LANGE AKTIKKLER KIRKENS BYMISJON OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANGE AKTIKKLER KIRKENS BYMISJON OSLO"

Transkript

1 LANGE AKTIKKLER Med overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig artikkel, eller som et selvstendig oppslag. OSLO Admin velessequis dionsequam, vulput nullandio diamet wismolum vel irit am in ulputat. Nulput voluptate dolorpe riureros dunt praessi. Guer iureetum amconsectem iusto Admin velessequis dionsequam, vulput nullandio diamet wismolum vel irit am in ulputat. Nulput voluptate dolorpe riureros dunt praessi. Guer iureetum amconsectem iusto odolore facidunt Admin ilit am velessequis volore vel dionsequam, irit laor sit, quiscing vulput nullandio et, diamet odolore wismolum facidunt ilit am volore vel irit laor sit, quiscing et, vel conulla irit am core in ulputat. ting eraestie Nulput molessi voluptate dolorpe sum riure- ad mod molobore conulla core ting eraestie molessi sum ad mod molobore smodit dolore ros magna dunt at. praessi. Faci et Guer prat iureetum la acin hent amconsectem aut vullandre iusto smodit odolore dolore magna at. Faci et prat la acin hent aut vullan- mod min facidunt veraesto ilit enisim am volore dolor sim vel irit dolorer laor sit, iureriliqui quiscing et, sum dre ad mod mod min veraesto enisim dolor sim dolorer iureriliqui eui tissit at wisim molobore iurem conulla estio dolore core commolore ting eraestie cor molessi irit iure smodit eui dolore tissit at wisim iurem estio dolore commolore cor irit iure magnis nos adionse magna tie at. dolessit Faci et prat nostie la acin mincidui hent aut vullandre mod magnis min veraesto nos adionse tie dolessit nostie mincidui enisim dolor sim dolorer iureriliqui eui tissit at wisim Vulla faci te veriusto iurem estio dolenibh dolore eliquisis commolore nos accum cor irit zzriure magnis nos Vulla adionse faci te veriusto dolenibh eliquisis nos accum zzriure et dolobor si. tie Met dolessit magna nostie faccum mincidui eugait enim vel dignit ad magnibh et, consectet nim dit iurerostio commy niam zzriurem et dolobor si. Met magna faccum eugait enim vel dignit ad magnibh et, consectet nim dit iurerostio commy niam zzri- dolorem Vulla velit faci alit utat te veriusto velis diamet dolenibh vel ip eliquisis ea facinim nos accum zzriure urem dolorem et velit alit utat velis diamet vel ip ea facinim eliquam dolorpero dolobor commod si. Met et magna vulla alisim faccum voloreet eugait enim ullut-vepat. dignit eliquam ad mag- dolorpero commod et vulla alisim voloreet ullut- Agna amconullaore nibh et, consectet exeraes nim equat, dit siscilla iurerostio consed commy digna niam zzriurem pat. Agna amconullaore exeraes equat, siscilla consed digna feuguero dolorpero dolorem dolutet velit alit uercidu utat velis euguer diamet irit. vel ip ea facinim feuguero eliquam dolorpero dolutet uercidu euguer irit. dolorpero commod et vulla alisim voloreet ullutpat. Agna amconullaore exeraes equat, siscilla consed digna feuguero dolor- 1

2 En hjemløs er ikke bare fattig En rusavhengig er ikke bare syk En kvinne på på strøket er ikke bare prostituert En aldrende er ikke bare gammel En flyktning er ikke bare asylsøker Et barn som strever har også styrke Ingen er bare det du ser

3 INNHOLD 06 STIFTELSEN OSL0 09 ALDRING OG KULTUR 15 ARBEID OG AKTIVITET 19 BARN, UNGE OG FAMILIER 24 BOLIG - EN INNGANGSPORT TIL TILHØRIGHETEN 26 FRIVILLIGHET 30 HIV: DU ER IKKE ALENE 33 Å VÆRE KIRKE 34 PSYKISK HELSEVERN 37 PROSTITUSJONSTILTAK 38 RUSOMSORG 42 ANDRE SOSIALE TILTAK OG MØTESTEDER 46 GI ROM FOR ALLE! 49 NÆRINGSLIV 3

4

5 ROM FOR ALLE Rom for alle fordi vi vil at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Rom for alle fordi de største utfordringene vi ser rundt oss er utestengelse, isolasjon og destruktiv avhengighet. Rom for alle betyr også bruk for alle fordi vi vil invitere hverandre til deltakelse og fellesskap. Rom for alle slik at vi kan styrke hverandre i troen på å frigjøre ressurser og krefter.

6 RESPEKT, RETTFERDIGHET OG OMSORG Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Alle mennesker er like mye verd, men ulike. Vi vil arbeide for et samfunn der ethvert menneske blir møtt med respekt og forventning. Respekt for hvem vi er og forventning til hva vi kan. Ingen er bare det du ser. Kirkens Bymisjon vil i alt vårt arbeid søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne. S OPPDRAG Oppdraget er omfattende. Det innebærer å avdekke og lindre krenkelser, urett og nød, og bidra til å fjerne årsakene til urett. Vi ser vårt oppdrag og hele vår virksomhet som del av kirkens diakonale arbeid i storbyen. STIFTELSEN OSLO Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i Kristiania i Kirkens Bymisjon i Oslo har i dag ca fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og enda flere frivillige medarbeidere. Disse er knyttet til ca 45 tiltak og institusjoner. Det er stor bredde og høy kompetanse blant bymisjonens medarbeidere. Menneskene vi har kontakt med gjennom vårt arbeid og våre tjenester, spenner over alle aldersgrupper og mange sosiale felt: Fra forebyggings- og omsorgstiltak for barn og unge til bo- og behandlingstilbud for eldre. Fra lavterskeltilbud på gateplan til spesialisthelsetjeneste innen rus og psykiatri på institusjon. Botiltak og etablering av møtesteder, gudstjenestefellesskap og flerkulturell aktivitet. Sysselsettingstiltak og bred frivilliginnsats. I NORGE Kirkens Bymisjon er tilstede med selvstendige stiftelser i de fleste store byer i Norge: Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Drammen og Fredrikstad. Hovedkontoret til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er i Tollbugata 3. I tillegg drives bymisjonsarbeid i flere regionsbyer, bla.: Haugesund, Stord, Kragerø, Larvik, Kongsberg, Lillestrøm, Moss, Sarpsborg og Halden. 6

7 INNHOLD Mad min nummodit nis am Hirit am in eriliquam siscillamet Guer iureetum exntconse Amconsectem ctet lanbinotia Iusto odolore umsandignim di Facidunt ilit er ad te endio Am volore ore consed min euguer seniat Vel irit laor vulputat adio Quiscing euisis esectet ut il Sum ad quam quipisit wis dolore Mod molobore Conulla core tet venim dolore Minit in eraese duisi putpat ali Merci tie veliquatuero commy nostrud Tipit lam veniamc onsendreet vol Onsequat nit acin ullam ipis num entadit BREDT SAMARBEID Kirkens Bymisjon har et omfattende samarbeid med offentlige helse- og sosialmyndigheter, særlig Oslo kommune og Helse Sør-Øst. Vi har også nært samarbeid med andre kirkelige og humanitære organisasjoner og næringsliv. ØKONOMI Av det samlede budsjettet utgjør offentlige refusjoner omlag 4/5. Det øvrige er egenfinansiert og dekkes av bl.a. innsamling, inntekter fra fonds, legater og prosjektmidler. Hvert år gjennomføres en juleaksjon i advent, som består av pengeinnsamling, adventsmarkeringer og sosiale arrangementer med tilbud om mat og fellesskap. 7

8

9 ALDRING OG KULTUR Aldring pågår hele livet. De fleste eldre er spreke, lever et aktiv liv og har høy livskvalitet. Men sykdom og tap opptrer oftere hos eldre enn hos yngre. Da er det behov for omsorg og hjelp til å fylle de vanskelige stundene med nærvær, mening og aktivitet. Noen trenger et tilrettelagt sted å bo, hvor de kan motta hjelp og samtidig få tilgang til kultur og kulturopplevelser. Eldretiltakene i Kirkens Bymisjon driver forebyggende arbeid og har tilbud om praktisk bistand, omsorg, behandling, kulturopplevelser og frivillig engasjement. Tiltakene skal bidra til at mennesker opplever at deres identitet, verdighet og egne ressurser blir ivaretatt. Ved sykehjem og eldresentre arbeider vi for at brukere og beboere blir møtt med åpenhet og respekt for hvordan man ønsker å leve.vi ser at kulturopplevelser bidrar til å utløse spontanitet, latter, aktivitet, forståelse og samhold. Over regnbuen Hun har fått hjelp til å flytte seg fra rullestolen og over i en lenestol. Hun stryker en hånd gjennom det hvite håret og lukker øynene. Hva tenker hun på? Rynkene viser veien tilbake til et levd liv. Vil du høre på musikk? Den gamle damen nikker. Skal vi ta en tur over regnbuen med Judy Garland, over the rainbow? Ja, dit vil jeg dra! svarer hun og øynene våre møtes. Fra Vålerengen bo- og servicesenter Kirkens Bymisjons sykehjem og eldresentre drives på oppdrag fra Oslo kommune. 9

10 AMMERUDHJEMMET BO- OG KULTURSENTER Adresse: Ammerudveien 45, 0958 Oslo Telefon: E-post: Ammerudhjemmet bo- og kultursenter skal være et åpent møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker i byen. Dette gjøres gjennom en aktiv satsning på kultur-, nærmiljø-,frivillig- og nettverksarbeid. Vi har blant annet en åpen kafe og terapibasseng. Døgntilbudet består av ordinære langtidsplasser og egne enheter tilpasset personer med demens. Dag- og terapeutavdelingen tilbyr tilrettelagte plasser for personer med demens, samt plasser for rehabiliteringog sosialt samvær. BEKKELAGSHJEMMET Ekebergveien 122, 1178 Oslo Telefon: E-post: Bekkelagshjemmet har to ordinære sykehjemsavdelinger og to dagsenteravdelinger, hvorav en er for personer med demens. Vi ønsker å gi våre pasienter og brukere opplevelser fylt med mening og gylne øyeblikk. Vi har kulturarbeidere 10 og mange frivillige som bidrar. Bekkelagshjemmet har mye sang og musikk både ved hjelp av interne og eksterne krefter. Vi har en stor og fin sansehage som brukes flittig. ENGELSBORG RESSURSSENTER FOR ELDRE OG PÅRØRENDE Adresse: Helgesens gt. 62, 0558 Oslo Telefon: E-post: Engelsborg er et senter for aktivitet, fellesskap og utviklingsarbeid innenfor eldresektoren med særlig fokus på følgende områder: Forebyggende arbeid blant hjemmeboende tilbyr sosionomtjeneste og oppsøkende arbeid blant eldre, informasjon og koordinering av tiltak, og kulturarbeid, frivilligarbeid, kafe- og servicetilbud og trening. Pårørendeskolen tilbyr informasjon, undervisning og støtte til pårørende og personer med demens, samt kurs for helsepersonell. Prosjekt- og utviklingsarbeidet utvikler nye prosjekter, dokumenterer erfaringer og bidrar til ny kunnskap innenfor

11 eldre-, demens- og pårørendefeltet. Noen eksempler: Grønn omsorg i storbyen, Forum for menn, Bevegelse fra hjertet. Dokumentasjon og utgivelser: Ressurssenteret tilbyr salg av alle Kirkens Bymisjons utgivelser på eldrefeltet. Se bymisjon.no/utgivelser. KAMPEN OMSORG + Adresse: Brinken 35,, 0654 Oslo Telefon: Kampen Omsorg+ har 91 leiligheter for folk over 67 år med behov for trygghet, aktivitet og sosialt fellesskap. Kampen Omsorg+ tar mål av seg til å være trygt, opplevelsesrikt, sunt og trivelig et sted der folk gis mulighet for vedlikehold av funksjoner, et bidrag i innsatsen for en best mulig tilværelse i eldre år. Kampen Omsorg+ er heldøgnsbetjent, har kafe, moderne treningsrom, bibliotek, internettkafe og et rikholdig kultur- og aktivitetsprogram. Huset tar i bruk smarthusteknologi, og Oslo kommune har valgt Kampen Omsorg+ som deltager i EU-pilotprosjekt innenfor velferdsteknologi. Kafe- og aktivitetstilbudene ved Kampen Omsorg+ er åpne for bydelens befolkning. SKOVHEIM ALLSENTER Adresse: Ekebergvn. 208, 1162 Oslo Telefon: E-post: Skovheim Allsenter ligger i tilknytning til 84 eldreboliger på Nordstrand og er et tilbud til hele nærmiljøet. Allsenterets primære funksjon er å gi beboere i eldreboligene støtte til å mestre tilværelsen i eget hjem på en verdig måte. Allsenteret har åpen kafé, aktivitets- og kulturtilbud og en enkel vaktordning for kveld/natt og helger. SOFIENBERGSENTERET Adresse: Helgesens gt. 62, 0558 Oslo Telefon: E-post: Sofienbergsenteret ligger ved Sofienbergparken på Grünerløkka. Senteret rommer sykehjem, Engelsborg ressurssenter for eldre, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Målet for Sofienbergsenteret er å gi et helhetlig tjenestetilbud. Sykehjemmet består av fire sykehjemsavdelinger, rehabiliteringsavdeling og dagsenter. Rehabiliteringsavdelingen er bydelsomfattende. Sykehjemmet har egne plasser for mentalt klare og skjermet enhet for demente. 11

12 Sofienbergsenteret har egen overlege, prest, fysioterapi, ergoterapi, kultur- og frivillighetsleder, produksjonskjøkken, fotpleier og frisør. Vi har eget varmtvannsbasseng som benyttes forebyggende for pasienter, ansatte og brukere. I tillegg har senteret vakker sansehage. ST. HALVARDSHJEMMET Adresse: St. Halvards gt. 28, 0192 Oslo Telefon: E-post: St. Halvardshjemmet ligger i historiske Gamlebyen. Personalet har god kompetanse i behandling, pleie og omsorg, og sykehjemmet har spesiell kompetanse innen palliative metoder, både i lege- og pleietjenesten. Kafé St. Halvard er et knutepunkt på huset, og diverse kulturtiltak er viktige elementer for trivselen på sykehjemmet. ST. HANSHAUGEN ELDRESENTER Adresse: Lovisenberggata 4 E, 0456 Oslo Telefon: E-post: 12 St. Hanshaugen eldresenter har et nært samarbeid med alle deler av bydelens hjelpeapparat og er et møtested for bydelens seniorer, også med mange muligheter for frivillig innsats. Et stort og mangfoldig kurs- og aktivitetstilbud, samt diverse servicefunksjoner som frisør og fotpleie, gjør senteret til et godt besøkt tilbud. Senteret har også kafe, med gode priser. Eldresenteret tilbyr sosialfaglige tjenester og oppsøkende virksomhet til bydelens eldre. Prosjekt Forum for menn,-et helsefremmende tiltak, for, med og av eldre menn,har sin base på eldresenteret. VÅLERENGEN BO- OG SERVICESENTER Adresse: Etterstadgt. 10, 0658 Oslo Telefon: E-post: VBS sin visjon er å være et ressurssenter for eldre mennesker i bydel Gamle Oslo, og tilbyr dagsenter, korttidsavdeling, somatisk avdeling og skjermet enhet for aldersdemente. Det gis et godt kvalitativt tilbud innenfor heldøgns omsorg, pleie og behandling, og det arbeides aktivt med kultur-, nærmiljø- og frivillig arbeid for å berike beboernes og brukernes hverdag. Senteret har egen kafè som er åpen for nærmiljøet. Sykehjemmet har fokus på styrking av selvrespekt, egenverd og medbestemmelse hos beboere og brukere.

13 13

14

15 ARBEID OG AKTIVITET Arbeidsmangel rammer hardest utsatte grupper i samfunnet: Funksjonshemmede, mennesker med sosiale vansker og helseproblemer, unge med lite utdanning og innvandrergrupper. Våre arbeidsmarkedstiltak tilbyr arbeidsfellesskap og meningsfylte oppgaver til yrkeshemmede, og omskolering og attføring for mennesker med yrkesmessig arbeidsevne i behold. Kirkens Bymisjon driver også sysselsetting med lønn på dagen, som jobb til rusavhengige. Ikke alle kan stå i fast lønnet arbeid over tid. Da kan aktivitetstilbud og oppgaver i et sosialt fellesskap likevel være av stor verdi. ARBEIDSLAGET Kirkens Bymsjon på Romerike driver også sysselsettingstilbud med Arbeidslaget, Arbeidslinja og Skrotdrosje. Se Bymisjonssenteret på Romerike side 46. LØNN SOM FORTJENT Adresse: Herslebsgate 43, 0578 Oslo Telefon: /59 E-post: Lønn som fortjent er et fleksibelt sysselsettingstiltak for rusavhengige, som et alternativ til tigging, vinningskriminalitet og prostitusjon. Målsettingen er å gi personer med rusproblemer økt selvrespekt og opplevelse av mestring gjennom lønnsarbeid. Lønn som fortjent selger tjenester og varer, blant annet gaveartikler til private og offentlige virksomheter. Lønn som fortjent er en del av Bymisjonssenteret Tøyenkirken. 15

16 SYDSPISSEN Adresse: Sørumsgata 69 (og 76), 2001 Lillestrøm Telefon: E-post: Sydspissen er en moderne arbeidsmarkedsbedrift for personer som av ulike grunner har behov for attføring og skjermet arbeidspraksis i en periode. Målet er å komme tilbake til ordinært arbeid etter hvert. Dette tiltaket drifter vi på oppdrag fra NAV Akershus. Slik det er organisert i dag, består det av et møbelverksted med en tilhørende bruktbutikk i hhv. Sørumsgata 69 og 76 i Lillestrøm. - Unikum har vært kjempeflotte å samarbeide med i jobbsøkerprosessen. Jevn, profesjonell oppfølging har gjort veien til nytt arbeid lettere å gå. (Deltaker i arbeidsmarkedsbedriften Unikum) UNIKUM AS Adresse: Thorvald Meyers gt. 9, 0555 Oslo Telefon: E-post: Arbeidsmarkedsbedriften Unikum, er godkjent tiltaksarrangør for NAV, og tilbyr avklaring, opplæring, veiledning og arbeidstrening slik at arbeidssøkere skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet. Visjonen er: Vi virkeliggjør muligheter sammen.

17 17

18

19 BARN, UNGE OG FAMILIER Alle trenger noen For Kirkens Bymisjon er det viktig å forebygge kriser ved å være troverdige samtalepartnere for barn og unge. Forebygging krever kunnskap, tillit og mot. I det rike og moderne Norge ser vi også at tusenvis av barn kommer fra hjem med så liten inntekt at det får alvorlige sosiale følger både for voksne og barn. Kirkens Bymisjon driver et mangfoldig tilbud til barn og unge, som spenner fra kortvarige lavterskeltilbud til langvarig omsorgssansvar og oppfølging i samarbeid med barnevernet. På Myrnsipa samværsted kan barn og foreldre uten samværsrett møte hverandre under tilsyn i trivelige omgivelser. En dag kommer en jente med et hjerte hun har laget selv, og sier til en av de ansatte: - Du skal få hjertet, for du passer på hjerter. Mitt og mammas. SKOVHEIM BARNEHAGE Adresse: Lindbäckveien 55, 1163 Oslo Telefon: / E-post: Skovheim barnehage er en treavdelings barnehage med heldagstilbud for 48 barn fra 1 6 år, beliggende på Skovheim-området (Nordstrand). Den fine sammensetningen av unge familier, barn og eldre på området gir gode muligheter for treffpunkter på tvers av generasjonene. Barnehagens visjon er å skape gode møter i hverdagen mellom store og små. 19

20 20

21 S BARNEVERNTILTAK Adresse: Lindbäckveien 51a, 1163 Oslo Telefon: E-post: Virksomheten tilbyr tjenester og oppfølging etter avtale med barnevernet. Heggeli Barnehjem/familiebaser Heggeli Barnehjem er godkjent som barneverninstitusjon og har plass til fem barn i alderen 2-12 år ved inntak. Barnehjemmet gir et langsiktig omsorgstilbud etter miljøterapeutiske prinsipper til barn som barnevernet har overtatt omsorgen for. Vi tar også imot barn som trenger midlertidig plassering eller hjelpetiltak etter barnevernloven. I tillegg har barnehjemmet beredskap døgnet rundt for familiebasene som er forsterkede fosterhjem. Familiehuset Nanna-Marie Familiehuset Nanna-Marie er godkjent som senter for foreldre og barn etter Lov om barneverntjenester og har plass til inntil 10 familier. Oppholdet skal bidra til at det enkelte barn får gode utviklingsmuligheter ved å styrke foreldrene som omsorgspersoner. Målsettingen er å gi foreldrene hjelp til å klare omsorgen for barnet når de flytter ut, noen med hjelpetiltak fra barnevernet TiltaksUtvikling utvikler skreddersydde tiltak på oppdrag fra barnevern tjenesten. Tiltakene som kan være kartlegging, veiledning, familieterapi og tilsyn, er rettet mot familier med til dels store og sammensatte problemer. Home-Start Familiekontakten Frivillige medarbeidere er viktige støtte- spillere for familier som trenger det en periode. MYRSNIPA SAMVÆRSSTED Adresse: Lindbäckveien 51 a, 1163 Oslo Telefon: Myrsnipa tilrettelegger for samvær mellom foreldre og barn og samarbeider blant annet med samtlige barnevernskontorer i Oslo. I tillegg til barnevernsakene har Myrsnipa tilrettelagt for samvær i familievern- saker på oppdrag fra Bufetat. Myrsnipa drifter også prosjektet Innsattes barn, som tilrettelegger samvær for barn som har foreldre i fengsel. 21

22 ROBUST OMSORGSSTASJON FOR BARN OG UNGE Adresse: Nordbygata 45, 0190 Oslo Telefon: E-post: Robust er et frivillig samtaletilbud til barn og unge i skolealder og deres familier, som har en vanskelig livssituasjon hjemme, på skolen eller i sitt sosiale miljø. Målsetningen er å komme tidlig inn når tegn på negativ utvikling begynner å vise seg. CAMP HUDØY STIFTELSEN HUDØY FERIEKOLONIER Adresse: Tollbugt. 3, 0152 Oslo Telefon: E-post: Stiftelsen Hudøy arrangerer sommerleirer for barn i Oslo-skolen i sommerferien. Målsettingen er å gi gode ferie- og sommeropplevelser til barn, uavhengig av lokalmiljøer, sosiokulturell bakgrunn og økonomisk status. Husene på øya leies ut både vår og høst, og til sammen er omtrent 6000 personer på Hudøy i løpet av sesongen.

23 23

24 BOLIG - EN INNGANGSPORT TIL TILHØRIGHETEN I våre virksomheter møter vi mennesker som trenger et sted å bo eller støtte og bistand for å mestre hverdagslivet i boligen sin En god og varig bolig er et viktig fundament for å være trygg, høre til og delta i samfunnet. Vi arbeider for å etablere boliger for vanskeligstilte, særlig mennesker som lever med rusavhengighet og psykiske lidelser. Gode boforhold forebygger isolasjon, hindrer marginalisering og styrker muligheten for integrering og deltakelse. ByBo er Bymisjonens enhet for boligsosialt arbeid. Det er viktig at det finnes alternativer til store hospitser. Dette huset kan bli inngangsporten til tilhørigheten. (Beboer ved åpningen av et av Bymisjonens botiltak) BYBO Besøksadresse: Vannposten, Fredensborgveien 32, 0177 Oslo Postadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo Telefon: E-post: ByBo drifter flere boligtilbud i Oslo. Alle som bor i ByBos leiligheter mottar støtte og bistand. For noen er det individuelle avtaler etter behov, andre bor i hus med tilstedeværende personale det meste av døgnet. I tillegg arbeider ByBo aktivt med undervisning, politisk påvirkning og utvikling av nye tilbud. ByBo tilbyr også rådgivning, praktisk hjelp og støtte til mennesker i Oslo som strever med ulike boligutfordringer. Det kan gjelde anskaffelse, etablering og ivaretakelse av egen bolig. Dette arbeidet er basert på frivillige medarbeidere. Se også Aldring og kultur side

25 LANGE AKTIKLER Med overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig artikkel, eller som et selvstendig oppslag. Admin velessequis dionsequam, vulput nullandio diamet wismolum vel irit am in ulputat. Nulput voluptate dolorpe riureros dunt praessi. Guer iureetum amconsectem iusto odolore facidunt ilit am volore vel irit laor sit, quiscing et, sum ad mod molobore conulla core ting eraestie molessi smodit dolore magna at. Faci et prat la acin hent aut vullandre mod min veraesto enisim dolor sim dolorer iureriliqui eui tissit at wisim iurem estio dolore commolore cor irit iure magnis nos adionse tie dolessit nostie mincidui Vulla faci te veriusto dolenibh eliquisis nos accum zzriure et dolobor si. Met magna faccum eugait enim vel dignit ad magnibh et, consectet nim dit iurerostio commy niam zzriurem dolorem velit alit utat velis diamet vel ip ea facinim eliquam dolorpero commod et vulla alisim voloreet ullutpat. Agna amconullaore exeraes equat, siscilla consed digna feuguero dolorpero dolutet uercidu euguer irit. Admin velessequis dionsequam, vulput nullandio diamet wismolum vel irit am in ulputat. Nulput voluptate dolorpe riureros dunt praessi. Guer iureetum amconsectem iusto odolore facidunt ilit am volore vel irit laor sit, quiscing et, sum ad mod molobore conulla core ting eraestie molessi smodit dolore magna at. Faci et prat la acin hent aut vullandre mod min veraesto enisim dolor sim dolorer iureriliqui eui tissit at wisim iurem estio dolore commolore cor irit iure magnis nos adionse tie dolessit nostie mincidui Vulla faci te veriusto dolenibh eliquisis nos accum zzriure et dolobor si. Met magna faccum eugait enim vel dignit ad magnibh et, consectet nim dit iurerostio commy niam zzriurem dolorem velit alit utat velis diamet vel ip ea facinim eliquam dolorpero commod et vulla alisim voloreet ullutpat. Agna amconullaore exeraes equat, siscilla consed digna feuguero dolorpero dolutet uercidu euguer irit. 25

26 FRIVILLIGHET Frivillig engasjement gir erfaringer som endrer oppfatningen av våre medmennesker og av oss selv. Frivillighet fremmer solidaritet. Om lag 1600 bymisjonsfrivillige bidrar ved våre virksomheter og gjør Oslo by og omegn rausere med rom for alle. Noen bruker sin formelle fagkompetanse, mens andre lærer noe helt nytt. Noen har mye tid andre litt tid. Noen møter eldre, andre møter barn/unge. Noen liker å snakke med folk, mens andre vil gjøre noe praktisk. Felles for alle er at de gir av seg selv og sin tid og derved utgjør en positiv forskjell både for andre og seg selv. Vi har et bredt frivillighetsarbeid med egne ansvarlige som legger til rette, kurser og følger opp våre frivillige medarbeidere. Alle frivillige medarbeidere underskriver en kontrakt etter avklaring av gjensidige forventninger. ST. HANSHAUGEN FRIVILLIGSENTRAL Adresse: Ullevålsveien 39, 0171 Oslo Telefon: E-post: St. Hanshaugen Frivilligsentral rekrutterer og formidler frivillige medarbeidere til virksomheter i Kirkens Bymisjon og ulike tiltak i bydelen. Sentralen administrerer også besøkstjeneste, ledsagertjeneste, miljøarbeid og Skattkammeret. Skattkammeret er en gratis utlånssentral av sport- og fritidsutstyr til barn og unge. Åpningstidene er mandager og onsdager fra klokken til For mer informasjon: 26

27 27

28 SAFIR FRIVILLIGSENTRAL Adresse: Pb Grønland, 0133 Oslo Besøksadresse: Urtegata 50 og Platousgt 1 Telefon: E-post: SAFIR er et rusfritt nettverkstilbud for tidligere rusavhengige som møtes til et mangfold av aktiviteter, blant annet felleslunsj, kreativt verksted og spillkvelder på Det Grønne Hjørnet, utflukter og Forumteater. Boligskolen på SAFIR tilbyr gratis kurs for personer som opplever boligsosiale utfordringer. Kursene ledes av folk som selv har denne erfaringen. SAFIR drives i samarbeid med Røde Kors. STOVNER FRIVILLIGSENTRAL Adresse: Nedre Fossum Gård, Karl Fossumsvei 1, 0984 Oslo Telefon: E-post: Stovner Frivilligsentral drives i samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Bydel Stovner, og er et sted for frivillig innsats i bydelen - til beste for bydelens befolkning. Formålet er å legge til rette for at folk i alle aldre kan få brukt sine ressurser, og sammen med ansatte på frivilligsentralen skape mangfoldige og meningsfulle aktiviteter.i tillegg til å mobilisere og samordne frivillig aktivitet organiserer frivilligsentralen bl.a. ulike familie- og ungdomsaktiviteter, forumteater, gatemegling, «dagravn-tjeneste», åpen lunsj, hobbygruppe, turgruppe og frivillig besøksvennordning. ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Adresse: Postboks 27 Smestad, 0309 Oslo Besøksadresse: Hoffsveien 25 Telefon: E-post: Ullern Frivilligsentral ønsker å være en naturlig møteplass for alle som vil engasjere seg i frivillig virksomhet i nærmiljøet. Arbeidet omfatter en lang rekke aktivitets- og gruppetilbud, og tilbyr også kontakt og praktisk hjelp til mennesker bosatt i Bydel Ullern. Frivilligsentralen arbeider på tvers av alder, kultur og religioner, og har mange samarbeidspartnere. 28

29 Mange bymisjonsfrivillige gjør også avtaler direkte med den enkelte virksomhet. Se frivillig. 29

30 HIV: DU ER IKKE ALENE Å leve med HIV kan bety redsel for utstøtelse og tilbaketrekning fra omgivelsene. For mange betyr det også at de lever med skam og opplevelse av skyld. Kirkens Bymisjon tilbyr bistand til alle som på en eller annen måte er berørt av hiv. AKSEPT SENTER FOR ALLE BERØRT AV HIV Adresse: Postboks 6590 Rodeløkka, 0501 OSLO. Besøksadresse: Fagerheimsgt. 16. Telefon: E-post: Aksept er et støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset rommer Aksepts Gjestehus med behandlingstilbud og Poliklinikken. Tre dager i uka er det Åpent miljø der man møtes til måltider, faglige og kulturelle opplevelser og sosialt samvær. På Aksept gis mennesker som lever med hiv mulighet for samvær og rehabilitering, og vi har erfarne fagfolk som stiller som samarbeidspartnere, veiledere og terapeuter. Gode møter med andre i samme situasjon, samt erfarne fagfolk, gir selvrespekt og styrke. Vi tar jevnlig i mot fagfolk til hospitering og undervisning om hiv, og hvordan det er å leve med hiv. Vi tilbyr også hurtigtest på hiv, anonymt og gratis. Mennesker i alle aldre, ulike livssituasjoner og med forskjellig livssyn og kulturell tilhørighet kommer til Aksept. Tilbudet gjelder for mennesker fra hele landet. Aksept er finansiert gjennom Oslo kommune og Helseog omsorgsdepartementet. 30

31

32 Mot til å leve og mot til å tro Motto fra hverdagsmesse og gategudstjenester

33 Å VÆRE KIRKE Kirkens Bymisjon vil være kirke som har rom for alle. En kirke som taler utstøttes sak, og som fremmer livsmot, tro og håp. Dette kommer til uttrykk gjennom samtaler, lystenning, stille rom, og utvikling og bruk av gamle og nye ritualer. Vi vil bidra til at folk i større grad kan oppleve kirken som tilgjengelig og nærværende i livets skiftende faser, blant annet gjennom å feire gategudstjenester, åpne kirker, og legge til rette for preste- og diakontjeneste i ulike sammenhenger utenfor det kirkelige rom. NATTÅPEN KIRKE OSLO DOMKIRKE Tlf: I samarbeid med Oslo domkirkes Åpen kirke-prosjekt bidrar Kirkens Bymisjon til at kirkens storstue holdes åpen fra fredag kl.16 til lørdag kl. 8 hver uke gjennom hele året. Åpen-kirke gir byens folk tilgang til kirken, og tilbyr et hellig rom for mennekers liv, tro og tvil også når natten senker seg over byen. BYMISJONSSENTERET I TØYENKIRKEN Adresse: Herslebs gate 43, 0578 Oslo Telefon: E-post: Bymisjonssenteret i Tøyenkirken ønsker å gi mot til å leve og mot til å tro - et fellesskap der byens mennesker blir sett, verdsatt og gitt mulighet til utfoldelse. Sentralt i dette står onsdagskveldene med suppemåltid og hverdagsmesse. Hertzberg kro er et rusfritt miljø med rimelig mat, utlån av aviser, samtaletilbud med mer. Bymisjonssenteret arrangerer også en rekke aktivitetstilbud til en variert brukergruppe. Se også Lønn som fortjent og Sporet. Se også Kirkens SOS i Oslo side 44. Se også Rom for fattige tilreisende side

34 PSYKISK HELSEVERN Når depresjon og andre psykiske lidelser preger hverdagen, får det store konsekvenser. Mange greier ikke å mestre skolegang og arbeid, og hindres i å etablere et vanlig voksenliv. LARKOLLEN UNGDOMSPSYKIATRISKE BEHANDLINGSHJEM Adresse: Rørvikveien 10, 1560 Larkollen Telefon: E-post: Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem er et døgnbasert tilbud innen psykisk helse for ungdom fra år. Arbeidsmetoder er miljøterapi, familiearbeid og individualterapi, samt noe utredning. Rørvik skole, som er skolen ved institusjonen, er godkjent som ungdomsskole og drives av Østfold Fylkeskommunale Grunnskole. Se også Andre sosiale tiltak og møtesteder side

35 35

36 36

37 PROSTITUSJONSTILTAK Prostitusjon er forbundet med store livsutfordringer, fordommer, stigmatisering, og kriminell virksomhet. Kirkens Bymisjon ønsker å møte denne virkeligheten med likeverd, respekt og forståelse for ulike liv. Vår praksis og våre tiltak på feltet bygger på myndiggjøring. Vi tror det bidrar til en større opplevelse av sammenheng i hver enkelt sitt liv. Dette kan lede til endring og påvirkningsmuligheter. NATTHJEMMET Adresse: Postboks 2676 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Telefon: E-post: Natthjemmet er et akutt overnattingstilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet. Målsetningen er å delta sammen slik at alle opplever et trygt og likverdig fellesskap som gir rom for større sammenheng i eget liv. Natthjemmet har 14 sengeplasser og er åpent alle dager fra kl søndag kveld til fredag morgen, og fra kl fredag kveld til søndag morgen. NADHEIM SENTER FOR KVINNER OG MENN MED PROSTITUSJONSERFARING Postadresse: Postboks 9420 Grønland, 0135 Oslo Telefon: E-post: Nadheim består av et dag- og kveldsenter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, samt en døgnbemannet boenhet for antatte ofre for menneskehandel. Senteret driver oppsøkende virksomhet i forhold til gate og innendørsprostitusjon og tilbyr individuell oppfølging og ulike arbeidsrettede, sosiale og kulturelle aktiviteter og tiltak. 37

38 RUSOMSORG Veien ut av et rusavhengighet er vanskelig og lang. Noen vil bli rusfrie, andre trenger hjelp til å redusere rusmengden. Kirkens Bymisjon har lang erfaring og stor faglig kompetanse på rusomsorg, og tilbyr i dag ca 100 behandlingsplasser for rusavhengige og deres familier. Kirkens Bymisjon i Oslo driver også et døgnåpent og oppsøkende arbeid i rusmiljøene, særlig rettet mot mennesker med både rusavhengighet og psykiske lidelser. Den gode atmosfæren var det som styrka meg. Jeg fikk trua på meg selv. Nå vil jeg bevise for meg selv og andre at jeg kan få det til. (Beboer ved behandlingsintstitusjon) 24SJU RUS OG PSYKISK LIDELSE Besøksadresse: Tollbugata 3 Postadresse: Tollbugt. 3, 0152 Oslo. Telefon: E-post: 24SJU er et helsetilbud for mennesker med rusproblemer som sliter med psykiske, somatiske og/eller praktiske problemer. Brukerne kan når som helst komme innom for mat, hvile og samtale, mens nattopphold vurderes på dag/ kveld. Man trenger verken henvisning eller timebestilling for å komme innom. 38

39 39

40 A-SENTERET TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING AV RUSMIDDELMISBRUK Postboks 3470 Bjølsen, 0406 Oslo Besøksadresse: Maridalsveien 176 A Telefon: E-post: A-Senteret er et behandlingstilbud for personer med rusmiddelproblemer. Senteret gir tilbud om kartlegging, utredning, rådgivning og behandling, både poliklinisk og i form av korttidsbehandling i døgnavdeling. Det gis også tilbud til pårørende. Institusjonen drives på oppdrag fra Helse Sør-Øst. ENGA ET TILTAK I RUSFELTET Adresse: Etterstadgt. 12, 0658 Oslo Telefon: E-post: Enga er et byomfattende bo- og omsorgstilbud for personer med rusrelaterte problemer. Alle beboere har enerom og får tilbud om tett oppfølging til sosialfaglig og helserelaterte problemer. Faste måltider, medisiner og legeoppfølging er inkludert i tilbudet. Enga drives på oppdrag fra Oslo kommune, Velferdsetaten. HOLMEN ET TILBUD I RUSFELTET Adresse: Pb Bjølsen, 0406 Oslo Besøksadresse: Bergensgt. 1, 0468 Oslo Telefon: E-post: Holmen er et individuelt tilrettelagt tilbud til mennesker med rusproblemer. Holmen forbereder klienter på rusbehandling, og gir beboerne muligheter for døgnopphold i forbindelse med etablering i egen bolig. Holmen gir også støtte for å forebygge rus og isolasjon i 40

41 overgangen mellom behandling og bolig. Holmen drives på oppdrag av Velferdsetaten i Oslo kommune. ORIGOSENTERET Adresse: Tyritoppen 1, 1593 Svinndal (Våler i Østfold) Telefon: E-post: Origosenteret er et behandlingstilbud for rusmiddelavhenginge innen spesialhelsetjenesten og har en tverrfaglig profil. Vi tilrettelegger for behandlingsprosesser med utgangspunkt i den enkelte pasientens behov, med IP-, individuell og behandlingsplan. Klinikkavdeling for enslige og par. Familieavdeling for gravide og familier i alderen 0-4 år. Pasientene er hovedsaklig i alderen år, noen plasser for år. Institusjonen drives på oppdrag fra Helse Sør-Øst. VESLELIEN Adresse: Houmsveien 77, 2380 Brumunddal Telefon: E-post: Veslelien tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling for voksne pasienter av begge kjønn med tilleggsproblematikk som psykiske lidelser, angst, depresjoner og personlighetsforstyrrelser. Institusjonen utfører ADHD-utredning og- medisinering med sentralstimulerende midler. Veslelien tar imot paseienter etter 12 av straffegjennomføringsloven.institusjonen drives på oppdrag fra Helse Sør-Øst. Se også Andre sosiale tiltak og møtesteder side

42 ANDRE SOSIALE TILTAK OG MØTESTEDER Mange mennesker i byen viser sin sårbarhet på åpen gate som rusavhengige, slitne og ofte stigmatiserte personer. Andre er mindre synlige, men kjemper med ensomhet og isolasjon. Alle drømmer om en bedre hverdag. Gjennom gatenære tiltak, helsetilbud, kafeer og aktivitetshus tilbyr Kirkens Bymisjon kontakt, mat, hvile, veiledning og fellesskap. Vi ønsker å møte den enkelte som har det vanskelig i storbyen, ønsker vi å møte den enkelte med respekt for det liv som leves og de valg som tas. AKTIVITETSHUSET PRINDSEN Adresse: Storgt. 36B, 0182 Oslo. Telefon: E-post: Aktivitetshuset Prindsen er et uformelt miljø- og aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Huset drives i samarbeid med frivillige og brukere, og målet er å inspirere og legge til rette for meningsfulle aktiviteter og godt fellesskap. 42 BATTERIET OSLO RESSURSSENTER FOR EGENORGANISERING, SELVHJELP OG PÅVIRKNINGSARBEID Adresse: Fredensborgveien 24A, 0177 Telefon: E-post: Batteriet er et landsdekkende ressurssenter for organisasjoner og personer som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. Brukerstyrte organisasjoner som er tilknyttet Batteriet vil skape sosial rettferdighet, at alle mennesker skal få lik tilgang til samfunnets goder. Batteriet arbeider med å gjøre organisasjonene sterke og slagkraftige i samfunnet. Batteriet er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom, som består av tolv landsdekkende organisasjoner, Forumet er en politisk aktør. Batteriet finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand, der Batteriet Oslo er faglig ansvarlig for virksomheten. Batteriet er finansiert gjennom Arbeids- og velferdsdirektoratet.

43 Det er så godt å være her. Dere tar oss for det vi er. Og dere ser hele oss (Gjest ved Bymisjonssenteret) 43

44 BYMISJONSSENTERET ROMERIKE Adresse: Storgt. 50, 2000 Lillestrøm Postadr: Postboks 170, 2001 Lillestrøm Telefon: ,, E-post: Bymisjonssenteret Romerike et møtested for mennesker som av ulike grunner faller utenfor storsamfunnets rammer, og som ofte har erfaringer fra rusavhengighet og/ eller psykiske lidelser. Senteret har en egen bymisjonskafè og organiserer ulike lavterskel sysselsettingstiltak for målgruppa (Arbeidslaget, Sørvislinja og Skrotdrosjen). Senteret drifter en egen attføringsbedrift Sydspissen, for personer som har stått utenfor arbeidslivet i lengre tid. GATEJURISTEN Adresse: Rådhusgata 9, 0151 Oslo Telefon: , E-post: Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende, gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer og rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige. I virksomheten er det seks ansatte og ca 70 frivillige advokater og jurister. Vi tar i mot nye klienter mandag, tirsdag og onsdag kl , og torsdag kl i tillegg til ett ukentlig oppsøkende saksmottak. I tillegg har vi ukentlige saksmottak hos Kirkens Bymisjon i Tønsberg og hos Kirkens Sosialtjeneste ved Hamartiltakene. HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE MIGRANTER Postadresse: Postboks 3483 Bjølsen, 0406 Oslo Telefon: E-post: Helsesenteret for papirløse migranter gir tverrfaglig helsehjelp og informasjon til mennesker uten oppholdstillatelse i Norge. Senteret drives i samarbeid med Røde Kors og er bemannet av tre ansatte og over 130 frivillige helsearbeidere. Senteret jobber også både praktisk og politisk for at mennesker i Norge skal få helsehjelp etter behov og ikke etter juridisk status. KIRKENS SOS I OSLO Adresse: Herslebs gate 43, 0578 Oslo Telefon: , krisetelefon: E-post: Kirkens SOS i Oslo er en døgnåpen selvmordsforebyggende krisetjeneste som betjenes av godt utrustede, frivillige medarbeidere via krisetelefon, SOS-meldinger og chat. Selvmordstanker, ensomhet, fysisk og psykisk sykdom og 44

45 relasjonsproblemer er hyppige temaer i krisetjenesten. Alle som kontakter Kirkens SOS i Oslo får være anonyme. PRIMÆRMEDISINSK VERKSTED (PMV) SENTER FOR HELSE, DIALOG OG UTVIKLING Adresse: Motzfeldtsgate 1, 0187 Oslo. Telefon: , E-post: Primærmedisinsk verksteds (PMV) hovedmål er å fremme helse, dialog, og utvikling i et flerkulturelt miljø. En stor del av virksomheten er organisert i grupper, og det drives oppsøkende miljø- og klientarbeid i innvandrermiljøene av både fagfolk og kvalifiserte lekfolk. PMV arbeider også med prosjekter knyttet til sensitive og tabubelagte emner som ekteskapstradisjoner, samlivsproblematikk, omskjæring av jenter og kvinner, hiv/aids osv. MØTESTEDET Adresse: Tollbugt. 3, 0152 Oslo Telefon: , E-post: Møtestedet er en kafé for mennesker med tilknytning til rus- og gatemiljøene i Oslo sentrum. Kafeen tilbyr billig, god og næringsrik mat, godt miljø, kultur/konserter, kveldsmesse, individuell oppfølging og informasjon om aktuelle ting som rettigheter og ulike hjelpetiltak. Møtestedet vil bidra til en bedre hverdag, stimulere til positiv endring hos gjestene og være bro til andre deler av hjelpeapparatet. SPORET Besøksadresse: Jernbanetorget 1 Tlf: / , E-post: Sporet er Kirkens Bymisjons tilstedeværelse på Oslo S- Norges travleste knutepunkt. Sporet går oppsøkende på stasjonsområdet og tilbyr råd, veiledning, stillerom og følge til øvrige hjelpeapperat. Sporet har lokaler i 2. etasje i hovedhallen. ROM FOR FATTIGE TILREISENDE Adresse: Bymisjonssenteret, Herslebsgate 43, 0578 Oslo E-post: Tlf: Prosjektet arbeider blant romfolk og fattige tilreisende i Oslo. Oppsøkende tjenester med kartlegging av behov og tilrettelegging for helse, fellesskap og opplæring. 45

46 Bli Fast Giver! Ja, jeg vil bli Fast Giver med AvtaleGiro på kr 200,- pr mnd. E-post: Telefon: Fødselsnummer Ønsker du skattefradrag for dine gaver, er det nøvendig å oppgi fødselsnr. Jeg betaler min gave med AvtaleGiro. Beløpsgrense per mnd. Øvre grense for endring i beløpet uten ny fullmakt. Fyller du ikke ut, blir grensen lik gavebeløpet. Beløpsgrense per mnd. Kr: Mottaker Mottakers konto Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Kontonummer: Belast mitt kontonummer: Kontonummer 11 siffer, må fylles ut hvis AvtaleGiro skal benyttes. Jeg vil spare Kirkens Bymisjon for utgifter og behøver ikke varsel for hvert gavetrekk KID-nr: Fylles ut av Kirkens Bymisjon Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Dato: Signatur: GI ROM FOR ALLE! I Kirkens Bymisjon møter vi folk som på ulike måter strever med livet. Alle har de ressurser og håp, men ikke alle ser mulighetene som skjuler seg bak dører på gløtt. Vi ønsker å hjelpe mennesker med å åpne disse dørene og oppdage sine egne evner og muligheter. Gjennom forebyggende arbeid med barn og unge, arbeid blant kvinner og menn i prostitusjon, arbeidstiltak, åpne kafeer, væresteder og aktivitetshus tilbyr Kirkens Bymisjon kontakt, mat, hvile, veiledning og fellesskap. For å drive det gatenære arbeidet er vi helt avhengige av støtte fra våre givere. Vi håper at du også vil støtte oss ved å bli FAST GIVER! Med din hjelp kan vi være stabile og forutsigbare for dem som trenger omsorg og støtte i byen. Det betyr mye. Kontakt oss! Telefon: Hjemmeside: Gavekonto: facebook.com/bymisjon twitter.com/bymisjon Slippen returneres Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Tollbugata 3, 0152 Oslo

47 Kirkens Bymisjon har elsket frem et bilde av meg selv, der det ikke var noe bilde i det hele tatt. De har vist meg at jeg er verdifull! 47

48 Næringslivet og Kirkens Bymisjon lager grillfest for gatas folk i Børsparken. 48

49 NÆRINGSLIV Vil dere være med å gjøre en forskjell? Vi samarbeider med en rekke bedrifter som ønsker å bidra til at mennesker som har det vanskelig, får det bedre. Som samarbeidspartner bidrar dere med penger, men får også mulighet til å bli kjent med våre virksomheter, bidra med kompetanse og engasjere medarbeiderne i et gjensidig og meningsfullt arbeid. «Vi får en reell nytte av dette samarbeidet, som både ledelse og ansatte er glad for, og som er veldig positivt for publikum». Direktør strategi og samfunnskontakt, Signe Horn i Rom Eiendom Ta kontakt! Vi tar gjerne en prat om hvordan din bedrift kan bli med i et gjensidig, verdiskapende samarbeid. Ring eller se mer på Vi tar også imot uforpliktende gaver på kontonr: «Det at vi tar samfunnsansvar på alvor, gjør noe med organisasjonen vår. Det skapes en stolthet, tilhørighet og en ekstra dimensjon i jobben når arbeidsrommet fylles med mer enn økonomiske resultater» Styreformann og eier Harald Møller i MøllerGruppen «Salg til inntekt for Bymisjonen og barn som har det vanskelig har skapt et sterkt engasjement, og reaksjonene fra kundene er udelt positive» Kommunikasjonsdirektør Sølvi Foss i Barnas Hus 49

50 VIRKSOMHETER 24SJU 38 AKSEPT 30 AKTIVITETSHUSET PRINDSEN 42 AMMERUDHJEMMET BO- OG KULTURSENTER 10 ARBEIDSLAGET 15 A-SENTERET 40 BATTERIET OSLO 42 BEKKELAGSHJEMMET 10 BYBO 24 BYMISJONSSENTERET I TØYENKIRKEN 33 BYMISJONSSENTERET ROMERIKE 44 CAMP HUDØY 22 ENGA 40 ENGELSBORG 10 GATEJURISTEN 44 HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE MIGRANTER 44 HOLMEN 40 KAMPEN OMSORG + 11 S BARNEVERNTILTAK 21 KIRKENS SOS I OSLO 44 LARKOLLEN UNGDOMSPSYKIATRISKE BEHANDLINGSHJEM 34 LØNN SOM FORTJENT 15 MYRSNIPA SAMVÆRSSTED 21 MØTESTEDET 45 NADHEIM 37 NATTHJEMMET 37 NATTÅPEN KIRKE 33 ORIGOSENTERET 41 PRIMÆRMEDISINSK VERKSTED (PMV) 45 ROBUST 22 50

51 ROM FOR FATTIGE TILREISENDE 45 SAFIR 28 SKOVHEIM ALLSENTER 11 SKOVHEIM BARNEHAGE 19 SOFIENBERGSENTERET 11 SPORET 45 ST. HALVARDSHJEMMET 12 ST. HANSHAUGEN ELDRESENTER 12 ST. HANSHAUGEN FRIVILLIGSENTRAL 26 STOVNER FRIVILLIGSENTRAL 28 SYDSPISSEN 16 ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 28 UNIKUM AS 16 VESLELIEN 41 VÅLERENGEN BO- OG SERVICESENTER 12 51

52 Kirkens Bymisjon Tollbugata 3, 0152 Oslo Tlf.: E-post:

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig FRI Barne- og familieansvarlig DRAMMEN LANGE AKTIKKLER ER MAMMA ELLER PAPPA I Med FENGSEL? overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig

Detaljer

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, kommunikasjon, IKT, Avdelingsdirektør - Mangfold & oppvekst Avdelingsdirektør - Helse & Sosial Avdelingsdirektør - Aldring & Kultur Senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dagtilbud

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

En ny boligmodell for fellesskap, helse og aktivitet for østafrikanere i Oslo

En ny boligmodell for fellesskap, helse og aktivitet for østafrikanere i Oslo Grønlandsleiret 53 En ny boligmodell for fellesskap, helse og aktivitet for østafrikanere i Oslo Kirkens Bymisjon: Med hjertet midt i byen Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Bedre livskvalitet for mennesker som trenger det. Kirkens Sosialtjeneste Det finnes alltid muligheter

Bedre livskvalitet for mennesker som trenger det. Kirkens Sosialtjeneste Det finnes alltid muligheter Bedre livskvalitet for mennesker som trenger det Kirkens Sosialtjeneste Det finnes alltid muligheter Gjennom høy faglig kompetanse, samarbeid, tålmodighet og realistiske forventninger kan endring skje.

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN

SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. Peter Egge Et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud Røde Kors, Kirkens Bymisjon Drammen

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

PROGRAM PÅRØRENDESKOLEN VÅREN 2011 Program våren 2011

PROGRAM PÅRØRENDESKOLEN VÅREN 2011 Program våren 2011 Program våren 2011 Pårørendeskolen samarbeider med begge demensforeningene som er i Oslo: Demensforeningen i Oslo: Leder: Rolf Arne Gustavsen Tlf: 99 48 5148 PB 7139, 0307 Oslo Demensforeningen i Nordstrand/Østensjø

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

Verdidokument. Visjon l Oppdrag l Verdier. Oslo

Verdidokument. Visjon l Oppdrag l Verdier. Oslo Verdidokument Visjon l Oppdrag l Verdier Oslo Lang artikkel Heading Med overskrift og ingress, uten fotografi. Piscil ent irillan velisci etue magnibh ea cor sectet, quip ex euguerat, con vulla facilisim

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

OSLO HØSTPROGRAM 2016 PÅRØRENDESKOLE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS

OSLO HØSTPROGRAM 2016 PÅRØRENDESKOLE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS OSLO HØSTPROGRAM 2016 PÅRØRENDESKOLE FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2016 har vi gjennomført fire pårørendekurs i ulike bydeler i Oslo. Pårørendeskolen

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak

Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak Brukermedvirkning På Barnas Stasjon er vi opptatt av at brukerne selv skal få mulighet til å søke den hjelp de ønsker til seg og sine barn. Gjennom samtaler og

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid. Bo-team, en tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid

Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid. Bo-team, en tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid Bo-team En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid Tilbakeblikk, historie 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk «Prosjekt

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer