Energieffektive løsninger. Make the most of your energy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektive løsninger. Make the most of your energy"

Transkript

1 Energieffektive løsninger Make the most of your energy 09

2 Innledning... opptil 30 % Energieffektivisering Hvorfor satser Schneider Electric på energieffektivisering? Energieffektivisering er den raskeste, billigste og reneste måten å redusere vårt energiforbruk på og å oppnå reduksjon i drivshusgassutslippet for å oppfylle Kyoto-målsettingene. Det stilles også et stadig strengere krav til alle aktører i markedet i forbindelse med TEK-07 og energimerkeordningen. Schneider Electric har forpliktet seg til å være din energiekspert sammen med våre partnere i markedet. Hvorfor en katalog med energieffektive standardløsninger? Ambisiøse energieffektiviserings-prosjekter er mulige NÅ: i de fleste eksisterende installasjoner kan vi oppnå inntil 30 % energibesparelser ved å bruke eksisterende tilbud og teknologi. Vi kan alle oppnå mer mens vi bruker mindre Vi er optimistiske for fremtiden. Vi tror at det er mulig å finne løsninger som tillater oss å utvikle helt vårt virkelige potensiale mens vi samtidig reduserer vår påvirkning på miljøet. Dette er grunnen til Schneider Electric sin visjon: Make the most of your energy 3

3 Energieffektivisering: et felles anliggende I Kyoto-protokollen er industrilandene blitt enige om å redusere sine kollektive utslipp av drivhusgasser med 5,2 % innen 2012, i forhold til utslippsnivået i I dag er elektrisitet hovedbidragsyteren til drivhusgasser. Opptil 50 % av CO2-utslippene som kan tilskrives boliger og yrkesbygg, kommer fra strømforbruk. Etter hvert som husholdningsapparater, datamaskiner og underholdningssystemer øker raskt i omfang, og bruken av annet utstyr som luftbehandlings-anlegg og ventilasjonsanlegg øker, øker strømforbruket uforholdsmessig i forhold til annen energibruk. Denne trenden er kommet for å bli hvis vi ikke griper inn Vi er forpliktet til å ta vare på planeten vår I tråd med med sine prinsipper om samfunns ansvar, er Schneider Electric forpliktet til å: Oppfylle gjeldende miljøkrav og overgå dem når det er relevant. Konstruere produkter og løsninger som ivaretar miljøet gjennom en eco-design-prosess. Tilby sine kunder produkter og løsninger som er trygge, energieffektive og miljøvennlige. Forene innovasjon og kontinuerlig forbedring for å møte nye miljøutfordringer. Fremme miljøbevissthet ved å gi opplæring til alle og utvikle ekspertnettverk for best mulig praksis. Kontinuerlig forbedre sitt miljøengasjement for stadig å tilfredsstille samfunnet, samt sluttbrukere, ansatte, kunder og aksjonærer, både nå og i fremtiden. Rapportere til alle aksjonærer om hvordan selskapets aktiviteter påvriker miljøet. Bidra til bærekraftig utvikling av planeten vår. 4

4 Utfordringer med CO2-utslipp og energiforbruk, gjør energieffektivisering løsninger til et "must" 30% Løsningene fra Schneider Electric Ekspertise Med dagens teknologi kan du oppnå 30 % energibesparelse. Opptil 40 % av de potensielle besparelsene i et motorsystem realiseres ved å bruke frekvensomformere og automasjon. Opptil 30 % av de potensielle besparelsene i belsyningsanlegget til et bygg kan realiseres ved hjelp av et styresystem for bygg. Denne katalogen presenterer et utvalg av løsninger slik at elektroentreprenører og installatører kan markedsføre og iverksette tiltak for energieffektivisering for kundene sine i: Boliger og små yrkesbygg: Q Lysstyring: dimmere, timere, bevegelsesfølere og fotoceller. Q Temperaturstyring: termostater, styring av varme. Q Persiennestyring. Q Ventilasjonsstyring. Middels og store kommersielle bygg: Q Lysstyring, temperaturstyring, persiennestyring: frittstående elektronikk og modulære løsninger og buss-systemer Q Luftbehandling, ventilasjon: frekvensomformere for hastighetsregulering. Q Energistyring: effektkompensering, måling, effektovervåking og -styring. Industri- og infrastrukturmarkeder: Q Luftbehandling, ventilasjon, trykkluft, transportmaskiner: frekvensomformere for variabel hastighet. Q Energistyring: effektfaktorkorreksjon, måling, ekstern overvåking av energiforbruket, effektovervåking og -styring. For å oppnå vesentlig energieffektivisering, må vi handle i tre dimensjoner: Q Benytte lavtforbrukende utstyr Q Proaktivt optimalisere energiforbruket (holde temperaturen i en bygning hele tiden på et riktig nivå, stenge ned installasjoner så snart de ikke er i bruk, etc.). Med andre ord: behovsstyring av energi. Q Proaktivt tilpasse seg til endringer i installasjonen (aldring, bruksendringer, utvidelse av en bygning) med en forbedringstilnærming. Det er bevist at det ikke er tilstrekkelig å regne med menneskelig atferd når man skal gjennomføre energieffektivisering: etter noen få uker med godvilje er besparelsene gått tapt. Den beste måten å oppnå bærekraftige energibesparelser på, er å implementere automatiserte løsninger som hjelper brukerne med å måle, drive, styre og analysere energibruken i installasjonen. 5

5 6

6 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning...3 Utfordringer med CO2-utslipp og energiforbruk, gjør energieffektive løsninger til et "must"....5 Innholdsfortegnelse...7 Energimerking...8 Lovgivningen fokuserer på energieffektivisering i hele verden...9 Hva gjør myndighetene i Norge for å redusere energiforbruken i norske bygg? Kapittel 2 For hvert marked finnes det enkle energieffektive løsninger - Kryssreferanse over løsninger og produkter til boliger og små bygninger Kryssreferanse over løsninger og produkter til mellomstore og store bygninger Kryssreferanse over løsninger og produkter for industri og infrastruktur...18 Kapittel 3 Løsninger...21 Kapittel 4 Energieffektive produkter

7 Energimerking Vår energimerking hjelper deg med å velge riktig 30% Denne energimerkingen angir de potensielle energibesparelsene du kan forvente av løsningen. Disse løsningene muliggjør bærekraftig energieffektivisering. nergy fficiency Denne energimerkingen markerer produktene som befinner seg i hjertet av løsningen. Takket være disse løsningene, kan du velge en løsning som gjør forskjellen, sammenlignet med en tradisjonell løsning. Schneider Electric setter deg i stand til å gjøre en konkret forskjell 8

8 Lovgivningen trykker på energieffektivisering over hele verden Kyoto-protokollen var starten på fastsettingen av kvantitative mål og agenda i reduksjon av CO 2 -utslipp med tydelige forpliktelser fra regjeringen. Utover Kyoto-forpliktelsen (som kun dekker perioden fram til 2012) har mange land fastsatt lengre tidsrammer og mål i tråd med de siste GIEEC-anbefalingene til UNFCC for å stabilisere CO 2 -konsentrasjonen på et nivå på 450 ppm (dette krever at man halverer utslippsnivået av CO 2 basert på 1990 før 2050). EU er et godt eksempel: EU landene har forpliktet seg til å kutte CO2-utslippene med 20 % før Dette er et mål som ble satt av lederne i EU-landene i mars 2007 og er kjent som 3x20. Satsingen går ut på å redusere CO2-utslippet med 20 %, øke energieffektiviserings-nivået med 20 % og øke energien som blir produsert fra fornybar energi med 20 %. Satsningsnivået vil trolig heves til 30 % kutt i tilfelle en ny avtale blir inngått. Noen europeiske land planlegger å forplikte seg til en nivåreduksjon på opptil 50 % innen Alt dette illustrerer at energieffektiviseringslandskapet og -policy må være en langtidssatsning. Hvis man skal nå disse målene, vil det kreve en reell endring. Reguleringer, lovgivning og standardisering gjør det lettere for myndighetene å nå målsettingene. Over hele verden styrker regulering/lovgivning interessentenes forpliktelser, og økonomiske fordelsprogrammer er under etablering. I USA Q Energy Policy Act av 2005 Q Bygningsforskrifter Q Energiforskrifter (10CFR434) Q State Energy-program (10CFR420) Q Energy Conservation for Consumer Goods (10 CFR 430) I EU Q EUs handel med utslippskvoter Q "Energy Performance of Building Directive" Q "Energy Using Product Directive" Q Energiforbruks- og energitjenestedirektivet I Kina Q China Energy Conservation Law Q China Architecture law (EE i bygninger) Q China Renewable Energy Law Q Top 1000 Industrial Energy Conservation Program Ulike lovgivende krav og økonomiske fordeler er utviklet på nasjonalt og regionalt nivå, som for eksempel: Q Revisjons- og vurderingsskjemaer Q Ytelses-merkeprogrammer Q Bygningsforskrifter Q Energiytelses-sertifikater Q Forpliktelser fra energiselgere som pålegger klientene deres å gjennomføre energibesparelser Q Frivillige avtaler i industrien Q Finans markedsmekanisme (avgiftsreduksjoner, raskere nedskriving, hvite sertifikater, ) Q Takserings- og incentivprogrammer Alle sektorer er bekymret, og reguleringer påvirker ikke bare nybygg og nye installasjoner, men også eksisterende bygg, industri eller infrastruktur Parallelt er det startet standardiseringsarbeid med mange nye standarder som utstedes eller som pågår I en bygning vurderes alle energiformer: Q Belysning Q Ventilasjon Q Oppvarming Q Avkjøling og klimaregulering For industri og kommersielle selskaper er energistyresystem-standarder (i trå med den velkjente ISO 9001 for kvalitet og ISO for miljø) under behandling i standardiseringsorganene. Standarder for energieffektiviseringstjenester er også under arbeid. Endelig er ikke det å få på plass effektivt utstyr og energieffektiviseringsplaner lenger et alternativ, men det blir en forpliktelse, og hvert land implementerer lokale reguleringer og incentivskjemaer med økonomisk påvirkning som ikke kan ignoreres 9

9 Hva gjør myndighetene i Norge for å redusere energiforbruken i norske bygg? Det er stort fokus fra myndighetene om å redusere energiforbruken i norske bygg. Enova som eies av olje- og energidirektoratet har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Virkemidlene Enova tar i bruk, er å fremme kompetanse, rådgivning og støtteordninger til blant annet innovative energieffektive prosjekter. Det er også tatt et grep på forskriftsiden med TEK07 og energiemerkeordningen. TEK07 er den nye byggeforskriften. Den satser på en innskjerping av energibruk på 25 %. TEK07 har store konsekvenser for elektormarkedet og vil by på mange utfordringer og ikke minst muligheter. Det vil fastsette tak på energiforbruk i bygninger avhengig av bygningskategori. Alternativt kan man tilfredsstille forskriften ved å vise planlagte energitiltak som for eksempel behovsstyring av energiforbruken. Energimerkeordningen har som formål å synliggjøre de energimessige egenskapene i bygg. Den vil øke etterspørselen etter energieffektive løsninger. Resultatet av TEK07 og energimerkeordningen er at markedet vil i større grad etterspørre energieffektive løsninger. Det er viktig at elektrobransjen opparbeider seg kompetanse for å tilfredsstille den nye etterspørselen. Beregnet energiytelse iht. NS 3031 Energieffektivt A Netto energibehov Levert energibehov Målt energibehov B B Energimerke for bygg C D E F G Lite energieffektivt C D Beregnet netto energibehov Beregnet levert energibehov Målt energibruk...kwh / m2:...kwh / m2:...kwh / m2: Oppvarmingsanlegg inkl. energikilden(e): Bygningens oppvarmede areal:... m2: Energimerke - konseptskisse (kilde NVEF) 10

10 For hvert marked finnes det enkle energieffektive løsninger Bolig Bygninger Industri Infrastruktur 11

11 Kryssreferanse over løsninger og produkter til boliger System Type produkt Energiovervåking Produkt Effektmåler Ekstern styring HVAC-styring Serienavn EN40/EN clic TRC3 CDS Lastutkoblingsenhet Automatisk lysstyring av inngangsparti Løsninger Optimalisere pumping for svømmebasseng Optimalisere rombelysningen ved å bruke dimmere 12

12 og små bygninger Lysstyring Motorstyring Timer Bevegelsesdetektor Programmerbar tidsbryter Mint Artic PIR Argus 360 Dimmere IHP 2c ATV11 Frekvensomformer s. 56 s. 76 s

13 Kryssreferanse over løsninger og produkter til mellom System 1/2 Type produkt Energiovervåking Produkt Effektmåler MCCB Kondensator bank Serienavn MEG EN40/ EN'clic Compact NS Varplus2 Sikre effektiv drift av en kjøletårnvifte Løsninger Overvåke og analysere strømforbruket i et kjøpesenter Optimalisere strømforbruket til kjøleutstyr Redusere strømforbruket og kostnadene i et kjøpesenter s. 24 s. 30 s. 34 Måle strømforbruket på en campingplass s. 22 Behovsstyring av lys, varme og kjøling Styre vannoppvarmingen i offentlige bygg Styre ventilasjonen i hotellets baderom 14

14 store og store bygninger HVAC-styring Motorstyring Frekvensomformer Tidsrelé Bussystem Programmerbar tidsbryter ATV21 RTC KNX IHP 1c IHP 2c Programmerbar tidsbryter s. 44 s. 38 s. 48 s

15 Kryssreferanse over løsninger og produkter til mellom System 2/2 Type produkt Lysstyring Produkt Programmerbar tidsbryter Timer Bevegelsesdetektor Serienavn IHP IHP +2c MINs MINp Artic PIR Argus 360 Løsninger Sikre effektiv belysning av inngangen i en leilighetsblokk Styre belysningen i forskjellige deler av en butikk Automatisere offentlig belysning i forhold til soloppgang og solnedgang Lysstyring i klasserom s. 66 Styre kontorbelysning lokalt s. 62 Skape stemningsfull restaurantbelysning Styre belysning ved detektering av tilstedeværelse i kontorblokk Miljøvennlig og fleksibelt system for distribusjon av strøm og belysning 16

16 store og store bygninger Til stededetektor Fjerndimmerstyring Utelysstyring Distribusjon Tidsbryter Dimmere Argus TV IC Astro Strøm og belysning IKEOS s. 72 s. 58 s. 60 s. 64 s. 70 s

17 Kryssreferanse over løsninger og produkter for industr System Type produkt Energiovervåking Produkt Effektmåler MCCB Kapasitorbank Serienavn PM700 / PM800 / PM9 Compact NS Varset Optimalisere strømforbruket i verksteder s. 28 Løsninger Redusere strømforbruket og kostnadene i et produksjonsanlegg Overvåke og analysere strømforbruk i verksteder Behovsstyring av lys, varme og kjøling s. 26 s. 32 Redusere strømutgifter og støy i en industrivifte Energieffektivisering av et vann- og avløpsanlegg Optimalisere vannpumping 18

18 i og infrastruktur HVAC-styring Motorstyring Frekvensomformer Bus-system Frekvensomformer Vann og avløp ATV61 KNX ATV61 Anbefalt løsningsforslag s. 38 s. 50 s. 80 s

19 Bærekraftige energibesparelser Måling og overvåking Kundeforpliktelse Energieffektivisering må ha en strukturert tilnærming. Måling, ekstern overvåking og styring gir informasjon som bidrar til å bevisstgjøre kunder om hvilken rolle de spiller i energibesparelser og i å opprettholde bærekraftige besparelser. 20

20 Løsninger Innhold Energistyring Måle strømforbruket på en campingplass Overvåke og analysere strømforbruket i et kjøpesenter...24 Overvåke og analysere strømforbruk i verksteder...26 Optimalisere strømforbruket i verksteder...28 Optimalisere strømforbruket til kjøleutstyr...30 Redusere strømforbruket og kostnadene i et produksjonsanlegg...32 Redusere strømforbruket og kostnadene i et kjøpesenter...34 Miljøvennlig og fleksibelt system for distribusjon av strøm og belysning...36 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Behovsstyring av lys, varme og kjøling Automatisert solavskjerming...40 Gir deg full oversikt over bygget ditt...42 Sikre effektiv drift av en kjøletårnvifte Styre ventilasjonen i hotellets baderom...46 Styre vannoppvarmingen i offentlige bygg Redusere strømutgifter og støy i en industrivifte...50 Lysstyring Automatisk styring av belysning i inngangspartiet til bygget Automatisk belysning for bad på hotell...54 Automatisk lysstyring av inngangsparti...56 Automatisere offentlig belysning i forhold til soloppgang og solnedgang...58 Lysstyring i klasserom...60 Styre kontorbelysning lokalt Skape stemningsfull restaurantbelysning Sikre effektiv belysning av inngangen i en leilighetsblokk...66 Styre belysning med bevegelsesfølere hjemme Styre belysning ved detektering av tilstedeværelse i kontorblokk...70 Styre belysningen i forskjellige deler av en butikk Optimalisere rombelysningen ved å bruke dimmere...74 Motorstyring Optimalisere pumping for svømmebasseng...76 Optimalisere vannpumping Energieffektivisering av et vann- og avløpsanlegg

21 Energiovervåking og distribusjon Måle strømforbruket på en campingplass Kundens behov Eieren av campingplassen ønsker å måle kundens strømforbruk for å fakturere dem for det nøyaktige forbruket. Han ønsker også å gjøre dem oppmerksom på forbruket deres for å oppmuntre dem til å spare. Vår anbefaling Overvåk forbruket for hver sektor ved hjelp av en kilowatt-time måleren type EN40P. Den kompakte størrelsen gjør at de kan installeres i eksisterende fordelingstavler som Kaedra, Pragma eller Prisma G. Forseglingsmuligheten sikrer også korrekt måling og at fakturaen er korrekt. Løsningen QQKilowatt-time måleren type EN40P gir direkte måling opp til 40 A uten strømtrafoer QQBunn/bunn-tilkoblingen av strøminnganger forenkler målerens tilkobling med den tilhørende automatsikringer. QQIdeell for utendørs bruk, den er like nøyaktig mellom -25 C og +55 C. Fokus på EN40P Overvåk ditt eget energiforbruk Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. EN40P 22

22 10% > Fordeler > Denne målingen kan brukes til å iverksette tiltak som reduserer strømforbruket. > Fordeling av energikostnadene bidrar indirekte til å redusere strømforbruket. > En permanent visualisering av forbruket bidrar til å oppmuntre brukere til mer effektiv og disiplinert bruk av energi. Energistyring Løsningsdiagram L N O O C60H/C60H JFA EN40P Last QQTypenummer og karakteristikkene til automatsikringen avhenger av den installerte effekten og type last. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. EN40P Kilowatt-time -måler C60H/C60H JFA Automatsikring/jordfeilautomat 1 23

23 Energiovervåking og distribusjon Overvåke og analysere strømforbruket i et kjøpesenter Kundens behov Økonomiansvarlig ønsker å identifisere omfattende eller unødvendig strømforbruk ved å styre forbruket på forskjellige områder av kjøpesentret og/eller fordele kostnadene til riktig kostsenter. Vår anbefaling En trefasemåler for trafomåling ME4zrt, måler den totale strømmen som installasjonen har brukt. En trefase-direktemåler, ME3zr måler forbruket til den spesifikke kursen. Tre énfase-direktemålere, ME1zr, måler forbruket til de andre kursene. En gul lampe foran på måleren blinker i henhold til forbruket. Forbruket kan også fjernavleses ved hjelp av pulsutgang. Løsningen PowerLogic ME kwh-målere er konstruert for å måle kilowatt-timer i énfase- eller trefase-kurser. Fokus på ME Forsikre deg om at du ikke går glipp av noe Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. ME3zr ME4zrt ME1zr 24

24 O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF Katalog Energieffektive løsninger 10% > Fordeler > Permanent visualisering av forbruket bidrar til å oppmuntre brukere til mer effektiv bruk av energi og skape en mer displinert adferd blant de som er ansvarlige for virksomheter. Energistyring Løsningsdiagram C60H/C60H JFA C60H/C60H JFA C60H/C60H JFA C60H/C60H JFA C60H/C60H JFA S1 S1 S1 S2 S2 S2 Kafeteria Jernvare Kjølerom Matvarer Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ME3zr Trefasemåler, direktemåling ME4zrt Trefase-, + N-måler, trafomåling ME1zr Énfase-måler C60H/C60H JFA Automatsikring 4P 1 C60H/C60H JFA Automatsikring/Jordfeilautomat 3P 1 C60H/C60H JFA Automatsikring/Jordfeilautomat 2P 3 TI 75/5 Strømtransformator 75/

25 Energiovervåking og distribusjon Overvåke og analysere strømforbruk i verksteder Kundens behov Arbeidslederen ønsker å overvåke strømforbruket ved å styre forbruket i produksjons-verkstedet, for å gjøre det mulig å analysere avdelingene det gjelder og å fordele kostnaden til egnet kostsenter. Vedkommende har som mål å redusere forbruket med 10 %, og ønsker en permanent indikering av dataene gjennom et eksternt overvåkingssystem som er enkelt å bruke, med historiske data, forbrukstrender og funksjoner for å fordele kostnadene. Vår anbefaling Det er bare å bruke et Power Logic-system Målesystemet har 1 effektmåler PM710 og 2 PM9C montert i paneltavlene i verkstedet. En effektmåler PM820 styrer hovedtavlen. Effektmålerne er koblet innbyrdes via en RS485 seriekobling og et Ethernet kommunikasjonskort. PM8ECC er lagt til PM820 for å aktivere kommunikasjon til Ethernet fabrikknettverket. Overvåkingen gjøres av basissystemet for effektovervåking PowerView. Løsningen QQPM9C tilbyr grunnleggende målefunksjoner for å overvåke enkle elektriske installasjoner: OOØyeblikkelige rms-verdier OOEnergiverdier OOKrav-verdier og kommunikasjon RS485. QQPM-seriene 700 og 800 tilbyr alle høyytelses målefunksjoner, dataregistrering og kommunikasjon QQPowerView-program, brukervennlig, basisserien for effektovervåking i små systemer: OOOvervåking av strømforbruk OOKostnadsfordeling OOUtstyrsovervåking OOForebyggende vedlikehold. Fokus på PM Forsikre deg om at du ikke går glipp av noe Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. PM710 PM820 PM9C 26

26 10% > Fordeler > Denne målingen kan brukes til å iverkesette tiltak som reduserer strømforbruket. > Permanent overvåking og visualisering av forbruket bidrar til å oppmuntre brukere til mer effektiv bruk av energi og skape en mer displinert adferd blant de som er ansvarlig for verkstedet. Dette er et viktig første steg mot en omfattende energi-intelligensstrategi. Energistyring Løsningsdiagram PowerView Ethernet Modbus TCPIP Ethernet RS485 PM8ECC PM820 PM710 PM9c PM9c Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. PM710 Effektmåler PM700-serien 1 PM710MG PM820 Effektmåler PM800-serien 1 PM820MG PM9C Effektmåler med RS PM8ECC Ethernet-kommunikasjonskort 1 PM8ECC PowerView Programvare, engelsk versjon 1 PLVENG 27

27 Energiovervåking og distribusjon Optimalisere strømforbruket i verksteder Kundens behov Produksjonssjefen vil gjerne fornye den eksisterende beskyttelsen for installasjonen sin og øke energitilgjengeligheten ved å optimalisere energiforbruket. Vår anbefaling Ved å benytte Compact NS effektbrytere med strømtrafomodul i kombinasjon med et multifunksjonsinstrument PM800, vil kunden dra nytte av den aller beste beskyttelsen og målefunksjonene som er nødvendig på alle nivåer i strømfordelingen. Løsningen Compact NS med strømtransformator-modul og et multifunksjonsinstrument PM800 integrerer målefunksjoner som kan brukes til: QQkostnadsfordeling QQenergiforbruk QQinstallasjonsovervåking QQvedlikeholdsoptimalisering. Fokus på Compact NS Compact NS gjør energi levende NS 160N Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. 28

28 Wires 2 Wires Katalog Energieffektive løsninger 10% > Fordeler > Denne målingen kan brukes til å iverksette tiltak som reduserer strømforbruket. > En permanent overvåking og visualisering av forbruket bidrar til å oppmuntre brukere til mer effektiv bruk av energi. Dette er med på å skape en mer displinert adferd blant de som er ansvarlig for driften av verkstedet. Utstyret går fra å være en enkel beskyttelse, og det blir et virkelig styringsverktøy. Energistyring Løsningsdiagram Modbus Nettverk 24 VDC 24 VDC Masterpact NW Batteri Masterpact NT Termination ON OFF 5/OUT 0/IN Modbus forgreiningsblokk PM800 PM800 PM800 NS 160N med STR22SE NS 250N med STR22SE QQReferansene og karakteristikkene til NS-brytere avhenger av effekten og type last. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Compact NS 160N 3P U/vern Effektbryter - 3P Elektronisk vern STR22SE 3P 160A Utløserenhet Compact NS 250N 3P U/vern Effektbryter - 3P Elektronisk vern STR22SE 3P 250A Utløserenhet PM800 Multifunksjonsinstrument 3 29

29 Energiovervåking og distribusjon Optimalisere strømforbruket til kjøleutstyr Kundens behov Kjøleutstyr står for 50 % av energikostnaden i supermarkeder. Ledelsen vil gjerne følge med på og optimalisere energiforbruket til hver maskin, opprettholde ytelsen til kjølefunksjonene og logge dataene fra alle butikkene i nettverket. Vår anbefaling Med Compact NS effektbrytere med strømtrafomodul og et multifunksjons instrument PM800 som integrerer målefunksjonene, kan du analysere effektforbrukstrendene til utstyret for å gi fortløpende registrering av hendelser. Dette kan bidra til energieffektiviteten til hele installasjonen og sikre at det fungerer perfekt og dermed unngå uønsket svikt i kjølingen. Løsningen Compact NS med strømtrafomodul og multifunksjonsinstrument PM800 integrerer målefunksjoner som: QQdelmåling og kostnadsfordeling QQenergiforbruk QQinstallasjonsovervåking. Fokus på Compact NS Compact NS gjør energi levende NS 250N Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. 30

30 10% > Fordeler > Denne målingen kan brukes til å implementere handlinger som reduserer strømforbruket. > En permanent overvåking og visualisering av forbruket bidrar til at installasjonen blir energieffektiv. I tillegg vil lastutkobling bli organisert for ikke-prioritete laster for å holde kravet innenfor grensene. Eksempel: kutt ventilasjonen 10 minutter hver time, slå på 1 av hvert 4. lysrør i kontorene Energistyring Løsningsdiagram L1 L2 L3 PM800 PM800 PM800 NS 160N NS 160N NS 250N STR22SE STR22SE STR22SE Last Last Last QQReferansene og karakteristikkene til NS-brytere avhenger av effekten og type last. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Compact NS 160N 3P U/vern Effektbryter - 3P Elektronisk vern STR22SE 3P 160A Utløserenhet Compact NS 250N 3P U/vern Effektbryter - 3P Elektronisk vern STR22SE 3P 250A Utløserenhet PM800 Multifunksjonsinstrument 3 31

31 Energiovervåking og distribusjon Redusere strømforbruket og kostnadene i et produksjonsanlegg Kundens behov Sjefen ønsker å identifisere og redusere strømutgiftene. Samtidig ønsker han å forbedre kvaliteten på energiforsyningen og øke tilgjengeligheten til energien. Ettersom han har mange motorer og noen med frekvensomformere med variabel hastighet, er de harmoniske nivåene høye i elnettet hans. Vår anbefaling Kondensatorer vil redusere energikostnaden ved å øke effektfaktoren: ingen flere bøter for reaktivt strømforbruk på strømregningen og besparelser på aktivt forbruk takket være reduserte tap. Den detunede reaktoren vil mestre de harmoniske nivåene og redusere påvirkningene av harmoniske på alle elektroniske enheter: datamaskiner, telefoner etc. Løsningen Løsningen er Varset Harmony: QQkondensatorbank med detunet reaktor QQenkel og rask montering QQforankoblet effektbryter (ekstrautsyr). Fokus på Varset Den komplette løsningen Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Varset Harmony 32

32 30% > Fordeler > Med en effektfaktorkorreksjons-løsning kan man redusere opptil 10 % av strømregningen. > Øke tilgjengelig effekt med opp til 30 %. > Håndtere de harmoniske nivåene opp til 50 % THDi. Energistyring Løsningsdiagram L1 L2 L3 N Varset Harmony Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Varset Harmony Kondensatorbank 400 V 300 kvar 50 Hz med detunet reaktor 215 Hz med effektbryter

33 Energiovervåking og distribusjon Redusere strømforbruket og kostnadene i et kjøpesenter Kundens behov Sjefen ønsker å identifisere, lokalisere og redusere strømutgiftene. Han ønsker å forbedre kvaliteten på strømmen og øke tilgjengeligheten. Vår anbefaling Kondensatorer vil redusere energikostnaden ved å øke effektfaktoren: Den detunede reaktoren vil mestre de harmoniske nivåene og redusere påvirkningene av harmoniske på alle elektroniske enheter: datamaskiner, telefoner etc. Løsningen Løsningen omfatter: QQVarplus² kondensator: OOModulær OOEnkel og rask montering OOHøykvalitets beskyttelsessystem med integrert HRC-sikring. QQDetunet reaktor: OOEnkel og rask montering OOLavt strømforbruk. Fokus på Varplus² Gir oksygen til det elektriske nettverket ditt Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Varplus² 34

34 30% > Fordeler Med en effektfaktor-korreksjonsløsning kan man: > Redusere strømregningen opptil 10 % > Øke tilgjengelig effekt opp til 30 % > Håndtere de harmoniske nivåene opp til 50 % THDi. Energistyring Løsningsdiagram L3 L2 L1 Transformer Compact L3 L2 L1 LC1-D.K LC1-D.K LC1-D.K Varlogic DR DR DR Varplus 2 Varplus 2 Varplus 2 Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Varplus² Kondensator IP00, kvar Varlogic NR6 kontroller, 6 trinn Compact Compact NS DR Detunet reaktor LC1-D.K Kontaktor 3 LC1-DWK12 Transformator Strømtransformator 1-35

35 Energiovervåking og distribusjon Miljøvennlig og fleksibelt system for distribusjon av strøm og belysning Kundens behov Byggherren ønsker lavest mulige kostnader ved endringer. Han ønsker samtidig et miljøvennlig og sikkert distribusjonsnett samt at plassering av vern og sikringer er så nære forbruksstedet som mulig. Løsningen Vår anbefaling Canalis strømskinner gir deg full fleksibilitet, samtidig som produktet er halogenfritt og inneholder ikke PVC, og avgir derved ingen giftige gasser ved en eventuell brann. Canalis er fullt ut resirkulerbare og bidrar på denne måten til å bevare miljøet. Skinnene er meget fleksibele, og gjør flytting av uttak enkelt. Ønskes flere uttak kan man enkelt plugge inn nye uttaksbokser og forlenge skinner. QQCanalis strømskinner KDP, fleksibel strømskinne med uttak for strøm og stikk. QQCanalis strømskinner KBA/KBB, fast skinne med uttak for lys og stikk. OOCanalis strømskinne KN, distribusjon av effekt opp til 160 A. OOCanalis strømskinne KS, distribusjon av effekt opp til 1000 A. OOCanalis strømskinne KT, distribusjon av effekt opp til 5000 A. OOUttaksbokser tilpasset modulære produkter og effektbrytere. Fokus på Canalis Alt kan endres Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Mateboks Retningsendrer 36

36 Miljøvennlig > Fordeler Med Canalis strømskinner får du: > Et miljøvennlig og halogenfritt alternativ > Et meget fleksibelt system for både nybygg og rehabilitering > Et system som du kan demontere og bruke om igjen. Energistyring Løsningsdiagram Tilkobling Prisma Tilkobling tavle Ekspansjonselement Endre faserekkefølge Tilkobling trafo Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Canalis KBA Canalis KBB Canalis KN Canalis KS Canalis KT Uttaksbokser Strømskinner med uttak for lys og stikk Strømskinner med uttak for lys og stikk, inntil 2 kurser i samme skinne Strømskinner for distribusjon av effekt opptil 160 A Strømskinner for distribusjon av effekt opptil 1000 A Strømskinner for distribusjon av effekt opptil 5000 A Tilpasset modulære produkter og effektbrytere 37

37 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Behovsstyring av lys, varme og kjøling Kundens behov Kunden ønsker å behovsstyre lys, varme og kjøling så økonomisk som mulig. I tillegg er det viktig at brukernes komfort blir ivaretatt på en god måte. Løsningen Vår anbefaling Bevegelsesdetektor integrert med lysføler i taket sørger for at lyset bare er på når det er noen på kontoret. Den sørger også for å regulere ned lyset når solen skinner inn gjennom vinduet og reduserer behovet for kunstig lys. Bevegelsesdetektoren vil også, sammen med termostaten, sørge for den beste reguleringen av varme og kjøling. Temperaturreguleringen vil bare være på komfortnivå når kontoret er i bruk, ellers er den i sparemodus. Ved å også gi brukerne individuell kontroll over eget miljø, legges det også til rette for økt produktivitet. Fokus på OOKNX trykknapp med innebygget termostat, regulerer varme og kjøling sammen med bevegelsesdetektoren. Gir brukeren mulighet til individuell kontroll på temperaturen og lysnivå. OOBevegelsesdetektoren tenner lyset når man kommer inn i rommet og slukker det når det ikke er noen i rommet. Regulerer lyset til et bestemt, arbeidsvennlig lysnivå. Den tar også hensyn til sollys som kommer inn gjennom vinduet. Gir termostaten beskjed om hvilken temperatur den skal regulere på, alt etter om det er noen i rommet eller ikke. OOVentilmotorer, åpner og stenger fysisk vanngjennomstrømningen i radiator og kjølebaffel. De tar i mot sine ordrer fra termostaten, og har innganger for magnetkontakt på vinduene. Disse inngangene kan da stenge varme og kjøling mens man lufter. OODimmer for 1-10 V armaturer justerer lysnivået i rommet basert på signaler fra bevegelsesdetektoren eller manuell innstilling. Den beste løsningen for lysstyring Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. KNX trykknapp med termostat KNX ARGUS bevegelsesdetektor 38

38 40% > Fordeler Med KNX-styringssystem kan du oppnå å: > Redusere energiforbruket med opptil 40 % > Øke komforten > Øke fleksibiliteten. HVAC-styring Løsningsdiagram KNX trykknapp med termostat KNX strømforsyning KNX bevegelsesføler KNX 1-10 V dimmer KNX ventilmotor for varme KNX ventilmotor for kjøling KNX Vinduskontakt Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type.nr. KNX m-trykk 4 kn. RTR sys-m phv Trykknapp med termostat 1 MTN KNX busskobler f. RTR Busskobler for trykknapp med termostat 1 MTN KNX strømf. 640 m/batt.tilk DIN Strømforsyning 640 ma med mulighet for backup-batteri 1 MTN KNX EMO v.motor 2 inng. phv Ventilmotor for varme og kjøling med binærinnganger 2 MTN KNX PIR 360 nærvær/ir phv Bevegelsesføler med konstantlysregulering 1 MTN KNX 1-10V utgang 3 kanal DIN 1-10 V dimmer med 3 kanaler 1 MTN

39 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Automatisert solavskjerming Kundens behov Kunden ønsker også at solavskjermingen skal bidra til reduserte energikostnader, i tillegg til at brukerne skal ha høyest mulig komfort. Vår anbefaling Ved at fasaden er dynamisk og ikke statisk, vil den kunne tilpasse seg varierende ytre klimatiske forhold og varierende utnyttelse av bygget. Smart persiennestyring betyr at persiennene går ned når det er varmebehov i bygget og det ikke er noe varme å hente utenfra. Det vil si mindre varmetap i vinduet. Persiennene slipper inn sollys utenfra dersom dette kan hjelpe til med å varme opp bygget når det er varmebehov, og begrenser innslipp av sollys når det er kjølebehov. Ved hjelp av manuell overstyring reduseres ikke komforten. Løsningen QQVærstasjon. Kontrollerer persienner basert på lysnivå, og beskytter de mot sterk vind. QQBevegelsesdetektoren som allerede styrer lys, varme og kjøling vil også være med på å styre persiennene for best mulig utnyttelse av sollys. QQPersienneutgang. Dette er utgangen som fysisk kjører persiennemotoren opp og ned og justerer lamellene slik at de står i optimal vinkel for best mulig komfort og energieffektivitet. Fokus på Den beste løsningen for persiennestyring Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. KNX værstasjon 40

40 20% > Fordeler > Energibesparelser med automatisk persiennestyring. > Ved hjelp av manuell overstyring ivaretas den enkeltes komfort HVAC-styring Løsningsdiagram KNX trykknapp med termostat KNX strømforsyning KNX bevegelsesføler KNX værstasjon KNX persienneutgang Blind Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type.nr. KNX m-trykk 4kn. RTR sys-m phv Trykknapp med termostat 1 MTN KNX busskobler f. RTR Busskobler for trykknapp med termostat 1 MTN KNX strømf. 640 m/batt.tilk DIN Strømforsyning 640 ma med mulighet for backup-batteri 1 MTN KNX værstasjon all in one Værstasjon kombi for lys, vind, temperatur og nedbør 1 MTN KNX PIR 360 nærvær/ir phv Bevegelsesføler med konstantlysregulering 1 MTN KNX pers. utg 4x10 DIN Persienneutgang, 4-kanaler 1 MTN

41 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Gir deg full oversikt over bygget ditt Kundens behov Driftsavdelingen ønsker bedre kontroll for å optimalisere energiforbruket og redusere utgifter til vedlikehold. Kunden ønsker også å integrere de forskjellige automasjonssystemene i bygget for best mulig samhandling mellom disse. Løsningen QQEt toppsystem, også kjent som SD anlegg og SCADA. Vår anbefaling Et toppsystem er den beste måte å logge hva og hvor energien brukes. Det kan også løse et stort antall andre funksjoner kunden måtte ha behov for. Toppsystemet kan blant annet kjøre automatiske nødlystester og visualisere ET kurver. I tillegg kan det være er godt verktøy for å finne feil i anlegget og kan gi alarmer ved feil som ikke lett oppdages av vedlikeholdspersonalet. Webfunksjonalitet gir reduserte reisekostnader for byggeiere med mange bygg. Vedlikeholdsmeldinger for å lettere gjøre vedlikehold på rett tid. QQSchneiders toppsystem er Citect. Dette er fritt programmerbart og kan integrere de mest kjente systemer i bygget. QQFlere systemer kan integreres, som: nødlys, brann, adgangskontroll, belysning, solavskjerming, ventilasjon, oppvarming og kjøling. Fokus på KNX Bussystem komponenter Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Citect toppsystem 42

42 10% > Fordeler > Oversikt over hvor du bruker energi og hvor du kan sette inn sparetiltak > Mer effektiv drift > Samkjøring mellom ulike systemer gir gevinst. HVAC-styring Løsningsdiagram Toppsystem (Citect) Belysning HVAC Sonekontroll Persienner Adgang Innbrudd Nødlys Brann Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Citect / Vijeo Citect Toppsystem for visualisering og integrasjon 43

43 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Sikre effektiv drift av en kjøletårnvifte Kundens behov I en prosess som involverer varmeuttrekking fra prosesskjølevann, ønsker kunden å maksimere energieffektiviteten til kjøletårnet og redusere strømregningen. Vår anbefaling Ved å bruke en frekvensomformer med variabel hastighet, kan du starte viften og styre dens hastighet. Frekvensomformeren er utstyrt med innebygd PID-regulering, og kan også kobles til et styresystem for bygg. Løsningen Frekvensomformeren Altivar 21 er enkel å integrere i et styresystem for bygg., da den har flere kommunikasjonsmuligheter som alternativer: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE FLN, ModBus. Med den kan du: QQOptimalisere og regulere vanntemperaturen i varmereturen til det avkjølte vannet QQØke viftehastigheten når mer kjøling er nødvendig QQRedusere viftehastigheten når det er lite behov for kjøling. Fokus på ATV 21 Et nytt pust for applikasjonene dine Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. ATV21HU75N4 44

44 30% > Fordeler > Hastighetsstyring kan generere store energibesparelser i disse applikasjonene. Inntjeningstiden er ofte svært kort, vanligvis mellom 9 og 24 måneder ved at man reduserer strømregningen i store kontorbygg, sykehus og skoler. HVAC-styring Løsningsdiagram ATV21 Q Q2 2 T1 1 Q3 S2 2 S1 KM1 A1 A2 3 4 KM A1 KM1 FLA FLC U V W CC VIA Fra styresystemet RUN A1 L1 L2 L3 FLA FLC FLB RY RC F P24 CC PLC U1 V1 W1 Fra styresystemet M 3 Hastighetsreferanse Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ATV 21 Frekvensomformer med variabel hastighet 1 ATV21HU75N4 Q1 Effektbryter 1 GV2L20 KM1 Kontaktor 1 LC1D09M5 Q2 Effektbryter (dimensjonert til to ganger den nominelle primærstrømmen til T1) 1 GV2L Q3 Styre-effektbryter 1 GB2CB05 S1, S2 Trykknapper 1 XB2B eller XA2B T1 100 VA transformator 220 V sekundær 1-45

45 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Styre ventilasjonen i hotellets baderom Kundens behov Hotelleieren ønsker å redusere strømforbruket samtidig som han ønsker å gi gjestene maksimal komfort ved å installere et automatisk ventilasjonsanlegg på badet. Vår anbefaling Påse at ventilasjonsanlegget på badet er i drift mens baderommet er i bruk, og at det blir værende på i bare noen få minutter etter at lyset er slått av. En tidsforsinkelse brukes for å hindre at avtrekket slås av umiddelbart og for å sikre at det forblir på innenfor en justerbar tidsforsinkelse. Løsningen Løsningen er å bruke et RTC-tidsrelé for å starte avtrekket når baderomslyset er slått på: QQPÅ/AV-bryteren styrer både belysning og ventilasjon. QQNår hotellgjestene slår av lyset, fortsetter RTC-releet å operere ventilasjonen QQVentilatoren stopper etter en forhåndsinnstilt driftstid for å sikre at eventuell ubehagelig lukt og fuktighet fjernes, men slik at man hindrer energisløsing. Fokus på RTC Akkurat nok Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. RTC 46

46 15% > Fordeler > Automasjon sikrer betydelige energibesparelser ved å automatisk slå av lys og ventilasjon som ikke er nødvendig. > Tidsforsinkelsen kan stilles fra 0,1 sekund til 100 timer. HVAC-styring Løsningsdiagram C60H / C60H JFA O O Bryter Ventilasjon Belysning QQRTC-releet aktiverer utgang 18 straks inngang Y1 er aktivert. QQTidsforsinkelsen starter når RTC-inngang Y1 er deaktivert. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. RTC Tidsrelé, forsinket ut C60H/C60H JFA Automatsikring / Jordfeilautomat 1 Bryter AV-PÅ 1-47

47 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Styre vannoppvarmingen i offentlige bygg Kundens behov Den tekniske sjefen i kommunen ønsker å øke brukerkomforten og foreta energibesparelser ved å styre vannoppvarmingen i offentlige bygg. Vår anbefaling I offentlige bygg kan varmtvannstankene styres av kombinasjonen av en IHP 1c programmerbart koblingsur og en CT-kontaktor, utstyrt med en ACTc hjelpekontakt. Løsningen Forskjellige typer operasjoner er tilgjengelig: QQNormal drift: OOIHP 1c programmerbart koblingsur styrer oppvarmingen av vannet. QQManuell overstyring: OOvannoppvarming kan startes av brukeren utenfor den programmerte tiden, ved å trykke på trykknappen. QQGå tilbake til normal drift: OOsiden den siste ordren som IHP 1c mottar har prioritet, tar normalprogrammet over igjen ved neste syklus. Fokus på IHP Effektivitet til fingerspissene Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. IHP 1c 48

48 10% > Fordeler > Automasjon sikrer betydelige energibesparelser ved å automatisk slå av vannoppvarmingen som ikke er nødvendig. > Enkel endring av tidsbryterprogram for spesielle hendelser og ferie gjør at man unngår nytteløs energisløsing. HVAC-styring Løsningsdiagram L N 1 3 C60H/C60H JFA O - OFF 2 4 S1 L IHP 1c L ACTc CT + ACTo+f T KM1 H1 N 46 X N X1 X2 Vannoppvarming skole Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. IHP 1C Programmerbart koblingsur 1 CCT15850 C60H/C60H JFA Automatsikring/Jordfeilautomat 1 ACTc CT hjelpekontakt CT Kontaktor med manuell drift ACTo+f Hjelpekontakt for CT-kontaktor H1 Rød varsellampe

49 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Redusere strømutgifter og støy i en industrivifte Kundens behov Kunden ønsker å maksimere energi effektiviteten i industriviften sin etter behov for å redusere strømregningen. Han ønsker også å fjerne støv fra anlegget samtidig som man reduserer støyen. Vår anbefaling Ved å bruke en frekvensomformer av typen ATV61 kan du styre viften og regulere dens hastighet. Frekvensomformeren er utstyrt med innebygd PID-regulering og den kan også kobles til et bygningsstyresystem eller via industriell kommunikasjonskobling med en rekke ulike kommunikasjonsalternativer. En løsning i IP54 er også tilgjenglig for aggressive miljøer. Løsningen Altivar 61 er den riktige løsningen for å redusere eller øke viftehastigheten etter behov. Dessuten reduserer den energiforbruket og øker komforten til personene rundt: QQDenne frekvensomformeren er også enkel å integrere i styresystemer for bygg eller industrielle nettverk, da den kan benytte kommunikasjonskort QQTakket være et brukervennlig display og ferdige oppsett, tillater ATV61 umiddelbar start og hurtig konfigurasjon. Fokus på ATV 61 I hjertet av applikasjonene dine Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. ATV61HD75N4 50

50 40% > Fordeler > Ved å installere frekvensomformer for hastighetsregulering kan man behovsstyre lufttilførselen. > Ved å installere en frekvensomformer for hastighetsregulering i anlegget, unngår man å bruke en vifte som går med full hastighet med et spjeld som er delvis lukket. > Ved å redusere viftehastigheten med 20 % kan man halvere energiforbruket. HVAC-styring Løsningsdiagram Q ATV Q2 2 T1 1 Q3 S2 2 S1 KM1 A1 A2 3 4 KM A1 KM1 R1A R1C U/T1 V/T2 W/T3 PC/ PO PA/ AI1+ AI1 AI2 COM AO1 COM KM1 A1 R/L1 S/L2 T/L3 R1A R1C R1B R2A R2C LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI ATV 61 PWR U1 V1 M 3 W1 L1 Reference potentiometer Pressure sensor feedback Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ATV 61 Frekvensomformer med variabel hastighet 1 ATV61HD75N4 KM1 Kontaktor 1 LC1F185M5 L1 DC-choke 1 VW3A4511 Q1 Effektbryter 1 NS250NMA Q2 Effektbryter (dimensjonert til to ganger den nominelle primærstrømmen til T1) 1 GV2L Q3 Styre-effektbryter 1 GB2CB05 S1, S2 Trykknapp 1 XB4B eller XB5A T1 100 VA transformator 220 V sekundær 1-51

51 Lysstyring Automatisk styring av belysning i inngangspartiet til bygget Kundens behov Driftsansvarlig ønsker å øke brukerkomforten og foreta energibesparelser. Han ønsker også at lyset skal slå seg PÅ og AV i hallen, når noen kommer eller går. Vår anbefaling En 360 Argus bevegelsesdetektor installert på taket av inngangshallen sikrer automatisk styring av lyset kun når det er en person til stede eller en annen bevegelse og avhengig av lysstyrkenivået. En bryter (ekstra) skjult for brukeren, hvor man kan overstyre belysningen PÅ hvis det er ønskelig. Vi anbefaler også løsningen brukt i trappeoppganger, garasjeanlegg, klasserom osv. Løsningen QQArgus 360 bevegelsesdetektor tillater en 360 deteksjon i en radius på 12 m: OODen sikrer automatisk belysning i inngangspartiet i henhold til en forhåndsinnstilt grense på lysstyrken OOLysstyrkegrensen kan justeres mellom 1000 lux (uløser i fullt dagslys) og 3 lux (utløser i mørket) OOTidsforsinkelsen bevarer lyset på en forhåndsinnstilt tid etter den siste bevegelsesdetekteringen OOTidsforsinkelsen kan justeres mellom 1 sekund og 8 minutter. OOBevegelsesdetektoren kan styre 3000 W glødelamper eller 2000 W halogenlamper. Større induktive belastninger må kobles over relé. Fokus på ARGUS Med bevegelse kommer lys Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Argus

52 15% > Fordeler > Lyset slår seg PÅ ved behov (når personer er til stede) > Økt komfort og trygghetsfølelse > Automasjon garanterer store energibesparelser Lysstyring Løsningsdiagram L N 1 C60H/C60HJFA O O Bryter L N L' ARGUS CT A1 A2 24 Lys QQCT-kontaktoren kan droppes hvis installert effekt er mindre enn 1 kw. QQDimensjoneringen av CT-kontaktoren avhenger av installert effekt og lasttype. QQHvis man ikke ønsker manuell overstyring, kobler man Argus 360-utgangen direkte til A1-inngangen på CT-kontaktoren. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ARGUS 360 Bevegelsesdetektor 1 MTN C60H/C60H JFA Automatsikring/jordfeilautomat CT Modulær 2-polet kontaktor Sw Bryter

53 Lysstyring Automatisk belysning for bad på hotell Kundens behov Hotelldirektøren ønsker å øke brukerkomforten og redusere strømforbruket. Vår anbefaling En 360 Argus bevegelsesdetektor installert i taket sikrer automatisk styring av lyset avhengig av lysnivået og når det er en person til stede. En ekstra bryter skjult for brukeren, kan overstyre belysningen PÅ hvis det er ønskelig. Løsningen QQArgus 360 bevegelsesdetektor tillater en 360 deteksjon i en radius på 12 m: OODen sikrer automatisk belysning på badet i henhold til en forhåndsinnstilt grense på lysstyrken OOLysstyrkegrensen kan justeres mellom 1000 lux (uløser i fullt dagslys) og 3 lux (utløser i mørket) OOTidsforsinkelsen bevarer lyset på en forhåndsinnstilt tid etter den siste bevegelsesdetekteringen OOTidsforsinkelsen kan justeres mellom 1 sekund og 8 minutter. OOBevegelsesdetektoren kan styre 3000 W glødelamper eller 2000 W halogenlamper. Større induktive belastninger må kobles over relé. Fokus på ARGUS Med bevegelse kommer lys Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Argus

54 15% > Fordeler > Effektbesparelser med automatisk slukking av lyset. > Automasjon garanterer store energibesparelser, økt komfort og bedre sikkerhet. > At en lysbryter ikke er tilgjengelig for publikum, er mer hygienisk og sikrer at belysningen ikke slås på når det ikke er nødvendig. Lysstyring Løsningsdiagram L N 1 C60H/C60HJFA O O Bryter L N L' ARGUS CT A1 ca. 20 m A2 24 ca. 30 m Lys QQCT-kontaktoren kan droppes hvis installert effekt er mindre enn 1 kw. QQDimensjoneringen av CT-kontaktoren avhenger av installert effekt og lasttype. QQHvis man ikke ønsker manuell overstyring, kobler man Argus 360-utgangen direkte til A1-inngangen på CT-kontaktoren. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ARGUS 360 Bevegelsesdetektor, IP C60H/C60H JFA Automatsikring/jordfeilautomat Artic I-6/1 Bryter 1-pol/endevender CT Modulær 2-polet kontaktor

55 Lysstyring Automatisk lysstyring av inngangsparti Kundens behov Boligeieren ønsker at utelyset slår seg på automatisk når noen kommer inn, men bare når det er mørkt. Det handler om å spare energi uten at det går ut over komfort. Vår anbefaling En 180 bevegelsesdetektor som er installert på steder hvor man på passere, sikrer automatisk styring av belysningen når det er en person til stede eller ved en annen bevegelse og avhengig av lysstyrkenivået. Løsningen QQBevegelsesdetektoren Argus 220 detekterer innenfor et 12 m x 20 m område: OODen sikrer automatisk belysning av adgangspunkter i henhold til en forhåndsinnstilt grense på lysstyrken. OOLysstyrkegrensen kan justeres mellom 1000 lux (uløser i fullt dagslys) og 2 lux (utløser i mørket). OOTidsforsinkelsen bevarer lyset på en forhåndsinnstilt tid etter den siste bevegelsesdetekteringen. OOTidsforsinkelsen kan justeres mellom 5 sekunder og 12 minutter. QQEn ekstra Sw-bryter kan knyttes til. Den tillater PÅ overstyring av lyset om ønskelig. QQStyring av enfas laster uten releer opp til en effekt på 1 kw. Fokus på Argus En varmere velkomst Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Argus 220 Basic 56

56 15% > Fordeler > Lyset slår seg PÅ ved behov (når personer er til stede). > Økt komfort og trygghetsfølelse. > Automasjon garanterer store energibesparelser. Lysstyring Løsningsdiagram L N 1 C60H/C60HJFA O O 2 Bryter N LS L Lys Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Argus 220 Basic Bevegelsesdetektor C60H/C60H JFA Automatsikring/jordfeilautomat Artic I-6/1 Bryter 1-pol/endevender

57 Lysstyring Automatisere offentlig belysning i forhold til soloppgang og solnedgang Kundens behov Teknisk etat i kommunen ønsker å øke driftssikkerheten til offentlig belysning for å øke komforten og sikkerheten til innbyggerne. Samtidig ønsker man å overvåke tiden med lysdrift for å oppnå energibesparelser. Vår anbefaling Ved å bruke en programmerbar tidsbryter med innebygget program for soloppgang/-nedgang oppnår man automatisk påslåing og avslåing av lyset i forhold til dagslyset. Løsningen QQIC Astro er konfigurert for hvert enkelt installasjonssted: OOenten ved å velge et land eller by OOeller etter geografiske koordinater, breddegrad og lengdegrad. Q QForskjell i tidene for soloppgang og solnedgang kan justeres hver for seg med mn QQIntuitiv programmering og program lagret opp til 12 år hvis strømtilførselen svikter QQInngang for overstyring av PÅ signal. Fokus på IC ASTRO Med mørket kommer lyset Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. IC Astro 58

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi «RIKTIG MED EN GANG» - konferansen - Grand Hotell Oslo 11. juni 2015 Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi Tom Christiansen, forretningsutvikler i Siemens AS Urbanisering Byer = bygninger

Detaljer

Tips: Installer en bevegelsesføler som lysbryter! Tips: La mørket slå på lyset! Tips: Tiden kan styre lys og varme

Tips: Installer en bevegelsesføler som lysbryter! Tips: La mørket slå på lyset! Tips: Tiden kan styre lys og varme Spar strøm Det lønnsomme med ELKO ENØK-materiellet Tips: Installer en bevegelsesføler som lysbryter! Bevegelsesføler brukes i kjelleren, på vaskerommet, i kott og i alle andre rom hvor det er smart at

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01

Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01 Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01 Formål Bevegelse sensoren slår på lyset ved bevegelse og sørger for at lyset står på ved tilstedeværelse. Slår av lyset når siste bevegelse er detektert + tiden

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

KNX. KNX Standarden for styresystemer som går på tvers av leverandører

KNX. KNX Standarden for styresystemer som går på tvers av leverandører KNX KNX Standarden for styresystemer som går på tvers av leverandører 68 Innhold Presentasjon KNX.... 70 Spenningsforsyninger... 73 Linjekopler... 73 Busskoplere... 73 Systemtilbehør... 73 System M, Pluss,

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER NO PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE SONER, TO REGULERINGER, ÉN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVTET A PLUSS DUODIMplus FRA ESYLUX

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Eltako Det Trådløse Hjemmet Mer fleksibilitet og større sikkerhet for deg og din familie 24/7! En ny følelse! Switching on the future

Eltako Det Trådløse Hjemmet Mer fleksibilitet og større sikkerhet for deg og din familie 24/7! En ny følelse! Switching on the future Eltako Det Trådløse Hjemmet Mer fleksibilitet og større sikkerhet for deg og din familie 24/7! En ny følelse! PÅLITELIG PRISGUNSTIG TRYGT KOMFORTABEL Det er ingen bedre måte å starte dagen på Du finner

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

KNX løsningforslag. Omsorg med KNX. ABB Group December 13, 2011 Slide 1

KNX løsningforslag. Omsorg med KNX. ABB Group December 13, 2011 Slide 1 KNX løsningforslag Omsorg med KNX December 13, 2011 Slide 1 Husbankfinansiert omsorg Kommuneproposisjon 2012 nytt forslag Smarte sykehjem og omsorgsboliger Smarthusteknologi burde etter utvalgets oppfatning

Detaljer

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Forretningsidé GK skal levere teknologi og tjenester for innklima og tilhørende

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort. Ny intelligent luftportserie PA-serien

Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort. Ny intelligent luftportserie PA-serien PA Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort Ny intelligent luftportserie PA-serien PA -luftporter én serie, flere muligheter Det skal være enkelt å velge Frico og det skal også være enkelt å

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt www.instell.no 1 / INNHOLD enet Trådløs styring Helt enkelt Informasjon enet er et trådløst system fra den tyske kvalitetsprodusenten JUNG. Dette innebærer at en topp

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Luftport til industri. Spar energi - behold komforten. Spar energi - behold komforten. Luftport til industri

Luftport til industri. Spar energi - behold komforten. Spar energi - behold komforten. Luftport til industri Spar energi - behold komforten Luftport til industri Spar energi - behold komforten Luftport til industri Den usynlige porten En åpen port er innbydende og enkel å passere, men kan også innebære energitap

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

Bevegelse sensor DR 06

Bevegelse sensor DR 06 Bevegelse sensor DR 06 Formål Bevegelse sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår av lyset når siste bevegelse er detektert + tiden som er satt for forsinket ut. Bevegelse sensoren slår ikke på lyset

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Brosjyre Trygghet satt i system KNX i omsorgsboliger

Brosjyre Trygghet satt i system KNX i omsorgsboliger Brosjyre Trygghet satt i system Trygghet satt i system KNX gir økt trygghet i omsorgsboliger ABB representerer KNX, en åpen standard for styring av lys, varme og ventilasjon sammen med håndtering av alarmer

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010 Rehabilitering rehab 360/550 Markedets flotteste og mest fleksible rehabiliteringsløsning Dette er en rehab løsning der vi ved hjelp av en ramme med dør og en innsats bygger om det gamle sikringsskapet

Detaljer

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet lindab vi forenkler byggingen Det eneste du ikke kan måle, er potensialet Oppdatert teknologi Lindab UltraLink Revolusjonerende teknologi for nøyaktig måling og regulering av luftstrøm uten økt trykkfall

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere Med briljante, innovative og brukervennlige løsninger, introduserer vi smarthus for alle! Smart Hub Liten, anonym og lett å installere. Dette er kjernen i Future Home. Den sørger for at all husets elektronikk

Detaljer

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud Styringssystemer i bygget gir optimal drift Tom Krogsrud TAC/ESMI TAC ESMI skaper merverdi for kunden gjennom fokus på innemiljø, sikkerhet og energi. Dette gjøres ved avansert teknologi og innovative

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

ABB i-bus KNX Room Master

ABB i-bus KNX Room Master Produktinformasjon ABB i-bus KNX Room Master Smarthus og intelligent bygningskontroll for hotellrom og leiligheter 2 Smarthus og intelligent bygningskontroll for hotellrom og leiligheter Moderne bygninger

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Energismart bygging ved involvering

Energismart bygging ved involvering 3 Energismart bygging ved involvering Miljøbygget i Teknobyen Norsk bygningsfysikkdag, 24.11.2009 Bjørnar Gullbrekken, Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS Miljøbygget i Teknobyen Byggherre: KLP

Detaljer

Dynalite Smarthus. Det handler om å lette hverdagen ikke komplisere den.

Dynalite Smarthus. Det handler om å lette hverdagen ikke komplisere den. Dynalite Smarthus Innhold Innhold Dynalite Smarthus Det grunnleggende Lysstyring Ro i sjelen sikkerhet Spar strøm på en enkel måte Lys. Kamera. Action! Hva kan vi gjøre? Hvordan gjør vi det? Hva betyr

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX KNX-BUSSEN OPPGRADERES MED ÅRVÅKNE SANSER: SOM ET SVAR PÅ DEN STADIG ØKENDE BEVISSTHETEN PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING I HENHOLD TIL ENERGIDIREKTIVET God belysning (EN12464-1 - Luxtabellen) Energidirektivet (EN15193) LUXTABELLEN HVA SIER LUXTABELLEN? Luxtabellen fra Lyskultur er den offisielle

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten nøk Bes 31.1 t i l l f ø r 2.20 09 o kelr alt ing so lys m av o i huse slår t gp å. g få Lysstyring til fast pris inklusiv montering Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Tryggere, smartere og bedre. SmartBOlig gir deg større kontroll over egen bolig

Tryggere, smartere og bedre. SmartBOlig gir deg større kontroll over egen bolig Tryggere, smartere og bedre SmartBOlig gir deg større kontroll over egen bolig Standard SmartBOlig gir deg kontroll Utvidelse Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt i en bolig med styringssystemet smartbolig.

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon Brukerveiledning Lyse Smart Brukerapplikasjon 1. Innlogging 3 2. Velg Installasjon 4 3. Husoversikt 5 4. Hovedmeny 7 5. Alarm 8 6. PIN kode Alarm 9 7. Velg Rom 10 8. Hus, Lys 11 9. Hus, Varme 12 10. Hus,

Detaljer

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa.

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa. estartere estartere etarter og etarter med utotest kommer som to forskjellige produkter. etarteren tilkobles Gewiss automatsikringer, kombivern, og jordfeilbryter mens etarteren med autotest kommer med

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester Problem Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked Lite brukervennlige tjenester Massemarked vekst er nå drevet av stand-alone produkter som Phillips

Detaljer

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom.

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. SD anlegg Statens Hus Vadsø Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. Innholdsfortegnelse 1. Romkontroll... 2 2. Bestemme tiden for forhåndsvarming av rom... 3 3. Hvis et rom ikke har

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

PowerLogic EGX300. Integrated web-server

PowerLogic EGX300. Integrated web-server PowerLogic EGX300 Integrated web-server PowerLogic EGX300 Integrated gateway-server Ingen installasjon av programvare! Bruk ditt eksisterende Ethernet for tilgang til elektriske måledata Vis data med bare

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem 12 2009 5005 Når den nyeste teknikken går hånd i hånd med det beste varmesystemet Et nytt hus, utbygging

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 8-2009

Prisstigningsrapport nr. 8-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 8-2009 ENERGIMERKING AV BYGNINGER - NY FORSKRIFT FRA 01.01.2010 side 2/5 Forskrift om energieffektivitet i bygninger er nå på høring med frist 1. oktober,

Detaljer

Series 14. De fleste buss aktuatorene kan benyttes av begge løsningene

Series 14. De fleste buss aktuatorene kan benyttes av begge løsningene Eltako Series 14 Series 14 Series 14 bus system fra Eltako kan bygges opp som En kablet løsning En trådløs løsning Eller en hvilken som helst kombinasjon av en kablet og en trådløs løsning De fleste buss

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Smart måling med Hager energimålere

Smart måling med Hager energimålere Energimålere Smart måling med Hager energimålere Med de 11 nye energimålerne fra Hager settes en ny standard når det gjelder måling. Spesielt gjelder dette utvidelsen av sortimentet for direkte måling

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer