Din bruksanvisning TOSHIBA TV-743

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning TOSHIBA TV-743 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872694"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Dynamisk skanning Plassering-innstilling Analog avstenging... Hurtigmeny. 26 Velge posisjoner Tidsvisning kun analog Stereo og tospråklige sendinger. Lydstyrkekontroller og demping av lyd. Balanse, Bass og Diskant Sound Navi (kun XV/ZV/VL/YL/WL-serien). 27 Surround-innstillinger..

3 Dolby Volume Dynamisk områdekontroll Justering av lydnivå TV Høyttalere (kun XV/ZV/VL/YL/WL-serien).. 29 Hodetelefoninnstillinger.. 29 Lydbeskrivelse Visning i bredskjerm Bildekontroller Bildevalg Bildepreferanser...

4 . 32 Res D fargeinnstilling. 32 Grunnfargejustering Fargetemperatur Auto-lysstyrke sensorinnstillinger Aktiv baklyskontroll Sort/hvitt nivå Statisk gamma MPEG støyreduksjon Støyreduksjon DNR Digital støyreduksjon Resolution+..

5 Active Vision M100 (XV/ZV/VL/YL-serie) Active Vision M200 Pro (WL-serie) Film Stabilisering (kun WL-serien) Film Stabilisering (kun XV/ZV/VL/YL-serien) Ekspertmodus Nullstille de avanserte bildeinnstillingene. 35 Kontroll visualisering.. 35 Automatisk format (bredskjerm) Strekk 4: Blått bilde Bildeposisjon Frys bilde.

6 HDMI informasjonspanel Bruke hjemmenettverket ditt... Automatisk oppgradering Søke etter ny programvare Nettverksoppgradering Programlisens.. 64 Systeminformasjon og Resett TV System Info Resett TV.... Horisontal og vertikal posisjon Klokke fase...

7 Sampling klokke Res Valg av inngang og AV-tilkoblinger Inngangsvalg Hopp over ekstern inngang Valg av inngangssignal Merke videoinngangskilder Basshøyttaler-innstilling (kun XV/ZV/VL/YL/WLserien). 68 PC lyd HDMI 3 lyd

8 .. 68 HDMI innstillinger Digital lydutgang Bruke REGZA-LINK Aktiver REGZA-LINK TV Auto strøm Auto Standby Forsterkerkontroll Høyttaler Preferanse Valg av REGZA-LINK-inngangskilde...

9 . 70 REGZA-LINK-avspillingsenhetskontroll REGZA-LINK-avspilling med ett trykk REGZA-LINK-systemstandby REGZA-LINK-systemlydkontroll.. 71 Toshiba PC kompatibel med REGZA-LINK. 71 Norsk TEKSTTJENESTER Teksttjenester Velge moduser Tekstinformasjon Navigere sider med Auto. 72 Navigere sider med LIST Fargeknapper PROBLEMLØSNING Spørsmål og svar INFORMASJON Lisensinformasjon...

10 77 Informasjon.. 79 Spesifikasjoner og tilbehør INSTALLERE TIL TV-EN Liste over forskjeller Bekreft TV-ens spesifikasjoner i følgende tabell. MERK: Modellnummeret står på baksiden av TVen. Norsk Funksjon Bilde Active Vision M100/ Film Stabilisering Active Vision M200 Pro/ Film Stabilisering Lyd Audyssey EQ Sound Navi Skjermspes. LED-baklys med forhandleren. ADVARSEL Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. FREMFOR ALT DU MÅ ALDRI la noen, særlig barn, dytte eller slå skjermen, eller putte noe inn i hull, kontakter eller andre åpninger i kabinettet. DU MÅ ALDRI gjette eller ta sjanser med elektrisk utstyr av noe slag det er bedre å være føre var. Gjør følgende LES bruksanvisningen nøye før du benytter utstyret. VÆR SIKKER PÅ at alle elektriske tilkoblinger (inklusiv støpslet, forlengelsesledningene og alle forbindelser mellom deler av utstyret) er av god kvalitet og i samsvar med produsentens instruksjoner. Slå av og trekk ut strømledningen før du lager nye eller endrer tilkoblinger. KONTAKT forhandleren din hvis du har noen som helst tvil om installasjon, bruk eller sikkerheten ved utstyret ditt. VÆR FORSIKTIG med glasspaneler og dører på utstyret. 5 INSTALLERE TIL TV-EN I) TOP For tilgang til Top-menyen (R/D) DVD DVD-menyer (R/D) 16 s Stereo/tospråklige sendinger (T) AUDIO For tilgang til Audio-menyen (R/D) 17 SUBTITLE Digital teksting eller analoge TEKSTtekstingssider, hvis tilgjengelige (T) SET UP For tilgang til Setup-menyen (R/D) Norsk Visning i bredskjermformat (T/R/D) 19 Hent frem teksttjenester (T) A B C D er tilgjengelig 20 I TV-modus: Skjermmenyer MENU TV For å bytte mellom ATV (analogt fjernsyn) og DTV (digitalt fjernsyn) LIST For å få tilgang til den analoge eller digitale kanallisten r Frys bilde D Vis analog klokke Når du bruker programguiden: Z (- 24 timer) / z (+ 24 timer) CC (- 1 side) / cc (+ 1 side) REGZA-LINK eller DVD-modus: V (LØS UT) / v (STOPP) / c (SPILL) / W/w (PAUSE/ TRINN) / Z (HOPP- TILBAKE) / CC (SPOL TILBAKE) / cc (SPOL FREMOVER) / z (HOPP-FREMOVER) * T=TV-modus, R=REGZA-LINK-modus, D=DVD-modus Sette i batterier og virkeområde For På/Standby-modus (T/R/D)* For å velge enhetsmodus (T/R/D) Tallknapper (T/R/D) Slå lydbeskrivelsen på/av (T) For valg av eksterne inngangskilder (T/R/D) For å endre TV-volumet (T/R/D) For å dempe TV-lyden (T/R/D) For tilgang til Hurtigmeny (T) For å endre programposisjoner (T/R) For å endre tekstsider (T) Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen for å få tilgang til batterirommet, og forsikre deg om at batteriene står riktig vei. Batteritypen som passer for denne fjernkontrollen er AAA, IEC R03 1,5 V. Ikke kombiner et gammelt, brukt batteri med et nytt, og ikke bland batterityper. Fjern øyeblikkelig tomme batterier for å forhindre at syre lekker inn i batterirommet. Kast batteriene i henhold til instrukser på side 78 i denne bruksanvisningen. Advarsel: batterier må ikke utsettes for ekstrem varme, som sol, brann eller lignende. Ytelsen fra fjernkontrollen blir dårligere på avstander over fem meter, eller utenfor en vinkel på 30 grader fra midten av fjernsynsapparatet. Hvis virkeområdet blir redusert, kan det hende at batteriene må byttes ut. 10 For å vise den digitale programguiden på skjermen (T) 11 For å avslutte menyer (T) 12 Når du bruker menyer, flytter pilene markøren opp, ned, til venstre eller høyre på skjermen. Trykk på Q for å bekrefte valget ditt (T/R/D) 13 For å vise informasjon på skjermen (T/R/D) For å få tilgang til indekssiden i Tekst-modus (T) 7 INSTALLERE TIL TV-EN Fjernkontrollen CT (for XV/ZV/VL/YL/WL-serien) For På/Standby-modus For valg av eksterne inngangskilder Bildepreferanser som kan velges Visning i bredskjermformat s Stereo/tospråklige sendinger For å velge TV-modus For tilgang til den analoge eller digitale kanallisten For tilgang til Mer informasjon-meny Tallknapper Slå lydbeskrivelsen på/av Gå tilbake forrige programposisjon For å endre TV-volumet For å vise informasjon på skjermen For tilgang til indekssiden i Tekst-modus For å dempe TV-lyden For tilgang til Hurtigmeny For å endre programposisjoner For å skifte TEKST-sider For å vise den digitale programguiden på skjermen For å avslutte menyer Side opp, ned, venstre, høyre 20 Når du bruker menyer, flytter pilene markøren opp, ned, til venstre eller høyre på skjermen.

11 Trykk på Q for å bekrefte valget ditt 21 Skjermmenyer 22 For å gå tilbake til den forrige menyen 23 Fargeknapper: Kontrollknapper for tekst-tv og interaktiv tjeneste 24 Hent frem teksttjenester 25 For tilgang til mediespillermenyen 26 Digital teksting eller analoge TEKST-tekstingssider, hvis tilgjengelige 27 I TV-modus: I Tekst-modus: r Frys bilde A Vise skjult tekst D Vis analog klokke B Fryse en ønsket side C Forstørre vist tekststørrelse D Velge en side mens et vanlig bilde vises Når du bruker Under avspilling: c For SPILL programguiden: Z - 24 timer v For STOPP z + 24 timer W/w For PAUSE/TRINN CC - 1 side Z For HOPP-TILBAKE cc + 1 side CC For SPOL TILBAKE cc For SPOL FREMOVER z For HOPPFREMOVER 28 Når du bruker REGZA-LINK: 1 Slå på/standby AUDIO For tilgang til AUDIO-menyen SET UP For tilgang til SET UP-menyen V For LØS UT ROOT For tilgang til ROOT-menyen CONTENTS For tilgang til CONTENTS-menyen TOP For tilgang til TOP-menyen DVD For tilgang til DVD-menyen Norsk Sette i batterier og virkeområde Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen for å få tilgang til batterirommet, og forsikre deg om at batteriene står riktig vei. Batteritypen som passer for denne fjernkontrollen er AAA, IEC R03 1,5 V. Ikke kombiner et gammelt, brukt batteri med et nytt, og ikke bland batterityper. Fjern øyeblikkelig tomme batterier for å forhindre at syre lekker inn i batterirommet. Kast batteriene i henhold til instrukser på side 78 i denne bruksanvisningen. Advarsel: batterier må ikke utsettes for ekstrem varme, som sol, brann eller lignende. Ytelsen fra fjernkontrollen blir dårligere på avstander over fem meter, eller utenfor en vinkel på 30 grader fra midten av fjernsynsapparatet. Hvis virkeområdet blir redusert, kan det hende at batteriene må byttes ut. 8 KOBLE TIL TV-EN Koble til eksternt utstyr Før du kobler til eksternt utstyr, må du slå av alle hovedstrømbrytere. Hvis det ikke finnes en bryter, kobler du fra ved stikkontakten. LAN-porten Norsk OPTISK DIGITAL LYDUTGANG ILLUSTRASJON VISER WL-MODELLEN. HDMI -INNGANGSKONTAKTER KOMPONENT VIDEOINNGANG (EXT 3) SCART 2 (EXT 2) SCART 1 (EXT 1) Strømbryter *en dekoder kan være en digital satellitt eller annen kompatibel dekoder. Antenne/kabel dekoder* mediaopptaker FESTESTROPP VARIABEL WOOFER-UTGANG (kun XV/ZV/VL/YL/WL-serien) VARIABEL LYDUTGANG (kun XV/ZV/VL/YL/WL-serien) Parabol Antennekabler: Koble antennen til kontakten på baksiden av fjernsynet. Hvis du bruker en dekoder* og/eller en mediaopptaker, er det spesielt viktig at antennekabelen er koblet til gjennom dekoderen og/eller gjennom mediaopptakeren til fjernsynet. "F-type" MERK: Selv om dette fjernsynet kan kobles til HDMI-utstyr, kan det hende at noe utstyr ikke fungerer som normalt. LAN-porten brukes for å koble TV-en til hjemmenettverket. Denne TV-en kan spille av digitalt innhold som er lagret på et DLNA CERTIFIEDTM-produkt med serverfunksjon. Et stort utvalg eksternt utstyr kan kobles til på baksiden av fjernsynet. Du må se bruksanvisningene til alt ekstrautstyr for nøyaktige instrukser. Vi anbefaler SCART 1 for en dekoder og SCART 2 for en mediaopptaker. Hvis du kobler til S-Videoutstyr, still inn EXT 2 inngangsmodusen til S-VIDEO. Se side 67. VARIABEL LYDUTGANG-kontaktene gjør at du kan lytte til lyden fra TVen via lydsystemet ditt. VARIABEL WOOFER-UTGANG-kontakten gjør at du kan koble til en ekstern subwoofer. Hvis fjernsynet automatisk bytter over til eksternt utstyr, kan du gå tilbake til vanlig fjernsyn ved å trykke på ønsket programposisjonsknapp. For å hente frem igjen det eksterne utstyret, trykk på o for å velge mellom DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, PC eller ATV. Når den eksterne inngangsmodusen velges mens du ser på DTV-modus, sender ikke SCART-kontakten ut video-/ lydsignaler. Parabolkabel: Koble LNB fra parabolen til SATELLITE ANTENNA-kontakten på TV-en. Du kan motta TV, radio, interaktiv TV og HD TV med klart signal. SCARTledninger: Koble IN/OUT-kontakten på videoopptakeren til fjernsynet. Koble dekoderens TV-kontakt til fjernsynet. Koble SATkontakten på mediaopptakeren til dekoderens MEDIA REC. -kontakt. Før du kjører Automatisk innstilling, må du sette dekoderen og mediaopptakeren til Standby. Lydkontaktene på siden av KOMPONENT VIDEOINNGANGkontaktene kan brukes til L- og R-lydsignaler. Den digitale lydutgangen kan brukes til å koble til et surroundlydanlegg. MERK: Denne utgangen er alltid aktiv. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er ment for bruk med en DVD-dekoder eller elektronisk utstyr med digital lyd- og videoutgang. For informasjon om godkjente video- eller PC-signalformater gjennom HDMI-terminalene, se side KOBLE TIL TV-EN Koble til en HDMI - eller DVI-enhet til HDMIinngangen HDMI-inngangen på fjernsynet mottar digital lyd og ukomprimert digital video fra en HDMIkildeenhet, eller ukomprimert digital video fra en DVI-kildeenhet (Digital Visual Interface). Denne inngangen er designet til å ta imot HDCPprogrammateriell (High-Bandwidth Digital-Content Protection) i digital form fra EIA/CEA-861-D-kompatible [1] forbrukerelektroniske enheter (som en set-top-boks eller DVDspiller med HDMI- eller DVI-utgang). Se side 80 for akseptable videosignalformater. MERK: Noe tidlig HDMI-utstyr fungerer ikke som normalt med din aller nyeste HDMI TV, på grunn av en ny standard. Koble først fra HDMI-kabelen og prøv deretter å stille inn alternativene INSTAPORTTM og Aktivere innholdstype til "Av". Din tidlige HDMI-kilde bør kunne fungere som normalt med fjernsynet. Se side 69. Støttet lydformat: Lineær PCM, Dolby Digital (AC-3), overføringshastighet 32/44,1/48 khz. Koble til en DVI-enhet Koble en HDMI-til-DVI-adapterkabel (HDMI type A-kontakt) til HDMI 3-terminalen og lydkabler til PC/HDMI 3 (AUDIO)kontakten (se illustrasjon). Anbefalt kabellengde for HDMI-til-DVIadapterkabelen er 2 m. En HDMI-til-DVI-adapterkabel overfører kun video. Separate analoge lydkabler er nødvendig. Se "HDMI 3 lyd" på side 68. Norsk Koble til en HDMI-enhet Koble en HDMI-kabel (type A-kontakt) til HDMI-terminalen. For korrekt operasjon, anbefales det at du bruker en HDMIkabel som har HDMI-logoen ( ). Hvis HDMI-tilkoblingen din har kapasitet for 1080p og/eller fjernsynet har mulighet for oppdateringsfrekvenser høyere enn 50 Hz, trenger du en kategori 2-kabel. En vanlig HDMI/ DVI-kabel fungerer kanskje ikke riktig med denne modellen.

12 En HDMI-kabel overfører både video og lyd. Separate analoge lydkabler er ikke nødvendige (se illustrasjon). Se "HDMI 3 lyd" på side 68. HDMI 4-terminalen er plassert på siden av fjernsynet. Lydkabel for å koble HDMI til fjernsynet (ikke inkludert) HDMI-til-DVIadapterkabel DVI-enhet MERK: For å sørge for at HDMI- eller DVI-enheten er riktig nullstilt, anbefales det at du gjør følgende: Når du slår på de elektriske komponentene, slå først på fjernsynet, deretter HDMI- eller DVI-enheten. Når du slår av de elektriske komponentene, slå av HDMIeller DVI-enheten først, deretter fjernsynet. HDMIs ARC-funksjon (Audio Return Channel) Denne funksjonen gjør det mulig for at lydsignalet til TV-en sendes til AV-forsterkeren via HDMI-kabelen. Det er ikke nødvendig å koble til en kabel fra lydutgangen på TV-en til lydinngangen på AV-forsterkeren for å reprodusere lyden som mottas fra mottakeren på TV-en gjennom AV-forsterkeren. HDMI-kabel baksiden av fjernsynet HDMI-enhet AV-forsterker korresponderer til ARC For å vise HDMI-enhetsvideoen, trykk på o-knappen for å velge modusen HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 eller HDMI 4. HDMI-kabel 10 KOBLE TIL TV-EN REGZA-LINK-tilkobling Du kan kontrollere de grunnleggende funksjonene til tilkoblede lyd-/videoenheter ved hjelp av fjernsynets fjernkontroll hvis du kobler til en REGZA-LINK-kompatibel AV-forsterker eller avspillingsenhet. For en forklaring om oppsett og operasjoner, se sidene Norsk AV-forsterker Avspillingsenhet Avspillingsenhet For oppsettet som vises over, trenger du tre HDMI-kabler. MERK: Hvis flere enheter kobles til, kan det hende at REGZA-LINKfunksjonen ikke fungerer ordentlig. For korrekt operasjon, anbefales det at du bruker HDMIkabler som har HDMI-logoen ( ). HDMI 4 -terminalen er plassert på siden av fjernsynet. Denne funksjonen er tilgjengelig når én PC og én AVforsterker er koblet til separat. Det kan derimot hende at funksjonen ikke fungerer hvis PC-en er koblet til via AVforsterkeren. Før du kontrollerer enheten(e): Etter at du har utført tilkoblingene over, stiller du inn REGZALINK oppsett-menyen slik du ønsker (se side 70). De tilkoblede enhetene må også stilles inn. For mer informasjon, se brukerveiledningen til hver enhet. REGZA-LINK-funksjonen bruker CEC-teknologi som regulert av HDMI-standarden. Denne funksjonen er begrenset til modeller som har Toshibas REGZA- LINK-funksjon. Toshiba er ikke ansvarlig for disse operasjonene. Se individuelle brukerveiledninger for informasjon om kompatibilitet. 11 KOBLE TIL TV- EN Koble til en datamaskin Med enten en RGB/PC- eller en HDMI-tilkobling, kan du se på datamaskinskjermen på fjernsynet og høre lyden fra høyttalerne til fjernsynet. Norsk Når PC-inngangsmodus er valgt, vil noen av fjernsynets funksjoner være utilgjengelige, f.eks. Farge system i OPPSETT-menyen. Hvis du kobler til en spesiell PC-modell som har et unikt PCsignal, kan det hende at PC-signalet ikke registreres riktig. Koble en PC til RGB/PC-terminalen Når du kobler en PC til RGB/PC-terminalen på fjernsynet, bruk en analog RGB (15 pinners) datamaskinkabel og en PClydkabel for PC/HDMI 3 (AUDIO)-kontakten. Velg PC fra PC/ HDMI 3 lyd-alternativene i AV-tilkopling-menyen som du finner i OPPSETT-menyen. baksiden på fjernsynet Koble en PC til HDMI-terminalen Når du kobler en PC til HDMI-terminalen på fjernsynet, bruk en HDMI-til-DVI-adapterkabel og en analog lydkabel. Hvis du kobler til en PC med en HDMIterminal, må du bruke en HDMI-kabel (type A-kontakt). En separat analog kabel er ikke nødvendig. baksiden på fjernsynet Mini D-sub 15 pinners kontakt Datamaskin Lydkabel for å koble PC til fjernsynet (ikke inkludert) Datamaskin HDMI-til-DVIadapterkabel RGB PC-kabel (ikke inkludert) Lydkabel for å koble PC til fjernsynet (ikke inkludert) Se side 80 for akseptable PC- og videosignalformater. Konverteringsadapter hvis nødvendig (ikke inkludert) For å bruke en PC, stiller du inn utgangsoppløsningen til skjermen på PC-en før du kobler den til fjernsynet. Se side 79 for akseptable PC-signalformater. For å vise det optimale bildet, bruk PC-innstillingsfunksjonen (se side 65). MERK: PClydinngangsterminalen på fjernsynet deles med HDMI 3 analog lydinngangsterminalen (se side 68). Enkelte PC-modeller kan ikke kobles til dette fjernsynet. En adapter er ikke nødvendig for datamaskiner som har en kompatibel mini D-sub 15 pinners terminal. Avhengig av DVD-ens tittel og spesifikasjonene til PC-en som du spiller DVD-videoen på, kan det hende at enkelte scener hoppes over eller at du ikke kan pause filmen i scener med flere vinkler. En stripe vises på kantene av skjermen eller deler av bildet kan være uklart. Dette skyldes en skalering av bildet som gjøres av fjernsynet. Dette er ikke en funksjonsfeil. MERK: Kantene på bildene kan være skjult. Hvis du kobler til en spesiell PC-modell som har et unikt PCsignal, kan det hende at PC-signalet ikke registreres riktig. 12 KOBLE TIL TV-EN Koble til et hjemmenettverk Med LAN-porten kan du koble Toshiba TV-en til hjemmenettverket ditt. Du kan bruke dette revolusjonerende hjemmeunderholdningsnettverkssystemet for å få tilgang til foto-, video- og lydfiler som er lagret på en DLNA CERTIFIEDTMserver, og spille/vise dem på TV-en. MERK: Hvis du kobler til et delt nettverk utenfor hjemmet ditt, må du bruke ruteren og bruke DLNA i et privat nettverksmiljø. Hvis du bruker en hub eller switch til å koble TV-en til hjemmenettverket ditt, kan det hende at du ikke kan bruke automatisk oppsett og i stedet må sette opp nettverksadressen manuelt. Se side 41. Hvis du bruker en ruter med innebygd DHCP, kan du bruke automatisk oppsett. Manuelt oppsett fungerer kanskje ikke. Hvis du kobler til TV-en og PC-en direkte, bruk en LANoverføringskabel. Koble TV-en til et hjemmenettverk med en Internett-tilkobling- Trådløs Henvis til "Trådløst oppsett" på side 38. Tilgangspunkt Norsk Trådløs LAN-ruter TVens høyre sidepanel Modem PC TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter Koble TV-en til et hjemmenettverk - Koblet baksiden på fjernsynet Hvis du bruker svanehalskabelen til å koble til WLANadapteren; Modem (hvis tilgjengelig) Ruter med hub Svanehalskabel [1] [2] TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter [2][3] Bøy svanehalskabelen forsiktig for å justere vinkelen.

13 Svanehalskabelen kan justeres slik at den ikke er synlig fra fronten. Du bør likevel justere vinkelen for å et stabilt mottak. Server-PC Kabel- eller telefonkontakt [2] [1] Koaksial eller telefonkabel (avhengig av typen modem du bruker) [2] Standard LAN-kabel [3] IKKE koble en telefonkontakt direkte til TV-ens LAN-port. Overføringshastigheten over det trådløst LAN og avstanden som det trådløse LAN kan nå over avhenger av det elektromagnetiske miljøet rundt, hindringer, design og konfigurasjon av tilgangspunktet, og design og konfigurasjon av programvare/maskinvare på klienten. Faktisk overføringshastighet vil være lavere enn den teoretiske maksimale hastigheten. 13 KOBLE TIL TV-EN Kontroller og inngangstilkoblinger Et stort utvalg eksternt utstyr kan kobles til inngangskontaktene på siden av fjernsynet. Selv om alle nødvendige justeringer og kontroller for fjernsynet gjøres med fjernkontrollen, kan knappene på fjernsynet brukes for noen funksjoner. RV/TV/XV/ZV-serien Norsk Standby Strømbryter (Alternativ for fullstendig strømsenking) ILLUSTRASJON VISER WL-MODELLEN. SD-kortplass (kun XV/ZV/ VL/YL/WL-serien) Tilgang til fotofilene FELLES GRENSESNITT Det felles grensesnittet er for en Conditional Access Module (CAM)modul. Kontakt en tjenesteleverandør. Programvareoppdateringen for CI Plus CAM kan automatisk utføres. På dette tidspunktet, kanselleres Innspilling/ Påminnelse-programmeringen. VL/YL/WL-serien USB 1-mediespiller Standby HDMI 4-INNGANG ORANSJE LED Stilt inn programtimer (kun digitalt) RØD LED Programtimer er aktiv (kun digitalt) RØD LED Standby GRØNN LED Strøm på INNGANG 4 (EXT 4) USB 2 trådløs LANadapter klar for et hjemmenettverk GRØNN LED På timer stilt inn Slå på Hvis RØD LED ikke er tent, må du kontrollere at støpslet er koblet til strømforsyningen og trykke på! (STRØM)knappen på venstre side av fjernsynet for å slå på fjernsynet. Hvis bildet ikke vises, trykk på 1 på fjernkontrollen. Dette kan ta noen øyeblikk. GRØNN LED tennes. Trykk på 1 på fjernkontrollen for å sette fjernsynet i standbymodus. Trykk en gang til på 1 for å se på fjernsynet. Det kan ta noen sekunder før bildet vises. For strømsparing: Vi anbefaler at du bruker fjernsynet med fabrikkinnstillingene. Fabrikkinnstillingene er innstilt for å spare strøm. Du kan slå av fjernsynet helt ved strømforsyningen, eller ved å dra ut kontakten, som vil redusere strømforbruket til omtrent null for alle fjernsyn. Dette anbefales når fjernsynet ikke skal brukes for en lengre periode, f. eks. når du drar på ferie. Reduksjon av lysstyrken på skjermen vil redusere strømforbruket. Energieffektivitet kutter strømforbruket og sparer dermed penger ved reduserte strømregninger. MERK: Når fjernsynet settes i standby-modus, vil dette redusere strømforbruket, men noe strøm brukes fremdeles. MERK: Den samme menyen vises i modusene DTV (Digital TV) og ATV (Analog TV); men der hvor noen elementer ikke er tilgjengelige i en modus, vises de skyggelagt. For å bruke alternativet, trykk på B og b på fjernkontrollen for å gå opp og ned, og trykk på C eller c for å velge ønsket innstilling. Følg instruksjonene på skjermen. Funksjonene til hver meny beskrives mer detaljert i bruksanvisningen. Bruke kontrollene og tilkoblingene Trykk på 2 + for å endre volumet. Trykk på b p B for å endre programposisjonen. Trykk på MENU og I, i, U eller u for å kontrollere lyd- og bildealternativer. Trykk på MENU for å avslutte. Mediespiller-funksjonen gir tilgang til fotofiler som er lagret på en USB-lagringsenhet eller et SD-minnekort. Kun for WL-serien, Media Playerfunksjonen gjør det mulig å spille av musikk og filmer fra USB 1. MERK: USB-kontakten har begrenset funksjonalitet og Toshiba kan ikke påta seg noe ansvar for skader på annet tilkoblet utstyr. USB 2-kontakten må brukes med "TOSHIBA Dual Band WLANadapter WLM-10U2" for å få tilgang til et trådløst nettverk. Du må bruke TOSHIBA trådløs LAN-enheten for å forsikre riktig operasjon av denne funksjonen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når "TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter" brukes. For å velge en ekstern inngang, trykk på o til riktig inngangskilde er valgt. Alltid henvis til bruksanvisningen for utstyret som skal kobles til. Bruke fjernkontrollen Trykk på MENU på fjernkontrollen for å vise menyen. Menyen vises som en liste med fem emner. Fordi hvert symbol kan velges ved å trykke på C eller c på fjernkontrollen, vises alternativene under. 14 STILLE INN TV-EN Oppstartsapplikasjon Før du slår på fjernsynet, sett dekoderen og mediaopptakeren, hvis denne er tilstede, til Standby. Bruk knappene på fjernkontrollen, som forklart på side 7, til å stille inn fjernsynet. g Trykk på Q, TV montering-skjermen vises, trykk på C eller c for å velge Stand eller Vegg. TV montering Hvis du monterer fjernsynet på en vegg vennligst velg [Vegg]. [Stand] er anbefalt for annet bruk. Denne innstillingen kan modifiseres senere under Sound Navi i LYD menyen. Stand Norsk Hurtig setting a b c h Trykk på 1-knappen. Skjermen Menu Language (Menyspråk) vises. Denne skjermen vises første gang fjernsynet slås på og hver gang Resett TV velges. Trykk på B, b, C eller c for å velg menyspråket, og trykk deretter på Q. Uthev Land og C eller c for å velge. Fjernsynet er nå satt til å stille inn stasjonene for landet ditt. Hurtig setting Land Primær tekst språk Sekundær tekst språk Primær lyd språk Sekundær lyd språk Norge Norska Engelsk Norska Engelsk Trykk på Q, AutoView-skjermen vises, trykk på C eller c for å velge Ja eller Nei. AutoView AutoView funksjonen justerer billedinnstillingene automatisk slik at de passer lysforholdene. Vil du aktivere AutoView funksjonen? Nei i Trykk på Q. Hvis Ant/Kabel/Satellittskjermen vises, trykk på B eller b for å velge Antenne, Kabel eller Satellitt, og trykk deretter på Q for å krysse av ( ). Ant/Kabel/Satelitt Antenne Kabel Satellitt NESTE MERK: Følgende viste menyer kan være noe forskjellig i det landet som du har valgt. Hvis landet du vil velge ikke finnes i listen, velg Andre.

14 d Trykk på Q og Plassering-skjermen vises. Plassering For å bruke TV for visning i et utstillingslokale i et varehus, vennligst velg [Varehus]. [Hjem] modus anbefales for normalt bruk. Hjem Hvis DVB-C ikke støttes i ditt område, vises ikke Kabel. Når du velger Antenne eller Kabel, følg trinnene 10 til 13. Når du velger Satellitt, hopp til trinn 14. Når du velger Antenne (eller Kabel) og Satellitt, vises oppstartsskjermen Satellitt innstillinger automatisk etter at du fullfører Antenne (eller Kabel)-søket og trykker på Q. e f Trykk på C eller c for å velge Hjem eller Varehus. For bruk i et vanlig hjem, velg Hjem. Trykk på Q. Hvis Lagre er valgt i trinn 5, vises et bekreftelsesvindu for Lagre-modus. Hvis du velger Ja fra det vinduet, går TV-en videre til Autodemooppsettsskjermen. j Velg NESTE og trykk på Q. Oppstartsskjermen Automatisk innstilling vises med mulighet til å velge mellom DTV og ATV, DTV eller ATV hvis det er tilgjengelig. Bruk C eller c til å velge passende modus. Trykk på B eller b for å utheve Start Scan, og trykk deretter på Q. Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DTV- og/ eller ATV-kanaler. Fremgangslinjen vil vise statusen for søket. k 15 STILLE INN TV-EN Du må la fjernsynet fullføre søket. Automatisk innstilling Fremgang DTV søk ATV søk 3% Waiting... Kanal: C7 Hvis parabolen din kan flyttes, vises skjermen Posisjonering. Funn. 2 Posisjonering Satellitt : ASTRA 19.2 E Transponder Flytt til 0 Flytt til lagret posisjon Trinn størrelse Posisjonering W 1 E 1/83 (10743 MHz H) Norsk Når søket er ferdig, vil fjernsynet automatisk velge posisjon én. Automatisk innstilling-skjermen vil vise totalt antall tjenester som ble funnet. Lagre posisjon Signal styrke l m Trykk på C eller c for å vise DTV (digital kanal) eller ATV (analog kanal) lister. Bruk B eller b for å gå gjennom listen og velge en kanal, og trykk deretter på Q for å se på. I ATV-modus, kan noen områder motta noen stasjoner flere ganger. Det kan hende at det ikke er et tydelig bilde eller signalet kan være svakt, slik at stasjonsrekkefølgen kan endres med ATV Manuell Innstilling. HUSK: Trykk på TV for å velge mellom modusene ATV og DTV (DTV Ant TV/RADIO/TEXT, DTV Cable TV/ RADIO/TEXT, DTV Sat TV/RADIO/TEXT hvis tilgjengelig). MERK: Tiden stilles inn automatisk med sendingen, men kan fremskyndes eller tilbakestilles med Sett Lokal Tid i DTV Innst. -skjermen. Velg NESTE og trykk på Q. Satellitt innstillingerskjermen vises. Fra dette vinduet kan du legge til parabolene som du vil stille inn og konfigurere detaljerte innstillinger for hver individuelle parabol. Se "Satellitt innstillinger"-delen på side 17. Satellitt innstillinger Bryter type LNB effekt Ingen På Trykk på B eller b for å utheve Posisjonering, og trykk deretter på C eller c for å finne den posisjonen som gir det sterkeste signalnivået. Trykk på B eller b for å utheve Lagre posisjon og trykk på Q for å lagre posisjonen. Gjenta trinn 14 og 15 for neste parabol som nødvendig. Vis parabolantennen ikke kan flyttes, vises ikke ikke skjermbildet Posisjonering. Du må selv tilpasse parabolposisjonen for det beste signalstyrkenivået. Uthev Utført og trykk på Q. Hvis signaltesten ble fullført uten feil, vises oppstartsskjermen Automatisk innstilling. Automatisk innstilling - satellitt Start Scan Satellitt Scan alternativ ASTRA(19.2 E) Ukodede signaler Du kan velge Scan alternativ fra Ukodede signaler og Alle. Trykk på B eller b for å utheve Start Scan og trykk på Q. No Satellitt ASTRA 19.2 E Parabol 1 LNB 1 Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DVB-Skanaler. Fremgangslinjen vil vise statusen for søket. Når søket er ferdig, vises skjermen resultat fra Automatisk innstilling med totalt antall tjenester som ble funnet. Bruk B eller b for å bla gjennom listen for å velge en kanal, og trykk deretter på Q for å vise. Transponder : 1/83 (10743 MHz) Parabol type : Bevegelig Lavere LOF (MHz) : 9600 Høyere LOF (MHz) : Utført MERK Menyen Resett TV er tilgjengelig fra OPPSETTmenyen. Uthev Utført og trykk på Q. 16 STILLE INN TV-EN Ant/Kabel/Satellitt (hvis tilgjengelig) Fra denne menyen, kan du stille inn RFinngangskonfigurasjonen. DTV Sluttfrekvens: Dette stiller inn frekvensen som søket vil stoppe ved. DTV Modulasjon: Du kan velge mellom fem QAM-modulasjonsinnstillinger. a b Trykk på MENU, og velg OPPSETTmenyen. Bruk b til å utheve Ant/Kabel/Satellitt og bruk C eller c til å velge Antenne, Kabel eller Satellitt. MERK: Hvis du prøver å endre Ant/Kabel/Satellittinnstillingen, vises en advarsel etterfulgt av inntasting av PIN-kode (hvis en PIN-kode er angitt) og en forespørsel for Automatisk innstilling. DTV Symbolhyppighet: Dette er overføringshastigheten (KS/s) til søket. Norsk DTV Nettverk ID: Dette er Nettverk ID-en som brukes for søket. Dette elementet er skyggelagt når DTV Skann type er stilt inn til "Full skann". c Når Ant/Kabel/Satellitt er stilt inn til Kabel, vil følgende innstillingsvalg være tilgjengelig i Automatisk innstilling-skjermen. Trykk på B eller b for å velge et element, og trykk på C eller c for å velge ønsket alternativ. Automatisk innstilling Innstillingsmodus Start Scan DTV Skann type Start frekvens Sluttfrekvens Modulasjon Symbolhyppighet Nettverk ID Hurtigskann Auto Auto Auto Auto Auto DTV og ATV Satellitt innstillinger Fra OPPSETT-menyen kan du legge til satellittene som du vil stille inn og konfigurere detaljerte innstillinger for hver individuelle satellitt. Slik legger du til en satellitt: a b Trykk på MENU og bruk C eller c til å velge OPPSETT-menyen. Bruk b til å utheve Satellitt innstillinger. Trykk på Q. Satellitt innstillinger Bryter type LNB effekt Ingen På No Satellitt ASTRA E Parabol 1 LNB 1 Med unntak av elementene DTV Skann type og DTV Modulasjon, vil alle følgende elementer ha 2 operasjonsmoduser. Den første er Auto hvor verdiene for hvert element er forhåndsinnstilt av systemet. Den andre er en Inntastingsmodus hvor du kan taste inn en enkel verdi i stedet for en forhåndsinnstilt verdi. Hvis ingen kanal er stilt inn for øyeblikket og Inntasting-statusen er valgt, vises en systemstandardverdi. Men hvis en kanal er stilt inn når elementet tas i bruk, vises verdien til den gjeldende kanalen.

15 Transponder : 1/83 (10743 MHz) Parabol type : Bevegelig Lavere LOF (MHz) : 9600 Høyere LOF (MHz) : Utført DTV Skann type: Dette elementet bestemmer om Hurtigskann eller Full skann utføres. Hurtigskann er en forenklet versjon av Full skann som er designet til å fullføre på kortere tid. c d Trykk på b for å utheve en ny linje for å legge til en satellitt til, og trykk pa Q. Trykk på b til riktig satellitt vises og trykk på Q. DTV Start frekvens: Dette stiller inn frekvensen som søket vil starte fra. 17 STILLE INN TV-EN Slik sletter du en satellitt: c Trykk på B for å utheve en ny linje. Transponder innstillinger Frekvens Polarisering Symbolhyppighet S/S2 V S H V H V H V S S S S S S a b Norsk I menyen Satellitt innstillinger, trykk på B eller b for å utheve satellitten som du vil slette. Trykk på RØD-knappen. Du vil nå bli bedt om å bekrefte denne handlingen. Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på Q. c MERK: Det er ikke mulig å slette posisjon nr. 1. Slik kan du redigere satellittinnstillingene: a b c I menyen Satellitt innstillinger, trykk på B for å utheve Bryter type. Trykk på C eller c for å velge Ingen, ToneBurst, DiSEqC 2way eller DiSEqC 4way som satellittbrytertypen. Trykk på b for å utheve LNB effekt og trykk på C eller c for å velge På eller Av. d Trykk på Q H 0 S e Rediger hver parameter som nødvendig og trykk på Q. Se side H S2 Slik legger du til en transponder: a Slik sletter du en transponder: I menyen Satellitt innstillinger, trykk på B eller b for å utheve linjen som du vil redigere og trykk på Q. 1 a b I menyen Transponder innstillinger, trykk på B eller b for å utheve linjen som du vil slette. Trykk på RØD-knappen. ASTRA 19.2 E 1 1 b Trykk pa GRØNN-knappen. Transponder innstillinger-skjermen vises. Transponder innstillinger Frekvens Polarisering Symbolhyppighet S/S2 H S H V V H V H V S S S S S S S Slik kan du redigere transponder innstillinger: a b c d e I menyen Transponder innstillinger, trykk på B eller b for å utheve linjen som du vil redigere og trykk pa Q. Trykk på C eller c for å velge Frekvens, Polarisering, Symbolhyppighet eller S/S2, og still inn elementet med tallknappene hvis nødvendig. Trykk på Q for å lagre innstillingene dine. Gjenta trinn 1 til 3 for andre linjer. Trykk på BLÅ for å fullføre redigeringen og ga tilbake til Satellitt innstillinger. Trykk på GRØNN for å forkaste endringer som ble gjort denne gangen. Trykk på GUL for å tilbakestille alle transponderinnstillinger til standardinnstillingene. 18 STILLE INN TV-EN Slik velger du Parabol innstillinger: a a b I menyen Satellitt innstillinger, trykk på B eller b for å utheve ønsket satellittlinje, og trykk deretter på Trykk på MENU og bruk C eller c til å velge OPPSETTmenyen. Bruk b til å utheve Automatisk innstilling. Trykk på Q. Trykk på C eller c for å utheve Parabol, og trykk deretter på GRØNN-knappen. Parabol innstillinger Parabol : 1 Parabol type Bevegelig Q. Norsk OPPSETT Menyspråk Land Ant/Kabel/Satelitt Satellitt innstillinger Automatisk innstilling ATV Manuell Innstilling DTV Manuell Innstilling DTV Innst. Norska Norge c Trykk på C eller c for å velge Parabol type. Du kan velge Bevegelig eller Stasjonær som Parabol type. Slik kan du velge LNB innstillinger: b a b I menyen Satellitt innstillinger, trykk på B eller b for å utheve ønsket satellittlinje, og trykk deretter på For DTV/ATV-innstilling: En advarsel vises om at tidligere programmer og innstillinger slettes. Automatisk innstilling Tidligere innstillinger vil gå tapt! Trykk EXIT for ingen endr. Innstillingsmodus DTV og ATV Q. Trykk på C eller c for å utheve LNB, og trykk deretter på GRØNN-knappen. LNB innstillinger LNB : 1 Lavere LOF Høyere LOF Start Scan Bruk C eller c til å velge DTV og ATV, DTV eller ATV, hvis tilgjengelig, uthev deretter Start Scan og trykk på Q for å fortsette med Automatisk innstilling. MERK: Hvis du har valgt "Andre" for feltet Land i OPPSETT-menyen, og velger en annen innstillingsmodus enn "DTV", velg det optimale ATVkringkastingssystemet (B/G, I, D/K eller L). Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DTV- eller ATV-tjenester. Du må la fjernsynet fullføre søket. Når søket er ferdig, vises Automatisk innstillingskjermen med alle tjenestene som ble funnet. c Trykk på B eller b for å velge Lavere LOF eller Høyere LOF og tast inn passende frekvenser. Automatisk innstilling MERK: Etter hvert som nye tjenester kringkastes, vil det være nødvendig å stille inn fjernsynet på nytt slik at disse tjenestene kan vises. Automatisk innstilling vil fullstendig stille inn fjernsynet på nytt og kan brukes til å oppdatere kanallisten. Det anbefales at Automatisk innstilling utføres nå og da for å være sikker på at alle nye tjenester er lagt til. Alle nåværende kanaler og innstillinger, dvs. låste kanaler, går tapt. 19 STILLE INN TV-EN For Satellitt-innstilling: En advarsel vises om at tidligere programmer og innstillinger slettes. Automatisk innstilling Tidligere innstillinger vil gå tapt! Trykk EXIT for ingen endr. ATV Manuell Innstilling Søking Fjernsynet kan stilles inn manuelt med ATV Manuell Innstilling. For eksempel, kan du bruke funksjonen hvis fjernsynet ikke kan kobles til en mediaopptaker/dekoder med en SCART-ledning, eller når du vil stille inn en stasjon på et annet System. Bruk C og c til å flytte på tvers av skjermen og velge ett av alternativene for ATV Manuell Innstilling. Bruk deretter B eller b til å tilpasse innstillingene. ATV Manuell Innstilling System 1 I A C 2 0 VCR Norsk Start Scan Satellitt Søk alternativ Alle Ukodede signaler Trykk på B eller b for å utheve Satellitt og trykk deretter på C eller c for å velge ønsket satellitt (No.1 Sat ~ No.4 Sat eller Alle). Du kan velge Ukodede signaler eller Alle som Søk alternativ. Uthev Start Scan og trykk på Q for å fortsette med Automatisk innstilling.

16 Når søket er ferdig, vises Automatisk innstillingskjermen med alle tjenestene som ble funnet c Bruk b eller B for å gå gjennom listen og velge en kanal, og trykk deretter på Q for å se på. Posisjon Tallet som skal trykkes på fjernkontrollen for å stille inn kanalen. System Spesifikk for enkelte områder. Farge system Fabrikkinnstilt til Auto, bør kun endres hvis det oppleves problemer, dvs. NTSC-inngang fra en ekstern kilde. Hoppe Sett Hoppe til På (8) eller Av (() for den valgte kanalen. Se side 21. SignalType Kanalklassifiseringen. Kanal Kanalnummeret som en stasjon kringkastes på. Søk Søk opp og ned etter et signal. Manuell fininnstilling Brukes kun hvis det oppleves interferens/svakt signal. Se side 74. Stasjon Stasjonsidentifikasjon. Bruk knappene B eller b og C eller c til å skrive inn opptil syv tegn For å tildele en posisjon på fjernsynet for en dekoder og mediaopptaker: Slå på dekoderen, sett inn en forhåndsinnspilt film i mediaopptakeren, trykk på PLAY og still inn manuelt. 20 STILLE INN TV-EN a Trykk på MENU og bruk C eller c til å velge OPPSETT-menyen. Trykk på b for å utheve ATV Manuell Innstilling og trykk på Q for å velge. g h Hvert signal vises på fjernsynet. Hvis det ikke er mediaopptakeren din, trykk på B eller b igjen for å starte søket på nytt. Når signalet til mediaopptakeren blir funnet, trykk på c for å gå videre til Stasjon. Bruk B, b, C og c for å sette inn nødvendige tegn, f.eks. VCR. ATV Manuell Innstilling Stasjon 1 I A C 2 0 VCR OPPSETT Menyspråk Land Ant/Kabel/Satelitt Satellitt innstillinger Automatisk innstilling ATV Manuell Innstilling DTV Manuell Innstilling DTV Innst. Norska Norge Norsk i j k Trykk Q for å lagre. Gjenta for hver posisjon som du vil stille inn, eller trykk på RETURN for å gå tilbake til listen over kanaler og velg neste nummer som du vil stille inn. Trykk på EXIT når du er ferdig. MERK Dette fjernsynet har direkte kanalinntasting hvis kanalnumrene er kjent. Velg ATV Manuell Innstilling-skjermen i Trinn 3. Tast inn posisjonsnummeret, System, deretter C for standard (jordbaserte) kanaler eller S for kabelkanaler og Kanal. Trykk Q for å lagre. b Bruk B eller b til å utheve ønsket posisjon. Vi foreslår Pos. 0 for en mediaopptaker. ATV Manuell Innstilling Pos. Kanal 1 C Stasjon S10 C7 S40 C22 C25 C28 C30 Ulike Kanalnummer kan vises. Hoppe Posisjoner kan hoppes over for å forhindre at enkelte kanaler vises. c d Trykk Q for å velge. Hvis kanalen som er valgt for mediaopptakeren er satt til hoppe over, bør Hoppe fjernes før lagring. Trykk på c for å velge System og bruk B eller b til å endre hvis nødvendig. ATV Manuell Innstilling System 1 I A C 2 0 a b Velg ATV Manuell Innstilling fra OPPSETT-menyen. Bruk B eller b til å utheve posisjonen som skal hoppes over, og trykk på Q for å velge. ATV Manuell Innstilling Pos. Kanal 1 C Stasjon e f Trykk deretter på c for å velge Søk. Trykk på B eller b for å starte søket. Søkesymbolet blinker. ATV Manuell Innstilling Søk 1 I A C 2 0 S10 C7 S40 C22 C25 C28 C30 ABC1 ABC1 21 STILLE INN TV-EN c d Trykk på c for å velge Hoppe. Bruk B eller b for å slå på Hoppe. Trykk på Q. DTV Manuell Innstilling MERK: Innholdet i denne menyen varierer avhengig av DTVinngangen (Antenne, Kabel eller Satellitt) som for øyeblikket er valgt. 8 på skjermen indikerer en posisjon som er hoppet Norsk over. ATV Manuell Innstilling Hoppe: På 1 B/G A C 2 0 Manuell innstilling Denne funksjonen er tilgjengelig for serviceingeniører eller kan brukes for direkte kanalinnstasting hvis multiplekskanalen er kjent. e a Trykk på RETURN og gjenta fra Trinn 2 eller trykk på EXIT. Hver posisjon må velges individuelt. For å slå av Hoppe, gjenta prosedyren for hver posisjon. Posisjoner som er hoppet over kan ikke velges med PU og Pu eller med kontrollene på fjernsynet, men kan fremdeles nås med tallknappene på fjernkontrollen. Velg DTV Manuell Innstilling fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. DTV Manuell Innstilling Signalstyrke Kvalitet SVAK GOD 13 NORMAL STERK Kanal Start Scan b Sortere posisjoner Kanaler kan flyttes og lagres til en posisjon du selv velger. Tast inn multipleksnummeret med tallknappene eller bruk C eller c til å justere nummeret opp eller ned. Uthev Start Scan og trykk deretter på Q. Fjernsynet vil automatisk søke etter det multiplekset. DTV Manuell Innstilling 0 Nye kanaler - total 6 Ny Pos. Navn ABC ONE 1 2 c a b Velg ATV Manuell Innstilling fra OPPSETT-menyen. Mens listen over kanaler vises, bruk B eller b til å utheve kanalen som du vil flytte, og trykk på c. ATV Manuell Innstilling Pos. Kanal Type ABC TWO ABC THREE ABC NEWS 24 ABCi Stasjon S10 C7 C40 C22 C2 C25 C28 C30 ABC1 ABC1 Når multiplekset blir funnet, legges det til alle kanaler som for øyeblikket ikke er i listen og kanalinformasjonen på toppen av skjermen blir oppdatert. c d d Gjenta etter behov. Trykk på EXIT for å fullføre. Bruk B eller b til å gå gjennom listen til din foretrukkede posisjon. Mens du gjør dette, flyttes andre kanaler for å lage plass. Trykk på C for å lagre endringene dine. Gjenta etter behov, og trykk deretter på EXIT. 22 STILLE INN TV-EN Manuell innstilling for DVB-C Når Ant/Kabel/Satellitt er stilt inn til Kabel, er DTV Manuell Innstilling-elementene som følger: Frekvens tast inn en spesifikk frekvens som skal søkes Modulasjon velg fra én av fem QAMmodulasjonsalternativer Symbolhyppighet tast inn en spesifikk overføringshastighet (KS/s) som skal brukes for det manuelle søket Uthev Start Scan og trykk deretter på Q. DTV Innst. Kanaler (Antenne/kabel) Kanalrekkefølgen kan endres slik at den passer med dine personlige behov. Norsk a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Velg Kanaler og trykk på Q. DTV Innst. Kanaler Manuell innstilling for DVB-S Når Ant/Kabel/Satellitt er stilt inn til Satellitt, er DTV manuell innstilling-elementene som følger: DTV manuell innstilling - satellitt Signalstyrke Kvalitet SVAK SVAKT NORMAL STERK Teksting og Lyd PIN Innst. FORELDRE KONTROLL Sett Lokal Tid Standby kanal oppdaterting DVB tegnsett Dynamisk skanning Av Standard På Satellitt Transponder Frekvens Symbolhyppighet Polarisering Søk alternativ ASTRA 28.

17 2 E 1/ MHz KS/s H Ukodede signaler c Du har to tilgjengelige metoder for å hoppe til spesifikke steder i listen. Kanaler Linje Nr. 1/10 Pos. Navn 1 ABC ONE ABC TWO ABC THREE CABC Channel ABC NEWS 24 ABCi AA AC TV Start Scan Bruk B eller b for å utheve et element (Satellitt, Transponder, Frekvens, Symbolhyppighet, Polarisering eller Søk alternativ), og trykk deretter på C eller c for å velge nødvendig alternativ. Uthev Start Scan og trykk deretter på Q. Hopp til linjenummer -- Bruk nummerknappen (0-9) til å taste inn linjenummeret du vil velge, og trykk deretter på Q. Hopp til stasjonsbokstav -- Trykk på CC eller cc for å hoppe til neste stasjonsnavn med en annen forbokstav. Det er også mulig å endre en kanals posisjonsnummer. Endre nummer -- Trykk på RØD-knappen for å endre nummeret for den uthevede kanalen. Endre kanalnummeret med nummerknappene og trykk på Q. Pos. --Navn BBC ONE - 23 STILLE INN TV-EN Flytt -- Trykk på GRØNN-knappen for å aktivere Flytt-funksjonen. Bruk B- eller b-knappene til å velge kanalen som du vil flytte og trykk på Q for å krysse av. Hvis du vil flytte flere kanaler om gangen, velger du en annen kanal og krysser av på samme måte. Gjenta etter behov. Når alle kanaler du vil flytte har blitt krysset av for, bruker du B- eller b-knappene til å plassere fokuset ved posisjonen som du vil flytte kanalene til. Kanalene settes inn over den uthevede kanalen. Trykk på GRØNN-knappen for å utføre flyttingen. Kanaler Linje Nr. 1/10 Pos. Navn 1 ABC ONE ABC TWO ABC THREE CABC Channel ABC NEWS 24 ABCi AA AC TV Kanaler (Satellitt) a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Velg Kanaler og trykk på Q. Satellittkanallisten vises. Kanaler Linje Nr. 4/1200 Pos. Stasjon 1 DDD AB E BBC BB BA AA AC Satellitt TV Satellitt 19.2 E E 19.2 E 22.5 E 22.5 E 22.5 E E 25.6 E Norsk c Av praktiske hensyn, kan du redigere og sortere kanallisten din. Sortere -- Trykk på GUL-knappen. En bekreftelsesmelding vises. Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på Q. Sortere Din eksisterende kanalrekkefølge vil bli slettet. Vil du fortsette? Ja Hopp til linjenummer -- Bruk nummerknappen (0-9) til å taste inn linjenummeret du vil velge, og trykk deretter på Q. Hopp til stasjonsbokstav -- Trykk på CC eller cc for å hoppe til neste stasjonsnavn med en annen forbokstav. Hoppe satellitt -- Trykk på Z eller z for å gå til neste kanal på en annen satellitt. Valgvinduet for Sorterings type vises. Sortere Sorterings type Sortere A-Z Endre nummer -- Samme som Antenne/Kabelkanaler. Se side 23. Flytt -- Samme som Antenne/Kabel-kanaler. Se side 24. Sortere -- Trykk på GUL-knappen. En bekreftelsesmelding vises. Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på Q. Sortere-menyen vises. Sortere Gruppe Sorterings type Forhåndsinnstille ordre/rekkefølge Sortere Via satellitt Kanalnummer Ja Trykk på C eller c for å angi type sortering. A-Z Kanalnummer Rekkefølge for stasjonsnavn (A til Z) Rekkefølge for posisjonsnummer (rekkefølge basert på nummer) Trykk på b for å utheve Sortere og trykk på Q. 24 STILLE INN TV-EN Gruppe -- Trykk på C eller c for å velge Alle eller Via satellitt. Sorterings type -- Trykk på C eller c for å stille inn sorteringstypen. A-Z Kanalnummer Rekkefølge for stasjonsnavn (A til Z) Rekkefølge for posisjonsnummer (rekkefølge basert på nummer) Dynamisk skanning Hvis kringkastingsinformasjonen har blitt endret i ditt DVB- Tmottaksområde, vil TV-skjermen vise meldingen "Sendingsinformasjonen er endret. Ønsker du å skanne om igjen nå?". Følg meldingen. Hvis du ikke vil at TV-en skal registrere endringer og be deg om en ny skanning, bør du sette denne funksjonen til "Av". Norsk a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Trykk på b for å velge Dynamisk skanning og bruk C eller c til å velge På. Forhåndsinnstille ordre/rekkefølge -- Trykk på C eller c for å stille inn Ja eller Nei. Dette elementet vises når Land er satt til Tyskland, og gjelder kun for satellitten Astra 19.2 E. Trykk på b for å utheve Sortere og trykk på Q. Plasseringinnstilling Du kan enten velge Hjem- eller Varehus-modus. Hjem anbefales for normalt bruk i et hjem. Velg Varehus når fjernsynet brukes i en butikk e.l. Standby kanal oppdaterting Hvis Standby kanal oppdaterting er stilt inn til På, når TV-en er i standbymodus, utføres digital søking automatisk og eventuelle nye kanaler lagres. a b Velg Plassering fra OPPSETT-menyen. Trykk på C eller c for å velge Hjem eller Varehus. a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Trykk på b for å velge Standby kanal oppdaterting og bruk C eller c til å velge På. Analog avstenging Dette er et digitalt fjernsyn som er integrert til å tillate bruk av både digitale og analoge tjenester. Men i løpet av fjernsynets levetid er det svært sannsynlig at analoge tjenester slås av for å tillate flere nye digitale tjenester. Denne "avstengingen" vil skje i flere etapper, som blir varslet på forhånd i ditt område. Det anbefales at fjernsynet stilles inn på nytt ved hver etappe for å sørge for at eksisterende og nye digitale tjenester kan ses uten forstyrrelser. DVB tegnsett Denne funksjonen lar deg manuelt stille inn tegnsettet (Standard = Tabell 0, Vest = Tabell 5 eller Latinsk alfabet 9) som skal brukes for DVB-C- eller DVB-T-kanaler. a b Velg DTV Innst. fra OPPSETT-menyen og trykk på Q. Trykk på b for å velge DVB tegnsett og bruk C eller c til å velge Standard, Vest eller Latinsk alfabet KONTROLLER OG FUNKSJONER Generelle kontroller Hurtigmeny Norsk Hurtigmeny gir deg rask tilgang til noen alternativer, som Bildevalg, Bildestørrelse, Mer Info., Av-timer, osv. Trykk på QUICK for å vise Hurtigmeny og bruk B eller b til å velge alternativet. Hurtigmeny Bildevalg Bildestørrelse Mer Info. Kanalalternativer YouTube Media Player Fotoramme Av-timer Høytalere Hodetelefon volum Trådløs informasjon 0 00:00 TV Høyttalere AutoView Super live Modus Fotoramme Hurtigmenyelement BILDE Bildestørrelse Beskrivelse Se side 32. Se side 30. Velge posisjoner Bruk tallknappene på fjernkontrollen til å velge en posisjon.

18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Posisjoner kan også velges med PU og Pu. For å vise informasjon på skjermen som posisjon, inngangsmodus eller stereo/mono signal, trykk på en gang til for å avbryte.. Trykk Tidsvisning kun analog Tidsvisning gjør at klokken nå (teksttjeneste) kan vises på fjernsynsskjermen. Trykk på D mens du ser på en normal sending for å se tidsvisningen fra kringkasteren. Klokken vises på skjermen i omtrent 5 sekunder. MERK: Det kan hende at dette ikke er tilgjengelig i noen tilfeller. MERK: Hurtigmeny-elementer er forskjellige avhengig av den gjeldende modusen. Eksempel på element i Hurtigmeny Modus Hurtigmenyelement Beskrivelse Se side 32. Se side 30. Se side 59. Se side 62. Se side 45. Se side 47. Se side 54. Se side 58. Se side 70. Se side 29. Se side 40. Se side 60. Se side 60. Stereo og tospråklige sendinger For ATV-programmer Hvis stereo eller tospråklige sendinger sendes, vises ordene Stereo eller Tospråklig på skjermen hver gang posisjoner endres. Disse forsvinner etter et par sekunder. Hvis sendingen ikke er i stereo, vises ordet Mono. Stereo... Trykk på s for å velge Stereo eller Mono. Tospråklig... Tospråklige sendinger er sjeldne. Hvis de sendes, vises ordet Tospråklig. Velg ønsket programnummer, og hvis ordet Tospråklig vises, trykk på s for å velge Språk 1, Språk 2 eller Mono. Når du ser på et TV- Bildevalg program eller bilder Bildestørrelse fra den eksterne inngangen Mer Info. Kanalalternativer YouTube Media Player Fotoramme Avtimer Høytalere Hodetelefon volum Trådløs informasjon Når du bruker EPG Sjanger farge EPG oppdatering/ Avslutt EPG oppdatering Media Player (multivisning, listevisning) Sortere Intervalltid Gjenta Enhetsinformasjon Trådløs informasjon For DTV-programmer For stereo eller tospråklige sendinger, trykk på s og bruk C eller c til å velge innstillinger. Modusvisning Stereo Tospråklig mono Mono Når du trykker på c Stereo S Venstre S Høyre Språk 1 S Språk 2 Se side 50. Se side 50. Se side 50. Se side 50. Se side 40. Multikanal For sendinger med flere lydspor, trykk gjentatte ganger på s for å endre lydspråket (se "Lydspråk" på side 63). 26 KONTROLLER OG FUNKSJONER Lydkontroller Lydstyrkekontroller og demping av lyd Lydstyrke Trykk på y eller Y for å tilpasse lydstyrken. Lyd av Trykk én gang på avbryte. for å slå av lyden, og trykk igjen for å Sound Navi (kun XV/ZV/VL/YL/WL-serien) Du kan tilpasse gjeldende lydmodusinnstillinger. Velg passende modus i henhold til installasjonsstedet til TV-en (Stand eller Vegg) og juster equalizeren på skjermen etter behov. a b c Velg LYD-menyen. Norsk Trykk på b for å utheve Avansert lydinnstilling, og trykk deretter på Q. Trykk på b for å utheve Sound Navi, og trykk deretter på Q. Avansert lydinnstilling Sound Navi Surround Lydforsterkning Dynamic Bass Boost Av På Høy Tospråklig Hvis et program eller film kringkastes med et lydspråk på mer enn ett språk, kan du velge mellom lydsporene med TOSPRÅKLIG-funksjonen. a b Trykk på MENU og bruk C eller c til å velge LYDmenyen. Bruk b til å utheve Tospråklig, og trykk deretter på C eller c for å velge mellom Språk 1 eller Språk 2. d e Trykk på C eller c for å velge enten Stand eller Vegg avhengig av hvordan TV-en din er installert, og trykk deretter på RØD-knappen. Trykk på C eller c for å velge frekvensområdet du vil justere fra equalizer-vinduet, og trykk deretter på B eller b for å tilpasse nivået. Sound Navi TV montering Equaliser Stand LYD Tospråklig Balanse Avansert lydinnstilling Dolby Volume Dynamisk områdekontroll Justering av lydnivå TV Høyttalere Hodetelefoninnstillinger 0 Språk 1 Lav Av På Balanse, Bass og Diskant Lydkontrollene er tilgjengelige i digitale og analoge moduser K 0 3.3K 1 10K 2 [Hz] [Nivå] a b Velg LYD-menyen. Trykk på b for å utheve Balanse, og trykk deretter på C eller c for å vektlegge venstre eller høyre høyttalerbalanse. f Gjenta trinn 5 for andre frekvenser. Kun for RV/TV-serien c d Trykk på b for å utheve Avansert lydinnstilling, og trykk deretter på Q. Trykk på b for å utheve Bass eller Diskant, og trykk deretter på C eller c for å justere innstillingene. 27 KONTROLLER OG FUNKSJONER Surround-innstillinger Surround eller Stereoutvidelse, Lydforsterkning, og Dynamic Bass Boost hjelper til med å lage en forbedret surroundlydopplevelse med en dyp, rik bass fra stereolydkilder. Lyden fra TV-en vil høres rikere og bredere ut. Dynamisk områdekontroll Denne funksjonen tillater kontroll av lydkomprimering for noen digitale TVprogrammer (MPEG-1- og MPEG-2-lydprogrammer støttes ikke). Norsk a b I LYD-menyen, trykk på b for å utheve Avansert lydinnstilling, og trykk deretter på Q. Bruk b til å utheve Surround (XV/ZV/VL/YL/WLserie), og trykk deretter på C eller c for å velge Av, Romvirkning eller Kino. Trykk på b for å utheve Stereoutvidelse (RV/TVserien), og trykk deretter på C eller c for å velge På. XV/ZV/VL/YL/WL-seriemeny Avansert lydinnstilling Sound Navi Surround Lydforsterkning Dynamic Bass Boost Av På Høy a b I LYD-menyen, trykk på b for å utheve Dynamisk områdekontroll. Trykk på C eller c for å velge På eller Av. MERK: Denne funksjonen er deaktivert når Dolby Volume er stilt inn til Lav eller Høy. Justering av lydnivå Noen ganger kan det være store forskjeller i lydstyrken når du bytter fra en DTV 5.1 kanal til en DTV 2 kanal, en ATV-kanal eller en ekstern inngang. Bruk av Justering av lydnivåfunksjonen reduserer disse forskjellene. a b c Still inn lydstyrkenivået som vanligvis brukes når du ser på et DTV 5.1 kanal-program. Still inn til en kanal som er DTV 2 kanal eller ATV eller en ekstern inngang. I LYD-menyen, trykk på b for å utheve Justering av lydnivå, og trykk på Q. Trykk på b for å utheve et alternativ, og bruk deretter C eller c til å justere lydstyrken. Justering av lydnivå RV/TV-seriemeny Avansert lydinnstilling Bass Diskant Stereoutvidelse Lydforsterkning Dynamic Bass Boost 0 0 På På Høy d c d Trykk på b for å utheve Lydforsterkning og bruk deretter C eller c til å velge På.

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG 42LM660T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363016

Din bruksanvisning LG 42LM660T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363016 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en Brukerveiledning installert på TV-en.

Brukerveiledning. Dette er en Brukerveiledning installert på TV-en. Brukerveiledning Dette er en Brukerveiledning installert på TV-en. Innholdet i denne brukerveiledningen kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten. Angi favorittprogrammer SETTINGS OPPSETT Pr. red.

Detaljer

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker Brukerveiledning TechniStar S1 Digital HD-mottaker Med CONAX kortleser og PCMCIA-grensesnitt for mottak via CI / CI+-moduler og DVR-opptaksfunksjon via USB-grensesnitt. For mottak av åpne og krypterte

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP TU-65GD1E i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer