Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A Voksenopplæring elevmappe 2012/ / LYADM/HOS E Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 LYADM/HOS Endring av kapitteltilhørighet Personalmappe / /2014 LYADM/ANH P Off.l. 13 jf Fvl ledd Herdis Larsen LYADM/PLA Søknad om tilskudd til videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Rekruttering- og kompetanseheving - søknader / / O 433 Trine Johansen Side: 1 av 21

2 Søknad om kompetansehevingsmidler Rekruttering- og kompetanseheving - søknader / / O 433 Camilla Olsen Tidsbegrensa arbeidsavtale Personalmappe 2010/ / LYED/ASS P Off.l. 13 jf Fvl ledd Salla Taavetti LYADM/SYS Svar på søknad om midler til kompetanseheving Rekruttering- og kompetanseheving - søknader / / O 433 Linda Skog Langgård Tidsbegrensa arbeidsavtale Personalmappe 2011/ / LYLYNG/KG O Jørn-Willy Hansen LYADM/SYS Side: 2 av 21

3 Svar på søknad om støtte av rekruttering og kompetansemidler Rekruttering- og kompetanseheving - søknader / / O 433 Therese Rydningen Svar på søknad om permisjon med lønn, samt utgiftsdekning ved lederutdanning - helse og omsorg Rekruttering- og kompetanseheving - søknader / / O 433 Janne Elveslett Svar på søknad om permisjon med lønn, samt utgiftsdekning ved lederutdanning - helse og omsorg Rekruttering- og kompetanseheving - søknader / / O 433 Liv-Merethe Sørensen nnkalling til rektormøte tirsdag 30.september Rektormøter / / LYADM/ANH 035 John -Terje Sørensen SL v/henning Hansen tdanningsforbundet v/trude Bostad LYADM/ANH Side: 3 av 21

4 Avslag på søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning Lyngen/Karnes L Søknad om skjenkebevilling Lyngen/Karnes L 2014/ / LYADM/EMH 63 Lyngen/Karnes L LYADM/EMH Dispensasjon fra verneforskrift til oppsetting av fuglekikkertårn i Sørlenangsbotn naturreservat 112/115 - Søknad om tillatelse til tiltak - parkeringsplass - Lyngsalpan VO-styre 2014/ / /115 Lyngsalpan Landskapsvernområde Kåfjord kommune LYADM/AA Protokoll for fradeling av fritidstomt fra 89/7- Fredrik Berg. 89/7 Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Fredrik Berg 2014/ / /7 Fredrik Berg Lars Berg Berit Olaug Berg Elsa Marie Espenæs LYADM/EAS Side: 4 av 21

5 Oppretting av konto - Pasientregnskap Lyngstunet / / LYLYNG/TN O 216 Sparebank 1 Nord-Norge LYLYNG/TN Brukertilgang - pasientkonto Pasientregnskap Lyngstunet / / LYLYNG/TN O 216 Sparebank 1 Nord-Norge LYLYNG/TN Tilråding- llsfjordveien, Lattervikveien, Øraveien i Veinavn i Lyngen Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 37378/ LYADM/ANH L32 Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord Norge v/faktultet for humanoria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning v/it LYADM/ANH Side: 5 av 21

6 Personalmappe / /2014 P Off.l. 13 jf Fvl ledd Guro Gullbrandsen LYADM/PLA nnkalling til møte Elevmappe / /2014 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 LYED/LF nnkalling til ansvarsgruppemøte Elevmappe Eidebakken 2012/ /2014 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 LYED/LF Side: 6 av 21

7 Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 Paul-var Skogheim Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 Lundvoll Maskinstasjon Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 Lundvoll Maskinstasjon Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 John Bergmo Side: 7 av 21

8 Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 LE MO v/ Jens-Åge Næss Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 Karl-Halfdan Bottengaard Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 LE MO v/ Jens-Åge Næss Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 Georg Robertsen Side: 8 av 21

9 Vinterdrift sesongen 2013/ indeksregulering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 Alf Harald Rognli Konstituering som enhetsleder Personalmappe 2010/ /2014 LYLOM/ESS O Søknad om barnehageplass Søknad / endring / oppsigelse - barnehageplass Lenangen barnehage 2014/ /2014 LYLENBA/ANE A11 Mariell Svendsen og Pål nge Brose LYLENBA/ANE Oversendelse av etterspurte dokumenter Personalmappe / /2014 LYLYNG/KG P Off.l. 13 jf Fvl ledd Marit Robertsen LYADM/PLA Side: 9 av 21

10 Svar på klage på vedtak av Omorganisering av Solhov bo- og aktivitetssenter 2013/ /2014 O 034 Wenche Hansen Orientering om "anmodning om å løse klagesak i minnelighet - Trygghetsalarm - Lyngstunet alders- og sykehjem" Trygghetsalarm - Lyngstunet alders- og sykehjem 2014/ /2014 O F25 Fylkesmannen i Troms v/ Knut-var Berglund Personalmappe / /2014 LYADM/HG P Off.l. 13 jf Fvl ledd Bjørg Skogvang LYADM/PLA Søknad om tillatelse til tiltak- oppføring av fritidsbolig på eiendommen 116/26 116/26 - Søknad om tillatelse til tiltak - hytte - Truls Grytting 2014/ / /26 Lato Bygg og Prosjektering AS Side: 10 av 21

11 Svar på søknad om fri fra undervisning Søknad om fri / permisjoner for elever ved Eidebakken skole Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 37629/2014 LYED/KAH B34 Anna Kari Sandvik LYED/KAH nnkalling til ansvarsgruppemøte - Elevmappe Eidebakken skole / /2014 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 LYED/KAH 118/85 - omregulering av 10 boligtomter Lyngen arealdel kommuneplan / /2014 LYADM/NJ 141 Jægervatne AS LYADM/NJ Side: 11 av 21

12 Svar på søknad om fradeling av to fritidstomter og innløsning av festetomt - 95/8 Trond Thorstensen. 95/8 - søknad om deling av grunneiendom til fritidsbolig - Trond Thorstensen 2014/ /2014 LYADM/EAS 95/8 Trond V. Thorstensen LYADM/EAS Tidsbegrenset arbeidsavtale for perioden Personalmappe / /2014 Heidi Palojärvi LYLYNG/LJ Vedrørende Elevmappe Eidebakken skole- 2011/ /2014 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 LYED/KAH Personalmappe 2012/ /2014 LYLEN/GRY P Off.l. 13 jf Fvl ledd LYADM/PLA Side: 12 av 21

13 Avtale i forbindelse med MediLink ED-løsning til Lyngen legekontor Datasystem - Lyngen legekontor 2014/ /2014 LYADM/HG O 064 MediLink Software LYADM/HG Søknad om tillatelse til tiltak - riving av våningshus på eiendommen 72/16 72/16 - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av våningshus - Arild Kr. Samuelsen 2014/ / /16 Arild Kr. Samuelsen Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje på eiendommen 96/1 96/1 - Søknad om tillatelse til tiltak - garasje - Åse Henriksen 2014/ / /1 Åse Henriksen Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen 84/20 84/20 - Søknad om tillatelse til tiltak - bod - Tone Steffensen 2014/ / /20 Tone Steffensen Side: 13 av 21

14 Skjøte og egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Pål Stellander 108/184 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom og tinglyst skjøte - Pål Stellander 2014/ /2014 LYADM/EAS V60 Pål Stellander LYADM/EAS Tømming av toalett i kommunalt avløpsanlegg Tilsyn Lyngseidet vannverk 2014/ /2014 M12 Lyngseidet hytteforening Tilleggsopplysninger ang. søknad om skjenkebevilling Søknad om skjenkebevilling Lyngen/Karnes L 2014/ /2014 LYADM/EMH 63 LYADM/EMH Geitskokken v/torhild Hansen Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe 2009/ / LYLOM/ESS O Nav skanning Side: 14 av 21

15 Tilleggsopplysninger ang. søknad om skjenkebevilling Søknad om skjenkebevilling Lyngen/Karnes L 2014/ /2014 LYADM/EMH 63 LYADM/EMH Lyngen/Karnes L v/rune Larsen Vedlikehold av Nyheimveien Klage på vedlikehold av veier i / /2014 Q14 Anne-Karin Elvestad Vedtak om utbetaling nformasjon - fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten for første halvår / / G27 Helfo Søknad om permisjon og tilskudd til kompetanseløftet Rekruttering- og kompetanseheving - søknader / / O 433 Marit Olsborg Side: 15 av 21

16 Veinavn i, vedtatt i Kommunestyremøte Veinavn i Lyngen Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 37859/2014 LYADM/ANH L32 Kartverket Tromsø Aud Kirsti Pedersen LYADM/ANH Tilbud på strekking av fiber - Nedre Karnes tbygging av bredbåndsnett Lyngseidet - Koppangen 2013/ /2014 LYTEK/VD N64 LYADM/ELL Troms Kraft Entrepenør AS v/ Dag Thorstensen Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Personalmappe / / LYSOL/BDL P Off.l. 13 jf Fvl ledd LYSOL/BDL Nav Tiltak Troms Side: 16 av 21

17 Søknad om permisjon Personalmappe 2009/ / LYLOM/ESS O Lena Myreng Søknaden om tillatelse til mineralutvinning i Tyttebærvika 90/3 - Søknad om tillatelse til tiltak - bergverk - Artic Pukk og Grus AS 2014/ / /13 Direktoratet for mineralforvaltning 108/23,35,45 - søknad om tillatelse til tiltak - Forretningsformål - Lyngsalpan Eiendom as 108/23,35,45 - søknad om tillatelse til tiltak - Forretningsformål - Lyngsalpan Eiendom as 2014/ / /23 Lyngsalpan Eiendom as Svar på søknad om permisjon, samt utgiftsdekning ved lederutdanning Personalmappe 2009/ / LYLYNG/KG O Liv-Merethe Sørensen Side: 17 av 21

18 Svar på søknad om permisjon, samt utgiftsdekning ved lederutdanning Personalmappe 2010/ / LYLYNG/KG O Janne Elveslett Resultatkontroll for skogvei Skogbruk Lyngen - Søknad om bygging av landbruksveg - Bæssilotvegen - Hans Kristian Berg 2012/ /2014 LYADM/AA V83 Fylkesmannen i Troms LYADM/AA Tilbud om administrasjon av s gründerprogram, Gründer Lyngen Gründer satsing 2013/ /2014 LYTEK/VD 01 LYTEK/VD B 19 ntek Lyngen as nnvilget søknad på grunnlag av nye opplysninger til søknad om skjenkebevilling - Lyngen/Karnes L v/geitskokken Søknad om skjenkebevilling Lyngen/Karnes L 2014/ /2014 LYADM/EMH 63 Lyngen/Karnes L LYADM/EMH Side: 18 av 21

19 Vinterdrift - retur av faktura/fakturering Vintervedlikehold i / /2014 O Q03 Karl-Halfdan Bottengaard ndividuell utviklingsplan - Barnehagemappe Knøttelia barnehage / /2014 LYKNØ/LG BA Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 LYKNØ/LG Flyttemelding Flyttemelding 2014/ /2014 LYKNØ/LG BA Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 A10 LYKNØ/LG Søknad om tt-kort - Transporttjenesten for funksjonshemmede i / /2014 LYLYNG/TN O F11 LYLYNG/TN Side: 19 av 21

20 ndertegnet arbeidsavtale Personalmappe / /2014 P Off.l. 13 jf Fvl ledd Melding om flytting til annen skole Flyttemeldinger for elever ved Lenangen barne- og ungdomsskole 2009/ / LYLEN/GRY B31 LYLEN/GRY B 35 Liselotte Pedersen Flyttemelding for elev Flyttemeldinger for elever ved Lenangen barne- og ungdomsskole 2009/ /2014 LYLEN/GRY B31 Skjelnan skole Liselotte Pedersen LYLEN/GRY ndertegnet kontrakt for leie av skolekjøkken - Tove Fasting / Rannfrid Myran tleie gymsal / basseng / skolekjøkken - Eidebakken skole 2012/ / LYED/ASS 614 LYED/ASS OPR Tove Fasting / Rannfrid Myran Side: 20 av 21

21 ndertegnet arbeidsavtale fram til Personalmappe / /2014 LYSOLBO/MO P Off.l. 13 jf Fvl ledd LYED/ASS TO Side: 21 av 21

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2014 nnvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Søknad om skjenkebevilling

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Søknad om tilskudd til studietur til nderøya og Røros - Kjelkebakken gårdsslakteri

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal. 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard. Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister og gårdskart 2009/129-19 44800/2011

Offentlig journal. 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard. Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister og gårdskart 2009/129-19 44800/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister

Detaljer

Offentlig journal. Innmelding elev Thea Samuelsen. Innmelding av elever til 1. klasse skoleåret 2012/2013 ved Oksvik skole 2012/287-3 1915/2012

Offentlig journal. Innmelding elev Thea Samuelsen. Innmelding av elever til 1. klasse skoleåret 2012/2013 ved Oksvik skole 2012/287-3 1915/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.01.2012 nnhold: nnmelding elev Thea Samuelsen nnmelding av elever til 1. klasse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Offentlig journal. Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus. Vintervedlikehold 2010-2011 2010/4653-4 34681/2010 05.10.

Offentlig journal. Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus. Vintervedlikehold 2010-2011 2010/4653-4 34681/2010 05.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.10.2010 nnhold: Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus Vintervedlikehold

Detaljer

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 -Søknad om tillatelse til nydyrking, Karl Arvid Brose 2009/2975-26 28868/2010 19.08.2010 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 20.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 20.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2013 forbindelse med gjennomføring av landbruksdag på Jægervatnet grendehus Ressursgruppa

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samarbeidsmøte 20.01.15 2015/516-3 1336/2015 LYN/HL 17.02.2015 TE 05.02.2015 LYN/SYS OPPK/SYS

Offentlig journal. Referat fra samarbeidsmøte 20.01.15 2015/516-3 1336/2015 LYN/HL 17.02.2015 TE 05.02.2015 LYN/SYS OPPK/SYS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2015 Referat fra samarbeidsmøte 20.01.15 levmappe - 2015/516-3 1336/2015 05.02.2015 LYN/HL Mottaker Synnøve Samuelsen LYN/SYS

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 28.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.06.2009 HØRNG - SØKNAD OM BYGGNG AV TRAKTORVG PÅ BAKKJORD, KÅFJORD KOMMN Høring - søknad om bygging

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer