for ALLE TERRENG KJØRETØY * MONTERING * REPERASJONSDELER * BETJENING * VEDLIKEHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for ALLE TERRENG KJØRETØY * MONTERING * REPERASJONSDELER * BETJENING * VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 BRUKERMANUAL Modell Nummer Snøfreser BERCO PRESTIGE 54 SNØFRESER* for ALLE TERRENG KJØRETØY * MONTERING * REPERASJONSDELER * BETJENING * VEDLIKEHOLD ADVARSEL: LES & FØLG ALLE SIKKERHETSREGLER & INSTRUKSJONER FØR UTSYRET BETJENES _NB!"#$"%&'()!* 1 I-10

2 BEGRENSET GARANTI Betingelser og produkter som dekkes av garantien: BERCOMAC garanterer at enhver del av produktet eller tilleggsutstyr produsert av BERCOMAC og som BERCOMAC etter rimelig vurdering finner å være mangelfull materielt og eller i utførelse vil bli reparert eller erstattet av en autorisert forhandler uten kostnad opp til vår maksimale arbeidstariff og til tider som er etablert på forhånd. For reservedeler dekkes kun standard frakttjenester på bakken. Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige detaljkjøperen og kan ikke overføres til noen etterfølgende kjøpere. Garantivarighet (fra dato for det opprinnelige kjøpet): Bruk på bosted: 1 år Ved salg eller utleie: 90 dager Unntak Beskrevet Under; følgende deler garanteres av opprinnelig produsent og har deres egen garanti, vilkår og begrenset tid: Snøkjettinger: 90 dager Motorer (montert på fabrikken på BERCO utstyr): 2 år Motorer (solgt separat): Stadfestes med forhandler. Vennligst se motorprodusentens garantierklæring som følger med enheten. BERCOMAC er ikke autorisert til å håndtere justeringer på motorer i henhold til garantier. Deler og Vilkår som IKKE dekkes: Denne garantien dekker ikke følgende: Utgifter til henting eller levering eller utgifter til hjelp i hjemmet. Noe skade eller slitasje på enheten, deler og eller overflaten på disse på grunn av normal bruk, normal slitasje, eller eksponering. Kostnader til normal bruk eller vedlikeholdsservice eller deler, slik som bensin, olje, smøremiddel, deler til trimming og justeringer. Enhver del eller ethvert tilbehør som er blitt endret, modifisert, misbrukt, forsømt, ødelagt ved uhell eller ikke riktig montert, vedlikeholdt, lagret eller ikke reparert i samsvar med instruksjonene i brukermanualen. Reparasjon på grunn av normal slitasje og eller noen slitasjedeler som skjærbolt, bolter, belter, osv. Omkostninger for fremskyndet transport av reservedeler. Bruddbolter og skjærebolter regnes som forebyggende tiltak og ikke som sikker beskyttelse, enhver skade på grunn av manglende bruddbolter dekkes ikke. MERK: Alt garantiarbeid må utføres av en autorisert forhandler som bruker originale (fabrikantens) reservedeler. Eiers Ansvar: Ethvert defekt utstyr eller del må leveres til reparasjon til en autorisert forhandler innen garantiperioden. Hvis defekte varer må leveres til produsenten for reparasjon, må forhandleren først få skriftlig tillatelse til det fra BERCOMAC, transportkostnader forhåndsbetales før forsendelse. Denne garantien gjelder kun for utstyr som brukes under normale forhold. For at et garantikrav skal være gyldig, er det brukers ansvar å vedlikeholde og etterse enheten slik som det spesifiseres i brukermanualen eller å få service på enheten hos forhandler og for eiers kostnad. Generelle Betingelser: BERCOMACs eneansvar når det gjelder denne garantien skal utelukkende gjelde reparasjon og erstatning som det nevnes heri. BERCOMAC skal ikke ha noen forpliktelse for noen andre kostnader, tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert utilsiktet eller indirekte tap eller skade. Særskilt, uten å være begrenset hertil, skal BERCOMAC ikke ha noe forpliktelse eller ansvar for: Reisetid, overtid, timer etter arbeidstid eller andre ekstraordinære reparasjonskostnader relatert til reparasjoner og eller erstatning utenfor normal kontortid. Leie av likt eller liknende erstatningsutstyr mens reparasjons- eller erstatningsarbeid av enhver art foregår. Noen kommunikasjons- eller reiseutgifter. Tap eller skade på person eller eiendom annet enn det som dekkes av vilkårene for denne garantien. Noe krav om tapt inntekt, tapt fortjeneste eller noen slike kostnader som er et resultat av skade eller reparasjon. Advokathonorar. BERCOMACs ansvar når det gjelder krav er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller erstatninger uten kostnad opp til vår maksimale arbeidstariff og til tider som er etablert på forhånd og ingen påstand om brudd på garantien skal være årsak til annullering eller heving av salgskontrakten til noe produkt eller tillleggsutstyr. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Det kan være du også har andre rettigheter, disse varierer fra stat til stat. MERK: Bercomac reserverer seg retten til å endre eller forbedre utførelsen på enhver del eller ethvert tilleggsutstyr uten påta seg noen forpliktelse til å endre noe tidligere produsert produkt. Hvordan få Garantitjenester: Kontakt forhandler der utstyret ble kjøpt eller enhver annen autorisert serviceforhandler for å avtale service ved deres forhandlersted. Forespørsler om garantikrav må skje via det samme distribusjonsnettverket som ble brukt til å kjøpe produktet. Ikke glem å ta med produktet og kjøpsbevis (kvittering) til forhandleren. Bercomac Limitée 92, Fortin North, Adstock, Quebec, Canada, G0N 1S0 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE EU SAMSVARSERKLÆRING... 2 INTRODUKSJON... 3 FORHOLDSREGLER... 4 VARSELSKILT... 6 MONTERING Omregningstabell, Ordliste, Nødvendig Verktøy... 8 Steg 1: Klargjøring av kjøretøy... 9 Steg 2: Klargjøring av Underramme... 9 Installering av Vinsjkrok Kontroller Glideskojustering Steg 3: Klargjøring av Motor Klargjøring av Setet BETJENING Betjening av Snøfreser Elektriske Brytere Fjerning av Snø Rensking av Tett Utkasterrør VEDLIKEHOLD Vedlikehold Justeringer Smøring Vedlikehold av Skjærekant Skifte av Talje på Snøfreseren Skifte av Bruddbolt på Vribor og Vifte SKIFTE AV BELTE JUSTERING AV BELTE SKIFTE AV EN ELLER TO DELER AV VRIBORET OG /ELLER GIRBOKS DEMONTERING & LAGRING Demontering av Snøfreser Lagring FEILSØKINGSLISTE TABELL OVER DREIEMOMENT INNDELING AV DELER OG DELELISTE Rotasjonssystem med Utkasterrør Deler til Setet Underramme Snøfreser TILLEGGSUTSTYR SIDE 1

4 EU SAMSVARSERKLÆRING PRODUSENT: BERCOMAC LIMITÉE 92, Rue Fortin Nord, Adstock Québec, Canada G0N 1S0 Telefon: (418) Fax: (418) ERKLÆRER UNDER VÅRT ENEANSVAR AT VÅRE PRODUKTER TYPE: PRODUKT: DATO: Prestige Stadie Snøfreser for Firhjuling 2008 SOM DENNE ERKLÆRING REFERERER TIL, ER I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDENE: NUMMER: TITTEL: DATO: NS-EN Maskiner for bruk i vintersesongen Sikkerhetskrav 2003 IEC Utarbeidelse av brukerveiledninger 2001 OG DER DET PASSER, ER I SAMSVAR MED FORSKRIFTENE I FØLGENDE DIREKTIV ELLER DIREKTIVER: NUMMER: TITTEL: DATO: 98/37/EØF Maskindirektivet 1998 Dette utstyr må ikke tas i bruk før den siste maskinen det skal tilsettes til er blitt erklært å være i samsvar med relevante forskrifter til denne eller disse direktivene heri, hvis det skulle trenges. SIGNATUR STED OG DATO Rémi Poulin Engineer, Project manager Bercomac Ltée

5 INTRODUKSJON TIL KJØPER Dette nye tilleggsutstyret er spesielt designet for å gi mange år med pålitelig drift. Denne manualen gis som hjelp til en sikker funksjon og betjening av din montasjeenhet. MERK: Alle bilder og illustrasjoner i manualen skildrer nødvendigvis ikke de faktiske typene eller montasjeenhet, men er kun ment som referanse og er basert på nyeste tilgjengelige produktinformasjon ved publiseringstidspunktet. Gjør deg helt kjent med sikkerhetsanbefalingene og betjeningsprosedyrene før du bruker maskinen. Les, forstå og følg nøye disse anbefalingene og insister på at de følges av dem som bruker denne montasjeenheten. DETTE FARESKILTET BESKRIVER EN VIKTIG SIKKERHETSMELDING I DENNE MANUALEN SOM HJELPER DEG OG ANDRE Å UNNGÅ PERSONLIG SKADE ELLER DØD. FARE, ADVARSEL, OG FORSIKTIG ER SIGNALORD SOM BRUKES TIL IDENTIFISERE RISIKONIVÅ. UANSETT, UAVHENGIG AV RISIKO, VÆR SVÆRT FORSIKTIG. FARE: Signaliserer en ekstrem risiko som vil forårsake alvorlig skade eller død hvis de anbefalte forholdsregler ikke følges. ADVARSEL: Signaliserer en risiko som kan forårsake alvorlig skade eller død hvis de anbefalte forholdsregler ikke følges. FORSIKTIG: Signaliserer en risiko som kan forårsake mindre eller moderat skade hvis de anbefalte forholdsregler ikke følges. Før på serienummer og kjøpsdato for din montasjeenhet i ruten til det under (det er ikke noe serienummer på underrammen). Din forhandler trenger denne informasjonen for å kunne gi deg rask og effektiv service ved bestilling av reservedeler. Bruk kun originale reservedeler når det trengs erstatning. Hvis det trengs garantireparasjoner, vennligst vis dette registreringsheftet og den originale salgsfakturaen til din salgsforhandler for garantiservice. Ta vare på denne manualen til fremtidig referanse. Vennligst kontroller at du har mottatt alle delene til utstyret ditt med pakkseddelen til posen og pakkseddelen til boksen. SERIENUMMER: (HVIS DET FINNES) MODELLNUMMER: KJØPSDATO: 3

6 FORHOLDSREGLER Forsiktig bruk er din beste forsikring mot ulykker. Les dette avsnittet nøye før du bruker kjøretøyet og tilleggsutstyret. Dette tilleggsutstyret kan amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Forsømmelse av følgende sikkerhetsinstrukser kan resultere i alvorlig skade. Alle brukere, uansett hvor erfarne de er, bør lese dette og andre manualer relatert til kjøretøyet og tilleggsutstyr før bruk. Det er eierens plikt å instruere alle brukere om sikker bruk av tilleggsutstyret. ORDLISTE: I denne manualen, er høyre og venstre side fastsatt ut ifra at man sitter forovervendt på kjøretøyets sete. I denne manualen, betyr "tilleggsutstyr" montasjeenheter (snøfreser, roterende kost, skjær, osv.) som du monterer på kjøretøyet (plentraktorer, ATVer, osv). OPPLÆRING: Dette symbolet, "Fareskilt", brukes i denne manualen og på sikkerhetsskiltene til tilleggsutstyret for å advare om muligheten for alvorlig skade. Vennligst sørg for å lese og forstå forholdsreglene før kjøretøyet og tilleggsutstyret tas i bruk. 1. Les denne brukermanualen nøye. Vær godt kjent med bryterne og riktig bruk av kjøretøyet og tilleggsutstyret. Vit hvordan du rakst skal stoppe enheten og kople fra bryterne. 2. La aldri barn bruke kjøretøyet eller tilleggsutstyret. Aldri la voksne bruke kjøretøyet eller tilleggsutstyret uten riktig veiledning. 3. Ingen bør bruke kjøretøyet eller tilleggsutstyret i beruset tilstand eller mens de går på medisiner som svekker sansene eller reaksjonsevne. 4. Hold alle mennesker, spesielt barn og kjæledyr unna området som enheten brukes på. FORBEREDELSE: 1. Kontroller grundig området hvor tilleggsutstyret skal brukes og fjern dørmatter, alle gjenstander og liknende. 2. Når det gjelder motoriserte tilleggsutstyr, kople fra alle clutcher og sett den i fri før motoren startes. 3. Ikke bruk tilleggsutstyret uten passende vinteryttertøy. Unngå vide klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk fottøy som gir godt fotfeste på glatte overflater. 4. Håndter drivstoff forsiktig, det er svært brannfarlig. a) Bruk godkjent drivstofftank. b) Fyll aldri drivstoff på en motor som er i gang eller varm. c) Fyll drivstofftanken ute og med stor forsiktighet. Fyll aldri drivstofftanken innendørs. d) Fyll aldri drivstofftanker inni et kjøretøy, eller på en lastebil eller tilhenger med kledning i plastikk. Sett alltid drivstofftanker på bakken, vekke fra kjøretøyet, før de fylles. e) Når det lar seg gjøre, fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren og fyll det på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, så fyll slikt utstyr på en tilhenger med en bærbar tank, istedenfor fra en bensinpumpe. f) Sørg for at tuten hele tiden er i kontakt med kanten på drivstofftanken eller åpningen på tanken, helt til du er ferdig å fylle. Ikke bruk en lås-opp anretning. g) Skru tanklokket godt på igjen og tørk vekk bensinsøl. h) Hvis det er sølt bensin på klærne, skift klær med engang. 5. Prøv aldri å gjøre noen justeringer mens motoren er i gang (unntatt når dette anbefales spesifikt av produsent). 6. La kjøretøy og tilleggsutstyr tilpasse seg til utvendig temperatur før du begynner å fjerne snø. 7. Aldri bruk tilleggsutstyret uten riktige beskyttelser, plater, eller annet sikkerhetsbevarende utstyr på plass. 8. Sørg for å alltid ha på riktig påkrevd sikkerhetsutstyr (briller, øreklokker, maske ) for hver produkttype. Se avsnitt for betjening. 9. Sørg for at du alltid har sikker trekkraft på kjøretøyet ved å bruke anbefalt tilleggsutstyr (kjettinger, ATV belter, motvekter ). Se avsnitt for betjening. 10. Aldri endre på tilleggsutstyret eller noen del uten skriftlig tillatelse fra produsenten. 4

7 FORHOLDSREGLER BETJENING: 1. Ikke legg hender eller føtter i nærheten av, under eller inni roterende deler. 2. Utvis ekstrem forsiktighet ved bruk på eller ved kryssing av grusveier, fortau eller veier. Vær oppmerksom på skulte farer eller trafikk. Ikke ha med passasjerer. 3. Hvis du treffer en ukjent gjenstand, stopp motoren, kople wiren fra tennplugg(ene) og hold wiren unna for å starte motoren ved et uhell. Kontroller tilleggsutstyret nøye for skade og reparer skade før tilleggsutstyret startes på nytt og brukes. 4. Hvis enheten begynner å vibrere unormalt, stopp motoren og se etter årsaken med en gang. Vibrering er vanligvis en advarsel om at noe er galt. 5. Ta alle mulige forholdsregler når kjøretøyet er uten tilsyn. Kople fra kraftuttaket, senk montasjeenheten, sett giret i fri, sett på håndbrekket, stopp motoren og fjern tenningsnøkkelen. 6. Ikke ha motoren i gang innendørs, unntatt når motoren startes og ved transportering inn eller ut av en bygning. Ikke bruk motoren eller la motoren gå i et lagerområde uten ventilasjon fordi bensin inneholder karbonmonoksid som er uten lukt og farge og kan forårsake død. 7. Aldri fjern snø på tvers av bakker, gå fra toppen til bunnen. Utvis ekstrem forsiktighet ved bruk at utstyret i bakker. Ikke prøv å fjerne snø i en bratt bakke. 14. Hold tilleggsutstyret vekke fra varmekilder eller flammer. VEDLIKEHOLD OG LAGRING 1. Ved rengjøring, reparering eller kontroll av kjøretøy og tilleggsutstyr, forsikre deg om at alle bevegelige deler har stanset. Kople wiren fra tennplugg(ene) og hold wiren vekke for å unngå å starte motoren ved et uhell. 2. Kontroller alle boltene med korte mellomrom for å være sikker på at de er skikkelig festet. 3. Aldri lagre ett motorisert tilleggsutstyr med drivstoff i drivstofftanken inni en bygning med tennkilder som varmt vann og romoppvarmere, tørkeskap og liknende. La motoren kjøle seg ned før lagring i alle typer oppbevaringslokale. 4. Se alltid i brukermanualen når du skal lagre tilleggsutstyr og kjøretøy en lang periode eller i uspesifisert tid. 5. Vedlikehold eller erstatt sikkerhet- og instruksjonsskilt, når det er nødvendig. 6 Når det gjelder vinter-tilleggsutstyr, hvis det finnes, la motoren gå i noen minutter etter snøfjerning for å unngå at roterende deler fryser. 7. Kontroller luftfiltrene til kjøretøyet og tilleggsutstyret hver dag. Rengjør det eller erstatt det hvis nødvendig. Skift olje oftere ved bruk i støvete omgivelser. Se brukermanualen for kjøretøyet og for tilleggsutstyret. 8. Tillat aldri tilskuere i arbeidsområdet. Bruk aldri et tilleggsutstyr i retning av tilskuere, det kan kaste grus eller avfall som kan skade folk eller ødelegge eiendom. 9. Bruk aldri tilleggsutstyret i høy transporthastighet på glatte overflater. Vær forsiktig ved rygging. 10. Ikke ha med passasjerer. 11. Kople fra motor til tilleggsutstyret når det flyttes eller ikke er i bruk. 12. Bruk aldri tilleggsutstyret uten god sikt eller belysning. DETTE SYMBOLET BETYR FARE! VÆR FORSIKTIG! DET GJELDER DIN SIKKERHET! 5

8 VARSELSKILT SKIFTES HVIS SKILTENE ER ØDELAGT SE INNDELING AV DELER FOR PLASSERING AV SKILT SKILT # SKILT # Unngå alvorlig skade: Hold hender, føtter & klær vekke fra det roterende vriboret når motoren er igang. SKILT # Før installering og bruk: Finn, les og vær sikker på å forstå hele brukermanualen. SKILT # Unngå alvorlig skade: Hold hendene vekke fra dette utkasterrøret når motoren er igang. SKILT # Se brukermanualen for bruk av vernebriller, øreklokker og maske. Se brukermanualen for bruk av motvekter, belter og kjettinger. SKILT # Unngå å bli skadet av drivrem: Hold hender, føtter & klær vekke fra drivremmen. Ikke prøv å installere eller fjerne drivremmen uten å ha lest brukermanualen. 1-Ikke kjør fortere enn x KM/H når snøfreseren er igang. 2-Ikke kjør fortere enn x KM/H når snøfreseren er i oppreist posisjon. 3- Lydtrykknivået er målt ved motoren (fullt trykk ved 3600 rpm) av selskapet Kholer. 6

9 MONTERING OMREGNINGSTABELL 1 (po, in) 25.4 mm 1 (pi, ft) 0.3 m 1 psi (lb/in 2 ) 6.89 kpa 1 lb 0.45 kg 1 lbf 4.4 N 1 m/h (mi/h) 1.61 km 1 hp (cv) 0.75 kw ORDLISTE Firhjuling = V.T.T., A.T.V. Véhicule tout terrain V.T.T. All terrain vehicle A.T.V. P.T.O. = P.D.F Power take-off (kraftuttak) (P.T.O) Prise de force (P.D.F) VIKTIG: TILPASS ALLE BOLTER I SAMSVAR MED TABELLEN OVER DREIEMOMENT (SE INNHOLDSFORTEGNELSE) NÅR DET OPPGIS: STRAM GODT. SE AVSNITT FOR INNDELING AV DELER FOR IDENTIFISERING AV DELER. Generell oversikt NODVENDIG VERKTØY 3 Skrunøkler 9/16, 1/2, 3/4 1 Skralle 3 Rørpipenøkler 9/16, 1/2, 3/4 1 Skiftenøkkel (til mutterne på kjøretøyets batteriposter) 1 Trekloss 7

10 MONTERING STEG 1 FORBEREDELSE AV KJØRETØYET: MERK: Det trengs 1 7/8 eller 50 mm hengerfeste kule. Velg blant de tre forskjellige valgmulighetene til å klargjøre kjøretøyet ditt (A, B, C). A) Sett på løftestroppen (del1) ved å ta den i en løkke rundt opphengskroken(som vist) på kjøretøyet. Stram løkken godt. # Del Beskrivelse Handling B) Fest knektene (del 3) på begge sider av kjøretøyet. Bolt og mutter fra opphengskrok Fjern. 2-3 Flat skive og knekt Sett på og fest forsiktig med opprinnelig bolt mutter. C) Set på knektene (del 4) på begge sider av kjøretøyet. Mutter fra opphengskrok Fjern. 4 Knekt Sett på og fest forsiktig med opprinnelig mutter. STEG 2 KLARGJØRING AV UNDERRAMME: MERK: Fastslå i henhold til høyden på kjøretøyet hvilke hull-sett som skal brukes til å montere hjulstøtten til underrammen* (Se under). Installer hjulstøtten (del 1). # Del Beskrivelse Handling 1 Hjulstøtte Installer på underrammen. 2 Sekskantbolter ` 3/8" x 1"(kvt 4) 3 Brystmuttere 3/8" (kvt 4) Fest som vist. Stram godt *Underrammen må være parallell med bakken når underrammen er installert under kjøretøyet. Installer hjulstøtten 8

11 MONTERING Fest de sammensatte turnbucklene (del 1). # Del Beskrivelse Handling 1 Sammensatt turnbuckle (kvt 2) 2 Flat skive 3/8" (kvt 2) 3 Sekskantbolt 5/16" x 1"(kvt 2) 4 Låsemutter med Nylon 5/16" (kvt 2) Fest på underramme som vist Fest på de sammensatte turnbucklene som vist Fest som vist Sett på og fest forsiktig. MERK: Sett kjettingene på som vist og stram godt. Fest de sammensatte turnbucklene MERK: Fjern hårnål (del 2) fra låsepinnen (del 1). Fjern låsepinnen fra hevearm. Fest snøfreserens hevearm på den monterte underrammen. # Del Beskrivelse Handling 1 Låsepinne Skyv låsepinnen inn gjennom hullene på den monterte underrammen og snøfreserens hevearm som vist*. 2 Hårnål 4mm Fest og sikre låsepinnen som vist. *Forsikre deg om at låsepinnen er i låst posisjon. TIPS: Bruk av trestokken under hevearmen forenkler denne monteringen. Fest hevearmen fra snøfreseren 9

12 MONTERING Fest springfjærene (del 2) på hver side. # Del Beskrivelse Handling 1 Sekskantmutter 5/16" (kvt 2) Settes på hver øyebolt (del 3). Festes omtrent halvveis. 2 Springfjær (kvt 2) Fest springfjæren i fjærfestet og hekt den andre enden på øyebolten. 3 Øyebolt (qty 2) 4 Flat skive 3/8" (kvt 2) 5 Låsemutter med nylon 5/16" (kvt 2) Før øyebolten inn i hullet på forbindelsen til hjulstøtten. Føres på øyebolten som vist. Festes godt. Stram mutteren for å få spenning på springfjæren. Gjør den samme prosedyren på begge springfjærene. Fest springfjærene. Velg mellom de tre posisjonene (se figur), for høyden på trekkrokstøtten. Det må være maksimal bakkeklaring i henhold til kjøretøyet ditt. (Figur A har ikke støtte til hengerfestet (del 1). Monter støtten til hengerfestet (del 1) og hengerfeste (del 3). # Del Beskrivelse Handling 1 Støtte til hengerfeste (kvt 2) 2 Sekskantbolt 3/8 x 3/4 (kvt 4) Monter støttene på støtten til hengerfestet. Fest i valgte hull (to på hver side) og sikre med flensmutterne 3/8. Stram godt. 3 Hengerfeste Fest på de to støttene til hengerfestet (hvis de finnes). 4 Sekskantbolt 3/8 x 3 Før inn i hullet som vist og fest med låsemutter med nylon 3/8 Monter støtten til hengerfestet 10

13 MONTERING Det er syv forskjellige posisjoner på justeringsrøret (del 1) (justeringsrøret kan inverteres) til å justere lengen på underrammen med. For å velge riktig innstilling, før justeringsrøret (del 1) inn i underrammen (del 2) og før støtten til hengerfestet (del 3) på justeringsrøret. Ikke fest den. Snu støtten til hengerfetset til siden for å forenkle monteringen. Kjør kjøretøyet over underrammen, forsikre deg om at styrehjulene ikke er borti fronthjulene på kjøretøyet. Finn den riktige lengden og fest på plass med en låsepinne (del 4) og 3mm hårnål (del 5). VIKTIG: Forsikre deg om at justeringsrøret er ført så langt som mulig inn i underrammen for å unngå unødig skade på underrammen. Tilpass lengden på underrammen Fest den monterte støtten til hengerfestet (del1) på kjøretøyets hengerfeste kule # Del Beskrivelse Handling 1 Montert støtten til hengerfeste 2-3 Låsepinne og 3mm hårnål. Fest på justeringsrør Fest på plass MERK: Støtten til hengerfestet har to sett med hull til å øke lengden på underrammen med hvis det trengs. 1 Montert støtte til hengerfeste Fest på kjøretøyets hengerfeste kule Tips : Snu hjulene på støtten fremover for å unngå at hjulstøtten løsftes på grunn av kraften på springfjærene. 4-5 Låsepinne og 3mm hårnål. Festes og sikres Forsikre deg om at underrammen ikke til noen tid komme i kontakt med kjøretøyet. MERK: Du kan snu på hengerfesteenheten (del 1) ved å ta ut låsepinnen (del 2) for å forenkle det å kjøre kjøretøyet over underrammen. ADVARSEL : Kontroller alltid at kulen er skikkelig satt inn i koplingsboksen og at underkloen er skikkelig lukket rundt bunnen av kulen. Kontroller alltid stramhet før tauefestet brukes. Hvis det trengs, strammes låsemutter mot spennfjær. Forsikre deg om at koplingshåndtaket eri låstposisjon. Fest støtten til hengerfestet på hengerfeste kulen 11

14 Fest turnbucklene (del 1) på knektene eller på løftestroppene. MONTERING # Del Beskrivelse Handling 1 Turnbuckle (kvt 2) Tilpass dem slik at underrammen er midt under kjøretøyet.* *Fest turnbucklene godt for å stramme kjøretøyets spenning. VIKTIG: Etter å ha justert turnbucklene, festes mutterne på kjøretøyets opphengskroker godt. Sørg for å låse mutterne med den opprinnelige låsen. Fest turnbucklene Fest kjøretøyets vinsjkrok på stangen på hevearmen # Del Beskrivelse Handling Hvis kjøretøyets vinsj er høyere enn 20" fra bakken 1 Hylse Fest på det høyeste hullet på hevearm. Hvis kjøretøyets vinsj er Lavere enn 20" fra bakken 1 Hylse Fest på det laveste hullet på hevearm 2 Sekskantbolt 1/2" x 2 1/4" og låsemutter med nylon Kjøretøyets vinsjkrok. Stram godt. Monter på stangen på hevearmen. Tips: Træ vinsjkroken bak hevearmen som vist og træ så kabelen over hylsen. Fest vinsjkroken KONTROLLER GLIDESKOJUSTERING: JEVNT BELAGT OVERFLATE: Juster glidesko til 4,76mm til 6,35mm klaring (A) mellom skjærekant og overflaten. UJEVN ELLER GRUSOVERFLATE: Juster glidesko til 12,7mm til 15,87mm klaring (A) mellom skjærekant og overflaten. Tilpass glidesko 12

15 MONTERING STEG 3 KLARGJØRING AV MOTOR: VARSEL Det må tilføres olje til denne motoren. Vennligst se motorens brukermanual for instrukser og anbefaling for riktig vinterolje. Sammenkopling av wirekomponentgruppen: Utsyret er utstyrt med en sammenkopler som gjør at du raskt kan ta vekk snøfreseren uten å måtte fjerne kablingen. Plasser og knyt wierne på et passende sted under ATVen siden de skal være der permanent. Kople den røde wiren (positiv) til batteriet i ATVen. Kople den svarte wiren (negativ) på en bolt på ATVens ramme (skrap vekk maling for å være sikker på at kontakten er god) og fest bolten igjen. Wirekomponentgruppe Fyll tanken med blyfri bensin. Tørk vekk eventuell bensinsøl. KLARGJØRING AV SETET: MERK: Alle elektriske systemer er allerede installert og koplet til de forskjellige elementene på snøfreseren. Plasser seteoppsettet på setet på ATVen. Plasser og knyt wirebeskytteren på et pssende sted slik at wirebeskytteren ikke kommer i veien for noen varme eller bevegelige deler. Setebrytere Del 1: P.T.O. Bryter Del 2: Tenningsbryter Del 3: Bryter (deflektor) Del 4: Gasskontroll Del 5: Bryter (rotering utkasterrør) Del 6: Chokekontroll Del 7: Sikkerhetsbryter 13

16 BETJENING BETJENING AV SNØFRESER Du må sitte på setet for å kunne starte motoren til snøfreseren. a) Forsikre deg om at snøfreseren er fri for snø før du starter snøfreseren. b) Forsikre deg om at vriboret og viften virker som de skal. c) Start motoren til snøfreseren. d) Før du starter snøfresermodus, skal motoren alltid gå på middels rpm. e) Bruk snøfreser på maksimal motor rpm. VIKTIG: BRUK FULL MOTOR RPM NÅR DU FJERNER VÅT, KLADDETE SNØ. LAV RPM YTELSE KAN TETTE UTKASTERRØRET. ELEKTRISKE BRYTERE Se klargjøring av setet for identifisering av bryterne på setet. HEVING OG SENKING AV SNØFRESER: Bruk winchbryteren til å heve og senke snøfreseren. VIKTIG: For å forlenge underrammens levetid, løsnes bryteren ummiddelbart når festet treffer stopperen i den høyeste posisjonen. VENDING AV UTKASTERRØR OG DEFLEKTOR: Bruk bryterne på setene til å snu utkasterrør og til å heve eller senke deflektoren. STARTE OG STOPPE SNØFRESEREN: Start snøfreseren når motoren er i gang på middels rpm ved å dra i P.T.O.(kraftuttak)bryteren. ADVARSEL Les brukermanualen til ATVen nøye. Vær godt kjent med bryterne & riktig bruk av montasjeenheten. Du må vite hvordan du raskt stopper enheten & kopler fra bryterne. ADVARSEL FOR Å UNNGÅ SKADER OG FOR MER DRAGKRAFT VED BRUK AV SNØFRESER: -Ikke kjør fortere enn 3 km/hr (2 m/hr) når snøfreseren er på bakken. -Ikke kjør fortere enn 10 km/hr (6 m/hr) når snøfreseren er i hevet posisjon. -Skal ikke brukes i bakker med mer enn 10 helling. - Produsentgodkjente ATVkjettinger til dekk er påkrevd. -Maksimal kraft på dragkrok tillatt ved tilhengerkopling: 3560N (363 Kg) -Maksimal vertikal belastning tillatt ved tilhengerkopling: 360N (36 Kg) ADVARSEL -Ikke prøv å renske tett utkasterrør, vribor eller snøhus for snø mens motoren til snøfreseren er igang. -Koble fra snøfreseren. -Senk snøfreseren til bakken. -Sett på håndbrekket. -Stopp motoren, ta ut tenningsnøkkelen, kople wiren fra tennplugg(ene) og hold dem unna tennpluggene for å unngå å starte motoren ved et uhell. -Forsikre deg om at alle bevegelige deler har stoppet. -Ikke bruk hånden til å renske utkasterrør. -Bruk en stokk eller planke på minst 36 (1m). FJERNING AV SNØ Ikke bruk snøfreseren som snøplog til å dytte snø når du skal fjerne snø. La snøfreseren ta inn snø i sin egen hastighet. Hvis ATVen din går for fort, kan snøfreseren bli overbelastet og tettes. For best resultat, hev snøfreserem og fjern et øvre lag av snø. En gjennomkjøring til vil fjerne all snø som ligger igjen. 14 RENSKING AV TETT UTKASTERRØR: Håndkontakt med den roterende viftehjulet inni utkasterrøret er den vanligste årsaken til skade knyttet til snøfresere. Bruk aldri hånden til å renske utkasterrøret. Renske utkasterrøret: 1. Senk snøfreseren til bakken og sett på håndbrekket. 2. SKRU AV MOTOREN & TA UT NØKKELEN! 3. Vent 10 sekunder for å være sikker på at alle bevegelige deler som bladene på viftehjulet har sluttet å bevege seg. 4. Kople fra wiren fra tennplugg(ene) og hold wiren vekke for å unngå å starte motoren ved et uhell. 5. Bruk alltig et renskeverktøy på minst 1 m (36 in), ALDRI HENDENE DINE.

17 VEDLIKEHOLD OPERATION VEDLIKEHOLD ADVARSEL FOR Å UNNGÅ SKADE: Stopp snøfreserens motor. Sett på håndbrekket. Fjern tenningsnøkkel. Kople wiren fra tenningsplugg(ene) og hold den vekke fra tenningsplugg(ene) for å unngå å starte motoren ved uhell. a) Kontroller med korte mellomrom at festeboltene er stramme for å unngå kostbare reperasjoner. Pass på at snøfreseren er i sikker og god stand. b) Sørg for riktig sperring før arbeid under snøfreseren når den er i hevet posisjon. SKIFTE AV BRUDDBOLT PÅ VRIBOR OG VIFTE *Bruddbolter regnes som forebyggende tiltak og ikke sikker beskyttelse. Det kreves aktsomhet fra brukers side. Inspiser grundig områdene som snøfreseren skal brukes på og fjern alle ukjente gjenstander. For å unngå skade på snøfreseren: Bruk kun originale bruddbolter (spiralbolter). # i poser på 10 for begge delene av vriboret. # i poser på 10 for viften. Monter vriboret igjen i den viste posisjonen. Bruk av noen annen bruddbolt vil ikke sikre noe beskyttelse og kan gjøre garantien ugyldig. JUSTERINGER JUSTERING AV GLIDESKO: Jevnt belagt overflate: Juster glidesko til 4,76mm til 6,35mm klaring mellom skjærekant og overflaten. Ujevn eller grusbelagt overflate: Juster glidesko til 12,7mm til 15,87mm klaring mellom skjærekant og overflaten. SMØRING Smør hjulakslingene og gaffelens dreiesenter etter hver sekstende times bruk. Ha olje på alle dreiepunkter. Utkastrørets dreiesystem: Olje basen til utkasterrøret og rotasjonsskrue hver sekstende time med drift. Girboks: Kontroller oljen årlig. Hvis det er nødvendig tilføres AGMA 5 EP eller SAE 90 olje. Girboksen bør ha totalt 155 ml olje eller være fylt til kanten av bolthullet når den er montert på snøfreseren. VEDLIKEHOLD AV SKJÆREKANT Kontroller fra tid til annen slitasje på skjærekanten for å være sikker på at du ikke sliter ut underlaget på snøfreserens chassis. Skjærekanten er omvendbar. SKIFTE ELLER TRIMMING AV TALJE PÅ SNØFRESEREN: Rengjør delene før trimming eller utskifting av talje. Ha noe "Loctite" 2760 på stift og justeringsskruer. Stram godt. 15

18 SKIFTE OPERATION AV BELTE SKIFTE AV BELTE: For nummer på delene til belter, se avsnitt for inndeling av deler til snøfreseren for identifisering av deler Snøfreseren må være avmontert & frakoplet fra ATVen ved skifte av belter. V-Belte: a) Fjern beltebeskyttelsen (del 1) b) Fjern 7/16 x 5 1/2 sekskantbolten (del 2) fra clutchstøtten. c) Kople wiren fra elektrisk clutch. d) Fjern tanken fra støtten (Sett den på bakken for å unngå søling). e) Snu snøfreseren opp ned (motoren opp). f) Fjern de seks mutterne (del 3) og boltene fra overgangsplaten (del 4). g) Fjern overgangsplaten. h) Hekt løs springfjæren (del 5) fra hullet på spennbøyle (del 6) og fjern spennbøyle. i) Skift belte. j) Monter delene igjen ved å gjenta disse stegene baklengs. FORSIKTIG Bruk aldri snøfreseren uten beltebeskyttelsen. Registerrem: a) Fjern tanken fra støtten. (Sett den på bakken for å unngå søling). b) Snu snøfreseren oppned (motoren opp). c) Løsne lett på de fire mutterne (del 7) og de to mutterne (del 8) som trengs for å lage spenning på remmen. d) Fjern de seks mutterne (del 3) og boltene fra overgangsplaten (del 4) e) Fjern overgangsplaten f) Hekt løs springfjæren (de 5) fra hullet på strekkstaven (del 6) og fjern spennbøylen. g) Fjern V-beltet. h) Skift registerrem. VIKTIG: Vær sikker på at innsnittene i beltet er satt skikkelig inn i innsnittene til taljen. Se avsnittet for beltejustering. i) Monter delene igjen ved å gjenta disse stegene baklengs. j) Forsikre deg om at du har satt på igjen og etterjustert V-beltet på V-taljen. k) Forsikre deg om at springfjæren er riktig montert i hullet på spennbøylen. 16

19 FORSIKTIG Bruk aldri snøfreseren uten beltebeskyttelsen. TIDSPUNKT FOR BELTEJUSTERING: (se neste side for riktig eller uriktig taljejustering) a) Fjern beltebeskyttelsen (del 1) for å se beltetilpasningen bedre b) Hekt løs springfjæren (del 5) for å forenkle rotering av viften. c) Løsne lett på de fire mutterne (del 7). d) Stram de to mutterne (del 8) (disse trengs for å påføre spenning på beltet) til de tre springfjærskivene (del 9) er helt trykket sammen. For å ha rett spenning bør det være en maksimal bøyning på 0,79mm-1,58mm (1/32"-1/16") som vist, på beltet. e) Stram de fire mutterne (del 7) igjen. f) Vend viften noen runder for hånd og kontroller at registerremmen er riktig koplet inn på tannhjulet. Hvis remmen ikke er riktig koplet på, g) Løsne lett på mutterne (del 7) og rett opp igjen taljene ved å justere vinkelen på overgangsboksen (del 10) og bruk spillet i bolthullene som vist på neste side. h) Stram de fire mutterne igjen. I) Sett på igjen springfjæren (del 5) og beltebeskyttelsen (del 1). VIKTIG: Etter å ha montert snøfreseren på ATVen, la snøfreseren gå i ett minutt, kople alt ut. j) Fjern beltebeskyttelsen og kontroller beltetilpasningen og gjenta disse stegene hvis beltet ikke er riktig satt på. k) Sett på beltebeskyttelsen igjen. MAINTENANCE JUSTERING AV BELTE Bøyning på beltet 17

20 FORSIKTIG Bruk aldri snøfreseren uten beltebeskyttelsen. ************************* BELTEJUSTERINGER VIKTIG: De følgene figurene (sett fra siden) viser en riktig eller uriktig taljejustering i overgangsboksen (del 10). Riktig justering: Taljene er i rett linje og registerremmen holdes helt koplet inn på tannhjulet. Uriktig justering: Taljene er ikke i rett linje og registerremmen holdes ikke helt koplet inn på tannhjulet, du må rette opp igjen taljene ved å justere vinkelen på overgangsboksen. 18

21 SKIFTE AV EN ELLER TO DELER AV VRIBORET OG/ ELLER GIRBOKS For nummer på delene til belter, se avsnitt for inndeling av deler til snøfreser for identifisering av deler. Snøfreseren må være avmontert & frakoplet fra ATVen ved skifte vribor eller girboks. a) Fjern tanken fra støtten (sett den på bakken for å unngå søling) b) Fjern beltebeskyttelsen (del 1). c) Snu snøfreseren oppned (motoren opp). d) Fjern de seks mutterne (del 7) og boltene fra overgangsplaten (del 8). e) Fjern overgangsplaten. f) Hekt av springfjæren (del 9) fra hullet på spennbøylen (del 10) og fjern spennbøylen. g) Fjern de to remmene fra overgangsboksen. V- taljen holdes på plass på den elektriske clutchen. h) Løsne de fire mutterne på hver side (del 3) og de to mutterne (del 4) som trengs for å fjerne spenning på beltene. i) Fjern overgangsboksen (del 11). j) Løsne på justeringsskruene (del 2) på støtten og taljen bak snøfreseren. k) Fjern tannhjulet til registerremmen (del 5) fra girboksens håndtak. l) Fjern alle boltene (del 6) og mutterne som støtter girboksen og dens støtte. m) Fjern montasjeenheten (girboks, dens støtte, snøhuset og vribor) fra snøfreseren og spar på nylon hylser og støtter. n) Skift de delene som trengs. Sett på håndtaket og stiften i den nye girboksen (hvis det er nødvendig). o) Sett på alle nye vribor på deres respektive side i den viste posisjonen med de samme nylon hylsene på håndtaket til den nye girboksen som vist. p) Sett på alle deler igjen ved å gjenta disse stegene baklengs. VIKTIG: Du må rengjøre delene og ha på litt "Loctite" 2760 på stift og justeringsskruen. Stram godt. Følg instruksene i avsnittene for skifte pg justering av belte. q) Forsikre deg om at tannhjulet til registerremmen og beltet bak snøfreseren er satt i riktig posisjon. 19

22 DEMONTERING OG LAGRING DEMONTERING AV SNØFRESER: a) Velg en jevn overflate, sett på håndbrekket, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen for å unngå å starte motoren ved et uhell. b) Senk tilbehøret til bakken. c) Kople fra koplingsstykket som setter ATVen i forbindelse med motoren. d) Fjern vinsjkroken & kabelen fra snøfreseren. e) Hekt av turnbucklene fra fronten på kjøretøyet, (Tips: slakk en av turnbucklene for å beholde justeringen), kroken fra vinsjen og hengerfestet fra bak på kjøretøyet. f) Rygg forsiktig vekk ATVen fra over underrammen. LAGRING a) Rengjør snøfreseren og underrammen grundig og mal om igjen alle delene som malingen har skallet av på. b) Lag en liste over alle reservedeler som trengs før neste sesong. c) Følg instruksene i avsnittet om smøring. d) Lagre snøfreseren og underrammen på et tørt sted. e) Når det gjelder motoren til snøfreseren, følg instruksene i brukermanualen til motoren. 20

23 FEILSØKINGSLISTE * Vennligst se avsnitt for inndeling av deler for identifisering av deler. PROBLEM MULIGE ÅRSAKER KORRIGERENDE ENDRING Snøfreseren vibrerer eller lager unormalt mye støy. Ødelagt talje. Ødelagt støtte. Ødelagt vifte. Erstatt taljen. Erstatt støtte. Demonter & reparer eller skift vifte. En eller begge deler av vriboret har sluttet å gå rundt. En eller begge deler av vriboret er bøyd. Bruddbolt er sannsynligvis ødelagt. Erstatt en eller begge deler av vribor. Skift bruddbolt (for identifisering, se Deleliste "Snøfreser"). Se også "Vedlikehold" avsnittet. Snøfreseren har sluttet å gå. Beltene er ødelagt eller har røket. Kontroller & skift ødelagte belter (se instruksjoner i avsnittet: Skifte & Justeringer av belte. Beltet er slitt på ett spesielt punkt. Rotering av utkasterrør er vanskelig. Snøfreseren ble satt igang da den allerede var tett. Det kan være skitt eller is under utkasterrøret. Basen på utkasterrøret kan være ødelagt eller bøyd. Forsikre deg om at vribor & vifte ikke er tette eller frosne før du starter snøfreseren. Rengjør basen til utkasterrøret & rotasjonsring. Smør innsiden og utsiden av utkasterrøret og rotasjonskruen. Erstatt ødelagte deler. Utkasterrøret tettes lett. Motoren til snøfreseren går for sakte. Kjør alltid motoren på full rpm når du bruker snøfreseren. Snøfreseren graver seg nedover i jorden. Snøfreseren hever seg ikke jevnt. Den elektriske motoren virker ikke. Går for fort fremover med ATVen Bakken er ikke fryst eller er for bløt. Dekktrykket er ujevnt på den ene siden i forhold til den andre. Motoren er overopphetet. Reduser hastigheten. La snøfreseren ta inn snø i sin egen hastighet. Juster glidesko lavere slik at de kan støtte snøfreseren bedre. Kontroller og juster dekktrykket til snøfreseren: 50 p.s.i. Disse motorene har innebygget beskyttelse. Vent 10 minutter før bruk. 21

24 TABELL OVER DREIEMOMENT (TORQUE) GENERELL TABELL OVER DREIEMOMENT BRUK DE FØLGENDE DREIEMOMENT NÅR SPESIFIKKE DREIEMOMENT IKKE ER GITT MERK: Disse verdiene gjelder for festeelementer slik de er mottatt fra leverandør, tørre eller smurt med vanlig olje. De gjelder ikke hvis spesielle grafittfett eller molydisulfid eller andre smøremidler for ekstreme trykk er brukt. Dette gjelder både for UNF og UNC gjenger. * kraftige muttere må brukes med grad 8 bolter Se Gr ad Nr * BOLTHODE IDENTIFISERING MARKERT PER GRAD MERK PRODUSENT MERKING VARIERER DREIEMOMENT DREIEMOMENT DREIEMOMENT BOLT STR FOOT POUNDS NEW TON-METER FOOT POUNDS NEW TON-METER FOOT POUNDS NEW TON-METER Tommer Millimeter Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Maks. 1/4" /16" /8" /16" /2" /16" /8" /4" /8" " Str Skrue Grad NR. SPESIFIKASJONER FOR METRISK DREIEMOMENT FOR BOLT GROVGJ ENGER FINGJ ENGER Gjenge stigning (mm) Foot Pounds Newton-Meter Gjenge stigning (mm) Foot Pounds Newton-Meters M6 4T T T M8 4T T T M10 4T T T M12 4T T T M14 4T T T M16 4T T T M18 4T T T M20 4T T T

25 INNDELING AV DELER ROTASJONSSYSTEM MED UTKASTERRØR 23

26 Ref. Ref. DELELISTE ROTASJONSSYSTEM MED UTKASTERRØR English description Norsk beskrivelse Qty. Kvt. Part # Del# 1 Chute Utkasterør Bracket Knekt Reinforcement plate Forsterkende plate Spacer Espaceur Rotation ring Rotasjonsring Spacer Mellomlegg Bracket Knekt Electric motor Elektrisk motor Lever Spake Oil lite bushing Hylse med olje Plate Plate Arm Arm Nylon flat washer 11/32" Flat nylonskive 11/32" Nylon flat washer 7/16" Flat nylonskive 7/16" Rotation ring Rotasjonsring Hand guard Håndsikring Hex. bolt 1/4" n.c. x 3/4" Sekskantbolt. 1/4" n.c. x 3/4" 4 O/L 18 Hex. bolt 1/4" n.c. x 1" Sekskantbolt. 1/4" n.c. x 1" 4 O/L 19 Hex. bolt 1/4" n.c. x 1 1/2" Sekskantbolt. 1/4" n.c. x 1 1/2" 3 O/L 20 Hex. bolt 1/4" n.c. x 1 3/4" Sekskantbolt. 1/4" n.c. x 1 3/4" 3 O/L 21 Nylon insert lock nut 5/16" n.c. Låsemutter med nylon 5/16" n.c. 2 O/L 22 Nylon insert lock nut 1/4" n.c. (thin) Låsemutter med nylon 1/4" n.c.(tynn) 15 O/L 23 Machine screw T.H. 1/4" n.c. x 1/2" Maksinskrue T.H. 1/4" n.c. x 1/2" 3 O/L 24 Carriage bolt 5/16" n.c. x 3/4" Låsebolt 5/16" n.c. x 3/4" 2 O/L 25 Carriage bolt 1/4" n.c. x 1" Låsebolt 1/4" n.c. x 1" 2 O/L 26 Flat washer 5/16" hole Flat skive 5/16" hull 3 O/L 27 Flange nut 1/4" n.c. Brystmutter 1/4" n.c. 4 O/L 28 Danger decal chute Varselskilt utkasterrør O/L = Obtain Locally (skaffes lokalt)

27 INNDELING AV DELER DELER TIL SETET 25

28 Ref. Ref. English description DELELISTE DELER TIL SETET Norsk beskrivelse Qty. Kvt. Part # Del # 1 Seat cover Setetrekk Control board Kontrollpult Switch support Bryterstøtte Safety switch ass'y Komponentgruppe til Sikkerhetsbryter Ignition switch Tenningsbryter P.T.O. switch PTObryter Switch Bryter Rubber boot Gummihette Throttle control Gasskontroll Choke control Chokekontroll Wire assembly Wiresammennsetning Wire assembly Wiresammennsetning Wire assembly (Incl ) Wiresammennsetning (Incl ) Pop-rivet 3/16" no AD-66BS Popnagle 3/16 no.ad-66bs 4 O/L 15 Carriage bolt 5/16" n.c. x 1" Låsebolt 5/16" n.c. x 1" 2 O/L 16 Flange nut 5/16" n.c. Brystmutter 5/16" n.c. 2 O/L 17 Shim Mellomlegg Breaker Avbryter Tie wrap 8" Nylonfeste 8" 12 O/L O/L = Obtain Locally (skaffes lokalt) 26

29 INNDELING AV DELER UNDERRAMME 27

30 Ref. Ref. English description DELELISTE UNDERRAMME Norsk beskrivelse Qty. Kvt. Part # del# 1 Subframe Underramme Wheel support Hjulstøtte Adjustment tube Justeringsrør Caster wheel assembly Komponentgruppe styrehjul Inner tube Luftslange Tire 280/250-4 Dekk 280/ Chain Kjetting Shackle Ptd Z Fjærbøyle Ptd Z Turnbuckle Turnubckle Bracket Knekt Lift strap Løftestropp Pin Låsepinne Hair pin 3mm Hårnål 3mm Hitch support Støtte til hengerfeste Hitch support Støtte til hengerfeste Hitch Hengerfeste Hitch ball support Hengerfeste kule Pin Låsepinne Eye bolt Øyebolt Spring Springfjær Bracket Knekt Hex. bolt 5/16" n.c. x 1" Sekskantbolt 5/16" n.c. x 1" 2 O/L 23 Hex. bolt 3/8" n.c. x 3/4" Sekskantbolt 3/8" n.c. x 3/4" 12 O/L 24 Hex. bolt 3/8" n.c. x 1" Sekskantbolt 3/8" n.c. x 1" 6 O/L 25 Hex. bolt 3/8" n.c. x 3" Sekskantbolt 3/8" n.c. x 3" 1 O/L 26 Flange nut 3/8" n.c. Brystmutter 3/8" n.c. 16 O/L 27 Hex. nut 5/16" n.c. Sekskantmutter. 5/16" n.c. 2 O/L 28 Nylon insert lock nut 5/16" n.c. Låsemutter med nylon 5/16" n.c. 4 O/L 29 Nylon insert lock nut 3/8" n.c. Låsemutter med nylon 3/8" n.c. 3 O/L 30 Flat washer 3/8" hole Flat skive 3/8" hull 6 O/L 28 O/L = Obtain Locally (skaffes lokalt)

31 INNDELING AV DELER SNØFRESER 29

32 Ref. Ref. English description DELELISTE SNØFRESER Norsk beskrivelse Qty. Kvt. Part # del # 1 Frame 54" Chassis 54" Shaft 54" Skaft 54" Reduction plate Overgangsplate Shaft Skaft Key 1/4" x 1/4" x 2 31/32 Stift 1/4" x 1/4" x 2 31/ Reduction box Overgangsboks Bearing with set screw Støtte med justeringsskrue Flangette Flens Spacer Mellomlegg Sprocket with set screw Tannhjul med justeringsskrue Sprocket with set screw Tannhjul med justeringsskrue Engine support Motorstøtte Tension arm Spennbøyle V pulley V-talje Flat pulley Flat talje Electric clutch Elektrisk clutch Engine CH-23 (Kohler) Motor CH-23 (Kohler) Clutch spacer Innleggsring til clutch Flange washer Flensskive Clutch support Clutchstøtte Belt guard Beltebeskyttelse Key 1/4" x 1/4" x 2" Stift 1/4" x 1/4" x 2" Auger 54" left Vribor 54" venstre Auger 54" right Vribor 54" høyre Rotation bushing Rotasjonshylse Flangette Flens Fan Vifte Shear plate Bruddplate Shear bolt / N.I.L.N. (auger) pkg-10 Bruddbolt / NILN (vribor) pkg Shear bolt / N.I.L.N. (fan) pkg-10 Bruddbolt/ NILN (vifte.) pkg O/L = Obtain Locally (skaffes lokalt)

33 Ref. Ref. English description DELELISTE SNØFRESER Norsk beskrivelse Qty. Kvt. Part # Del # 31 Oil lite bushing Hylse med olje Cutting edge 54" Skjærekant 54" Gear box support Girboksstøtte Left drift cutter Venstre snøkutter Right drift cutter Høyre snøkutter Spring Springfjær Skid shoe Glidesko Tank support Tankstøtte Gasoline tank assembly Komponentgruppe tank Timing belt 600-8MT-30 Registerrem 600-8MT V-Belt, B-41 V-belte, B Heat shield Varmeskjold Tension bar Strekkstav Spring washer Springfjærskive Gear box left rotation Girboks rotasjon venstre Right hitch Hengerfeste Høyre Left hitch Hengerfeste venstre Lever Spake Link Mellomledd Left spring link Venstre mellomledd til springfjær Right spring link Høyre mellomledd til springfjær Pin Låsepinne Hair pin 4mm Hårnål 4mm Sleeve Hylse Flange nut 1/4" n.c. Brystmutter 1/4" n.c. 6 O/L 56 Flange nut 5/16" n.c. Brystmutter 5/16" n.c. 24 O/L 57 Flange nut 3/8" n.c. Brystmutter 3/8" n.c. 12 O/L 58 Stover lock nut 5/16" n.c. Låsemutter 5/16" n.c. 6 O/L 59 Nylon insert lock nut 5/16" n.c. Låsemutter med nylon 5/16" n.c. 3 O/L 60 Nylon insert lock nut 3/8" n.c. Låsemutter med nylon 3/8" n.c. 3 O/L 31 O/L = Obtain Locally (Skaffes lokalt)

34 Ref. Ref. English description DELELISTE SNØFRESER Norsk beskrivelse 61 Nylon insert lock nut 7/16" n.c. Låsemutter med nylon 7/16" n.c. 6 O/L 62 Nylon Insert lock Nut 1/2" n.c. Låsemutter med nylon 1/2" n.c. 1 O/L 63 Hex. nut 5/16" n.c. Sekskantmutter 5/16" n.c. 2 O/L 64 Carriage bolt 5/16" n.c. x 3/4" Låsebolt 5/16" n.c. x 3/4" 28 O/L 65 Carriage bolt 5/16" n.c. x 2 1/4" Låsebolt 5/16" n.c. x 2 1/4" 2 O/L 66 Carriage bolt 3/8" n.c. x 3/4" Låsebolt 3/8" n.c. x 3/4" 4 O/L 67 Carriage bolt 3/8" n.c. x 1" Låsebolt 3/8" n.c. x 1" 2 O/L 68 Hex. bolt 5/16" n.c. x 3/4" Sekskantbolt 5/16" n.c. x 3/4" 2 O/L 69 Hex. bolt 5/16" n.c. x 2 1/4" GR8 Sekskantbolt 5/16" n.c. x 2 1/4" GR8 1 O/L 70 Hex. bolt 3/8" n.c. x 3/4" Sekskantbolt 3/8" n.c. x 3/4" 4 O/L 71 Hex. bolt 3/8" n.c. x 1 1/2" Sekskantbolt. 3/8" n.c. x 1 1/2" 4 O/L 72 Hex. bolt 3/8" n.c. x 1 3/4" sekskantbolt 3/8" n.c. x 1 3/4" 1 O/L 73 Hex. bolt 7/16" n.c. x 1 1/4" Sekskantbolt 7/16" n.c. x 1 1/4" 4 O/L 74 Hex. bolt 7/16" n.c. x 1 1/2" Sekskantbolt 7/16" n.c. x 1 1/2" 2 O/L 75 Hex. bolt 7/16" n.f. x 1 1/2" Sekkantbolt 7/16" n.f. x 1 1/2" 1 O/L 76 Hex. bolt 7/16" n.c. x 5 1/2" Sekkantbolt 7/16" n.c. x 5 1/2" 1 O/L 77 Hex. bolt 1/2" n.c. x 2 1/4" Sekskantbolt 1/2" n.c. x 2 1/4" 1 O/L 78 Machine screw P.H. #10 x 32 x 1 1/2" Maskinskrue P.H. #10 x 32 x 1 1/2" 2 O/L 79 Machine screw T.H. 1/4" n.c. x 1/2" Maskinskrue T.H. 1/4" n.c. x 1/2" 6 O/L 80 Hex. socket set screw 5/16" n.c. x 5/16" Sekskantet hylse justeringsskrue 5/16" n.c. x 5/16" Qty. Kvt. Part # Del # 2 O/L 81 Flat washer 3/8" hole Flat skive 3/8" hull 6 O/L 82 Flat washer 1/2" hole Flat skive 1/2" hull 2 O/L 83 Lock washer 5/16" Låseskive 5/16" 2 O/L 84 Cotter pin 3/16" x 1" Låsekile3/16" x 1" 1 O/L 85 Berco decal Bercoskilt Decal danger auger Varselskilt Vribom Decal danger belts Varselskilt belter Decal read instructions Skilt les instruksjoner Decal warning safety Varselskilt sikkerhet Specifications decal Skilt spesifikasjoner Serial number Serienummer 1 REF 32 O/L = Obtain Locally (skaffes lokalt)

35 TILLEGGSUTSTYR UTSTYR TIL FORLENGELSE OG BREDERE SIDEVINKEL # Gjør snøfreseren 15cm bredere og tilfører ca 17cm til høyden. FORLENGELSESPANEL # Tilfører ca 25cm til høyden på snøfreseren FORLENGELSE TIL UNDERRAMME # For store kjøretøy 33

36 BY NÅR YTELSE & PÅLITELIGHET IKKE KAN FORHANDLES! Ber comac Limitée 92, Fortin North, Adstock, Quebec, Canada, G0N 1S0 TRYKKET I CANADA 34

1740281 TP 199-4408-00-SW-R

1740281 TP 199-4408-00-SW-R GB FR D I L DK S SF ES EE GR H LV LT PL CZ SK RU Instruction Book - Snowthrower Model 650x7A Livret d instructions - Chasse-neige 650x7A Betriebsanleitung - Schneeschleuder Modell 650x7A Manuale di istruzioni

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008 FORORD DONGFENG-traktorer med hjul, modell DF50/54/300/304 er en nyutviklet produktserie fra Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Corp., Ltd. (Changzhou Traktorfabrikk). Den er motordrevet med

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) JORDHAKKEUTSTYR SSCL INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA SSCL Jordhakkeutstyr.

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 0159226no 009 1010 Opphavsrettig heter Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter, er forbeholdt.

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

Portable Winch Co. BRUKERMANUAL PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000. Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg

Portable Winch Co. BRUKERMANUAL PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000. Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN WINCH TM PCW5000 BRUKERMANUAL Modell: PCW5000 Maksimum trekkende kapasitet (enkel line) : 1136 kg Innhold Introduksjon s. 3 1.0 Sikkerhetsforskrifter s. 3 1.1 Sikkerhetsmeldinger

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

Direktiv for lystbåter:

Direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning AR19 AR25 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner

Detaljer