Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia"

Transkript

1 Samfunnsansvar i helse & omsorg 2015 Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia 1

2 Innhold Om Aleris Fra konsernsjefen Fra styret Dette er Aleris Vårt samfunnsansvar Menneskerettigheter Helse & arbeidsvilkår Miljø & bærekraft Korrupsjon Samfunnsansvar i helse & omsorg

3 Om Aleris 3

4 Fra konsernsjefen Liselott Kilaas Jeg er opptatt av sammenhengen mellom en ansvarlig, bærekraftig virksomhet og helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Derfor brenner jeg for hvordan Aleris med alle våre 9000 medarbeidere sammen kan bidra positivt for samfunnet. Pasienter, beboere, brukere og pårørende gir hver dag Aleris sin tillit. Å forvalte denne tilliten på en god måte krever en god, langsiktig og solid drift. En solid drift krever et godt arbeidsmiljø der kompetente medarbeidere ønsker å jobbe over tid. Et godt arbeidsmiljø får vi ved å bygge virksomheten på sunne verdier. Samfunnsansvar går på denne måten hånd i hånd med Aleris virksomhet og er en forutsetning for at vi kan levere gode tjenester. Hele Aleris oppgave handler derfor om å bidra til samfunnsnytte og ta ansvar men vi bidrar i tillegg på flere andre måter: Et spennende initiativ som engasjerer meg, er Stella Røde Kors kvinnesenter i Norge. Aleris har støttet Stella siden oppstarten i Målet med Stella-prosjektet er å på ulike måter bedre minoritetskvinners mulighet til å delta i samfunnet og i arbeidslivet. Det er morsomt og gledelig å se svært gode resultater av prosjektet: Av 17 kvinner som har gjennomført Praktikantprogrammet i Stella, er 14 i relevant jobb i dag! Aleris tredje Stella-praktikant har nå praksis ved hovedkontoret i Oslo. Jeg er stolt av at Aleris kan gi dyktige kvinner drahjelp inn i arbeidslivet! Et annet viktig initiativ er landsbyen i India vi har støttet siden 2014 via vår nye samarbeidspartner i Sverige, organisasjonen Hand in Hand. Støtten fra Aleris gjør at flere barn i landsbyen får gå på skolen og får skolemat. Voksne får bedre helsetilbud og helseinformasjon, mikrolån til å starte egne virksomheter og opplæring i avfallshåndtering. I en tid med store utfordringer internasjonalt er det ekstra viktig å sørge for at folk får mulighet til å delta aktivt i sine lokalsamfunn. Aleris er også opptatt av å drive fremgangsrike prosjekter og initiativer sammen med lokale aktører på de 350 stedene vi er tilstede i Skandinavia. Du kan lese om flere av prosjektene her i det som er vår andre rapport om samfunnsansvar. Vi fortsetter vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Siden Aleris ble medlem i 2013 har vi gjort Global Compacts ti prinsipper til våre egne. Sammen med våre verdier OPEN Omtenksomme, Profesjonelle, Engasjerte og Nytenkende, er prinsippene en del av grunnlaget for Aleris felles kultur. Jeg håper denne rapporten kan inspirere alle våre brukere, samarbeidspartnere og 9000 medarbeidere til å ta Global Compact og Aleris-kulturen ut i praksis og bidra positivt for samfunnet. Med en liten innsats hver, oppnår vi betydelige resultater sammen. Samfunnsansvar i helse & omsorg

5 Fra styret Lars Idermark Styret har høye forventninger og krav til Aleris innenfor samfunnsansvar. Det er viktig at Aleris tydeliggjør og viser alle de ulike typer engasjement som bidrar til positiv samfunnsutvikling, både i og utenfor virksomheten. Som privat aktør innen helse og omsorg er det ikke nok at Aleris virksomhet har tjenester av høy kvalitet og god service. Folk velger å benytte Aleris tjenester. Da må Aleris også være en etisk ansvarlig virksomhet med sunne verdier som brukerne kan stille seg bak. Vi støtter derfor Aleris i arbeidet med å være et helse- og omsorgsforetak med en åpen bedriftskultur og som bidrar positivt i samfunnet. Det er gledelig å se at Aleris det siste året har gjort et stort stykke arbeid med å ruste virksomheten for enda mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Global Compacts ti prinsipper innenfor Menneskerettigheter, Helse & arbeidsvilkår, Miljø og bærekraft og Korrupsjon er nå implementert i Aleris strategier og en del av Aleris kultur og det daglige arbeidet. I 2014 ble også Aleris eier Investor med i Global Compact og følger opp at sine foretak drives i tråd med de ti prinsippene. En annen viktig del av samfunnsansvaret innenfor helse- og omsorg er innovasjon. Å satse på høy kvalitet og god ressursutnyttelse i helse og omsorg må til for at vi skal kunne dekke det økende behovet for stadig mer avanserte helse- og omsorgstjenester, til en mer tallrik og eldre befolkning også i fremtiden. Gjennom forskning, utvikling og innovasjon kan Aleris bidra til utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Kunnskapen og kompetansen Aleris besitter skal også gjøre nytte for andre enn de som benytter Aleris tjenester. Aleris skal vise engasjement utover det som forventes, slik at foretaket og medarbeiderne kan skape langsiktig verdiskaping for samfunnet vårt i samspill med omgivelsene. 5

6 Dette er Aleris Vi er til sammen over 9000 medarbeidere og våre helse- og omsorgstjenester når 70 % av Skandinavias befolkning. Vi driver 350 enheter og har en omsetning på over 7 milliarder svenske kroner. Vi er representert i hele helse- og omsorgskjeden og driver virksomhet innen kommune- og spesialisthelsetjeneste, eldreomsorg, bo- og omsorgstilbud for barn og ungdom, og psykisk omsorg for voksne. Vi er et stort selskap som fortsatt er i vekst medarbeidere Kjønnsfordeling blant medarbeiderne 80% 20% Aldersfordeling blant medarbeiderne >66 år år år år år <25 år 1,7 milliarder svenske kroner i omsetning Kurven viser vår omsetning de siste ti årene 2005 Aleris etableres ved at selskapene CarePartner og ISS Health Care går sammen med foretaket EQT som eier. Allerede fra starten drives det virksomhet i både Sverige, Norge og Danmark. Aleris kjøper det norske selskapet Ungplan Aleris overtar de norske selskapene Omnia og Axess. Gjennom oppkjøpet av Medilab Kliniska Laboratorier får Aleris et komplett tilbud innen diagnostikk i Sverige. Kjøpet av Nackageriatriken utvider tilbudet innenfor helse og omsorg Det norske selskapet BOI kjøpes opp og blir Aleris første virksomhet i Norge innenfor psykisk omsorg Aleris går inn i spesialisthelsetjenesten i Danmark gjennom kjøpet av Danske Privathospitaler. Med dette driver Aleris nå sykehus og medisinske sentre i alle de tre nordiske landene. Oppkjøpet av Sophiahemmets røntgenvirksomhet styrker Aleris posisjon i Stockholm Aleris bygger Båthöjden Plaza utenfor Stockholm. Båthöjden er de første eldreboligene som Aleris bygger og eier selv. Aleris tar også sitt første steg inn i primærhelsetjenesten i Sverige. Historikken er hentet fra CSR rapport for Konsernstatistikk for Samfunnsansvar i helse & omsorg

7 Vi er eneste private leverandør innen både helse og omsorg 7 milliarder svenske kroner i omsetning Omsetning fordelt mellom helse og omsorg Investor eier Aleris Helse 59 % Omsorg 41 % I løpet av ett år Omsorgstjenesten har 100 % offentlige kunder I 2015 fyller vi 10år. Mange har også jobbet mye lenger enn det, innenfor det som i dag er Aleris. Rekorden er 44 år, 10 måneder og 16 dager. Helse Omsorg Vi når 70% av markedet i Skandinavia tar vi røntgenbilder utfører vi 1 million laboratorietester besøker vår spesialisthelsetjeneste Våre oppdragsgivere innen helsesektoren Offentlige kunder Forsikringsselskaper Privatbetalende Sverige Norge Danmark Vi representerer mer enn forskjellige 100 yrkesgrupper Vi har mer enn 350 enheter i Skandinavia benytter 3600 vår eldreomsorg, hvorav 1650 er hjemmetjeneste Navnet Aleris kommer fra det latinske alere, som betyr å pleie, nære og lege 2010 Investor kjøper Aleris. Investor er et investeringsselskap med base i Norden, som ble stiftet av familien Wallenberg i Investor er en sterk og langsiktig eier med ambisjoner om å utvikle Aleris til et ledende selskap innen helse og omsorg, med vekt på kvalitet, innovasjon og langsiktighet Aleris vokser kraftig. I Sverige blir Proxima en del av Aleris og utvider tilbudet av førstelinje- og spesialist helsetjenester samt rehabilitering. Aleris kjøper Privathospitalet Hamlet og blir dermed den største private sykehusaktøren i Danmark. I Norge kjøper Aleris Interaktiv Barnevern og etablerer Kreftsenteret, Skandinavias eneste private kreftsenter Aleris overtar driften av spesialisthelsetjenestene ved Bollnäs sykehus, som blir Aleris første akuttsykehus. I Sverige utvides også hjemmetjenestevirksomheten gjennom kjøpet av Södermalms hjemmetjeneste. Aleris andre egne eldreboliger blir innviet Aleris overtar flere sykehjem og vokser dermed innenfor eldreomsorg i Norge og Sverige. I Sverige åpner Aleris sitt tredje egne sykehjem og starter bygging i Simrishamn og Halmstad. 2014/2015 Gjennom oppkjøp, organisk vekst og nye kontrakter og avtaler har Aleris vokst og utvidet tjenestetilbudet betydelig siden etableringen. Som ledd i arbeidet med å samle og presentere dagens Aleris, bytter Aleris utseende, logo og profil. Aleris kjøper Teres Medical Group, og åpner sykehjemmene i Simrishamn og Halmstad. 7

8 Aleris Langsiktig eierstyring med Investor Aleris eies av Investor AB, et svensk selskap med nesten hundre år lang tradisjon innen utvikling og eierstyring av store virksomheter. Selskapet er børsnotert på den svenske børsen. Investor er opptatt av langsiktighet og ansvarlighet. I tillegg til at lover og regler alltid skal etterleves, mener Investor at samfunnsansvar også er en sentral del av verdiskapingen i en virksomhet. Gjennom styrearbeid i selskapene de er engasjert i, oppfordrer Investor derfor sine foretak til å drive på en ansvarsfull og etisk måte, og være ledende på samfunnsansvar i sine sektorer. Investor er siden 2014 med i FNs Global Compact i likhet med Aleris. Les mer om Aleris Les mer om Investor Samfunnsansvar i helse & omsorg

9 Vårt samfunnsansvar 9

10 Menneskerettigheter Prinsipp nr. 1 Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter Prinsipp nr. 2 Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. Prinsipp Aleris virksomhet er bygget på at alle mennesker er like mye verdt. Alle skal føle seg velkommen. Det gjelder både mellom medarbeidere og overfor pasienter, beboere, oppdragsgivere og brukere. Alle som kommer til Aleris skal bli møtt på samme måte uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, sosial bakgrunn, nasjonalitet eller etnisk opprinnelse. Vi er overbevist om at mangfold bidrar til kreativitet og nytenkning. Målsetning Aleris ønsker å bidra aktivt til etisk dialog og samarbeid med enkeltinteressenter så vel som representanter for samfunnet. En viktig målsetning for hele vår virksomhet og alle våre engasjementer, er å bidra til å gi alle mennesker et godt og verdig liv. Vi ønsker å øke andelen menn i Aleris som helhet, og etterstreber kjønnsbalanse i de delene av virksomheten der det er stor overvekt av enten menn eller kvinner. Status Aleris har hatt et langsiktig partnerskap med Røde Kors i Norge siden 2007, og med Røde Kors i Danmark siden Her legges det vekt på tiltak som bidrar til økt helse og om- sorg, men også aktiviteter som bidrar til et bedre samfunn. I Norge har samarbeidet med Røde Kors blant annet resultert i en førstehjelps-app som gir rask tilgang til informasjon om førstehjelp uansett hvor man måtte befinne seg, samt et praksisprogram som skal støtte integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet. I Danmark innebærer samarbeidet blant annet opplæring i førstehjelp og innsamling av tøy. I Sverige samarbeider vi siden 2014 med den ideelle hjelpeorganisasjonen Hand in Hand, som har prosjekter i både India og Afrika. Deres hjelpearbeid bygger på en modell med utdanning og jobbskapende aktiviteter. Hand in Hand engasjerer seg dessuten i kampen mot barnearbeid og for skolegang for alle, og i helseinformasjon og sanitet. I hele Aleris arbeider rundt 80 % kvinner og 20 % menn. Det er god kjønnsbalanse i konsernledelsen. Hvert år gjennomgår Aleris ulike virksomheter omfattende interne og eksterne kontroller. En rekke kvalitetssystemer, internkontroller og -revisjoner, eksterne tilsyn fra tilsynsmyndigheter og oppdragsgivere er med å sikre gode rutiner og at lover og regler holdes, slik at ikke pasienter, beboere eller brukere opplever brudd på sine rettigheter. Samfunnsansvar i helse & omsorg

11 Gjennom Hand in Hand støtter Aleris byen Giradara nord i India, med 2800 innbyggere Etter donasjonen mottok vi dette brevet: Takk for bidraget. På grunn av gavmildheten dere har vist, vil det skje store endringer i Giradara. Det vil bli opprettet hundre små virksomheter som vil bli en drivkraft for hundrevis av kvinner i området. Alle barn vil få tilbud om skolegang. Mange av byens innbyggere vil få medisinsk hjelp, andre vil lære å dyrke åkrene sine på en bærekraftig måte, uten bruk av kunstgjødsel. Til nå har tolv såkalte selvhjelpsgrupper startet opp og fått mikrolån for å starte ulike typer virksomheter. 145 personer har fått grunnutdanning innen bygg og anlegg, og 18 ulike familiebaserte foretak har blitt startet. Høsten 2014 har 50 nye barn begynt på skolen. Ti informasjonskampanjer om avskaffelse av barnearbeid er avholdt. 354 personer har fått opplæring i hygiene. 83 personer har fått kostnadsfrie helsekontroller. Sykepleier til Operation Smile Aleris Obesitas Skåne har i flere år støttet en sykepleier med å reise ut med organisasjonen Operation Smile. Operation Smile er en internasjonal hjelpeorganisasjon som hjelper barn og voksne med kostnadsfrie operasjoner av misdannelser i ansiktet, spesielt leppe- og ganespalte. Operation Smile arbeider med å sende ut frivillig, medisinsk personell på oppdrag rundt om i verden. Operation Smile ble grunnlagt i USA i 1982 og i Sverige Totalt finnes mer enn medisinske frivillige fra 80 ulike land, hvorav rundt 140 i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Operation smile har virksomhet i nærmere 60 land. Støtte til Røde Kors arbeid med å bekjempe ebolaviruset Tusenvis av mennesker døde i 2014 av det største ebola-utbruddet som noen gang er rapportert. Verdenssamfunnet har et felles ansvar i å engasjere seg for å hjelpe. Aleris ønsker å støtte livsviktig helsearbeid det er stort behov for internasjonalt. Aleris støttet derfor vår samarbeidspartner Norges Røde Kors med norske kroner i arbeidet med å bekjempe ebola-viruset i Vest-Afrika. 11

12 Menneskerettigheter Prinsipp nr. 1 Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter Prinsipp nr. 2 Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. Barnas Senter i Brasil Barnas Senter i Brasil er et solidaritetsprosjekt organisert under Kirkens Bymisjon i Bergen. Barnas Senter arbeider for å bedre oppvekstvilkårene for fattige barn i byen Porto Nacional i staten Tocantins i Brasil. Gjennom den lokale samarbeidsorganisasjonen Comsaúde får hundrevis av barn og unge delta i ulike aktiviteter innenfor helse, utdanning og kultur der de selv aktivt får mulighet til å bedre sin egen livssituasjon og gjennomføre utdanning. Aleris har valgt Barnas Senter til sitt solidaritetsprosjekt og er en av prosjektets eldste og viktigste samarbeidspartnere. I 2014 fornyet vi vår støtteavtale, noe som bidro til å garantere fortsatt drift av Barnas Senter. I 2015 blir Aleris hovedsamarbeidspartner for Barnas Senter. Aleris hjelper de fattige i Guinea I Danmark donerer Aleris-Hamlet løpende ekstra sykehusutstyr og forbruksvarer til Living-Village. Dermed kan vi redusere avfall til fordel for miljøet, og samtidig støtte arbeidet for et friskere liv i land i den 3. verden. Living-Village er en dansk NGO-organisasjon som jobber med å forbedre forholdene for fattige i Guinea. De arbeider for at alle får adgang til utdannelse og grunnleggende helsetjenester. Living- Village ble etablert i 2007, og har primært arbeidet i landsbyen Kiniébakoro, hvor prosjektet i sin tid startet med et sykehusbygg. Alle prosjekter er basert på lokale initiativer. Samfunnsansvar i helse & omsorg

13 Aleris støtter arbeidet med å lære dansker livreddende førstehjelp I Danmark støtter Aleris-Hamlet Røde Kors arbeid med å lære opp dansker i livreddende førstehjelp. Vi bør alle spørre oss selv om vi kunne reddet en person som plutselig faller om på gaten med hjertestans. Hvis svaret er nei, oppfordrer vi folk til å melde seg på et førstehjelpskurs. Røde Kors står for arrangementet Årets Førstehjælper, hvor de kårer en hverdagshelt som har reddet et liv. Vinneren mottar en pris på danske kroner, donert av Aleris-Hamlet. Aleris-undervisning i foreldreferdigheter og barneoppdragelse på Sri Lanka møtte barneministeren I april 2015 holdt en Aleris-medarbeider og to norsk-tamiler ansatt ved Universitetet i Bergen og Bergen kommune, et ukeslangt kurs i barneoppdragelse for 50 kursdeltakere i Jaffna på Sri Lanka. De tre møtte også barneministeren og sentrale politikere på Sri Lanka. Kurset tok utgangspunkt i International Child Development Program (ICDP) som retter seg mot omsorgsgivere og har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO, og er utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var en henvendelse fra Sri Lanka med interesse for norsk barneoppdragelse og et ønske om å fokusere på barna og neste generasjon på Sri Lanka. Kurset var en stor suksess, fikk gode tilbakemeldinger og gruppen dannet spontant en Aleris familieveiledningsorganisasjon i Jaffna. 13

14 Helse & arbeidsvilkår Prinsipp nr. 3 Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis Prinsipp nr. 4 Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes Prinsipp nr. 5 Skre at barnearbeid reelt avskaffes Prinsipp nr. 6 Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes Prinsipp Aleris skal følge gjeldende lover, nasjonale og internasjonale konvensjoner og avtaler som berører vår virksomhet. Vi skal også følge generelle samfunnsregler og bransjeorganisatoriske krav på samme måte som vi følger avtalen med våre kunder. Vi jobber aktivt med våre medarbeidere for å forebygge sykdom og fravær, blant annet gjennom friskvern, medarbeidersamtaler og personalmøter som vektlegger spørsmål om arbeidsmiljø. Ingen medarbeidere skal risikere fysiske skader eller psykiske lidelser på sin arbeidsplass. Våre arbeidsplasser skal være fri for krenkelser og trusler. Det er viktig både for oss og våre samarbeidspartnere å opprettholde foreningsfrihet og sørge for at retten til kollektive forhandlinger erkjennes i praksis. Aleris 9000 medarbeidere er foretakets viktigste ressurs. Utviklingsmulighet for våre medarbeidere og hvordan vi arbeider med medarbeiderskap er, i kombinasjon med godt lederskap, helt sentralt for å skape en bra arbeidsplass og et foretak som er rustet for å møte fremtidens utfordringer. Velutdannede og kompetente medarbeidere som trives og gis forutsetninger for å prestere ut fra sitt fulle potensial, er avgjørende forutsetninger for å kunne levere gode helse- og omsorgstjenester. Målsetning I 2015 skal Aleris skape et tydeligere internt arbeidsmarked, fortsette å utvikle og levere lederutviklingsprogrammet og tilby opplæring i og verktøy for rekruttering. Lederutviklingsprogrammet skal gi våre ledere ekstra trygghet i sine roller, høyere kompetanse og bidra til felles forståelse av lederskap i Aleris. Vi arbeider med å forbedre systemet for forebygging og håndtering av kriser i konsernet. Vi skal også ha et særskilt fokus på sykefravær i konsernet og på tiltak for å redusere dette. Vi fortsetter de årlige leder- og medarbeiderundersøkelsene som er et av våre viktigste HR-verktøy. Gjennom organisasjoner og samarbeidspartnere skal vi fortsette å støtte utdannelse og jobbskapende aktiviteter i samfunnet. Status Aleris årlige medarbeiderundersøkelse hadde i år en svarprosent på hele 80 %. Svarprosenten har dermed gått betydelig opp; fra 75 % i 2014 og 69 % i Resultatet viser at arbeidsklimaet og lederskap fortsatt utvikles i riktig retning. Innenfor arbeidsklima har vi hevet oss fra en indeks på 87 i fjor til 89 i år, noe som er godt over snittet på de foretakene vi sammenlikner oss med (dvs. benchmark, der er snittet 84). Undersøkelsen gjør også at vi kan avdekke negative tendenser og sette inn tiltak om nødvendig. Hele 9 av 10 medarbeidere svarer at de opplever at Aleris er fri for diskriminering og trakassering. Det finnes en tydelig, positiv sammenheng mellom vårt engasjement og kundetilfredsheten. Ved enhetene der vi har mange gode ambassadører blant medarbeiderne, opplever vi også den største pasient- og brukertilfredsheten. Vi har et felles syn på lederkompetanse og kjører de samme lederprogrammene i alle tre land. Det er en del av arbeidet med å bygge opp vårt felles Aleris. Samfunnsansvar i helse & omsorg

15 Ringer i vannet Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Norge. Målet er å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Aleris var en av de første bedriftene som tegnet en nasjonal Ringer i vannet-avtale. Vi kan alltid bli bedre Som medarbeidere har vi mye kunnskap om vår egen arbeidsplass, hvordan den fungerer og hva som kan bli bedre. Men hvordan fanger vi opp alle ideene? På vårt sykehus i Herning i Danmark benytter vi såkalte Kaizenmøter, en japansk metode for kontinuerlige forbedringer. Vi har korte, regelmessige møter, ofte på stående fot, og benytter Kaizentavler. Der noterer vi utfordringer, ideer og forslag til forbedringer. Deretter prioriterer vi ut fra hvor stort gjennomslag vi tror hver enkelt idé vil få i forhold til hvor mye ressurser som kreves for å få den gjennomført. Kaizenmøtene gir gode resultater. Flere steder har vi oppnådd en produktivitetsøkning på opptil 20 %. Møtene, som tar minutter per uke, gir altså god gevinst. Stella Røde kors Kvinnesenter Aleris har støttet Stella Røde Kors kvinnesenter siden oppstarten i Hensikten med Stella er å bedre inkludering av minoritetskvinner gjennom å gi nettverk, kompetanse, nye perspektiver og å gi drahjelp inn i arbeidslivet for personer som ikke stiller fremst i jobbsøkerkøen. Praktikantprogrammet startet i mai Bedrifter oppretter en praktikantplass med varighet i 9 måneder. Gjennom Praktikantprogrammet i Stella, et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Røde Kors og norsk næringsliv, har 14 av 17 kvinner som har gjennomført programmet til nå fått relevant jobb! Aleris tredje Stella-praktikant har i 2015 praksis ved hovedkontoret i Oslo. En av dem har fått fast ansettelse i den administrative avdelingen. 15

16 Miljø & bærekraft Prinsipp nr. 7 Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer Prinsipp nr. 8 Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar Prinsipp nr. 9 Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi Prinsipp Miljø: Aleris jobber kontinuerlig for å identifisere og iverksette tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning. Miljøstyring er et prioritert arbeidsområde i hele vår virksomhet. Vi støtter varsomhetsprinsippet med hensyn til miljøfarer og iverksetter tiltak for å fremme større miljøansvar, og oppmuntrer til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. Innovasjon: Vårt utgangspunkt er at helse- og omsorgstjenestene alltid kan bli bedre, og hvert år setter vi oss derfor mål for kvalitet og resultater i virksomheten. Innovasjon innen en tjenestebedrift handler om å optimere og forbedre samtlige prosesser i bedriften, men også om å tenke helt nytt. Finansiell styring: Alle Aleris virksomheter er registrert og betaler skatt i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. God finansiell styring innebærer at vi tar ansvar for å forvalte de finansielle verdiene på en god måte. Bruk av ressursene på best mulig måte gjør det mulig å skape trygghet og nå våre mål med hensyn til kvalitet, sikkerhet og tilfredshet blant både pasienter, beboere og medarbeidere. En sunn økonomi gjør at vi kan gjøre nye investeringer, kjøpe nye virksomheter og nytt utstyr, og satse på kompetanseutvikling for våre medarbeidere. En sunn økonomi gjør også at vi kan satse innen forskning, utvikling og innovasjon. Kvalitet: Planlegge, gjennomføre, evaluere og forbedre: Vårt kvalitetsarbeid pågår kontinuerlig og er en del av hele vår virksomhet. I Aleris jobber vi profesjonelt med kvalitetsprosessen gjennom først å sette opp mål og deretter måle om vi faktisk har gjort det vi skulle på riktig måte og hva resultatet blir sammenlignet med målet. Vi er åpne med hensyn til forbedringspotensial og lærer hele tiden av feilene vi gjør. Som et ledd i dette blir kvaliteten i virksomheten målt løpende gjennom revisjoner og inspeksjoner. Målsetninger Miljø: Et av våre mål er at samtlige virksomheter skal være miljøsertifisert i henhold til ISO eller tilsvarende i løpet av Innovasjon: For å kunne forvalte alle gode ideer til innovasjon og formidle dem oss imellom, ønsker vi å bygge opp en kunnskapsbase. En digital bank med ideer og prosjekter som er dokumentert og standardisert, vil gjøre ideene søkbare og kjente i hele foretaket. Finansiell styring: Vi vil forbedre prosessene knyttet til internkontroll og -revisjon, der vi regelmessig foretar en strukturert gjennomgang av rutiner og prinsipper for å redusere risikoene. Vi jobber også med en felles modell for økonomisk rapportering for å kunne utnytte ressursene best mulig. Kvalitet: Vi fortsetter å sikre kvalitetsarbeidet gjennom kontinuerlige målinger av pasient- og beboertilfredshet, og arbeider videre med avvikshåndtering. Status Miljø: Vi jobber kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen gjennom å begrense avfallsmengde og varetransport i størst mulig grad, kildesortere, ta tosidige utskrifter og omfattende bruk av video- og telefonkonferanser for å redusere reisevirksomheten. Alle våre virksomheter har en overordnet ISO-sertifisering eller tilsvarende. Det finnes ulike standarder i de ulike landene. Innovasjon: Med 9000 medarbeidere på 350 steder har vi mye å lære av hverandre. En utfordring er å opprette systemer som gjør det mulig for medarbeiderne å bidra med sine erfaringer og ideer til bedre rutiner og spre disse videre i organisasjonen. Ett tiltak er vårt eget forsknings- og utviklingsfond, som ble opprettet i 2013 for å styrke satsingen på forskning og stimulere til nytenkning og kompetanseutvikling ved Aleris virksomheter. Det skal støtte forskning som kommer våre brukere i Samfunnsansvar i helse & omsorg

17 helse og omsorg til gode og er unikt i sitt slag, fordi det lar midler gå tilbake til virksomheten. Finansiell styring: Gjennom de tre siste årene har vi jobbet mye med å heve kvaliteten på det økonomiske regnskapet, og dette arbeidet fortsetter. For å bli mer effektive har vi rendyrket og samordnet mange arbeidsoppgaver innen konsernet, der regnskap er en av flere. Vi ser på hvordan vi kan optimere ulike prosesser ved hjelp av eksisterende ressurser. Kvalitet: Alle tre land foretar regelmessige kvalitetsmålinger i hele selskapet, og har implementert systemer for avvikshåndtering. Vi måler regelmessig tilfredshet blant pasienter og beboere. Innen helse har vi evalueringer per måned gjennom HappyOrNot, som gir verdifull tilbakemelding. I tillegg gjennomfører vi løpende mer detaljerte pasientundersøkelser. Våre brukere innen omsorg blir flere ganger i året spurt om hvordan de opplever Aleris. Kjenner de seg trygge på våre sykehjem? Vil de anbefale oss for andre? Mer enn 90 % svarer ja på disse spørsmålene! Vi har også en regelmessig dialog med våre offentlige oppdragsgivere for å sikre at Aleris oppfyller deres ønsker og forventninger. Resultatet av målinger dokumenteres og omgjøres i handlingsplaner for heving av kvaliteten. Eksempler på kvalitet- og miljøledelse i Aleris Sverige: Majoriteten av virksomheten til Aleris er miljøsertifisert etter ISO Aleris Rehab har en ISOsertifisering for arbeidsmiljø; OHSAS Aleris Medilab og Fysiologlab er også akkreditert etter høyere krav enn ISO Norge: Aleris Helse er miljøsertifisert etter ISO Barnevern og Psykisk omsorg i Aleris Omsorg Norge er i prosess for å sertifiseres som Miljøfyrtårn. Danmark: Alle Aleris-Hamlet Hospitalers sykehus er akkreditert etter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som sikrer at virksomhetene etterlever de miljøhensyn som DDKM omfatter. Miljømål i Aleris Omsorg, Stöd och boende för Unga Stöd och boende för Ungas miljømål for 2015 er Hold jorden ren, med delmål Økt miljøbevissthet hos beboere og personale samt å Lære naturen å kjenne. Miljømålet gir aktiviteter i hele virksomheten; i alt fra kildesortering til aktiviteter i naturen. 17

18 Miljø & bærekraft Prinsipp nr. 7 Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer Prinsipp nr. 8 Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar Prinsipp nr. 9 Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi Mange bekker små Et moderne sykehus bruker store mengder elektrisitet, varme og vann, som innvirker på CO2-utslipp. I Danmark har Aleris-Hamlet i 2014 jobbet fokusert på å få ned forbruket, både gjennom rutiner hos personalet og moderne teknologi. Energisparing skal gjøres samtidig som komforten ivaretas. Vi har investert i en såkalt Energy Guard som konstant måler el-, varme- og vannforbruk. Vi blir varslet hvis apparater ikke er skrudd av på kvelden og i helgene, eller hvis det er rørbrudd eller toaletter som renner. Aleris-Hamlet satser dessuten stort på effektiv bruk av ny teknologi som gjør det mulig å styre behovet for ventilasjon, lys og varme. Store deler av vår belysning er skiftet til LED-teknologi, noe som sikrer stor energisparing. Strømforbruket er på grunn av de iverksatte tiltakene redusert med knapt 20 % i Varme og varmt vann er et annet stort område vi har jobbet med i Her er der lagt vekt på større ansvarlighet og sløsing er redusert gjennom bedre isolering, sentral temperaturstyring og lignende. Med tiltak som disse har vi i 2014 redusert energiforbruket på dette området med 15 %. Videodoktor: Telemedisin er en miljøgevinst Aleris-Hamlet har i 2014 lansert Videodoktor, en nyskapende online-tjeneste som bringer privat legetjeneste til et nytt nivå. Med videodoktor kan man enkelt og greit komme i kontakt med en lege enten med smarttelefon, lesebrett eller en pc. Videodoktor gjør det mulig å få legen inn i stuen eller med seg på reisen, og legen er derfor aldri mer enn et klikk unna. Man sparer tid og reduserer utslipp fra transport, elektrisitet og energiforbruk hos legen. Les mer om Videodoktor https://videodoktor.dk/ Aleris og Røde Kors: Førstehjelps-appen Aleris og Røde Kors i Norge har utviklet en førstehjelps-app alle kan laste ned gratis på sin mobiltelefon. Førstehjelps-app en viser hva du skal gjøre i forskjellige nødstilfeller, og kan lokalisere deg gjennom en GPS-funksjon ved behov. Du finner også en quiz hvor du kan teste dine grunnleggende førstehjelpskunnskaper og en liste over internasjonale nødnumre. Førstehjelps-appen fikk hederlig omtale i CSR Awards 2013 arrangert av CSR Norge. Til nå har rundt lastet ned appen. Appen ble i 2014 nominert til SPOT-prisen i kategorien innovasjon. Les mer om førstehjelps-appen: Samfunnsansvar i helse & omsorg

19 Aleris icare: Interaktiv trening i miljøterapi I Aleris er vi opptatt av innovasjon og at våre medarbeidere skal få utvikle sin kompetanse. I samarbeid med selskapet Attensi har Aleris Omsorg Norge spesialutviklet interaktiv simulering som metode for å trene på å bli enda bedre i arbeidet som miljøarbeidere. Erfarne og nyansatte miljøarbeidere kan trene på det å forhandle, bygge tillit og relasjon, tåle trusler og avvisning og virkelig utfordres i arbeidet som miljøarbeider for tre ungdommer. Det er første gang det har blitt utviklet en interaktiv simulering for å trene på å jobbe med unge mennesker med ulike typer atferdsproblematikk. Simuleringen er basert på faglig anerkjente metoder og modeller innen psykologi og miljøterapi. Gruppesamtale som hjelper I Sverige har Redd Barna i samarbeid med Aleris utviklet en modell for å drive støttende gruppesamtale for enslige mindreårige asylsøkere som kommer alene uten sine foreldre. Flertallet av barna og de unge har en vanskelig psykososial situasjon og har opplevd en rekke alvorlige hendelser. Vår erfaring tilsier at denne type støttetiltak kan ha stor betydning for disse barnas generelle helse og utvikling. Samtalen foregår seks ganger der de unge bor, sammen med personale. Modellen er basert på traumebevisst omsorg, som er et rammeverk for å forstå utsatte barn med vekt på betydningen deres erfaringer fra tidlig barndom. Traumebevisst omsorg går ut på å skape trygghet, forståelse og gode relasjoner som kan støtte barnets evne til å regulere vanskelige reaksjoner og følelser. Materialet kommer ut i manualform i Aleris Forsknings- og utviklingsfond Aleris Forsknings- og utviklingsfond støtter pasientnær klinisk Forskning, utvikling og kvalitetsprosjekter innen helse og omsorg. Det er avsatt totalt ti millioner svenske kroner til fondet i perioden fra 2013 til Målet vårt er at våre pasienter, klienter og beboere skal få et friskere liv. Fondet skal også bygge opp under Aleris verdier og mål. Fondet forvaltes av et fondsutvalg oppnevnt av konsernsjefen, med representasjon fra alle virksomhetsområder og alle land hvor Aleris har virksomheter. Interessen for å søke støtte fra fondet har vært svært stor. Etter en utvelgelsesprosess der prosjekter rangeres blant annet etter pasientnytte og vitenskapelig nivå, har totalt 16 prosjekter fått bevilget penger fra fondet i I 2014 økte antall søknader fra året før og 22 prosjekter ble innvilget. 19

20 Korrupsjon Prinsipp nr. 10 Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser Prinsipp Aleris skal motarbeide alle former for korrupsjon. Alle medarbeidere er ambassadører for Aleris, også utenom arbeidstid. Vi er spesielt oppmerksomme når vi på forskjellige måter representerer selskapet. Korrekt atferd bør også gjelde ved bruk av elektroniske kanaler som for eksempel sosiale medier, e-post og Internett. Vi ønsker at våre kunder skal kjenne Aleris som et pålitelig selskap som også bidrar aktivt til en etisk dialog. Det er viktig at vi forteller hva vi gjør, at vi holder det vi lover og at vi ikke lover mer enn vi kan holde. Alle medarbeidere bør unngå situasjoner der personlige interesser kan komme i konflikt med Aleris eller våre kunders beste. Som medarbeidere tilbyr eller tar vi ikke imot upassende gaver. All representasjon skal være i tråd med gjeldende lover og regler. Alle medarbeidere skal følge gjeldende regler for taushetsplikt og pasientsikkerhet. Vi er varsomme når vi diskuterer interne anliggender. Våre tjenester er preget av ærlighet og åpenhet mot våre samarbeidspartnere. Informasjon om våre tjenester skal være hundre prosent transparent. Vi jobber for å sikre korrekt spredning av informasjon i alle sammenhenger, både internt og eksternt. Aleris ønsker å ha en åpen bedriftskultur og kunne få kjennskap til og reagere på eventuelle alvorlige uregelmessigheter på arbeidsplassene. I første rekke skal varsling om rapporter gå gjennom nærmeste leder eller ordinære kanaler. Dersom det ikke fungerer, er det mulig å varsle anonymt gjennom en kanal som kalles Whistleblower. Målsetning Et hovedmål for 2015 er at alle medarbeidere gjør seg kjent med vårt verdigrunnlag, herunder etiske retningslinjer, etisk kompass og Global Compacts ti prinsipper. Et godt etisk rammeverk som er godt innarbeidet hos alle medarbeidere og en ansvarlig bedriftskultur er grunnleggende viktig for å forebygge alle former for korrupsjon. Status I 2014 har Aleris på basis av Global Compacts ti prinsipper definert vårt verdigrunnlag, revidert de etiske retningslinjene og utarbeidet et etisk kompass til å veilede oss i vanskelige situasjoner vi opplever i vårt arbeid. Aleris er underlagt strenge krav med hensyn til forretningsskikk, god orden og overholdelse av regnskapsregler, særlig ettersom våre eiere, Investor, er børsnotert. Samfunnsansvar i helse & omsorg

21 Whistleblowing Mulighet for anonym varsling For å sikre at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås, og for å ha en tryggere og bedre arbeidsplass, ønsker Aleris å få informasjon om kritikkverdige forhold i virksomheten så raskt som mulig. I første rekke skal meldinger om slike forhold gå gjennom nærmeste leder eller ordinære kanaler. Dersom det ikke fungerer, er det utarbeidet et eksternt varslingssystem for konsernet, kalt Whistleblowersystem. En uavhengig, ekstern part (Ethos International) tar seg av varslingene, og medarbeidere kan varsle anonymt. I Sverige har Aleris i begynnelsen av 2014 vedtatt en policy for såkalt meddelarfrihet som gir samme rettigheter som offentlig ansatte. Meddelarfrihet er i praksis allerede gjeldende, men policyen er vedtatt for å forsterke og understreke dette ytterligere. Global Compacts ti prinsipper: 1. Beskytte internasjonale menneskerettigheter 2. Ikke være delaktig i brudd på menneskerettighetene 3. Sikre organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger 4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid 5. Avskaffe barnearbeid 6. Unngå diskriminering i spørsmål om ansettelse og yrkesutøvelse 7. Støtte varsomhetsprinsippet med hensyn til miljøfarer 8. Ta initiativ til å fremme større ansvarlighet i miljøspørsmål 9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi 10. Motarbeide korrupsjon i alle former, deriblant utpressing og bestikkelser 21

22 Vårt samfunnsansvar Bekymrede kvinner får raskt beskjed De fleste som er redde for at de har brystkreft, har ikke sykdommen. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring. Ved Aleris Brystdiagnostisk senter i Oslo kan man, så langt det er medisinsk-teknisk mulig, forlate senteret mot slutten av dagen med et klart svar. Man får tatt mammografi, ultralyd, vevsprøver og ev. MR på ett og samme sted. I tilfeller som krever vevsprøve, får man et foreløpig svar og endelig svar etter at prøven er analysert. Hver dag får vi tilbakemeldinger fra svært fornøyde kvinner. God mat til mange God mat og hyggelige måltider er en kilde til glede for mange. På Uranienborghjemmet i Oslo ønsket vi å legge større vekt på god mat, så vi ansatte en fransk kokk. Sykehjemmet ligger på Frogner, et område med mange eldre. Vi fikk da en idé om at flere skulle få nyte den gode maten og i tillegg få selskap ved måltidene. Vi startet en kafé i lokalene til sykehjemmet, der også eksterne gjester kan komme. På den måten blir kafeen en naturlig del av lokalsamfunnet. Samfunnsansvar i helse & omsorg

23 Eksempler på prosjekter som har fått støtte fra Aleris Forskningsfond Gastric bypass-kirurgi Pasientopplevelser fra et psykososialt og kroppslig perspektiv Mandeloperasjon nytte og komplikasjoner Kost- og ernæringsprosjekt i hjemmetjenesten med fokus på demenssykes helse og matlyst Analyse av hjertesviktmarkøren NT-proBNP Prosjekt for økt kunnskap rundt cytokiner ved fibromyalgi og revmatoid artritt Kliniske resultater etter operasjon for rotator cuff ruptur i skulderen Effekten av to typer av nesekirurgi på obstruktiv søvnapne syndrom DVT ved degenerativ ryggkirurgi Forskningsprosjekter kvalitetssikringsdatabase Kostbehandling ved Irritable bowel syndrome (IBS) Bedre utredning av prostatakreft Fremtidens velferdstjenester 2.0 Samarbeid med kompetanseheving av leger ved sykehus i Ukraina Ved Aleris Spesialistvård i Ängelholm har ortopeder et samarbeid med kompetanseheving av leger ved et sykehus i Ukraina innen ryggkirurgi, hoftekirurgi, skulderkirurgi og kneartroskopi. Arbeidet startet i 1994 og fikk de første 10 årene støtte fra Socialstyrelsens Östeuropakommitté. Etter dette har arbeidet fortsatt i mindre skala. Målet er å bygge opp et sykehus med vesteuropeisk standard. Legene som deltar i dette prosjektet tror på prinsippet med at engasjement utenfor Sverige bidrar til en fredelig utvikling i verden. Aleris har donert dyner til Kirkens Korshær Da et stort parti dyner skulle skiftes ut med nye, undersøkte Aleris muligheten for at de kunne brukes andre steder. Dynene var allerede vasket og kunne brukes av andre som hadde behov. Kirkens Korshærs Sociale Hjælpearbejde var klar til å ta i mot dem, og dynene brukes nå av hjemløse på herberg og varmestuer drevet av Kirkens Korshær. 23

24 Vårt samfunnsansvar Se hele mennesket Vårt sykehus i København ble kontaktet av et hjem for krigsveteraner. Alle led av posttraumatisk stressyndrom. De fleste strevde med ulike typer misbruk, men ingen så deres helsetilstand i et helhetsperspektiv. Veteranhjemmet hadde ingen mulighet til å betale for våre tjenester, men ba om hjelp til å danne et grunnlag for å søke om midler fra stiftelser og fond. Vi tilbød en gruppe krigsveteraner en helsekontroll og betraktet prosjektet som en måte å vise samfunnsansvar på. På bakgrunn av helsekontrollene utarbeidet vi en rapport om krigs- veteranenes helsetilstand og forslag til hvordan den kunne forbedres. Rapporten ligger til grunn når veteranhjemmet nå søker om midler til å hjelpe flere krigsveteraner til en bedre helse. Aleris støtter Røde Kors og Smid Tøjet Danmark Aleris-Hamlet støtter Røde Kors landsdekkende innsamling av klær og har i april 2015 hatt tøyinnsamlingsbokser stående på fem sykehus rundt om i landet, hvor folk kan avlevere brukte klær. Røde Kors omgjør brukte klær til penger, som brukes til nødhjelp og sosialt arbeid. Hele 440 kilo klær ble samlet inn. Det betyr at Røde Kors f eks kan kjøpe 22 matrasjoner til familier i en måned, sikre mer enn 7 års besøk og kontakt for mennesker som føler seg ensomme eller isolerte, kjøpe 110 hygienepakker til familier i en måned eller 110 kjøkkensett til familier på flukt. Samfunnsansvar i helse & omsorg

25 Effektivisering Ved alle de større sykehusene våre i Skandinavia har vi utviklet en metode for å måle produktivitet i operasjonsavdelinger og mottakelser. Metoden brukes hver uke til å måle driften og se hvordan vi kan bli bedre i uken som følger. Den benyttes dessuten til å sammenligne sykehusene, slik at man kan lære av hverandre. Dette har bidratt til at våre sykehus er effektive, med høy kvalitet og meget fornøyde pasienter. Et eksempel på effektivisering er hvordan forenklede og felles innkjøpsrutiner ved Aleris spesialisthelsetjeneste i Bollnäs har frigjort tid for personalet til å jobbe med andre oppgaver. Tidligere jobbet 30 personer med innkjøp. Nå er det én person med riktig kompetanse. De nye innkjøpsrutinene har blant annet medført en reduksjon i antall fakturaer per måned fra 300 til 65, og en tydelig effekt av dette ble den store tidsbesparelsen for foretaket. Innkjøpsprosjektet fortsetter å løpe gjennom organisasjonen med det formål at også andre enheter skal oppnå samme gode resultat. 25

26 Samfunnsansvar i helse & omsorg

27 27

28 Samfunnsansvar i helse & omsorg

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

Samfunnsansvar i helse & omsorg 2014 Utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia

Samfunnsansvar i helse & omsorg 2014 Utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia Samfunnsansvar i helse & omsorg 2014 Utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Skandinavia 1 Innhold Om Aleris 4 Fra konsernsjefen 5 Fra styret 6 Historie 8 Aleris Vårt samfunnsansvar 12 Selskapsledelse

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag nsvarlig for dokumentet: Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Wulff Group/... 2 Forretningsside... 2 Verdier og forretningsprinsipper... 2 Etikk og moral... 2 Partnersamarbeid... 3

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Kvalitet i Helse & Omsorg

Kvalitet i Helse & Omsorg Kvalitet i Helse & Omsorg 2015 2 Kvaliteten i Aleris tar utgangspunkt i våre pasienter og beboeres opplevelser. Hva forventer de av oss? Hvordan ble de mottatt og tatt hånd om? Og hvordan ble resultatet

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg

Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg Nordre Aker bydel Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten Økt brukeropplevd kvalitet Møtet mellom bruker og tjenesteyter Kompetanseheving Brukermedvirkning

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte Communication on Progress FN Global Compact 2013 Innhold Informasjon om FN Global Compact... 2 Bekreftelse på videre støtte... 2 AB Solutions i forhold til de ti prinsippene... 3 Human Rights... 3 Labour...

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer