God påske. Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske. Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61"

Transkript

1 INFORMASJON Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61 Jesus lever graven brast! Han sto opp med guddomsvelde Trøsten står som klippen fast: at hans død og blod skal gjelder. Lynet blinker, jorden bever, graven brast, og Jesus lever! Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til serier. Jesus mørkets fyrster bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet! Norsk salmebok nr 179 God påske Ill. Nina Hagen

2 Leie av Kirkestua på Stavsjø 2 Menighetsblad for Nes på Hedmark Adr.: Kirkekontoret Sjurstuvegen 4C i Brumunddal REDAKSJON: Ragnfrid Granerud Toril Ø. Windsor Nina Hagen Bankgiro: Opplag: 1500 Produksjon: DMT kommunikasjon Neste nummer kommer i begynnelsen av mai og frist for stoff er 2. april. KIRKENS S.0.S Åpent hele døgnet. Bestilling ved henvendelse til kirkekontoret. Leiepris kr. 500,-. Leie av duker kr. 400,-. Leietakeren vasker etter seg. Kirkekontoret Tlf.: Besøksadresse: Sjurstuvegen 4c i Brumunddal Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal E-post: Hjemmeside: Åpningstider: mandag fredag Telefontider: mandag fredag Sokneprest Torbjørn Granerud Tlf.: E-post: Organist Ljubo Ivanov Tlf.: E-post: Kirketjener Jørn Westby Tlf.: E-post: Menighetspedagog Elisabeth Kofoed Kongelstad Tlf.: E-post: Menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi Tlf.: E-post: Renholder Gry Malin Vangen Tlf.: E-post: Daglig leder Gro Solbakk Tlf.: E-post: Kirkeverge Knut Are Hole Tlf.: E-post: Nes Menighets - råd Einar Ødegaard (leder) Tlf.: Mobil: E-post: Astrid Stai Mobil: E-post: Egil Askehagen Mobil: E-post: Gunvor Røhnebæk Mobil: E-post: Margaret Lyngstad Tlf.: E-post: Eldbjørg Kristiansen Tlf.: Ellen M. Robøle Hegge Tlf.: Mobil: Epost: Torunn Syversen Mobil: Erling Berentsen (1. vara) Epost: Musikkutvalg: Astrid Stai, tlf Asbjørn Feiring, tlf Anne Vold Andersen, tlf Ljubo Ivanov, tlf

3 MIN SALME Da jeg ble spurt om å skrive om min salme ble jeg glad, takket ja, og tenkte med en gang i ordets rette forstand Gjør det lille du kan. Denne salmen har fulgt meg helt siden jeg som liten jente var med mor på misjonsmøter. Husker så godt mors oppslåtte salmebok på bordet om morgenen. Salmen Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt er en tekst om å benytte de gylne anledningene mens det ennå er tid. Dagene flyr og det er ikke sikkert det er bedre å gjøre i morgen det vi kan gjøre i dag. Den har en viss parallell til beretningen om Rut i Bibelen som går ut på åkeren og plukker aks som ligger igjen (Rut 2,1-7). Salmen er skrevet av Lina Sandell i 1885 og oversatt til norsk i Melodien er av Alfred Russ fra Vi finner salmen i Landstad reviderte salmebok som nr. 639 med fire vers og det er denne teksten jeg har valgt. I Norsk Salmebok står den som nr. 748 med tre vers, de har utelatt det 3, verset. Salme Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig, mens dagene flyr! Etter vår kommer høst, og på dag følger natt, og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din gjerning skal modnes i fred. Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på at så ringe og lite det er! Hvordan skulle du da med frimodighet gå dit din mester vil sende deg her? Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav, vær tilfreds at til deg han det gav! Gjør det lille du kan, legg ditt hjerte deri. La for Herren det kun være gjort vær så viss på at han skal ei dømme som vi, blir det spørsmål om smått eller stort. Se han selv gjør jo alt hva betyder det så Om du finnes i rad med de små. Gjør det lille du kan, og glem aldri at Gud bare troskap hos alle vil se! Og vær glad du får gå med det ringeste bud, for han selv vil bestandig gå med. Hvilken fryd om en dag Herren sier til deg: Hva du gjorde du gjorde for meg! Carolina (Lina) Vilhelmina Sandell, gift Berg (født 3. oktober 1832 i Frøderyd i Småland, død 26. juli 1903 i Stocholm) var dikter, teolog, forfatter og salmedikter. Lina Sandell Berg var redaktør ved mannens (Carl Oscar Berg) bokforlag i Stocholm. Hun skrev mer enn 1700 dikt, bl.a. Tryggare kan ingen vara, Blott en dag og Jag kan icke rakna dem alla. Kirkelig Kulturverksted utgav i 1998 albumet Blott en dag der Carola Haggkvist synger salmer av Lina Sandell. Lina Sandell Berg døde i 1903, 70 år gammel. På gravsteinen på Solna kirkegård i Stocholm står hennes egne ord: Tryggare kan ingen vara an Guds lilla barnaskara. I hennes barndomshjem Frøderyds prastgård hvor hennes far Jonas var prest, er det i dag et lite museum, Lina Sandellgården. Utenfor minnegården, under det 300 år gamle asketreet, der hun satt mens hun skrev, står Aksel Wallenbergs statue av Lina Sandell. Dagny Kolstad. Ruth Berit Bøklepp Solberg utfordres til neste nummer. Tenk om Tenk om vi kunne leve i en verden uten frykt, uten krig, uten sult, uten overgrep, uten naturkatastrofer, uten mobbing, uten ulykker, uten.. Listen kan bli ganske lang over ting vi ikke ønsker å oppleve, for det er så mye som kan ødelegge livet vårt i større eller mindre grad. Tenk om livet kunne leves i fred, i trygghet, i kjærlighet, i omsorg Da hadde livet vært godt å leve, ingen ting som ødelegger det livet vi har fått å leve. I stedet opplever vi det motsatte, antageligvis i eget liv i større eller mindre grad, og vi opplever det i nyhetsbildet verden over. En ting er de vonde opplevelsene som skjer på grunn av uhell eller ulykker. Som skjer, ikke fordi noen vil det, men fordi diverse omstendigheter dessverre medfører at det blir slik. Annerledes er det når det vonde skjer fordi noen vil det, når noen med overlegg vil påføre andre lidelse og smerte. Da spør man seg hvorfor? Hvorfor ønsker noen å ødelegge andres liv? Er det en gyldig grunn at det er som ledd i en plan, en politisk målretning? Er det en godkjent grunn at for å oppnå målet må man akseptere at noen lider først? Vi lærer av våre feil, sies det. Det tar visst lang tid. Vi har hatt mange år på oss, og dessverre mange muligheter, til å lære. Når skal vi lære at det beste for oss mennesker er å søke det som er godt for alle? Det finns en enkel levereregel i Bibelen som burde løse de fleste problemer: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» («Den gylne regel» Matteusev. kap. 7 vers 12). Vanskeligere er det ikke i teorien. Det er de færreste som ønsker å oppleve lidelse i eget liv. Da skal heller ikke vi som medmennesker være med på å skape lidelse i andres liv. Dette gjelder uansett tro, religion og politisk overbevisning. Dette gjelder ikke bare de store lidelser som får plass i nyhetsbildet, men også i de nære forhold der vi møter hverandre i hverdagslivet. Det er vanskeligere i praksis. Vi har en spaltet personlighet når det gjelder forholdet mellom det gode og det onde. Vi er hverken gode eller dårlige på bunnen, vi er begge deler. Vår oppgave er å la det gode vokse frem på bekostning av det vonde. Det krever nok mye øvelse og selvdisiplin for å klare det, og fullkomne blir vi ikke. Men vi har noe å strekke oss etter. Det var Jesus som gav oss det verset som kalles «Den gylne regel». Han var heldigvis bare god på bunnen. Torbjørn Granerud 3

4 Årsrapport for Nes Menighetsråd 2012 Rådet har bestått av: Sokneprest Torbjørn Granerud: Fast medlem av menighetsrådet. Einar Ødegård: Leder. Leder av Fellesrådet Margaret Lyngstad: Nestleder, varamedlem Fellesrådet, kirkevert Helgøya Ellen Robøle-Hegge: Sekretær, kirkevert Helgøya Gunvor Røhebæk: Representant til Diakonatet, kirkevert Nes og Baldishol i pinsen. Astrid Stai: Kirkevert Helgøya Vigdis Solli Simensen: Kirkevert Nes Eldbjørg Kristiansen: Kirkevert Stavsjø, ansvarlig kirkestua Stavsjø Egil Askehagen: Kirkevert Stavsjø Torunn Syversen: 1. vararepresentant møter fast, kirkevert Stavsjø, repr. i trosopplæringsutvalget Erling Berentsen: 2. vararepresentant, kirkevert Nes Harald Hoelstad: 3. vararepresentant Endringer i rådssammensetningen i løpet av 2012: Vigdis Solli Simensen flyttet ut av soknet og deltok for siste gang i menighetsrådet på møte den Hennes plass i rådet ble erstattet av 1. vararepresentant Torunn Syversen. 2. vararepresentant Erling Berentsen rykket opp til 1. vararepresentant og har fra mars 2012 møtt fast i rådet. Harald Hoelstad er ny 2. vararepresentant. Utvalg/aktiviteter: Trosopplæringsutvalget, Lørdagsklubben, KRIK-Nes (aktivitetsgruppa), Diakonatet, musikkutvalget og Menighetsblad-redaksjonen. Statistikk: Menighetsrådsmøter 7 7 Gudstjenester på søn- og helligdager Gudstjenester utenom søn- og helligdager Totalt antall frammøtte Gudstjenester med nattverd Totalt antall til nattverd Utmeldinger 2 1 Døpte Konfirmerte Vigsler 7 11 Gravferder Innsamlet totalt Kr ,- Kr ,- Hvorav til egen virksomhet Kr ,- Kr ,- Givertjenesten: (giro menighetsblad) Kr ,- Kr ,- Øvrige gaver/innsamlinger Kr ,- Kr ,- Gudstjenestereform; ny liturgi. Menighetsrådet har vedtatt ny grunnordning for barnegudstjeneste, gudstjeneste og familiegudstjeneste. Ny søknad til kirkevergen om høytalere/lovpålagt teleslynge i Helgøya kirke. Henvendelse vedr. bruk/ikke bruk av konfirmasjonskapper. Stønad til konfirmantweekend i 2012; kr. 200,- pr. konfirmant, samt stønad til transport på kr. 150,- pr konfirmant. Kjøring på Stavsjø kirkegård. Kirkevergen kan betale for et skilt som settes opp til orientering om hva slags kjøring som er tillatt på kirkegården. Dugnad på kirkegårdene Ble noen endringer pga dårlig vær. Oppstart av Kreativt ungdomsutvalg for Ringsaker prosti med 2 ungdommer fra Nes; - en fra KRIK og en annen ungdom. Alder år. Ny kontorstruktur for ansatte i Ringsaker prosti. Nytt kontor opprettet i Sjurstuvegen i Brumunddal. Ny trådløs mikrofon i Nes kirke. Nytt musikkutvalg. Det nye musikkutvalget består av: - Astrid Stai - Anne Vold Andersen - Asbjørn Feiring - Organist Liubomir Ivanov Behov for vedlikehold av kirkene våre. Forslag om å lage en oversikt som sendes til kirkevergen. Det jobbes med en plan hos kirkevergen om å ansette noen som kan foreta noe vedlikehold i kirkene i Ringsaker. Det trengs 60 til 80 millioner kr for å kunne ha et normalt vedlikehold av kirkene i Ringsaker. I 2014 vil det bli en del penger til vedlikehold/oppgradering av kirkegårdene. Planlegging starter i Kostnader vedr. Menighetsbladet. Nåværende ordning med utgivelse av 4 blad/år fortsetter. Saken tas opp til ny vurdering for neste år. Søknad om støtte fra jentekoret, som er for jenter i grunnskolealder. 16 jenter er med pr. i dag. Det ble vedtatt å støtte koret med kr ,- i år også; det samme beløp som i Arkivet på Nes, i fbm at kirkekontoret flyttes fra Nes til Brumunddal. Kirkevergen anbefalte at så mye som mulig av arkivet flyttes til Statsarkivet; resten flyttes til Brumunddal. Det er innkjøpt lykter for levende lys til alle tre kirkene våre, som skal stå ute på kirketrappa ved gudstjenester. Brev fra Ringsaker kirkelig fellesråd vedr. behov for en prioritert liste over verdifulle gjenstander i kirkene våre. Liste skal lages og leveres Brannvesenet. De skal ha en redningsplan i fht hva som skal reddes fra kirkene ved en evt brann, og i hvilken rekkefølge ting skal søkes reddet. Planer for 2013: Gjennomføre ny kirkeordning. Rehabilitere kirkestua på Helgøya. Vaske eller evt. male kirkemuren på Nes. Høytaleranlegg og teleslynge på Helg øya Skifte ut teppet i midtgangen og koret i Stavsjø kirke Behandlede saker: Innvielse av ny messehakel i Stavsjø kirke, laget av Tove Stang Karlsen. Innvilget gave på kr ,- som sokneprest Torbjørn Granerud og to konfirmanter fikk med seg til en lokal menighet i Nairobi i Kenya. Langsiktig mål: Elektrisk ringeanlegg i Helgøya kirke. Kostnad anslått til ca. kr ,-. Opprettet egen giverkonto. Einar Ødegaard, leder Ellen Robøle-Hegge, sekretær Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013 Før påske er det ca. seks uker med faste, og i fastetiden hører fasteaksjonen naturlig med. Det er Kirkens Nødhjelp som tradisjonelt står for fasteaksjonen i Den norske kirke. Kirkens Nødhjelp skriver selv om årets fasteaksjon: Ved å gå inn på KN`s hjemmeside på kan det leses mer om fasteaksjonen. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Disse mulighetene kan benyttes for å gi en gave: Benytte kontonummer , sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner), Ringe giver telefon (200 kroner). Torbjørn Granerud Per Arne Engdal kommer tilbake i 25% vikariat mens Torbjørn Granerud er frikjøpt i tilsvarende % som fagforeningsleder i bispedømmet i to år. Per Arne vil ha ca. èn gudstjeneste i måneden, ca. èn begravelsesuke i måneden og noen andakter på Nes-bo. Mange vil nok sette pris på å møte igjen den presten som la igjen mange år av sin prestegjerning på Nes. Velkommen tilbake, Per Arne. Kvinnenes internasjonale bønnedag. Som tidligere år markerer Nes menighet og Pinsemenigheten Klippen denne bønnedagen første fredag i mars hvert år. Det blir derfor samling fredag 1. mars kl på Klippen, Stavsjø. Det blir skriftlesing, bønn, samtale og bevertning. Det blir også fokus på kristne kvinner i Frankrike som er årets land. Velkommen kvinner i alle aldre både fra både nær og fjern. Påskemåltid Skjærtorsdag inviterer menigheten til påskemåltid i forkant av kveldsgudstjenesten i Nes kirke. Kl blir det fellesskap med tekstlesinger, mange smaker samt sang og musikk i Herredstyresalen i Tingnes. Kl er det middag i Spiseriet (koster kr 225,-) og gudstjenesten starter i Nes kirke kl Det er fullt mulig å delta på alle tre delene eller bare en eller to. Til de to første postene trenger vi påmelding innen 20.mars. Meld fra til Ragnfrid Granerud, eller Velkommen. 4

5 merkes babysang vår 2013 og barnets navn. Passende alder ved oppstart er 1-9 måneder. Kontakt oss på telefon eller Frilufts- og skiweekend for ungdom mellom 13 og 18 år For ungdom: Camp 61 grader Nord! Sted: Mesnali leirsted. Tid: 5-7 april Skikjøring, snowboard i Sjusjøen ski - senter, hundekjøring på Mesna, ski - filmer og vi får besøk av Jon Håtveit som er verdenskjent for skifilmene han har pro dusert. Han har også med et multi media- show om ungdom og alkohol. Det blir samling i Skogskirken og sang kveld på lørdag kveld. Fredag spiser vi kveldsmat i torv gam - ma på leirstedet. Dette blir helgen for deg som er glad i å leke på ski! Leiren er et samarbeid mellom trosopplæringen i Ringsaker prosti og Mesnali leirsted. Lurer du på noe, ta kontakt med: Gunnhild Bjørdal, Kateket Brumund - dal/veldre menighet, tlf: Bli med på festival sommeren 2013! Er du mellom 13 og 18 år? Da bør du bli med oss august 2013 da vi reiser til Tsjekkias hovedstad Praha, på den europeiske KFUM-festivalen. Der vil dere treffe tusenvis av KFUK og KFUM-ungdommer fra hele Europa og andre steder i verden og oppleve et internasjonalt festi valmiljø. Ringsaker prosti planlegger fel les reise med ungdommer fra Hamar og Vallset og kjører buss begge veier. Avreise vil være lørdag 3. august og hjemkomst søndag 11. august. Fra Ringsaker prosti vil det være med fire ledere og menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi har hovedansvaret for denne gruppen. Alle som reiser fra Ringsaker er en gruppe og vi kommer til holde sam men hele uken og ha egne gruppe samlinger. Praktisk informasjon Pris per deltager er kroner. Prisen dekker: Festivalpass med tilgang til alt festivalprogram 6 overnattinger i ungdomsherberge Tre måltider om dagen Fri offentlig transport i Praha Reise tur/retur Praha Ved påmelding vil vi kreve et deposi - tum på kroner 500 og påmelding er bindende. Prisen forutsetter medlemskap i Norges KFUK-KFUM, som koster kr. 165 per år. Det lønner seg! Trosopplæringen i Ringsaker prosti sponser kroner 1000 per deltager og oppfordrer i tillegg til å søke menig - heten om støtte. Mer info generelt om informasjon finner du på hjemmesidene til festivalen, Påmelding til turen gjør dere på innen onsdag 6. mars Depositum på kr. 500 overføres til konto og merkes navn og Praha Spørsmål kan rettes til menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi på Velkommen til en hyggelig stund for foreldre og barn med sang, bevegelse og sosialt samvær i Nes kirke på Tingnes. Vi møtes annenhver torsdag kl Det serveres kaffe, te, frukt og sjoko lade. Ta med mat pakke selv. Datoer våren 2013: Kurset koster kr. 250 som overføres til konto Betalingen Kirkerottene inntar kirkene Vesle og Fredo, kjent fra filmene om kirkerottene, reiser nå rundt som barneteater i kirkene. Lørdag 2. mars er det forestilling i Brumunddal kirke. Dette er et felles arrangement for menighetene i Nes, Furnes og Brumunddal/Veldre. Teateret passer for barn mellom 4-6 år, hele storfamilien er velkommen. Kirkerottene er navnet på forestillingen som nå skal ut på veien og inn i mange av landets kirker. Dukkene og konseptet rundt rottene som sniker seg inn i kirken både engasjerer og utfordrer barna. På en unik måte blir de kjent med kirkerommet og symbolene og gjenstandene som finnes der. De to rottene møter kirken og budskapet som formidles der med undring og humor. Spesielt lar rottene seg imponere av Jesus og alt det fine han har gjort. Gjensynsglede Det er allerede gitt ut to DVD-filmer og en lydbok om rottene Vesle og Frodo, så mange barn kjenner figurene godt alle rede. IKO har utarbeidet teaterstyk kene og de nye historiene om kirke rottene i samarbeid med Teateret Inn landet, som er regionsteater for Hedmark og Opp land. Sterke stemmer I forbindelse med at det i år er 100 år siden kvinner fikk allmen stemmerett i Norge, blir det et stort arrangement torsdag 6. juni. Det er Nes og Helgøya Bygde kvinne - lag som står om arrangør, men arrange - mentet holdes i Teatersalen i Brumunddal. Det er mange ulike seminarer på dagtid, Henriettes Torg på etter mid - dagen med lokale utstillere, politiske partier, næringslivet, mm. På kvelden blir det en stor kulturkveld samme sted. Mer info kommer, men sett av både dagen og kvelden for dette blir årets store happening. Flere spennende personer deltar, mange sponser økonomisk - men mest av alt er det en hyllest til alle kvinner! 5

6 Godt nytt år fint at du har funnet fram til spalten vår enda en gang. Starten på det nye året har vært kald, men når denne spalten skrives, drypper det fra taket. Grøtfesten vår gikk av stabelen på Jølstad Grendehus 7. desember. Der var det bra besøk av både speidere og foreldre. Juleverksted er fast innslag for speiderne og dette ble arrangert 18.desember. Det er et artig innslag i speiderarbeidet der speiderne får prøve sine kreative evner. 3. mars. Da skal vi aka på skir og akabrett og samles rundt varm grill i pausa. Speiderbasaren 2013 er på Jølstad Grendehus mandag 4. mars kl Dette er både for speidere, foreldre, venner og naboer. Gratis kaffe og saft med nogo attåt står klart hele kvelden. Vi håper på mange besøkende. Helga 9. og 10. mars arrangerer kretsen temahelg for troppene på Koppang. Lysmessene i Ringsaker og Stavsjø kirke samlet mange store og små. I Ringsaker er også konfirmantene med, så der var det fullt hus. Både konfirmantene og speiderne har mange lesninger underveis og mange er rett og slett flinke. Lysprosesjonen lang rekke som vandrer rundt i kirken. I Stavsjø - der skolekorpset og speiderne stiller opp var det godt besøkt. Der var det også barnedåp. Det er lenge siden så mange speidere har vært med. Lysprosesjonen er fast innslag. Også her har speiderne lesninger under messa. Dette gjør at mange blir vant med å opptre offentlig, en god ballast å ta med seg videre. Begge messene ble som tidligere avsluttet med kirkekaffe og en hyggelig prat med venner og kjente. Året 2013 startet med badetur. Denne gangen gikk turen til Jorekstad Badeland ved Lillehammer. I overkant av 40 deltok med smått og stort. Speidergruppa har mange positive foreldre som stiller opp ved behov, noe lederne setter stor pris på. Halvårsplanen vår 2013 viser at det er lagt opp stor og allsidig aktivitet. Vi håper på snø i Brattbergsbakken søndag 2. og 3. april drar vi til Ludvig Hemstad her i bygda for å se på alt han har i museet på garden. Ledersamling blir det på Hammeren i Løten april Speideraksjon/ St.Georgsdag går av stabelen på Jølstad Grendehus 22.april. Dette er for alle speidere med foreldre. NY SPEIDERSJEF: Han heter Knut Slettebak, 33 år fra Hellvik ved Egersund. Med seg i styret har han Håvard Otto, Thea Hilding, Kar Erik OnstadNina Rones, visespeidersjef May Britt Roald og ikke minst Hanne Mette Lundberg! Lykke til i vervet Hanne Mette! Speiderleir i Stavanger juli i Stavanger mer om det i neste nummer. Speiderhilsen Oddvar Knutsen (noe forkortet av redaksjonen pga plasshensyn) FRA SLEKT TIL SLEKT Nes: Jakob Larsen Ludvigsen Fredrikke Trøstheim Stavsjø: Oliver Bjerkhagen Emine Noela Vang Jonas Moen Taskerud Nes: Kaare Kampenhøi Ragna Oline Duenger Rune Johan Vold Else Oddbjørg Rasmussen Tomas Pedersen Else Sandbakken Stavsjø: Anna Opseth Magne Mohn Martha Sundheim Reidar Solvang Magnus Olsen Helgøya: Bjørn Foss Kontaktpersoner i Menigheten: KRIK: Torbjørn Granerud Nes Diakonat: Gunvor Røhnebæk Nordbygda Misjonsforening: Sidsel Sendstad Nes Sjømannsmisjonsforening: Berit Mølstad Helgøya Sjømannsmisjonsforening: Eva Mc Kenna

7 Kulturkalenderen Biblioteket er åpent hver mandag fra kl i skoleåret. DATO UKEDAG TEMA ARRANGØR HVOR KLOKKESLETT MERKNAD Fredag Kvinnenes internasjonale bønnedag Nes Menighet og Pinsemenigheten Klippen i Stavsjø 18:30 Klippen Mandag Vevstua åpen Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:00-21:00 HVER MANDAG Tirsdag Planting i skråninger Nes Hagelag Midttun på Sund Nedre Foredrag med Tellef Frøysaa Onsdag Idehjørnet i Moelv Nes Husflidslag Hvams Brænderi? Fredag Åpen Kvinne Kafè Tre sterke kvinner: Henriette, Hanna Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Tingnes Spiseri 17:30 Inngang og Hulda i et stemmerett-perspektiv 18:00 Program kr 50,- / kr 100, Fredag Bygdekino Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen 18:00+20: Lørdag Krafttak mot kreft Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Innsamling ved bygdas butikker Fra kl 11: Lørdag KRIK Menigheten Neshallen 16:00-18:00 For 4.trinn og eldre Søndag Bygdekvelden Nes og Helgøya Bondelag og Nes Tingnes Kulturhus 18:00 og Helgøya Bygdekvinnelag Tirsdag Årsmøte Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Herredstyresalen 19: Onsdag Ung husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:30-19:30 ANNENHVER UKE Torsdag Strikke-kafè Nes Husflidslag Nes-bo, kantina 11:00-13: Fredag Elvis-konsert Nes Sangforening Tingnes Kulturhus Elvis med mer Fredag KRIK Menigheten Mesnali Overnatting For 4. trinn og Lørdag KRIK Menigheten Mesnali Slalåm eldre. Påmelding Søndag Elvis-konsert Nes Sangforening Tingnes Kulturhus Elvis med mer Onsdag Medlemsmøte Nes og Helgøya Bondelag Onsdag Quilte toalettmappe / eller veske Nes Husflidslag Hvams Bræderi 18:30-21: Torsdag Quilting fortsetter Nes Husflidslag Hvams Bræderi 18:30-21: Søndag Familie-gudstjeneste Menigheten Nes Kirke 11:00 Palmesøndag Mandag Snøscooterkjøring for Nes Røde Kors hjelpekorps Fra Røde Kors hytta på Ljøsheim Salg av varmt/kaldt psykisk utviklingshemmede og tur/retur Midtfjellkoia drikke og vafler Torsdag Påskemåltid Menigheten Tingnes Spiseri 16:00/17:30 Skjærtorsdag Torsdag Gudstjeneste Menigheten Nes Kirke 19:00 Skjærtorsdag Fredag Gudstjeneste Menigheten Nes Kirke 11:00 Langfredag Lørdag Påskeaften Søndag Høytids-gudstjeneste Menigheten Nes Kirke 11:00 1. påskedag Mandag Gudstjeneste Menigheten Nes Bo- og aktivitetssenter 11:00 2. påskedag Tirsdag Drukner innlandet i olje?! Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Tingnes Kulturhus 18:00 Inngang og Nes og Helgøya Bondelag Kr 50,- / kr 100,- Besøk av Karl Eirik Schjøtt Pedersen, toppledelsen i Hedmark AP, ordfører og fylkesordfører deltar. Innspill fra lag, organsiasjoner og politiske partier Lørdag KRIK Menigheten Neshallen 16:00-18:00 For 4. trinn og eldre Søndag Vårkonsert Nes Musikkforening Tingnes Kulturhus 18: Mandag Vevstua åpen Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:00-21: Onsdag Ufo/aktivitetskveld Nes Husflidslag Hvams Brænderi 18:30-21: Fredag Bygdekino Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen 18:00+20: Lørdag KRIK Menigheten Neshallen 16:00-18:00 For 4. trinn og eldre Tirsdag Blåveismøte Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Nes Bo- og aktivitets- senter 17:30 Nes jentekor deltar Lørdag Dugnad Tingnes og Nes Vel Velstranda etc. Tingnes Møt opp! Våre annonsører er: Skafferiet Braastad epler Gårdsbutikk hver lørdag Produksjon av eplemost og utleie av produksjonslokaler R.G.V. Tingnesv 761 Nes Rør Ifor Williams Norge Helgøya Bie Nerlien Gard Nes Fysioterapi Nes Bilverksted Trimrommet Brumunddal Begravelsesbyrå AS Stavsjø Blomster forretning Helgøya Tre Skreddersydde innredninger - Listverk Nes Vask Vi tilbyr overnatting; 46 senger fordelt på 25 rom, 21 bad. Tlf.:

8 Postreklame standard VELKOMMEN TIL KIRKE Dato Kl. Kirke Dag Gudstjeneste Merknader :00 Stavsjø kirke 3. søndag i fastetiden Gudstjeneste Anine Kongsrud - sang Granerud Luk. 22, med nattverd Menighetens årsmøte etter gudstj :00 Helgøya kirke 4. søndag i fastetiden Gudstjeneste Vanja B. Hoelstad - sang Granerud Joh. 6, med nattverd :00 Ingen gudstj. Maria budskapsdag Luk. 1, :00 Nes kirke Palmesøndag Familiegudstjeneste Silje S. Bjørnstad - sang Engdal Joh. 12, :00 Nes kirke Skjærtorsdag Gudstjeneste Granerud Joh. 13, 1-7 med nattverd :00 Nes kirke Langfredag Gudstjeneste Granerud Luk. 22,39-23, :00 Nes kirke Påskedag Høytidsgudstjeneste Granerud Joh. 20, 1-10 med nattverd Nes-bo 2. påskedag Gudstjeneste Granerud Joh. 20, :00 Ingen gudstj. 2. søndag i påsketiden Joh. 20, :00 Stavsjø kirke 3. søndag i påsketiden Gudstjeneste Granerud Mark. 6, med nattverd :00 Helgøya kirke 4. søndag i påsketiden Gudstjeneste Engdal Joh. 14, 1-11 med nattverd :00 Nes kirke 5. søndag i påsketiden Gudstjeneste Samtalegudstjeneste med Granerud Joh. 17, 6-11 konfirmanter :00 Ingen gudstj. 6. søndag i påsketiden Matt. 6, :00 Helgøya kirke Kristi himmelfartsdag Granerud Joh. 17, :00 Stavsjø kirke Søndag før pinse Gudstjeneste Samtalegudstjeneste med Granerud Joh. 16, konfirmanter :00 Nes kirke 17. mai Familiegudstjeneste Granerud Luk Menighetens årsmøte Hvert år avholdes Menighetens årsmøte. Her er det ikke valg som står på dagsorden, men menighetens arbeid. Årsmeldinger blir lagt frem, og det samtales om det som skjer av forskjellige aktiviteter i menigheten. Her er det mulighet for å komme med tanker og ideer om det som gjøres i menigheten, eller som burde gjøres. Årsmøtet avholdes etter gudstjenesten i Stavsjø kirke den 3. mars, og det serveres kirkekaffe. 17. mai I år er bygdas fellesfeiring av nasjonaldagen lagt til Tingnes. Påskens gudstjenester Alle påskens gudstjenester fra og med palmesøndag til og med påskedag er i den samme kirken. I år er det Nes kirke sin tur til å ha gudstjenestene. Gudstjenesten på 2. påskedag er på Nes-bo kl Velkommen til å feire påskens gudstjenester! Konfirmasjonsgudstjenestene for 2013 er på følgende datoer: Stavsjø kirke 27. mai kl Helgøya kirke 2. juni kl Nes kirke 2. juni kl Navn på konfirmantene kommer i neste nummer.

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid.

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid. INFORMASJON Menighetsblad Påsken 2012 Årgang 60 Vi ønsker alle en god faste og velsignet påskehøytid. Kenya-tur Som det stod i forrige nummer av menighetsbladet og lokalaviser, har to av konfirmantene

Detaljer

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61

Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 INFORMASJON Menighetsblad Advent 2013 Årgang 61 Kim, alle klokker klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle. Tindre, Guds stjerner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmelens fred med Guds

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60

Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60 Foto: Nina Hagen En sommer er over - og høsten står foran med mange blanke ark og utfordringer. Vi håper alle har hatt en god sommer med avkobling og hentet

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Se side 2. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2011 Årgang 43. Henrik André Pedersen. Espen Jørgensen

Se side 2. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2011 Årgang 43. Henrik André Pedersen. Espen Jørgensen INFORMASJON Nr. 3 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Espen Jørgensen Henrik André Pedersen Se side 2 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Prestens hjørne 22.JULI 2011

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Konfirmantleir................ 4 Sykehuspresten............... 6 Påskedikt....................

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Konfirmasjonen fortsatt en festdag!

Konfirmasjonen fortsatt en festdag! menighetsblad for Hoeggen menighet Nr. 2-2009 Årgang 33 Konfirmasjonen fortsatt en festdag! Hoeggen menighet avviklet totalt 6 konfirmasjonsgudstjenester i mai. 105 ungdommer ble bedt for i nærvær av familien.

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Han er oppstanden. Halleluja!

Han er oppstanden. Halleluja! Nr. 2 Våren og påsken 2014 46. årgang Han er oppstanden. Halleluja! Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl. 17.00. Hebr. 4.14-16. Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer:

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer