Årsrapport fra Mercy House 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Mercy House 2011"

Transkript

1 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet dette tilbudet hver uke. Det er mennesker i alle aldre, både kvinner og menn og ulike nasjonaliteter. Målet er å bygge fellesskap og tilhørighet. Ikke minst er selve måltidet viktig, hjemmelaget mat fra bunnen. For noen av våre brukere er dette den eneste næringsrike middagen i løpet av uka. Mange setter stor pris på nettopp dette og å spise sammen med noen andre. Det bygges nettverk på kryss og tvers, og nye relasjoner innledes. Målet er å skape en trygg ramme rundt dette. Det er faste miljøarbeidere som har ansvar for disse arrangementene. De fleste kommer fordi de har hørt av andre at det er et godt sted å være. Andre kommer fordi de har det vanskelig og er i en krise, andre ønsker bare et hyggelig sted å stikke innom. Vi erfarer at fellesskapsarenaene er viktige for å avhjelpe ensomhet og isolasjon. Vi ser at i ensomheten skjuler det seg mange problemer, noen overskrifter er rus, psykiatri, suicidalitet og alt som kan være under samlebetegnelsen dårlig livskvalitet. Tirsdags og onsdagsåpent Fellesskap, aktiviteter og samtaler fra kl Aktiviteter: Arbeidsaktivitetene varierer alt etter interesser, hvilke behov og hva de fysiske rammene tillater. Det som er gjennomgående er imidlertid, at behovene er så forskjellig at det er stort behov for individuell tilpasning for den enkelte. Eksempler på aktiviteter er: Smykkelaging Kortlaging Strikkegruppe Bakedager Turer i nærmiljøet Decopauge 1

2 Spilleaktiviteter ute Praktiske gjøremål i huset Hyttetur på fjellet I forhold til påske og julemarked har vi solgt produkter som er laget på huset. I tillegg til å være en god inntektskilde gir det en mulighet til å få kontakt med nærmiljøet, flere har kommet innom og vært nysgjerrige på hva huset er, og det er en lavere terskel på markedsdager. Brukerne er stolte over egen innsats og synes det er gøy å se alt samlet og at noen vil kjøpe det de har laget. Arbeidstrening: Vi har hatt mennesker på arbeidstrening og arbeidspraksis fra Nav, spesielt gjennom språkopplæring for fremmedspråklige i Skedsmo Kommune. De praktiske funksjonene som gjøres er svært forskjellig. Men vi kan nevne husarbeid, være med å tilrettelegge måltider, hage arbeid, hobbyaktiviteter etc. Til tider produseres enkle ting for salg på jule og påskemarked. For mange handler dette om å prøve seg i arbeidsliv, kunne vurdere en evt rest arbeidsevne. For noen handler det om å få mestringsopplevelser som er med på å skape en er meningsfull hverdag. Vi har samarbeidet med Nav og saksbehandler i forhold til den enkelte. For året 2011 har det så godt som ikke gitt noen økonomisk gevinst. For de av våre brukere med aktive, rusrelaterte problemer vil aktivitetene/ arbeidstreningen være ulike etter ressurser til den enkelte, samt fysisk og/ eller psykisk form. Her samarbeider vi bl.a. med rusetaten i Skedsmo Kommune. Aktivitetene legges opp under prinsippet livsstyrketrening og derfor svært individuelt tilpasset. Torsdagslunsj Åpent for alle fra kl Lunsj kl 11. Pris for lunsj kr.25,- Ca kl tolv har vi en samling i stua, hvor de som ønsker kan være med. Da synger vi gjerne litt, og oftest er det en eller fler som deler erfaringer fra livet, som kanskje kan være til inspirasjon, glede, trøst eller oppmuntring for deg. Etter samlingen er det noen som ønsker å røre litt på seg, eller fortsetter praten med kjente og ukjente. Dette kan være en arena for nye bekjentskaper eller vennskap for livet. De fleste kommer fordi de har hørt av andre at det er et godt sted å være. Noen kommer fordi de har det vanskelig og er i en krise, andre fordi de synes det er hyggelig og bare å stikke innom. Det er en møteplass hvor det er mulig også å bli kjent med nye mennesker. Mht. alder har det vært stor spredning, fra foreldre med små barn til eldre mennesker. 2

3 Gjennomsnittsalderen er rundt år. Det har vært flest kvinner som kommer på torsdagen, men også et godt innslag av menn. Samtaler oppfølging på individnivå En samtale innebærer at vi gjennom en periode får gå et stykke av livsveien sammen med en eller flere mennesker. Samtalen avtales oftest på forhånd enten via telefon, direkte kontakt eller via mail. En samtale på Mercy House er gratis. Våre samtalepartnere er underlagt taushetsplikt. Vi møter det enkelte menneske der det er så langt det er mulig og fungerer som et lavterskeltilbud. Planlagte samtaler både individuelt og med par skjer etter avtale med samtalepartnere og gjennomføres på ulike tidspunkt gjennom hele uka. Vi har oppfølging av mennesker gjennom vårt samtaletilbud gjennom kortere og lengre tid. Vi skiller på terapeutiske samtaler, støttesamtaler/ coaching og sjelesorg. De ulike tilbudene gis etter hva den enkelte ønsker/ har behov for og hvilken kompetanse samtalepartner besitter. Vi forsøker så langt det er mulig å være 2 i samtalene, men pga stor pågang lar det seg ikke gjøre så ofte. Noen ganger gis tilbudet om samtaler i samarbeid eller som et supplement til lege, psykolog/ psykiater. Vi har i snitt ligget på ca 50 samtaler i mnd. I løpet av dette året. 3

4 Mercy Family Teamet som jobber under Mercy Family har særlig fokus på familie og samliv. Det er pr personer som er knyttet til dette arbeidsområde. I 2011 har vi tilbudt og gjennomført to weekendkurs, som går fra fredag til søndag. I tillegg har vi tilbudt og gjennomført to dagskurs. I tillegg til kurser er det 4 par som tilbyr og gjennomfører samtaler til par som ønsker endring og hjelp i samlivet, og oppfølging etter kurs. I 2011 hadde vi til sammen 11 par fordelt på to dagskurs, og 10 par fordelt på 2 weekendkurs. Wenche og Magne Sævereide har undervist på bibelskolen i Oslo Kristne Senter og på dagskurs i City kirken. De har i også undervist i Oslo Kristne Senter avdeling Halden. Tema på dagskursene var sex og lidenskap holdt av Ingunn og Andreas Magnus. Weekendkursene innholder flere temaer som bagasjen, forventinger, rammene rundt samlivet, kommunikative faresignaler, lytte og taleteknikk, kjærlighetens 5 språk, sex, tilgivelse og bønn i samlivet. Begge kurstypene har fått støtte fra Bufdir. Teamet som jobber med samlivsproblematikk har ulik relevant utdanning og erfaring innen dette fagfeltet. To av personene som jobber med dette er utdannet familieterapeuter. Vi har i tillegg dette året en person i praksis utifra utdanning i familieterapi. (inkl i de 15) Mye av tiden går med til parsamtaler. Mange er i stor krise, andre ønsker justeringer i forhold til samspill og utvikling av forholdet. Alle parsamtaler er i utgangspunktet gratis, men det henstilles i samtalene om at det er mulig å gi en gave slik at det på den måten kan gis tilbud til flere. Alle par møter en mann og en kvinne i samtalene. Der det er hensiktsmessig blir også barna trukket inn i prosessen. Utover i prosessen kan det noen ganger være hensiktsmessig at man har samtaler separat med mann og kvinne. Vi møter mennesker i alle livssituasjoner, men det er ikke sjelden at nettopp rus er inne i bildet som et problemområde. Enten at det er aktiv rus, eller at det henger igjen mye av «ruspersonligheten» som gjør samspill med et annet menneske vanskelig. Noen av de som jobber innen denne problematikken har utdanning og lang erfaring innen rusfeltet og kan av den grunn være i stand til å møte denne ekstra problematikken som oppstår i samspillet. Vi ser at det i økende grad også blir fokus på andre avhengigheter som spillegalskap, sexavhengighet og spiseproblematikker. 4

5 Ved samlivsbrudd gis støtte og rådgivning, sammen med praktisk hjelp. Vi er også inne i barnefordelingssaker for å støtte og være vitne om det vi har sett og hørt. Mercy family personalgruppe møtes på MH en gang hver måned. Disse kveldene brukes til å øke kompetansen i gruppen, bli bedre kjent, og til å planlegge og utvikle det vi driver med. Store deler av gruppen var våren 2011 med på Persolog Par Profil kurs. Dette er et kurs som går over 2 kvelder, og det handler om å bli klar over sin egen profil og bedre kommunikasjonen seg i mellom som par. Nyttig og lærerikt for oss selv, men også i møte med andre par. Markedsføring av kursene er en utfordring i og med at det skal koste minst mulig. Dette gjør at vi har hatt en nedgang i antall deltakere på kurs. I 2011 ble det markedsført via plakater som medarbeiderne henger opp på strategiske plasser som butikker, menigheter, helsestasjoner, biblioteker etc. I tillegg sendes plakater og e mail invitasjon til tidligere kursdeltakere, og noen menigheter som vi har avtale med. 5

6 Mercy Kids 3 Mercy Kids helger har vært gjennomført i 2011; mars, oktober, november. Til sammen har 24 barn/ungdom i alderen år deltatt. I tillegg til leking og spising og aktiviteter har hovedinnholdet på helgene vært kurset «Heartline». Helgen avsluttes med foreldrelunsj, der deltakernes foreldre får innblikk i hva barna har lært og opplevd, samt et godt måltid sammen med oss. 3 Mercy Kids kvelder (oppfølgingskvelder) har vært gjennomført. Her tar vi utgangspunkt i Lions sitt kursopplegg som heter «Det er mitt valg» i tillegg til fokus på hva deltakerne har erfart i etterkant av kursdeltakelsen. Også her har vi mye tid til lek og moro, samtaler og kvelden avsluttes med kveldsmat. Slike kvelder har vært arrangert både innendørs på Mercy House og ute på tur i skogen. I etterkant av kursene forteller deltakere om at de har erfart endringer både ift vennekontakt, familiesituasjoner og ikke minst at mange får et nytt syn på seg selv, sin verdi, og et annet kjennskap til Gud enn de hadde før kurset. Mange forteller at de har fått gode strategier på hvordan de kan takle vanskelige følelser og tanker slik at livet er lettere å leve i etterkant av Mercy Kids arrangementer. Lions Lørenskog Øst har vært en sentral samarbeidspartner for Mercy Kids også dette året tross noe nedgang i sum fra høsten Lions LØ muliggjør Mercy kids økonomisk ved at de dekker store deler av utgiftene til forberedelser, utviklingsarbeid, gjennomføring og etterarbeid, samt godtgjørelse til en 20% prosjektlederstilling. Representanter fra Lions bidrar også med praktisk hjelp, ideer, kontaktnett og inspirasjon/motivasjon. Målet for 2011 var: - å øke medarbeidergruppa: Pr. desember 2011 var vi 5 faste medarbeidere, i tillegg til hjelpere som trår til ved behov. - utvikle informasjonsmateriell: Dette ble fullført august utvide tilbudet til flere barn: Foreløpig har dette hatt en begrensning pga antall medarbeidere. - tilbud om "mini-kurs" for foreldre: Det ble sendt ut invitasjon til foreldre, men på grunn av mangel på respons ble dette utsatt. Vi jobber videre med dette i Leder av Mercy Kids er utdannet barnevernspedagog og har jobbet innen barnevern på ulike måter. Teamet som jobber med henne har relevant utdanning og erfaring innen dette fagfeltet. 6

7 Krisehåndtering Miljøarbeiderne på Mercy house har hatt betydelige utfordringer med hensyn til å møte krisepregede situasjoner. Disse situasjonene har vært preget av høy kompleksitet, behov for samarbeid med andre instanser og for å finne utradisjonelle løsninger. Spesielt har det vært krevende i forhold til den såkalte dobbeltdiagnose problematikken rus/ psykiatri. Her kreves det mye i forhold til grensesetting og noen har opplevd seg truet, spesielt på grunn av personer som er ruset og er en del av konflikt pregede situasjoner. Disse situasjonene har vært drøftet og gjennomgått med miljøarbeidergruppa, og tatt hensyn til på ulike måter. I enkelte situasjoner er vi med på sykehusinnleggelser, spesielt i forhold til psykiatri. Vi kan blant annet på grunn av vår kjennskap til brukeren være en ressurs med hensyn til tillit i vanskelige situasjoner. Vi er med på innleggelse, besøker under oppholdet og gir et tilbud om fellesskap og tilhørighet etter at brukeren er ute av sykehuset. Vi samarbeider med brukerens nettverk, evt. familien der det er hensiktsmessig. Der rus/ overdoseproblematikk er en del av krisen, samarbeider vi noen ganger med rusteamet i Skedsmo kommune. Vi strekker oss langt i forhold til å skreddersy et opplegg for den enkelte med hensyn til tid og sted og nettverk. Støttefunksjon: I forbindelse med individuell oppfølging har vi vært på hjemmebesøk, deltatt i diverse møter med Nav, barnevern, sosialkontor, leger og i ulike samarbeidsmøter. Noen ganger har vi vært støttepersoner ved innleggelse/ undersøkelser, og vært på besøk ved innleggelse på sykehus/ institusjoner. Overnatting/ midlertidig bohjelp: Flere personer har også bodd i huset over kortere tid, i krisesituasjoner. 7

8 Jentegruppe Mercy House har lenge hatt et engasjement i forhold ti å starte opp med gruppe for jenter. Medarbeidere på huset har deltatt på gruppeleder kurs i regi av Blåkors i Tønsberg med kurskonseptet «oppreist» som henvender seg til jenter i alderen år. Vår markedsføring av kurset startet høsten 2010 ved å henvende oss til ulike miljøer som ungdomsklubb, kateket / diakoner i kirken, og Mercy house sitt generelle nettverk. Av ulike grunner valgte vi å utsette kursoppstart til Januar Hensikten med disse gruppene er at jentene skal få mulighet til å reflektere over egne verdier og holdninger og bli mer bevisst på egne valg. Kurset består av 8 samlinger hver på 2 timer inkludert et enkelt måltid. Oppreist står for: Opplæring på ulike livsområder og med mye oppmuntring og støtte Positiv livsstil der du tror på deg selv og støtter andre. Personlighetsutvikling, der du møtes med respekt for egne meninger. Raushet for egne tabber, styrke i relasjoner. Refleksjon om rus. Empati og muligheter for å dele dine egne opplevelser og erfaringer Inkludering i et trygt fellesskap hvor du kan bygge din identitet. Sted hvor du kan styrke din selv tillitt og stille spørsmål Trygghet, fordi alle har taushetsplikt og vil det beste for hverandre. Temaer som blir brukt i gruppene: Hva er en god og dårlig venn Hvordan avsløre hersketeknikker? Hvordan bygge selvtillit og identitet? Kommunikasjon og konfliktløsning. Få mot til å sette grenser Festing og rus Kjærester, trofasthet og seksualitet Hvordan takle urettferdig behandling. 8

9 Mercy - menn: Mannsgruppa ble startet høsten Det ble bare et møte i løpet av denne høsten men ble tatt videre inn i Gruppa ble startet på grunnlag av et følt behov for å ha egne samlinger for menn. Hensikten er å kunne snakke om og ha fellesskap rundt temaer som spesifikt engasjerer de fleste menn. Temaene kan være fritidsaktiviteter, sportsaktiviteter og felles reisemål temaer som hva ligger i pappa/ mannsrollen. Det vil også bli lagt vekt på kristent fellesskap. Man ønsker å dele livet, også erfaringer med Gud- derfor vil det også være noe undervisning fra Bibelen. Oppmøtet har ligget på ca 12 deltagere som er en god start, men som vi håper og tror vil øke framover. Det jobbes med temaer for våren 2012 og planen videre er å møtes den første torsdagen i hver måned. Åpne arrangementer til ulike grupper Alternativ julaften hvor forretningslivet på Romerike bidrar med gaver og mat. Samarbeids møter/ fester med ulike aktører og sponsorer. Eldretreff, dager med høye smørbrød og sanger som har gammel dato. Oppmuntringskvelder for foreldre som er alene om hovedansvaret for barn. Aktivitetskvelder, også for de som har jobb på dagtid. Sommerfest: 18. juni ble det arrangert stor sommerfest for sponsorer, givere, medarbeidere og brukere. All grillmaten var sponset fra Rema 1000 på Holt Vestvollen. I tillegg ble det servert hjemmelagde kaker. Vi rakk så vidt å spise grillmaten, før vi måtte trekke inn pga regnvær og iskaldt. Stemningen var usedvanlig høy og tettpakket og takket være et fantastisk innsatsvillig team ble det en flott kveld. Vi har gjennom hele 2011 vært i dialog med Marita stiftelsen vedrørende tettere samarbeid. Leder for Marita stiftelsen hadde et flott innslag denne kvelden. Alternativ jul: Tradisjon tro ble det alternativ jul på huset i år også med tradisjonell julemat og med gaver til den enkelte med god støtte med gaver fra butikkene i Lillestrøm/ Strømmen. 28 personer var påmeldt på julaften og responsen tilbake var ubetinget positiv. Denne kvelden er også preget av at noen kommer i siste liten og spør om de får være med og andre som sier at de skal komme men så blir kvelden for vanskelig å håndtere. Det gir utfordringer mht gjennomføringen. Det var fire personer som frivillig sto i front av planleggingen, gjennomføringen av kvelden og etterarbeidet med å rydde opp. 9

10 Metodikk som benyttes i arbeidet Vår metodikk og fagforståelse kan knyttes til diakonale og humanistiske fagtradisjoner. Vårt fokus er å møte den enkeltes her og nå situasjoner. Vi vektlegger anerkjennelse, og å kunne se mennesker i deres kontekst. Organisasjonens etiske verdier bygger på en kristen grunnforståelse basert på enkeltindividets ukrenkelige verdi, åpenhet, respekt for menneskets frie valg, og fokus på den enkeltes muligheter til vekst og endring i samspill med brukeren. Vi legger til rette for et miljø som gir rom for positive livsprosesser som å finne håp, oppleve mening i hverdagen og få mot til å ta nye valg i livet. Vi jobber gjennom miljøterapeutiske tiltak som: Individuell/ gruppe samtaler, temaundervisning, hjelp til struktur i hverdagen, nettverksarbeid, individuelle målsetninger, planer og arbeidstrening, Av ulike metodikker brukes: modellæring dialogundervisning veiledning/ mentoring livsstyrketrening empowering sjelesorg mestrings og løsningsfokusert (Løft) nettverksjobbing Gjennom våre tilnærminger jobber vi mot å: familieterapi med en systemisk fagforståelse Styrke selvtillit og troen på mestring (empowering): å kunne legge til rette for trygghet og tilhørighet i miljøet og gjennom det stimulere til å gjøre nye og positive erfaringer. Stimulere til å opprettholde funksjonsnivå: å støtte, hjelpe og avlaste der utfordringene er den samme over tid ved for eksempel sykdom og funksjonshemning. 10

11 Bidra til frigjøring fra uheldige relasjoner: å endre destruktive, psykiske, relasjonelle eller sosiale bindinger slik at mennesker kan frigjøres til et bedre liv. Bidra om mulig til forsoning mellom parter som lever i destruktive konflikter. Støtte gode prosesser som bidrar til helbredelse og god helse med fokus på forebyggende arbeid. I individuell oppfølging anvender vi både sjelesorg, veiledning, coaching og terapi avhengig av brukerens behov og samtalepartnerens kompetanse. Vi vil kunne motivere til en mer forutsigbar og strukturert hverdag. Våre medarbeidere har fagutdanninger som familieterapeut, psykiatrisk sykepleier, diakon, barnevernspedagog, og andre helse og pedagogiske utdanninger. Vårt metodearbeid bygger på ønsket om å påvirke brukeren til å gå fra «ytrestyrt» til å være mere «indrestyrt» slik at den enkelte oppnår mere trygghet og kjennskap i eget liv på hvilke verdier og prioriteringer de vil ha i eget liv uavhengig av andres ytre press. Forventet resultatmål Vi vil at brukerne våre skal få: Styrket selvfølelse og selvrespekt. Få en bedre forståelse av seg selv, sine ressurser, muligheter og begrensninger. Forholde seg til andre og utvikle og opprettholde stabile relasjoner. Etablere gode strukturer for daglige gjøremål. Rusfrihet, lære nye mestrings strategier. Bygge opp brutte familierelasjoner Forbedre psykisk og fysisk helse. Få orden på egen økonomi. Få se livet sitt som en del av en større helhet. Erfare tilhørighet til et miljø. 11

12 Resultater og evaluering av arbeidet: Vårt mål er at mennesker får oppleve en ønsket endring i livet sitt og få oppleve en økt livskvalitet. Vi vil hevde at vi ofte kan se at vi er en viktig faktor i menneskers liv. Vi mener at vi kan være et bidrag til å forebygge utvikling av ensomhet, isolasjon og psykiske lidelser relatert til dette. Vi ser også at der hvor mennesker trenger en innleggelse i psykiatrien kan vi være en god faktor i forhold til ettervern tilbake til arbeid og/ eller en meningsfull hverdag i et fellesskap. I forhold til antall mennesker som har benyttet seg av huset vil det alltid variere noe. I løpet av et år har vi hatt ca besøk på nettsiden vår. I snitt har vi hatt ca brukere innom pr. måned. I tillegg er det mennesker som har en oppfølging over tid, men som benytter huset i ulike faser etter behov. Vi som jobber på Mercy House har tro på arbeidet og vi drives av en høy motivasjon til å fortsette å gå videre for å utvikle det enkelte området og kunne utvide tilbudet. Vi erfarer at vi blir stadig mer kjent, og at våre samarbeidspartnere innen helse / rehab. har blitt mer tydelig på at vi blir oppfattet som et seriøst tilbud i Romerike til mennesker som har utfordringer i livene sine. Brukernes opplevelse av Mercy House I vår brukerundersøkelse som ble gjennomført på tre forskjellige fellesskapsarenaer en tilfeldig uke spør vi bl.a. om brukerens tilfredshet med de ulike tilbudene. Vi ber de svare på en skala fra en til seks, hvor seks er det høyeste, om hvor fornøyd brukeren er med de ulike fellesskapstilbudene. På en skala fra en til seks skårer 24 seks, to har fem og to har blankt. (28 svar). Det som er mest gjennomgående er deres beskrivelse av en opplevelse av å føle en tilhørighet (22) og at de føler seg mindre ensomme (11). Videre er det seks som krysser av på at de blir utfordret til å ta tak i problemene sine. Flere brukerne krysser også av på at Mercy House har hatt en positiv innvirkning på livet. Av de som var med i undersøkelsen var det 15 kvinner, 10 menn og 3 ubesvart i forhold til kjønn. I forhold til hvor brukerne kommer fra ser vi at de fleste kommuner i nærområdet er representert: Rælingen 2, Skedsmo11, Nes Auli 1, Lørenskog 2, Fet 2, Lunner 1, Oslo 3, Sørum 2, Annen kommune 1. Selv om vårt tallmateriale i denne undersøkelsen viser et lite utvalg bekrefter svarene de mange muntlige tilbakemeldingene vi får i hverdagen om betydningen av å ha tilhørighet og et fungerende og positivt nettverk. I forhold til rusrelaterte problemer ser vi gang på gang at dette er av stor betydning i forhold til å velge andre mestringsstrategier enn å søke til rus. 12

13 Samarbeid med andre instanser Mercy House både supplerer - og samarbeider med det offentlige tilbudet. Etter kapasitet har vi kriseberedskap, arbeidstrening i samarbeid med NAV, språkopplæringskontoret. Vårt samarbeid med ande instanser er også relatert til brukerens behov for støtte. Vi pleier å si at vi er med og forsterker «brukerens stemme» når det er behov for det i møte med f.eks. nav, leger, tannlege, psykiatri. Vi har også en jevnlig dialog og et samarbeide med andre frivillige organisasjoner innen Skedsmo kulturforum, Lions, Rotary, Marita stiftelsen, menigheter og ulike utdanningsinstitusjoner i form av praksisplasser. Samarbeidet i forhold til Nav og brukeren skjer ofte gjennom ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter. I enkeltsaker samarbeider vi med NAV i forbindelse med ulike støtte- og omsorgstiltak og via arbeidstrening. Studenter: Vi har hatt bibelskoleelever i arbeidspraksis gjennom både vår og høstsemesteret. Utvikling av nettverk /samarbeidspartnere: Vi erfarer at vi har en stadig bredere kontakt med ulike instanser, som psykisk helsearbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten, NAV og flyktningkontoret med personer utplassert på språktrening. Dette har medført at vi har hatt en del besøk på Mercy House og vi har også vært ute hos andre. Vi opplever at det er en gjensidig og positiv kontakt og at vi er blitt mer kjent for det arbeidet vi gjør. Det har vært 4 ulike samarbeidsavtaler i forhold til NAV arbeid uten at det har fulgt penger med. Mercy House er også medlem i Skedsmo kulturforum og har deltatt gjennom året på ulike invitasjoner tilknyttet dette. Fra 2010 har vi hatt jevnlige samtaler med Maritastiftelsen (www.marita.no) om et evt samarbeid fremover. Denne organisasjonen har et særlig fokus på forebyggende og rehabiliterende arbeid spesielt rettet mot ungdom, rus, risiko adferd, prostitusjon og kriminalitet. Som organisasjoner har vi mye felles mht fokus på å hjelpe mennesker til en bedre hverdag og vi finner gjenklang i hverandre. Gjennom hele 2011 har vi hatt faste møteplasser og har erfart at våre organisasjoner har gjensidig interesser i forhold til å samarbeide. Maritastiftelsen driver bl a en kafe i Oslo sentrum hvor målgruppen primært er rusavhengige og prostituerte. De har også nattkafe hvor invitasjonen går direkte til damer som er utsatt for menneskehandel. Der har noen av oss vært og møtt jentene. Det var spesielt med tanke på et samarbeid om å kunne hjelpe de som ønsker det ut av prostitusjon og inn i et verdig liv. Vi har laget en infofilm til bruk for de som vil være med å støtte dette, det har vært avholdt et julemarked til inntekt for 13

14 oppstart av et tilbud. På Romerike har det vært et felleskristelig møte hvor kollekten gikk til dette formålet. Vi har mulighet for å tilby et fellesskap, aktiviteter og terapeutiske samtaler. Dette er et av områdene vi kan samarbeide med Marita stiftelsen. Det har vært jobbet med sammenslåing av organisasjonene gjennom hele året, og pr vil Mercy House framstå som en avdeling i Marita stiftelsen. Vi tror det blir en vinn - vinn situasjon for begge organisasjonene. Ledelsen i Mercy House erfarer betydningen av å bygge gode nettverk og samarbeide med mennesker som enten står i noe liknende arbeid eller har tanker om å starte opp noe tilsvarende. Derfor har det vært et prioritert satsningsområde å bygge først og fremst en relasjonell tilknytning gjennom og jevnlig møtes, ha mail og tlf kontakt. Vi erfarer også at vi knytter til oss unge mennesker og andre som ønsker å lære av oss. Vi ser det meningsfylt å kunne gi videre den kompetansen vi har fått gjennom mange år, samtidig som det er veldig nyttig for oss å bli evaluert av nye øyne. Medarbeidere: De fleste som jobber på Mercy House bidrar gjennom et frivillig engasjement, med faste avtaler med hensyn til arbeidsoppgaver og tidsbruk i huset. Antall miljøarbeidere med selvstendige funksjoner er ca 40 personer, fordelt på dag og kveldstid. I tillegg er det mennesker som kommer innom og hjelper til praktisk med ulike oppgaver i huset i en kombinasjon av å være både bruker og hjelper. Miljøarbeiderne har faste møter hver tirsdag fra kl Dette er viktig med tanke på informasjonsflyt, ivareta ulike støttefunksjoner og planlegging av arbeidet. Vi har nå utarbeidet en velkomstpakke for nye medarbeidere med info og ulike opplysninger. Videre har vi systematisert slik at de enkelte får den samme opplæringen. Kompetanseheving for miljøarbeidere: Det har blitt satt av tid til fagutvikling og kursing for miljøarbeiderne. Hensikten med disse dagene har vært å dele kunnskap og erfaring med hverandre og å øke vår felles handlings og omsorgskompetanse. Dette har vært verdifulle dager for oss. Sammen med personalmøtene hver tirsdag har dette vært med på å bygge et felles ståsted i forhold til både fagutvikling og kultur bygging i teamet. Besøk fra Vennesla, mulighetens hus: mai hadde vi besøk av medarbeidere fra Mulighetens hus. Mulighetenes hus har et stort fokus på å hjelpe enslige mødre og har utarbeidet et opplegg med grupper basert på ulike temaer for mødre en gang i uken. De jobber tett opp til barnevernstjenesten, og har særlig fokus på å styrke disse mødrene i morsrollen og hjelpe dem i de ulike livssituasjoner de står i Målet med turen var å inspirere hverandre og utveksle erfaringer i arbeidet. Det ble innholdsrike dager med 14

15 utvekslinger av erfaringer og fokus på ulike måter å jobbe på. De som deltok på denne helgen fikk et utvidet syn på ulike tilbud, og en erfaring om at vi relasjonelt står tett sammen med flere som vi kan dele livet og dets utfordringer med i hverdagen. Vi snakker samme språk. Mercy Kvelder: Ca. hver 6 uke har invitasjon gått ut til medarbeidere med ulikt engasjement utover de som er i den faste staben på dagtid. Dette har vært kvelder med fellesskap, mat, info og undervisning. Fokuset har vært på relasjonsbygging og praten har gått ivrig. Vi har sett at disse kveldene har hatt stor verdi for mange, med inspirasjon til fortsatt å være støttespillere. Nyhetsbrev: En gang pr. mnd. har det blitt sendt ut et oss i mellom nyhetsbrev til alle faste givere og medarbeidere. Der blir det informert om livet på huset. Til sammen mottar ca. 250 mennesker dette brevet, noen pr. og andre pr post. Nyhetsbrevet er gratis for den som mottar det. Økonomi: Organisasjonen har i 2011 hatt 2 personer i lønnede stillinger, en på 100% og en i 35%. Det økonomiske grunnlaget for lønn har styret hatt en fortløpende vurdering i forhold til en utfordrende økonomisk situasjon. Mercy House har faste givere som sin hovedinntektskilde og er svært avhengige av dette. I året som har gått, har behovet for sponsorer og alternative inntektskilder vært et hyppig tema. Gaveinntektene fra enkeltpersoner har økt, men ikke nok til å drifte huset med de utvidelsesplanene som finnes. Vi har mottatt økonomisk støtte fra Skedsmo kommune på kr Styret har hatt særlig fokus på dette og arbeidet med økonomisk forutsigbarhet har hatt høy prioritert. Mercy House benytter Myhrers bokføring i Lillestrøm, og er kunde i Lillestrømbanken. Vi viser for øvrig til årsregnskap som er vedlagt. Mercy House har blitt medlem av Frikirkelig studieforbund og har benyttet dette til å søke om støtte og utvikling av div kurs. Vi har også søkt på de mulighetene som vi har sett i forhold til legater, stiftelser og midler gjennom Bufdir. Det er en krevende prosess i forhold til å bli kjent med og få søkt ulike tiltak. Heldigvis erfarer vi at noe lykkes i forhold til å få økonomisk støtte. En av medarbeiderne har hatt et særlig fokus på dette. Vi har i år fått tilsagn om kr fra Gjensidig Stiftelsen. Vi har i år også søkt om penger fra Helsedirektoratet for første gang. I tillegg til den daglige driften har vi lenge hatt stort fokus på utvidelse i forhold til et større hus i sammenheng med at vi planlegger døgnkontinuerlig drift. Vi har sett på ulike hus, også i samarbeid med Marita stiftelsen, men vi har ikke gått videre med hensyn til kjøp eller leie. Vi har også dette året fått mat som utgår på dato gjennom Kiwi på Kjeller, fått sponset arrangementer hos Rema 1000 på Holt Vestvollen og fått brødvarer fra 15

16 Garcon på Lillestrøm. Dette gir oss en betydelig hjelp mht. å holde matutgifter nede. I tillegg betaler brukere en symbolsk sum for måltidene. Vi ble gledelig overrasket av Leder fra Thon Hotellene i Norge som fortalte oss rett før jul at han ønsket å gi oss kroner, øremerket Mercy Kids. Det ble sendt ut kort til alle hotellene om hva pengene skulle brukes til. For oss var det en flott gave og en særdeles god markedsføring. Rottary Lillestrøm har invitert på festmiddag på Thon hotell for bl.a. våre brukere. Vi har også benyttet hotellet til dager med samlivskurs. Utleie av huset: Huset har vært utleid til ungdomskvelder, konfirmasjon, bryllup, overnatting og møter for samarbeidspartnere. Det har gitt oss en inntekt på ca dette året. Kjeller 1. juni 2012 Wenche Sævereide Kristin Strandengen 16

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden Vigdis Mathisen Olsvik Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av:

Årsrapporten er utarbeidet av: ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Plan for diakoni. DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme. Har du tips som bør med, send de til: tunsberg.bdr@kirken.no

Plan for diakoni. DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømme. Har du tips som bør med, send de til: tunsberg.bdr@kirken.no Plan for diakoni TIPS og inspirasjon til lokalt arbeid (Heftet oppdateres underveis etter innsendte innspill og bidrag.) Har du tips som bør med, send de til: tunsberg.bdr@kirken.no DEN NORSKE KIRKE Tunsberg

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2013 FRIVILLIGHET PÅ AKSEPT 2013 Aksept hadde frivillighet som ett av sine satsningsområder i 2013. Her lager frivillig Kirsten Tyvand vafler til beboerne

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer