Årsrapport fra Mercy House 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Mercy House 2011"

Transkript

1 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet dette tilbudet hver uke. Det er mennesker i alle aldre, både kvinner og menn og ulike nasjonaliteter. Målet er å bygge fellesskap og tilhørighet. Ikke minst er selve måltidet viktig, hjemmelaget mat fra bunnen. For noen av våre brukere er dette den eneste næringsrike middagen i løpet av uka. Mange setter stor pris på nettopp dette og å spise sammen med noen andre. Det bygges nettverk på kryss og tvers, og nye relasjoner innledes. Målet er å skape en trygg ramme rundt dette. Det er faste miljøarbeidere som har ansvar for disse arrangementene. De fleste kommer fordi de har hørt av andre at det er et godt sted å være. Andre kommer fordi de har det vanskelig og er i en krise, andre ønsker bare et hyggelig sted å stikke innom. Vi erfarer at fellesskapsarenaene er viktige for å avhjelpe ensomhet og isolasjon. Vi ser at i ensomheten skjuler det seg mange problemer, noen overskrifter er rus, psykiatri, suicidalitet og alt som kan være under samlebetegnelsen dårlig livskvalitet. Tirsdags og onsdagsåpent Fellesskap, aktiviteter og samtaler fra kl Aktiviteter: Arbeidsaktivitetene varierer alt etter interesser, hvilke behov og hva de fysiske rammene tillater. Det som er gjennomgående er imidlertid, at behovene er så forskjellig at det er stort behov for individuell tilpasning for den enkelte. Eksempler på aktiviteter er: Smykkelaging Kortlaging Strikkegruppe Bakedager Turer i nærmiljøet Decopauge 1

2 Spilleaktiviteter ute Praktiske gjøremål i huset Hyttetur på fjellet I forhold til påske og julemarked har vi solgt produkter som er laget på huset. I tillegg til å være en god inntektskilde gir det en mulighet til å få kontakt med nærmiljøet, flere har kommet innom og vært nysgjerrige på hva huset er, og det er en lavere terskel på markedsdager. Brukerne er stolte over egen innsats og synes det er gøy å se alt samlet og at noen vil kjøpe det de har laget. Arbeidstrening: Vi har hatt mennesker på arbeidstrening og arbeidspraksis fra Nav, spesielt gjennom språkopplæring for fremmedspråklige i Skedsmo Kommune. De praktiske funksjonene som gjøres er svært forskjellig. Men vi kan nevne husarbeid, være med å tilrettelegge måltider, hage arbeid, hobbyaktiviteter etc. Til tider produseres enkle ting for salg på jule og påskemarked. For mange handler dette om å prøve seg i arbeidsliv, kunne vurdere en evt rest arbeidsevne. For noen handler det om å få mestringsopplevelser som er med på å skape en er meningsfull hverdag. Vi har samarbeidet med Nav og saksbehandler i forhold til den enkelte. For året 2011 har det så godt som ikke gitt noen økonomisk gevinst. For de av våre brukere med aktive, rusrelaterte problemer vil aktivitetene/ arbeidstreningen være ulike etter ressurser til den enkelte, samt fysisk og/ eller psykisk form. Her samarbeider vi bl.a. med rusetaten i Skedsmo Kommune. Aktivitetene legges opp under prinsippet livsstyrketrening og derfor svært individuelt tilpasset. Torsdagslunsj Åpent for alle fra kl Lunsj kl 11. Pris for lunsj kr.25,- Ca kl tolv har vi en samling i stua, hvor de som ønsker kan være med. Da synger vi gjerne litt, og oftest er det en eller fler som deler erfaringer fra livet, som kanskje kan være til inspirasjon, glede, trøst eller oppmuntring for deg. Etter samlingen er det noen som ønsker å røre litt på seg, eller fortsetter praten med kjente og ukjente. Dette kan være en arena for nye bekjentskaper eller vennskap for livet. De fleste kommer fordi de har hørt av andre at det er et godt sted å være. Noen kommer fordi de har det vanskelig og er i en krise, andre fordi de synes det er hyggelig og bare å stikke innom. Det er en møteplass hvor det er mulig også å bli kjent med nye mennesker. Mht. alder har det vært stor spredning, fra foreldre med små barn til eldre mennesker. 2

3 Gjennomsnittsalderen er rundt år. Det har vært flest kvinner som kommer på torsdagen, men også et godt innslag av menn. Samtaler oppfølging på individnivå En samtale innebærer at vi gjennom en periode får gå et stykke av livsveien sammen med en eller flere mennesker. Samtalen avtales oftest på forhånd enten via telefon, direkte kontakt eller via mail. En samtale på Mercy House er gratis. Våre samtalepartnere er underlagt taushetsplikt. Vi møter det enkelte menneske der det er så langt det er mulig og fungerer som et lavterskeltilbud. Planlagte samtaler både individuelt og med par skjer etter avtale med samtalepartnere og gjennomføres på ulike tidspunkt gjennom hele uka. Vi har oppfølging av mennesker gjennom vårt samtaletilbud gjennom kortere og lengre tid. Vi skiller på terapeutiske samtaler, støttesamtaler/ coaching og sjelesorg. De ulike tilbudene gis etter hva den enkelte ønsker/ har behov for og hvilken kompetanse samtalepartner besitter. Vi forsøker så langt det er mulig å være 2 i samtalene, men pga stor pågang lar det seg ikke gjøre så ofte. Noen ganger gis tilbudet om samtaler i samarbeid eller som et supplement til lege, psykolog/ psykiater. Vi har i snitt ligget på ca 50 samtaler i mnd. I løpet av dette året. 3

4 Mercy Family Teamet som jobber under Mercy Family har særlig fokus på familie og samliv. Det er pr personer som er knyttet til dette arbeidsområde. I 2011 har vi tilbudt og gjennomført to weekendkurs, som går fra fredag til søndag. I tillegg har vi tilbudt og gjennomført to dagskurs. I tillegg til kurser er det 4 par som tilbyr og gjennomfører samtaler til par som ønsker endring og hjelp i samlivet, og oppfølging etter kurs. I 2011 hadde vi til sammen 11 par fordelt på to dagskurs, og 10 par fordelt på 2 weekendkurs. Wenche og Magne Sævereide har undervist på bibelskolen i Oslo Kristne Senter og på dagskurs i City kirken. De har i også undervist i Oslo Kristne Senter avdeling Halden. Tema på dagskursene var sex og lidenskap holdt av Ingunn og Andreas Magnus. Weekendkursene innholder flere temaer som bagasjen, forventinger, rammene rundt samlivet, kommunikative faresignaler, lytte og taleteknikk, kjærlighetens 5 språk, sex, tilgivelse og bønn i samlivet. Begge kurstypene har fått støtte fra Bufdir. Teamet som jobber med samlivsproblematikk har ulik relevant utdanning og erfaring innen dette fagfeltet. To av personene som jobber med dette er utdannet familieterapeuter. Vi har i tillegg dette året en person i praksis utifra utdanning i familieterapi. (inkl i de 15) Mye av tiden går med til parsamtaler. Mange er i stor krise, andre ønsker justeringer i forhold til samspill og utvikling av forholdet. Alle parsamtaler er i utgangspunktet gratis, men det henstilles i samtalene om at det er mulig å gi en gave slik at det på den måten kan gis tilbud til flere. Alle par møter en mann og en kvinne i samtalene. Der det er hensiktsmessig blir også barna trukket inn i prosessen. Utover i prosessen kan det noen ganger være hensiktsmessig at man har samtaler separat med mann og kvinne. Vi møter mennesker i alle livssituasjoner, men det er ikke sjelden at nettopp rus er inne i bildet som et problemområde. Enten at det er aktiv rus, eller at det henger igjen mye av «ruspersonligheten» som gjør samspill med et annet menneske vanskelig. Noen av de som jobber innen denne problematikken har utdanning og lang erfaring innen rusfeltet og kan av den grunn være i stand til å møte denne ekstra problematikken som oppstår i samspillet. Vi ser at det i økende grad også blir fokus på andre avhengigheter som spillegalskap, sexavhengighet og spiseproblematikker. 4

5 Ved samlivsbrudd gis støtte og rådgivning, sammen med praktisk hjelp. Vi er også inne i barnefordelingssaker for å støtte og være vitne om det vi har sett og hørt. Mercy family personalgruppe møtes på MH en gang hver måned. Disse kveldene brukes til å øke kompetansen i gruppen, bli bedre kjent, og til å planlegge og utvikle det vi driver med. Store deler av gruppen var våren 2011 med på Persolog Par Profil kurs. Dette er et kurs som går over 2 kvelder, og det handler om å bli klar over sin egen profil og bedre kommunikasjonen seg i mellom som par. Nyttig og lærerikt for oss selv, men også i møte med andre par. Markedsføring av kursene er en utfordring i og med at det skal koste minst mulig. Dette gjør at vi har hatt en nedgang i antall deltakere på kurs. I 2011 ble det markedsført via plakater som medarbeiderne henger opp på strategiske plasser som butikker, menigheter, helsestasjoner, biblioteker etc. I tillegg sendes plakater og e mail invitasjon til tidligere kursdeltakere, og noen menigheter som vi har avtale med. 5

6 Mercy Kids 3 Mercy Kids helger har vært gjennomført i 2011; mars, oktober, november. Til sammen har 24 barn/ungdom i alderen år deltatt. I tillegg til leking og spising og aktiviteter har hovedinnholdet på helgene vært kurset «Heartline». Helgen avsluttes med foreldrelunsj, der deltakernes foreldre får innblikk i hva barna har lært og opplevd, samt et godt måltid sammen med oss. 3 Mercy Kids kvelder (oppfølgingskvelder) har vært gjennomført. Her tar vi utgangspunkt i Lions sitt kursopplegg som heter «Det er mitt valg» i tillegg til fokus på hva deltakerne har erfart i etterkant av kursdeltakelsen. Også her har vi mye tid til lek og moro, samtaler og kvelden avsluttes med kveldsmat. Slike kvelder har vært arrangert både innendørs på Mercy House og ute på tur i skogen. I etterkant av kursene forteller deltakere om at de har erfart endringer både ift vennekontakt, familiesituasjoner og ikke minst at mange får et nytt syn på seg selv, sin verdi, og et annet kjennskap til Gud enn de hadde før kurset. Mange forteller at de har fått gode strategier på hvordan de kan takle vanskelige følelser og tanker slik at livet er lettere å leve i etterkant av Mercy Kids arrangementer. Lions Lørenskog Øst har vært en sentral samarbeidspartner for Mercy Kids også dette året tross noe nedgang i sum fra høsten Lions LØ muliggjør Mercy kids økonomisk ved at de dekker store deler av utgiftene til forberedelser, utviklingsarbeid, gjennomføring og etterarbeid, samt godtgjørelse til en 20% prosjektlederstilling. Representanter fra Lions bidrar også med praktisk hjelp, ideer, kontaktnett og inspirasjon/motivasjon. Målet for 2011 var: - å øke medarbeidergruppa: Pr. desember 2011 var vi 5 faste medarbeidere, i tillegg til hjelpere som trår til ved behov. - utvikle informasjonsmateriell: Dette ble fullført august utvide tilbudet til flere barn: Foreløpig har dette hatt en begrensning pga antall medarbeidere. - tilbud om "mini-kurs" for foreldre: Det ble sendt ut invitasjon til foreldre, men på grunn av mangel på respons ble dette utsatt. Vi jobber videre med dette i Leder av Mercy Kids er utdannet barnevernspedagog og har jobbet innen barnevern på ulike måter. Teamet som jobber med henne har relevant utdanning og erfaring innen dette fagfeltet. 6

7 Krisehåndtering Miljøarbeiderne på Mercy house har hatt betydelige utfordringer med hensyn til å møte krisepregede situasjoner. Disse situasjonene har vært preget av høy kompleksitet, behov for samarbeid med andre instanser og for å finne utradisjonelle løsninger. Spesielt har det vært krevende i forhold til den såkalte dobbeltdiagnose problematikken rus/ psykiatri. Her kreves det mye i forhold til grensesetting og noen har opplevd seg truet, spesielt på grunn av personer som er ruset og er en del av konflikt pregede situasjoner. Disse situasjonene har vært drøftet og gjennomgått med miljøarbeidergruppa, og tatt hensyn til på ulike måter. I enkelte situasjoner er vi med på sykehusinnleggelser, spesielt i forhold til psykiatri. Vi kan blant annet på grunn av vår kjennskap til brukeren være en ressurs med hensyn til tillit i vanskelige situasjoner. Vi er med på innleggelse, besøker under oppholdet og gir et tilbud om fellesskap og tilhørighet etter at brukeren er ute av sykehuset. Vi samarbeider med brukerens nettverk, evt. familien der det er hensiktsmessig. Der rus/ overdoseproblematikk er en del av krisen, samarbeider vi noen ganger med rusteamet i Skedsmo kommune. Vi strekker oss langt i forhold til å skreddersy et opplegg for den enkelte med hensyn til tid og sted og nettverk. Støttefunksjon: I forbindelse med individuell oppfølging har vi vært på hjemmebesøk, deltatt i diverse møter med Nav, barnevern, sosialkontor, leger og i ulike samarbeidsmøter. Noen ganger har vi vært støttepersoner ved innleggelse/ undersøkelser, og vært på besøk ved innleggelse på sykehus/ institusjoner. Overnatting/ midlertidig bohjelp: Flere personer har også bodd i huset over kortere tid, i krisesituasjoner. 7

8 Jentegruppe Mercy House har lenge hatt et engasjement i forhold ti å starte opp med gruppe for jenter. Medarbeidere på huset har deltatt på gruppeleder kurs i regi av Blåkors i Tønsberg med kurskonseptet «oppreist» som henvender seg til jenter i alderen år. Vår markedsføring av kurset startet høsten 2010 ved å henvende oss til ulike miljøer som ungdomsklubb, kateket / diakoner i kirken, og Mercy house sitt generelle nettverk. Av ulike grunner valgte vi å utsette kursoppstart til Januar Hensikten med disse gruppene er at jentene skal få mulighet til å reflektere over egne verdier og holdninger og bli mer bevisst på egne valg. Kurset består av 8 samlinger hver på 2 timer inkludert et enkelt måltid. Oppreist står for: Opplæring på ulike livsområder og med mye oppmuntring og støtte Positiv livsstil der du tror på deg selv og støtter andre. Personlighetsutvikling, der du møtes med respekt for egne meninger. Raushet for egne tabber, styrke i relasjoner. Refleksjon om rus. Empati og muligheter for å dele dine egne opplevelser og erfaringer Inkludering i et trygt fellesskap hvor du kan bygge din identitet. Sted hvor du kan styrke din selv tillitt og stille spørsmål Trygghet, fordi alle har taushetsplikt og vil det beste for hverandre. Temaer som blir brukt i gruppene: Hva er en god og dårlig venn Hvordan avsløre hersketeknikker? Hvordan bygge selvtillit og identitet? Kommunikasjon og konfliktløsning. Få mot til å sette grenser Festing og rus Kjærester, trofasthet og seksualitet Hvordan takle urettferdig behandling. 8

9 Mercy - menn: Mannsgruppa ble startet høsten Det ble bare et møte i løpet av denne høsten men ble tatt videre inn i Gruppa ble startet på grunnlag av et følt behov for å ha egne samlinger for menn. Hensikten er å kunne snakke om og ha fellesskap rundt temaer som spesifikt engasjerer de fleste menn. Temaene kan være fritidsaktiviteter, sportsaktiviteter og felles reisemål temaer som hva ligger i pappa/ mannsrollen. Det vil også bli lagt vekt på kristent fellesskap. Man ønsker å dele livet, også erfaringer med Gud- derfor vil det også være noe undervisning fra Bibelen. Oppmøtet har ligget på ca 12 deltagere som er en god start, men som vi håper og tror vil øke framover. Det jobbes med temaer for våren 2012 og planen videre er å møtes den første torsdagen i hver måned. Åpne arrangementer til ulike grupper Alternativ julaften hvor forretningslivet på Romerike bidrar med gaver og mat. Samarbeids møter/ fester med ulike aktører og sponsorer. Eldretreff, dager med høye smørbrød og sanger som har gammel dato. Oppmuntringskvelder for foreldre som er alene om hovedansvaret for barn. Aktivitetskvelder, også for de som har jobb på dagtid. Sommerfest: 18. juni ble det arrangert stor sommerfest for sponsorer, givere, medarbeidere og brukere. All grillmaten var sponset fra Rema 1000 på Holt Vestvollen. I tillegg ble det servert hjemmelagde kaker. Vi rakk så vidt å spise grillmaten, før vi måtte trekke inn pga regnvær og iskaldt. Stemningen var usedvanlig høy og tettpakket og takket være et fantastisk innsatsvillig team ble det en flott kveld. Vi har gjennom hele 2011 vært i dialog med Marita stiftelsen vedrørende tettere samarbeid. Leder for Marita stiftelsen hadde et flott innslag denne kvelden. Alternativ jul: Tradisjon tro ble det alternativ jul på huset i år også med tradisjonell julemat og med gaver til den enkelte med god støtte med gaver fra butikkene i Lillestrøm/ Strømmen. 28 personer var påmeldt på julaften og responsen tilbake var ubetinget positiv. Denne kvelden er også preget av at noen kommer i siste liten og spør om de får være med og andre som sier at de skal komme men så blir kvelden for vanskelig å håndtere. Det gir utfordringer mht gjennomføringen. Det var fire personer som frivillig sto i front av planleggingen, gjennomføringen av kvelden og etterarbeidet med å rydde opp. 9

10 Metodikk som benyttes i arbeidet Vår metodikk og fagforståelse kan knyttes til diakonale og humanistiske fagtradisjoner. Vårt fokus er å møte den enkeltes her og nå situasjoner. Vi vektlegger anerkjennelse, og å kunne se mennesker i deres kontekst. Organisasjonens etiske verdier bygger på en kristen grunnforståelse basert på enkeltindividets ukrenkelige verdi, åpenhet, respekt for menneskets frie valg, og fokus på den enkeltes muligheter til vekst og endring i samspill med brukeren. Vi legger til rette for et miljø som gir rom for positive livsprosesser som å finne håp, oppleve mening i hverdagen og få mot til å ta nye valg i livet. Vi jobber gjennom miljøterapeutiske tiltak som: Individuell/ gruppe samtaler, temaundervisning, hjelp til struktur i hverdagen, nettverksarbeid, individuelle målsetninger, planer og arbeidstrening, Av ulike metodikker brukes: modellæring dialogundervisning veiledning/ mentoring livsstyrketrening empowering sjelesorg mestrings og løsningsfokusert (Løft) nettverksjobbing Gjennom våre tilnærminger jobber vi mot å: familieterapi med en systemisk fagforståelse Styrke selvtillit og troen på mestring (empowering): å kunne legge til rette for trygghet og tilhørighet i miljøet og gjennom det stimulere til å gjøre nye og positive erfaringer. Stimulere til å opprettholde funksjonsnivå: å støtte, hjelpe og avlaste der utfordringene er den samme over tid ved for eksempel sykdom og funksjonshemning. 10

11 Bidra til frigjøring fra uheldige relasjoner: å endre destruktive, psykiske, relasjonelle eller sosiale bindinger slik at mennesker kan frigjøres til et bedre liv. Bidra om mulig til forsoning mellom parter som lever i destruktive konflikter. Støtte gode prosesser som bidrar til helbredelse og god helse med fokus på forebyggende arbeid. I individuell oppfølging anvender vi både sjelesorg, veiledning, coaching og terapi avhengig av brukerens behov og samtalepartnerens kompetanse. Vi vil kunne motivere til en mer forutsigbar og strukturert hverdag. Våre medarbeidere har fagutdanninger som familieterapeut, psykiatrisk sykepleier, diakon, barnevernspedagog, og andre helse og pedagogiske utdanninger. Vårt metodearbeid bygger på ønsket om å påvirke brukeren til å gå fra «ytrestyrt» til å være mere «indrestyrt» slik at den enkelte oppnår mere trygghet og kjennskap i eget liv på hvilke verdier og prioriteringer de vil ha i eget liv uavhengig av andres ytre press. Forventet resultatmål Vi vil at brukerne våre skal få: Styrket selvfølelse og selvrespekt. Få en bedre forståelse av seg selv, sine ressurser, muligheter og begrensninger. Forholde seg til andre og utvikle og opprettholde stabile relasjoner. Etablere gode strukturer for daglige gjøremål. Rusfrihet, lære nye mestrings strategier. Bygge opp brutte familierelasjoner Forbedre psykisk og fysisk helse. Få orden på egen økonomi. Få se livet sitt som en del av en større helhet. Erfare tilhørighet til et miljø. 11

12 Resultater og evaluering av arbeidet: Vårt mål er at mennesker får oppleve en ønsket endring i livet sitt og få oppleve en økt livskvalitet. Vi vil hevde at vi ofte kan se at vi er en viktig faktor i menneskers liv. Vi mener at vi kan være et bidrag til å forebygge utvikling av ensomhet, isolasjon og psykiske lidelser relatert til dette. Vi ser også at der hvor mennesker trenger en innleggelse i psykiatrien kan vi være en god faktor i forhold til ettervern tilbake til arbeid og/ eller en meningsfull hverdag i et fellesskap. I forhold til antall mennesker som har benyttet seg av huset vil det alltid variere noe. I løpet av et år har vi hatt ca besøk på nettsiden vår. I snitt har vi hatt ca brukere innom pr. måned. I tillegg er det mennesker som har en oppfølging over tid, men som benytter huset i ulike faser etter behov. Vi som jobber på Mercy House har tro på arbeidet og vi drives av en høy motivasjon til å fortsette å gå videre for å utvikle det enkelte området og kunne utvide tilbudet. Vi erfarer at vi blir stadig mer kjent, og at våre samarbeidspartnere innen helse / rehab. har blitt mer tydelig på at vi blir oppfattet som et seriøst tilbud i Romerike til mennesker som har utfordringer i livene sine. Brukernes opplevelse av Mercy House I vår brukerundersøkelse som ble gjennomført på tre forskjellige fellesskapsarenaer en tilfeldig uke spør vi bl.a. om brukerens tilfredshet med de ulike tilbudene. Vi ber de svare på en skala fra en til seks, hvor seks er det høyeste, om hvor fornøyd brukeren er med de ulike fellesskapstilbudene. På en skala fra en til seks skårer 24 seks, to har fem og to har blankt. (28 svar). Det som er mest gjennomgående er deres beskrivelse av en opplevelse av å føle en tilhørighet (22) og at de føler seg mindre ensomme (11). Videre er det seks som krysser av på at de blir utfordret til å ta tak i problemene sine. Flere brukerne krysser også av på at Mercy House har hatt en positiv innvirkning på livet. Av de som var med i undersøkelsen var det 15 kvinner, 10 menn og 3 ubesvart i forhold til kjønn. I forhold til hvor brukerne kommer fra ser vi at de fleste kommuner i nærområdet er representert: Rælingen 2, Skedsmo11, Nes Auli 1, Lørenskog 2, Fet 2, Lunner 1, Oslo 3, Sørum 2, Annen kommune 1. Selv om vårt tallmateriale i denne undersøkelsen viser et lite utvalg bekrefter svarene de mange muntlige tilbakemeldingene vi får i hverdagen om betydningen av å ha tilhørighet og et fungerende og positivt nettverk. I forhold til rusrelaterte problemer ser vi gang på gang at dette er av stor betydning i forhold til å velge andre mestringsstrategier enn å søke til rus. 12

13 Samarbeid med andre instanser Mercy House både supplerer - og samarbeider med det offentlige tilbudet. Etter kapasitet har vi kriseberedskap, arbeidstrening i samarbeid med NAV, språkopplæringskontoret. Vårt samarbeid med ande instanser er også relatert til brukerens behov for støtte. Vi pleier å si at vi er med og forsterker «brukerens stemme» når det er behov for det i møte med f.eks. nav, leger, tannlege, psykiatri. Vi har også en jevnlig dialog og et samarbeide med andre frivillige organisasjoner innen Skedsmo kulturforum, Lions, Rotary, Marita stiftelsen, menigheter og ulike utdanningsinstitusjoner i form av praksisplasser. Samarbeidet i forhold til Nav og brukeren skjer ofte gjennom ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter. I enkeltsaker samarbeider vi med NAV i forbindelse med ulike støtte- og omsorgstiltak og via arbeidstrening. Studenter: Vi har hatt bibelskoleelever i arbeidspraksis gjennom både vår og høstsemesteret. Utvikling av nettverk /samarbeidspartnere: Vi erfarer at vi har en stadig bredere kontakt med ulike instanser, som psykisk helsearbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten, NAV og flyktningkontoret med personer utplassert på språktrening. Dette har medført at vi har hatt en del besøk på Mercy House og vi har også vært ute hos andre. Vi opplever at det er en gjensidig og positiv kontakt og at vi er blitt mer kjent for det arbeidet vi gjør. Det har vært 4 ulike samarbeidsavtaler i forhold til NAV arbeid uten at det har fulgt penger med. Mercy House er også medlem i Skedsmo kulturforum og har deltatt gjennom året på ulike invitasjoner tilknyttet dette. Fra 2010 har vi hatt jevnlige samtaler med Maritastiftelsen (www.marita.no) om et evt samarbeid fremover. Denne organisasjonen har et særlig fokus på forebyggende og rehabiliterende arbeid spesielt rettet mot ungdom, rus, risiko adferd, prostitusjon og kriminalitet. Som organisasjoner har vi mye felles mht fokus på å hjelpe mennesker til en bedre hverdag og vi finner gjenklang i hverandre. Gjennom hele 2011 har vi hatt faste møteplasser og har erfart at våre organisasjoner har gjensidig interesser i forhold til å samarbeide. Maritastiftelsen driver bl a en kafe i Oslo sentrum hvor målgruppen primært er rusavhengige og prostituerte. De har også nattkafe hvor invitasjonen går direkte til damer som er utsatt for menneskehandel. Der har noen av oss vært og møtt jentene. Det var spesielt med tanke på et samarbeid om å kunne hjelpe de som ønsker det ut av prostitusjon og inn i et verdig liv. Vi har laget en infofilm til bruk for de som vil være med å støtte dette, det har vært avholdt et julemarked til inntekt for 13

14 oppstart av et tilbud. På Romerike har det vært et felleskristelig møte hvor kollekten gikk til dette formålet. Vi har mulighet for å tilby et fellesskap, aktiviteter og terapeutiske samtaler. Dette er et av områdene vi kan samarbeide med Marita stiftelsen. Det har vært jobbet med sammenslåing av organisasjonene gjennom hele året, og pr vil Mercy House framstå som en avdeling i Marita stiftelsen. Vi tror det blir en vinn - vinn situasjon for begge organisasjonene. Ledelsen i Mercy House erfarer betydningen av å bygge gode nettverk og samarbeide med mennesker som enten står i noe liknende arbeid eller har tanker om å starte opp noe tilsvarende. Derfor har det vært et prioritert satsningsområde å bygge først og fremst en relasjonell tilknytning gjennom og jevnlig møtes, ha mail og tlf kontakt. Vi erfarer også at vi knytter til oss unge mennesker og andre som ønsker å lære av oss. Vi ser det meningsfylt å kunne gi videre den kompetansen vi har fått gjennom mange år, samtidig som det er veldig nyttig for oss å bli evaluert av nye øyne. Medarbeidere: De fleste som jobber på Mercy House bidrar gjennom et frivillig engasjement, med faste avtaler med hensyn til arbeidsoppgaver og tidsbruk i huset. Antall miljøarbeidere med selvstendige funksjoner er ca 40 personer, fordelt på dag og kveldstid. I tillegg er det mennesker som kommer innom og hjelper til praktisk med ulike oppgaver i huset i en kombinasjon av å være både bruker og hjelper. Miljøarbeiderne har faste møter hver tirsdag fra kl Dette er viktig med tanke på informasjonsflyt, ivareta ulike støttefunksjoner og planlegging av arbeidet. Vi har nå utarbeidet en velkomstpakke for nye medarbeidere med info og ulike opplysninger. Videre har vi systematisert slik at de enkelte får den samme opplæringen. Kompetanseheving for miljøarbeidere: Det har blitt satt av tid til fagutvikling og kursing for miljøarbeiderne. Hensikten med disse dagene har vært å dele kunnskap og erfaring med hverandre og å øke vår felles handlings og omsorgskompetanse. Dette har vært verdifulle dager for oss. Sammen med personalmøtene hver tirsdag har dette vært med på å bygge et felles ståsted i forhold til både fagutvikling og kultur bygging i teamet. Besøk fra Vennesla, mulighetens hus: mai hadde vi besøk av medarbeidere fra Mulighetens hus. Mulighetenes hus har et stort fokus på å hjelpe enslige mødre og har utarbeidet et opplegg med grupper basert på ulike temaer for mødre en gang i uken. De jobber tett opp til barnevernstjenesten, og har særlig fokus på å styrke disse mødrene i morsrollen og hjelpe dem i de ulike livssituasjoner de står i Målet med turen var å inspirere hverandre og utveksle erfaringer i arbeidet. Det ble innholdsrike dager med 14

15 utvekslinger av erfaringer og fokus på ulike måter å jobbe på. De som deltok på denne helgen fikk et utvidet syn på ulike tilbud, og en erfaring om at vi relasjonelt står tett sammen med flere som vi kan dele livet og dets utfordringer med i hverdagen. Vi snakker samme språk. Mercy Kvelder: Ca. hver 6 uke har invitasjon gått ut til medarbeidere med ulikt engasjement utover de som er i den faste staben på dagtid. Dette har vært kvelder med fellesskap, mat, info og undervisning. Fokuset har vært på relasjonsbygging og praten har gått ivrig. Vi har sett at disse kveldene har hatt stor verdi for mange, med inspirasjon til fortsatt å være støttespillere. Nyhetsbrev: En gang pr. mnd. har det blitt sendt ut et oss i mellom nyhetsbrev til alle faste givere og medarbeidere. Der blir det informert om livet på huset. Til sammen mottar ca. 250 mennesker dette brevet, noen pr. og andre pr post. Nyhetsbrevet er gratis for den som mottar det. Økonomi: Organisasjonen har i 2011 hatt 2 personer i lønnede stillinger, en på 100% og en i 35%. Det økonomiske grunnlaget for lønn har styret hatt en fortløpende vurdering i forhold til en utfordrende økonomisk situasjon. Mercy House har faste givere som sin hovedinntektskilde og er svært avhengige av dette. I året som har gått, har behovet for sponsorer og alternative inntektskilder vært et hyppig tema. Gaveinntektene fra enkeltpersoner har økt, men ikke nok til å drifte huset med de utvidelsesplanene som finnes. Vi har mottatt økonomisk støtte fra Skedsmo kommune på kr Styret har hatt særlig fokus på dette og arbeidet med økonomisk forutsigbarhet har hatt høy prioritert. Mercy House benytter Myhrers bokføring i Lillestrøm, og er kunde i Lillestrømbanken. Vi viser for øvrig til årsregnskap som er vedlagt. Mercy House har blitt medlem av Frikirkelig studieforbund og har benyttet dette til å søke om støtte og utvikling av div kurs. Vi har også søkt på de mulighetene som vi har sett i forhold til legater, stiftelser og midler gjennom Bufdir. Det er en krevende prosess i forhold til å bli kjent med og få søkt ulike tiltak. Heldigvis erfarer vi at noe lykkes i forhold til å få økonomisk støtte. En av medarbeiderne har hatt et særlig fokus på dette. Vi har i år fått tilsagn om kr fra Gjensidig Stiftelsen. Vi har i år også søkt om penger fra Helsedirektoratet for første gang. I tillegg til den daglige driften har vi lenge hatt stort fokus på utvidelse i forhold til et større hus i sammenheng med at vi planlegger døgnkontinuerlig drift. Vi har sett på ulike hus, også i samarbeid med Marita stiftelsen, men vi har ikke gått videre med hensyn til kjøp eller leie. Vi har også dette året fått mat som utgår på dato gjennom Kiwi på Kjeller, fått sponset arrangementer hos Rema 1000 på Holt Vestvollen og fått brødvarer fra 15

16 Garcon på Lillestrøm. Dette gir oss en betydelig hjelp mht. å holde matutgifter nede. I tillegg betaler brukere en symbolsk sum for måltidene. Vi ble gledelig overrasket av Leder fra Thon Hotellene i Norge som fortalte oss rett før jul at han ønsket å gi oss kroner, øremerket Mercy Kids. Det ble sendt ut kort til alle hotellene om hva pengene skulle brukes til. For oss var det en flott gave og en særdeles god markedsføring. Rottary Lillestrøm har invitert på festmiddag på Thon hotell for bl.a. våre brukere. Vi har også benyttet hotellet til dager med samlivskurs. Utleie av huset: Huset har vært utleid til ungdomskvelder, konfirmasjon, bryllup, overnatting og møter for samarbeidspartnere. Det har gitt oss en inntekt på ca dette året. Kjeller 1. juni 2012 Wenche Sævereide Kristin Strandengen 16

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2013 31.12.2013

ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2013 31.12.2013 ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2013 31.12.2013 Kirkeveien 43 Maritastiftelsen 2007 Kjeller Holsts gate 6 0473 Oslo E-post: post@mercyhouse.no Telefon: 63 87 22 66 Org. Nr. 971 275 898 Telefontid:

Detaljer

RAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2012 31.12.2012

RAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2012 31.12.2012 RAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2012 31.12.2012 Kirkeveien 43 Maritastiftelsen 2007 Kjeller Holsts gate 6 0473 Oslo E-post: post@mercyhouse.no Telefon: 63 87 22 66 Org. Nr. 971 275 898 Telefontid:

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2015

Årsrapport MERCY HOUSE 2015 Årsrapport MERCY HOUSE 2015 Ny adresse: Trondheimsveien 48 G, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.mercyhouse. Nytt Org nr 91587564

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Ledelse i et humanistisk perspektiv

Ledelse i et humanistisk perspektiv Ledelse i et humanistisk perspektiv En leder som vil ha medarbeidere som presterer kan følge følgende oppskrift: styr etter verdiene, gi korrektiver og oppmuntring i forhold til disse, ikke til resultatmålene

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Plan for arbeid med førskolegruppa 16/17

Plan for arbeid med førskolegruppa 16/17 Plan for arbeid med førskolegruppa 16/17 1 Overgangen barnehagen - skolen Rammeplanen (2011) om samarbeid med grunnskolen: Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode.

Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode. Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode. Vår intensjon: Vi oppsøker ungdom som trenger hjelp eller støtte, tte, og som kanskje ikke nås n s av

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Åpne barnehager i Norge organisering, bruk og betydning

Åpne barnehager i Norge organisering, bruk og betydning Åpne r i Norge organisering, bruk og betydning Kjell-Åge Gotvassli og Anne Sigrid Haugset, Trøndelag forskning og utvikling AS Oppdraget: Oppdragsgivers problemstillinger Hvordan er de åpne ne organisert

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VINTEREN OG VÅREN 2013 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET: Personalgruppa og barnegruppa er uendret fra i høst. Dagsrytmen. Vi har gjort litt endringer på dagsrytmen vår. Dette for å

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015 ANERKJENNE! "Det er en kunst å lytte så barn snakker, og snakke så barn lytter" Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

S M I L SAMMEN MIDT I LIVET 2012/2013

S M I L SAMMEN MIDT I LIVET 2012/2013 S M I L SAMMEN MIDT I LIVET 2012/2013 SMIL ønsker kontakt med deg som er i LAR og har barn under 2 år. SMIL inviterer til nytt prosjektår 2012/2013. 10 mødre m/barn i alder 0-2 år får tilbud om å være

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer