Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009"

Transkript

1 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr En sang ved festreisene Trøndelag Det skjer i Trøndelag Kitty Mæhre går fra borde Bønneliste Julesalgene Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme ifra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord Han lar ikke din fot bli ustø, din vokter blunder ikke Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter Herren er din vokter, Herren er din skygge, han er ved din høyre hånd Solen skal ikke stikke deg om dagen og månen ikke skade deg om natten Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid Weekend i Åre Salme 121 Dugnad på Mjuklia NMS U-sidene Paulus i byen

2 2 Dere skal gi dem mat! Matteus Markus Lukas Johannes I sitt 9. Kapittel forteller ev angelisten om brødunderet. (Luk. 9,12-17.) Disiplene var bekymra for alle folka som hadde fulgt med Jesus og hørt på han hele dagen. Han måtte sende dem fra seg, slik at de kunne gå inn på gardene i nærheten og få seg husly og kjøpe seg noe å spise. Det var jo allerede langt på dag. Men Jesus hadde andre planer enn disiplene. Han visste hva han ville gjøre, men sa strengt til disiplene: Dere skal gi dem mat! De hadde vært sammen med Jesus ei tid, og de hadde opplevd det første underet hans i bryllupet i Kana. Likevel ser det ikke ut for at de venter seg noe under her. Så mye folk og så lite mat til fordeling det var umulig! Men disiplene gjorde likevel som Jesus sa. Og Jesus visste hva han gjorde. Brobygger i ord og handling Av prost Birger Foseide, Orkdal Lukas forteller omstendelig om hvordan Jesus bad disiplene organisere denne store festen med brødunderet: La folk sette seg i flokker på 50. Det var flere tusen som skulle få mat, og da var det nødvendig med god organisering under utdelinga. Disiplene visste ikke hva Jesus tenkte å gjøre, men de tok han på ordet og gjorde som han sa. De hjelpte til med organiseringa av Jesu undergjerning for folket. De stilte opp og var lydige mot Jesu ord, enda de ikke skjønte bæret av hva dette skulle føre til. Så tok Jesus de fem brød og to små fisker og løfta blikket mot himmelen og velsigna dem. Alle fire evangelistene forteller at Jesus løftet blikket om mot himmelen til takk og til velsignelse. Dette må ha gjort djupt inntrykk på dem etter som alle fire skriver om det. Den som takker for lite, får mer. Jesus takka for det han hadde, og Gud v elsigna det til å bli nok for ei så stor mengde. Vi synes også ofte at det er lite det vi har. Men ved å løfte det fram for Gud i bønn kan Guds velsignelse skape underfulle tilstander. Alle fire evangelistene forteller om at alle i den store folkemengda åt seg mette, og den maten som ble til overs ble samla inn. Tolv korger fulle av brød og fisk. Dette var små korger som folk brukte å ha med seg når de var på reise. Misjonsselskapets årsmotto: Dere skal gi dem mat! er ei kraftig utfordring til Jesu disipler i dag Det er Jesu egen utfordring som er formidla til oss gjennom alle fire evangelia i vårt Nytestamente. Fortellinga om brødunderet skal likevel gi oss stor frimodighet. Vi har mye mer brød å gi til dem som sulter enn disiplene hadde den gangen. Og inspirasjonen fra Jesu brødunder skal gi oss tru på at det hjelper å stille det vi har til Guds disposisjon. Vi skal også lære at ingenting skal gå til spille. Det som blir til overs skal samles inn og brukes til brød for andre. Folket fulgte Jesus ut i ødemarka for å høre på hans ord. Jesus gav dem mat til både legeme og sjel. Dette er et forbilde for misjon til alle tider. Regionstyret: Astrid Wessel leder Vigdis Troøyen Foseide nestleder Marna Pukstad Ole Trygve Foseide Per Steinar Mikkelsen Marit Stene Aalstad Halldor Sandrød, Gunnar Eskelund ansattes representant en representant for BUR er foreløpig ikke valgt Varamedlemmer: Etter regionstevnet har vi følgende styrer og råd: Torunn Nesse 1. vara Ann-Mari Aas 2. vara Åse Neergård vara for ansattes repr. en representant for BUR er foreløpig ikke valgt Mjuklistyret: Sivert Løvset leder Inge Hill Leiv Elvestad Eivind Nygård Marit Vingerhagen Syrstadeng Varamedlemmer Øystein Målø Stig Kristiansen

3 Brobygger i ord og handling 3 De t s k je r i Tr ø n d e la g ( D e t v i v i s s t e o m de n 2 8 / 8 ) På finner du Trøndelags hjemmesider som vi holder oppdatert. Hitra og Frøya område sept. Barneleir på Titran 5. des kl Adventsfest i Sletta kirke Stjørdal og omegn område Okt. Bibeldager med Klaus Muff i Stjørdal bedehus Trollheimen område 13. sept. Områdestevne nov. Barneleir på Mjuklia Namdal område 12. sept Høstmøte i Grong 7. nov Julebasar i Namsos Fosen område 12. sept Misjonsbasar i Bjugn Bakksæter område 7. okt Misjonsbasar på Fannrem menighetshus Innherred område. 10. sept Midt Skogn misjonsforening, 110 års jubileum Herrestua i Skogn nov Julesalg i Verdal Brobygger i ord og handling NMS og Mjuklia Trondheim område 8. sept kl Inspirasjonskafé i 4. okt kl Misjonsfest i gassisk prest deltar 6. okt kl Inspirasjonskafé i 14. okt. Fotball og Misjon i Steinar Leirvik medvirker 1. nov kl Misjonsfest i Sangkoret Te Deum 29. nov kl Adventsfest i Loppesalg på Hjellen Gård 12. september 14. september 17. oktober 19. oktober Gauldal område 13. sept kl Singsås Menighetshus 145 års jubileum Singsås Kvinneforening 15. nov kl Misjonsfest Singsås 6. des kl Singsås Adventsmøte for hele familien er inne i en utfordrende tid. Derfor vil vi arrangere Bønnekveld i annekset på Mjuklia den 29. september kl Vi starter med en enkel middag, kr. 50. Arr. Anne Lise Landrø, Brit Gustafsson og Kitty Mæhre Om Det Norske Misjonsselskaps arbeid kan du lese mye mer i Misjonstidende Bli abonnent og bli en inspirert brobygger! REGION TRØNDELAG Leder i Regionstyret: Astri W essel Regionkontoret: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Besøksadr: 4/6, Trondheim Telefon Telefax E-post: Org.nr: bank Regionleder: Terje Bjørkås , mob: e-post: Kitty Mæhre , mob e-post: Administrasjonsleder: Gert Nielsen E-post: Vaktmester: Gunnar Eskelund E-post: Leie av salene: Innherred: Åse Neergård, Sandvollanv 415, 7670 Inderøy Tlf.: e-post: Stjørdal, Trondheim og Gauldal: Sheila Burns Lykkås Tlf.: e-post: Mjuklia: Mjuklivegen 15, Berkåk, 7391 Rennebu Tlf.: Fax: E-post: Bank: Bestyrer: Yngve Bakkeid Husmor: Kari Hyttebakk Øye Andre ansatte: Margit Uv, Kristin Buan, Randi Bakk, Else Hyttebakk, Randi Oline Nordbø, Synnøve Haugen, Jostein Landrø, Målfrid Herrem, Kjellfrid Torsen, Lena Bakkeid Levanger Tlf.: Hovedkontakt: Johan Næss Namsos Tlf: Kontakt: Arne Odin Ovesen mob Knausen Lysstøperi, Mjuklia tlf.: Styreleder: Rolf Stranden Barne- og ungdomsakonsulent: Svanhild Christofie Hafnor , mob e-post: Ane Bjørkavåg Havnegjerde Barne og ungdomsarbeider: , mob e-post: Leirpåmeldinger: Org.nr: Bank: «Videre» - organ for NMS i Trøndelag: Ansvarlig redaktør: Terje Bjørkås Eget trykk. Opplag: Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen

4 4 Kitty, nå har du nettopp avsluttet din tid som ansatt i Det Norske Misjonsselskap. Da har du sikkert gjort status. Vi vil gjerne at du deler noen av tankene med leserne av VIDERE. Da jeg var år, var jeg på bedehuset på Skatval på et misjonsmøte. Jeg husker at jeg tenkte at kanskje jeg skulle bli misjonær. Den tanken satte seg litt fast egentlig. Derfor søkte jeg på engelsklinjen på Follo Landsgymnas. Etter lærerskole og 5 års jobb som lærer i Husbysjøen i Rissa kommune, gikk jeg Misjonsbibelskolen på Stjørdal høsten Der ble jeg overbevist om at jeg skulle søke Misjonsskolen for kvinner. Etter misjonsskolen ble det språkstudium i Frankrike etter som at jeg skulle inn i skolearbeidet i Kamerun. - For noen år siden solgte vi flere hundre eksemplarer av dine dagboksnotater fra Kamerun. Du får repetere litt for oss. Jeg var misjonær i Kamerun fra 1973 til 1987 i 4 perioder. De 2 første periodene hadde jeg hovedansvaret for et skoledistrikt. Først i Bankim, så i Mbe. Det var en stor overgang fra min flotte klasse med 17 elever i Husbysjøen, til å skulle lede 14 skoler med til sammen 36 lærere. Det var ikke bilvei til 8 av disse skolene, så jeg fikk trimmet ganske mye. Etter hvert utviklet vi et lederteam. Mine medarbeidere kjente skolesystemet, kulturen og språket så uendelig mye bedre enn jeg. Dette samarbeidet tenker jeg tilbake på med stor glede. Jeg var også opptatt av søndagsskolearbeidet. Det vil si at jeg underviste ikke i søndagsskolen, men jeg inviterte søndagsskolelærerne en gang pr. mnd. og gikk gjennom tekster med dem der vi snakket om måter å aktualisere teksten, dramatisere teksten, viktige vers å lære utenad osv. Ut fra denne gruppen og lederteamet i skolearbeidet kom tanken med å ha ungdomshelger rundt om i distriktet. Vi delte ut ark med 10 bibelvers som ungdommene kunne lære utenat for å få et Ny-testamente. Det gleder meg Brobygger i ord og handling Kitty Mæhre går fra borde VIDERE markerer med en viss undren at noe er forandret Av Gert Nielsen veldig at fremdeles brukes ark med 10 bibelvers som ungdom kan lære for å få et Ny-testamente. Søndagsskoleopplegget som Torbjørg Bonhof og jeg skrev i begynnelsen av 80 årene, har blitt brukt av veldig mange. En gang i Kamerun fikk jeg høre at jeg var en apekatthale. Det var stor dugnad i Nditam for å bygge skole. Mange grov sand, andre tråkket i leire for å lage jordstein, mens andre igjen bar treverk. Jeg grov vel også litt sand, men for det meste satt jeg i skyggen og så på. Etter en del timer ville jeg gå på besøk til noen jeg kjente, men da ble jeg stoppet. Det var viktig at apekatthalen var til stede, for det var den som ga dem styrke og mot til å gjøre dette tunge arbeidet. - Flere ganger har du delt tanker med oss om de mennesker som har betydd noe for deg i Kamerun. Det må du komme litt inn på Det føles som et privilegium å ha arbeidet sammen med Foumgbami Etienne, Nyive Thomas og mange andre i Kamerun. Og så perioden på presteskolen der arbeidet mitt stort sett var å undervise konene til prestestudentene, var et privilegium å være med på. Disse jentene som hadde ulik bakgrunn, men som gikk inn for å lære mest mulig både av fransk, hygiene, bibelskunnskap, barnestell, ernæring. Kitty har i mange år tatt ansvar for å forsyne julesalget i Trondheim med vitamin C og antioksydanter En prestekone i Kamerun kan bety så veldig mye på mange vis. En gang i Kamerun ble jeg kalt kvinnen med løvehjerte. Det ble sagt da jeg kom fram til Tagboum, sølete og fæl etter å ha skiftet hjul i en søledam. Det viktige denne dagen var at jeg kom til T agboum med bygningsmateriell slik at skolen kunne bli reparert etter stormen. I mitt arbeid i NMS har jeg møtt mange apekatthaler og mennesker med løvehjerte som har gjort en stor innsats i NMS. - Nå er det jo her fra Trøndelag de Sammen med en bukett gamle venner og kolleger i Kamerun i 2008

5 LØRDAG De som skal forkynne Guds Ord søndag Helgens leirer og andre arrangement Kristen Videregående Skole i Trøndelag, Hald Internasjonale Senter Rekrutteringen i Trøndelag til misjonærtjeneste Regjering og Storting Kongen Brobygger i ord og handling 5 Det Norske Misjonsselskap Region Trøndelag BØNNEKORT Kjære Gud når eg bed, lat min tanke kvile i fred fra alt stress i verda omkring og all uro for daglege ting. Lat din kjærleik få trengja seg inn, slik at Han kan forandre mitt sinn. Lat oss alle som trur på ditt ord vera saman i bøn for vår jord LA DITT RIKE KOMME Klipp ut øverste del av midtsidene og brett til bønneliste fleste av VIDEREs lesere kjenner deg Da jeg kom heim i 87 fikk jeg oppgaver som gikk på å besøke foreninger, være områdearbeider i Namdalen, være med på leirer osv. Jeg fikk som spesialoppgave å arbeide for at frivilllige skulle brukes i utadretta arbeid. Det har vært en hovedtanke i min. I 1989 ble jeg kalt til foreningssekretær. Menigheter I 1992 hadde NMS 150 års jubileum. Jeg kontaktet en del menigheter i den forbindelse. Dette året var det til sammen 9 menigheter som hadde avtale. Nå har over 70 menigheter misjonsprosjekt sammen med NMS, og jeg har jeg hatt hovedansvar for oppfølging av menighetene. Vi har også hatt mange områdevise samtalekvelder om menighet og misjon. I den forbindelse har jeg også vært med i en resursgruppe på landsplan. Områdene og foreningene. Da regionen ble inndelt i områder i 1997, begynte vi med inspirasjonstreff. Dette var fordi vi hadde behov for å nå treffe foreningene og enkeltmedlemmene i de forskjellige områdene. Vi mente også at områdene hadde behov for å bli mer bevisste på at de var et område. På disse inspirasjonstreffene får jubilerende foreninger et lys som er laget på Knausen lysstøperi. Vi hadde i mange år punktaksjoner eller dager med misjon rundt omkring. Dette var et samarbeid mellom ansatte i NMS, menigheten og foreningene. Misjonskoordinator I 1998 fikk jeg ny tittel; nemlig misjonskoordiator. Hovedansvaret mitt var å samordne alt dette utadretta arbeid i regionen. Det var viktig for meg at områdeutvalgene skulle ha oppgaver de syntes var meningsfulle og som de likte å holde på med. Ideen med områdeleirer ble for eksempel godt tatt imot av mange områdeutvalg. Regionleder Som regionleder fra jan 2006 til sept lærte jeg å sette stor pris på regionstyret. Jeg vil spesielt trekke fram det gode samarbeidet med AU - og aller mest samarbeidet med regionstyrets leder, Astri Wessel. Det har vært mange forskjellige utfordringer, og mange flotte mennesker å arbeide sammen med ikke minst i Siste nummer av VIDERE kunne fortelle at Kitty for 47 år siden startet sin yrkeskarriere i Leksvik og hadde et av sine siste oppdrag som yrke saktiv i Leksvik områdeutvalgene, regionstyret og Mjuklistyret. Det er stort for meg at så mange områdeutvalg er opptatt av å arrangere leir år etter år. Andre arbeider for at misjonen skal være en del av menighetenes arbeid. Julesalgskomite og kvinnehelgkomite har også vært viktige samarbeidspartnere. Det var fantastisk at Kari og Reidar Halgunset tok utfordringen og dro til Danmark for å lære lysstøping da jeg spurte dem om det. Også samarbeidet med de andre ansatte og frivillige på kontoret har hele tiden betydd mye for meg. Kitty, dine NMS-kolleger i hele organisasjonen og dine utallige misjonsvenner takker for det engasjement du har formidlet til oss i alle disse årene.

6 6 SØNDAG Din menighet Gudstjenester og møter i prestegjeldet. Menigheter som har misjonsprosjekt Et smittende misjonsengasjement. Misjonskonsulent Olav Svanholm Biskopen i Nidaros Kirke og misjonsarbeid i Sør-Afrika, Kroatia og Estland Brobygger i ord og handling MANDAG Arbeidet på regionkontoret Terje Bjørkås, Gert Nielsen, Gunnar Eskelund, Eli Rønningen, Inger Johanne Christoffersen, Magnhild Sandvei, Målfrid Skjøstad og Kitty Mæhre, Områdene Trondheim og Gauldal, Fosen og Stjørdal Kirke og misjonsarbeid på Madagaskar og i Etiopia Hilde Masvie JULEMESSE FISSA MISJONSHUS Lørdag 14. november, klokka Dagens hovedtaler blir Sheila Burns Lykkås. Ellers blir det som vanlig misjonskafè, loddsalg, tombola, varesalg,åresalg for barn og voksne, katta i sekken, salg av lys fra Knausen lysestøperi og heimelaga urtesåpe. Inntektene fra julesalget går til Rissa menighets misjonsprosjekt,som er landsbyutvikling i Nonno i Etiopia. Velkommen til en hyggelig dag på Fissa! JULESALGET PÅ VERDAL 27. og 28. nov.2009 Fredag 27. Kl 12 Åpningsmøte. Andakt ved Prost Aune, Sang ved Pensjonistkoret i Levanger Salget starter, Husflid, bakverk, kaffesalg, loddsalg osv. Kl 15 Julemesse i 40 år, kåseri Rolf Stranden Sang ved Pensjonistgruppe fra Verdal. Kl 19. Vi synger med den verdensvide kirke Lørdag 28: Kl 11 Salget fortsetter Kl 12 Familiemøte med sang av barnegruppe Kl 15 Avslutningsmøte med Kitty Mære Sang av Frelsesarmeen på Levanger Trekking av hovedlotteriet og alle lotteri Julesalget/basaren i Namdalen Namsos Menighetssal lørdag 7. november Salget åpner kl og trekning av hovedlotteriet er satt til kl. 15. Salget åpner med andakt og misjonsinformasjon kl.12 Deretter salg av julebakst, håndarbeid og åresalg. Det blir og salg av kaffe, kaker og risgrøt.

7 TIRSDAG NMS U, foreningslederne Svanhild Christofie Hafnor, Ane Bjørkavåg Havnegjerde Barne- og ungdomsrådet. Iselin Åkre Landsungdomsrådet, Helena Kruken Områdene Namdal og Innherred Kirke og misjonsarbeid i Kina, Kamerun, Mali og England Stina og Ole Harald Neergård og barna, Silje og Gudmund Edland og barna Brobygger i ord og handling 7 ONSDAG Foreningene, foreningslederne Ulønna arbeidere NMS Gjenbruk, Levanger og Namsos Knausen Lysstøperi Åse Neergård og Sheila Burns Lykkås Økonomien i NMS Kristent Interkulturelt Arbeid og Mildrid Wik Kirke og misjonsarbeid i Thailand, Paris og Pakistan Unni Soltun Tveit Klipp ut øverste del av midtsidene og brett til bønneliste JULESALG I SOMMERVEITEN Torsdag 19. nov. Kl Kaffeen åpner Kl Julesalget åpner dørene og snora klippes Kl Andakt ved Terje Bjørkås. Fredag 20. nov. Kl Salget begynner Kl Formiddagstreff. Kåseri ved Jostein Landrø Kl Middagssalg Kl Ettermiddagssamling Kl Sangkveld i Veita Tale ved Birger Foseide Lørdag 21. nov. Kl Salget begynner Kl Familiemøte med NMS U Kl Pølser og brus, kaffe og kaker Kl Avslutningsmøte. Fra kl til avslutningsmøtets slutt er det Gaveverksted for barna

8 8 TORSDAG Mjuklia, leirarbeidet Leirledere Yngve og Lena Bakkeid, Jostein Landrø, Margit Uv, Kari Hyttebakk Øye, Else Hyttebakk, Randi Bakk, Randi Oline Nordbø, Synnøve Haugen, Målfrid Herrem, Torild Ommedal, Anna Kiryushchenko, Heidi Mette Auran, Marit Flå, Rigmor Aas og Joakim Rødli Mjukli-styret Kirke og misjonsarbeid i Brasil og på Taiwan Brobygger i ord og handling FREDAG Landsstyret, Kari Skår Sørheim, Kåre Gjønnes Hovedadministrasjonen, Kjetil Aano Regionstyret, Astri Wessel Områdene Trollheimen og Orkdal og omegn Takke for Generalforsamlingen 2008 Misjonshøyskolen og studentene der Kirke og misjonsarbeid i Japan Bjørg Sand Klipp ut øverste del av midtsidene og brett til bønneliste Verdifull weekend i Åre NMS, med Heidi Hovstad og Sheila. B. Lykkås i spissen, inviterte damer i sin travleste alder med på et luksusdøgn. Av Sheila B. Lykkås Stedet var det flotte hotellet Holiday Club i Åre og tidspunktet var helga juni. Temaet for dagene var: Fordi du er verdifull! Og med dette ønsket vi å inkludere både de fjorten damene som var på tur, og de mange kvinnene i arbeidet som NMS støtter i den tredje verden. Holiday Club har badeland, Velværesenter med ulike badstuer og basseng, SPA-avdeling og generell høy standard på rommene. På grunn av lavsessong i Alpint-byen fikk vi en pris som gjorde det mulig å dra. Dette har vært helt fantastisk, sier Marit-Helen fra Trondheim. Hun har fire barn, hvorav to små attpåklatter. Etter et år uten ei hel natts søvn, var hun av de første til å melde seg på, og husmorsferien var velfortjent. Nå vet jeg også mer om hva Misjonsselskapet gjør, for før har NMS bare hvert en logo uten innhold for meg. Utrolig flott måte NMS hjelper gjennom fadderskapsordningen også, at man set- ter inn hjelpen der det trengs sier hun videre, og har tegnet seg som fadder. I tillegg til bading, nye bekjentskaper, avslapping og deilig, tre retters middag var det kveldsmøte med Inger Lise Leite som forkynner. Hun talte om å sitte ved Guds bord: det personlige bønnelivet. Filmen fra NMS: Walk to Beautiful gjorde også inntrykk. På søndag var det Misjonsmøte der tidligere misjonær Heidi Hovstad fortalte personlig og engasjert fra årene hun var i Mali. Tenk at NMS har bidratt til at en hel kommune har sluttet med omskjæring av kvinner! Gripende og nær innsikt for oss alle. Vi tok opp kollekt til NMS og ga muligheten til å bli faste givere. Etter lunsj og avslutning på søndag ettermiddag, var stemningen høy og vi ble utfordret til å arrangere både kvinneforening, ny weekend og sydenturer over samme lest. Det gjør noe med en å ha fokus på kvinner i andre land, samtidig med at man får oppleve Guds godhet selv Vi er verdifulle, og det er alle andre også!

9 Brobygger i ord og handling 9 BIBELDØGN MJUKLIA november 2009 Bibeltimer ved biskop Odd Bondevik Tema: Opplevelser sammen med Peter Julefo rberedels er og julefeiring i Etiopia ved Yngve Bakkeid Tirsdag 24.november Registrering, kaffe Bibeltime Middag Pause med kaffe Kveldssamling med nattverd Onsdag 25.november Frokost 9.45 Bibeltime Bibeltime Middag og kaffe Priser pr person: Dobbeltrom med full pensjon: Full pensjon uten overnatting: Studentpris full pensjon: Leie av sengetøy: Påmelding: (NMS` regionkontor) Frist: Tirsdag 10.november kr 650 kr 600 kr 100 kr Seniorleir september Tema: Jeg vet på hvem jeg tror Mandag 21. Tildeling av rom fra kl Kveldsmat Bli kjent-kveld Tirsdag Ord for dagen Bibeltime: Jeg tror på Gud Fader ved Petter Gresseth Sangtime 19.30Mjuklia-kveld med basar Onsdag Ord for dagen Bibeltime:Jeg tror på Jesus Kristus ved Egil Moen Glimt fra livet Bessfarkveld ved Jostein Landrø Torsdag Ord for dagen Kirkebesøk, Innsett kirke Jeg tror på den Hellige Ånd ved Jostein Malum Middag og avslutning Påmelding til Regionkontoret, tlf innen fredag 11. september Priser: I hovedbygget Gammelstuggu Anneks 1850 pr person 1300 pr person 1100 pr person I tilfelle det blir fullt på Mjuklia, kan vi leie rom på Berkåk Veikro, Oktaben prisen her er:: Dobbeltrom med bad 2000 pr person Enerom med bad 2160 Leie av kvittøy koster kr 100. Oppredd seng inkl. kvittøy koster kr 150 Priser for enkeltmåltider: Lunsj 85 Middag med dessert og kaffe 130 Kaffe med kaker 30 Mjuklia har bare to enerom. De er i annekset Gi beskjed om hvem du vil dele rom med. Dersom du kommer med buss eller tog må du si fra om hv or på Berkåk du v il bli hentet. Husk å oppgi tidspunktet Dugnad på Mjuklia Flere har oppdaget hyggen og gleden ved å komme på Mjuklia Ungdomssenter fo r å gjøre noe praktisk. Noen kommer som enkeltpersoner, men noen danner på egen hånd et lag og kommer sammen i samme bil. Det er også trivelig. Ring Yngv e på tlf Rydding innendørs Noe rydde-arbeid/praktisk arbeid det er behov for på Mjuklia. Vedtransport: Rydde i vedkjeller og transportere ved som ligger ute, slik at den plasseres i vedkjeller. Sage opp ved på bålplassen. Rydde i hagebusker: Sage ned og kappe opp trær som ødelegger Anneks, Styrerbolig og som ellers ikke er pene lenger. Kantklippe med ryddesag/ kantklipper langs vegen inn til Mjuklia. Vindusvask/rundv ask: Vaske noen vindu og vaske rundt noen rom for hver gang. Skiltet Male de to pilene på Mjukli-skiltet med hvit bengallakk. Kjøkkendør Legge på metallplate på kjøkkendør som har hull i seg. Forsterke (skifte) svak hengsel. Sikre verdier i Bessfarstugu Fotografere og registrere gamle ting i Bessfarstugu. Teleslynge/lydanlegg Få teleslynge i møtesal til å virke. Gjennomgå lydanlegget for å sikre at koblinger er solide og at anlegget ikke er ustabilt. Få lydanlegget til å virke i peisestue/ matsal. Plan for å få til teleslynge i Øvre sal. Rydde i materialer på låve Hele låven treng er en kraftig opprydding. Materialer ryddes, søppel kastes Kaste søppel, ubrukelig/verdiløst utstyr etc. Sying: Se over laken/madrasstrekk og sy igjen små hull. Vaske og vurdere madrasstrekk og trekke på igjen.

10 10 Brobygger i ord og handling Timeout! Av og til kan det være tid for en liten timeout. Et lite pusterom i hverdagen. Hva en slik timeout går ut på kan være så forskjellig, alt etter hvem som har behov for det lille pusterommet. Noen ganger har vi kanskje behov for et større pusterom også. Ta en pause fra noe, eller rett og slett slutte med noe for å skape oss det pusterommet vi trenger. NMS U skal sammen med andre organisasjoner og Den norske kirke arrangere Timeout for unge ledere i organisasjoner og menigheter. Vi ønsker å gi unge ledere et lite pusterom i hverdagen. 31. oktober ønsker vi å samle ledere i alderen år til noen timer hvor de kan treffe andre ledere, utveksle erfaringer og ideer, og få inspirasjon som ledere. Ørjan Tinnen, ungdomsarbeider på KVT, skal ha inspirasjonssamling over temaet Sammen er vi mange. Det vil også bli tid til gruppesamtaler, både over dagens tema og andre aktuelle tema. Mat er en viktig sosial greie, så det skal vi ha med. Og til slutt blir det kors-samling. Er du ung leder? Meld deg på! Kjenner du en ung leder? Gi lederen mulighet til et lite pusterom. Fortell om Timeout. Se annonsen til høyre. Vennlig hilsen Svanhild Christofie, Barne og ungdomskonsulent i NMS U Trøndelag Unni ut i verden på oppdrag for NMS U og NMS NMS og NMS U samarbeider om å sende ungdommer ut som Ucrew. Fra høsten av har vi en ung trønder ute i den store, vide verden. Unni Soltun Tveit var Ucrew i Paris sist år, og trivdes så godt at hun tar ett år til. Unni er 25 år og kommer fra Stjørdal. Etter hun var ferdig med KVT, gikk hun på Ansgar Bibelskole og hadde praksis i menighet i New York. Siden har hun studert fransk og ulandsstudier i Agder, og hadde 3 måneders praksis i Mali under studiene. Unni har også erfaring fra hjelpearbeid på Filippinene. Unni har vært aktiv i håndball og menighetsarbeid som; søndagskole, kor, dans osv. Hun har erfaring fra styre-arbeid, og har blant annet vært styremedlem i NMS s råd for misjon og internasjonal tjeneste. Unni liker fotografering, trening, interiør, musikk, venner, lesing, film, reising og Gud. Siste året var hun altså Ucrew i Paris, og hun skal fortsette arbeidet der i to menigheter med blant annet ungdomsarbeid, musikkarbeid, åpen kirke, innvandringsarbeid, alfabetisering(franskundervisning) og mye mer. Sammen og til stede gjør vi en forskjell! Det skjer noe når mange tusen ungdommer møtes for russefeiring. Russedressen gir deg en unik tilhørighet til et spesielt fellesskap. Russetiden gir deg som kristen en kjempemulighet til å være tydelig, men det er også en stor utfordring der verdier og grenser blir satt på en real prøve. Kristenrussen er et samarbeidsprosjekt mellom flere misjonsorganisasjoner; Laget, Normisjon / Acta, NMS U og Bibelselskapet. Hvert år samler Kristenrussen inn penger til et nytt misjonsprosjekt. Russ2010 samler inn penger til oversettelse av En helt overkommelig disippel til Thai, gjennom NMS. Kick-off for deg som er russ i år, blir arrangert av kristenrussens team: Team Compass. Det blir bra konsert med bandet Compass, nyttig info, styrevalg og goood russestemning! Tid: 21. september Sted: Salem menighet, Prinsensgt. 22b Inngang: Gratis Klokke slett: 19.00

11 Brobygger i ord og handling 11 Glimt fra leirer LEIR 2009/10 Oppdatert 25. august 2009 Kystleir på Titran 9-12 år, september (Hitra/Frøy a omr.) Leirlederhelg med kurs på Mjuklia, 8.trinn-3.vgs., sept.09 Barneleir februar Ungdomsleir på Mjuklia 8.tr.-3.vgs., oktober 09 Mini-lammeleir Ungdomsleir i mars Barneleir på Mjuklia trinn, nov.09 (Trollheimen omr.) Adventsleir for alle på Mjuklia nov.09 10:14! leir. Adv ent, på Mjuklia trinn, des.09 NÅLK på Mjuklia 8.tr.-3.vgs, 29. des jan. (Laget, NMS U og Acta) 2010 Barneleir på Mjuklia trinn, feb :14! leir. Vinter, på Mjuklia 5.-8.trinn, feb Ungdomsleir på Mjuklia 8.trinn - 3.vgs, mars 2010 Lammeleir 10-14! Leir. Midtsommer Lammeleir på Mjuklia trinn, 30.april 2.mai ungdommer fra Trøndelag var blant de 430 som deltok på TMF (Tenmisjonsfestivalen) 3.-8.august. Etter 16 timer på tog var trønderne klare til å starte festivallivet. Uka gikk nok fort for deltagerne da det var mye å være med på, programmet vekslet mellom aktiviteter, flotte møter og inspirerende samlinger. Mest imponerende var kanskje resultatet av TMF ungdommenes innsamling til den mobile bibelskolen i Brasil. De kreative påfunnene og den iherdige innsatsen førte til kr til prosjektet, og det skal nevnes at innsamlingsmålet for festivalen var kr! Det var en trøtt men fornøyd gjeng som satte seg på toget tilbake til Trondheim etter en uke på Åpta, neste år håper vi at enda flere trønderske ungdommer vil være med og oppleve TMF. Mini-Lammeleir på Mjuklia 0-8 år med voksen, mai 2010 Påmelding, mer info.: NMS U, Regionkontoret, Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim tlf (-00/-07) Se for oppdatert leirstrimmel og info om hver leir.

12 12 Brobygger i ord og handling B PostAbonnement Retur: Det Norske Misjonsselskap P.B Sentrum 7413 Trondheim Misjonshøgskolen har studietilbud i skoleåret 2009/2010. Det blir 4 samlinger, fredag og lørdag. Dato: 18. sept. kl , 19. sept. kl Dato: 23. okt: kl , 24. okt. kl Dato: 15. jan. kl , 16. jan. kl Dato: 12. feb. kl , 13. feb. kl Emnet er: Paulus i byen - Å krysse grenser: Paulus var et bymenneske; han vokste opp i en by, fikk sin utdannelse i en by, og hele hans voksne virke som omreisende forkynner og misjonær var knyttet til byer. De gresk-romerske bykulturene med sine ulike kulturelle elementer var dermed sentrale for hans liv og virke. De første kristne måtte komme til rette med hvordan evangeliet skulle forstås og forkynnes i en flerkulturell kontekst. Dette gjelder ikke minst Paulus. Emnet vil gi en innføring i Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans forkynnelse, studere hans ulike misjonsstrategier, og gi en framstilling av sentrale hovedpunkter i hans teologi. Målene med emnet er: gi innsikt i og kunnskap om Paulus' sosiale verden med vekt på den greskromerske kultur, gi innsikt i den kontekstualiseringsproblematikk Paulus og de første kristne sto overfor i sitt misjonsengasjement, gi innsikt i og kunnskap om innholdet i noen utvalgte nytestamentlige skrifter, gi innsikt i og kunnskap om hvordan Paulus aktualiserte sitt budskap inn i den jødiske og den gresk-romerske kultur, gi studentene et grunnlag for a kunne arbeide videre med denne problematikken på en kritisk og selvstendig måte. Spørsmål og svar: Hvordan søke om plass på dette studiet? Må jeg ha forkunnskaper for å kunne delta? Eksamen? Hvor mye koster studiet? Hva er adressen til MHS? Har du flere spørsmål? Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Regionkontoret i tlf , eller til Misjonshøgskolen. Nei, er du interessert, kan du følge forelesningene. For å avlegge eksamen må du ha generell studiekompetanse. De som vil avlegge eksamen i emnet, må melde seg opp til eksamen innen slutten av oktober. Du er også velkommen til å følge én eller flere forelesninger uten å avlegge eksamen. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Alle som følger undervisning og/eller avlegger eksamen ved MHS, betaler avgift. Den er 2500 kroner for dette studiet. Misjonshøgskolen, Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger, Telefon Ta kontakt med rådgiver Rune Skagestad,telefon eller

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag Barn barn BARN KRISTINE HJELLEN (barnekonsulent 75 %) kristne@actatrondelag.no mobil: 99 53 49 67 Hei alle leirvenner! RUNE HAUGEN (tenåringskonsulent 75 %) rune@actatrondelag.no

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 4. 2009. årets julesalg!

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 4. 2009. årets julesalg! Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 4. 2009 Side 2 Regionleders hjørne Landsstyrets vedtak i LS sak 45/09 Side 3 Dere skal gi dem mat Side 4 og 5 Julesalg

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 1. 2010

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 1. 2010 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 1. 2010 Regionleders hjørne side 2-3 LS-vedtak 45-09 og RS-vedtak 3-10 side 2-3 Mjuklia nettopp nå side 4 Knausen-brikken

Detaljer

Arrangement for voksne april-oktober 2015

Arrangement for voksne april-oktober 2015 Arrangement for voksne april-oktober 2015 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Klag 3.26 1.mai-møte Tryggheim Vi over 60 Holmavatn tirs 19. - fre 22. mai Regionårsmøtet Frakkagjerd lør

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette.

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette. PRISER & PÅMELDING Konferanseavgift: kr. 650,- pr. pers ved påmelding før 3. mars kr. 800,- pr. pers ved påmelding etter 3. mars (500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via prosjektstøtte for de

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2 3 4 Tur i nærmiljøet 5 Vannleik på vannrommet 6 Vannleik på vannrommet Formingsaktivitet/samling MAT Smøremåltid Matpakke Matpakke

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Min konfirmasjonstid!

Min konfirmasjonstid! Min konfirmasjonstid! Bli kjent-tur! Torsdag 4. september kl. 15-17 Alle konfirmantene møtes i Saksvikskorsen kl. 15.00 etter skolen denne torsdagen som en felles start på konfirmantåret. Sammen skal vi

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013. Våg mer!

DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013. Våg mer! DROTTNINGBORG 25.-28. JULI 2013 Våg mer! Velkommen til Sommerfesten 2013! Sommerens store høydepunkt for Metodistkirken i Norge finner sted på Drottningborg like utenfor Grimstad. Her samles folk i alle

Detaljer

Inne i bladet kan du lese om:

Inne i bladet kan du lese om: NMS Midt - Norge det norske misjonsselskap nr 1 februar 2011 TRE fylker TO regioner ETT landsdelsblad Inne i bladet kan du lese om: Den nye organisering i landsdeler Foreningsjubileer Foreningsnytt NMS

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Årbok 2013. for Region. Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal.

Årbok 2013. for Region. Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal. Årbok 2013 for Region Namdalen Trøndelag Innherred Fosen Hitra og Frøya Orkdal og omegn Trondheim Stjørdal og omegn Gauldal Trollheimen Inneholder ansatte-, regionstyre- og områdeutvalgenes rapporter,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer