Årsrapport 2014 Kultursenteret ISAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Kultursenteret ISAK"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Kultursenteret ISAK

2 Innledning Hovedmålet/ effektmålet for 2014 var: ISAK er stedet hvor ungdom i alderen år i Trondheim får mulighet til å oppleve, utforske og utvikle sine kulturinteresser. Ungdom opplever Isak som en mestringsarena for utøvelse av ulike kulturuttrykk, både lavterskel og profesjonelt. I virksomhetsplanen var det satt ned fire fokusområder for å nå hovedmålet: 1. Rekruttere nye kulturaktører inn på huset 2. Videreutvikle ISAK som drivhus for tilrettelegging og gjennomføring av ungdomskultur 3. Vedlikeholde og forbedre arbeidsmiljøet ytterligere 4. Ha en felles plattform og en tydelig visjon. I samarbeid med en BI-student ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant ungdom som ikke benytter seg av ISAK, for å kartlegge i hvor stor grad tilfeldig spurte ungdommer i Trondheim kjenner til ISAK. Dette gav interessant kunnskap som vi vil benytte oss av, og som vi startet med i Tiskuddsordningen Storbymidler fra BLD som ISAK Danser mottok støtte fra, ble endret i slutten av Dermed ble danseprosjektet avsluttet inntil ny søknad innenfor nye kriterier ble avklart. Prosjektet fikk heldigvis godkjent ny søknad, og ble derfor restartet høsten Basert på erfaringene fra første runde er det nå lagt opp til kortere kurs og workshop er. Dette ser så langt ut til å fungere godt, men det krever enda mer i form av rekruttering og synliggjøring i forkant av hver ny kursrekke enn lengre kursforløp. Prosjektet Ungdommens Atelierfellesskap ble avsluttet ved nyttår I løpet av 2014 ble lokalene gjort om til et atelierfellesskap som leies ut for et halvår om gangen. Dette begynner å finne sin form og vil bli videreført i 2015 som et godt tilskudd til mangfoldet av aktivitetstilbud. Multimedieprosjektet ble avsluttet ved nyttår. Det har ikke vært så stor filmaktivitet til daglig som vi hadde håpet på, men det er gjennomført ulike filmkurs i samarbeid med Midtnorsk Filmsenter og fritidsklubbene. På daglig/ukentlig basis har den grafiske kompetansen i prosjektet vært et verdifullt tilskudd til tilbudet på Kulturfabrikken. Arrangørgruppa FOLK gikk delvis i oppløsning ved skoleårets slutt, og høsten er brukt til å starte på nytt med å etablere en ny arrangørgruppe. Det kommer til å bli fokusert mest på de som er motivert for å jobbe konkret med arrangement. De som først og fremst ønsker en sosial møteplass eller sporadisk deltakelse på arrangement er hjertelig velkommen til det, men uten spesiell oppfølging fra ansatte. UKM Trondheim er nå en del av ISAKs ansvarsområde, noe som vil gi gjensidig nytteverdi gjennom hele året og ikke bare under selve mønstringene. Opplæringa av unge arrangører foregår hele året, og det er en fordel å ikke skille mellom UKM-arrangører og ISAK-arrangører. Artistformidling i ulike sammenhenger gjennom hele året er også aktuelt, og det er naturlig og hensiktsmessig å ikke skille mellom UKM-artister og andre. Kontorfløya ved inngangen mot Prinsens gate er blitt ombygd til ett stort kontor der det tidligere var 5 kontor, og der har FARK flyttet inn. Det gamle FARK-kontoret i foajeen ble frigitt på slutten av året, og fra 2015 skal dette være et prosjekt/rådgivingskontor der ungdom skal få utvikle sin arrangørkompetanse og planlegge egne prosjekt. I oppsummeringa av 2013 skrev vi at vi ønsker å løfte blikket mer i 2014 og se på ISAK som en del av en større helhet i kultur-trondheim. På initiativ fra ISAK ble det igangsatt et nettverkssamarbeid med Pstereo, Byscenen, Trondheim Calling, UKM, Riot Factory, Jazzfest, Trøndertun og Polar Artist med målsetting om å få til et felles løft for utvikling av musikktalenter i Trondheim. I første omgang er det allerede en god dialog på gang mellom flere av aktørene. På sikt håper vi at det fører til konkret, systematisk samarbeid som bidrar til å løfte unge talenter og sørge for at de blir i Trondheim også etter endt utdanning.

3 Aktivitet og arrangement Det var ca 130 åpne arrangement i Dette er ganske nøyaktig samme antall som rekordåret Omtrent halvparten av de åpne arrangementene har foregått i Coffee Annan. De ukentlige helgearrangementene har fortsatt. Det har vært jevnt over godt besøk på disse kveldene, med forskjellig publikum avhengig av hva slags aktivitet det har vært. Publikum kommer altså ikke fordi de trenger et sted å gå til, men fordi det er noe konkret de ønsker å oppleve. Midtnorsk Urban Dans (MUD) har også i 2014 hatt DanceOff-kvelder i Coffee Annan omtrent én gang pr måned. De begynner å bli selvstendige arrangører, og dette er alltid hyggelige arrangement. Det er fortsatt ønskelig med noen flere besøkende som ikke allerede er en del av MUD-miljøet. Arrangørungdommene i FOLK ønsket å vekke Sjokkfestivalen til live. Den ble gjennomført med tre dagers festival i starten av mai, med et veldig godt musikkprogram. Det var litt færre besøkende på Nattrock (som var en del av festivalen) enn ønsket, men resten av festivalen var godt besøkt. Årets høydepunkt på konsertfronten var nok Kvelertak, som spilte for ca 300 elleville publikummere i Amfisalen, med Capillary som support. Vi hadde en intensjon om å ha egne tilbud innenfor både dans, teater, og kunst. Det var to teaterprosjekt på gang i regi av eksterne aktører, men på grunn av for liten interesse ble begge skrinlagt. Det har derfor vært et eget, faglig tilbud bare i dans dette året i tillegg til Kulturfabrikken. Åpne arangement 2014 fordelt på uttrykk: Konserter: MOVE velkomstkonsert, div. artister Trondheim Calling.: Death by Unga Bunga/ Short Skirts/FOG Kvelertak + Capillary Wolfgang UKM WarmUp Trondheim Metalfest:11 band 8. mars: Erle& Slaget/ Kari Harneshaug Moddi, 2 konserter Among Superior Silence/Capillary/Kaukasus Venner Thomas Brøndbo (Livslystportalen) Benedict&Friends Sjokkfestivalen/ Nattsjokk: Jonas Alaska, Barren Womb, Aphzelia, Capillary, Sigurd Julius, Blomst, Casa Murilio (Totalt 29 band) Trondheim Musikkpark, semesterkonsert Adams Eplekor Unborn Child/ Artwork of Hate Kulturskolen, elevkonsert Changes Friday Night Lights, div. artister Comet Kid Støttekonsert for Gaza, (v/ Norsk Folkehjelp) Kulturnatt: Hvitmalt Gjerde/ Missing Links Lineout/ Nemesis Signmark (v/trondheim Tegnspråkklubb) Kigara/ Ever Eternal KF Live, diverse artister på KF Catching Cooper / Moosh Perry & the Gyntinizers Johndoe/ FOG UKM Kickoff, 5 band Trondheim Musikkpark, semesterkonsert NTNU inst. for musikk, eksamenskonserter Dans: DanceOff x8 Urban Dance Night 16. mai Kjære dagbok (v/udcm) teater/danseforest. Teater: Tusen Struts: Klinisk Skru, 3 forest. Dukketeater (Litauen) Lions of Africa, 10 forestillinger Dance&Dinner i Coffee Annan Meg og mamma Improoperatørene Annie (v/ Stabbursmoen SFO)

4 Closer, 2 forestillinger Steinerskolen, elevforestilling Teaterlosjen, 3 forest. Stadig flere forvirrede menn Lademoen Barneteater, 4 forest. Improoperatørene Psykolosjen, 3 forest. Teaterkveld, div. grupper Kjære Dagbok, UDCM (dans/teater) NM i poesislam Teaterkompaniet Hennes Majestet: Du ser meg, 2 forest. Lademoen Barneteater Utstilling, kunst: 6 ulike utstillinger i til sammen 16 uker Debatt/møter/ seminar: Amnesty: Movie Night Foredrag v/ Forfattersentrum Seminar om ekstremisme Café NordSør: Velferdsvekst i krisetider Livslystportalen Den Kulturelle Spaserstokken: Inn fra gata Café NordSør: Vest-Sahara og vestlige selskaper Café NordSør Folkehelseuka, foredrag om bier/honning Kurs/workshops: ISAK danser! Ukentlige dansekurs fra august Filmlab Ung, klippekurs Skriverforum; Forfattersentrum Midt-Norge Kortfilmkurs i høstferien Annet: Alle hjerters dag, Coffee Annan Laivfabrikken Barnas Verdensdag AKKS Bingo UKM Kulturnatt FIVH byttemarked Ungdom & Fritid, seminar om mobbing NKP, paneldebatt Ungdomsarr. v/ Tk, flyttet fra Rådhuset Café NordSør/ Spire: Hvilke klimatiltak er mes effektive? TTK seminar for ungdom Café NordSør: Mat for framtida FIVH: Filmvisning Amnesty: Filmvisning NKP paneldebatt Effektiv Altruisme Unge arrangører UKM Teenage Kicks v/ Norsk Rockforbund Sangkurs, Sør-Trøndelag musikkråd Folkehelseuka i Coffee Annan Skeiv Ungdom 10 år Steinerskolen, eurytmi Toruween Trekkers Norge Filmsnakk (Utburd) ToruJól Opplæring av arrangører Den faste arrangørgruppa,folk, fikk ukentlig oppfølging av ansatte på ISAK fram til sommeren Etter sommeren har vi ikke prioritert å jobbe med selve gruppa som sådan kun med de som ønsker å arrangere. Dette skyldes at FOLK ønsket å være mer selvstendige, og at det var varierende motivasjon i gruppa. Samtidig har flere av medlemmene blitt eldre og er opptatt med andre ting. For en del av medlemmene i FOLK var det minst like viktig å ha et sosialt treffpunkt som å arrangere, noe som gjorde at det ble vanskelig å gi tilstrekkelig arrangementsoppfølging til de som virkelig var motivert for dette. Fra og med høstsemesteret er oppfølginga fra ansatte brukt til å lære opp unge arrangører som ønsker å gjøre noe konkret enten generell opplæring eller oppfølging rettet mot bestemte arrangement og prosjekt. En del av de som har vært med lenge, spesielt innenfor lyd og lys, er blitt erfarne og selvstendige teknikere. Samtidig kommer det til stadig nye for eksempel var UKMturnéen på utvalgte ungdomsskoler i høst en fin rekrutteringsarena.

5 Gjennom etableringen av det nye prosjektkontoret og ISAK arrangør som startet på slutten av året, er det et mål å få arbeidet med opplæring og arrangøroppfølging til å bli mer systematisk og omfatte flere enn de ungdommene som arrangerer på ISAK, både gjennom opplæring og bevisstgjøring av ansatte, tilgjengelig verktøy og samarbeid med andre aktører. Kulturfabrikken ISAK Året har vært preget av veldig mye hip-hop og en del singer-songwritere. Mot slutten av året så vi en tilstrømming av produsenter og beatmakere, noe som er et veldig fint tilskudd til miljøet av kreative artister. På bandfronten har det vært noe labert, siden trommestudioet i vår først ble midlertidig stengt og så permanent stengt. Mot slutten av året klargjorde vi et samspillrom oppe på studioavdelinga som i løpet av første halvår 2015 skal bli et fullverdig bandstudio. Siste halvdel av 2014 ga også en del henvendelser fra unge DJ-spirer, og det ble rigget opp DJutstyr på kinosalen for bruk til øving for disse. Belegg i studioene har året vært som de siste årene: Alle studio i bruk hver kveld i åpningstiden mandag til torsdag 15-21, med noe synkende aktivitet rett før sommerferien og i eksamenstiden før jul. Vi har også opplevd at det i perioder har vært fullbooket i opptil to uker, så pågangen har vært jevnt høy. Det er en kjerne av faste brukere som tilbringer mye tid i studio gjennom året, i tillegg til mange som er innom i kortere eller lengre perioder gjennom året. Det er blitt avviklet to huskonserter oppe på KF og en i Coffee Annan. Også i år kjørte vi samarbeid med UKM, både under lokalmønstringa og videoinnspilling med deltakerne som gikk videre til fylkesmønstringa. Høsten 2014 inngikk vi samarbeid med musikklinja ved Trondheim Katedralskole om studiopplæring på dagtid, et positivt samarbeid og en fin rekrutteringsarena som vil fortsette i Multimediaprosjektet var i 2014 inne i sitt siste år, og til tross for ytterlige forsøk på å rekruttere brukere til dette tilbudet nådde det ikke helt frem og ble derfor avsluttet ved årsskiftet. Vi har sikret et videre tilbud om utleie av utstyr til filminteressert ungdom og kursing i film/grafisk/multimedia i samarbeid med Midtnorsk Filmsenter og TrønderEnergiFondet. Fra 2015 vil Kulturfabrikken bli omdøpt til ISAK Artist og være et tilbud med et rent musikkfokus, som i mye større grad enn før vil være knyttet opp mot resten av ISAK. Isak Danser Prosjektet Isak Danser startet opp i september. Prosjektet hadde da ligget på is i et halvår på grunn av at Bufdir endret tilskuddsordningen Storbymidler, og alle igangsatte prosjekt ble avsluttet og måtte søke på nytt, som nye prosjekt. Det ble startet med en kickoff i september som gikk over all forventning. Til sammen 40 ungdommer kom, mange fra Rosenborg skole sammen med venner og mange fra OPAL. De aller fleste meldte seg på kurs og det så lovende ut på påmeldinger før oppstart av selve kursene (hiphop, street og moderne). Etter kickoff en startet to ukers introworkshop i de ulike stilene. Det var størst interesse for street, der det var fullbooket. I høstferien hadde vi to dagers nybegynnerkurs med Ragga/Dancehall for jenter fra år. Det har vært et ønske fra mange av jentene å ha dansekurs bare for jenter. Det ble også gjennomført 3 workshops i november og desember, á 4 uker. Det var bra påmelding fra starten, men mange falt fra underveis. Vi hadde to Dance&Dinner kvelder i løpet av semesteret. Dette var et viktig steg i riktig retning. Alle ønsker å høre til et sted og ikke bare komme én gang i uken. Det å spise sammen er viktig for tilhørighet og samhold. Og selv om ikke vi var flere enn stykker var disse kveldene veldig vellykket. Det å kombinere måltid (alt fra frukt, til middag) før/etter noen treninger eller kvelder ser ut til å være viktig for samholdet.

6 Det var god trøkk i starten med tett arbeid med OPAL, EVO og Rosenborg skole, og direkte markedsføring ut mot ungdommene. Etter at kursene faktisk startet opp dalte interessen noe. Kan dette være fordi de påmeldte egentlig ikke hadde lyst til å danse, men bare skrev seg på opp på kurs fordi vennene gjorde det samme? Eller har de ikke tid/for mye annet å gjøre? Er det skummelt å komme på ISAK? Vi tror det er en blanding av disse årsakene Omtrent 80% av ungdommene som har deltatt på kurs har vært ungdom med annen etnisk opprinnelse enn norsk. Noen av dem er født og oppvokst i Norge og andre har kommet som flyktninger eller tilflyttende til landet i senere tid. På Rosenborg Skole hadde vi også kurs for 30 ungdommer, hvor mange kom fra andre land. Målet var å nå ca 100 ungdommer i faste kurs i løpet av et år. Det at vi da har nådd 72 ungdommer i siden september er vi godt fornøyd med. Dance&Dinner arrangementene samlet til sammen ca 40 ungdommer. I tillegg samlet DanceOff-kveldene i regi av MUD (Midtnorsk Urban Dans) mange ungdommer i samme målgruppe som ISAK danser videre. Coffee Annan Utviklingen av Coffee Annan som en arena for mye mer enn mat og kaffe fortsetter. Også i 2014 har kafeen/ scenen vært mye brukt til åpne møter, temakvelder, debatter osv. i tillegg til konserter og fredagsarrangement. Det var i snitt ca 1,8 arrangement pr åpningsuke. Det har vært stadig mer fokus på sunn og bærekraftig mat, med aktiviteter og foredrag knyttet opp mot dette. Blant annet har tidlig åpning med frokost blitt prøvd ut ved et par anledninger, og dette har fungert veldig fint. Like før sommerferien ble det startet et samarbeid med Bieffekten, som utplasserte bikuber på taket. Honningen ble solgt i kafeen, og Bieffekten har også holdt foredrag om bier og urban birøkt. Coffee Annan var med på Folkehelseuka i august/ september og hadde ulike arrangement med fokus på sunn mat: Frokost, Mat & Prat (foredrag) og grilling av grønnsaker med gratis smaksprøver. Mange av de som arrangerer på ISAK ønsker å ha med kafeen i planlegginga for å ha kaker/ mat/ dekor som passer til tema for arrangementet, så Coffee Annan er virkelig blitt en integrert del av kulturtilbudet, samtidig som den har blitt stadig mer mangfoldig når det gjelder mat, helse og kaférelaterte aktiviteter. Dette er en vei vi ønsker å gå videre på. Økonomi Innsøkte midler Det ble i 2014 søkt inn følgende midler til aktivitet og utstyr: Tilskuddsgiver Formål Sum TrønderEnergi Trønderenergifondet Trondheim kommune/slt Nattrock-Danceoff Tr.h. kommune/ Ungdomspakken Åpne helgearr./nattrock/bandkrieg Bufdir, Storbymidler ISAK danser! Fylkesmannen Skjønnsmidler Isak Danser Tr.h.komm/Ferietiltak Filmkurs Musikkutstyrsordningen Samspillsrom 6.410,- SUM

7 I tillegg har flere av arrangørene selv søkt inn midler fra ulike tilskuddsordninger for å gjennomføre arrangement på ISAK. De i TrønderEnergifondet er gått rett ut igjen til unge arrangører/ artister hvorav en god del av tiltakene er gjennomført på ISAK. Inntjening Inntjening Utleie via booking , Faste husleiavtaler , Sum utleie , , Kafésalg , , ,- Sum utleie+ kafésalg , , ,- Fra 1. april 2014 sluttet vi å ha åpent på lørdager. Nå er det kun åpent på lørdager for leietakere som driver med kulturaktivitet og som er villig til å betale for driftsvakt i tillegg til husleie, eller for ungdom som arrangerer for ungdom (for eksempel Nattrock, UKM osv.) De faste husleiene har gått noe ned ettersom vi har færre lokaler til utleie. I 2014 ble kontorfløya mot Prinsens gt ombygd fra flere små til ett, stort kontor som FARK har flyttet inn i. Røde Kors leier inntil videre et møterom som fast kontorlokale på dagtid ettersom de mistet sitt kontor og vi hadde kapasitet til denne ordningen. Ved årsskifte 2014/15 er det kun 5 kontorlokaler som leies ut til betalende leietakere. Utleie til møter og kulturarrangement ligger på omtrent samme nivå som tidligere. Vi ønsker å prioritere utleie til kulturaktører, men må gjøre noen unntak for å oppnå tilstrekkelig inntjening. Veien videre Prosjektet med oppgradering av uteplassen startet i 2013 og skulle egentlig starte i Dette ble utsatt, men det kommer til å skje noe i løpet av dette året. Trondheim kommunes nye utlånssystem for kulturlokaler medfører en felles, nettbasert bookingløsning. ISAK skal også benytte denne løsningen, men det må en del tilpasning til i og med at vi ikke er en utlånsaktivitet men et kulturtilbud for ungdom. Disse tilpasningene er ikke kommet på plass i første versjon, men vi skal forsøke å ta det i bruk i begrenset grad for å teste det ut i første omgang. Etterspørsel og initiativ fra målgruppen skal styre innholdet i tilbudet på ISAK i størst mulig grad. Vår oppgave er å legge til rette for mest mulig aktivitet, gode opplevelser og muligheter for utvikling, og å sørge for at så mange som mulig kjenner til mulighetene og dermed har anledning til å benytte seg av tilbudet. Det vi har tenkt å fokusere spesielt på i 2015 er: - Økt samarbeid med eksterne aktører og nettverksutvikling - Utvikling og tydeliggjøring av ISAKs arrangementsvirksomhet; opplæring og oppfølging av unge arrangører er et prioritert område. Denne delen av virksomheten kaller vi ISAK Arrangement. - Utvikling og tydeliggjøring av tilbudet vi har til unge artister. Det som tidligere het Kulturfabrikken blir nå et rendyrket musikktilbud, og blir en del av samlebegrepet ISAK Artist, som omfatter all

8 oppfølging av unge utøvere (uansett uttrykk). - ISAK Opplevelser omfatter Coffee Annan og alt man kan gjøre på ISAK uten å nødvendigvis ha en aktiv rolle som arrangør eller artist. Coffee Annan skal fortsette den spennende utviklingen med variert program, god mat og hyggelig og kreativ atmosfære. - Vi skal framstå tydeligere og mer helhetlig både innad og utad, bl.a. gjennom å samle hele virksomheten under de tre nevnte begrepene og bruke disse aktivt. ISAK blir 20 år i Det er gledelig å kunne konstantere at det likevel ikke er noen som vet hvordan året kommer til å bli. En ting er sikkert det kommer til å bli fylt med ungdommelig skaperkraft og pågangsmot!

Årsrapport 2013 Kultursenteret ISAK

Årsrapport 2013 Kultursenteret ISAK Årsrapport 2013 Kultursenteret ISAK Innledning Hovedmålet for 2013 var: ISAK skal være en synlig og ledende arena for tilrettelegging, utøvelse og opplevelse av ung kultur. Det var satt ned tre fokusområder:

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering Årsrapport 2011 Vivians hjørne 2011 har vært et år hvor veldig mye har skjedd. Dette har preget Agenda X i stor grad. Året begynte med mye aktivitet rundt papirløses situasjon generelt, og Maria Amelie

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

ÅRSMELDING TVIBIT 2013

ÅRSMELDING TVIBIT 2013 ÅRSMELDING TVIBIT 2013 1 Redaktør Vilde Fjeldheim Wold Korrektur og språkvask Vilde Fjeldheim Wold Grafisk utforming Liv Ragnhild Kjellman Forsidefoto Bianca Emilia Fjellstad Tekst av Anette Tunheim Jakobsen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014

Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014 Signo grunn- og videregående skole AS Årsrapport 2014 Elevene ved Signo grunn- og videregående skole AS, er engasjert i skoledemokratiet, og deltar i styringen av skolen. På bildet er elevrådet og skolens

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer