Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012"

Transkript

1 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i

2 Side 2: Kan du Reidar finne eit "turnbilde" frå Jarle Kaldråstøyl eller nokre andre i redaskjonen? Gratulera med dagen! Så var det vår tur igjen. I år er det Stord Idrettslag - Turngruppa som er hovudarrangør av 17. mai på Stord. Dette er eit samarbeid mellom Leirvik Mannskor, Stord Musikklag og oss. Me gler oss til å organisera denne viktige dagen for alle som er på Stord denne (forhåpentlegvis) vakre dagen! I vinter fekk me førespurnad frå Lions-klubben som bad oss vurdera plassering av hovudarrangementet 17. mai. Me hadde eigentleg avgjort at dette skulle vera på torget. Men når me utover vinteren har følgt utviklinga i parken, så gler me oss veldig til å koma til eit vårpynta og fint museumsområde og hovudtalen der. Me prøver å fornya programmet litt slik at det skal vera så familievennleg og kjekt som mogleg. Museet vil difor ha ope deler av utstillinga si og toaletta vil vera tilgjengelege under arrangementet. For oss i Stord IL -Turngruppa, er dette eit viktig arrangement. Men for vår del så vert det ein travel vår. Me skal nemleg arrangera Gymfest i Vest på Stord juni. Dette er eit turnstemne for barn i Hordaland som samlar rundt 400 deltakarar. Det gjer at me får trimma organisasjonen vår og at alle som kan er med på dugnaden. Det er noko me i det friviljuge er heilt avhengige av og noko me er veldig glade for! Komiteen vil takka fylgjande: Annonsørane i programbladet Talarane som bidreg på 17. mai Stord kommune Alle lag og organisasjonar som deltek Venleg helsing, Stord IL - Turngruppa 17. Mai komiteen 2012 Kjartan B. Grov, Prosjektleiar m a i

3 Kjære alle Stordabuer og gjester! I vakker vårdrakt kan me også i år gratulere kvarandre med dagen den 17 mai. Dagen mange små og store ser fram til med glede, iver og spaning. For nokon er det første gong dei opplever vår nasjonaldag, for andre er dette ein av dei kjæraste tradisjonar ein har å sjå fram til. Me gleder oss til feiring i alle krinsar, til borgartog og russegøy, til hovudtale og matine, og alle andre små og store hendingar som er med å skape den gode nasjonaldagskjendsla. Ikkje minst gleder me oss til korpsmusikken, for me er svært priviligerte som har eit rikt og dyktig korpsmiljø her på Stord. Dei har gledd oss i borgartog og barnetog, og er med på å skape høytid for oss alle. Det kan difor vera på sin plass å gje Langeland skulekorps ein ekstra honnør når dei går forbi, ettersom dei kan sjå attende på 40 år med korpsmusikk til glede for oss andre. I år vil me nok kjenne litt ekstra på fellesskapet denne dagen. Fellesskap og samhold som heile Noreg har vist etter at me opplevde etterkrigstida sitt verste brotsverk sist sommar. På den måten vert dette også dagen for ettertanke bak gleden over det å feire nasjonaldagen vår. I år vil me på ny avslutte borgartoget i Parken, ettersom denne no står fram i ny drakt, pussa og fin til den store dagen. Initiativet og arbeidet som er gjort ved hjelp av mange dugnadskveldar er eit typisk eksempel på den enorme innsatsen som blir utført av lag og organisasjonar gjennom heile året. Dette er innan kultur, idrett, frivillig hjelpearbeid og anna. Mange av desse laga vil du også i år finna under sine respektive faner i borgartoget, gje også desse ein varm velkomst, dei er med på å løfte fram dei verdiane me set høgast hjå oss som får lov til å bu i dette vakre landet vårt. Ei helsing sender me også til dei som er ute i verda på oppdrag for Stord og landet vårt. Varme tankar vert også sendt til våre veteranar og dei som har gjort teneste for landet. Til sist ein stor takk til dei som har gjort feiringa rundt i kommunen vår mogeleg. Dei som har stått for planlegging og tilrettelegging, for praktisk arbeid men også til alle som deltek i feiringa. Det er dette fellesskapet som er med på å sveise oss saman, og som gjer at me stolt kan seie: Gratulere med dagen! Beste helsing Liv Kari Eskeland. Ordførar i Stord 1 7. m a i

4 Herlege Stordøy Herlege Stordøy, herlege Stordøy! Fager og fin millom fjordane blå Stig du or havet bjart som ei solmøy, toppar og tindar mot skyene nå. Skogen han susar songen so lint: «Å, her er utifrå fagert og fint». Bygdi seg breider ven i frå sjøen, speglar seg av i det djupaste blå. Gardane logne ligg upp på bøen, sjølve so kan dei i djupni seg sjå. Kjærlege heimar ljos yver liv, soli ho lyser og skuggane driv. Herlege Stordøy, segnrike strender, minne frå Håkon den Gode si tid. Inn i vår soga hev dine grender, skrive sitt namn i ein ærefull strid. Ransmann laut røma, Skrøya du batt, fridom du elska og fri stod du att m a i i

5 Heiane 43, 5412 Stord Tlf m a i

6 Sunnhordland's raskaste flyfrakt-tilbod over heile verda! Tlf E-post: m a i

7 1 7. m a i

8 Forhandler Valvatne m a i

9 1 7. m a i

10 Heiane Bjelland Bjelland Heiane Bjelland 1 7. m a i m a i

11 t r e f f s t a d e n i s e n t r u m Borggata 20, Leirvik på Stord Telefon Stord Engineering 1 7. m a i m a i

12 m a i

13 L M Å S A L H O T E L A L M Å S H O T E L L Tlf Fax: Kjøtteinsveien 60, 5400 Stord mail: m a i Stord Borggata 13 - Tlf Stord Stord 1 7. m a i Industriservice AS

14 Stord Hotell DET ER FRAMTIDA DU HAR FØRE DEG! B Apply Leirvik satsar på kompetanse. Vil du satsa på oss? m a i

15 WÄRTSILÄ is a registered trademark. Er det ny annonse? EVERY THIRD SHIP YOU SEE IS POWERED BY US. The reason for this isn t just the efficiency of our solutions, excellent though they are. Just as important is the efficiency enhancing lifecycle care on offer around the clock and all across the globe. Because an efficient propulsion system uses less fuel and gives off less emissions. This is just one example of how Wärtsilä solutions are good for both business and nature on land and at sea. Read more about what we can do for you and the environment at wartsila.com m a i

16 Borggata 21 Opningstider: mån 9-16, tys-fre: 9-19, laur: 9-15 Nettbest.: m a i

17 Sagvåg Interiør 5410 SAGVÅG. Mob.: Åge Mob.: Jostein. Lager: Telefax: E-post: FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET VI UTFØRER ALT I: Malerarbeid Ta kontakt med Gulv- og teppelegging fagmannen for Byggtapetsering veiledning og råd til oppussing Sprøytemaling Gratulerar med dagen! I samarbeid med nordea Tlf , Sæ 138, 5417 Stord e-post: Borgg Stord Sagvåg - Tlf Mob G. Sagenes 1 7. m a i m a i

18 Sentrumsutvikling AS logo? m a i

19 Tlf Haga mat Postboks Stord Telefon: Telefax Frisør Kirsten Dahle Hystadvegen 43, 5400 Stord Tlf frisør og solstudio RISNES Heiane, telefon: m a i

20 17. mai program for Stord kommune 2012 FELLESARRANGEMENT LEIRVIK 07:00 Flaggheising ved støtta av Bård Haugland. Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og speidarane deltek. Tale og nedleggjing av krans ved Anstein Lohndal. Morgontoget går deretter gjennom Leirvik til Døso. Lerivik Mannskor, speidarane og Stord Musikklag går vidare til Stord Sjukehus der dei spelar og syng. Leirvik Mannskor syng også ved Knutsaåsen Aldersheim og Stord Sjukeheim. 10:45 Tale og nedleggjing av krans til minne om dei falne ved Stord Kyrkje. 11:00 Gudsteneste i Stord kyrkje ved sokneprest Egil Larsen. 13:00 Gratis kino i Stord Kulturhus, Knerten gifter seg. 14:30 Framsyning i Paviljongen på Torget med Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag. 15:00 Borgartoget stiller på Torget. Kvart lag går under sine faner/merker. Sjå oppstilling bak i programmet. 15:30 Toget går (sjå rute baksida). 16:00 Folkemøte i parken. I fall dårleg ver i Kulturhuset. Tale for dagen ved Andre Nerheim. Leirvik Mannskor og barnekoret Cello Tween Sing, Stord Musikklag spelar 17:00 Nasjonalfest på Frelsesarmeen. 17:30 Leirvik Mannskor ønskjer velkommen til matinè i Kulturhuset 17:30 Velkommen til fest i Leirvik Bedehus m a i

21 LEIRVIK SKULE 08:30 Borna møter på skuleplassen 08:45 Opning av dagen ved 7. trinn 09:00 Barnetoget går frå skuleplassen. Rute: Vikabrekko Osen - Nattrutekaien Kaisvingen Borggata Torget Sæ Vikabrekko skuleplassen. 10:00 Kafèen på skulen opnar 10:15 Framsyningar av elevar ved skulen Etter framsyningane vert det leikar for store og små. Sal av is, pølser, brus, kaffi og kaker. HYSTAD SKULE 08:00 Flaggheising 09:30 Elevane møter på skulen og stiller opp på idrettsbanen. Appell v/elevar i 7. klasse. Stord skulekorps spelar. Me syng desse songane: 1. No livnar det i lundar. 2. Gud signe vårt dyre fedreland. 3. Ja, vi elsker dette landet. 10:00 Avgang med marsj ned til Stord sjukehus. Deretter går toget ned Sjukehusvegen og ut Hystadvegen til kyrkja. 10:45 Tale med nedlegging av krans ved minnestøtta over dei falne. 11:00 Gudsteneste i Stord Kyrkje. 11:30 Leikar for barn på idrettsbanen og ved Landskap I på Hystad skule. Teiknefilm for barn i Landskap I. Vinnarane av det beste innslaget i 17. maitoget vert kunngjort. Kafeteria i gymnastikksalen og pølsesal ute v/stord skulekorps sitt støttelag. Det vert sal av is og brus v/17. maikomitéen. Kaféen opnar kl :00 Arrangementet på skulen er slutt Det er foreldrekontaktane som har ansvar for at elevane stiller opp på idrettsbanen og føl dei i toget til kyrkja. Foreldrekontaktane har også ansvar for at faner, flagg og plakatar vert samla inn og plasserte i ein bil som står parkert utanfor kyrkjegardsporten m a i

22 LANGELAND SKULE 09:30 Frammøte ved skulen. Elevane stiller opp. Appell for dagen ved 7. trinn. Toget går denne ruta i år: Fra skulen, Trodlahaugen, Langelandsveien opp til skulen igjen.det er viktig at elevane vert ståande ved klassane sine under talen.tale for dagen ved Liv Kari Eskeland. Det vert ikkje sal frå kiosk under talen, me ber alle om å respektera dette 11:00 Konsert med Langeland skulekorps og elevar frå skulen. Etter konserten vart det arrangert leikar og underhaldning for borna. 13:00 Program ved skulen slutt. 19: mai fest på Horneland bedhus. Festtale ved Ingebrigt Sørfonn. OPPMODAR ALLE OM Å IKKJE PARKERA LANGS VEGEN DER TOGET SKAL GÅ! ROMMETVEIT SKULE 08:00 Flaggheising på Rommetveit skule. Rommetveit skulekorps spelar. 10:00 Gudsteneste i Aulaen. Andakt ved Svein Arne Theodorsen Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. Song av elevane i 5.klasse saman med Nordbygda 17. mai-kor. 10:45 Barnetoget stiller opp i Borggarden. 10:55 Nordbygda 17. mai-kor og elevane i 5. klasse syng Gud signe Noregs land (første og andre vers) og Herlege Stordøy (2 vers). Appell ved elevar i 7.klasse Alle syng tre vers av Ja, vi elsker. 11:10 Toget går. Ruta går forbi Samhald og over Krokane. 12:00 Leikar på skuleplassen. Filmframsyning i mediateket. Kafè i gymsalen. Sal av pølser, brus og is. 13:30 Arrangementet på skulen er ferdig m a i

23 PROGRAM FOR 17.MAI I SAGVÅG 08:00 Flaggheising v/eldrebustadane i Buneset, Sagvåg skulekorps spelar. 09:15 Gudsteneste i Nysæter kyrkje. 10:00 Toget stiller opp 10:15 Toget går frå Sagvåg sentrum, via Buneset eldrebustader og forbi gamle Sagvåg skule Toget stoppar ved kyrkja, korpset spelar Ja, vi elsker og dagens tale v/ minnestøtta. Krans vert lagt ned på minnestøtta Arrangement ved skulane startar. Oppmodar alle om ikkje å gå til skulane før dagens tale er ferdig! SAGVÅG SKULE 11:30 Arrangementet ved skulen startar. Kafeen opnar. Leikane startar. 12:00 Elevar frå 7. trinnet held appell. 12:30 Kunngjering av års-steget som vant kåringa av beste program i fellestoget. 13:00 Vinnarane av dei ulike konkurransane vert kunngjort. 13:30 Leikane sluttar. Arrangementet ved skulen slutt. LITLABØ SKULE 11:30 Kiosk/kafè opnar 11:45 Leikeaktivitetane startar 12:30 Program og trekning på scena (pause i leikeaktivitetane) 13: leikeaktivitetane forsett 1400 Arrangement slutt TJØDNALIO SKULE 11:30 Kafeen opnar. Leikar for barna. Tale for dagen. 12:00 Elevane frå 7. trinn held appell. 12:30 Kunngjering av årssteget som vant kåring av beste program i toget. 14:00 Arrangementet ved skulen slutt m a i

24 m a i

25 STATSAUTORISERT REVISOR Medlem av Den norske Revisorforening Postboks Stord - Telefon m a i

26 Boks 1204 Heiane, 5406 Stord Tlf E-post: Sagvåg Interiør 5410 SAGVÅG. Mob.: Åge Mob.: Jostein. Lager: Telefax: E-post: FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET VI UTFØRER ALT I: Malerarbeid Ta kontakt med Gulv- og teppelegging fagmannen for Byggtapetsering veiledning og råd til oppussing Sprøytemaling m a i

27 Tlf m a i m a i

28 FARGERIKE GENIE AS TORGBAKKEN 6, 5403 STORD, tlf Auto-industri AS...Henta frå nettsida... Ok? Tannlegane i Sæ m a i

29 BYGDAFEST I SAMFUNNSHUSET KL K. Pb. 43 HUGLO SKULE Flaggheising Gudsteneste i Huglo kapell ved Svein Bjarne Aase maitog Matøkt. Ta med mat og drikke. Gratis brus til borna. Sal av kaker. Kiosk. Leikar for born og vaksne. RHS logo? HELLA TRANSPORT Tlf Heiane Stord - Tlf m a i Ope: (18) 1 7. m a i Vi har tilbod for A 1 7. m a i

30 SYKKEL & SPORT Rundehaugen SÆ 14, TLF. 35, 53 Heiane Tlf Tannlege Jan Ove Øen AS Kjeveortopedi Tlf m a i m a i

31 Helge Lindeflaten AS Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax SYKKEL & SPORT SÆ 14, TLF Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax SYKKEL & SPORT Vi har tilbod for ALLE aldre SÆ 14, TLF m a i Borggata 13 - Tlf Stord Haga matådland Frisør Tannlege Jan Kirsten Ove Dahle Øen AS Vi har tilbod for ALLE Hystadvegen aldre 43, 5400 Stord Postboks Stord Telefon: Telefax Kjeveortopedi Tlf Tlf H U S Tannlege Jan Ove Øen AS Kjeveortopedi Tlf Forhandler Valvatne 1 7. m a i m a i m a i 1 7. m a i

32 Vaktmeistertenester Boshenting Grasklypp Telefon: m a i

33 1 7. m a i

34 Gud signe Noregs land Arne Garborg Gud signe Noregs land, kvar heim, kvar dal og strand, kvar lund og lid. Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, Han verje mann og møy, til æveleg tid. Oppstilling Borgartoget Flaggborg Stord Musikklag Stord Idrettslag Leirvik Mannskor Songlaget Stordabuen Stordkoret Langeland Skulekorps Frelsesarmeen Leirvik Bedehus Indremisjonens Ungdomsforrening Stord Røde Kors Kors Venskapsforreningen Stord- Comalapa Internasjonal Kulturklubb Musikk Stord Seilforrening Speidarane Stord Ungdomslag og og Stord Folkedanslag Stord Baby og og Barnesymjing Leirvik Ballklubb Vestenfjeldske Revkroklag af af Her ligg dei grav i grav, frå hei og ned Folkedanslag i hav, som stridde so, Gud sign kvar ærleg svein, 1803 som søv der under stein, Gud sign dei 22. kvar 22. Russen og ein, der dei er no Sæ Sæ Barnehage Stord Dykkarklubb Andre organisasjonar 1 7. m a i ved ved REMA REMA på på Heiane Heiane Tlf. Tlf E-post: E-post: m a i

35 Ja vi elsker dette landet Bjørnstjerne Bjørnson Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem, elsker, elsker det å tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord! Og den saganatt som senker, senker drømmer på vår jord. Ja vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir. Også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir. Ullkroken Weldindustry logo???? Kom og se vår utstilling 1 7. på m a i Vabakkjen! Telefon Mobil m a i

36 Gud signe vårt dyre fedreland Elias Blix Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma. Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma. No er det i Noreg Haga atter mat dag med vårsol og song i skogen. Um sædet enn gror på ymist lag det brydder då etter plogen. Frisør So signa då Gud det Kirsten gode såd, Dahle Hystadvegen 43, 5400 Stord Postboks 200 til 5402 groren Stord Haga mat ein gong er mogen. Tlf Telefon: Telefax Frisør Kirsten Dahle Almås Maskinservice Advokatane i Borgen K. Steinsbø H. Brunborg N. D. Elde M.N.A. Pb Stord - Tlf Fax Hystadvegen 43, 5400 Stord Tlf Tlf: frisør og solstudio Heiane, telefon: m a i RISNES m a i

37 Oppstilling Borgartoget 1 Flaggborg 2 Stord Musikklag 3 Stord formannskap og kommunestyre 4 Stord Idrettslag 5 Leirvik Mannskor 6 Vennskapsforeningen Stord Comalapa 7 Stordkoret 8 Stord Røde kors 9 Leirvik Skulekorps 10 Seilforeningen 11 Stord Undervannsklubb 12 Judoklubb Stord 13 Stord Karateklubb 14 Songlaget Stordabuen 15 Stord Ungdomslag og Stord Folkedanslag 16 Langeland skulekorps 17 Frelsesarmeen 18 Leirvik bedehus 19 Krist kirka 20 Vestenfjeldske Revkroklag af Russen R Å D H U S E T S P A R E B A N K E N V E S T 1 7. m a i

38 m a i

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i 2 0 1 2 1 Kjære alle Stordabuer og gjester! I vakker vårdrakt kan me også

Detaljer

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7.

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7. 17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 1 7. m a i 2 0 1 1 1 17. maikomiteen helsar Så var det vår tur igjen. Stord Musikklag

Detaljer

17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:

17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 17. maikomiteen helsar Stord Musikklag har ein lang tradisjon med å ta på seg å arrangera

Detaljer

17. MAI ROMMETVEIT SKULE

17. MAI ROMMETVEIT SKULE 17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok Revidert juni 2015 Kjære klassekontakt! 17.mai er eit sikkert vårteikn. Det er foreldre i 5. klasse som steller til 17. mai ved Rommetveit skule. Ei god planlegging av

Detaljer

17. mai 2015 Sandnes PROGRAM

17. mai 2015 Sandnes PROGRAM 17. mai 2015 Sandnes PROGRAM 17. MAI-KOMITEEN 2015 Stående fra venstre: Hamid Amiri Sandnes innvandrerråd, Sondre Taraldsvik russepresident Kristoffer Birkedal utvalg for kultur og oppvekst, Per Øyvind

Detaljer

17. MAI MOELV 2015. Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted. Kr. 25,-

17. MAI MOELV 2015. Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted. Kr. 25,- 17. MAI MOELV 2015 Mo gård Ringsaker kommunes tusenårssted Kr. 25,- Velkommen til feiring av 17. mai på Mo gård Atter en gang er våren her, bjørka spretter og blomstene våkner til liv. Hører man godt etter,

Detaljer

17. mai 2015 PROGRAM OG SANGER

17. mai 2015 PROGRAM OG SANGER 17. mai 2015 PROGRAM OG SANGER Arrangører Flekkefjord Håndballklubb, Flekkefjord Kajakklubb, Flekkefjord Sangforening, Flekkefjord Gutte- og Pikekorps, Civitan, Hollenderbyens Dannede Duer, Flekkefjord

Detaljer

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015 17.MAI Stavanger 2015 INNHOLD 17. mai Stavanger 2015 Gud sign vår konge god... 3 Hilsen fra ordføreren... 4 17. mai-komitéen... 5 Eidsvoll, Fedrelandssangen... 6 Stavangersangen... 7 Grunnlovssangen...8

Detaljer

Kjære bygdefolk! Vi Vi gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Vel møtt! Hilsen hovedkomiteen 2012 2006. Birkeland Servicesenter

Kjære bygdefolk! Vi Vi gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Vel møtt! Hilsen hovedkomiteen 2012 2006. Birkeland Servicesenter Kjære bygdefolk! Gratulerer med dagen! La oss sammen vise at at vi vi er er glade glade over og å takknemlige leve i et fritt land over og å leve takknemlige i et fritt for land. den Vi friheten oppfordrer

Detaljer

HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009

HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009 Tillegg 28. mai HANDBALLFESTIVAL NR. 20 HANDBALL- FESTIVALEN PÅ STORD 2009 Camilla kjem, kjem du? Erling og Maria avlegg eiden Møt opp og sjå festivalopptoget, laurdag 30. mai! Det startar frå Leirvik

Detaljer

17. mai-avisa. For Vennesla og Hægeland 2012. Ungdomskonsert på idrettsplassen i år! Tilbakeblikk fra 2011... s. 14-15

17. mai-avisa. For Vennesla og Hægeland 2012. Ungdomskonsert på idrettsplassen i år! Tilbakeblikk fra 2011... s. 14-15 17. mai-avisa For Vennesla og Hægeland 2012 «17. mai-feiring; et vanvittig stress»... s. 4 Hægelandsprogrammet...s. 5 «Minner fra nasjonaldagen»...s. 6 Russehilsen...s. 7 Tilbakeblikk fra 2011... s. 14-15

Detaljer

17. mai NOTODDEN 2013 GRATULERER MED DAGEN ARRANGØR:

17. mai NOTODDEN 2013 GRATULERER MED DAGEN ARRANGØR: 17. mai NOTODDEN 2013 GRATULERER MED DAGEN ARRANGØR: 17.mai 2013 På nasjonaldagen serverer vi følgende meny: Forretter Dampet asparges med røkelaks og beurre blanc eller Chevreterte med tomatsalat, ristede

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

BREVIK 17. MAI 2008 ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI AS, 3950 BREVIK

BREVIK 17. MAI 2008 ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI AS, 3950 BREVIK BREVIK 17. MAI 2008 ALF JACOBSENS BOKTRYKKERI AS, 3950 BREVIK Program 2008.indd 1 13-05-08 16:20:39 17. mai-komiteen 2007 17. mai-komitéen består av foreldre til 6.- og 7.-klassinger. 2 Program 2008.indd

Detaljer

PROGRAM. 17. mai i Sarpsborg 2015. Sarpsborg - der barn og unge lykkes

PROGRAM. 17. mai i Sarpsborg 2015. Sarpsborg - der barn og unge lykkes PROGRAM 17. mai i Sarpsborg 2015 Sarpsborg - der barn og unge lykkes SARPSBORG ER SNART 1000 ÅR! Nasjonaldagen er alltid viktig, men neste år vil vi skape tidenes 17. mai-feiring i Sarpsborg. 1000 år er

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Snarøya Skole 17. mai 2015. Program for dagen

Snarøya Skole 17. mai 2015. Program for dagen Snarøya Skole 17. mai 2015 Program for dagen 17. Mai 2015 Dagens Program 07.00 Snarøya skoles musikkorps spiller på Langodden og marsjerer til Snarøya Skole 08.00 Flaggheising på skolen, Sjøspeideren og

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

17.MAI I KRISTIANSAND

17.MAI I KRISTIANSAND OFFENTLIG INFORMASJON PROGRAM 17.MAI I KRISTIANSAND Inneholder AKT nettbuss ruteplan for 17. mai for Kristiansand, Søgne, Sogndalen og Vennesla 2 17.MAI 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE INNHOLD Hilsen fra ordføreren

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2011 STORD ORIENTERING Sølvvinnarar i KM i Odda: Sveinung Rykkje, Bjarthe og Kenneth Westerheim I tillegg til dette resultatet med stafettlaget, vann Bjarthe gull i KM-Lang og i KM-Ultralang. Han

Detaljer