NæringsRapport. Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NæringsRapport. Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften"

Transkript

1 Kleppa uten kontroll med bruken av RDA-milliarder side 3 NæringsRapport NR Nord-norges næringsblad ISSN Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften Risco AS - som har spesialisert seg på datasystemer for røntgenbehandling. Bedriften satser nå også på å få solgt sine spesielle programmer til Øst-Europa. Side 14 Miljøvennlig data Itet har gjennom flere år bygget opp et senter som skal tilby langt mer miljøvennlig databruk i tiden som kommer. Kurt Kristoffersen (bildet) skal lede det nye senteret - som også satser på brukere internasjonalt. Side 5 11 millioner for billige bilder Geir Are Jensnen og Crestock er blitt tilført 11 millioner kroner i investorkapital og har solgt bilder til 105 forskjellige land så langt.. Side 17 I Sulitjelma har den lille bedriften Prosjektservice AS de siste årene utviklet nisjedataprogrammer som man har fått store nasjonale samarbeidspartnere til å satse på. Nå har man utviklet et program som skal registrere alle uforutsette hendelser i forbindelse med Forsvarets utenrikstjeneste; deriblant i Afghanistan. Fra venstre Rolf Willy Berg, Alf Roger Skjeldal, John Egil Larsen og Gard Storjord. Side 9

2 2 PETROLEUM Faforapporten varsel om vekst: Morsomt om oljedrømmer Fafo-rapporten Varsel om vekst vakte atskillig oppsikt da den kom for en stund siden. Kanskje mest fordi den spådde nettopp det motsatte for det meste av landsdelen. At oljeog gassfunn utenfor landsdelen neppe ville skape en utvikling som var i nærheten av de skyhøye forventningene som er skapt rundt store funn på norsk sokkel, og utviklingen av russiske felter. Muligens bør en grundig gjennomlesning av rapporten gi ro i sjelen til de mange som har oppfattet rapporten som temmelig ensidig negativ til en mulig industriell utvikling basert på funn av olje og gass utenfor landsdelens kyst. For det er den ikke. Og at vi i løpet av kort tid skulle klare å bygge opp en komplett leverandørindustri til petroleumsindustrien i Nord- Norge i løpet av bare et par tiår har vi i grunnen aldri møtt noen som har trodd her nord. Men la oss begynne med begynnelsen. Våre forfedre. Det sto respekt av dem, fordi de samlet på tegn i naturen som satte dem i stand til å spå om fremtiden. Ikke alltid like troverdig og sannsynlig, rett nok Og de bommet nok stygt noen ganger. Derfor eksisterer det to versjoner når det gjelder størrelsen på rognebæravlinger. I den ene heter det at mye rognebær varsler en snørik vinter, i den andre det motsatte. Hvorfor i all verden denne digresjon når det gjelder en dødsens alvorlig rapport fra selveste Fafo, Ide:Vil stille krav til oljeselskapene. Johan Petter Barlindhaug vil kreve arbeidsplasser mot ressurstilgang. signert ingen ringere enn Gudmund Hernes og tre andre høyst seriøse forskere? Jo, fordi vi aner et visst slektskap i metodikken både våre forfedre anvendte og den de selv har tatt i bruk når de utarbeidet produktet. Og den er skamløst kort fortalt at hvis utviklingen i bestemte sett av variabler utvikler seg slik og slik eller slik, så vil det eller det kunne skje. Av dette kan vi så prognostisere følgende utvikling, der og der. Ja vel. Dette virker jo ikke dumt. Tvert i mot. Men vi har en anelse om at en av våre fjerne forfedre, som opplevde to somre med uhørte mengder rognebær, og deretter noen grandiose snøvintre resonnerte på samme måten. Hva er det så vi mener? Vi mener rett og slett at det knapt er noen som har drømt om å produsere boreplattformer her nord. Verken av stål eller betong. Derimot har ikke minst Snøhvitutbyggingen vist at nordnorsk leverandørindustri med stor oppfinnsomhet har funnet både store og små nisjer innen petroleumssektoren og levert så det monner. Det er en utvikling det er verd å bygge videre på. Men Fafo-rapporten sier også noe om at dersom dette mønsteret skal brytes, så krever dette politiske endringer, omfattende politiske endringer i selskapenes rammebetingelser. Med andre ord, skal vi få en storskala offshoreindustri i Nord-Norge, slik den oppsto på Vestlandet på og 80 tallet, så krever dette kraftfulle politiske vedtak. En av de som i skrift og tale støtter slike politiske endringer er Johan P. Barlindhaug. Han vil at de nasjonale rammebetingelsene for oljeselskapenes deltakelse på nordnorsk sokkel skal inkludere krav til selskapene om arbeidsplasser i Nord-Norge. Slike krav skal dessuten være i samsvar med en helhetlig nordnorsk industriell strategi- og handlingsplan rettet mot fremtidig olje- og gassvirksomhet utenfor landsdelen. Forfatterne tar ikke entydig stilling til et slikt krav, sannsynligvis fordi det vil være et svært radikalt brudd med eksisterende politikk, men vil sannsynligvis avvise det som urealistisk. Så rigide koplinger mellom rettigheter til naturressurser og arbeidsplasser er nesten utenkelige i den vestlige verden, vel og merke når rettighetsinnehaveren til oljen og gassen må betale opptil 80 prosent av fortjenesten i skatter til landet som eier ressursene. Derfor faller nok Barlindhaugs krav på stengrunn både i Olje- og Energidepartementet og i Finansdepartementet. Dette utelukker imidlertid ikke at det kan være andre veier og gå når det gjelder å kompensere landsdelen for uttak av dens naturressurser. Og det virker unektelig noe gammelmodig å knytte uttak av naturressurser direkte til arbeidsplasser. For tiden, og i et overskuelig tidsperspektiv har vi faktisk ikke noen særlig omfattende ledighet i landsdelen. Nå går Fafo-rapporten over i å skildre ulike scenarioer med klart stigende underholdningsverdi, der ulike regioner i landsdelen utpekes som tapere eller vinnere. Og kriteriet for gevinst eller tap er folketall. Vi er usikre på om seier eller tap er rett beskrevet når en tar i betraktning at både olje- og gassressurser tross alt har begrenset levetid, også i Barentshavet. Men når oljen og gassen tar slutt er selvsagt Fafo-rapporten for lengst glemt. Derimot kan mange lokalsamfunn langs den nordnorske kysten stå overfor omfattende strukturelle problemer, der kunsten å høste av havet kanskje må finnes opp på nytt. Og hvem er da vinner eller taper? Finn Bjørnar Hansen EDI Lagerhotell 3PL systemløsning for styring og drift av lager og lagerutleie Online skanne-modul Truckterminal modul/skanning Elektronisk vekt avlesing Pall etiketter Mottakskontroll Skanning lagerplassering Plukkrutiner 2 - NæringsRapport Nr Uttakskontroll Transport etiketter Tollager modul Fraktbrev modul Automatisk lagerleieberegning Landingseddel Norges Råfisklag Integrasjon mot div. merkantile system EDI-Fish AS - Postboks Sortland Tel Faks Advarer mot for stor optimisme. Fafo, og Gudmund Hernes m. fl. Skriver om nordnorsk petroleumsfremtid. Med påholden penn.

3 LEDER 3 Kleppa uten kontroll: 2 milliarder RDA-penger til hva som helst Som kjent har kommunene Tromsø og Bodø, som de eneste i landsdelen blitt påført en ekstra byrde hva gjelder arbeidsgiveravgiften, ved at det der må betales 7,9 prosent avgift, mens det i resten av landsdelen betales null eller 5,1 prosent. Dette blev resultatet av forhandlingene mellom Norge og EU, og ordningen har vært gjort gjeldende siden nyttår. Merbetalingen som særlig næringslivet i de to bykommunene blir belastet med er imidlertid mer å se på som en årlig fondsoppbygging, der Staten refunderer mellomlegget på 5,1 og 7,9 prosent årlig. Samlet vil de to kommunene på denne måten kunne komme til å motta mellom 1,2 og 1,0 milliarder kroner i årene som omfattes av avtaleperioden om RDA, altså til De bedriftsrettede midlene forvaltes av Innovasjon Norge som operatør. Det er opprettet egne styringsorganer for midlene i Troms og Nordland der næringslivet, kommunene og fylkeskommunene er representert. Allerede før disse ble valgt fikk man et klart inntrykk av maktkamp mellom offentlige organer og næringslivet når det gjaldt bruken av midlene. Det er en høyst legitim konflikt. En forsmak fikk vi allerede på vårparten, da fylkesrådet i Troms vedtok å kreve 8,6 millioner i året for å administrerer ordningen. Det blir ca 60 millioner kroner frem til og med Og det var ca dobbelt så mye som Nordland Fylkeskommune tok for å Det er hyggelig med konferanser, idrettsarrangementer og seminarer, men å garantere for underskuddet på et Melodi Grand Prix arrangement ligger muligens i ytterkanten av hva man har tenkt seg at disse midlene skulle brukes til. Stram opp reglene. Vår bønn til KRD statsråd Magnhild Meltveit Kleppa er at hun tar tak i regelverket for RDA midler i Tromsø og Bodø. De bør ikke kunne brukes til hva som helst. gjøre samme jobben for Bodø. Fylkesrådet har ikke begrunnet hvorfor det er blitt så mye dyrere å administrere ordningen, i forhold til dens forgjenger. Og sentrale myndigheter har ingen oppfatning om spørsmålet. Midlene stammer i all hovedsak fra næringslivet i de to byene, og myndighetenes generelle oppfatning er at midlene skal tilbakeføres til næringslivet, dog uten å være direkte bedriftsrettet. Takket være forholdsvis generelt utformede retningslinjer for RDA midlene har det hovedsakelig fra politisk hold for lengst kommet lange ønskelister om hva midlene kan brukes til både i Tromsø og Bodø. Og det er ikke lite. I Tromsø er det for lengst opplest og vedtatt at RDA midlene blant annet skal finansiere deler av byens OL søknad. Det er anslått til ca 60 millioner kroner. I tillegg kommer et ukjent millionbeløp til et kulturfond i Troms, som skal kommersialisere kulturprodukter. I Nordland foreslås det en satsing på Bodø Havn. Kulturhus og Universitet, i tillegg til generelle infrastruktur- og samfunnstiltak. Til bedrifts- og bransjerettede tiltak er det avsatt i underkant av 400 millioner kroner for perioden frem til Etter hva vi forstår er dette resultatet av en maraton på 38 møter i regi av fylkestinget i Nordland, med medvirkning fra næringsliv og Bodø kommune. Der nærmer vi oss sakens kjerne. For hva har nå egentlig fylkesrådet i Tromsø eller fylkestinget i Nordland med en kompensasjon som i hovedsak næringslivet i henholdsvis Bodø og Tromsø har fått for å bære på en avgiftsmessig ulempe til Staten på 2,8 prosent? Egentlig ingen, skal vi tro Staten selv. Men deler av den operative forvaltning av midlene går altså gjennom Innovasjon Norge, tidligere SND. Som igjen på regionalt nivå styres av fylkeskommunene. Derfor kommer fylkeskommunene inn i bildet også hva gjelder disse midlene. Dermed blir det et overtak av politisk styrte organer som får stelle med dette, fordi kommunene er forholdsvis selvsagte deltagere når lokalt næringsliv både skal initiere nyskapning, iverksette kompetanseoppbygging og investere i infrastruktur. Som faktisk skulle være et hovedformål for disse midlene. Nå har programstyret i Bodø allerede hatt sitt første møte. Der støttet de et dansekompani, et nyskapningsseminar, internasjonal ungdomsidrett, Melodi Grand Prix' semifinale i Bodø og en entreprenørskapsfestival. Vi tror at trauste bedrifter i Bodø, som årlig påføres en betydelig ulempe i form av forhøyede avgifter, og som ble lovet at disse skulle tilbakeføres næringslivet har grunn til å føle seg skuffet. For dette er satsinger av åpenbar politisk karakter, og der det er vanskelig å se at noe annet enn dansekompaniet vil kunne sette andre spor etter seg enn hyggelige minner hos den enkelte deltager. Det er hyggelig med konferanser, idrettsarrangementer og seminarer, men å garantere for underskuddet på et Melodi Grand Prix arrangement ligger muligens i ytterkanten av hva man har tenkt seg at disse midlene skulle brukes til. Og vi ante faktisk ikke at trivselsfremmende tiltak lå innenfor RDA midlenes virkeområde. Det er heller ikke lett å se at dette fondet nå skal bli påført et hovedansvar for Tromsøs OL søknad, eller for bygging av havn, universitet og kulturhus i Bodø. Det har vært terpet på til kjedsommelighet at dette er næringslivets penger. Og midlene skal da også fordeles innenfor tre områder, bedriftsrettede midler, og midler til forskning og innovasjon/regionale prosjekter. Dette er dessverre såpass upresise formuleringer at midlene i realiteten kan brukes til hva som helst, som ikke direkte strider mot EUs regelverk. Derfor er pengene blitt mer et godt hjelpemiddel for å oppfylle politiske ambisjoner og politisk hensiktsmessighet, enn rettet mot næringslivets interesser og behov. Til sammen dreier dette seg om mer enn 2,0 milliarder kroner over en periode på 7 år. Det er så mye penger over så lang tid at vi innstendig vil be Kommunal og Regionaldepartementet om snarest å foreta en oppstramming av regelverket for bruken av disse midlene. Det kan umulig være slik at politikere fra fylkeskommune og kommune skal kunne bruke RDA midler til formål der de ikke greier å finne midler på egne ordinære budsjetter. INNHOLD NR : Morsomt om oljedrømmer Selger mer - tjener mindre Spar miljø og kostnader Itet er i unik posisjon Ny datasatsing i Hammerfest Ny vri på for IT Partner Fønix blir Ementor i nord Nisjeprogrammer fra Sulis Spesialdata for olje og gass Ikke nøl - rediger web sjøl! Serviceglød fra øst I forkant av trenden Unik på røngtendata Kurt kan samhandling Billigbilder til verden I fart med Fonia Holder styr på lagrene Best i verden på satelittdata Høgtun var grunnleggeren North Energy trenger mill. i Alta Kraftlag og Salten Kraftsamband størst «Skitten» energi uproblematisk Lamgsiktighet et viktig mål HE føler seg motarbeidet av Statoil Bløffen om å ta «utslippkuttene ute» Hygieneeksperten Vei med perspektiver Kampen om Lofast Invanor /30/31 Fra margarinfabrikk til fornem boligadresse NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter: Åsmund Bjørn, Erling Antonsen, Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Geir Johansen, Arne Eriksen, Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Internet: Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 NORDNORSK IKT Selger mer -tjener mindre Nordnorske IKT-bedrifter kunne glede seg over en kraftig salgsvekst i fjor, og bransjen omsatte for 1,634 milliarder kroner, en økning på 280 millioner kroner eller vel 20,6 prosent. Da har vi tatt for oss de 158 nordnorske IKT-bedriftene med over 1,0 million kroner i omsetning. Men resten av vårt hypotetiske regnskap for bransjen er knapt noen lystelig lesning. Problemet er at bransjen har problemer med å tjene penger. Rett nok ser vi en bedring på bunnlinjen fra i fjor, med driftsresultatene for en samlet bransje ble faktisk svekket med noen tidels prosent. Av en samlet omsetning på 1,634 milliarder kroner havnet driftsresultatet på 68 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 4,16 prosent. I 2005 var denne marginen på 5,09 prosent. Derimot viste samlet årsresultat en klar forbedring i forholdet til året før, men er likevel såpass svakt som snaue 51 millioner kroner, som gir en resultatmargin på 3,12 prosent, en forbedring på 0,03 prosent i forhold til året før. Derimot er soliditeten god. Vår samlede bransje har en egenkapital på 466,4 millioner, som er en bedring på 37 prosent i forhold til året før. Det gir en egenkapitalandel på 28,5 og er tilfredsstillende. Sterk lønnskostnadsøkning Av vår statistikk ser vi også at lønnskostnadene økte med 23 prosent, mens vi er mer usikker på om tallet på ansatte er helt korrekt. Av vår statistikk fremgår at bransjen kvittet seg med nesten hver 5. ansatte i fjor. Det er vi ikke så sikre på, særlig når vi ser at lønnskostnadene viste den stikk motsatte tendensen. Derimot tror vi at atskillig nøkkelpersonell, ofte med spesialkompetanse har trådt ut av sine opprinnelige firmaer og organisert seg selv som enkeltmannsforetak som så leies inn av sine opprinnelige arbeidsgivere. Dermed går de ut av sysselsettingsstatistikken i sine tidligere bedrifter, men forblir på lønnsstatistikken, for den omfatter både ordinær lønn, samt pensjoner og honorarer. Det forklarer anomalien i statistikken, og er ingen unaturlig utvikling. Det betyr også at vi har en betydelig underskog av hovedsaklig enmanns bedrifter med inntekter på under 1,0 million kroner, som dermed befinner seg utenfor vårt utvalg. Men dette forklarer ikke den dårlige lønnsomheten i bransjen, vel og merke som bransje, for også her nord finns det bedrifter som gjør det strålende, også resultatmessig. Spørsmålet er vel om det ikke eksisterer en viss overkapasitet i bransjen, og at organiseringen av bransjen i mange små enheter er svært kostnadsdrivende. Den er det selvsagt ingen som kan gjøre noe med Glimrende eksempel: Salten Kraftsamband bygde ut skikkelig bredbåndforbindelse mellom Fauske og Sulitjelma for flere år siden. Dette gjorde det mulig å få etablert distriktsbedriften Prosjektservice, som gjør det skarpt nasjonalt og internasjonalt med utvikling av dataprogramvarer. Rolf Willy Berg fra venstre, videre Alf Roger Skjeldal, John Egil Larsen og Gard Storjord. Rolf Willy Berg er opprinnelig gruvearbeider fra Sulitjelma, og hentet hjem Sulisgutten Gard Storjord, som opprinnelig arbeidet i Politiets datatjeneste i Oslo, Kripos, Det hører med til historien at Alf Roger Skjeldal jobbet som kokk og John Egil Larsen som maskinkjører før de gikk over i databransjen, så her har vi med karer å gjøre som kan kunsten å omstille seg i ett samfunn som på nittitallet hadde 40 prosent arbeidsløshet fordi gruvedriften ble nedlagt. FOTO: ARILD BJØRNBAKK, SALTENPOSTEN i et fritt marked, men hvis våre tall er noenlunde riktige, så har våre 158 bedrifter et snitt på 5,6 ansatte. Korrigerer vi for enkelte store aktører ser vi at vi får en sann tallrikhet av småbedrifter med 2-4 ansatte. Og i et kostnadsperspektiv er ikke dette noen god og rasjonell størrelse. Særlig ikke i Norge. Stor er ikke best Nå er det så visst ikke slik at størrelse er noen indikator på god lønnsomhet. Tvert i mot har vi tallrike eksempler på vellykkede småbedrifter med strålende lønnsomhet. Men dette er ikke nødvendigvis en varig situasjon, og det er like klart at bedrifter med en viss størrelse vil ha betydelig større potensiale for både vekst og lønnsomhet. Ingen bransje er mer teknologisk dynamisk enn IKT. Det krever rask omstillingsevne, som jo ofte er småselskapets største aktiva, men det krever også en betydelig robusthet internt i organisasjonen, og der kommer ofte de små til kort. Landsdelens ubestridt største IKT bedrift målt i omsetning, itet i Bodø er en forlengelse av hederskronte Nordlandsdata, med røtter helt fra 1960-tallet. itet er stor og robust, men har typisk nok vansker med inntjeningen. Men It Partner er enda større med sine seks medlemsbedrifter, som altså ikke må oppfattes som et konsern. Gruppen har bedrifter i Bodø, Tromsø, Finnmark (Alta), Harstad og Helgeland (Sandnessjøen), pluss en avdeling i Molde. Gruppen har en samlet om setning på nær 193 millioner kroner, og samtlige seks avdelinger gikk i pluss. Samlet driftsresultat for gruppen ble på 6,63 millioner kroner, som gir en driftsmargin på 3,44 prosent. Samlet årsresultat ble på 4,7 millioner, som gir en margin på 2,32 prosent. Beste avdeling var Finnmark som fikk et driftsresultat på 1,3 millioner av en omsetning på 28,8 millioner kroner. Nå har bransjen gjennomgått et omfattende hamskifte de senere årene. De gamle allehånde selskapene er enten borte eller har konsentrert seg om nisjer det fortsatt er etterspørsel etter. Samtidig har bredbåndselskapene marsjert inn i bransjen med salg av tilknytning til nett, og ikke mye annet. Stormagasinenes tid er uansett forbi, kan det se ut som. Derimot er vi inne i nettselskapenes tiår. Mange av dem både vokser raskt og tjener godt, men spørsmålet er om man ikke ser en tendens mot en sterkere konsentrasjon i bransjen. At lokale nett går sammen eller blir kjøpt opp av eksterne aktører. Lønnsomheten er betydelig i mange av de små nettene, og de må derfor fortone seg som fristende oppkjøpsobjekter. Bransjen for øvrig har neppe like mye å frykte når det gjelder oppkjøp. Finn Bjørnar Hansen 4 - NæringsRapport Nr

5 IKT OG MILJØ 5 NæringsRapport Nr i tet på fremtidens ressursbruk: Spar miljø og kostnader -Ved å benytte våre Software on demand tjenester, hvor softwaretjenestene sentraliseres og flere brukere benytter samme server og datarom, vil bedrifter og organisasjoner spare både penger og miljø, sier leder for Itets nye Datasenter, Kurt Kristoffersen. -Såkalte tynne klienter, det vil si bærbar pc uten installert software, bruker mindre energi enn andre pcer, samt at de har lenger levetid. Det fører til mindre miljøskadelig avfall og mindre kostnader for bedriften, forteller Kurt Kristoffersen. Redusert strømforbruk Tynne klienter har som regel et strømforbruk på 1/10 av en pc. For en typisk IT-installasjon, hvor maskinene står på 2000 timer i året, vil 50 pc-er bruke cirka 10,000 kilowattime per år, mens 50 tynne klienter kun bruker 1000 kwh i samme periode, opplyser han. - Hvor mye strøm som spares, avhenger av strømprisen, men sparer man for eksempel 9000 kwh energi per år, spares miljøet for 970 kg CO2 per år, forklarer Kristoffersen. I forhold til pc-er brukes det mindre materialer og energi til produksjon av tynne klienter. - Det tar mye lenger tid før du må skifte ut en tynn klient, og du slipper å reise ut til brukerne ved installasjon og drift, fastslår Kristoffersen. Mindre CO2 Han forteller videre at det trengs cirka 2500 kilowattime per år til en server. For å lage denne energien, produseres ca. 270 kg CO2. Omtrent like mye energi brukes til Mer miljøvennlig: - Gjennom å bruke vårt nye Datasenter kan kundene både spare penger - og bli langt mer miljøvennlige, sier Kurt Kristoffersen (bildet), som leder Itets nye Datasenter. kjøling av luft, lys og annet i serverrommet. Utnyttelsen av ressursene i de fleste servere er normalt kun 5-10 prosent, mens strømtilførselen er tilnærmet den samme som ved full utnyttelse. Ved å øke utnyttelsen til hver enkelt server kan antall servere reduseres og strømforbruket og CO2-utslippet kan reduseres tilsvarende. I tillegg reduseres kjølebehovet, plassbehovet, og antall maskiner som trenger vedlikehold blir mindre. - Bedrifter sparer både miljø og blir mer kostnadseffektive ved å bruke våre Software on demand - tjenester, avslutter Kristoffersen. - Utfordrende Kurt Kristoffersen har ledet arbeidet med å få etablert det nye datasenteret de siste to årene. - Det har vært en spennende og utfordrende prosess. Etableringen har også skapt givende utfordringer for våre mange dyktige fagfolk, som selvsagt har arbeidet hardt for å finne fram til de aller beste løsningene. Vi har satt oss som mål å nå opp i ei omsetning for det nye senteret på 250 millioner kroner i Det innebærer at senteret vil ha rundt 120 ansatte om fem år, sier Kristoffersen. I første omgang skal det nye Itet AS Nøkkeltall 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 171,7 mill. (172,1) Driftskostn. 171,3 mill. (167,6) Driftsres (4,48 mill) Årsres (2,86 mill) Sum eiend. 71,2 mill. (79,39) Sum EK 31,05 mill. (30,7) Sum gjeld 40,19 mill. (48,68) selskapet være et heleid datterselskap av Itet. På sikt åpnes det for at også nye folk kan slippes inn på eiersiden. Kurt Kristoffersen skal være administrerende direktør for det nye selskapet. Han får blant annet med seg Catch-gründer Trond Larsen, som skal arbeide med forretningsutvikling. Geir Johansen Hans Albert Nilsen klar for internasjonal satsing: - Itet er i unik posisjon 1. januar 2008 markerer Itet at selskapets nye Datasenter er ferdig - og klar til å tas i bruk av kommunal sektor og SMB-markedet; ikke bare her i landet, men i hele Norden. Datasenteret skal skilles ut som et eget datterselskap av Itet, og man setter seg som mål å nå opp i ei omsetning for senteret på 250 millioner kroner i år Igangsatt i Vi er ikke så rent lite stolte av å ha det nye datasenteret klart for våre kunder. Vi begynte målbevisst arbeidet med å etablere senteret i 2001, og innen selskapet har vi brukt mye tid og rundt 30 millioner kroner på å bygge opp senteret. Vi er i tet med hensyn til teknologi og sikkerhet for kommunal sektor, og det er den kompetansen vi har som har gjort det mulig å få etablert det nye senteret, sier administrerende direktør i Itet AS, Hans Albert Nisen. Nordlandsdata Han viser til at tradisjon og historie faktisk også har betydning innen den moderne IT-verdenen: - I Itet har vi røtter helt tilbake til ærværdige Nordlandsdatas virke tidlig på 1960-tallet. Da var det slik at Nordlandsdata etablerte et senter med datidens digre datamaskiner - og tilbød den nye teknologien til kommuner, fylkeskommuner og andre deler av offentlig sektor. Denne erfaringen - med drift av et større datasenter, har hatt betydning for vår etablering av det nye senteret, sier Hans Albert Nilsen. - Komplisert Han påpeker den raske utviklingen som har vært innen ny teknologi de siste årene. - Denne utviklingen har medført at mange brukere av datatjenester; som for eksempel mindre kommuner eller små og mellomstore bedrifter, rett og slett får problemer med å nyttiggjøre seg teknologien på en mest mulig gavnlig måte. Det fordrer at man får inn fagpersonale - som både er vanskelig å skaffe, og som koster mye. Vårt nye senter påtar seg altså å drifte datasystemene ute i kommuner og bedrifter på en effektiv og sikker måte, sier Hans Albert Nilsen. Software on demand Senteret tilbyr såkalte Software on demand løsninger. Datasenteret tilbyr Software som en tjeneste kundene leier eller kjøper via et datasenter i en gitt tidsperiode. Software on demand gir større fleksibilitet for kundene og et forutsigbart IT-budsjett. Kundene kan kjøpe nøyaktig det antall tilganger til tjenestene som det er behov for. Det åpner også opp for å kunne leie software- tjenesten på korte tidsintervaller og det tilkommer ingen store prosjektkostnader ved oppstart av it-tjenestene. Enkelt og forutsigbart for kundene er viktige kriterier, sier Hans Albert Nilsen. - Unik posisjon Dette skal sørge for at kundene kan drive med utvikling i stedet for å bruke verdifulle ressurser på drift av datasystemene. - Vår erfaring; selvsagt både på godt og vondt, fra tidligere drift av større datasentraler, samt vår lange praktiske erfaring fra arbeid mot offentlig sektor; med spesiell vekt på kommunesektoren, gjør at vi egentlig er i en helt unik posisjon her i landet. Vi er da også alene om å ha bygd opp et senter som dette, sier Hans Albert Nilsen. - Stort potensiale I dag har datasenteret rundt brukere i Norge, og i dette tallet inngår tjenester til 8 kommuner. I landet som helhet er det over 400 kommuner. - Ja, potensialet er meget stort. For kommunene vil det Internasjonal satsing: Etableringen av det nye Datasenteret innebærer også ei helt ny internasjonal satsing for Itets vedkommende. Datasenteret skal tilby tjenester for offentlig sektor, organisasjoner og SMB-markedet i hele Norden. Administrerende direktør i Itet AS, Hans Albert Nilsen (bildet) framholder at Itet er i en unik posisjon - ut fra den spesielle kompetanse man har i selskapet. både bli billigere og mer miljøvennlig å benytte det nye datasenteret. Vi sørger nemlig også for å samordne tjenester for flere mindre kommuner, slik at de kan spare penger og slippe å kjøpe inn utstyr som de ikke trenger, sier Hans Albert Nilsen. Internasjonal satsing Med det nye datasenteret iverksetter Itet også for første gang en internasjonal satsing. - Vi har i lengre tid samarbeidet med et svensk IT-selskap, og datasenteret vil også kunne tilby sine tjenester i Sverige og Danmark - både overfor offentlig sektor og for SMBmarkedet. -Ja, hvorfor skal ikke også nordnorske selskaper våge å opptre utenfor landsdelen - når man har praktisk mulighet til det? spør Hans Albert Nilsen. - Brukerens behov Han viser til at FoU-delen innen Itet har vært prioritert de siste årene. - Mens vi for det meste var en traust og solid IKT-leverandør for noen år siden, så har vi de siste årene satset stadig mer på å sette brukerens reelle behov i fokus. Vi finner ut av hvilke praktiske behov en bruker har for datautstyr og tjenester, og vi tilrettelegger vårt tilbud i pakt med dette. Det innbærer at vi også må være i tet med hensyn til pedagogikk og brukerveiledning, og det mener vi selv at vi i stor grad har lyktes med, sier Hans Albert Nilsen. Nilsen opplyser at Itet budsjetterer med ei omsetning på rundt 160 millioner kroner, og et driftsoverskudd på rundt fem millioner kroner for Geir Johansen

6 6 NORDNORSK IKT Samarbeid mellom G. Hagen og ADCom-kjeden: Ny datasatsing i Hammerfest Nord datasenter AS 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 5,2 mill. (6,8) Driftskostn. 5,5 mill. (6,6) Driftsres ( ) Årsres ( ) Sum eiend (1,9 mill.) Sum EK ( ) Sum gjeld 1,68 mill. (2,3) Nord Datasenter AS i Hammerfest; som ble etablert i 1986, går nå over til å være ADCom Data Hammerfest. G. Hagen ANS eier nå samtlige aksjer i selskapet. - Vi har ambisjoner om å bli en betydelig lokal leverandør av datautstyr og - tjenester til selskaper som driver med olje og gass i Hammerfest-regionen, sier daglig leder for ADCom Data Hammerfest, Espen Hansen. Han har vært daglig leder for Nord Datasenter AS i et og et halvt år - og fungerer som tilrettelegger i overgangsfasen man nå er inne i. - Vi skal i tiden som kommer ansette flere nye fagfolk, og vi regner med å ha ny daglig leder for ADCom Data Hammerfest på Ny datasatsing: Espen Hansen (bildet) leder arbeidet med å tilrettelegge for ny datasatsing i Hammerfest. Nord Datasenter AS; som ble etablert for over 20 år siden, blir nå til ADCom Data Hammerfest - og firma G.Hagen ANS eier samtlige aksjer i selskapet. plass i løpet av første kvartal 2008, sier Espen Hansen. G. Hagen og ADCom-kjeden Nord Datasenter er ett av dataselskapene som har eksistert lengst i landsdelen. I 1986 tok Toto Hagen og Arvid Jensen initiativet til å få stiftet selskapet, og de siste årene er det Fikas Bredbånd AS og AJ Holding AS som har vært eierne. Nå har det solide Hammerfestfirmaet G. Hagen ANS overtatt alle aksjer i selskapet, samtidig som man inngår i samarbeid med den landsomfattende ADCom- kjeden - som har 20 avdelinger spredt rundt om i hele landet, og som omsatte for 223 millioner kroner i For små -I forbindelse med Snøhvitutbyggingen fikk vi erfare at de større selskapene som driver innen olje og gass stiller strenge krav også til de IKT-selskapene de skal samarbeide med. Som et lokalt eid mindre selskap ble vi rett og slett for små til å makte konkurransen om leveranser av utstyr og tjenester til olje- og gassindustrien. Gjennom samarbeid med ADComkjeden får vi de samarbeidspartnere og den økte kompetanse som er nødvendig for at vi lokalt i Hammerfest kan ha et selskap som kan konkurrere om kontrakter for olje- og gassindustrien, sier Espen Hansen. - Bedriftsmarkedet G. Hagen, som nå eier alle aksjer i ADCom Data Hammerfest, er stor på leveranser av kontorutstyr i Vest-Finnmark. - Også her fant vi en samarbeidspartner som vil være til stor nytte for oss. Gjennom det nye driftsgrunnlaget som nå er lagt, legger vi opp til å bli en viktig leverandør av utstyr og tjenester; først og fremst til det voksende bedriftsmarkedet i Hammerfest-regionen. Vi legger opp til å bli bedriftskundenes ITsjef, som sørger for å finne gode praktiske løsninger og tilrettelegginger, sier Espen Hansen. Nye kontrakter Han sier at man satser på betydelig vekst i selskapet i tiden som kommer. - Vår styrke er at vi har lokal erfaring og forankring, og at vi kan yte best mulig service til våre kunder ut fra dette. Med det vi tilføres gjennom samarbeidet med ADCom-kjeden, samt våre nye eiere, vil vi stå godt rustet for å hente inn nye oppdrag i tiden som kommer. Vi er allerede godt i gang. For kort tid siden fikk vi i stand en avtale med Hammerfest kommune om leveranse av datatjenester og utstyr - sammen med tre større selskaper; nemlig IT- Partner, Umoe IKT og Packard Bell Data. Vi har også kontrakt for levering av IKT-tjenester til 34 bedrifter i Hammerfest Næringshage; mange av disse driver virksomhet rettet mot olje og gass, sier en godt fornøyd Espen Hansen. Selv skal han fra nyttår av arbeide for Fikas Bredbånd AS; som altså var tidligere eier av Nord Datasenter. Toto Hagen fra G.Hagen ANS er styreleder for ADCom Data Hammerfest AS. Geir Johansen Nordnorske ikt-bedrifter med omsetning over 5 mill. Sum driftsinntekter Driftsresultat Dr.margin År rsresultat N.f.margin Sum egenkapital Ek.andel Nr Navn Poststed 2006 endring 2006 endring endring endring ITET AS BODØ ,24 % ,99 % 0,21 % ,92 % 0,20 % ,13 % 43,59 % 2 KONGSBERG SATELLITE SERV. AS TROMSØ ,65 % ,92 % 16,55 % ,58 % 16,83 % ,26 % 50,47 % 3 DIPS ASA BODØ ,57 % ,82 % 7,13 % ,99 % 6,55 % ,59 % 41,67 % 4 KONGSBERG SPACETEC AS TROMSØ ,83 % ,57 % 4,67 % ,92 % 4,07 % ,80 % 47,45 % 5 IT PARTNER AS BODØ ,47 % ,78 % 2,93 % ,56 % 2,03 % ,95 % 17,96 % 6 IT PARTNER TROMSØ AS TROMSØ ,22 % ,15 % 3,26 % ,00 % 2,10 % ,58 % 26,35 % 7 AVIKOM AS TROMSØ ,05 % ,31 % 3,89 % ,24 % 2,05 % ,15 % 25,32 % 8 BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS TROMSØ ,47 % ,37 % 36,54 % ,80 % 17,37 % ,05 % 20,86 % 9 ITICKET AS BODØ ,18 % ,36 % -12,89 % ,51 % -8,60 % ,90 % 14,01 % 10 MONET AS MO I RANA ,07 % ,00 % -34,21 % ,20 % -25,67 % ,39 % -35,79 % 11 ELTELE AS ALTA ,37 % ,57 % 3,71 % ,26 % 2,32 % ,17 % 37,68 % 12 NORNETT AS ALTA ,67 % ,86 % 13,91 % ,48 % 8,88 % ,05 % 13,41 % 13 IT PARTNER FINNMARK AS ALTA ,68 % ,34 % 4,68 % ,13 % 3,43 % ,48 % 19,35 % 14 IT PARTNER HARSTAD AS HARSTAD ,08 % ,03 % 3,90 % 781-3,58 % 2,85 % ,44 % 28,45 % 15 SALTEN BREDB ND AS FAUSKE ,46 % ,52 % 5,00 % ,64 % 7,24 % ,20 % 23,77 % 16 BEDRIFTSSYSTEMER AS TROMSØ ,61 % ,08 % 12,17 % ,25 % 8,41 % ,83 % 26,52 % 17 IT PARTNER HELGELAND AS S.NESSJØEN ,47 % ,05 % 4,52 % ,77 % 3,36 % ,42 % 28,44 % 18 FUNN IT AS NARVIK ,10 % ,35 % 12,20 % ,33 % 8,90 % ,12 % 50,14 % 19 FØNIX DATA AS TROMSØ ,35 % ,29 % 7,32 % ,67 % 5,20 % ,80 % 18,96 % 20 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,37 % ,71 % 59,66 % ,49 % 44,51 % ,93 % 10,00 % 21 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,19 % ,95 % 22,44 % ,92 % 17,71 % ,70 % 54,71 % 22 DUALOG AS TROMSØ ,61 % ,96 % -9,02 % ,31 % -5,92 % ,29 % 77,98 % 23 TRYGG DATA AS TROMSØ ,00 % ,36 % 7,20 % ,42 % 9,36 % ,95 % 27,36 % 24 DATAKJEDEN TROMSØ AS TROMSØ ,48 % ,05 % 1,10 % ,51 % 0,89 % ,78 % 17,86 % 25 HÅLOGALAND IKT-SENTER AS HARSTAD ,58 % ,44 % 8,72 % ,42 % 6,71 % ,22 % 55,92 % 26 RANA TEKN. DOK.SENTER AS MO I RANA ,20 % ,71 % 13,13 % ,61 % 9,36 % ,85 % 32,67 % 27 INVENIA AS TROMSØ ,03 % ,43 % 6,19 % ,62 % 5,00 % ,59 % 45,46 % 28 ASPECTOR THINCOM AS ØRNES ,23 % ,34 % 1,28 % 87-82,10 % 0,63 % ,67 % 50,31 % 29 PRODATA AS KIRKENES ,15 % ,33 % 2,29 % ,00 % 1,25 % ,01 % 28,46 % 30 WELL DIAGNOSTICS AS TROMSØ ,27 % ,29 % 19,54 % ,19 % 19,46 % ,56 % 73,63 % 31 ADCOM SORTLAND AS SORTLAND ,00 % ,86 % 13,02 % ,26 % 9,62 % ,29 % 13,74 % 32 POSEIDON SIMULATION AS LEKNES ,61 % ,64 % 12,51 % ,26 % 10,83 % ,48 % 23,83 % 33 PBL MEDLEMSSERVICE AS BODØ ,81 % ,55 % 3,13 % ,53 % 2,08 % ,84 % 10,86 % 34 IBIS IKT AS TROMSØ ,25 % ,83 % 0,59 % ,19 % 0,19 % ,87 % 45,11 % 35 TROLLFJORD BREDBÅND AS ST.MARKNES ,36 % ,29 % -1,72 % ,12 % -3,39 % ,00 % 21,12 % 36 VESTERÅLSKRAFT BREDBÅND AS SORTLAND ,61 % ,06 % -16,38 % ,93 % -18,29 % ,87 % 33,86 % 37 FIKAS BREDBÅND AS H.FEST ,79 % ,25 % 8,68 % ,54 % 5,86 % ,19 % 16,70 % 38 BODØ LYD OG BILDE AS BODØ ,72 % ,08 % 4,61 % ,06 % 2,78 % ,50 % 22,20 % 39 IT CONNECT AS BODØ ,08 % 14-98,01 % 0,13 % ,41 % -3,82 % ,78 % 4,57 % 40 TELEBUTIKKEN TROMSØ AS TROMSØ ,30 % ,38 % 12,41 % 929-0,75 % 9,09 % 589 5,37 % 14,07 % *) ingen tall for NæringsRapport Nr

7 NORDNORSK IKT 7 Nytt holdingsselskap og mer utvikling: Nøkkeltall Ny vri for IT Partner Innen IT Partner-gruppen har man nå bestemt seg for å etablere holdingsselskapet IT Partner AS. - Vi gjør dette fordi vi mener at vi gjennom et eget holdingsselskap får mer styring over den framtidige felles strategi for IT Partner. Vår ambisjon er å kunne tilby våre kunder enda mer hjelp til videreutvikling; og dermed økt inntjening, i tiden som kommer, sier nytilsatt daglig leder for IT Partner i Bodø, Per Gunnar Pedersen. Pedersen har utdannelse fra Forsvaret. Han har vært operativ driftssjef i Widerøe, og arbeidet som personalsjef i selskapet Norsk Helikopter i Stavanger før han tiltrådte stillingen som daglig leder for IT Partners Bodø-avdeling. Knut Allstrin og Øystein Benjaminsen, som har vært sentrale personer i oppbyggingen av IT Partner fra starten av, har dermed overlatt lederansvaret av Bodø-avdelingen til en som kommer utenfra IT Partnergruppen. Rask vekst 2. og 3. november feiret IT Partnergruppen 10-årsjubileum - med stor tilfredshet. Bedriften som ble startet opp av tidligere Telenor-ansatte i Bodø i 1997 har vokst til å omfatte seks avdelinger; fem her i landsdelen og en på Møre-kysten, totalt 10 kontorer. Samlet omsetning for avdelingene i år vil bli på rundt 220 millioner kroner, med et samlet driftsoverskudd på mellom åtte og ni millioner. Det er en omsetningsvekst på nær 17 prosent i forhold til Gruppen har nå 110 ansatte. Holdingsselskap De ulike selskapene i IT-partner gruppen er eid og drevet av de ansatte. En tredjedel av de ulike selskapene har til nå vært eid av ITpartner AS, som er selskapet i Bodø. Driften av selskapet i Bodø blir nå fisjonert ut i IT Partner Bodø AS, slik at andelene i de ulike selskapene blir liggende igjen i et rent holdingsselskap. Deler av aksjene i holdingsselskapet vil bli tilbudt eierne av de lokale selskapene, for å forsterke gruppen og få en jevnere eierfordeling, ifølge Pedersen. Vekst i Bodø Bodø-avdelingen, som han nå leder, får nå navnet IT Partner Bodø AS, mens holdingsselskapet overtar det gamle navnet til Bodø-avdelingen, IT Partner AS. Øystein Benjaminsen er daglig leder for holdingsselskapet. - Vi har store ambisjoner for rask videreutvikling av Bodø-avdelingen. Innen tre-fire år skal vi ha økt omsetningen med 50 prosent. Dette skal vi gjøre gjennom å tilby kundene våre noe mer enn vi har gjort til nå. Vi merker hvordan kundene får et stadig større behov for hjelp til videreutvikling av datasystemene - noe som sikrer større effektivitet, og dermed bedre inntjening, sier Per Gunnar Pedersen. - Smartere hverdag Han sier at visjonen er at IT Partner Bodø AS skal være kundens førstevalg - og at misjonen er å sørge for at kundene får en smartere hverdag. - Vi legger stor vekt på å øke vår egen kompetanse innen det som handler om å levere totalløsninger for våre kunder. Dette skjer i pakt med de behov Ny leder og ny vri: Per Gunnar Pedersen (bildet) har overtatt som daglig leder for IT Partners Bodø-avdeling. Nå har man etablert eget holdingsselskap for IT Partner-gruppen, og i tiden som kommer satser man på å gjøre hverdagen enda smartere for kundene. Det foreligger planer for sterk vekst innen Bodø-avdelingen. som melder seg, etterhvert som teknologien videreutvikles. Vi skal sørge for at våre kunder er i forkant av utviklingen. Samtidig er det viktig for oss at funksjonaliteten vi skal lage for våre kunder får et nord- norsk preg som alle forstår, med fokus på enkelhet og tydelighet, sier Pedersen. for IT Partner-avdelingene Tall fra 2006 (Tall fra 2005 i parantes) It Partner AS (Bodø) Driftsinnt. 47,29 mill. (41,3) Driftskostn. 45,9 mill. (40,09) Driftsresultat 1,38 mill. (1,2) Årsresultat (2,37 mill) Sum eiendeler 19,8 mill. (17,2) Sum egenkapital 3,5 mill. (4,0) Sum gjeld 16,28 mill. (13,2) IT Partner Tromsø AS Driftsinnt. 47,09 mill. (53,0) Driftskostn. 45,5 mill. (51,1) Driftsresultat 1,5 mill. (1,9) Årsresultat (1,3mill.) Sum eiendeler 16,3 mill. (14,0) Sum egenkapital 4,3 mill. (3,3) Sum gjeld 12,0 mill. (10,69) IT Partner Finnmark AS (Alta) Driftsinnt. 28,8 mill. (22,08) Driftskostn. 27,5 mill. (21,2) Driftsresultat 1,3 mill. ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 11,57 mill. (7,9) Sum egenkapital 2,2 mill. (1,87) Sum gjeld 9,3 mill. (6,09) IT Partner Harstad AS Driftsinnt. 27,4 mill. (23,8) Driftskostn. 26,37 mill. (22,69) Driftsresultat 1,07 mill. (1,1) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 8,2 mill. (8,8) Sum egenkapital 2,3 mill. (2,0) Sum gjeld 5,88 mill. (6,8) IT Partner Helgeland AS (Sandnessjøen) Driftsinnt. 25,39 mill. (25,76) Driftskostn. 24,2 mill. (24,8) Driftsresultat 1,1 mill. ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 7,98 mill. (8,1) Sum egenkapital 2,27 mill. (1,8) Sum gjeld 5,7 mill. (6,29) IT Partner Møre AS (Molde) Driftsinnt. 16,97 mill. (8,9) Driftskostn. 16,69 mill. (10,06) Driftsresultat (-1,16 mill) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 6,18 mill. (5,09) Sum EK 1,0 mill. ( ) Sum gjeld 5,1 mill. (4,17) - Merkevarebygging Han sier at den nye satsingen også innebærer økt fokus på merkevarebygging av IT Partner. - Vi driver hele tiden med produktutvikling, og vi har utviklet konsepter som vi nå også vil profilere for et nasjonalt marked. Ett slikt konsept er et digitalt informasjonsformidlingssystem ved hjelp av storskjermer som styres via internett, med design og skjermbildefunksjonalitet av meget høy kvalitet. Vi har solgt dette systemet til Widerøe og til en del Bodø-bedrifter som benytter det til intern informasjonsstyring og markedsføring, og vi tror at det nye systemet har betydelig salgspotensiale, spesielt for kjeder som ønsker lik informasjon på alle lokaliteter, sier Per Gunnar Pedersen. Geir Johansen NæringsRapport Nr

8 8 NORDNORSK IKT Fordobler antall ansatte i løpet av 2008: Fønix blir Ementor i nord Fra 1. november i år er Tromsø-bedriften Fønix Data heleid av datagiganten Ementor Norge AS. -Alle ansatte, samt våre kunder, som er blitt løpende orientert, mener at fusjonen er en god og framtidsrettet løsning. Nå legger vi opp til en betydelig vekst i bedriften, sier daglig leder for Fønix Data, Geir Johnsen. Geir Johnsen og Lars Erstad startet opp Fønix Data i Tromsø i Johnsen og Erstad har jobbet i databransjen siden 1987, da de begynte i Norsk Data i Tromsø. - Tidlig på nyåret fikk vi signaler om at flere større dataselskaper ville etablere seg i Tromsø i løpet av året, og da Ementor på forsommeren tok kontakt med oss, gikk Leder for Ementor i nord: Geir Johnsen (venstre) har i 12 år drevet Fønix Data i Tromsø som et lokaleid selskap. Fra 1. november 2007 overtok datagiganten Ementor ASA alle aksjer i Fønix Data. I midten Steinar Sønstebø, adm.dir i Ementor, og Lars erstad, under kontraktsignering. vi i dialog med dem om et eventuelt salg. Bakgrunnen for at vi gikk i dialog var at vi innså at konkurransen kom til å bli enda hardere med de store selskapene etablert i byen, og at vi og kundene våre ville være tjent med å spille på lag med en av de store aktørene, sier Geir Johnsen. Tidligere samarbeid Ementor ASA er Nordens største IT-selskap, etter fusjoner med danske TopNordic og svenske Atea i Selskapet sysselsetter rundt 3500 personer i Norden, og rundt 670 personer her i landet. Fønix Data har tidligere samarbeidet nært med Ementor; gjennom det som da het MerkantilData. - Vi har gode kontakter innen selskapet, og i tillegg har Ementor en liknende struktur for forretningsdrift som det vi har; selvsagt da i en større målestokk. Vi gikk inn i forhandlinger, og vi bestemte oss for at Ementor skulle få kjøpe samtlige aksjer i selskapet, sier Geir Johnsen. Enighet Aksjene ble solgt for rundt ti millioner kroner. Johnsen understreker at både samtlige av de ti ansatte i Fønix Data og enkelte av selskapets største kunder under hele forhandlingsprosessen ble holdt godt orientert om alt som skjedde. - Både alle ansatte og våre kunder mente det var en god løsning at Ementor overtok, sier Johnsen. Trofaste kunder Fønix Data startet som en bedrift Fønix Data AS Nøkkeltall 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 20,4 mill. (15,5) Driftskostn. 18,9 mill. (15,5) Driftsres. 1,49 mill. (42.000) Årsres. 1,06 mill. (15.000) Sum eiend. 4,26 mill. (2,58) Sum EK ( ) Sum gjeld 3,4 mill. (2,3) som for det meste solgte hardware og software, men etter hvert ble konsulentvirksomhet og driftsbistand en stadig større del av virksomheten. Gjennom årene har Fønix Data AS opparbeidet seg en trofast kundebase. - Blant våre største kunder er Troms Kraft, Norges Råfisklag, Eksportutvalget for fisk, Troms fylkeskommune, Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Norut Samfunnsforskning, Norut IT og Nordkapp kommune, opplyser Geir Johnsen. Vekst -I dag utgjør konsulentvirksomheten nærmere halvparten av vår samlede omsetning. Vi har høy kompetanse på en rekke områder, som virtualisering, lagring, sikkerhet og terminalserverdrift. Dette vil være til stor nytte når vi i tiden som kommer skal ekspandere som Ementor sin nordnorske avdeling, sier Johnsen. Avdelingen skal dekke Finnmark, Troms, deler av Nordland og Svalbard. Navneskifte vil skje i løpet av første kvartal Allerede neste år legges det opp til betydelig vekst innen bedriften. - Ved utgangen av 2008 har vi som mål å doble antall ansatte. Mens omsetningen vår de siste par årene har ligget på rundt 20 millioner kroner, så regner vi med å nå opp i en omsetning på rundt 35 millioner kroner neste år, sier Johnsen. Nye kunder Han sier at årsaken til denne veksten er at bedriften som en del av Ementor tilføres nye ressurser og nye kunder, både i Troms, Finnmark og Nordland. - I tillegg oppnår vi selvsagt en helt annen markedsføringsevne når vi nå er blitt en del av Ementor. Alt skulle følgelig ligge til rette for ei fin utvikling innen bedriften i tiden som kommer, sier Geir Johnsen - som fortsatt skal være daglig leder for Ementors nye Tromsø-avdeling. Geir Johansen Abonnér på NæringsRapport 8 - NæringsRapport Nr

9 NORDNORSK IKT 9 Prosjektservice AS regner med sterk vekst i 2008: Nisjeprogrammer fra Sulis De siste årene har den lille Sulitjelmabedriften Prosjektservice AS utviklet stadig nye nisjedataprogrammer, samtidig som man har skaffet seg store, nasjonale samarbeidspartnere. Nå starter salget for alvor, og daglig leder Rolf Willy Berg regner med mer enn tredobling av omsetningen i Den kreative og datainteresserte tidligere gruvearbeideren Rolf Willy Berg startet opp bedriften som enkeltmannsforetak i Den ble til aksjeselskap i 2003, og i dag er man fem ansatte. Omsetningen i 2006 var på 3,2 millioner kroner. I 2007 nådde man fem millioner. Berg eier selv 90 prosent av aksjene i selskapet, mens Gard Storjord eier de resterende. Forsvaret Prosjektservice utvikler og selger spesielle dataprogrammer - ofte i samarbeid med de som skal bruke programmene. Man har utviklet dataprogrammer som Hærens styrke i Forsvaret benytter til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetssikring. I februar tar Forsvaret i bruk et helt nytt program som Sulitjelma-bedriften har utviklet. Programmet sørger for å registrere og lagre viktige hendelser som skjer innen norsk utenlandstjeneste; for eksempel i Afghanistan. - Også det nederlandske Forsvaret har fattet interesse for det programmet, og vil få det til utprøvning, sier Berg. Offentlig innkjøp Et annet program er skreddersydd for offentlige varekjøp. Det skaffer på en lettvint og oversiktlig måte oversikt over aktuelle varekataloger, prislister og annet. Når det gjelder dette programmet, så inngår Prosjektservice i samarbeid med advokat Ester Lindalen Rohde Garder, som er en av landets fremste advokater for offentlige anskaffelser. - I dag benytter 14 kommuner; både her i landsdelen og sørpå, dette programmet. Vi anser det for å ha meget stort potensiale, sier Rolf Willy Berg. Elektronisk opplæring I samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har Nisjeprogrammer med potensiale: Under ledelse av Rolf Willy Berg (bildet) har den lille Sulitjelma-bedriften Prosjektservice AS de siste årene utviklet flere nisjedataprogrammer; ofte i samarbeid med store nasjonale aktører, som vil bruke programmene. Nå starter salget av programmene for alvor, og Berg regner med mer enn tredobling av omsetningen i Prosjektservice utviklet et eget dataprogram for sikkert og trygt innkjøp av forsikringer; både for det private bedriftsmarkedet og for offentlig sektor. I samarbeid med Høgskolen i Bodø har man utviklet programmer for elektronisk opplæring i arbeidsmiljø hvor all undervisning skjer via dataskjerm - og resulterer i ti vekttall for de som gjennomfører studiet. Øker salget -Vi mener vi nå sitter inne med flere programmer som har stort salgspotensiale, og det er nå vi for alvor begynner å selge våre egenutviklede produkter. I tiden som kommer blir det viktig for oss å bygge opp vårt salgs- og markedsføringsapparat. Vi har allerede plottet inn ordrer for over ni millioner kroner i 2008, og vi regner med betydelig omsetningsøkning i årene som kommer. Vår ambisjon er å bli en markert utviklingsbedrift med nordnorsk særpreg - som viser at vi kan inngå som en god aktør på det nasjonale markedet; gjennom salg av våre dataprogrammer både til offentlig sektor og det private næringslivet, sier Rolf Willy Berg. Geir Johansen Nordnorske ikt-bedrifter med omsetning over 1 mill. - netto fortjenestemargin Sum driftsinntekter Årsresultat N.f.margin Nr Navn Poststed 2006 endring 2006 endring KRAFTTELE AS FAUSKE ,09 % ,52 % 62,62 % 2 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,37 % ,49 % 44,51 % 3 BARDUFOSS KABEL TV AS BARDUFOSS ,57 % ,13 % 37,57 % 4 TELESENTRUM AS TROMSØ ,70 % ,93 % 31,90 % 5 DATAKVALITET AS TROMSØ ,85 % ,87 % 28,66 % 6 TELLUS SOFTWARE AS TROMSØ ,32 % ,29 % 25,53 % 7 OPSCOM AS BODØ *) 529 *) 23,60 % 8 SONERA AS FINNSNES *) 243 *) 22,86 % 9 WEBDRIFT AS BODØ ,74 % ,76 % 20,35 % 10 WELL DIAGNOSTICS AS TROMSØ ,27 % ,19 % 19,46 % 11 PROSJEKTSERVICE AS SULITJELMA ,75 % ,26 % 18,96 % 12 KUNNSKAPSING. TEROPLAN AS MO I RANA ,86 % ,11 % 17,80 % 13 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,19 % ,92 % 17,71 % 14 CERPUS AS ALSVÅG ,71 % ,63 % 17,50 % 15 BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS TROMSØ ,47 % ,80 % 17,37 % netto fortj. margin = driftsinntekter/ârsresultat *) ingen tall for 2005 MobilData tilbyr kommunikasjonsløsninger til bedrifter. Vi er i nærheten. Vi har medarbeidere som kan sette sammen løsninger Og vi har utviklet servicekonsept som virker: -Vi gir deg mobilbatteri ferdig ladet - klart til bruk. -Vi gir deg enkel og rask innføring i bruk av produktet. - Vi tilbyr overføring av kontaktregister og data fra gammel til ny enhet. -Vi tilbyr oppsett som sørger for at produkter som skal fungere sammen gjør det! KLART DET VIRKER - Hvis du får løsningen hos Mobildata Bærbar PC Spør oss om bredbånd og mobilt kontor.. Vi leverer løsninger som får deg på nett, enten du er på kontoret eller på reise. Alta Båtsfjord Tromsø Hammerfest Harstad Mo i Rana Kirkenes Prosjektservice AS 2006 (Tall for 2005 i parantes) Driftsinnt. 3,2 mill. (1,9) Driftskostn. 2,36 mill. (1,7) Driftsres.t ( ) Årsres ( ) Sum eiend. 2,47 mill. (1,5) Sum EK ( ) Sum gjeld 1,7 mill. (1,4) Nordnorske ikt-bedrifter med omsetning over 1 mill. - driftsmargin Sum driftsinntekter Driftsresultat Dr.margin Nr Navn Poststed 2006 endring 2006 endring KRAFTTELE AS FAUSKE ,09 % ,11 % 82,98 % 2 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,37 % ,71 % 59,66 % 3 BARDUFOSS KABEL TV AS BARDUFOSS ,57 % ,21 % 51,56 % 4 BREDBåNDSFYLKET TROMS AS TROMSØ ,47 % ,37 % 36,54 % 5 TELESENTRUM AS TROMSØ ,70 % ,99 % 36,38 % 6 DATAKVALITET AS TROMSØ ,85 % ,56 % 35,88 % 7 SONERA AS FINNSNES *) 335 *) 31,51 % 8 TELLUS SOFTWARE AS TROMSØ ,32 % ,03 % 30,23 % 9 PROSJEKTSERVICE AS SULITJELMA ,75 % ,38 % 26,57 % 10 OPSCOM AS BODØ *) 592 *) 26,40 % 11 WEBDRIFT AS BODØ ,74 % ,39 % 23,00 % 12 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,19 % ,95 % 22,44 % 13 SKJERVØY KABEL TV AS SKJERVØY ,69 % ,72 % 22,17 % 14 WELL DIAGNOSTICS AS TROMSØ ,27 % ,29 % 19,54 % 15 JM DATA SYSTEM AS MO I RANA ,87 % ,21 % 18,18 % driftsmargin = driftsres/driftsinntekter *) ingen tall for 2005 Mobilt sentralbord fra Telenor Mobil Med mobilt sentralbord fra Telenor får dere er praktisk og fleksibelt telefonsystem. Vær tilgjengelig for dine kunder også utenfor kontoret. Du har kun en telefon å forholde deg til, og kan enkelt styre når du vil være tilgjengelig. Kontakt oss for en løsning tilpasset deres behov! NæringsRapport Nr

10 10 NORDNORSK IKT Brødrene Stig og Dag Johansen sørger for rask vekst i Tellus Software: Spesialdata for olje og gass -Vi mener at vi; først og fremst gjennom de meget dyktige fagfolkene vi har, kan tilby unike dataløsninger innen flere områder. Olje- og gassindustrien er et prioritert satsingsområde for oss, sier daglig leder i selskapet Tellus Software AS, Stig Johansen. Sammen med broren, Dag Johansen, har han sørget for rask og effektiv vekst innen det nye selskapet. Selskapet Tellus Software AS ble etablert i Stavanger i Vi valgte å etablere selskapet i Stavanger for å bli en del av det teknologimiljøet der som spesielt har fokus på internasjonale løsninger for olje- og gassindustrien. I løpet av årene som har gått har vi fått flere viktige kontrakter med større internasjonale selskaper, i tillegg til at vi har videreutviklet et bredt kontaktnett, sier Stig Johansen. Høy kompetanse Nå har man også etablert kontor i Tromsø - ikke minst med henblikk på økt virksomhet innen olje og gass i nordområdene. Antall ansatte har økt sterkt de siste par årene, og 20 personer arbeider nå i Tellus Software. Fra starten av har man lagt vekt på et høyt kompetansemiljø blant de ansatte. Flere av de som arbeider i Tellus Software er professorer og førsteamanuensiser. Alle ansatte har lang fartstid innen programvareutvikling. Bedriften legger stor vekt på forskningsbasert utvikling, og samarbeider nært med flere forskningsmiljøer. Samarbeid med FAST Tellus Software tilbyr sine kunder avanserte løsninger innen visualisering, datasikkerhet og forretningssøk. - Fast Seach & Transfer ASA (FAST) er vår samarbeidspartner på forretningssteknologi. Det sikrer oss tilgang til verdensledende søketeknologi. Vårt selskap er forhandler av alle FAST sine produkter. Vi tilbyr skreddersydde løsninger ut fra disse, og utvikler også egne tilleggsfunksjoner for datatyper knyttet til spesielle bransjer. De kan gjelde seismikk, brønndata, konstruksjonstegninger og annet, forklarer Stig Johansen. Visualisering Et annet viktig område er visualisering. Stig Johansen har tidligere arbeidet som sjef for avdelingen for virtual reality i selskapet Hitec O AS. - Flere av våre ansatte har bakgrunn fra Hitec O og VisiWorld. Tellus Software tilbyr egenutviklede løsninger innen treningssimulatorer, sanntidsvisualisering, fjerndrift og visuell virkelighet virtual reality. Ut fra den fagkunnskapen vi har, så kan vi utarbeide løsninger som er nøye tilpasset den enkelte kundes behov, og dette viser seg å slå positivt an i markedet, sier Stig Johansen. Datasikkerhet Det tredje viktige nøkkelområdet Data for olje- og gassindustrien: Selskapet Tellus Software har opparbeidet seg viktige internasjonale kontrakter og et godt kontaktnett i Stavanger. Nå skal kontoret i Tromsø videreutvikles. Daglig leder Stig Johansen (bildet) sier at utvikling og salg av avanserte dataløsninger for olje- og gassindustrien i nord blir et prioritert område i tiden som kommer. er datasikkerhet. - Datamaskiner blir stjålet, og de mistes. Vi tilbyr egenutviklet og patentert teknologi for sikring mot misbruk av sensitiv informasjon på avveie. Vi tilbyr også brukervennlige krypteringsløsninger. Innen selskapet arbeides det hele tiden for å finne fram til nye, gode sikkerhetsløsninger, og vi har fått bekreftelse på at vi har funnet fram til løsninger som våre kunder er meget godt fornøyd med, sier Stig Johansen. Vekst Johansen sier at rundt 90 prosent av selskapets samlede virksomhet består av dataløsninger for olje- og gassindustrien. Nå skal det satses på videre oppbygging av kontoret i Tromsø, som i dag har åtte ansatte. Omsetningen i Tellus Software var i fjor på 7,9 millioner kroner, med et driftsoverskudd på 2,39 millioner. I år budsjetter man med ei omsetning på 15,6 millioner kroner. - Vi har merket oss Tellus Software AS Selskapet ble etablert i Stavanger i IT-professor og datagründer Dag Johansen, som fusjonerte sitt DAG Labs med storselskapet FAST i år 2000, er styreleder for selskapet, mens broren, Stig Johansen er administrerende direktør. Stig Johansen har tidligere arbeidet som daglig leder for Petrobank Services i Petrodata og som sjef for virtual reality i Hitec O AS. Han har også hatt bistillinger ved universitetene i Stavanger og Tromsø, med hovedvekt på visualiseringsteknologi av store datasett i distribuerte omgivelser. De to brødrene eier hver 40 prosent av aksjene i Tellus Software AS. Inge Falck Olsen har fem prosent av aksjene, og en like stor aksjepost har Åge Kvalnes. Resten av aksjene er fordelt i mindre poster på ansatte i selskapet. Nøkkeltall for Tellus Software AS 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 7,9 mill. ( ) Driftskostn. 5,5 mill. (1,1) Driftsres. 2,39 mill. ( ) Årsres. 2,0 mill. ( ) Sum eiend. 4,8 mill. ( ) Sum EK 1,0 mill. (-1,0) Sum gjeld 3,8 mill. (1,47) at det er enklere å få fatt i fagfolk i Tromsø enn i Stavanger. Veksten innen vårt selskap avhenger rett og slett av hvor raskt vi greier å skaffe tilveie de fagfolkene vi har behov for. Vi har registrert at det er et stort internasjonalt marked for de tjenester vi har å tilby, sier Stig Johansen. Geir Johansen ErgoGroup - din regionale IT-partner I Nord-Norge har vi kontorer i Tromsø, Alta, Narvik, Harstad, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen. ErgoGroup InHouse ErgoGroup er et av Norges ledende IT-selskap med 2000 ansatte, og en omsetning i 2005 på 3,5 milliarder kroner. Selskapet er 100% eid av Posten Norge og tilbyr drift, løsninger og konsulenttjenester. Hovedkontoret er i Oslo, med lokal tilstedeværelse fra Alta i nord til Kristiansand i sør, i tillegg til virksomhet i Sverige. Vår ambisjon er å se hele bildet og bidra til å løse IT-utfordringer. I over 30 år har vi forenklet hverdagen for våre kunder, slik at de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og nå sine mål. Løsningene våre skal bidra til høyere effektivitet, bedre inntjening og styrket omdømme for våre kunder, 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Les mer om ErgoGroup på og ta kontakt for ytterligere informasjon. Kunsten er å se hele bildet 10 - NæringsRapport Nr

11 NORDNORSK IKT 11 Webcronize i Tromsø har verktøyet: Ikke nøl - rediger web sjøl! Det lille Tromsø-firmaet Webcronize AS har utviklet en innholdsadministrator for web-sider som sørger for at innehaveren av et nettsted selv kan oppdatere og administrere sine sider på en enkel måte. Flere større næringslivsaktører i Tromsø-distriktet har brukt verktøyet i en årrekke - og daglig leder for Webcronize AS, Yngve Mydland, mener at verktøyet har betydelig potensiale. Yngve Mydland valgte, i motsetning til sin far og sine brødre, å satse på noe annet enn produksjon av kjøttvarer under det kjente varemerket Mydland. Fra ung alder av har data og teknologi vært Yngve Mydlands store interesse. Han er utdannet typograf og designer - Dette er viktig å ha med seg, da Webcronize skal kommunisere med brukere. Funksjon og brukervennlighet er viktig, sier han. Internett kommer Rundt 1997, da Internett for alvor gjorde sitt inntog, ble Yngve Mydland fort oppmerksom på at det ville bli et behov for et enkelt system for innholdsadministrasjon av web-sider. Alternativet for en som ville ha et nettsted var å bruke IT-konsulenter, som man måtte betale dyrt for. Sammen med Mark Stenersen og Thomas Brattli begynte vi å arbeide for å utvikle fram til en egnet innholdsadministrator, som er fortsatt i bruk, men i nyere oppdatert utgave. Webcronize Resultatet ble verktøy som kalles Webcronize. Selskapet Webcronize ble etablert som aksjeselskap i mars Yngve Mydland har 69,5 prosent av aksjene, mens broren, Kurt Mydland, har 27,5 prosent. De andre aksjene er fordelt på mindre aksjonærer, deriblant Stenersen, Brattli og Tor Martin Halvorsen (ansatt), som sammen med Yngve Mydland har utviklet verktøyet. Stabile kunder -Webcronize gjør at et firma eller en person som har et nettsted på en enkel måte kan redigere og administrere sine nettsider; uten å måtte ty til folk med spesiell ITkompetanse, sier Yngve Mydland. Firmaet han driver står for programmering av valgt design og øvrig teknisk tilrettlegging av nettsidene til selskapets kunder. - Vi har fortsatt mange av de samme kundene som vi fikk for ti år siden. Det dreier seg om større næringslivsbedrifter som Bjørn Bygg, Kjell Arnesen AS, Tromsø Boligbygglag, Tromsbuss med flere. Noe av det viktigste for oss er at våre kunder skal være godt fornøyde. Derfor bruker vi mye tid og ressurser på å ivareta våre kunder og gi dem den service de trenger der og da. Det er viktigere å ha en langsiktig vekst og gode kundeforhold - enn kortsiktig økonomisk gevinst, sier Mydland. Markedsføring Produktet kjøpes i dag hos forhandler, reklamebyråer og gjennom Webcronize. -Foruten at dette er kostnadsbesparende og effektiv, så innebærer det også at kundene i større grad får mulighet til å påvirke sine nettsteder ut fra den kunnskapen de selv har om sin virksomhet. Vårt verktøy selges med eller uten tilleggsmoduler som gjør at man kan bruke nettstedene til utvidet kommunikasjon - og til direkte salg. Det er også mulig å måle effekt av markedsføringsframstøt som kundene gjør via nettet, påpeker Mydland. Næringslivet Han opplyser at verktøyet koster fra 7000 og oppover - avhengig av hvor avanserte utgaver kundene vil ha. Hovedandelen av kundene til Webcronize ligger i Tromsø og omegn, og de fleste er aktører innen næringslivet. Men bedriften har levert verktøyet fra Kirkenes i nord til Bergen i sør. Økonomi Regnskapet for de siste årene viser mindre underskudd, og i fjor kom man ut med negativ egenkapital. - Det tar tid å bygge opp en bedrift som denne. Vi har; i motsetning til mange andre, valgt å ikke oppta store lån. Vi har hele tiden drevet uten offentlige tilskudd av noe slag. Aksjekapitalen vil i år bli utvidet - og til neste år regner jeg med overskudd på drift, sier Yngve Mydland. Geir Johansen Webcronize AS Nøkkeltall 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt ( ) Driftskostn ( ) Driftsres ( ) Årsres ( ) Sum eiendeler ( ) Sum EK (93.000) Sum gjeld ( ) Bistår med sjølredigering: Tromsø-firmaet Webcronize har utviklet en egen innholdsadministrator for web-sider. Fra venstre: Tor Martin Halvorsen, Yngve Mydland og Frode Abrahamsen. NæringsRapport Nr

12 12 NORDNORSK IKT Pro Data i Kirkenes - fra lokalt selskap til landsdelsoperatør: Serviceglød fra øst Kirkenes-selskapet Pro Data AS er i sterk vekst. De siste årene har man etablert kontorer i Tromsø, Harstad og Bodø, og i 2007 økte man med seks nye ansatte. - Vår ambisjon er å bli et av de ledende selskaper i landsdelen innen dataservice; både overfor næringsliv og offentlig forvaltning, samt å legge grunnlaget for en ytterligere satsning med komplette løsninger overfor SMBmarkedet, sier daglig leder Sixten Indbjør i Pro Data. Kjernen av ansatte i Pro Data har lang fartstid innen IT-bransjen. Fra 1985 til 1997 drev man selskapet EDB Kompetanse, hvor man blant annet satset på å tilby datatjenester innen det russiske markedet. Dette ble avsluttet i 1997, og en del av forretningsvirksomheten ble videreført i ProData, primært for å dekke det lokale behovet for leveranse av utstyr og service i Øst- Finnmark. Vokser på service: Selskapet Pro Data AS, med Kirkenes som utgangspunkt, er i sterk vekst. Selskapet har spesialisert seg på å yte service overfor varehandel-sektoren; det såkallte Retail-markedet, og har oppnådd serviceavtaler med fire store internasjonale leverandører av datautstyr og tjenester. Utvikling -Vi fant ut at vi hadde et betydelig utviklingspotensiale; spesielt på servicesiden. Vi har opp gjennom årene utviklet spesialkompetanse innen service for datautstyr som butikkmarkedet benytter, og vi fant ut at Sør-Varanger var et for lite område med tanke på våre utviklingsmuligheter. I 2002 etablerte vi egen avdeling i Tromsø. De siste årene har vi inngått samarbeid med flere store leverandører av utstyr og løsninger, som innbefatter at vi tar oss av oppfølging og service for produkter som leveres fra disse i hele landsdelen, sier Indbjør. Samarbeid Pro Data har slike samarbeidsavtaler for service med Visma Retail AS, PSI Systems ASA, Ementor ASA og Fujitsu Siemens IT Services as. Selskapet har i tillegg inngått samarbeid med tre andre serviceleverandører i Norge, og tilbyr gjennom dette samarbeidet landsdekkende tjenester. De samarbeider under navnet InStore IT-gruppen, og besitter spisskompetanse innen spesielt Retail (varehandel)-løsninger og generell service på IT-relatert utstyr. Pro Data AS Vekst De siste årene har Pro Data AS etablert avdelingskontorer i Tromsø, Bodø og Harstad, og Indbjør sier at flere avdelingskontorer, samt styrking av de eksisterende, er under vurdering. I løpet av 2007 er antall ansatte økt med seks personer, og totalt er det nå 20 ansatte i Pro Data. Sixten Indbjør sier at man budsjetterer med i omsetning på 18,9 millioner kroner i år - og det innebærer mer enn ei fordobling av omsetningen siden Service viktigere -Ja, vi er inne i ei veldig fin utvikling. De siste årene har servicedelen blitt til en stadig viktigere del av vår samlede virksomhet. Vi legger vekt på best mulig oppfølging og trygghet for våre kunder, og gjennom langsiktige avtaler vi har inngått med våre viktigste samarbeidspartnere legges et sikkert fundament for videre utvikling, sier Sixten Indbjør. Geir Johansen Selskapet ble etablert i Ranveig Figenschau, som er økonomileder i selskapet, har 27 prosent av aksjene. PSI Group ASA og Visma Retail ASA har hver en aksje-andel på 18 prosent. Daglig leder Sixten Indbjør har 15 prosent av aksjene, mens Mads Indbjør og Kjell Arne Molund hver har ti prosent. De resterende aksjene er fordelt i mindre poster på ansatte. Styreleder for selskapet er Knut Henningsen. Nøkkeltall for Pro Data AS 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 13,2 mill. (9,1) Driftskostn. 12,9 mill. (9,06) Driftsresultat (45.000) Årsresultat (12.000) Sum eiendeler 4,47 mill. (3,9 mill) Sum egenkapit l 1,27 mill. (1,1) Sum gjeld 3,19 mill. (2,8) I samarbeid med Widerøe kan vi frakte dine dokumenter fra Tromsø til Hammerfest...før anbudsfristen går ut! Sammen med våre partnere løser vi de fleste transportbehov. Skal vi løse ditt? Raskest i Norge og Norden. Bestill på eller NæringsRapport Nr

13 NORDNORSK IKT 13 Nornett i Alta legger bredbånd på kabelnettet: Nornett AS I forkant av trenden Bedriften ble startet i det små i 1994, som lokalt kabel-tv-selskap. Gjennom å stå for drift av mindre kabel TV-nett over hele landet som man kjøpte opp fra Telenor Avidi i 2001 har bedriften de senere årene vokst sterkt. Bedriften er heleid av Alta-folk. Bjørn Erik Suhr har 50,48 prosent av aksjene, Jon Ivar Helgesen har 28,33 prosent, mens daglig leder John Harald Furu har 15,24 prosent. Sverre Severinsen har fem prosent, mens Knut E. Simensen har 0,95 prosent av aksjene. Selskapets styreleder er Jan Fredrik Suhr. Nøkkeltall for Nornett AS 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 26,69 mill. (27,57) Driftskostn. 25,5 mill. (23,2) Driftsresultat 4,1 mill. (4,3) Årsresultat 2,6 mill. (2,79) Sum eiendeler 32,8 mill. (29,59) Sum EK 4,4 mill. (2,99) Sum gjeld 28,4 mill. (26,6) -Vår styrke er våre mange dyktige fagfolk; samt det at vi sørger for å gjøre medie- og kommunikasjonshverdagen enklest mulig for våre kunder. I løpet av neste år skal vi ha digitalisert toveiskommunikasjon, eller bredbånd, på samtlige av våre kabelnett; noe som gjør at kundene våre får full tripple play ; både TV, internett og IP-telefon i en og samme pakke, sier daglig leder for Nornett AS i Alta, John Harald Furu. Kabel-TV-selskapet i Alta har hatt en særs positiv utvikling de siste årene. I år regner man med å overstige 30 millioner kroner i omsetning, og bedriften har hvert av de siste årene gått med betydelige millionoverskudd. Altabedriften sysselsetter nå 26 personer - og John Harald Furu ser ingen grunn til at den positive utviklingen ikke skal fortsette i tiden som kommer. Digitaliserer -Nei, tvert om. Vår bedrift har et meget stort potensiale. Vi er helt oppdatert på alt som skjer innen ny teknologi. Vi har våre kabler; som i dag består av i overkant av 30 nett. Selve det å få gravd ned kablene utgjør rundt 90 prosent av utgiftene ved drift av kabelnett. Det koster kroner pr. meter å få lagt ned kabel. Nå benytter vi ny teknologi til å sørge for hurtig toveis kommunikasjon på våre nett - noe som gjør at vi kan tilby våre kunder tre forskjellige tjenester i stedet for kun TV. Dette innebærer selvsagt også mulighet for økt inntjening for oss, sier Furu. Han regner med at man vil nå opp i ei omsetning på minst 50 millioner kroner innen tre år. 23 millioner kroner fra Gjensidige for å kjøpe opp 81 mindre kabel TV-nett fra Telenor Avidi; som senere ble til Canal Digital. - Vi så at vi hadde store muligheter, dersom vi gjorde ting på rette måten. En god del av nettene var så små at det ikke var regningsvarende å drive dem - så i løpet av tiden som har gått har vi kvittet oss med rundt 50 av nettene; enten gjennom å selge dem, eller rett og slett gi dem bort, påpeker Furu. - Nærhet til kundene Å gjøre det på rette måten innebærer ifølge Furu det å sørge for å yte best mulig service overfor kundene. - I Alta har vi bygd opp et meget effektivt kundesenter. Dersom noen av våre kunder får problemer av noe slag, så ringer de senteret, og her sørger vi for at de får meget rask respons. Vi har så avtaler med lokale firmaer - som raskt rykker ut for å rette opp eventuelle feil. Dette med at vi kan ha nærhet til våre kunder; som befinner seg rundt om i hele landet, er en styrke for oss, sammenliknet med de store selskapene som driver i bransjen, mener Furu. Før bredbånd De driftige Altaværingene var også tidlig ute med å tilby sine kunder ny teknologi. - Ja, i 1998 gikk vi ut med tilbud om internett uten tellerskritt til våre kunder. Det var ei god stund før begrepet bredbånd ble benyttet. Hele tiden har vi holdt oss oppdatert om den nye teknologiske utviklingen. Vi har nå to-veis-kommunikasjon på 11 av våre kabelnett, og innen utgangen av 2008 vil samtlige av våre nett ha bredbånd, sier Furu. Driftige Altaværinger: Allerede i 1998 gikk John Harald Furu (bildet), og de andre driftige Altaværingene i Nornett AS, ut med tilbud om internett uten tellerskritt. Det var før begrepet bredbånd eksisterte. Nå legger Nornett bredbånd på samtlige av sine kabelnett - noe som medfører at man kan gi kundene et langt bredere medie- og kommunikasjonstilbud. Samme pakke Det innebærer at Nornett kan tilby TV, IP-telefon og internett i en og samme kabelpakke til sine kunder. - Vi sørger rett og slett for å gjøre medie- og kommunikasjonshverdagen enklest mulig for de som benytter oss. Kundene våre får alt på ei regning - og det blir enklere for dem å kun ha et selskap å forholde seg til. Det viser seg i praksis at kundene også Nordnorske ikt-bedrifter med omsetning over 1 mill. - ek.andel Transport- og prosessbånd setter stor pris på ei slik løsning, sier Furu. Geir Johansen Sum egenkapital Ek.andel Nr Navn Poststed 2006 endring 2006 endring DATA BISTAND AS TROMSDALEN ,29 % ,96 % 134,19 % 2 CERPUS AS ALSVÅG ,71 % ,48 % 90,48 % 3 ISHAVSLINK AS ALTA ,33 % ,32 % 88,69 % 4 FISKNETT AS TROMSØ ,19 % ,93 % 87,19 % 5 INDUCE AS BODØ ,59 % ,08 % 80,38 % 6 DUALOG AS TROMSØ ,61 % ,29 % 77,98 % 7 DATAKVALITET AS TROMSØ ,85 % ,13 % 74,28 % 8 WELL DIAGNOSTICS AS TROMSØ ,27 % ,56 % 73,63 % 9 MOBILSENTERET FINNSNES AS FINNSNES ,50 % ,31 % 72,47 % 10 TURBOTIPP AS TROMSØ ,02 % ,51 % 64,18 % 11 KGS SYSTEMER AS TROMSØ ,71 % ,50 % 58,67 % 12 H LOGALAND IKT-SENTER AS HARSTAD ,58 % ,22 % 55,92 % 13 WEBDRIFT AS BODØ ,74 % ,52 % 54,87 % 14 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,19 % ,70 % 54,71 % 15 NEXIMA AS AKKARVIK ,09 % ,52 % 54,40 % ek-andel = sum egenkapital/sum gjeld og ek *) ingen tall for 2005 Kjøpte opp mindre nett Altaværingene som står bak Nornett har solid erfaring med drift av kabelnettverk. I 1994 kjøpte de opp konkursboet etter Alta Kabel TV og satte i gang. - Med fem mann i arbeid og lønn til to av dem, som Furu sier. Det var først i 2001 at det ble fart i sakene. Da fikk selskapet lån på Nærings- og nytelsesmiddelindustriens behov for trygg og sikker transport av mat ivaretas av HACCP-bånd fra Siegling. SIEGLING HACCP-konsept leveres som tradisjonelle transportbånd og modulbånd, i hvit og blå utførelse. Vi leverer til hele landet, 24-t. Telefon Fax: NæringsRapport Nr

14 14 NORDNORSK IKT Fordobling av omsetningen for RisCo i år: Unik på røntgendata På begynnelsen av 1980-tallet utviklet radiolog Jan Størmer ved UNN et helt nytt system for elektronisk behandling av røntgeninformasjon. Størmers innsats la basis for den sterke utvikling som nå skjer innen bedriften RisCo AS. - Vi legger opp til betydelig vekst i tiden som kommer, gjennom salg av våre spesielle røntgenløsninger og konsulenttjenester knyttet til disse, sier daglig leder for RisCo AS, Svein Harald Utgård. I motsetning til i mange andre bransjer, så opererer man fortsatt for en stor del på manuelt vis innen sykehusene rundt om i landet. At det tar tid å gjøre sykehusverdenen digital, skyldes ikke minst de strenge reglene for pasientrettigheter og de øvrige sikkerhetskrav som stilles med hensyn til informasjon som sykehusene sitter inne med. Spesialister på røntgendata: Den lille Tromsø-bedriften RisCo AS har utviklet et unikt system for digital behandling og distribusjon av røntgenmateriale, og nå går man i gang med å selge den nye teknologien både her i landet og internasjonalt. Daglig leder for RisCo AS, Svein Harald Utgård (bildet) satser på rask vekst i omsetningen. På CD-plater Dette resulterer blant annet i at det fortsatt er vanlig ved norske sykehus at røntgenbilder brennes inn på CD-plater, og at disse sendes rundt om til andre sykehus og øvrige aktuelle instanser pr. post. - En undersøkelse som Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon gjorde viste at denne CD-praksisen når det gjelder røntgenbilder koster sykehusene rundt 200 millioner kroner i året. Vi har utviklet et sikkert system; som imøtekommer Datatilsynet sine krav, som gjør at røntgenbilder og annen informasjon kan utveksles digitalt, sier Svein Harald Utgård. Nytt digitalt system Det helt nye systemet som RisCo har utviklet kalles for ARCIDIS. Systemet tar hånd om data fra tre segmenter ved røntgen, nemlig røntgenbilder (PACS), Røntgeninformasjon (RIS) og elektroniske pasientjournaler (EPJ), å bearbeide disse digitalt - samt å gjøre digital utveksling av denne informasjonen sykehus imellom mulig. Når det gjelder røntgenutstyr, RisCo AS Bedriften ble etablert i for å kommersialisere den kompetanse for digital behandling av røntgenopplysninger s om var blitt utviklet ved røntgenavdelingen ved UNN i Tromsø. Selskapet Vitacom AS, som eies av Kongsnes-familien i Tromsø, har 51 prosent av aksjene i selskapet. TTO Nord AS, som er et utviklingsselskap som Universitetet i Tromsø, UNN og Norut-gruppen står bak, har 33 prosent av aksjene. De øvrige aksjonærene er Roger så leveres dette av store selskaper som Siemens, Agfa og Kodak, og disse selskapene har utviklet digitale løsninger som gjelder innenfor deres eget produktspekter. - Det unike med vårt system er at det virker på samme måte - uansett hvilke firmaer som har levert de forskjellige produktkomponentene, sier Utgård. Fordoblet omsetning I løpet av dette året er nettopp RisCos ny-utviklede teknologi innen røntgen brukt for å integrere røntgenavdelingene ved sykehusene i Tromsø, Narvik og Harstad. Dette har resultert i at omsetningen i Tromsø-selskapet er blitt mer enn fordoblet fra I 2007 kommer man ut med ei omsetning på rundt 4,5 millioner kroner, med et lite driftsoverskudd. - Vi legger opp til ei fordobling av omsetningen også i 2008, sier Svein Harald Utgård. Til Øst-Europa I tiden som kommer skal RisCo; som fikk Dataforeningen i Troms sin datapris for 2006, selge sine Den gode følelsen Skog med åtte prosent og Rune Eilertsen, med fire prosent. Kåre Bjørn Kongsnes er styreleder for selskapet. Nøkkeltall for RisCo AS 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 2,2 mill. (2,69) Driftskostn. 3,2 mill. (2,76) Driftsres ( ) Årsresultat ( ) Sum eiend (1,7 mill) Sum EK ( ) Sum gjeld 1,05 mill. (1,7)) unike røntgenløsninger til sykehus rundt om i landet. Man akter også å introdusere den nye teknologien utenlands. I løpet av dette året har man utført konsulenttjenester ved 11 polske sykehus, og representanter fra polsk helsevesen har flere ganger vært på besøk i Tromsø. - Vi regner med å kunne starte salg av vår teknologi til Polen i løpet av første halvår neste år. Vi har også kontakter i Russland og Latvia med sikte på samarbeid, sier Utgård. Jan Størmer, som først begynte å utvikle digitale systemer for røntgeninformasjon, arbeider fortsatt som røntgenlege ved UNN. - Selv om han ikke er involvert direkte i vår bedrift, så benytter vi ham fortsatt som kunnskapsrik og givende rådgiver, sier Svein Harald Utgård. Geir Johansen Drømmehytter for barske forhold Nå kan du finne din drømmehytte, den som vil gi deg den gode følelsen av fred, frihet og ren livsglede. Gå inn på og se våre mange modeller. Du kan også bestille vår populære katalog på: Telefon (døgnåpent) SMS: Send kodeord HYTTER til 2007 Vikinghytter AS, Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu 14 - NæringsRapport Nr

15 NæringsRapport Nr

16 16 NORDNORSK IKT 3ess startet opp uten kontorer: Kurt kan samhandling Den nye bedriften 3ess konsulentselskap AS; ledet av Kurt Arild Larsen i Tromsø, får særs mye ros av IBM Software Group Norge - for den spesielle måten bedriften drives på. - Nær og direkte kontakt med våre kunder, nøye oppfølging, stadig kompetanseheving for våre ansatte; samt nøktern og realistisk drift er viktige momenter for oss, sier daglig leder for 3ess, Kurt Arild Larsen. De sju personene som driver 3ess startet med å legge grunnlaget for bedriften i januar 2005, gjennom å knytte kontakter og finne fram til egnet marked. I januar 2006 ble aksjeselskapet 3ess konsulentselskap AS stiftet. De sju ansatte befinner seg i Tromsø, Harstad, Bodø og Lyngen. Uten kontorer: Den nye bedriften 3ess konsulentselskap AS drives av sju personer spredt rundt om i Troms og Nordland. Hovedsatsingsområde er å tilby dataløsninger for moderne samhandling for bedrifter og organisasjoner. De sju startet opp bedriften uten kontorer. På bildet mottar daglig leder for 3ess, Kurt Arild Larsen (til høyre) pris som Årets IBM Gasselle 2007 fra administrerende direktør Bjørn Nordby i IBM Software Group. Kompressorer, generatorer, blåsere, vakuumpumper Nettverk og nærhet i Nord-Norge FORHANDLERE: Tromsø: Norvag A/S Avd.Tromsø Tlf Tromsø Industrivare AS Tlf Finnsnes: Helgesen Maskin A/S Tlf Harstad: Industributikken AS Tlf Svolvær: Axel Jacobsen Tlf Bodø: Norvag A/S Tlf Mo i Rana: Norvag Mo A/S Tlf Atlas Copco Kompressorteknikk AS SAMARBEIDSPARTNERE: Kirkenes: ToolsKirkenesAS Tlf Hammerfest: Sjøgren Industrisupply AS Tlf SERVICETEKNIKERE: Tromsø: Vidar Jensen Mobil: Narvik: Kjell Arne Berge Mobil: Mo i Rana: Kåre Rødfjell Mobil: Digital samhandling 3ess hovedsatsingsområde er å tilby bedrifter og organisasjoner dataløsninger for moderne samhandling, innenfor de tre hovedområdene prosesser, portaler og mobilitet. I løpet av kort tid har selskapet fått noen av de største bedriftene og organisasjonene i landsdelen som kunder. På kundelisten finner man Sparebank1 Nord-Norge, Nordland Fylkeskommune, Nordlandssykehuset, og Hurtigruten ASA. Men man har også kunder sørpå; deriblant Stavangerske Dampskipsselskap. - Nøktern drift Kurt Arild Larsen har mange år i databransjen bak seg, og han har lært en hel del: - Ja, jeg har sett en del eksempler på at folk har startet opp bedrifter med høye ambisjoner, store investeringer og visjoner ut i det blå. Vi i 3ess bestemte oss for å starte i den andre enden. Vi begynte uten å ha kontorer i det hele tatt, og dette er fullt ut mulig med den moderne samhandlingsteknologien vi behersker - og som vi tilbyr våre kunder. For å bruke et bilde: Vi tar vår egen medisin, sier Kurt Arild Larsen. Ros fra IBM Norge 3ess konsulentselskap er; etter første driftsår, kåret til Årets IBM Software Gaselle 2007 av IBM Software Group Norge. Fra IBM sentralt får den nordnorske bedriften mye ros - både for sine framtidsrettede tekniske løsninger og for den nøkterne måten man driver bedriften på. IBM Software 3ess konsulentselskap AS I januar 2005 begynte de sju ansatte å knytte kontakter og utforme markedsstrategi for bedriften, og i januar 2006 startet man opp aksjeselskapet. De ansatte, Kurt Arild Larsen, Erik Dundas, Stian Dønland, Stein Arne Mortensen og Oddvin Røsand har hver 19,17 prosent av aksjene i bedriften. Dag Ove Hansen har 2,98 prosent, mens Sigurd Finne har 1,19 prosent. Oddvin Røsand er styreleder for selskapet Group framholder også den sterke viljen 3ess viser med hensyn til kompetanseheving av sine ansatte - og viser blant annet til at den lille nordnorske bedriften deltok under topputdanning i regi av IBM som strakk seg over ei uke i Amsterdam. Bedriften er i dag det mest kompetente fagmiljøet innen IBM programvareteknologi i Nord-Norge, fastslår IBM Software Group Norge i en pressemelding. - Videreutvikling Første driftsår kom 3ess opp i ei omsetning på 6,4 millioner kroner, med et driftsresultat på pluss kroner. Kurt Arild Larsen regner med ei omsetning på vel sju millioner kroner i år. - Vår ambisjon er å skape en trivelig og utfordrende arbeidsplass for våre ansatte; med økonomisk overskudd som gjør at vi kan videreutvikle oss selv på en positiv måte, som næringsdrivende og som mennesker. God kundekontakt og -pleie er det aller viktigste for oss, og vi er selvsagt glade for den gode starten vi har fått, sier Kurt Arild Larsen. Geir Johansen Nøkkeltall for 3ess konsulentselskap 2006 Driftsinnt. 6,4 mill. Driftskostn. 5,68 mill. Driftstresultat Årsresultat Sum eiendeler 3,4 mill. Sum egenkapital Sum gjeld 2,86 mill NæringsRapport Nr

17 NORDNORSK IKT millioner tilført Crestock: Billigbilder til verden Utviklingen i løpet av dette året har gitt Geir Are Jensen enda større klokketro på at satsingen på den IT-baserte fotobasen Crestock har vært riktig bruk av tid og penger. - Vi har bare i løpet av dette året solgt rundt bilder til 105 forskjellige land. Det e no det tar av! sier Jensen entusiastisk. For rundt tre år siden begynte Jensen og hans medarbeidere å bygge opp en elektronisk fotobase, og i dag inneholder denne basen rundt bilder. Selskapet Creative Visual Group AS, som driver nettstedet Crestock, sysselsetter i november 2007 åtte personer i Norge, Danmark og Skottland. Annonsering -Markedsføring er selvsagt av avgjørende betydning for oss, og det var i oktober i fjor at vi for alvor gikk ut og fortalte om vår unike fotobase; både i trykte medier og via internett, sier Geir Are Jensen. Han medgir at en høyst betydelig sum er blitt brukt til annonsering - blant annet i form av flere helsiders annonser i Dagens Næringsliv. Creativ Visual Group AS Selskapet står bak satsingen på en IT-basert fotodatabase hvor man satser på å selge digitale bilder både her i landet og internasjonalt. Selskapet Adwa AS har 25,48 prosent av aksjene. Bak dette selskapet står Odd Emil Ingebrigtsen; kjent forretningsmann i Bodø, samt investoren Ole Johan Pettersen fra Bodø. Geir Are Jensens selskap, Glittertind Invest AS, har 20,2 prosent av aksjene, mens Salten Invest; hvor Salten Regionråd er største aksjonær, har en aksjeandel på 15,46 prosent i Creative Visual Group AS. De resterende aksjene er fordelt i mindre poster på flere aksjonærer. Odd Emil Nettbilder til verden: Geir Are Jensen (bildet) sier seg svært fornøyd med utviklingen av den IT-baserte fotobasen Crestock så langt. I år har man solgt rundt bilder fra basen; og USA er det suverent største markedet. 50 millioner i Vi har selvsagt utarbeidet vår egen markedsføringsstrategi, og den har hittil vist seg vellykket. I løpet av dette året har vi solgt rundt bilder - men vi er fortsatt inne i en innledende fase. Årets omsetning vil bli på rundt en million kroner. Omsetningen øker nå med mellom 15 og 20 prosent hver måned, og vi holder fast ved vår målsetning om å nå opp i ei omsetning på rundt 50 millioner kroner i løpet av 2011, sier Geir Are Jensen. - Høy kvalitet Han regner med overskudd på drifta fra høsten Det fins flere liknende fotobaser på nett, men vi akter å være den aller beste; og dette vil vi overbevise våre kunder om. Vi satser kun på bilder av høy kvalitet, de har alle stor oppløsning, og kan dermed benyttes i alle aktuelle medier; både på trykk og digitalt, sier Jensen. Mest til USA Han sier at rundt halvparten av de bildene man har solgt i år er blitt solgt til USA. England er Ingebrigtsen er styreleder i selskapet. Daglig leder Geir Are Jensen har de siste årene startet opp med flere gratisaviser i Nordland, og han er også engasjert innen eiendomsbransjen, samt innen restaurantdrift. Nøkkeltall for Creativ Visul Group AS 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt (4.000) Driftskostn. 1,0 mill. ( ) Driftsresultat ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 5,7 mill. (1,67) Sum EK 4,8 mill. (25.000) Sum gjeld (1,6 mill.) også et stort marked. - De fleste bildene kjøpes av folk som driver med reklame, tidsskifter av forskjellig slag, aviser og annet. Men det at vi opererer med så lave priser; faktisk ned til en krone pr. foto - dersom kunden har større abonnementsavtaler med oss, gjør at vi også når nye markeder. Det fins blant annet private kunder som kjøper bilder som de får trykt opp og henger på veggen hjemme, sier Jensen. Fotografer Han opplyser at tilgangen på nye Geir Are Jensen innrømmer at han er blitt møtt med masse skepsis - med hensyn til satsingen på fotobasen Crestock.com. - Sikkert fordi dette er så nytt for mange. I år kan vi imidlertid dokumentere at vi får dette til - gjennom helt konkrete tall, sier Jensen. Satsingen på den nye fotobasen handler ikke minst om - penger. Hittil er selskapet bak basen, Creative Visual Group AS, blitt tilført rundt 11 milioner kroner i ny kapital fra aksjonærene. - Nå gjennomfører vi en ny emisjon, hvor vi skal få inn rundt fem millioner kroner. Det har overhodet ikke bydd på problemer å få inn penger. De involverte har stor tro på dette, sier Geir Are Jensen. Han opplyser at rundt halvparten av pengene er blitt brukt til bilder er god - fra hele verden. - Fotografer ser at det blir lønnsomt å selge bilder til oss, fordi de får solgt i såpass store volum. Vi har fotografer som allerede har tjent kroner gjennom å benytte oss, og dette er bare begynnelsen, sier Geir Are Jensen. - Ikke tell å tru Han sier at det rett og slett har vært et problem å få tilstrekkelig troverdighet. - Mange har problemer med å fatte at dette kan være riktig; at de hos oss får kjøpt høykvalitetsbilder for kroner markedsføring - via annonsering i aviser og blader, og via spesiell markering av forskjellig slag på nettet. - Å gjøre det hele kjent er selvsagt en viktig del. Nå har vi gjennomsnittlig besøk hvert døgn på vår side, og dette tallet øker for hver uke, sier Jensen. Han regner med å selge rundt en million bilder neste år. - Nettstedet framstår også som attraktivt for stadig flere fotografer, både her i landet og i utlandet. Fotografer får mellom 20 og 30 prosent av inntektene for hvert bilde de selger; alt etter hvilken avtale de har med oss. En enkelt fotograf kan ha forskjelligre motiver i vår base, sier Jensen. -Hvilken fotograf har tjent som de ellers har måttet betale kroner for hos byråer. Og at det hele er så enkelt; så lett tilgjengelig: Bare et par tastetrykk, så har du bildet klart til bruk. Dette er en ny virkelighet for mange, og en viktig del av vårt arbeid går ut på å forklare at så enkelt - og billig - kan det gjøres med dagens teknologi, påpeker Jensen. Geir Johansen «Næi, det dær går ikke» mest hittil, og hvor mye? Det er en dansk fotograf. Han har solgt 5055 bilder hittil - og fått utbetalt 4800 dollar for dette. Regnet ut fra nåværende kurs innebærer det et salg på rundt kroner. Men han kommer nok til å tjene enda mer - uten at han selv foretar seg noe. Fotografen slipper nemlig salgsdelen, sier Jensen. -Hvordan kom du i det hele tatt på idèen? - Jeg fikk vite om at det var etablert slike fotobaser i USA; de er nå alltid litt foran der borte. Så ville jeg være tidlig ute, og vi er nå den største, mest omfattende, fotobasen på nett i Europa, sier Geir Are Jensen. NæringsRapport Nr

18 18 NORDNORSK IKT Fonia er første mobilselskap i landsdelen: I fart med Fonia Flere Tromsø-investorer står bak de to selskapene Ibidium Norden AS og Fonia AS - som nå akter å tilby en kombinasjon av IP-telefoni og mobiltelefon, til både privatkunder og bedrifter. - Vi har allerede blitt godt mottatt i markedet, og vi synes at Tromsø er et meget godt egnet sted for vår virksomhet, sier salgsog markedssjef i Ibidium, Jeanne M. Donstad. Jeanne M. Donstad har hatt mange hektiske dager den siste tiden. Hun er salgs- og markedssjef for selskapet Ibidium Norden AS, som ble stiftet for to år siden. Dette selskapet har 55 prosent av aksjene i selskapet Fonia, som ble etablert sist vår. Jeanne M. Donstad har til nå fungert som konstituert daglig leder for Fonia, for å få kontoret til selskapet etablert i Tromsø. Samordnet løsning Mens Ibidium skal stå for fastog IP-telefonidelen, så skal Fonia stå for salg av mobiltelefonabonnenter - som aller første aktør innen dette segmentet i Nord- Norge. - Ja, ut fra mobildelen, så konkurrerer Fonia med 34 andre selskaper på landsbasis. Det spesielle med oss er imidlertid at vi gjennom de to selskapene kan tilby samordnede løsninger for IP-telefon og mobil - og det er det få andre som kan, sier Jeanne M. Donstad. Ny teknologi Hun sier at man innen begge selskapene er seg sterkt bevisst at det er framtidens løsninger for kommunikasjon man skal kunne tilby. - Det skjer en rivende teknologisk utvikling innen området, og vi sørger for å holde oss særs oppdatert. Folk - og bedrifter - oppdager at telefonløsningene for morgendagen er langt mer hensiktsmessige enn de løsningene de hittil har vært vant med, sier Donstad. Kontrakt med TBBL Hun er svært glad for en kontrakt som Fonia undertegnet onsdag 14. november. - Da fikk vi en avtale med Tromsø Boligbyggelag (TBBL) som går ut på at samtlige av deres medlemmer får et meget godt tilbud om IP-telefon og mobil fra Fonia. Vi synes generelt at vi er blitt veldig godt mottatt i markedet, og Tromsø er et godt egnet sted for vår virksomhet. Byen har universitet og et meget godt IT-miljø, og Svein Anton Eriksen, som er stor aksjonær i Ibidium, har vært en sentral drivkraft for oppbyggingen av Bredbåndfylket Troms - og en ressursperson for øvrig i det nordnorske IT-miljøet, påpeker Jeanne M. Donstad. Mål De to selskapene har satt seg som foreløpig mål å ha mobilabonnenter; som tilsvarer en markedsandel på 0,38 prosent for landet som helhet - samt 300 bedriftsløsninger i form av kombinasjon av IP-telefon og mobil innen Vi setter oss selvsagt ikke som mål å utkonkurrere noen av de største PlanIT er løsningen for deg som leverer tjenester og trenger fullstendig oversikt over timer og timehistorikk. Kontakt oss for en uforpliktende prat på tlf: Vår ambisjon Som Funn IT-kunde skal du føle at du har en samarbeidspartner som er kreativ og har evnen til å tenke nytt, men samtidig er kunnskapsrik nok til å være jordnær og finne praktiske løsninger. tlf: Tilrettelegger Tromsø-satsing: Jeanne M. Donstad (bildet) har hatt hovedansvaret for å tilrettelegge den nye satsingen som nå skal skje i Tromsø - gjennom selskapene Ibidium AS og Fonia AS; som tilbyr en kombinasjon av IP-telefoni og mobil til næringsliv, offentlig forvaltning og privatkunder. Fonia ASog Ibidium AS Selskapet Ibidium Norden AS ble etblert i 2005, som resultat av et samarbeid mellom de to gründerne Knut Arve Hauknes fra Oslo og Svein Anton Eriksen fra Tromsø. De har henholdsvis 16 og 22 prosent av aksjene i selskapet. Tromsø Skotøimagasin har 25 prosent av aksjene, Sparebanken Nord-Norge Invest har en aksjeandel på 19 prosent, mens Invenias investeringsselskap Ainevni har fire prosent av aksjene. Resterende aksjer er fordelt på mindre aksjonærer. mobilselskapene, men vi har stor tro på vårt konsept om å kombinere IP-telefon og mobil. Vi har blant annet abonnementsløsninger som gjør at det blir mulig å ringe gratis fra fast telefon til mobil - og det er det ingen andre selskaper som i dag kan tilby etter det jeg vet, sier Donstad. Mens Ibidium har kontorer på Lysaker utenfor Oslo og i Tromsø, så skal hovedkontoret til Fonia ligge i Tromsø. - Vi er i ferd med å skaffe de nødvendige fagfolk, og vi regner med å ha fem ansatte ved kontoret ved inngangen til Etter hvert vil antall ansatte bli betydelig utvidet, sier Jeanne M. Donstad. Tromsø Skotøimagasin har 25 prosent av aksjene - og er største enkeltaksjonær i Ibidium AS; selskapet som eier 55 prosent av aksjene i Fonia AS. - Ja, dette er et forretningskonsept som vi har stor tro på. Vi er opptatt av å gå inn i selskaper som sørger for å skape noe helt nytt i Tromsø, og det mener vi disse selskapene gjør, sier daglig leder Thoralf Willumsen i Tromsø Skotøimagasin. Geir Johansen Selskapet Fonia AS ble etablert våren Ibidium Norden AS har 55 prosent av aksjene i dette selskapet. Bredbåndsfylket Troms har 15 prosent, mens Tromsø Skotøimagasin, Sparebanken Nord- Norge Invest og Nord-Troms Kraftlag hver har ti prosent av aksjene. Svein Anton Eriksen er daglig leder for begge selskapene. Knut Arve Hauknes er styreleder for Ibidium Norden AS, mens Trond Arne Kongsli er styreleder for Fonia ASa NæringsRapport Nr

19 NORDNORSK IKT 19 Edi-Fish på Sortland utvider: Holder styr på lagrene Edi-FishAS Robert Hansen og Are Selnes på Sortland startet selskapet i da de begynte å utvikle egne dataprogrammer for styring av fryse- og kjølelagre. Siden har de utviklet programmer for styring av andre typer lagre i tillegg. De to eier hver 50 prosent av aksjene i selskapet. Mens Robert Hansen er daglig leder, så er Selnes styreleder i Edi-Fish (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 3,37 mill. (1,9) Driftskostn. 2,8 mill. (1,7) Driftsresultat ( ) Årsresultat ( ) Sum eiend. 1,47 mill. ( ) Sum EK ( ) Sum gjeld ( ) -Vi merker betydelig økt etterspørsel etter vårt spesielle nisjeprodukt i markedet, og det medfører at vi nå vil ansette to nye personer i vårt firma, sier daglig leder for Edi-Fish AS på Sortland, Robert Hansen. Siden 1996 har han og partner Are Selnes utviklet egen software for lagerstyring som nå benyttes ved rundt 45 lagre rundt om i hele landet. Lagerstyring: Robert Hansen (til venstre) og Are Selnes på Sortland har siden 1996 utviklet software som sørger for å holde kontroll med lagre rundt om i hele landet. Nå øker etterspørselen etter deres spesielle programvare, og antall ansatte fordobles. De to hadde fra før av begge lang fartstid fra databransjen da de valgte å starte opp sitt eget firma i På den tiden ble det etablert en hel del fryselagre for fisk langs kysten, og vi visste at det ville bli et behov for egnet dataverktøy som kunne holde kontroll med alt som kom inn og gikk ut av disse lagrene, sier Robert Hansen. Kjøl og frys De satte i gang med å utvikle software for slik lagerstyring - og hadde dermed funnet fram til en nisje svært få andre opererer i. - Det fins selvsagt dataprogrammer for styring av forskjellige former for lagre, men innen kjøl og frys; der mesteparten som skal holdes styr på går på vekt, er vi ganske alene om å ha utviklet godt egnet software. De fleste av kundene våre driver da også lagre innen kjøl og frys, påpeker Hansen. Videreutvikling Opp gjennom årene har Hansen og Selnes videreutviklet dataprogrammene, og selv om lagre for fisk fortsatt er en viktig bastion, så selger man nå også software for styring av lagre med både kjøtt, fugl - og bildeler. - Vi selger vår programvare til andre firmaer som driver med såkalt tredjepartslogistikk ; det vil si at de holder full styring med lagre for næringsdrivende som har behov for det, sier Hansen. Sporing Etter å ha opplevd noen trange år på begynnelsen av 2000-tallet, da det gikk heller labert med en samlet IT-bransje, så mener Hansen at Edi-Fish nå er inne i ei veldig positiv utvikling. - Ja, vi utvider stadig repertoaret vårt. Nå skal vi blant annet teste en prototyp om bord i et av Eimskip-CTG's nye fryseskip. Det handler om et dataprogram som sørger for å spore fisken fra den fanges til den når ut til forbrukeren. Kravene til kvalitetssikring av matvarer blir stadig strengere, og her håper vi på å kunne bidra, sier Robert Hansen. Han sier at man nå merker økt etterspørsel etter den spesielle formen for software som han og Selnes har utviklet. Mens bedriften til nå har sysselsatt ca. to og et halvt årsverk, så vil man ansette ytterligere to medarbeidere ved inngangen til Melvær&Lien Idé-entreprenør Foto: Anne Lise Norheim Kompetanse er det viktigste vi leverer kundene våre Kompetanse forplikter enten det gjelder ingeniørtjenester, isolering, innredning, stillas, overflatebehandling eller teknisk rengjøring. Vår kompetanse er med og sikrer kundene og hjelper dem i å nå sine mål. BIS Industrier er en organisasjon full av flinke folk. Fordi vi har kompetansen og bruker den riktig, sørger vi for at kundene våre får det vi har lovet. For BIS blir 2007 et rekordår med over en milliard i omsetning. Vi har behov for flere folk! BIS Industrier er inne i en svært positiv utvikling, og vi er engasjert i mange prosjekter både on- og offshore. For tiden har vi mer enn 1600 medarbeidere i aktivitet men vi trenger likevel å ansette flere. Er du eller noen du kjenner klar for nye utfordringer? Interessert i personlig utvikling? Se på våre jobbsider: BIS Industrier, Postboks 1134, 4391 Sandnes Tlf / Geir Johansen NæringsRapport Nr

20 20 NORDNORSK IKT Kongsberg Spacetec ekspanderer stadig internasjonalt: Best i verden på satelittdata Kongsberg SpacetecAS 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 57,79 mill. (46,29) Driftskostn. 55,09 mill. (45,9) Driftsres. 2,69 mill. ( ) Årsres. 3,2 mill. ( ) Sum eiend. 52,2 mill. (41,87) Sum EK 24,78 mill. (17,7) Sum gjeld 27,4 mill. (24,1) -Takket være våre mange dyktige fagfolk, er vi i dag verdensledende innen vår nisje for teknologiutvikling. Og vi mener at vi har ny teknologi som det vil være et stort behov for i tiden som kommer; som en følge av nødvendig økende overvåkning i nordområdene, sier daglig leder for Kongsberg Spacetec AS i Tromsø, Bjørn Arne Kanck. I 15 år har Kanck ledet Kongsberg Spacetec, og det er over 20 år siden han som ny-utdannet informatikkingeniør fra Universitetet i Tromsø startet å arbeide i selskapet. - Mange av de som begynte fra starten av i 1985 er fortsatt med. I tillegg har vi knyttet til oss mange dyktige fagfolk opp gjennom årene. En dyktig og stabil stab; bestående av folk som trives godt sammen og som liker nye utfordringer, er nok en viktig drivkraft bak de resultater vi har oppnådd, sier Bjørn Arne Kanck. Økonomi Kongsberg Spacetec er en av Norges få teknologi- eksportbedrifter. Bedriftens eksportandel utgjør 85% av omsetningen. I fjor kom Kongsberg Spacetec ut med ei omsetning på vel 57 millioner kroner; ei økning på vel 11 millioner fra Driftsoverskuddet i fjor ble på Systembygger av aluminiums profiler Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass Beisfjordvn. 80 Postboks Narvik Tlf.: Fax: Mob.: Eksporterer teknologi: 85 prosent av Tromsø-bedriften Kongsberg Spacetecs samlede omsetning består av eksport av teknologi. Her er man fotografert i byen Lecce i Sør- Italia; i forbindelse med en installasjon som Tromsø-bedriften gjorde der. Daglig leder for Kongsberg Spacetec, Bjørn Arne Kanck, står lengst til høyre. Ved siden av ham står markedssjef i bedriften, Harald Lauknes. De øvrige er fornøyde italienske kunder. 2,69 millioner kroner. - Jo, vi gjør det bra, og vi jobber kontinuerlig med resultatforbedring, og resultatsmessig regner vi med å komme enda litt bedre ut i år. Men omsetningen vår kan svinge mye fra år til år - ut fra de leveranser vi får. Nå satser vi sterkt på å lage nye egne produkter til innsamling og tolkning av satelittdata - og dette vil gi oss betydelige innsparinger, sier Kanck. Besøk oss på: Satelittdata Kongsberg Spacetec utvikler og selger høyteknologisk utstyr som benyttes ved bakkestasjoner som skal motta og bearbeide satellittsignaler. En såkalt Polarbanesatelitt går 14 ganger rundt jorda i løpet av et døgn, og den bruker rundt 100 minutter på turen rundt planeten. Bevegelige antenner følger satellitten over et område og henter ned informasjon fra den. Fra antennene går dataene inn i en mottaker - som sørger for å gjøre informasjonen om til signaler som kan behandles direkte i en datamaskin. - Lager utstyr selv -Til nå har vi kjøpt mottakere utenifra. Nå er vi selv i ferd med å utvikle teknologi som sørger for at vi kan produsere våre egne mottakere. I det hele tatt, så er vi opptatt av å få mest mulig sjølproduksjon av vårt utstyr. Forskning og utvikling utgjør mellom 15 og 20 prosent av vår samlede omsetning, sier Bjørn Arne Kanck. Russland Ved inngangen til dette året inngikk Tromsø-bedriften en kontrakt med Russlands meteorologiske institutt - om levering av utstyr til en bakkestasjon utenfor Moskva som skal motta signaler fra værsatelitter. Kontrakten har en verdi på rundt 10 millioner kroner. - Utstyret skal være på plass før årsskiftet. Vi tror at russerne blir godt fornøyd med det, og vi har allerede fått forespørsler om ytterligere leveranser til Russland og Øst- Europa forøvrig, sier Kanck. - Verdensledende Tromsø-selskapet fikk kontrakten i Russland i skarp konkurranse med tyske, engelske, amerikanske og russiske selskaper. - Ja, vi betrakter oss som verdensledende innen vår nisje for teknologiutvikling. Vi har greid å bygge opp et dyktig fagmiljø her i Tromsø, i samarbeid med våre samarbeidspartnere, påpeker Kanck. Nordområdene Et samarbeidsprosjekt som han har store forhåpninger til er prosjektet Barentshavet på skjerm, hvor Kongsberg Satellite Services (KSAT), Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norut IT er noen av samarbeidspartnerne. - Med økt aktivitet i nordområdene, med leteboring, utvinning av olje og gass, og transport sjøveien, så vil behovet for økt overvåkning og kontroll med aktiviteten - både ut fra næringsmessige og miljømessige hensyn, bli langt større i årene som kommer. Vi mener vi har viktig teknologi å bidra med i dette henseende, og akter å være en betydelig aktør innen denne siden av nordområdesatsingen, sier Bjørn Arne Kanck. Kongsberg Spacetec har nå rundt 50 ansatte. I tillegg henter man inn ingeniører fra India, i perioder hvor mye utstyr skal leveres. Geir Johansen 20 - NæringsRapport Nr

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra 2 av 5 Hjemme PC Hvorfor din bedrift bør ha en hjemme PC-ordning for de ansatte Minimalt med ressursbruk fra bedriften

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT Historikk Nordkraft AS Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet.

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk

Renhold - Bransjestatistikk Renhold Bransjestatistikk 20102011 NHO Service, Lasse Tenden september 2011 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010 Bjørn Henriksen Eurostars 3. call Best i Europa: Et norsk ledet prosjekt med svensk samarbeidspartner Tre norske blant de 10 beste Totalt 237 prosjektsøknader vurdert

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fiber til alle i Sola

Fiber til alle i Sola Fiber til alle i Sola Fiberoptikk 2015 Trondheim 2-3 november 2015 Øystein Hauge, Daglig leder,sola Bredbånd (oystein.hauge@sola.kommune.no) (www.solabredband.no) 1 Fiber til alle i Sola Telecom Revy:

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund

Eierskiftekonferansen NHO Ålesund Eierskiftekonferansen NHO Ålesund AS Ivar Nesset November 2014 Ship Equip s Eierskapshistorie 2001: Emisjon 10 MNOK SND Invest og Reidar Tryggestad nye deleiere. 2005: MBO Management/ansatte/andre nærstående

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Hvorfor IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Trenger samhandling og et felles talerør Vil bli mer slagkraftig regionalt, nasjonalt og internasjonalt Sammen besitter vi

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer