ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og"

Transkript

1 Og Elektro- Osmose Pilotprosjekt Nummer: P R Gjennomført av IKM Laboratorium AS i samarbeid med Elektro Puls Teknolier AS. Forord Fil: \\nexus\wwwhosted\eptweb\rapporter\1 rapport ikm. p r.doc Side: 1 av 31 Porsgrunn: Tlf. : (47) Faks: (47) Vipeveien 51, 3917 Porsgrunn. Norway. Organisasjonsnummer MVA Bank konto E.Mail: eller Web. Side WWW. ept no.

2 Byggeier hadde hatt huset i ca 1 år. Bygget er satt opp ca Den forrige eier hadde senket kjeller gulv ca 50 cm for å få full takhøyde innredet kjeller er på 50m 2. Nåværende byggeier var ikke kjent med hvordan de kledde veggene var bygget etter senking av kjeller var innredet ferdig. Nå værende byggeier merket fuktig luft kjellerlukt så byggeier åpnet på kledning i kjeller vegger der viste det seg at det var store vannlekkasjer direkte åpninger i alle yttervegger i den del av den nyoppsatte nedgravde yttervegger av delvis leca naturstein betong store åpne felter hull i den nyeste konstruksjon. I tillegg var det langs alle yttervegger støpt en vannrenne som var åpen hvor det var stående vann i rennen mellom yttervegg innekledning. Ifølge nåværende byggeier har entreprenører som har sett på dette uttalt at her er det bare å rive sette opp nytt. Innmiljø ekspert Gaute Flatheim har i følge nåværende byggeier så sett på forholdene uttalt at dette bør rives bygges nytt det går ikke å få et godt innmiljø i bygget med slik fukt, råte sopp problemer spesielt med de store fukt flytende vann problemer. Byggeier tok kontakt med Elektro Puls Teknolier AS (EPT) etter at han hadde sett annonsen til EPT i Ingeniør Nytt EPT diskuterte problemet EPT mente klart at dette var løsbart med det patenterte EPT systemet. Byggeier reiste fra Stavanger til EPT`s kontorer i Porsgrunn saken ble grundigdiskutert Hasse Halvorsen reiste over til Stavanger for å gjennomføre en fukt registrering av konstruksjonene gjennomføre en Tilstandsrapport for å få de nødvendige data om diverse problemer i med konstruksjon. Første vurdering fra de opplysninger byggeier hadde gitt fått opplysninger fra EPT var at dette er løsbart. Konklusjon etter befaring fukt registreringen var at dette er løsbart med tanke på de eldste konstruksjoner i forhold til fukt i betongkonstruksjon betong i gulv vegger. Når det gjelder den nye vegg som var satt opp under eksisterende konstruksjon ned til betong gulv må det settes opp en ny betong vegg som støpes fra gulv opp under gamle yttervegg i tillegg må denne påstøp støpes 10 cm opp på gammel vegg for å få en elektrisk forbindelse mellom ny gammel betongkonstruksjon. Skisse nr 1 side 4, viser hvordan dette var utført med fukt vannlekkasjer. Skisse nr 2 side 4, viser hvordan dette ble gjennomført med løsning fra EPT. Fremdriftsplan: Side: 2 av 31

3 01. November 2001: Måling av fuktighet i vegger grundig gjennomgang av kjelleren, data til tilstandsrapport innhentes. 20. November 2001: Montering av Elektro- Osmose anlegg i kjelleren. 11. Desember 2001: Testkjøring av anlegget. 21. Desember 2001: Grundige målinger av fuktighet temp. i veggene gjennomføres. 07. Januar 2002: Oppstart av anlegget. 09. Januar 2002: Strømtrekkmålinger av anlegget. 14. Januar 2002: Strømtrekkmålinger av anlegget. 21. Januar 2002: Strømtrekkmålinger av anlegget. 25. Januar 2002: Grundige målinger av fuktighet temp. i veggene gjennomføres. 31. Januar 2002: Strømtrekkmålinger av anlegget. 07. Februar 2002: Grundige målinger av fuktighet temp. i veggene gjennomføres. 17. Februar 2002: Strømtrekkmålinger av anlegget. 28. Februar 2002: Grundige målinger av fuktighet temp. i veggene gjennomføres. 01. Mars 2002: Avlesning av temperatur fuktighetslg fra inne klima ute klima. 03. Mars 2002: Strømtrekkmålinger av anlegget. Skisse 1 6 I kl d i Side: 3 av 31

4 4. Gammelt gulv nivå. 1. Eksisterende sement fra ca 1920 Flytende vann kommer inn i 2. Ny påstøp Leca med mangel på bæring av bygget med fysiske åpninger i det utførte arbeide slik at flytende vann kommer inn i tillegg til vann i damp form. område 6 5. Overvanns renne inne ved ny veg inne i bygget mellom betong Leca vegg innekledning. Skisse 1 viser hvor fukt/ flytende vann kom inn i konstruksjon inn i kjeller rom. Skisse 2 4. Positiv elektrode 1. Eksisterende sement fra ca Flytende vann kommer ikke inn i bygget 2. Ny påstøp av betong som er fylt helt ut alle hulrom opp under eksisterende gammel konstruksjon 5 cm opp på gammel veggs innerside med installasjon av positiv elektrode for EPT systemet. 3. Ny støp av betong gulv 5. Negativ elektrode Skisse 2, viser hvordan reparasjon i yttervegger er utført. Viser i tillegg en positiv elektrode en negativ elektrode hvor positiv pulserende svak strøm gir positiv pulserende spenning ut til den negative elektrode den pulserende spenningen trekker med seg vann ioner ut til den negative elektrode. Side: 4 av 31

5 Fukt temperatur målinger Fukt temp målinger ved første måling er utført av EPT AS som et ledd i opplæring av folk fra IKM Lab. Innen teknolien. 1. Punkt 1 Måling av fukt i betongkonstruksjon som yttervegger, innervegger tykkelse 25 cm i snitt gulv tykkelse fra 7 til 10 cm tykt. Målemetode: Boring av hull inn i veggkonstruksjon diameter Ø 16 m.m. dybde i alle vegger er bor huller på 5 cm 10 cm inn i konstruksjon. Se skisse nr 3, side 6. Måleresultat RF% temp se tabell nr 1, side 16. Tillegg: Analysering av fuktmålinger for å dokumentere hvor fukt kommer fra hvordan den fukt vandrer i konstruksjon i de plasstøpt betong yttervegger med store mengder av prosentstein som fyll i sementen. Analysene dokumenterer at hele eksisterende betongkonstruksjon innholder relativ fukt RF % fra 94% ved +8,5 o C 100% ved + 6,2 o C tabell nr 1, side 16. EPT ingineer løsning utfører installasjon av EPT systemet. IKM Laboratorium AS gjennomfører alle fukt, temp strømtrekk målinger over en 3 mnd. tidsakse uavhengig av EPT. Side: 5 av 31

6 Oversikt over målepunkter: Skisse nr 3 Målepunkt i vegg Målepunkt 1-4 Målepunkt i vegg Vegg 1 Målepunkt 24 i gulv Vegg 5 PIPE Vegg 2 Vegg 4 Målepunkt 5-8 Målepunkt Målepunkt 9-12 Målehull 24: 7 cm ned i gulv, 99,1% RF v/+11,2 o C. Vegg 3 Sign. Dato Tegnet av Godkjent av: FHA IKM : P R: Objekt kjeller. Målinger i vegger foretatt den, 1. November 2001: Tegn.: nr 1, Sett ovenfra Side: 6 av 31

7 Skisse 4 VEGG no. 1 (stående) Vindu Sprekk 1, vegg Tildekket vegg Målehuller inne i vegg Stål rør gjennom vegg Målehull 1: 5 cm inn i konstruksjon. Målehull 2: 10 cm inn i konstruksjon. Målehull 3: 5 cm inn i konstruksjon. Målehull 4: 10 cm inn i konstruksjon. Målehull 20: 5 cm inn i konstruksjon, 92,6% RF v/+8,5 o C. Målehull 21: 10 cm inn i konstruksjon, 95,6% RF v/+7,9 o C. Målehull 22: 5 cm inn i konstruksjon, 99,5% RF v/+5,4 o C. Målehull 23: 10 cm inn i konstruksjon, 99,1% RF v/+11,2 o C. Se skjema 1 side 16 fuktmåling temperaturer i konstruksjon. Skisse 5 Side: 7 av 31

8 VEGG no. 3 (stående) Vindu Vindu Sprekk 1, vegg 3. Sprekk 2, vegg 3. Målehuller inne i vegg Støpeskjøt i veggen Hull i vegg Målehull 9: 5 cm inn i konstruksjon, 96,8% RF v/+11,3 o C. Målehull 10: 10 cm inn i konstruksjon, 97,3% RF v/+11,0 o C. Målehull 11: 5 cm inn i konstruksjon, 90,9% RF v/+10,1 o C. Målehull 12: 10 cm inn i konstruksjon, 93,8% RF v/+10,9 o C. Skisse 6 Side: 8 av 31

9 VEGG no. 4 (stående) Vindu Målehuller inne i vegg Sprekk 1, vegg Hull i vegg Måle huller Målehull 13: 5 cm inn i konstruksjon, % RF v/+ o C. Målehull 14: 10 cm inn i konstruksjon, % RF v/+ o C. Målehull 15: 5 cm inn i konstruksjon, % RF v/+ o C. Målehull 16: 10 cm inn i konstruksjon, % RF v/+ o C. Målehull 25: 5 cm inn i konstruksjon, 94,2% RF v/+8,8 o C. Målehull 26: 10 cm inn i konstruksjon, 100% RF v/+6,2 o C. Det ble funnet store områder der det var vannmettet betong i vegg nummer 4. Sporadiske undersøkelser med Tramex Protimeter mini viste så at veggen var veldig våt. Som skisse 6 denne side viser at det er gjennomgående sprekker i betongkonstruksjon. Med utgangspunkt i målingene som er dokumentert ovenfor, ble det bestemt at det skulle monteres elektroder i vegger gulv som vist på Installasjonstegning side 11 skisse 7, over EPT systemet elektro- Osmose. Side: 9 av 31

10 Sprekkene ble meislet opp tettet. Negativer (9 stk.) ble montert på utsiden av konstruksjonen. Monteringsarbeidene ble igangsatt 20. November Skisse 7. Tegning av installasjon av EPT systemet Elektro- Osmose installasjon i kjeller. Side: 10 av 31

11 N 8 P 1 N 7 N 1 PIPE P 2 N 6 YV 4 N 9 YV 2 N 2 P 5 P 6 P 4 P 3 N 5 N 4 N 3 Gulv Innervegger Styreskap for EPT systemet Negative Yttervegger Positiver Bilde nr 1 under, viser avflassing av murpuss maling samt mugg på betongkonstruksjon. Før dette ble synlig var veggene kledd med panel men det luktet kjeller, mugg innestengt. Det ert satt opp indre forskaling der hvor den gamle mur var undergravet grunnet at kjeller gulv var blitt senket. Den oppsatte grunnmur var ikke tett ville ikke kunne bære bygget over tid. Bilder tatt under montering av EPT systemet: Side: 11 av 31

12 Bilde nr 2 under, viser avflassing av murpuss maling samt mugg på betongkonstruksjon. Før dette ble synlig var veggene kledd med panel men luktet kjeller, mugg innestengt. Det er gjennomgående sprekk i betongkonstruksjon fra vindu ned til bunn av vegg. Nederst på vegg sees ny påstøp som går under eksisterende vegg, I ny støp er det lagt inn positive elektroder for EPT systemet før støp. Bilder tatt under montering av EPT systemet: Bilde nr 3under, viser avflassing av murpuss maling samt mugg på betongkonstruksjon. Før dette ble synlig var veggene kledd med panel men luktet kjeller, mugg innestengt. Den relative luft fuktighet i rommet var meget høy. Nederst på vegg sees ny forskaling ny påstøp som går under eksisterende vegg, I ny støp er det lagt inn positive elektroder for EPT systemet før støp. Bilder tatt under montering av EPT systemet: Side: 12 av 31

13 Bilde nr 4 under, viser avflassing av murpuss maling samt mugg på betongkonstruksjon.. Før dette ble synlig var veggene kledd med panel men luktet kjeller, mugg innestengt. Den relative luft fuktighet i rommet var meget høy. Bilder tatt under montering av EPT systemet. Bilde nr 5 under, viser avflassing av murpuss maling samt mugg på betongkonstruksjon.. Før dette ble synlig var veggene kledd med panel men luktet kjeller, mugg innestengt. Den relative luft fuktighet i rommet var meget høy. Viser forskaling av ny påstøp som går under gammel konstruksjon. Bilder tatt under montering av EPT systemet: Side: 13 av 31

14 Bilde nr 6 under, viser avflassing av murpuss maling, gjennomgående sprekker i konstruksjon i lengderetning av ytterveggen, gjennomgående sprekk opp til vindu, reparasjon av betong vegg med leca blokker hvor det ikke er tette fuger mellom blokkene ikke pusset mugg på betongkonstruksjon. Før dette ble synlig var veggene kledd med panel men luktet kjeller, mugg innestengt. Den relative luft fuktighet i rommet var meget høy. Viser forskaling av ny påstøp som går under gammel konstruksjon. Bilder tatt under montering av EPT systemet: Bilde nr 7 under, viser avflassing av murpuss maling, mugg på betongkonstruksjon.. Før dette ble synlig var veggene kledd med panel men luktet kjeller, mugg innestengt. Den relative luft fuktighet i rommet var meget høy. Viser forskaling av ny påstøp som går under gammel konstruksjon. Side: 14 av 31

15 Bilder tatt under montering av EPT systemet: Bilde nr 8 under, viser avflassing av murpuss maling på betongkonstruksjon. Før dette ble synlig var veggene kledd med panel men luktet kjeller, mugg innestengt. Den relative luft fuktighet i rommet var meget høy. Viser forskaling av ny påstøp som går under gammel konstruksjon. Bilder tatt under montering av EPT systemet: EPT systemet ble installert kjørt i test den satt i permanent drift den 07. Januar 2002, alt fungerte tilfredsstillende. Side: 15 av 31

16 Den 21. desember 2001 ble det plukket ut en del punkter for fukt temperatur målinger, målepunktene er inne i betongkonstruksjon er målepunkt no. 20, 21, 22, 23, 24, 25, (Se skisse 3 side 6, skisse 4 side 7, skisse 5 side 8 skisse 6 side 9). Videre ble det montert fukt temperaturmåler inne i kjeller lokalet tilsvarende fukt temperatur måler ut som begge 2 lget alle fukt temperaturer dette for å lge alle forhold for å kunne dokumentere at EPT systemet virker i tillegg vil kunne redusere fukt RF% inne i innluften i bygget samtidig at temperaturen økte inne i bygget. Ved siden av at EPT systemet redusere fukt % inne i betongkonstruksjon isolasjons evnen i betongkonstruksjon øker at energi til fordampning blir redusert til et minimum ( når temperaturen i innmiljøet øker uten at det blir tilført ny energi kommer temperatur økning av at det er mindre fukt/vann til fordamping energien går da kun til oppvarming av luften. I tillegg holder EPT systemet det flytende vann utenfor betongkonstruksjon. Fuktmålinger. Måleresultater av inn ute temperatur RF% fra frem til den Tabell nr. 1. Måleresultat % RF. C % RF. C % RF. C % RF. C % RF. C % RF C % RF C % RF C % RF C % RF C Ute Inne klima 63 8, Graf nr. 1, viser RF% temperatur ute inne Ute temp RF% Ute Inne temp RF% Inne Graf 1 dokumenterer at det er høy RF% i ute luften er RF% i innmiljøet på et akseptabelt nivå samt at temperaturen i innmiljøet er gått opp fra +8oC til +14oC uten tilføring av mer energi. Måleresultater i betongkonstruksjon fra desember 2001: Målepunktene som vi konsentrerer er beskrevet på side 15 andre avsnitt. Tabell nr. 2. Tabell nr. 3. Prøvehull: Innstikk: Side: 16 av 31

17 [cm] RF % RF% RF% RF% Temp. + o C. Temp. + o C. Temp. + o C. Temp. + o C. P % 92,60 % 91 % 85,00 % 8,5 8,5 13,1 12,6 P % 99,20 % 95 % 93,60 % 7,6 7,6 12,9 12,2 P % 95,60 % 96 % 95 % 7,9 7,9 12,2 11,0 P % 99,50 % 99 % 99 % 5,5 5,4 11,6 9,9 P % 99,10 % 98 % 98,70 % 11,2 11,2 11,2 10,5 P % 94,20 % 95,40 % 94 % 10,0 8,8 12,0 10,8 P % 100 % 99 % 98,70 % 10,0 6,2 11,7 10,5 P % 90,90 % 91,80 % 89 % 8,8 10,1 12,0 10,9 P % 93,80 % 94,30 % 91,60 % 8,0 10,9 11,7 10,6 Graf nr. 2. Graf 2 dokumenterer at EPT systemet oppnår den RF% som er satt for tørre betongkonstruksjoner selv om konstruksjon står nede i bakken Måleresultatene i Relativ fukt RF% skal ses sammen med graf nr. 3 tabell % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % RF % RF% RF% RF% Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5 Serie6 Serie7 Serie8 Serie9 Graf nr. 3. Graf 3 dokumenterer at EPT systemet oppnår den RF% som er satt for tørre betongkonstruksjoner øker temperaturen i betongkonstruksjon, selv om konstruksjon står nede i bakken Måleresultatene i temperatur skal ses sammen med graf nr. 2 tabell 2 over Temp. +oc. Temp. +oc. Temp. +oc. Temp. +oc Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5 Serie6 Serie7 Serie8 Serie9 Når fukt reduseres i kapillarene i et porøst medium som tegl, betong leca øker temperaturen i konstruksjon. Fig nr?? viser dokumentert at det er en fukt reduksjon fra 100% RF temp på +8 o C som de høyeste fukt målinger en reduksjon ned til 85% RF ved en temperatur økning opp til +12,6 o C. Uten at det er tilført noe mer energi til kjelleren ut over det som har vært til stedet hele tiden. Side: 17 av 31

18 Graf nr. 4 Graf 4 dokumenterer at RF % inne i inneluften holder seg meget bra selv om RF% ute øker. Temperaturen i inneluften øker av den grunn at det er mindre vann til fordamping som bruker energi til fordamping som nå er redusert. Det er ikke tilført noe nye energi kilder i kjeller. område 1 område 2 område 3 Område 4 område 5 område 6 område 7 Forklaring til hva som skjer i inneluften i forhold til uteluften før EPT systemet er satt i drift. Beskrivelse av inneklima i område 1 graf nr Før EPT systemet ble satt i drift innholdet inneluften høyere RF% enn uteluften dette er dokumentert i perioden fra frem til den Kalt område 1 i graf 4 med grønt felt i graf nr 4. Hvorfor det er høyere RF% i inneluften i kjeller enn det er ute har en naturlig forklaring. Fukt mengden i betongkonstruksjon som gulv yttervegger er årsak til stort fukt innhold i inneluften. Fukt/vann i kapillarene i betongkonstruksjon fordamper inn i inneluften. Ca 25% av et betongvolum er hulrom i enn eller annen form disse hulrom innholder fukt/vann. Det kan være opp til 250 liter vann pr m 3 betong ca 250 de fleste betongkonstruksjoner under bakke nivå er fulle av vann. Normalt i alle bygg går det vann gjennom kapillarene i betongkonstruksjon i damp form eller væske form dette fordamper på innerflaten av betongkonstruksjon slik at RF% i inneluften øker i forhold til ute luften. Til denne fordamping brukes det energi den energien kommer fra rommene uavhengig om det er varmekilder der eller ikke eller energien kommer fra konstruksjon som tak til første etasje. Hvorfor øker RF%? når temperaturen øker, for i luft Side: 18 av 31

19 med høyere temperatur er det plass til mer vann i dampform pr m 3 luft luften som er varmere søker da etter fukt i dampform. I alle tilfeller vil da luften hente fukt i dampform i fra den porøse betongkonstruksjonene dermed er fukt/vann transporten økt i kapilarene i betongen betong vil da hele tiden hente ny fukt i damp form flytende form fra undersiden yttersiden av betongkonstruksjon transportere inne tilsvarende fukt/vann som er fordampet på inner siden for å holde balanse forholde mest mulig i likevekt tilbake. Den naturlige kapillære vann oppsugs system er fra naturens side kan kun løses ved å tilføre større energi med motsatt polaritet slik at mann kan styre fukt/vann ut igjen den vei fukt/vann kom inn eller der hvor mann kan akseptere at fukt/vann kan aksepteres. PS. Hvorfor er det alltid kalt i en kjeller? Det går energi til fordamping av vann. Det går 3,5 kw til å fordampe 1 liter vann uavhengig av tid. Derfor er det kalt i en kjeller Beskrivelse av inneklima i område 2 i graf nr Etter at EPT systemet er satt i permanent drift i yttervegger betong gulv fra den frem til den Har RF% nivået gått ned i inneluften i kjeller. Grunnen til at RF% har gått ned i inneluften i kjeller er at fukt/vann nivået i betongkonstruksjon er redusert, slik at det i slutten av denne periode ikke fordamper like mye fukt/vann inn i kjeller lufte temperaturen i betongkonstruksjon er økt samt at mindre fukt RF% i inneluften temperaturen i inneluften er økt samt at RF% har gått ned i innelufte. I denne periode er RF% i uteluften i snitt gått fra ca 87 til 77% RF med temperatur ute har i snitt vært +5 o C mens RF% i inneluften er blitt redusert fra ca 87%RF til 63% RF temperaturen i rommet er økt fra +8 o C til +10 o C uten noe tilføring av mer energi. 3. I tillegg skal en være klar over at det er støpt nye vegger av betong lagt ny påstøp av betong på gulv til sammen 11M 3 betong som tilsvarer ca 2200 liter vann som skal fordampe ut i inneluften. I tillegg til det vannet som var i den vannmettet betong fra før i vegger gulv. VI legger da til grunn at det i den gamle betongen er hulrom på 25% av betongvolumet som er som følger: Gammel betong vegger 7 m lange * 4 stk= 28 lm * høyde 2 lm * tykkelse 0,20 lm = volum på 11,20 m 3 betong hvorav25% er hulrom som utgjør liter hulrom som er fylt med vann. 4. Gammelt betong gulv 7 m*7m = 49 m 2 * 0,10 cm = 4,9 m 3 betong hvorav 25% er hulrom som utgjør liter hulrom. 5. Ny påstøp på vegger gulv er oppgitt av T. A. Rusdal til å være 11 m 3 betong som utgjør liter vann. 6. Totalt er dette en vann mengde som er transportert ut av betongkonstruksjon på liter vann som er gram vann. 7. Målingene av RF % i inneluften i denne aktuelle perioden viser at RF% er gått ned i inneluften dette betyr kun at vannet fra betongen har gått ut av betongen ved hjelp av EPT Side: 19 av 31

20 systemet til grunn utenfor konstruksjon. Dette vil si at ,7 gram vann er gått ut av betongen fra den frem til den I den samme periode fra Og frem til den har temperaturen i inneklima økt fra +8 o C til+11 o C uten at det er tilført mer energi. Konklusjon av denne periode er at EPT systemet har redusert vannmengden i konstruksjon temperaturen er økt i innemiljøet i betongkonstruksjon er blitt tørrere. Dette er helt etter oppskriften. Beskrivelse av inneklima i område 3 i graf nr RF% er fortsatt på nedgang i innemiljøet på tross av at RF% øker ute det blir tilført store mengder vann i form av nedbør til ytterhuden av betongkonstruksjon Beskrivelse av inneklima i område 4 i graf nr Den er strømtrekket i EPT systemet steget til 48 milliamper samlet, her blir negativ nr 4 nr 9 kuttet ut vanntransporten får en annen retting en tidligere. Dette har som resultat at fukt/vann transporteres i betongen i lengre avstander inne i betongen før vannet går ut til de negative poler som er i drift kan dermed øker RF% så i inneluften i rommet slik at RF% i inneklima øker temperaturen i inneluften synker noe ned. 2. Men på tross av at det er koplet ut 2 negativer øker ikke RF% mer enn 10% fra 57%RF til 67 % RF i denne perioden fra til men RF % ute ligger på 98% RF temperaturen i samme periode er den samme +15 o C. Beskrivelse av inneklima i område 5 i graf nr Fra den frem til den øker RF% i innemiljøet temperaturen går ned i innemiljøet, Grunnen til dette er det som er beskrevet i punkt over om at det er koplet ut 2 stk. negativer. Legger vi til grunn at RF% ute går ned skulle RF% inne blitt lavere i stede for at RF% har gått opp. Igjen ser en at omlegging av negativene i EPT systemet gjør innvirkning på RF% i innemiljøet i konstruksjonene. Beskrivelse av inneklima i område 6 i graf nr Fra den frem til den reduseres RF% i innemiljøet fra 82% til 60% temperaturen er økt fra +9 o C til 16 o C mens RF % ute er økt fra 90% RF til 93 % RF. Grunnen til at RF% i inneklima er gått ned i denne perioden er at nå har fuktnivået i betongkonstruksjon blitt redusert etter at om. Forandringen i fukt/vann transport veien er nå bygget opp igjen men nå er vann transport mønster et annet i betongkonstruksjon. Fukt/vann mengden som nå kommer til overflaten på betongkonstruksjons innerside er nå mindre eller helt borte. Beskrivelse av inneklima i område 7 i graf nr Fra den frem til den er RF% gått ned til et RF% nivå på 85% som er meget tilfredstillende samtidig med at temperaturen i inneklimaet er på +15 o C. I tillegg skal det opplyses at det i hele test perioden har vært store nedbørsmengder som normalt ville gi et meget høyt RF nivå i inneklimaet. Side: 20 av 31

21 Strømtrekkmålinger av EPT systemet Tabell 3. P R STRØMTREKKMÅLINGER Måleresultat av lest med multimeter, avlesningene er i milliamper Pos. Kurs nr P1 62, ,0 24,0 49,0 48,0 47,0 51,0 Side: 21 av 31

22 P2 61, ,0 23,0 44,0 43,0 40,0 39,0 P3 60, ,0 23,0 49,0 49,0 47,0 49,0 P4 62, ,0 24,0 49,0 49,0 48,0 52,0 P ,0 13,0 12,0 8,0 9,0 2,4 P ,0 21,0 37,0 33,0 28,0 25,0 Alle 67,2 39,0 28,0 25,0 53,0 54,0 54,0 62,0 Neg. 1 mot pos P1 14,5 1,1 2,8 4,9 17,0 16,0 15,0 18,0 P2 14,1 1,1 2,8 4,8 17,0 15,0 14,0 16,0 P3 14,2 1,1 2,8 4,8 17,0 16,0 15,0 17,0 P4 14,4 1,1 2,8 4,8 17,0 16,0 15,0 18,0 P5 1,1 2,5 4,0 8,0 6,0 3,3 2,0 P6 1,1 2,7 4,7 15,0 13,0 12,0 13,0 Alle Neg. 2 mot pos P1 10,8 8,4 7,5 10,0 11,0 13,0 16,0 P2 10,5 8,2 7,3 10,0 11,0 12,0 14,0 P3 10,5 8,3 7,4 10,0 11,0 13,0 16,0 P4 10,6 8,3 7,4 10,0 11,0 13,0 16,0 P5 7 5,7 6,0 5,0 3,0 2,0 P6 7,8 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 Alle Neg. 3 mot pos P ,0 1,6 0,9 0,9 0,7 P ,0 1,6 0,9 0,9 0,7 P3 1,1 1 1,0 1,6 0,9 0,9 0,7 P ,0 1,6 0,9 0,9 0,7 P5 0,9 1,0 1,3 0,8 0,9 0,5 P6 1 1,0 1,5 0,9 0,9 0,7 Alle Neg. 4 mot pos Ute Ute Ute Ute Ute P1 15,9 9,7 P2 15,8 9,7 P3 15,7 9,6 P4 15,7 9,6 P5 8 P6 9 Alle Neg. 5 mot pos Side: 22 av 31

23 P1 11,2 2,5 3,2 6,0 6,0 6,3 6,0 P2 11,2 2,4 3,2 6,0 6,0 6,1 6,0 P3 11,2 2,4 3,2 6,0 6,0 6,2 6,0 P4 11,2 2,4 3,2 6,0 6,0 6,2 6,0 P5 2,2 2,8 4,0 3,5 2,5 1,7 P6 2,3 3,1 6,0 3,5 5,6 5,0 Alle Neg. 6 mot pos P1 8,2 4,4 6,2 10,0 11,7 14,0 16,0 P2 8,1 4,3 6,0 10,0 11,7 14,0 14,0 P3 8,1 4,3 6,1 10,0 11,7 15,0 16,0 P4 8,1 4,3 6,1 10,0 11,5 15,0 16,0 P5 3,8 4,8 6,0 5,2 3,3 2,1 P6 4,1 5,8 9,0 10,2 12,0 12,0 Alle Neg. 7 mot pos P1 4,4 1,2 0,9 3,6 3,8 2,3 1,8 P2 4,3 1,1 0,9 3,6 3,7 2,3 1,8 P3 4,3 1,1 0,9 3,6 3,8 2,2 1,8 P4 4,3 1,1 0,9 3,6 3,8 2,2 1,8 P5 1,1 0,9 2,8 2,6 4,4 1,0 P6 1,1 0,9 3,4 3,6 2,1 1,7 Alle 0,9 Neg. 8 mot pos P1 2,8 1,1 1,4 6,0 6,8 3,6 7,0 P2 2,8 1,1 1,4 6,0 6,5 3,6 6,0 P3 2,8 1,1 1,4 6,0 6,6 3,6 7,0 P4 2,8 1,1 1,4 6,0 6,8 3,6 7,0 P5 1,1 1,4 4,0 3,8 1,9 1,8 P6 1,1 1,3 5,4 6,0 3,3 6,0 Alle 1,4 Neg. 9 mot pos Ute Ute Ute Ute Ute P1 13,2 10,3 24,0 P2 13,1 10,1 23,0 P3 13,1 10,2 24,0 P4 13,2 10,2 24,0 P5 8,4 16,0 P6 9,6 22,0 Alle Alle Pos. Samlet mot Neg. Side: 23 av 31

24 N1 14,6 11,7 2,8 5,0 18,0 15,8 16,0 19,0 N2 10,7 8,3 7,6 10,0 11,5 14,0 17,0 N ,0 1,5 1,0 0,9 0,7 N4 16 9,8 Ute Ute Ute Ute Ute N5 11,3 2,4 3,3 6,0 6,0 6,4 6,0 N6 8,1 4,3 6,2 10,0 12,0 15,0 17,0 N7 4,4 1,1 0,9 3,7 3,8 2,3 1,8 N8 2,8 1,1 1,5 5,8 6,7 3,7 7,0 N9 13,2 10,4 25,0 Ute Ute Ute Ute Ute Alle 66,7 39,00 28,0 25,0 53,0 54,0 54,0 63,0 Strømtrekket i EPT systemet skal bli redusert i forhold til den energi mengde som blir benyttet fra oppstart av EPT systemet. Grunnen til at energimengden blir redusert er at det blir en reduksjon av fukt/vann dermed blir det mindre potensial for å lede strøm. Det er ikke unormalt at en over tid kan oppnå en RF% på nære 60% RF med temperaturer ned mot +-0 o C temperaturer opp til +70 o C. Datalging av RF% ute temperatur ute. Side: 24 av 31

25 P R, Ute IKMLaboratoriumAS C :59:20 C :59:20 9,10 w :14:20 % Humidity = 93,47 % Temperature = 6,80 C Datalging av RF% inne temperatur inne. Side: 25 av 31

26 P R, Inne IKMLaboratoriumAS C :59:41 C :59:41 9,10w :14:41 Humidity=61,73% % Temperature=15,20 C Resultater fra fuktmålinger inne i veggene: Tabell 4. P R Fuktmålinger. Side: 26 av 31

27 Styringsskapnr: 6017 Måleresultat av lest med Vaisala. Måleresultat Prøvehull Innstikk [cm] % rel. C % rel. C % rel. C P ,6 8, ,1 85,0 12,6 P ,2 7, ,9 93,6 12,2 P ,6 7,9 96,1 12,2 95,0 11 P ,5 5, ,6 99,0 9,9 P ,1 11, ,9 10,1 91,8 12,0 89,0 10, ,8 10,9 94,3 11,7 91,6 10,6 P ,2 8,8 95,4 12,0 94,0 10,8 P ,5 6,2 99,4 11,7 98,7 10,5 Inneklima , ,7 14,9 Side: 27 av 31

28 Side: 28 av 31

29 Side: 29 av 31

30 Resultater fra lging av temperatur fuktighet i rom ute i fri luft. Lgingene er foretatt med Intab Tinitag lger, med et lgeintervall på 15 min. Konklusjon: Ettersom konstruksjonene i utgangspunktet var vannmettede, vil det ta litt tid før man kan si at vi har gjennomtørre konstruksjoner. Side: 30 av 31

31 Men av de vedlagte lge måleresultater kan man konstatere at konstruksjonene langt på vei er tørre, at vannmengden i konstruksjonene er redusert at fukt RF% nivået i inne luften er redusert. Selv om RF% ute er høy i perioder nær vannmettet luft. Dette kan vi si fordi: 1. Målinger av RF% inne i rommet viser en klar reduksjon av RF% i rommet. Dette kommer av at avdampningen fra konstruksjonene er redusert, Reduksjon av avdampningen skjer kun ved at det blir mindre vann i kapillarene i betongen at temperaturen i betong øker når kapillarene i betongen fylles opp med luft fra inder siden av konstruksjon man har dermed oppnådd en bedre isolerende effekt fra konstruksjonenes side. Energi besparelsen får en av to 2 forhold 1. Energi til fordampning av vann er redusert til et minimum en kan nesten si at det er borte. 2. Betongkonstruksjon har økt isolasjon ved at vannet er fjernet fra kapillarene fylt med luft slik at varmetapet blir redusert 3. Dette fører igjen til vesentlige energibesparelser. 2. Betongkonstruksjon var vannmette før EPT systemet var satt inn i drift Dette vil si at det kan være opp til 250 l vann pr m 3 betong i dette tilfelle var det ca 11m 3 betong i de gamle vegger 5 m 3 betong i gulv til sammen 16 m 3 betong * 250 liter vann pr. m 3 betong = l vann, + ny på støp ca 10m 3 betong som er lik 2000 l vann samlet er dette ca l vann i betongen som skal ut før en kan måle i RF%. Vannmengden er redusert ned til ca 4 gram vann pr m 3 luft den Fukt/vann nivået inne i betongen er vesentlig redusert i % RF, fra før EPT systemet var det vannmettet betong duggpunkt (kondenseringspunkt) på +5,95 o C ved +8 o C til +2,15 o C ved +15 o C. Dette vil si at nå vil det ikke bli vann fra kondensering i inneluften før inneluften kommer ned til +2,15 o C vannmengden i luften må være på 100% RF ved denne temperatur. Strømtrekket er gått opp den grunnet stort vanntilsig (Store nedbørsmengder.) 4. Overflaten på veggene er nå tørr, grunnet til dette er at det nå ikke kommer vann til betongoverflatene slik at avdampningen fra veggene ut i rommet har avtatt. Det er merkbart bedre inne klima i rommet. Da vi den 14. Januar endret på hvilke negative katoder som skulle være i funksjon, har dette virket negativt inn på nedtørkingen av betongkonstruksjon i en periode. Og dette virker inn på fuktighetsmålingene inne i betongkonstruksjon i inneklima ettersom vi endrer retningen på vannstømmen mot negativer. Derfor må vi se dette over litt lengre tidsperiode etter dette bytte, derfor ser vi bedre sammenhengen når vi sammenligner målinger mot den 28. Februar. Side: 31 av 31

ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og. Elektro- Osmose. Pilotprosjekt no 2.

ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og. Elektro- Osmose. Pilotprosjekt no 2. Og Elektro- Osmose Pilotprosjekt no 2 Nummer: P-01-060-R Gjennomført av IKM Laboratorium AS I samarbeid med Elektro Puls Teknolier as. Formåler med denne installasjon av EPS Systemet er å kunne garantere

Detaljer

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad Oppdragsgiver Vital eiendom Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 Trondheim 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak ByggmesterKontoret AS Bølerveien 24 0690 Oslo Telefon: 22290101 Mobil: 99263000 Org.nr: 993 279 730 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO : Rapportnr 467 SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje

Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje Stavanger/Fagerstrand, 28. august 2014 - lavtox A/S v/svein Huus Folkedal Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv i sokkeletasje Oppdragsgiver: Stavanger

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Varmekjelleren. Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT. Version

Varmekjelleren. Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT. Version Varmekjelleren Grunnlaget for en sunn bygning PREFABRIKKERTE BETONGELEMENT Version 201510 Grunnlaget for en sunn bygning Grunnlaget for et trygt hus Varmekjelleren bygges i tre deler: Termogrunn, LKvegger

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i Oppsummering av resultater.

Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i Oppsummering av resultater. Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i 2000. Oppsummering av resultater. Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Tørr kjeller Fukt og fuktskader Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder utsetter bygninger for store fuktbelastninger. Det oppstår lett mugg-

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden

Sammen bygger vi framtiden Sammen bygger vi framtiden Canada The United States Mexico Japan Korea China Europe Icynene Inc. World-Wide Sales Oversikt over Icynene Inc. Visjon: ICYNENE er en ledende produsent og markedsfører av sprøyteskumisolering

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge/RvR RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge AS v/jan Terje Moe Samarbeid/RvR /kurs /utstyr Fuktteori Kondens og adsorpsjons avfukter Vannsuger m/lensepumpe Vifter/slanger Annet Kjemi,

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

tetningssystemer for rør og kabler

tetningssystemer for rør og kabler tetningssystemer for rør og kabler forhindrer alvorlige skader 1 Permanent beskyttelse av konstruksjonen mot strukturelle skader Mye tankevirksomhet legges ned for å få på plass alle rør og kabler som

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161 Solfanger Lager Forbruker Pumpe/vifte Solfangeranlegg Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 162 Varmt vann Beskyttelsesplate

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Prosjektnr: 2013/FBM9152. Prosjektnavn: Frisk treningsluft ( ) Prosjekttype: forebygging

Prosjektnr: 2013/FBM9152. Prosjektnavn: Frisk treningsluft ( ) Prosjekttype: forebygging Prosjektnr: 2013/FBM9152 Prosjektnavn: Frisk treningsluft (2012-1-269) Prosjekttype: forebygging Søkerorganisasjon: NAAF Agder for Tyholmen karateklubb, Arendal Ved hjelp av støtten fra Forord I 2012 søkte

Detaljer

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput.

Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. Observert undertrykk i urinpose/slange etter start bruk av ecinput. (e.g fravær av gass fra gassdannende bakterier). GRETHE KARIN MADSEN* *Konsulentfirma, medisinsk forskning og utvikling. Tillegg til

Detaljer

Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune

Restaureringsfondet. BambergBrygga AS. Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan. Innherred samkomune BambergBrygga AS Midlertidig kontoradresse : Myrtun, 7623 Ronglan Restaureringsfondet Innherred samkomune Plan- og byggesak Søknad om Økonomisk støtte fra restaurerinesfondet Undertegnede er daglig leder

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

BYGGTØRKING TRINN FOR RIKTIG BYGG- TØRKING. Avfukting istedenfor varme! RIKTIG FUKTIGHET. Det er ikke vanskelig å tørke riktig! WWW.F-TECH.

BYGGTØRKING TRINN FOR RIKTIG BYGG- TØRKING. Avfukting istedenfor varme! RIKTIG FUKTIGHET. Det er ikke vanskelig å tørke riktig! WWW.F-TECH. Fuktig kjeller Hus og Hytte Garderobetørking Båt og Caravan Byggtørking Befuktning Adiabatisk kjøling Skadebegrensing Industri og lager Marine og Offshore Havbruk/ Fiskeri Næringsmiddelindustri BYGGTØRKING

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Oldenveien 21 undersøkelse av fukt og råteskader i hus

Oldenveien 21 undersøkelse av fukt og råteskader i hus Mycoteam as Vår saksbehandler: Trygve Devold Kjellsen Telefon dir.: 920 64 327 E-post: tdk@rnycoteam.no (11 MYCO TEAM Frode Ma ndal Oldenveien 21 7168 Lysøysundet Dato: 4. september 2015 Vår ref: 201508198

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Tørking av konstruksjoner etter vannskader

Tørking av konstruksjoner etter vannskader 1 Skadetakskonferanse, 10.-11. januar 2012, Gardermoen Tørking av konstruksjoner etter vannskader Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Generelle hensyn TØRKING MÅ STARTE SÅ RASKT

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia.

Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia. Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia. Gustavsen AS Nybruveien 3D 3055 Krokstadelva www.stegforsteg.org Tlf. 32 23 01 20 99 58 01 20 Vedfyrtbake/pizzaocvn Hjemmebruk Modell NAPOLI

Detaljer

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende.

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende. Monteringsanvisning lysthus: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 5 stk veggseksjoner med vindu - ( Plasser det som kan åpnes

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Tema: Fuktig luft og avfukting. Dantherm Air handling AS. Odd Bø

Tema: Fuktig luft og avfukting. Dantherm Air handling AS. Odd Bø Focus. Trust. Initiative. Fagsamling I Loen 21. - 22. november 2007 Tema: Fuktig luft og avfukting Dantherm Air handling AS Odd Bø Dantherm Air Handling AS Postboks 4 3101 Tønsberg Tlf: 33 35 16 00 Faks:

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING

GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING Montering av skorstein Montering av tak Montering av dør og tak Mont. overliggere Mont. lister innvendig Montering av benk Montering av vegger Montering av base Montering

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 012017 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 052016 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller oppleves ofte som

Detaljer

Garnityrkjølere / kjølerenner side 3-7

Garnityrkjølere / kjølerenner side 3-7 Garnityrkjølere / kjølerenner side 3-7 Iskremkjølere side 8 Plasseringsvennlige modeller. Flere størrelser. Utførelse ABS plast. CFC fri isolasjon. Kobber fordamper. Lett tilgjengelig støvfilter. Lette

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING

GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING 7. Montering av skorstein 4. Montering av tak 3. Mont. overliggere 2. Montering av vegger Base/fundament 5. Montering av dør og skygge 1. Montering av base 6. Montering

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjellerytervegger

Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjellerytervegger 1 Norsk bygningsfysikkdag 2012 Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjellerytervegger Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 NFR-prosjekt: External heat and moisture insulation

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku. Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.no Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima? Utvikling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kjølig luft trekkes inn gjennom panelets bakside. Luften varmes opp. Den varme luften blåses inn i kjelleren.

Kjølig luft trekkes inn gjennom panelets bakside. Luften varmes opp. Den varme luften blåses inn i kjelleren. 0 Ferdig på ei helg Kjølig luft trekkes inn gjennom panelets bakside. Vanskelighetsgrad: LeTt VANSKELIG Du må måle nøyaktig opp. Og du skal heller kjøpe et anlegg som er litt for stort, enn et som er for

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Marius Kvalvik, Siv.Ing. 1 Litt om SINTEF og SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern ble til i 2007 som en fusjon mellom NBI (Norges Byggforskningsinstitutt)

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger

Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimalogging Eiganes Skole, Duesvei 35-4023 Stavanger Klimaloggingen er utført i hovedbygget til Eiganes skole, Duesvei 35. Det ble lagt ut tre loggere. Uttak av data (grafer) ble satt fra 02.06.2014 (00:00)

Detaljer

W W W. F - T E C H. N O

W W W. F - T E C H. N O Riktig byggtørking! Riktig byggtørking! Det er mye usikkerhet rundt temaet byggtørking. F-tech, som er ansvarlig leverandør av avfuktningsutstyr, ønsker å skape klarhet rundt dette. Det er ikke nok og

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

KVALITETS SIKRINGSSYSTEM FOR

KVALITETS SIKRINGSSYSTEM FOR KVALITETS SIKRINGSSYSTEM FOR VOLCLAY SYSTEMET Revidert: 28.11.01 1/7 KVALITETSSIKRING 1.0 INNLEDNING 1.1 FORORD Cetco s (Tidl. Volclay) kvalitets sikringssystem (KS-system) gir brukerne av Volclay produkter

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Tema: Fuktig luft og avfukting

Tema: Fuktig luft og avfukting Focus. Trust. Initiative. Driftsoperatørsamling I Ålesund 1. 2. oktober 2008 Tema: Fuktig luft og avfukting Dantherm Air handling AS Odd Bø Dantherm Air Handling AS Holder til på Nøtterøy ved Tønsberg

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År 6: Energi i dag og i framtida Figur side 170 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile energikilder

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

Vår målsetting: Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene.

Vår målsetting: Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene. FUKT I FOKUS Vår målsetting: TA VARE PÅ VERDIER MED RIKTIG FUKTIGHET Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene. RELATIV FUKTIGHET ( %RF

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer