Distriktslederen. Mennesker hjelper mennesker. Tone Sissel Kise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktslederen. Mennesker hjelper mennesker. Tone Sissel Kise"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Distriktslederen Mennesker hjelper mennesker Grunnleggeren av Fajikunda Red Cross Link, Inger Dewey får æresdiplom av mr. Jane Faye i forbindelse med 20-års jubileumet i Foto: Nils Haagenrud Årsrapporten til Telemark Røde Kors 2009 vitner om at det fi nnes en enorm kraft i arbeidet som gjøres blant frivillige i Røde Kors i Telemark. Tusenvis av timer legges ned i dugnadsarbeid for å hjelpe andre mennesker. Jeg er stolt av å være leder for en organisasjon som tar samfunnsendringene på alvor, utfordrer og ikke minst gjør en forskjell. Dette bidrar til å løse samfunnsoppgaver og tilfører merverdi til en rekke offentlige tjenester. Våre frivillige utfører oppgaver og tjenester som uten frivillige bidrag ville vært høyere i pris og fattigere i innhold samtidig som mennesker får gleden av å delta i meningsfylt arbeid. Denne rapporten beskriver godt mangfoldet av Røde Kors aktiviteter i Telemark som beriker lokalsamfunnet. Den sier ikke noe om vårt internasjonale engasjement. Selv var jeg så heldig å få besøke vårt distriktssamarbeid i Mangaung Røde Kors i Sør Afrika i desember Telemark Røde Kors har også sterke bånd til Røde Kors i Fajikunda, Gambia og Tuzla, Bosnia. Å styrke det internasjonale perspektivet i frivilligheten er å styrke det internasjonale engasjementet i samfunnet. Deltakelse i internasjonale nettverk hever både kompetanse og rollen som samfunnsbygger og demokratisk læringsarena. Internasjonalt Røde Kors samarbeid bygger på gjensidighet. Læringen går begge veier. I Mangaung Røde Kors ble jeg engasjert av å se deres frivillige i aksjon. Det var både sterkt og inspirerende å oppleve hvordan de med små midler hjelper mange mennesker i de fattige områdene. Deres viktigste ressurs er mennesker akkurat som det er det i Telemark Røde Kors, i Gambia og i Bosnia. For meg bekrefter dette at Den beste medisin for et menneske er et annet menneske og at frivilligheten forandrer samfunnet gjennom sin aktivitet, sine initiativer og sin rolle som fellesskap. Frivilligheten forandrer menneskene som involverer seg gjennom å utvide deres kompetanse og sosiale kapital. Mange frivillige engasjerer seg i Røde Kors og bruker sin tid og sine ressurser for å hjelpe andre. Alle våre medlemmer er viktige for oss, om de er aktive eller støtte medlemmer. De er med på å bidra til at mennesker hjelper mennesker. Tone Sissel Kise YouthTeamwork i Mangaung Red Cross, Sør Afrika. Foto: Telemark Røde Kors Distriktsleder Telemark Røde Kors Telemark Røde Kors - Årsrapport

3 Bamble Røde Kors Foto: Bamble Røde Kors Forberedt på alt! Bamble Røde Kors hjelpekorps har i fl ere år hatt dykkere, men de har ikke vært organisert og dermed heller ikke meldt opp til politiet som en beredskapsressurs. Etter en rekke drukningsulykker i Bamble, ble hjelpekorpset kontaktet av både lokalt brannvesen og ambulanse med forespørsel om å etablere en operativ dykkergruppe. Før de kunne være operativ som dykkergruppe, måtte en del vannredningsutstyr skaffes til veie. Like før jul i 2008 fi kk de den gledelige meldingen fra Gjensidigestiftelsen om at deres søknad om midler til å opprette en operativ dykkergruppe var blitt innvilget med kr ,-. Dermed kunne de starte 2009 med å gå til anskaffelse av nødvendig utstyr og ikke minst gi mannskapene nødvendig opplæring. Nå er det en gruppe på 16 personer som er meldt opp til politiet, hvorav fem av disse er arbeidsdykkere. De vedlikeholder kunnskapen slik at de skal kunne være forberedt på alt. De dykker hver 14 dag året rundt og kjører jevnlig øvelser for å sjekke responstiden. Resultatene på dette har vært meget godt. Bamble Røde Kors dykkergruppe har et godt samarbeid med Bamble brannvesen. Aktiviteter i Bamble Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Flyktningeguide og Røde Kors Ungdom. Telemark Røde Kors - Årsrapport

4 Bø Røde Kors Generalsekretæren besøker Bø Frivilligsentral Foto: Astrid Løvfl aten Børge Brende, generalsekretær i Norges Røde Kors besøkte Bø Frivilligsentral høsten Her møtte han representanter fra kommuner og lokalt Røde Kors i Midt-Telemark. Han tok seg også tid til å besøke leksehjelpen på Bø Frivilligsentral, som i hovedsak er et tilbud rettet mot elevene ved Bø voksenopplæring. På leksehjelpen møtes frivillige og deltakere hver tirsdag gjennom vår- og høstsemesteret. Det er en stabil kjerne av frivillige som gir elevene mulighet til å lykkes bedre med skolearbeidet. I 2009 var det 23 registrerte deltakere. Leksehjelpen er en av mange aktiviteter på Bø Frivilligsentral som nå har vært i drift i 10 år. Et av årets store høydepunkt var Barnas Dag med både besøks- og resultatrekord. Pakking av 700 godteposer var en bitte liten del av den frivillige innsatsen som måtte til for å arrangere barnas festdag i Bø. Som tidligere år var barna kledd ut i fantastiske kostymer og deltok i kostymetoget gjennom Bø sentrum. Aktiviteter i Bø Røde Kors: Frivilligsentral, Barnehjelp, Besøkstjeneste, Nettverk og Leksehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

5 Drangedal Røde Kors Frivillige timer til å hjelpe andre Foto: Drangedal Røde Kors Antall timer frivillig innsats som hjelpekorpsmedlemmer i Drangedal Røde Kors Hjelpekorps legger ned, stiger stadig. I 2009 brukte de 4898 timer på å hjelpe andre. Hovedaktiviteten til Drangedal Røde Kors er sanitetsvakter og beredskapstjeneste på Gautefall vinterstid. Her blir det lagt ned mange frivilligtimer og medlemmene i hjelpekorpset får praktisert sine kunnskaper. Røde Kors hytta på Gautefall er basen for førstehjelpsvaktene og parkeringsvaktene for alpinsenteret. De frivillige samles også på hytta til dugnad og sosialt samvær. Det gir motivasjon og inspirasjon for medlemmene. Helgene betyr mye for alle som bidrar gjennom vinteren og Røde Kors setter det sosiale i fokus ved å invitere familien med på helgevakter. Felles måltider, lek og moro står høyt i kurs samtidig som Drangedal Røde Kors er i beredskap 24 timer i døgnet når hjelpekorpset er på Røde Kors hytta. Totalt behandlet Drangedal Røde Kors Hjelpekorps 148 skader på Gautefall i Aktiviteter i Drangedal Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste og Leksehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

6 Fyresdal Røde Kors Feira Raude Kross i Italia Foto: Audny Barstad, Vest Telemark Blad Tvillingparet Ida og Ane Syvertsen Hauge frå Fyresdal fekk i juni 2009 vera med til Italia for å feire 150-årsjubileet til organisasjonen. Dei har begge vore medlem av Fyresdal Raude Kross sidan dei gjekk i åttande klasse. Det syntes dei er moro og ikkje minst svært givande. Det har ført til at sjølv om dei berre er sytten år, manglar dei no berre eitt kurs for å vera godkjende raudekrossarar. Raude Kross er ein organisasjon med svært lang historie, og i 2009 var det 150 år sidan «Slaget ved Solferino» som førde til stiftinga av organisasjonen. Ida og Ane deltok på 150 års feiringa. I eit campområde på over kvadratmeter samla 186 nasjonalforeiningar frå heile verda seg i ein humanitær landsby av store telt. Jentene budde saman med andre ungdomar i stor kvite telt med 40 sengeplassar. - Det var utruleg godt organisert sjølv om det var så stort. Eg hadde ikkje trudd at det var så stort på førehand, seier Ida. Eit av høgdepunkta i feiringa var det årvisse fakkeltoget langs ruta som sjukepleiarane nytta for å frakte dei såra soldatane frå slagmarka til sjukestasjonen i Castiglione i 1859 under det store slaget. Fakkeltoget bli fl eire hundre meter langt med alle deltakarane og skapte ei spesiell stemning. Ein jubileumsfest som aldri vil bli gløymt. Aktivitetar i Fyresdal Røde Kors: Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom. Telemark Røde Kors - Årsrapport

7 Gjerpen Røde Kors Trim for eldre i 40 år Foto: Lene Friis, Varden Det er full fart hver onsdag for de eldre på Skien Furuheim Grendehus. Rundt 30 damer fra femti til nitti år kommer sammen for å trene en time. De trener bevisst fordi de vet at når man blir eldre så mister man ofte koordineringsevnen, balanse, muskelmasse og hukommelse. Gevinsten er derfor bedre helse, forebygging av sykdommer og utsettelse av aldringsprosessen. Etter en god treningsøkt serveres kaffe og ferske boller, skravla går i ett og latteren er løs. Det var Gjerpen Røde Kors som startet trimmen for 40 år siden. De ønsket å legge til rette for at fl est mulig eldre kan være i fysisk aktivitet som igjen fører til økt livskvalitet. De så det var et behov for at eldre hadde et samlingssted for felles sosial hygge på 1970 tallet og startet da med eldre trim, den gang også på Furuheim Grendehus på Borgestad i Gjerpen Røde Kors sitt nærmiljø. Aktiviteter i Gjerpen Røde Kors: Besøkstjeneste og Barnehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

8 Gvarv Røde Kors Sommer og Sikkerhet Siden Bø Sommarland åpnet i 1985 har Gvarv Røde Kors Hjelpekorps vært sentral for å ivareta sikkerheten til de som hygger seg i parkens mange tilbud. Sikkerhet har høy fokus i Sommarland, som er avhengig av å ha et renommé som en trygg og god aktivitetspark. Sommarland har de senere åra hatt tre personer som er ansatt i samarbeid med Gvarv Røde Kors hjelpekorps samt at hjelpekorpset også har to frivillige på vakt i helgene i sesongen. Utover dette har også Gvarv Røde Kors ansvar for førstehjelpsopplæringen av de øvrige ansatte. Avtalen som Gvarv Røde Kors har med Sommarland er utgjør om lag en tredjedel av omsetningen til hjelpekorpset. I 2009 ble i alt 567 skader behandlet, av disse ble kun 16 anbefalt å søke lege og kun ett tilfelle ble ansett som alvorlig. Sommarland gir Gvarv Røde Kors mange og gode utfordringer, og ikke minst gir det en unik mulighet til å få praktisere førstehjelpsutdanningen. Dette gir det enkelte medlem større trygghet i tjenesten. Gvarv Røde Kors ser også på sin innsats i Sommarland som en måte å profi lere Hjelpekorpsene på, og vi får gode tilbakemeldinger, både fra andre Hjelpekorpsere som besøker parken og fra publikum som er nysgjerrige på hva vi driver på med. Aktiviteter i Gvarv Røde Kors: Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, Nettverk og Flerkulturelt arbeid. Telemark Røde Kors - Årsrapport

9 Hjartdal Røde Kors Tre fornøyde karer, Lokalforeningeleder Audun Darrud sammen med Kjell Arne Hjartsjø og Håvard Kaasa Foto: Mari Nymoen, Telen Innsatsvilje ga stort resultat Hjartdal Røde Kors har stått i førstelinjen i forbindelse med momsfritak for de samfunnsnyttige investeringene frivillige organisasjoner har. Kravet om å slippe momsbetaling på innkjøp av varer og ytelser til frivillige virksomheter er den største frivillighetspolitiske saken for frivillige organisasjoner. Hele frivilligheten står bak dette kravet, momsfritak er et viktig supplement til de offentlige støtteordningene som ledd i en helhetlig politikk for å fremme mer og bedre frivillighet. For Hjartdal Røde Kors betyr moms på investeringer på Røde Kors huset og tilhørende garasjeanlegg hele kr Hjartdal Røde Kors betalte 25 % mer for en snøscooter til redningsoppdrag enn høyfjellhotellene. For å kunne drive frivillig arbeid, må de ha et hus og livsviktig søk- og redningsutstyr. Momsen er en hard skatt å betale for de som legger ned time etter time med frivillige ulønnet innsats, på fem år har de betalt kr i moms til staten. Etter Hjartdal Røde Kors sitt viktige engasjement ble det mange leserinnlegg i lokalavisene hvor politikerne støttet Hjartdal Røde Kors sitt innspill. I juni fi kk de gladmeldingene om at fra 2010 ville en ny momsordning forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, tre i kraft. Aktiviteter i Hjartdal Røde Kors: Hjelpekorps, Barnas Røde Kors og Røde Kors Ungdom. Telemark Røde Kors - Årsrapport

10 Kragerø Røde Kors Entusiastiske Røde Kors Ungdom Foto: Kragerø Røde Korst Røde Kors ungdom i Kragerø har i 2009 hatt et stort aktivitetsnivå. De har hatt størst fokus på førstehjelp i samarbeid med Kragerø Røde Kors Hjelpekorps og nesten alle i ungdomsgruppa har gjennomført Norsk Grunnkurs i Førstehjelp. Førstehjelpsundervisningen varte i 30 timer som kombinerer teori og praksis på en realistisk og engasjerende måte. Tanken er at man lærer best når man utfører det man skal lære. Tre Røde Kors ungdommer har blitt godkjente instruktører i Aktivt Valg som er et opplæringskonsept for forebyggende og holdnings skapende arbeid i forhold til egen seksuell helse. Ungdom snakker med ungdom om å ha mot til å ta riktige valg. Fem Røde Kors ungdommer har blitt godkjente instruktører i Menneskehandel som også er et opplæringskonsept rettet mot Røde Kors ungdom. Menneskehandel vil si å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller gjennom fjerning av personens organer - ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd." Ungdommene i Kragerø deltar på øvelser sammen med hjelpekorpset i Kragerø, ungdommen vil gjerne ha fl ere øvelser og praktisk terning. Øvelsene gir innblikk på hvordan en katastrofe kan utspille seg, en viktig lærdom for alle. Kragerø Røde kors Ungdom er en fi n og sammenspleiset gjeng som har stor takhøyde for sprell og latter hvor de utfordrer seg selv og andre. Aktiviteter i Kragerø Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste og Røde Kors ungdom. Telemark Røde Kors - Årsrapport

11 Nissedal Røde Kors Medlemsverving i fokus Foto: Henry Skevik Nissedal Røde Kors har hatt fokus på verving av nye medlemmar i 2008/09, og innsatsen blei premiert med 1. premie i Telemark Røde Kors sin vervekonkurranse med den høgaste auke i prosentar. Nissedal Røde Kors har utført ein stor felles dugnad for å verve medlemmar i sitt lokalmiljø, og dei klarte dette og auka medlemstala med 54 nye medlemmar og har nå 12,4 % av innbyggarane i Nissedal kommune som Røde Kors medlemmar. Premien var ei reise til vakre og historiske Solferino der slaget sto i Astrid Anita Fjone Felle frå Nissedal Røde Kors var med på turen til Solferino, og turopplegget var arrangert av Solferinoreiser, Telemark Røde Kors. Ei reise som gav mange fl otte opplevingar og stor innsikt av Røde Kors sin storslagne historie. Nissedal Røde Kors sin arbeidsplan er å gjere korpset sitt virke kjent for alle med direkte kontakt med innbyggarane i kommunen. Kontakt med nærmiljøet som skule, barnehage, andre frivillige organisasjonar, familie, vener og kjente. Dei har stor stand på lokal marknadsdag i august med verving som hovudfokus. Standen er fl ott bygd opp med bilde og informasjon. Det er også utført verving av hytteeigarar på Kyrkjebygdheia som gav godt resultat. Det er i same heiområde korpset har si fl otte korpshytte. Plakatar og informasjon om vakter i vinterferie og påske blir sett opp på mange plassar i området. Den felles dugnaden med verving av nye medlemmar til Nissedal Røde Kors, vart veldig positiv for laget. Tilbakemeldingar frå bygdefolket og hytteeigarane gav nye kontaktar og fl eire medlemmar. På bildet: Fra venstre Astrid Anita Fjone Felle fra Nissedal Røde Kors, Rune Ringsevjen og Gunn Haatveit Waal fra Nome Røde Kors på Minneplassen i Solferino. Aktivitetar i Nissedal Røde Kors: Hjelpekorps og Besøksteneste. Telemark Røde Kors - Årsrapport

12 Nome Røde Kors Sosial inkludering Foto: Norges Røde Kors Røde Kors nettverksarbeid i Nome har som mål å bidra til inkludering av mennesker som har havnet på utsiden av samfunnet. Omfattende undersøkelser viser at tidligere rusmiddelmisbrukere og psykisk syke har vanskelig for å danne nye sosiale nettverk. Med brukerne og deres behov i fokus er målet ikke å behandle, men å skape sosial kontakt og trening i vanlige gjøremål slik at brukerne igjen kan få positive erfaringer med hverdagslivet. Hvert halvår lages det en aktivitetskalender, med oversikt over de forskjellige aktivitetene Røde Kors Nettverksarbeid kan tilby. Kalenderen lages i samarbeid med de frivillige, og planlegger aktiviteter vi vet er populær, og som brukerne selv ytrer ønske om å delta på. Det være seg quizaften, bowlingtur, hyttetur eller for eksempel Luciafeiring. Hver torsdag blir det servert middag for LAR-og rusmiddelmisbrukere på Ulefoss. Aktivitetens hovedmål er å gi deltagerne en positiv opplevelse i hverdagen, være helseforebyggende og bedre livskvaliteten har på alle måter vært et positivt år for Røde Kors Nettverksarbeid i Nome. Vi har opplevd en økning i antall frivillige, og fl ere brukere benytter seg nå av våre forskjellige aktivitetstilbud. For å nå fl est mulig, har vi også opprettet samarbeid med andre lag og foreninger i Nome. Her kan blant annet Lunde Jeger og Fiskeforening nevnes. De har tatt oss med på turer ut i naturen, og gitt mange brukere en positiv opplevelse i hverdagen. Vi har også et nært samarbeid med Mental Helse Nome, og sammen arrangerer vi hyggekvelder, turer og temakvelder. Aktiviteter i Nome Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Barnas Røde Kors, Røde Kors Ungdom, Nettverk, Flerkulturelt arbeid og Leksehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

13 Notodden Røde Kors Styrket beredskap reddet liv på Notodden Foto: Notodden Røde Kors Med styrket beredskap kunne Notodden Røde Kors med hjelp fra dykkergruppa til Skien Røde Kors hjelpe en mann fra å drukne i Tinnelva under Bluesfestivalen i august I fjor ble hjelpekorpset nedlagt grunnet mangel på kvalifi serte medlemmer. I 2009 økte medlemstallet kraftig på kort tid og Notodden beredskapstropp har gjenoppstått som et stort og slagkraftig hjelpekorps. Det var tidligere medlemmer som bestemte seg for å gjenåpne driften av hjelpekorpset etter en omfattende redningsaksjon på Notodden tidlig i Under Bluesfestivalen hadde de en ny redningsaksjon i Tinnelva på Notodden. Politiet fi kk en melding om en mann som var i ferd med å drukne i Tinnelva. Med hjelp fra Skien Røde Kors, som bisto med dykkere, fi kk de reddet mannen fra å drukne. Notodden Røde Kors hadde i 2009 også beredskap for kommunens Pandemi utvalg. De bidro med transport til og fra Helsestasjon i forbindelse med A(H1N1) vaksinasjon. Aktiviteter i Notodden Røde Kors: Hjelpekorps; Besøkstjeneste, Barnas Røde Kors, Flerkulturelt arbeid og Leksehjelp. Telemark Røde Kors - Årsrapport

14 Porsgrunn Røde Kors Gjør sommeren tryggere Foto: Porsgrunn Røde Kors Dyktige frivillige fra Porsgrunn Røde Kors bemanner Røde Kors båten fra St. Hans til skolestart i august. Med økt turisme og stadig fl ere båter på vannet, øker også behovet for frivillig hjelp fra Porsgrunn Røde Kors Sjøtjeneste. Sjøtjenesten blir benyttet av privatpersoner som er til sjøs i ferien, AMK og politiet. Sjøtjenesten hadde 9 oppdrag som betegnes som ettersøkning, hvor de har fått bestilling fra Hovedredningssentralen i Stavanger eller fra Tjøme Radio i Vestfold. Sjøtjenesten har hatt mange oppdrag fra skipbrudne båter som har for eksempel gått tom for diesel eller har motorhavari. I løpet av sommersesongen har Sjøtjeneste 54 frivillige på sin mannskapsliste, de friville er fra Porsgrunn-, Kragerø-, og Skien Røde Kors. Frivillig mannskap la igjen ca 1800 frivillighetstimer i juli og august og takket være Sjøtjenesten var det mange sommergjester som fi kk bistand fra dem. AMK, Hovedredningssentralen og andre aktører er strålende fornøyd med innsatsen til Sjøtjenesten og gir dem de beste skussmål. Aktiviteter i Porsgrunn Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Røde Kors ungdom, Nettverk og Flyktningeguide. Telemark Røde Kors - Årsrapport

15 Rjukan og Tinn Røde Kors Travle damer i besøkstjenesten Foto: Einar Gabrielsen I 40 år har besøkstjenesten i Rjukan og Tinn Røde Kors vært i aktivitet. Kari Nes, som er leder for besøkstjenesten, forteller entusiastisk om deres sosiale og innsatsvillige gjeng av damer som har medlemsmøter en gang i måneden. Mellom 16 og 20 frivillige fra besøkstjenesten møtes for sin felles interesse: Mennesker trenger mennesker. Gjennomsnittsalderen er rundt 75 år. Damene er blitt veldig gode venner som syntes det er veldig hyggelig og møtes, bli sett og ta vare på hverandre. 1. søndag i advent stelte besøkstjenesten i stand fest på aldershjemmet i Rjukan. Rundt 10 frivillige var med denne spesielle dagen. Trubaduren, Odd Landstad, skapte glede i hver avdeling. Røde Kors serverte bløtekake, twist og kaffe. Beboerne satte stor pris på engasjementet til besøkstjenesten. På Rjukan Sykehuset går 4 frivillige fra besøkstjenesten med Handletrallen tirsdager og torsdager hver uke. Dette er et veldig kjærkommet tilbud siden Rjukan sykehus ikke har kiosk i bygget. På bilde: Nunna Asskildt, Tove Bystrøm, Gerd Gjøystdal, Eva Jansson, Unni Johansen, May Jore, Rønnaug Luraas, Kari Nes, Gunnbjørg Nørstebø, Astrid Pedersen, Sussane Røysland, Berit Smørvik, Aud Weltha, Anni Bjørtuft og Turid Iversen. Aktiviteter i Rjukan og Tinn Røde Kors: Hjelpekorps og Besøkstjeneste. Telemark Røde Kors - Årsrapport

16 Seljord Røde Kors Alltid først til å hjelpe Foto: Seljord Røde Kors For hundre år siden var det ingen sykepleiere som jobbet i Seljord og det var et behov for at syke fi kk stell i hjemmene. Seljord Røde Kors ble stiftet og en omreisende sykepleier ble ansatt. I 1931 slapp den første badegjesten inn i Seljord Røde Kors Folkebad og i 1976 startet Seljord Røde Kors den første barnehagen i bygda. Alle disse oppgavene ble etter hvert tatt over av det offentlige, men Seljord Røde Kors avdekket et behov og var først til å hjelpe. Omtanken for de som lever i utrygge og vanskelige sosiale kår, har alltid vært bærekraften til Seljord Røde Kors som den 12.desember 2009 feiret sine 100 år i humanitetens tjeneste. Det var mange prominente gjester tilstede under feiringen i Granvin Kulturhus. Gjennom hilsener fra President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, ordfører Solveig Sundbø Abrahamsen, lensmann Torodd Aase, ambulanseleder Geir Venås og banksjef Gunnar Eilefstjønn, ble lokallagets rolle i Seljord behørig beskrevet som historisk svært viktig. To ildsjeler gjennom mange år ble hedret denne festkvelden. Inger Espeland og Helge Skoland fi kk overrakt Røde Kors sitt fortjenestediplom med nål for lang og tro innsats i lokallaget. Åse Venås, leder i Seljord Røde Kors fi kk overrakt Røde Kors sin fortjenestemedalje av president Sven Mollekleiv for sitt mangeårige engasjement. Fortjenestemedaljen henger svært høyt i organisasjonen. Seljord Røde Kors har fått utrettet mye gjennom 100 år og fremdeles er det høy aktivitet i laget. De har viktige sanitetsvakter under alle sommerarrangementene, er aktive med frivillighetssentralen, tilbyr leksehjelp og har påskeberedskap. Aktiviteter i Seljord Røde Kors: Hjelpekorps, Barnehjelp, Besøkstjenesten, Leksehjelp, Flerkulturelt arbeid og Frivillighetssentral. Telemark Røde Kors - Årsrapport

17 Skien Røde Kors Unik avtale for dykkere Foto: Bård Sperrud, Telemarksavisa I juli 2009 inngikk Skien Røde Kors og Luftambulansen en samarbeidsavtale. Med denne samarbeidsavtalen mellom Luftambulansen, Redningsskøyta og Skien Røde Kors, utvider dykkergruppen i Skien Røde Kors sitt dekningsområde. Dekningsområdet strekker seg nå fra alt øst for Arendal til Drammen i Buskerud, både på kysten og i innlandet. Dykkergruppa består av 13 dykkere som er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året. Samarbeidsavtalen innebærer at Skien Røde Kors dykkere og Luftambulansen i Arendal blir kalt ut via 110 AMK nødsentralen. Et helikopter vil plukke opp dykkerne på landingsplassen til Sykehuset Telemark for deretter å fl y dykkerne til ulykkesstedet. Formaliseringen av samarbeidet er en anerkjennelse av de frivillige dykkerne i Skien Røde Kors. Innsatsvilje, kunnskap og kompetanse er en viktig egenskap hos de frivillige dykkerne som gjør denne viktige innsatsen på fritiden. I tillegg har de greie og forståelsesfulle arbeidsgivere som lar dem være i beredskap. Aktiviteter i Skien Røde Kors: Hjelpekorps, Besøkstjeneste, Røde Kors ungdom, Nettverk og Flyktningeguide. Telemark Røde Kors - Årsrapport

18 Tokke Røde Kors Allsidige, spreke og litt ville Foto: Mabel Henriksen Tokke Røde Kors Hjelpekorps har i 2009 jobba aktivt med å rekruttere nye medlemmar. Dette arbeidet har resultert i fire nye aktive og engasjerte frivillige. Hjelpekorpset har fått sett opp ein gapahuk ved grensesteinen mellom Tokke og Fyresdal på Hallbjønnsekken som er betjent i påska. Det blir servera gratis saft og kaffi som er sponsa av Tokke kommune til ivrige skiløparar som tek turen innom. Det er og eit gratislotteri med fl otte premiar som er gjeve av den lokale handelsstanden. I tillegg har Hjelpekorpset eit samarbeid med Vest-Telemark Vidaregåande skule, politiet og helsestasjonen i forbindelse med russefeiringa. Til russen blir det snakka om til dømes rus og bilkøyring. Mykje av inntekta til Tokke Røde Kors Hjelpekorps kjem i frå å stille opp på sanitetsvaktar ved ulike idrettsarrangement, men også frå fl askeinnsamling og i tillegg er det sett opp kasser til å leggje pantelappane i. Tokke Røde Kors Hjelpekorps er i utgangspunktet eit vinterkorps, men har i fl eire år stilt opp på Eidsborgsprinten og Telemarkskanalrittet i starten på juni. Tokke Røde Kors Hjelpekorps har ei kjempefl ott hytte på Hallbjønnsekken som blir bruka til ulike aktivitetar. Tokke Røde Kors Hjelpekorps har heile tida fokus på å skaffe nye og pleie gamle medlemmar og har hatt medlemskveldar med aktuelle tema. Aktivitetar i Tokke Røde Kors: Hjelpekorps. Telemark Røde Kors - Årsrapport

19 Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors Årets julegave til fjellredningstenesten Foto: Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors fekk årets julegåve frå Gjensidigstiftelsen, ein sjekk pålydande kr Dei to hjelpekorpsa har oppretta fjellredningstenesten i Vest-Telemark og gåva kom godt med til tenesten som dekkjer eit stort geografi sk område på 2800 kvadratmeter (1 ½ gong større enn heile Vestfold fylke!). Fjellredningstenesten i Vest-Telemark er eit samarbeid mellom Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors, Statens Naturoppsyn og politiet. Det livreddande samarbeidet er utvikla gjennom fl eire år. Målet med utviklinga av fjellredningsgruppa er, å styrke redningstenesten i Vest-Telemark slik at den blir best mogleg rusta for å berge liv under vanskelege forhold, utan å setje tryggheten til innsatspersonell på spel. Med tildelinga frå Gjensidigstiftelsen vil fjellredningstenesten i Vest-Telemark kunne skaffe seg utstyr og viktig kompetanse som lyfter dei opp på eit nytt nivå når det gjeld å kunne yte redningsarbeid i fjellet. Aktiviteter i Vinje Røde Kors og Haukeli Røde Kors: Hjelpekorps. Telemark Røde Kors - Årsrapport

20 Distriktsstyret 2009 Aktiviteter som ikke er omtalt under lokal foreningene: Leder: Nestleder: Styremedlem: Tone Sissel Kise, Gvarv Gøran Simonsen, Nome Kjersti Pedersen, Skien Visitorer er frivillige over 25 år som besøker innsatte i Skien fengsel én dag i uka. De er støtte for innsatte som trenger noen å snakke med og møter dem som medmenneske. Varamedlem: Gisle Bro, Porsgrunn Distriktsråd for RK hjelpekorps: Einar Gabrielsen Rjukan og Tinn Distriktsråd for RK omsorg: Kirsti Tørbakken Skien Distriktsråd for RK ungdom: Selma Kuko Skien Telemark Røde Kors distriktskontor Daglig leder: Ass. daglig leder: Adm.leder: Telemark Røde Kors Gisle Kavli (permisjon) Eli C. Ducros Eli C. Ducros (permisjon) Thomas Winther Lieungh Line Wright Lia Sykehusguide hjelper nye pasienter rundt på Sykehuset Telemark. De er på plass fra kl. 9 til 14 mandag fredag. Guidene viser pasientene veien dit de skal, slår av en prat, henter kaffe etc. Ferie For Alle gir barn fra utsatte grupper mulighet til opplevelser i ferien gjennom ulike leirtilbud. Hvert år blir det arrangert leir for funksjonshemmede barn og unge samt ferietilbud til barn som kommer fra familier med svak økonomi. Frivillige leirledere er med på å gjøre leirene til en fl ott opplevelse for deltakerne. Kriseomsorgsgruppa er en gruppe mennesker som bryr seg om andre. For Telemark Røde Kors dreier kriseomsorg seg om fysisk, psykisk og sosial førstehjelp. Målet med gruppa er å ha omsorgspersonell i beredskap overfor mennesker i krise eller annen vanskelig livssituasjon hvor ekstra omsorg kan være til hjelp. Post: Postboks 361 Sentrum 3701 Skien Besøk: Kverndalsgata Skien Fakturering: Telemark Røde Kors Postboks Trondheim Foto forside: Henry Skevik Telefon: Telefax: Web: E-post: Bank: Org. nr: Layout: Mabel Henriksen Org.nr.: Tlf.: Hjemmeside: Telemark Røde Kors - Årsrapport

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal.

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal. Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 9-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen for

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Innledning v/ Inger Lise Stølsvik, daglig leder Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark Seksuelle overgrep som fenomen Omfang: hvor mange

Detaljer

Årsrapport. Foto: Tone Tveit. Røde Kors Telemark

Årsrapport. Foto: Tone Tveit. Røde Kors Telemark 2008 Årsrapport Foto: Tone Tveit Hjelp oss å hjelpe! Kjernen i Røde Kors-arbeidet er frivilligheten og den lokale innsatsen, forankringen i lokale behov og vilje til innsats. Lokal kunnskap til sitt nærmiljø

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Bamble Tjenestekontor 35 96 51 44 Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom kontortid) Stathelle sone 35 96 55 80 913 Herre sone 35 96 56 30 65 098 (Utenom kontortid) 913 65 090 (Utenom kontortid)

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Kommune Navn på enhet - besøksadresse Telefon- nummer Fax Postadresse Tjenestekontor 35 96 51 44 35 96 52 55 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Bamble Langesund Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom

Detaljer

Årsrapport. Røde Kors Telemark

Årsrapport. Røde Kors Telemark 2010 Årsrapport Synlig og usynlig hjelp For mange er Røde Kors ensbetydende med hjelpekorpset. Det er ikke så rart. Hjelpekorpset har som målsetning å være best på søk og redning fra fjord til fjell, og

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Sak nummer: 6 - Hovedprogram

Sak nummer: 6 - Hovedprogram - Hovedprogram 2017-2020 Forslag nr. 6.1: Linjenummer (hovedprogram/ langtidsplan): Hovedprogram. 69, 87, 99, 123, 140 og 164 Legge til ordene "blant annet" i hver linje, slik at hver setning blir lydene:

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Vi holder til på Rådhuset i Leinesfjord der Daglig Leder, Aslaug Bartholsen har kontor i 2.etg. Kontortiden er fra kl

VELKOMMEN TIL. Vi holder til på Rådhuset i Leinesfjord der Daglig Leder, Aslaug Bartholsen har kontor i 2.etg. Kontortiden er fra kl VELKOMMEN TIL STEIGEN FRIVILLIGSENTRAL! Vi holder til på Rådhuset i Leinesfjord der Daglig Leder, Aslaug Bartholsen har kontor i 2.etg. Kontortiden er fra kl.09.00 15.00. Kontakt pr Mail: frivillig@steigen.kommune.no

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Skoletilbudet 2020 Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Fylkestinget har sagt at vi skal bruke ressursane i heile fylket. Forholdet mellom inntaksområde A og B skal være uendra: Stemmer ikkje

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011.

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011. Årsmelding for Mental Helse Telemark 2011. Styret har bestått av: Leder... Inger Margrethe Rønningen, MH-Tokke/Vinje Nestleder/infokontakt... Hans Kristian Solvik, MH-Skien Sekretær... Ellen Dahl Finnestad,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden

Fordeler med base for luftambulanse i Notodden Fordeler med base for luftambulanse i Notodden FORDELER MED BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Notodden har tilgang til: Redningsteknisk kompetanse Redningsdykkere Politiberedskap Sykehus med akuttfunksjon

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden Muligheter for base for luftambulanse i Notodden MULIGHETER FOR BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Generalsekretær Åslaug Haga i Norsk Luftambulanse uttalte i et møte med politikere i Telemark i august

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Hvordan kan Ungdata brukes?

Hvordan kan Ungdata brukes? 2017 Hvordan kan Ungdata brukes? Planlegging Anvendelsesområder Utviklings- og evalueringsarbeid Planlegging (formalkrav) (1) Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Anne Karin Olli Bø, den 11. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Kva er (Midt-)Telemark? Kva er Telemark 2002. Kva kan dette brukast til? telemarksforsking.no 3. Solveig Svardal. Assosiasjonar og flyttemotiv

Kva er (Midt-)Telemark? Kva er Telemark 2002. Kva kan dette brukast til? telemarksforsking.no 3. Solveig Svardal. Assosiasjonar og flyttemotiv Kva er (Midt-)Telemark? Assosiasjonar og flyttemotiv Solveig Svardal telemarksforsking.no 1 Kva er Telemark 2002. ein kulturgeografisk region Skisport 75% Særprega dialektar 61% Bygder og bygdemiljø 61%

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1249 Løpenr.: 10927/2016 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Sakshandsamar: Sissel Jacobsen Bitustøyl Felles jordmorteneste i Vest-Telemark

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Prosjekt Vind i Seila. Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad. Sluttrapport

Prosjekt Vind i Seila. Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad. Sluttrapport Prosjekt Vind i Seila Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad Sluttrapport LPP Harstad 2011/2012 1 Innhold Forside..1 Innholdsfortegnelse..2 Forord v/prosjektleder Ann-Kirsti Brustad.3 Sammendrag...4 Bakgrunn

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer