Energieffektive løsninger. Make the most of your energy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektive løsninger. Make the most of your energy"

Transkript

1 Energieffektive løsninger Make the most of your energy 09

2 Innledning... opptil 30 % Energieffektivisering Hvorfor satser Schneider Electric på energieffektivisering? Energieffektivisering er den raskeste, billigste og reneste måten å redusere vårt energiforbruk på og å oppnå reduksjon i drivshusgassutslippet for å oppfylle Kyoto-målsettingene. Det stilles også et stadig strengere krav til alle aktører i markedet i forbindelse med TEK-07 og energimerkeordningen. Schneider Electric har forpliktet seg til å være din energiekspert sammen med våre partnere i markedet. Hvorfor en katalog med energieffektive standardløsninger? Ambisiøse energieffektiviserings-prosjekter er mulige NÅ: i de fleste eksisterende installasjoner kan vi oppnå inntil 30 % energibesparelser ved å bruke eksisterende tilbud og teknologi. Vi kan alle oppnå mer mens vi bruker mindre Vi er optimistiske for fremtiden. Vi tror at det er mulig å finne løsninger som tillater oss å utvikle helt vårt virkelige potensiale mens vi samtidig reduserer vår påvirkning på miljøet. Dette er grunnen til Schneider Electric sin visjon: Make the most of your energy 3

3 Energieffektivisering: et felles anliggende I Kyoto-protokollen er industrilandene blitt enige om å redusere sine kollektive utslipp av drivhusgasser med 5,2 % innen 2012, i forhold til utslippsnivået i I dag er elektrisitet hovedbidragsyteren til drivhusgasser. Opptil 50 % av CO2-utslippene som kan tilskrives boliger og yrkesbygg, kommer fra strømforbruk. Etter hvert som husholdningsapparater, datamaskiner og underholdningssystemer øker raskt i omfang, og bruken av annet utstyr som luftbehandlings-anlegg og ventilasjonsanlegg øker, øker strømforbruket uforholdsmessig i forhold til annen energibruk. Denne trenden er kommet for å bli hvis vi ikke griper inn Vi er forpliktet til å ta vare på planeten vår I tråd med med sine prinsipper om samfunns ansvar, er Schneider Electric forpliktet til å: Oppfylle gjeldende miljøkrav og overgå dem når det er relevant. Konstruere produkter og løsninger som ivaretar miljøet gjennom en eco-design-prosess. Tilby sine kunder produkter og løsninger som er trygge, energieffektive og miljøvennlige. Forene innovasjon og kontinuerlig forbedring for å møte nye miljøutfordringer. Fremme miljøbevissthet ved å gi opplæring til alle og utvikle ekspertnettverk for best mulig praksis. Kontinuerlig forbedre sitt miljøengasjement for stadig å tilfredsstille samfunnet, samt sluttbrukere, ansatte, kunder og aksjonærer, både nå og i fremtiden. Rapportere til alle aksjonærer om hvordan selskapets aktiviteter påvriker miljøet. Bidra til bærekraftig utvikling av planeten vår. 4

4 Utfordringer med CO2-utslipp og energiforbruk, gjør energieffektivisering løsninger til et "must" 30% Løsningene fra Schneider Electric Ekspertise Med dagens teknologi kan du oppnå 30 % energibesparelse. Opptil 40 % av de potensielle besparelsene i et motorsystem realiseres ved å bruke frekvensomformere og automasjon. Opptil 30 % av de potensielle besparelsene i belsyningsanlegget til et bygg kan realiseres ved hjelp av et styresystem for bygg. Denne katalogen presenterer et utvalg av løsninger slik at elektroentreprenører og installatører kan markedsføre og iverksette tiltak for energieffektivisering for kundene sine i: Boliger og små yrkesbygg: Q Lysstyring: dimmere, timere, bevegelsesfølere og fotoceller. Q Temperaturstyring: termostater, styring av varme. Q Persiennestyring. Q Ventilasjonsstyring. Middels og store kommersielle bygg: Q Lysstyring, temperaturstyring, persiennestyring: frittstående elektronikk og modulære løsninger og buss-systemer Q Luftbehandling, ventilasjon: frekvensomformere for hastighetsregulering. Q Energistyring: effektkompensering, måling, effektovervåking og -styring. Industri- og infrastrukturmarkeder: Q Luftbehandling, ventilasjon, trykkluft, transportmaskiner: frekvensomformere for variabel hastighet. Q Energistyring: effektfaktorkorreksjon, måling, ekstern overvåking av energiforbruket, effektovervåking og -styring. For å oppnå vesentlig energieffektivisering, må vi handle i tre dimensjoner: Q Benytte lavtforbrukende utstyr Q Proaktivt optimalisere energiforbruket (holde temperaturen i en bygning hele tiden på et riktig nivå, stenge ned installasjoner så snart de ikke er i bruk, etc.). Med andre ord: behovsstyring av energi. Q Proaktivt tilpasse seg til endringer i installasjonen (aldring, bruksendringer, utvidelse av en bygning) med en forbedringstilnærming. Det er bevist at det ikke er tilstrekkelig å regne med menneskelig atferd når man skal gjennomføre energieffektivisering: etter noen få uker med godvilje er besparelsene gått tapt. Den beste måten å oppnå bærekraftige energibesparelser på, er å implementere automatiserte løsninger som hjelper brukerne med å måle, drive, styre og analysere energibruken i installasjonen. 5

5 6

6 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning...3 Utfordringer med CO2-utslipp og energiforbruk, gjør energieffektive løsninger til et "must"....5 Innholdsfortegnelse...7 Energimerking...8 Lovgivningen fokuserer på energieffektivisering i hele verden...9 Hva gjør myndighetene i Norge for å redusere energiforbruken i norske bygg? Kapittel 2 For hvert marked finnes det enkle energieffektive løsninger - Kryssreferanse over løsninger og produkter til boliger og små bygninger Kryssreferanse over løsninger og produkter til mellomstore og store bygninger Kryssreferanse over løsninger og produkter for industri og infrastruktur...18 Kapittel 3 Løsninger...21 Kapittel 4 Energieffektive produkter

7 Energimerking Vår energimerking hjelper deg med å velge riktig 30% Denne energimerkingen angir de potensielle energibesparelsene du kan forvente av løsningen. Disse løsningene muliggjør bærekraftig energieffektivisering. nergy fficiency Denne energimerkingen markerer produktene som befinner seg i hjertet av løsningen. Takket være disse løsningene, kan du velge en løsning som gjør forskjellen, sammenlignet med en tradisjonell løsning. Schneider Electric setter deg i stand til å gjøre en konkret forskjell 8

8 Lovgivningen trykker på energieffektivisering over hele verden Kyoto-protokollen var starten på fastsettingen av kvantitative mål og agenda i reduksjon av CO 2 -utslipp med tydelige forpliktelser fra regjeringen. Utover Kyoto-forpliktelsen (som kun dekker perioden fram til 2012) har mange land fastsatt lengre tidsrammer og mål i tråd med de siste GIEEC-anbefalingene til UNFCC for å stabilisere CO 2 -konsentrasjonen på et nivå på 450 ppm (dette krever at man halverer utslippsnivået av CO 2 basert på 1990 før 2050). EU er et godt eksempel: EU landene har forpliktet seg til å kutte CO2-utslippene med 20 % før Dette er et mål som ble satt av lederne i EU-landene i mars 2007 og er kjent som 3x20. Satsingen går ut på å redusere CO2-utslippet med 20 %, øke energieffektiviserings-nivået med 20 % og øke energien som blir produsert fra fornybar energi med 20 %. Satsningsnivået vil trolig heves til 30 % kutt i tilfelle en ny avtale blir inngått. Noen europeiske land planlegger å forplikte seg til en nivåreduksjon på opptil 50 % innen Alt dette illustrerer at energieffektiviseringslandskapet og -policy må være en langtidssatsning. Hvis man skal nå disse målene, vil det kreve en reell endring. Reguleringer, lovgivning og standardisering gjør det lettere for myndighetene å nå målsettingene. Over hele verden styrker regulering/lovgivning interessentenes forpliktelser, og økonomiske fordelsprogrammer er under etablering. I USA Q Energy Policy Act av 2005 Q Bygningsforskrifter Q Energiforskrifter (10CFR434) Q State Energy-program (10CFR420) Q Energy Conservation for Consumer Goods (10 CFR 430) I EU Q EUs handel med utslippskvoter Q "Energy Performance of Building Directive" Q "Energy Using Product Directive" Q Energiforbruks- og energitjenestedirektivet I Kina Q China Energy Conservation Law Q China Architecture law (EE i bygninger) Q China Renewable Energy Law Q Top 1000 Industrial Energy Conservation Program Ulike lovgivende krav og økonomiske fordeler er utviklet på nasjonalt og regionalt nivå, som for eksempel: Q Revisjons- og vurderingsskjemaer Q Ytelses-merkeprogrammer Q Bygningsforskrifter Q Energiytelses-sertifikater Q Forpliktelser fra energiselgere som pålegger klientene deres å gjennomføre energibesparelser Q Frivillige avtaler i industrien Q Finans markedsmekanisme (avgiftsreduksjoner, raskere nedskriving, hvite sertifikater, ) Q Takserings- og incentivprogrammer Alle sektorer er bekymret, og reguleringer påvirker ikke bare nybygg og nye installasjoner, men også eksisterende bygg, industri eller infrastruktur Parallelt er det startet standardiseringsarbeid med mange nye standarder som utstedes eller som pågår I en bygning vurderes alle energiformer: Q Belysning Q Ventilasjon Q Oppvarming Q Avkjøling og klimaregulering For industri og kommersielle selskaper er energistyresystem-standarder (i trå med den velkjente ISO 9001 for kvalitet og ISO for miljø) under behandling i standardiseringsorganene. Standarder for energieffektiviseringstjenester er også under arbeid. Endelig er ikke det å få på plass effektivt utstyr og energieffektiviseringsplaner lenger et alternativ, men det blir en forpliktelse, og hvert land implementerer lokale reguleringer og incentivskjemaer med økonomisk påvirkning som ikke kan ignoreres 9

9 Hva gjør myndighetene i Norge for å redusere energiforbruken i norske bygg? Det er stort fokus fra myndighetene om å redusere energiforbruken i norske bygg. Enova som eies av olje- og energidirektoratet har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Virkemidlene Enova tar i bruk, er å fremme kompetanse, rådgivning og støtteordninger til blant annet innovative energieffektive prosjekter. Det er også tatt et grep på forskriftsiden med TEK07 og energiemerkeordningen. TEK07 er den nye byggeforskriften. Den satser på en innskjerping av energibruk på 25 %. TEK07 har store konsekvenser for elektormarkedet og vil by på mange utfordringer og ikke minst muligheter. Det vil fastsette tak på energiforbruk i bygninger avhengig av bygningskategori. Alternativt kan man tilfredsstille forskriften ved å vise planlagte energitiltak som for eksempel behovsstyring av energiforbruken. Energimerkeordningen har som formål å synliggjøre de energimessige egenskapene i bygg. Den vil øke etterspørselen etter energieffektive løsninger. Resultatet av TEK07 og energimerkeordningen er at markedet vil i større grad etterspørre energieffektive løsninger. Det er viktig at elektrobransjen opparbeider seg kompetanse for å tilfredsstille den nye etterspørselen. Beregnet energiytelse iht. NS 3031 Energieffektivt A Netto energibehov Levert energibehov Målt energibehov B B Energimerke for bygg C D E F G Lite energieffektivt C D Beregnet netto energibehov Beregnet levert energibehov Målt energibruk...kwh / m2:...kwh / m2:...kwh / m2: Oppvarmingsanlegg inkl. energikilden(e): Bygningens oppvarmede areal:... m2: Energimerke - konseptskisse (kilde NVEF) 10

10 For hvert marked finnes det enkle energieffektive løsninger Bolig Bygninger Industri Infrastruktur 11

11 Kryssreferanse over løsninger og produkter til boliger System Type produkt Energiovervåking Produkt Effektmåler Ekstern styring HVAC-styring Serienavn EN40/EN clic TRC3 CDS Lastutkoblingsenhet Automatisk lysstyring av inngangsparti Løsninger Optimalisere pumping for svømmebasseng Optimalisere rombelysningen ved å bruke dimmere 12

12 og små bygninger Lysstyring Motorstyring Timer Bevegelsesdetektor Programmerbar tidsbryter Mint Artic PIR Argus 360 Dimmere IHP 2c ATV11 Frekvensomformer s. 56 s. 76 s

13 Kryssreferanse over løsninger og produkter til mellom System 1/2 Type produkt Energiovervåking Produkt Effektmåler MCCB Kondensator bank Serienavn MEG EN40/ EN'clic Compact NS Varplus2 Sikre effektiv drift av en kjøletårnvifte Løsninger Overvåke og analysere strømforbruket i et kjøpesenter Optimalisere strømforbruket til kjøleutstyr Redusere strømforbruket og kostnadene i et kjøpesenter s. 24 s. 30 s. 34 Måle strømforbruket på en campingplass s. 22 Behovsstyring av lys, varme og kjøling Styre vannoppvarmingen i offentlige bygg Styre ventilasjonen i hotellets baderom 14

14 store og store bygninger HVAC-styring Motorstyring Frekvensomformer Tidsrelé Bussystem Programmerbar tidsbryter ATV21 RTC KNX IHP 1c IHP 2c Programmerbar tidsbryter s. 44 s. 38 s. 48 s

15 Kryssreferanse over løsninger og produkter til mellom System 2/2 Type produkt Lysstyring Produkt Programmerbar tidsbryter Timer Bevegelsesdetektor Serienavn IHP IHP +2c MINs MINp Artic PIR Argus 360 Løsninger Sikre effektiv belysning av inngangen i en leilighetsblokk Styre belysningen i forskjellige deler av en butikk Automatisere offentlig belysning i forhold til soloppgang og solnedgang Lysstyring i klasserom s. 66 Styre kontorbelysning lokalt s. 62 Skape stemningsfull restaurantbelysning Styre belysning ved detektering av tilstedeværelse i kontorblokk Miljøvennlig og fleksibelt system for distribusjon av strøm og belysning 16

16 store og store bygninger Til stededetektor Fjerndimmerstyring Utelysstyring Distribusjon Tidsbryter Dimmere Argus TV IC Astro Strøm og belysning IKEOS s. 72 s. 58 s. 60 s. 64 s. 70 s

17 Kryssreferanse over løsninger og produkter for industr System Type produkt Energiovervåking Produkt Effektmåler MCCB Kapasitorbank Serienavn PM700 / PM800 / PM9 Compact NS Varset Optimalisere strømforbruket i verksteder s. 28 Løsninger Redusere strømforbruket og kostnadene i et produksjonsanlegg Overvåke og analysere strømforbruk i verksteder Behovsstyring av lys, varme og kjøling s. 26 s. 32 Redusere strømutgifter og støy i en industrivifte Energieffektivisering av et vann- og avløpsanlegg Optimalisere vannpumping 18

18 i og infrastruktur HVAC-styring Motorstyring Frekvensomformer Bus-system Frekvensomformer Vann og avløp ATV61 KNX ATV61 Anbefalt løsningsforslag s. 38 s. 50 s. 80 s

19 Bærekraftige energibesparelser Måling og overvåking Kundeforpliktelse Energieffektivisering må ha en strukturert tilnærming. Måling, ekstern overvåking og styring gir informasjon som bidrar til å bevisstgjøre kunder om hvilken rolle de spiller i energibesparelser og i å opprettholde bærekraftige besparelser. 20

20 Løsninger Innhold Energistyring Måle strømforbruket på en campingplass Overvåke og analysere strømforbruket i et kjøpesenter...24 Overvåke og analysere strømforbruk i verksteder...26 Optimalisere strømforbruket i verksteder...28 Optimalisere strømforbruket til kjøleutstyr...30 Redusere strømforbruket og kostnadene i et produksjonsanlegg...32 Redusere strømforbruket og kostnadene i et kjøpesenter...34 Miljøvennlig og fleksibelt system for distribusjon av strøm og belysning...36 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Behovsstyring av lys, varme og kjøling Automatisert solavskjerming...40 Gir deg full oversikt over bygget ditt...42 Sikre effektiv drift av en kjøletårnvifte Styre ventilasjonen i hotellets baderom...46 Styre vannoppvarmingen i offentlige bygg Redusere strømutgifter og støy i en industrivifte...50 Lysstyring Automatisk styring av belysning i inngangspartiet til bygget Automatisk belysning for bad på hotell...54 Automatisk lysstyring av inngangsparti...56 Automatisere offentlig belysning i forhold til soloppgang og solnedgang...58 Lysstyring i klasserom...60 Styre kontorbelysning lokalt Skape stemningsfull restaurantbelysning Sikre effektiv belysning av inngangen i en leilighetsblokk...66 Styre belysning med bevegelsesfølere hjemme Styre belysning ved detektering av tilstedeværelse i kontorblokk...70 Styre belysningen i forskjellige deler av en butikk Optimalisere rombelysningen ved å bruke dimmere...74 Motorstyring Optimalisere pumping for svømmebasseng...76 Optimalisere vannpumping Energieffektivisering av et vann- og avløpsanlegg

21 Energiovervåking og distribusjon Måle strømforbruket på en campingplass Kundens behov Eieren av campingplassen ønsker å måle kundens strømforbruk for å fakturere dem for det nøyaktige forbruket. Han ønsker også å gjøre dem oppmerksom på forbruket deres for å oppmuntre dem til å spare. Vår anbefaling Overvåk forbruket for hver sektor ved hjelp av en kilowatt-time måleren type EN40P. Den kompakte størrelsen gjør at de kan installeres i eksisterende fordelingstavler som Kaedra, Pragma eller Prisma G. Forseglingsmuligheten sikrer også korrekt måling og at fakturaen er korrekt. Løsningen QQKilowatt-time måleren type EN40P gir direkte måling opp til 40 A uten strømtrafoer QQBunn/bunn-tilkoblingen av strøminnganger forenkler målerens tilkobling med den tilhørende automatsikringer. QQIdeell for utendørs bruk, den er like nøyaktig mellom -25 C og +55 C. Fokus på EN40P Overvåk ditt eget energiforbruk Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. EN40P 22

22 10% > Fordeler > Denne målingen kan brukes til å iverksette tiltak som reduserer strømforbruket. > Fordeling av energikostnadene bidrar indirekte til å redusere strømforbruket. > En permanent visualisering av forbruket bidrar til å oppmuntre brukere til mer effektiv og disiplinert bruk av energi. Energistyring Løsningsdiagram L N O O C60H/C60H JFA EN40P Last QQTypenummer og karakteristikkene til automatsikringen avhenger av den installerte effekten og type last. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. EN40P Kilowatt-time -måler C60H/C60H JFA Automatsikring/jordfeilautomat 1 23

23 Energiovervåking og distribusjon Overvåke og analysere strømforbruket i et kjøpesenter Kundens behov Økonomiansvarlig ønsker å identifisere omfattende eller unødvendig strømforbruk ved å styre forbruket på forskjellige områder av kjøpesentret og/eller fordele kostnadene til riktig kostsenter. Vår anbefaling En trefasemåler for trafomåling ME4zrt, måler den totale strømmen som installasjonen har brukt. En trefase-direktemåler, ME3zr måler forbruket til den spesifikke kursen. Tre énfase-direktemålere, ME1zr, måler forbruket til de andre kursene. En gul lampe foran på måleren blinker i henhold til forbruket. Forbruket kan også fjernavleses ved hjelp av pulsutgang. Løsningen PowerLogic ME kwh-målere er konstruert for å måle kilowatt-timer i énfase- eller trefase-kurser. Fokus på ME Forsikre deg om at du ikke går glipp av noe Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. ME3zr ME4zrt ME1zr 24

24 O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF Katalog Energieffektive løsninger 10% > Fordeler > Permanent visualisering av forbruket bidrar til å oppmuntre brukere til mer effektiv bruk av energi og skape en mer displinert adferd blant de som er ansvarlige for virksomheter. Energistyring Løsningsdiagram C60H/C60H JFA C60H/C60H JFA C60H/C60H JFA C60H/C60H JFA C60H/C60H JFA S1 S1 S1 S2 S2 S2 Kafeteria Jernvare Kjølerom Matvarer Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ME3zr Trefasemåler, direktemåling ME4zrt Trefase-, + N-måler, trafomåling ME1zr Énfase-måler C60H/C60H JFA Automatsikring 4P 1 C60H/C60H JFA Automatsikring/Jordfeilautomat 3P 1 C60H/C60H JFA Automatsikring/Jordfeilautomat 2P 3 TI 75/5 Strømtransformator 75/

25 Energiovervåking og distribusjon Overvåke og analysere strømforbruk i verksteder Kundens behov Arbeidslederen ønsker å overvåke strømforbruket ved å styre forbruket i produksjons-verkstedet, for å gjøre det mulig å analysere avdelingene det gjelder og å fordele kostnaden til egnet kostsenter. Vedkommende har som mål å redusere forbruket med 10 %, og ønsker en permanent indikering av dataene gjennom et eksternt overvåkingssystem som er enkelt å bruke, med historiske data, forbrukstrender og funksjoner for å fordele kostnadene. Vår anbefaling Det er bare å bruke et Power Logic-system Målesystemet har 1 effektmåler PM710 og 2 PM9C montert i paneltavlene i verkstedet. En effektmåler PM820 styrer hovedtavlen. Effektmålerne er koblet innbyrdes via en RS485 seriekobling og et Ethernet kommunikasjonskort. PM8ECC er lagt til PM820 for å aktivere kommunikasjon til Ethernet fabrikknettverket. Overvåkingen gjøres av basissystemet for effektovervåking PowerView. Løsningen QQPM9C tilbyr grunnleggende målefunksjoner for å overvåke enkle elektriske installasjoner: OOØyeblikkelige rms-verdier OOEnergiverdier OOKrav-verdier og kommunikasjon RS485. QQPM-seriene 700 og 800 tilbyr alle høyytelses målefunksjoner, dataregistrering og kommunikasjon QQPowerView-program, brukervennlig, basisserien for effektovervåking i små systemer: OOOvervåking av strømforbruk OOKostnadsfordeling OOUtstyrsovervåking OOForebyggende vedlikehold. Fokus på PM Forsikre deg om at du ikke går glipp av noe Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. PM710 PM820 PM9C 26

26 10% > Fordeler > Denne målingen kan brukes til å iverkesette tiltak som reduserer strømforbruket. > Permanent overvåking og visualisering av forbruket bidrar til å oppmuntre brukere til mer effektiv bruk av energi og skape en mer displinert adferd blant de som er ansvarlig for verkstedet. Dette er et viktig første steg mot en omfattende energi-intelligensstrategi. Energistyring Løsningsdiagram PowerView Ethernet Modbus TCPIP Ethernet RS485 PM8ECC PM820 PM710 PM9c PM9c Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. PM710 Effektmåler PM700-serien 1 PM710MG PM820 Effektmåler PM800-serien 1 PM820MG PM9C Effektmåler med RS PM8ECC Ethernet-kommunikasjonskort 1 PM8ECC PowerView Programvare, engelsk versjon 1 PLVENG 27

27 Energiovervåking og distribusjon Optimalisere strømforbruket i verksteder Kundens behov Produksjonssjefen vil gjerne fornye den eksisterende beskyttelsen for installasjonen sin og øke energitilgjengeligheten ved å optimalisere energiforbruket. Vår anbefaling Ved å benytte Compact NS effektbrytere med strømtrafomodul i kombinasjon med et multifunksjonsinstrument PM800, vil kunden dra nytte av den aller beste beskyttelsen og målefunksjonene som er nødvendig på alle nivåer i strømfordelingen. Løsningen Compact NS med strømtransformator-modul og et multifunksjonsinstrument PM800 integrerer målefunksjoner som kan brukes til: QQkostnadsfordeling QQenergiforbruk QQinstallasjonsovervåking QQvedlikeholdsoptimalisering. Fokus på Compact NS Compact NS gjør energi levende NS 160N Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. 28

28 Wires 2 Wires Katalog Energieffektive løsninger 10% > Fordeler > Denne målingen kan brukes til å iverksette tiltak som reduserer strømforbruket. > En permanent overvåking og visualisering av forbruket bidrar til å oppmuntre brukere til mer effektiv bruk av energi. Dette er med på å skape en mer displinert adferd blant de som er ansvarlig for driften av verkstedet. Utstyret går fra å være en enkel beskyttelse, og det blir et virkelig styringsverktøy. Energistyring Løsningsdiagram Modbus Nettverk 24 VDC 24 VDC Masterpact NW Batteri Masterpact NT Termination ON OFF 5/OUT 0/IN Modbus forgreiningsblokk PM800 PM800 PM800 NS 160N med STR22SE NS 250N med STR22SE QQReferansene og karakteristikkene til NS-brytere avhenger av effekten og type last. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Compact NS 160N 3P U/vern Effektbryter - 3P Elektronisk vern STR22SE 3P 160A Utløserenhet Compact NS 250N 3P U/vern Effektbryter - 3P Elektronisk vern STR22SE 3P 250A Utløserenhet PM800 Multifunksjonsinstrument 3 29

29 Energiovervåking og distribusjon Optimalisere strømforbruket til kjøleutstyr Kundens behov Kjøleutstyr står for 50 % av energikostnaden i supermarkeder. Ledelsen vil gjerne følge med på og optimalisere energiforbruket til hver maskin, opprettholde ytelsen til kjølefunksjonene og logge dataene fra alle butikkene i nettverket. Vår anbefaling Med Compact NS effektbrytere med strømtrafomodul og et multifunksjons instrument PM800 som integrerer målefunksjonene, kan du analysere effektforbrukstrendene til utstyret for å gi fortløpende registrering av hendelser. Dette kan bidra til energieffektiviteten til hele installasjonen og sikre at det fungerer perfekt og dermed unngå uønsket svikt i kjølingen. Løsningen Compact NS med strømtrafomodul og multifunksjonsinstrument PM800 integrerer målefunksjoner som: QQdelmåling og kostnadsfordeling QQenergiforbruk QQinstallasjonsovervåking. Fokus på Compact NS Compact NS gjør energi levende NS 250N Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. 30

30 10% > Fordeler > Denne målingen kan brukes til å implementere handlinger som reduserer strømforbruket. > En permanent overvåking og visualisering av forbruket bidrar til at installasjonen blir energieffektiv. I tillegg vil lastutkobling bli organisert for ikke-prioritete laster for å holde kravet innenfor grensene. Eksempel: kutt ventilasjonen 10 minutter hver time, slå på 1 av hvert 4. lysrør i kontorene Energistyring Løsningsdiagram L1 L2 L3 PM800 PM800 PM800 NS 160N NS 160N NS 250N STR22SE STR22SE STR22SE Last Last Last QQReferansene og karakteristikkene til NS-brytere avhenger av effekten og type last. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Compact NS 160N 3P U/vern Effektbryter - 3P Elektronisk vern STR22SE 3P 160A Utløserenhet Compact NS 250N 3P U/vern Effektbryter - 3P Elektronisk vern STR22SE 3P 250A Utløserenhet PM800 Multifunksjonsinstrument 3 31

31 Energiovervåking og distribusjon Redusere strømforbruket og kostnadene i et produksjonsanlegg Kundens behov Sjefen ønsker å identifisere og redusere strømutgiftene. Samtidig ønsker han å forbedre kvaliteten på energiforsyningen og øke tilgjengeligheten til energien. Ettersom han har mange motorer og noen med frekvensomformere med variabel hastighet, er de harmoniske nivåene høye i elnettet hans. Vår anbefaling Kondensatorer vil redusere energikostnaden ved å øke effektfaktoren: ingen flere bøter for reaktivt strømforbruk på strømregningen og besparelser på aktivt forbruk takket være reduserte tap. Den detunede reaktoren vil mestre de harmoniske nivåene og redusere påvirkningene av harmoniske på alle elektroniske enheter: datamaskiner, telefoner etc. Løsningen Løsningen er Varset Harmony: QQkondensatorbank med detunet reaktor QQenkel og rask montering QQforankoblet effektbryter (ekstrautsyr). Fokus på Varset Den komplette løsningen Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Varset Harmony 32

32 30% > Fordeler > Med en effektfaktorkorreksjons-løsning kan man redusere opptil 10 % av strømregningen. > Øke tilgjengelig effekt med opp til 30 %. > Håndtere de harmoniske nivåene opp til 50 % THDi. Energistyring Løsningsdiagram L1 L2 L3 N Varset Harmony Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Varset Harmony Kondensatorbank 400 V 300 kvar 50 Hz med detunet reaktor 215 Hz med effektbryter

33 Energiovervåking og distribusjon Redusere strømforbruket og kostnadene i et kjøpesenter Kundens behov Sjefen ønsker å identifisere, lokalisere og redusere strømutgiftene. Han ønsker å forbedre kvaliteten på strømmen og øke tilgjengeligheten. Vår anbefaling Kondensatorer vil redusere energikostnaden ved å øke effektfaktoren: Den detunede reaktoren vil mestre de harmoniske nivåene og redusere påvirkningene av harmoniske på alle elektroniske enheter: datamaskiner, telefoner etc. Løsningen Løsningen omfatter: QQVarplus² kondensator: OOModulær OOEnkel og rask montering OOHøykvalitets beskyttelsessystem med integrert HRC-sikring. QQDetunet reaktor: OOEnkel og rask montering OOLavt strømforbruk. Fokus på Varplus² Gir oksygen til det elektriske nettverket ditt Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Varplus² 34

34 30% > Fordeler Med en effektfaktor-korreksjonsløsning kan man: > Redusere strømregningen opptil 10 % > Øke tilgjengelig effekt opp til 30 % > Håndtere de harmoniske nivåene opp til 50 % THDi. Energistyring Løsningsdiagram L3 L2 L1 Transformer Compact L3 L2 L1 LC1-D.K LC1-D.K LC1-D.K Varlogic DR DR DR Varplus 2 Varplus 2 Varplus 2 Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Varplus² Kondensator IP00, kvar Varlogic NR6 kontroller, 6 trinn Compact Compact NS DR Detunet reaktor LC1-D.K Kontaktor 3 LC1-DWK12 Transformator Strømtransformator 1-35

35 Energiovervåking og distribusjon Miljøvennlig og fleksibelt system for distribusjon av strøm og belysning Kundens behov Byggherren ønsker lavest mulige kostnader ved endringer. Han ønsker samtidig et miljøvennlig og sikkert distribusjonsnett samt at plassering av vern og sikringer er så nære forbruksstedet som mulig. Løsningen Vår anbefaling Canalis strømskinner gir deg full fleksibilitet, samtidig som produktet er halogenfritt og inneholder ikke PVC, og avgir derved ingen giftige gasser ved en eventuell brann. Canalis er fullt ut resirkulerbare og bidrar på denne måten til å bevare miljøet. Skinnene er meget fleksibele, og gjør flytting av uttak enkelt. Ønskes flere uttak kan man enkelt plugge inn nye uttaksbokser og forlenge skinner. QQCanalis strømskinner KDP, fleksibel strømskinne med uttak for strøm og stikk. QQCanalis strømskinner KBA/KBB, fast skinne med uttak for lys og stikk. OOCanalis strømskinne KN, distribusjon av effekt opp til 160 A. OOCanalis strømskinne KS, distribusjon av effekt opp til 1000 A. OOCanalis strømskinne KT, distribusjon av effekt opp til 5000 A. OOUttaksbokser tilpasset modulære produkter og effektbrytere. Fokus på Canalis Alt kan endres Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Mateboks Retningsendrer 36

36 Miljøvennlig > Fordeler Med Canalis strømskinner får du: > Et miljøvennlig og halogenfritt alternativ > Et meget fleksibelt system for både nybygg og rehabilitering > Et system som du kan demontere og bruke om igjen. Energistyring Løsningsdiagram Tilkobling Prisma Tilkobling tavle Ekspansjonselement Endre faserekkefølge Tilkobling trafo Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Canalis KBA Canalis KBB Canalis KN Canalis KS Canalis KT Uttaksbokser Strømskinner med uttak for lys og stikk Strømskinner med uttak for lys og stikk, inntil 2 kurser i samme skinne Strømskinner for distribusjon av effekt opptil 160 A Strømskinner for distribusjon av effekt opptil 1000 A Strømskinner for distribusjon av effekt opptil 5000 A Tilpasset modulære produkter og effektbrytere 37

37 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Behovsstyring av lys, varme og kjøling Kundens behov Kunden ønsker å behovsstyre lys, varme og kjøling så økonomisk som mulig. I tillegg er det viktig at brukernes komfort blir ivaretatt på en god måte. Løsningen Vår anbefaling Bevegelsesdetektor integrert med lysføler i taket sørger for at lyset bare er på når det er noen på kontoret. Den sørger også for å regulere ned lyset når solen skinner inn gjennom vinduet og reduserer behovet for kunstig lys. Bevegelsesdetektoren vil også, sammen med termostaten, sørge for den beste reguleringen av varme og kjøling. Temperaturreguleringen vil bare være på komfortnivå når kontoret er i bruk, ellers er den i sparemodus. Ved å også gi brukerne individuell kontroll over eget miljø, legges det også til rette for økt produktivitet. Fokus på OOKNX trykknapp med innebygget termostat, regulerer varme og kjøling sammen med bevegelsesdetektoren. Gir brukeren mulighet til individuell kontroll på temperaturen og lysnivå. OOBevegelsesdetektoren tenner lyset når man kommer inn i rommet og slukker det når det ikke er noen i rommet. Regulerer lyset til et bestemt, arbeidsvennlig lysnivå. Den tar også hensyn til sollys som kommer inn gjennom vinduet. Gir termostaten beskjed om hvilken temperatur den skal regulere på, alt etter om det er noen i rommet eller ikke. OOVentilmotorer, åpner og stenger fysisk vanngjennomstrømningen i radiator og kjølebaffel. De tar i mot sine ordrer fra termostaten, og har innganger for magnetkontakt på vinduene. Disse inngangene kan da stenge varme og kjøling mens man lufter. OODimmer for 1-10 V armaturer justerer lysnivået i rommet basert på signaler fra bevegelsesdetektoren eller manuell innstilling. Den beste løsningen for lysstyring Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. KNX trykknapp med termostat KNX ARGUS bevegelsesdetektor 38

38 40% > Fordeler Med KNX-styringssystem kan du oppnå å: > Redusere energiforbruket med opptil 40 % > Øke komforten > Øke fleksibiliteten. HVAC-styring Løsningsdiagram KNX trykknapp med termostat KNX strømforsyning KNX bevegelsesføler KNX 1-10 V dimmer KNX ventilmotor for varme KNX ventilmotor for kjøling KNX Vinduskontakt Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type.nr. KNX m-trykk 4 kn. RTR sys-m phv Trykknapp med termostat 1 MTN KNX busskobler f. RTR Busskobler for trykknapp med termostat 1 MTN KNX strømf. 640 m/batt.tilk DIN Strømforsyning 640 ma med mulighet for backup-batteri 1 MTN KNX EMO v.motor 2 inng. phv Ventilmotor for varme og kjøling med binærinnganger 2 MTN KNX PIR 360 nærvær/ir phv Bevegelsesføler med konstantlysregulering 1 MTN KNX 1-10V utgang 3 kanal DIN 1-10 V dimmer med 3 kanaler 1 MTN

39 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Automatisert solavskjerming Kundens behov Kunden ønsker også at solavskjermingen skal bidra til reduserte energikostnader, i tillegg til at brukerne skal ha høyest mulig komfort. Vår anbefaling Ved at fasaden er dynamisk og ikke statisk, vil den kunne tilpasse seg varierende ytre klimatiske forhold og varierende utnyttelse av bygget. Smart persiennestyring betyr at persiennene går ned når det er varmebehov i bygget og det ikke er noe varme å hente utenfra. Det vil si mindre varmetap i vinduet. Persiennene slipper inn sollys utenfra dersom dette kan hjelpe til med å varme opp bygget når det er varmebehov, og begrenser innslipp av sollys når det er kjølebehov. Ved hjelp av manuell overstyring reduseres ikke komforten. Løsningen QQVærstasjon. Kontrollerer persienner basert på lysnivå, og beskytter de mot sterk vind. QQBevegelsesdetektoren som allerede styrer lys, varme og kjøling vil også være med på å styre persiennene for best mulig utnyttelse av sollys. QQPersienneutgang. Dette er utgangen som fysisk kjører persiennemotoren opp og ned og justerer lamellene slik at de står i optimal vinkel for best mulig komfort og energieffektivitet. Fokus på Den beste løsningen for persiennestyring Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. KNX værstasjon 40

40 20% > Fordeler > Energibesparelser med automatisk persiennestyring. > Ved hjelp av manuell overstyring ivaretas den enkeltes komfort HVAC-styring Løsningsdiagram KNX trykknapp med termostat KNX strømforsyning KNX bevegelsesføler KNX værstasjon KNX persienneutgang Blind Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type.nr. KNX m-trykk 4kn. RTR sys-m phv Trykknapp med termostat 1 MTN KNX busskobler f. RTR Busskobler for trykknapp med termostat 1 MTN KNX strømf. 640 m/batt.tilk DIN Strømforsyning 640 ma med mulighet for backup-batteri 1 MTN KNX værstasjon all in one Værstasjon kombi for lys, vind, temperatur og nedbør 1 MTN KNX PIR 360 nærvær/ir phv Bevegelsesføler med konstantlysregulering 1 MTN KNX pers. utg 4x10 DIN Persienneutgang, 4-kanaler 1 MTN

41 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Gir deg full oversikt over bygget ditt Kundens behov Driftsavdelingen ønsker bedre kontroll for å optimalisere energiforbruket og redusere utgifter til vedlikehold. Kunden ønsker også å integrere de forskjellige automasjonssystemene i bygget for best mulig samhandling mellom disse. Løsningen QQEt toppsystem, også kjent som SD anlegg og SCADA. Vår anbefaling Et toppsystem er den beste måte å logge hva og hvor energien brukes. Det kan også løse et stort antall andre funksjoner kunden måtte ha behov for. Toppsystemet kan blant annet kjøre automatiske nødlystester og visualisere ET kurver. I tillegg kan det være er godt verktøy for å finne feil i anlegget og kan gi alarmer ved feil som ikke lett oppdages av vedlikeholdspersonalet. Webfunksjonalitet gir reduserte reisekostnader for byggeiere med mange bygg. Vedlikeholdsmeldinger for å lettere gjøre vedlikehold på rett tid. QQSchneiders toppsystem er Citect. Dette er fritt programmerbart og kan integrere de mest kjente systemer i bygget. QQFlere systemer kan integreres, som: nødlys, brann, adgangskontroll, belysning, solavskjerming, ventilasjon, oppvarming og kjøling. Fokus på KNX Bussystem komponenter Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Citect toppsystem 42

42 10% > Fordeler > Oversikt over hvor du bruker energi og hvor du kan sette inn sparetiltak > Mer effektiv drift > Samkjøring mellom ulike systemer gir gevinst. HVAC-styring Løsningsdiagram Toppsystem (Citect) Belysning HVAC Sonekontroll Persienner Adgang Innbrudd Nødlys Brann Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Citect / Vijeo Citect Toppsystem for visualisering og integrasjon 43

43 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Sikre effektiv drift av en kjøletårnvifte Kundens behov I en prosess som involverer varmeuttrekking fra prosesskjølevann, ønsker kunden å maksimere energieffektiviteten til kjøletårnet og redusere strømregningen. Vår anbefaling Ved å bruke en frekvensomformer med variabel hastighet, kan du starte viften og styre dens hastighet. Frekvensomformeren er utstyrt med innebygd PID-regulering, og kan også kobles til et styresystem for bygg. Løsningen Frekvensomformeren Altivar 21 er enkel å integrere i et styresystem for bygg., da den har flere kommunikasjonsmuligheter som alternativer: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE FLN, ModBus. Med den kan du: QQOptimalisere og regulere vanntemperaturen i varmereturen til det avkjølte vannet QQØke viftehastigheten når mer kjøling er nødvendig QQRedusere viftehastigheten når det er lite behov for kjøling. Fokus på ATV 21 Et nytt pust for applikasjonene dine Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. ATV21HU75N4 44

44 30% > Fordeler > Hastighetsstyring kan generere store energibesparelser i disse applikasjonene. Inntjeningstiden er ofte svært kort, vanligvis mellom 9 og 24 måneder ved at man reduserer strømregningen i store kontorbygg, sykehus og skoler. HVAC-styring Løsningsdiagram ATV21 Q Q2 2 T1 1 Q3 S2 2 S1 KM1 A1 A2 3 4 KM A1 KM1 FLA FLC U V W CC VIA Fra styresystemet RUN A1 L1 L2 L3 FLA FLC FLB RY RC F P24 CC PLC U1 V1 W1 Fra styresystemet M 3 Hastighetsreferanse Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ATV 21 Frekvensomformer med variabel hastighet 1 ATV21HU75N4 Q1 Effektbryter 1 GV2L20 KM1 Kontaktor 1 LC1D09M5 Q2 Effektbryter (dimensjonert til to ganger den nominelle primærstrømmen til T1) 1 GV2L Q3 Styre-effektbryter 1 GB2CB05 S1, S2 Trykknapper 1 XB2B eller XA2B T1 100 VA transformator 220 V sekundær 1-45

45 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Styre ventilasjonen i hotellets baderom Kundens behov Hotelleieren ønsker å redusere strømforbruket samtidig som han ønsker å gi gjestene maksimal komfort ved å installere et automatisk ventilasjonsanlegg på badet. Vår anbefaling Påse at ventilasjonsanlegget på badet er i drift mens baderommet er i bruk, og at det blir værende på i bare noen få minutter etter at lyset er slått av. En tidsforsinkelse brukes for å hindre at avtrekket slås av umiddelbart og for å sikre at det forblir på innenfor en justerbar tidsforsinkelse. Løsningen Løsningen er å bruke et RTC-tidsrelé for å starte avtrekket når baderomslyset er slått på: QQPÅ/AV-bryteren styrer både belysning og ventilasjon. QQNår hotellgjestene slår av lyset, fortsetter RTC-releet å operere ventilasjonen QQVentilatoren stopper etter en forhåndsinnstilt driftstid for å sikre at eventuell ubehagelig lukt og fuktighet fjernes, men slik at man hindrer energisløsing. Fokus på RTC Akkurat nok Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. RTC 46

46 15% > Fordeler > Automasjon sikrer betydelige energibesparelser ved å automatisk slå av lys og ventilasjon som ikke er nødvendig. > Tidsforsinkelsen kan stilles fra 0,1 sekund til 100 timer. HVAC-styring Løsningsdiagram C60H / C60H JFA O O Bryter Ventilasjon Belysning QQRTC-releet aktiverer utgang 18 straks inngang Y1 er aktivert. QQTidsforsinkelsen starter når RTC-inngang Y1 er deaktivert. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. RTC Tidsrelé, forsinket ut C60H/C60H JFA Automatsikring / Jordfeilautomat 1 Bryter AV-PÅ 1-47

47 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Styre vannoppvarmingen i offentlige bygg Kundens behov Den tekniske sjefen i kommunen ønsker å øke brukerkomforten og foreta energibesparelser ved å styre vannoppvarmingen i offentlige bygg. Vår anbefaling I offentlige bygg kan varmtvannstankene styres av kombinasjonen av en IHP 1c programmerbart koblingsur og en CT-kontaktor, utstyrt med en ACTc hjelpekontakt. Løsningen Forskjellige typer operasjoner er tilgjengelig: QQNormal drift: OOIHP 1c programmerbart koblingsur styrer oppvarmingen av vannet. QQManuell overstyring: OOvannoppvarming kan startes av brukeren utenfor den programmerte tiden, ved å trykke på trykknappen. QQGå tilbake til normal drift: OOsiden den siste ordren som IHP 1c mottar har prioritet, tar normalprogrammet over igjen ved neste syklus. Fokus på IHP Effektivitet til fingerspissene Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. IHP 1c 48

48 10% > Fordeler > Automasjon sikrer betydelige energibesparelser ved å automatisk slå av vannoppvarmingen som ikke er nødvendig. > Enkel endring av tidsbryterprogram for spesielle hendelser og ferie gjør at man unngår nytteløs energisløsing. HVAC-styring Løsningsdiagram L N 1 3 C60H/C60H JFA O - OFF 2 4 S1 L IHP 1c L ACTc CT + ACTo+f T KM1 H1 N 46 X N X1 X2 Vannoppvarming skole Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. IHP 1C Programmerbart koblingsur 1 CCT15850 C60H/C60H JFA Automatsikring/Jordfeilautomat 1 ACTc CT hjelpekontakt CT Kontaktor med manuell drift ACTo+f Hjelpekontakt for CT-kontaktor H1 Rød varsellampe

49 HVAC-styring (Styring av varme, ventilasjon og kjøling) Redusere strømutgifter og støy i en industrivifte Kundens behov Kunden ønsker å maksimere energi effektiviteten i industriviften sin etter behov for å redusere strømregningen. Han ønsker også å fjerne støv fra anlegget samtidig som man reduserer støyen. Vår anbefaling Ved å bruke en frekvensomformer av typen ATV61 kan du styre viften og regulere dens hastighet. Frekvensomformeren er utstyrt med innebygd PID-regulering og den kan også kobles til et bygningsstyresystem eller via industriell kommunikasjonskobling med en rekke ulike kommunikasjonsalternativer. En løsning i IP54 er også tilgjenglig for aggressive miljøer. Løsningen Altivar 61 er den riktige løsningen for å redusere eller øke viftehastigheten etter behov. Dessuten reduserer den energiforbruket og øker komforten til personene rundt: QQDenne frekvensomformeren er også enkel å integrere i styresystemer for bygg eller industrielle nettverk, da den kan benytte kommunikasjonskort QQTakket være et brukervennlig display og ferdige oppsett, tillater ATV61 umiddelbar start og hurtig konfigurasjon. Fokus på ATV 61 I hjertet av applikasjonene dine Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. ATV61HD75N4 50

50 40% > Fordeler > Ved å installere frekvensomformer for hastighetsregulering kan man behovsstyre lufttilførselen. > Ved å installere en frekvensomformer for hastighetsregulering i anlegget, unngår man å bruke en vifte som går med full hastighet med et spjeld som er delvis lukket. > Ved å redusere viftehastigheten med 20 % kan man halvere energiforbruket. HVAC-styring Løsningsdiagram Q ATV Q2 2 T1 1 Q3 S2 2 S1 KM1 A1 A2 3 4 KM A1 KM1 R1A R1C U/T1 V/T2 W/T3 PC/ PO PA/ AI1+ AI1 AI2 COM AO1 COM KM1 A1 R/L1 S/L2 T/L3 R1A R1C R1B R2A R2C LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI ATV 61 PWR U1 V1 M 3 W1 L1 Reference potentiometer Pressure sensor feedback Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ATV 61 Frekvensomformer med variabel hastighet 1 ATV61HD75N4 KM1 Kontaktor 1 LC1F185M5 L1 DC-choke 1 VW3A4511 Q1 Effektbryter 1 NS250NMA Q2 Effektbryter (dimensjonert til to ganger den nominelle primærstrømmen til T1) 1 GV2L Q3 Styre-effektbryter 1 GB2CB05 S1, S2 Trykknapp 1 XB4B eller XB5A T1 100 VA transformator 220 V sekundær 1-51

51 Lysstyring Automatisk styring av belysning i inngangspartiet til bygget Kundens behov Driftsansvarlig ønsker å øke brukerkomforten og foreta energibesparelser. Han ønsker også at lyset skal slå seg PÅ og AV i hallen, når noen kommer eller går. Vår anbefaling En 360 Argus bevegelsesdetektor installert på taket av inngangshallen sikrer automatisk styring av lyset kun når det er en person til stede eller en annen bevegelse og avhengig av lysstyrkenivået. En bryter (ekstra) skjult for brukeren, hvor man kan overstyre belysningen PÅ hvis det er ønskelig. Vi anbefaler også løsningen brukt i trappeoppganger, garasjeanlegg, klasserom osv. Løsningen QQArgus 360 bevegelsesdetektor tillater en 360 deteksjon i en radius på 12 m: OODen sikrer automatisk belysning i inngangspartiet i henhold til en forhåndsinnstilt grense på lysstyrken OOLysstyrkegrensen kan justeres mellom 1000 lux (uløser i fullt dagslys) og 3 lux (utløser i mørket) OOTidsforsinkelsen bevarer lyset på en forhåndsinnstilt tid etter den siste bevegelsesdetekteringen OOTidsforsinkelsen kan justeres mellom 1 sekund og 8 minutter. OOBevegelsesdetektoren kan styre 3000 W glødelamper eller 2000 W halogenlamper. Større induktive belastninger må kobles over relé. Fokus på ARGUS Med bevegelse kommer lys Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Argus

52 15% > Fordeler > Lyset slår seg PÅ ved behov (når personer er til stede) > Økt komfort og trygghetsfølelse > Automasjon garanterer store energibesparelser Lysstyring Løsningsdiagram L N 1 C60H/C60HJFA O O Bryter L N L' ARGUS CT A1 A2 24 Lys QQCT-kontaktoren kan droppes hvis installert effekt er mindre enn 1 kw. QQDimensjoneringen av CT-kontaktoren avhenger av installert effekt og lasttype. QQHvis man ikke ønsker manuell overstyring, kobler man Argus 360-utgangen direkte til A1-inngangen på CT-kontaktoren. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ARGUS 360 Bevegelsesdetektor 1 MTN C60H/C60H JFA Automatsikring/jordfeilautomat CT Modulær 2-polet kontaktor Sw Bryter

53 Lysstyring Automatisk belysning for bad på hotell Kundens behov Hotelldirektøren ønsker å øke brukerkomforten og redusere strømforbruket. Vår anbefaling En 360 Argus bevegelsesdetektor installert i taket sikrer automatisk styring av lyset avhengig av lysnivået og når det er en person til stede. En ekstra bryter skjult for brukeren, kan overstyre belysningen PÅ hvis det er ønskelig. Løsningen QQArgus 360 bevegelsesdetektor tillater en 360 deteksjon i en radius på 12 m: OODen sikrer automatisk belysning på badet i henhold til en forhåndsinnstilt grense på lysstyrken OOLysstyrkegrensen kan justeres mellom 1000 lux (uløser i fullt dagslys) og 3 lux (utløser i mørket) OOTidsforsinkelsen bevarer lyset på en forhåndsinnstilt tid etter den siste bevegelsesdetekteringen OOTidsforsinkelsen kan justeres mellom 1 sekund og 8 minutter. OOBevegelsesdetektoren kan styre 3000 W glødelamper eller 2000 W halogenlamper. Større induktive belastninger må kobles over relé. Fokus på ARGUS Med bevegelse kommer lys Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Argus

54 15% > Fordeler > Effektbesparelser med automatisk slukking av lyset. > Automasjon garanterer store energibesparelser, økt komfort og bedre sikkerhet. > At en lysbryter ikke er tilgjengelig for publikum, er mer hygienisk og sikrer at belysningen ikke slås på når det ikke er nødvendig. Lysstyring Løsningsdiagram L N 1 C60H/C60HJFA O O Bryter L N L' ARGUS CT A1 ca. 20 m A2 24 ca. 30 m Lys QQCT-kontaktoren kan droppes hvis installert effekt er mindre enn 1 kw. QQDimensjoneringen av CT-kontaktoren avhenger av installert effekt og lasttype. QQHvis man ikke ønsker manuell overstyring, kobler man Argus 360-utgangen direkte til A1-inngangen på CT-kontaktoren. Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. ARGUS 360 Bevegelsesdetektor, IP C60H/C60H JFA Automatsikring/jordfeilautomat Artic I-6/1 Bryter 1-pol/endevender CT Modulær 2-polet kontaktor

55 Lysstyring Automatisk lysstyring av inngangsparti Kundens behov Boligeieren ønsker at utelyset slår seg på automatisk når noen kommer inn, men bare når det er mørkt. Det handler om å spare energi uten at det går ut over komfort. Vår anbefaling En 180 bevegelsesdetektor som er installert på steder hvor man på passere, sikrer automatisk styring av belysningen når det er en person til stede eller ved en annen bevegelse og avhengig av lysstyrkenivået. Løsningen QQBevegelsesdetektoren Argus 220 detekterer innenfor et 12 m x 20 m område: OODen sikrer automatisk belysning av adgangspunkter i henhold til en forhåndsinnstilt grense på lysstyrken. OOLysstyrkegrensen kan justeres mellom 1000 lux (uløser i fullt dagslys) og 2 lux (utløser i mørket). OOTidsforsinkelsen bevarer lyset på en forhåndsinnstilt tid etter den siste bevegelsesdetekteringen. OOTidsforsinkelsen kan justeres mellom 5 sekunder og 12 minutter. QQEn ekstra Sw-bryter kan knyttes til. Den tillater PÅ overstyring av lyset om ønskelig. QQStyring av enfas laster uten releer opp til en effekt på 1 kw. Fokus på Argus En varmere velkomst Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. Argus 220 Basic 56

56 15% > Fordeler > Lyset slår seg PÅ ved behov (når personer er til stede). > Økt komfort og trygghetsfølelse. > Automasjon garanterer store energibesparelser. Lysstyring Løsningsdiagram L N 1 C60H/C60HJFA O O 2 Bryter N LS L Lys Benyttede produkter Produkt Beskrivelse Antall Type nr. Argus 220 Basic Bevegelsesdetektor C60H/C60H JFA Automatsikring/jordfeilautomat Artic I-6/1 Bryter 1-pol/endevender

57 Lysstyring Automatisere offentlig belysning i forhold til soloppgang og solnedgang Kundens behov Teknisk etat i kommunen ønsker å øke driftssikkerheten til offentlig belysning for å øke komforten og sikkerheten til innbyggerne. Samtidig ønsker man å overvåke tiden med lysdrift for å oppnå energibesparelser. Vår anbefaling Ved å bruke en programmerbar tidsbryter med innebygget program for soloppgang/-nedgang oppnår man automatisk påslåing og avslåing av lyset i forhold til dagslyset. Løsningen QQIC Astro er konfigurert for hvert enkelt installasjonssted: OOenten ved å velge et land eller by OOeller etter geografiske koordinater, breddegrad og lengdegrad. Q QForskjell i tidene for soloppgang og solnedgang kan justeres hver for seg med mn QQIntuitiv programmering og program lagret opp til 12 år hvis strømtilførselen svikter QQInngang for overstyring av PÅ signal. Fokus på IC ASTRO Med mørket kommer lyset Detaljark Se produktregister side 83 i denne katalogen. IC Astro 58

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard.

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Intelligent Energi Mars 2012 Smarte og effektive energiløsninger Energihåndtering i verdensklasse Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Se side 4 TMCY-8KDR3Z_NO Lær om energisparing av ekspertene

Detaljer

Nyhetsavis. Stor bredde i alle ledd. Schneider Electric. > NegaWatt 2011

Nyhetsavis. Stor bredde i alle ledd. Schneider Electric. > NegaWatt 2011 Schneider Electric Nyhetsavis September 2011 Stor bredde i alle ledd > NegaWatt 2011 meld deg på vår energieffektive dag (se side 5) > Våre prosjekter og løsninger > Exxact årets store lansering > Produktnyheter

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

ENØK. Grorud og Lodalen

ENØK. Grorud og Lodalen ENØK Grorud og Lodalen Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg,

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Smarthus Hi 2006 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Hovedprosjekt

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

VARMEPUMPETEKNOLOGI MED HØY EFFEKTIVITET 2015 2016

VARMEPUMPETEKNOLOGI MED HØY EFFEKTIVITET 2015 2016 NY AQUAREA-SERIE VARMEPUMPETEKNOLOGI MED 2015 2016 2015-2016 V01 NY AQUAREA LUFT/VANN-VARMEPUMPE 2015-2016 NYHET 2015 / 2016 AQUAREA LUFT/VANN-VARMEPUMPE Innhold PANASONIC NR. 1...4 PANASONIC UTVIKLER

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Energieffektivitet med KNX

Energieffektivitet med KNX Innhold KNX er grønn teknologi 4 Studie: Høyskolen i Bremen (Tyskland) KNX-standarden har gitt grobunn for betydelige energisparinger 5 Det nye SciTec-senteret på Oundle-skolen i Peterborough (Storbritannia)

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

Forord. Forfattere. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement

Forord. Forfattere. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement SagEnMS håndboken Ecoinflow Forfatterne er ansvarlige for innholdet i denne publikasjonen. Det trenger ikke gjenspeile meninger fra Den europeiske union. Verken EASME eller Europakommisjonen er ansvarlig

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

KNX. KNX Standarden for styresystemer som går på tvers av leverandører

KNX. KNX Standarden for styresystemer som går på tvers av leverandører KNX KNX Standarden for styresystemer som går på tvers av leverandører 68 Innhold Presentasjon KNX.... 70 Spenningsforsyninger... 73 Linjekopler... 73 Busskoplere... 73 Systemtilbehør... 73 System M, Pluss,

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Revolutionary outside Evolutionary inside ix møter CoDeSys i ny teknologisatsing

Revolutionary outside Evolutionary inside ix møter CoDeSys i ny teknologisatsing A Beijer Electronics magazine #NOV 2012 Revolutionary outside Evolutionary inside ix møter CoDeSys i ny teknologisatsing Side: 16 19 Stirlingmotorer drevet av solstråler Side: 14 15 Customer case: Smart

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE Bergvarmepumper En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du?

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

teknologiens rolle i håndteringen av klimaendringer 2008 / Grønn IT / IKT-Norge

teknologiens rolle i håndteringen av klimaendringer 2008 / Grønn IT / IKT-Norge teknologiens rolle i håndteringen av klimaendringer 2008 / Grønn IT / IKT-Norge side 2 Fra grønne holdninger til grønne handlinger IKT-Norge /Grønn IT / 2008 IT-næringen ønsker å ta vår del av ansvaret

Detaljer