Størrelse: px
Begynne med side:

Download "heidi.mork.lomell@phs.no"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE HEIDI MORK LOMELL NAVN Heidi Mork Lomell 1 FØDT 22. juli 1967 ADRESSE Politihøgskolen Privat: P.b. 5027, Majorstuen Bergkrystallen Oslo 1155 OSLO TELEFON (kontor) (privat) (mobil) E-POST HØYERE UTDANNING Doctor Rerum Politicarum (Dr. polit.) Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005 Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo, 1996 Candidata Rerum Politicarum (Cand.polit.) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 1993 Candidata Magisterii (Cand.mag.) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 1990 Examen Philosophicum (Ex.phil.) Universitetet i Oslo, 1986 ANSETTELSER Forsker, Politihøgskolen Forsker, Institutt for offentlig rett/institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Faglig rådgiver, NTNU Samfunnsforskning AS Forsker, Institutt for offentlig rett/senter for menneskerettigheter, UiO Faglig rådgiver, NTNU Samfunnsforskning AS Postdoktor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU/Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Universitetsstipendiat, Institutt for menneskerettigheter, UiO (Permisjon ) Vitenskapelig assistent, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Førstekonsulent, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Jeg endret navn 7. november 1997 fra Heidi Mork Andersen til Heidi Mork Lomell. På vitnemålene, publikasjonene og attestene før denne dato står det Heidi Mork Andersen.

2 2 Prosjektleder, Institutt for menneskerettigheter, UiO Vitenskapelig assistent, Institutt for kriminologi, UiO Høgskolelektor, Politihøgskolen (fødselspermisjon , permisjon ) Forskningsmidler, Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi/Institutt for kriminologi, UiO Brevskolelærer i kriminologi, Folkets brevskole, senere Institutt for kriminologi , Prosjektstipend, Bokfondet/Institutt for kriminologi, UiO Vitenskapelig assistent, Institutt for kriminologi, UiO Lesesalinspektør, Det juridiske fakultetsbibliotek/institutt for kriminologi, UiO EKSTERNFINANSIERTE PROSJEKTER Fra spor til dom. En evaluering av DNA-reformen. Forskningsprosjekt finansiert av Politidirektoratet. Varighet: Qualitative measurement of attitudes of citizens towards smart surveillance and privacy Delprosjekt/Work package 10 og Sociology of Surveillance Delprosjekt/Work package 11 i Scalable Measures for Automated Recognition Technologies (SMART), finansiert av EUs 7. rammeprogram Collaborative project. Prosjektleder for Norge: Dag Wiese Schartum. Varighet: Living in Surveillance Societies (LiSS). COST Action IS0807, finansiert av European Cooperation in Science and Technology. Nestleder. Varighet: Human Rights Discourses in Contemporary Justice and Security Policies. Forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds program Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK). Prosjektleder: Heidi Mork Lomell. Varighet: Losing a discourse of justice? Delprosjekt i Justice in the Risk Society, finansiert av Norges forskningsråds program Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK). Prosjektleder: Professor Ragnhild Hennum, UiO. Varighet: Styringsidealer og statistikkpraksiser i politiet. Delprosjekt i For Whom the Bell Curves: A field-comparative study of the production and usage of statistics in an individualist era, finansiert av Norges forskningsråds Store forskerinitierte prosjekter (STORFORSK). Prosjektleder: Professor Ann Rudinow Sætnan, NTNU. Varighet Videoovervåking av det offentlige rom. Personlig doktorgradsstipend finansiert av Universitetet i Oslo. Fra 2003 delprosjekt i Crime Control and Technological Culture, finansiert av Norges forskningsråds program Kommunikasjon, IKT og Medier (KIM). Prosjektleder: Førsteamanuensis Katja Franko Aas, UiO. Varighet: CCTV systems - their structure and practices. Delprosjekt/Work package 4 i Urban Eye - On the Threshold to Urban Panopticon? Analysing the Employment of CCTV in European Cities and Assessing its Social and Political Impacts, finansiert av Fifth Framework Programme of The European Commission; Improving the Socio- Economic Knowledge Base. Prosjektleder for Skandinavia: Professor Ann Rudinow Sætnan, NTNU. Varighet:

3 3 Forskning om menneskerettigheter i Norge. En tilstandsrapport om forskning om menneskerettigheter i Norge med vurdering av forskningsbehov, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet utført av en arbeidsgruppe bestående av Heidi Mork Lomell (leder), Jørgen Aall, Bjørn Hvinden og Berit Grøholt. Varighet: Et komparativt studium av desentraliserte politiordninger i nordiske storbyer. Finansiert av Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Varighet: Holmlia politipost i Oslo - et nærpolitieksperiment. Finansiert av Bokfondet, Institutt for Kriminologi, Universtitetet i Oslo. Varighet: PUBLIKASJONER: Bøker Crime Control and Human Rights Discourses. London: Palgrave Macmillan (kommer 2012) Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2007 Antologier The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Red. Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell. London: Routledge/Cavendish (2009) Bokkapitler Punishing the Uncommitted Crime: Prevention, Pre-emption, Precaution and the Transformation of Criminal Law I: Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Red. Synnøve Ugelvik & Barbara Hudson. London: Routledge (kommer 2012) Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett.. I: Men er det rett? Politiet og menneskerettighetene Red. Tor-Geir Myhrer & Marit Egge. Oslo: Politihøgskolen (kommer 2011) Byens voktere før og nå I: Kriminologiske byvandringer. Red. Per Jørgen Ystehede og Turid Eikvam. Oslo: NOVUS forlag (kommer 2011) Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen? I: Brottsoffret och kriminalpolitiken. Red. Claes Lernestedt & Henrik Tham. Stockholm: Nordstedts Juridik (2011) Introduction: By the very act of counting: The Mutual Construction of Statistics and Society (Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer). I: The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in Oslo police annual reports I: The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Videoovervåking myter og realiteter I: Overvåking i en rettsstat. Red. Dag Wiese Schartum. Bergen: Fagbokforlaget (2010) The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance. Kap. 5 i International Handbook of criminology. Red. Shlomo G. Shoham, Paul Knepper og Martin Kett. New York: Taylor & Francis group (2010) Overbevisende tall (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell). I: Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60- årsdag. Red. Jon Hovland og Gunhild Tøndel. Trondheim: Sosiologisk forlag (2009)

4 4 Introduction: Technologies of (In)Security (Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell) I: Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Red. Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell. London: Routledge/Cavendish (2009) Videoovervåking ulike logikker mellom private og politiet. I: Polisiær virksomhet: Hva er det hvem gjør det? Red. Helene Oppen Gundhus, Paul Larsson & Tor-Geir Myhrer. Oslo: Politihøgskolen, (PHS Forskning 2007:7) Å se og bli sett. Kommunikative aspekter ved videoovervåking (Heidi Mork Lomell, Johanne Yttri Dahl og Ann Rudinow Sætnan). I: Kommunikasjonssamfunnet? Red. Nora Levold og Hendrik Spilker. Oslo: Universitetsforlaget, 2007 Rettsstatsprinsipper i overvåkingssamfunnet. I: Norsk kriminologi 50 år. Red. Liv Finstad. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, 2006 (Bokserien 1/2006) Byens enøyde voktere. I: Den trygge byen. Red. Tina Skouen. Oslo: Norsk Form, "Hva driver kontrollen videre? Brave new World av Aldous Huxley" I: Andre Bøker. Red. Hedda Giertsen og Kjersti Ericsson. Oslo: Institutt for kriminologi, (KS-serien 2/94) Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering Tallenes tale: Bruk av statistikk i kriminalpolitiske beslutningsprosesser (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) I: Sosiologi i dag Vol. 39, nr. 3(2009) "- Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen?" I: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. Vol. 24, nr. 1, s (2006) Kriminalpolitikkens rekkevidde i det offentlige rom I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, vol. 93, nr. 3, s (2006) Videoovervåking og menneskerettigheter I: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. Vol. 23, nr. 1, s (2005) Targeting the Unwanted. Video Surveillance and Categorical Exclusion in Oslo. I: Surveillance & Society. Vol. 2, nr. 2/3, s (2004) Controlling CCTV in Public Spaces. Is Privacy the (Only) Issue? (Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Carsten Wiecek) I: Surveillance & Society. Vol. 2, Issue 2/3, s (2004) Smil! Området er fjernsynsovervåket. I: Materialisten. Vol. 27, nr. 1/2, s (2000) Artikler i andre tidsskrift Folk vi kunne vært foruten. Politikere og narkomane uønsket. I: Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, 5/2000, s Forsknings- og konferanserapporter Den övervakande blicken trygghet eller fara? I: Trygghetens dilemma: Tillit-riskersäkerhet. Göteborg: Forsa-symposium, 2006, s Views from under surveillance. Public opinion in a closely watched area in Oslo. (Ann Rudinow Sætnan, Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) UrbanEye Working Paper No "Flexible technology, structured practices: Surveillance operations in 14 Norwegian and Danish organisations." (Heidi Mork Lomell, Ann Rudinow Sætnan og Carsten Wiecek) UrbanEye Working Paper No Forskning om menneskerettigheter i Norge. En tilstandsrapport med vurdering av forskningsbehov. (Heidi Mork Lomell, Jørgen Aall, Bjørn Hvinden og Berit Grøholt). Oslo: Norges Forskningsråd, 1999.

5 5 "Et komparativt studium av desentraliserte politiordninger i nordiske storbyer." Rapport, Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1997 Nærpolitimodellen i historisk og internasjonalt perspektiv. I: Nærpolitiet. Rapport fra NSfKs kontaktseminar Oslo, Norge. Reykjavik: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi, 1996, s Holmlia politipost i Oslo en virkeliggjøring av nærpolititanken? I: Rapport fra 36. forskerseminar Halvorsbøle, Norge. Oslo: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi, 1994, s Holmlia politipost i Oslo - et "nærpoliti"-eksperiment. Oslo : Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo, (Stensilserie nr. 76) Bokanmeldelser og kronikker Why Not Torture Terrorists? Moral, Practical, and Legal Aspects of the Ticking Bomb Justification for Torture Bokanmeldelse, Nordic Journal of Human Rights, vol. 28, nr. 2, 2010, s Trygghet som et offentlig gode (Katja Franko Aas og Heidi Mork Lomell) Kronikk i Aftenposten Aften, Urealistiske forventninger til utvidet DNA-register (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) Kronikk i Adresseavisen, Kvinder på randen Bokanmeldelse, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2000, s Storebror anno Kronikk i Aftenposten, morgenutgave, "Norsk kronikk". I Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, The Irish Terrorism Experience Bokanmeldelse, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Women, Crime and Criminal Justice Bokanmeldelse, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, 1992, s EDITORSHIPS Editorial Board, Surveillance & Society ( ) Editorial Board, Crime Media Culture ( ) Editorial Board, Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention ( ) REFEREE Retfærd Nordic Journal of Human Rights Surveillance & Society Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention BEDØMMELSER Bedømmelse, Førsteamanuensis i sosiologi, Politihøgskolen avd. Kongsvinger ref. 2011/ (2011) Bedømmelse, Førsteamanuensis i sosiologi, Politihøgksolen avd. Stavern (2010) Sakkunning, Universitetslektor i sociologi, Göteborgs Universitet. ref. E /08 (2008) Bedømmelse, Stipendiatstilling i rettsvitenskap, UiO. ref.07/9627 (2007)

6 6 Bedømmelse, Forskerstilling, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO. ref.05/9774 (2006) AKADEMISKE VERV OG MEDLEMSSKAP Leder, forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, JurFak, UiO ( ) Nestleder (Vice chair), COST Action IS0807: Living in Surveillance Societies (LiSS). (COST: European Cooperation in Science and Technology) ( ) Medlem, Senter for rettsinformatikk, JurFak, UiO (2007-) Styremedlem (Board member), Surveillance Studies Network ( ) Midlertidig ansattes representant, Bestyrergruppen, IKRS, UiO ( ) Styrerepresentant (vara), Senter for menneskerettigheter, UiO. ( ) Medlem, Fagutvalget for forskning, Det kriminalitetsforebyggende råd, Justisdepartementet ( ) Medlem, Tverrfaglig utvalg, Politihøgskolen ( ) Medlem, Pensumrevisjonskomité, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo (1992) PEDAGOGISKE KVALIFIKASJONER OG PRAKSIS Kvalifikasjoner Praktisk-pedagogisk utdanning (20 vekttall), ILS, UiO, Dagsseminar om forskningsveiledning, JurFak, UiO, Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid Evaluering av emnene KRIM4003 Kriminologisk teori, JUR5100 Kriminologi og JUR5101 Criminology, IKRS, vår Koordinator for studiereformen, IKRS 2002 (koordinering av instituttets omlegging av studiene til bachelor-, master og phd-grad. Uvikling av ny mastergrad i rettssosiologi) Fagansvarlig kriminologi/kriminalkunnskap Politihøgskolen, ansvar undervisningsplanlegging og revidering av fagplaner, Undervisningsansvar Emneansvar, Prosjekt- og metodeseminar (KRIM4002), IKRS, høst 2009 Emneansvar, Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (KRIM4001), IKRS, høst 2009 Emneansvar, Kriminologisk teori (KRIM4003), IKRS, vår 2009 Emneansvar, Sosial kontroll og kontrollformer (KRIM1002), IKRS, vår 2006 Fagansvar, Kriminologi/kriminalkunnskap, Politihøgskolen, Undervisningserfaring Forelesninger i kriminologi (alle nivåer), IKRS (1993-d.d.) Undervisning i kriminologi/kriminalkunnskap, sosiologi og psykologi, Politihøgskolen ( ) Forelesninger på Politihøgskolens etter-/videreutdanning, masterutdanning og bachelorutdanning (2005-d.d.) Forelesninger på diplomutdannelsen i kriminologi ved Københavns universitet (2005, 2008, 2010) Forelesning på doktorandkursen i Polisvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö (2011) Forelesninger på masterutdannelsen i kriminologi ved Stockholms universitet (2007, 2009) Forelesning på masterutdannelsen i familieterapi og systemisk praksis, Diakonhjemmet (2006) Forelesning på masterutdannelsen i landskapsarkitektur, Arkitekthøgskolen (2006)

7 7 Forelesninger i kriminologi grunnfag, Folkeuniversitetet, Sandnes (1994, 1996) Seminarleder, kriminologi grunnfag, IKRS (1991, 1992, 1994, 1998, 1999) Veiledningserfaring Masterstudenter i kriminologi (IKRS), rettsvitenskap (JurFak), sosiologi (SV) samt politivitenskap, (Politihøgskolen). Mellomfagsstudenter i kriminologi (1998) Sensorerfaring Sensor for godkjenning av essay på PhD-kurs, Det juridiske fakultet (2009 og 2010) Sensor i kriminologi og rettssosiologi, alle nivåer, IKRS (1993-) Sensor på masteremner og masteroppgaver, politivitenskap, Politihøgskolen (2006-) Sensor på masteroppgaver, rettsvitenskap, Det juridiske fakultet (2007-) Sensor på masteroppgave, sosiologi, NTNU (2006) Sensor på eksamen i kriminologi, bachelorutdannelsen, Politihøgskolen ( ) SEMINAR- OG KONFERANSELEDELSE Social Control and the Rule of Law: Emerging Trends and Dilemmas (Ansvarlig), JurFak New Landscapes of Justice and Security (Ansvarlig), JurFak, 15. og 16. juni 2010 Societal Risk in a Legal Perspective (Ansvarlig), JurFak, 15. og 16. juni 2009 Lesegruppe rettssikkerhet (Ansvarlig), forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, vår 2009 Bilder og makt (Medarrangør), IKRS, 18. september 2008 Technologies of (In)Security (Medarrangør), JurFak, 19. og 20. april 2007 Fagmøter (Ansvarlig), IKRS, vår og høst 2007 Heldagsseminar for ansatte (Leder), IKRS, 4. april Kontrollteori etter Foucault (Medarrangør), vår 1999 Politisosiologiens klassikere (Medarrangør), IKRS, høst 1995 Kriminalpolitisk seminar (Leder), JurFak, 1993/1994, 1998, 2011 KURS OG UTVIKLINGSTILTAK Forskningslederprogrammet Et intensivt utviklingsprogram for forskningledere, med fokus på ledelse av forskningsgrupper, lederutfordringer i relasjon til forskningens rammevilkår og fremtidens forskningssystem samt personlig lederskap og lederutvikling. Arrangør: Universitetet i Oslo. Informasjonsavdelingens mediekurs. Kurs som fokuserte på praktisk trening i møte mellom forsker og journalist. Arrangør: Informasjonsavdelingen, UiO Word 2002 Smart og avansert. Kurs for brukere som arbeider med store dokumenter. Arrangør: Bouvet/UiO Writing and Publishing the Academic Article. Skriveworkshop med Wendy Belcher, UCLA, USA, Arrangør: Senter for menneskerettigheter, UiO. MS PowerPoint 2000 grunnkurs. Arrangør: ajourit/uio Building up writing skills in English. Kurs som fokuserte på å skrive akademisk engelsk. Arrangør: Norwegian Ex-volunteer association/uio

Studieutvalget - Møtereferat

Studieutvalget - Møtereferat Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: 16.11.2011 kl. 12.15-14.30 Møteleder/referent: Kristin Solberg / Kjersti Dahle Til stede: Kristin Solberg, Ingvild Jakobsen, Irene Dahl (vara), Stine Hagavei, Vegard

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring Vitenskapelige publikasjoner (NVI-kategorier)

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring Vitenskapelige publikasjoner (NVI-kategorier) CURRICULUM VITAE Thomas Ugelvik (født Thomas Wistner Strand) Post doktor Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) Universitetet i Oslo Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo +47 22 85 02 18

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring Vitenskapelige publikasjoner (NVI)

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring Vitenskapelige publikasjoner (NVI) CURRICULUM VITAE Thomas Ugelvik (født Thomas Wistner Strand) Post doktor Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) Universitetet i Oslo Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo +47 22 85 02 18

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

VIDEREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE

VIDEREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE 5 +15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25.april 2012 1. Innledning Det stilles nye krav til de offentlige virksomheter når det gjelder deres evne til

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Paul Larsson Växjö februar 2014

Paul Larsson Växjö februar 2014 Paul Larsson Växjö februar 2014 Begrepsforvirring politistudier, politiforskning, politivitenskap, studies in policing, police science, police research, crime science (Uppsala) I Norge i forbindelse med

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING 10 studiepoeng Modul 1 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 Revisjon godkjent av rektor 19. mars 2014 1. Innledning Det er en sentral

Detaljer

Jon Strype. Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk.

Jon Strype. Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk. Jon Strype Utdanning Cand. psychol., Universitetet i Oslo høsten 1991 Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk. Semesteremne

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden

AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden Da filsofen Hannah Arendt skrev The Human Condition (Arendt 1958) hadde hun opprinnelig tenkt å kalle boken Amor Mundi - For love of the world. Fagdagene Holbergprisen

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 1 FELLES FOR MILJØSTUDIENE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 12. desember 2013 1. Innledning

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 16.09.2015 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- JF- Opptaksrammer for studieåret 2016/2017. Dekan Hans

Detaljer

Kriminalitetsforebygging. 1 år deltid 30 Studiepoeng. Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato:

Kriminalitetsforebygging. 1 år deltid 30 Studiepoeng. Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Kriminalitetsforebygging 1 år deltid 30 Studiepoeng Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Betenkning Førsteamanuensis i etologi

Betenkning Førsteamanuensis i etologi Betenkning Førsteamanuensis i etologi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et av Norges fremste fagmiljø innen biovitenskap, mat, miljø og natur- og ressursforvaltning. UMB skal gjennom utdanning

Detaljer

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. EN STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIKK/MEKATRONIKK VED UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG Ref. 9/08 Ved Universitetet i Agder er det ledig

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

CURRICULUM VITAE Education Positions Publications in English

CURRICULUM VITAE Education Positions Publications in English CURRICULUM VITAE Thomas Ugelvik (born Thomas Wistner Strand) Post doc. research fellow Department of Criminology and Sociology of Law (IKRS) University of Oslo PO Box 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo +47

Detaljer

Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals

Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals Balanse oppstartsamling Tirsdag 19. mai Politihøgskolen (PHS) V-15 Prosjektgruppe for FIKS Prosjektleder:

Detaljer

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø CV Kjersti Fjørtoft Holtveien 14 9012 Tromsø Født: 13. 07. 1966 Email: Kjersti.fjortoft@uit.no Telefon +48159619/ +4748159619 Utdanning: 2006: Dr. art, filosofi, Universitetet i Tromsø. 1992: Cand. Phil,

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring CURRICULUM VITAE Thomas Ugelvik (født Thomas Wistner Strand) Post doktor Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) Universitetet i Oslo Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo +47 22 85 02 18

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

VIDAREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE

VIDAREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE 5 + 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innleiing Det vert stilt nye krav til at dei offentlege verksemdene skal kunne omstille seg

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

CV Elin Anita Nilsen. Født: 28.04.68. Utdanning

CV Elin Anita Nilsen. Født: 28.04.68. Utdanning CV Elin Anita Nilsen Født: 28.04.68. Utdanning 01.01.02 26.03.07: Dr. polit. v/institutt for Statsvitenskap (IST), UiT Avhandling om kunnskapsoverføring i organisasjoner. Ulike analytiske tilnærminger

Detaljer

Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag

Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag Generelt Oversikten er bygd p en rekke ulike kilder, og det er ikke mulig garantere at den er fullstendig, eller at all informasjonen er korrekt. Det

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 42/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Anders

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING 10 studiepoeng Modul 1 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Det er en sentral kriminalpolitisk målsetning at straffbare

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Contact information: Cecilie Pedersen Dalland Bølerveien 5 0690 Oslo, Norway

CURRICULUM VITAE. Contact information: Cecilie Pedersen Dalland Bølerveien 5 0690 Oslo, Norway Norw CURRICULUM VITAE Contact information: Cecilie Pedersen Dalland Bølerveien 5 0690 Oslo, Norway Mobile: +47 405 53 296 Email: cecilie.dalland@hioa.no Date of birth: February 6th 1972 Marital status:

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning.

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Faglærer: Professor Håkon Leiulfsrud (hakonl@svt.ntnu.no) Koordinator: Stipendiat Nadji Khefif (nadji.khefif@svt.ntnu.no/

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 15.06.2015 Møtenr: 2/2015 Sak i møtet: 8 skriftlig orientering Dato: 28.05.2015 ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER Notatet

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

Seminar om vitnemålstillegg

Seminar om vitnemålstillegg Seminar om vitnemålstillegg Bakgrunn Forrige søknadsrunde DS - erfaring Bolognagruppen i Norge Etelka Tamminen Dahl UiB Jonny Sundnes UiO Sigrid Ag HiH Gro Dæhlin, HiG Petter Roman Øien, UiB Koordinator:

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for menneskerettigheter Norsk senter for menneskerettigheter Velkommen til Norsk senter for menneskerettigheter Norsk senter for menneskerettigheter er en enhet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Senteret fremmer

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Studieavdelingen Til: Fakultetsstyret Sak 8c til fakultetsstyremøte 2/2012 Dato: 26.03.2012 Vår ref.: 2011/13898 Innmelding av studietilbud for studieåret

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

OVERSIKT: EMNER OG PROGRAM TIL EVALUERING V/HSL-FAK 2015/2016

OVERSIKT: EMNER OG PROGRAM TIL EVALUERING V/HSL-FAK 2015/2016 OVERSIKT: EMNER OG PROGRAM TIL EVALUERING V/HSL-FAK 2015/2016 CPS Centre for Peace and Conflict Studies: Master s in Peace and Conflict Studies: Høsten 2015: SVF-3021, SVF-3022 & SVf-3023 Våren 2016: SVF-3024,

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Studieplan Bachelorgradsprogram i sosiologi Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2011 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i sosiologi Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Et velfungerende integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte, erfarne

Detaljer