Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009"

Transkript

1 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr En sang ved festreisene Trøndelag Det skjer i Trøndelag Kitty Mæhre går fra borde Bønneliste Julesalgene Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme ifra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord Han lar ikke din fot bli ustø, din vokter blunder ikke Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter Herren er din vokter, Herren er din skygge, han er ved din høyre hånd Solen skal ikke stikke deg om dagen og månen ikke skade deg om natten Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid Weekend i Åre Salme 121 Dugnad på Mjuklia NMS U-sidene Paulus i byen

2 2 Dere skal gi dem mat! Matteus Markus Lukas Johannes I sitt 9. Kapittel forteller ev angelisten om brødunderet. (Luk. 9,12-17.) Disiplene var bekymra for alle folka som hadde fulgt med Jesus og hørt på han hele dagen. Han måtte sende dem fra seg, slik at de kunne gå inn på gardene i nærheten og få seg husly og kjøpe seg noe å spise. Det var jo allerede langt på dag. Men Jesus hadde andre planer enn disiplene. Han visste hva han ville gjøre, men sa strengt til disiplene: Dere skal gi dem mat! De hadde vært sammen med Jesus ei tid, og de hadde opplevd det første underet hans i bryllupet i Kana. Likevel ser det ikke ut for at de venter seg noe under her. Så mye folk og så lite mat til fordeling det var umulig! Men disiplene gjorde likevel som Jesus sa. Og Jesus visste hva han gjorde. Brobygger i ord og handling Av prost Birger Foseide, Orkdal Lukas forteller omstendelig om hvordan Jesus bad disiplene organisere denne store festen med brødunderet: La folk sette seg i flokker på 50. Det var flere tusen som skulle få mat, og da var det nødvendig med god organisering under utdelinga. Disiplene visste ikke hva Jesus tenkte å gjøre, men de tok han på ordet og gjorde som han sa. De hjelpte til med organiseringa av Jesu undergjerning for folket. De stilte opp og var lydige mot Jesu ord, enda de ikke skjønte bæret av hva dette skulle føre til. Så tok Jesus de fem brød og to små fisker og løfta blikket mot himmelen og velsigna dem. Alle fire evangelistene forteller at Jesus løftet blikket om mot himmelen til takk og til velsignelse. Dette må ha gjort djupt inntrykk på dem etter som alle fire skriver om det. Den som takker for lite, får mer. Jesus takka for det han hadde, og Gud v elsigna det til å bli nok for ei så stor mengde. Vi synes også ofte at det er lite det vi har. Men ved å løfte det fram for Gud i bønn kan Guds velsignelse skape underfulle tilstander. Alle fire evangelistene forteller om at alle i den store folkemengda åt seg mette, og den maten som ble til overs ble samla inn. Tolv korger fulle av brød og fisk. Dette var små korger som folk brukte å ha med seg når de var på reise. Misjonsselskapets årsmotto: Dere skal gi dem mat! er ei kraftig utfordring til Jesu disipler i dag Det er Jesu egen utfordring som er formidla til oss gjennom alle fire evangelia i vårt Nytestamente. Fortellinga om brødunderet skal likevel gi oss stor frimodighet. Vi har mye mer brød å gi til dem som sulter enn disiplene hadde den gangen. Og inspirasjonen fra Jesu brødunder skal gi oss tru på at det hjelper å stille det vi har til Guds disposisjon. Vi skal også lære at ingenting skal gå til spille. Det som blir til overs skal samles inn og brukes til brød for andre. Folket fulgte Jesus ut i ødemarka for å høre på hans ord. Jesus gav dem mat til både legeme og sjel. Dette er et forbilde for misjon til alle tider. Regionstyret: Astrid Wessel leder Vigdis Troøyen Foseide nestleder Marna Pukstad Ole Trygve Foseide Per Steinar Mikkelsen Marit Stene Aalstad Halldor Sandrød, Gunnar Eskelund ansattes representant en representant for BUR er foreløpig ikke valgt Varamedlemmer: Etter regionstevnet har vi følgende styrer og råd: Torunn Nesse 1. vara Ann-Mari Aas 2. vara Åse Neergård vara for ansattes repr. en representant for BUR er foreløpig ikke valgt Mjuklistyret: Sivert Løvset leder Inge Hill Leiv Elvestad Eivind Nygård Marit Vingerhagen Syrstadeng Varamedlemmer Øystein Målø Stig Kristiansen

3 Brobygger i ord og handling 3 De t s k je r i Tr ø n d e la g ( D e t v i v i s s t e o m de n 2 8 / 8 ) På finner du Trøndelags hjemmesider som vi holder oppdatert. Hitra og Frøya område sept. Barneleir på Titran 5. des kl Adventsfest i Sletta kirke Stjørdal og omegn område Okt. Bibeldager med Klaus Muff i Stjørdal bedehus Trollheimen område 13. sept. Områdestevne nov. Barneleir på Mjuklia Namdal område 12. sept Høstmøte i Grong 7. nov Julebasar i Namsos Fosen område 12. sept Misjonsbasar i Bjugn Bakksæter område 7. okt Misjonsbasar på Fannrem menighetshus Innherred område. 10. sept Midt Skogn misjonsforening, 110 års jubileum Herrestua i Skogn nov Julesalg i Verdal Brobygger i ord og handling NMS og Mjuklia Trondheim område 8. sept kl Inspirasjonskafé i 4. okt kl Misjonsfest i gassisk prest deltar 6. okt kl Inspirasjonskafé i 14. okt. Fotball og Misjon i Steinar Leirvik medvirker 1. nov kl Misjonsfest i Sangkoret Te Deum 29. nov kl Adventsfest i Loppesalg på Hjellen Gård 12. september 14. september 17. oktober 19. oktober Gauldal område 13. sept kl Singsås Menighetshus 145 års jubileum Singsås Kvinneforening 15. nov kl Misjonsfest Singsås 6. des kl Singsås Adventsmøte for hele familien er inne i en utfordrende tid. Derfor vil vi arrangere Bønnekveld i annekset på Mjuklia den 29. september kl Vi starter med en enkel middag, kr. 50. Arr. Anne Lise Landrø, Brit Gustafsson og Kitty Mæhre Om Det Norske Misjonsselskaps arbeid kan du lese mye mer i Misjonstidende Bli abonnent og bli en inspirert brobygger! REGION TRØNDELAG Leder i Regionstyret: Astri W essel Regionkontoret: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Besøksadr: 4/6, Trondheim Telefon Telefax E-post: Org.nr: bank Regionleder: Terje Bjørkås , mob: e-post: Kitty Mæhre , mob e-post: Administrasjonsleder: Gert Nielsen E-post: Vaktmester: Gunnar Eskelund E-post: Leie av salene: Innherred: Åse Neergård, Sandvollanv 415, 7670 Inderøy Tlf.: e-post: Stjørdal, Trondheim og Gauldal: Sheila Burns Lykkås Tlf.: e-post: Mjuklia: Mjuklivegen 15, Berkåk, 7391 Rennebu Tlf.: Fax: E-post: Bank: Bestyrer: Yngve Bakkeid Husmor: Kari Hyttebakk Øye Andre ansatte: Margit Uv, Kristin Buan, Randi Bakk, Else Hyttebakk, Randi Oline Nordbø, Synnøve Haugen, Jostein Landrø, Målfrid Herrem, Kjellfrid Torsen, Lena Bakkeid Levanger Tlf.: Hovedkontakt: Johan Næss Namsos Tlf: Kontakt: Arne Odin Ovesen mob Knausen Lysstøperi, Mjuklia tlf.: Styreleder: Rolf Stranden Barne- og ungdomsakonsulent: Svanhild Christofie Hafnor , mob e-post: Ane Bjørkavåg Havnegjerde Barne og ungdomsarbeider: , mob e-post: Leirpåmeldinger: Org.nr: Bank: «Videre» - organ for NMS i Trøndelag: Ansvarlig redaktør: Terje Bjørkås Eget trykk. Opplag: Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen

4 4 Kitty, nå har du nettopp avsluttet din tid som ansatt i Det Norske Misjonsselskap. Da har du sikkert gjort status. Vi vil gjerne at du deler noen av tankene med leserne av VIDERE. Da jeg var år, var jeg på bedehuset på Skatval på et misjonsmøte. Jeg husker at jeg tenkte at kanskje jeg skulle bli misjonær. Den tanken satte seg litt fast egentlig. Derfor søkte jeg på engelsklinjen på Follo Landsgymnas. Etter lærerskole og 5 års jobb som lærer i Husbysjøen i Rissa kommune, gikk jeg Misjonsbibelskolen på Stjørdal høsten Der ble jeg overbevist om at jeg skulle søke Misjonsskolen for kvinner. Etter misjonsskolen ble det språkstudium i Frankrike etter som at jeg skulle inn i skolearbeidet i Kamerun. - For noen år siden solgte vi flere hundre eksemplarer av dine dagboksnotater fra Kamerun. Du får repetere litt for oss. Jeg var misjonær i Kamerun fra 1973 til 1987 i 4 perioder. De 2 første periodene hadde jeg hovedansvaret for et skoledistrikt. Først i Bankim, så i Mbe. Det var en stor overgang fra min flotte klasse med 17 elever i Husbysjøen, til å skulle lede 14 skoler med til sammen 36 lærere. Det var ikke bilvei til 8 av disse skolene, så jeg fikk trimmet ganske mye. Etter hvert utviklet vi et lederteam. Mine medarbeidere kjente skolesystemet, kulturen og språket så uendelig mye bedre enn jeg. Dette samarbeidet tenker jeg tilbake på med stor glede. Jeg var også opptatt av søndagsskolearbeidet. Det vil si at jeg underviste ikke i søndagsskolen, men jeg inviterte søndagsskolelærerne en gang pr. mnd. og gikk gjennom tekster med dem der vi snakket om måter å aktualisere teksten, dramatisere teksten, viktige vers å lære utenad osv. Ut fra denne gruppen og lederteamet i skolearbeidet kom tanken med å ha ungdomshelger rundt om i distriktet. Vi delte ut ark med 10 bibelvers som ungdommene kunne lære utenat for å få et Ny-testamente. Det gleder meg Brobygger i ord og handling Kitty Mæhre går fra borde VIDERE markerer med en viss undren at noe er forandret Av Gert Nielsen veldig at fremdeles brukes ark med 10 bibelvers som ungdom kan lære for å få et Ny-testamente. Søndagsskoleopplegget som Torbjørg Bonhof og jeg skrev i begynnelsen av 80 årene, har blitt brukt av veldig mange. En gang i Kamerun fikk jeg høre at jeg var en apekatthale. Det var stor dugnad i Nditam for å bygge skole. Mange grov sand, andre tråkket i leire for å lage jordstein, mens andre igjen bar treverk. Jeg grov vel også litt sand, men for det meste satt jeg i skyggen og så på. Etter en del timer ville jeg gå på besøk til noen jeg kjente, men da ble jeg stoppet. Det var viktig at apekatthalen var til stede, for det var den som ga dem styrke og mot til å gjøre dette tunge arbeidet. - Flere ganger har du delt tanker med oss om de mennesker som har betydd noe for deg i Kamerun. Det må du komme litt inn på Det føles som et privilegium å ha arbeidet sammen med Foumgbami Etienne, Nyive Thomas og mange andre i Kamerun. Og så perioden på presteskolen der arbeidet mitt stort sett var å undervise konene til prestestudentene, var et privilegium å være med på. Disse jentene som hadde ulik bakgrunn, men som gikk inn for å lære mest mulig både av fransk, hygiene, bibelskunnskap, barnestell, ernæring. Kitty har i mange år tatt ansvar for å forsyne julesalget i Trondheim med vitamin C og antioksydanter En prestekone i Kamerun kan bety så veldig mye på mange vis. En gang i Kamerun ble jeg kalt kvinnen med løvehjerte. Det ble sagt da jeg kom fram til Tagboum, sølete og fæl etter å ha skiftet hjul i en søledam. Det viktige denne dagen var at jeg kom til T agboum med bygningsmateriell slik at skolen kunne bli reparert etter stormen. I mitt arbeid i NMS har jeg møtt mange apekatthaler og mennesker med løvehjerte som har gjort en stor innsats i NMS. - Nå er det jo her fra Trøndelag de Sammen med en bukett gamle venner og kolleger i Kamerun i 2008

5 LØRDAG De som skal forkynne Guds Ord søndag Helgens leirer og andre arrangement Kristen Videregående Skole i Trøndelag, Hald Internasjonale Senter Rekrutteringen i Trøndelag til misjonærtjeneste Regjering og Storting Kongen Brobygger i ord og handling 5 Det Norske Misjonsselskap Region Trøndelag BØNNEKORT Kjære Gud når eg bed, lat min tanke kvile i fred fra alt stress i verda omkring og all uro for daglege ting. Lat din kjærleik få trengja seg inn, slik at Han kan forandre mitt sinn. Lat oss alle som trur på ditt ord vera saman i bøn for vår jord LA DITT RIKE KOMME Klipp ut øverste del av midtsidene og brett til bønneliste fleste av VIDEREs lesere kjenner deg Da jeg kom heim i 87 fikk jeg oppgaver som gikk på å besøke foreninger, være områdearbeider i Namdalen, være med på leirer osv. Jeg fikk som spesialoppgave å arbeide for at frivilllige skulle brukes i utadretta arbeid. Det har vært en hovedtanke i min. I 1989 ble jeg kalt til foreningssekretær. Menigheter I 1992 hadde NMS 150 års jubileum. Jeg kontaktet en del menigheter i den forbindelse. Dette året var det til sammen 9 menigheter som hadde avtale. Nå har over 70 menigheter misjonsprosjekt sammen med NMS, og jeg har jeg hatt hovedansvar for oppfølging av menighetene. Vi har også hatt mange områdevise samtalekvelder om menighet og misjon. I den forbindelse har jeg også vært med i en resursgruppe på landsplan. Områdene og foreningene. Da regionen ble inndelt i områder i 1997, begynte vi med inspirasjonstreff. Dette var fordi vi hadde behov for å nå treffe foreningene og enkeltmedlemmene i de forskjellige områdene. Vi mente også at områdene hadde behov for å bli mer bevisste på at de var et område. På disse inspirasjonstreffene får jubilerende foreninger et lys som er laget på Knausen lysstøperi. Vi hadde i mange år punktaksjoner eller dager med misjon rundt omkring. Dette var et samarbeid mellom ansatte i NMS, menigheten og foreningene. Misjonskoordinator I 1998 fikk jeg ny tittel; nemlig misjonskoordiator. Hovedansvaret mitt var å samordne alt dette utadretta arbeid i regionen. Det var viktig for meg at områdeutvalgene skulle ha oppgaver de syntes var meningsfulle og som de likte å holde på med. Ideen med områdeleirer ble for eksempel godt tatt imot av mange områdeutvalg. Regionleder Som regionleder fra jan 2006 til sept lærte jeg å sette stor pris på regionstyret. Jeg vil spesielt trekke fram det gode samarbeidet med AU - og aller mest samarbeidet med regionstyrets leder, Astri Wessel. Det har vært mange forskjellige utfordringer, og mange flotte mennesker å arbeide sammen med ikke minst i Siste nummer av VIDERE kunne fortelle at Kitty for 47 år siden startet sin yrkeskarriere i Leksvik og hadde et av sine siste oppdrag som yrke saktiv i Leksvik områdeutvalgene, regionstyret og Mjuklistyret. Det er stort for meg at så mange områdeutvalg er opptatt av å arrangere leir år etter år. Andre arbeider for at misjonen skal være en del av menighetenes arbeid. Julesalgskomite og kvinnehelgkomite har også vært viktige samarbeidspartnere. Det var fantastisk at Kari og Reidar Halgunset tok utfordringen og dro til Danmark for å lære lysstøping da jeg spurte dem om det. Også samarbeidet med de andre ansatte og frivillige på kontoret har hele tiden betydd mye for meg. Kitty, dine NMS-kolleger i hele organisasjonen og dine utallige misjonsvenner takker for det engasjement du har formidlet til oss i alle disse årene.

6 6 SØNDAG Din menighet Gudstjenester og møter i prestegjeldet. Menigheter som har misjonsprosjekt Et smittende misjonsengasjement. Misjonskonsulent Olav Svanholm Biskopen i Nidaros Kirke og misjonsarbeid i Sør-Afrika, Kroatia og Estland Brobygger i ord og handling MANDAG Arbeidet på regionkontoret Terje Bjørkås, Gert Nielsen, Gunnar Eskelund, Eli Rønningen, Inger Johanne Christoffersen, Magnhild Sandvei, Målfrid Skjøstad og Kitty Mæhre, Områdene Trondheim og Gauldal, Fosen og Stjørdal Kirke og misjonsarbeid på Madagaskar og i Etiopia Hilde Masvie JULEMESSE FISSA MISJONSHUS Lørdag 14. november, klokka Dagens hovedtaler blir Sheila Burns Lykkås. Ellers blir det som vanlig misjonskafè, loddsalg, tombola, varesalg,åresalg for barn og voksne, katta i sekken, salg av lys fra Knausen lysestøperi og heimelaga urtesåpe. Inntektene fra julesalget går til Rissa menighets misjonsprosjekt,som er landsbyutvikling i Nonno i Etiopia. Velkommen til en hyggelig dag på Fissa! JULESALGET PÅ VERDAL 27. og 28. nov.2009 Fredag 27. Kl 12 Åpningsmøte. Andakt ved Prost Aune, Sang ved Pensjonistkoret i Levanger Salget starter, Husflid, bakverk, kaffesalg, loddsalg osv. Kl 15 Julemesse i 40 år, kåseri Rolf Stranden Sang ved Pensjonistgruppe fra Verdal. Kl 19. Vi synger med den verdensvide kirke Lørdag 28: Kl 11 Salget fortsetter Kl 12 Familiemøte med sang av barnegruppe Kl 15 Avslutningsmøte med Kitty Mære Sang av Frelsesarmeen på Levanger Trekking av hovedlotteriet og alle lotteri Julesalget/basaren i Namdalen Namsos Menighetssal lørdag 7. november Salget åpner kl og trekning av hovedlotteriet er satt til kl. 15. Salget åpner med andakt og misjonsinformasjon kl.12 Deretter salg av julebakst, håndarbeid og åresalg. Det blir og salg av kaffe, kaker og risgrøt.

7 TIRSDAG NMS U, foreningslederne Svanhild Christofie Hafnor, Ane Bjørkavåg Havnegjerde Barne- og ungdomsrådet. Iselin Åkre Landsungdomsrådet, Helena Kruken Områdene Namdal og Innherred Kirke og misjonsarbeid i Kina, Kamerun, Mali og England Stina og Ole Harald Neergård og barna, Silje og Gudmund Edland og barna Brobygger i ord og handling 7 ONSDAG Foreningene, foreningslederne Ulønna arbeidere NMS Gjenbruk, Levanger og Namsos Knausen Lysstøperi Åse Neergård og Sheila Burns Lykkås Økonomien i NMS Kristent Interkulturelt Arbeid og Mildrid Wik Kirke og misjonsarbeid i Thailand, Paris og Pakistan Unni Soltun Tveit Klipp ut øverste del av midtsidene og brett til bønneliste JULESALG I SOMMERVEITEN Torsdag 19. nov. Kl Kaffeen åpner Kl Julesalget åpner dørene og snora klippes Kl Andakt ved Terje Bjørkås. Fredag 20. nov. Kl Salget begynner Kl Formiddagstreff. Kåseri ved Jostein Landrø Kl Middagssalg Kl Ettermiddagssamling Kl Sangkveld i Veita Tale ved Birger Foseide Lørdag 21. nov. Kl Salget begynner Kl Familiemøte med NMS U Kl Pølser og brus, kaffe og kaker Kl Avslutningsmøte. Fra kl til avslutningsmøtets slutt er det Gaveverksted for barna

8 8 TORSDAG Mjuklia, leirarbeidet Leirledere Yngve og Lena Bakkeid, Jostein Landrø, Margit Uv, Kari Hyttebakk Øye, Else Hyttebakk, Randi Bakk, Randi Oline Nordbø, Synnøve Haugen, Målfrid Herrem, Torild Ommedal, Anna Kiryushchenko, Heidi Mette Auran, Marit Flå, Rigmor Aas og Joakim Rødli Mjukli-styret Kirke og misjonsarbeid i Brasil og på Taiwan Brobygger i ord og handling FREDAG Landsstyret, Kari Skår Sørheim, Kåre Gjønnes Hovedadministrasjonen, Kjetil Aano Regionstyret, Astri Wessel Områdene Trollheimen og Orkdal og omegn Takke for Generalforsamlingen 2008 Misjonshøyskolen og studentene der Kirke og misjonsarbeid i Japan Bjørg Sand Klipp ut øverste del av midtsidene og brett til bønneliste Verdifull weekend i Åre NMS, med Heidi Hovstad og Sheila. B. Lykkås i spissen, inviterte damer i sin travleste alder med på et luksusdøgn. Av Sheila B. Lykkås Stedet var det flotte hotellet Holiday Club i Åre og tidspunktet var helga juni. Temaet for dagene var: Fordi du er verdifull! Og med dette ønsket vi å inkludere både de fjorten damene som var på tur, og de mange kvinnene i arbeidet som NMS støtter i den tredje verden. Holiday Club har badeland, Velværesenter med ulike badstuer og basseng, SPA-avdeling og generell høy standard på rommene. På grunn av lavsessong i Alpint-byen fikk vi en pris som gjorde det mulig å dra. Dette har vært helt fantastisk, sier Marit-Helen fra Trondheim. Hun har fire barn, hvorav to små attpåklatter. Etter et år uten ei hel natts søvn, var hun av de første til å melde seg på, og husmorsferien var velfortjent. Nå vet jeg også mer om hva Misjonsselskapet gjør, for før har NMS bare hvert en logo uten innhold for meg. Utrolig flott måte NMS hjelper gjennom fadderskapsordningen også, at man set- ter inn hjelpen der det trengs sier hun videre, og har tegnet seg som fadder. I tillegg til bading, nye bekjentskaper, avslapping og deilig, tre retters middag var det kveldsmøte med Inger Lise Leite som forkynner. Hun talte om å sitte ved Guds bord: det personlige bønnelivet. Filmen fra NMS: Walk to Beautiful gjorde også inntrykk. På søndag var det Misjonsmøte der tidligere misjonær Heidi Hovstad fortalte personlig og engasjert fra årene hun var i Mali. Tenk at NMS har bidratt til at en hel kommune har sluttet med omskjæring av kvinner! Gripende og nær innsikt for oss alle. Vi tok opp kollekt til NMS og ga muligheten til å bli faste givere. Etter lunsj og avslutning på søndag ettermiddag, var stemningen høy og vi ble utfordret til å arrangere både kvinneforening, ny weekend og sydenturer over samme lest. Det gjør noe med en å ha fokus på kvinner i andre land, samtidig med at man får oppleve Guds godhet selv Vi er verdifulle, og det er alle andre også!

9 Brobygger i ord og handling 9 BIBELDØGN MJUKLIA november 2009 Bibeltimer ved biskop Odd Bondevik Tema: Opplevelser sammen med Peter Julefo rberedels er og julefeiring i Etiopia ved Yngve Bakkeid Tirsdag 24.november Registrering, kaffe Bibeltime Middag Pause med kaffe Kveldssamling med nattverd Onsdag 25.november Frokost 9.45 Bibeltime Bibeltime Middag og kaffe Priser pr person: Dobbeltrom med full pensjon: Full pensjon uten overnatting: Studentpris full pensjon: Leie av sengetøy: Påmelding: (NMS` regionkontor) Frist: Tirsdag 10.november kr 650 kr 600 kr 100 kr Seniorleir september Tema: Jeg vet på hvem jeg tror Mandag 21. Tildeling av rom fra kl Kveldsmat Bli kjent-kveld Tirsdag Ord for dagen Bibeltime: Jeg tror på Gud Fader ved Petter Gresseth Sangtime 19.30Mjuklia-kveld med basar Onsdag Ord for dagen Bibeltime:Jeg tror på Jesus Kristus ved Egil Moen Glimt fra livet Bessfarkveld ved Jostein Landrø Torsdag Ord for dagen Kirkebesøk, Innsett kirke Jeg tror på den Hellige Ånd ved Jostein Malum Middag og avslutning Påmelding til Regionkontoret, tlf innen fredag 11. september Priser: I hovedbygget Gammelstuggu Anneks 1850 pr person 1300 pr person 1100 pr person I tilfelle det blir fullt på Mjuklia, kan vi leie rom på Berkåk Veikro, Oktaben prisen her er:: Dobbeltrom med bad 2000 pr person Enerom med bad 2160 Leie av kvittøy koster kr 100. Oppredd seng inkl. kvittøy koster kr 150 Priser for enkeltmåltider: Lunsj 85 Middag med dessert og kaffe 130 Kaffe med kaker 30 Mjuklia har bare to enerom. De er i annekset Gi beskjed om hvem du vil dele rom med. Dersom du kommer med buss eller tog må du si fra om hv or på Berkåk du v il bli hentet. Husk å oppgi tidspunktet Dugnad på Mjuklia Flere har oppdaget hyggen og gleden ved å komme på Mjuklia Ungdomssenter fo r å gjøre noe praktisk. Noen kommer som enkeltpersoner, men noen danner på egen hånd et lag og kommer sammen i samme bil. Det er også trivelig. Ring Yngv e på tlf Rydding innendørs Noe rydde-arbeid/praktisk arbeid det er behov for på Mjuklia. Vedtransport: Rydde i vedkjeller og transportere ved som ligger ute, slik at den plasseres i vedkjeller. Sage opp ved på bålplassen. Rydde i hagebusker: Sage ned og kappe opp trær som ødelegger Anneks, Styrerbolig og som ellers ikke er pene lenger. Kantklippe med ryddesag/ kantklipper langs vegen inn til Mjuklia. Vindusvask/rundv ask: Vaske noen vindu og vaske rundt noen rom for hver gang. Skiltet Male de to pilene på Mjukli-skiltet med hvit bengallakk. Kjøkkendør Legge på metallplate på kjøkkendør som har hull i seg. Forsterke (skifte) svak hengsel. Sikre verdier i Bessfarstugu Fotografere og registrere gamle ting i Bessfarstugu. Teleslynge/lydanlegg Få teleslynge i møtesal til å virke. Gjennomgå lydanlegget for å sikre at koblinger er solide og at anlegget ikke er ustabilt. Få lydanlegget til å virke i peisestue/ matsal. Plan for å få til teleslynge i Øvre sal. Rydde i materialer på låve Hele låven treng er en kraftig opprydding. Materialer ryddes, søppel kastes Kaste søppel, ubrukelig/verdiløst utstyr etc. Sying: Se over laken/madrasstrekk og sy igjen små hull. Vaske og vurdere madrasstrekk og trekke på igjen.

10 10 Brobygger i ord og handling Timeout! Av og til kan det være tid for en liten timeout. Et lite pusterom i hverdagen. Hva en slik timeout går ut på kan være så forskjellig, alt etter hvem som har behov for det lille pusterommet. Noen ganger har vi kanskje behov for et større pusterom også. Ta en pause fra noe, eller rett og slett slutte med noe for å skape oss det pusterommet vi trenger. NMS U skal sammen med andre organisasjoner og Den norske kirke arrangere Timeout for unge ledere i organisasjoner og menigheter. Vi ønsker å gi unge ledere et lite pusterom i hverdagen. 31. oktober ønsker vi å samle ledere i alderen år til noen timer hvor de kan treffe andre ledere, utveksle erfaringer og ideer, og få inspirasjon som ledere. Ørjan Tinnen, ungdomsarbeider på KVT, skal ha inspirasjonssamling over temaet Sammen er vi mange. Det vil også bli tid til gruppesamtaler, både over dagens tema og andre aktuelle tema. Mat er en viktig sosial greie, så det skal vi ha med. Og til slutt blir det kors-samling. Er du ung leder? Meld deg på! Kjenner du en ung leder? Gi lederen mulighet til et lite pusterom. Fortell om Timeout. Se annonsen til høyre. Vennlig hilsen Svanhild Christofie, Barne og ungdomskonsulent i NMS U Trøndelag Unni ut i verden på oppdrag for NMS U og NMS NMS og NMS U samarbeider om å sende ungdommer ut som Ucrew. Fra høsten av har vi en ung trønder ute i den store, vide verden. Unni Soltun Tveit var Ucrew i Paris sist år, og trivdes så godt at hun tar ett år til. Unni er 25 år og kommer fra Stjørdal. Etter hun var ferdig med KVT, gikk hun på Ansgar Bibelskole og hadde praksis i menighet i New York. Siden har hun studert fransk og ulandsstudier i Agder, og hadde 3 måneders praksis i Mali under studiene. Unni har også erfaring fra hjelpearbeid på Filippinene. Unni har vært aktiv i håndball og menighetsarbeid som; søndagskole, kor, dans osv. Hun har erfaring fra styre-arbeid, og har blant annet vært styremedlem i NMS s råd for misjon og internasjonal tjeneste. Unni liker fotografering, trening, interiør, musikk, venner, lesing, film, reising og Gud. Siste året var hun altså Ucrew i Paris, og hun skal fortsette arbeidet der i to menigheter med blant annet ungdomsarbeid, musikkarbeid, åpen kirke, innvandringsarbeid, alfabetisering(franskundervisning) og mye mer. Sammen og til stede gjør vi en forskjell! Det skjer noe når mange tusen ungdommer møtes for russefeiring. Russedressen gir deg en unik tilhørighet til et spesielt fellesskap. Russetiden gir deg som kristen en kjempemulighet til å være tydelig, men det er også en stor utfordring der verdier og grenser blir satt på en real prøve. Kristenrussen er et samarbeidsprosjekt mellom flere misjonsorganisasjoner; Laget, Normisjon / Acta, NMS U og Bibelselskapet. Hvert år samler Kristenrussen inn penger til et nytt misjonsprosjekt. Russ2010 samler inn penger til oversettelse av En helt overkommelig disippel til Thai, gjennom NMS. Kick-off for deg som er russ i år, blir arrangert av kristenrussens team: Team Compass. Det blir bra konsert med bandet Compass, nyttig info, styrevalg og goood russestemning! Tid: 21. september Sted: Salem menighet, Prinsensgt. 22b Inngang: Gratis Klokke slett: 19.00

11 Brobygger i ord og handling 11 Glimt fra leirer LEIR 2009/10 Oppdatert 25. august 2009 Kystleir på Titran 9-12 år, september (Hitra/Frøy a omr.) Leirlederhelg med kurs på Mjuklia, 8.trinn-3.vgs., sept.09 Barneleir februar Ungdomsleir på Mjuklia 8.tr.-3.vgs., oktober 09 Mini-lammeleir Ungdomsleir i mars Barneleir på Mjuklia trinn, nov.09 (Trollheimen omr.) Adventsleir for alle på Mjuklia nov.09 10:14! leir. Adv ent, på Mjuklia trinn, des.09 NÅLK på Mjuklia 8.tr.-3.vgs, 29. des jan. (Laget, NMS U og Acta) 2010 Barneleir på Mjuklia trinn, feb :14! leir. Vinter, på Mjuklia 5.-8.trinn, feb Ungdomsleir på Mjuklia 8.trinn - 3.vgs, mars 2010 Lammeleir 10-14! Leir. Midtsommer Lammeleir på Mjuklia trinn, 30.april 2.mai ungdommer fra Trøndelag var blant de 430 som deltok på TMF (Tenmisjonsfestivalen) 3.-8.august. Etter 16 timer på tog var trønderne klare til å starte festivallivet. Uka gikk nok fort for deltagerne da det var mye å være med på, programmet vekslet mellom aktiviteter, flotte møter og inspirerende samlinger. Mest imponerende var kanskje resultatet av TMF ungdommenes innsamling til den mobile bibelskolen i Brasil. De kreative påfunnene og den iherdige innsatsen førte til kr til prosjektet, og det skal nevnes at innsamlingsmålet for festivalen var kr! Det var en trøtt men fornøyd gjeng som satte seg på toget tilbake til Trondheim etter en uke på Åpta, neste år håper vi at enda flere trønderske ungdommer vil være med og oppleve TMF. Mini-Lammeleir på Mjuklia 0-8 år med voksen, mai 2010 Påmelding, mer info.: NMS U, Regionkontoret, Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim tlf (-00/-07) Se for oppdatert leirstrimmel og info om hver leir.

12 12 Brobygger i ord og handling B PostAbonnement Retur: Det Norske Misjonsselskap P.B Sentrum 7413 Trondheim Misjonshøgskolen har studietilbud i skoleåret 2009/2010. Det blir 4 samlinger, fredag og lørdag. Dato: 18. sept. kl , 19. sept. kl Dato: 23. okt: kl , 24. okt. kl Dato: 15. jan. kl , 16. jan. kl Dato: 12. feb. kl , 13. feb. kl Emnet er: Paulus i byen - Å krysse grenser: Paulus var et bymenneske; han vokste opp i en by, fikk sin utdannelse i en by, og hele hans voksne virke som omreisende forkynner og misjonær var knyttet til byer. De gresk-romerske bykulturene med sine ulike kulturelle elementer var dermed sentrale for hans liv og virke. De første kristne måtte komme til rette med hvordan evangeliet skulle forstås og forkynnes i en flerkulturell kontekst. Dette gjelder ikke minst Paulus. Emnet vil gi en innføring i Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans forkynnelse, studere hans ulike misjonsstrategier, og gi en framstilling av sentrale hovedpunkter i hans teologi. Målene med emnet er: gi innsikt i og kunnskap om Paulus' sosiale verden med vekt på den greskromerske kultur, gi innsikt i den kontekstualiseringsproblematikk Paulus og de første kristne sto overfor i sitt misjonsengasjement, gi innsikt i og kunnskap om innholdet i noen utvalgte nytestamentlige skrifter, gi innsikt i og kunnskap om hvordan Paulus aktualiserte sitt budskap inn i den jødiske og den gresk-romerske kultur, gi studentene et grunnlag for a kunne arbeide videre med denne problematikken på en kritisk og selvstendig måte. Spørsmål og svar: Hvordan søke om plass på dette studiet? Må jeg ha forkunnskaper for å kunne delta? Eksamen? Hvor mye koster studiet? Hva er adressen til MHS? Har du flere spørsmål? Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Regionkontoret i tlf , eller til Misjonshøgskolen. Nei, er du interessert, kan du følge forelesningene. For å avlegge eksamen må du ha generell studiekompetanse. De som vil avlegge eksamen i emnet, må melde seg opp til eksamen innen slutten av oktober. Du er også velkommen til å følge én eller flere forelesninger uten å avlegge eksamen. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Alle som følger undervisning og/eller avlegger eksamen ved MHS, betaler avgift. Den er 2500 kroner for dette studiet. Misjonshøgskolen, Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger, Telefon Ta kontakt med rådgiver Rune Skagestad,telefon eller

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer

Inne i bladet kan du lese om:

Inne i bladet kan du lese om: NMS Midt - Norge det norske misjonsselskap nr 1 februar 2011 TRE fylker TO regioner ETT landsdelsblad Inne i bladet kan du lese om: Den nye organisering i landsdeler Foreningsjubileer Foreningsnytt NMS

Detaljer

NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside

NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside NMS Midt - Norge d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1 Side 2 og 3: Møre og Trøndelag etter GF Side 4: Vi presenter ny bønneside Side 5: Vi presenterer NMS Gjenbruk.

Detaljer

Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal.

Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal. Årbok 2014 for Region Trøndelag Namdalen Innherred Fosen Hitra og Frøya Orkdal og omegn Trondheim Stjørdal og omegn Gauldal Trollheimen Inneholder ansatte-, regionstyre- og områdeutvalgenes rapporter,

Detaljer

NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF?

NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF? NMS Midt - Norge det nor ske misjonsselskap Side 4: Side 7: Hjem fra katastrofe i Japan Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre Side 8: Hva Side 12: tenker våre folkevalgte om GF? Vi presenterer leirsteder.

Detaljer

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21.

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21. NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015 Mange nye misjonsavtaler side 20-21 God faste og påske! Ung trønder i Brasil side 7 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

NMS Midt - Norge. Jula er. budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013

NMS Midt - Norge. Jula er. budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013 NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013 Jula er budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030 Møre:

Detaljer

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik!

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik! september/oktober 2009 9/10 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Gi deg rik! Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Bønneemner på skapdøra

Bønneemner på skapdøra Nytt fra Rogaland/Agder Juni/Juli 2013 Nr. 3 13 årgang www.normisjon.no Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Inge Flaat 11 rogaland 2 Agder 8 Bønneemner på skapdøra

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Fantastisk, men koster!

Fantastisk, men koster! Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på Randi Korsveien 11 oppland 2 øst 8 Fantastisk, men koster!

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014 Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

NMS Øst - Norge. Tre Leirsteder Tre Utfordringer. Hvor går veien videre? Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015.

NMS Øst - Norge. Tre Leirsteder Tre Utfordringer. Hvor går veien videre? Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015. NMS Øst - Norge Det Norske Misjonsselskap nr 1 - januar 2015 Tre Leirsteder Tre Utfordringer Hvor går veien videre? Les mer på side 2 Regionlederen har ordet Tre leirsteder - tre muligheter Andakten hva

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1 påske misjon s tidende nr. 4-2014 169. årgang Nytt liv God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med 4 12 misjonstidende 4-2014 1 Kjære leser Det er nesten håpløst. Hvordan skal vi klare å formidle det vi

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer