FLIPOVERMETODEN UNGDOMMENS SOSIALE NETTVERK UTVIKLET AV EIVIND FINSERAAS & TOM DØSVIKD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLIPOVERMETODEN UNGDOMMENS SOSIALE NETTVERK UTVIKLET AV EIVIND FINSERAAS & TOM DØSVIKD"

Transkript

1 FLIPOVERMETODEN EN LØSNINGSFOKUSERT L METODE I UNGDOMMENS SOSIALE NETTVERK UTVIKLET AV EIVIND FINSERAAS & TOM DØSVIKD

2 FLIPOVERS UTGANGSPUNKT NÅR R SKOA TRYKKER HAR FOTEN RETT

3 FLIPOVERMETODENS TEORETISKE FORANKRING BRONFENBRENNERS SYSTEMØKOLOGISKE TEORI SOSIAL LÆRINGSTEORIL SYSTEMISK FAMILIETEORI GENERELL NETTVERKSTEORI BESLEKTA METODER: MST (MULTISYSTEMISK TERAPI) PMT (PARENTS MANAGEMENT TRAINING) WRAPAROUND-SERVICES (USA/CANADA) SYSTEMISK FAMILIETERAPI FAMILIERÅD RESTORATIVE JUSTICE (OPPFØLGINGSTEAM)

4 FLIPOVER - INTENSJONER REDUSERE KRIMINELL AKTIVITET BEARBEIDE / REDUSERE RUSBRUK REDUSERE KONFLIKTNIVÅET TIL OMGIVELSENE UTDYPE VENNENETTVERKETS PÅVIRKNING UTVIKLE SOSIALE FERDIGHETER / KNEKKE SOSIALE KODER OPPRETTHOLDE OG MESTRE DAGTILBUDET: SKOLE / JOBB MESTRINGSAKTIVITETER PÅ ALLE ARENAER OPPLEVE PRAKTISK OG EMOSJONELL STØTTE

5 HOVEDPRINSIPPER I FLIPOVERINTERVENSJONEN RASK INTERVENERING REFORMULERING SCREENING/KARTLEGGING ETABLERE ET LAG BESTÅENDE ENDE AV PRIVAT OG OFFENTLIG NETTVERK KONKRETE OG MÅLBARE M HANDLINGER BEREDSKAP FOKUS PÅ P HER-OG OG-NÅ OG FREMTIDEN RESSURS- OG STYRKEORIENTERT

6 KONSULTASJON MED BARNEVERNTJENESTEN

7 PER snart 16 år Økende alkoholbruk Mistanke om hasjrøyking Voldsutøvelse Voldsutsatt Skoleskulk Slutta på fotball-laget Drar inn til sentrum

8 PRESENTASJON AV METODEN FOR FORESATTE OG UNGDOM MÅL: Gi informasjon om arbeidmåten slik at ungdom og foresatte kan ta sin egen beslutning om deltakelse i Flipoverintervensjonen 1. PRESENTERE HVA BARNEVERNETS OPPGAVE ER UT FRA MELDINGSINNHOLDET 2. GJØRE MELDINGSINNHOLDET KJENT FLIPOVER HENTER INN UNGDOMMENS SYN PÅ P MELDINGSINNHOLDET 3. FINNE FRAM TIL HVORDAN MAN KAN GI HJELP SAMMEN MED ANDRE UNGDOMMEN BESTEMMER SAMMEN MED HVEM 4. UNGDOMMENS DAGSORDEN FORDRER TÅLMODIGHET FRA FLIPOVERLAGET 5. TIDSPERSPEKTIVET - MØTEREKKEFØLGE

9 REFORMULERING UNGDOMMENS ORDRETTE TILSVAR PÅP INNHOLDET I BEKYMRINGSMELDINGEN PÅ VEI MOT ET ELLER FLERE FLIPOVERTEMA

10

11 REFORMULERINGER Det er lett å få tak i alkohol: øl og HB Jeg blir roligere i kroppen Ingen bestemmer over meg Det var de som begynte Lærerne kjefter dølle timer Det ble for mye trening Vennene mine skjønner meg Jeg liker å mekke moped

12 KARTLEGGINGSMÅTER TER VED FLIPOVERINTERVENSJON

13

14

15 Drømmen Best tenkelige Oppover- / nedoverpersoner Verst tenkelige Styrker / ferdigheter Hvor i sjakten?

16 Mopedmekking Dra på tur ordne bål, grille Ryddig Leke med småbarn Å få mopedførerbevis Ha nok penger Når det er rolig hjemme Ferie Å ha en bestekamerat 5/4 Å bli stoppa av politiet At jeg blir banka opp Å ikke ha noen å være hos

17

18 STYRKEFOKUS Fortell om en gang du greide/ mestret en situasjon Hva virka? STYRKER Hvordan vil du ha det? MÅL Hva er problemet/ utfordringen din? BEHOV Hvem kan hjelpe deg? TEAM/ LAG

19 INVITASJON JEG FORM DATO OG STED HVA SOM SKAL TAES OPP HVEM SOM INVITERES HVEM SOM LEDER MØTET, MED TELEFONNUMMER FORFALL MELDES TIL UNGDOMMEN

20 KJERNETEAM I FLIPOVERMØTENE Samarbeidspartnere som har ungdom som målgruppe SKOLE HELSESØSTER POLITI OPPSØKENDE VIRKSOMHET FRIVILLIGE ORGANISASJONER KOMPETANSEMANGFOLD MOBILISERBARHET HOS FLERE INSTANSER NÆRHET TIL FOKUSPERSON DELTAGELSE I TRENINGEN SOM REFLEKTERENDE TEAM

21 FØR R FØRSTE F FLIPOVERMØTE - SAMTALE MED UNGDOMMEN GJENNOMGÅ MØTESTRUKTUR FORKLARE HVORFOR KJERNETEAMET ER REPRESENTERT OPPDATERING PÅ P TEMA FORBEREDE AT HEISEN PRESENTERES AVTALE HVORDAN VI BRYTER UØNSKET U MØTEADFERD FORBEREDE HVORDAN VENNERS DELTAGELSE MELDES FRA TIL FORELDRENE

22 FLIPOVERMØTET MØTESTRUKTUR 4 20 DELTAGERE UNGDOMMENS TEMA NYTT MØTE M OM EI UKE BEREDSKAPSPLAN

23 MØTESTART VELKOMMEN HVEM ER VI? PRESENTASJON AV DELTAKERNE GJERNE ET NETTVERKSPØRSM RSMÅL VEKTLEGG MOTET TIL UNGDOMMEN GJØR R MELDINGSINNHOLDET KJENT FOR ALLE KONTAKTEN FLIPOVERTEAMET HAR HATT MED UNGDOMMEN FLIPOVER KONKRETE HANDLINGER PÅ P HVERT MØTEM MØTEADFERD LA FOLK SNAKKE UTEN AVBRYTELSER VENNENE HAR INFORMERT SINE FORESATTE PRESENTER FLIPOVERTEMAET og HEISEN INFORMER OM MØTESTRUKTUREN M PAUSE UNDERVEIS

24 FØRSTE DEL INNLEDNING / PRESENTASJON TANKER, FØLELSER F OG BETRAKTNINGER STARTER MED PRIVAT NETTVERK

25 ANDRE DEL LØSNINGER, HANDLINGER, TILTAK IDEDUGNAD PÅ P HVA SOM GAGNER MÅLOPPNM LOPPNÅELSE / TEMABEARBEIDING AVSLUTNING BEREDSKAP NESTE MØTETIDSPUNKT LAGUTTAK NYE DELTAGERE

26 Å slutte med rusinga Aggressiv mot oss og søsken Slått ned av en 18- åring i helga Drikker hver dag, sett han rusa 3 ganger i denne uka Sjølmedisinering Vi må ha en endring av rusbilde ( skolen) Urinprøver La onkel ta seg av han Oppsøke gammelgjengen Mekke moped sammen pappa Loggfør skoleoppmøte: kom kl..-/ gikk kl.. Legeundersøkelse Ikke låse seg inn på rommet sitt

27 VIDERE FLIPOVERMØTER EVALUERING AV TEMA / NYE TEMA ANERKJENNELSE FEIRE SEIRE / OPPLEVE MESTRING NYE DELTAGERE PÅ P LAGET MØTEFREKVENS TIDSPERSPEKTIV

28 HI-FI FLIPOVER MOBILISERING AV PRIVAT OG OFFENTLIG NETTVERK FOKUSPERSONENS REFORMULERING AV BEKYMRINGSBILDET KONKRETE OG MÅLBARE M HANDLINGER

29 10 Prinsipper (wraparound services) 1. Egen stemme 2. Et lagspill 3. Støttespillere 4. Samarbeid 5. Nærmiljø 6. Familiekultur 7. Sterke sider 8. Individuelt 9. Gi aldri opp 10. Resultatorientert.

30 Helt til slutt. Økonomi Forankring Veiledning Saksforløp

31 GRUNNREGLER FOR PRAKSIS: - Engasjement - Engasjement - Engasjement

32

33 LIVSOMRÅDER SOM KARTLEGGES VED FLIPOVERINTERVENERING BOSTED: HVOR/HVORDAN/I LAG MED HVEM DAGTILBUD: SKOLE/JOBB ØKONOMI: INNTEKT/LOMMEPENGER MAT/KLÆR HELSE FØLELSESMESSIGE/ATFERDSMESSIGE HVA UTLØSER UØNSKA ATFERD? HVORDAN BØR MAN MØTE UØNSKA ATFERD? JURIDISK POLITIKONTAKT/KRIMINELLE FORHOLD STATUS HOS PÅTALEMYNDIGHET FRITID/AKTIVITER/VENNER: HVA/HVOR/HVEM SIKKERHET: OVERFOR DE NÆRMESTE/EGENOMSORG

34 HEISEN NETTVERKSKART LIVSOMRÅDER EN VANLIG DAG

35 POINT OF VIEW Hva er funksjonell hjelp? TENK et år fram i tid og du har fått hjelp! Hvordan er livet ditt? Hvem bisto/ hjalp deg? Hva er du selv stolt av? Hva reduserte negativ utvikling Hva har det offentlige gjort for å støtte deg?

36 TIPS FOR Å KOMME I GANG SIKRE FORANKRING I EGEN ORGANISASJON INFORMER OG INVOLVER SAMARBEIDSPARTNERE SÅ TIDLIG SOM MULIG EN MYNDIGGJØRENDE PRAKSIS KREVER MYNDIGGJORTE SAKSBEHANDLERE LA 2 SAKSBEHANDLERE FÅ F SPESIELT ANSVAR FOR LEDELSE AV MØTENEM BEGYNN MED FÅ F SAKER (SETT AV TID TIL FORARBEID/ETTERARBEID OG REFLEKSJON BEGYNN MED EN SAK DERE TROR DERE KAN LYKKES MED GJERNE EN SAK HVOR DET ER MANGE SAMARBEIDSPARTNERE INVOLVERT

37 FLIPOVER I GRUPPER/SKOLEKLASSER UTVIKLE EN SAMHANDLING MELLOM UNGDOMMER, FORELDRE OG OFFENTLIGE ANSATTE EVT. ANDRE VIKTIGE PERSONER I NÆRMILJØET DET SKAL SKJE EN HANDLING SOM MAN ENES OM ETTER 1. MØTE TILTAK: OFFENTLIG ELLER PRIVAT ARBEIDSGRUPPE SOM JOBBER VIDERE PÅ VEGNE AV/MED MANDAT MØTER SOM EVALUERER DET SOM ER BLITT GJORT KONKRETE TRENINGSOMRÅDER VOKSENHANDLINGER DET OFFENTLIGES MEDVIRKNING

38 FLIPOVER I GRUPPE - MØTESTRUKTUR BEKYMRINGENE LISTES OPP PÅ FLIP PRØV Å FINNE FELLESBEGREP: HÆRVERK RUS TILSTEDEVÆRELSE UNGDOMMENE (I SMÅGRUPPER) GIR SINE TILSVAR PÅ FLIP GIR SINE LØSNINGSFORSLAG FORELDRENE I GRUPPE GJØR DET SAMME HER SKJER DET NETTVERKSBYGGING/MOBILISERING TILLEGGSOPPGAVE FOR ALLE GRUPPER UNGDOMMENS OPPGAVE FORVENTNINGER TIL FORELDRENES HANDLINGER FORELDRENES OPPGAVE UNGDOMSFORELDREROLLEN VEIEN VIDERE ENES OM TRENINGSOMRÅDE ARBEIDSOPPGAVER FORDELES TRENINGSPERIODE HVEM SOM INVOLVERES?

39

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.3 2. Organisering av arbeidet s.4 3. Målsettinger s.4 4. Bakgrunnen for planen s.5 5. Ansvar og fakta s.7 6. Satsningsområder

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Se meg på skolen Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Til læreren Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer