«Slekt skal følge slekters gang»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Slekt skal følge slekters gang»"

Transkript

1 Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang»

2 Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt dere vil se i kirkene våre: BØNNEKRUKKA. Den tas i bruk 22. mars i Råde kirke og 5. april i Tomb kirke. Bønnekrukka (en brun leirkrukke) vil være plassert nær lysgloben bak i kirken på et lite bord. I den anledning vil vi takke Anders Martin Solberg som har laget to vakre bord til kirkene våre, nettopp for at vi skal ha vår bønnekrukke der. Gudstjenesteutvalget har hatt en lang og grundig debatt om innføring av bønnekrukke. Etter en stund vil ordningen bli evaluert. Når du kommer til kirken kan du skrive ned et bønneemne på en lapp og putte den i krukka. Det vil være papir og penn i kurven ved siden av. De som ønsker kan selvsagt skrive sin bønn hjemme, og ta den med til kirken. Krukka vil bli båret frem på alteret før forbønnen i hver gudstjeneste. Og alle bønnene som ligger i krukka, løftes frem for Gud under menighetens forbønn. Bønnelappene leses ikke høyt. De forblir anonyme og tilintetgjøres etter gudstjenesten. Bønnekrukker begynner å få en plass i norske kirker. Både gjennom å tenne lys og skrive en bønnelapp gir vi vår henvendelse til Gud et konkret uttrykk. Det gjør oss mennesker godt å få sette ord på det vi tenker og føler, og aller viktigst: Gud hører bønn! Gud hører vår bønn uansett tid og sted for bønn. I kirkelig sammenheng er alteret i utgangspunktet bønnens sted. Bønneretningen er mot alteret, mot øst, «der solen stiger opp». Derfor snur presten seg som oftest mot alteret under bønn. Alteret er det sted i kirkerommet hvorfra bønnen stiger opp. Slik har det blitt forstått, fordi bønnen også anses som lovprisningsoffer. I Salomos tempel ble røkelsesoffer båret frem på alteret. Slik offerrøken steg opp, slik steg bønnene opp til Gud. «Hver av dem hadde gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner» (Joh. Åp. 5). Vi håper at bønnekrukkene kan være til hjelp og glede for kirkebesøkende. Sokneprest Gyda Hesla

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax HER TREFFES FØLGENDE PERSONER: Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Kateket Anne Marie Sødal Kantor Børge Sandal Kirkeverge Eigil Wesnes Menighetsfullmektig Ingbjørg Ravndal Grimstad Stine Maria T.O. Aase Trosopplæringsmedarbeider Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Anne Marie Sødal Stine Maria T.O. Aase Børge Sandal Eigil Wesnes Ingbjørg Ravndal Grimstad Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche PRESTENS PENN: «Slekt skal følge slekters gang» Vi kjenner igjen disse ordene fra salmen «Deilig er jorden». Selv om vi ikke synes jorden er så deilig bestandig, synger vi den fordi vi tross alt setter så mye under takknemlighetens overskrift. Pårørende sier ofte at de føler for å synge denne salmen i begravelse, fordi de kjenner så mye god takk i sorgen. Vi ønsker å bære videre det gode som generasjonen foran oss bar med seg. Dermed finner mange også trøst i formuleringen «Slekt skal følge slekters gang». Hva da om ikke generasjonene før meg førte så mye godt med seg. Blir jeg straffet for det da? Nei, slik er det ikke. Profeten Esekiel (kap.18) snakker til folket om akkurat dette. Gud hjemsøker ikke barna for fedrenes synder. Sønnen skal ikke bære farens skyld, ei heller skal en far bære sønnens skyld. Et menneske er ikke låst av fortiden. Ethvert menneske kan starte på nytt i sitt eget liv. Og Gud er de nye begynnelsers Gud. Han sier det slik: «Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem.» (Jes. 43, 18) Gyda prest Månedens bibelord: Paulus brev til efeserne 3, 20-21: «Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjons- Ingbjørg Ravndal Grimstad, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gyda Hesla, komité: Berit Trandem, Harald Mork. Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NOR Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 10. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil Fax

4 «Slekt skal følge slekters gang» Verden forandres, bygdemiljøet endres og utvikles, menneskenes kår i Råde er helt annerledes i 2009 sammenlignet med for 300 år siden. Så langt tilbake kan vi med relativ stor sikkerhet spore slekter og relasjoner, siden kirkebøkene for Råde sokn finnes tilgjengelig i papirutgave fra En av dem som har vært en flittig gjest i arkivet er Per Roer. I mange år samlet han opplysninger og historier som etter hvert ble trykket i bokform. Høsten 2008 forelå «En slektskrønike fra landsbygda i Råde gjennom 300 år». Vi har besøkt forfatteren på Lunder. Du har alltid interessert deg for slektas historie? Ja, det startet vel med at jeg over mange år hørte historier om hva som hadde hendt med mennesker i slekta i tidligere tider. Etter hvert ble det til et ønske om å gjøre noe skriftlig til minne om mine besteforeldre knyttet til gården på Lunder, mormor Emma Spetalen og morfar Kristian Lundeby. Etter at jeg ble mindre mobil har det vært godt å kunne fylle dagene med noe interessant som også kunne bli til glede for de yngre i slekta. Familien oppmuntret meg, og jeg har hatt mange kontakter som har gitt verdifulle opplysninger og gode råd underveis. Du måtte bestemme deg for et utgangspunkt? Jeg startet med Ole Christoffersens etterslekt fra Frakkestad. Hans sønn Christopher ( ) som giftet seg med Kirsti Elind fra Rolvsøy, min tippoldemor, fikk ni barn som ble gift inn i mange familier knyttet til gårder i Råde. Disse ble igjen spredt med forgreininger til Onsøy og Rygge. I boka har jeg fulgt disse familiene, og jeg har funnet 4- og 5-menninger jeg ikke visste jeg var i 4 slekt med! Det samme håper jeg lesere som gjør seg kjent med det store slektstreet vil ha glede av. Hvordan ordnet du det store materialet? Boka har to deler. Den første delen omfatter omtaler og historier om mennesker vi vet noe om. I den andre delen er samtlige personer oppført i en større slektssammenheng, systematisert og fordelt på 20 slektsgrener. Hva har gjort mest inntrykk underveis? Jeg tror jeg må si de mange tragediene enkelte familier opplevde. Hvordan klarte de å leve videre under de tunge kårene mange levde under? De måtte jo leve videre med alle tap. Matea og Johan Petter Hansen Hissingby kan være eksempel på det. De fikk ni barn hvorav fem døde i difteri - epidemi i løpet av to måneder i Bare to av barna vokste opp. Det fortelles at Johan Petter ved en anledning gikk til Fredrikstad (15 km) for å kjøpe kiste som han bar hjem på ryggen. Da han kom hjem, viste det seg at kista var for liten. Han gikk da straks tilbake for å bytte til en større!

5 Det er også mange artige historier, som denne fra mine besteforeldres tid på Lunder: Bestefar Kristian var plaget av gikt i det ene beinet. Smertene meldte seg når det brygget opp til uvær. Dette var godt kjent i nabolaget, og bedre værmelding hadde ingen. En fin sommerdag i slåtten hadde forpakteren på prestegården tatt ut slåmaskinen og begynte å slå. Bestefar tok seg en tur opp til han Lauritz og samtalen kan ha vært slik: «Jasså, du driver og slår?» Lauritz: «Du har vel ikke vondt i beinet?» Bestefar: «Jo, jeg har nok det.» Dermed spente Lauritz fra hestene med en gang. Dagen etter kom uværet. Kirkegang og gudsfrykt var for øvrig en vesentlig del av forfedrenes liv. Min mor Karen fortalte fra Lunder da hun og søstrene var tenåringer. Fra gården var det god utsikt mot sør-øst, mot veien forbi Salbu. Denne veien ble mye brukt som kirkevei. Hver søndags formiddag, litt før kirketid, kunne ungjentene se fire skikkelser på veg til kirke. Det var Anne, John, Anton og Berte, alle fra Haugen som alltid gikk med ca meters innbyrdes avstand. De var dypt troende mennesker og ville kanskje forberede seg i stillhet til dagens gudstjeneste. Eller var det slik at de ikke hadde noe å snakke om etter å ha levd alle sine dager sammen som enslige søsken? Jeg har tenkt mye på hvor viktig det er at den som ikke har egen familie likevel føler tilhørighet med sin slekt og sine samtidige. Her på Lunder bor du midt i historien? Ja, og det fyller meg med en viss ærbødighet. Tunet på gården er egentlig restene etter en stor gravhaug, Den andre og litt mindre Kjempehaugen er tilsynelatende urørt, og ligger godt synlig i terrenget. Begge er fra nordisk jernalder. Vi har utsikt til kirken som har ligget der i nærmere 900 år. Jeg er glad for å kunne være med på å ta vare på slektshistorien for kommende generasjoner. Det er på mange måter min hensikt med denne krøniken. BT 5

6 Babysang Onsdag 11. februar var dagen har. Vi var spente: Kom det til å komme noen? Å ja, det gjorde det 12 mødre og 1 far dukka opp med barna sine. Og hva kom de til? Jo, babysang. Her var det sang, regler, samba, måneskinnsturer og litt av hvert. Det var noen kjente sanger og noe nytt, og det så ut til at både voksne og barn koste seg. Etterpå var det på tide å spise litt for både store og små, og over matpakken ble fremtidige familieallianser avtalt, så får vi se om barna er enige i valg av fremtidig ektemake når de blir så store at de kan være med å bestemme selv. Fryse på føttene, løpe, løpe hjem. Liten bølge, stor bølge. Herlig gjeng. Kunne du også tenke deg å være med? Det er fortsatt mulig. Vi er åpen for alle som har barn under 1 år. Kom innom på Furuly 4. eller 18. mars kl Etter det er det ikke mulig for nye å bli med i denne omgang, men det er nok store sjanser for å at vi starter opp på nytt til høsten, så da er alle velkommen igjen. 6

7 Det er kontakt det hele handler om. Kontakt mellom mennesker, kontakt med dyr. Den første blikkontakt med et nyfødt barn. Det siste, svake håndtrykk fra en som sto oss nær. Livet, det er mer mellom oss enn i oss. Livet oppstår i kontakt mellom to mennesker, og uten kontakt visner livet bort igjen. Det er derfor døden er så tung. Alt håp om kontakt er ute. Og det er kontakten med menneskene rundt oss som former oss til dem vi er. Pappa Ho mamma gav genser så deilig på kroppen med mønster i ull, strikka lue på toppen. Men du gav oss skoger med spennende stier og tidlige blåveis i sørvendte lier og løvetanngulnende enger. Du lærte vår tanke fly lenger. Ho mamma gav pølser, poteter og grøt og formiddagsmat og med skikkelig brød. Men du gav fortellinger spennende, fine, du delte med oss alle minnene dine. Ho mamma gav omsorg der ho satt med sømmen, men du gav oss drømmen. Ho mamma, ho lærte oss folkeskikk og å passe på søsken og gå i butikk. Men du tok oss med dit hvor revunger sprang en tidlig og vår-gyllen soloppgang. De skatter du gav oss var kostbare, dyre. Du viste oss eventyret. Torun Bjørnstad Båtvik Mitt bibelord-stafetten Hebreerne 11, vers 1: «Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» og Hebreerne 11, vers 6: «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» (Norsk Studiebibel ) Vennlig hilsen Elin Brenne Midtsem Jeg utfordrer Ellen L. Haga. 7

8 Den store valgdagen Du kan bare merke av 14. september om du ikke allerede har gjort det denne høstdagen kan du stemme ved tre valg i år stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Det er de to siste valgene det skal handle om her. «Tider skal komme, tider skal henrulle» Demokratiprosessen i Den norske kirke innebærer at kirkevalget i høst gir deg som velger langt større innflytelse på hvem som skal styre kirken i tiden fremover. Flere spennende endringer gir de 3,8 millioner medlemmene i Den norske kirke større medbestemmelsesrett. De største forskjellene er følgende: Det er økt bruk av direktevalg velgerne skal kunne stemme direkte på kandidater til bispedømmeråd/kirkemøtet (kirkens øverste representative organ) disse er hittil valgt av medlemmene i menighetsrådene. Du kan avgi stemme samtidig med stortingsvalget kirkevalget skal foregå samme dag og nærheten av de offentlige stemmelokalene. Du har stemmerett også som 15, 16, eller 17-åring - hele sju årganger er førstegangsvelgere i år. Kandidatene velges for to år dette er et forsøksvalg hvor de valgte sitter i kun to år. Nytt valg er allerede i 2011, samtidig med kommune- og fylkesvalg. Alle disse endringene er viktige skritt på veien fram mot målet om økt demokrati i kirken. Dette igjen vil legge grunnlaget for en grunnlovsendring fra 2012 der paragrafene som regulerer forholdet mellom Konge, stat og kirke endres. De siste årene har valgoppslutningen ligget på 4,2%. Både vi i kirken og politikerne har tro på at langt flere vil putte sin mening i stemmeurnene blant annet på grunn av de endringene vi har nevnt her. 8 «Alle, alle vil vi ha med» Omtrent 3,1 millioner nordmenn vil ha rett til å avgi sin stemme september. Alle som er døpt og dermed er medlemmer i Den norske kirke, vil få valgkort i posten et kort som gir deg lokal informasjon om hvor du kan stemme og hvem du kan stemme på. Dersom du mottar dette valgkortet og ikke er medlem i Den norske kirke, kan du returnere valgkortet og be om at denne feilen i kirkens medlemsregister blir rettet. «Du er du og du duger» Hvem skal du stemme på? Kanskje er svaret «deg selv»! Et verv i menighetsrådet gir deg mulighet til å støtte den viktige hjørnesteinen nettopp din kirke er. Gjennom å sitte i menighetsrådet er du med og former kirkens viktige arbeid og posisjon på ditt hjemsted. Hvis du har bestemte meninger om hvordan nettopp kirken din skal virke, er det vel investert tid å delta i menighetsrådet.

9 Vi er i disse dager i ferd med å sette sammen nominasjonskomitéen som har i oppgave å rekruttere kandidater til valglisten på nytt menighetsråd. I tillegg til denne valglisten er det anledning til å fremme forslag på alternativ liste. Denne listen må leveres menighetsrådets leder innen 15. mai. For at listen skal godkjennes må følgende krav være oppfylt: Skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. Skal angi en tillitsvalgt blant underskriverne som menighetsrådet kan henvende seg til. Kandidatene må være over 18 år. (Du har stemmerett fra fylte 15 år, men er ikke valgbar.) Skal ha kandidater oppført med fullt navn og alder. Bør ha minst 40% representasjon av hvert kjønn. Skal settes opp i prioritert rekkefølge Bør ha minst 20% representasjon av ungdom under 30 år. Vi vil holde dere oppdatert om valget både via senere nummer av menighetsbladet og på hjemmesidene våre, Du vil også finne mye stoff om valget på Årets fasteaksjon SOS fra sør Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil bøssebærere fra Råde menighet sammen med menigheter i hele landet gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. - Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker. Ta derfor godt i mot bøssebærerne når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (175 kroner) eller via kontonummer Kanskje du også vil være med å gå med bøsse selv, eller kjøre bil. Vi trenger flere! Ta kontakt med menighetskontoret. 9

10 Kirkevergen takker for seg EIGIL WESNES har valgt å slutte i jobben som kirkeverge, og menighetsbladet har i den anledning tatt en prat med han. Du har kun vært i jobben i 3 år, hva er grunnen til at du nå velger å slutte? Mange ble nok forundret da jeg kort tid før jul leverte oppsigelsen og har spurt hvorfor jeg trekker meg. Det er nok et spørsmål jeg også har stilt meg selv flere ganger. Det har vært fint å jobbe i menigheten, og jeg har fått være med på å gjennomføre mange spennende prosjekter i disse årene. Når jeg likevel velger å skifte beite, har det sammenheng med det ansvaret og de forpliktelser som følger med jobben. I tillegg blir du veldig alene på et lite kontor med et mangfold av arbeidsoppgaver der det forventes at du har full oversikt enten det gjelder pensjonsordninger, vedlikehold av kirker eller budsjett og regnskap. Det har vært vanskelig å legge fra seg jobben på kontoret, og da blir det slitsomt i lengden. Hva skal du gjøre nå? I fjor høst ble det lyst ut en stilling som saksbehandler/sekretær for domprosten og fellesrådet i Fredrikstad som jeg syntes så interessant ut. Så jeg fortsetter å jobbe i kirken selv om det blir litt andre og ikke så omfattende oppgaver som jeg har hatt til nå. Hva har gitt deg mest glede i tida i Råde? I 2007 fikk vi godkjent vårt trosopplæringsprosjekt På samme lag. Det har vært flott å se det engasjement de involverte har hatt i den sammenhengen og hvilket samarbeid med andre de har fått til. Kirken har et godt forhold til kommunen, og jeg har møtt forståelse både hos politikere og administrasjon når det har vært saker som må løses. 10 Det er særlig økonomiavdelingen jeg har hatt mye kontakt med, og der har jeg bestand blitt møtt med velvilje og vennlighet. Av større saker som vi har brukt mye tid og krefter på, må nevnes utbyggingen av barnehagen i underetasjen. De har utvidet sin aktivitet og fått høynet kvaliteten på lokalene. Det har skjedd i nært og godt samarbeid med både ansatte og eiere av barnehagen. Det var tiltak som var helt nødvendig for at barnehagen skulle overleve i et krevende marked, og jeg tror alle parter er fornøyd med resultatet. Giverglede er et annet stikkord. Det gjør inntrykk når en dame på over 90 år kommer på kontoret med kroner og sier at disse skal brukes til å skifte ut stolene på Furuly. Eller menigheten får beskjed om at den har mottatt en testamentarisk gave på kr Det er også flott å oppleve at Sparebank1 dekker 100% av kostnadene til fornyelser på kjøkkenet. Vi opplever at bak disse gavene ligger det en stor anerkjennelse av det arbeidet som gjøres på huset, og det varmer. Hvilke utfordringer ser du framover? Trosopplæringsreformen legger opp til at barn og unge fra 0-18 år skal få et tilbud om trosopplæring. Mange menigheter, også Råde, har et flott barnearbeid. Men å få til noe som ungdommen kan trives med, er mye vanskeligere. For veldig

11 mange betyr konfirmasjonen et farvel med kirken, og det er trist. Den største utfordringen tror jeg derfor blir å skape et fundament for trosopplæring for de mellom 15 og 18 år. Skal menigheten lykkes med det, må det til et bredt samarbeid til med mange aktører. Prosjektet i menigheten heter På samme lag, og det er også etablert mye godt samarbeid med lag og foreninger. Det er bra og åpner for mange muligheter. Lykke til med denne store oppgaven. Det er mange jeg vil takke for godt samarbeid. I Råde er det en flott stab som det har vært hyggelig å være sammen med. Jeg vil savne de mange fine diskusjonene rundt lunsjbordet. Takk også til menighetsråd og lag og foreninger jeg har vært i kontakt med i disse årene. Jeg setter stor pris på gode ord fra mange hold i forbindelse med at jeg nå slutter. Det er for så vidt godt å høre at mange beklager at jeg ikke fortsetter. Det betyr vel at noe av det jeg har gjort har vært riktig. Jeg har mange gode minner fra en flott arbeidsplass. Heldigvis vil jeg fortsette å bo i kommunen og kommer helt sikkert til å ha god kontakt med menigheten selv om jeg nå tar meg arbeid i byen. Ny kirkeverge i Råde Anne-Grethe Larsen fra Skiptvet er ansatt som ny kirkeverge i Råde. Hun er 43 år, gift og har tre barn. Hun fikk som elev ved Tomb jordbruksskole midt på 80-tallet et visst kjennskap til bygda vår. Anne-Grethe var kirkeverge i Skiptvet i ti år fra De siste to årene har hun vært daglig leder ved Glemmen og Gamle Glemmen menigheter. Hun har således en meget solid og god erfaring å ta med seg når hun om noen måneder overtar som kirkeverge i Råde. Vi ønsker Anne-Grethe Larsen velkommen inn i arbeidsfellesskapet i menigheten. Det blir en nærmere presentasjon av den nye medarbeideren i et senere nummer av bladet. Menighetens årsmøte Velkommen til Furuly menighetssenter, torsdag 19. mars kl Leder i kirkerådet, Nils Tore Andersen, vil kåsere over temaet Min drøm for kirken, mens Tomb Kammerskor skal stå for de musikalske innslag. I tillegg blir det ordinære årsmøtesaker, som fremleggelse av årsberetning og regnskap. Det blir god anledning til samtale og spørsmål. Bevertning. 11

12 I år var det 5-års-jubileum for samarbeidet mellom Furuly og Allaktivitetshuset når det gjelder skituren til Veslestølen leirsted i Ål. Turen var fullbooket med 40 ungdommer og 5 ledere fra kommune og kirke. Og det ble en helg i vanlig tradisjon, med skiglede i bakken, mat og fellesskap, hygge og natterangling. Kanskje ble det litt vel mye av det siste for noen, for det var en del som var rimelig trøtte i bakken på søndag. Når vi så hadde vasket etter oss og kjørt en lang busstur hjem til Råde, var vi enige om at det hadde vært en flott tur. Og neste år drar vi nok av gårde igjen. Her er noen bilder fra turen.

13

14 GJESTESKRIBENTEN: Jens B. Andersen - Kolbjørn Moskvil - Karin Olsen - Odd A. Strømnes Bøker som forteller historie 14 Jeg tenker ikke her på historien som er innholdet i boken, men jeg tenker på boken som «gjenstand». Er det en gammel bok? Kan den ha vandret fra hand til hand gjennom mange år? Ja, faktisk i århundrer. Hvor har boken vært på sin vandring, hvem har tidligere eid boken? Har boken betydd noe, eller representert noe spesielt? Jeg har helt fra ung alder ja, praktisk talt fra barndommen vært glad i å lese og samlet bøker. Mine lommepenger gikk som regel til bokkjøp Tarzan, Coopers indianerfortellinger, Mark Twain osv. Jeg er glad for at jeg ennå har den første boken jeg klarte å lese på egenhånd. Det som først fikk meg til å tenke på boken også som gjenstand, var at jeg under et bsøk i antikvariat fant en gammel «kartbok». Den var utgitt av Spreckels & Bros. i San Francisko i Den hadde på smusstittelbladet et stempel «Bark Ingrid» og dertil skrevet med penn: Capt. Carl Olsen HUser, som uten tvil var min morfar, skutereder og skipper fra Hvaler. Altså hadde boken tidligere vært i familien. Den fikk derfor enda større betydning for meg. I mange år har jeg spesielt vært på jakt etter bøker som i tillegg til innholdet også har en «historie». Bøker med hilsener og dedikasjoner har fått en spesiell betydning. Jeg føler det alltid hyggelig å holde i en bok som f.eks. Henrik Wergeland og Henrik Ibsen har holdt i sin hånd. Det behøver ikke være de store dedikasjoner, men ofte de små daglige tanker som forteller historie. Slik har jeg i familien funnet mange bøker i første rekke bibler og postiller det var dette som var vanlig litteratur i tidligere tider. Ofte finner en her omskrevet ting som en kanskje ikke visste. Et eksempel er tatt med her: Christian Scrivers «Sjeleskat» fra Den bærer navntrekket til min tippoldemor. I boken var innlagt flere gamle papirer hvis innhold berørte familiens historie. Ellers har jeg tatt med to eksempler som forteller mer om allmen norsk historie. Den ene boken er innbudet undr krigen ved Grini bokbinderi av fange nr På den annen side tar jeg med en bok som har vært benyttet av Rikskomisariatet (øverste tyske sivile myndighet i Norge under krigen) som hilsen til norske frivillige på det Karelske neset under «fortsettelseskrigen» i Finland i De siste to bøkene forteller begge sin del av norske historie. Dersom du selv har skrevet noe i boken om det som bare er et navn, så la det stå dersom boken skal ut «på vandring». Selv en enkel påskrift med barnehånd kan være av interesse.

15 Babysang v/ Helene Haarr 18. mars, 1. april kl på Furuly Formiddagstreff på Furuly mandag 16. mars kl Prost Ingemann Ellingsen besøker oss og hans tema er: «Gjør alderdommen ung!» Soknepresten vår leder treffet. Bevertning. Hjertelig velkommen! SAMTALEMØTE PÅ FURULY mandag 9. mars kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst: Luk. 11, (-28) og ellers aktuelle temaer som er oppe i tiden. Alle er velkommen! BYGDEPOKALEN 2009 Til enkeltpersoner, lag, bedrifter og foreninger i Råde. Råde Skytterlag innbyr til skyting april Mer info se vår hjemmeside: BLI MED OG SKYT DU OGSÅ! Påmelding vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen nå med TRAPPEHEIS er åpen mandag- lørdag kl Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: MARS: Alle fredager lett trim og allsang til musikk. Siste onsdag i måneden 25. mars: BINGO Torsdag 19. kl : TEMA-kveld «Romerhuset på Åkeberg» v/eigill Tangen Søndag 29. kl FAMILIE-middag Tirsdag 31. kl : FørPÅSKE-busstur til Strømstad og Nordby. Medl.pris kr. 200,-, ikkemedl. kr. 300,-. Påtegningsliste på SeniorKafeen. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Råde Kirkeforening har møte onsdag 25. mars kl på Furuly Menighetsenter i Råde. Tale av Jens Barthold Andersen. Hans tema er: «Fra Tarzan til Ibsen» Boksamling = Bibliofili. Det blir sang av Liv Skovdahl. Som vanlig starter vi med en enkel bevertning. Vi tar opp kollekt. Vi inviterer spesielt bokinteresserte, og som vanlig er alle hjertelig velkommen! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? - Ta kontakt med Marit Delviken , eller Børge

16 FORFATTERKVELD I RÅDE BIBLIOTEK Torsdag 23. april kl 1900 kommer Tore Stubberud til Biblioteket. Han vil fortelle om sitt forfatterskap med vekt på den sist utgitte boka, Råtten sol, en bok om miljøet rundt Borregård i åra. Stubberud bor i Rakkestad, er forfatter, forlegger, filosof og bonde. Råde Biblioteks Venner står for dette arrangementet. Alle, også de som ennå ikke er medlemmer, ønskes velkommen til forfatterkvelden. Det er ca 50 medlemmer i Råde Biblioteks Venner nå, og det er plass til flere! Foreningen er idealistisk, partipolitisk nøytral og skal virke som en støtteforening for biblioteket. Den tar initiativ til litterære/kulturelle aktiviteter. Hvert år arrangerer foreningen forfatterkveld i mars/april, bok-loppemarked i biblioteket i september/oktober og julemøte i desember. Kontingenten er rimelig, og interesserte kan henvende seg til biblioteket som registrerer nye medlemmer. 16 Det går mot en spennende vår for norske biblioteker. Før påske kommer Regjeringens stortingsmelding om biblioteksektoren. Kulturministeren mener at det er helt påkrevd med et kulturløft for de kommunale folkebibliotekene. Han er misfornøyd med de store variasjonene som finnes i kommunenes satsing og vurderer både øremerking av midler og ny lovgivning. Bibliotekene er hjørnesteiner i kultur- og kunnskapslivet i kommunene. Det er grunn til å ha store forventninger til større interesse blant politikerne og til større ressurser. Dette er godt nytt for Råde Biblioteks Venner som har som formål å synliggjøre bibliotekets betydning og gjennom dette få de ansvarlige til å avsette midler til en forsvarlig drift. For Bibliotekets Venner, styret. BIBELUNDERVISNING Dette ledes av professor Oskar Skarsaune og prestene våre. STED: Furuly menighetssenter TID: Kl Alle som ønsker å lære noe nytt er hjertelig velkommen. Ta gjerne med Bibel. Vi kan love at dette blir spennende! VÅRPROGRAM 2009: Tirsdag 14. april: Menneskets skapelse Nå i Darwin-året er menneskesynet ett av de viktigste spørsmålene man kan stille. Hva sier egentlig Bibelen om mennesket er vi bare avanserte dyr, eller er det noe spesielt med mennesket som skiller oss fra dyrene? Hva betyr det å være skapt i Guds bilde? Vi kan love en spennende gjennomgang og ønsker en god samtale om dette. Onsdag 13. mai: Den åndelige verden engler og demoner Tirsdag 9. juni: Syndefall og frelse

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Besøk oss i vårt hjemmekontor i Treull Allé 1 Grafiske tjenester alt i trykksaker Treull Allé 1 - Pb. 47,1641 Råde Tlf Fax Mobil Privat E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER Ta kontakt med oss om spare-/ plasserings alternativer 1640 Råde Tlf Fax Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Karlshus, 1640 Råde Tlf Del av Herføllgruppen Telefon Sarpsborgvn. 5, 1640 Råde Telefon ÅPENT: Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Tapet rôde osteopati Vanlige problemer å søke osteopatisk behandling for er: Smerter i muskler, sener og ledd Halsbrann Fordøyelsesplager Idrettsskader For timebestilling eller spørsmål ring Osteopat og Fysioterapeut René Lindem Hodepine og svimmel het Whiplash Luftveisplager Hyppige Spedbarnskolikk urinveis infeksjoner Bekkenløsning og smerter etter fødsel DIN LOKALE FARGEHANDEL Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Mobil: E-post: - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Div. jernvaeart. 18

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Telefon Trenger du elektriker? (Tidligere Hafslund Installasjon/Råde Everk) Roar Hansen: Terje Johansen: RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg LEDIG ANNONSEPLASS! Kontakt Menighetskontoret tlf / Pris for denne størrelse (2/12 side) kr. 440,- pr. innrykk STOPP RUSTEN! MERCASOL - fagfolkets valg! På 5 år har bruken av veisalt økt med 80% Med vårt tøffe miljø ruster bilen til tross for galvanisering. Avtal gratis rustkontroll på din bil! MOSS ANTIRUSTSERVICE Ryggeveien Tlf BESTILL MONUMENT TIL GRAVSTEDET! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer SKÅRA STENINDUSTRI A/S Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl

20 Mojord & Thoresen Optometri as. St. Hansgaten Fredrikstad Telefon OPTISK SYNSPRØVE KONTAKTLINSER SVAKSYNSHJELPEMIDLER OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet 1640 Råde Tlf Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middagsgjester og 120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: 69 Telefon Fax: Telefax

21 RÅDE KIROPRAKTORKLINIKK ELIZABETH VAN DEN BOSCH Autorisert kiropraktor, medlem NKF Mosseveien 20, 1640 Råde Tlf Mob De vanligste symptomer som behandles er: Nakkesmerter, hodepine, migrene Rygg og bekkensmerter Armsmerter, tennisalbue Bensmerter, ischias Kjevesmerter, svimmelhet Smerter mellom skulderbladene Spedbarnskolikk Henv. Røntgen, CT, MR Vi driver ikke bare med mølle virksomhet, vi har også andre varer for salg Plenfrø Kalk Torv/gjødsel for hagen Hageredskap, og mye annet A.s Råde Mølle og Kornsilo - Telefon Ta en tur innom og se selv om vi har noe du har bruk for! Maskiner og redskaper for park og hage Tlf GRAVMINNER OG SKULPTURARBEIDER Håndverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring. Oppussing og fornying av gamle stener. Inskripsjoner. Gravrammer. JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen Tlf Avd. Halden: Busterudgt. 7b Tlf Se våre utstilte modeller Ring oss og vi kan sende katalog. INSTITUTT FOR ADDIKTOLOGI Mosseveien Råde Tlf: Institutt for Addiktologi har flere års erfaring innen behandling av alle typer avhengigheter, med spesialitet innenfor alkohol- og stoffmisbruk. RÅDE BIBLIOTEK Telefon

22 Effata/Normisjon Mars 8. Familiesamling/gudstjeneste Kvinneforeningen. Gunnar Navestad Ekko Bønnemøte Fredagsklubben Møte. Sang av Caritas Ekko Bønnemøte Fredagsklubben April 1. Ekko Caritas Formiddagstreff FURULY Mars 9. Samtalemøte Y s Men Barne- og ungdomskor-øvelse Formiddagstreff klassetreff Årsmøte m/fest Filmklubb klasse Kirkeforeningen Storfamiliegudstjeneste Fasteaksjon Y s Men April 1. Babysang Barne- og ungdomskor-øvelse GRIMSTAD BEDEHUS Mars 11. Ytremisjon Kvinneforeningen MISSINGMYRA BEDEHUS Mars 12. Slangsvoldmisjon MissMini Søndagsskole MissMini April 5. Palmesøndagsfest. Johs. Mangersnes RÅDE MISJONSHUS Mars 18. Misjonsmøte. Fjellhaug-student Kari Helene Haugen Møteuke. Kari Helene Haugen Møteuke. Kari Helene Haugen Møteuke. Kari Helene Haugen Møteuke. Kari Helene Haugen Husmisjon

23 KARNEVALSGUDSTJENESTEN 22. februar på Furuly

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN TRENGER DU KIRKESKYSS? Ring mars 2. søndag i faste Matt. 15, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Kristenruss fra Drotningborg vgs. Offer til Kristenrussens misjonsprosjekt. Effata bedehus kl : Gudstjeneste/ familiemøte ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Offer til Normisjons misjonsprosjekt. Kveldsmat. 15. mars 3. søndag i faste Luk. 11, (-28) Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen og kateket Anne Marie Sødal. Nattverd. Offer til KFUK/M Global. Konfirmantgruppe. 22. mars Maria budskapsdag Luk. 1, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Oppstart «Bønnekrukke». Offer til Kirkens ressurssenter. 29. mars 5. søndag i faste 1. Mos 22, 1-13 Furuly menighetssenter kl : Storfamiliegudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til Menighetens eget arbeid. 5. april Palmesøndag Joh. 12, 1-13 Tomb kirke kl : Familiegudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen og kateket Anne Marie Sødal. Dåp. Offer til IKO. 6-årsklubben er med. Døpte: Martine Schander. Mathias Hildre-Hetty. Julian Eklund Dystebakken. Peder Kjerkreit. Tomine Dahl Nytveit. Edel Marie Larsen Strøm. Benjamin Omland Mathisen. Henrik Hedlund Duun. Døde: Karl-Henrik Lundeby. Vidar Arne Olsen. Ole Thorvald Thorvaldsen. Lilly Basteviken.

hva, hvordan, hvorfor (3)

hva, hvordan, hvorfor (3) Nr. 1 Febr uar 2009 Årg. 58 Prekestolen hva, hvordan, hvorfor (3) Vi fortsetter vår serie om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, og vil nå se nærmere på PREKESTOLEN. At det prekes derfra

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby Salme i sorgen KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag 09.00-14.00 Fredag 09.00-12.00

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby Forsidebilde 2015 Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 Fra Rørfjell Speidere i aksjon ved friluftsgudstjenesten 20. juni. Foto: Jan Erik Sundby Den røde damen og den nakne sannhet Det er mange som har undret

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske! Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Fugleleiken et populært turmål For mange av oss er det både tradisjon og en god vane å komme seg ut i «Guds frie natur» på søndagene. Menighetsbladet

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som tidligere,

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Vansjø For oss som liker å ferdes ved eller på vannet, er Råde et flott sted om sommeren. Vi kan velge mellom de forholdsvis salte bølgene

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer