Erfaringar frå skrivekursa i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringar frå skrivekursa i Hordaland"

Transkript

1 Erfaringar frå skrivekursa i Hordaland Her finn du informasjon om skrivekursa i Hordaland frå 1999 til Du kan finne tekstar frå kursa ved å velje i menyen for skrivekurs, under Avansert søk på Eldreveven. Tekst og bilde: Oddgeir Synnes. Det første skrivekurset Det første skrivekurset vart starta opp i Bergen den 23. april Saman med 10 pensjonistar har Ragna Ådlandsvik, Odd Sætre og Oddgeir Synnes (frå Prosjekt Eldrepedagogikk) møtst til skapande samvere kvar fjortande dag i fylkesbygget. Og dette første skrivekurset har vore ein stor suksess! Fleire av deltakarane hadde aldri skrive dikt før. Likevel kjem alle fram med tekstar som avdekkjer talent, unike observasjonar og hendingar. I tillegg til alle dei fantastiske tekstane som har kome fram, har skrivegruppa vorte eit sosialt høgdepunkt i kvardagen for både "lærarar" og "studentar". Gjennom skriveprosessen lærer vi å kjenne kvarandre som mennesker med unike erfaringar og særeigne kjensleliv. Desse skrivekursa lærer oss noko om kvarandre, noko om livet, og vi føler at vi under skrivekursa kjem nærmare kvarandre som menneske. Ikkje slik å forstå at vi driv med terapeutisk verksemd. Snarere er det deltakarane som etter kvart oppdagar at dikting og liv er eitt. Og slik er det jo også. Skrivekurset på Askøy Etter at Prosjekt Eldrepedagogikk våren 1999 hadde vore ute og orientert om eit framtidig skrivekurs på Askøy, møttest vi til det første skrivekurset tysdag 28. september. No er vi sju eldre og tre lærarar som møtest i biblioteket på Kleppestø annankvar tysdag. Under desse samankomstane skriv vi, les opp tekstar, fortel historier og diskuterer dei store spørsmål: Om kjærleiken, livet og sjølvsagt havet (vi er jo på Askøy!). Dei flotte tekstane som kjem fram

2 viser eit stort potensiale blant deltakarane, og vi spør oss: Kor skal dette ende? Og tekstane kjem fram i eit varmt fellesskap der vi blir kjende med kvarandre gjennom humor og alvor. På skrivekursa får vi fram tekstar frå barndomen, stemningsfulle skildringar frå soloppgangen i ein båt ute på havet, gripande beretningar om tap av nære, haustfargane på Askøy og haustkjenslene som høyrer med, om dagen då krigen braut ut, og dagen då nabokona kom småspringande for å fortelje at krigen var slutt, filosoferingar om det vakre og mykje meir. Under juleavslutninga 7. desember hadde vi opplesing av heimeleksa som var skriving av dikt etter den japanske haiku-tradisjonen. Dette var midt i blinken for Leif'en som sjølv har hatt ein japansk hybrid (fugl) i hagen! Det kom fram svært mange gode haiku-dikt. Skrivekurset på Osterøy Skrivekurset på Osterøy vart starta opp tysdag 21. september Både lærarar og deltakarar verka litt usikre på kvarandre under det første møtet. Kva var dette for noko? Er dette noko for meg? tenkte nok dei frammøtte, og vi lærarane undra oss: Likte dei dette? Men noko positivt hadde nok skjedd for på det neste skrivekurset fjorten dagar seinare møtte samtlege som hadde vore til stade ved det første møtet. Nei, det stemmer ikkje heilt, ein av deltakarane møtte ikkje, men ho hadde gyldig fråvær! Og sidan det har skrivekurset på Osterøy utvikla seg til å verte eit heilt spesielt forum for skriving og sosialt samvær.

3 Kvar fjortande dag møtest dei tolv deltakarane og dei tre lærarane til skriving på Osterøy vidaregåande skule i Lonevåg. Dei fleste av kursdeltakarane har ikkje skrive skjønnlitterære tekstar sidan folkeskulen, men det er det ingen som skulle tru når ein ser dei tekstane som kjem fram på dei ulike møta. Her er tankevekkjande essay, gripande historier frå tidlegare opplevingar, og humoristiske historier og dikt som gjer at vi ler så tårene sprett! Vi har også skrive japanske haiku-dikt med utgangspunkt i naturen på Osterøy, og elles det vi er opptekne av. Og vi har skrive tekstar med utgangspunkt i gamle fotografi, broderte bilete og eit gamalt russisk ikon. Midtvegs i skrivekursa dreg konene frå Osterøy opp heimebakte lefser, kaker og rundstykker med heimelaga lammerull, eggerøre og laks! Under mataukane får vi høgtlesing av tekstane, og vi må seie oss einige i kommentaren frå ein av deltakarane: "Det er fantastisk å få høyre desse tekstane!" Det andre skrivekurset i Bergen Skrivekurs nummer to i Bergen vart starta opp fredag 15. september. Her møtest sju kursdeltakarar og to lærarar til skriving og opplesing av tekstar kvar fjortande dag i fylkesbygget. Alt på det første kurset såg vi eit stort potensiale, og det vert produsert tekstar som får fram latteren, tekstar som påkaller ettertanke og svært sterke tekstar som grip oss. Til no er nokre av tekstane lagt ut på Eldreveven, men fleire vil kome etter kvart. Med andre ord: De har noko å sjå fram til. Under les Robert Pedersen opp ei novelle til stor interesse blant dei andre kursdeltakarane. I juni 2001 vart dette kurset formelt avslutta. Likevel held deltakarane fram med å skrive og med å møtast. Her kan du lese om eitt av desse møta:

4 Skrivetreff i Sandviken Mars 2003 Det andre skrivekurset i Bergen vart avslutta i juni 2001, men deltakarane held fram med å møtast heime hjå kvarandre til skriving og samtale. Vi lærarane supplerer dei med oppgåver, og av og til er vi med på desse skrivetreffa som har utvikla seg til å bli eit spennande forum både for skriving, lesing og filosofiske samtalar om litteratur, kunst og mykje anna. Nedanfor ser du bilete frå treffet som fann stad hjå Martha Grønner i Sandviken no i februar. Skrivekurset på Bergen Røde Kors Sykehjem Desember 2001: Skrivekurset ved Bergen Røde Kors Sykehjem vart starta opp i januar Det har vore litt utskifting blant deltakarane utetter sommaren og hausten. Lisa har til dømes reist til Spania, men har sendt kort til oss på skrivekurset! Og vi har fått tre nye damer med som vi set stor pris på: Synneva Eldholm, Reidun Nielsen og Else Sande. Vi held fram med å møtest annakvar tysdag for ei totimars skrive- og forteljestund. Det er flotte stunder kor vi gjennom forteljingane og tekstane som har kome fram, har fått høyre om skulehus på Radøy, korleis kjærleiken byrja med eit tilfeldig møte i Nikolaikirkeallmenning, om den grøne frodige Valen nord på Askøy, om Lindstrøms pikeskole i Fosswinckelsgate, om læraren dei kalla tigeren, om julestria før i tida kor kona sovna utsliten under julemiddagen og mykje meir. Synneva Eldholm og Oddgeir Synnes under avslutninga av skrivekurset ved Bergen Røde Kors Sykehjem

5 Kurset har vore ei stor oppleving, og vi ser fram til den vidare utviklinga. Nedanfor finn du bilete frå skrivekurset. Lisa Clausen Synneva Eldholm Reidun Nielsen Bjørg Henriksen og Solveig Farstad Mars 2002: 19. mars vart skrivekurset ved Bergen Røde Kors Sykehjem avslutta. Det har vore eit svært fint kurs med mange gode tekstar, fine samlingsstunder og framfor alt utruleg spennande deltakarar. Vi kjem til å sakne samværet i skrivegruppa, men vi skal heldigvis møtast att til hausten.

6 Skrivekurset på Sotra Mai 2002 Skrivekurset på Sotra vart starta opp 15. april i år. Til første møtet var det møtt fram fem nysgjerrige kursdeltakarar, men alt ved neste møtet kom fire til, så no er vi ei fin gjeng på ni kursdeltakarar (frå Sund, Fjell og Øygarden) og to lærarar som kvar fjortande dag møtest i Fjell folkeboksamling på Straume. Kurset har så langt resultert i ei rekkje sterke tekstar: Alvorlege og humoristiske, dikt og forteljingar, tekstar frå farne tider og poetiske refleksjonar over kva fargane gjer med oss. Det er ei glede å få presentere eit lite innblikk i produksjonen på Sotra. Kurset vert avslutta for sommaren 10. juni, men startar opp att i august. Med andre ord er det mykje spennande i vente. Mars 2004 Marit Smith Lie les medan Rolv Landøy, Astrid Landøy, Sara Einarsen og Alf Sæle lyttar. For nokre veker sidan vart eg invitert til nytt møte i skrivegruppa på Sotra. Vel eitt år etter at det vart formelt avslutta frå oss lærarane si side, er skrivelysta og formuleringsevna rikt til stades. Denne gongen var det Normann Fjeldstad, Sara Einarsen og Rolv Landøy som møtte. Rolv Landøy, Sara Einarsen og Normann Fjeldstad under skrivetreffet sist