Første gang: Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første gang: Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med"

Transkript

1 Første gang: Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hva er kursets målsetting, hvilke ønsker og forventninger har vi, og hvordan fordeles arbeidet? Essensen av en organisasjon En organisasjon består, foruten det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, av en samling strukturer som gjøres operative gjennom uttrykkelig formulerte målsettinger, planer, prioriteringer og styringssystemer. Produktiviteten er avhengig av trivsel og utvikling av menneskelige og materielle ressurser. Men den er først og fremst avhengig av måten man fordeler myndighet og omdisponerer ressurser på (jfr. MOR i Oktografen: linjene 1, 2, 3 og 7). Essensen av en organisasjon er altså å fordele myndighet og omdisponere ressurser "riktig og rettferdig". Dette krever rolleforhandlinger og tilpassede planer og styringssystemer. Plandokumenter Blant organisasjonens styringssystemer og plandokumenter finner vi: * Organisasjons- og ledelsesfilosofi: kultur, desentralisering, delegering, lederstil * Formelle stiftelsesdokumenter som grunderidé og statutter * Lov og avtaleverk: hovedavtale, tariffavtaler, særavtaler * Overordnede plan- og styringsdokumenter: "politiske signaler", prinsipper, vedtak i styrer, budsjetter, årsverk osv. * Strategiske planer (4 år): scenarier, satsingsområder. * Innkjøpspolitikk * IKT-strategier * Mediapolitikk * Personalpolitikk: opplærings-, utviklings- og karriereplaner

2 * Organisasjonskart og stillingsinstrukser m.m. * Rolle og instansplan * Rutinebeskrivelser og prosedyrer * Plan for kvalitetsutvikling: normer og standarder * Budsjetter (1 år) og forpliktende ressursrammer * Handlingsplaner * Kriterier og metoder for planlegging, styring og evaluering. En organisasjon er avhengig av slike systemer og plandokumenter (se Oktografen under MPO) for å få ting til å gå på skinner. Slike systemer og plandokumenter tolkes og adapteres til diverse avdelinger innenfor en organisasjon. I personalavdelingen for eksempel er et effektivt personalansvar avhengig av personalpolitikk (PPO), personalplanlegging (PPL), personaladministrative prosedyrer (PAP), dvs. ansettelsesprosedyrer, og personalpolitiske virkemidler (PPV) som for eksempel personalsamtaler og karriereveier. Systemtilnærming Systemteorien opererer med bl.a. begrepene "Suprasystem", "System" og "Subsystem". Systemet refererer til selve organisasjonen der input bearbeides til output. Bearbeidelsesprosessen krever at enhver organisasjon bygger opp tilpassede systemer og delsystemer og gi dem en strukturform (hierarkiske, mekanisk, organiske osv.) basert på sin menneskelige kapital, sin teknologi, sine målsettinger og planer. Suprasystemet refererer til verdenen utenom organisasjonen, men betegner også omgivelsene rundt et subsystem eller en avdeling i en organisasjon. Systemteorien har utallige anvendelser og brukes i mange disipliner. En systemtilnærming til organisasjonslivet belyser hvordan arbeid koordineres og utføres inne i organisasjonen for å oppnå bestemte mål. Det er hovedsakelig to delsystemer i en virksomhet. Det teknologiske delsystemet refererer til kunnskaper som er nødvendige for å omforme input til output. Blant disse kunnskapene finner vi målsettinger, planer og prioriteringer, samt produksjonskrav. Det sosiopolitiske delsystemet refererer til forventninger, roller, atferd, status, stil, kollegaprofil, gruppedynamikk, nettverksbygging osv. Dette belyser hvordan folk forholder seg til hverandre i organisasjonen. Disse to delsystemene

3 flettes vanligvis inn i det strukturelle delsystemet som fremstilles visuelt i organisasjonskartet. Kartet viser fordeling av oppgaver og ressurser, samt diverse mønstre for makt og myndighet, kommunikasjon og arbeidsflyt. Å forstå hva kartet viser, eller ikke viser, er å forstå hvordan mennesker har det på sin arbeidsplass. Innovasjonsprosessen Endring skjer inne i organisasjonen, i organisasjonens omgivelser og mellom organisasjonene. Vekten legges på endringsstrategier som har til hensikt å integrere organisasjonens produktivitetsmål med aktørenes (ansattes og brukernes) behov (intern og ekstern effektivitet). Innovasjonsprosessen gjelder endringer i form av store og mellomstore prosjekter. Prosessen styres gjennom omfattende organisasjonsanalyser. Diverse kunnskaps- og ferdighetsaspekter koordineres og tilpasses et bestemt satsingsområde for å "sikre" den nødvendige bevegelsen fra nå-situasjonen til en ny og ønsket situasjon. Delmodellen Innovasjonsprosessen i Oktografen anser input og etterspørsel, fra kunder og brukere, fordeling av myndighet og omdisponering av ressurser, lederskap og utviklingsspørsmål som sentrale satsingsområdene i endringsarbeid. OU: en definisjon "organizational development is an effort: (1) planned, (2) organization-wide, (3) managed from the top, (4) to increase organization effectiveness and health, through (5) planned interventions in the organization's processes using behavioral science knowledge." ( Richard Beckhard) Forandring er en prosess, ikke en enkeltstående hendelse. Å arbeide med endring er å tenke stort og kreativt, men å begynne smått, dvs. målrettet og metodisk, med utgangspunkt i gitte problemstillinger og en evolusjonær planlegging. Endringsarbeid skjer gjennom kontinuerlige tiltak, men kan også planlegges gjennom store og mellomstore prosjekter.

4 Hovedmålet bak ethvert endringsarbeid er å sikre produktivitet, arbeidsforhold samt utvikling av menneskelige og materielle ressurser (S-PAR). Vellykket overgang fra nåsituasjon til ønsket situasjon er en blandingsstrategi av "evolusjon" og "revolusjon" som styres "ovenfra og ned" og "nedenfra og opp." M eningsutveksling, eierforhold og delaktighet (MED) er her av avgjørende betydning. Den som beskjeftiger seg med endringsarbeid må derfor ha en klar organisasjonsforståelse, en grundig kjennskap til problemløsningsmetoder og til prosjektorganisering (OPP). Kvaliteten på et endringsarbeid dokumenteres gjennom løpende resultatvurderinger og sluttevalueringer (RE). Et endringsarbeid bør dessuten ses i tid og i sammenheng med eventuelle tilleggsoppgaver (TT)." [Sammenlign denne definisjonen med den til Richard Beckhard sitert ovenfor. Se også SMEKEK og S- DEUTER] (Al-Araki 2001)

5

6

7 Spørsmål: Hva er systemtilnærming og hvilke systemnivåer har vi? Hva er essensen av en organisasjon, og hvordan påvirker organisasjonen aktørenes atferd? Hva kjennetegner innovasjons- eller fornyelsesprosessen? M. Al-Araki (Høgskolen i Oslo, sept. 2007) Kilder:

8

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Balansert målstyring. Anette Alskog Olsen. En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon

Balansert målstyring. Anette Alskog Olsen. En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Balansert målstyring En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge Anette Alskog Olsen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Masterutredning i hovedprofilen økonomisk styring Veileder: Audun Andreas Dahl Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS Utnyttes potensialet

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Innhold. Sammendrag 3

Innhold. Sammendrag 3 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål- og resultatstyring må videreutvikles... 4 1.1.1 Behov for strategisk styring... 4 1.2 Hvilke endringer i omgivelsene kan påvirke internstyringen?... 5 1.2.1

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE Omstilling endringsledelse nye bedrifter som fusjonerer er overskrifter som vi ser i aviser og andre medier hver eneste dag. Noen lykkes andre ikke. En av forutsetningene

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter

CAF. En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter CAF En kvalitetsmodell for offentlige virksomheter Utgitt av Statskonsult 2007 ISBN 978-82-7483-109-4 Forord CAF (Common Assessment Framework) er et helhetlig kvalitetsverktøy som brukes i arbeidet med

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

P011 Styring mot gevinst

P011 Styring mot gevinst Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter 1. juli 2003 Forfattere: Liv Elisabeth Omli og Jan Terje Karlsen Prosjektleder: Jan Terje Karlsen Prosjektperiode: september 2002 - juni

Detaljer

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet?

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? 2012 INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? Prosjektoppgave, Politihøgskolen, LOU II kull 8, 2011-2012 Anne Catherine Gustafson, Lena Susann Reif, Geir Krogh, Frank Listøl, Ole Bjerke

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway jan.terje.karlsen@bi.no

Detaljer