Clatronic bilradio AR 615 CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Clatronic bilradio AR 615 CD"

Transkript

1 Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar nærhet av vann, for eksempel nær et badekar, et svømmebasseng eller i en fuktig kjeller. - Bruk produktet kun til dets egnede formål. - Bruk kun produktet i en godkjent veggkontakt. Sørg for at spenningen oppgitt på produktet korresponderer med den i veggen. Ved bruk av batterier må du sørge for å alltid sette batteriene riktig vei. - Plasser produktet slik at det er godt ventilert. - Forsøk aldri å reparere produktet selv. Skulle feil oppstå på produktet eller ledingen må du kontakte fagfolk. Sjekk ledningen regelmessig for skader. - Av sikkerhetsmessige årsaker må ledninger med skade bare erstattes av lik ledning fra produsent eller lignende. - Kople fra strømkilden og ta ut batteriene i fjernkontrollen, dersom ikke produktet skal brukes på en stund, - Disse symbolene er å finne på innsiden av produktet og betyr følgende: Lynsymbolet viser at deler på innsiden av produktet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har detaljert beskrivelse i bruksanvisningen. Apparater med dette symbolet inneholder en beskyttelse mot laser. Den innebygde sikkerheten beskytter brukeren mot å bli utsatt for farlig laserstråling, som er usynlig for menneskeøyet, når CD-skuffen åpnes. 1

2 Installere radioen Installer bilradioen som vist på tegningene side 5. a) mutter b) fjærring c) blank underlagsskive d) skrue e) festeklemme f) innskyvingsramme g) gjengebolt Merk: h) låsende skruer under transport (disse skal fjernes før installering) i) uttrekksverktøy (spennstykke for demontering) j) ramme Plasser først panelet i sporet på venstre side og lås det deretter inn i høyre. Koplinger Kople spilleren som vist på side 6 i bruksanvisningen. Merk: 1. Ikke fest det flyttbare kontrollpanelet før du har koplet alle ledningene. 2. Bruk høyttalere med en impedans på 4 ohm. Viktig informasjon når du installerer bilradioen din 1. For riktig installering av radioen din, må du sørge for at den har en original ISO JACKET. Denne er motstykket til ISO JACKET-en i bilradioen din. Ta kontakt med bilforhandleren dersom det er noe galt med ledningssystemet. 2. Avhengig av biltype kan det oppstå forstyrrelser under bruk av CD-spilleren. Disse forstyrrelsene kan unngås ved hjelp av et forstyrrelsesfilter. Denne radioen har allerede et slikt filter. Forsiktighetsregler og vedlikehold 1. Skruene (h) som sikrer under transport skal fjernes før montering for at CD-en skal kunne føres inn. 2. Spilleren er designet for minuspolen på batteriet, som må koples til kjøretøyet. Kontroller dette før montering. 3. Dersom frontpanelet fjernes mens radioen eller CD-en er på, vil apparatet automatisk skru seg av. 4. Error: Etter at frontpanelet er satt i, vil en feilmelding (ERROR) vises i displayet. Bruk en ståltråd eller lignende for å trykke på RESET-knappen. Dette nullstiller alle funksjonene. Når panelet er fjernet, er denne knappen på høyre side, ved siden av displayet. 5. Dersom bilens interiør blir svært varmt, for eksempel etter å ha stått i direkte sollys i lang tid, må du ikke skru på spilleren før bilen er litt avkjølt etter et par minutters kjøring. 2

3 6. For å oppbevare det avtakbare kontrollpanelet på et sikkert sted, bør du alltid bruke beskyttelsesesken som følger med. 7. Se tegningene øverst side 8 for å se hvordan du fjerner, setter inn og fester kontrollpanelet. 1. Åpne kontrollpanelet. 2. Fjern kontrollpanelet. 3. Frakte kontrollpanelet. 4. Feste kontrollpanelet. Bruke spilleren Se oversikt side 3 i den originale bruksanvisningen. 1. OPEN (åpne) Trykk på OPEN-knappen for å løsne frontpanelet. CD-er kan nå mates inn i sprekken eller tas ut ved hjelp av eject-knappen. 2. +/- Under vanlig avspilling brukes disse til å stille volumet. Dersom SEL-knappen er trykket inn på forhånd, kan disse knappene brukes til å gjøre endringer i menyene, for eksempel lydmodus. 3. SEL-knappen a) Trykk på SEL-knappen for å gå inn i menyen for lyd. Bokstavene VOL vises i displayet slik at du kan stille lyden. Ved å trykke gjentatte ganger på SELknappen, vil du kunne velge punkter fra menyen som volum (VOLUME), bass (BASS), diskant (TREBLE), balanse (BALANCE) og fading (FADER). Innstillingene i hver meny skiftes med + eller knappen. Merk: Dersom du har stilt inn på POP eller ROCK, er det ikke mulig å velge funksjonene BASS og TREBLE. b) Hold inne SEL-knappen for å komme til de ulike menyene TA SEEK/TA ALARM, MASK DPI/MASK ALL, DSP OFF, LOUD ON/OFF, BEEP ON/OFF, SEEK ½, STEREO/MONO; LOCAL/DX; VOL LAST/ADJ. Bokstavene TA SEEK vises i displayet. Trykk på SEL-knappen gjentatte ganger for å få opp de ulike elementene i menyen. Innstillingene endres med + eller knappen. - TA SEEK-meny (trafikkmeldinger) Velg TA SEEK dersom du ønsker å søke etter kanaler som sender trafikkmeldinger. Velg TA ALARM for å vise melding i displayet dersom du lagrer en kanal under TAfunksjonen som ikke overfører trafikkmeldinger. - MASK DPI/ALL Denne funksjonen skjuler alternative frekvenser /AF) under søk etter programidentifisering. MASK DPI: Når apparatet søker etter programidentifisering (PI) på en kanal, vil den alternative frekvensen med ulik programidentifisering være skjult. 3

4 MASK ALL: I søk etter en programidentifisering (PI) vil alternative frekvenser med ulik programidentifisering og kanaler med sterkt signalnivå uten RDSsignal forbli skjult. - DSP I DSP-modus kan du velge POP M, ROCK M, CLASS M og FLAT M. Velg DSP OFF for å gjøre egne justeringer. - LOUD ON/LOUD OFF Skrur LOUDNESS-funksjonen av og på. Når volumet er lavt, vil denne funksjonen utvide lydbildet ved å øke diskanten og bassen. - BEEP på/av (bekreftelses-pip) Du har to alternativer: BEEP ON: En pipelyd høres hver gang en knapp trykkes inn. BEEP OFF: Lyden er skrudd av. - SEEK 1, SEEK 2 (bare tilgjengelig ved bruk av radio) Søk med knappene / ved bruk av radio. SEEK 1: Hold knappene / presset ned og radioen vil stanse på neste kanal den mottar. SEEK 2: Så lenge knappene / er presset ned, vil søkefunksjonen fortsette gjennom hele frekvensbåndet. - Bytting mellom STEREO/MONO (bare tilgjengelig ved bruk av radio) LOCAL/DX Radioen kan motta RDS EON-data. Bokstavene EON uttrykker overføringen fra en tilleggskanal innenfor en kanalkjede, for eksempel WDR. Dersom trafikkmeldinger gjøres innenfor kanalkjeden, skifter radioen fra en kanal som ikke overfører trafikkmeldinger, til en som gjør det. Mottaket fra denne kanalen vises i displayet med EON-symbolet. Du kan velge mellom EONTA LOCAL og EONTA DISTANCE for informasjon lokalt eller langt unna. Denne funksjonens formål er å unngå unødvendig bytting av radiokanaler. Dersom en EON-kanal er langt unna, kan det likevel være at informasjonen kan mottas av kanalen. Radioen bytter til denne EON-kanalen og forsøker å motta trafikkmeldingene. Dersom mottaket er for svakt, vil radioen bytte tilbake til den opprinnelige kanalen. Under dette søket vil lytteren enten høre feil kanal, eller ingenting i det hele tatt. EONTA LOCAL: Denne funksjonen forhindrer bytting til en EON-kanal der signalet er for dårlig. Radioen bytter ikke kanal, og lytteren hører derfor heller ingen forstyrrelser. EONTA DISTANCE: Denne funksjonen forsøker å motta EONTA-informasjon fra alle mottakere og prøver på denne måten å forbedre mottakskvaliteten. - VOL LAST/VOL ADV VOL LAST: Radioen skrur seg på med same volum som den hadde da den blei skrudd av. VOL ADJ: Bruk + og til å velge et fast volum når du skrur på radioen. 4

5 4. POWER-knappen Trykk på denne knappen for å skru på spilleren. 5. LCD-display 6. Båndbredde Trykk på denne for å bytte mellom de tre FM-nivåene. F1, F2, F3, MW1, LW vises i displayet. 7/8 / TUNING, SEEK, TRACK, SKIP UP/DOWN a) I radiomodus: Trykk på / for å søke inn en radiokanal manuelt. Hold nede / for å begynne søk etter en radiokanal. Se også funksjonene SEEK1 eller SEEK2. b) I CD-modus: Trykk på / for å hoppe framover eller bakover. Hold inne / for å gå gjennom alle sporene. 9. Modusknapp Trykk på denne knappen for å velge CD- eller radiomodus. 10. Muteknapp Trykk på denne for å skru av høyttalerne. Trykk igjen for å gå tilbake til vanlig avspilling. 11. AP-knapp (Automatisk lagring av kanaler) I radiomodus: a) Minnefunksjon: Trykk på AP-knappen i mer enn ett sekund for å aktivere automatisk kanallagring. Radioen søker gjennom alle frekvensbånd (FM1) for best mottak til den har gått hele runden. De 6 kanalene med best mottak lagres på radioen. Kanalene er nå lagret, og spilles av i ca. 3 sekunder og kanalen på første lagringssted stilles inn. Dersom du ønsker å søke etter flere kanaler, trykker du BAND-knappen for å skifte til FM2 eller FM3. Trykk på AP-knappen i mer enn ett sekund igjen for å starte søket. b) Skannefunksjonen Etter at AP-knappen er trykket inn, vil radioen kort spille av alle de forhåndsinnstilte kanalene i frekvensbåndet. Merk: Skannefunksjonen stanser automatisk når den når stedet den startet. AP-knappen som søkefunksjon under avspilling av MP3 Dersom data ble opprettet da CD-en ble omgjort til MP3, kan disse brukes til å søke etter følgende funksjoner: a) Direkte inntasting av spornummer for CD-er i MP3-format: 1. Trykk inn AP-knappen. Bokstavene TRK SCH vises i displayet. 2. Trykk på SEL-knappen. Bokstavene TRK SCH 001 vises i displayet. Sifferplasseringen blinker. 3. Bruk +/- til å trykke inn et nummer fra Trykk en gang til på SEL-knappen. Tierplassen blinker. Følg punkt 3. 5

6 5. Trykk en gang til på SEL-knappen for å trykke inn hundre. 6. Trykk på SEL-knappen i 1 sekund for å lagre inntastingen. Avspillingen starter umiddelbart. b) Filsøkfunksjon for CD-er i MP3-format. 1. Trykk på AP-knappen to ganger. FILE SCH vises i displayet. 2. Trykk på SEL-knappen for å vise den første katalogen som er valgt i displayet. 3. Bruk +/- til å velge katalog på CD-en. 4. Trykk på SEL-knappen i 1 sekund. Den valgte katalogen starter avspilling fra første spor. 5. Fullfør inntastingen av titler ved å trykke på SEL-knappen i 1 sekund. Umiddelbart etterpå starter avspillingen av valgt spor. c) Søke etter nøkkelord for CD-er i MP3-format: 1. Trykk på AP-knappen tre ganger. CHAR SCH vises i displayet. 2. Trykk på SEL-knappen. Bokstaven A vises til venstre i displayet. 3. Trykk på +/- gjentatte ganger for å taste inn bokstaver fra A-Z eller tall fra 0-9 i første plassering i displayet. Merk: Bokstaver og tall tastes inn fra venstre mot høyre. 4. Trykk på SEL-knappen. A vises på andre plassering i displayet. Gjør som under trinn Gjenta prosessen beskrevet under trinn 2 eller 3 til du har tastet inn søket ditt. Merk: Den siste inntastingen kan slettes ved å trykke på AP-knappen. 6. Avslutt søket ved å trykke på SEL-knappen i 1 sekund. Avspillingen starter umiddelbart. Merk: Det er ikke mulig å garantere at CD-er laget av bruker kan avspilles, da programvare og CD-media varierer. Under vanlig avspilling av CD-er i MP3-format kan og brukes til å flytte spor opp og ned. Kanalknappene 5 og 6 kan brukes til å flytte opp og ned 10 spor av gangen Stasjonsknapper (1-6) for forhåndsinnstilte radiokanaler og som 1 TOP, 2INT, 3RTP og 4RDM under avspilling av CD. a) Bruke radioen Trykk på disse knappene for å finne en forhåndsinnstilt radiokanal. Dersom du trykker inn knappen i mer enn ett sekund, vil kanalen lagret til det valgte nummeret. b) Bruke CD/MP3 o Trykk på 1TOP-knappen for å stanse avspilling av CD midlertidig. Trykk på knappen igjen for å fortsette avspillingen. o Trykk på 2INT-knappen. Hvert spor på CD-en spilles i 10 sekunder. Trykk igjen for å stanse søket. Det avspilte sporet spilles av. o Trykk på 3RPT-knappen. Sporet som spilles av gjentas. Trykk igjen for å avslutte funksjonen. 6

7 o Trykk på 4RDM-knappen. Sporene spilles i tilfeldig rekkefølge. Trykk igjen for å gå tilbake til normal avspilling. 18. TA trafikkmeldinger TA-funksjonen aktiveres ved å trykke på TA-knappen. TA-symbolet vises i displayet. Når du bruker radioen starter søket etter trafikkmeldinger automatisk. Dersom radioen mottar et FM-signal, vil displayet lyse opp. Når TA-funksjonen skrus på under avspilling av CD, vil denne umiddelbart stanse, og søket etter kanal vil starte. Volumnivået vil være helt lavt under overføringen. Etter trafikkmeldingene, vil programmet som sist ble spilt, fortsette. Avbryte TA-funksjonen Dersom du ønsker å avbryte trafikkmeldingene, trykker du på TA-knappen. Dette skrur ikke av TA-modus. 19. PTY-knappen valg av programtype I tillegg til kanalnavnet, er det også enkelte kanaler som overfører informasjon om programmene. Denne informasjonen vises på radioen din. Eksempler kan være for eksempel SPORT, NEWS, POP. Med PTY-funksjonen kan du velge bestemte kanaler som sender ulike programmer. Trykk på PTY-knappen for å gå inn i PTY-musikkgruppe. Symbolet PTY vises i displayet. Bruk stasjonsknappene 1-6 til å velge følgende: Trykk en gang Trykk to ganger Stasjonsknapp 1 POP M ROCK M Stasjonsknapp 2 EASY M LIGHT M Stasjonsknapp 3 CLASSICS OTHER M Stasjonsknapp 4 JAZZ COUNTRY Stasjonsknapp 5 NATION M EVERGREEN Stasjonsknapp 6 FOLK M Trykk på PTY-knappen to ganger for å få tilgang til PTY-språkgruppe. Bruk kanalknapper 1-6 for å velge følgende: Trykk en gang Trykk to ganger Trykk fire ganger Stasjonsknapp 1 NEWS AFFAIRS INFO Stasjonsknapp 2 SPORT EDUCATE DRAMA Stasjonsknapp 3 CULTURE SCIENCE VARIED Stasjonsknapp 4 WEATHER FINANCE CHILDREN Stasjonsknapp 5 SOCIAL RELIGION PHONEIN Stasjonsknapp 6 TRAVEL LEISURE DOCUMENT Trykk på PTY tre ganger for å skru av funksjonen. Når PTY er valgt, vil radioen starte søk etter passende PTY-informasjon og stanse når denne er funnet. Dersom programmet som søkes etter ikke blir funnet, vises NONE PTY i displayet. Dersom informasjonen ikke lenger finnes, skrus PTYfunksjonen automatisk til normalt modus. 7

8 20. AF (alternativ frekvens) AF er en funksjon som fungerer ved hjelp av RDS (Radio Data System) og kan bare brukes med FM-kanaler. Radioen søker i bakgrunnen etter beste frekvensmottak for kanalen du hører på. Dersom AF-funksjonen er skrudd på, vil radioen kontinuerlig teste signalstyrken til AF-frekvensen. Testmellomrommet avhenger av signalstyrken til de ulike kanalene, og varierer mellom et par minutter ved godt signal og et par sekunder ved dårlig signal. Når AF-frekvensen er sterkere enn kanalen du hører på, vil radioen bytte frekvens og NEW FREQUENCY vises i displayet. Det kan knapt høres at frekvensen skifter mellom programmene. AF-funksjonen aktiveres ved å trykke på AF-knappen og funksjonens status vises i displayet ved hjelp av et AFsymbol. - Dersom AF-symbolet vises i displayet, er AF-funksjonen skrudd på og RDS-data mottas. - Dersom AF-symbolet blinker i displayet, er AF-funksjonen valgt, men RDSsignalet kan ikke mottas for øyeblikket. - Trykk på AF-knappen igjen for å skru av funksjonen. AF-symbolet i displayet forsvinner. b) REG-funksjon På enkelte tidspunkt deler noen kanaler opp sendingene sine i distriktsendinger med ulikt innhold. - REG ON: Dersom AF-knappen er trykket inn vil distriktsmodus skrus på. REG ON vises i displayet i et par sekunder. - Merk: Displayets kapasitet er begrenset. Det er mulig at enkelte deler på displayet blir slettet. Funksjonen REG ON forhindrer radioen fra å bytte til alternative frekvenser som har andre distriktsendinger. - REG OFF: Trykk og hold inne AF-knappen igjen for å skru av distriktsmodus. REG OFF vises i displayet et par sekunder. Programidentifiseringen (PI) i distriktsprogrammet blir sett bort fra under søk etter alternativ frekvens (AF) eller programidentifisering. 21. CD-luke 22. Eject-knapp Trykk på denne knappen for å ta ut CD-en. 23. Blinkende display Når frontpanelet fjernes vil dette displayet blinke. 24. Nullstilleknapp Trykk på denne knappen for å nullstille programmet dersom det er forstyrrelser. 8

9 Tekniske data Generelt Spenningstilførsel: Strømforbruk: Strøm: DC 13,8 V maks. 7 A 4 x 30 W FM båndbredde Frekvensrekkevidde: Effektivt mottak: I.F. frekvens: 87,6 MHz til 108,0 MHz 3 uv 10,7 MHz MW (AM) båndbredde Frekvensrekkevidde: I.F.-frekvens 522 KHz 1620 KHz 450 KHz LW båndbredde Frekvensrekkevidde: I.F.-frekvens 144 KHz 288 KHz 450 KHz Utgangseffekt Utgang: ved CD maks mv CD-spiller System: CD-spiller CD-er som støttes: CD/CDR/CDRW/MP3 Signalformat: samplingsfrekvens 44,1 KHz Frekvenskarakteristikk: Hz 5 db 10K 20 KHz 5dB Signal-støy-forhold: 50 db (1 KHz) Antall kanaler: 2 stereo kanaler Størrelse: 178 x 50 x 165 (L x H x B) 9

10 Problemer og løsninger Før du går gjennom listen, bør du kontrollere alle koplinger. Dersom ikke listen er til hjelp, må du kontakte lokal kundeservice. Symptom Årsak Mulig løsning CD-en eller kassetten starter ikke avspilling etter innsetting. Volumkontrollen er justert for lavt. Apparatet er ikke korrekt Skru opp volumet. Kontroller alle koplinger. koplet. CD-en hopper under avspilling. Veiens overflate er humpete. Vent til veien blir rettere med å spille CD-en. Apparatet er ikke montert Installer apparatet korrekt. korrekt. CD-en er skadet. Prøv en annen CD. Dersom denne fungerer er CD-en skadet. CD-en er tilsmusset. Rengjør CD-en. Ingen strøm. Tenningen er avslått. Vri tenningen til ON eller ACC. Sikringen har gått. Bytt sikringen til en annen 7A-sikring. Apparatet fungerer ikke som det skal. Ikke radiomottak. Under automatisk søk stanser ikke radioen når den mottar en kanal. CD-en går bare halvveis inn i CD-skuffen. Mikrodatamaskinen er påvirket av elektriske forstyrrelser. Antennekabelen er ikke koplet til. Mottakssignalene er for svake. Transportskruene er ikke fjernet. Fjern CD-en eller kassetten og sett inn på nytt. Skru av apparatet og skru det deretter på igjen. Fest antennekabelen i antennekontakten på apparatet. Still inn radiokanalene manuelt. Fjern alle transportskruer. 10

11 Spille en CD Rengjøre platen Før du spiller av CD-en, bør du tørke den med en tørr, støvfri klut. Tørk fra midten og utover, og ikke i sirkler. Merk: Ikke bruk vaskemidler som inneholder alkohol eller slipemidler. Dette vil ødelegge platen og spilleren. Dersom platen settes i med skriftsiden nedover, kan spilleren ødelegges. Sett alltid inn platen med skriftsiden opp. Merk: Dersom det allerede er en CD i spilleren, må du ikke forsøke å sette i en ny CD. Dette kan ødelegge spilleren. Hold alltid CD-en i kantene. Ikke berør overflaten, da denne kan bli skitten eller skadet. Ikke fest klistremerker eller teip på CD-en. Ikke utsett CD-en for direkte sollys eller sterk varme. Ikke forlat CD-en i bilen dersom denne er parkert i solen. Denne spilleren er CE-merket og testet i henhold til alle bestemmelser. 11

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kenwood KDC-3027A+G. Bruksanvisning

Kenwood KDC-3027A+G. Bruksanvisning Kenwood KDC-3027A+G Bruksanvisning Sikkerhetsregler For å forhindre skader og/eller brann, må du ta følgende forhåndsregler: - Sett inn spilleren slik at den sitter helt fast. Ellers kan den falle ut under

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER

TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER TRÅDLØS MOTTAKER OG SENDER FOR SURROUND-/HØYTTALERSYSTEM Prod.nr. DSP-300 BRUKSANVISNING Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt over front- og bakpanel... 5 Oversikt over fjernkontrollen... 6 Systemtilkopling...

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG LAC3700R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG LAC3700R i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Carvor bilforsterker Bruksanvisning

Carvor bilforsterker Bruksanvisning Carvor bilforsterker Bruksanvisning Kjære kunde Takk for at du har valgt denne forsterkeren! Du har kjøpt et kvalitetsprodukt som vil gi deg mange år med gode musikkopplevelser. Funksjoner - Klasse A forsterkning

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103 OPEN Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 2 Sikkerhetsadvarsler og innhold Vennligst les før installering. Hvis

Detaljer

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Bruksanvisning Oversikt over kontroller og komponenter 1. VFD-display 2. Sensor til fjernkontroll 3. Knapp til radioinnstilling 4. Høyttalerdeksel

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Pengetellemaskin Bruksanvisning

Pengetellemaskin Bruksanvisning Pengetellemaskin Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger - Bruk den vedlagte ledningen. - Ikke skru på maskinen når det øvre dekselet ikke er på. - Vent tre sekunder fra du skrur av til du skrur på maskinen.

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

TAS100. Brukerhåndbok

TAS100. Brukerhåndbok TAS100 Brukerhåndbok TAS100 1 Innhold Referanse......................................... 2 Bruke bilens audiosystem............................. 3 Rattbrytere for fjernkontroll av audiosystemet.............

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Brukermanual SmartPocket testsett VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Innhold 1. Generelt... 3 1.1. Sikkerhet... 3 1.2. Kraftforsyning... 3 1.3. Vedlikehold... 3 2. Lyskilde... 3 2.1. Oversikt...

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Takk for at du har kjøpt dette produktet. Denne walkie-talkieen tilbyr nytt design, forbedrede funksjoner, solid ytelse og enkel tilgjengelighet. Vi er sikker på

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide

DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide ROBTEC DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide 1 I ESKEN ROBTEC DAB+ ADAPTER Hovedenhet Holder/Brakett og fleksibel arm med sugekopp Magnetisk takantenne Klebeantenne Strømkabel for 12 V-uttak (sigarettenner)

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Meny, masterstripe og lytting

Meny, masterstripe og lytting 3 3 Meny, masterstripe og lytting 4 5 6 2 7 8 3 9 0 Mari-Janne Myrhol, teknisk ansvarlig 202 . Menyer Setup - Dette er menyen der veldig mange av innstillingene for miksebordet gjøres. Dersom du trykker

Detaljer