Clatronic bilradio AR 615 CD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Clatronic bilradio AR 615 CD"

Transkript

1 Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar nærhet av vann, for eksempel nær et badekar, et svømmebasseng eller i en fuktig kjeller. - Bruk produktet kun til dets egnede formål. - Bruk kun produktet i en godkjent veggkontakt. Sørg for at spenningen oppgitt på produktet korresponderer med den i veggen. Ved bruk av batterier må du sørge for å alltid sette batteriene riktig vei. - Plasser produktet slik at det er godt ventilert. - Forsøk aldri å reparere produktet selv. Skulle feil oppstå på produktet eller ledingen må du kontakte fagfolk. Sjekk ledningen regelmessig for skader. - Av sikkerhetsmessige årsaker må ledninger med skade bare erstattes av lik ledning fra produsent eller lignende. - Kople fra strømkilden og ta ut batteriene i fjernkontrollen, dersom ikke produktet skal brukes på en stund, - Disse symbolene er å finne på innsiden av produktet og betyr følgende: Lynsymbolet viser at deler på innsiden av produktet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har detaljert beskrivelse i bruksanvisningen. Apparater med dette symbolet inneholder en beskyttelse mot laser. Den innebygde sikkerheten beskytter brukeren mot å bli utsatt for farlig laserstråling, som er usynlig for menneskeøyet, når CD-skuffen åpnes. 1

2 Installere radioen Installer bilradioen som vist på tegningene side 5. a) mutter b) fjærring c) blank underlagsskive d) skrue e) festeklemme f) innskyvingsramme g) gjengebolt Merk: h) låsende skruer under transport (disse skal fjernes før installering) i) uttrekksverktøy (spennstykke for demontering) j) ramme Plasser først panelet i sporet på venstre side og lås det deretter inn i høyre. Koplinger Kople spilleren som vist på side 6 i bruksanvisningen. Merk: 1. Ikke fest det flyttbare kontrollpanelet før du har koplet alle ledningene. 2. Bruk høyttalere med en impedans på 4 ohm. Viktig informasjon når du installerer bilradioen din 1. For riktig installering av radioen din, må du sørge for at den har en original ISO JACKET. Denne er motstykket til ISO JACKET-en i bilradioen din. Ta kontakt med bilforhandleren dersom det er noe galt med ledningssystemet. 2. Avhengig av biltype kan det oppstå forstyrrelser under bruk av CD-spilleren. Disse forstyrrelsene kan unngås ved hjelp av et forstyrrelsesfilter. Denne radioen har allerede et slikt filter. Forsiktighetsregler og vedlikehold 1. Skruene (h) som sikrer under transport skal fjernes før montering for at CD-en skal kunne føres inn. 2. Spilleren er designet for minuspolen på batteriet, som må koples til kjøretøyet. Kontroller dette før montering. 3. Dersom frontpanelet fjernes mens radioen eller CD-en er på, vil apparatet automatisk skru seg av. 4. Error: Etter at frontpanelet er satt i, vil en feilmelding (ERROR) vises i displayet. Bruk en ståltråd eller lignende for å trykke på RESET-knappen. Dette nullstiller alle funksjonene. Når panelet er fjernet, er denne knappen på høyre side, ved siden av displayet. 5. Dersom bilens interiør blir svært varmt, for eksempel etter å ha stått i direkte sollys i lang tid, må du ikke skru på spilleren før bilen er litt avkjølt etter et par minutters kjøring. 2

3 6. For å oppbevare det avtakbare kontrollpanelet på et sikkert sted, bør du alltid bruke beskyttelsesesken som følger med. 7. Se tegningene øverst side 8 for å se hvordan du fjerner, setter inn og fester kontrollpanelet. 1. Åpne kontrollpanelet. 2. Fjern kontrollpanelet. 3. Frakte kontrollpanelet. 4. Feste kontrollpanelet. Bruke spilleren Se oversikt side 3 i den originale bruksanvisningen. 1. OPEN (åpne) Trykk på OPEN-knappen for å løsne frontpanelet. CD-er kan nå mates inn i sprekken eller tas ut ved hjelp av eject-knappen. 2. +/- Under vanlig avspilling brukes disse til å stille volumet. Dersom SEL-knappen er trykket inn på forhånd, kan disse knappene brukes til å gjøre endringer i menyene, for eksempel lydmodus. 3. SEL-knappen a) Trykk på SEL-knappen for å gå inn i menyen for lyd. Bokstavene VOL vises i displayet slik at du kan stille lyden. Ved å trykke gjentatte ganger på SELknappen, vil du kunne velge punkter fra menyen som volum (VOLUME), bass (BASS), diskant (TREBLE), balanse (BALANCE) og fading (FADER). Innstillingene i hver meny skiftes med + eller knappen. Merk: Dersom du har stilt inn på POP eller ROCK, er det ikke mulig å velge funksjonene BASS og TREBLE. b) Hold inne SEL-knappen for å komme til de ulike menyene TA SEEK/TA ALARM, MASK DPI/MASK ALL, DSP OFF, LOUD ON/OFF, BEEP ON/OFF, SEEK ½, STEREO/MONO; LOCAL/DX; VOL LAST/ADJ. Bokstavene TA SEEK vises i displayet. Trykk på SEL-knappen gjentatte ganger for å få opp de ulike elementene i menyen. Innstillingene endres med + eller knappen. - TA SEEK-meny (trafikkmeldinger) Velg TA SEEK dersom du ønsker å søke etter kanaler som sender trafikkmeldinger. Velg TA ALARM for å vise melding i displayet dersom du lagrer en kanal under TAfunksjonen som ikke overfører trafikkmeldinger. - MASK DPI/ALL Denne funksjonen skjuler alternative frekvenser /AF) under søk etter programidentifisering. MASK DPI: Når apparatet søker etter programidentifisering (PI) på en kanal, vil den alternative frekvensen med ulik programidentifisering være skjult. 3

4 MASK ALL: I søk etter en programidentifisering (PI) vil alternative frekvenser med ulik programidentifisering og kanaler med sterkt signalnivå uten RDSsignal forbli skjult. - DSP I DSP-modus kan du velge POP M, ROCK M, CLASS M og FLAT M. Velg DSP OFF for å gjøre egne justeringer. - LOUD ON/LOUD OFF Skrur LOUDNESS-funksjonen av og på. Når volumet er lavt, vil denne funksjonen utvide lydbildet ved å øke diskanten og bassen. - BEEP på/av (bekreftelses-pip) Du har to alternativer: BEEP ON: En pipelyd høres hver gang en knapp trykkes inn. BEEP OFF: Lyden er skrudd av. - SEEK 1, SEEK 2 (bare tilgjengelig ved bruk av radio) Søk med knappene / ved bruk av radio. SEEK 1: Hold knappene / presset ned og radioen vil stanse på neste kanal den mottar. SEEK 2: Så lenge knappene / er presset ned, vil søkefunksjonen fortsette gjennom hele frekvensbåndet. - Bytting mellom STEREO/MONO (bare tilgjengelig ved bruk av radio) LOCAL/DX Radioen kan motta RDS EON-data. Bokstavene EON uttrykker overføringen fra en tilleggskanal innenfor en kanalkjede, for eksempel WDR. Dersom trafikkmeldinger gjøres innenfor kanalkjeden, skifter radioen fra en kanal som ikke overfører trafikkmeldinger, til en som gjør det. Mottaket fra denne kanalen vises i displayet med EON-symbolet. Du kan velge mellom EONTA LOCAL og EONTA DISTANCE for informasjon lokalt eller langt unna. Denne funksjonens formål er å unngå unødvendig bytting av radiokanaler. Dersom en EON-kanal er langt unna, kan det likevel være at informasjonen kan mottas av kanalen. Radioen bytter til denne EON-kanalen og forsøker å motta trafikkmeldingene. Dersom mottaket er for svakt, vil radioen bytte tilbake til den opprinnelige kanalen. Under dette søket vil lytteren enten høre feil kanal, eller ingenting i det hele tatt. EONTA LOCAL: Denne funksjonen forhindrer bytting til en EON-kanal der signalet er for dårlig. Radioen bytter ikke kanal, og lytteren hører derfor heller ingen forstyrrelser. EONTA DISTANCE: Denne funksjonen forsøker å motta EONTA-informasjon fra alle mottakere og prøver på denne måten å forbedre mottakskvaliteten. - VOL LAST/VOL ADV VOL LAST: Radioen skrur seg på med same volum som den hadde da den blei skrudd av. VOL ADJ: Bruk + og til å velge et fast volum når du skrur på radioen. 4

5 4. POWER-knappen Trykk på denne knappen for å skru på spilleren. 5. LCD-display 6. Båndbredde Trykk på denne for å bytte mellom de tre FM-nivåene. F1, F2, F3, MW1, LW vises i displayet. 7/8 / TUNING, SEEK, TRACK, SKIP UP/DOWN a) I radiomodus: Trykk på / for å søke inn en radiokanal manuelt. Hold nede / for å begynne søk etter en radiokanal. Se også funksjonene SEEK1 eller SEEK2. b) I CD-modus: Trykk på / for å hoppe framover eller bakover. Hold inne / for å gå gjennom alle sporene. 9. Modusknapp Trykk på denne knappen for å velge CD- eller radiomodus. 10. Muteknapp Trykk på denne for å skru av høyttalerne. Trykk igjen for å gå tilbake til vanlig avspilling. 11. AP-knapp (Automatisk lagring av kanaler) I radiomodus: a) Minnefunksjon: Trykk på AP-knappen i mer enn ett sekund for å aktivere automatisk kanallagring. Radioen søker gjennom alle frekvensbånd (FM1) for best mottak til den har gått hele runden. De 6 kanalene med best mottak lagres på radioen. Kanalene er nå lagret, og spilles av i ca. 3 sekunder og kanalen på første lagringssted stilles inn. Dersom du ønsker å søke etter flere kanaler, trykker du BAND-knappen for å skifte til FM2 eller FM3. Trykk på AP-knappen i mer enn ett sekund igjen for å starte søket. b) Skannefunksjonen Etter at AP-knappen er trykket inn, vil radioen kort spille av alle de forhåndsinnstilte kanalene i frekvensbåndet. Merk: Skannefunksjonen stanser automatisk når den når stedet den startet. AP-knappen som søkefunksjon under avspilling av MP3 Dersom data ble opprettet da CD-en ble omgjort til MP3, kan disse brukes til å søke etter følgende funksjoner: a) Direkte inntasting av spornummer for CD-er i MP3-format: 1. Trykk inn AP-knappen. Bokstavene TRK SCH vises i displayet. 2. Trykk på SEL-knappen. Bokstavene TRK SCH 001 vises i displayet. Sifferplasseringen blinker. 3. Bruk +/- til å trykke inn et nummer fra Trykk en gang til på SEL-knappen. Tierplassen blinker. Følg punkt 3. 5

6 5. Trykk en gang til på SEL-knappen for å trykke inn hundre. 6. Trykk på SEL-knappen i 1 sekund for å lagre inntastingen. Avspillingen starter umiddelbart. b) Filsøkfunksjon for CD-er i MP3-format. 1. Trykk på AP-knappen to ganger. FILE SCH vises i displayet. 2. Trykk på SEL-knappen for å vise den første katalogen som er valgt i displayet. 3. Bruk +/- til å velge katalog på CD-en. 4. Trykk på SEL-knappen i 1 sekund. Den valgte katalogen starter avspilling fra første spor. 5. Fullfør inntastingen av titler ved å trykke på SEL-knappen i 1 sekund. Umiddelbart etterpå starter avspillingen av valgt spor. c) Søke etter nøkkelord for CD-er i MP3-format: 1. Trykk på AP-knappen tre ganger. CHAR SCH vises i displayet. 2. Trykk på SEL-knappen. Bokstaven A vises til venstre i displayet. 3. Trykk på +/- gjentatte ganger for å taste inn bokstaver fra A-Z eller tall fra 0-9 i første plassering i displayet. Merk: Bokstaver og tall tastes inn fra venstre mot høyre. 4. Trykk på SEL-knappen. A vises på andre plassering i displayet. Gjør som under trinn Gjenta prosessen beskrevet under trinn 2 eller 3 til du har tastet inn søket ditt. Merk: Den siste inntastingen kan slettes ved å trykke på AP-knappen. 6. Avslutt søket ved å trykke på SEL-knappen i 1 sekund. Avspillingen starter umiddelbart. Merk: Det er ikke mulig å garantere at CD-er laget av bruker kan avspilles, da programvare og CD-media varierer. Under vanlig avspilling av CD-er i MP3-format kan og brukes til å flytte spor opp og ned. Kanalknappene 5 og 6 kan brukes til å flytte opp og ned 10 spor av gangen Stasjonsknapper (1-6) for forhåndsinnstilte radiokanaler og som 1 TOP, 2INT, 3RTP og 4RDM under avspilling av CD. a) Bruke radioen Trykk på disse knappene for å finne en forhåndsinnstilt radiokanal. Dersom du trykker inn knappen i mer enn ett sekund, vil kanalen lagret til det valgte nummeret. b) Bruke CD/MP3 o Trykk på 1TOP-knappen for å stanse avspilling av CD midlertidig. Trykk på knappen igjen for å fortsette avspillingen. o Trykk på 2INT-knappen. Hvert spor på CD-en spilles i 10 sekunder. Trykk igjen for å stanse søket. Det avspilte sporet spilles av. o Trykk på 3RPT-knappen. Sporet som spilles av gjentas. Trykk igjen for å avslutte funksjonen. 6

7 o Trykk på 4RDM-knappen. Sporene spilles i tilfeldig rekkefølge. Trykk igjen for å gå tilbake til normal avspilling. 18. TA trafikkmeldinger TA-funksjonen aktiveres ved å trykke på TA-knappen. TA-symbolet vises i displayet. Når du bruker radioen starter søket etter trafikkmeldinger automatisk. Dersom radioen mottar et FM-signal, vil displayet lyse opp. Når TA-funksjonen skrus på under avspilling av CD, vil denne umiddelbart stanse, og søket etter kanal vil starte. Volumnivået vil være helt lavt under overføringen. Etter trafikkmeldingene, vil programmet som sist ble spilt, fortsette. Avbryte TA-funksjonen Dersom du ønsker å avbryte trafikkmeldingene, trykker du på TA-knappen. Dette skrur ikke av TA-modus. 19. PTY-knappen valg av programtype I tillegg til kanalnavnet, er det også enkelte kanaler som overfører informasjon om programmene. Denne informasjonen vises på radioen din. Eksempler kan være for eksempel SPORT, NEWS, POP. Med PTY-funksjonen kan du velge bestemte kanaler som sender ulike programmer. Trykk på PTY-knappen for å gå inn i PTY-musikkgruppe. Symbolet PTY vises i displayet. Bruk stasjonsknappene 1-6 til å velge følgende: Trykk en gang Trykk to ganger Stasjonsknapp 1 POP M ROCK M Stasjonsknapp 2 EASY M LIGHT M Stasjonsknapp 3 CLASSICS OTHER M Stasjonsknapp 4 JAZZ COUNTRY Stasjonsknapp 5 NATION M EVERGREEN Stasjonsknapp 6 FOLK M Trykk på PTY-knappen to ganger for å få tilgang til PTY-språkgruppe. Bruk kanalknapper 1-6 for å velge følgende: Trykk en gang Trykk to ganger Trykk fire ganger Stasjonsknapp 1 NEWS AFFAIRS INFO Stasjonsknapp 2 SPORT EDUCATE DRAMA Stasjonsknapp 3 CULTURE SCIENCE VARIED Stasjonsknapp 4 WEATHER FINANCE CHILDREN Stasjonsknapp 5 SOCIAL RELIGION PHONEIN Stasjonsknapp 6 TRAVEL LEISURE DOCUMENT Trykk på PTY tre ganger for å skru av funksjonen. Når PTY er valgt, vil radioen starte søk etter passende PTY-informasjon og stanse når denne er funnet. Dersom programmet som søkes etter ikke blir funnet, vises NONE PTY i displayet. Dersom informasjonen ikke lenger finnes, skrus PTYfunksjonen automatisk til normalt modus. 7

8 20. AF (alternativ frekvens) AF er en funksjon som fungerer ved hjelp av RDS (Radio Data System) og kan bare brukes med FM-kanaler. Radioen søker i bakgrunnen etter beste frekvensmottak for kanalen du hører på. Dersom AF-funksjonen er skrudd på, vil radioen kontinuerlig teste signalstyrken til AF-frekvensen. Testmellomrommet avhenger av signalstyrken til de ulike kanalene, og varierer mellom et par minutter ved godt signal og et par sekunder ved dårlig signal. Når AF-frekvensen er sterkere enn kanalen du hører på, vil radioen bytte frekvens og NEW FREQUENCY vises i displayet. Det kan knapt høres at frekvensen skifter mellom programmene. AF-funksjonen aktiveres ved å trykke på AF-knappen og funksjonens status vises i displayet ved hjelp av et AFsymbol. - Dersom AF-symbolet vises i displayet, er AF-funksjonen skrudd på og RDS-data mottas. - Dersom AF-symbolet blinker i displayet, er AF-funksjonen valgt, men RDSsignalet kan ikke mottas for øyeblikket. - Trykk på AF-knappen igjen for å skru av funksjonen. AF-symbolet i displayet forsvinner. b) REG-funksjon På enkelte tidspunkt deler noen kanaler opp sendingene sine i distriktsendinger med ulikt innhold. - REG ON: Dersom AF-knappen er trykket inn vil distriktsmodus skrus på. REG ON vises i displayet i et par sekunder. - Merk: Displayets kapasitet er begrenset. Det er mulig at enkelte deler på displayet blir slettet. Funksjonen REG ON forhindrer radioen fra å bytte til alternative frekvenser som har andre distriktsendinger. - REG OFF: Trykk og hold inne AF-knappen igjen for å skru av distriktsmodus. REG OFF vises i displayet et par sekunder. Programidentifiseringen (PI) i distriktsprogrammet blir sett bort fra under søk etter alternativ frekvens (AF) eller programidentifisering. 21. CD-luke 22. Eject-knapp Trykk på denne knappen for å ta ut CD-en. 23. Blinkende display Når frontpanelet fjernes vil dette displayet blinke. 24. Nullstilleknapp Trykk på denne knappen for å nullstille programmet dersom det er forstyrrelser. 8

9 Tekniske data Generelt Spenningstilførsel: Strømforbruk: Strøm: DC 13,8 V maks. 7 A 4 x 30 W FM båndbredde Frekvensrekkevidde: Effektivt mottak: I.F. frekvens: 87,6 MHz til 108,0 MHz 3 uv 10,7 MHz MW (AM) båndbredde Frekvensrekkevidde: I.F.-frekvens 522 KHz 1620 KHz 450 KHz LW båndbredde Frekvensrekkevidde: I.F.-frekvens 144 KHz 288 KHz 450 KHz Utgangseffekt Utgang: ved CD maks mv CD-spiller System: CD-spiller CD-er som støttes: CD/CDR/CDRW/MP3 Signalformat: samplingsfrekvens 44,1 KHz Frekvenskarakteristikk: Hz 5 db 10K 20 KHz 5dB Signal-støy-forhold: 50 db (1 KHz) Antall kanaler: 2 stereo kanaler Størrelse: 178 x 50 x 165 (L x H x B) 9

10 Problemer og løsninger Før du går gjennom listen, bør du kontrollere alle koplinger. Dersom ikke listen er til hjelp, må du kontakte lokal kundeservice. Symptom Årsak Mulig løsning CD-en eller kassetten starter ikke avspilling etter innsetting. Volumkontrollen er justert for lavt. Apparatet er ikke korrekt Skru opp volumet. Kontroller alle koplinger. koplet. CD-en hopper under avspilling. Veiens overflate er humpete. Vent til veien blir rettere med å spille CD-en. Apparatet er ikke montert Installer apparatet korrekt. korrekt. CD-en er skadet. Prøv en annen CD. Dersom denne fungerer er CD-en skadet. CD-en er tilsmusset. Rengjør CD-en. Ingen strøm. Tenningen er avslått. Vri tenningen til ON eller ACC. Sikringen har gått. Bytt sikringen til en annen 7A-sikring. Apparatet fungerer ikke som det skal. Ikke radiomottak. Under automatisk søk stanser ikke radioen når den mottar en kanal. CD-en går bare halvveis inn i CD-skuffen. Mikrodatamaskinen er påvirket av elektriske forstyrrelser. Antennekabelen er ikke koplet til. Mottakssignalene er for svake. Transportskruene er ikke fjernet. Fjern CD-en eller kassetten og sett inn på nytt. Skru av apparatet og skru det deretter på igjen. Fest antennekabelen i antennekontakten på apparatet. Still inn radiokanalene manuelt. Fjern alle transportskruer. 10

11 Spille en CD Rengjøre platen Før du spiller av CD-en, bør du tørke den med en tørr, støvfri klut. Tørk fra midten og utover, og ikke i sirkler. Merk: Ikke bruk vaskemidler som inneholder alkohol eller slipemidler. Dette vil ødelegge platen og spilleren. Dersom platen settes i med skriftsiden nedover, kan spilleren ødelegges. Sett alltid inn platen med skriftsiden opp. Merk: Dersom det allerede er en CD i spilleren, må du ikke forsøke å sette i en ny CD. Dette kan ødelegge spilleren. Hold alltid CD-en i kantene. Ikke berør overflaten, da denne kan bli skitten eller skadet. Ikke fest klistremerker eller teip på CD-en. Ikke utsett CD-en for direkte sollys eller sterk varme. Ikke forlat CD-en i bilen dersom denne er parkert i solen. Denne spilleren er CE-merket og testet i henhold til alle bestemmelser. 11

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer