Årsplan Navneberget barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage"

Transkript

1 Årsplan Navneberget barnehage

2

3 ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5 Taushetsplikt, miljøfyrtårn og medvirkning 9 Satsningsområder og visjon 10 Barnehagens innhold, lov om barnehager og rammeplanen 11 7 fagområder 11 Klubben/skolestartere 14 Vurdering og pedagogisk dokumentasjon 15 Emneplan 16 Hverdagslivet i barnehagen 31 Handlingsplan, miljøarbeid 33 1

4 Velkommen til Navneberget barnehage! Vi ønsker store og små velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Årsplanen viser barnehagens virksomhet for barnehageåret 2014/2015. Planen har blitt til i en prosess med vurdering og ønsker fra ansatte og foreldre. Vi har evaluert fjorårets plan og videreutviklet den. Planen er et arbeidsredskap for de ansatte, samtidig gir den informasjon og oversikt til foresatte og andre interesserte. Den inneholder rammebetingelser som vi forplikter å jobbe etter samt mål og planer for vår barnehage. Vi håper planen vil gi nyttig informasjon og skape et godt grunnlag for samarbeid med dere foreldre. Er det noe dere lurer på eller har en mening om er det fint om dere sier ifra. Bruk den daglige kontakten, foreldremøter eller FAU. Det er på denne måten dere foreldre kan være med å påvirke vår barnehage! Årsplanen ble godkjent i SU Navneberget barnehage, Ann Kristin de Flon Henriksen - Styrer - Kontaktinformasjon: Navneberget barnehage Navneberget Stange Tlf kontor: Meisene: Hakkespettene: Spurvene:

5 Presentasjon av virksomhet for barnehager Alle kommunale barnehager er en felles virksomhet. Virksomheten har en felles administrasjon. Mål for virksomheten Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune, ved tydelig brukerorientering, trygg og utviklende oppvekst og best mulig utnyttelse av virksomhetens samlede ressurser. Kontaktinformasjon: Leder Trude Hoel Rådgiver Inger Tove Kulseth Førstesekretær Heidi Holt Larsen Migrasjonspedagog Lisa N. Østgård Spes. ped. Team: Spesialpedagog Kari Opøien Spesialpedagog Karine Røhnebæk Spesialpedagog Heidi Myhre Adresse: Nettside: E-postadresse: Rådhuset, postboks 214, 2336 Stange Virksomhet for barnehager fungerer som Stange kommunes barnehagemyndighet, og har ansvar for all drift rundt barnehager i Stange. I forhold til tilsyn med barnehager, er denne myndigheten lagt direkte under Rådmannen, og spørsmål rundt tilsyn med barnehager kan rettes til Rådgiver for grunnskole Venke Nystuen

6 Felles regler Skoler og barnehager i Stange Du skal: Hilse, si farvel, takk og unnskyld Holde orden, ta vare på Være til stede der du skal og når du skal Være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg Være aktiv og engasjert

7 Viktig å vite SIKKERHET: Barna skal ikke åpne porten alene! De skal heller ikke klatre eller bli løftet over gjerdet! Husk å stoppe motoren når du bringer/henter i barnehagen. Kjør forsiktig på parkeringsplassen! Det kan være mange unger der i forbindelse med bringing/henting ÅPNINGSTID Barnehagens åpningstid er kl Vi anbefaler at ungene er her mellom kl , denne tida bruker vi til turer og aktiviteter, blir ungene levert eller hentet innefor denne tida vil vi ha beskjed. Barnehagens åpningstider må respekteres! Når barnet blir hentet av andre enn foresatte, vil vi ha beskjed. MÅLTIDER Barna har med seg egen påsmurt mat til frokost og ettermiddagsmat. De må også ha med egen matpakke til formiddagsmaten på mandag og tirsdag. Onsdag, torsdag og fredag serveres det formiddagsmat i barnehagen, det kan være brødmat, havregrøt eller annen varm mat. Barnehagen serverer melk og frukt/grønnsaker. Frokost kan spises mellom kl på storavdeling. På spurveredet kan det spises frokost frem til Kommer ungene etter denne tiden bør de ha spist mat hjemme! PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen er stengt følgende planleggingsdager: Onsdag 13., torsdag 14 og fredag 15. august Fredag 2. januar og fredag 15. mai 2015 Barnehagen holder stengt uke 29 og 30 sommeren

8 BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN Bursdagsfeiring i barnehagen innebærer at bursdagsbarnet skal føle seg spesielt. Barnet blir gjort stas på med krone og har noen ekstra oppgaver denne dagen. Vi har en egen bursdagsmeny i barnehagen hvor barnet selv får velge hva det vil ha. Dere foreldre trenger ikke å ha med noe til denne dagen. Levering av bursdagsinvitasjoner skal skje utenfor barnehagen. Oversikt over barn, fødselsår og navn vil bli utlevert til høsten. TURSEKKER Vi ønsker at alle ungene som går på Meisene og Hakkespettene skal ha egne tursekker. På den måten kan de ha med egen sekk med mat og skift når vi er på tur. Ta med god tursekk til barnet! Den bør sitte godt på ryggen og ikke skli ned fra skuldrene. KLÆR OG SKIFT Ungene må være praktisk kledd for inne og utelek! De trenger gode og varme klær om vinteren. Om sommeren bør de ha lette klær, solkrem og gjerne en solhatt/caps. Fint om dere kan smøre barna før de kommer om morgenen. Vi smører senere på dagen. Alt utstyr og klær må merkes! BARN OG SYKDOM Det hender at ungene blir syke og ikke kan være i barnehagen. Da er det viktig at dere gir barnehagen beskjed om dette. Ring eller send en sms til avdelingen, så fort dere vet at barnet ikke kommer. Da har vi mulighet til å tilpasse bemanningen etter hvor mange barn det blir den aktuelle dagen. Gi beskjed så tidlig som mulig om barnet skal være hjemme fra barnehagen! Hvis barnet skader seg eller blir sykt i barnehagen, vil foreldrene bli kontaktet. Hold oss alltid oppdatert med riktige telefon nummer! 6

9 SOSIALE MEDIER Vi oppfordrer dere foreldre til å vise nettvett ift. hva dere deler på sosiale medier som kan relateres til barnehagen. Du kan dele bilder av egne barn på sosiale medier. Men du må ha tillatelse for å dele bilder av andre barn! FERIE Alle ungene skal ha 4 uker ferie i løpet av året. Hvorav 3 uker skal tas ut om sommeren, jf 7.3 i vedtektene. I forkant av ferier vil det bli sendt ut behovsundersøkelse fra styrer. INFORMASJONSFLYT Årsplanen blir gitt ut til alle foreldre. Den inneholder en del praktisk informasjon og de overordnende planene for året. Månedsplan/brev de pedagogiske lederne sender dette ut pr mail i slutten av hver måned. De skal inneholde litt tilbakeblikk av perioden som har vært, og si litt om perioden vi skal inn i. Her skal dere følge med og se når det skjer noe spesielt i barnehagen. Dagen i dag et kort referat av dagen. Dette finner dere på tavla i gangen når dere henter på ettermiddagen. Av og til vil det henge lapper på døra eller ved hylla til barnet. Beskjeder og informasjon fra styrer kommer også som e-post. Alt som blir sendt ut via e-post regnes som gitte beskjeder. Dere er selv ansvarlige for å sjekke og lese e-post Viktig at dere holder oss oppdatert med riktig e-post adresse! Viktigst av alt er god kommunikasjon med dere foreldre ved bringing og henting! SAMARBEID BARNEHAGE HJEM Det er svært viktig med en jevnlig kontakt med foreldre/foresatte. Den daglige kontakten der en utveksler informasjon og drøfter spørsmål og problemer som kan oppstå, er av stor betydning både for barn, foreldre og ansatte. Det er en forutsetning for at vi skal kunne gi barnet et godt og utviklende tilbud. Foreldremøter - Det holdes som regel to foreldremøter, ett om høsten og ett om våren, i løpet av barnehageåret. På disse møtene presenterer personalet det pedagogiske opplegget og ellers tar opp temaer/emner som kan være aktuelle. Vi er svært takknemlige for tips fra foreldrene om temaer de har lyst til å ta opp. Alle foreldrene i barnehagen utgjør et foreldreråd. Foreldrene kan selv arrangere møter i foreldreråd der de ansatte ikke deltar. 7

10 Foreldresamtaler- Vi har oppstartsamtaler med foreldrene når barnet begynner i barnehagen. Foreldrene får ellers tilbud om 2 samtaler i løpet av året. Ut over dette, er det etter behov fra foreldre eller barnehagen. Foreldrearrangement - Det har blitt en tradisjon at foreldrene arrangerer en adventssamling like før jul. Andre samlinger: Gjennom året blir foreldrene invitert til kaffe/mat, julefrokost, Lucia, avslutningsfest m.m. Dugnader - Det arrangeres 1-2 dugnader pr år, stort sett på våren. Det er ønskelig at alle foreldre bidrar med litt dugnadsinnsats! Dugnadene arrangeres som et samarbeid mellom FAU og styrer/personalet. Samarbeidsutvalget, SU. For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg, jmf.barnehagelovens 4. Samarbeidsutvalget har møter minimum to ganger pr. år og består av følgende: 2 foreldrerepresentanter 2 repr. fra de ansatte 1 politisk valgt repr. (ikke møteplikt) Styrer, som har møte- og uttalerett Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Mer om samarbeidsutvalgets oppgaver i Stange kommunes vedtekter for de kommunale barnehagene. Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU. 6 foreldre, derav 2 som sitter i SU, danner et arbeidsutvalg som tar seg av en del praktske oppgaver som barnehagen trenger hjelp til. I inneværende år har de stått for adventarrangement, utlodning på sommeravslutningen, samt organisering av dugnadsarbeid. Et aktivt og positivt arbeidsutvalg setter vi pris på!! FUB, foreldreutvalg for barnehager ble dannet i Stange våren Dette er et utvalg som skal fremme foreldrenes interesser. 8

11 TAUSHETSPLIKT. For personalet gjelder reglene om taushetsplikt slik det er beskrevet i forvaltningsloven 13. Denne loven oppbevares i barnehagen, alle må skrive under på den. Taushetsplikten verner barna og deres foreldre/ foresatte. Den skal hindre at andre får kjennskap til det barnehagens personale i forbindelse med sitt arbeid får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også moralsk for foreldre/foresatte. Man bør tenke seg om både to og tre ganger før man forteller videre noe man hører/ser i barnehagen. MILJØFYRTÅRN Som miljøfyrtårnbarnehage må vi involvere barna enda mer med hensyn til kildesortering og bevaring av miljøet. Vi har egen handlingsplan som viser hvilke mål vi har satt til de forskjellige alderstrinn, se side BARNS MEDVIRKNING I barnehageloven 3 står følgende: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. De voksne må være lyttende og ta barna på alvor. Medvirkning handler også om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert. For å bygge opp selvtilliten er det viktig at barn føler at de mestrer og at deres meninger blir tatt hensyn til. Barns medvirkning handler ikke om at barna skal ta over ansvaret, barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne. Å gi barn medvirkning, innebærer å skape gode dialoger mellom voksne og barn, barna må føle seg verdifulle og betydningsfulle. Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati. Dette barnehageåret vil vi blant mye annet ta med ungene på planlegging og evaluering av friluftsuker. 9

12 PEDAGOGISK DEL Felles Satsingsområder for barnehagene i Stange FRAMTIDA ER NÅ 1. Vi skal ha en pedagogisk praksis i Stange kommune med profesjonelle voksne som fremmer læring for alle barn og elever i kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn. 2. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom barnehager og skoler i Stange. 3. Utviklingsarbeidet skal ivareta både sosial og faglig utvikling. 4. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis. 5. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget Fokusområder for Framtida er nå vil være Høsten 2014: Kommunikasjon og språkutvikling Våren 2015: Pedagogisk analyse ANTALL, ROM OG FORM I samarbeid med skolene har vi felles satsingsområde knyttet til matematikk. Oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper BARNEHAGENS EGEN VISJON. En visjon skal fungere som et langsiktig og overordnet mål utover de mål som er nedfelt i lover og regler for barnehagens virksomhet. Vår visjon er: "TRYGGE, GLADE BARN SOM KAN VISE OMSORG" For oss blir det da viktig at ungene møter voksne som lytter og tar de på alvor. Vi skal være tydelige og trygge i jobbutførelsen vår. Vi skal støtte og hjelpe ungene til å takle nye utfordringer. Vi skal vise ydmykhet og anerkjennelse i våre samspill med ungene. Vi skal være tålmodige og engasjerte. Vi skal vise glede og humor, og være gode omsorgspersoner. 10

13 BARNEHAGENS INNHOLD Lov om barnehager I barnehageloven formålsparagraf står det: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barnsommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (lov om barnehager,010106) Rammeplan for barnehager Rammelplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Planen sier blant annet følgende: Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Rammeplan for barnehager 2006) Rammeplanen fremhever også betydningen av de voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Det faglige innholdet i barnehagen skal preges av 7 fagområder. Disse fagområdene skal vi være igjennom i løpet av et barnehageår. Vi har markert i emneplanen (for hver enkelt mnd.) hvilke fagområder vi i hovedsak er innom i løpet av et emne/tema. 7 FAGOMRÅDER KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Vi skal som barnehage sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Kommunikasjon er et vekselspill, og barna må lære seg å være både sender og mottaker av et budskap. Språket er viktig i samhandling med andre barn og det er viktig at vi fanger opp de som av ulike grunner ikke mestrer språket slik at de kan få tidlig og god hjelp. Vi som voksne må være gode forbilder for barna gjennom gode samtaler, høytlesing og tydeliggjøring av skriftspråket vårt. Hva gjør vi så i barnehagen: Vi bruker Snakkepakken, rim og regler, synger, leser bøker, forteller eventyr og fortellinger. Vi prøver å skape tid og ro for gode samtaler, prate om det vi gjør, lytter til både verbalt og nonverbalt språk, bruker konkreter, bruker språk i konflikthåndtering. 11

14 KROPP, HELSE OG BEVEGELSE Småbarnsalderen er en viktig tid da barnet tilegner seg grunnleggende motoriske ferdigheter, fysiske egenskaper, vaner skapes og de får innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. I barnehagehverdagen blir det viktig å skape variasjon mellom aktivitet og hvile samt å legge til rette for variert fysisk utfoldelse ute og inne. For oss er det også viktig å gi barna en følelse av mestring. Hva gjør vi så i barnehagen: Utedager og turdager i variert vær og i variert terreng, de største bruker ski og skøyter om vinteren, voksne som legger til rette og motiverer, utfordrer og roser. Sunne og varierte måltider, samtaler om likheter og ulikheter. Vi danser halling med de minste, prøver å lære bort gode matvaner og viktigheten av god hygiene. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Vi skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å kunne utrykke seg estetisk. Gjennom mange og rike erfaringer med disse områdene vil barna få et variert erfaringsgrunnlag for selv å kunne uttrykke seg gjennom sansing, eksperimentering, skapende virksomhet og kommunikasjon. Barna skal også oppleve at kunst og kultur bidrar til nærhet og forståelse. Hva gjør vi så i barnehagen: Halling, spiller musikk, dramatisere med konkreter, bruk av instrumenter, div formingsaktiviteter, sang, sangleker, deltar ved forestillinger/utstillinger når dette er tilgjengelig, ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Barna skal få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen vår, men skal samtidig bli kjent andre religioner og deres høytider. Det er viktig for oss å skape et klima med gjensidig respekt og toleranse for hverandre uavhengig av kulturell og religiøs tilhørighet. Barna skal også få oppleve at grunnleggende spørsmål er vesentlige og blir tatt på alvor. Vi må ha tid og anledning til undring og tenkning, filosofiske samtaler og fortellinger. Begrep som medmenneskelighet, nestekjærlighet, ærlighet og tilgivelse står sterkt. Hva gjør vi så i barnehagen: Markerer FN-dagen, feirer og får kjennskap til kristne høytider, reflekterer over ulike kulturer som til enhver tid er i barnehagen. Vi deltar i Forut barneaksjon. Gode samtaler med tid til undring. 12

15 ANTALL, ROM OG FORM Barna er tidlig opptatt av tall og telling, rom og form og gjennom leken utforsker de sammenhenger. Vi som voksne må legge til rette for at barna skal kunne oppleve glede ved å utforske tall og begreper, kunne sammenligne og sortere, samt få erfaringer om form, mønster og størrelse. Hva gjør vi så i barnehagen: Vi benytter oss av Mattepakken, de voksne har et bevisst bruk av matematiske begreper i samtaler og aktiviteter med barn, Snakkepakken, sorterer og teller ved rydding, puttekasser, konstruksjonslek, butikklek. NATUR, TEKNIKK OG MILJØ Et av målene i Rammeplanen er at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling; dvs. kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi skal legge til rette for undring, iakttakelse, eksperimentering, beskrivelse og samtale over alt det spennende naturen har å by på, som blant annet fenomener eller endring i form av ulike årstider. Vi skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen både høst, vinter, vår og sommer. Hva gjør vi så i barnehagen: Aktivt bruk hele året av egen gapahuk i skogen, turer i nærmiljøet, fuglekasser, frilufts- og uteuker, innhøsting, gårdsbesøk, mye utetid i all slags vær, bevisstgjøring og undring rundt årstidene. Vi er en miljøfyrtårnbarnehage, og ungene er med på enkelt miljøvern. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første steget for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Vi skal bidra til at barna møter verden med tillit og nysgjerrighet, og barna skal få medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt, både nå og i et historisk perspektiv. Hva gjør vi så i barnehagen: Markere samedagen, besøk til sykehjemmet, turer i nærmiljøet, samarbeid og besøk til skolen. Jobber med barns medvirkning i barnehagehverdagen. 13

16 KLUBBEN Det siste året før skolestart går barna i Klubben. Klubbungene samles stort sett en gang i uka rundt et eget opplegg tilpasset neste års skolestartere. For noen barn kan overgangen fra barnehage til skole være vanskelig. Og i og med at det nå fra myndighetenes side legges opp til mer undervisning og læring allerede i 1. klasse, er det viktig at barnehagen forbereder barna best mulig på det som skal møte dem der. Stange kommune har utarbeidet et eget hefte, Fra Elle Melle til ABC, som viser hva barna bør ha av kunnskaper, ferdigheter og erfaringer før skolestart. Dette er vedtatt å bruke i alle kommunens barnehager. Hva gjør vi på Klubben: Ungene har egne aktiviteter som skal forberede dem til skolestart, slik som selvstendighetstrening (kle på og av seg selv, gå på do alene, kunne mestre enkle oppgaver), begrepstrening, få et positivt syn på seg sjøl, mestre god samhandling med andre barn og voksne, bruke mye vers, rim, regler og litteratur som styrker språkutviklingen, konsentrasjonstrening (med bl.a. å ta imot beskjed og utføre en oppgave), kreativ utfoldelse, bli kjent i nærmiljøet og på sin egen skole. Klubben er noe ungene ser fram til når de nærmer seg 5 år, de føler seg store og dette er noe bare for dem. I barnehageåret blir det 10 barn på Klubben Det blir sendt ut oversikt over aktiviteter til høsten. 14

17 VURDERING OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Det å arbeide med pedagogisk dokumentasjon handler om å vende blikket mot den pedagogiske praksisen som finner sted i barnehagen. Fokus skal være på voksnes tenkning og praksis, mer enn barns/barnets ferdigheter eller manglende ferdigheter. Dokumentasjonene skal lede frem til nye perspektiv, kritiske refleksjoner og spørsmål rundt yrkesutøvelse og barnehagens innhold. Dette er helt i tråd med kommunens fellesprosjekt Framtida er nå. Pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre og legge sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den (Lenz Taguchi, 2000) Hvordan bruker vi pedagogisk dokumentasjon/vurdering i Navneberget barnehage: - Refleksjon og diskusjon over tema på personalmøter og avdelingsmøter. - Refleksjon og diskusjon over tema/ grunnsyn på planleggingsdager/personalmøter - Refleksjon og diskusjon over bilder vi tar og tegninger/maleri/produkter barna lager. - Samtaler vi har med barna - Refleksjoner over ord, utsagn, situasjoner, samspill/ sosial kompetanse og lek m.m. - Synliggjøring overfor foreldre og andre gjennom tilbakeblikk/evaluering i månedsbrev, dagsreferat, barnas - tegninger og bilder som henges opp. Dette krever at vi setter av refleksjonstid, og at alle bidrar aktivt slik at vi får frem mangfoldet og de gode diskusjonene. Personalet lager planer og evaluerer disse underveis og etter gjennomføring. Resultatet av dette arbeidet vil komme til syne i månedsbrev og i videre planlegging. Observasjoner av barna, brukerundersøkelse og foreldresamarbeid brukes også i evaluering/ vurdering. Neste år skal vi i vurderingsarbeidet ha spesielt fokus på hvordan vi jobber med satsningsområdene antall, rom og form og språk og kommunikasjon, som er et temaet for Framtida er nå høsten Her vil vurderingsarbeidet i hovedsak være rettet mot voksenrollen. 15

18 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Oppstart, Tilvenning, Bli kjent Vi ønsker at barna skal bli trygge og kjente med store og små. De skal bli kjent med rutinesituasjoner og fysisk miljø ute og inne. Fast dagsrytme, med gode og gjentagende rutiner. Tydelige, tilstedeværende og omsorgsfulle voksne. Kommunikasjon, språk og tekst Lære navn Navnesanger Miljøfyrtårn Rydde etter måltid, sortere søppel Natur, miljø og teknikk Viktige datoer/beskjeder: og 15. august Planleggingsdager, barnehagen er stengt 16

19 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Høst Vi ønsker at barna skal få innsikt i forandringer i naturen og miljøvern. Vi ønsker at barna skal få bli kjent med høstens muligheter i nærmiljøet. Vi ønsker at barna skal bli kjent med ulike typer frukt, bær og grønnsaker Gå på turer, se forandringer i skog og jorder. Samtale og undring. Bærtur i skogen. Tur til Lindstad gård. Lindstadåkeren Tur til eplehagan. Innhøsting av div bær, frukt og grønnsaker. Lage produkter av innhøstet materiale. Natur, miljø, teknikk Nærmiljø og samfunn Viktige datoer/beskjeder: Det blir foreldre møte torsdag 11. september. Foreldrekaffe for Spurveredet- dato kommer på månedsbrev 17

20 Periode: 38 Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Brannvern Barna skal bli kjent med generell kunnskap om brannvern. Samtale. Brannøvelse. Nærmiljø og samfunn. Kommunikasjon, språk og tekst. Få kunnskap om hva vi gjør når brannalarmen går. Besøk fra brannstasjonen Lære tlf nr 110 Legge til rette for rollelek i forbindelse med temaet. Kjøpe inn brannbiler ol Viktige datoer/beskjeder: Tirsdag 16. sept får vi besøk av brannvesenet. 18

21 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Frilufts-/ uteuker Barna skal få oppleve glede og fellesskap ved å være ute i skogen og i nærmiljøet. Turer til gapahuken. Mat på bål Undring Samtaler Natur, miljø, teknikk. Nærmiljø og samfunn. Bli kjent med dyr; elgen Kropp, bevegelse og helse. Komitéarbeid m/ungene Viktige datoer/beskjeder: Foreldrene inviteres på suppe- dato kommer i månedsbrev. 19

22 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Eventyr fra andre land Barna skal få bli kjent med ulike eventyr. Lese forskjellig eventyr. Dramatisere ved hjelp av ulike konkreter Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal få oppleve at det finnes ulike kulturer gjennom forskjellige eventyr. Samtale og undring. Etikk, religion og filosofi Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser. Formingsaktiviteter Opp mot eventyrene. Kunst, kultur og kreativitet FN- dagen Markere og få kjenneskap til FN-dagen. Feire FN-dagen, 24. oktober med samlingsstund og mat fra de ulike nasjonene som er representert i barnehagen vår. Viktige datoer/beskjeder: Vi håper vi kan få hjelp av dere foreldre med å arrangere FN- dagen med ungene. Nærmere info kommer. 20

23 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Prøysen - En viktig del av kulturarven! Barna skal få bli kjent med noen av Alf Prøysens verker. Sanger, eventyr og fortellinger av Prøysen Kommunikasjon, språk og tekst De skal lære å kjenne noen av figurene i Prøysens fortellinger. Dramatisering, bøker, sanger og fortellinger. Kunst, kultur og kreativitet De skal få bruke fantasi, kreativ tenking og skaperglede Lage et Prøysenrom. Gjenfortelling Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser Legge til rette for rollelek og ha formingsaktiviteter med utgangspunkt i litteraturen Viktige datoer/beskjeder: Torsdag 20. november inviterer vi til besteforeldrekaffe. 21

24 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Jul i Prøysenånd Bli kjent med hvorfor vi feirer advent og jul. Barna skal få oppleve å bli kjent med norske juletradisjoner. Prøysens fortellinger og sanger. Bruk av julekrybbe Baking Vask Lage julegaver og julepynt kirkebesøk Etikk, religion og filosofi Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Barna skal få oppleve forventning, glede og undring over denne tiden Lete etter nissen i skogen. Nissefest. Luciafeiring Adventssamlinger Samtale og undring Opplevelse Tur til Prøysenhuset i Ringsaker Viktige datoer/beskjeder: Fredag 12. desember har vi julefrokost og Lucia i barnehagen. Klubben går Lucia. Tirsdag 16. desember er det nissefest. 22

25 Periode: 2-5 Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Forut Vi ønsker at barn i Norge skal lære om barn i andre land. Vi ønsker barna skal forstå at det går an å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. Følge Foruts barneaksjon. Film Samtale Basar Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Vi vil vekke nysgjerrighet og bidra til toleranse overfor en mangfoldig verden.. Samtale om likheter og ulikheter. Undring Viktige datoer/beskjeder: Basar til inntekt for FORUT torsdag 29. januar 23

26 Periode: 6 Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Sameuka Bli kjent med samisk kultur og tradisjoner Se filmsnutter Lese bøker Få besøk av en same Høre om reindrift Kaste lasso Høre musikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Markere samedagen 6. februar Viktige datoer/beskjeder: Markering av Samedagen 6. februar 24

27 Periode: 7-10 Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Vinter Barna skal få erfaring med snø og kulde. Uteliv Natur, miljø og teknikk. De skal lære å utnytte vinterens muligheter i lek og aktivitet. Barna skal få kunnskap om forholdet snø vann. Ski Skøyter Aking Forming med snø Smelte og fryse snø Kropp, helse og bevegelse Formingsaktiviteter Frilufts-/uteuke Komitéarbeid m/ungene Viktige datoer/beskjeder: Karneval fredag 13.februar 25

28 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Påske Barna skal få kjennskap til påskens tradisjoner og kristne budskap med fokus på undring og nytt liv. Bøker, fortelling, sang Så karse Male på egg Dra på hyttetur til gapahuken. Kyllingbesøk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Oppleve glede ved felles aktiviteter Påskelunsj Nærmiljø og samfunn Viktige datoer/beskjeder: Husk barnehagen stenger kl 12.00, onsdag før påske 26

29 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Vår Barna skal være mye ute og følge endringene som skjer i naturen. Turer Samtaler Undring Sanger Nærmiljø og samfunn De skal få innsikt i miljøvern og forandringer i naturen. Lete etter froskeegg Se etter vårtegn Natur, miljø og teknikk Plukke søppel Så Ruskendag Foreldredugnad Frilufts-/uteuker Komitéarbeid m/ungene 27

30 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde 17. mai Barna skal få kjennskap til hvorfor og hvordan vi feirer 17. mai Bøker Sanger Fortellinger Øve på å gå i 17.mai tog Lage instrument Lage flagg og Mai-blomster Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Bli kjent med flaggets betydning. Få besøk av russen Viktige datoer/beskjeder: Planleggingsdag fredag 15. mai, barnehagen er stengt. 28

31 Periode: Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Musikk Barna skal oppleve glede av musikk. De skal bli kjent med ulike instrumenter Spille forskjellig musikk. Dans og bevegelse Bruke instrumenter i samling. Musikkeventyr Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal få erfaring med rytme og rytmeinstrumenter. Lage eget rytmeinstrument. 29

32 Periode: 22- Tema Læringsmål Arbeidsmetoder Fagområde Sommer Barna skal få oppleve glede ved aktiviteter ute i strålende regnvær! Mye utliv Turer Hoppetau Ball Paradis Sommerfest Skolebesøk Sommertur Viktige datoer/beskjeder: Barnehagen er stengt uke 29 og 30 30

33 Hverdagslivet i barnehagen HVA HVORDAN HVORFOR Ta hensyn, vise omsorg. Samtaler i forbindelse med hendelser som har oppstått, gruppevis eller med enkelte barn. Grensesetting/tydelige voksne Få erfaring med ulike måter å vise omsorg på. Akseptere hverandre for det man er, lære akseptable omgangsformer. "Skikk og bruk" Lære barna å være høflige mot hverandre og mot voksne. Ta hensyn til hverandre, kunne si takk, nei takk, hilse når vi møtes om morgenen, si "ha det" og "takk for i dag". Viser til felles regler som er utarbeidet i Stange kommune. Mange barn i dag er ikke vant med å hilse på andre, ikke si takk osv. Lære høflighet og gode omgangsformer. Garderobesituasjon. Av- og påkledning Samtale ved påkledningen: Hva har vi på først? Hvilken sko på hvilket ben? Samarbeide og hjelpe hverandre. Selvstendighetstrening. Måltidet Samtale om vanlig skikk og bruk ved matbordet. Ved smøremåltider får barna trene på å smøre maten selv, sende til andre, spørre om å få etc. Snakke om sunn og riktig mat. Skape koselig stemning. Gode spisevaner, ha det hyggelig sammen. Lære å sitte i ro så lenge måltidet varer. Selvstendighetstrening. Toalettsituasjonen Renslighetstrening Få hjelp eller klare seg sjøl. Håndvask etter toalettbesøk. Utvikle selvstendighet, bli trygge på dosituasjonen. Lære gode vaner når det gjelder personlig hygiene og lære betydningen av renslighet. Rydding Organisere smågrupper, hjelpe og motivere de som ikke kommer i gang av seg sjøl. Ute: alle rydder litt før de går hjem. Vi håper også at foreldrene kan motivere barna før de går hjem. Lære å ta ansvar for det de har lekt med, ta ansvar for barnehagens utstyr. Fellesfølelse, samarbeid. 31

34 Friluftsliv/ uteliv Bruke mye av tida til uteliv, enten innenfor barnehagens område eller i skogen/nærmiljøet ellers. For de største, ha 2 utedager i uka. Vi vil prioritere/satse på friluftsliv på grunn av: -gi barna opplevelser -fysisk trening -få kunnskaper/undring -naturvern -sette pris på å bli glad i naturen Bursdagsfeiringer Alle fødselsdager markeres i barnehagen med krone, sang og noe mat/frukt å spise som barnet har valgt. Barnet er i fokus denne dagen Gleden av å være midtpunkt, være i sentrum. Gjøre dagen spesiell for det barnet det gjelder. Språkstimulering Bruke mye litteratur, rim og regler, rytme, munnleker osv. Stadig flere barn trenger språkstimulering. Forberede til lese- og skriveopplæring. Klubb Et eget ukentlig opplegg for neste års skolestartere. Går mye på å ta hensyn til andre (vente på tur, høre etter når andre snakker bl.a.), konsentrasjon og selvstendighetstrening. Forberede til skolestart. Styrke selvtilliten og den sosiale kompetansen. Miljøvern Barna skal være aktivt med på sortering av søppel, sortere egen søppel. Få lærdom om hvorfor det er viktig å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Ta vare på leker og utstyr i barnehagen. Egen handlingsplan for dette arbeidet. Det er viktig at barna så tidlig som mulig får kjennskap til miljøvern. 32

35 HANDLINGSPLAN, barnas deltagelse i miljøarbeidet. Mål for miljøarbeidet: Tiltak, hvordan vil vi oppnå dette Vurderings kriterier: 1 år Se, oppleve at søpla blir sortert. Kaste sitt eget tørkepapir i beholder på badet. 2 år Rydde /sortere etter formiddagsmaten 3 år Rydde og sortere etter formiddagsmaten. Være med å ta søpla ut i små-samler. Ta vare på naturen, bl a ikke brekke kvister. Rydde opp etter oss når vi spiser og har aktiviteter ute 4 år Rydde og sortere etter form.maten. Være med å ta søpla ut i småsamler. Kunne gjenkjenne symboler/ bilder der søpla kastes. Ta vare på naturen, bl a ikke brekke kvister. Lære at søppel ikke kastes ute De voksne være modeller ved det de sier og gjør. Alle tar sitt bestikk og servise, setter på tralla. Kaster og sorterer egen søppel/ matavfall. Gode voksenmodeller Alle tar sitt bestikk og servise, setter på tralla. Kaster og sorterer egen søppel/ matavfall. Ordensbarn er med og bærer ut søppel. Fortelle ungene hva som skjer med vegetasjonen hvis vi brekker kvister. Gode voksenmodeller Som ovenfor. Snakke om naturvern når vi er ute på tur. Ha med poser og evt. hansker for å plukke søppel. Gode voksenmodeller. i naturen 5 år Som ovenfor. Som ovenfor. Klubben ha Ruskendag vår og høst med tur til gjenvinningstasjonen i etterkant. Gode voksenmodeller. Bruker alle de voksne språket aktivt og forteller barna det de gjør? Legger de voksne til rette for at ungene skal kunne forstå og gjøre dette? Legger de voksne til rette for at ungene skal forstå og gjøre dette? Er de voksne konsekvente og følger opp? Har vi gode rutiner for valg av ordensbarn, slik at dette rullerer? Som ovenfor. Er de voksne bevisste og engasjerte slik at de overfører gode holdninger til ungene? Har vi bestandig med poser og hansker? Som ovenfor. Vurderingsmåter, hjelpemidler: De andre voksnes observasjon. Praksisfortellinger. Dokumentasjon med bilder. Observasjoner. Praksisfortellinger. Dokumentasjon med bilder. Observasjoner. Praksisfortellinger. Dokumentasjon med bilder. Observasjoner. Praksisfortellinger. Dokumentasjon med bilder. Observasjoner. Praksisfortellinger. Dokumentasjon. med bilder. Samtaler/intervju med Klubb-barna. Tilbakemld. fra foreldrene. 33

36 Tlf: E-post: Adr: postboks 214, 2336 Stange

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan Navneberget barnehage

Årsplan Navneberget barnehage Årsplan 2016-2017 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Velkommen... 3 Presentasjon av virksomhet for barnehager... 4 Felles regler for skoler og barnehager... 5 Viktig å vite... 6 Taushetsplikt,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Navneberget barnehage

Årsplan Navneberget barnehage Årsplan 2017-2018 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Velkommen til Navneberget barnehage... 2 Virksomhet for barnehager... 3 Felles regler for skoler og barnehager... 4 Viktig

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

Holten barnehage avd. Villabyen

Holten barnehage avd. Villabyen Holten barnehage avd. Villabyen 1 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi som jobber på denne avdelingen er Birthe Levik, pedagogisk leder 100% Irene Melkild, barnehagelærer 100% Trine Hjelset,

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede»

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Kråkereiret. Høsten 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer