Hvordan håndtere høye og uforutsigbare kraftpriser IEEE Trondheim Knut J. Dreier Teknisk sjef / Vedlikeholdssjef Norske Skog Skogn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan håndtere høye og uforutsigbare kraftpriser IEEE Trondheim 16.02.2010. Knut J. Dreier Teknisk sjef / Vedlikeholdssjef Norske Skog Skogn"

Transkript

1 Hvordan håndtere høye og uforutsigbare kraftpriser IEEE Trondheim Knut J. Dreier Teknisk sjef / Vedlikeholdssjef Norske Skog Skogn

2 Hvordan håndtere høye og uforutsigbare priser? Hvordan gjør Norske Skog Skogn det? 2

3 Disposisjon 1. Fakta - Norske Skog Skogn, avispapirproduksjon - Energibruk og prosessutvikling - Energikostnader - El-forsyningen (Skogn og Midt-Norge) 2. Hva gjør vi - Fyllstoffprosjektet, ACTMP, Mottrykksturbin - FoU - Energy management - Energiledelse (sertifisert) - Tørrårsopsjoner - Regulerkraftopsjonsmarkedet - Prod.kapasitet og fleksibilitet 3. Framtidig strategi? - IMN? - Bioenergi? - Utflagging? 4. Oppsummering 3

4 1 Fakta om Norske Skog Skogn 1.1 Avispapirproduksjon 1.2 Energibruk og prosessutvikling 1.3 Energikostnader 1.4 Elforsyningen 4

5 PM3 (1981) PM2 (1967) PM1 (1966) RÅSTOFF 1,05 mill m3 virke t returpapir t cellulose 0 t fyllstoff 1,5 TWh el-energi 14 GWh kjelkraft t olje 5 20 GWh innkjøpt biobrensel MASSE t TMP t DIP Stort forbruk av energi! PRODUKT t avispapir Som foredles til et verdifullt eksportprodukt!

6 Mesteparten av elkraften går med til masseproduksjon TMPanlegg Papirfabrikk 6 Stort el-forbruk i TMP anleggene... men 50% gjenvinnes (damp) og brukes i papirproduksjonen

7 - Sverteslam - Plast, etc. Vanndamp Vanndamp fra fra papirprod. papirprod. -Bioslam Avsverting av returpapir Renseri Avløpsrensing Papirfabrikk Fyrhus - Bark (egen) -Innkjøpt bark - Rivingsvirke Kjel 5 30 MW Kjel 6 50 MW El-kjel 40 MW 7 Stor produksjon av biovarme (damp)... som brukes i papirproduksjonen sammen med gjenvunnet el-energi (damp) fra prod.av TMP

8 1 Fakta om Norske Skog Skogn 1.1 Avispapirproduksjon 1.2 Energibruk og prosessutvikling 1.3 Energikostnader 1.4 Elforsyningen 8

9 Avispapir 1970 Avispapir 1970 Avispapir 1970 El-kraft: 2,0 MWh/t Varme: 1,65 MWh/t Olje + kjelkraft Slip 14 % 14 % Cellulose Cellulose Slipmasse Slipmasse El-kraft: 3,1 MWh/t Varme: 1,38 MWh/t Gjenvunnet el + biovarme 86 % 86 % Avispapir 1995 Avispapir 1995 Avispapir % 2 % TMP Cellulose Cellulose TMP TMP El-kraft: 2,6 MWh/t Varme: 1,45 MWh/t Ny teknologi 98 % 98 % Avispapir 2000 Avispapir Avispapir etter % 25 % DIP 1 % 1 % Cellulose Cellulose TMP TMP DIP DIP 9 Skogns energibruk Utvikling Ny teknologi 74 % 74 %

10 10 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 El-energi forbruk (MWh/t papir) Skogn spesifikt el-forbruk TMP TMP1 Linjekap. TMP2A TMP2B DIP Filler 1 Mål MWh/t papir

11 GWh/år Forbruk av varmeenergi Thermal energy consumption 1000,00 900,00 800,00 TMP2B Kjel 6 DIP 700,00 TMP2A 600,00 Kraft-linje ,00 400,00 Oljekrise! PM3 TMP1 Kjel 5 300,00 Kjel 4 200,00 100,00 0, Olje Kjel kraft Biobr. eget Biobr. kjøpt VGV total 11

12 100 % Olje + kjelkraft Fra Thermal fossil energy til grønn consumption varme Gjenvinning + biovarme 80 % Økende behov for innkjøpt biobrensel 60 % God varmebalanse Fyllstoff Mer DIP DIP 40 % 20 % 0 % Olje Kjel kraft Biobr. eget Biobr. kjøpt VGV total 12

13 1 Fakta om Norske Skog Skogn 1.1 Avispapirproduksjon 1.2 Energibruk og prosessutvikling 1.3 Energikostnader 1.4 Elforsyningen 13

14 Kostnadsbildet har endret seg vesentlig! Variable prod.kostn Variable prod.kostn El-kraft 9% Varme 2% 5 % 5 % 0 % 0 % 11 % 11 % 4 % 4 % 0 % 0 % 46 % Virke 46 % Cellulose 34 % 34 % 0 % 0 % Økt Økt el-kraftkostnad skyldes for for det det aller aller meste meste økt økt pris! pris! (Spesifikt (Spesifikt forbruk forbruk har har økt økt med med 25%) 25%) 14 Virke Virke Returpapir Returpapir Cellulose Cellulose Kjemikalier Kjemikalier Emballasje Emballasje Energi (varme+el) Energi (varme+el) Elkraft Elkraft Andre var. Andre var. El-kraft 29% Varme 2% 29 % 29 % 2 % 2 % 4 % 4 % Variable Variable prod.kostn. prod.kostn % 12 % 5 % 5 % Fyllst/ kjem 1 % 1 % Virke RP 15 % 15 % 32 % 32 % Virke Virke Returpapir Returpapir Cellulose Cellulose Kjemikalier Kjemikalier Emballasje Emballasje Varmekostn Varmekostn Elkraft Elkraft Andre var. Andre var.

15 1 Fakta om Norske Skog Skogn 1.1 Avispapirproduksjon 1.2 Energibruk og prosessutvikling 1.3 Energikostnader 1.4 Elforsyningen 15

16 Skogns el-forsyning Trafostasjon Verdal Statnett 300 kv NTE 66 kv Egen kraftlinje 22 km To linjer på samme master NTE 22 kv T9 66 kv T7 T6 T4 T5 T1 T2 T3 10 kv 10 kv M M M M M M TMP2 TMP1 Renseri DIP anlegg RP oppløsning Renseanlegg PM1 PM2 PM3 Adm. Verkst. Fyrhus El-kjel 16

17 17 Uheldigvis ligger Skogn i et ugunstig område!

18 18 Skogn ligger i et ugunstig område!

19 Strømforbruket Totalt forbruk (målt på Verdal) Kjelkraft 4 4 Kraft Kraft til til papirproduksjon: papirproduksjon: Totalforbruk Totalforbruk Verdal Verdal - - Kjelkraft Kjelkraft + + Turbinkrft Turbinkrft Kjelkraft El-kraft El-kraft til papirprod. 1 1 Økonomirapp. Økonomirapp. Totalt Totalt forbruk forbruk minus minus kjelkraft kjelkraft 2 Linjetap 3 Kraft produsert i mottrykksturbinen Vi Vi må må korrigere korrigere for for at at vi vi også også har har brukt brukt denne denne strømmen! strømmen! 19

20 20 Dagens energistrategi

21 2 Hva gjør vi 2.1 Prosjekter 2.2 Forskning og utvikling 2.3 Energy Management 21

22 Fyllstoffprosjektet fyllstoff og mer DIP El-kraft: 2,6 MWh/t Varme: 1,45 MWh/t Avispapir 2000 Avispapir 2000 Avispapir etter 2000 Avispapir 2010 Avispapir Avispapir etter % 25 % 1 % 1 % 74 % 74 % Cellulose Cellulose TMP TMP DIP DIP Fyllstoffprosjektet MNOK MNOK (Enova (Enova 50) 50) 32 % 32 % 10 % 10 % 1 % 1 % 57 % 57 % Cellulose Cellulose TMP TMP DIP DIP Fyllstoff Fyllstoff El-kraft: 2,1 MWh/t Varme: 1,7 MWh/t Vi må kjøpe mer biovarme: Tapt gj.v.el 0,25 + Økt behov 0,25 Totalt 0,5 MWh/t papir 22

23 Damp Produksjon/Forbruk 2006 Reparasjon! Reparasjon! Losses El-power Purchased biofuel Back pressure turbine Losses Boiler steam 55 bar 450 grc Oil/El DIP reject Sludge Bark+fines DIP Bio 10 MW 0,13-0,15 Steam accum. 16 bar 2,3 bar Other DIP TMP steam 2,3 bar 155 grc TMP2 TMP1 L23 L21 L22 Thermocompr. Pressure reduction Reboiler Reboiler 155 grc Paper Macines Startup steam Heating (bldg) Produksjon av damp 837 GWh Condensate Reboiler Forbruk av damp 714 GWh 23

24 2 Hva gjør vi 2.1 Prosjekter 2.2 Forskning og utvikling 2.3 Energy Management 24

25 FoU - Økende og uforutsigbar energipris Energiledelse (sertifisert/pfe) CREATIV (Sintef) ENPAP (PFI) Papirproduksjon med lavere strømforbruk Strømsparing generelt Fyllstoff, returpapir TMP-prosess (lavere spes.el-forbruk) Varme fra biomasse Egen bark Eget bioslam Returtre Vindfall GROT (skogsavfall) Avfall (søppel) Benyttes i dag Fyllstoffprosjektet (pågår) Bioenergi - CenBio (Sintef) - Profit (PFI) ACTMP/Bleking - NSI/Andritz 25

26 2 Hva gjør vi 2.1 Prosjekter 2.2 Forskning og utvikling 2.3 Energy Management 26

27 Energy Management (ON) Energiledelse (sertifisert El-avg.) Prosjektliste for kontinuerlig forbedring/reduksjon av elforbruk Optimalisering av timebasert kraftkjøp og -salg Tørrårsopsjoner (ukene 1-20) Hvis antatt mottak av opsjonspremie for beredskap for betalt nedstengning Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) Ukentlig bud. Hvis antatt, 15 min stoppvarsel for to timers stopp med 6 timers hviletid. Prod.kapasitet og fleksibilitet Utnyttelse av (produksjons-) overkapasitet med uttaksprofil tilpasset spotprisvariasjoner 27

28 3 Framtidig strategi? 3.1 Industrikraft Midt-Norge? 3.2 Bioenergi? 3.3 Utflagging? 28

29 IMN Industrikraft Midt-Norge Avgass -CO2 - NOx, m.m. Fossil CO 2 Stor investering! Dampgen. Matevann Levering Levering på på sentralnettet sentralnettet kv kv Ledning inn Ledning inn Tronheimsfjorden Tronheimsfjorden Luft 2 x 400 MW K G D Gen STRØM Naturgass Avventer konkurransedyktige rammevilkår - Infrastruktur - Gasspris Fiborgtangen Vekst Forbrenning Damp (varme) FORBRUKERE - Norske Skog Skogn -Andre? Kond. Kaldt kjølevann Varmt kjølevann 29

30 3 Framtidig strategi? 3.1 Industrikraft Midt-Norge? 3.2 Bioenergi? 3.3 Utflagging? 30

31 Syntesegass av biomasse? Biomasse -Infrastuktur - Bark og slam - Annen biomasse Dampgen. Avgass -CO2 - NOx, m.m. CO 2 (ikke fossil!) Matevann Levering på sentralnettet Luft Gassifisering K G D Gen STRØM Syntesegass Forbrenning Damp (varme) Kond. Kaldt kjølevann Varmt kjølevann FORBRUKERE - Norske Skog Skogn -Andre? 31

32 Biomasse til energiproduksjon Massevirke Sagbruksflis Sagtømmer Stormfelt virke Hogstavfall / GROT Råtevirke Bark Fiberslam Industriflis Halm Rivingsvirke Annet org. Sagbrukene Biomasse Papir Trelast, etc. Energi 32

33 Mulige bioenergiprosjekter Prosjekt C Pelletsfabrikk Pelletsfabrikk Brensel (pellets) Prosjekt A Prosjekt B Terminal Terminal Biomasse Biomasse Bio-kjel Bio-kjel -Dampturbin -Dampturbin -Generator -Generator Varme Strøm Prosjekt D Gassifisering Gassifisering Syntesegass Brenning Brenning -Gassturbin -Gassturbin -Dampturbin -Dampturbin -Generatorer -Generatorer Varme Strøm Prosjekt E Biodiesel Biodiesel Biodiesel (Bio-etanol?) 33

34 3 Framtidig strategi? 3.1 Industrikraft Midt-Norge? 3.2 Bioenergi? 3.3 Utflagging? 34

35 Norske Skog i 2010 Follum Skogn Corporate centre, Oslo Saugbrugs Parenco Golbey Walsum Bruck Sing Buri Pisa Albury Boyer Tasman Bio Bio 35

36 4 Oppsummering Norske Skog Skogn har som hovedmål å være en konkurransedyktig leverandør av trykkpapir, og har gode forutsetninger Utmerket råstoff med granfiber, returpapir, fyllstoff Energi fra vannkraft, og andre kilder med lavt carbon footprint Rasjonell fabrikk og god logistikk, kostnadseffektiv Kompetanse og industriell innsikt 36

37 I tillegg til egen kreativitet vil vi alltid være avhengig av RAMMEVILKÅR som gjør det mulig å konkurrere! Takk for oppmerksomheten! 37

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs Oppsummering energi Vår viktigste ressurs Energiperspektivet Samfunnet er avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG Innhold 1. Forord 2 2. Begrepsavklaring 3 3. Overføringsnett og nettkapasitet 4 4. Vindkraft 8 5. Olje og gass 13 6. Bioenergi 18 7. Vannkraft 23 8. ENØK 27 9. Andre alternative

Detaljer

Lokal energiutredning. Eide Kommune

Lokal energiutredning. Eide Kommune Lokal energiutredning Eide Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Gjemnes kommune ISTAD NETT AS 2007 Sammendrag Energiforbruket i Gjemnes kommune i 2005 var 46,7 GWh. Elektrisitetsforbruket det samme året var 36,1 GWh, og stod dermed for ca. 77

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

CO 2 -fri gasskraft. Hva er det?

CO 2 -fri gasskraft. Hva er det? CO 2 -fri gasskraft? Hva er det? Gasskraft Norsk begrep for naturgassfyrt kraftverk basert på kombinert gassturbin- og dampturbinprosess ca. 56-60% av naturgassens energi elektrisitet utslippet av CO 2

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Fræna kommune ISTAD NETT AS 2007 Sammendrag Energiforbruket i Fræna kommune i 2005 var 167,2 GWh, utenom Hustadmarmor. Elektrisitetsforbruket det samme året var 120,8 GWh og stod

Detaljer

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune Lokal energiutredning Gjemnes Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket

Detaljer

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Side 1 av 20 Forord Denne rapporten gjør for rede mulighetene knyttet til bruk av biobrensel til oppvarming

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Kostnader ved produksjon av kraft og varme H Å N D B O K

Kostnader ved produksjon av kraft og varme H Å N D B O K Kostnader ved produksjon av kraft og varme 1 27 H Å N D B O K Kostnader ved produksjon av kraft og varme Norges vassdrags- og energidirektorat 27 Håndbok nr 1-7 Kostnader ved produksjon av kraft og varme

Detaljer

Lokal energiutredning. Eide kommune

Lokal energiutredning. Eide kommune Lokal energiutredning Eide kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 43,8 GWh, hvor husholdningene stod for 56 %, tjenesteyting for 22 % og industri/primærnæring for 21%. Elektrisitetsforbruket

Detaljer

Norsk Bioenergiforening (NoBio)

Norsk Bioenergiforening (NoBio) Norsk Bioenergiforening (NoBio) 29. NOVEMBER 2011 Cato Kjølstad Daglig leder NoBio NORSK BIOENERGIFORENING Organiserer over 200 bedriftsmedlemmer i hele bioenergiverdikjeden pluss 150 enkeltmedlemmer:

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer