Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "heidi.mork.lomell@phs.no"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE HEIDI MORK LOMELL NAVN Heidi Mork Lomell 1 FØDT 22. juli 1967 ADRESSE Politihøgskolen Privat: P.b. 5027, Majorstuen Bergkrystallen Oslo 1155 OSLO TELEFON (kontor) (privat) (mobil) E-POST HØYERE UTDANNING Doctor Rerum Politicarum (Dr. polit.) Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005 Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo, 1996 Candidata Rerum Politicarum (Cand.polit.) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 1993 Candidata Magisterii (Cand.mag.) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 1990 Examen Philosophicum (Ex.phil.) Universitetet i Oslo, 1986 ANSETTELSER Forsker, Politihøgskolen Forsker, Institutt for offentlig rett/institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Faglig rådgiver, NTNU Samfunnsforskning AS Forsker, Institutt for offentlig rett/senter for menneskerettigheter, UiO Faglig rådgiver, NTNU Samfunnsforskning AS Postdoktor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU/Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Universitetsstipendiat, Institutt for menneskerettigheter, UiO (Permisjon ) Vitenskapelig assistent, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Førstekonsulent, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Jeg endret navn 7. november 1997 fra Heidi Mork Andersen til Heidi Mork Lomell. På vitnemålene, publikasjonene og attestene før denne dato står det Heidi Mork Andersen.

2 2 Prosjektleder, Institutt for menneskerettigheter, UiO Vitenskapelig assistent, Institutt for kriminologi, UiO Høgskolelektor, Politihøgskolen (fødselspermisjon , permisjon ) Forskningsmidler, Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi/Institutt for kriminologi, UiO Brevskolelærer i kriminologi, Folkets brevskole, senere Institutt for kriminologi , Prosjektstipend, Bokfondet/Institutt for kriminologi, UiO Vitenskapelig assistent, Institutt for kriminologi, UiO Lesesalinspektør, Det juridiske fakultetsbibliotek/institutt for kriminologi, UiO EKSTERNFINANSIERTE PROSJEKTER Fra spor til dom. En evaluering av DNA-reformen. Forskningsprosjekt finansiert av Politidirektoratet. Varighet: Qualitative measurement of attitudes of citizens towards smart surveillance and privacy Delprosjekt/Work package 10 og Sociology of Surveillance Delprosjekt/Work package 11 i Scalable Measures for Automated Recognition Technologies (SMART), finansiert av EUs 7. rammeprogram Collaborative project. Prosjektleder for Norge: Dag Wiese Schartum. Varighet: Living in Surveillance Societies (LiSS). COST Action IS0807, finansiert av European Cooperation in Science and Technology. Nestleder. Varighet: Human Rights Discourses in Contemporary Justice and Security Policies. Forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds program Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK). Prosjektleder: Heidi Mork Lomell. Varighet: Losing a discourse of justice? Delprosjekt i Justice in the Risk Society, finansiert av Norges forskningsråds program Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK). Prosjektleder: Professor Ragnhild Hennum, UiO. Varighet: Styringsidealer og statistikkpraksiser i politiet. Delprosjekt i For Whom the Bell Curves: A field-comparative study of the production and usage of statistics in an individualist era, finansiert av Norges forskningsråds Store forskerinitierte prosjekter (STORFORSK). Prosjektleder: Professor Ann Rudinow Sætnan, NTNU. Varighet Videoovervåking av det offentlige rom. Personlig doktorgradsstipend finansiert av Universitetet i Oslo. Fra 2003 delprosjekt i Crime Control and Technological Culture, finansiert av Norges forskningsråds program Kommunikasjon, IKT og Medier (KIM). Prosjektleder: Førsteamanuensis Katja Franko Aas, UiO. Varighet: CCTV systems - their structure and practices. Delprosjekt/Work package 4 i Urban Eye - On the Threshold to Urban Panopticon? Analysing the Employment of CCTV in European Cities and Assessing its Social and Political Impacts, finansiert av Fifth Framework Programme of The European Commission; Improving the Socio- Economic Knowledge Base. Prosjektleder for Skandinavia: Professor Ann Rudinow Sætnan, NTNU. Varighet:

3 3 Forskning om menneskerettigheter i Norge. En tilstandsrapport om forskning om menneskerettigheter i Norge med vurdering av forskningsbehov, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet utført av en arbeidsgruppe bestående av Heidi Mork Lomell (leder), Jørgen Aall, Bjørn Hvinden og Berit Grøholt. Varighet: Et komparativt studium av desentraliserte politiordninger i nordiske storbyer. Finansiert av Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Varighet: Holmlia politipost i Oslo - et nærpolitieksperiment. Finansiert av Bokfondet, Institutt for Kriminologi, Universtitetet i Oslo. Varighet: PUBLIKASJONER: Bøker Crime Control and Human Rights Discourses. London: Palgrave Macmillan (kommer 2012) Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2007 Antologier The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Red. Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell. London: Routledge/Cavendish (2009) Bokkapitler Punishing the Uncommitted Crime: Prevention, Pre-emption, Precaution and the Transformation of Criminal Law I: Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Red. Synnøve Ugelvik & Barbara Hudson. London: Routledge (kommer 2012) Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett.. I: Men er det rett? Politiet og menneskerettighetene Red. Tor-Geir Myhrer & Marit Egge. Oslo: Politihøgskolen (kommer 2011) Byens voktere før og nå I: Kriminologiske byvandringer. Red. Per Jørgen Ystehede og Turid Eikvam. Oslo: NOVUS forlag (kommer 2011) Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen? I: Brottsoffret och kriminalpolitiken. Red. Claes Lernestedt & Henrik Tham. Stockholm: Nordstedts Juridik (2011) Introduction: By the very act of counting: The Mutual Construction of Statistics and Society (Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer). I: The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in Oslo police annual reports I: The Mutual Construction of Statistics and Society. Red. Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Svein Hammer. New York: Routledge (2011) Videoovervåking myter og realiteter I: Overvåking i en rettsstat. Red. Dag Wiese Schartum. Bergen: Fagbokforlaget (2010) The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance. Kap. 5 i International Handbook of criminology. Red. Shlomo G. Shoham, Paul Knepper og Martin Kett. New York: Taylor & Francis group (2010) Overbevisende tall (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell). I: Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60- årsdag. Red. Jon Hovland og Gunhild Tøndel. Trondheim: Sosiologisk forlag (2009)

4 4 Introduction: Technologies of (In)Security (Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell) I: Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Red. Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus og Heidi Mork Lomell. London: Routledge/Cavendish (2009) Videoovervåking ulike logikker mellom private og politiet. I: Polisiær virksomhet: Hva er det hvem gjør det? Red. Helene Oppen Gundhus, Paul Larsson & Tor-Geir Myhrer. Oslo: Politihøgskolen, (PHS Forskning 2007:7) Å se og bli sett. Kommunikative aspekter ved videoovervåking (Heidi Mork Lomell, Johanne Yttri Dahl og Ann Rudinow Sætnan). I: Kommunikasjonssamfunnet? Red. Nora Levold og Hendrik Spilker. Oslo: Universitetsforlaget, 2007 Rettsstatsprinsipper i overvåkingssamfunnet. I: Norsk kriminologi 50 år. Red. Liv Finstad. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, 2006 (Bokserien 1/2006) Byens enøyde voktere. I: Den trygge byen. Red. Tina Skouen. Oslo: Norsk Form, "Hva driver kontrollen videre? Brave new World av Aldous Huxley" I: Andre Bøker. Red. Hedda Giertsen og Kjersti Ericsson. Oslo: Institutt for kriminologi, (KS-serien 2/94) Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering Tallenes tale: Bruk av statistikk i kriminalpolitiske beslutningsprosesser (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) I: Sosiologi i dag Vol. 39, nr. 3(2009) "- Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen?" I: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. Vol. 24, nr. 1, s (2006) Kriminalpolitikkens rekkevidde i det offentlige rom I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, vol. 93, nr. 3, s (2006) Videoovervåking og menneskerettigheter I: Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. Vol. 23, nr. 1, s (2005) Targeting the Unwanted. Video Surveillance and Categorical Exclusion in Oslo. I: Surveillance & Society. Vol. 2, nr. 2/3, s (2004) Controlling CCTV in Public Spaces. Is Privacy the (Only) Issue? (Ann Rudinow Sætnan, Heidi Mork Lomell og Carsten Wiecek) I: Surveillance & Society. Vol. 2, Issue 2/3, s (2004) Smil! Området er fjernsynsovervåket. I: Materialisten. Vol. 27, nr. 1/2, s (2000) Artikler i andre tidsskrift Folk vi kunne vært foruten. Politikere og narkomane uønsket. I: Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, 5/2000, s Forsknings- og konferanserapporter Den övervakande blicken trygghet eller fara? I: Trygghetens dilemma: Tillit-riskersäkerhet. Göteborg: Forsa-symposium, 2006, s Views from under surveillance. Public opinion in a closely watched area in Oslo. (Ann Rudinow Sætnan, Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) UrbanEye Working Paper No "Flexible technology, structured practices: Surveillance operations in 14 Norwegian and Danish organisations." (Heidi Mork Lomell, Ann Rudinow Sætnan og Carsten Wiecek) UrbanEye Working Paper No Forskning om menneskerettigheter i Norge. En tilstandsrapport med vurdering av forskningsbehov. (Heidi Mork Lomell, Jørgen Aall, Bjørn Hvinden og Berit Grøholt). Oslo: Norges Forskningsråd, 1999.

5 5 "Et komparativt studium av desentraliserte politiordninger i nordiske storbyer." Rapport, Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1997 Nærpolitimodellen i historisk og internasjonalt perspektiv. I: Nærpolitiet. Rapport fra NSfKs kontaktseminar Oslo, Norge. Reykjavik: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi, 1996, s Holmlia politipost i Oslo en virkeliggjøring av nærpolititanken? I: Rapport fra 36. forskerseminar Halvorsbøle, Norge. Oslo: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi, 1994, s Holmlia politipost i Oslo - et "nærpoliti"-eksperiment. Oslo : Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo, (Stensilserie nr. 76) Bokanmeldelser og kronikker Why Not Torture Terrorists? Moral, Practical, and Legal Aspects of the Ticking Bomb Justification for Torture Bokanmeldelse, Nordic Journal of Human Rights, vol. 28, nr. 2, 2010, s Trygghet som et offentlig gode (Katja Franko Aas og Heidi Mork Lomell) Kronikk i Aftenposten Aften, Urealistiske forventninger til utvidet DNA-register (Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell) Kronikk i Adresseavisen, Kvinder på randen Bokanmeldelse, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2000, s Storebror anno Kronikk i Aftenposten, morgenutgave, "Norsk kronikk". I Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, The Irish Terrorism Experience Bokanmeldelse, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Women, Crime and Criminal Justice Bokanmeldelse, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, 1992, s EDITORSHIPS Editorial Board, Surveillance & Society ( ) Editorial Board, Crime Media Culture ( ) Editorial Board, Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention ( ) REFEREE Retfærd Nordic Journal of Human Rights Surveillance & Society Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention BEDØMMELSER Bedømmelse, Førsteamanuensis i sosiologi, Politihøgskolen avd. Kongsvinger ref. 2011/ (2011) Bedømmelse, Førsteamanuensis i sosiologi, Politihøgksolen avd. Stavern (2010) Sakkunning, Universitetslektor i sociologi, Göteborgs Universitet. ref. E /08 (2008) Bedømmelse, Stipendiatstilling i rettsvitenskap, UiO. ref.07/9627 (2007)

6 6 Bedømmelse, Forskerstilling, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO. ref.05/9774 (2006) AKADEMISKE VERV OG MEDLEMSSKAP Leder, forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, JurFak, UiO ( ) Nestleder (Vice chair), COST Action IS0807: Living in Surveillance Societies (LiSS). (COST: European Cooperation in Science and Technology) ( ) Medlem, Senter for rettsinformatikk, JurFak, UiO (2007-) Styremedlem (Board member), Surveillance Studies Network ( ) Midlertidig ansattes representant, Bestyrergruppen, IKRS, UiO ( ) Styrerepresentant (vara), Senter for menneskerettigheter, UiO. ( ) Medlem, Fagutvalget for forskning, Det kriminalitetsforebyggende råd, Justisdepartementet ( ) Medlem, Tverrfaglig utvalg, Politihøgskolen ( ) Medlem, Pensumrevisjonskomité, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo (1992) PEDAGOGISKE KVALIFIKASJONER OG PRAKSIS Kvalifikasjoner Praktisk-pedagogisk utdanning (20 vekttall), ILS, UiO, Dagsseminar om forskningsveiledning, JurFak, UiO, Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid Evaluering av emnene KRIM4003 Kriminologisk teori, JUR5100 Kriminologi og JUR5101 Criminology, IKRS, vår Koordinator for studiereformen, IKRS 2002 (koordinering av instituttets omlegging av studiene til bachelor-, master og phd-grad. Uvikling av ny mastergrad i rettssosiologi) Fagansvarlig kriminologi/kriminalkunnskap Politihøgskolen, ansvar undervisningsplanlegging og revidering av fagplaner, Undervisningsansvar Emneansvar, Prosjekt- og metodeseminar (KRIM4002), IKRS, høst 2009 Emneansvar, Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (KRIM4001), IKRS, høst 2009 Emneansvar, Kriminologisk teori (KRIM4003), IKRS, vår 2009 Emneansvar, Sosial kontroll og kontrollformer (KRIM1002), IKRS, vår 2006 Fagansvar, Kriminologi/kriminalkunnskap, Politihøgskolen, Undervisningserfaring Forelesninger i kriminologi (alle nivåer), IKRS (1993-d.d.) Undervisning i kriminologi/kriminalkunnskap, sosiologi og psykologi, Politihøgskolen ( ) Forelesninger på Politihøgskolens etter-/videreutdanning, masterutdanning og bachelorutdanning (2005-d.d.) Forelesninger på diplomutdannelsen i kriminologi ved Københavns universitet (2005, 2008, 2010) Forelesning på doktorandkursen i Polisvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö (2011) Forelesninger på masterutdannelsen i kriminologi ved Stockholms universitet (2007, 2009) Forelesning på masterutdannelsen i familieterapi og systemisk praksis, Diakonhjemmet (2006) Forelesning på masterutdannelsen i landskapsarkitektur, Arkitekthøgskolen (2006)

7 7 Forelesninger i kriminologi grunnfag, Folkeuniversitetet, Sandnes (1994, 1996) Seminarleder, kriminologi grunnfag, IKRS (1991, 1992, 1994, 1998, 1999) Veiledningserfaring Masterstudenter i kriminologi (IKRS), rettsvitenskap (JurFak), sosiologi (SV) samt politivitenskap, (Politihøgskolen). Mellomfagsstudenter i kriminologi (1998) Sensorerfaring Sensor for godkjenning av essay på PhD-kurs, Det juridiske fakultet (2009 og 2010) Sensor i kriminologi og rettssosiologi, alle nivåer, IKRS (1993-) Sensor på masteremner og masteroppgaver, politivitenskap, Politihøgskolen (2006-) Sensor på masteroppgaver, rettsvitenskap, Det juridiske fakultet (2007-) Sensor på masteroppgave, sosiologi, NTNU (2006) Sensor på eksamen i kriminologi, bachelorutdannelsen, Politihøgskolen ( ) SEMINAR- OG KONFERANSELEDELSE Social Control and the Rule of Law: Emerging Trends and Dilemmas (Ansvarlig), JurFak New Landscapes of Justice and Security (Ansvarlig), JurFak, 15. og 16. juni 2010 Societal Risk in a Legal Perspective (Ansvarlig), JurFak, 15. og 16. juni 2009 Lesegruppe rettssikkerhet (Ansvarlig), forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet, vår 2009 Bilder og makt (Medarrangør), IKRS, 18. september 2008 Technologies of (In)Security (Medarrangør), JurFak, 19. og 20. april 2007 Fagmøter (Ansvarlig), IKRS, vår og høst 2007 Heldagsseminar for ansatte (Leder), IKRS, 4. april Kontrollteori etter Foucault (Medarrangør), vår 1999 Politisosiologiens klassikere (Medarrangør), IKRS, høst 1995 Kriminalpolitisk seminar (Leder), JurFak, 1993/1994, 1998, 2011 KURS OG UTVIKLINGSTILTAK Forskningslederprogrammet Et intensivt utviklingsprogram for forskningledere, med fokus på ledelse av forskningsgrupper, lederutfordringer i relasjon til forskningens rammevilkår og fremtidens forskningssystem samt personlig lederskap og lederutvikling. Arrangør: Universitetet i Oslo. Informasjonsavdelingens mediekurs. Kurs som fokuserte på praktisk trening i møte mellom forsker og journalist. Arrangør: Informasjonsavdelingen, UiO Word 2002 Smart og avansert. Kurs for brukere som arbeider med store dokumenter. Arrangør: Bouvet/UiO Writing and Publishing the Academic Article. Skriveworkshop med Wendy Belcher, UCLA, USA, Arrangør: Senter for menneskerettigheter, UiO. MS PowerPoint 2000 grunnkurs. Arrangør: ajourit/uio Building up writing skills in English. Kurs som fokuserte på å skrive akademisk engelsk. Arrangør: Norwegian Ex-volunteer association/uio

Crime control, risk and technological culture

Crime control, risk and technological culture Crime control, risk and technological culture www.jus.uio.no/prosjekter/cctc Presentasjon av prosjektet KIM-konfernase, Lysebu 2007 Beskrivelse av prosjektet Hvilke konsekvenser får det når offentlig og

Detaljer

Studieutvalget - Møtereferat

Studieutvalget - Møtereferat Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: 16.11.2011 kl. 12.15-14.30 Møteleder/referent: Kristin Solberg / Kjersti Dahle Til stede: Kristin Solberg, Ingvild Jakobsen, Irene Dahl (vara), Stine Hagavei, Vegard

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Revidert

Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Revidert Syklus evaluering av emner: Master i rettsvitenskap o.a gjeldende fra høst 2014: Studieårsemner: Undervisning Eksamen H11 V12 H12 V13 H13 V14 H14 V15 H15 V16 JUS1111 - Privatrett I H og V H og V JUS1211

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 15.12.2014 Møtenr: 5/2014 Sak i møtet: 7 skriftlig orientering Dato: 04.12.2014 J.nr.: 2014/4508 ORIENTERINGSSAK STATISTIKK

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring Vitenskapelige publikasjoner (NVI)

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring Vitenskapelige publikasjoner (NVI) CURRICULUM VITAE Thomas Ugelvik (født Thomas Wistner Strand) Post doktor Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) Universitetet i Oslo Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo +47 22 85 02 18

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 12.12.2016 Møtenr: 5/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 28.11.2016 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER,

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

VIDEREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE

VIDEREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I STRATEGISK ANALYSE 5 +15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25.april 2012 1. Innledning Det stilles nye krav til de offentlige virksomheter når det gjelder deres evne til

Detaljer

STUDENTSTATISTIKKER TIL STYRESAK 13. JUNI - VEDLEGG: Søknadsdata 1. Karaktersnitt for søkere 1. Opptakstall 1. Registrerte studenter.

STUDENTSTATISTIKKER TIL STYRESAK 13. JUNI - VEDLEGG: Søknadsdata 1. Karaktersnitt for søkere 1. Opptakstall 1. Registrerte studenter. STUDENTSTATISTIKKER TIL STYRESAK 13. JUNI - VEDLEGG: 2. JUNI 2016; E. Roll Statistikk om: VEDLEGG Søknadsdata 1 snitt for søkere 1 Opptakstall 1 Registrerte studenter Privatister 2a 2b Studenter per faglige

Detaljer

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring Vitenskapelige publikasjoner (NVI-kategorier)

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring Vitenskapelige publikasjoner (NVI-kategorier) CURRICULUM VITAE Thomas Ugelvik (født Thomas Wistner Strand) Post doktor Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) Universitetet i Oslo Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo +47 22 85 02 18

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM PROSJEKT DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 30.09.2014 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Formål Formålet med dette notatet er å informere

Detaljer

Paul Larsson Växjö februar 2014

Paul Larsson Växjö februar 2014 Paul Larsson Växjö februar 2014 Begrepsforvirring politistudier, politiforskning, politivitenskap, studies in policing, police science, police research, crime science (Uppsala) I Norge i forbindelse med

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert.

I beregningen telles emner på bachelornivå som ett eget emne.2. til 4. studieårseksamener er også inkludert. DIGITAL EKSAMEN Innfasing vår 2015 Dato: 10.11.2014 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Status og oppsummering Totalt vil det være 46 emner 1 med digital eksamen fordelt på 19 eksamensdager.

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Vi leter etter deg som vil se hele bildet. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Vi leter etter deg som vil se hele bildet. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Vi leter etter deg som vil se hele bildet Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi OM STUDIEPROGRAMMET Mastergradsstudiet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MKI) er et høyere

Detaljer

AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden

AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden AMOR MUNDI Av kjærlighet til verden Da filsofen Hannah Arendt skrev The Human Condition (Arendt 1958) hadde hun opprinnelig tenkt å kalle boken Amor Mundi - For love of the world. Fagdagene Holbergprisen

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Jon Strype. Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk.

Jon Strype. Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk. Jon Strype Utdanning Cand. psychol., Universitetet i Oslo høsten 1991 Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk. Semesteremne

Detaljer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Colin Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvis det var opp til deg å endre noe ved forskningen slik den er i dag hva ville du endre og hvorfor?

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet - Det juridiske fakultet http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskergrupper/retningslinjer.html Page 1 of 3 10.03.2010 Retningslinjer

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING 10 studiepoeng Modul 1 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 Revisjon godkjent av rektor 19. mars 2014 1. Innledning Det er en sentral

Detaljer

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 1 FELLES FOR MILJØSTUDIENE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 12. desember 2013 1. Innledning

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kriminalitetsforebygging. 1 år deltid 30 Studiepoeng. Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato:

Kriminalitetsforebygging. 1 år deltid 30 Studiepoeng. Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Kriminalitetsforebygging 1 år deltid 30 Studiepoeng Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET

Detaljer

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program Fulvio Castellacci TIK-styret, Møte 1. september 2015

Detaljer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Hvordan kan ledere utvikle kommunikasjonsadferd for økt gjennomslagskraft på tvers av kulturer? Vi må våge å gjøre en forskjell hver dag!

Detaljer

Til stede: Markus Lie, Gunnar Eriksen, Kristine Korsnes, Mikael Rossvold Jørgensen og Erika Mortensen

Til stede: Markus Lie, Gunnar Eriksen, Kristine Korsnes, Mikael Rossvold Jørgensen og Erika Mortensen DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Studieutvalget Møteleder/referent: Markus Lie/ Ingvild Stock- Jørgensen Møtedato: 02.04.2014 kl 12.15- Arkivref.: 2013/226 KDA000/ Til stede: Markus Lie, Gunnar

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 16.09.2015 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- JF- Opptaksrammer for studieåret 2016/2017. Dekan Hans

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG

NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap vedtatt 19. oktober 2016 1. Premisser for det sakkyndige arbeidet I tillegg

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

CURRICULUM VITAE Education Positions Publications in English

CURRICULUM VITAE Education Positions Publications in English CURRICULUM VITAE Thomas Ugelvik (born Thomas Wistner Strand) Post doc. research fellow Department of Criminology and Sociology of Law (IKRS) University of Oslo PO Box 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo +47

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. EN STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIKK/MEKATRONIKK VED UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG Ref. 9/08 Ved Universitetet i Agder er det ledig

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

The Next Disaster (NEXUS)

The Next Disaster (NEXUS) 1 The Next Disaster (NEXUS) - Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror Stian Antonsen, Markedssjef SINTEF, 1.amanuensis II NTNU NEXUS To what extent and in

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

SAMORDNING OG SAMRØRE - LÆRINGSPROSESSER ETTER 22. JULI Stian Antonsen 1. Amanuensis NTNU Markedssjef SINTEF Teknologi og samfunn

SAMORDNING OG SAMRØRE - LÆRINGSPROSESSER ETTER 22. JULI Stian Antonsen 1. Amanuensis NTNU Markedssjef SINTEF Teknologi og samfunn SAMORDNING OG SAMRØRE - LÆRINGSPROSESSER ETTER 22. JULI 2011 Stian Antonsen 1. Amanuensis NTNU Markedssjef SINTEF Teknologi og samfunn 2 The Next Disaster (NEXUS) - Collaboration, risk communication and

Detaljer

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik Førsteamanuensis (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) Cand. Jur UiO, LL.M, S.J.D Harvard Law School http://www.jus.uio.no/ikrs/english/people/aca/krisbsa/index.html

Detaljer

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring

CURRICULUM VITAE Utdannelse Jobberfaring CURRICULUM VITAE Thomas Ugelvik (født Thomas Wistner Strand) Post doktor Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) Universitetet i Oslo Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo +47 22 85 02 18

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag

Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag Nordiske utdanningsprogrammer i juss og juridiske fag Generelt Oversikten er bygd p en rekke ulike kilder, og det er ikke mulig garantere at den er fullstendig, eller at all informasjonen er korrekt. Det

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

CV Elin Anita Nilsen. Født: 28.04.68. Utdanning

CV Elin Anita Nilsen. Født: 28.04.68. Utdanning CV Elin Anita Nilsen Født: 28.04.68. Utdanning 01.01.02 26.03.07: Dr. polit. v/institutt for Statsvitenskap (IST), UiT Avhandling om kunnskapsoverføring i organisasjoner. Ulike analytiske tilnærminger

Detaljer

Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals

Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals Balanse oppstartsamling Tirsdag 19. mai Politihøgskolen (PHS) V-15 Prosjektgruppe for FIKS Prosjektleder:

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk Dag Elgesem, professor, dr. philos. Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Boks 7802 5020 Bergen Dato: 28.09.08 De juridiske fakultet Universitetet i Oslo Postboks 6706 -

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik

JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik JUS4122 Rettssosiologi Introduksjonsforelesning Kristin Bergtora Sandvik Professor (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) Research Professor, Humanitarian Studies, PRIO Cand. Jur UiO, LL.M, S.J.D

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Betenkning Førsteamanuensis i etologi

Betenkning Førsteamanuensis i etologi Betenkning Førsteamanuensis i etologi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et av Norges fremste fagmiljø innen biovitenskap, mat, miljø og natur- og ressursforvaltning. UMB skal gjennom utdanning

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Hva skjer i VTK-gruppa?

Hva skjer i VTK-gruppa? Hva skjer i VTK-gruppa? Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur Presentasjon TIK styre, 12.6.2012 Göran Sundqvist VTK-gruppa vitenskap, teknologi og kultur 5 seniorforskere, 2 postdoc, 10 stipendiater

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 31.05.2012 Deres ref.: Vår ref.: Godtgjørelse/fradrag for sensur av essays, (mid) term-paper, draft, assignment og oral debate/presantation for

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS01000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat O-SAK 6 a) Til: AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging Dato: 30.09.2016 Saksnr..: 2016/2327 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Opptaksrammer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Hoel Lie Kristine Korsnes

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Hoel Lie Kristine Korsnes MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer