God påske. Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske. Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61"

Transkript

1 INFORMASJON Menighetsblad Faste/Påske 2013 Årgang 61 Jesus lever graven brast! Han sto opp med guddomsvelde Trøsten står som klippen fast: at hans død og blod skal gjelder. Lynet blinker, jorden bever, graven brast, og Jesus lever! Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til serier. Jesus mørkets fyrster bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet! Norsk salmebok nr 179 God påske Ill. Nina Hagen

2 Leie av Kirkestua på Stavsjø 2 Menighetsblad for Nes på Hedmark Adr.: Kirkekontoret Sjurstuvegen 4C i Brumunddal REDAKSJON: Ragnfrid Granerud Toril Ø. Windsor Nina Hagen Bankgiro: Opplag: 1500 Produksjon: DMT kommunikasjon Neste nummer kommer i begynnelsen av mai og frist for stoff er 2. april. KIRKENS S.0.S Åpent hele døgnet. Bestilling ved henvendelse til kirkekontoret. Leiepris kr. 500,-. Leie av duker kr. 400,-. Leietakeren vasker etter seg. Kirkekontoret Tlf.: Besøksadresse: Sjurstuvegen 4c i Brumunddal Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal E-post: Hjemmeside: Åpningstider: mandag fredag Telefontider: mandag fredag Sokneprest Torbjørn Granerud Tlf.: E-post: Organist Ljubo Ivanov Tlf.: E-post: Kirketjener Jørn Westby Tlf.: E-post: Menighetspedagog Elisabeth Kofoed Kongelstad Tlf.: E-post: Menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi Tlf.: E-post: Renholder Gry Malin Vangen Tlf.: E-post: Daglig leder Gro Solbakk Tlf.: E-post: Kirkeverge Knut Are Hole Tlf.: E-post: Nes Menighets - råd Einar Ødegaard (leder) Tlf.: Mobil: E-post: Astrid Stai Mobil: E-post: Egil Askehagen Mobil: E-post: Gunvor Røhnebæk Mobil: E-post: Margaret Lyngstad Tlf.: E-post: Eldbjørg Kristiansen Tlf.: Ellen M. Robøle Hegge Tlf.: Mobil: Epost: Torunn Syversen Mobil: Erling Berentsen (1. vara) Epost: Musikkutvalg: Astrid Stai, tlf Asbjørn Feiring, tlf Anne Vold Andersen, tlf Ljubo Ivanov, tlf

3 MIN SALME Da jeg ble spurt om å skrive om min salme ble jeg glad, takket ja, og tenkte med en gang i ordets rette forstand Gjør det lille du kan. Denne salmen har fulgt meg helt siden jeg som liten jente var med mor på misjonsmøter. Husker så godt mors oppslåtte salmebok på bordet om morgenen. Salmen Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt er en tekst om å benytte de gylne anledningene mens det ennå er tid. Dagene flyr og det er ikke sikkert det er bedre å gjøre i morgen det vi kan gjøre i dag. Den har en viss parallell til beretningen om Rut i Bibelen som går ut på åkeren og plukker aks som ligger igjen (Rut 2,1-7). Salmen er skrevet av Lina Sandell i 1885 og oversatt til norsk i Melodien er av Alfred Russ fra Vi finner salmen i Landstad reviderte salmebok som nr. 639 med fire vers og det er denne teksten jeg har valgt. I Norsk Salmebok står den som nr. 748 med tre vers, de har utelatt det 3, verset. Salme Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, stå ei ledig, mens dagene flyr! Etter vår kommer høst, og på dag følger natt, og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, og din gjerning skal modnes i fred. Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på at så ringe og lite det er! Hvordan skulle du da med frimodighet gå dit din mester vil sende deg her? Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav, vær tilfreds at til deg han det gav! Gjør det lille du kan, legg ditt hjerte deri. La for Herren det kun være gjort vær så viss på at han skal ei dømme som vi, blir det spørsmål om smått eller stort. Se han selv gjør jo alt hva betyder det så Om du finnes i rad med de små. Gjør det lille du kan, og glem aldri at Gud bare troskap hos alle vil se! Og vær glad du får gå med det ringeste bud, for han selv vil bestandig gå med. Hvilken fryd om en dag Herren sier til deg: Hva du gjorde du gjorde for meg! Carolina (Lina) Vilhelmina Sandell, gift Berg (født 3. oktober 1832 i Frøderyd i Småland, død 26. juli 1903 i Stocholm) var dikter, teolog, forfatter og salmedikter. Lina Sandell Berg var redaktør ved mannens (Carl Oscar Berg) bokforlag i Stocholm. Hun skrev mer enn 1700 dikt, bl.a. Tryggare kan ingen vara, Blott en dag og Jag kan icke rakna dem alla. Kirkelig Kulturverksted utgav i 1998 albumet Blott en dag der Carola Haggkvist synger salmer av Lina Sandell. Lina Sandell Berg døde i 1903, 70 år gammel. På gravsteinen på Solna kirkegård i Stocholm står hennes egne ord: Tryggare kan ingen vara an Guds lilla barnaskara. I hennes barndomshjem Frøderyds prastgård hvor hennes far Jonas var prest, er det i dag et lite museum, Lina Sandellgården. Utenfor minnegården, under det 300 år gamle asketreet, der hun satt mens hun skrev, står Aksel Wallenbergs statue av Lina Sandell. Dagny Kolstad. Ruth Berit Bøklepp Solberg utfordres til neste nummer. Tenk om Tenk om vi kunne leve i en verden uten frykt, uten krig, uten sult, uten overgrep, uten naturkatastrofer, uten mobbing, uten ulykker, uten.. Listen kan bli ganske lang over ting vi ikke ønsker å oppleve, for det er så mye som kan ødelegge livet vårt i større eller mindre grad. Tenk om livet kunne leves i fred, i trygghet, i kjærlighet, i omsorg Da hadde livet vært godt å leve, ingen ting som ødelegger det livet vi har fått å leve. I stedet opplever vi det motsatte, antageligvis i eget liv i større eller mindre grad, og vi opplever det i nyhetsbildet verden over. En ting er de vonde opplevelsene som skjer på grunn av uhell eller ulykker. Som skjer, ikke fordi noen vil det, men fordi diverse omstendigheter dessverre medfører at det blir slik. Annerledes er det når det vonde skjer fordi noen vil det, når noen med overlegg vil påføre andre lidelse og smerte. Da spør man seg hvorfor? Hvorfor ønsker noen å ødelegge andres liv? Er det en gyldig grunn at det er som ledd i en plan, en politisk målretning? Er det en godkjent grunn at for å oppnå målet må man akseptere at noen lider først? Vi lærer av våre feil, sies det. Det tar visst lang tid. Vi har hatt mange år på oss, og dessverre mange muligheter, til å lære. Når skal vi lære at det beste for oss mennesker er å søke det som er godt for alle? Det finns en enkel levereregel i Bibelen som burde løse de fleste problemer: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» («Den gylne regel» Matteusev. kap. 7 vers 12). Vanskeligere er det ikke i teorien. Det er de færreste som ønsker å oppleve lidelse i eget liv. Da skal heller ikke vi som medmennesker være med på å skape lidelse i andres liv. Dette gjelder uansett tro, religion og politisk overbevisning. Dette gjelder ikke bare de store lidelser som får plass i nyhetsbildet, men også i de nære forhold der vi møter hverandre i hverdagslivet. Det er vanskeligere i praksis. Vi har en spaltet personlighet når det gjelder forholdet mellom det gode og det onde. Vi er hverken gode eller dårlige på bunnen, vi er begge deler. Vår oppgave er å la det gode vokse frem på bekostning av det vonde. Det krever nok mye øvelse og selvdisiplin for å klare det, og fullkomne blir vi ikke. Men vi har noe å strekke oss etter. Det var Jesus som gav oss det verset som kalles «Den gylne regel». Han var heldigvis bare god på bunnen. Torbjørn Granerud 3

4 Årsrapport for Nes Menighetsråd 2012 Rådet har bestått av: Sokneprest Torbjørn Granerud: Fast medlem av menighetsrådet. Einar Ødegård: Leder. Leder av Fellesrådet Margaret Lyngstad: Nestleder, varamedlem Fellesrådet, kirkevert Helgøya Ellen Robøle-Hegge: Sekretær, kirkevert Helgøya Gunvor Røhebæk: Representant til Diakonatet, kirkevert Nes og Baldishol i pinsen. Astrid Stai: Kirkevert Helgøya Vigdis Solli Simensen: Kirkevert Nes Eldbjørg Kristiansen: Kirkevert Stavsjø, ansvarlig kirkestua Stavsjø Egil Askehagen: Kirkevert Stavsjø Torunn Syversen: 1. vararepresentant møter fast, kirkevert Stavsjø, repr. i trosopplæringsutvalget Erling Berentsen: 2. vararepresentant, kirkevert Nes Harald Hoelstad: 3. vararepresentant Endringer i rådssammensetningen i løpet av 2012: Vigdis Solli Simensen flyttet ut av soknet og deltok for siste gang i menighetsrådet på møte den Hennes plass i rådet ble erstattet av 1. vararepresentant Torunn Syversen. 2. vararepresentant Erling Berentsen rykket opp til 1. vararepresentant og har fra mars 2012 møtt fast i rådet. Harald Hoelstad er ny 2. vararepresentant. Utvalg/aktiviteter: Trosopplæringsutvalget, Lørdagsklubben, KRIK-Nes (aktivitetsgruppa), Diakonatet, musikkutvalget og Menighetsblad-redaksjonen. Statistikk: Menighetsrådsmøter 7 7 Gudstjenester på søn- og helligdager Gudstjenester utenom søn- og helligdager Totalt antall frammøtte Gudstjenester med nattverd Totalt antall til nattverd Utmeldinger 2 1 Døpte Konfirmerte Vigsler 7 11 Gravferder Innsamlet totalt Kr ,- Kr ,- Hvorav til egen virksomhet Kr ,- Kr ,- Givertjenesten: (giro menighetsblad) Kr ,- Kr ,- Øvrige gaver/innsamlinger Kr ,- Kr ,- Gudstjenestereform; ny liturgi. Menighetsrådet har vedtatt ny grunnordning for barnegudstjeneste, gudstjeneste og familiegudstjeneste. Ny søknad til kirkevergen om høytalere/lovpålagt teleslynge i Helgøya kirke. Henvendelse vedr. bruk/ikke bruk av konfirmasjonskapper. Stønad til konfirmantweekend i 2012; kr. 200,- pr. konfirmant, samt stønad til transport på kr. 150,- pr konfirmant. Kjøring på Stavsjø kirkegård. Kirkevergen kan betale for et skilt som settes opp til orientering om hva slags kjøring som er tillatt på kirkegården. Dugnad på kirkegårdene Ble noen endringer pga dårlig vær. Oppstart av Kreativt ungdomsutvalg for Ringsaker prosti med 2 ungdommer fra Nes; - en fra KRIK og en annen ungdom. Alder år. Ny kontorstruktur for ansatte i Ringsaker prosti. Nytt kontor opprettet i Sjurstuvegen i Brumunddal. Ny trådløs mikrofon i Nes kirke. Nytt musikkutvalg. Det nye musikkutvalget består av: - Astrid Stai - Anne Vold Andersen - Asbjørn Feiring - Organist Liubomir Ivanov Behov for vedlikehold av kirkene våre. Forslag om å lage en oversikt som sendes til kirkevergen. Det jobbes med en plan hos kirkevergen om å ansette noen som kan foreta noe vedlikehold i kirkene i Ringsaker. Det trengs 60 til 80 millioner kr for å kunne ha et normalt vedlikehold av kirkene i Ringsaker. I 2014 vil det bli en del penger til vedlikehold/oppgradering av kirkegårdene. Planlegging starter i Kostnader vedr. Menighetsbladet. Nåværende ordning med utgivelse av 4 blad/år fortsetter. Saken tas opp til ny vurdering for neste år. Søknad om støtte fra jentekoret, som er for jenter i grunnskolealder. 16 jenter er med pr. i dag. Det ble vedtatt å støtte koret med kr ,- i år også; det samme beløp som i Arkivet på Nes, i fbm at kirkekontoret flyttes fra Nes til Brumunddal. Kirkevergen anbefalte at så mye som mulig av arkivet flyttes til Statsarkivet; resten flyttes til Brumunddal. Det er innkjøpt lykter for levende lys til alle tre kirkene våre, som skal stå ute på kirketrappa ved gudstjenester. Brev fra Ringsaker kirkelig fellesråd vedr. behov for en prioritert liste over verdifulle gjenstander i kirkene våre. Liste skal lages og leveres Brannvesenet. De skal ha en redningsplan i fht hva som skal reddes fra kirkene ved en evt brann, og i hvilken rekkefølge ting skal søkes reddet. Planer for 2013: Gjennomføre ny kirkeordning. Rehabilitere kirkestua på Helgøya. Vaske eller evt. male kirkemuren på Nes. Høytaleranlegg og teleslynge på Helg øya Skifte ut teppet i midtgangen og koret i Stavsjø kirke Behandlede saker: Innvielse av ny messehakel i Stavsjø kirke, laget av Tove Stang Karlsen. Innvilget gave på kr ,- som sokneprest Torbjørn Granerud og to konfirmanter fikk med seg til en lokal menighet i Nairobi i Kenya. Langsiktig mål: Elektrisk ringeanlegg i Helgøya kirke. Kostnad anslått til ca. kr ,-. Opprettet egen giverkonto. Einar Ødegaard, leder Ellen Robøle-Hegge, sekretær Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013 Før påske er det ca. seks uker med faste, og i fastetiden hører fasteaksjonen naturlig med. Det er Kirkens Nødhjelp som tradisjonelt står for fasteaksjonen i Den norske kirke. Kirkens Nødhjelp skriver selv om årets fasteaksjon: Ved å gå inn på KN`s hjemmeside på kan det leses mer om fasteaksjonen. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Disse mulighetene kan benyttes for å gi en gave: Benytte kontonummer , sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner), Ringe giver telefon (200 kroner). Torbjørn Granerud Per Arne Engdal kommer tilbake i 25% vikariat mens Torbjørn Granerud er frikjøpt i tilsvarende % som fagforeningsleder i bispedømmet i to år. Per Arne vil ha ca. èn gudstjeneste i måneden, ca. èn begravelsesuke i måneden og noen andakter på Nes-bo. Mange vil nok sette pris på å møte igjen den presten som la igjen mange år av sin prestegjerning på Nes. Velkommen tilbake, Per Arne. Kvinnenes internasjonale bønnedag. Som tidligere år markerer Nes menighet og Pinsemenigheten Klippen denne bønnedagen første fredag i mars hvert år. Det blir derfor samling fredag 1. mars kl på Klippen, Stavsjø. Det blir skriftlesing, bønn, samtale og bevertning. Det blir også fokus på kristne kvinner i Frankrike som er årets land. Velkommen kvinner i alle aldre både fra både nær og fjern. Påskemåltid Skjærtorsdag inviterer menigheten til påskemåltid i forkant av kveldsgudstjenesten i Nes kirke. Kl blir det fellesskap med tekstlesinger, mange smaker samt sang og musikk i Herredstyresalen i Tingnes. Kl er det middag i Spiseriet (koster kr 225,-) og gudstjenesten starter i Nes kirke kl Det er fullt mulig å delta på alle tre delene eller bare en eller to. Til de to første postene trenger vi påmelding innen 20.mars. Meld fra til Ragnfrid Granerud, eller Velkommen. 4

5 merkes babysang vår 2013 og barnets navn. Passende alder ved oppstart er 1-9 måneder. Kontakt oss på telefon eller Frilufts- og skiweekend for ungdom mellom 13 og 18 år For ungdom: Camp 61 grader Nord! Sted: Mesnali leirsted. Tid: 5-7 april Skikjøring, snowboard i Sjusjøen ski - senter, hundekjøring på Mesna, ski - filmer og vi får besøk av Jon Håtveit som er verdenskjent for skifilmene han har pro dusert. Han har også med et multi media- show om ungdom og alkohol. Det blir samling i Skogskirken og sang kveld på lørdag kveld. Fredag spiser vi kveldsmat i torv gam - ma på leirstedet. Dette blir helgen for deg som er glad i å leke på ski! Leiren er et samarbeid mellom trosopplæringen i Ringsaker prosti og Mesnali leirsted. Lurer du på noe, ta kontakt med: Gunnhild Bjørdal, Kateket Brumund - dal/veldre menighet, tlf: Bli med på festival sommeren 2013! Er du mellom 13 og 18 år? Da bør du bli med oss august 2013 da vi reiser til Tsjekkias hovedstad Praha, på den europeiske KFUM-festivalen. Der vil dere treffe tusenvis av KFUK og KFUM-ungdommer fra hele Europa og andre steder i verden og oppleve et internasjonalt festi valmiljø. Ringsaker prosti planlegger fel les reise med ungdommer fra Hamar og Vallset og kjører buss begge veier. Avreise vil være lørdag 3. august og hjemkomst søndag 11. august. Fra Ringsaker prosti vil det være med fire ledere og menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi har hovedansvaret for denne gruppen. Alle som reiser fra Ringsaker er en gruppe og vi kommer til holde sam men hele uken og ha egne gruppe samlinger. Praktisk informasjon Pris per deltager er kroner. Prisen dekker: Festivalpass med tilgang til alt festivalprogram 6 overnattinger i ungdomsherberge Tre måltider om dagen Fri offentlig transport i Praha Reise tur/retur Praha Ved påmelding vil vi kreve et deposi - tum på kroner 500 og påmelding er bindende. Prisen forutsetter medlemskap i Norges KFUK-KFUM, som koster kr. 165 per år. Det lønner seg! Trosopplæringen i Ringsaker prosti sponser kroner 1000 per deltager og oppfordrer i tillegg til å søke menig - heten om støtte. Mer info generelt om informasjon finner du på hjemmesidene til festivalen, Påmelding til turen gjør dere på innen onsdag 6. mars Depositum på kr. 500 overføres til konto og merkes navn og Praha Spørsmål kan rettes til menighetspedagog Kirsten Bjerkestrand Tschudi på Velkommen til en hyggelig stund for foreldre og barn med sang, bevegelse og sosialt samvær i Nes kirke på Tingnes. Vi møtes annenhver torsdag kl Det serveres kaffe, te, frukt og sjoko lade. Ta med mat pakke selv. Datoer våren 2013: Kurset koster kr. 250 som overføres til konto Betalingen Kirkerottene inntar kirkene Vesle og Fredo, kjent fra filmene om kirkerottene, reiser nå rundt som barneteater i kirkene. Lørdag 2. mars er det forestilling i Brumunddal kirke. Dette er et felles arrangement for menighetene i Nes, Furnes og Brumunddal/Veldre. Teateret passer for barn mellom 4-6 år, hele storfamilien er velkommen. Kirkerottene er navnet på forestillingen som nå skal ut på veien og inn i mange av landets kirker. Dukkene og konseptet rundt rottene som sniker seg inn i kirken både engasjerer og utfordrer barna. På en unik måte blir de kjent med kirkerommet og symbolene og gjenstandene som finnes der. De to rottene møter kirken og budskapet som formidles der med undring og humor. Spesielt lar rottene seg imponere av Jesus og alt det fine han har gjort. Gjensynsglede Det er allerede gitt ut to DVD-filmer og en lydbok om rottene Vesle og Frodo, så mange barn kjenner figurene godt alle rede. IKO har utarbeidet teaterstyk kene og de nye historiene om kirke rottene i samarbeid med Teateret Inn landet, som er regionsteater for Hedmark og Opp land. Sterke stemmer I forbindelse med at det i år er 100 år siden kvinner fikk allmen stemmerett i Norge, blir det et stort arrangement torsdag 6. juni. Det er Nes og Helgøya Bygde kvinne - lag som står om arrangør, men arrange - mentet holdes i Teatersalen i Brumunddal. Det er mange ulike seminarer på dagtid, Henriettes Torg på etter mid - dagen med lokale utstillere, politiske partier, næringslivet, mm. På kvelden blir det en stor kulturkveld samme sted. Mer info kommer, men sett av både dagen og kvelden for dette blir årets store happening. Flere spennende personer deltar, mange sponser økonomisk - men mest av alt er det en hyllest til alle kvinner! 5

6 Godt nytt år fint at du har funnet fram til spalten vår enda en gang. Starten på det nye året har vært kald, men når denne spalten skrives, drypper det fra taket. Grøtfesten vår gikk av stabelen på Jølstad Grendehus 7. desember. Der var det bra besøk av både speidere og foreldre. Juleverksted er fast innslag for speiderne og dette ble arrangert 18.desember. Det er et artig innslag i speiderarbeidet der speiderne får prøve sine kreative evner. 3. mars. Da skal vi aka på skir og akabrett og samles rundt varm grill i pausa. Speiderbasaren 2013 er på Jølstad Grendehus mandag 4. mars kl Dette er både for speidere, foreldre, venner og naboer. Gratis kaffe og saft med nogo attåt står klart hele kvelden. Vi håper på mange besøkende. Helga 9. og 10. mars arrangerer kretsen temahelg for troppene på Koppang. Lysmessene i Ringsaker og Stavsjø kirke samlet mange store og små. I Ringsaker er også konfirmantene med, så der var det fullt hus. Både konfirmantene og speiderne har mange lesninger underveis og mange er rett og slett flinke. Lysprosesjonen lang rekke som vandrer rundt i kirken. I Stavsjø - der skolekorpset og speiderne stiller opp var det godt besøkt. Der var det også barnedåp. Det er lenge siden så mange speidere har vært med. Lysprosesjonen er fast innslag. Også her har speiderne lesninger under messa. Dette gjør at mange blir vant med å opptre offentlig, en god ballast å ta med seg videre. Begge messene ble som tidligere avsluttet med kirkekaffe og en hyggelig prat med venner og kjente. Året 2013 startet med badetur. Denne gangen gikk turen til Jorekstad Badeland ved Lillehammer. I overkant av 40 deltok med smått og stort. Speidergruppa har mange positive foreldre som stiller opp ved behov, noe lederne setter stor pris på. Halvårsplanen vår 2013 viser at det er lagt opp stor og allsidig aktivitet. Vi håper på snø i Brattbergsbakken søndag 2. og 3. april drar vi til Ludvig Hemstad her i bygda for å se på alt han har i museet på garden. Ledersamling blir det på Hammeren i Løten april Speideraksjon/ St.Georgsdag går av stabelen på Jølstad Grendehus 22.april. Dette er for alle speidere med foreldre. NY SPEIDERSJEF: Han heter Knut Slettebak, 33 år fra Hellvik ved Egersund. Med seg i styret har han Håvard Otto, Thea Hilding, Kar Erik OnstadNina Rones, visespeidersjef May Britt Roald og ikke minst Hanne Mette Lundberg! Lykke til i vervet Hanne Mette! Speiderleir i Stavanger juli i Stavanger mer om det i neste nummer. Speiderhilsen Oddvar Knutsen (noe forkortet av redaksjonen pga plasshensyn) FRA SLEKT TIL SLEKT Nes: Jakob Larsen Ludvigsen Fredrikke Trøstheim Stavsjø: Oliver Bjerkhagen Emine Noela Vang Jonas Moen Taskerud Nes: Kaare Kampenhøi Ragna Oline Duenger Rune Johan Vold Else Oddbjørg Rasmussen Tomas Pedersen Else Sandbakken Stavsjø: Anna Opseth Magne Mohn Martha Sundheim Reidar Solvang Magnus Olsen Helgøya: Bjørn Foss Kontaktpersoner i Menigheten: KRIK: Torbjørn Granerud Nes Diakonat: Gunvor Røhnebæk Nordbygda Misjonsforening: Sidsel Sendstad Nes Sjømannsmisjonsforening: Berit Mølstad Helgøya Sjømannsmisjonsforening: Eva Mc Kenna

7 Kulturkalenderen Biblioteket er åpent hver mandag fra kl i skoleåret. DATO UKEDAG TEMA ARRANGØR HVOR KLOKKESLETT MERKNAD Fredag Kvinnenes internasjonale bønnedag Nes Menighet og Pinsemenigheten Klippen i Stavsjø 18:30 Klippen Mandag Vevstua åpen Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:00-21:00 HVER MANDAG Tirsdag Planting i skråninger Nes Hagelag Midttun på Sund Nedre Foredrag med Tellef Frøysaa Onsdag Idehjørnet i Moelv Nes Husflidslag Hvams Brænderi? Fredag Åpen Kvinne Kafè Tre sterke kvinner: Henriette, Hanna Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Tingnes Spiseri 17:30 Inngang og Hulda i et stemmerett-perspektiv 18:00 Program kr 50,- / kr 100, Fredag Bygdekino Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen 18:00+20: Lørdag Krafttak mot kreft Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Innsamling ved bygdas butikker Fra kl 11: Lørdag KRIK Menigheten Neshallen 16:00-18:00 For 4.trinn og eldre Søndag Bygdekvelden Nes og Helgøya Bondelag og Nes Tingnes Kulturhus 18:00 og Helgøya Bygdekvinnelag Tirsdag Årsmøte Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Herredstyresalen 19: Onsdag Ung husflid Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:30-19:30 ANNENHVER UKE Torsdag Strikke-kafè Nes Husflidslag Nes-bo, kantina 11:00-13: Fredag Elvis-konsert Nes Sangforening Tingnes Kulturhus Elvis med mer Fredag KRIK Menigheten Mesnali Overnatting For 4. trinn og Lørdag KRIK Menigheten Mesnali Slalåm eldre. Påmelding Søndag Elvis-konsert Nes Sangforening Tingnes Kulturhus Elvis med mer Onsdag Medlemsmøte Nes og Helgøya Bondelag Onsdag Quilte toalettmappe / eller veske Nes Husflidslag Hvams Bræderi 18:30-21: Torsdag Quilting fortsetter Nes Husflidslag Hvams Bræderi 18:30-21: Søndag Familie-gudstjeneste Menigheten Nes Kirke 11:00 Palmesøndag Mandag Snøscooterkjøring for Nes Røde Kors hjelpekorps Fra Røde Kors hytta på Ljøsheim Salg av varmt/kaldt psykisk utviklingshemmede og tur/retur Midtfjellkoia drikke og vafler Torsdag Påskemåltid Menigheten Tingnes Spiseri 16:00/17:30 Skjærtorsdag Torsdag Gudstjeneste Menigheten Nes Kirke 19:00 Skjærtorsdag Fredag Gudstjeneste Menigheten Nes Kirke 11:00 Langfredag Lørdag Påskeaften Søndag Høytids-gudstjeneste Menigheten Nes Kirke 11:00 1. påskedag Mandag Gudstjeneste Menigheten Nes Bo- og aktivitetssenter 11:00 2. påskedag Tirsdag Drukner innlandet i olje?! Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Tingnes Kulturhus 18:00 Inngang og Nes og Helgøya Bondelag Kr 50,- / kr 100,- Besøk av Karl Eirik Schjøtt Pedersen, toppledelsen i Hedmark AP, ordfører og fylkesordfører deltar. Innspill fra lag, organsiasjoner og politiske partier Lørdag KRIK Menigheten Neshallen 16:00-18:00 For 4. trinn og eldre Søndag Vårkonsert Nes Musikkforening Tingnes Kulturhus 18: Mandag Vevstua åpen Nes Husflidslag Hvams Brænderi 17:00-21: Onsdag Ufo/aktivitetskveld Nes Husflidslag Hvams Brænderi 18:30-21: Fredag Bygdekino Venner av Tingnes Kulturhus Tingnes Kulturhus, Kinosalen 18:00+20: Lørdag KRIK Menigheten Neshallen 16:00-18:00 For 4. trinn og eldre Tirsdag Blåveismøte Nes og Helgøya Bygdekvinnelag Nes Bo- og aktivitets- senter 17:30 Nes jentekor deltar Lørdag Dugnad Tingnes og Nes Vel Velstranda etc. Tingnes Møt opp! Våre annonsører er: Skafferiet Braastad epler Gårdsbutikk hver lørdag Produksjon av eplemost og utleie av produksjonslokaler R.G.V. Tingnesv 761 Nes Rør Ifor Williams Norge Helgøya Bie Nerlien Gard Nes Fysioterapi Nes Bilverksted Trimrommet Brumunddal Begravelsesbyrå AS Stavsjø Blomster forretning Helgøya Tre Skreddersydde innredninger - Listverk Nes Vask Vi tilbyr overnatting; 46 senger fordelt på 25 rom, 21 bad. Tlf.:

8 Postreklame standard VELKOMMEN TIL KIRKE Dato Kl. Kirke Dag Gudstjeneste Merknader :00 Stavsjø kirke 3. søndag i fastetiden Gudstjeneste Anine Kongsrud - sang Granerud Luk. 22, med nattverd Menighetens årsmøte etter gudstj :00 Helgøya kirke 4. søndag i fastetiden Gudstjeneste Vanja B. Hoelstad - sang Granerud Joh. 6, med nattverd :00 Ingen gudstj. Maria budskapsdag Luk. 1, :00 Nes kirke Palmesøndag Familiegudstjeneste Silje S. Bjørnstad - sang Engdal Joh. 12, :00 Nes kirke Skjærtorsdag Gudstjeneste Granerud Joh. 13, 1-7 med nattverd :00 Nes kirke Langfredag Gudstjeneste Granerud Luk. 22,39-23, :00 Nes kirke Påskedag Høytidsgudstjeneste Granerud Joh. 20, 1-10 med nattverd Nes-bo 2. påskedag Gudstjeneste Granerud Joh. 20, :00 Ingen gudstj. 2. søndag i påsketiden Joh. 20, :00 Stavsjø kirke 3. søndag i påsketiden Gudstjeneste Granerud Mark. 6, med nattverd :00 Helgøya kirke 4. søndag i påsketiden Gudstjeneste Engdal Joh. 14, 1-11 med nattverd :00 Nes kirke 5. søndag i påsketiden Gudstjeneste Samtalegudstjeneste med Granerud Joh. 17, 6-11 konfirmanter :00 Ingen gudstj. 6. søndag i påsketiden Matt. 6, :00 Helgøya kirke Kristi himmelfartsdag Granerud Joh. 17, :00 Stavsjø kirke Søndag før pinse Gudstjeneste Samtalegudstjeneste med Granerud Joh. 16, konfirmanter :00 Nes kirke 17. mai Familiegudstjeneste Granerud Luk Menighetens årsmøte Hvert år avholdes Menighetens årsmøte. Her er det ikke valg som står på dagsorden, men menighetens arbeid. Årsmeldinger blir lagt frem, og det samtales om det som skjer av forskjellige aktiviteter i menigheten. Her er det mulighet for å komme med tanker og ideer om det som gjøres i menigheten, eller som burde gjøres. Årsmøtet avholdes etter gudstjenesten i Stavsjø kirke den 3. mars, og det serveres kirkekaffe. 17. mai I år er bygdas fellesfeiring av nasjonaldagen lagt til Tingnes. Påskens gudstjenester Alle påskens gudstjenester fra og med palmesøndag til og med påskedag er i den samme kirken. I år er det Nes kirke sin tur til å ha gudstjenestene. Gudstjenesten på 2. påskedag er på Nes-bo kl Velkommen til å feire påskens gudstjenester! Konfirmasjonsgudstjenestene for 2013 er på følgende datoer: Stavsjø kirke 27. mai kl Helgøya kirke 2. juni kl Nes kirke 2. juni kl Navn på konfirmantene kommer i neste nummer.

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013

Kulturkalenderen for Nes og Helgøya 2013. ajour pr 05.02.2013 Husk å legge åpne arrangementer inn på www.ringsaker.kommune.no/kulturkalender. Dette er kulturkalenderen for Ringsaker, Hamar, Løten og Stange på nett. Deres arrangement vil på denne måten bli synlig

Detaljer

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid.

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid. INFORMASJON Menighetsblad Påsken 2012 Årgang 60 Vi ønsker alle en god faste og velsignet påskehøytid. Kenya-tur Som det stod i forrige nummer av menighetsbladet og lokalaviser, har to av konfirmantene

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

God vår og sommer! Menighetsblad Sommer 2013 Årgang 61 INFORMASJON. Gudstjeneste. Anne Flugstad forteller bibelfortellinger.

God vår og sommer! Menighetsblad Sommer 2013 Årgang 61 INFORMASJON. Gudstjeneste. Anne Flugstad forteller bibelfortellinger. INFORMASJON God vår og sommer! Menighetsblad Sommer 2013 Årgang 61 Med 800 konfirmanter sto sangen i taket. Ungdomsledere på Teen camp. Hanne Turid, Andrea og Stine. Gudstjeneste. Anne Flugstad forteller

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

Velsignet advent og julehøytid! Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 INFORMASJON

Velsignet advent og julehøytid! Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 INFORMASJON INFORMASJON Menighetsblad Julen 2012 Årgang 60 Foto: Kirsten Bjerkestrand Tschudi Hanna Leinebø Ekre og Anine Nikolaisen jubler mens Johan Ashenafi Granerud slår et slag for kreativt ungdomsarbeid. Alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Side 1 VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Hei! Nå nærmer det seg KRIK Action leiren. Vi som skal være med som voksenledere gleder oss til å reise i lag med dere på sommerens kanskje

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer