Distriktslederen. Mennesker hjelper mennesker. Tone Sissel Kise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktslederen. Mennesker hjelper mennesker. Tone Sissel Kise"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Distriktslederen Mennesker hjelper mennesker Grunnleggeren av Fajikunda Red Cross Link, Inger Dewey får æresdiplom av mr. Jane Faye i forbindelse med 20-års jubileumet i Foto: Nils Haagenrud Årsrapporten til Telemark Røde Kors 2009 vitner om at det fi nnes en enorm kraft i arbeidet som gjøres blant frivillige i Røde Kors i Telemark. Tusenvis av timer legges ned i dugnadsarbeid for å hjelpe andre mennesker. Jeg er stolt av å være leder for en organisasjon som tar samfunnsendringene på alvor, utfordrer og ikke minst gjør en forskjell. Dette bidrar til å løse samfunnsoppgaver og tilfører merverdi til en rekke offentlige tjenester. Våre frivillige utfører oppgaver og tjenester som uten frivillige bidrag ville vært høyere i pris og fattigere i innhold samtidig som mennesker får gleden av å delta i meningsfylt arbeid. Denne rapporten beskriver godt mangfoldet av Røde Kors aktiviteter i Telemark som beriker lokalsamfunnet. Den sier ikke noe om vårt internasjonale engasjement. Selv var jeg så heldig å få besøke vårt distriktssamarbeid i Mangaung Røde Kors i Sør Afrika i desember Telemark Røde Kors har også sterke bånd til Røde Kors i Fajikunda, Gambia og Tuzla, Bosnia. Å styrke det internasjonale perspektivet i frivilligheten er å styrke det internasjonale engasjementet i samfunnet. Deltakelse i internasjonale nettverk hever både kompetanse og rollen som samfunnsbygger og demokratisk læringsarena. Internasjonalt Røde Kors samarbeid bygger på gjensidighet. Læringen går begge veier. I Mangaung Røde Kors ble jeg engasjert av å se deres frivillige i aksjon. Det var både sterkt og inspirerende å oppleve hvordan de med små midler hjelper mange mennesker i de fattige områdene. Deres viktigste ressurs er mennesker akkurat som det er det i Telemark Røde Kors, i Gambia og i Bosnia. For meg bekrefter dette at Den beste medisin for et menneske er et annet menneske og at frivilligheten forandrer samfunnet gjennom sin aktivitet, sine initiativer og sin rolle som fellesskap. Frivilligheten forandrer menneskene som involverer seg gjennom å utvide deres kompetanse og sosiale kapital. Mange frivillige engasjerer seg i Røde Kors og bruker sin tid og sine ressurser for å hjelpe andre. Alle våre medlemmer er viktige for oss, om de er aktive eller støtte medlemmer. De er med på å bidra til at mennesker hjelper mennesker. Tone Sissel Kise YouthTeamwork i Mangaung Red Cross, Sør Afrika. Foto: Telemark Røde Kors Distriktsleder Telemark Røde Kors Telemark Røde Kors - Årsrapport

3 Bamble Røde Kors Foto: Bamble Røde Kors Forberedt på alt! Bamble Røde Kors hjelpekorps har i fl ere år hatt dykkere, men de har ikke vært organisert og dermed heller ikke meldt opp til politiet som en beredskapsressurs. Etter en rekke drukningsulykker i Bamble, ble hjelpekorpset kontaktet av både lokalt brannvesen og ambulanse med forespørsel om å etablere en operativ dykkergruppe. Før de kunne være operativ som dykkergruppe, måtte en del vannredningsutstyr skaffes til veie. Like før jul i 2008 fi kk de den gledelige meldingen fra Gjensidigestiftelsen om at deres søknad om midler til å opprette en operativ dykkergruppe var blitt innvilget med kr ,-. Dermed kunne de starte 2009 med å gå til anskaffelse av nødvendig utstyr og ikke minst gi mannskapene nødvendig opplæring. Nå er det en gruppe på 16 personer som er meldt opp til politiet, hvorav fem av disse er arbeidsdykkere. De vedlikeholder kunnskapen slik at de skal kunne være forberedt på alt. De dykker hver 14 dag året rundt og kjører jevnlig øvelser for å sjekke responstiden. Resultatene på dette har vært meget godt. Bamble Røde Kors dykkergruppe har et godt samarbeid med Bamble brannvesen. Aktiviteter i Bamble Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Flyktningeguide og Røde Kors Ungdom. Telemark Røde Kors - Årsrapport

4 Bø Røde Kors Generalsekretæren besøker Bø Frivilligsentral Foto: Astrid Løvfl aten Børge Brende, generalsekretær i Norges Røde Kors besøkte Bø Frivilligsentral høsten Her møtte han representanter fra kommuner og lokalt Røde Kors i Midt-Telemark. Han tok seg også tid til å besøke leksehjelpen på Bø Frivilligsentral, som i hovedsak er et tilbud rettet mot elevene ved Bø voksenopplæring. På leksehjelpen møtes frivillige og deltakere hver tirsdag gjennom vår- og høstsemesteret. Det er en stabil kjerne av frivillige som gir elevene mulighet til å lykkes bedre med skolearbeidet. I 2009 var det 23 registrerte deltakere. Leksehjelpen er en av mange aktiviteter på Bø Frivilligsentral som nå har vært i drift i 10 år. Et av årets store høydepunkt var Barnas Dag med både besøks- og resultatrekord. Pakking av 700 godteposer var en bitte liten del av den frivillige innsatsen som måtte til for å arrangere barnas festdag i Bø. Som tidligere år var barna kledd ut i fantastiske kostymer og deltok i kostymetoget gjennom Bø sentrum. Aktiviteter i Bø Røde Kors: Frivilligsentral, Barnehjelp, Besøkstjeneste, Nettverk og Leksehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

5 Drangedal Røde Kors Frivillige timer til å hjelpe andre Foto: Drangedal Røde Kors Antall timer frivillig innsats som hjelpekorpsmedlemmer i Drangedal Røde Kors Hjelpekorps legger ned, stiger stadig. I 2009 brukte de 4898 timer på å hjelpe andre. Hovedaktiviteten til Drangedal Røde Kors er sanitetsvakter og beredskapstjeneste på Gautefall vinterstid. Her blir det lagt ned mange frivilligtimer og medlemmene i hjelpekorpset får praktisert sine kunnskaper. Røde Kors hytta på Gautefall er basen for førstehjelpsvaktene og parkeringsvaktene for alpinsenteret. De frivillige samles også på hytta til dugnad og sosialt samvær. Det gir motivasjon og inspirasjon for medlemmene. Helgene betyr mye for alle som bidrar gjennom vinteren og Røde Kors setter det sosiale i fokus ved å invitere familien med på helgevakter. Felles måltider, lek og moro står høyt i kurs samtidig som Drangedal Røde Kors er i beredskap 24 timer i døgnet når hjelpekorpset er på Røde Kors hytta. Totalt behandlet Drangedal Røde Kors Hjelpekorps 148 skader på Gautefall i Aktiviteter i Drangedal Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste og Leksehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

6 Fyresdal Røde Kors Feira Raude Kross i Italia Foto: Audny Barstad, Vest Telemark Blad Tvillingparet Ida og Ane Syvertsen Hauge frå Fyresdal fekk i juni 2009 vera med til Italia for å feire 150-årsjubileet til organisasjonen. Dei har begge vore medlem av Fyresdal Raude Kross sidan dei gjekk i åttande klasse. Det syntes dei er moro og ikkje minst svært givande. Det har ført til at sjølv om dei berre er sytten år, manglar dei no berre eitt kurs for å vera godkjende raudekrossarar. Raude Kross er ein organisasjon med svært lang historie, og i 2009 var det 150 år sidan «Slaget ved Solferino» som førde til stiftinga av organisasjonen. Ida og Ane deltok på 150 års feiringa. I eit campområde på over kvadratmeter samla 186 nasjonalforeiningar frå heile verda seg i ein humanitær landsby av store telt. Jentene budde saman med andre ungdomar i stor kvite telt med 40 sengeplassar. - Det var utruleg godt organisert sjølv om det var så stort. Eg hadde ikkje trudd at det var så stort på førehand, seier Ida. Eit av høgdepunkta i feiringa var det årvisse fakkeltoget langs ruta som sjukepleiarane nytta for å frakte dei såra soldatane frå slagmarka til sjukestasjonen i Castiglione i 1859 under det store slaget. Fakkeltoget bli fl eire hundre meter langt med alle deltakarane og skapte ei spesiell stemning. Ein jubileumsfest som aldri vil bli gløymt. Aktivitetar i Fyresdal Røde Kors: Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom. Telemark Røde Kors - Årsrapport

7 Gjerpen Røde Kors Trim for eldre i 40 år Foto: Lene Friis, Varden Det er full fart hver onsdag for de eldre på Skien Furuheim Grendehus. Rundt 30 damer fra femti til nitti år kommer sammen for å trene en time. De trener bevisst fordi de vet at når man blir eldre så mister man ofte koordineringsevnen, balanse, muskelmasse og hukommelse. Gevinsten er derfor bedre helse, forebygging av sykdommer og utsettelse av aldringsprosessen. Etter en god treningsøkt serveres kaffe og ferske boller, skravla går i ett og latteren er løs. Det var Gjerpen Røde Kors som startet trimmen for 40 år siden. De ønsket å legge til rette for at fl est mulig eldre kan være i fysisk aktivitet som igjen fører til økt livskvalitet. De så det var et behov for at eldre hadde et samlingssted for felles sosial hygge på 1970 tallet og startet da med eldre trim, den gang også på Furuheim Grendehus på Borgestad i Gjerpen Røde Kors sitt nærmiljø. Aktiviteter i Gjerpen Røde Kors: Besøkstjeneste og Barnehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

8 Gvarv Røde Kors Sommer og Sikkerhet Siden Bø Sommarland åpnet i 1985 har Gvarv Røde Kors Hjelpekorps vært sentral for å ivareta sikkerheten til de som hygger seg i parkens mange tilbud. Sikkerhet har høy fokus i Sommarland, som er avhengig av å ha et renommé som en trygg og god aktivitetspark. Sommarland har de senere åra hatt tre personer som er ansatt i samarbeid med Gvarv Røde Kors hjelpekorps samt at hjelpekorpset også har to frivillige på vakt i helgene i sesongen. Utover dette har også Gvarv Røde Kors ansvar for førstehjelpsopplæringen av de øvrige ansatte. Avtalen som Gvarv Røde Kors har med Sommarland er utgjør om lag en tredjedel av omsetningen til hjelpekorpset. I 2009 ble i alt 567 skader behandlet, av disse ble kun 16 anbefalt å søke lege og kun ett tilfelle ble ansett som alvorlig. Sommarland gir Gvarv Røde Kors mange og gode utfordringer, og ikke minst gir det en unik mulighet til å få praktisere førstehjelpsutdanningen. Dette gir det enkelte medlem større trygghet i tjenesten. Gvarv Røde Kors ser også på sin innsats i Sommarland som en måte å profi lere Hjelpekorpsene på, og vi får gode tilbakemeldinger, både fra andre Hjelpekorpsere som besøker parken og fra publikum som er nysgjerrige på hva vi driver på med. Aktiviteter i Gvarv Røde Kors: Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, Nettverk og Flerkulturelt arbeid. Telemark Røde Kors - Årsrapport

9 Hjartdal Røde Kors Tre fornøyde karer, Lokalforeningeleder Audun Darrud sammen med Kjell Arne Hjartsjø og Håvard Kaasa Foto: Mari Nymoen, Telen Innsatsvilje ga stort resultat Hjartdal Røde Kors har stått i førstelinjen i forbindelse med momsfritak for de samfunnsnyttige investeringene frivillige organisasjoner har. Kravet om å slippe momsbetaling på innkjøp av varer og ytelser til frivillige virksomheter er den største frivillighetspolitiske saken for frivillige organisasjoner. Hele frivilligheten står bak dette kravet, momsfritak er et viktig supplement til de offentlige støtteordningene som ledd i en helhetlig politikk for å fremme mer og bedre frivillighet. For Hjartdal Røde Kors betyr moms på investeringer på Røde Kors huset og tilhørende garasjeanlegg hele kr Hjartdal Røde Kors betalte 25 % mer for en snøscooter til redningsoppdrag enn høyfjellhotellene. For å kunne drive frivillig arbeid, må de ha et hus og livsviktig søk- og redningsutstyr. Momsen er en hard skatt å betale for de som legger ned time etter time med frivillige ulønnet innsats, på fem år har de betalt kr i moms til staten. Etter Hjartdal Røde Kors sitt viktige engasjement ble det mange leserinnlegg i lokalavisene hvor politikerne støttet Hjartdal Røde Kors sitt innspill. I juni fi kk de gladmeldingene om at fra 2010 ville en ny momsordning forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, tre i kraft. Aktiviteter i Hjartdal Røde Kors: Hjelpekorps, Barnas Røde Kors og Røde Kors Ungdom. Telemark Røde Kors - Årsrapport

10 Kragerø Røde Kors Entusiastiske Røde Kors Ungdom Foto: Kragerø Røde Korst Røde Kors ungdom i Kragerø har i 2009 hatt et stort aktivitetsnivå. De har hatt størst fokus på førstehjelp i samarbeid med Kragerø Røde Kors Hjelpekorps og nesten alle i ungdomsgruppa har gjennomført Norsk Grunnkurs i Førstehjelp. Førstehjelpsundervisningen varte i 30 timer som kombinerer teori og praksis på en realistisk og engasjerende måte. Tanken er at man lærer best når man utfører det man skal lære. Tre Røde Kors ungdommer har blitt godkjente instruktører i Aktivt Valg som er et opplæringskonsept for forebyggende og holdnings skapende arbeid i forhold til egen seksuell helse. Ungdom snakker med ungdom om å ha mot til å ta riktige valg. Fem Røde Kors ungdommer har blitt godkjente instruktører i Menneskehandel som også er et opplæringskonsept rettet mot Røde Kors ungdom. Menneskehandel vil si å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller gjennom fjerning av personens organer - ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd." Ungdommene i Kragerø deltar på øvelser sammen med hjelpekorpset i Kragerø, ungdommen vil gjerne ha fl ere øvelser og praktisk terning. Øvelsene gir innblikk på hvordan en katastrofe kan utspille seg, en viktig lærdom for alle. Kragerø Røde kors Ungdom er en fi n og sammenspleiset gjeng som har stor takhøyde for sprell og latter hvor de utfordrer seg selv og andre. Aktiviteter i Kragerø Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste og Røde Kors ungdom. Telemark Røde Kors - Årsrapport

11 Nissedal Røde Kors Medlemsverving i fokus Foto: Henry Skevik Nissedal Røde Kors har hatt fokus på verving av nye medlemmar i 2008/09, og innsatsen blei premiert med 1. premie i Telemark Røde Kors sin vervekonkurranse med den høgaste auke i prosentar. Nissedal Røde Kors har utført ein stor felles dugnad for å verve medlemmar i sitt lokalmiljø, og dei klarte dette og auka medlemstala med 54 nye medlemmar og har nå 12,4 % av innbyggarane i Nissedal kommune som Røde Kors medlemmar. Premien var ei reise til vakre og historiske Solferino der slaget sto i Astrid Anita Fjone Felle frå Nissedal Røde Kors var med på turen til Solferino, og turopplegget var arrangert av Solferinoreiser, Telemark Røde Kors. Ei reise som gav mange fl otte opplevingar og stor innsikt av Røde Kors sin storslagne historie. Nissedal Røde Kors sin arbeidsplan er å gjere korpset sitt virke kjent for alle med direkte kontakt med innbyggarane i kommunen. Kontakt med nærmiljøet som skule, barnehage, andre frivillige organisasjonar, familie, vener og kjente. Dei har stor stand på lokal marknadsdag i august med verving som hovudfokus. Standen er fl ott bygd opp med bilde og informasjon. Det er også utført verving av hytteeigarar på Kyrkjebygdheia som gav godt resultat. Det er i same heiområde korpset har si fl otte korpshytte. Plakatar og informasjon om vakter i vinterferie og påske blir sett opp på mange plassar i området. Den felles dugnaden med verving av nye medlemmar til Nissedal Røde Kors, vart veldig positiv for laget. Tilbakemeldingar frå bygdefolket og hytteeigarane gav nye kontaktar og fl eire medlemmar. På bildet: Fra venstre Astrid Anita Fjone Felle fra Nissedal Røde Kors, Rune Ringsevjen og Gunn Haatveit Waal fra Nome Røde Kors på Minneplassen i Solferino. Aktivitetar i Nissedal Røde Kors: Hjelpekorps og Besøksteneste. Telemark Røde Kors - Årsrapport

12 Nome Røde Kors Sosial inkludering Foto: Norges Røde Kors Røde Kors nettverksarbeid i Nome har som mål å bidra til inkludering av mennesker som har havnet på utsiden av samfunnet. Omfattende undersøkelser viser at tidligere rusmiddelmisbrukere og psykisk syke har vanskelig for å danne nye sosiale nettverk. Med brukerne og deres behov i fokus er målet ikke å behandle, men å skape sosial kontakt og trening i vanlige gjøremål slik at brukerne igjen kan få positive erfaringer med hverdagslivet. Hvert halvår lages det en aktivitetskalender, med oversikt over de forskjellige aktivitetene Røde Kors Nettverksarbeid kan tilby. Kalenderen lages i samarbeid med de frivillige, og planlegger aktiviteter vi vet er populær, og som brukerne selv ytrer ønske om å delta på. Det være seg quizaften, bowlingtur, hyttetur eller for eksempel Luciafeiring. Hver torsdag blir det servert middag for LAR-og rusmiddelmisbrukere på Ulefoss. Aktivitetens hovedmål er å gi deltagerne en positiv opplevelse i hverdagen, være helseforebyggende og bedre livskvaliteten har på alle måter vært et positivt år for Røde Kors Nettverksarbeid i Nome. Vi har opplevd en økning i antall frivillige, og fl ere brukere benytter seg nå av våre forskjellige aktivitetstilbud. For å nå fl est mulig, har vi også opprettet samarbeid med andre lag og foreninger i Nome. Her kan blant annet Lunde Jeger og Fiskeforening nevnes. De har tatt oss med på turer ut i naturen, og gitt mange brukere en positiv opplevelse i hverdagen. Vi har også et nært samarbeid med Mental Helse Nome, og sammen arrangerer vi hyggekvelder, turer og temakvelder. Aktiviteter i Nome Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Barnas Røde Kors, Røde Kors Ungdom, Nettverk, Flerkulturelt arbeid og Leksehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

13 Notodden Røde Kors Styrket beredskap reddet liv på Notodden Foto: Notodden Røde Kors Med styrket beredskap kunne Notodden Røde Kors med hjelp fra dykkergruppa til Skien Røde Kors hjelpe en mann fra å drukne i Tinnelva under Bluesfestivalen i august I fjor ble hjelpekorpset nedlagt grunnet mangel på kvalifi serte medlemmer. I 2009 økte medlemstallet kraftig på kort tid og Notodden beredskapstropp har gjenoppstått som et stort og slagkraftig hjelpekorps. Det var tidligere medlemmer som bestemte seg for å gjenåpne driften av hjelpekorpset etter en omfattende redningsaksjon på Notodden tidlig i Under Bluesfestivalen hadde de en ny redningsaksjon i Tinnelva på Notodden. Politiet fi kk en melding om en mann som var i ferd med å drukne i Tinnelva. Med hjelp fra Skien Røde Kors, som bisto med dykkere, fi kk de reddet mannen fra å drukne. Notodden Røde Kors hadde i 2009 også beredskap for kommunens Pandemi utvalg. De bidro med transport til og fra Helsestasjon i forbindelse med A(H1N1) vaksinasjon. Aktiviteter i Notodden Røde Kors: Hjelpekorps; Besøkstjeneste, Barnas Røde Kors, Flerkulturelt arbeid og Leksehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

14 Porsgrunn Røde Kors Gjør sommeren tryggere Foto: Porsgrunn Røde Kors Dyktige frivillige fra Porsgrunn Røde Kors bemanner Røde Kors båten fra St. Hans til skolestart i august. Med økt turisme og stadig fl ere båter på vannet, øker også behovet for frivillig hjelp fra Porsgrunn Røde Kors Sjøtjeneste. Sjøtjenesten blir benyttet av privatpersoner som er til sjøs i ferien, AMK og politiet. Sjøtjenesten hadde 9 oppdrag som betegnes som ettersøkning, hvor de har fått bestilling fra Hovedredningssentralen i Stavanger eller fra Tjøme Radio i Vestfold. Sjøtjenesten har hatt mange oppdrag fra skipbrudne båter som har for eksempel gått tom for diesel eller har motorhavari. I løpet av sommersesongen har Sjøtjeneste 54 frivillige på sin mannskapsliste, de friville er fra Porsgrunn-, Kragerø-, og Skien Røde Kors. Frivillig mannskap la igjen ca 1800 frivillighetstimer i juli og august og takket være Sjøtjenesten var det mange sommergjester som fi kk bistand fra dem. AMK, Hovedredningssentralen og andre aktører er strålende fornøyd med innsatsen til Sjøtjenesten og gir dem de beste skussmål. Aktiviteter i Porsgrunn Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Røde Kors ungdom, Nettverk og Flyktningeguide. Telemark Røde Kors - Årsrapport

15 Rjukan og Tinn Røde Kors Travle damer i besøkstjenesten Foto: Einar Gabrielsen I 40 år har besøkstjenesten i Rjukan og Tinn Røde Kors vært i aktivitet. Kari Nes, som er leder for besøkstjenesten, forteller entusiastisk om deres sosiale og innsatsvillige gjeng av damer som har medlemsmøter en gang i måneden. Mellom 16 og 20 frivillige fra besøkstjenesten møtes for sin felles interesse: Mennesker trenger mennesker. Gjennomsnittsalderen er rundt 75 år. Damene er blitt veldig gode venner som syntes det er veldig hyggelig og møtes, bli sett og ta vare på hverandre. 1. søndag i advent stelte besøkstjenesten i stand fest på aldershjemmet i Rjukan. Rundt 10 frivillige var med denne spesielle dagen. Trubaduren, Odd Landstad, skapte glede i hver avdeling. Røde Kors serverte bløtekake, twist og kaffe. Beboerne satte stor pris på engasjementet til besøkstjenesten. På Rjukan Sykehuset går 4 frivillige fra besøkstjenesten med Handletrallen tirsdager og torsdager hver uke. Dette er et veldig kjærkommet tilbud siden Rjukan sykehus ikke har kiosk i bygget. På bilde: Nunna Asskildt, Tove Bystrøm, Gerd Gjøystdal, Eva Jansson, Unni Johansen, May Jore, Rønnaug Luraas, Kari Nes, Gunnbjørg Nørstebø, Astrid Pedersen, Sussane Røysland, Berit Smørvik, Aud Weltha, Anni Bjørtuft og Turid Iversen. Aktiviteter i Rjukan og Tinn Røde Kors: Hjelpekorps og Besøkstjeneste. Telemark Røde Kors - Årsrapport

16 Seljord Røde Kors Alltid først til å hjelpe Foto: Seljord Røde Kors For hundre år siden var det ingen sykepleiere som jobbet i Seljord og det var et behov for at syke fi kk stell i hjemmene. Seljord Røde Kors ble stiftet og en omreisende sykepleier ble ansatt. I 1931 slapp den første badegjesten inn i Seljord Røde Kors Folkebad og i 1976 startet Seljord Røde Kors den første barnehagen i bygda. Alle disse oppgavene ble etter hvert tatt over av det offentlige, men Seljord Røde Kors avdekket et behov og var først til å hjelpe. Omtanken for de som lever i utrygge og vanskelige sosiale kår, har alltid vært bærekraften til Seljord Røde Kors som den 12.desember 2009 feiret sine 100 år i humanitetens tjeneste. Det var mange prominente gjester tilstede under feiringen i Granvin Kulturhus. Gjennom hilsener fra President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, ordfører Solveig Sundbø Abrahamsen, lensmann Torodd Aase, ambulanseleder Geir Venås og banksjef Gunnar Eilefstjønn, ble lokallagets rolle i Seljord behørig beskrevet som historisk svært viktig. To ildsjeler gjennom mange år ble hedret denne festkvelden. Inger Espeland og Helge Skoland fi kk overrakt Røde Kors sitt fortjenestediplom med nål for lang og tro innsats i lokallaget. Åse Venås, leder i Seljord Røde Kors fi kk overrakt Røde Kors sin fortjenestemedalje av president Sven Mollekleiv for sitt mangeårige engasjement. Fortjenestemedaljen henger svært høyt i organisasjonen. Seljord Røde Kors har fått utrettet mye gjennom 100 år og fremdeles er det høy aktivitet i laget. De har viktige sanitetsvakter under alle sommerarrangementene, er aktive med frivillighetssentralen, tilbyr leksehjelp og har påskeberedskap. Aktiviteter i Seljord Røde Kors: Hjelpekorps, Barnehjelp, Besøkstjenesten, Leksehjelp, Flerkulturelt arbeid og Frivillighetssentral. Telemark Røde Kors - Årsrapport

17 Skien Røde Kors Unik avtale for dykkere Foto: Bård Sperrud, Telemarksavisa I juli 2009 inngikk Skien Røde Kors og Luftambulansen en samarbeidsavtale. Med denne samarbeidsavtalen mellom Luftambulansen, Redningsskøyta og Skien Røde Kors, utvider dykkergruppen i Skien Røde Kors sitt dekningsområde. Dekningsområdet strekker seg nå fra alt øst for Arendal til Drammen i Buskerud, både på kysten og i innlandet. Dykkergruppa består av 13 dykkere som er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året. Samarbeidsavtalen innebærer at Skien Røde Kors dykkere og Luftambulansen i Arendal blir kalt ut via 110 AMK nødsentralen. Et helikopter vil plukke opp dykkerne på landingsplassen til Sykehuset Telemark for deretter å fl y dykkerne til ulykkesstedet. Formaliseringen av samarbeidet er en anerkjennelse av de frivillige dykkerne i Skien Røde Kors. Innsatsvilje, kunnskap og kompetanse er en viktig egenskap hos de frivillige dykkerne som gjør denne viktige innsatsen på fritiden. I tillegg har de greie og forståelsesfulle arbeidsgivere som lar dem være i beredskap. Aktiviteter i Skien Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Røde Kors ungdom, Nettverk og Flyktningeguide. Telemark Røde Kors - Årsrapport

18 Tokke Røde Kors Allsidige, spreke og litt ville Foto: Mabel Henriksen Tokke Røde Kors Hjelpekorps har i 2009 jobba aktivt med å rekruttere nye medlemmar. Dette arbeidet har resultert i fire nye aktive og engasjerte frivillige. Hjelpekorpset har fått sett opp ein gapahuk ved grensesteinen mellom Tokke og Fyresdal på Hallbjønnsekken som er betjent i påska. Det blir servera gratis saft og kaffi som er sponsa av Tokke kommune til ivrige skiløparar som tek turen innom. Det er og eit gratislotteri med fl otte premiar som er gjeve av den lokale handelsstanden. I tillegg har Hjelpekorpset eit samarbeid med Vest-Telemark Vidaregåande skule, politiet og helsestasjonen i forbindelse med russefeiringa. Til russen blir det snakka om til dømes rus og bilkøyring. Mykje av inntekta til Tokke Røde Kors Hjelpekorps kjem i frå å stille opp på sanitetsvaktar ved ulike idrettsarrangement, men også frå fl askeinnsamling og i tillegg er det sett opp kasser til å leggje pantelappane i. Tokke Røde Kors Hjelpekorps er i utgangspunktet eit vinterkorps, men har i fl eire år stilt opp på Eidsborgsprinten og Telemarkskanalrittet i starten på juni. Tokke Røde Kors Hjelpekorps har ei kjempefl ott hytte på Hallbjønnsekken som blir bruka til ulike aktivitetar. Tokke Røde Kors Hjelpekorps har heile tida fokus på å skaffe nye og pleie gamle medlemmar og har hatt medlemskveldar med aktuelle tema. Aktivitetar i Tokke Røde Kors: Hjelpekorps. Telemark Røde Kors - Årsrapport

19 Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors Årets julegave til fjellredningstenesten Foto: Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors fekk årets julegåve frå Gjensidigstiftelsen, ein sjekk pålydande kr Dei to hjelpekorpsa har oppretta fjellredningstenesten i Vest-Telemark og gåva kom godt med til tenesten som dekkjer eit stort geografi sk område på 2800 kvadratmeter (1 ½ gong større enn heile Vestfold fylke!). Fjellredningstenesten i Vest-Telemark er eit samarbeid mellom Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors, Statens Naturoppsyn og politiet. Det livreddande samarbeidet er utvikla gjennom fl eire år. Målet med utviklinga av fjellredningsgruppa er, å styrke redningstenesten i Vest-Telemark slik at den blir best mogleg rusta for å berge liv under vanskelege forhold, utan å setje tryggheten til innsatspersonell på spel. Med tildelinga frå Gjensidigstiftelsen vil fjellredningstenesten i Vest-Telemark kunne skaffe seg utstyr og viktig kompetanse som lyfter dei opp på eit nytt nivå når det gjeld å kunne yte redningsarbeid i fjellet. Aktiviteter i Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors: Hjelpekorps. Telemark Røde Kors - Årsrapport

20 Distriktsstyret 2009 Aktiviteter som ikke er omtalt under lokal foreningene: Leder: Nestleder: Styremedlem: Tone Sissel Kise, Gvarv Gøran Simonsen, Nome Kjersti Pedersen, Skien Visitorer er frivillige over 25 år som besøker innsatte i Skien fengsel én dag i uka. De er støtte for innsatte som trenger noen å snakke med og møter dem som medmenneske. Varamedlem: Gisle Bro, Porsgrunn Distriktsråd for RK hjelpekorps: Einar Gabrielsen Rjukan og Tinn Distriktsråd for RK omsorg: Kirsti Tørbakken Skien Distriktsråd for RK ungdom: Selma Kuko Skien Telemark Røde Kors distriktskontor Daglig leder: Ass. daglig leder: Adm.leder: Telemark Røde Kors Gisle Kavli (permisjon) Eli C. Ducros Eli C. Ducros (permisjon) Thomas Winther Lieungh Line Wright Lia Sykehusguide hjelper nye pasienter rundt på Sykehuset Telemark. De er på plass fra kl. 9 til 14 mandag fredag. Guidene viser pasientene veien dit de skal, slår av en prat, henter kaffe etc. Ferie For Alle gir barn fra utsatte grupper mulighet til opplevelser i ferien gjennom ulike leirtilbud. Hvert år blir det arrangert leir for funksjonshemmede barn og unge samt ferietilbud til barn som kommer fra familier med svak økonomi. Frivillige leirledere er med på å gjøre leirene til en fl ott opplevelse for deltakerne. Kriseomsorgsgruppa er en gruppe mennesker som bryr seg om andre. For Telemark Røde Kors dreier kriseomsorg seg om fysisk, psykisk og sosial førstehjelp. Målet med gruppa er å ha omsorgspersonell i beredskap overfor mennesker i krise eller annen vanskelig livssituasjon hvor ekstra omsorg kan være til hjelp. Post: Postboks 361 Sentrum 3701 Skien Besøk: Kverndalsgata Skien Fakturering: Telemark Røde Kors Postboks Trondheim Foto forside: Henry Skevik Telefon: Telefax: Web: E-post: Bank: Org. nr: Layout: Mabel Henriksen Org.nr.: Tlf.: Hjemmeside: Telemark Røde Kors - Årsrapport

Med mennesker i sentrum

Med mennesker i sentrum Med mennesker i sentrum ÅRSRAPPORT 2011 LEDER Medmennesker er også mennesker For frivillige i Røde Kors er fokuset for de fleste det å gi av seg selv. Ved å gi av seg selv, får man også selv noe igjen.

Detaljer

Innsats Innsa for andr or andr

Innsats Innsa for andr or andr Innsats for andre Årsrapport 2013 LEDER Mobilisering uten sidestykke Fredag 8. november 2013. Tyfonen Haiyan treffer Filippinene. 5-6 meter høye bølger skyller inn over land og vindkastene har en hastighet

Detaljer

150 år i humanitetens tjeneste

150 år i humanitetens tjeneste www.rodekors.no/buskerud avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 2-2013 150 år i humanitetens tjeneste Foto: Jorunn Høgeli Røde Kors er en sprek og høyst oppegående humanitær bevegelse tross sine 150 år. Vi er humanitære,

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

På lag med Røde Kors

På lag med Røde Kors avisa Røde Kors På lag med Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2012 Foto: Jorunn Høgeli Før handlet det om rus og kriminalitet. Nå handler det om familien, om jobben og om Røde Kors og fotball. Det er ingen skam

Detaljer

FINNMARK RØDE KORS SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659

FINNMARK RØDE KORS SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659 Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 1 JUNI 2015 Kurshelg for omsorgsaktivitetene Les mer side 3 Populært tilbud til borteboende skoleelever Les mer side 5 Påskeberedskapen i Finnmark

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Forankring -i det kjente

Forankring -i det kjente Forankring -i det kjente HJELPEKORPS Nr. 1-2004 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 9. årgang Forandring - med nye utfordringer 2 Innhold Side Leder...........................side 2 Redaksjonelt...................side

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

INFORMASJON FRA TELEMARK RØDE KORS. I vinter har hjelpekorpsere fra hele landet deltatt på vinterkurs på Rjukan. (Foto: Sven Bruun)

INFORMASJON FRA TELEMARK RØDE KORS. I vinter har hjelpekorpsere fra hele landet deltatt på vinterkurs på Rjukan. (Foto: Sven Bruun) INFORMASJON FRA TELEMARK RØDE KORS RØDE KORSavisa TELEMARK NR. 1 MARS 2012 Helt på tur Firmaet Live Arctic satser på sunne energibarer med en humanitær profil. Se side 3 Trim for eldre? De 35 damene som

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo Bli frivillig i Røde Kors I denne utgave: Røde Kors Omsorg

Detaljer

magasinet Helsearbeider i krig og konflikt TEMA: Papirløses helse LIV RÅD I LIBYA: SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP PANTO: VARMER

magasinet Helsearbeider i krig og konflikt TEMA: Papirløses helse LIV RÅD I LIBYA: SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP PANTO: VARMER TEMA: Papirløses helse magasinet SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP artistgalla på tv2: for Barn i nød PANTO: PENGER SOM VARMER 12011 LIV RÅD I LIBYA: Helsearbeider i krig og konflikt BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA NORDLAND 117 års erfaring i å bry seg NR. 2 - DESEMBER 2013 Hva vi kan by på: En porsjon håp - les mer side 3 Fast bidragsyter til julekampanjen - les mer side 3 Hvorfor

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015. avisa

AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015. avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015 2 Leder Benedikte Nilsen Distriktsleder Aust-Agder Røde Kors Nå har jeg vært distriktsleder i Aust-Agder Røde Kors i 15 måneder. Røde Kors har vært til stede i Norge

Detaljer

Sakspapirer. 39. landsmøte

Sakspapirer. 39. landsmøte Sakspapirer 39. landsmøte Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, 3. 5. oktober 2014 1. A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Utgitt 30.august 2013, nr.10

Utgitt 30.august 2013, nr.10 Utgitt 30.august 2013, nr.10 Verdens råeste RØFF-camp ble arrangert på Haraldvollen Røde Kors senter for 236 deltakere fra 14 fylker. Troms Røde Kors Ungdom arrangerte sommerleir for første gang. Barnas

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer