Årsplan Navneberget barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage"

Transkript

1 Årsplan Navneberget barnehage

2

3 ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5 Taushetsplikt, miljøfyrtårn og medvirkning 9 Satsningsområder og visjon 10 Barnehagens innhold, lov om barnehager og rammeplanen 11 7 fagområder 11 Klubben/skolestartere 14 Vurdering og pedagogisk dokumentasjon 15 Emneplan 16 Hverdagslivet i barnehagen 31 Handlingsplan, miljøarbeid 33 1

4 Velkommen til Navneberget barnehage! Vi ønsker store og små velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Årsplanen viser barnehagens virksomhet for barnehageåret 2014/2015. Planen har blitt til i en prosess med vurdering og ønsker fra ansatte og foreldre. Vi har evaluert fjorårets plan og videreutviklet den. Planen er et arbeidsredskap for de ansatte, samtidig gir den informasjon og oversikt til foresatte og andre interesserte. Den inneholder rammebetingelser som vi forplikter å jobbe etter samt mål og planer for vår barnehage. Vi håper planen vil gi nyttig informasjon og skape et godt grunnlag for samarbeid med dere foreldre. Er det noe dere lurer på eller har en mening om er det fint om dere sier ifra. Bruk den daglige kontakten, foreldremøter eller FAU. Det er på denne måten dere foreldre kan være med å påvirke vår barnehage! Årsplanen ble godkjent i SU Navneberget barnehage, Ann Kristin de Flon Henriksen - Styrer - Kontaktinformasjon: Navneberget barnehage Navneberget Stange Tlf kontor: Meisene: Hakkespettene: Spurvene:

5 Presentasjon av virksomhet for barnehager Alle kommunale barnehager er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon. Mål for virksomheten Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune, ved tydelig brukerorientering, trygg og utviklende oppvekst og best mulig utnyttelse av virksomhetens samlede ressurser. Kontaktinformasjon: Leder Trude Hoel Rådgiver Inger Tove Kulseth Førstesekretær Heidi Holt Larsen Migrasjonspedagog Lisa N. Østgård Spes. ped. Team: Spesialpedagog Kari Opøien Spesialpedagog Karine Røhnebæk Spesialpedagog Heidi Myhre Adresse: Nettside: E-postadresse: Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange Virksomhet for barnehager fungerer som Stange kommunes barnehagemyndighet, og har ansvar for all drift rundt barnehager i Stange. I forhold til tilsyn med barnehager, er denne myndigheten lagt direkte under Rådmannen, og spørsmål rundt tilsyn med barnehager kan rettes til Rådgiver for grunnskole Venke Nystuen

6 Felles regler Skoler og barnehager i Stange Du skal: Hilse, si farvel, takk og unnskyld Holde orden, ta vare på Være til stede der du skal og når du skal Være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg Være aktiv og engasjert

7 Viktig å vite SIKKERHET: Barna skal ikke åpne porten alene! De skal heller ikke klatre eller bli løftet over gjerdet! Husk å stoppe motoren når du bringer/henter i barnehagen. Kjør forsiktig på parkeringsplassen! Det kan være mange unger der i forbindelse med bringing/henting ÅPNINGSTID Barnehagens åpningstid er kl Vi anbefaler at ungene er her mellom kl , denne tida bruker vi til turer og aktiviteter, blir ungene levert eller hentet innefor denne tida vil vi ha beskjed. Barnehagens åpningstider må respekteres! Når barnet blir hentet av andre enn foresatte, vil vi ha beskjed. MÅLTIDER Barna har med seg egen påsmurt mat til frokost og ettermiddagsmat. De må også ha med egen matpakke til formiddagsmaten på mandag og tirsdag. Onsdag, torsdag og fredag serveres det formiddagsmat i barnehagen, det kan være brødmat, havregrøt eller annen varm mat. Barnehagen serverer melk og frukt/grønnsaker. Frokost kan spises mellom kl på storavdeling. På spurveredet kan det spises frokost frem til Kommer ungene etter denne tiden bør de ha spist mat hjemme! PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen er stengt følgende planleggingsdager: Onsdag 13., torsdag 14 og fredag 15. august Fredag 2. januar og fredag 15. mai 2015 Barnehagen holder stengt uke 29 og 30 sommeren

8 BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN Bursdagsfeiring i barnehagen innebærer at bursdagsbarnet skal føle seg spesielt. Barnet blir gjort stas på med krone og har noen ekstra oppgaver denne dagen. Vi har en egen bursdagsmeny i barnehagen hvor barnet selv får velge hva det vil ha. Dere foreldre trenger ikke å ha med noe til denne dagen. Levering av bursdagsinvitasjoner skal skje utenfor barnehagen. Oversikt over barn, fødselsår og navn vil bli utlevert til høsten. TURSEKKER Vi ønsker at alle ungene som går på Meisene og Hakkespettene skal ha egne tursekker. På den måten kan de ha med egen sekk med mat og skift når vi er på tur. Ta med god tursekk til barnet! Den bør sitte godt på ryggen og ikke skli ned fra skuldrene. KLÆR OG SKIFT Ungene må være praktisk kledd for inne og utelek! De trenger gode og varme klær om vinteren. Om sommeren bør de ha lette klær, solkrem og gjerne en solhatt/caps. Fint om dere kan smøre barna før de kommer om morgenen. Vi smører senere på dagen. Alt utstyr og klær må merkes! BARN OG SYKDOM Det hender at ungene blir syke og ikke kan være i barnehagen. Da er det viktig at dere gir barnehagen beskjed om dette. Ring eller send en sms til avdelingen, så fort dere vet at barnet ikke kommer. Da har vi mulighet til å tilpasse bemanningen etter hvor mange barn det blir den aktuelle dagen. Gi beskjed så tidlig som mulig om barnet skal være hjemme fra barnehagen! Hvis barnet skader seg eller blir sykt i barnehagen, vil foreldrene bli kontaktet. Hold oss alltid oppdatert med riktige telefon nummer! 6

9 SOSIALE MEDIER Vi oppfordrer dere foreldre til å vise nettvett ift. hva dere deler på sosiale medier som kan relateres til barnehagen. Du kan dele bilder av egne barn på sosiale medier. Men du må ha tillatelse for å dele bilder av andre barn! FERIE Alle ungene skal ha 4 uker ferie i løpet av året. Hvorav 3 uker skal tas ut om sommeren, jf 7.3 i vedtektene. I forkant av ferier vil det bli sendt ut behovsundersøkelse fra styrer. INFORMASJONSFLYT Årsplanen blir gitt ut til alle foreldre. Den inneholder en del praktisk informasjon og de overordnende planene for året. Månedsplan/brev de pedagogiske lederne sender dette ut pr mail i slutten av hver måned. De skal inneholde litt tilbakeblikk av perioden som har vært, og si litt om perioden vi skal inn i. Her skal dere følge med og se når det skjer noe spesielt i barnehagen. Dagen i dag et kort referat av dagen. Dette finner dere på tavla i gangen når dere henter på ettermiddagen. Av og til vil det henge lapper på døra eller ved hylla til barnet. Beskjeder og informasjon fra styrer kommer også som e-post. Alt som blir sendt ut via e-post regnes som gitte beskjeder. Dere er selv ansvarlige for å sjekke og lese e-post Viktig at dere holder oss oppdatert med riktig e-post adresse! Viktigst av alt er god kommunikasjon med dere foreldre ved bringing og henting! SAMARBEID BARNEHAGE HJEM Det er svært viktig med en jevnlig kontakt med foreldre/foresatte. Den daglige kontakten der en utveksler informasjon og drøfter spørsmål og problemer som kan oppstå, er av stor betydning både for barn, foreldre og ansatte. Det er en forutsetning for at vi skal kunne gi barnet et godt og utviklende tilbud. Foreldremøter - Det holdes som regel to foreldremøter, ett om høsten og ett om våren, i løpet av barnehageåret. På disse møtene presenterer personalet det pedagogiske opplegget og ellers tar opp temaer/emner som kan være aktuelle. Vi er svært takknemlige for tips fra foreldrene om temaer de har lyst til å ta opp. Alle foreldrene i barnehagen utgjør et foreldreråd. Foreldrene kan selv arrangere møter i foreldreråd der de ansatte ikke deltar. 7

10 Foreldresamtaler- Vi har oppstartsamtaler med foreldrene når barnet begynner i barnehagen. Foreldrene får ellers tilbud om 2 samtaler i løpet av året. Ut over dette, er det etter behov fra foreldre eller barnehagen. Foreldrearrangement - Det har blitt en tradisjon at foreldrene arrangerer en adventssamling like før jul. Andre samlinger: Gjennom året blir foreldrene invitert til kaffe/mat, julefrokost, Lucia, avslutningsfest m.m. Dugnader - Det arrangeres 1-2 dugnader pr år, stort sett på våren. Det er ønskelig at alle foreldre bidrar med litt dugnadsinnsats! Dugnadene arrangeres som et samarbeid mellom FAU og styrer/personalet. Samarbeidsutvalget, SU. For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg, jmf.barnehagelovens 4. Samarbeidsutvalget har møter minimum to ganger pr. år og består av følgende: 2 foreldrerepresentanter 2 repr. fra de ansatte 1 politisk valgt repr. (ikke møteplikt) Styrer, som har møte- og uttalerett Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Mer om samarbeidsutvalgets oppgaver i Stange kommunes vedtekter for de kommunale barnehagene. Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU. 6 foreldre, derav 2 som sitter i SU, danner et arbeidsutvalg som tar seg av en del praktske oppgaver som barnehagen trenger hjelp til. I inneværende år har de stått for adventarrangement, utlodning på sommeravslutningen, samt organisering av dugnadsarbeid. Et aktivt og positivt arbeidsutvalg setter vi pris på!! FUB, foreldreutvalg for barnehager ble dannet i Stange våren Dette er et utvalg som skal fremme foreldrenes interesser. 8

11 TAUSHETSPLIKT. For personalet gjelder reglene om taushetsplikt slik det er beskrevet i forvaltningsloven 13. Denne loven oppbevares i barnehagen, alle må skrive under på den. Taushetsplikten verner barna og deres foreldre/ foresatte. Den skal hindre at andre får kjennskap til det barnehagens personale i forbindelse med sitt arbeid får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også moralsk for foreldre/foresatte. Man bør tenke seg om både to og tre ganger før man forteller videre noe man hører/ser i barnehagen. MILJØFYRTÅRN Som miljøfyrtårnbarnehage må vi involvere barna enda mer med hensyn til kildesortering og bevaring av miljøet. Vi har egen handlingsplan som viser hvilke mål vi har satt til de forskjellige alderstrinn, se side BARNS MEDVIRKNING I barnehageloven 3 står følgende: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. De voksne må være lyttende og ta barna på alvor. Medvirkning handler også om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert. For å bygge opp selvtilliten er det viktig at barn føler at de mestrer og at deres meninger blir tatt hensyn til. Barns medvirkning handler ikke om at barna skal ta over ansvaret, barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne. Å gi barn medvirkning, innebærer å skape gode dialoger mellom voksne og barn, barna må føle seg verdifulle og betydningsfulle. Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati. Dette barnehageåret vil vi blant mye annet ta med ungene på planlegging og evaluering av friluftsuker. 9

12 PEDAGOGISK DEL Felles Satsingsområder for barnehagene i Stange FRAMTIDA ER NÅ 1. Vi skal ha en pedagogisk praksis i Stange kommune med profesjonelle voksne som fremmer læring for alle barn og elever i kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn. 2. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom barnehager og skoler i Stange. 3. Utviklingsarbeidet skal ivareta både sosial og faglig utvikling. 4. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis. 5. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget Fokusområder for Framtida er nå vil være Høsten 2014: Kommunikasjon og språkutvikling Våren 2015: Pedagogisk analyse ANTALL, ROM OG FORM I samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk. Oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper BARNEHAGENS EGEN VISJON. En visjon skal fungere som et langsiktig og overordnet mål utover de mål som er nedfelt i lover og regler for barnehagens virksomhet. Vår visjon er: "TRYGGE, GLADE BARN SOM KAN VISE OMSORG" For oss blir det da viktig at ungene møter voksne som lytter og tar de på alvor. Vi skal være tydelige og trygge i jobbutførelsen vår. Vi skal støtte og hjelpe ungene til å takle nye utfordringer. Vi skal vise ydmykhet og anerkjennelse i våre samspill med ungene. Vi skal være tålmodige og engasjerte. Vi skal vise glede og humor, og være gode omsorgspersoner. 10

13 BARNEHAGENS INNHOLD Lov om barnehager I barnehageloven formålsparagraf står det: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barnsommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (lov om barnehager,010106) Rammeplan for barnehager Rammelplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Planen sier blant annet følgende: Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Rammeplan for barnehager 2006) Rammeplanen fremhever også betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Det faglige innholdet i barnehagen skal preges av 7 fagområder. Disse fagområdene skal vi være igjennom i løpet av et barnehageår. Vi har markert i emneplanen (for hver enkelt mnd.) hvilke fagområder vi i hovedsak er innom i løpet av et emne/tema. 7 FAGOMRÅDER KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Vi skal som barnehage sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Kommunikasjon er et vekselspill, og barna må lære seg å være både sender og mottaker av et budskap. Språket er viktig i samhandling med andre barn og det er viktig at vi fanger opp de som av ulike grunner ikke mestrer språket slik at de kan få tidlig og god hjelp. Vi som voksne må være gode forbilder for barna gjennom gode samtaler, høytlesing og tydeliggjøring av skriftspråket vårt. Hva gjør vi så i barnehagen: Vi bruker Snakkepakken, rim og regler, synger, leser bøker, forteller eventyr og fortellinger. Vi prøver å skape tid og ro for gode samtaler, prate om det vi gjør, lytter til både verbalt og nonverbalt språk, bruker konkreter, bruker språk i konflikthåndtering. 11

14 KROPP, HELSE OG BEVEGELSE Småbarnsalderen er en viktig tid da barnet tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter, fysiske egenskaper, vaner skapes og de får innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. I barnehagehverdagen blir det viktig å skape variasjon mellom aktivitet og hvile samt å legge til rette for variert fysisk utfoldelse ute og inne. For oss er det også viktig å gi barna en følelse av mestring. Hva gjør vi så i barnehagen: Utedager og turdager i variert vær og i variert terreng, de største bruker ski og skøyter om vinteren, voksne som legger til rette og motiverer, utfordrer og roser. Sunne og varierte måltider, samtaler om likheter og ulikheter. Vi danser halling med de minste, prøver å lære bort gode matvaner og viktigheten av god hygiene. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Vi skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å kunne utrykke seg estetisk. Gjennom mange og rike erfaringer med disse områdene vil barna få et variert erfaringsgrunnlag for selv å kunne uttrykke seg gjennom sansing, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Barna skal også oppleve at kunst og kultur bidrar til nærhet og forståelse. Hva gjør vi så i barnehagen: Halling, spiller musikk, dramatisere med konkreter, bruk av instrumenter, div formingsaktiviteter, sang, sangleker, deltar ved forestillinger/utstillinger når dette er tilgjengelig, ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Barna skal få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen vår, men skal samtidig bli kjent andre religioner og deres høytider. Det er viktig for oss å skape et klima med gjensidig respekt og toleranse for hverandre uavhengig av kulturell og religiøs tilhørighet. Barna skal også få oppleve at grunnleggende spørsmål er vesentlige og blir tatt på alvor. Vi må ha tid og anledning til undring og tenkning, filosofiske samtaler og fortellinger. Begrep som medmenneskelighet, nestekjærlighet, ærlighet og tilgivelse står sterkt. Hva gjør vi så i barnehagen: Markerer FN-dagen, feirer og får kjennskap til kristne høytider, reflekterer over ulike kulturer som til enhver tid er i barnehagen. Vi deltar i Forut barneaksjon. Gode samtaler med tid til undring. 12

15 ANTALL, ROM OG FORM Barna er tidlig opptatt av tall og telling, rom og form og gjennom leken utforsker de sammenhenger. Vi som voksne må legge til rette for at barna skal kunne oppleve glede ved å utforske tall og begreper, kunne sammenligne og sortere, samt få erfaringer om form, mønster og størrelse. Hva gjør vi så i barnehagen: Vi benytter oss av Mattepakken, de voksne har et bevisst bruk av matematiske begreper i samtaler og aktiviteter med barn, Snakkepakken, sorterer og teller ved rydding, puttekasser, konstruksjonslek, butikklek. NATUR, TEKNIKK OG MILJØ Et av målene i Rammeplanen er at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling; dvs. kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi skal legge til rette for undring, iakttakelse, eksperimentering, beskrivelse og samtale over alt det spennende naturen har å by på, som blant annet fenomener eller endring i form av ulike årstider. Vi skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen både høst, vinter, vår og sommer. Hva gjør vi så i barnehagen: Aktivt bruk hele året av egen gapahuk i skogen, turer i nærmiljøet, fuglekasser, frilufts- og uteuker, innhøsting, gårdsbesøk, mye utetid i all slags vær, bevisstgjøring og undring rundt årstidene. Vi er en miljøfyrtårnbarnehage, og ungene er med på enkelt miljøvern. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første steget for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Vi skal bidra til at barna møter verden med tillit og nysgjerrighet, og barna skal få medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt, både nå og i et historisk perspektiv. Hva gjør vi så i barnehagen: Markere samedagen, besøk til sykehjemmet, turer i nærmiljøet, samarbeid og besøk til skolen. Jobber med barns medvirkning i barnehagehverdagen. 13

16 KLUBBEN Det siste året før skolestart går barna i Klubben. Klubbungene samles stort sett en gang i uka rundt et eget opplegg tilpasset neste års skolestartere. For noen barn kan overgangen fra barnehage til skole være vanskelig. Og i og med at det nå fra myndighetenes side legges opp til mer undervisning og læring allerede i 1. klasse, er det viktig at barnehagen forbereder barna best mulig på det som skal møte dem der. Stange kommune har utarbeidet et eget hefte, Fra Elle Melle til ABC, som viser hva barna bør ha av kunnskaper, ferdigheter og erfaringer før skolestart. Dette er vedtatt å bruke i alle kommunens barnehager. Hva gjør vi på Klubben: Ungene har egne aktiviteter som skal forberede dem til skolestart, slik som selvstendighetstrening (kle på og av seg selv, gå på do alene, kunne mestre enkle oppgaver), begrepstrening, få et positivt syn på seg sjøl, mestre god samhandling med andre barn og voksne, bruke mye vers, rim, regler og litteratur som styrker språkutviklingen, konsentrasjonstrening (med bl.a. å ta imot beskjed og utføre en oppgave), kreativ utfoldelse, bli kjent i nærmiljøet og på sin egen skole. Klubben er noe ungene ser fram til når de nærmer seg 5 år, de føler seg store og dette er noe bare for dem. I barnehageåret blir det 10 barn på Klubben Det blir sendt ut oversikt over aktiviteter til høsten. 14

17 VURDERING OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Det å arbeide med pedagogisk dokumentasjon handler om å vende blikket mot den pedagogiske praksisen som finner sted i barnehagen. Fokus skal være på voksnes tenkning og praksis, mer enn barns/barnets ferdigheter eller manglende ferdigheter. Dokumentasjonene skal lede frem til nye perspektiv, kritiske refleksjoner og spørsmål rundt yrkesutøvelse og barnehagens innhold. Dette er helt i tråd med kommunens fellesprosjekt Framtida er nå. Pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre og legge sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den (Lenz Taguchi, 2000) Hvordan bruker vi pedagogisk dokumentasjon/vurdering i Navneberget barnehage: - Refleksjon og diskusjon over tema på personalmøter og avdelingsmøter. - Refleksjon og diskusjon over tema/ grunnsyn på planleggingsdager/personalmøter - Refleksjon og diskusjon over bilder vi tar og tegninger/maleri/produkter barna lager. - Samtaler vi har med barna - Refleksjoner over ord, utsagn, situasjoner, samspill/ sosial kompetanse og lek m.m. - Synliggjøring overfor foreldre og andre gjennom tilbakeblikk/evaluering i månedsbrev, dagsreferat, barnas - tegninger og bilder som henges opp. Dette krever at vi setter av refleksjonstid, og at alle bidrar aktivt slik at vi får frem mangfoldet og de gode diskusjonene. Personalet lager planer og evaluerer disse underveis og etter gjennomføring. Resultatet av dette arbeidet vil komme til syne i månedsbrev og i videre planlegging. Observasjoner av barna, brukerundersøkelse og foreldresamarbeid brukes også i evaluering/ vurdering. Neste år skal vi i vurderingsarbeidet ha spesielt fokus på hvordan vi jobber med satsningsområdene antall, rom og form og språk og kommunikasjon, som er et temaet for Framtida er nå høsten Her vil vurderingsarbeidet i hovedsak være rettet mot voksenrollen. 15

18 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Oppstart, Tilvenning, Bli kjent Vi ønsker at barna skal bli trygge og kjente med store og små. De skal bli kjent med rutinesituasjoner og fysisk miljø ute og inne. Fast dagsrytme, med gode og gjentagende rutiner. Tydelige, tilstedeværende og omsorgsfulle voksne. Kommunikasjon, språk og tekst Lære navn Navnesanger Miljøfyrtårn Rydde etter måltid, sortere søppel Natur, miljø og teknikk Viktige datoer/beskjeder: og 15. august Planleggingsdager, barnehagen er stengt 16

19 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Høst Vi ønsker at barna skal få innsikt i forandringer i naturen og miljøvern. Vi ønsker at barna skal få bli kjent med høstens muligheter i nærmiljøet. Vi ønsker at barna skal bli kjent med ulike typer frukt, bær og grønnsaker Gå på turer, se forandringer i skog og jorder. Samtale og undring. Bærtur i skogen. Tur til Lindstad gård. Lindstadåkeren Tur til eplehagan. Innhøsting av div bær, frukt og grønnsaker. Lage produkter av innhøstet materiale. Natur, miljø, teknikk Nærmiljø og samfunn Viktige datoer/beskjeder: Det blir foreldre møte torsdag 11. september. Foreldrekaffe for Spurveredet- dato kommer på månedsbrev 17

20 Periode: 38 Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Brannvern Barna skal bli kjent med generell kunnskap om brannvern. Samtale. Brannøvelse. Nærmiljø og samfunn. Kommunikasjon, språk og tekst. Få kunnskap om hva vi gjør når brannalarmen går. Besøk fra brannstasjonen Lære tlf nr 110 Legge til rette for rollelek i forbindelse med temaet. Kjøpe inn brannbiler ol Viktige datoer/beskjeder: Tirsdag 16. sept får vi besøk av brannvesenet. 18

21 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Frilufts-/ uteuker Barna skal få oppleve glede og fellesskap ved å være ute i skogen og i nærmiljøet. Turer til gapahuken. Mat på bål Undring Samtaler Natur, miljø, teknikk. Nærmiljø og samfunn. Bli kjent med dyr; elgen Kropp, bevegelse og helse. Komitéarbeid m/ungene Viktige datoer/beskjeder: Foreldrene inviteres på suppe- dato kommer i månedsbrev. 19

22 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Eventyr fra andre land Barna skal få bli kjent med ulike eventyr. Lese forskjellig eventyr. Dramatisere ved hjelp av ulike konkreter Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal få oppleve at det finnes ulike kulturer gjennom forskjellige eventyr. Samtale og undring. Etikk, religion og filosofi Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser. Formingsaktiviteter Opp mot eventyrene. Kunst, kultur og kreativitet FN- dagen Markere og få kjenneskap til FN-dagen. Feire FN-dagen, 24. oktober med samlingsstund og mat fra de ulike nasjonene som er representert i barnehagen vår. Viktige datoer/beskjeder: Vi håper vi kan få hjelp av dere foreldre med å arrangere FN- dagen med ungene. Nærmere info kommer. 20

23 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Prøysen - En viktig del av kulturarven! Barna skal få bli kjent med noen av Alf Prøysens verker. Sanger, eventyr og fortellinger av Prøysen Kommunikasjon, språk og tekst De skal lære å kjenne noen av figurene i Prøysens fortellinger. Dramatisering, bøker, sanger og fortellinger. Kunst, kultur og kreativitet De skal få bruke fantasi, kreativ tenking og skaperglede Lage et Prøysenrom. Gjenfortelling Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser Legge til rette for rollelek og ha formingsaktiviteter med utgangspunkt i litteraturen Viktige datoer/beskjeder: Torsdag 20. november inviterer vi til besteforeldrekaffe. 21

24 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Jul i Prøysenånd Bli kjent med hvorfor vi feirer advent og jul. Barna skal få oppleve å bli kjent med norske juletradisjoner. Prøysens fortellinger og sanger. Bruk av julekrybbe Baking Vask Lage julegaver og julepynt kirkebesøk Etikk, religion og filosofi Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Barna skal få oppleve forventning, glede og undring over denne tiden Lete etter nissen i skogen. Nissefest. Luciafeiring Adventssamlinger Samtale og undring Opplevelse Tur til Prøysenhuset i Ringsaker Viktige datoer/beskjeder: Fredag 12. desember har vi julefrokost og Lucia i barnehagen. Klubben går Lucia. Tirsdag 16. desember er det nissefest. 22

25 Periode: 2-5 Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Forut Vi ønsker at barn i Norge skal lære om barn i andre land. Vi ønsker barna skal forstå at det går an å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. Følge Foruts barneaksjon. Film Samtale Basar Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Vi vil vekke nysgjerrighet og bidra til toleranse overfor en mangfoldig verden.. Samtale om likheter og ulikheter. Undring Viktige datoer/beskjeder: Basar til inntekt for FORUT torsdag 29. januar 23

26 Periode: 6 Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Sameuka Bli kjent med samisk kultur og tradisjoner Se filmsnutter Lese bøker Få besøk av en same Høre om reindrift Kaste lasso Høre musikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Markere samedagen 6. februar Viktige datoer/beskjeder: Markering av Samedagen 6. februar 24

27 Periode: 7-10 Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Vinter Barna skal få erfaring med snø og kulde. Uteliv Natur, miljø og teknikk. De skal lære å utnytte vinterens muligheter i lek og aktivitet. Barna skal få kunnskap om forholdet snø vann. Ski Skøyter Aking Forming med snø Smelte og fryse snø Kropp, helse og bevegelse Formingsaktiviteter Frilufts-/uteuke Komitéarbeid m/ungene Viktige datoer/beskjeder: Karneval fredag 13.februar 25

28 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Påske Barna skal få kjennskap til påskens tradisjoner og kristne budskap med fokus på undring og nytt liv. Bøker, fortelling, sang Så karse Male på egg Dra på hyttetur til gapahuken. Kyllingbesøk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Oppleve glede ved felles aktiviteter Påskelunsj Nærmiljø og samfunn Viktige datoer/beskjeder: Husk barnehagen stenger kl 12.00, onsdag før påske 26

29 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Vår Barna skal være mye ute og følge endringene som skjer i naturen. Turer Samtaler Undring Sanger Nærmiljø og samfunn De skal få innsikt i miljøvern og forandringer i naturen. Lete etter froskeegg Se etter vårtegn Natur, miljø og teknikk Plukke søppel Så Ruskendag Foreldredugnad Frilufts-/uteuker Komitéarbeid m/ungene 27

30 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde 17. mai Barna skal få kjennskap til hvorfor og hvordan vi feirer 17. mai Bøker Sanger Fortellinger Øve på å gå i 17.mai tog Lage instrument Lage flagg og Mai-blomster Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Bli kjent med flaggets betydning. Få besøk av russen Viktige datoer/beskjeder: Planleggingsdag fredag 15. mai, barnehagen er stengt. 28

31 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Musikk Barna skal oppleve glede av musikk. De skal bli kjent med ulike instrumenter Spille forskjellig musikk. Dans og bevegelse Bruke instrumenter i samling. Musikkeventyr Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal få erfaring med rytme og rytmeinstrumenter. Lage eget rytmeinstrument. 29

32 Periode: 22- Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Sommer Barna skal få oppleve glede ved aktiviteter ute i strålende regnvær! Mye utliv Turer Hoppetau Ball Paradis Sommerfest Skolebesøk Sommertur Viktige datoer/beskjeder: Barnehagen er stengt uke 29 og 30 30

33 Hverdagslivet i barnehagen HVA HVORDAN HVORFOR Ta hensyn, vise omsorg. Samtaler i forbindelse med hendelser som har oppstått, gruppevis eller med enkelte barn. Grensesetting/tydelige voksne Få erfaring med ulike måter å vise omsorg på. Akseptere hverandre for det man er, lære akseptable omgangsformer. "Skikk og bruk" Lære barna å være høflige mot hverandre og mot voksne. Ta hensyn til hverandre, kunne si takk, nei takk, hilse når vi møtes om morgenen, si "ha det" og "takk for i dag". Viser til felles regler som er utarbeidet i Stange kommune. Mange barn i dag er ikke vant med å hilse på andre, ikke si takk osv. Lære høflighet og gode omgangsformer. Garderobesituasjon. Av- og påkledning Samtale ved påkledningen: Hva har vi på først? Hvilken sko på hvilket ben? Samarbeide og hjelpe hverandre. Selvstendighetstrening. Måltidet Samtale om vanlig skikk og bruk ved matbordet. Ved smøremåltider får barna trene på å smøre maten selv, sende til andre, spørre om å få etc. Snakke om sunn og riktig mat. Skape koselig stemning. Gode spisevaner, ha det hyggelig sammen. Lære å sitte i ro så lenge måltidet varer. Selvstendighetstrening. Toalettsituasjonen Renslighetstrening Få hjelp eller klare seg sjøl. Håndvask etter toalettbesøk. Utvikle selvstendighet, bli trygge på dosituasjonen. Lære gode vaner når det gjelder personlig hygiene og lære betydningen av renslighet. Rydding Organisere smågrupper, hjelpe og motivere de som ikke kommer i gang av seg sjøl. Ute: alle rydder litt før de går hjem. Vi håper også at foreldrene kan motivere barna før de går hjem. Lære å ta ansvar for det de har lekt med, ta ansvar for barnehagens utstyr. Fellesfølelse, samarbeid. 31

34 Friluftsliv/ uteliv Bruke mye av tida til uteliv, enten innenfor barnehagens område eller i skogen/nærmiljøet ellers. For de største, ha 2 utedager i uka. Vi vil prioritere/satse på friluftsliv på grunn av: -gi barna opplevelser -fysisk trening -få kunnskaper/undring -naturvern -sette pris på å bli glad i naturen Bursdagsfeiringer Alle fødselsdager markeres i barnehagen med krone, sang og noe mat/frukt å spise som barnet har valgt. Barnet er i fokus denne dagen Gleden av å være midtpunkt, være i sentrum. Gjøre dagen spesiell for det barnet det gjelder. Språkstimulering Bruke mye litteratur, rim og regler, rytme, munnleker osv. Stadig flere barn trenger språkstimulering. Forberede til lese- og skriveopplæring. Klubb Et eget ukentlig opplegg for neste års skolestartere. Går mye på å ta hensyn til andre (vente på tur, høre etter når andre snakker bl.a.), konsentrasjon og selvstendighetstrening. Forberede til skolestart. Styrke selvtilliten og den sosiale kompetansen. Miljøvern Barna skal være aktivt med på sortering av søppel, sortere egen søppel. Få lærdom om hvorfor det er viktig å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Ta vare på leker og utstyr i barnehagen. Egen handlingsplan for dette arbeidet. Det er viktig at barna så tidlig som mulig får kjennskap til miljøvern. 32

35 HANDLINGSPLAN, barnas deltagelse i miljøarbeidet. Mål for miljøarbeidet: Tiltak, hvordan vil vi oppnå dette Vurderings kriterier: 1 år Se, oppleve at søpla blir sortert. Kaste sitt eget tørkepapir i beholder på badet. 2 år Rydde /sortere etter formiddagsmaten 3 år Rydde og sortere etter formiddagsmaten. Være med å ta søpla ut i små-samler. Ta vare på naturen, bl a ikke brekke kvister. Rydde opp etter oss når vi spiser og har aktiviteter ute 4 år Rydde og sortere etter form.maten. Være med å ta søpla ut i småsamler. Kunne gjenkjenne symboler/ bilder der søpla kastes. Ta vare på naturen, bl a ikke brekke kvister. Lære at søppel ikke kastes ute De voksne være modeller ved det de sier og gjør. Alle tar sitt bestikk og servise, setter på tralla. Kaster og sorterer egen søppel/ matavfall. Gode voksenmodeller Alle tar sitt bestikk og servise, setter på tralla. Kaster og sorterer egen søppel/ matavfall. Ordensbarn er med og bærer ut søppel. Fortelle ungene hva som skjer med vegetasjonen hvis vi brekker kvister. Gode voksenmodeller Som ovenfor. Snakke om naturvern når vi er ute på tur. Ha med poser og evt. hansker for å plukke søppel. Gode voksenmodeller. i naturen 5 år Som ovenfor. Som ovenfor. Klubben ha Ruskendag vår og høst med tur til gjenvinningstasjonen i etterkant. Gode voksenmodeller. Bruker alle de voksne språket aktivt og forteller barna det de gjør? Legger de voksne til rette for at ungene skal kunne forstå og gjøre dette? Legger de voksne til rette for at ungene skal forstå og gjøre dette? Er de voksne konsekvente og følger opp? Har vi gode rutiner for valg av ordensbarn, slik at dette rullerer? Som ovenfor. Er de voksne bevisste og engasjerte slik at de overfører gode holdninger til ungene? Har vi bestandig med poser og hansker? Som ovenfor. Vurderingsmåter, hjelpemidler: De andre voksnes observasjon. Praksisfortellinger. Dokumentasjon med bilder. Observasjoner. Praksisfortellinger. Dokumentasjon med bilder. Observasjoner. Praksisfortellinger. Dokumentasjon med bilder. Observasjoner. Praksisfortellinger. Dokumentasjon med bilder. Observasjoner. Praksisfortellinger. Dokumentasjon. med bilder. Samtaler/intervju med Klubb-barna. Tilbakemld. fra foreldrene. 33

36 Tlf: E-post: Adr: postboks 214, 2336 Stange

Årsplan 2014-2015. Romedal barnehage

Årsplan 2014-2015. Romedal barnehage Årsplan 2014-2015 Romedal barnehage FORORD Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen til et nytt og godt barnehageår i 2014-15. Årsplanen er en oversikt over de planer og mål vi har for året, om hva

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage Årsplan 2013-2014 Åsbygda barnehage VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Planen er behandlet

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014

Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 Årsplan for Knappskog barnehage 2013/2014 1 Innhold Barnehagen sitt formål......................... Side 3 Barnehagens visjon og hovedmål.................... Side 4 Barnehagen vår.............................

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE Innhold 1.0 Styringsverket for barnehagen 1.1 Lov om barnehage 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Stavanger kommunes kvalitetsplan for barnehage 2007

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer