ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA. menighetsblad for NR. 3 OKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21."

Transkript

1 menighetsblad for NR. 3 OKT ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD GUD GIR VI DELER SATSING PÅ SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA

2 SIDE 02 menighetsblad for Åkra & Vea nr ÅKRA& VEA menighetsblad for Utgivelsesdato nr : desember REDAKSJONSKOMITÉ: Sigdis Ljøen Skaug, Astrid Follesøy, Karin Mannes, Magnus Tangen, Lars Harald Tjøstheim og Ove Sjursen. ØKONOMIANSVARLIG: Thomas Liknes ANNONSEANSVARLIG: Oddvar Skorpe STØTT MENIGHETSBLADET: Bladkonto: Bankgiro nr BLADETS ADRESSE: Menighetsbladet for Åkra & Vea Åkra Menighetskontor Postboks Åkrehamn Tlf Fax STØTTEANNONSER - PRIS: Standardstørrelse kr. 800,- pr. år Dobbelt størrelse kr. 1600,- pr. år GRAFISK FORMGIVING OG TRYKK: KARMØY TRYKKERI AS FORSIDEBILDE: Logo for trosopplæring BAKSIDEBILDE: Magnus Tangen Veit du om nokon som ikkje får menighetsbladet? Ver snill og gi beskjed til menighetskontoret. Besøk nettsidene våre: E-post-adresse til menighetsblad for åkra og Vea: Andakt Av Henning Liknes SKAPERVERKET Etter en flott sommer begynner vi å fornemme at høsten er i anmarsj. Blomster og trær er i ferd med å gå i opplag for i år, samtidig som at noen begynner så smått å forberede seg til neste år. Mye grønt overvintrer, mens noe dør. Du verden så heldige vi er som får bo i et land som har fire årstider med hver sitt særpreg og med et skaperverk som i stor grad fornyer seg selv uten at du og jeg trenger å gjøre noe. Om du ikke allerede har brukt tid til å undre deg over skaperverkets fornyelse, vil jeg anbefale deg å gjøre det. Jeg blir mer og mer forundra og imponert over hvordan hele skaperverket henger sammen. Hvor planmessig det er og hvordan skaperverket fornyer seg. Uansett hvilken tilnærming du har til hvordan verden er blitt til, så vil du ha stor nytte av å STOPPE OPP noen minutter og tenke over hvordan skaperverket er bygget opp og satt i system. Skulle skaperverket, som noen hevder, ha blitt til ut av en eksplosjon, så må det være lov å stille spørsmål om det er mulig. For resultat av en eksplosjon, minner lite og ingenting om system og orden, snarere tvert imot. Skaperverket vi har gleden av, vitner om det motsatte. Det er orden og satt i system. Bare ta deg litt tid til å lese Bibelens første blad så får du vite mer om hvordan det hele ble til. Samtidig vil jeg si at det kan til tider være vanskelig å komme til rette med en logisk og fornuftig forklaring med en skapermakt utenfor vår tankeverden. Men på bakgrunn av det jeg ser skje i skaperverket så våger jeg å tro på Bibelens Gud som skapte og som fortsatt skaper. Guds gode vilje avspeiles i alt det skapte, det er opp til oss mennesker om vi vil bruke det skapte til noe godt. Når Gud skapte deg og meg, var det på bakgrunn av hans godhet. Han ønsket at du også skulle få gleden av å tjene han, og glede deg over livet. Hans kjærlighet til deg og meg skulle du og jeg få gleden av å overføre til vår neste og på den måten tjene hverandre. Paulus sier det slik: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserbrevet Utfordringen ligg hos deg til å våge å vise nestekjærlighet ved å rekke ut din hånd og du vil erfare Guds rike velsignelse som han gir til enhver som påkaller hans navn. H.L. Foto: Lars Harald Tjøstheim Telefonnummer til Åkra kirkesenter Servicetorget Thor André Lindstad, kapellan Åkra/sokneprest Ferkingstad Lars Harald Tjøstheim, sokneprest Åkra / Ove Sjursen, sokneprest Vea / Henning Liknes, daglig leder / Kjellaug Berg, kirketjener Paul Leithaug, kantor Åkra/Vea / Jostein Myklebust, Åkra kirkesenter Hans Jakob Prestvik, menighetspedagog Åkra / Lisbeth Haaheim, Diakon Åkra/Vea / Miriam Kristoffersen, trosopplæringsmedarbeider Vea

3 menighetsblad for Åkra & Vea nr NYANSATTE 03 SIDE Hans Jakob Prestvik Han er begynt alt, vår nye menighetspedagog. Det vil i praksis si kateket/trosopplærer med undervisningsansvaret i menigheten. I sommer skedde det mye angående ansettelser, så Menighetsbladet får følge opp i etterkant. En god nyhet lar seg presentere selv om flere har fått det med seg allerede. Hans Jakob er 30 år gammel, opprinnelig fra Kongsvinger i Hedmark, men har bodd de siste åra i Skudenes. Han er gift med Laila (født Eike) og har to barn, Håkon Angel og Elias. Hans Jakob er utdanna barnevernspedagog fra Stavanger og har bakgrunn fra menighetsarbeid i Sandnes og Stavanger. Han har arbeidet 2 år i barnehage, og de siste 3 åra vært knytta til Karmøy DPS i arbeid med unge rusmisbrukere. - Nye utfordringer, sier Hans Jakob om at han nå går inn i kirkelig tjeneste. Han kjenner kirka og oppgavene fra før, men er helt klart spent og ydmyk. - Fint å få jobbe med yngre ungdom, forteller Hans Jakob, som er klar over nøkkelrollen som konfirmantarbeidet kan spille i en menighet. En alder der unge mennesker som har fulgt sine foreldre mer og mer skal finne sin egen veg i liv og tro. Fint å møte dem da. Hans Jakob, får et hovedansvar for hele konfirmantarbeidet i Åkra sokn, og underviser frilufts- og KRIK-konfirmanter. I tillegg blir han en ansvarlig for planarbeidet fram mot 2016, da menighetens Trosopplæringsplan skal foreligge. Før det vil unge og eldre møte Hans Jakob i mange sammenhenger i Åkra kirke. Ta godt imot ham. Selv om han har vært i tjenesten ei stund allerede, gleder vi oss til å markere, innsette og be for ham i Lysmessa i Åkra kirke 1.søndag i advent. av Lars Harald Tjøstheim Øystein Fossland Øystein begynner snart som Trosopplæringsarbeider i Åkra menighet. Da Åkra sokneråd fikk finregnet på friske midler til trosopplæring, plusset på med givertjeneste, og kombinert med 20 % kirketjeneroppgaver i Veavågen slo vi til i sommer og kunne utlyse en ny stilling helt i rette tid for vår nye mann. Øystein er 42 år gammel. Familiebakgrunn i Frelsesarmeen har gjort at oppvekst og dialekt er sammensatt. Trønder fra Namsos, men med Haugalandet som bosted i flere perioder, senest fra 2003 og til nå. Han er gift med Sunfrid Helgadottir i Gong fra Færøyene og har to barn, Even og Ranja. Ut på tur, med kokekar og kledd for friluft. Det er et av kjennetegnene til Øystein og familien, gjerne fotoapparatet er gjerne med. Øystein er utdannet sykepleier. Han har noe utdanning fra Frelsesarmeen, har vært omsorgsarbeider, og han har gjennom flere år arbeidet ved Karmøy DPS. - Lengselen etter å arbeide på heltid med mennesker og kristen tjeneste har vært der. Kollega ved Karmøy DPS, Hans Jakob har også påvirket. Nå begynner de altså begge i Åkra menighet. - Trosopplæring i Den norske kirke høres ut som en kjempemulighet for hele samfunnet og den enkelte. Øystein ser verdien av både kristen tro og kristen kultur, og han gleder seg til å være del av denne satsingen. Er nok ganske spent og ydmyk, sier Øystein, - men jeg vil dette og ser fram til å bli kjent med felleskapet jeg skal arbeide i. Øystein tiltrer 1.desember som trosopplæringsarbeider. Kanskje møter du ham i kirketjeneroppgaver i Vedavågen også. Helt sikkert vil alle som blir med i kirkas nye storsatsing på Trosopplæring, møte han på Åkra. Her skal mange delta, være givere og forbedere! Vær gjerne med på markeringen i Lysmessa 1.søndag i advent, da våre nye medarbeidere innsettes. av Lars Harald Tjøstheim

4 SIDE 04 Miriam Kristoffersen har fått utvidet stilling som trosopplæringsmedarbeider. Miriam ble presentert i Menighetsbladet nr 3/2013, som nyansatt trosopplæringsmedarbeider i Vedavågen menighet i en 40% prosjektstilling over to år. Hun har nå fått utvidet sin stilling med ytterligere 40% som fast ansatt trosopplæringsmedarbeider. Hun har blant annet ansvar for å lede arbeidet med utarbeidelse av menighetens lokale trosopplæringsplan, sammen med trosopplæringsutvalget. Utvalget er på plass med følgende medlemmer: Frode Fidjeland Solveig Skorpe Inger Lise Vik Mathiassen Sigbjørn Svendsen Ove Sjursen Miriam Kristoffersen FAKTA Menighetene i Karmøy prosti ble innlemmet i trosopplæringen i 2014, som et av de siste prostiene i bispedømmet. Menighetene har fått utfordringen med å lage en helhetlig trosopplæringsplan som omfatter alle døpte i alderen 0-18 år, og som har sikte på å favne 75% av hvert årskull med tiltakene som skal utarbeides og innføres. Menighetsrådene er i ferd med å opprette trosopplæringsutvalg, som skal jobbe med utarbeidelse av plan og organisering av nye tiltak. Mange flere ulønnede medarbeidere vil bli invitert til å være med og delta i gjennomføringen av denne spennende og viktige reformen. Åkra menighet er tildelt midler på ca ,-, Vedavågen menighet ca ,- Disse midlene beregnes brukt til ansettelser (Se annet sted i bladet), og til materiell og gjennomføring av trosopplæringstiltakene. Størst av alt Trosopplæringens innhold «STØRST AV ALT» fokuserer på barnets plass i Guds rike og på tro, håp og kjærlighet som kjernen i trosopplæringen. Formålet for trosopplæringen er å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro gir kjennskap til den treenige Gud bidrar til kristen livstolkning og livsmestring utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0 18 år, uavhengig av funksjonsevne. «GUD GIR VI DELER» er satt som overskrift på Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Vi deler er uttrykk for at hele menigheten er et lærende fellesskap. Opplæringen må bære preg av totalformidling, der kunnskap og opplevelser i menighet og hjem gir læring i og av fellesskapet. VI DELER tro og undring VI DELER kristne tradisjoner og verdier VI DELER opplevelser og fellesskap VI DELER håp og kjærlighet Visjonen er en raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.

5 05 SIDE Skolestarterne Et av de første tiltakene til den nye trosopplæringsarbeideren på Vea, Miriam, var samlinger for de nye førsteklassingene. Få uker etter skolestart ble skolestarterne invitert til kirka, og mange av dem møtte sammen med en eller begge foreldre. Samlingen begynte i kirkerommet med at de fikk høre fortellingen om Sakkeus. Så fikk de enkel servering (boller og brus). En god økt med valgfri aktivitet hørte også med, før samlingen ble avsluttet rundt lysgloben, der alle elevene fikk tenne et lys som en bønn til Gud for barn som ikke har det like godt som barna på Vea. Det blir tre slike samlinger. Andre samling er også avviklet. Der var temaet Gud som Skaperen. av Astrid Follesøy

6 SIDE 06 menighetsblad for Åkra & Vea nr SMÅPLUKK Vedavågen menighetsråd: Korsamarbeid mellom Vedavågen og Åkra. Sola Fide. Jostein Myklebust har sagt ja til å dirigere koret Sola Fide 2014/2015. Endring av støtte til NMS misjonsprosjekt. Fra høsten 2014 så støtter en NMS misjonsprosjekt i Tallin, Estland. Oppstart av familiekor nå i høst. 2 samlinger i høst Tildeling av trosopplæringsmidler medfører at Miriam Kristoffersen øker sin stilling fra 40 til 80% fra august Greg Sørby har sluttet som renholder. Ruth Herborg Hemnes vikarierer fram til 1. des. når ny renholder er på plass. Navn, Øystein Fossland. Menigheten retter en varm takk til Greg Sørby. Bispevisitas i Vedavågen i mai Trosopplæringsutvalget er oppnevnt og starter arbeid med planarbeid nå i høst. Åkra sokneråd Flygelet er på plass og innviet. Det er fortsatt mulighet til å gi en gave som vil bidra til å dekke restbeløpet på ca. kr som en har lånt av andre menighetsmidler. Gaver kan overføres konto: Ny menighetspedagog/trosopplærer, Hans Jakob Prestvik, er på plass. Startet 15. sept. Han overtar etter Greg Sørby som starter i ny jobb i Kopervik menighet. Takk til Greg finnes et annet sted i bladet. Korsamarbeid mellom Vedavågen og Åkra. Sola Fide. Jostein Myklebust har sagt ja til å dirigere koret 2014/2015. Bispevisitas i Åkra i mai Fellesmøter okt. i Åkra kirke. Trosopplærer i 80%, Øystein Fossland, starter 1. des. Dugnad i Åkra kirke 8. nov. Det hadde vært flott om du kunne setta av tid denne dagen til noe dugnadsarbeid i kirken. Har du spørsmål? Ta kontakt med adm.leder Henning Liknes Tlf Takke- og bønneemner Vi takker Herren for: Alle ansatte og frivillige som arbeider i menighetene våre, denne gangen særlig for nye trosopplæringsmedarbeidere En flott sommer som gir overskudd til ny innsats Alle som finner veien til gudstjenester og andre arrangementer Vi ber til Herren for: Arbeidet i søndagsskolene i alle forsamlingene i bygdene våre Konfirmantene, at de får møte menigheten på en god måte og bli bedre kjent med Jesus, slik at de kan velge ham gjennom livet. Alle som sliter med fysisk og psykisk sykdom eller andre vansker, og vi ber om at vi må bli flinkere til å se hvem som trenger særlig omsorg. Fellesmøtene på Åkra oktober Det er igjen tid for fellesmøter for Pinsen, Åkra kirke, Åkra Bedehus, Saron og Ljosheim. I år vil møtene finne sted i Åkra Kirke. Program: Fredag 17. oktober Kl Åpningsmøte. Med bl.a. Åkra Felleskor. Kl Ungdomstreff med åpent hus etterpå. Taler på kveldsmøter og ungdomstreff blir Sølve Salte. Lørdag 18. oktober kl Familiemøte. Oddrund Vea taler. kl Møte kl Ungdomstreff med åpent hus Søndag 19. oktober rundes det hele av med avslutningsmøte kl Fellesmøtene på Åkra har egen Facebookside, følg med der.

7 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE Min song Karin Mannes 1.Ved Jesu føter ei stille stund Når orda kjem frå hans eigen munn, Når eg med Jesus åleine er, Då er det hugnad å leva her. 2. Kvar finst ein fagrare stad på jord! Kvar høyrest visare sanningsord? Når eg med Jesus åleine er, Då ynskjer eg ikkje meire her. 3. Her må det tunge og vonde fly, Her vert eg alltid i striden ny, For eg med Jesus åleine er, Den største løyndom får løysing her. 4. Så lat då koma kva koma vil, Eg veit den stad eg skal springa til. Der eg med Jesus åleine er. Kven kan då standa imot oss her? 5. Og snart så kjem ho, den stunda kjær Då eg skal sjå honom slik han er. Då eg med Jesus i himlen er Og talar med han som aldri her. Då eg var ei jente på 7-8 år, lærte eg meg to av songane i Songboka: Ved Jesu føter og Skal vi møtes hist ved floden. Desse song eg til folk som kom på besøk, viss mamma spurde. Eg måtte sitja godt gøymd bak benken eller ein stol eg var så blyg! Kan ikkje hugsa at eg tenkte så mykje over teksten, eller kvifor eg lærte nett dei songane. Eg likte berre godt å syngja dei. Etter eg blei vaksen, er det helst Ved Jesu føter som har blitt brukt. Som allsang, sunge av meg sjølv, eller lese som eit godt dikt. Teksten vart skriven av Matias Orheim i Han blei fødd i 1884, døydde i 1958 og var forkynnar og forfattar. Eg hugsar eg var på Bedehuset her på Vea og høyrde og såg han. Matias Orheim var blind og han spelte på flasker. Det gjorde inntrykk på ei lita jente! Når eg tenkjer på songteksten nå, er det Jesus sitt møte med systrene Marta og Maria som kjem for meg. Den aktive, travle, praktiske Marta som vil at folk som kjem på besøk, skal ha det meste og det beste som er i huset. Eg trur ho set si ære i å varta opp besøkjande på ein flott måte. Maria er kanskje meir interessert i korleis gjestene har det og vil heller snakka med dei. Tru om Jesus er meir glad i Maria? Sjølv om han seier at Maria har vald den gode delen, så står det i Johs.11,5 : Jesus heldt mykje av Marta og syster hennar og Lasarus Me er nok mange travle Martaer rundt om både damer og menn. Me trivst best med å gjera noko praktisk - for andre, for menigheten vår og for Jesus. Det eg trur er viktig det viktigaste- er at me ofte ladar batteria våre Ved Jesu føter.. og med Guds ord. Ei helsing til alle Martaer og Mariaer : Jesus held mykje av deg! Sorggrupper Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre. Vi planlegger å starte følgende grupper i løpet av høsten/vinteren: Ungdom ( klasse) som har mistet nære pårørende. Kvinner/menn som har mistet ektefelle/samboer. Foreldre som har mistet (store) barn. Voksne som har mistet foreldre/søsken. Grupper startes opp når det er nok deltakere. Ta kontakt for informasjon, påmelding og for å melde ønsker om grupper! Den Norske kirke: Haugesund: , Tysvær: , Karmøy: ,

8 SIDE 08 Misjonsvindu Planlagt kirkebygg i Mustamäe Planlagt kirkebygg i Mustamäe Vedavågen menighet har valgt nytt misjonsprosjekt MENIGHETSPLANTING I ESTLAND Under 20 prosent av befolkningen i Estland tilhører et kirkesamfunn. Derfor er vi med å bygge menigheter i Europas mest sekulariserte land. Sekularisering: 50 år under kommunistregime har gjort at kirken mistet sin naturlige plass i samfunnet. Estland er det mest sekulariserte landet i Europa, og under 20 prosent av befolkningen har tilknytning til et kirkesamfunn. Derfor vil vi spre evangeliet, møte mennesker og bygge kirker i Estland. Menighetsplanting: Prosjektet handler om å støtte de to nyplantede menighetene i Saku og Mustamäe. Prosjektet består av dåps- og konfirmasjonsopplæring, ledertrening, barne-, ungdomsog familiearbeid. Prosjektet støtter også prest, misjonærer, ettåringer og det kristne magasinet Pluss. Byen Mustamäe har innbyggere og ligger utenfor Tallin. I nabokommunen til Tallin ligger Saku. VI VIL VÆRE MED OG SE EVANGELIET SPRE SEG I ESTLAND! Tiina Klement, prest i Mustamäe menighet Fra gudstjeneste i Mustamäe menighet Foto: Leif Sørensen SOMMERTUR til Røldal og Sauda Den 12. juni var det 15 stykker fra Åkra menighet som dro på tur. Kjøreturen gikk gjennom kjent landskap, gjennom Ølen, Etne, Åkrafjorden, Seljestad og til Røldal. Ved Stordalsvatnet var det en frisk rast med smørbrød og lapper som Sigrun Fagervik hadde laget. I Røldal fikk vi en omvisning i stavkirken frå 1200-tallet. I kirken hadde diakon Lisbeth S. Haaheim en andakt. Fv.520 fjellovergangen mellom Røldal og Sauda var akkurat åpnet, masse snø. En opplevelse fra høgfjell til fjord. På Sauda fjordhotell, et gammelt herregårdshotell fra 1914, fikk vi servert en nydelig middag og karamellpudding til dessert. Vi sang og vitset i bussen. Før vi var tilbake til Åkra, tok vi oss tid til en rast med wienerbrød og kaffe. av diakon lisbeth skilhagen haaheim

9 Takk til kateket Greg 09 SIDE Vi må takke Greg! Noen ganger skjer endringer raskt. I sommer og høst kom nye undervisningsstillinger på plass i menighetene på Karmøy. Greg ble tilsatt i ny 100% stilling i Kopervik. Her på Åkra hadde han en delt løsning. Rakk bare å organisere oppstart for nye konfirmanter, før han er i gang i Kopervik i høst. I Åkra menighet kjenner vi derfor at han må ha en tydelig takk i Menighetsbladet, for mange i menigheten har fått møte Greg mens han har gjort tjeneste her. Gregory Scott Sørby, navnet røper bakgrunnen fra Seattle. Han har lenge vært engasjert i menigheten. Likevel var det et viktig veivalg for Greg å gå inn i heltidstjeneste i For medarbeiderne har det vært forfriskende å oppleve Gregs holdning. Med stor energi har han kastet seg inn i videreutdanning ved Menighetsfakultetet, satt seg inn i planer og tenkning i Den norske kirkes trosopplæring, og vært klokkeklar på verdiene vi forvalter som ei dåps-, Trosbekjennelse-/Fadervår- og gudstjenesteorientert kirke. Med litt annen bakgrunn, og fortsatt litt fersk i dette, har Greg begeistret minnet alle om hvor godt det er å ha sin kristne tro, ikke bare i følelsene, men også i solid innhold og felles kunnskap. Det har vært godt for meg! forteller Greg, som i forkynnelse og undervisning har delt ærlig fra sin egen historie og veg. Konkret har Greg arbeidet med å fornye og organisere konfirmantopplegget, og har knyttet grupper til G18 og andre gudstjenester. Han har vært inne i skolegudstjenester. Han har engasjert seg i Ungdomsklubben. Og han har startet opp MILK, et lederkurs for fjorårskonfirmanter. Noen kirketjeneroppgaver på Vea har han også hatt. Nå får han anledning til å arbeide konsentrert i hel stilling i Kopervik menighet. Fortsatt Åkrabu og kirkemann, med tjeneste i Kopervik framover. Takk og Guds velsignelse til Greg og familien! For stab og sokneråd Lars Harald Tjøstheim Foto: Leif Sørensen Foto: Leif Sørensen

10 SIDE 10 menighetsblad for Åkra & Vea nr DÅP OG DÅPSGLEDE Foto: Sissel Rosberg Kristoffersen Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet, skriver salmedikter Svein Ellingsen. Og om det som skjer når vi bærer det mest dyrebare vi eier til dåpen, skriver han: Det at vi får bære et hjelpeløst barn inn i kirken, der det er ventet, er et sterkt vitnesbyrd om hva det kristne evangelium vil si oss: Det finnes et sted i verden hvor vi blir tatt imot, uansett hvor svake vi er, uansett prestasjoner og posisjoner. På en sterk og talende måte forkynner barnedåpen at vårt menneskeverd ikke har sin grunn i hva vi har eller hva vi gjør, men i hva vi er: skapt av Gud elsket av Gud oppsøkt av Gud Dåpens første ord er GAVE. Dåpen handler om ufortjent nåde, om guddommelig godhet. Hver dåpshandling er en demonstrasjon av Guds frelse: troen er ikke noe vi selv kan prestere, men noe Gud gir. For 90 år siden ga Ludvig Hope ut en bok som beskriver dåpen som gave på en måte som fortjener å bli tatt fram igjen. I kapitlet Dåp skriver han i Mot målet: Mitt personlige syn er dette: Jeg er en kristen. Jeg har gitt mitt liv til Kristus og vil være hos ham, i livet, i døden og i all evighet. Da så Gud ga meg barn, sa jeg til ham: Jeg takker deg for barnet du gav meg, jeg vet det er en stor og ansvarsfull gave. Nå vil jeg gi barnet til deg, likedan som jeg har gitt meg selv til deg. Jeg kan ikke frelse barnet, men du kan, og her er det, Herre. Du har sagt at vi skal gjøre folk til dine disipler ved å døpe dem og lære dem, og det vil jeg nu gjøre med mitt barn. På ditt ord vil jeg døpe det til deg inn i ditt rike, der hvor også jeg av nåde er, og ved den samme nåde vil jeg prøve å LÆRE barnet mitt din vilje. Jeg lærte dette på nytt da jeg skulle døpe vårt tredje barnebarn i fjor høst, og tenkte: Så enkelt kan også jeg si det i dåpssamtalen. Og så enkelt sa jeg det! Jeg fikk i mars 1950 min dåp uten å ha gjort noe for å fortjene den, og uten å forstå den der jeg lå i mors armer. Som en gave fikk jeg den. Den første gaven vi alle har fått uten å gjøre noe for det, er livet vårt. Vi fikk livet, fordi Gud ville det slik. Dåpen del i Guds frelse handler om å få del i Guds kjærlighet, i det nye livet. Dåpen er kjærlighetens første sakrament. Gud vil det slik! Dåpen er en radikal Gudsgjerning med mennesket: Jeg blir døpt inn i Kristi kropp, inn i min lokale menighet og i den universelle kirke. Derfor er det jeg stemmer ekstra sterkt i når jeg aner dette perspektivet ved hver dåpsfest: Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftes-ord ved døpefonten, dåpens lys forblir når livet slukner. Dét er den dypeste grunn til min dåpsglede. av ErliNg J. Pettersen, stavanger biskop

11 menighetsblad for Åkra & Vea nr INSPIRASJONSKVELD I ÅKRA KIRKE SIDE 11 Kvelden ble avsluttet i kirkerommet med salmesang, nattverd og bønn. Gud gir- vi deler, anskueliggjort ved å holde om hverandre i avslutningssangen. Foto: Knut Skaug Nøkkelpersoner og ansatte fra alle arbeidslag var 9. september samlet i menighetssalen med god mat, kjekt program og samtale om hva som gir oss inspirasjon. Ny menighetspedagog fra 15. september ble presentert. Særlig når vi i år får nye medarbeidere, var det viktig å samles om trosopplæringsarbeidet. Et betydelig arbeid er knyttet opp til Åkra kirke, og det er mange som har viktige oppgaver her. Vi står sammen om å gi barn og unge opplæring i den kristne tro. Men det er ikke ofte vi får oppleve et felles måltid og inspirasjon ved det. Foto: Knut Skaug Foto: Knut Skaug En utfordrende oppgave til hver enkelt i grupper var å tegne noe fra en inspirerende opplevelse i nær eller fjern fortid. Etterpå skulle dette deles med de andre i gruppa. Det kom da tydelig fram at vi er unike og ulike; vi opplever også inspirasjon ulikt. Daglig leder, Henning Liknes, ledet en panelsamtale rundt tema inspirasjon. Denne kvelden ønsket soknerådet å få fram hva som kan inspirere oss, hvordan få del i inspirasjonen og hvordan gi den videre. Ordet inspirasjon kommer fra latin inspirare, og betyr blåse, puste, ånde inn i eller åndedrag. Det stammer fra en tidlig oversettelse av 2. Tim. 3,16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud.. Ordet er inspirert av Gud. Vi blir inspirert av Ordet slik at det skaper i oss det som det nevner. Vi blir også inspirert av skaperverket eller noen som er blitt inspirert. Det er ofte andre mennesker til stede der vi blir inspirert. Engasjement og begeistring hos andre inspirerer, stimulerer og motiverer oss til åndelig eller kunstnerisk virksomhet i menigheten. av Sigdis Ljøen Skaug

12 SIDE 12 menighetsblad for Åkra & Vea nr J. C. MELHUS GULLSMEDER - DIPL. GEMMOLOG F.G.A. Skudeneshavn Åkrehamn SKUDENESHAVN 4270 ÅKREHAMN Din Mestergullbutikk på Karmøy TRILLETREFFET I ÅKRA KIRKE Åkrehamn, tlf Alt i musikkinstrumenter, lyd- og lysutstyr til private, forsamlingslokaler/institusjoner med mer. Din blåreseptleverandør Inkontinens, stomi, kateter, sår, brystproteser Gratis hjemkjøring Vestheimvegen 35, 4250 Kopervik Tlf: Det er naturlig å se Trilletreffet i Åkra kirke som en del av trosopplæringen hvor det heter GUD GIR VI DELER. Vi deler bibelfortellinger, lytter, samtaler, synger og dramatiserer. Vi blir kjent med Bibelen ved å bruke den. Vi lærer om bønn, og vi ber til Gud. På Trilletreffet kan vi dele dette fordi Gud hver dag er den som deler med oss først. VI DELER også opplevelser og fellesskap. VI DELER håp og kjærlighet. Størst av alt Veakrossen, tlf Stikkord er: Samhørighet, gjensidighet, gi og ta, deltaking og delaktighet Vi kan ikke bare snakke om kjærlighet. Vi må gjøre det! AVDELINGSKONTOR: Rådhusvegen 11 13, 4270 ÅKREHAMN Tlf Fax E-post: I Trilletreffet skal alle barn bli sett, og de skal bli nevnt ved navn. Det unike med dette tilbudet er at barnet er i sentrum og at det skapes en helt spesiell fysisk kontakt mellom foreldre og barn. Når barn har det vanskelig, er det gode møteøyeblikk som skaper positiv utvikling og samhørighet mellom barnet og omsorgspersonen. Den utviklings- og trospedagogiske intensjon er blant annet å si: Du er gull verdt, du er skapt av Gud. Barna hører til i kirka fra fødselen av. La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til, sa Jesus (Markus10,14). Han brukte barna som forbilde for oss. Dette budskapet går til den voksne så vel som til barnet. Gjennom opplevelser og aktiviteter i Trilletreffet kan vi legge til rette for en trosopplæring som preges av totalformidling og gir helhetlige læringserfaringer gjennom en integrering av bibelfortelling med undring, samtale og sanselek. Fem grunnleggende dimensjoner som er nødvendig for god foreldreatferd og gode korrigerende erfaringer: Engasjement, struktur, utfordring, omsorg og lek. Tiltaket kan bidra til å gi foreldrene tro på egen funksjon i oppdragelsen. Lære sanger og bønner til bruk i hjemmet, bli tryggere på innholdet i den kristne tro. av Sigdis Ljøen Skaug Frilek Barna leker mens de voksne snakker sammen PB ÅKREHAMN Tlf

13 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE 13 Voksne med små eller store førskolebarn er velkommen til samling hver tredje onsdag i kjellerstova i Åkra kirke. De neste datoene i høst: 8. oktober, 29.oktober, 19.november og 10.desember Program: Samlingsstund med sang og fortelling fra Bibelen Måltid med medbrakt niste. Drikke blir servert. Tannlege Fiskå og Hallaråker as Tannlege M.N.T.F. Ringv Åkrehamn Tlf Verdier skapes lokalt Åkrehamn, tlf Samtalestund og frilek. De voksne snakker sammen og barna er opptatt med frilek. Leikestund mellom barnet og den voksne gir her og Lokal nå -opplevelser verdiskaping med engasjement er et hovedmål for oss i SpareBank 1 og gode møteøyeblikk. SR-Bank. Og ingen skaper større verdier enn overskuddsmennesker som får anledning til å utfolde seg. Måltid Niste tas med. Drikke blir servert. I en årrekke har vi støttet lokal kultur og idrett. Vi gjør det fordi slike aktiviteter skaper uerstattelige verdier på lokalplanet. Verdier som gjør samfunnet vårt verd å leve i. Fordi kultur, idrett og utfoldelse gir oss et samfunn som preges av overskudd. Langt utover det økonomiske. as Rim/regle med bevegelse Klappe kake klappe kake, bakermann Bak meg en kake så fort du kan, Rull den og stek den som en bolledeig, Sett den I ovnen I en fei. Ertepose La en liten ertepose falle fra den ene sitt hode og ned i den andre sine hender. Den voksne hjelper barnet med å fange posen i hendene når hun lar den falle fra hodet, med ordene Klar ferdig gå. Bytt roller, så barnet lar erteposen falle fra sitt hode. (Den voksne stimulerer kroppslig koordinering, forventning og sanseerfaring i et enkelt og nært kontaktfelt.) Borte-tittei lek for de minste barna. ( Den voksne stimulerer barnets lekelyst og overraskelse følelsesmessig.) Håndtårn Den voksne og barnet skifter med å legge ei hand øverst i bunken. Kan også utføres nedenfra, så hver part legger ei hand nederst i bunken. Den voksne styrer rytmen. Den voksne bruker øvinga til først å etablere rytmisk motorisk avstemming og deretter til å regulere begeistringen (hastighet og styrke) opp og ned innenfor barnet sin kapasitet. Karateslag i avispapir Den voksne holder ei avisside fram, og barnet slår den i stykker med et håndkantsslag midt på. Denne leken brukes til å øke nivået av begeistring i en styrt form og til å gi barnet en opplevelse av styrke, mestring og en akseptabel måte å bruke aggressiv kraft på. Øvelsen kan gjøres vanskeligere ved å bruke flere avissider om gangen. TV aksjonen 2014 Vann forandrer alt Søndag 19. oktober har Kirkens Nødhjelp TV-aksjonen sammen med NRK. OPTIKEREN I ÅKREHAMN Medlem N.O.F. Tlf Kopervik Åkra Skudenes Torgunns BARNEKLÆR Utleige av dåpskjoler Åkrehamn Tlf Tlf Tlf Fax Tlf Fax Postboks 204, 4296 Åkrehamn

14 SIDE 14 menighetsblad for Åkra & Vea nr Dato + HVEM Amfisenteret krehamn Tlf Kl 44 = Snakkes! Kontakt meg gjerne før om du lurer på noe BØHN REGNSKaP as Rådhusvegen Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 94, 4296 Åkrehamn t bohn-regnskap.no Telefon P.O.BOX P.O.Box 115 N-4296 ÅKREHAMN krehamn Fagmøbler Åkrehamn Krossen, 4270 Åkrehamn Tlf Fax Åkrehamn Tlf Fax Karmøy Begravelsesbyrå Normisjon Gudstjenester i ÅKRA & VEDAVÅGEN menigheter VELKOMMEN I ÅKRA MENIGHET 5. oktober kl Gudstjeneste med dåp og nattverd (12. oktober ingen gudstjeneste Åkra se Vedavågen) 19. oktober kl Fellesmøteavslutning 26. oktober kl Bots- og bededagsgudstjeneste med dåp. 2. november kl Allehelgendag. Dåp, nattverd og minnemarkering. 2. november kl Åkra gamle kirke. Minnegudstjeneste. 9. november kl Gudstjeneste med dåp. Utdeling av 5.klasse-Bibel. 16. november kl Gudstjeneste med dåp. Bibel til 4-åringer. 23. november kl G18 gudstjeneste med nattverd 30. november kl Lysmesse med konfirmanter. Innsetting av medarbeidere. 7. desember kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 14. desember kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 21. desember kl Gudstjeneste med dåp og nattverd 24. desember kl Åkra bu- og behandlingsheim. Julaften. 24. desember Kl og Julaftengudstjenester 25. desember kl Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd 31. desember kl Nyttårsaften med nattverd. VELKOMMEN I VEDAVÅGEN MENIGHET 12.oktober Kl Gudstjeneste med nattverd. Tema: Det er forskjell på folk 26. oktober Kl Høsttakkefest, bibler til 5. klasse. Tema: Fisk og brød 2. november Kl NB Allehelgensdagsgudstjeneste med nattverd 16.november Kl Gudstjeneste med dåp. Tema: Godhet for alle? 30.november Kl LysVåkengudstjeneste med dåp og nattverd 14. desember Kl Gudstjeneste med dåp 24. desember kl Vea sykehjem. Julaften. 24. desember Kl og Julaftengudstjenester 25. desember Kl juledagsgudstjeneste med dåp og nattverd Døgnvakt: / / Haraldsgt. 119, Hgsd Regnbuelandet Søndager kl i Åkra kirke 19. oktober oktober oktober 2014 Helgestart (fredag kveld) 9. november november november november WEEKEND Strikkekafe Vedavågen kirke Onsdag 1. oktober kl Onsdag 29. oktober kl Onsdag 3. desember kl EIN EKTA LOKALBANK ÅKREHAMN VEDAVÅGEN KOPERVIK SKUDENESHAVN Telefon ÅKRA KYRKJELYD Terje Rossland Kaj Carl Christensen Kurt Fjell Hanna Simonsen Johan Arnt Salvanes Harry Thorbjørn Orefellen Margit Søllesvik David Trælhaug DØDE Gunvor Ånensen Gudrun Marie Tangen VEDAVÅGEN KYRKJELYD: Ella Kristine Severinsen Eldbjørg Dagrun Skeie Margit Kristine Kloster Jenny Nilsine Knutsen

15 DØPTE menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE 15 ÅKRA MENIGHET: Rina Terese Ferkingstad Leah Li Fjell Mariell Li Smelvær Haley Stange Alvin Simonsen Ånensen Fredrik Sævareid Haugeberg Lydia Stonghaugen Larsen Silya Eliassen Liknes Elise Tufte Presthammer Einar Mannes John-Kristoffer Opheim Adelen Mørk Offerdahl Marius Andre Bjørnerud Eriksen Nathalie Husebø Gustavsen Henrik Larsen Philip Hauge Maartmann Olivia Langåker Tveita Jonas Dagsland Lie Sofia Færøvik Alfsvåg Minea Synnøve Bennett Saga Jesper Sandhåland Ånenesen Viktor De Souza -Efteland Eva Viktoria Efteland Matias Olsen Gustavsen Emma Idsø Lukas Andre Fjermedal Jacobsen Sofie Sjøen Mio Leonard Salvanes Snørteland VEDAVÅGEN MENIGHET: Evan Blavik Olai Boge Fredrik Ytreland Susort Erica Eide Bennett Philip Eide Bennett Sara Mathea Kallevåg Martin Ovesen Mæland Erik Ovesen Mæland Matias Olsen Gustavsen Ann Heidi Hausbakk David Lekven Ånensen Karen Lekven Ånensen Tlf , Åkrehamn. 2. etg Amfi VEDAVÅGEN Tlf ÅKRA KYRKJELYD: Tone Iren Kristoffersen og Mats Gjermo Schønning Iselin Karina Sterri Rundhaug og Ronny Nordstokke Aina Nes Kvinnesland og Trygve Nordal Grethe Kristine Grindhaug og Anders Christian Brekke June Tangen og Morten Andreas Areklett Janette Høines og Bjørn Ivar Brekke Charlotte Monsen Ostertag og Daniel Sjøen Anne-Mari Nandika Tyssebotn og Henry Russ Patricia Yu-Pae Lee og Jonas Bergtun Stava Randi Lønnegraff og Sveinung Fjelland Olsen Marianne Kristoffersen og Alf Inge Risløv VIET Aashild Eide Kristoffersen og Morten Kvilhaug Anne Kristine Lussand og Stian Ådland Annette Stonghaugen og Robert Vikra Kathrine Østebø Mehus og Jostein Mehus Åsa Lindeflaten-Fiskå og Runar Andrè Asbjørnsen Fiskå Maria Eriksen og Anders Haraldsen Halvorsen Katrine Rørbakk og Magnar Mathiassen VEDAVÅGEN KYRKJELYD: Kristine Helene Waage og Johnny Brekke Ann Heidi Hausbakk og Kristian Steinnes Tlf Boligleverandøren Karmøy AS, har helt siden starten i 1993 hatt økende oppdragsmengde innen skadeutbedring og nybygg. For å dekke etterspørselen har vi derfor behov for flere medarbeidere innen TØMRERFAGET Vi Tlf. kan 52 tilby konkurransedyktige 60 betingelser i et hektisk og trivelig miljø. TRYGVE J. For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Einar Ånensen, tlf eller på mail: Åkrehamn, tlf P.b Sevelandsvik Tlf Pb. 213, 4270 Åkrehamn ÅKRA BILIMPORT Åkrehamn, Tlf ÅKRA BIL Tlf , Haugesund

16 Vedavågen kirke, 5 år i desember.

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand menighetsblad for NR. 2 JUNI 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Fagvolontør i Thailand Fra åkra til ungdomstinget Jeg Elsker sol og sommer Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i en førjulstid s. 12 KGF i Åkra kirke s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i en førjulstid s. 12 KGF i Åkra kirke s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 september 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

ÅKRA. 25-års jubileum. Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt bygg s. 5 En samtale med Klara fra «Øyne» s. 6 Kirkejubileum s.

ÅKRA. 25-års jubileum. Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt bygg s. 5 En samtale med Klara fra «Øyne» s. 6 Kirkejubileum s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2010 utgitt av åkra sokneråd 17. årgang 25-års jubileum for Åkra kirke Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt

Detaljer

ÅKRA. God Sommar! Hva foregår i Åkra Menighet s. 3. Lars Harald Tjøstheim s. 7. Kor blei de av?? s. 9. Misjonsvinduet s. 10.

ÅKRA. God Sommar! Hva foregår i Åkra Menighet s. 3. Lars Harald Tjøstheim s. 7. Kor blei de av?? s. 9. Misjonsvinduet s. 10. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 2 JUNI 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Hva foregår i Åkra Menighet s. 3 Lars Harald Tjøstheim s. 7 Kor blei de av?? s. 9 Misjonsvinduet

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s.

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESEMBER 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Misjonsvinduet s. 4 5 Vigsling av diakonen s. 6 Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9 Karmøy

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Åkra kirke 20 år 1985-2005

Åkra kirke 20 år 1985-2005 Menighetsblad for Åkrehamn Vedavågen Adland Sævelandsvik Nr. 3 - sept. 2005 Utgitt av Åkra Sokneråd 12. årgang Åkra kirke 20 år 1985-2005 Prosjekt Vedavågen kirke side 4 Kirkens SOS 25 år i Rogaland side

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

God jul! Til adventsljosa. Alle leserne ønskes en riktig

God jul! Til adventsljosa. Alle leserne ønskes en riktig GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2009 16. ÅRGANG Til adventsljosa Guds ord har lova sant og visst ein Frelsarfyrste til vår jord. Så kveikjer me det fyrste ljos i trua på Guds dyre ord. Det andre ljos

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

God Jul. Menighetsblad for. «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren.» Trabonjy Alson i aksjon side 4

God Jul. Menighetsblad for. «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren.» Trabonjy Alson i aksjon side 4 Menighetsblad for Åkrehamn Vedavågen Adland Sævelandsvik Nr. 4 - des.. 2004 Utgitt av Åkra Sokneråd 11. årgang Trabonjy Alson i aksjon side 4 «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus,

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 Langfredag i Torvaastad kirke Foto: SJS KJERKEBLA PÅSKE 2012 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff Nr. 5/2014 Menighetsbladet for ØYANE med bydelsstoff Leder Er det mulig? Brit Lyngnes Broberg Man lærer så lenge man lever heter det, og det er meg en glede å meddele at det faktisk er mulig å overraske

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

God Påske! Les om opptrinnet s. 10. TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9. Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage,

God Påske! Les om opptrinnet s. 10. TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9. Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage, Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 1 2012 19. Årgang Les om opptrinnet s. 10. God Påske! TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9 Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage, 1 et sikkert

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer