Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 19:25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 19:25"

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 19:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Olav Athammer Medlem SV Ellen Aanes Draagen Medlem SP Audun Norbotten Liland Medlem V Dag Willmann Medlem H Tom Skare, fratrådte kl. 18:20 Medlem FRP Per Johannes Ervik Varaordfører PP Eldbjørg Broholm Medlem AP Tore Knut Meland Medlem H Roy Arild Angelvik Medlem FRP Otto Jæger Lien Medlem PP Bergljot Stokkan Medlem PP Cicilie Sivertsen Medlem FRP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Johan Harald Lervåg Medlem PP Espen Arntsberg Medlem AP Jan Morten Bjerkan Medlem AP Arnt Julius Breivoll Medlem AP Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Trygve Sivertsen MEDL AP Torfinn Stub MEDL U Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer John Ulrik Strøm Alfrida L. Strøm Karlsen KRF Nils Ivar Selvåg, fratrådte kl. 18:20 Torfinn Stub H Ørjan Strømmen Einar Sivertsen AP Anna Margrethe Refsnes Trygve Sivertsen AP Marit Løfald, tiltrådte kl. 18:20 Tom Skare FRP

2 Iren Mellemsæther, tiltrådte kl. 18:20 Nils Ivar Selvåg H Fra administrasjonen møtte: Navn Roger Antonsen Ann-Vigdis Risnes Cowburn Stilling Rådmann Sekretær Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Følgende ble omdelt i møtet: RS 4/12 Møteprotokoll Kontrollutvalget i Hitra kommune Lovlighetskontroll og oppsummering av saksgang Folkehelseprofil 2012 Skatteetatens innfører nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske borgere IKT-infrastruktur hentet fra nettstedet: Regionale samlinger for folkevalgte i kommunene Oppfølging av politiske vedtak status per Evaluering av kommuneplanens hovedmål og tilhørende delmål i Hitra Kommune Orienteringer: 1. Kl. 13:20 14:15 - Sentio v/arve Østmark orientering om resultatene fra spørreundersøkelsen knyttet til kommuneplan. 2. Kl. 14:20 15:00 - Mobil- og bredbåndsdekningen på Hitra v/pål Magne Dahlø, STFK 3. Kl. 15:00 15:10 - Pause 4. Kl. 15:10 16:00 - Kysten er Klar v/leif Harald Hanssen 5. Kl. 16:00 16:30 - Middag 6. Kl. 16:30 16:50 - Presentasjon av «et sømløst detaljert flyfoto»/sråfoto av Hitra og de andre kystkommunene i Sør-Trøndelag 7. Kl. 16:50 17:00 - Ørlandet flystasjon filmpresentasjon

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 1/12 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 2/12 PS 3/12 Lovlighetskontroll - valg av formannskap Anskaffelse biler PS 4/12 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Sæteren søndre, gnr 81, bnr 1, 2 m fl PS 5/12 Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - gjennomføring av prosess PS 6/12 PS 7/12 PS 8/12 PS 9/12 PS 10/12 PS 11/12 PS 12/12 Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Fillan sentralskole / Hitra ungdomsskole Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Kvenvær oppvekstsenter Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Knarrlagsund oppvekstsenter Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Strand oppvekstsenter Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Fillan barnehage Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Barman oppvekstsenter Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Hitra videregående skole Referatsaker RS 1/12 Lokalisering for Forsvarets nye kampfly F-35 - Høringssvar til forsvarsdepartementet på utredningen RS 2/12 RS 3/12 SAE Vind DA. Hitra 2 vindkraftverk. Orientering om vedtak HAMOS - Kostnadsstruktur: Innsamling og behandling av slam - morselskap (IKS) RS 4/12 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte den

4 PS 1/12 Godkjenning av protokoll fra møte den Saksprotokoll i Kommunestyret Ida Broholm og Johan Harald Lervåg ble valgt til å underskrive protokoll fra møte den Protokoll fra møte den ble godkjent som framlagt. PS 2/12 Lovlighetskontroll - valg av formannskap Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Saksprotokoll i Kommunestyret AP, PP, KrF og SV fremmet følgende nytt pkt. 2: Kommunestyret tar til etterretning at Fylkesmannen har kjent valgoppgjøret for valg av formannskap ugyldig. Følgene av dette blir at valglista fra AP, PP, KrF, SV og uavhengig blir representert i Hitra formannskap som følger: Faste medlemmer: 1. Ole L. Haugen AP 2. Per Ervik PP 3. Astrid Mortensvik AP 4. Eldbjørg Broholm AP Varamedlemmer: 1. Einar Sivertsen AP 2. Torfinn Stub uavhengig 3. Otto Lien PP 4. Trygve Sivertsen AP 5. Bergljot Stokkan PP 6. Olav Athammer SV FRP fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1: Med bakgrunn i at det tidligere Formannskapet er kjent ugyldig valgt mtp. Kjønnssammensetting, jfr. Lovlighetskontroll gitt i brev av fra Fylkesmannen, må kommunestyret vurdere lovligheten av de vedtak som er gjort frem til i dag. Så lenge styrkeforholdene i utvalget ikke vil endres, vil i utgangspunktet ikke vedtakene bli ugyldige så lenge feilen ikke har virket inn på resultatet. Noe det er lite grunnlag for å tro i denne sammenheng.

5 Heller ikke hvis en privat part har innrettet seg etter et vedtak og har god grunn til å tro at dette er et gyldig vedtak. Dette følger også av rundskrivet til departementet for valgoppgjør H-4/11: " Departementet meiner at feil med omsyn til kjønnsmessig samansetjing ikkje automatisk fører til at alle dei vedtaka organet har gjort blir ugyldige. Ein må gjere ei konkret vurdering av kvart enkelt vedtak. Dersom det er grunn til å rekne med at ei feilaktig samansetjing av utvalet ikke har hatt noko å seie for innhaldet i vedtaket, vil det vere gyldig, jf. prinsippet i forvaltningslova 41." Med bakgrunn i dette godkjenner Hitra kommunestyre alle tidligere vedtak foretatt av Formannskapet slik de foreligger. AP, SV, PP og KrF fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Hitra kommunestyre vil styrke kvinners deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken, også i inneværende periode. For å muliggjøre dette, utvides oppvekstkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og teknisk komite til 7 medlemmer. Valgkomiteen fremmer forslag for å oppfylle dette, til neste møte i kommunestyret. Dag Willmann ba om og ble innvilget gruppemøte sammen med FRP. Det ble votert over alternativt forslag til pkt. 1 fremmet av FRP. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over nytt pkt. 2 fremmet av AP, PP, KrF og SV: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over nytt pkt. 3 fremmet av AP, SV, PP og KrF: Forslaget fikk 15 stemmer for og 8 stemmer mot. 1. Med bakgrunn i at det tidligere Formannskapet er kjent ugyldig valgt mtp. Kjønnssammensetting, jfr. Lovlighetskontroll gitt i brev av fra Fylkesmannen, må kommunestyret vurdere lovligheten av de vedtak som er gjort frem til i dag. Så lenge styrkeforholdene i utvalget ikke vil endres, vil i utgangspunktet ikke vedtakene bli ugyldige så lenge feilen ikke har virket inn på resultatet. Noe det er lite grunnlag for å tro i denne sammenheng. Heller ikke hvis en privat part har innrettet seg etter et vedtak og har god grunn til å tro at dette er et gyldig vedta. Dette følger også beskrevet etter rundskrivet til departementet for valgoppgjør H-4/11: " Departementet meiner at feil med omsyn til kjønnsmessig samansetjing ikkje automatisk fører til at alle dei vedtaka organet har gjort blir ugyldige. Ein må gjere ei konkret vurdering av kvart enkelt vedtak. Dersom det er grunn til å rekne med at ei feilaktig samansetjing av utvalet ikke har hatt noko å seie for innhaldet i vedtaket, vil det vere gyldig, jf. prinsippet i forvaltningslova 41." Med bakgrunn i dette godkjenner Hitra kommunestyre alle tidligere vedtak foretatt av Formannskapet slik de foreligger. 2. Kommunestyret tar til etterretning at Fylkesmannen har kjent valgoppgjøret for valt av formannskap ugyldig. Følgende av dette blir at valglista fra AP, PP, KrF, SV og uavhengig blir representert i Hitra formannskap som følger:

6 Faste medlemmer: 1. Ole L. Haugen AP 2. Per Ervik PP 3. Astrid Mortensvik AP 4. Eldbjørg Broholm AP Varamedlemmer: 1. Einar Sivertsen AP 2. Torfinn Stub uavhengig 3. Otto Lien PP 4. Trygve Sivertsen AP 5. Bergljot Stokkan PP 6. Olav Athammer SV 3. Hitra kommunestyre vil styrke kvinners deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken, også i inneværende periode. For å muliggjøre dette, utvides oppvekstkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og teknisk komite til 7 medlemmer. Valgkomiteen fremmer forslag for å oppfylle dette, til neste møte i kommunestyret. Saksprotokoll i Formannskapet Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert , Lovlighetskontroll valg av formannskap Hitra kommune, ble utdelt. Tilrådning: 1. a) Hitra kommunestyre tar til etterretning vedtakene som er gjort i Formannskapet i sakene: 125/11, 126/11, 130/11, 134/11, 135/11, 138/11, 139/11, 146/11 og 147/11. b) Hitra kommunestyre ber om at formannskapet foretar ny behandling av sak 129/ Valg av formannskap overlates til kommunestyret. Tom Skare fratrådte kl. 18:20 og Marit Løfalt tiltrådte. Nils Ivar Selvåg fratrådte kl. 18:20 og Iren Mellemsæther tiltråde. PS 3/12 Anskaffelse biler Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar innløsning av 3 leiebiler som skal brukes til ulike formål, innenfor en kostnadsramme på kr Innløsningen utgiftsføres i investeringsregnskapet innen de områder bilene skal benyttes. 3. Kostnaden finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Saksprotokoll i Kommunestyret

7 1. Hitra kommunestyre vedtar innløsning av 3 leiebiler som skal brukes til ulike formål, innenfor en kostnadsramme på kr Innløsningen utgiftsføres i investeringsregnskapet innen de områder bilene skal benyttes. 3. Kostnaden finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Saksprotokoll i Formannskapet Dag Willmann foreslo å utsette saken. Ved votering fikk forslaget 1 stemme for og 4 mot og falt. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre vedtar innløsning av 3 leiebiler som skal brukes til ulike formål, innenfor en kostnadsramme på kr Innløsningen utgiftsføres i investeringsregnskapet innen de områder bilene skal benyttes. 3. Kostnaden finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. PS 4/12 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Sæteren søndre, gnr 81, bnr 1, 2 m fl Innstilling: Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 12-12, reguleringsplan og VA-plan for Sæteren søndre - gnr. 81, bnr. 1, gnr 82, bnr 2 m fl, på følgende vilkår: 1. Følgende legges til i reguleringsbestemmelsenes pkt 1.0.8: Tomt A34 og A35 kan være utsatt for eksponering fra sjøen. Bygninger på disse tomtene må tilpasses omkringliggende terreng for å unngå silhuett. Tomt A31 er ei skråtomt. Bygninger må avtrappes i terrenget. Tomt C16, C17 og C18: Det må i størst mulig grad velges bygningstyper slik at man unngår fylling og skjæring. 2. Reguleringsplankartet endres slik at avkjørsel AV2 tilfredsstiller siktkravet i frisiktsonen for fartsgrense 80 km/t i vestlig retning. 3. Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsenes nytt pkt 2.1.2: Nye avkjørsler med tilhørende frisiktsoner skal bygges ihht vegnormalen og i samråd med Statens vegvesen. Avkjørsel AV1 skal være opparbeidet ihht vegnormalens krav før fritidsboligene B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17 og C18 gis brukstillatelse. AV2 skal være opparbeidet ihht vegnormalens krav før fritidsboligene A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A33, A34 og A35 gis brukstillatelse.

8 4. Bestemmelsenes pkt endres til følgende: Bygningenes malte flater skal ha jordfarger. Taket skal være dekket med torv eller ha skiferlignende farge. 5. Følgende bestemmelse tas inn som nytt pkt 2.2.9: Det skal tas kontakt med Hitra Fiskarlag ved utlegging av avløpsledningene, slik at en unngår konflikter med fiskerinteressene i området. 6. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. Saksprotokoll i Kommunestyret Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 12-12, reguleringsplan og VA-plan for Sæteren søndre - gnr. 81, bnr. 1, gnr 82, bnr 2 m fl, på følgende vilkår: 1. Følgende legges til i reguleringsbestemmelsenes pkt 1.0.8: Tomt A34 og A35 kan være utsatt for eksponering fra sjøen. Bygninger på disse tomtene må tilpasses omkringliggende terreng for å unngå silhuett. Tomt A31 er ei skråtomt. Bygninger må avtrappes i terrenget. Tomt C16, C17 og C18: Det må i størst mulig grad velges bygningstyper slik at man unngår fylling og skjæring. 2. Reguleringsplankartet endres slik at avkjørsel AV2 tilfredsstiller siktkravet i frisiktsonen for fartsgrense 80 km/t i vestlig retning. 3. Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsenes nytt pkt 2.1.2: Nye avkjørsler med tilhørende frisiktsoner skal bygges ihht vegnormalen og i samråd med Statens vegvesen. Avkjørsel AV1 skal være opparbeidet ihht vegnormalens krav før fritidsboligene B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17 og C18 gis brukstillatelse. AV2 skal være opparbeidet ihht vegnormalens krav før fritidsboligene A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A33, A34 og A35 gis brukstillatelse. 4. Bestemmelsenes pkt endres til følgende: Bygningenes malte flater skal ha jordfarger. Taket skal være dekket med torv eller ha skiferlignende farge. 5. Følgende bestemmelse tas inn som nytt pkt 2.2.9: Det skal tas kontakt med Hitra Fiskarlag ved utlegging av avløpsledningene, slik at en unngår konflikter med fiskerinteressene i området. 6. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. Saksprotokoll i Teknisk komite Tilrådning:

9 Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 12-12, reguleringsplan og VA-plan for Sæteren søndre - gnr. 81, bnr. 1, gnr 82, bnr 2 m fl, på følgende vilkår: 1. Følgende legges til i reguleringsbestemmelsenes pkt 1.0.8: Tomt A34 og A35 kan være utsatt for eksponering fra sjøen. Bygninger på disse tomtene må tilpasses omkringliggende terreng for å unngå silhuett. Tomt A31 er ei skråtomt. Bygninger må avtrappes i terrenget. Tomt C16, C17 og C18: Det må i størst mulig grad velges bygningstyper slik at man unngår fylling og skjæring. 2. Reguleringsplankartet endres slik at avkjørsel AV2 tilfredsstiller siktkravet i frisiktsonen for fartsgrense 80 km/t i vestlig retning. 3. Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsenes nytt pkt 2.1.2: Nye avkjørsler med tilhørende frisiktsoner skal bygges ihht vegnormalen og i samråd med Statens vegvesen. Avkjørsel AV1 skal være opparbeidet ihht vegnormalens krav før fritidsboligene B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17 og C18 gis brukstillatelse. AV2 skal være opparbeidet ihht vegnormalens krav før fritidsboligene A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A33, A34 og A35 gis brukstillatelse. 4. Bestemmelsenes pkt endres til følgende: Bygningenes malte flater skal ha jordfarger. Taket skal være dekket med torv eller ha skiferlignende farge. 5. Følgende bestemmelse tas inn som nytt pkt 2.2.9: Det skal tas kontakt med Hitra Fiskarlag ved utlegging av avløpsledningene, slik at en unngår konflikter med fiskerinteressene i området. 6. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. PS 5/12 Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - gjennomføring av prosess Innstilling: 1. Oppvekstkomiteen vedtar prosessdokumentet «Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - Gjennomføring av prosess» og legger det til grunn for arbeidet med etablering av Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune. 2. Planen skal legges ut på høring av oppvekstkomiteen i møte den 7. mars Høringsfristen er planlagt å være 31. mars Kommunestyret vil vedta planen i møte den 3. mai 2012, etter forutgående behandling i oppvekstkomiteen og i formannskapet. 3. Saken legges fram for kommunestyret som meldingssak til kommunestyrets orientering. Saksprotokoll i Kommunestyret Bergljot Stokkan, leder i oppvekstkomiteen opplyste om at saken ved en feil er lagt fram for behandling i kommunestyret. Saken er en melding. Ordfører foreslo å føre til melding etter overskriften: Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune gjennomføring av prosess. Melding.

10 Meldingen tas til orientering. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Komiteen formulerte følgende tillegg til innstillingens pkt. 1: 1. Oppvekstkomiteen vedtar prosessdokumentet «Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - Gjennomføring av prosess» og legger det til grunn for arbeidet med etablering av Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune, med følgende endring: Komiteen bes om å bli tatt med på råd på et så tidlig tidspunkt som mulig, og vil komme med innspill til arbeidene med planen i egen drøfting i komiteens møte den 8. februar Oppvekstkomiteen vedtar prosessdokumentet «Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - Gjennomføring av prosess» og legger det til grunn for arbeidet med etablering av Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune, med følgende endring: Komiteen bes om å bli tatt med på råd på et så tidlig tidspunkt som mulig, og vil komme med innspill til arbeidene med planen i egen drøfting i komiteens møte den 8. februar Planen skal legges ut på høring av oppvekstkomiteen i møte den 7. mars Høringsfristen er planlagt å være 31. mars Kommunestyret vil vedta planen i møte den 3. mai 2012, etter forutgående behandling i oppvekstkomiteen og i formannskapet. 3. Saken legges fram for kommunestyret som meldingssak til kommunestyrets orientering. Votering: Enstemmig PS 6/12 Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Fillan sentralskole / Hitra ungdomsskole Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Fillan sentralskole / Hitra ungdomsskole etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

11 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. 4. Rådmannen bes om å snarest etablere midlertidige løsninger får å redusere de helsemessige konsekvensene av trangboddheten ved skolen. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan. Saksprotokoll i Kommunestyret FRP fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 5: Øvrige avvik i søknaden bes kostnadsberegnet og lagt fram for Oppvekstkomiteen i møte 13/6 der de lager tiltaksplan og legger fram første gang for kommunestyret ved revidering av budsjett i møte 27/6. Videre tiltak og prioriteringer søkes lukket i forbindelse med ordinært budsjett for H, V og SP fremmet følgende nytt pkt. 6: Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli FRP trakk alternativt forslag til pkt. 5. Det ble votert over tilrådninga fra oppvekstkomiteen pkt Det ble votert over forslag til nytt pkt. 6 fremmet av H, V og SP. 1. Hitra kommunestyre godkjenner Fillan sentralskole / Hitra ungdomsskole etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. 4. Rådmannen bes om å snarest etablere midlertidige løsninger får å redusere de helsemessige konsekvensene av trangboddheten ved skolen. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan. 6. Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli 2012.

12 Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Hitra kommunestyre godkjenner Fillan sentralskole / Hitra ungdomsskole etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. 4. Rådmannen bes om å snarest etablere midlertidige løsninger får å redusere de helsemessige konsekvensene av trangboddheten ved skolen. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan. Votering: Enstemmig PS 7/12 Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Kvenvær oppvekstsenter Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Kvenvær oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan. Saksprotokoll i Kommunestyret

13 H, V og SP fremmet følgende nytt pkt. 6: Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Det ble votert over tilrådninga fra oppvekstkomiteen pkt Det ble votert over forslag til nytt pkt. 6 fremmet av H, V og SP. 1. Hitra kommunestyre godkjenner Kvenvær oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan. 6. Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Hitra kommunestyre godkjenner Kvenvær oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes.

14 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan. Votering: Enstemmig PS 8/12 Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Knarrlagsund oppvekstsenter Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Knarrlagsund oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. Saksprotokoll i Kommunestyret H, V og SP fremmet følgende nytt pkt. 5: Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Det ble votert over tilrådninga fra oppvekstkomiteen pkt Det ble votert over forslag til nytt pkt. 5 fremmet av H, V og SP. 1. Hitra kommunestyre godkjenner Knarrlagsund oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen.

15 ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Hitra kommunestyre godkjenner Knarrlagsund oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. Votering: Enstemmig PS 9/12 Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Strand oppvekstsenter Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Strand oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden forutsettes lukket gjennom vedtatt renoveringsprosjekt knyttet til oppvekstsenterets skole, forventet gjennomført sommeren og høsten 2012 / våren 2013.

16 Saksprotokoll i Kommunestyret H, V og SP fremmet følgende nytt pkt. 6: Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Det ble votert over tilrådninga fra oppvekstkomiteen pkt Det ble votert over forslag til nytt pkt. 6 fremmet av H, V og SP. 1. Hitra kommunestyre godkjenner Strand oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden forutsettes lukket gjennom vedtatt renoveringsprosjekt knyttet til oppvekstsenterets skole, forventet gjennomført sommeren og høsten 2012 / våren Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Hitra kommunestyre godkjenner Strand oppvekstsenter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

17 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden forutsettes lukket gjennom vedtatt renoveringsprosjekt knyttet til oppvekstsenterets skole, forventet gjennomført sommeren og høsten 2012 / våren Votering: Enstemmig PS 10/12 Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Fillan barnehage Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Fillan barnehage etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan. Saksprotokoll i Kommunestyret H, V og SP fremmet følgende nytt pkt. 6: Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Det ble votert over tilrådninga fra oppvekstkomiteen pkt Det ble votert over forslag til nytt pkt. 6 fremmet av H, V og SP. 1. Hitra kommunestyre godkjenner Fillan barnehage etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

18 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan. 6. Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Hitra kommunestyre godkjenner Fillan barnehage etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radon-målinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan. Votering: Enstemmig

19 PS 11/12 Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Barman oppvekstsenter Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Barman oppvekstseter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan. Saksprotokoll i Kommunestyret H, V og SP fremmet følgende nytt pkt. 6: Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Det ble votert over tilrådninga fra oppvekstkomiteen pkt Det ble votert over forslag til nytt pkt. 6 fremmet av H, V og SP. 1. Hitra kommunestyre godkjenner Barman oppvekstseter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan.

20 6. Kommunestyret ber om tilbakemelding om gjennomføring av de planlagte tiltak innen 1. juli Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Hitra kommunestyre godkjenner Barman oppvekstseter etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 3. Rådmannen bes om å gjennomføre radonmålinger av skoler og barnehager i kommunen. ferdigstilles innen Berøringsfrie armaturer, i tråd med mattilsynets krav, skal monteres der slike ikke finnes. 5. Øvrige avvik avdekket i søknaden, slik det framkommer i saksopplysningene, vurderes og søkes lukket i forbindelse med arbeidet med kommunens budsjett og økonomiplan / arbeidet med barnehage- og skolebruksplan. Votering: Enstemmig PS 12/12 Godkjenning av virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - Hitra videregående skole Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra videregående skole etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 2. Skolen bes om å rette krav om universell utforing etter 9, gjennomføre førstehjelpsopplæring etter 15 og radonmålinger av skolen etter krav i forskriftens Skolen har skissert planer for å lukke avvik beskrevet i pkt. 2. Saksprotokoll i Kommunestyret Espen Arntsberg ba om å få vurdert sin habilitet i og med at han har skrevet søknaden. Espen Arntsberg ble erklært inhabil og forlot møtet under behandling av saken.

21 Dag Willmann ba om å få vurdert sin habilitet som ansatt ved Hitra videregående skole. Dag Willmann ble funnet habil. Astrid Mortensvik ba om å få vurdert sin habilitet som ansatt ved Hitra videregående skole. Astrid Mortensvik ble funnet habil. Olav Athammer ba om å få vurdert sin habilitet som ansatt ved Hitra videregående skole. Olav Athammer ble funnet habil. 22 representanter voterte over tilrådningen fra oppvekstkomiteen, som ble enstemmig vedtatt. 1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra videregående skole etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 2. Skolen bes om å rette krav om universell utforing etter 9, gjennomføre førstehjelpsopplæring etter 15 og radonmålinger av skolen etter krav i forskriftens Skolen har skissert planer for å lukke avvik beskrevet i pkt. 2. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Hitra kommunestyre godkjenner Hitra videregående skole etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 2. Skolen bes om å rette krav om universell utforing etter 9, gjennomføre førstehjelpsopplæring etter 15 og radonmålinger av skolen etter krav i forskriftens Skolen har skissert planer for å lukke avvik beskrevet i pkt. 2. Votering: Enstemmig Møtet hevet kl. 19:25 Ole L. Haugen Ordfører Ann-Vigdis Risnes Cowburn Sekretær

22 Referatsaker RS 1/12 Lokalisering for Forsvarets nye kampfly F-35 - Høringssvar til forsvarsdepartementet på utredningen RS 2/12 SAE Vind DA. Hitra 2 vindkraftverk. Orientering om vedtak RS 3/12 HAMOS - Kostnadsstruktur: Innsamling og behandling av slam - morselskap (IKS) RS 4/12 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte den

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 16:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møtrom1, Hitra rådhus Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 15:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 18:00

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 18:00 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: 12:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP.

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 15:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Klasserom 1, Knarrlagsund oppvekstsenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Orienteringer Informasjon gitt i møtet/konklusjon. Utførte tiltak meldes tilbake til kommunestyret

Orienteringer Informasjon gitt i møtet/konklusjon. Utførte tiltak meldes tilbake til kommunestyret Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 19.12.2011 Tidspunkt: 17:00 21:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 12:45 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 08:30 14:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 15:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 20:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 20:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 13:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kantina / Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 12:00 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Dag Willmann Medlem H Per Johannes Ervik Varaordfører PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Dag Willmann Medlem H Per Johannes Ervik Varaordfører PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Miriam Aclima Baglund MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Miriam Aclima Baglund MEDL MDG Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen - kommunereform, Hitra rådhus Dato: 13.01.2016 Tidspunkt: 13:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, permisjon fra kl. 09:50 Leder for Oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, permisjon fra kl. 09:50 Leder for Oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 19:00 20:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 15:00 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 10:50 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 13:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 14.06.2017 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 15:00 19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 02.07.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 16:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 16:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Skolekjøkkenet, Kvenvær Oppvekstsenter Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 15:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 16:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Johan Harald Lervåg Medlem PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Johan Harald Lervåg Medlem PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 17:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom SLG, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder Oppvekstkomiteen PP Tom Skare under lukket møte Leder Kontrollutvalget FRP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder Oppvekstkomiteen PP Tom Skare under lukket møte Leder Kontrollutvalget FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 09:00 15:40 Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 15:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 09:15 12:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Komunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Komunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Komunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 13:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 17:00 20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen LEDER AP Anton Martin Andresen MEDL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen LEDER AP Anton Martin Andresen MEDL SP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 17:00 20:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 09:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 15:00 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 17:00 20:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 14.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Johan Harald Lervåg MEDL PP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Johan Harald Lervåg MEDL PP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Hammerstaddalen, DalPro Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 15:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1/kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgstyre 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: 09:00 09:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Eldbjørg Broholm Varaordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Eldbjørg Broholm Varaordfører AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgstyre 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:00 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Orienteringer: 1. Fra Sentio v/arve Østgård orientering om resultatene fra spørreundersøkelsen knyttet til kommuneplan

Orienteringer: 1. Fra Sentio v/arve Østgård orientering om resultatene fra spørreundersøkelsen knyttet til kommuneplan HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.01.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - K-sal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 15:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll)

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 16:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Einar Sivertsen Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Einar Sivertsen Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 09:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm VARAORDF AP Lars P. Hammerstad MEDL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm VARAORDF AP Lars P. Hammerstad MEDL SP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Hitra valgnemnd Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 09:00 11:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Hitra valgnemnd Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 09:00 11:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 18.10.2011 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kalairasan Seenithamby MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kalairasan Seenithamby MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Kantina/Møterom 1, Hitra rådhus Dato: 13.03.2017 Tidspunkt: 13:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 09:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Ivar Bjarne Kværnø

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Ivar Bjarne Kværnø Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 10:00 14:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arnt Julius Breivoll MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arnt Julius Breivoll MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 25.10.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 12:00 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Brendboe

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Brendboe Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn Glørstad Leder OPK AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn Glørstad Leder OPK AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 18.10.2016 Tidspunkt: 11:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan MEDL AP Kjersti Marie Hestnes Hjertø MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan MEDL AP Kjersti Marie Hestnes Hjertø MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Oppvekstkomiteen Utvalg: Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder i Teknisk komite AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder i Teknisk komite AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 09:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arnt Julius Breivoll MEDL AP Otto Jæger Lien MEDL PP Hege Lie Rønningen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arnt Julius Breivoll MEDL AP Otto Jæger Lien MEDL PP Hege Lie Rønningen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 23.08.2017 Tidspunkt: 13:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bergljot Stokkan, tiltrådte kl. 12:50 Eldbjørg Broholm PP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bergljot Stokkan, tiltrådte kl. 12:50 Eldbjørg Broholm PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 23.10.2014 Tidspunkt: 09:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt 14.11.2013. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt 14.11.2013. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 15:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Felles nemnd Helse og Omsorg

Felles nemnd Helse og Omsorg Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Møteprotokoll Felles nemnd Helse og Omsorg Utvalg: Møtested: Kysthaven - Frøya helsesenter Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende

Detaljer