Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872689"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TOSHIBA XV-733. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på TOSHIBA XV-733 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual TOSHIBA XV-733 Bruksanvisning TOSHIBA XV-733 Brukerhåndbok TOSHIBA XV-733 Brukerveiledning TOSHIBA XV-733 Instruksjon TOSHIBA XV-733 Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

2 Manuell abstrakt: 21 Velge posisjoner Tidsvisning kun analog Stereo og tospråklige sendinger. Lydstyrkekontroller og demping av lyd. Balanse, Bass og Diskant Sound Navi (kun XV/MV-serien) Surround-innstillinger Dolby Volume (Kun RV/XV-serien) Dynamisk områdekontroll Justering av lydnivå TV Høyttalere (kun XV/MV-serien) Hodetelefoninnstillinger Lydbeskrivelse..

3 24 Visning i bredskjerm Bildevalg 27 Bildepreferanser Res D fargeinnstilling Grunnfargejustering Fargetemperatur Auto-lysstyrke sensorinnstillinger Aktiv baklyskontroll.

4 Sort/hvitt nivå Statisk gamma MPEG støyreduksjon Støyreduksjon DNR Digital støyreduksjon. 29 Resolution Active Vision M100 (Kun XV/MV-serien) Film Stabilisering (Kun XV/MV-serien).. 30 Cinema m. (kun RV-serien) Ekspertmodus Nullstille de avanserte bildeinnstillingene. 30 Kontroll visualisering.. 30 Automatisk format (bredskjerm) Strekk 4:3..

5 . 31 Blått bilde Bildeposisjon Frys bilde HDMI informasjonspanel Bruke hjemmenettverket ditt Sette opp nettverket Trådløst oppsett Avansert nettverk oppsett Bruke software-tastaturet Norsk Fjernkontrollen.

6 ...6 Sette i batterier og fjernkontrollens virkeområde....7 KOBLE TIL TV-EN Koble til eksternt utstyr...8 Koble til en HDMI - eller DVI-enhet til HDMIinngangen... 9 Koble til en HDMI-enhet...9 Koble til en DVI-enhet..9 REGZA-LINK-tilkobling Koble til en datamaskin Koble en PC til RGB/PC-terminalen Koble en PC til HDMI-terminalen Koble til et hjemmenettverk..

7 ..12 Koble TV-en til et hjemmenettverk - Koblet Koble TV-en til et hjemmenettverk Trådløst Kontroller og inngangstilkoblinger Slå på 13 Bruke fjernkontrollen..13 Bruke kontrollene og tilkoblingene STILLE INN TV-EN Oppstartsapplikasjon Hurtig setting Ant/Kabel inn (hvis tilgjengelig) Automatisk innstilling..16 ATV Manuell Innstilling...

8 ..16 Søking Hoppe Sortere posisjoner..18 DTV Manuell Innstilling Manuell innstilling Manuell innstilling for DVB-C DTV Innst. System Info Resett TV.... Horisontal og vertikal posisjon Klokke fase.

9 56 Sampling klokke Res Valg av inngang og AV-tilkoblinger.. 57 Inngangsvalg Hopp over ekstern inngang.. 58 Valg av inngangssignal Merke videoinngangskilder... PC lyd HDMI 3* lyd...

10 . 59 HDMI innstillinger Digital lydutgang Bruke REGZA-LINK.. 61 Aktiver REGZA-LINK TV Auto strøm.. 61 Auto Standby Forsterkerkontroll.. 61 Høyttaler Preferanse Valg av REGZA-LINK-inngangskilde 61 REGZA-LINK-avspillingsenhetskontroll. 62 REGZA-LINK-avspilling med ett trykk...

11 62 REGZA-LINK-systemstandby.. 62 REGZA-LINK-systemlydkontroll REGZA-LINK PC-link Norsk TEKSTTJENESTER Teksttjenester Velge moduser Tekstinformasjon Navigere sider med Auto Navigere sider med LIST Fargeknapper PROBLEMLØSNING Spørsmål og svar INFORMASJON Lisensinformasjon.

12 .. 68 Informasjon Spesifikasjoner og tilbehør INSTALLERE TIL TV-EN Forholdsregler for sikkerhet Dette utstyret er designet og produsert for å tilfredsstille internasjonale sikkerhetsstandarder, men, som alt annet elektrisk utstyr, må det utvises forsiktighet for å oppnå de beste resultatene og sørge for sikkerhet. Les punktene under av hensyn til din egen sikkerhet. De er generelle, og har til hensikt å hjelpe deg med alle elektriske forbrukerprodukter, og enkelte av punktene er kanskje ikke aktuelle for den gjenstanden du har kjøpt. IKKE TA BORT NOEN FASTE DEKSLER DA DETTE VIL UTSETTE DEG FOR FARLIGE OG STRØMFØRENDE DELER. HOVEDKONTAKTEN BRUKES SOM EN AVKOBLINGSENHET OG SKAL VÆRE LETT TILGJENGELIG. Norsk Du må ikke IKKE blokker ventilasjonsåpningen på utstyret med f. eks. aviser, duker, gardiner, osv. Overoppheting kan føre til skade og forkorte apparatets levetid. Luftsirkulasjon La det være mer enn 10 cm klaring rundt fjernsynsapparatet for å tillate tilstrekkelig ventilasjon. Dette vil forhindre overoppheting og eventuell skade på fjernsynet. Steder med mye støv bør også unngås. IKKE la elektrisk utstyr utsettes for drypp eller skvetting, eller at gjenstander fylt med væsker, som for eksempel vaser, blir plassert på det. Varmeskade Det kan oppstå skade dersom du setter fjernsynet i direkte sollys eller nær en varmetestropp Forsikre deg om at fjernsynsapparatet ikke står på et sted Stilen på stativet avhenger av modellen der det kan bli dyttet, eller truffet av gjenstander, ettersom trykk vil føre til brudd eller skade på skjermen. Pass også på at små gjenstander ikke kan puttes inn i sprekker eller åpninger i kabinettet. Rengjøring av skjerm og kabinett... Slå av strømmen, og rengjør skjermen og kabinettet med en myk, tørr klut. Vi anbefaler at du iegza-link-modus, D=DVD-modus For På/Standby-modus (T/R/D)* For å velge enhetsmodus (T/R/D) Tallknapper (T/R/D) Slå lydbeskrivelsen på/av (T) For valg av eksterne inngangskilder (T/R/D) For å endre TV-volumet (T/R/D) For å dempe TV-lyden (T/R/D) For tilgang til Hurtigmeny (T) For å endre programposisjoner (T/R) For å endre tekstsider (T) 10 For å vise den digitale programguiden på skjermen (T) 6 INSTALLERE TIL TV-EN Sette i batterier og fjernkontrollens virkeområde Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen for å få tilgang til batterirommet, og forsikre deg om at batteriene står riktig vei. Batteritypen som passer for denne fjernkontrollen er AAA, IEC R03 1,5 V. Ikke kombiner et gammelt, brukt batteri med et nytt, og ikke bland batterityper. Fjern øyeblikkelig tomme batterier for å forhindre at syre lekker inn i batterirommet. Kast batteriene i henhold til instrukser på side 69 i denne bruksanvisningen. Advarsel: batterier må ikke utsettes for ekstrem varme, som sol, brann eller lignende. Ytelsen fra fjernkontrollen blir dårligere på avstander over fem meter, eller utenfor en vinkel på 30 grader fra midten av fjernsynsapparatet. Hvis virkeområdet blir redusert, kan det hende at batteriene må byttes ut. Norsk 7 KOBLE TIL TV-EN Koble til eksternt utstyr Før du kobler til eksternt utstyr, må du slå av alle hovedstrømbrytere. Hvis det ikke finnes en bryter, kobler du fra ved stikkontakten. LAN-porten Norsk OPTISK DIGITAL LYDUTGANG ILLUSTRASJONEN VISER XV-MODELLEN. HDMI -INNGANGSKONTAKTER Kun RV/ XV-serien KOMPONENT VIDEOINNGANG (EXT 3) SCART 2 (EXT 2) SCART 1 (EXT 1) Strømbryter *en dekoder kan være en digital satellitt eller annen kompatibel dekoder. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

13 Antenne/kabel dekoder* mediaopptaker FESTESTROPP VARIABEL WOOFER-UTGANG (kun XV/MV-serien) VARIABEL LYDUTGANG (kun XV/MVserien) Antennekabler: Koble antennen til kontakten på baksiden av fjernsynet. Hvis du bruker en dekoder* og/eller en mediaopptaker, er det spesielt viktig at antennekabelen er koblet til gjennom dekoderen og/eller gjennom mediaopptakeren til fjernsynet. SCART-ledninger: Koble IN/OUT-kontakten på videoopptakeren til fjernsynet. Koble dekoderens TV-kontakt til fjernsynet. Koble SATkontakten på mediaopptakeren til dekoderens MEDIA REC. -kontakt. Før du kjører Automatisk innstilling, må du sette dekoderen og mediaopptakeren til Standby. Lydkontaktene på siden av KOMPONENT VIDEOINNGANGkontaktene kan brukes til L- og R-lydsignaler. Den digitale lydutgangen kan brukes til å koble til et surroundlydanlegg. MERK: Denne utgangen er alltid aktiv. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er ment for bruk med en DVD-dekoder eller elektronisk utstyr med digital lyd- og videoutgang. Den beste ytelsen oppnås med et HDvideosignal i 1080i og 1080p, men også VGA-, 480i-, 480p-, 576i-, 576p- og 720p-signaler godtas og vises. Signaler i PC-format vises også. MERK: Selv om dette fjernsynet kan kobles til HDMI-utstyr, kan det hende at noe utstyr ikke fungerer som normalt. LAN-porten brukes for å koble TV-en til hjemmenettverket. Denne TV-en kan spille av digitalt innhold som er lagret på et DLNA CERTIFIEDTM-produkt med serverfunksjon. Et stort utvalg eksternt utstyr kan kobles til på baksiden av fjernsynet. Du må se bruksanvisningene til alt ekstrautstyr for nøyaktige instrukser. Vi anbefaler SCART 1 for en dekoder og SCART 2 for en mediaopptaker. Hvis du kobler til S-Videoutstyr, still inn EXT 2 inngangsmodusen til S-VIDEO. Se side 58. VARIABEL LYDUTGANG-kontaktene gjør at du kan lytte til lyden fra TV-en via lydsystemet ditt. VARIABEL WOOFER-UTGANG-kontakten gjør at du kan koble til en ekstern subwoofer. Hvis fjernsynet automatisk bytter over til eksternt utstyr, kan du gå tilbake til vanlig fjernsyn ved å trykke på ønsket programposisjonsknapp. For å hente frem igjen det eksterne utstyret, trykk på o for å velge mellom DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4*, PC eller ATV. Når den eksterne inngangsmodusen velges mens du ser på DTV-modus, sender ikke SCART-kontakten ut video-/ lydsignaler. * Kun RV/XV-serien 8 KOBLE TIL TV- EN Koble til en HDMI - eller DVI-enhet til HDMIinngangen HDMI-inngangen på fjernsynet mottar digital lyd og ukomprimert digital video fra en HDMIkildeenhet, eller ukomprimert digital video fra en DVI-kildeenhet (Digital Visual Interface). Denne inngangen er designet til å ta imot HDCPprogrammateriell (High-Bandwidth Digital-Content Protection) i digital form fra EIA/CEA-861-D-kompatible [1] forbrukerelektroniske enheter (som en set-top-boks eller DVDspiller med HDMI- eller DVI-utgang). Se side 71 for akseptable videosignalformater. MERK: Noe tidlig HDMI-utstyr fungerer ikke som normalt med din aller nyeste HDMI TV, på grunn av en ny standard. Koble først fra HDMI-kabelen og prøv deretter å stille inn alternativene INSTAPORTTM og Aktivere innholdstype til "Av". Din tidlige HDMI-kilde bør kunne fungere som normalt med fjernsynet. Se side 60. Støttet lydformat: Lineær PCM, samplingfrekvens 32/44,1/ 48 khz. For å vise HDMI-enhetsvideoen, trykk på o-knappen for å velge modusen HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 eller HDMI 4**. ** Kun RV/XV-serien Koble til en DVI-enhet Koble en HDMI-til-DVI-adapterkabel (HDMI type A-kontakt) til HDMI 3*-terminalen og lydkabler til PC/HDMI 3* (AUDIO)kontakten (se illustrasjon). Anbefalt kabellengde for HDMI-til-DVI-adapterkabelen er 2 m. En HDMItil-DVI-adapterkabel overfører kun video. Separate analoge lydkabler er nødvendig. Se "HDMI 3* lyd" på side 59. * På MV-serien, er dette HDMI 2. Norsk Koble til en HDMI-enhet Koble en HDMI-kabel (type A-kontakt) til HDMI-terminalen. For korrekt operasjon, anbefales det at du bruker en HDMIkabel som har HDMI-logoen ( ). Hvis HDMI-tilkoblingen din har kapasitet for 1080p og/eller fjernsynet har mulighet for oppdateringsfrekvenser høyere enn 50 Hz, trenger du en kategori 2-kabel. En tradisjonell HDMI/DVI-kabel fungerer kanskje ikke ordentlig med denne modusen. En HDMI-kabel overfører både video og lyd. Separate analoge lydkabler er ikke nødvendige (se illustrasjon). Se "HDMI 3* lyd" på side 59. HDMI 4-terminalen er plassert på siden av fjernsynet. Lydkabel for å koble HDMI til fjernsynet (ikke inkludert) HDMI-til-DVIadapterkabel DVI-enhet MERK: For å sørge for at HDMI- eller DVI-enheten er riktig nullstilt, anbefales det at du gjør følgende: Når du slår på de elektriske komponentene, slå først på fjernsynet, deretter HDMI- eller DVI-enheten. Når du slår av de elektriske komponentene, slå av HDMIeller DVI-enheten først, deretter fjernsynet. HDMIkabel HDMI-enhet 9 KOBLE TIL TV-EN REGZA-LINK-tilkobling Du kan kontrollere de grunnleggende funksjonene til tilkoblede lyd-/videoenheter ved hjelp av fjernsynets fjernkontroll hvis du kobler til en REGZA-LINK-kompatibel AV-forsterker eller avspillingsenhet. For en forklaring om oppsett og operasjoner, se sidene Norsk AV-forsterker Avspillingsenhet Avspillingsenhet For oppsettet som vises over, trenger du tre HDMI-kabler (se side 9). MERK: Hvis flere enheter kobles til, kan det hende at REGZA-LINKfunksjonen ikke fungerer ordentlig. For korrekt operasjon, anbefales det at du bruker HDMIkabler som har HDMIlogoen ( ). HDMI 4 (HDMI 3 for MV-serien)-terminalen er plassert på siden av fjernsynet. Denne funksjonen er tilgjengelig med én PC og én AVforsterker. Denne funksjonen er tilgjengelig når én PC og én AVforsterker er koblet til separat. Det kan derimot hende at funksjonen ikke fungerer hvis PC-en er koblet til via AVforsterkeren. Før du kontrollerer enheten(e): Etter at du har utført tilkoblingene over, stiller du inn REGZALINK oppsett-menyen slik du ønsker (se side 61). De tilkoblede enhetene må også stilles inn. For mer informasjon, se brukerveiledningen til hver enhet. REGZA-LINK-funksjonen bruker CEC-teknologi som regulert av HDMI-standarden. Denne funksjonen er begrenset til modeller som har Toshibas REGZA- LINK-funksjon. Toshiba er ikke ansvarlig for disse operasjonene. Se individuelle brukerveiledninger for informasjon om kompatibilitet. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

14 10 KOBLE TIL TV-EN Koble til en datamaskin Med enten en RGB/PC- eller en HDMI-tilkobling, kan du se på datamaskinskjermen på fjernsynet og høre lyden fra høyttalerne til fjernsynet. Koble en PC til RGB/PC-terminalen Når du kobler en PC til RGB/PC-terminalen på fjernsynet, bruk en analog RGB (15 pinners) datamaskinkabel og en PClydkabel for PC/HDMI 3* (AUDIO)-kontakten. Velg PC fra PC/ HDMI 3* lyd-alternativene i AV-tilkopling-menyen som du finner i OPPSETT-menyen. * På MV-serien, er dette HDMI 2. baksiden på fjernsynet En stripe vises på kantene av skjermen eller deler av bildet kan være uklart. Dette skyldes en skalering av bildet som gjøres av fjernsynet. Dette er ikke en funksjonsfeil. Når PC-inngangsmodus er valgt, vil noen av fjernsynets funksjoner være utilgjengelige, f.eks. Farge system i OPPSETTmenyen. Hvis du kobler til en spesiell PC-modell som har et unikt PCsignal, kan det hende at PC-signalet ikke registreres riktig. Norsk Koble en PC til HDMI-terminalen Når du kobler en PC til HDMI-terminalen på fjernsynet, bruk en HDMI-til-DVI-adapterkabel og en analog lydkabel. Hvis du kobler til en PC med en HDMI-terminal, må du bruke en HDMI-kabel (type A-kontakt). En separat analog kabel er ikke nødvendig (se side 9). baksiden på fjernsynet Mini D-sub 15 pinners kontakt Datamaskin Lydkabel for å koble PC til fjernsynet (ikke inkludert) Datamaskin RGB PC-kabel (ikke inkludert) HDMI-til-DVIadapterkabel Lydkabel for å koble PC til fjernsynet (ikke inkludert) Konverteringsadapter hvis nødvendig (ikke inkludert) Se side 71 for akseptable PC- og videosignalformater. For å bruke en PC, stiller du inn utgangsoppløsningen til skjermen på PC-en før du kobler den til fjernsynet. Se side 70 for akseptable PC-signalformater. For å vise det optimale bildet, bruk PC-innstillingsfunksjonen (se side 56). MERK: PC-lydinngangsterminalen på fjernsynet deles med HDMI 3 (HDMI 2 for MV-serien) analog lydinngangsterminalen (se side 59). Enkelte PC-modeller kan ikke kobles til dette fjernsynet. En adapter er ikke nødvendig for datamaskiner som har en kompatibel mini D-sub 15 pinners terminal. Avhengig av DVD-ens tittel og spesifikasjonene til PC-en som du spiller DVD-videoen på, kan det hende at enkelte scener hoppes over eller at du ikke kan pause filmen i scener med flere vinkler. MERK: Kantene på bildene kan være skjult. Hvis du kobler til en spesiell PC-modell som har et unikt PCsignal, kan det hende at PC-signalet ikke registreres riktig. 11 KOBLE TIL TV-EN Koble til et hjemmenettverk Med LAN-porten kan du koble Toshiba TV-en til hjemmenettverket ditt. Du kan bruke dette revolusjonerende hjemmeunderholdningsnettverkssystemet for å få tilgang til foto-, video- og lydfiler som er lagret på en DLNA CERTIFIEDTMserver, og spille/vise dem på TV-en. MERK: TV-en hjemmenettverkstilkobling gir kun tilgang til fildeling. Du vil IKKE kunne bruke TV-en til å få tilgang til Internett. Hvis du kobler til et delt nettverk utenfor hjemmet ditt, må du bruke ruteren og bruke DLNA i et privat nettverksmiljø. Hvis du bruker en hub eller switch til å koble TV-en til hjemmenettverket ditt, kan det hende at du ikke kan bruke automatisk oppsett og i stedet må sette opp nettverksadressen manuelt. Se side 36. Hvis du bruker en ruter med innebygd DHCP, kan du bruke automatisk oppsett. Manuelt oppsett fungerer kanskje ikke. Hvis du kobler til TV-en og PC-en direkte, bruk en LANoverføringskabel. Koble TV-en til et hjemmenettverk Trådløst Henvis til "Trådløst oppsett" på side 33. Tilgangspunkt Trådløs LAN-ruter TV-ens høyre sidepanel Norsk Modem PC TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter (ikke inkludert) Koble TV-en til et hjemmenettverk - Koblet baksiden på fjernsynet Hvis du bruker svanehalskabelen til å koble til WLANadapteren; Svanehalskabel (ikke inkludert) Modem (hvis tilgjengelig) Ruter med hub TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter [1] [2] Server-PC Kabel- eller telefonkontakt [2][3] Bøy svanehalskabelen forsiktig for å justere vinkelen. Svanehalskabelen kan justeres slik at den ikke er synlig fra fronten. Du bør likevel justere vinkelen for å et stabilt mottak. [2] [1] Koaksial eller telefonkabel (avhengig av typen modem du bruker) [2] Standard LAN-kabel [3] IKKE koble en telefonkontakt direkte til TV-ens LAN-port. Overføringshastigheten over det trådløst LAN og avstanden som det trådløse LAN kan nå over avhenger av det elektromagnetiske miljøet rundt, hindringer, design og konfigurasjon av tilgangspunktet, og design og konfigurasjon av programvare/maskinvare på klienten. Faktisk overføringshastighet vil være lavere enn den teoretiske maksimale hastigheten. 12 KOBLE TIL TV-EN Kontroller og inngangstilkoblinger Et stort utvalg eksternt utstyr kan kobles til inngangskontaktene på siden av fjernsynet. Selv om alle nødvendige justeringer og kontroller for fjernsynet gjøres med fjernkontrollen, kan knappene på fjernsynet brukes for noen funksjoner. Standby SD-kortplass (kun XV/MV-serien) Tilgang til fotofilene FELLES GRENSESNITT Det felles grensesnittet er for en Conditional Access Module (CAM)-modul. Kontakt en tjenesteleverandør. Norsk Strømbryter (Alternativ for fullstendig strømsenking) ILLUSTRASJONEN VISER XV-MODELLEN. USB 1-fotofremviser HDMI 4-INNGANG (På MV-serien er dette HDMI 3.) ORANSJE LED Stilt inn programtimer (kun digitalt) RØD LED Programtimer er aktiv (kun digitalt) RØD LED Standby GRØNN LED Strøm på INNGANG 4 (EXT 4) USB 2-fotofremviser/ trådløs LAN-adapter er klart for et hjemmenettverk GRØNN LED På timer stilt inn Slå på Hvis RØD LED er slukket, må du kontrollere at støpslet er koblet til strømforsyningen og trykke på! (STRØM)knappen på venstre side av fjernsynet for å slå på fjernsynet. Hvis bildet ikke vises, trykk på 1 på fjernkontrollen. Dette kan ta noen øyeblikk. GRØNN LED tennes. Trykk på 1 på fjernkontrollen for å sette fjernsynet i standbymodus. Trykk en gang til på 1 for å se på fjernsynet. Det kan ta noen sekunder før bildet vises. For strømsparing: Vi anbefaler at du bruker fjernsynet med fabrikkinnstillingene. Fabrikkinnstillingene er innstilt for å spare strøm. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

15 Du kan slå av fjernsynet helt ved strømforsyningen, eller ved å dra ut kontakten, som vil redusere strømforbruket til omtrent null for alle fjernsyn. Dette anbefales når fjernsynet ikke skal brukes for en lengre periode, f.eks. når du drar på ferie. Reduksjon av lysstyrken på skjermen vil redusere strømforbruket. Energieffektivitet kutter strømforbruket og sparer dermed penger ved reduserte strømregninger. MERK: Når fjernsynet settes i standby-modus, vil dette redusere strømforbruket, men noe strøm brukes fremdeles. MERK: Den samme menyen vises i DTV (Digital TV) og ATV (Analog TV). Hvis noen elementer ikke er tilgjengelige i en modus så blir de skyggelagt. For å bruke alternativet, trykk på B og b på fjernkontrollen for å gå opp og ned, og trykk på C eller c for å velge ønsket innstilling. Følg instruksjonene på skjermen. Funksjonene til hver meny beskrives mer detaljert i bruksanvisningen. Bruke kontrollene og tilkoblingene Trykk på 2 + for å endre volumet. Trykk på b p B for å endre programposisjonen. Trykk på MENU og I, i, U eller u for å kontrollere lyd- og bildealternativer. Trykk på MENU for å avslutte. Fotofremviser-funksjonen gir deg tilgang til fotofiler som er lagret på en USB-lagringsenhet eller et SD-minnekort (kun XV/ MV-serien). MERK: USB-kontakten har begrenset funksjonalitet og Toshiba kan ikke påta seg noe ansvar for skader på annet tilkoblet utstyr. USB 2-kontakten må brukes med "TOSHIBA Dual Band WLANadapter WLM-10U2" for å få tilgang til et trådløst nettverk (selges separat). Du må bruke TOSHIBA trådløs LAN-enheten for å forsikre riktig operasjon av denne funksjonen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når "TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter" brukes. MERK: Fra og med mars 2010 har ikke TOSHIBA dobbeltbånds WLAN-adapter lisens til å selges i Russland. For å velge en ekstern inngang, trykk på o til riktig inngangskilde er valgt. Alltid henvis til bruksanvisningen for utstyret som skal kobles til. Bruke fjernkontrollen Trykk på MENU på fjernkontrollen for å vise menyen. Menyen vises som en liste med fem emner. Fordi hvert symbol kan velges ved å trykke på C eller c på navigasjonsringen på fjernkontrollen, vises alternativene til symbolet under. 13 STILLE INN TV-EN Oppstartsapplikasjon Før du slår på fjernsynet, sett dekoderen og mediaopptakeren, hvis denne er tilstede, til Standby. Bruk knappene på fjernkontrollen, som forklart på side 6, til å stille inn fjernsynet. g Trykk på Q, TV montering-skjermen vises (kun XV/ MV-serien), trykk på C eller c for å velge Stand eller Vegg. TV montering Hvis du monterer fjernsynet på en vegg vennligst velg [Vegg]. [Stand] er anbefalt for annet bruk. Denne innstillingen kan modifiseres senere under Sound Navi i LYD menyen. Stand Norsk Hurtig setting a b c Trykk på 1-knappen. Skjermen Menu Language (Menyspråk) vises. Denne skjermen vises første gang fjernsynet slås på og hver gang Resett TV velges. Trykk på B, b, C eller c for å velg menyspråket, og trykk deretter på Q. Uthev Land og C eller c for å velge. Fjernsynet er nå satt til å stille inn stasjonene for landet ditt. Hurtig setting Land Primær tekst språk Sekundær tekst språk Primær lyd språk Sekundær lyd språk Norge Norska Engelsk Norska Engelsk h Trykk på Q, AutoView-skjermen vises, trykk på C eller c for å velge Ja eller Nei. AutoView AutoView funksjonen justerer billedinnstillingene automatisk slik at de passer lysforholdene. Vil du aktivere AutoView funksjonen? Nei i Trykk på Q. Hvis Ant/kabel-skjermen vises, trykk på B eller b for å velge Antenne eller Kabel, og trykk deretter på Q for å krysse av ( ). Ant/kabel Antenne Kabel NESTE MERK: Følgende viste menyer kan være noe forskjellig i det landet som du har valgt. Hvis landet du vil velge ikke finnes i listen, velg Andre. j d Trykk på Q og Plassering-skjermen vises. Plassering For å bruke TV for visning i et utstillingslokale i et varehus, vennligst velg [Varehus]. [Hjem] modus anbefales for normalt bruk. Hjem Velg NESTE og trykk på Q. Oppstartsskjermen Automatisk innstilling vises med mulighet til å velge mellom DTV og ATV, DTV eller ATV hvis det er tilgjengelig. Bruk C eller c til å velge passende modus. Trykk på B eller b for å utheve Start Scan, og trykk deretter på Q. Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DTV- og/ eller ATV-kanaler. Fremgangslinjen vil vise statusen for søket. Du må la fjernsynet fullføre søket. Automatisk innstilling Fremgang DTV søk ATV søk 3% Waiting... Kanal: C7 k e f Trykk på C eller c for å velge Hjem eller Varehus. For bruk i et vanlig hjem, velg Hjem. Trykk på Q. Hvis Lagre er valgt i trinn 5, vises et bekreftelsesvindu for Lagre-modus. Hvis du velger Ja fra det vinduet, går TV-en videre til Autodemooppsettsskjermen. Funn. 2 Når søket er ferdig, vil fjernsynet automatisk velge posisjon én. Automatisk innstilling-skjermen vil vise totalt antall tjenester som ble funnet. l Trykk på C eller c for å vise DTV (digital kanal) eller ATV (analog kanal) lister. 14 STILLE INN TV-EN m Bruk B eller b for å gå gjennom listen og velge en kanal, og trykk deretter på Q for å se på. I ATV-modus, kan noen områder motta noen stasjoner flere ganger. Det kan hende at det ikke er et tydelig bilde eller signalet kan være svakt, slik at stasjonsrekkefølgen kan endres med ATV Manuell Innstilling. HUSK: Trykk på TV for å velge mellom modusene ATV og DTV (DTV TV/DTV RADIO/DTV TEKST hvis tilgjengelig). MERK: Tiden stilles inn automatisk med sendingen, men kan fremskyndes eller tilbakestilles med Sett Lokal Tid i DTV Innst.-skjermen. MERK Menyen Resett TV er tilgjengelig fra OPPSETTmenyen. Med unntak av elementene DTV Skann type og DTV Modulasjon, vil alle følgende elementer ha 2 operasjonsmoduser. Den første er Auto hvor verdiene for hvert element er forhåndsinnstilt av systemet. Den andre er en Inntastingsmodus hvor du kan taste inn en enkel verdi i stedet for en forhåndsinnstilt verdi. Hvis ingen kanal er stilt inn for øyeblikket og Inntasting-statusen er valgt, vises en systemstandardverdi. Men hvis en kanal er stilt inn når elementet tas i bruk, vises verdien til den gjeldende kanalen. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

16 Norsk DTV Skann type: Dette elementet bestemmer om Hurtigskann eller Full skann utføres. Hurtigskann er en forenklet versjon av Full skann som er designet til å fullføre på kortere tid. DTV Start frekvens: Dette stiller inn frekvensen som søket vil starte fra. DTV Sluttfrekvens: Dette stiller inn frekvensen som søket vil stoppe ved. * Et gyldig område for frekvensene er 113, ,00 for C-Book/Other og 114, ,00 for Nordig-C. Hvis nummer utenfor dette området tastes inn, vil verdiene automatisk stilles inn til den minste eller maksimale verdien. Ant/Kabel inn (hvis tilgjengelig) Fra denne menyen kan du stille inn RF-inngangskonfigurasjon til kabel. a b Trykk på MENU, og velg OPPSETT-menyen. Bruk b til å utheve Ant/Kabel inn og bruk C eller c til å velge Antenne eller Kabel. MERK: Hvis du prøver å endre Ant/Kabel inninnstillingen, vises en advarsel etterfulgt av inntasting av PIN-kode (hvis en PIN-kode er angitt) og en forespørsel for Automatisk innstilling. DTV Modulasjon: Du kan velge mellom fem QAM-modulasjonsinnstillinger. DTV Symbolhyppighet: Dette er overføringshastigheten (KS/s) til søket. * Gyldig inntastingsområde for Symbolhyppighet er Hvis et nummer utenfor dette området tastes inn, stilles verdien automatisk inn til den minste eller maksimale verdien. c Når Ant/Kabel inn er stilt inn til Kabel, vil følgende innstillingsvalg være tilgjengelig i Automatisk innstilling-skjermen. Trykk på B eller b for å velge et element, og trykk på C eller c for å velge ønsket alternativ. Automatisk innstilling Innstillingsmodus Start Scan DTV Skann type Start frekvens Sluttfrekvens Modulasjon Symbolhyppighet Nettverk ID Hurtigskann Auto Auto Auto Auto Auto DTV og ATV DTV Nettverk ID: Dette er Nettverk ID-en som brukes for søket. Dette elementet er skyggelagt når DTV Skann type er stilt inn til "Full skann". * Gyldig inntastingsområde for Nettverk ID er Hvis et nummer utenfor dette området tastes inn, stilles verdien automatisk inn til den minste eller maksimale verdien. 15 STILLE INN TV-EN Automatisk innstilling MERK: Etter hvert som nye tjenester kringkastes, vil det være nødvendig å stille inn fjernsynet på nytt slik at disse tjenestene kan vises. Automatisk innstilling vil fullstendig stille inn fjernsynet på nytt og kan brukes til å oppdatere kanallisten. Det anbefales at Automatisk innstilling utføres nå og da for å være sikker på at alle nye tjenester er lagt til. Alle nåværende kanaler og innstillinger, dvs. låste kanaler, går tapt. ATV Manuell Innstilling Søking Fjernsynet kan stilles inn manuelt med ATV Manuell Innstilling. For eksempel, kan du bruke funksjonen hvis fjernsynet ikke kan kobles til en mediaopptaker/dekoder med en SCART-ledning, eller når du vil stille inn en stasjon på et annet System. Bruk C og c til å flytte på tvers av skjermen og velge ett av alternativene for ATV Manuell Innstilling. Bruk deretter B eller b til å tilpasse innstillingene. ATV Manuell Innstilling System 1 I A C 2 0 VCR Norsk a Trykk på MENU og bruk C eller c til å velge OPPSETT-menyen. Bruk b til å utheve Automatisk innstilling. Trykk på Q. OPPSETT Menyspråk Land Ant/Kabel inn Automatisk innstilling ATV Manuell Innstilling DTV Manuell Innstilling DTV Innst. Hurtig setting Norska Norge Antenne Posisjon Tallet som skal trykkes på fjernkontrollen for å stille inn kanalen. System Spesifikk for enkelte områder. Farge system Fabrikkinnstilt til Auto, bør kun endres hvis det oppleves problemer, dvs. NTSC-inngang fra en ekstern kilde. Hoppe Sett Hoppe til På (8) eller Av (() for den valgte kanalen. Se side 18. SignalType Kanalklassifiseringen. Kanal Kanalnummeret som en stasjon kringkastes på. Søk Søk opp og ned etter et signal. Manuell fininnstilling Brukes kun hvis det oppleves interferens/svakt signal. Se side 65. Stasjon Stasjonsidentifikasjon. Bruk knappene B eller b og C eller c til å skrive inn opptil syv tegn. 2 3 b En advarsel vises om at tidligere programmer og innstillinger slettes. Automatisk innstilling Tidligere innstillinger vil gå tapt! Trykk EXIT for ingen endr. Innstillingsmodus DTV og ATV Start Scan Bruk C eller c til å velge DTV og ATV, DTV eller ATV, hvis tilgjengelig, uthev deretter Start Scan og trykk på Q for å fortsette med Automatisk innstilling. MERK: Hvis du har valgt "Andre" for feltet Land i OPPSETT-menyen, og velger en annen innstillingsmodus enn "DTV", velg det optimale ATVkringkastingssystemet (B/G, I, D/K eller L). Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DTV- eller ATV-tjenester. Du må la fjernsynet fullføre søket. Når søket er ferdig, vises Automatisk innstillingskjermen med alle tjenestene som ble funnet. 9 For å tildele en posisjon på fjernsynet for en dekoder og mediaopptaker: Slå på dekoderen, sett inn en forhåndsinnspilt film i mediaopptakeren, trykk på PLAY og still inn manuelt. c Bruk b eller B for å gå gjennom listen og velge en kanal, og trykk deretter på Q for å se på. 16 STILLE INN TV-EN a Trykk på MENU og bruk C eller c til å velge OPPSETT-menyen. Trykk på b for å utheve ATV Manuell Innstilling og trykk på Q for å velge. g h Hvert signal vises på fjernsynet. Hvis det ikke er mediaopptakeren din, trykk på B eller b igjen for å starte søket på nytt. Når signalet til mediaopptakeren blir funnet, trykk på c for å gå videre til Stasjon. Bruk B, b, C og c for å sette inn nødvendige tegn, f. eks. VCR. ATV Manuell Innstilling Stasjon 1 I A C 2 0 VCR OPPSETT Menyspråk Land Ant/Kabel inn Automatisk innstilling ATV Manuell Innstilling DTV Manuell Innstilling DTV Innst. Hurtig setting Norska Norge Antenne Norsk i j k Trykk Q for å lagre. Gjenta for hver posisjon som du vil stille inn, eller trykk på RETURN for å gå tilbake til listen over kanaler og velg neste nummer som du vil stille inn. Trykk på EXIT når du er ferdig. MERK Dette fjernsynet har direkte kanalinntasting hvis kanalnumrene er kjent. Velg ATV Manuell Innstilling-skjermen i Trinn 3. Tast inn posisjonsnummeret, System, deretter C for standard (jordbaserte) kanaler eller S for kabelkanaler og Kanal. Trykk Q for å lagre. b Bruk B eller b til å utheve ønsket posisjon. Vi foreslår Pos. 0 for en mediaopptaker. ATV Manuell Innstilling Pos. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

17 Kanal 1 C Stasjon S10 C7 S40 C22 C25 C28 C30 Ulike Kanalnummer kan vises. c d Trykk Q for å velge. Hvis kanalen som er valgt for mediaopptakeren er satt til hoppe over, bør Hoppe fjernes før lagring. Trykk på c for å velge System og bruk B eller b til å endre hvis nødvendig. ATV Manuell Innstilling System 1 I A C 2 0 e f Trykk deretter på c for å velge Søk. Trykk på B eller b for å starte søket. Søkesymbolet blinker. ATV Manuell Innstilling Søk 1 I A C STILLE INN TV-EN Hoppe Posisjoner kan hoppes over for å forhindre at enkelte kanaler vises. Sortere posisjoner Kanaler kan flyttes og lagres til en posisjon du selv velger. a Norsk a b Velg ATV Manuell Innstilling fra OPPSETT-menyen. Mens listen over kanaler vises, bruk B eller b til å utheve kanalen som du vil flytte, og trykk på c. ATV Manuell Innstilling Pos. Kanal Velg ATV Manuell Innstilling fra OPPSETT-menyen. Bruk B eller b til å utheve posisjonen som skal hoppes over, og trykk på Q for å velge. ATV Manuell Innstilling Pos. Kanal 1 C b Stasjon Stasjon S10 C7 C40 C22 C2 C25 C28 C30 ABC1 ABC1 S10 C7 S40 C22 C25 C28 C30 ABC1 ABC c d Trykk på c for å velge Hoppe. Bruk B eller b for å slå på Hoppe. Trykk på Q. c d Bruk B eller b til å gå gjennom listen til din foretrukkede posisjon. Mens du gjør dette, flyttes andre kanaler for å lage plass. Trykk på C for å lagre endringene dine. Gjenta etter behov, og trykk deretter på EXIT. 8 på skjermen indikerer en posisjon som er hoppet over. ATV Manuell Innstilling Hoppe: På 1 B/G A C 2 0 e Trykk på RETURN og gjenta fra Trinn 2 eller trykk på EXIT. Hver posisjon må velges individuelt. For å slå av Hoppe, gjenta prosedyren for hver posisjon. Posisjoner som er hoppet over kan ikke velges med PU og Pu eller med kontrollene på fjernsynet, men kan fremdeles nås med tallknappene på fjernkontrollen. 18 STILLE INN TV-EN DTV Manuell Innstilling MERK: Denne funksjonen varierer avhengig av Ant/Kabel inn-innstillingen. DTV Innst. Kanaler Kanalrekkefølgen kan endres slik at den passer med dine personlige behov. Manuell innstilling Denne funksjonen er tilgjengelig for serviceingeniører eller kan brukes for direkte kanalinnstasting hvis multiplekskanalen er kjent. Norsk a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Velg Kanaler og trykk på Q. DTV Innst. Kanaler a Velg DTV Manuell Innstilling fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. DTV Manuell Innstilling Signalstyrke Kvalitet SVAK GOD 13 NORMAL STERK Teksting og Lyd PIN Innst. FORELDRE KONTROLL Sett Lokal Tid Standby kanal oppdaterting DVB tegnsett Dynamisk skanning Av Standard På Kanal Start Scan b c Tast inn multipleksnummeret med tallknappene eller bruk C eller c til å justere nummeret opp eller ned. Uthev Start Scan og trykk deretter på Q. Fjernsynet vil automatisk søke etter det multiplekset. DTV Manuell Innstilling 0 Nye kanaler - total 6 Ny Pos. Navn ABC ONE c Du har to tilgjengelige metoder for å hoppe til spesifikke steder i listen. Kanaler Linje Nr. 1/10 Pos. Navn 1 ABC ONE ABC TWO ABC THREE CABC Channel ABC NEWS 24 ABCi AA AC TV Type ABC TWO ABC THREE ABC NEWS 24 ABCi Når multiplekset blir funnet, legges det til alle kanaler som for øyeblikket ikke er i listen og kanalinformasjonen på toppen av skjermen blir oppdatert. Hopp til linjenummer -- Bruk nummerknappen (0-9) til å taste inn linjenummeret du vil velge, og trykk deretter på Q. d Gjenta etter behov. Trykk på EXIT for å fullføre. Hopp til stasjonsbokstav -- Trykk på CC eller cc for å hoppe til neste stasjonsnavn med en annen forbokstav. Det er også mulig å endre en kanals posisjonsnummer. Manuell innstilling for DVB-C Når Ant/Kabel inn er stilt inn til Kabel, er DTV Manuell Innstilling-elementene som følger: Frekvens tast inn en spesifikk frekvens som skal søkes Modulasjon velg fra én av fem QAMmodulasjonsalternativer Symbolhyppighet tast inn en spesifikk overføringshastighet (KS/s) som skal brukes for det manuelle søket Endre nummer -- Trykk på RØD-knappen for å endre nummeret for den uthevede kanalen. Endre kanalnummeret med nummerknappene og trykk på Q. Pos. --Navn BBC ONE - 19 STILLE INN TV-EN Flytt -- Trykk på GRØNN-knappen for å aktivere Flytt-funksjonen. Bruk B- eller b-knappene til å velge kanalen som du vil flytte og trykk på Q for å krysse av. Hvis du vil flytte flere kanaler om gangen, velger du en annen kanal og krysser av på samme måte. Gjenta etter behov. Når alle kanaler du vil flytte har blitt krysset av for, bruker du B- eller b-knappene til å plassere fokuset ved posisjonen som du vil flytte kanalene til. Kanalene settes inn over den uthevede kanalen. Trykk på GRØNN-knappen for å utføre flyttingen. Kanaler Linje Nr. 1/10 Pos. Navn 1 ABC ONE ABC TWO ABC THREE CABC Channel ABC NEWS 24 ABCi AA AC TV a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Trykk på b for å velge Standby kanal oppdaterting og bruk C eller c til å velge På. Norsk DVB tegnsett Denne funksjonen lar deg manuelt stille inn tegnsettet (Standard = Tabell 0, Vest = Tabell 5 eller Latinsk alfabet 9) som skal brukes for DVB-C- eller DVB-T-kanaler. a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Trykk på b for å velge DVB tegnsett og bruk C eller c til å velge Standard, Vest eller Latinsk alfabet 9. Dynamisk skanning Hvis kringkastingsinformasjonen har blitt endret i ditt DVB-Tmottaksområde, vil TV-skjermen vise meldingen "Sendingsinformasjonen er endret. Ønsker du å skanne om igjen nå?". Følg meldingen. Hvis du ikke vil at TV-en skal registrere endringer og be deg om en ny skanning, bør du sette denne funksjonen til "Av". Sortere -- Trykk på GUL-knappen. En bekreftelsesmelding vises. Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på Q. Sortere Din eksisterende kanalrekkefølge vil bli slettet. Vil du fortsette? Ja a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Trykk på b for å velge Dynamisk skanning og bruk C eller c til å velge På. Valgvinduet for Sorterings type vises. Sortere Sorterings type Sortere A-Z Plassering-innstilling Du kan enten velge Hjem- eller Varehus-modus. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

18 Hjem anbefales for normalt bruk i et hjem. Velg Varehus når fjernsynet brukes i en butikk e.l. Trykk på C eller c for å angi type sortering. A-Z Kanalnummer Rekkefølge for stasjonsnavn (A til Z) Rekkefølge for posisjonsnummer (rekkefølge basert på nummer) a b Velg Plassering fra OPPSETTmenyen. Trykk på C eller c for å velge Hjem eller Varehus. Analog avstenging Dette er et digitalt fjernsyn som er integrert til å tillate bruk av både digitale og analoge tjenester. Men i løpet av fjernsynets levetid er det svært sannsynlig at analoge tjenester slås av for å tillate flere nye digitale tjenester. Denne "avstengingen" vil skje i flere etapper, som blir varslet på forhånd i ditt område. Det anbefales at fjernsynet stilles inn på nytt ved hver etappe for å sørge for at eksisterende og nye digitale tjenester kan ses uten forstyrrelser. Trykk på b for å utheve Sortere og trykk på Q. Standby kanal oppdaterting Hvis Standby kanal oppdaterting er stilt inn til På, når TV-en er i standby-modus, utføres digital søking automatisk og eventuelle nye kanaler lagres. 20 KONTROLLER OG FUNKSJONER Generelle kontroller Hurtigmeny Hurtigmeny gir deg rask tilgang til noen alternativer, som Bildevalg, Bildestørrelse, Mer Info., Av-timer, osv. Trykk på QUICK for å vise Hurtigmeny og bruk B eller b til å velge alternativet. Hurtigmeny Bildevalg Bildestørrelse Mer Info. Kanalalternativer Media Player Fotoramme Av-timer Høytalere Hodetelefon volum Trådløs informasjon 0 AutoView Super live Modus Fotoramme Hurtigmenyelement BILDE Bildestørrelse Beskrivelse Se side 27. Se side 25. Norsk Velge posisjoner Bruk tallknappene på fjernkontrollen til å velge en posisjon. Posisjoner kan også velges med PU og Pu. For å vise informasjon på skjermen som posisjon, inngangsmodus eller stereo/mono signal, trykk på en gang til for å avbryte.. Trykk Tidsvisning kun analog 00:00 TV Høyttalere Tidsvisning gjør at klokken nå (teksttjeneste) kan vises på fjernsynsskjermen. Trykk på D mens du ser på en normal sending for å se tidsvisningen fra kringkasteren. Klokken vises på skjermen i omtrent 5 sekunder. MERK: Det kan hende at dette ikke er tilgjengelig i noen tilfeller. MERK: Hurtigmeny-elementer er forskjellige avhengig av den gjeldende modusen. Eksempel på element i Hurtigmeny Modus Hurtigmenyelement Beskrivelse Se side 27. Se side 25. Se side 51. Se side 53. Se side 39. Se side 46. Se side 49. Se side 61. Se side 24. Se side 35. Se side 52. Se side 51. Stereo og tospråklige sendinger For ATV-programmer Hvis stereo eller tospråklige sendinger sendes, vises ordene Stereo eller Tospråklig på skjermen hver gang posisjoner endres. Disse forsvinner etter et par sekunder. Hvis sendingen ikke er i stereo, vises ordet Mono. Stereo... Trykk på s for å velge Stereo eller Mono. Tospråklig... Tospråklige sendinger er sjeldne. Hvis de sendes, vises ordet Tospråklig. Velg ønsket programnummer, og hvis ordet Tospråklig vises, trykk på s for å velge Språk 1, Språk 2 eller Mono. Når du ser på et TV- Bildevalg program eller bilder Bildestørrelse fra den eksterne inngangen Mer Info. Kanalalternativer Media Player Fotoramme Av-timer Høytalere Hodetelefon volum Trådløs informasjon Når du bruker EPG Sjanger farge EPG oppdatering/ Avslutt EPG oppdatering Når du bruker Media Player (fotomultivisning) Når du bruker Media Player (fotoenkelvisning, lysbildeframvisning) Enhetsinformasjon For DTVprogrammer For stereo eller tospråklige sendinger, trykk på s og bruk C eller c til å velge innstillinger. Modusvisning Stereo Tospråklig mono Når du trykker på c. Stereo S Venstre S Høyre Språk 1 S Språk 2 S Tospråklig Se side 42. Mono Multikanal BILDE Bildestørrelse Intervalltid Gjenta Av-timer Se side 27. Se side 25. Se side 41. Se side 41. Se side 49. For sendinger med flere lydspor, trykk gjentatte ganger på s for å endre lydspråket (se "Lydspråk" på side 54). 21 KONTROLLER OG FUNKSJONER Lydkontroller Lydstyrkekontroller og demping av lyd Norsk Lydstyrke Trykk på y eller Y for å tilpasse lydstyrken. Lyd av Trykk én gang på avbryte. for å slå av lyden, og trykk igjen for å Sound Navi (kun XV/MV-serien) Du kan tilpasse gjeldende lydmodusinnstillinger. Velg passende modus i henhold til installasjonsstedet til TV-en (Stand eller Vegg) og juster equalizeren på skjermen etter behov. a b c Velg LYD-menyen. Trykk på b for å utheve Avansert lydinnstilling, og trykk deretter på Q. Trykk på b for å utheve Sound Navi, og trykk deretter på Q. Avansert lydinnstilling Sound Navi Surround Lydforsterkning Dynamic Bass Boost Av På Høy Tospråklig Hvis et program eller film kringkastes med et lydspråk på mer enn ett språk, kan du velge mellom lydsporene med TOSPRÅKLIG-funksjonen. a b Trykk på MENU og bruk C eller c til å velge LYDmenyen. Bruk b til å utheve Tospråklig, og trykk deretter på C eller c for å velge mellom Språk 1 eller Språk 2. d e Trykk på C eller c for å velge enten Stand eller Vegg avhengig av hvordan TV-en din er installert, og trykk deretter på RØD-knappen. Trykk på C eller c for å velge frekvensområdet du vil justere fra equalizer-vinduet, og trykk deretter på B eller b for å tilpasse nivået. Sound Navi TV montering Equaliser Stand LYD Tospråklig Balanse Avansert lydinnstilling Dolby Volume Dynamisk områdekontroll Justering av lydnivå TV Høyttalere Hodetelefoninnstillinger 0 Språk 1 Lav Av På Balanse, Bass og Diskant Lydkontrollene er tilgjengelige i digitale og analoge moduser K 0 3.3K 1 10K 2 [Hz] [Nivå] a b Velg LYD-menyen. Trykk på b for å utheve Balanse, og trykk deretter på C eller c for å vektlegge venstre eller høyre høyttalerbalanse. f Gjenta trinn 5 for andre frekvenser. Kun for RV-serien c d Trykk på b for å utheve Avansert lydinnstilling, og trykk deretter på Q. Trykk på b for å utheve Bass eller Diskant, og trykk deretter på C eller c for å justere innstillingene. 22 KONTROLLER OG FUNKSJONER Surround-innstillinger Surround eller Stereoutvidelse, Lydforsterkning og Dynamic Bass Boost hjelper til med å lage en forbedret surroundlydopplevelse med en dyp, rik bass fra stereolydkilder. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

19 Dynamisk områdekontroll Denne funksjonen tillater kontroll av lydkomprimering for noen digitale TV-programmer (MPEG-1- og MPEG-2-lydprogrammer støttes ikke). a b I LYD-menyen, trykk på b for å utheve Avansert lydinnstilling, og trykk deretter på Q. Bruk b til å utheve Surround (XV/MV-serien), og trykk deretter på C eller c for å velge Av, Romvirkning eller Kino. Trykk på b for å utheve Stereoutvidelse (RV-serien), og trykk deretter på C eller c for å velge På. XV/MV-seriemeny Avansert lydinnstilling Sound Navi Surround Lydforsterkning Dynamic Bass Boost Av På Høy a b I LYD-menyen, trykk på b for å utheve Dynamisk områdekontroll. Trykk på C eller c for å velge På eller Av. Norsk MERK: Denne funksjonen er deaktivert når Dolby Volume er stilt inn til Lav eller Høy. Justering av lydnivå Noen ganger kan det være store forskjeller i lydstyrken når du bytter fra en DTV 5.1 kanal til en DTV 2 kanal, en ATV-kanal eller en ekstern inngang. Bruk av Justering av lydnivåfunksjonen reduserer disse forskjellene. a b Still inn lydstyrkenivået som vanligvis brukes når du ser på et DTV 5.1 kanal-program. Still inn til en kanal som er DTV 2 kanal eller ATV eller en ekstern inngang. I LYD-menyen, trykk på b for å utheve Justering av lydnivå, og trykk på Q. Trykk på b for å utheve et alternativ, og bruk deretter C eller c til å justere lydstyrken. Justering av lydnivå DTV 2 KANAL ATV Ekstern inngang RVseriemeny Avansert lydinnstilling Bass Diskant Stereoutvidelse Lydforsterkning Dynamic Bass Boost 0 0 På På Høy c d c d Trykk på b for å utheve Lydforsterkning og bruk deretter C eller c til å velge På. Trykk på b for å utheve Dynamic Bass Boost og bruk C eller c til å velge ønsket bassutvidelsesnivå (Av, Lav eller Høy). MERK: Kun for XV/MV-serien, ekst. Basshøyttaler vises i stedet for Dynamic Bass Boost når Basshøyttaler er stilt inn til Ekstern i AVtilkopling-menyen. Se avsnittet "Basshøyttaler-innstilling" på side 59. Dolby Volume (Kun RV/XV-serien) Denne funksjonen gir et stabilt lydvolum uansett hvilket program, kanal eller lydkilde som brukes. MERK: Elementet som er tilgjengelig avhenger av den gjeldende inngangskilden. For eksempel, mens du ser på et DTV 2 kanal-program, er kun DTV 2 kanal tilgjengelig og de to andre elementene er skyggelagt i menyen. Dette gjør at du kan enkelt justere i henhold til hvert forhold. Når du ser på et program i DTV 5.1 kanal, er ikke denne funksjonen tilgjengelig. TV Høyttalere (kun XV/MVserien) Du kan bruke denne funksjonen til å slå av TV-høyttalerne når du kobler et lydsystem til VARIABEL LYDUTGANG på TV-en. a b MERK: I LYD-menyen, trykk på b for å utheve Dolby Volume. Trykk på C eller c for å velge Lav, Høy eller Av. a b I LYD-menyen, trykk på b for å velge TV Høyttalere. Trykk på C eller c for å velge Av. Velg På for å slå på de innebygde høyttalerne. Innstillingen Dolby Volume påvirker innstillingene Dynamisk områdekontroll og Digital lydutgang. Hvis Dynamisk områdekontroll er stilt inn til På, deaktiveres denne funksjonen. 23 KONTROLLER OG FUNKSJONER Hodetelefoninnstillinger Denne innstillingen brukes til å stille inn lydutgangen når hodetelefonene er koblet til. Høyttalerforbindelse På Hodetelefon Lyd sendes ut (2 + er tilgjengelig.) Lyd sendes ut (Hodetelefon volummenyen er tilgjengelig.) Høytalere Ingen lyd Lydbeskrivelse Lydbeskrivelse er et ekstra lydspor med kommentarer slik at synshemmede personer kan forstå og ta glede av historien. Bokstavene AD vises i kanalbanneret når programmer inneholder AD-innhold. Du kan velge å høre lyd fra TVhøyttalerne og hodetelefonutgangen, eller bare fra hodetelefonutgangen. Norsk a b Fra LYD-menyen, velg Lydbeskrivelse og trykk på Q. Uthev Lydbeskrivelse og trykk deretter på C eller c for å velge På. Lydbeskrivelse Av Lyd sendes ut (2 + er tilgjengelig.) a b c I LYD-menyen, trykk på b for å utheve Hodetelefoninnstillinger, og trykk deretter på Q. Trykk på b for å utheve Høyttalerforbindelse og bruk C eller c til å velge På eller Av. Hvis du velger Av, kan du utheve Hodetelefon volum og bruke C eller c til å justere hodetelefonlyden. Hodetelefoninnstillinger Høyttalerforbindelse Hodetelefon volum 50 Av Lydbeskrivelse Blandingsnivå Høyttaler ut 50 På Av ADknappen på fjernkontrollen kan også brukes til å slå på eller av Lydbeskrivelse-funksjonen. c d For å justere lydstyrkenivået til lydbeskrivelsen etter hovedlydstyrken, uthev Blandingsnivå og bruk C eller c. Uthev Høyttaler ut og trykk deretter på C eller c for å velge På eller Av. På: lyd fra både høyttalerutgangen og høyttalere. Av: lyd fra hodetelefonutgangen. Se "Hodetelefoninnstillinger" for å justere hodetelefonlyden. MERK: Denne funksjonen gjelder også lyden fra DIGITAL AUDIO-utgangen og FIXED AUDIOutgangen. 24 KONTROLLER OG FUNKSJONER Visning i bredskjerm Avhengig av typen sending som overføres, kan du se på programmer i flere typer formater. Bruk denne innstillingen når du ser på en DVD i bredskjerm, video i bredskjerm eller en sending i 16:9-formatet (når dette er tilgjengelig). På grunn av de ulike typene bredskjermformater som er tilgjengelige (16:9, 14:9, 20:9, osv), kan det hende at du vil se svarte linjer på toppen og bunnen av skjermen. Norsk BREDFORMAT 4:3 Bruk denne innstillingen til å se en sending i ekte 4:3-format. SUPER LIVE Denne innstillingen vil forstørre et 4:3-bilde for å passe på skjermen ved å strekke bildet horisontalt og vertikalt, mens bedre proporsjoner holdes på midten av bildet. Noe forvrengning kan oppstå. KINO Mens du ser på filmer/video i "alle sidepanelformat", vil denne innstillingen eliminere eller redusere de svarte linjene på alle sider av skjermen ved å zoome inn og velge bildet uten forvrenging. TEKSTING Når teksting er slått på i en sending i et letterbox-format, vil denne innstillingen heve bildet slik at all tekst vises. TEKSTING 14:9 Bruk denne innstillingen når du ser på en sending i 14:9-format. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 25 KONTROLLER OG FUNKSJONER NATURLIG Norsk Denne innstillingen vil vise bildet uten overskanning, dvs. WYSIWYG. PC NORMAL Denne innstillingen vil vise bildet uten overskanning, dvs. WYSIWYG. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du ser på en PC-signalkilde via en HDMI- eller PCterminal. PC BRED Denne innstillingen vil vise bildet uten overskanning eller sidepaneler. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du ser på en PCsignalkilde via en HDMI- eller PC-terminal. Punkt for punkt "Punkt for punkt" er en ikkeskalerbar visning. Avhengig av inngangssignalformatet, vises bildet med sidepaneler og/eller linjer på toppen og bunnen av skjermen (f.eks. VGA-inngangskilde). Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å vise listen over tilgjengelige bredskjermformater. Trykk gjentatte ganger på knappen for å utheve nødvendig format. Hurtigmeny-funksjonen kan også brukes til å velge Bildestørrelse. AV-format Bildestørrelse Naturlig Bredformat 4:3 Super live Kino Teksting 14:9 PC-format Bildestørrelse Punkt for punkt PC Normal PC bred Bruk av spesialfunksjoner for å endre størrelsen på bildet som vises (f.eks. endre høyde-/breddeforhold) med hensikt om å vise offentlig eller for kommersiell vinning kan være i strid med lover om copyright. 26 KONTROLLER OG FUNKSJONER Bildekontroller De fleste bildekontroller og funksjoner er tilgjengelig i både digitale og analoge moduser. OBS! Funksjoner som ikke er tilgjengelige vil være skyggelagt. Bildepreferanser Du kan tilpasse gjeldende bildemodusinnstillinger som nødvendig. For eksempel, mens du velger "Dynamisk", hvis du endrer følgende elementer, som Sortnivå, Kontrast, Lys, Farge, Nyanse, Skarphet og Avanserte bildeinnstillinger, lagres dine nye innstillinger for bildemodusen "Dynamisk". Norsk Bildevalg Dette fjernsynet lar deg tilpasse bildestilen etter din personlig stil. AutoView, Dynamisk, Standard, Film, Varehus, Spill og PC er forhåndsinnstilte alternativer og påvirker mange funksjoner/innstillinger i fjernsynet. MERK: Fordi AutoView-modusen automatisk tilpasser bildeinnstillinger basert på lysforhold i rommet og innhold fra inngangssignalet, er menyene Auto klarhet sensor og Ekspertmodus skyggelagt mens dette er valgt. Varehus-modus er kun tilgjengelig når Plassering er stilt inn til Varehus. Spill-modus er tilgjengelig i ekstern inngangsmodus (utenom antenneinngang). Når du velger Spill-modus, velges passende bredskjermformater. PC-modus er tilgjengelig i RGB/PC-inngangsmodus eller HDMI-inngangsmodus. a b I BILDE-menyen, trykk på b for å velge enten Sortnivå, Kontrast, Lys, Farge, Nyanse eller Skarphet og trykk på Q. Trykk på C eller c for å justere innstillingene. Res. Denne funksjonen nullstiller alle bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene utenom Bildevalg. MERK: Hvis ingen bildeinnstillinger ikke har blitt endret, er ikke Res. tilgjengelig. a b I BILDE-menyen, trykk på b for å velge Res. og trykk på Q. En bekreftelsesmelding vises. Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på Q. a I BILDE-menyen, trykk på b for å velge Bildevalg. 3D fargeinnstilling BILDE Bildevalg Res. Sortnivå Kontrast Lys Farge Nyanse Skarphet Avanserte bildeinnstillinger 3D fargeinnstilling Grunnfargejustering Fargetemperatur Autolysstyrke sensorinnstillinger Aktiv baklyskontroll Sort/hvitt nivå Statisk gamma Støyreduksjon 10 0 På Av Dynamisk Når 3D fargeinnstilling er stilt inn til På gjør den "Grunnfargejustering"-funksjonen tilgjengelig igjen. a b I BILDE-menyen, trykk på b for å velge Avanserte bildeinnstillinger og trykk på Q. Trykk på b for å velge 3D fargeinnstilling. b Trykk på C eller c for å velge bildemodusen du vil bruke og trykk på Q. MERK: Bildemodusen du velger påvirker kun det aktuelle inngangssignalet. Du kan velge en annen bildemodus for hvert inngangssignal. c Trykk på C eller c for å velge På eller Av og trykk Q. 27 KONTROLLER OG FUNKSJONER Grunnfargejustering Grunnfargejustering-funksjonen tillater justering av individuelle farger etter personlig preferanse. Dette kan være nyttig når du bruker en ekstern kilde. c d Trykk på B eller b for å velge et alternativ som du vil tilpasse, og trykk deretter på C eller c for å justere innstillingene. Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige meny. For å gjenopprette Fargetemperatur-innstillingene til fabrikkstandardene, velg Res. og trykk på Q. a Norsk I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på b for å utheve Grunnfargejustering, og trykk deretter på Q. Trykk på B eller b for å velge et alternativ, og trykk på c eller for å gå til vinduet for å tilpasse alternativet. Grunnfargejustering Fargetone Rød 0 Grønn Blå Gul Magenta Cyan Res b MERK: Hvis Bildevalg er satt til AutoView, kan du kun tilpasse Fargetemperatur og dette blir innenfor 5 til +5. Auto-lysstyrke sensorinnstillinger Metning Lys Når Auto klarhet sensor er aktivert, vil den automatisk optimere baklysnivåene slik at de passer med omgivende lysforhold. a b I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på b for å utheve Autolysstyrke sensorinnstillinger og trykk på Q. Trykk på C eller c for å velge På og trykk på Q. Auto-lysstyrke sensorinnstillinger Auto klarhet sensor Sortnivåjustering pro På c Trykk på C eller c for å velge Fargetone, Metning eller Lys, og trykk deretter på B eller b for å tilpasse innstillingene etter behov. Fargetone Rød 0 Metning 0 Lys -1 c d Trykk på b for å velge Sortnivåjustering pro og trykk på Q. Vinduet Sortnivåjustering pro vises. Trykk på Q igjen for å vise vinduet hvor du kan tilpasse dette. Trykk på C og c for å velge et punkt og trykk på B eller b for å tilpasse nivået. Sortnivåjustering pro Baklys kontrollnivå 100 Kontrollnivå d Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige meny. For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, velg Res. og trykk på Q. e Fargetemperatur Fargetemperatur øker "varmen" eller "kjøligheten" til bildet ved å øke den røde eller blå nyansen. 48 a b I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på b for å utheve Fargetemperatur og trykk på Q. Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG 42LM660T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363016

Din bruksanvisning LG 42LM660T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363016 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH=

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH= LE630E LE630RU LE631E LE632E LU630E LU632E LX630E LX632E AQUOS NET+ SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP TU-65GD1E i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en Brukerveiledning installert på TV-en.

Brukerveiledning. Dette er en Brukerveiledning installert på TV-en. Brukerveiledning Dette er en Brukerveiledning installert på TV-en. Innholdet i denne brukerveiledningen kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten. Angi favorittprogrammer SETTINGS OPPSETT Pr. red.

Detaljer