Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar."

Transkript

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innkalling til medlemsmøte Side 4, 5. Referat frå styremøte Side 6,7. Referat frå medlemsmøte Side 8. Oppsummering av Røde Fjær Side 9. Resultat frå Røde Fjær Side 10. Gratulera til Røde Fjærkomiteen Side 11. Takkeannonse i Bladet Shl. Side 12. I klatreveggen Kommande møte: 3. mars vert hjå Fylkesnes Bil. Sjå innkalling I mellom visna lauv og nakne greiner ei snøklokke eg fann. Ho stod der kvit og lyste mot bleikblå himmelrand. Eg måtte storleg undrast, ho var `kje der i går. Ho varmde mildt mitt hjarta der ho fullkommen står. Du vesle blom, du kjære, du gav meg glede stor. Du trossa snø og kulde og gav meg von om ein vår som gror. Birger Søreide SNØKLOKKA Side 13, 14. Utleige, Tråastølen Side 15. Grasrotandel Vakkert dikt som stod på trykk i Bladet Sunnhordland for nokre år sidan. Siste side I redaksjonen: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse. Sigurd Johan Underhaug

2 Presidenten har ordet. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Terje Torget President Gode Lionsvener RØDE FJÆR 2015 Flott gjennomført og med eit imponerande resultat for klubben. Klubben har no lagt bak seg RF aksjonen og resultatet NOK tilsvarande NOK 3450 pr. medlem, er noko me kan vera stolt av. Hadde alle LIONS medlemmer i Norge bidradd tilsvarande, ville resultatet blitt 39 millionar og ikkje som pr. i dag 23 millionar. Takk til RF komiteen som systematisk har jobba over fleire månader, og alle andre medlemmer som har bidratt til eit resultatet som viser igjen i LIONS Norge. To travle månader står no framfor oss i klubben: Fredag 14. April skal Løvinna for ein kveld avviklast: Komiteen er godt i gang med planlegging, innhenting av sponsorar etc. Marknadsføringa viser alt igjen med eit flott innslag i TV Haugaland sist helg, og brei omtale i Sunnhordland denne veka. Annonseavisa og tulipanaksjon i slutten av august er også vel i gang, tulipanar er bestilt og sal av annonsar godt i gong. Vel møtt til medlemsmøte 3. mars, der opning av vårt siste avslutta brønnprosjekt «Kjell Lønnings minnebrønn» vil bli presentert. Aktivitetsleiar vil orientera om pågåande prosjekt og mulige nye aktivitetar i klubben. Nominasjonskomiteens framlegg til nytt styre vil også bli lagt fram, og medlemmane får siste ordet før nytt opptrykk av klubbvimpelen blir bestilt. Lionshelsing frå President Terje

3 LC Stord Fitjar Innkalling til medlemsmøte 3 Mars 2015 Møtestad og tid: Fylkesnes Bil, kl Velkommen Lions etiske norm Sakliste: Sak 026/14-15 Sak 027/14-15 Sak 028/14-15 Sak 029/14-15 Sak 030/14-15 Sak 031/14-15 Sak 032/14-15 Sak 033/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige medlemsmøte Brønnopning Zambia «Kjell Lønnings minnebrønn» v/ Tone Lønning Opptak nye medlemmer v/ Kjell Aktivitetsleiar orienterar Røde Fjær 2015 oppsummering v/ Anne Grete Løvinna for ein kveld v/ Vibecke Nominasjon fiskalåret v/ Helge Klubb vimpel v/ Ole Arthur Eventuelt TETOR:

4 Referat frå styremøte LC Stord Fitjar Mandag 16 Februar 2015 Desse møtte: Terje Torget, Helge Sagvåg, Astrid Kjellevold Steinsland, Pål Helland, Kjell Framnes, Svein Hatlevik, Marit Sævik Stockmann, Margit Tveito, Anne-Grete Sandtorv, Ole Artur Vaage, Gyri Nysæter og Håkon Frode Særstein LIONs etiske norm. Sak 041/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå siste styremøte. Godkjend utan merknader. Sak 042/14-15 Clubmaster / Sosialkomite: planar framover og evaluering av siste medlemsmøte Kjekt møte sist med 30 frammøte. Medlemmane er flinke å melda frå om dei kjem eller ikkje. Mars møte: Nominasjonsmøte på Fylkesnes bil. Ekstra «sosial» møte Fredag den 13.mars, invitasjon kjem. Aprilmøtet vert 7.april Saknar opprop for å bli kjend på medlemsmøta. Sak 043/14-15 Tilbakemelding / status: Aktivitetsleiar, kasserar, medlemsansvarleg, og andre; Aktivitetsleiar : Annonseavisa er godt i gang. Løvinne kvelden og tulipanaksjonen er i kjømda. Håkon Frode : Orienterte om kvinneprosjektet i Comalapa. Summen han ber om er kr. Styret ber IRC om å ha eit forprosjekt på dette med ei ramme på kr. Helge kallar inn til første møtet. Røde fjær innsamlinga gjekk flott, godt leia av Anne-Grete Sandtorv. Pål orienterte om den økonomiske stoda. Styret får god orientering om økonomien. Rekruttering: Fire potensielle nye medlemmar. Me skal ta opp ein ny medlem neste møte, og ha fleire på observasjon etter kvart. Helge orienterte om arbeidet i valkomiteen. Sak 044/14-15 Klubbvimpel v/ Ole Artur Vaage Han har fått i oppdrag av styret om å koma med framlegg til ny vimpel, eller endringar med rot i den gamle vimpelen. Seniorane ønskjer ikkje noko endring på vimpelen. Presentasjon av vimpelen på neste medlemsmøte. Ønskjer tilråding frå medlemane. Styret har to framlegg. Ny logo må vera på den nye vimpelen og vera på kvit eller blå bakgrunn. Sak 045/14-15 EMAUS PC prosjekt v/ Gyri Borna på barneheimen treng grunnleggjande datakunnskapar når dei skal ut i skule- / yrkeslivet. 5-6 pc-ar i starten. Lokal klubb involverer seg. Styret er orientert om at kr av budsjetterte EMAUS midlar vert brukt til pc-ar. Omdisponering av pengane som allereie er i prosjektet.

5 Sak 046/14-15 Innkomen post, søknader og anna «nytt»; LIONS tulipanpris - eldsjel, førebels ingen kandidat, president føl opp frist 1 mars Ungdomsutveksling (Litauen / Ane) Søknad om dekking av reise v / Reidun i ungdomsgruppa. Løyvt 3000 kr. Sak 047/14-15 RF aksjon oppsummering v/ Anne-Grete Takkar alle for god hjelp. Har vore mykje arbeid. Utfordringane var å få bøssebærarar kr kom inn. Totalt hadde me 250 bøsser i sving. Avisa Sunnhordland dekkjer ikkje Bømlo, me må ha takkeannonse i Bømlonytt. Godt styrt frå sentralt hald. Flott resultat frå lokalt hald. Styret løyver kr til lag og organisasjonar for dugnad med bøssebæring. Sak 048/14-15 Eventuelt Endringar i Lions Norge, Hovde valde trekkja seg Kai Arne Sørensen har overteke. Bladet Sunnhordland RF annonse rekning på kr, godkjent. Stine Sofies stiftelse Me løyver 200 kr Helsesport Sonjas kvile, treng nytt tak. Kommunen må stilla med materialar. Kan det vera dugnadsvilje i klubben? Sak for neste medlemsmøte. Sonemøte i morgon. President og sekretær reiser. Sak til sonemøte: Ny sonebrønn?, ønskje om at fleire klubbar tek del. 25 års jubileum for Løvo og annonseavisa. Fest til hausten. Tore på Frivillighetssentralen. Har eit arrangement om måndagar i Sævarhagen og Buneset. Dei treng sjåførar til transport til og frå arrqngementet. Julekaravanen. Bente var med, men no har Helge vore med. Helge inviterer med Hanne Almås til dette arbeidet. Kvote for Distriktsmøte- påmelding innan 15.mars. Me har 9 stemmer. Søknad om økonomisk støtte frå Helsesøstrene om pengar til helsesøster konferanse. Søknaden er avslått MJ

6 LC Stord Fitjar Referat frå medlemsmøte 03. Februar 2015 Lions etiske norm Frammøte: 68% Sak 022/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrig medlemsmøte Ingen merknader Sak 023/14-15 Sak 024/14-1 Røde Fjær aksjon v/ Anne Grete Aksjonsveka februar, er i gang. Alt materiale er kome på plass. Informasjon om materiellet. Treng fleirebøssebærarar. Det kjem ulik informasjon i massemedia. Aktivitetsleiar orienterar v/ Svein Nye medlemmar har fått spørsmål om kva aktivvitetar dei vil delta i. Astrid Kjellevold Steinsland er første Ungdomsgruppa v / Reidun: Søknad frå Ane om dekking kvinne som leiar eit medlemsmøte i LC av reise i samband med Julekaravanen. Stord Fitjar Søknad frå Linda Nonås Fylkesnes, om støtte til arbeid mot mottakssenteret med born / ungdomar som har ulike traume frå krigsopplevingar. Born av psykisk sjuke, har hatt sitt første vellukka møte. Løvinnekvelden v/ Vibeke: Store planar for arrangementet. Satsar på 20 utstillarar. Ønskjer ein på ein hovudsponsor, andre sponsorar og fleire bidragsytarar. 17.april er dagen. Ønskjer at 20 mann frå klubben stiller opp til alle arbeidsoppgåvene. Ordføraren kjem. Inntektene ønskjer gruppa skal gå til Onkologisk avdeling ved Stord sjukehus, Emaus og born av psykisk sjuke foreldre. Styret har handsama desse tankane om kvar pengane skal gå. Vedteke ved akklamasjon. Tulipanane v/ Øyvind : Bestilt 1 kasse meir enn før. Ny stand ved Spar Haga. Tulipanaksjonen er 25.april. I samband med dette gjev me og ut annonseavisa.. Sak 025/14-15 Comalapa Guatemala: Kvinneprosjekt v/ Håkon Frode Informerte medlemsmøte om prosjektet. Comalapa har hatt samarbeid med Stord kommune. Han fortalde frå det politiske systemet. Mange av kvinnene er framleis ikkje registrert. Det kostar pengar. Dei må altså ha identitetspapir for å kunna stemma. Ei registrering kostar ca 80 kroner. I nærleiken finst det ein lokal Lions klubb. Møte stilte mange spørsmål som Håkon Frode svarte godt på. Eventuelt v/torkjell Stana: Vimpel. Kvifor vil me ha ny vimpel? Han fortel om at det var vanskeleg å få godkjenning og litt historie om då dei fekk laga denne vimpelen. I 1998 fekk Kjell Lønning med seg til møte i USA. Han fekk der mykje skryt for han. Han ønskjer at me må tenkja oss om dersom me vil endra han. Løvo er 25 år i år. Alle Løve avisene er samla på Hagerupshuset. I starten ver det eit ark. Ønskjer at nye medlemmar skal få sjå desse. Kvar første måndag i månaden er det aktivitet der, eller avisene kan verta tekne med til eit medlemsmøte MT

7 Lions Røde Fjær 2015 Sida 1966 har Lions Norge kvart femte år gjennomført innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær, og i år var formålet for innsamlingsaksjonen stiftinga Det er Mitt Valg. Målet for Lions Norge var å sama inn 30 millionar kroner, auka kunnskapen om Mitt Valg, og rekruttera nye medlemmer til Lions. Mitt Val er et undervisningsopplegg til bruk i skular og barnehagar over heile landet for å hindra problemåtferd som mobbing og rusmisbruk. Mitt Val lærer barn og unge sosiale ferdigheter og styrkar sjølvkjensle og mestringsfølelse. Skular i kommunane i Bømlo, Stord og Fitjar har alle brukt Mitt Val med gode resultat. Lions Røde Fjær aksjonen 2015 starta derfor tidleg med å setja fokus på mobbing og korleis dette er et stort problem for unge i dag. Sterke historiar i media utløyste fakkeltog over heile landet. På Stord var LC Stord Fitjar med og sponsa faklar og refleksar, og me var mange frå klubben i fakkeltoget den 19.november. Anne-Grete Sandtorv, ein suveren prosjektleiar for Røde Fjær-aksjonen Lions Røde Fjær 2015 har hatt god drahjelp av lokale medier i Bømlo, Stord og Fitjar. Gode reportasjar frå rektorar som brukar Mitt Val i kvardagen satt fokus på bodskapet: Det er betre å byggja barn enn å reparere vaksne! Lions Røde Fjær er i hovudsak ein bøsseberaraksjon, så også i vår lokale klubb kor 260 bøsser var i aksjon frå dør til dør i Bømlo og Fitjar sundag 8.februar. Det var utfordrande å få nok bøsseberarar sjølv om me freista med dugnadspengar. Etter mange rundar datt dei fleste brikkene på plass og det er all grunn til å hylla dei som gjekk med bøssene. På Fitjar var me til stades på Spar Fitjar og me traff Fitjarbuen på laurdagshandel. I tillegg var me på Sandvikvåg sundag ettermiddag. Bøsser var også i sving på torsdagsquizen på Bakeriet Frugård og på Amfi Stord senter og Heiane Storsenter laurdag. Spinae Company hadde ei flott danseoppvisning med smakebitar frå «My bad» og dansarane tok runden med bøsser i etterkant på Amfisenteret. Totalt fekk LC Stord Fitjar inn kr: ,- i bøssene, og bedriftskampanjen gav kr: ,- til Lions Røde Fjær. Med et samla resultat på kr: ,- er me i mål, og har fått eit resultat som me har all grunn til å vera stolte over. Som Lions Røde Fjær Kontakt vil eg retta ei stor takk til medhjelparane i prosjektgruppa; Kjerstin, Paul, Erik og Reidar. Takk til Ole Johnny, Rappi og Bente for drahjelp med bøsseberarane i Sagvåg og Fitjar, og til Pål og Terje Aase for regnskapsteknisk kompetanse. Ei stor takk også til dei andre medlemmene i klubben som bidrog med gode idear, dugnad med bøsseblombering, pakkedugnad på Sunnhordland, publisering, bøssebering og sponsing. Og ikkje minst ei stor takk til president Terje for fantastisk god støtte for meg, og mykje praktisk hjelp. Vel blåst Lions Røde Fjær 2015! Med takknemleg helsing Anne-Grete LRF Kontakt Ein glad og nøgd oppteljingsgjeng. F.v. Anne-Grete Sandtorv, Pål Helland, Eirik Lied, Reidar Steeslid, Paul Engeseth og Kjersti Onarheim Håvardsholm.

8 RESULTAT Lions Røde Fjær Side :46:00 Administrator Periode SALGSINNTEKT Bøsseinnsamling Gaver/internt salg Produktsalg Søknader/støtte Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Eksterne tenester/teljegebyr Opplæring/Dette er mit val - bosjyre Innsamlingskostnader/servering Markedsføring LRF-produkter innkjøp Aktivitet/LRF-brosjyrar Diverse Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT

9 Ein imponerande organiseringsjobb av Røde Fjær-komiteen med Anne-Grete Sandtorv i spissen. Det er ikkje få timar som ligg bak denne organiseringa. Heilt frå du tok på deg jobben, har du hatt fokus på kampanjen og fora oss medlemmane med informasjon på ein engasjerande måte. Dette har vore viktig, for det er ikkje like lett å få ein så passa stor organisasjon som LC Stord Fitjar til å komma på rette sporet. Du, Anne-Grete greidde det saman med dine medspelarar i komiteen. Gratulera med ein svært vellukka aksjon. Veret den dagen, som elles, kan ingen styra med, men likevel vart resultatet framifrå godt. Her er frå aksjonen på Heiane, laurdag, den 7. februar. Det var det dans og show og innsamling Ein sprudlande dugnadsgjeng samla i distribusjonshallen til Bladet Sunnhordland for å leggja inn brosjyrar om Lions Røde Fjær.

10 Takkannonse etter Lions Røde Fjær 2015 Lions Røde Fjær 2015 har samla inn pengar for å styrkja prosjektet MITT VAL og gje barn og unge over heile Norge moglegheiten til å delta i programmet. Skular i kommunane Bømlo, Fitjar og Stord har alle brukt programmet MITT VAL med gode resultat. Den lokale Lionsklubben har i perioden februar hatt ulike Lions Røde Fjær aktivitetar. Bøsseberaraksjonen 8. februar vart det store løftet og me vil retta ei stor takk til alle som støtta oss med pengar i bøssene til inntekt for Lions førebyggjande arbeid for born og unge. Me vil også retta ei stor takk til bedrifter, frivillige organisasjonar og enkeltpersonar som har bidrege på ulikt vis anten med pengar, som støttespelar eller som bøsseberar. Denne støtta var avgjerande for at me rakk det flotte resultatet på kr: ,- Me rettar ei stor takk til; Bakeriet Frugård og torsdags-quizen, Mediehuset Sunnhordland, Bømlo-nytt, Fitjarposten, Sagvåg skule ved rektor, Folderøy skule ved rektor, Frivilligsentralen Stord, Bydelsbloggarane, Stord Røde Kors, Bømlo Røde Kors, Stord IL Svømmegruppa, Stord Handball J16, 8. kl. Nordbygdo ungdomsskule, Bedehusgjengen, Russen på Stord, Spinae Company og Magdalena From Delis, Stord Pensjonistforening, Stord Mannskor, Frivilligsentralen Bømlo FAU Meling skule, FAU Finnås skule, 8. kl. Hillestveit skule, FAU Gilje skule, FAU Espevær skule, FAU Folderøy skule, Elevene v. Bømlo Folkehøgskule, FAU Rubbestadneset skule Det er betre å byggja barn enn å reparera vaksne! Helsing Lions Club Stord Fitjar på vegner av Lions Norge

11 Ny flott aktivitetskveld i ungdomsgruppa. Denne kvelden var sett av til fysisk aktivitet i klatreveggen i Stord Sportssenter. Her fekk dei utfordringa der alle sprengde nye grenser, og fekk noko betre sjølvkjensle kva ein kan utretta. Instruktøren festar tryggleikmsselen og sikrar at alt er klart til klatring, og det er alltid trygt å ha god sikring Veggen skal forserast med god styrke i både armar og bein. Dette var nok eit vellukka prosjekt, vel organisert av ungdomsgruppa i klubben. Vel blåst denne gongen og. Ved sida av klatring, var det litt kappspringing i løpebanen. Også her fekk dei ta seg skikkeleg ut. Det er tydeleg at Johanna, som har vore med å fanga opp desse ungdomane, har truffe godt i høve til behov og trong for samhanmdling og sosialisering, og ikkje minst at dei får bryna seg på ulike utfordringar. Her må me medlemar berre trø til når gruppa treng assistanse ved neste korsveg.

12 Til alle Lions-klubber i distrikt 104D Reservasjon av plass på Tråastølen i 2015! Klubber i distriktet som ønsker å benytte Tråa stølen i 2015, må sende en påmelding til undertegnede innan Påmeldingen må inneholde tidspunkt og lengde på leieperioden og sendes på . Viser til vedlagt utleiekalender. På bakgrunn av disse søknadene utarbeides det en utleieplan, som legges ut på distriktets hjemmeside. Dersom det kommer flere søknader på same tidspunkt vil aktiviteter knyttet til barn og unge ha fortrinnsrett. Søknader som kommer etter , vil fortløpende bli påført utleiekalenderen. Til orientering er det mange sengeplasser på stølen, slik at fleire klubber kan være der samtidig Hyttestyret vil som vanlig gjøre stølen i god stand for sesongen Vi oppfordrer klubbene i distriktet til å bruke tilbudet om å leie Tråastølen Per Gunnar Nyheim daglig leder Mobil NB! Datoane i brevet er ikkje heilt oppdaterte. Dette vil presidenten opplysa om på kommande møte.

13 Tråastølen, Utleige for 2015, Kalender for reservering Veke Dato Aktivitet Ansvarleg Kontaktpersonar 13/14 28/3-06/4 Påske 20 11/5-17/5 Kr.himmelf./17.mai 21 18/5-22/5 22/5-24/5 Opning av anlegget Hyttestyret Johan G. Vestbø 22 25/5-29/5 30/5-31/ /6-05/6 05/6-07/6 HVPU LC Sotra Terje Pedersen 24 08/6-12/6 Spesialklasse AVS LC Askøy Per Gunnar Nyheim 12/6-14/6 Klubbsamling LC Lyshovden Alf Gunnar Pettersen 25 15/6-19/6 HVPU (15-19 juni) LC Ullensvang Frank O Olsen 19/6-21/ /6-26/6 Mola (22-26 juni) LC Bergen Vest Arne Buanes 26/6-28/ /6-03/7 Leir for barn LC Sotra Terje Pedersen 03/7-05/7 Leir for barn LC Sotra Terje Pedersen 28 06/7-10/7 10/7-12/ /7-17/7 17/7-19/ /7-24/7 24/7-26/7 Klubbsamling LC Voss Ivar Norekvål 31 27/7-31/7 31/7-02/8 Dugnad Hyttestyret Johan G. Vestbø 32 03/8-07/8 Dugnad 07/8-09/8 Leir, ungdom Litauen 104D Agnar Høysether 33 10/8-14/8 Albatrossen LC Bergen Vest Ola Martin Rongved 14/8-16/8 Klubbsamling LC Etne Rolf Eikemo 34 17/8-21/8 Klubbsamling LC Vindafjord Johan Georg Vestbø 21/8-23/8 Klubbsamling LC Skånevik Paul Tungesvik 35 24/8-28/8 28/8-30/8 Klubbsamling LC Ulrikken Tore Smith Jørgensen 36 31/8-04/9 04/9-06/9 Klubbsamling LC Åsane Nord Kjell Aase 37 07/9-11/9 11/9-13/9 Klubbsamling LC Sotra Terje Pedersen 38 14/9-18/9 18/9-20/ /9-25/9 25/9-27/ /09-02/10 02/10-04/ /10-09/10 Stenging av anlegget Hyttestyret Johan G. Vestbø 09/10-11/10 Når det gjelder tidspunktet for åpning av anlegget, vil snø og føreforhold for ein stor del avgjøre dette, men vi regner med ultimo mai og stenging primo oktober. Husk at en også kan ha leiesamarbeid på tvers av klubb/sone. Kontakttelefonar: Utleige: Per Gunnar Nyheim Hyttestyret: Johan Georg Vestbø Terje Pedersen

14 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N S E T E Klubbstyret President: Terje Torget Adresse: Kvarven BRANDASUND Telefon: Priv.:. Mob.: V.president: Astrid Kjellevold Steinsland Adresse: Tyselio STORD Telefon. Priv.: Mob.: Vi gratulerer Jonas Eldøy Magne Jostein Mikkelson Jarle Neset Kjerstin Onarheim Håvardsholm Nils Johan Erdal Johanne T. Malme Kasserer: Pål Helland Adresse: Hystadvegen 34 Telefon: Mob.: Sekretær : Margit Tveito Adresse: Gullbergvegen 5, Telefon: Mob.: STORD 5411 STORD Årmålslista er ikkje oppdatert etter at fleire nye medlemmer er komne inn I klubben. Dette må me ordna opp i. Orsakar så mykje for det. Frå redaktøren! Clubmaster : Aage Madtsen Adresse:Løkjabrotet 49, 5412 STORD Telefon: Mob.: Past President: Helge M Sagvåg Adresse Dyråsen 7 D 5410 SAGVÅG Telefon: Mob.: Aktivivtetsleiar: Svein Hatlevik Adresse: Postboks STORD Telefon: Mob.: Medlemsk.: Kjell Framnes Adresse: Hystadvegen STORD Telefon: Priv.: Mob.: I REDAKSJONEN FOR LØVO Eit svært vellukka og godt organisert opplegg med Røde Fjær er gjennomført. Gratulera til komiteen med Anne- Grete i spissen. Nye prosjekt skal i nær framtid gjennomførast. Eg fekk vera med ei stutt tid å sjå på ungdomsgruppa som hadde klatring på programmet i klatreveggen i Stord Sportssenter. Utruleg flott opplegg der ungdomane fekk prøva seg på noko heilt nytt, og fysisk aktivitet såg det ut til at dei hadde behov for også. Her har klubben si ungdomsgruppe gjort, etter mitt syn, ein genistrek med å få tak i desse ungdomane som i høgste grad treng hjelp, omsorg og støtte på vegen vidare i livet. Dette arbeidet på me berre støtta opp om både økonomisk og når gruppa ber om hjelp frå medlemmane i klubben. Lukke til med eit eineståande flott arbeid. Lars Redaktør: John Torleiv Nesse, Adresse: Åsringen STORD Telefon Priv Mob Redaktør: Lars Mugaas, Adresse: Hystadvegen 114, 5416 STORD Telefon: Priv Mob: Web-redaktør:Sigurd Johan Underhaug Adresse: Varhaugsvegen, 5419 FITJAR Telefon: Priv Mob: Har du ljose idear. Kom med dei

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 2 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 3. februar vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 1 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 13. januar Vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 12 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Julemøte hjå

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 8 og 9 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande medlemsmøte blir

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 5 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 5. mai vert hjå

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 4 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 7. april vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 2 2016 26. Årgang INNHALD Side 2. Innkalling til medlemsmøte Kommande møte blir hos

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3, 4 Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/2858-3 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset : 22.01.2008 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 0001/08 08/00041 A VURDERING AV LÆREVERK I SAMBAND MED INNFØRING AV KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Apply Leirvik.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset : 26.02.2008 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 0008/08 08/00034 A VAL AV REPRESENTANTAR TIL SAMARBEIDSUTVALA VED SKULANE PS 0009/08

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.06.05 Tid: 15.00-18.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Heradsstyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 kl. 19:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Fogn oppvekstsenter levande og lærande

Fogn oppvekstsenter levande og lærande Post: Liane, 4164 Fogn Faktura: Finnøy Kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Møtedato og stad: Torsdag 6. oktober kl. 18.00 på personalrommet. Desse møtte: Kristel

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : : 24.10.2011 Tid : MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 43/11 11/800 FRAMLEGG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE I BARNEHAGANE PS 44/11 11/802 TILSTANDSRAPPORTEN

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer