Størrelse: px
Begynne med side:

Download "heidi.mork.lomell@phs.no"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE HEIDI MORK LOMELL NAVN Heidi Mork Lomell 1 FØDT 22. juli 1967 ADRESSE Politihøgskolen Privat: P.b. 5027, Majorstuen Bergkrystallen Oslo 1155 OSLO TELEFON (kontor) (privat) (mobil) E-POST HØYERE UTDANNING Doctor Rerum Politicarum (Dr. polit.) Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005 Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo, 1996 Candidata Rerum Politicarum (Cand.polit.) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 1993 Candidata Magisterii (Cand.mag.) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 1990 Examen Philosophicum (Ex.phil.) Universitetet i Oslo, 1986 ANSETTELSER Forsker, Politihøgskolen Forsker, Institutt for offentlig rett/institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Faglig rådgiver, NTNU Samfunnsforskning AS Forsker, Institutt for offentlig rett/senter for menneskerettigheter, UiO Faglig rådgiver, NTNU Samfunnsforskning AS Postdoktor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU/Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Universitetsstipendiat, Institutt for menneskerettigheter, UiO (Permisjon ) Vitenskapelig assistent, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Førstekonsulent, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Jeg endret navn 7. november 1997 fra Heidi Mork Andersen til Heidi Mork Lomell. På vitnemålene, publikasjonene og attestene før denne dato står det Heidi Mork Andersen.

2 2 Prosjektleder, Institutt for menneskerettigheter, UiO Vitenskapelig assistent, Institutt for kriminologi, UiO Høgskolelektor, Politihøgskolen (fødselspermisjon , permisjon ) Forskningsmidler, Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi/Institutt for kriminologi, UiO Brevskolelærer i kriminologi, Folkets brevskole, senere Institutt for kriminologi , Prosjektstipend, Bokfondet/Institutt for kriminologi, UiO Vitenskapelig assistent, Institutt for kriminologi, UiO Lesesalinspektør, Det juridiske fakultetsbibliotek/institutt for kriminologi, UiO EKSTERNFINANSIERTE PROSJEKTER Fra spor til dom. En evaluering av DNA-reformen. Forskningsprosjekt finansiert av Politidirektoratet. Varighet: Qualitative measurement of attitudes of citizens towards smart surveillance and privacy Delprosjekt/Work package 10 og Sociology of Surveillance Delprosjekt/Work package 11 i Scalable Measures for Automated Recognition Technologies (SMART), finansiert av EUs 7. rammeprogram Collaborative project. Prosjektleder for Norge: Dag Wiese Schartum. Varighet: Living in Surveillance Societies (LiSS). COST Action IS0807, finansiert av European Cooperation in Science and Technology. Nestleder. Varighet: Human Rights Discourses in Contemporary Justice and Security Policies. Forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds program Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK). Prosjektleder: Heidi Mork Lomell. Varighet: Losing a discourse of justice? Delprosjekt i Justice in the Risk Society, finansiert av Norges forskningsråds program Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK). Prosjektleder: Professor Ragnhild Hennum, UiO. Varighet: Styringsidealer og statistikkpraksiser i politiet. Delprosjekt i For Whom the Bell Curves: A field-comparative study of the production and usage of statistics in an individualist era, finansiert av Norges forskningsråds Store forskerinitierte prosjekter (STORFORSK). Prosjektleder: Professor Ann Rudinow Sætnan, NTNU. Varighet Videoovervåking av det offentlige rom. Personlig doktorgradsstipend finansiert av Universitetet i Oslo. Fra 2003 delprosjekt i Crime Control and Technological Culture, finansiert av Norges forskningsråds program Kommunikasjon, IKT og Medier (KIM). Prosjektleder: Førsteamanuensis Katja Franko Aas, UiO. Varighet: CCTV systems - their structure and practices. Delprosjekt/Work package 4 i Urban Eye - On the Threshold to Urban Panopticon? Analysing the Employment of CCTV in European Cities and Assessing its Social and Political Impacts, finansiert av Fifth Framework Programme of The European Commission; Improving the Socio- Economic Knowledge Base. Prosjektleder for Skandinavia: Professor Ann Rudinow Sætnan, NTNU. Varighet:

3 3 Forskning om menneskerettigheter i Norge. En tilstandsrapport om forskning om menneskerettigheter i Norge med vurdering av forskningsbehov, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet utført av en arbeidsgruppe bestående av Heidi Mork Lomell (leder), Jørgen Aall, Bjørn Hvinden og Berit Grøholt. Varighet: Et komparativt studium av desentraliserte politiordninger i nordiske storbyer. Finansiert av Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Varighet: Holmlia politipost i Oslo - et nærpolitieksperiment. Finansiert av Bokfondet, Institutt for Kriminologi, Universtitetet i Oslo. Varighet: PUBLIKASJONER: Bøker Crime Control and Human Rights Discourses. London: Palgrave Macmillan (kommer 2012) Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2007 Antologier The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Red. Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell. London: Routledge/Cavendish (2009) Bokkapitler Punishing the Uncommitted Crime: Prevention, Pre-emption, Precaution and the Transformation of Criminal Law I: Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Red. Synnøve Ugelvik & Barbara Hudson. London: Routledge (kommer 2012) Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett.. I: Men er det rett? Politiet og menneskerettighetene Red. Tor-Geir Myhrer & Marit Egge. Oslo: Politihøgskolen (kommer 2011) Byens voktere før og nå I: Kriminologiske byvandringer. Red. Per Jørgen Ystehede og Turid Eikvam. Oslo: NOVUS forlag (kommer 2011) Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen? I: Brottsoffret och kriminalpolitiken. Red. Claes Lernestedt & Henrik Tham. Stockholm: Nordstedts Juridik (2011) Introduction: By the very act of counting: The Mutual Construction of Statistics and Society (Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer). I: The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in Oslo police annual reports I: The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Videoovervåking myter og realiteter I: Overvåking i en rettsstat. Red. Dag Wiese Schartum. Bergen: Fagbokforlaget (2010) The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance. Kap. 5 i International Handbook of criminology. Red. Shlomo G. Shoham, Paul Knepper og Martin Kett. New York: Taylor & Francis group (2010) Overbevisende tall (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell). I: Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60- årsdag. Red. Jon Hovland og Gunhild Tøndel. Trondheim: Sosiologisk forlag (2009)

4 4 Introduction: Technologies of (In)Security (Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell) I: Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Red. Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell. London: Routledge/Cavendish (2009) Videoovervåking ulike logikker mellom private og politiet. I: Polisiær virksomhet: Hva er det hvem gjør det? Red. Helene Oppen Gundhus, Paul Larsson & Tor-Geir Myhrer. Oslo: Politihøgskolen, (PHS Forskning 2007:7) Å se og bli sett. Kommunikative aspekter ved videoovervåking (Heidi Mork Lomell, Johanne Yttri Dahl og Ann Rudinow Sætnan). I: Kommunikasjonssamfunnet? Red. Nora Levold og Hendrik Spilker. Oslo: Universitetsforlaget, 2007 Rettsstatsprinsipper i overvåkingssamfunnet. I: Norsk kriminologi 50 år. Red. Liv Finstad. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, 2006 (Bokserien 1/2006) Byens enøyde voktere. I: Den trygge byen. Red. Tina Skouen. Oslo: Norsk Form, "Hva driver kontrollen videre? Brave new World av Aldous Huxley" I: Andre Bøker. Red. Hedda Giertsen og Kjersti Ericsson. Oslo: Institutt for kriminologi, (KS-serien 2/94) Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering Tallenes tale: Bruk av statistikk i kriminalpolitiske beslutningsprosesser (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) I: Sosiologi i dag Vol. 39, nr. 3(2009) "- Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen?" I: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. Vol. 24, nr. 1, s (2006) Kriminalpolitikkens rekkevidde i det offentlige rom I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, vol. 93, nr. 3, s (2006) Videoovervåking og menneskerettigheter I: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. Vol. 23, nr. 1, s (2005) Targeting the Unwanted. Video Surveillance and Categorical Exclusion in Oslo. I: Surveillance & Society. Vol. 2, nr. 2/3, s (2004) Controlling CCTV in Public Spaces. Is Privacy the (Only) Issue? (Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Carsten Wiecek) I: Surveillance & Society. Vol. 2, Issue 2/3, s (2004) Smil! Området er fjernsynsovervåket. I: Materialisten. Vol. 27, nr. 1/2, s (2000) Artikler i andre tidsskrift Folk vi kunne vært foruten. Politikere og narkomane uønsket. I: Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, 5/2000, s Forsknings- og konferanserapporter Den övervakande blicken trygghet eller fara? I: Trygghetens dilemma: Tillit-riskersäkerhet. Göteborg: Forsa-symposium, 2006, s Views from under surveillance. Public opinion in a closely watched area in Oslo. (Ann Rudinow Sætnan, Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) UrbanEye Working Paper No "Flexible technology, structured practices: Surveillance operations in 14 Norwegian and Danish organisations." (Heidi Mork Lomell, Ann Rudinow Sætnan og Carsten Wiecek) UrbanEye Working Paper No Forskning om menneskerettigheter i Norge. En tilstandsrapport med vurdering av forskningsbehov. (Heidi Mork Lomell, Jørgen Aall, Bjørn Hvinden og Berit Grøholt). Oslo: Norges Forskningsråd, 1999.

5 5 "Et komparativt studium av desentraliserte politiordninger i nordiske storbyer." Rapport, Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1997 Nærpolitimodellen i historisk og internasjonalt perspektiv. I: Nærpolitiet. Rapport fra NSfKs kontaktseminar Oslo, Norge. Reykjavik: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi, 1996, s Holmlia politipost i Oslo en virkeliggjøring av nærpolititanken? I: Rapport fra 36. forskerseminar Halvorsbøle, Norge. Oslo: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi, 1994, s Holmlia politipost i Oslo - et "nærpoliti"-eksperiment. Oslo : Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo, (Stensilserie nr. 76) Bokanmeldelser og kronikker Why Not Torture Terrorists? Moral, Practical, and Legal Aspects of the Ticking Bomb Justification for Torture Bokanmeldelse, Nordic Journal of Human Rights, vol. 28, nr. 2, 2010, s Trygghet som et offentlig gode (Katja Franko Aas og Heidi Mork Lomell) Kronikk i Aftenposten Aften, Urealistiske forventninger til utvidet DNA-register (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) Kronikk i Adresseavisen, Kvinder på randen Bokanmeldelse, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2000, s Storebror anno Kronikk i Aftenposten, morgenutgave, "Norsk kronikk". I Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, The Irish Terrorism Experience Bokanmeldelse, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Women, Crime and Criminal Justice Bokanmeldelse, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, 1992, s EDITORSHIPS Editorial Board, Surveillance & Society ( ) Editorial Board, Crime Media Culture ( ) Editorial Board, Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention ( ) REFEREE Retfærd Nordic Journal of Human Rights Surveillance & Society Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention BEDØMMELSER Bedømmelse, Førsteamanuensis i sosiologi, Politihøgskolen avd. Kongsvinger ref. 2011/ (2011) Bedømmelse, Førsteamanuensis i sosiologi, Politihøgksolen avd. Stavern (2010) Sakkunning, Universitetslektor i sociologi, Göteborgs Universitet. ref. E /08 (2008) Bedømmelse, Stipendiatstilling i rettsvitenskap, UiO. ref.07/9627 (2007)

6 6 Bedømmelse, Forskerstilling, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO. ref.05/9774 (2006) AKADEMISKE VERV OG MEDLEMSSKAP Leder, forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, JurFak, UiO ( ) Nestleder (Vice chair), COST Action IS0807: Living in Surveillance Societies (LiSS). (COST: European Cooperation in Science and Technology) ( ) Medlem, Senter for rettsinformatikk, JurFak, UiO (2007-) Styremedlem (Board member), Surveillance Studies Network ( ) Midlertidig ansattes representant, Bestyrergruppen, IKRS, UiO ( ) Styrerepresentant (vara), Senter for menneskerettigheter, UiO. ( ) Medlem, Fagutvalget for forskning, Det kriminalitetsforebyggende råd, Justisdepartementet ( ) Medlem, Tverrfaglig utvalg, Politihøgskolen ( ) Medlem, Pensumrevisjonskomité, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo (1992) PEDAGOGISKE KVALIFIKASJONER OG PRAKSIS Kvalifikasjoner Praktisk-pedagogisk utdanning (20 vekttall), ILS, UiO, Dagsseminar om forskningsveiledning, JurFak, UiO, Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid Evaluering av emnene KRIM4003 Kriminologisk teori, JUR5100 Kriminologi og JUR5101 Criminology, IKRS, vår Koordinator for studiereformen, IKRS 2002 (koordinering av instituttets omlegging av studiene til bachelor-, master og phd-grad. Uvikling av ny mastergrad i rettssosiologi) Fagansvarlig kriminologi/kriminalkunnskap Politihøgskolen, ansvar undervisningsplanlegging og revidering av fagplaner, Undervisningsansvar Emneansvar, Prosjekt- og metodeseminar (KRIM4002), IKRS, høst 2009 Emneansvar, Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (KRIM4001), IKRS, høst 2009 Emneansvar, Kriminologisk teori (KRIM4003), IKRS, vår 2009 Emneansvar, Sosial kontroll og kontrollformer (KRIM1002), IKRS, vår 2006 Fagansvar, Kriminologi/kriminalkunnskap, Politihøgskolen, Undervisningserfaring Forelesninger i kriminologi (alle nivåer), IKRS (1993-d.d.) Undervisning i kriminologi/kriminalkunnskap, sosiologi og psykologi, Politihøgskolen ( ) Forelesninger på Politihøgskolens etter-/videreutdanning, masterutdanning og bachelorutdanning (2005-d.d.) Forelesninger på diplomutdannelsen i kriminologi ved Københavns universitet (2005, 2008, 2010) Forelesning på doktorandkursen i Polisvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö (2011) Forelesninger på masterutdannelsen i kriminologi ved Stockholms universitet (2007, 2009) Forelesning på masterutdannelsen i familieterapi og systemisk praksis, Diakonhjemmet (2006) Forelesning på masterutdannelsen i landskapsarkitektur, Arkitekthøgskolen (2006)

7 7 Forelesninger i kriminologi grunnfag, Folkeuniversitetet, Sandnes (1994, 1996) Seminarleder, kriminologi grunnfag, IKRS (1991, 1992, 1994, 1998, 1999) Veiledningserfaring Masterstudenter i kriminologi (IKRS), rettsvitenskap (JurFak), sosiologi (SV) samt politivitenskap, (Politihøgskolen). Mellomfagsstudenter i kriminologi (1998) Sensorerfaring Sensor for godkjenning av essay på PhD-kurs, Det juridiske fakultet (2009 og 2010) Sensor i kriminologi og rettssosiologi, alle nivåer, IKRS (1993-) Sensor på masteremner og masteroppgaver, politivitenskap, Politihøgskolen (2006-) Sensor på masteroppgaver, rettsvitenskap, Det juridiske fakultet (2007-) Sensor på masteroppgave, sosiologi, NTNU (2006) Sensor på eksamen i kriminologi, bachelorutdannelsen, Politihøgskolen ( ) SEMINAR- OG KONFERANSELEDELSE Social Control and the Rule of Law: Emerging Trends and Dilemmas (Ansvarlig), JurFak New Landscapes of Justice and Security (Ansvarlig), JurFak, 15. og 16. juni 2010 Societal Risk in a Legal Perspective (Ansvarlig), JurFak, 15. og 16. juni 2009 Lesegruppe rettssikkerhet (Ansvarlig), forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, vår 2009 Bilder og makt (Medarrangør), IKRS, 18. september 2008 Technologies of (In)Security (Medarrangør), JurFak, 19. og 20. april 2007 Fagmøter (Ansvarlig), IKRS, vår og høst 2007 Heldagsseminar for ansatte (Leder), IKRS, 4. april Kontrollteori etter Foucault (Medarrangør), vår 1999 Politisosiologiens klassikere (Medarrangør), IKRS, høst 1995 Kriminalpolitisk seminar (Leder), JurFak, 1993/1994, 1998, 2011 KURS OG UTVIKLINGSTILTAK Forskningslederprogrammet Et intensivt utviklingsprogram for forskningledere, med fokus på ledelse av forskningsgrupper, lederutfordringer i relasjon til forskningens rammevilkår og fremtidens forskningssystem samt personlig lederskap og lederutvikling. Arrangør: Universitetet i Oslo. Informasjonsavdelingens mediekurs. Kurs som fokuserte på praktisk trening i møte mellom forsker og journalist. Arrangør: Informasjonsavdelingen, UiO Word 2002 Smart og avansert. Kurs for brukere som arbeider med store dokumenter. Arrangør: Bouvet/UiO Writing and Publishing the Academic Article. Skriveworkshop med Wendy Belcher, UCLA, USA, Arrangør: Senter for menneskerettigheter, UiO. MS PowerPoint 2000 grunnkurs. Arrangør: ajourit/uio Building up writing skills in English. Kurs som fokuserte på å skrive akademisk engelsk. Arrangør: Norwegian Ex-volunteer association/uio

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 1 Forord Politihøgskolens hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling (Strategisk plan 2007 2012). Siden 2005 har høgskolen årlig lagt frem en kvalitetsrapport

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen

Forskningen ved Politihøgskolen Forskningen ved Politihøgskolen 2011 Forskningen ved Politihøgskolen 2011 Forord Denne andre forskningsmeldingen viser forskningsproduksjon og forskningsformidling ved Politihøgskolen i 2011. Med fjorårets

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Curriculum Vitae. Navn: Jørgen Lorentzen, f. 041156. Direktør Stiftelsen Hedda. Telefon: 46423318. jl@heddafound.no. Utdanning

Curriculum Vitae. Navn: Jørgen Lorentzen, f. 041156. Direktør Stiftelsen Hedda. Telefon: 46423318. jl@heddafound.no. Utdanning Curriculum Vitae Navn: Jørgen Lorentzen, f. 041156 Stilling: Telefon: 46423318 epost: Utdanning Direktør Stiftelsen Hedda jl@heddafound.no 1975 76: Ett årig agronomutdannelse ved Vestfold Landbruksskole.

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen

Forskningen ved Politihøgskolen Forskningen ved Politihøgskolen 2014 Politihøgskolen, Oslo 2014 Sats og layout: Eileen Schreiner Berglie, PHS Trykk: www.wj.no Forskningen ved Politihøgskolen 2014 Politiforskning Forskningskonferansen

Detaljer

KIFO Centre for Church Research

KIFO Centre for Church Research Godkjent av KIFOs styre, 16. februar 2009, KIFOstyre sak 3/09 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no: 3000

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 ÅRSMELDING 2009 Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

IMK FORSKNING IMK RESEARCH

IMK FORSKNING IMK RESEARCH U n i v e r s i t e t e t i O s l o I n s t i t u t t f o r m e d i e r o g k o m m u n i k a s j o n U n i v e r s i t y o f O s l o D e p a r t m e n t o f M e d i a a n d C o m m u n i c a t i o n 2002

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold Årsrapport 2008 Forord... 4 1. Organisasjon... 5 1.1 Sekretariat...5 1.2 Samarbeidsrådets sammensetning og oppgaver...5 1.3.

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer