NæringsRapport. Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NæringsRapport. Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften"

Transkript

1 Kleppa uten kontroll med bruken av RDA-milliarder side 3 NæringsRapport NR Nord-norges næringsblad ISSN Fremst på røntgendata Svein Harald Utgård (bildet) leder Tromsøbedriften Risco AS - som har spesialisert seg på datasystemer for røntgenbehandling. Bedriften satser nå også på å få solgt sine spesielle programmer til Øst-Europa. Side 14 Miljøvennlig data Itet har gjennom flere år bygget opp et senter som skal tilby langt mer miljøvennlig databruk i tiden som kommer. Kurt Kristoffersen (bildet) skal lede det nye senteret - som også satser på brukere internasjonalt. Side 5 11 millioner for billige bilder Geir Are Jensnen og Crestock er blitt tilført 11 millioner kroner i investorkapital og har solgt bilder til 105 forskjellige land så langt.. Side 17 I Sulitjelma har den lille bedriften Prosjektservice AS de siste årene utviklet nisjedataprogrammer som man har fått store nasjonale samarbeidspartnere til å satse på. Nå har man utviklet et program som skal registrere alle uforutsette hendelser i forbindelse med Forsvarets utenrikstjeneste; deriblant i Afghanistan. Fra venstre Rolf Willy Berg, Alf Roger Skjeldal, John Egil Larsen og Gard Storjord. Side 9

2 2 PETROLEUM Faforapporten varsel om vekst: Morsomt om oljedrømmer Fafo-rapporten Varsel om vekst vakte atskillig oppsikt da den kom for en stund siden. Kanskje mest fordi den spådde nettopp det motsatte for det meste av landsdelen. At oljeog gassfunn utenfor landsdelen neppe ville skape en utvikling som var i nærheten av de skyhøye forventningene som er skapt rundt store funn på norsk sokkel, og utviklingen av russiske felter. Muligens bør en grundig gjennomlesning av rapporten gi ro i sjelen til de mange som har oppfattet rapporten som temmelig ensidig negativ til en mulig industriell utvikling basert på funn av olje og gass utenfor landsdelens kyst. For det er den ikke. Og at vi i løpet av kort tid skulle klare å bygge opp en komplett leverandørindustri til petroleumsindustrien i Nord- Norge i løpet av bare et par tiår har vi i grunnen aldri møtt noen som har trodd her nord. Men la oss begynne med begynnelsen. Våre forfedre. Det sto respekt av dem, fordi de samlet på tegn i naturen som satte dem i stand til å spå om fremtiden. Ikke alltid like troverdig og sannsynlig, rett nok Og de bommet nok stygt noen ganger. Derfor eksisterer det to versjoner når det gjelder størrelsen på rognebæravlinger. I den ene heter det at mye rognebær varsler en snørik vinter, i den andre det motsatte. Hvorfor i all verden denne digresjon når det gjelder en dødsens alvorlig rapport fra selveste Fafo, Ide:Vil stille krav til oljeselskapene. Johan Petter Barlindhaug vil kreve arbeidsplasser mot ressurstilgang. signert ingen ringere enn Gudmund Hernes og tre andre høyst seriøse forskere? Jo, fordi vi aner et visst slektskap i metodikken både våre forfedre anvendte og den de selv har tatt i bruk når de utarbeidet produktet. Og den er skamløst kort fortalt at hvis utviklingen i bestemte sett av variabler utvikler seg slik og slik eller slik, så vil det eller det kunne skje. Av dette kan vi så prognostisere følgende utvikling, der og der. Ja vel. Dette virker jo ikke dumt. Tvert i mot. Men vi har en anelse om at en av våre fjerne forfedre, som opplevde to somre med uhørte mengder rognebær, og deretter noen grandiose snøvintre resonnerte på samme måten. Hva er det så vi mener? Vi mener rett og slett at det knapt er noen som har drømt om å produsere boreplattformer her nord. Verken av stål eller betong. Derimot har ikke minst Snøhvitutbyggingen vist at nordnorsk leverandørindustri med stor oppfinnsomhet har funnet både store og små nisjer innen petroleumssektoren og levert så det monner. Det er en utvikling det er verd å bygge videre på. Men Fafo-rapporten sier også noe om at dersom dette mønsteret skal brytes, så krever dette politiske endringer, omfattende politiske endringer i selskapenes rammebetingelser. Med andre ord, skal vi få en storskala offshoreindustri i Nord-Norge, slik den oppsto på Vestlandet på og 80 tallet, så krever dette kraftfulle politiske vedtak. En av de som i skrift og tale støtter slike politiske endringer er Johan P. Barlindhaug. Han vil at de nasjonale rammebetingelsene for oljeselskapenes deltakelse på nordnorsk sokkel skal inkludere krav til selskapene om arbeidsplasser i Nord-Norge. Slike krav skal dessuten være i samsvar med en helhetlig nordnorsk industriell strategi- og handlingsplan rettet mot fremtidig olje- og gassvirksomhet utenfor landsdelen. Forfatterne tar ikke entydig stilling til et slikt krav, sannsynligvis fordi det vil være et svært radikalt brudd med eksisterende politikk, men vil sannsynligvis avvise det som urealistisk. Så rigide koplinger mellom rettigheter til naturressurser og arbeidsplasser er nesten utenkelige i den vestlige verden, vel og merke når rettighetsinnehaveren til oljen og gassen må betale opptil 80 prosent av fortjenesten i skatter til landet som eier ressursene. Derfor faller nok Barlindhaugs krav på stengrunn både i Olje- og Energidepartementet og i Finansdepartementet. Dette utelukker imidlertid ikke at det kan være andre veier og gå når det gjelder å kompensere landsdelen for uttak av dens naturressurser. Og det virker unektelig noe gammelmodig å knytte uttak av naturressurser direkte til arbeidsplasser. For tiden, og i et overskuelig tidsperspektiv har vi faktisk ikke noen særlig omfattende ledighet i landsdelen. Nå går Fafo-rapporten over i å skildre ulike scenarioer med klart stigende underholdningsverdi, der ulike regioner i landsdelen utpekes som tapere eller vinnere. Og kriteriet for gevinst eller tap er folketall. Vi er usikre på om seier eller tap er rett beskrevet når en tar i betraktning at både olje- og gassressurser tross alt har begrenset levetid, også i Barentshavet. Men når oljen og gassen tar slutt er selvsagt Fafo-rapporten for lengst glemt. Derimot kan mange lokalsamfunn langs den nordnorske kysten stå overfor omfattende strukturelle problemer, der kunsten å høste av havet kanskje må finnes opp på nytt. Og hvem er da vinner eller taper? Finn Bjørnar Hansen EDI Lagerhotell 3PL systemløsning for styring og drift av lager og lagerutleie Online skanne-modul Truckterminal modul/skanning Elektronisk vekt avlesing Pall etiketter Mottakskontroll Skanning lagerplassering Plukkrutiner 2 - NæringsRapport Nr Uttakskontroll Transport etiketter Tollager modul Fraktbrev modul Automatisk lagerleieberegning Landingseddel Norges Råfisklag Integrasjon mot div. merkantile system EDI-Fish AS - Postboks Sortland Tel Faks Advarer mot for stor optimisme. Fafo, og Gudmund Hernes m. fl. Skriver om nordnorsk petroleumsfremtid. Med påholden penn.

3 LEDER 3 Kleppa uten kontroll: 2 milliarder RDA-penger til hva som helst Som kjent har kommunene Tromsø og Bodø, som de eneste i landsdelen blitt påført en ekstra byrde hva gjelder arbeidsgiveravgiften, ved at det der må betales 7,9 prosent avgift, mens det i resten av landsdelen betales null eller 5,1 prosent. Dette blev resultatet av forhandlingene mellom Norge og EU, og ordningen har vært gjort gjeldende siden nyttår. Merbetalingen som særlig næringslivet i de to bykommunene blir belastet med er imidlertid mer å se på som en årlig fondsoppbygging, der Staten refunderer mellomlegget på 5,1 og 7,9 prosent årlig. Samlet vil de to kommunene på denne måten kunne komme til å motta mellom 1,2 og 1,0 milliarder kroner i årene som omfattes av avtaleperioden om RDA, altså til De bedriftsrettede midlene forvaltes av Innovasjon Norge som operatør. Det er opprettet egne styringsorganer for midlene i Troms og Nordland der næringslivet, kommunene og fylkeskommunene er representert. Allerede før disse ble valgt fikk man et klart inntrykk av maktkamp mellom offentlige organer og næringslivet når det gjaldt bruken av midlene. Det er en høyst legitim konflikt. En forsmak fikk vi allerede på vårparten, da fylkesrådet i Troms vedtok å kreve 8,6 millioner i året for å administrerer ordningen. Det blir ca 60 millioner kroner frem til og med Og det var ca dobbelt så mye som Nordland Fylkeskommune tok for å Det er hyggelig med konferanser, idrettsarrangementer og seminarer, men å garantere for underskuddet på et Melodi Grand Prix arrangement ligger muligens i ytterkanten av hva man har tenkt seg at disse midlene skulle brukes til. Stram opp reglene. Vår bønn til KRD statsråd Magnhild Meltveit Kleppa er at hun tar tak i regelverket for RDA midler i Tromsø og Bodø. De bør ikke kunne brukes til hva som helst. gjøre samme jobben for Bodø. Fylkesrådet har ikke begrunnet hvorfor det er blitt så mye dyrere å administrere ordningen, i forhold til dens forgjenger. Og sentrale myndigheter har ingen oppfatning om spørsmålet. Midlene stammer i all hovedsak fra næringslivet i de to byene, og myndighetenes generelle oppfatning er at midlene skal tilbakeføres til næringslivet, dog uten å være direkte bedriftsrettet. Takket være forholdsvis generelt utformede retningslinjer for RDA midlene har det hovedsakelig fra politisk hold for lengst kommet lange ønskelister om hva midlene kan brukes til både i Tromsø og Bodø. Og det er ikke lite. I Tromsø er det for lengst opplest og vedtatt at RDA midlene blant annet skal finansiere deler av byens OL søknad. Det er anslått til ca 60 millioner kroner. I tillegg kommer et ukjent millionbeløp til et kulturfond i Troms, som skal kommersialisere kulturprodukter. I Nordland foreslås det en satsing på Bodø Havn. Kulturhus og Universitet, i tillegg til generelle infrastruktur- og samfunnstiltak. Til bedrifts- og bransjerettede tiltak er det avsatt i underkant av 400 millioner kroner for perioden frem til Etter hva vi forstår er dette resultatet av en maraton på 38 møter i regi av fylkestinget i Nordland, med medvirkning fra næringsliv og Bodø kommune. Der nærmer vi oss sakens kjerne. For hva har nå egentlig fylkesrådet i Tromsø eller fylkestinget i Nordland med en kompensasjon som i hovedsak næringslivet i henholdsvis Bodø og Tromsø har fått for å bære på en avgiftsmessig ulempe til Staten på 2,8 prosent? Egentlig ingen, skal vi tro Staten selv. Men deler av den operative forvaltning av midlene går altså gjennom Innovasjon Norge, tidligere SND. Som igjen på regionalt nivå styres av fylkeskommunene. Derfor kommer fylkeskommunene inn i bildet også hva gjelder disse midlene. Dermed blir det et overtak av politisk styrte organer som får stelle med dette, fordi kommunene er forholdsvis selvsagte deltagere når lokalt næringsliv både skal initiere nyskapning, iverksette kompetanseoppbygging og investere i infrastruktur. Som faktisk skulle være et hovedformål for disse midlene. Nå har programstyret i Bodø allerede hatt sitt første møte. Der støttet de et dansekompani, et nyskapningsseminar, internasjonal ungdomsidrett, Melodi Grand Prix' semifinale i Bodø og en entreprenørskapsfestival. Vi tror at trauste bedrifter i Bodø, som årlig påføres en betydelig ulempe i form av forhøyede avgifter, og som ble lovet at disse skulle tilbakeføres næringslivet har grunn til å føle seg skuffet. For dette er satsinger av åpenbar politisk karakter, og der det er vanskelig å se at noe annet enn dansekompaniet vil kunne sette andre spor etter seg enn hyggelige minner hos den enkelte deltager. Det er hyggelig med konferanser, idrettsarrangementer og seminarer, men å garantere for underskuddet på et Melodi Grand Prix arrangement ligger muligens i ytterkanten av hva man har tenkt seg at disse midlene skulle brukes til. Og vi ante faktisk ikke at trivselsfremmende tiltak lå innenfor RDA midlenes virkeområde. Det er heller ikke lett å se at dette fondet nå skal bli påført et hovedansvar for Tromsøs OL søknad, eller for bygging av havn, universitet og kulturhus i Bodø. Det har vært terpet på til kjedsommelighet at dette er næringslivets penger. Og midlene skal da også fordeles innenfor tre områder, bedriftsrettede midler, og midler til forskning og innovasjon/regionale prosjekter. Dette er dessverre såpass upresise formuleringer at midlene i realiteten kan brukes til hva som helst, som ikke direkte strider mot EUs regelverk. Derfor er pengene blitt mer et godt hjelpemiddel for å oppfylle politiske ambisjoner og politisk hensiktsmessighet, enn rettet mot næringslivets interesser og behov. Til sammen dreier dette seg om mer enn 2,0 milliarder kroner over en periode på 7 år. Det er så mye penger over så lang tid at vi innstendig vil be Kommunal og Regionaldepartementet om snarest å foreta en oppstramming av regelverket for bruken av disse midlene. Det kan umulig være slik at politikere fra fylkeskommune og kommune skal kunne bruke RDA midler til formål der de ikke greier å finne midler på egne ordinære budsjetter. INNHOLD NR : Morsomt om oljedrømmer Selger mer - tjener mindre Spar miljø og kostnader Itet er i unik posisjon Ny datasatsing i Hammerfest Ny vri på for IT Partner Fønix blir Ementor i nord Nisjeprogrammer fra Sulis Spesialdata for olje og gass Ikke nøl - rediger web sjøl! Serviceglød fra øst I forkant av trenden Unik på røngtendata Kurt kan samhandling Billigbilder til verden I fart med Fonia Holder styr på lagrene Best i verden på satelittdata Høgtun var grunnleggeren North Energy trenger mill. i Alta Kraftlag og Salten Kraftsamband størst «Skitten» energi uproblematisk Lamgsiktighet et viktig mål HE føler seg motarbeidet av Statoil Bløffen om å ta «utslippkuttene ute» Hygieneeksperten Vei med perspektiver Kampen om Lofast Invanor /30/31 Fra margarinfabrikk til fornem boligadresse NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter: Åsmund Bjørn, Erling Antonsen, Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Geir Johansen, Arne Eriksen, Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Internet: Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 NORDNORSK IKT Selger mer -tjener mindre Nordnorske IKT-bedrifter kunne glede seg over en kraftig salgsvekst i fjor, og bransjen omsatte for 1,634 milliarder kroner, en økning på 280 millioner kroner eller vel 20,6 prosent. Da har vi tatt for oss de 158 nordnorske IKT-bedriftene med over 1,0 million kroner i omsetning. Men resten av vårt hypotetiske regnskap for bransjen er knapt noen lystelig lesning. Problemet er at bransjen har problemer med å tjene penger. Rett nok ser vi en bedring på bunnlinjen fra i fjor, med driftsresultatene for en samlet bransje ble faktisk svekket med noen tidels prosent. Av en samlet omsetning på 1,634 milliarder kroner havnet driftsresultatet på 68 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 4,16 prosent. I 2005 var denne marginen på 5,09 prosent. Derimot viste samlet årsresultat en klar forbedring i forholdet til året før, men er likevel såpass svakt som snaue 51 millioner kroner, som gir en resultatmargin på 3,12 prosent, en forbedring på 0,03 prosent i forhold til året før. Derimot er soliditeten god. Vår samlede bransje har en egenkapital på 466,4 millioner, som er en bedring på 37 prosent i forhold til året før. Det gir en egenkapitalandel på 28,5 og er tilfredsstillende. Sterk lønnskostnadsøkning Av vår statistikk ser vi også at lønnskostnadene økte med 23 prosent, mens vi er mer usikker på om tallet på ansatte er helt korrekt. Av vår statistikk fremgår at bransjen kvittet seg med nesten hver 5. ansatte i fjor. Det er vi ikke så sikre på, særlig når vi ser at lønnskostnadene viste den stikk motsatte tendensen. Derimot tror vi at atskillig nøkkelpersonell, ofte med spesialkompetanse har trådt ut av sine opprinnelige firmaer og organisert seg selv som enkeltmannsforetak som så leies inn av sine opprinnelige arbeidsgivere. Dermed går de ut av sysselsettingsstatistikken i sine tidligere bedrifter, men forblir på lønnsstatistikken, for den omfatter både ordinær lønn, samt pensjoner og honorarer. Det forklarer anomalien i statistikken, og er ingen unaturlig utvikling. Det betyr også at vi har en betydelig underskog av hovedsaklig enmanns bedrifter med inntekter på under 1,0 million kroner, som dermed befinner seg utenfor vårt utvalg. Men dette forklarer ikke den dårlige lønnsomheten i bransjen, vel og merke som bransje, for også her nord finns det bedrifter som gjør det strålende, også resultatmessig. Spørsmålet er vel om det ikke eksisterer en viss overkapasitet i bransjen, og at organiseringen av bransjen i mange små enheter er svært kostnadsdrivende. Den er det selvsagt ingen som kan gjøre noe med Glimrende eksempel: Salten Kraftsamband bygde ut skikkelig bredbåndforbindelse mellom Fauske og Sulitjelma for flere år siden. Dette gjorde det mulig å få etablert distriktsbedriften Prosjektservice, som gjør det skarpt nasjonalt og internasjonalt med utvikling av dataprogramvarer. Rolf Willy Berg fra venstre, videre Alf Roger Skjeldal, John Egil Larsen og Gard Storjord. Rolf Willy Berg er opprinnelig gruvearbeider fra Sulitjelma, og hentet hjem Sulisgutten Gard Storjord, som opprinnelig arbeidet i Politiets datatjeneste i Oslo, Kripos, Det hører med til historien at Alf Roger Skjeldal jobbet som kokk og John Egil Larsen som maskinkjører før de gikk over i databransjen, så her har vi med karer å gjøre som kan kunsten å omstille seg i ett samfunn som på nittitallet hadde 40 prosent arbeidsløshet fordi gruvedriften ble nedlagt. FOTO: ARILD BJØRNBAKK, SALTENPOSTEN i et fritt marked, men hvis våre tall er noenlunde riktige, så har våre 158 bedrifter et snitt på 5,6 ansatte. Korrigerer vi for enkelte store aktører ser vi at vi får en sann tallrikhet av småbedrifter med 2-4 ansatte. Og i et kostnadsperspektiv er ikke dette noen god og rasjonell størrelse. Særlig ikke i Norge. Stor er ikke best Nå er det så visst ikke slik at størrelse er noen indikator på god lønnsomhet. Tvert i mot har vi tallrike eksempler på vellykkede småbedrifter med strålende lønnsomhet. Men dette er ikke nødvendigvis en varig situasjon, og det er like klart at bedrifter med en viss størrelse vil ha betydelig større potensiale for både vekst og lønnsomhet. Ingen bransje er mer teknologisk dynamisk enn IKT. Det krever rask omstillingsevne, som jo ofte er småselskapets største aktiva, men det krever også en betydelig robusthet internt i organisasjonen, og der kommer ofte de små til kort. Landsdelens ubestridt største IKT bedrift målt i omsetning, itet i Bodø er en forlengelse av hederskronte Nordlandsdata, med røtter helt fra 1960-tallet. itet er stor og robust, men har typisk nok vansker med inntjeningen. Men It Partner er enda større med sine seks medlemsbedrifter, som altså ikke må oppfattes som et konsern. Gruppen har bedrifter i Bodø, Tromsø, Finnmark (Alta), Harstad og Helgeland (Sandnessjøen), pluss en avdeling i Molde. Gruppen har en samlet om setning på nær 193 millioner kroner, og samtlige seks avdelinger gikk i pluss. Samlet driftsresultat for gruppen ble på 6,63 millioner kroner, som gir en driftsmargin på 3,44 prosent. Samlet årsresultat ble på 4,7 millioner, som gir en margin på 2,32 prosent. Beste avdeling var Finnmark som fikk et driftsresultat på 1,3 millioner av en omsetning på 28,8 millioner kroner. Nå har bransjen gjennomgått et omfattende hamskifte de senere årene. De gamle allehånde selskapene er enten borte eller har konsentrert seg om nisjer det fortsatt er etterspørsel etter. Samtidig har bredbåndselskapene marsjert inn i bransjen med salg av tilknytning til nett, og ikke mye annet. Stormagasinenes tid er uansett forbi, kan det se ut som. Derimot er vi inne i nettselskapenes tiår. Mange av dem både vokser raskt og tjener godt, men spørsmålet er om man ikke ser en tendens mot en sterkere konsentrasjon i bransjen. At lokale nett går sammen eller blir kjøpt opp av eksterne aktører. Lønnsomheten er betydelig i mange av de små nettene, og de må derfor fortone seg som fristende oppkjøpsobjekter. Bransjen for øvrig har neppe like mye å frykte når det gjelder oppkjøp. Finn Bjørnar Hansen 4 - NæringsRapport Nr

5 IKT OG MILJØ 5 NæringsRapport Nr i tet på fremtidens ressursbruk: Spar miljø og kostnader -Ved å benytte våre Software on demand tjenester, hvor softwaretjenestene sentraliseres og flere brukere benytter samme server og datarom, vil bedrifter og organisasjoner spare både penger og miljø, sier leder for Itets nye Datasenter, Kurt Kristoffersen. -Såkalte tynne klienter, det vil si bærbar pc uten installert software, bruker mindre energi enn andre pcer, samt at de har lenger levetid. Det fører til mindre miljøskadelig avfall og mindre kostnader for bedriften, forteller Kurt Kristoffersen. Redusert strømforbruk Tynne klienter har som regel et strømforbruk på 1/10 av en pc. For en typisk IT-installasjon, hvor maskinene står på 2000 timer i året, vil 50 pc-er bruke cirka 10,000 kilowattime per år, mens 50 tynne klienter kun bruker 1000 kwh i samme periode, opplyser han. - Hvor mye strøm som spares, avhenger av strømprisen, men sparer man for eksempel 9000 kwh energi per år, spares miljøet for 970 kg CO2 per år, forklarer Kristoffersen. I forhold til pc-er brukes det mindre materialer og energi til produksjon av tynne klienter. - Det tar mye lenger tid før du må skifte ut en tynn klient, og du slipper å reise ut til brukerne ved installasjon og drift, fastslår Kristoffersen. Mindre CO2 Han forteller videre at det trengs cirka 2500 kilowattime per år til en server. For å lage denne energien, produseres ca. 270 kg CO2. Omtrent like mye energi brukes til Mer miljøvennlig: - Gjennom å bruke vårt nye Datasenter kan kundene både spare penger - og bli langt mer miljøvennlige, sier Kurt Kristoffersen (bildet), som leder Itets nye Datasenter. kjøling av luft, lys og annet i serverrommet. Utnyttelsen av ressursene i de fleste servere er normalt kun 5-10 prosent, mens strømtilførselen er tilnærmet den samme som ved full utnyttelse. Ved å øke utnyttelsen til hver enkelt server kan antall servere reduseres og strømforbruket og CO2-utslippet kan reduseres tilsvarende. I tillegg reduseres kjølebehovet, plassbehovet, og antall maskiner som trenger vedlikehold blir mindre. - Bedrifter sparer både miljø og blir mer kostnadseffektive ved å bruke våre Software on demand - tjenester, avslutter Kristoffersen. - Utfordrende Kurt Kristoffersen har ledet arbeidet med å få etablert det nye datasenteret de siste to årene. - Det har vært en spennende og utfordrende prosess. Etableringen har også skapt givende utfordringer for våre mange dyktige fagfolk, som selvsagt har arbeidet hardt for å finne fram til de aller beste løsningene. Vi har satt oss som mål å nå opp i ei omsetning for det nye senteret på 250 millioner kroner i Det innebærer at senteret vil ha rundt 120 ansatte om fem år, sier Kristoffersen. I første omgang skal det nye Itet AS Nøkkeltall 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 171,7 mill. (172,1) Driftskostn. 171,3 mill. (167,6) Driftsres (4,48 mill) Årsres (2,86 mill) Sum eiend. 71,2 mill. (79,39) Sum EK 31,05 mill. (30,7) Sum gjeld 40,19 mill. (48,68) selskapet være et heleid datterselskap av Itet. På sikt åpnes det for at også nye folk kan slippes inn på eiersiden. Kurt Kristoffersen skal være administrerende direktør for det nye selskapet. Han får blant annet med seg Catch-gründer Trond Larsen, som skal arbeide med forretningsutvikling. Geir Johansen Hans Albert Nilsen klar for internasjonal satsing: - Itet er i unik posisjon 1. januar 2008 markerer Itet at selskapets nye Datasenter er ferdig - og klar til å tas i bruk av kommunal sektor og SMB-markedet; ikke bare her i landet, men i hele Norden. Datasenteret skal skilles ut som et eget datterselskap av Itet, og man setter seg som mål å nå opp i ei omsetning for senteret på 250 millioner kroner i år Igangsatt i Vi er ikke så rent lite stolte av å ha det nye datasenteret klart for våre kunder. Vi begynte målbevisst arbeidet med å etablere senteret i 2001, og innen selskapet har vi brukt mye tid og rundt 30 millioner kroner på å bygge opp senteret. Vi er i tet med hensyn til teknologi og sikkerhet for kommunal sektor, og det er den kompetansen vi har som har gjort det mulig å få etablert det nye senteret, sier administrerende direktør i Itet AS, Hans Albert Nisen. Nordlandsdata Han viser til at tradisjon og historie faktisk også har betydning innen den moderne IT-verdenen: - I Itet har vi røtter helt tilbake til ærværdige Nordlandsdatas virke tidlig på 1960-tallet. Da var det slik at Nordlandsdata etablerte et senter med datidens digre datamaskiner - og tilbød den nye teknologien til kommuner, fylkeskommuner og andre deler av offentlig sektor. Denne erfaringen - med drift av et større datasenter, har hatt betydning for vår etablering av det nye senteret, sier Hans Albert Nilsen. - Komplisert Han påpeker den raske utviklingen som har vært innen ny teknologi de siste årene. - Denne utviklingen har medført at mange brukere av datatjenester; som for eksempel mindre kommuner eller små og mellomstore bedrifter, rett og slett får problemer med å nyttiggjøre seg teknologien på en mest mulig gavnlig måte. Det fordrer at man får inn fagpersonale - som både er vanskelig å skaffe, og som koster mye. Vårt nye senter påtar seg altså å drifte datasystemene ute i kommuner og bedrifter på en effektiv og sikker måte, sier Hans Albert Nilsen. Software on demand Senteret tilbyr såkalte Software on demand løsninger. Datasenteret tilbyr Software som en tjeneste kundene leier eller kjøper via et datasenter i en gitt tidsperiode. Software on demand gir større fleksibilitet for kundene og et forutsigbart IT-budsjett. Kundene kan kjøpe nøyaktig det antall tilganger til tjenestene som det er behov for. Det åpner også opp for å kunne leie software- tjenesten på korte tidsintervaller og det tilkommer ingen store prosjektkostnader ved oppstart av it-tjenestene. Enkelt og forutsigbart for kundene er viktige kriterier, sier Hans Albert Nilsen. - Unik posisjon Dette skal sørge for at kundene kan drive med utvikling i stedet for å bruke verdifulle ressurser på drift av datasystemene. - Vår erfaring; selvsagt både på godt og vondt, fra tidligere drift av større datasentraler, samt vår lange praktiske erfaring fra arbeid mot offentlig sektor; med spesiell vekt på kommunesektoren, gjør at vi egentlig er i en helt unik posisjon her i landet. Vi er da også alene om å ha bygd opp et senter som dette, sier Hans Albert Nilsen. - Stort potensiale I dag har datasenteret rundt brukere i Norge, og i dette tallet inngår tjenester til 8 kommuner. I landet som helhet er det over 400 kommuner. - Ja, potensialet er meget stort. For kommunene vil det Internasjonal satsing: Etableringen av det nye Datasenteret innebærer også ei helt ny internasjonal satsing for Itets vedkommende. Datasenteret skal tilby tjenester for offentlig sektor, organisasjoner og SMB-markedet i hele Norden. Administrerende direktør i Itet AS, Hans Albert Nilsen (bildet) framholder at Itet er i en unik posisjon - ut fra den spesielle kompetanse man har i selskapet. både bli billigere og mer miljøvennlig å benytte det nye datasenteret. Vi sørger nemlig også for å samordne tjenester for flere mindre kommuner, slik at de kan spare penger og slippe å kjøpe inn utstyr som de ikke trenger, sier Hans Albert Nilsen. Internasjonal satsing Med det nye datasenteret iverksetter Itet også for første gang en internasjonal satsing. - Vi har i lengre tid samarbeidet med et svensk IT-selskap, og datasenteret vil også kunne tilby sine tjenester i Sverige og Danmark - både overfor offentlig sektor og for SMBmarkedet. -Ja, hvorfor skal ikke også nordnorske selskaper våge å opptre utenfor landsdelen - når man har praktisk mulighet til det? spør Hans Albert Nilsen. - Brukerens behov Han viser til at FoU-delen innen Itet har vært prioritert de siste årene. - Mens vi for det meste var en traust og solid IKT-leverandør for noen år siden, så har vi de siste årene satset stadig mer på å sette brukerens reelle behov i fokus. Vi finner ut av hvilke praktiske behov en bruker har for datautstyr og tjenester, og vi tilrettelegger vårt tilbud i pakt med dette. Det innbærer at vi også må være i tet med hensyn til pedagogikk og brukerveiledning, og det mener vi selv at vi i stor grad har lyktes med, sier Hans Albert Nilsen. Nilsen opplyser at Itet budsjetterer med ei omsetning på rundt 160 millioner kroner, og et driftsoverskudd på rundt fem millioner kroner for Geir Johansen

6 6 NORDNORSK IKT Samarbeid mellom G. Hagen og ADCom-kjeden: Ny datasatsing i Hammerfest Nord datasenter AS 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 5,2 mill. (6,8) Driftskostn. 5,5 mill. (6,6) Driftsres ( ) Årsres ( ) Sum eiend (1,9 mill.) Sum EK ( ) Sum gjeld 1,68 mill. (2,3) Nord Datasenter AS i Hammerfest; som ble etablert i 1986, går nå over til å være ADCom Data Hammerfest. G. Hagen ANS eier nå samtlige aksjer i selskapet. - Vi har ambisjoner om å bli en betydelig lokal leverandør av datautstyr og - tjenester til selskaper som driver med olje og gass i Hammerfest-regionen, sier daglig leder for ADCom Data Hammerfest, Espen Hansen. Han har vært daglig leder for Nord Datasenter AS i et og et halvt år - og fungerer som tilrettelegger i overgangsfasen man nå er inne i. - Vi skal i tiden som kommer ansette flere nye fagfolk, og vi regner med å ha ny daglig leder for ADCom Data Hammerfest på Ny datasatsing: Espen Hansen (bildet) leder arbeidet med å tilrettelegge for ny datasatsing i Hammerfest. Nord Datasenter AS; som ble etablert for over 20 år siden, blir nå til ADCom Data Hammerfest - og firma G.Hagen ANS eier samtlige aksjer i selskapet. plass i løpet av første kvartal 2008, sier Espen Hansen. G. Hagen og ADCom-kjeden Nord Datasenter er ett av dataselskapene som har eksistert lengst i landsdelen. I 1986 tok Toto Hagen og Arvid Jensen initiativet til å få stiftet selskapet, og de siste årene er det Fikas Bredbånd AS og AJ Holding AS som har vært eierne. Nå har det solide Hammerfestfirmaet G. Hagen ANS overtatt alle aksjer i selskapet, samtidig som man inngår i samarbeid med den landsomfattende ADCom- kjeden - som har 20 avdelinger spredt rundt om i hele landet, og som omsatte for 223 millioner kroner i For små -I forbindelse med Snøhvitutbyggingen fikk vi erfare at de større selskapene som driver innen olje og gass stiller strenge krav også til de IKT-selskapene de skal samarbeide med. Som et lokalt eid mindre selskap ble vi rett og slett for små til å makte konkurransen om leveranser av utstyr og tjenester til olje- og gassindustrien. Gjennom samarbeid med ADComkjeden får vi de samarbeidspartnere og den økte kompetanse som er nødvendig for at vi lokalt i Hammerfest kan ha et selskap som kan konkurrere om kontrakter for olje- og gassindustrien, sier Espen Hansen. - Bedriftsmarkedet G. Hagen, som nå eier alle aksjer i ADCom Data Hammerfest, er stor på leveranser av kontorutstyr i Vest-Finnmark. - Også her fant vi en samarbeidspartner som vil være til stor nytte for oss. Gjennom det nye driftsgrunnlaget som nå er lagt, legger vi opp til å bli en viktig leverandør av utstyr og tjenester; først og fremst til det voksende bedriftsmarkedet i Hammerfest-regionen. Vi legger opp til å bli bedriftskundenes ITsjef, som sørger for å finne gode praktiske løsninger og tilrettelegginger, sier Espen Hansen. Nye kontrakter Han sier at man satser på betydelig vekst i selskapet i tiden som kommer. - Vår styrke er at vi har lokal erfaring og forankring, og at vi kan yte best mulig service til våre kunder ut fra dette. Med det vi tilføres gjennom samarbeidet med ADCom-kjeden, samt våre nye eiere, vil vi stå godt rustet for å hente inn nye oppdrag i tiden som kommer. Vi er allerede godt i gang. For kort tid siden fikk vi i stand en avtale med Hammerfest kommune om leveranse av datatjenester og utstyr - sammen med tre større selskaper; nemlig IT- Partner, Umoe IKT og Packard Bell Data. Vi har også kontrakt for levering av IKT-tjenester til 34 bedrifter i Hammerfest Næringshage; mange av disse driver virksomhet rettet mot olje og gass, sier en godt fornøyd Espen Hansen. Selv skal han fra nyttår av arbeide for Fikas Bredbånd AS; som altså var tidligere eier av Nord Datasenter. Toto Hagen fra G.Hagen ANS er styreleder for ADCom Data Hammerfest AS. Geir Johansen Nordnorske ikt-bedrifter med omsetning over 5 mill. Sum driftsinntekter Driftsresultat Dr.margin År rsresultat N.f.margin Sum egenkapital Ek.andel Nr Navn Poststed 2006 endring 2006 endring endring endring ITET AS BODØ ,24 % ,99 % 0,21 % ,92 % 0,20 % ,13 % 43,59 % 2 KONGSBERG SATELLITE SERV. AS TROMSØ ,65 % ,92 % 16,55 % ,58 % 16,83 % ,26 % 50,47 % 3 DIPS ASA BODØ ,57 % ,82 % 7,13 % ,99 % 6,55 % ,59 % 41,67 % 4 KONGSBERG SPACETEC AS TROMSØ ,83 % ,57 % 4,67 % ,92 % 4,07 % ,80 % 47,45 % 5 IT PARTNER AS BODØ ,47 % ,78 % 2,93 % ,56 % 2,03 % ,95 % 17,96 % 6 IT PARTNER TROMSØ AS TROMSØ ,22 % ,15 % 3,26 % ,00 % 2,10 % ,58 % 26,35 % 7 AVIKOM AS TROMSØ ,05 % ,31 % 3,89 % ,24 % 2,05 % ,15 % 25,32 % 8 BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS TROMSØ ,47 % ,37 % 36,54 % ,80 % 17,37 % ,05 % 20,86 % 9 ITICKET AS BODØ ,18 % ,36 % -12,89 % ,51 % -8,60 % ,90 % 14,01 % 10 MONET AS MO I RANA ,07 % ,00 % -34,21 % ,20 % -25,67 % ,39 % -35,79 % 11 ELTELE AS ALTA ,37 % ,57 % 3,71 % ,26 % 2,32 % ,17 % 37,68 % 12 NORNETT AS ALTA ,67 % ,86 % 13,91 % ,48 % 8,88 % ,05 % 13,41 % 13 IT PARTNER FINNMARK AS ALTA ,68 % ,34 % 4,68 % ,13 % 3,43 % ,48 % 19,35 % 14 IT PARTNER HARSTAD AS HARSTAD ,08 % ,03 % 3,90 % 781-3,58 % 2,85 % ,44 % 28,45 % 15 SALTEN BREDB ND AS FAUSKE ,46 % ,52 % 5,00 % ,64 % 7,24 % ,20 % 23,77 % 16 BEDRIFTSSYSTEMER AS TROMSØ ,61 % ,08 % 12,17 % ,25 % 8,41 % ,83 % 26,52 % 17 IT PARTNER HELGELAND AS S.NESSJØEN ,47 % ,05 % 4,52 % ,77 % 3,36 % ,42 % 28,44 % 18 FUNN IT AS NARVIK ,10 % ,35 % 12,20 % ,33 % 8,90 % ,12 % 50,14 % 19 FØNIX DATA AS TROMSØ ,35 % ,29 % 7,32 % ,67 % 5,20 % ,80 % 18,96 % 20 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,37 % ,71 % 59,66 % ,49 % 44,51 % ,93 % 10,00 % 21 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,19 % ,95 % 22,44 % ,92 % 17,71 % ,70 % 54,71 % 22 DUALOG AS TROMSØ ,61 % ,96 % -9,02 % ,31 % -5,92 % ,29 % 77,98 % 23 TRYGG DATA AS TROMSØ ,00 % ,36 % 7,20 % ,42 % 9,36 % ,95 % 27,36 % 24 DATAKJEDEN TROMSØ AS TROMSØ ,48 % ,05 % 1,10 % ,51 % 0,89 % ,78 % 17,86 % 25 HÅLOGALAND IKT-SENTER AS HARSTAD ,58 % ,44 % 8,72 % ,42 % 6,71 % ,22 % 55,92 % 26 RANA TEKN. DOK.SENTER AS MO I RANA ,20 % ,71 % 13,13 % ,61 % 9,36 % ,85 % 32,67 % 27 INVENIA AS TROMSØ ,03 % ,43 % 6,19 % ,62 % 5,00 % ,59 % 45,46 % 28 ASPECTOR THINCOM AS ØRNES ,23 % ,34 % 1,28 % 87-82,10 % 0,63 % ,67 % 50,31 % 29 PRODATA AS KIRKENES ,15 % ,33 % 2,29 % ,00 % 1,25 % ,01 % 28,46 % 30 WELL DIAGNOSTICS AS TROMSØ ,27 % ,29 % 19,54 % ,19 % 19,46 % ,56 % 73,63 % 31 ADCOM SORTLAND AS SORTLAND ,00 % ,86 % 13,02 % ,26 % 9,62 % ,29 % 13,74 % 32 POSEIDON SIMULATION AS LEKNES ,61 % ,64 % 12,51 % ,26 % 10,83 % ,48 % 23,83 % 33 PBL MEDLEMSSERVICE AS BODØ ,81 % ,55 % 3,13 % ,53 % 2,08 % ,84 % 10,86 % 34 IBIS IKT AS TROMSØ ,25 % ,83 % 0,59 % ,19 % 0,19 % ,87 % 45,11 % 35 TROLLFJORD BREDBÅND AS ST.MARKNES ,36 % ,29 % -1,72 % ,12 % -3,39 % ,00 % 21,12 % 36 VESTERÅLSKRAFT BREDBÅND AS SORTLAND ,61 % ,06 % -16,38 % ,93 % -18,29 % ,87 % 33,86 % 37 FIKAS BREDBÅND AS H.FEST ,79 % ,25 % 8,68 % ,54 % 5,86 % ,19 % 16,70 % 38 BODØ LYD OG BILDE AS BODØ ,72 % ,08 % 4,61 % ,06 % 2,78 % ,50 % 22,20 % 39 IT CONNECT AS BODØ ,08 % 14-98,01 % 0,13 % ,41 % -3,82 % ,78 % 4,57 % 40 TELEBUTIKKEN TROMSØ AS TROMSØ ,30 % ,38 % 12,41 % 929-0,75 % 9,09 % 589 5,37 % 14,07 % *) ingen tall for NæringsRapport Nr

7 NORDNORSK IKT 7 Nytt holdingsselskap og mer utvikling: Nøkkeltall Ny vri for IT Partner Innen IT Partner-gruppen har man nå bestemt seg for å etablere holdingsselskapet IT Partner AS. - Vi gjør dette fordi vi mener at vi gjennom et eget holdingsselskap får mer styring over den framtidige felles strategi for IT Partner. Vår ambisjon er å kunne tilby våre kunder enda mer hjelp til videreutvikling; og dermed økt inntjening, i tiden som kommer, sier nytilsatt daglig leder for IT Partner i Bodø, Per Gunnar Pedersen. Pedersen har utdannelse fra Forsvaret. Han har vært operativ driftssjef i Widerøe, og arbeidet som personalsjef i selskapet Norsk Helikopter i Stavanger før han tiltrådte stillingen som daglig leder for IT Partners Bodø-avdeling. Knut Allstrin og Øystein Benjaminsen, som har vært sentrale personer i oppbyggingen av IT Partner fra starten av, har dermed overlatt lederansvaret av Bodø-avdelingen til en som kommer utenfra IT Partnergruppen. Rask vekst 2. og 3. november feiret IT Partnergruppen 10-årsjubileum - med stor tilfredshet. Bedriften som ble startet opp av tidligere Telenor-ansatte i Bodø i 1997 har vokst til å omfatte seks avdelinger; fem her i landsdelen og en på Møre-kysten, totalt 10 kontorer. Samlet omsetning for avdelingene i år vil bli på rundt 220 millioner kroner, med et samlet driftsoverskudd på mellom åtte og ni millioner. Det er en omsetningsvekst på nær 17 prosent i forhold til Gruppen har nå 110 ansatte. Holdingsselskap De ulike selskapene i IT-partner gruppen er eid og drevet av de ansatte. En tredjedel av de ulike selskapene har til nå vært eid av ITpartner AS, som er selskapet i Bodø. Driften av selskapet i Bodø blir nå fisjonert ut i IT Partner Bodø AS, slik at andelene i de ulike selskapene blir liggende igjen i et rent holdingsselskap. Deler av aksjene i holdingsselskapet vil bli tilbudt eierne av de lokale selskapene, for å forsterke gruppen og få en jevnere eierfordeling, ifølge Pedersen. Vekst i Bodø Bodø-avdelingen, som han nå leder, får nå navnet IT Partner Bodø AS, mens holdingsselskapet overtar det gamle navnet til Bodø-avdelingen, IT Partner AS. Øystein Benjaminsen er daglig leder for holdingsselskapet. - Vi har store ambisjoner for rask videreutvikling av Bodø-avdelingen. Innen tre-fire år skal vi ha økt omsetningen med 50 prosent. Dette skal vi gjøre gjennom å tilby kundene våre noe mer enn vi har gjort til nå. Vi merker hvordan kundene får et stadig større behov for hjelp til videreutvikling av datasystemene - noe som sikrer større effektivitet, og dermed bedre inntjening, sier Per Gunnar Pedersen. - Smartere hverdag Han sier at visjonen er at IT Partner Bodø AS skal være kundens førstevalg - og at misjonen er å sørge for at kundene får en smartere hverdag. - Vi legger stor vekt på å øke vår egen kompetanse innen det som handler om å levere totalløsninger for våre kunder. Dette skjer i pakt med de behov Ny leder og ny vri: Per Gunnar Pedersen (bildet) har overtatt som daglig leder for IT Partners Bodø-avdeling. Nå har man etablert eget holdingsselskap for IT Partner-gruppen, og i tiden som kommer satser man på å gjøre hverdagen enda smartere for kundene. Det foreligger planer for sterk vekst innen Bodø-avdelingen. som melder seg, etterhvert som teknologien videreutvikles. Vi skal sørge for at våre kunder er i forkant av utviklingen. Samtidig er det viktig for oss at funksjonaliteten vi skal lage for våre kunder får et nord- norsk preg som alle forstår, med fokus på enkelhet og tydelighet, sier Pedersen. for IT Partner-avdelingene Tall fra 2006 (Tall fra 2005 i parantes) It Partner AS (Bodø) Driftsinnt. 47,29 mill. (41,3) Driftskostn. 45,9 mill. (40,09) Driftsresultat 1,38 mill. (1,2) Årsresultat (2,37 mill) Sum eiendeler 19,8 mill. (17,2) Sum egenkapital 3,5 mill. (4,0) Sum gjeld 16,28 mill. (13,2) IT Partner Tromsø AS Driftsinnt. 47,09 mill. (53,0) Driftskostn. 45,5 mill. (51,1) Driftsresultat 1,5 mill. (1,9) Årsresultat (1,3mill.) Sum eiendeler 16,3 mill. (14,0) Sum egenkapital 4,3 mill. (3,3) Sum gjeld 12,0 mill. (10,69) IT Partner Finnmark AS (Alta) Driftsinnt. 28,8 mill. (22,08) Driftskostn. 27,5 mill. (21,2) Driftsresultat 1,3 mill. ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 11,57 mill. (7,9) Sum egenkapital 2,2 mill. (1,87) Sum gjeld 9,3 mill. (6,09) IT Partner Harstad AS Driftsinnt. 27,4 mill. (23,8) Driftskostn. 26,37 mill. (22,69) Driftsresultat 1,07 mill. (1,1) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 8,2 mill. (8,8) Sum egenkapital 2,3 mill. (2,0) Sum gjeld 5,88 mill. (6,8) IT Partner Helgeland AS (Sandnessjøen) Driftsinnt. 25,39 mill. (25,76) Driftskostn. 24,2 mill. (24,8) Driftsresultat 1,1 mill. ( ) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 7,98 mill. (8,1) Sum egenkapital 2,27 mill. (1,8) Sum gjeld 5,7 mill. (6,29) IT Partner Møre AS (Molde) Driftsinnt. 16,97 mill. (8,9) Driftskostn. 16,69 mill. (10,06) Driftsresultat (-1,16 mill) Årsresultat ( ) Sum eiendeler 6,18 mill. (5,09) Sum EK 1,0 mill. ( ) Sum gjeld 5,1 mill. (4,17) - Merkevarebygging Han sier at den nye satsingen også innebærer økt fokus på merkevarebygging av IT Partner. - Vi driver hele tiden med produktutvikling, og vi har utviklet konsepter som vi nå også vil profilere for et nasjonalt marked. Ett slikt konsept er et digitalt informasjonsformidlingssystem ved hjelp av storskjermer som styres via internett, med design og skjermbildefunksjonalitet av meget høy kvalitet. Vi har solgt dette systemet til Widerøe og til en del Bodø-bedrifter som benytter det til intern informasjonsstyring og markedsføring, og vi tror at det nye systemet har betydelig salgspotensiale, spesielt for kjeder som ønsker lik informasjon på alle lokaliteter, sier Per Gunnar Pedersen. Geir Johansen NæringsRapport Nr

8 8 NORDNORSK IKT Fordobler antall ansatte i løpet av 2008: Fønix blir Ementor i nord Fra 1. november i år er Tromsø-bedriften Fønix Data heleid av datagiganten Ementor Norge AS. -Alle ansatte, samt våre kunder, som er blitt løpende orientert, mener at fusjonen er en god og framtidsrettet løsning. Nå legger vi opp til en betydelig vekst i bedriften, sier daglig leder for Fønix Data, Geir Johnsen. Geir Johnsen og Lars Erstad startet opp Fønix Data i Tromsø i Johnsen og Erstad har jobbet i databransjen siden 1987, da de begynte i Norsk Data i Tromsø. - Tidlig på nyåret fikk vi signaler om at flere større dataselskaper ville etablere seg i Tromsø i løpet av året, og da Ementor på forsommeren tok kontakt med oss, gikk Leder for Ementor i nord: Geir Johnsen (venstre) har i 12 år drevet Fønix Data i Tromsø som et lokaleid selskap. Fra 1. november 2007 overtok datagiganten Ementor ASA alle aksjer i Fønix Data. I midten Steinar Sønstebø, adm.dir i Ementor, og Lars erstad, under kontraktsignering. vi i dialog med dem om et eventuelt salg. Bakgrunnen for at vi gikk i dialog var at vi innså at konkurransen kom til å bli enda hardere med de store selskapene etablert i byen, og at vi og kundene våre ville være tjent med å spille på lag med en av de store aktørene, sier Geir Johnsen. Tidligere samarbeid Ementor ASA er Nordens største IT-selskap, etter fusjoner med danske TopNordic og svenske Atea i Selskapet sysselsetter rundt 3500 personer i Norden, og rundt 670 personer her i landet. Fønix Data har tidligere samarbeidet nært med Ementor; gjennom det som da het MerkantilData. - Vi har gode kontakter innen selskapet, og i tillegg har Ementor en liknende struktur for forretningsdrift som det vi har; selvsagt da i en større målestokk. Vi gikk inn i forhandlinger, og vi bestemte oss for at Ementor skulle få kjøpe samtlige aksjer i selskapet, sier Geir Johnsen. Enighet Aksjene ble solgt for rundt ti millioner kroner. Johnsen understreker at både samtlige av de ti ansatte i Fønix Data og enkelte av selskapets største kunder under hele forhandlingsprosessen ble holdt godt orientert om alt som skjedde. - Både alle ansatte og våre kunder mente det var en god løsning at Ementor overtok, sier Johnsen. Trofaste kunder Fønix Data startet som en bedrift Fønix Data AS Nøkkeltall 2006 (Tall fra 2005 i parantes) Driftsinnt. 20,4 mill. (15,5) Driftskostn. 18,9 mill. (15,5) Driftsres. 1,49 mill. (42.000) Årsres. 1,06 mill. (15.000) Sum eiend. 4,26 mill. (2,58) Sum EK ( ) Sum gjeld 3,4 mill. (2,3) som for det meste solgte hardware og software, men etter hvert ble konsulentvirksomhet og driftsbistand en stadig større del av virksomheten. Gjennom årene har Fønix Data AS opparbeidet seg en trofast kundebase. - Blant våre største kunder er Troms Kraft, Norges Råfisklag, Eksportutvalget for fisk, Troms fylkeskommune, Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Norut Samfunnsforskning, Norut IT og Nordkapp kommune, opplyser Geir Johnsen. Vekst -I dag utgjør konsulentvirksomheten nærmere halvparten av vår samlede omsetning. Vi har høy kompetanse på en rekke områder, som virtualisering, lagring, sikkerhet og terminalserverdrift. Dette vil være til stor nytte når vi i tiden som kommer skal ekspandere som Ementor sin nordnorske avdeling, sier Johnsen. Avdelingen skal dekke Finnmark, Troms, deler av Nordland og Svalbard. Navneskifte vil skje i løpet av første kvartal Allerede neste år legges det opp til betydelig vekst innen bedriften. - Ved utgangen av 2008 har vi som mål å doble antall ansatte. Mens omsetningen vår de siste par årene har ligget på rundt 20 millioner kroner, så regner vi med å nå opp i en omsetning på rundt 35 millioner kroner neste år, sier Johnsen. Nye kunder Han sier at årsaken til denne veksten er at bedriften som en del av Ementor tilføres nye ressurser og nye kunder, både i Troms, Finnmark og Nordland. - I tillegg oppnår vi selvsagt en helt annen markedsføringsevne når vi nå er blitt en del av Ementor. Alt skulle følgelig ligge til rette for ei fin utvikling innen bedriften i tiden som kommer, sier Geir Johnsen - som fortsatt skal være daglig leder for Ementors nye Tromsø-avdeling. Geir Johansen Abonnér på NæringsRapport 8 - NæringsRapport Nr

9 NORDNORSK IKT 9 Prosjektservice AS regner med sterk vekst i 2008: Nisjeprogrammer fra Sulis De siste årene har den lille Sulitjelmabedriften Prosjektservice AS utviklet stadig nye nisjedataprogrammer, samtidig som man har skaffet seg store, nasjonale samarbeidspartnere. Nå starter salget for alvor, og daglig leder Rolf Willy Berg regner med mer enn tredobling av omsetningen i Den kreative og datainteresserte tidligere gruvearbeideren Rolf Willy Berg startet opp bedriften som enkeltmannsforetak i Den ble til aksjeselskap i 2003, og i dag er man fem ansatte. Omsetningen i 2006 var på 3,2 millioner kroner. I 2007 nådde man fem millioner. Berg eier selv 90 prosent av aksjene i selskapet, mens Gard Storjord eier de resterende. Forsvaret Prosjektservice utvikler og selger spesielle dataprogrammer - ofte i samarbeid med de som skal bruke programmene. Man har utviklet dataprogrammer som Hærens styrke i Forsvaret benytter til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetssikring. I februar tar Forsvaret i bruk et helt nytt program som Sulitjelma-bedriften har utviklet. Programmet sørger for å registrere og lagre viktige hendelser som skjer innen norsk utenlandstjeneste; for eksempel i Afghanistan. - Også det nederlandske Forsvaret har fattet interesse for det programmet, og vil få det til utprøvning, sier Berg. Offentlig innkjøp Et annet program er skreddersydd for offentlige varekjøp. Det skaffer på en lettvint og oversiktlig måte oversikt over aktuelle varekataloger, prislister og annet. Når det gjelder dette programmet, så inngår Prosjektservice i samarbeid med advokat Ester Lindalen Rohde Garder, som er en av landets fremste advokater for offentlige anskaffelser. - I dag benytter 14 kommuner; både her i landsdelen og sørpå, dette programmet. Vi anser det for å ha meget stort potensiale, sier Rolf Willy Berg. Elektronisk opplæring I samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har Nisjeprogrammer med potensiale: Under ledelse av Rolf Willy Berg (bildet) har den lille Sulitjelma-bedriften Prosjektservice AS de siste årene utviklet flere nisjedataprogrammer; ofte i samarbeid med store nasjonale aktører, som vil bruke programmene. Nå starter salget av programmene for alvor, og Berg regner med mer enn tredobling av omsetningen i Prosjektservice utviklet et eget dataprogram for sikkert og trygt innkjøp av forsikringer; både for det private bedriftsmarkedet og for offentlig sektor. I samarbeid med Høgskolen i Bodø har man utviklet programmer for elektronisk opplæring i arbeidsmiljø hvor all undervisning skjer via dataskjerm - og resulterer i ti vekttall for de som gjennomfører studiet. Øker salget -Vi mener vi nå sitter inne med flere programmer som har stort salgspotensiale, og det er nå vi for alvor begynner å selge våre egenutviklede produkter. I tiden som kommer blir det viktig for oss å bygge opp vårt salgs- og markedsføringsapparat. Vi har allerede plottet inn ordrer for over ni millioner kroner i 2008, og vi regner med betydelig omsetningsøkning i årene som kommer. Vår ambisjon er å bli en markert utviklingsbedrift med nordnorsk særpreg - som viser at vi kan inngå som en god aktør på det nasjonale markedet; gjennom salg av våre dataprogrammer både til offentlig sektor og det private næringslivet, sier Rolf Willy Berg. Geir Johansen Nordnorske ikt-bedrifter med omsetning over 1 mill. - netto fortjenestemargin Sum driftsinntekter Årsresultat N.f.margin Nr Navn Poststed 2006 endring 2006 endring KRAFTTELE AS FAUSKE ,09 % ,52 % 62,62 % 2 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,37 % ,49 % 44,51 % 3 BARDUFOSS KABEL TV AS BARDUFOSS ,57 % ,13 % 37,57 % 4 TELESENTRUM AS TROMSØ ,70 % ,93 % 31,90 % 5 DATAKVALITET AS TROMSØ ,85 % ,87 % 28,66 % 6 TELLUS SOFTWARE AS TROMSØ ,32 % ,29 % 25,53 % 7 OPSCOM AS BODØ *) 529 *) 23,60 % 8 SONERA AS FINNSNES *) 243 *) 22,86 % 9 WEBDRIFT AS BODØ ,74 % ,76 % 20,35 % 10 WELL DIAGNOSTICS AS TROMSØ ,27 % ,19 % 19,46 % 11 PROSJEKTSERVICE AS SULITJELMA ,75 % ,26 % 18,96 % 12 KUNNSKAPSING. TEROPLAN AS MO I RANA ,86 % ,11 % 17,80 % 13 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,19 % ,92 % 17,71 % 14 CERPUS AS ALSVÅG ,71 % ,63 % 17,50 % 15 BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS TROMSØ ,47 % ,80 % 17,37 % netto fortj. margin = driftsinntekter/ârsresultat *) ingen tall for 2005 MobilData tilbyr kommunikasjonsløsninger til bedrifter. Vi er i nærheten. Vi har medarbeidere som kan sette sammen løsninger Og vi har utviklet servicekonsept som virker: -Vi gir deg mobilbatteri ferdig ladet - klart til bruk. -Vi gir deg enkel og rask innføring i bruk av produktet. - Vi tilbyr overføring av kontaktregister og data fra gammel til ny enhet. -Vi tilbyr oppsett som sørger for at produkter som skal fungere sammen gjør det! KLART DET VIRKER - Hvis du får løsningen hos Mobildata Bærbar PC Spør oss om bredbånd og mobilt kontor.. Vi leverer løsninger som får deg på nett, enten du er på kontoret eller på reise. Alta Båtsfjord Tromsø Hammerfest Harstad Mo i Rana Kirkenes Prosjektservice AS 2006 (Tall for 2005 i parantes) Driftsinnt. 3,2 mill. (1,9) Driftskostn. 2,36 mill. (1,7) Driftsres.t ( ) Årsres ( ) Sum eiend. 2,47 mill. (1,5) Sum EK ( ) Sum gjeld 1,7 mill. (1,4) Nordnorske ikt-bedrifter med omsetning over 1 mill. - driftsmargin Sum driftsinntekter Driftsresultat Dr.margin Nr Navn Poststed 2006 endring 2006 endring KRAFTTELE AS FAUSKE ,09 % ,11 % 82,98 % 2 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,37 % ,71 % 59,66 % 3 BARDUFOSS KABEL TV AS BARDUFOSS ,57 % ,21 % 51,56 % 4 BREDBåNDSFYLKET TROMS AS TROMSØ ,47 % ,37 % 36,54 % 5 TELESENTRUM AS TROMSØ ,70 % ,99 % 36,38 % 6 DATAKVALITET AS TROMSØ ,85 % ,56 % 35,88 % 7 SONERA AS FINNSNES *) 335 *) 31,51 % 8 TELLUS SOFTWARE AS TROMSØ ,32 % ,03 % 30,23 % 9 PROSJEKTSERVICE AS SULITJELMA ,75 % ,38 % 26,57 % 10 OPSCOM AS BODØ *) 592 *) 26,40 % 11 WEBDRIFT AS BODØ ,74 % ,39 % 23,00 % 12 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,19 % ,95 % 22,44 % 13 SKJERVØY KABEL TV AS SKJERVØY ,69 % ,72 % 22,17 % 14 WELL DIAGNOSTICS AS TROMSØ ,27 % ,29 % 19,54 % 15 JM DATA SYSTEM AS MO I RANA ,87 % ,21 % 18,18 % driftsmargin = driftsres/driftsinntekter *) ingen tall for 2005 Mobilt sentralbord fra Telenor Mobil Med mobilt sentralbord fra Telenor får dere er praktisk og fleksibelt telefonsystem. Vær tilgjengelig for dine kunder også utenfor kontoret. Du har kun en telefon å forholde deg til, og kan enkelt styre når du vil være tilgjengelig. Kontakt oss for en løsning tilpasset deres behov! NæringsRapport Nr