FAGNYTT I NORDNR 2. - JUNI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGNYTT I NORDNR 2. - JUNI 2012"

Transkript

1 FAGNYTT I NORDNR 2. - JUNI 2012 KVALØYSLETTA SYKEHJEM TIL FILMEN SIDE 2 DEN SKAL TIDLIG KRØKES SIDE 3 FLYTTE OG FLYTTE EN GANG TIL SIDE 6 QI-GONG-TRENING GIR HARMONI OG LIVSGLEDE SIDE 7 MUSIKKTERAPI Nye toner på Sør- Tromsøya sykehjem Foto: Elisabet Sausjord Hver torsdag formiddag er det tid for musikkterapi ved avdeling Liljekonvall ved Sør-Tromsøya sykehjem (STS). Tilbudet omfatter både en felles musikkstund og individuell musikkterapi, og er en del av Prosjekt Stimuli som ble startet ved sykehjemmet i SIDE 4

2 2 NYHETSBREV Kvaløysletta sykehjem til filmen Illustrasjonsfoto av Kvaløysletta sykehjem. Informasjonsarbeid og formidling er en kontinuerlig jobb som man må ha fokus på hele tiden i arbeidet med pårørende. Ved å lage en film er som er lagt ut på internett vet vi at alle får samme basisinformasjon. De fleste pårørende i dag bruker internett og det er en tidsriktig og enkel måte å nå pårørende på. Filmen når også pårørende som bor på andre kanter av landet. På et fellesmøte på sykehjemmet hvor mange av de pårørende var samlet, dukket det plutselig opp en ide om å visualisere informasjon. Vi innså at vi som ansatte ikke klarte å nå ut til mange av de pårørende med den informasjonen vi ønsket. Fra tanken var sådd om å lage film, var veien kort til å søke prosjektmidler og vi laget fort ei prosjektgruppe som også inkluderte pårørende. Vårt fokus med prosjektet ble å lage en informativ film som skulle være en del av informasjonen spesielt til de som er nye pårørende. Dette skulle være et supplement til den skriftlige informasjonen som vi allerede brukte. Vi fant tidlig ut at vi måtte ha en profesjonell Foto: Karine Hansen som kunne filme, klippe og sy det hele sammen, og vi var så heldig at vi fikk Lise Fagerland, som har god erfaring fra å lage film, til dette arbeidet. I filmen har vi lagt vekt på å fortelle om hvilke servisetilbud vi har ved sykehjemmet, som frisør, fotpleier, aktiviteter og vise hvordan beboers rom kan være. Vi ønsker at beboere og pårørende skal utforme rommet selv, slik at de skal trives og har følelsen at det er deres hjem. I filmen er beboere med og forteller litt om hvordan de opplever å bo her og om hverdagslivet. Vi ønsker å skape trygge rammer både for beboere og for pårørende hos oss. Gjennom filmen fokuserer vi på fellesaktiviteter og musikk, og vi viser hvordan vi kan bli kjent med beboerne. En tidligere pårørende er med og sier litt om sine erfaringer. Vi ønsker å formidle at pårørende alltid er velkommen både på besøk og på arrangementer, og at kaffen alltid er klar. Se filmen på Karine Hansen Aktivitetsleder Kvaløysletta Sykehjem

3 3 Wenche Hansen og Erik Schultz Nilsen. Foto: Toril Bülow Den skal tidlig krøkes Som god helsearbeider skal bli. Unge arbeidstakere ønsker sommerjobb i helse og omsorgtjenesten. Erik Schultz Nilsen var 16 år da han sommeren 2011 arbeidet på Kroken sykehjem. Sommerjobben gjorde at han lærte mer om yrket og ble mer sikker på at han skulle jobbe innenfor helse hvor han mener det er varierte arbeidsoppgaver. De nærmeste tiår vil det være stor mangel på arbeidskraft innenfor helse og omsorgssektoren og det er et økende behov for å utdanne flere helsearbeidere. Rekruttering til helse og omsorgssektoren må starte i ungdomsskolen. Erik Schultz Nilsen (17 år) er i dag elev på helse- og sosialfag VG1,ved Breivika videregående skole. Han hadde allerede valgt helseog sosialfag før han søkte sommerjobben i 2011, men han påpeker at sommerjobben ga han nyttig erfaring om hvordan det var å jobbe innen helsefag. Sommerjobben i sykehjem fikk han til å tenke over betydningen av hvordan en uttrykker seg og kommuniserer tydelig. Han sier: «Jeg fikk god kontakt med flere, og det betydde noe for dem at jeg og de andre unge arbeidstakerne var der. Det gav meg god erfaring videre som praksiselev, og jeg var da tryggere i arbeidet med de eldre i sykehjemmet». Kroken sykehjem deltok i det nasjonale Kvalitetskommuneprogrammet i perioden I den forbindelse ble prosjektet Aksjon sommerjobb 2009 gjennomført. Det var ønskelig å knytte kontakt mellom ungdom i nærmiljø og pasientene på sykehjemmet. Ungdom i alderen år fikk tilbud om sommerjobb i tre uker. Hensikten var å gi et positivt innblikk i eldreomsorgen med inspirerende og lystbetonte aktiviteter i samhandling mellom unge og eldre. Delmål i prosjektet var å øke kvalitetstid til pasienter gjennom miljøtiltak sammen med ungdom, gi økt kunnskap til ungdom om eldre i sykehjem, å øke interessen for helse- og omsorgssektoren og å motivere ungdom til å velge helseutdanninger. Sykehjemmet mottok 17 søknader og 6 ungdommer fikk tilbud om jobb. Prosjektet ble svært godt evaluert av både pasienter, pårørende, ansatte og av ungdommene selv. Det ble derfor videreført til flere sykehjem og hjemmetjenester i Tromsø kommune i 2010 og I 2010 deltok fire sykehjem i Tromsø kommune. Det ble mottatt 51 søknader og 33 ungdom fikk tilbud om jobb. I 2011 deltok fire sykehjem og to dagsenter i kommunen. 90 ungdom søkte om sommerjobb der 37 fikk jobbtilbud. «Aksjon sommerjobb» ble avsluttet som prosjekt i Prosjektet er implementert og videreføres i Tromsø kommune under tiltaket «Aksjon Ungdom». I 2012 deltar tre hjemmetjeneste-enheter og alle fem sykehjemmene i kommunen. Det er besluttet å tilby 55 ungdommer sommerjobb og disse starter sin jobb i Tromsø kommune den 25. juni. Da møtes de til en fellesopplæringsdag i kommunestyresalen der ordfører Jens Johan Hjort er en av innlederne. Toril Bülow FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem Troms

4 4 NYHETSBREV Musikkterapi Nye toner på Sør-Tromsøya sykehjem Musikkterapeut, Merethe Vadstein Welle. Hver torsdag formiddag er det tid for musikkterapi ved avdeling Liljekonvall ved Sør-Tromsøya sykehjem (STS). Tilbudet omfatter både en felles musikkstund og individuell musikkterapi, og er en del av Prosjekt Stimuli som ble startet ved sykehjemmet i Musikkterapeut Merethe Vadstein Welle har ansvar for gjennomføringen. Hallo og velkommen, her er Turid og her er Ole, godt å se deg, hei på deg! Alle beboerne som ønsker det, deltar på felles musikksamling. Hver enkelt av beboerne blir nevnt ved navn og Merethe passer på å gå nær dem som kanskje ikke klarer å følge så nøye med. Hun fanger blikket til den enkelte og ser den enkelte. Ingen blir glemt og dette er også med på å sette en trygg ramme. Merethe forteller at gjentakelse er viktig med hensyn til det å oppleve Foto: Anne Serine Fottland mestringsfølelse. Det kan ses et forsiktig smil, og et par øyne som lyser opp når navnet deres nevnes. Merethe velger sanger som inkluderer bevegelse og som oppfordrer til samspill. Hun forteller at musikkstunden kan gjøre at beboerne kan glemme seg selv litt; de samles om noe felles, og i en trygg ramme. Hun er opptatt av å vite så mye som mulig om de enkelte beboernes favorittsanger, slik at musikkstunden alltid inneholder en sang som en av beboerne har et spesielt forhold til. Slik tenker hun at den enkelte kan føle seg sett, og også føle seg tryggere i det store fellesskapet. Ta Nordlandsnetter i favn om du kan, som det vakreste du øyner i verden Dette er velkjente ord og toner, og det er flere av beboerne som synger forsiktig med. Det var pent sier Mary når sangen stilner. Merethe forteller at hun ofte bare tar ett av versene i sangene; Mange av beboerne opplever selv at de glemmer mer og mer. De snakker om dette, og uttrykker usikkerhet. De fleste mestrer imidler-

5 5 FAKTA: Musikkterapi kan forstås som en hjelp til økt handleutfoldelse. Gjennom å trene klienten i oppmerksomhet, orienteringsevne, ego-styrke, motoriske funksjoner, taleevne, språk og sosiale funksjoner, vil musikkterapeuten sette individet i stand til å overkomme hindringer som står i veien for økt livsutfoldelse (Ruud, 1980:13, 42). tid å synge ett vers, og da er det viktig og stoppe på toppen. Et alternativ er å bruke sanghefter, men den beste kontakten får de med hverandre når de ikke trenger disse, sier Merethe. Individuell musikkterapi Når jeg banker på hos Turid er hun og Merethe i gang med samstemt sang, akkurat nå er det Per spelmann som lyder. Etter hvert blir det både Har du hørt historien om de tre små fisker, Boogie woogie og Blott en dag. Repertoaret er stort, og sanger med mulighet for bevegelse og sanger av Lina Sandell er favoritter. Mellom sangene tar de seg tid til en prat, og det er tydelig et tillitsforhold mellom de to. Hva betyr disse sangstundene for Turid? Hun forteller at når pleiepersonalet under frokosten opplyser om at i dag er det torsdag, så da kommer Merethe, blir hun så glad. Dette er ukas høydepunkt! Musikk gir henne mye glede; hun gledes i øyeblikket og kan hente fram minnene og tonene i ettertid, noe som gir dobbelt glede. I individuell musikkterapi er et av tiltakene å finne ut hvilke musikkpreferanser den enkelte beboeren har. Merethe understreker at det essensielle i individuell musikkterapi er at musikken nettopp skal være individualisert, og at det i fremtidig arbeid vil være viktig å jobbe mer strukturert med beboernes musikkpreferanser. Her er pårørende en viktig kilde. Prosjekt Stimuli Prosjekt Stimuli kom i gang på initiativ av tidligere pårørende Kjerstin Haukland, og er et samarbeid mellom Brukerrådet ved Sør-Tromsøya sykehjem, STS, Kulta og Kulturskolen. Prosjektet har følgende innhold; KlokkeKlovnene, Bevegelse fra hjertet, Musikk som medisin og Musikkterapi. Målet er å gi beboere med demenssykdom stimulerende og gode opplevelser, samt å arbeide for at lokale krefter kan lære disse metodene. Sør-Tromsøya sykehjem arbeider for å utdanne ansatte og å implementere metodene i det daglige arbeidet, og så langt er det bare Musikk som medisin som ikke er prøvd ut. Begrepet er hentet fra Bergen Røde Kors sykehjem (BRKS), hvor de gjennom flere år har benyttet musikk i omsorgen og behandlingen av sykehjemsbeboerne. Prosjektet har så langt fått økonomisk støtte fra Tromsø kommune, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Troms og Frie midler USHT Troms. I tillegg bruker alle samarbeidende institusjoner av egne midler. Merethe Vadstein Welle har mastergradsutdanning fra Norges Musikkhøgskole/Høgskulen i Sogn og Fjordane, og er ellers ansatt ved musikklinja på Kongsbakken videregående skole. Referanser Musikkprosjektet ved Bergen Røde Kors sykehjem. Hentet fra Brukerrådet ved Sør-Tromsøya sykehjem: PS: Prosjekt Stimuli , prosjektbeskrivelse Versjon 2.0 Ruud, E. (1980). Hva er musikkterapi? Oslo: Gyldendal forlag. Anne Serine Fottland Daglig leder Senter for omsorgsforskning Universitetet i Tromsø Demensdagene i Tromsø 2012 Utviklingssenter for sykehjem i Troms har fått videre tilskudd til drift av Demensfyrtårn arbeidet. Dermed er det klart for å videreføre «Demensdagene i Tromsø», og arrangementet blir gjennomført september Målet med demensdagene i Tromsø er å spre informasjon og kunnskap til den allmenne befolkning i Tromsø om demenssykdommer og hvilke tilbud som finnes i Tromsø for personer med demens og deres pårørende både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker at dette skal være et lavterskeltilbud for etablering av kontakt mellom fagmiljø, frivillige / humanitære organisasjoner - og byens befolkning. Fokusområde i 2012 er; «Å være pårørende - i ulike sykdomsfaser» På Tromsø bibliotek opprettes det en egen avdeling der med demensinformasjon. Utover dette planlegges det at aktuelle filmer vises på Verdensteateret disse dagene, foredrag vil bli avholdt av lokale og nasjonale foredragsholdere samt at helsepersonell er synlige på informasjonsstand på biblioteket etc. Det blir en unik mulighet til å ta uformell kontakt med helsepersonell disse dagene. Nærmere program vil bli publisert gjennom nettsider og annonsering.

6 6 NYHETSBREV Foto: Nina M. D. Evanger Flytte og flytte en gang til Hjemfølelse er viktig og demenssykdom er en trussel mot opplevelse av hjemlighet. Forandring av bosted for den som er demenssyk, hva de flytter fra og hva de flytter til, har betydning for pårørende og påvirker deres livssituasjon og hverdagsliv. Intensjon med denne masterstudien var å rette fokus mot pårørende og deres erfaringer når en ektefelle eller forelder med demenssykdom flyttet fra skjermet avdeling til somatisk sykehjemsavdeling. To ektemenn og to døtre til personer med demenssykdom ble intervjuet. Kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet for å analysere intervjuene. Ektemennene og døtrene beskrev betydningen av at den demenssyke følte seg hjemme og at de som pårørende følte seg velkommen i avdelingen hvor deres ektefelle og forelder bodde. Ektemennene opplevde flytting til skjermet avdeling som vanskeligst. De beskrev ensomhet og savn etter hvert som kona ble sykere hjemme, og deres opplevelse av hjemlighet i eget hjem ble redusert. Opplevelsen av hjemløshet vedvarte etter at kona flyttet til skjermet avdeling. Begge beskrev at de fikk det bedre da deres koner flyttet til somatisk sykehjemsavdeling. Den ene ektemannen sa at han følte seg hjemme i somatisk sykehjemsavdeling fordi han fikk god kontakt og et nært samarbeid med personalet. Den andre ektemannen hadde lite kontakt med personalet, men opplevde økt mulighet for privatliv med sin kone. Begge ektemennene var tilfreds med kvaliteten på omsorgen både på skjermet og somatisk avdeling. FAKTA: Å flytte en ektefelle eller en forelder til sykehjem oppleves som en av mange kriser for pårørende. Kun 16 % av de som bor på sykehjem har et tilrettelagt botilbud på skjermede avdelinger, til tross for at ca 80 % av pasienter i norske sykehjem har kognitiv svikt. Når pasienter med demenssykdom blir sykere mentalt og fysisk, må mange flytte fra skjermede til somatisk sykehjemsavdelinger. Døtrene beskrev at deres forelder fikk god omsorg og at de som pårørende ble sett og hørt av personalet på skjermet avdeling. På somatisk avdeling erfarte døtrene at deres forelder fikk omsorg av dårlig kvalitet og at personalet ikke innbød til kommunikasjon og samarbeid med pårørende. Døtrene følte seg ikke velkommen når de kom på besøk og de opplevde flytting fra skjermet til somatisk avdeling som vond og vanskelig. De fire pårørende i studien beskrev at omsorgen på somatisk avdeling i hovedsak dreide seg om å ivareta fysiske behov. De opplevde også at personalet var lite synlig i avdelingen. Studien viser at miljø i avdelingen og personalets holdninger og handlinger, samt kvaliteten på omsorgen har betydning for pårørende sine opplevelse av hjemlighet, noe som igjen påvirker deres egen livssituasjon og hvordan de har det i hverdagen. Toril Bülow FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem Troms

7 7 Qi-gong-trening for eldre gir harmoni og livsglede Kva metodar kan me nytte oss av for at våre brukarar, også personar med demenssjukdom, på ein god måte kan meistre kvardagsstresset? Korleis kan me påverke til at dei senker skuldrane? Dette var spørsmål personalet på Nordøya dagsenter stilla seg då dei søkte Frie midlar frå UHT for 2011 Dagsenteret har lenge hatt trim på programmet som ein dagleg aktivitet. Der såg dei den positive effekten av å runde av med avspenningsøvingar særleg på personar med mykje stress og uro. I eit anna prosjekt hadde dei blitt kjent med Marit Landsend som var Qi-gong instruktør. Og etter litt planlegging fann dei ut at dei ville prøve dette på ei gruppe av 8 eldre mellom 70 til 90 år frå Nordøya heimeteneste. Gjennomføring Dei 8 brukarane hadde ulikt funksjonsnivå. Dei trena 12 gonger i alt, det var 1 ½ time kvar gong med sosialt samvær og grøn te. Som ein del av langtidsplanlegginga fekk prosjektleiarane opplæring for å lære seg å bruke dette seinare. Dei fekk god støtte av anna personale som då heimetenesta tok på seg og køyre brukarane sine til treninga. Elles vart det brukt ein del tid på å få inn nok støtte til å kunne lønne instruktør. I tillegg til eigen innsats frå Nordøya dagsenter og Frie midlar fekk dei støtte frå Nasjonalforeningen for folkehelsa. Gode erfaringar Dei fekk mange gode tilbakemeldingar undervegs i prosjektet. Utsegn som dette seier det meste: «Æ søv så mykje betre», Når æ blir redd bruker æ pusten som æ har lært, det hjelper», «Æ blir så glad i meg sjølv etter trening», «Æ har fått så mye energi at æ e begynt å vaske rundt» og «Æ trur det her hjelper folk gjennom mørketida» Dagsenterpersonalet fortel at den viktigaste erfaringa er at Qi-gong tek ned stress både hjå brukarar og personale. Det gir ro, stilla, energi, harmoni og livsglede. Brukarar lærte å lindre eigne smerter, og dei opplevde fysisk betring særleg på området balanse. Trine Gry Johansen (t.v.), Brit Veblungsnes og Marit Landsend demonstrerer Qi gong på Vårkonferansen. Foto: Elisabet Sausjord FAKTA: Qi = energi Gong = arbeid Om du vil har meir informasjon om Qi-gong og prosjektet på Nordøya dagsenter ta kontakt med prosjektleiarar Brit Veblungsnes ( ) og Trine Gry Johansen ( ) Prosjektansvarleg: Britt Hermansen Vegen vidare Dette er ei treningsform som egner seg for alle uansett alder og dei er ikkje i tvil om at dette er noko dei vil arbeide vidare med. Trenings- og mestringsgleda var stor, sjølvkjensla auka og det er blitt større fokus på trening frå brukarane. Dei har innført Qi-gong som ein del av den daglege trimmen. Det skal og lagast eit fast Qi-gong program som passar for alle, og resten av personalgruppa vil få eit tilbod om opplæring. Elisabet Sausjord Utviklingssenter for heimetenester Troms

8 Kontaktpersoner Sykehjem Toril Bülow FoU-leder sykehjem Tlf Kirsti Hagen Fagutviklingsspl. sykehjem Tlf Lisbeth Remlo Abelsen Fagutviklingssykepleier sykehjem Tlf Jan Erik Risvik Enhetsleder Kroken sykehjem Tlf Hjemmetjeneste Elisabet Sausjord, Fagleder hjemmetjenesten Tlf May Iren Bendiksen Fagleder hjemmetjenesten Tlf Elin Albrigtsen Enhetsleder Kvaløya hjemmetjeneste Tlf Bodil E. Skotnes Enhetsleder Nordøya hjemmetjeneste Tlf Senter for Omsorgsforskning: Torunn Hamran Faglig leder Tlf Redaksjonens e-postadresse Anne Serine Fottland Daglig leder Tlf Utvikling gjennom kunnskap

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

FAGNYTT I NORD NR 3. - SEPTEMBER 2012

FAGNYTT I NORD NR 3. - SEPTEMBER 2012 FAGNYTT I NORD NR 3. - SEPTEMBER 2012 Kva lærde du på jobben i dag, kjære kollega? Side 2 Aktivitet er alt som skjer side 3 Fersk forskningsrapport om hjemmetjenesten side 6 Klarer vi å se sammenhengen?

Detaljer

FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012

FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012 FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012 Velkommen som medarbeider! Side 2 Smerter hos personer med demens i sykehjem side 3 Fagfordypning gjør at vi føler oss tryggere i faglige sammenhenger side 6 Avlastning

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Tromsø Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

DEMENSDAGENE I TROMSØ GOD INFORMASJON FREMMER ÅPENHET

DEMENSDAGENE I TROMSØ GOD INFORMASJON FREMMER ÅPENHET DEMENSDAGENE I TROMSØ GOD INFORMASJON FREMMER ÅPENHET Veileder til inspirasjon for gjennomføring av arrangement i tilknytning til Alzheimerdagen 21. september 1 Innhold Om veilederen Bakgrunn og hensikt

Detaljer

Musikkprosjekt Skytta demenssenter Rapport juni 2014 «Med sofaen som musikkscene»

Musikkprosjekt Skytta demenssenter Rapport juni 2014 «Med sofaen som musikkscene» Musikkprosjekt Skytta demenssenter Rapport juni 2014 «Med sofaen som musikkscene» Juni 2014 Bente Sande Granberg, Trude Hande Hjelset og Heidi Mette Karlsnes Foto: Rita Romskaug 1 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon.

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon. U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 2. - JUNI 2014 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I ERNÆRINGSARBEID Side 3 BRUK AV VIDEOKONFERANSE

Detaljer

FAGNYTT I NORD NR 3 - SEPTEMBER 2011

FAGNYTT I NORD NR 3 - SEPTEMBER 2011 FAGNYTT I NORD NR 3 - SEPTEMBER 2011 VIL DU STARTE ET PROSJEKT? SIDE 2 DEMENSDAGENE I TROMSØ SIDE 3 IDENTITETSBEVARENDE OMSORG FOR PERSONER MED ALZHEIMERS SYKDOM OG DERES FAMILIER SIDE 6 INTERESSANTE PERSPEKTIV

Detaljer

RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I HEIMETENESTA. DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Side 4-5 RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM AKTIVITET I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV

RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I HEIMETENESTA. DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Side 4-5 RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM AKTIVITET I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 1. - MARS 2014 DEMENSFYRTÅRN LOFOTEN Side 4-5 RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM

Detaljer

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller ved at du ikke klarer å innrette deg slik at det som blir

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 3. - OKTOBER 2014 DET GODE DAGSENTERET I HJEMMETJENESTEN Side 3 LÆRINGSNETTVERK

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

HVORFOR «AKSJON UNGDOM»?

HVORFOR «AKSJON UNGDOM»? Veileder for planlegging og gjennomføring 1 Foto: Toril Bülow HVORFOR «AKSJON UNGDOM»? Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i årene framover. Befolkningsgruppen over 67 år vil øke

Detaljer

Blir en årlig tradisjon

Blir en årlig tradisjon FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2011 LAVVO EN INNGANGSPORT TIL NATUROPPLEVELSER SIDE 2 DEMENSPRISEN 2011 FOR TROMS SIDE 3 HJEMMESYKEPLEIEN SOM LÆRINGSARENA FOR SYKEPLEIESTUDENTER SIDE 6 Å ANVENDE EGEN

Detaljer

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Aksjon Ungdom Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Tromsø kommune gir sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år på sykehjem, hjemmetjeneste og på dagsenter Sammen for

Detaljer

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord Undervisningsheimetenesta i TROMS Elisabet Sausjord 17.03.10 ES 2010 Etablering av undervisningsheimetenester er ei ny omfattande satsing innan helse- og omsorgstenesta der det vert gitt tilskotsmidlar

Detaljer

FAGNYTT I NORD NR 2. - JUNI 2011

FAGNYTT I NORD NR 2. - JUNI 2011 FAGNYTT I NORD NR 2. - JUNI 2011 DEN MANGFOLDIGE KOMMUNEHELSETJENESTEN SIDE 2 Demensomsorgens ABC ALLE BURDE FÅ DETTE! SIDE 3 LÆR Å LEVE MED HJERNESLAG SIDE 6 Vårkonferansen SOM EN POSE TWIST SIDE 7 Et

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

HVOR ER VI, HVA GJØR VI, HVOR VIL VI? - USHT Troms og samarbeid med kommunene i fylket Side 2 PRIORITERING OG FORDELING I OMSORGSTJENESTENE

HVOR ER VI, HVA GJØR VI, HVOR VIL VI? - USHT Troms og samarbeid med kommunene i fylket Side 2 PRIORITERING OG FORDELING I OMSORGSTJENESTENE U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 4. - DESEMBER 2014 HVOR ER VI, HVA GJØR VI, HVOR VIL VI? - USHT Troms og samarbeid

Detaljer

Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i 2013.

Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i 2013. NYHETSBREV NR. 4 2010 I dette nummeret: Dyre hjelpemidlar blir dei rett brukt? Samhandling om kreftpasienten Pillefokus på sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø Hjelp meg å huske gratis DVD Systematisk etikkarbeid

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Fagnytt i nord. Diabetes pilotstudie. Hjemmetjenesten -en sårbar læringsarena. God tannhelse. Tekster fra et levd liv NR 1 - FEBRUAR 2016.

Fagnytt i nord. Diabetes pilotstudie. Hjemmetjenesten -en sårbar læringsarena. God tannhelse. Tekster fra et levd liv NR 1 - FEBRUAR 2016. Fagnytt i nord U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktob lvalusaid ovddidanguov Romsa NR 1 - FEBRUAR 2016 Hjemmetjenesten -en sårbar læringsarena Side 2 God

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016 Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo Heidi Hetland 2016 Utvelgelse av kandidater Utvelgelsen skulle være tilfeldig ut fra bestemte kriterier basert på beboernes

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Livsglede i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson

Livsglede i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson Livsglede i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Bakgrunn Politisk beslutning om at alle HVS skulle sertifiseres som livsgledesykehjem (2011) Eldreplan 2016-2026 Planen skal tilrettelegge for: At

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010 I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom Forståelse og mestring av utfordrende

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem

Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem Den gode dagen «Sterke fellesskap er den beste grunnmur for den enkeltes

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

STRUKTUR OG KVALITET

STRUKTUR OG KVALITET U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 4. - DESEMBER 2013 FAGLIG UTVIKLINGSSAMARBEID Side 2 DEN GODE DAGEN Side 3 PROSJEKT

Detaljer

Flora kommune. Pleie- og omsorgstenesta

Flora kommune. Pleie- og omsorgstenesta Flora kommune Pleie- og omsorgstenesta Musikkterapeut i omsorgstenesta-ein ressurs! Nokre betraktningar, erfaringar og kanskje nokre gode råd Musikkterapeut i Flora- litt historikk Vedtatt oppretta i 2012,

Detaljer

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Prosjekt 8-84-3212 Aktivitetsvenn for hjemmeboende med demens i Stavanger Finansiert av Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Bakgrunn Prosjekt Aktivitetsvenn

Detaljer

Tromsø Eldreråd. Sør-Tromsøya Sykehjem.

Tromsø Eldreråd. Sør-Tromsøya Sykehjem. Tromsø Eldreråd Sør-Tromsøya Sykehjem. Årsmelding for 2008 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2008 Fra 01.01 1992 er det ved lov bestemt at kommunen skal ha eldreråd. Tromsø Kommune har hatt eldreråd siden 1981.

Detaljer

Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel:

Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel: Søreide sykehjem Grunnane 71, 5251 Søreidgrend Tel: 53 03 76 80 Søreide sykehjem Bergen Kommune Søreide sykehjem driftes av Bergen Kommune. Sykehjemmet var nytt i 2004 og har 90 plasser som disponeres

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

FAGNYTT I NORD NR 1. - MARS 2012

FAGNYTT I NORD NR 1. - MARS 2012 FAGNYTT I NORD NR 1. - MARS 2012 KUNNSKAPSUTVEKSLING I DET DAGLIGE ARBEIDET VED SYKEHJEM SIDE 2 LÆRE - FOR Å LÆRE VIDERE SIDE 3 DEN GODE DAGEN SIDE 6 SMERTE- OG SMERTEVURDERING HOS SYKEHJEMSPASIENTER SIDE

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer?

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Eli Nordskar, rådgiver/psykomotorisk fysioterapeut Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN Tromsø

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms 1 Fagutvikling handler ikke om å fylle et spann, men å tenne en ild Fritt etter Yeats 2 Kjerneinstitusjon

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Skaper livskvalitet Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Memoria er en digital minnebok der pårørende kan dele livshistorien til personen gjennom bilder, historier og relasjoner. I Memoria har

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

Alle har vi noen minner

Alle har vi noen minner REMINISENS PROSJEKT Alle har vi noen minner VED TJÆRAHÅGEN BOFELLESKAP 2007 PROSJEKT ANSVARLIGE: LISBETH B. PETTERSEN ANN-MARIT TVERÅ LINE VENES MÅL MED PROSJEKTET: Vårt hovedmål var å sette reminisens

Detaljer

«Demensdagene i Tromsø 2012»

«Demensdagene i Tromsø 2012» Rapport publisert DESEMBER 2012 «Demensdagene i Tromsø 2012» Evalueringsrapport 1 Demensdagene i Tromsø 18. 21. september 2012 Demensdagene i Tromsø ble arrangert for andre gang 2012. Kroken sykehjem,

Detaljer

Kommunene tar grep. Den kompetente sykepleier i hjemmetjenesten Side 2. Tidsskrift for omsorgsforskning Side 3. Omsorgsbiblioteket.

Kommunene tar grep. Den kompetente sykepleier i hjemmetjenesten Side 2. Tidsskrift for omsorgsforskning Side 3. Omsorgsbiblioteket. Fagnytt i nord U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 2. - MAI 2015 Den kompetente sykepleier i hjemmetjenesten Side 2

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens!

Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens! Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens! Masfjorden kommune har eit folketal på 1652 og eit areal på 558 km2. Kommunen er geografisk inndelt i tre soner, der kvar sone

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem

Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem Å legge til rette for en meningsfull hverdag. Aktivitet ; Hvorfor er det

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER BAKGRUNNSOPPLYSNINGER Beboerens navn: Fødselsdato: Opplysningene er gitt av : Beboer: Pårørende Begge Navn på pårørende som har gitt opplysningene: HVORFOR DETTE BAKGRUNNSOPPLYSNINGSSKJEMA? Dette skjemaet

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Hvorfor planlegge for alderdom? FAKTA: - Andelen over 80 år vil fordobles mot 2030 - Andelen yrkes aktive reduseres i samme periode - Dagens omsorgstjenester

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten Regional konferanse for eldremedisin 4. juni 2014 Demensarbeidslag i hjemmetjenesten Presentasjon ved Unni Rostøl leder utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring Erfaring med helgesamlinger for yngre personer med demens og deres pårørende Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as 14.10.2014 1 Møteplass for mestring Helgesamling

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer