Kors skal jobbe med og gir sin tilslutning til at det opprettes et flyktningeguide prosjekt i samarbeid med Alta kommune og Sisa. Vi forutsetter at vi skal ha representasjon i styringsgruppen, men ikke arbeidsgiveransvar for den som tilsettes. Flyktningeguide koordinator knyttes opp mot Norges Røde Kors sitt etablerte flyktningeguide konsept. I samråd med Røde Kors foreslår administrasjonen at det opprettes en prosejktstilling i 20 %. Stillingen gis en tilknytning til Røde Kors, for eksempel gjennom medlemskap. Stillingen vil sammen med Sisa utvikle flyktningeguide i Alta kommune. Utgiften på stillingen vil utgjøre ca kr ,- og finansieres av vedtatte bevilling på kr ,- til Sisa, jfr. vedtak 97/11. Følgende økonomisk ramme vil gjelde: Tilskudd til Sisa Kr ,- Finansiering av 20 % prosjektstilling Kr ,- SUM Kr ,- Det opprettes en styringsgruppe med oppgave å sikre etablering og oppfølging av flyktningeguidetilbudet i Alta. Prosessen viser at det ikke er enighet mellom Sisa og administrasjonen angående bruk av midlene. Sisa ønsker at bevillingen uavkortet skal gå til drift. Administrasjonen, samt arbeidsgruppen i kommunedelplanen, ønsker et samarbeid med Røde Kors som er en profesjonell aktør i forhold til etablering av flyktningeguidetilbud. Dette vil sikre at tilbudet blir etablert. Det tas sikte på at tilbudet blir etablert i løpet av sommeren, og administrasjonen vil orientere formannskapet om tilbudet innen utgangen av Side 20 av 43

21 Sak 87/12 SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Saksbehandler: Kenneth Johansen Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 12/2268 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 87/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner Overordnet samarbeidsavtale, samt tjenesteavtalene 1, 3, 5, og 11 som er framforhandlet mellom Alta kommune og Helse Finnmark. 2. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale Tjenesteavtale nr. 1 Tjenesteavtale nr. 3 Tjenesteavtale nr. 5 Tjenesteavtale nr 11 Andre saksdok.: Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. Nasjonal veileder. Helse og omsorgsdepartementet. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Helsedirektoratet 02/2012. Side 21 av 43

22 Sak 87/12 Bakgrunn: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trådde i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten, og til dels i stedet for sykehusbehandling.. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og Helse Finnmark HF (HF). Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok 24. juni 2011: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til HF å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. Det følger av lovens 1. ledd at avtalen som et minimum skal inneholde, sitat; 1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, Side 22 av 43

23 Sak 87/12 rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. samarbeid om jordmortjenester, 9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10. samarbeid om forebygging og 11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden For fire av disse områdene skulle avtale vært inngått innen , og for de sju øvrige innen Overordnet samarbeidsavtale og de fire første tjenesteavtalene legges fram nå, mens det tas sikte på å legge fram de siste 7 til politisk behandling snarlig. Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen Fylkesstyret i KS Finnmark har i møte, etter initiativ fra kommuner, vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og HF. Gruppa har bestått av Unni Bente Elde (Helse Finnmark), Kenneth Johansen (Alta), Therese Thomassen (Porsanger), Kai M Wold (Hammerfest), Helge Bjøru og Erik Langfeldt (Nordkapp), Roy Arne Andersen (Måsøy), Liv Edel Berg og Bjørnar Bang (Vadsø), Trond Einar Olaussen (Gamvik). KS Finnmark har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. I arbeidet med overordnet samarbeidsavtale og de første 4 tjenesteavtalene har forhandlingsutvalget gjennomført to møter hvor kommunene har fått informasjon om arbeidet, og hvor de har hatt mulighet til å gi sine innspill. Med bakgrunn i forslagene til avtaler har Alta kommune hatt egne forhandlingsmøter med HF for å sikre Altas spesifikke interesser og behov. Alta kommune har siden vinteren 2011 gjennomført fem forhandlingsmøter med HF for å komme fram til endelig avtaletekst. På ett av møtene deltok også ledelsen i Helse Nord RHF. Alta kommune og HF lyktes ikke å bli enige om det første avtalesettet innen fristen 31. januar I juni 2012 kom partene til enighet om et forslag som legges fram for politisk behandling. Overordnet samarbeidsavtale Side 23 av 43

24 Sak 87/12 HF og kommunene i Finnmark har en overordnet samarbeidsavtale. Det vedlagte avtaleforslaget for Alta kommune er i det vesentlige lik disse, med tillegg av punkt 6.5 Samarbeidsforum Alta. Dette sikrer Alta som den mest folkerike kommunen i foretaket en spesifikk årlig møteplass med foretaksledelsen. I tillegg lister avtalen opp de 11 tjenesteområdene det skal inngås avtaler om, samt stadfester bl.a. overordnet samarbeidsorgan i foretaksområdet. De fire første av disse 11 tjenesteavtalene legges med dette fram til behandling. Informasjon om de 4 tjenesteavtalene: Tjenesteavtale nr. 1 Enighet mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Dette er den avtalen som har vært den største utfordringen for Alta kommune og Helse Finnmark å bli enige om. Avtalen omhandler hvilke tiltak den enkelte part skal ha ansvar for i skjæringspunktet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste. Alta har godt utviklede helsetjenestetilbud innenfor dette området, og har derfor vært en referanse for myndigheten i arbeidet med samhandlingsreformen. Den avtalemessige utformingen av dette samvirket er i hovedsak omhandlet i tjenesteavtale 1. Av samarbeidsområdene som beskrives er svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorg. Dette temaet kommer opp påny i neste avtalerunde, da samarbeid om jordmortjenester er temaet i tjenesteavtale 8. Videre omhandler tjenesteavtale 5 bl.a. medisinsk akuttberedskap. For Alta kommune var det viktig å avtale også de tjenestene som er spesifikke for Alta kommune. Disse er listet i punkt 5.6, og stadfester at eksisterende avtaler prolongeres med sikte på gjennomgang/reforhandling inneværende år. Her sikres også dagens sykestuefinansiering ut 2015, samt at det er enighet om å etablere to kommunale øyeblikkelig hjelp plasser i tillegg til de eksisterende 9 sykestueplassene. Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser vil og bli tema i neste avtalesett (Tjenesteavtale 4). Tjenesteavtale nr. 3 - Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning til innleggelse av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern Avtalen bygger på eksisterende praksis ved henvisning fra kommunehelsetjeneste til spesialisthelsetjeneste. Avtalen understreker hvilke prosedyrer som skal gjøres før og under henvisning og innleggelse av pasient, herunder hvilke opplysninger som skal følge pasienten. Tjenesteavtale nr. 5 - Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Avtalen omhandler de pasientene som antas å ha behov for kommunale tjenester (eks. hjemmesykepleie, sykehjem) etter utskriving fra institusjon. Avtalen skjerper krav til informasjonsutveksling og melding av pasienter som kommunen skal overta etter endt sykehusbehandling. Økonomisk sett er avtalen viktig fordi den legger grunnlaget for når refusjonskrav for utskrivningsklare pasienter fra sykehus kan utløses. Side 24 av 43

25 Sak 87/12 Avtalen forutsetter at det opprettes ett kommunalt kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten vedrørende pasienter til kommunehelsetjenesten. Kommunene har fått gjennomslag for at varselet til kommunene skal komme på dagtid (jfr a) ). Tjenesteavtale nr. 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtalen beskriver plikt om samarbeid og samordning ved planlegging. Her har SI er særskilt ansvar, og det er derfor utarbeidet en tilleggsavtale som skal sikre faglig forsvarlig og helhetlig følgetjeneste for gravide i kommunen i de tilfelle det er lang avstand til fødeavdeling. Denne tilleggsavtalen vil derfor ikke være aktuell for alle kommunene. Evaluering Utarbeidelse av hele avtalestrukturen har vært et forhandlings arbeid, som i perioden oktober 2011 til juni 2012 har fremforhandlet overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler. Det er derfor viktig at det legges opp til en evalueringsprosess som fanger opp eventuelle utilsiktede konsekvenser av avtalene. KS vil ta initiativ til denne evalueringsprosessen, som vil involvere både sentrale fagpersoner fra HF og kommunene. Denne prosessen vil starte opp tidlig på høsten og være ferdig slik at kommunene kan inngå nye reviderte avtaler. Parallelt med evalueringen vil det legges opp til å utarbeide rutiner knyttet til hver enkelt tjenesteavtale. Det blir viktig å få på plass en felles mal for tjenesterutinene slik at de blir enkle å forholde seg til. Rutinene vil bli utarbeidet av fagpersoner representert fra partenes ulike miljø, for fagpersoner i de samme miljø. Slik at også dette er på plass til De eksisterende rutinene vil også bli tilpasset ny mal knyttet til den enkelte tjenesteavtale. Overordnet samarbeidsutvalg vil ha ansvaret for fremdrift og ferdigstillelse i tråd med intensjonen. Høring/merknader: Avtaleutkastene som KS har sendt som forslag til kommunene har blitt formidlet til kommunene med forespørsler om innpill underveis i arbeidet. Endringsforslag og korreksjoner har blitt foretatt fortløpende. Avtalesettet som nå legges fram for Alta kommune omhandler i tillegg en del kommunespesifikke forhold. Økonomiske konsekvenser: Av samhandlingsreformen følger til dels store økonomiske transaksjoner, herunder kommunal medfinansiering av pasienter i spesialisthelsetjenesten, og refusjonsplikt fra kommune til foretak for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus. De 11 tjenesteavtale, hvorav fire behandles her, omhandler forhold rundt dette direkte og indirekte. Vurdering: Avtalene er relativt like for alle kommunene i Finnmark. Alta har fått inn en viktig tilpasning i overordnet samarbeidsavtale; dialogforum Alta. Foretakssiden har av forståelige grunner Side 25 av 43

26 Sak 87/12 behov for å ha relativt like avtaler med de ulike kommunene når det gjelder praksis rundt for eksempel innleggelse og utskrivning av pasienter. Beredskapsavtalen er mer en intensjonsavtale; samordnede planverk skal utarbeides. Avtalen som skiller seg mest fra de øvrige kommunene i Finnmark, og som har vært mest utfordrende i forhandlingene er tjenesteavtale 1. Alta kommunes utgangspunkt her var at alle sykestueplassene måtte sikres. Fra 2016 pålegges kommunene å etablere egen ø-hjelpsplasser, men disse plassene kan etableres fra Midler vil bli gitt etter søknad fra oppstart fram til 2016, deretter vil det komme som del av rammeoverføringen. For Alta kommune er beløpet 3,508 mill kr/år. Administrasjonen har hele tiden vært av den oppfatning at etablering av kommunale ø-hjelpssenger skulle være i tillegg til de 9 sykestueplassene, ikke veksles inn i sykestueplasser. Foretakssiden signaliserer i styrevedtak (Helse Nord RHF 118/2011) at sykestuefinansieringen i Finnmark skal fases ut fram mot 2015, og kommunale ø-hjelpsplasser skal erstatte sykestueplassene. Alta kommune gikk sterkt i mot dette. Målet var å sikre sykestuene finansiering på dagens nivå, i første omgang fram til 2015, deretter videre i en eller annen form. Videre ønsket kommunen å opprette ø-hjelpsplasser i tillegg til sykestueplassene. Denne uenigheten medførte at ledelsen i Helse Nord deltok i et forhandlingsmøte, og avklarte RHFs standpunkt. Saken har og vært tatt opp i Stortingets spørretime. Da dette ikke løste konflikten fikk administrasjonen anledning til å legge saken fram for sentrale myndigheter, som senere har tilkjennegitt at de mener det skal være spesialisthelsetjeneste ved sykestua i Alta, og bedt partene komme til enighet. I avtaleforslaget som legges fram har Alta fått gjennomslag for at dagens sykestuefinansiering videreføres uendret for 9 døgnplasser fram til I tillegg har man fått aksept for å etablere 2 kommunale ø-hjelpsplasser med statlig finansiering. Den statlige finansieringen/kostnaden pr døgn i kommunal ø-hjelp er satt til 4.330,-. To døgnplasser med 100 % dekning betyr da inntil 3,16 mill ( 2 (plasser) x 365 (dager) x 4.330,- = kr). Alta kommune må med dette jobbe videre med å sikre statlig/foretakets andel av sykestuefinansieringen også etter 2015, samt etablere tiltak for resterende maks overføring fra staten for kommunal ø-hjelp (3.508 mill mill), ca ,- kr. Side 26 av 43

27 Sak 88/12 ÅRSRAPPORT FRA VAKTTÅRNPROSJEKTET OG BRUKERUNDERSØKELSE FRA LEGEVAKTA NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR LEGEVAKTMEDISIN Saksbehandler: Kenneth Johansen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 12/2300 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial tar rapportene til etteretning. SAKSUTREDNING: Vedlegg: VAKTTÅRNPROSJEKTET Rapport fra 2011 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Alta kommunale legevakt. Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, PasOpp-rapport nr Bakgrunn: Vakttårnprosjektet 2011 Legevakta har siden høsten 2006 vært en av sju legevakter som er med i Vakttårnprosjektet til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Universitetet i Bergen. De sju legevaktene skal utgjøre et representativt utvalg av legevakter i Norge. Type henvendelser, hyppighet av henvendelser, tid for henvendelser m.m. registreres. På bakgrunn av dette lages sammenlikninger mellom de deltagende legevaktene, og en kan følge trender nasjonalt og lokalt. Det utarbeides årlige rapporter for prosjektet, både samlerapport for prosjektet, og en spesifikk rapport for hvert såkalte vakttårn, herunder Alta. Side 27 av 43

28 Sak 88/12 Resultatene viser at pasientene i Alta er noe yngre enn for gruppen samlet. Dette gjelder spesielt for aldersintervallet år hvor andelen henvendelser er ca 5 % høyere enn i resten av gruppen, mens det er tilsvarende lavere for personer over 60 år. Spesielt i aldersgruppen over 80 år er det lavere henvendelsesrate enn ved de øvrige legevaktene, med om lag 40 % lavere rate (4,9 % for Alta mot 8,2 % for resten). Dette skyldes nok hovedsaklig at Alta har en ung befolkning, og en liten eldrepopulasjon. Videre er det en viss overvekt av kvinner som oppsøker legevakta. Aldersgruppen år er 57 % av pasientene kvinner, mens i aldersgruppen over 80 år er hele 67,3 % kvinner. I alderen under 15 år er det en liten overvekt av gutter. Det største avviket, kvinner over 80 år, kan muligens forklares ved at det er flere kvinner i denne aldersgruppen, da kvinner har litt høyere gjennomsnittlig levealder enn menn. Samlet andel av henvendelser av fra kvinner har ligget stabilt i alle år rundt 54 %. I 2011 var det 53,3 %. Alta har over tid hatt høyest henvendelsesrate ved legevakta. Imidlertid gikk denne noe ned i 2011, men er fortsatt litt over de andre i prosjektet. Raten er nå 621 kontakter pr tusen innbyggere, mot 716 i Tre av de andre legevaktene har rater rundt 500 pr tusen innbyggere, mens de to største ligger rundt 350 (sykehusbyer). En årsak til høy henvendelsesrate er at Alta er et sted uten sykehus, mens den viktigste faktoren sannsynligvis ligger i organiseringen av daglegevakta. Daglegevakta er organisert slik at fastlegen som er i vakt i hovedsak håndterer sine egne listepasienter med behov for time samme dag på daglegevakta. Dette for bedre ressursutnyttelse, og det er økonomisk gunstig for kommunen. Disse pasientene kommer til legevakta med lavere terskel enn øvrige legevaktpasienter. En annen viktig organisasjonsmessig faktor som bidrar til høyere henvendelserate er at pasienter der røntgen med noen sannsynlighet blir et utfall av en hastekonsultasjon vises fra de øvrige legesentrene i byen til legevakta. Røntgenenheten er bare operativ på dagtid. I tillegg har turister, studenter og andre uten fastlege noe lavere terskel for å komme til daglegevakta enn de som kan oppsøke sin fastlege. Det er mindre variasjon mellom ukedager i Alta enn ved de andre vakttårna. I praksis er det ingen forskjell mellom dagene i uka, mens de andre har betydelig økning av antallet henvendelser i helg. Dette skyldes i stor grad samme forhold som beskrevet over, nemlig at på ukedagene ser fastlegene noen egne pasienter med behov for ø hjelp, i tillegg til de som faktisk måtte behandles på legevakt. Dette anses som positivt i forhold til ressursutnyttelse; lik bemanning alle ukedager- av beredskapshensyn- harmonerer godt med lik arbeidsmengde alle dager. Prosjektet har også registrert tid på døgnet henvendelsene kommer. Organiseringa med at fastlegene tar egen ø-hjelp på dagtid slår ut også her, og gir Alta en høyere dagandel enn de øvrige. For øvrig er det ønskelig at mest mulig håndteres på dagtid. Drøyt 50 % av henvendelsene kommer på dagtid, knapt 40 % på ettermiddag og kveld, og bare ca 10 % på natt. Side 28 av 43

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges.

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/981-3 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN 2012-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse-

Detaljer

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems.

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems. Saksfremlegg Saksnr.: 10/3533-4 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-1 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER MELLOM ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-6 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 08.02.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/211-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI)

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 003 2015 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Helse- og omsorgssjef i Namsos. Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale

Namsos kommune. Saksframlegg. Helse- og omsorgssjef i Namsos. Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-8 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00/&13 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STEINKJER

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 24.08.2015 Tid: 10:00 13:05 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Administrativt samarbeidsutvalg 26. april 2012 Samhandlingsreformen Status avtalearbeid Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Samhandlingsreformens mål: Retningen er tydelig: En friskere befolkning

Detaljer

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana Det vises til Helgelandssykehusets styresak 3/2012 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland, behandlet i styremøte

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 30.01.2012 002/12 KAMO Formannskap 31.01.2012 007/12 KAMO Kommunestyret 09.02.2012 005/12 KAMO Saksansv.:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Elisabeth Bakken, eller på e-post til

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Elisabeth Bakken, eller på e-post til Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtested: Rådhuset (parkeringsplassen) Møtedato: 13.02.2012 Tid: 09:00 Eventuelt

Detaljer

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF. Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF. Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Saksbehandler: Mike Gørtz Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/332 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Andre

Detaljer

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommunalsjef Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 15/489-4 REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: - 15/489-1,

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-29 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1, 3,5,og 11 med Helse i Nord- Trøndelag HF jfr. samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1, 3,5,og 11 med Helse i Nord- Trøndelag HF jfr. samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Anne Stöckert Hagen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 15.1.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 26.1.2012 Saknr.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 17.02.2014 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: 15.01.2007 Tid: 10.00 12.30 Til stede på møtet: SV Ole Simonsen leder Leif Birger Mækinen vararepr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Eldrerådet. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato:

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Eldrerådet. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato: Lillehammer kommune Eldrerådet MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato: 13.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til Eli J. Strandum tlf. 610 50552 eller

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 09.08.2012 2012/1009-8412/2012 Arkivkode: H00 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.02.12/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen 06.02.12 kl 1300 tlf. 69702000 Oversikt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201002749-90 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200304843-73 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: 16.04.2007 Tid: 10.00 12.00 Til stede på møtet: SV Ole Simonsen leder Leif Birger Mækinen vararepr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200914568-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhuset Møtetid: kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhuset Møtetid: kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/12 12/21 FLYTTEREGLEMENT- JUSTERING PS 2/12 12/16 SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG INNHERRED SAMKOMMUNE 10 FEB, 2012 Helse Nord-Trøndelag Saksnr.... Mottatt: 08 FEB, 2012 Arkiv: 305 Unnt.off Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Gjeldende fra 31.01.2012

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer