Visdomsord. - Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi unnlater å gjøre! (Richard Whately, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visdomsord. - Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi unnlater å gjøre! (Richard Whately, 1787-1863)"

Transkript

1 Visdomsord - Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi unnlater å gjøre! (Richard Whately, )

2 LØFT ERKEVARER I vårt sortiment av løfteprodukter har vi holdt oss til merkevarer fra kjente produsenter. Det er flere grunner til dette, men den viktigste er at våre kunder skal være trygge på at kvaliteten tilfredsstiller forskriftenes krav. Produktene skal ha korrekt merking, sertifikater og bruksanvisninger. Løft er et område forbundet med risiko og fare for uhell. ange ulykker i bransjene industri, bygg og anlegg, offshore og sjøfart er knyttet til materialhåndtering. Årsaken til ulykkene er ofte feil valg eller feil bruk av løfteredskap samt manglende kommunikasjon mellom de involverte. I denne katalogen forsøker vi å gi et lite bidrag til bedre løftekultur, bedre informasjon om produktene og bruken av disse, samt noen tips om hvor man kan skaffe seg nødvendig informasjon. Vi markedsfører en rekke kjente merkevarer under vårt eget merke GIGANT, på en måte blir dette en dobbelt garanti for kvaliteten. NITCHI

3 LØFT GIGANT E-SERTIFIKAT Anm.: Dette sertifikat er det internasjonale standardformular som anbefales av Det internasjonale arbeidsbyrå i samsvar med ILO konvensjon nr. 152 Note: This Certificate is the standard international form as recommended by the International Labour Office in accordance with ILO Convention No. 152 ID. Kjenningnr. eller merke / Distingusing number or mark Kunde/Client : Gigant Arbetsplats AB Samsvarserklæring : 870 For prøving og undersøkelse av kjettinger,ringer,kroker,sjakler, svivler, blokker og andre løfteredskaper For testing and thorough examination of chains, rings, hooks, shackles, swivels, pulley blocks and other lifting accessories Angivelse av det som er prøvet med oppgave over materialet og dimensjoner (For kjetting bør lengden av 10 løkker oppgis.)/description of gear Antall av det som er prøvet / Number Tested Datum da prøven ble utført / Date of test Anvendt prøvevekt (last) / Test load applied FOR. NR T58 PLATEKLYPE TERRIER PLATEKLYPE FHX WLL 1T * 2T 1T ART.NR Sert. av/cert. by : Serienr./Serial No/Batch : Produsent/aker : 21115T58 TERRIER LIFTING CLAPS BV Prod. år/year : 2011 (7) (8) (9) (10) (11) Plassering/Location: Sikkerhetsfaktor/Safety Factor : 4 Prod. ihht./acc. to. : Forskrift om askiner 20 mai 2009 nr. 544 Testet ihht./tested acc. to : Terrier Lifting Clamp BV. 2006/42/EC. Fabrikksertifikat oppbevares av Gigant Arbetsplats AB Ble redskapene undersøkt av en sakkyndig virksomhet etter prøvebelastningen og funnet å ha utholdt belastningen uten deformasjon og å være fri for brudd, brist eller andre feil?/was the above gear examined by a competent person and found to have withstood the proof load without damage or deformation, and no fraction, cracks etc detected? Navn og adresse til fabrikanten eller forhandleren/name and address of manufacturer or distributor Navn og adresse på den sakkyndige virksomhet, som utførte prøven og undersøkelsen/name and address of manufacturer, company, association or distributor that performed the test and examination Den ansvarshavendes navn og stilling i ovennevnte institusjon, sakkyndig virksomhet som utførte prøven og undersøkelsen/position of signatory that performed test and examination Olof Nyberg, Affärsområde Chef Tillatt arbeidsbelast ning / Workload limit Prøvene tilfredstiller kravene i <<Forskrift best. nr. 522 Vedlegg 1 askiner og best. nr. 555 Bruk av arbeidsutstyr.>>./the test are in compliance with rulesand regulations given in <<Forskrift best. nr. 522 achinery>> and <<best. nr. 555 Use of Working Equipment>> Jeg attesterer herved på vegne av dem som er nevnt under ovenstående nr. 8*/9*) at de ovennevnte oppgaver er riktige./i certify on behalf of those mention above under no. 8*/9*) that information given above are correct. 04. July 2011 Ja/Yes Gigant Arbetsplats AB Sandbergsvägen 3 SE ALINGSÅS Olof Nyberg Affärsområde Chef KRAV TIL SERTIFIKAT Ref. Forskrift om askiner nr. 544 Løfteredskap skal følges av bruksanvisning, samsvarserklæring og sertifikat. Disse papirene skal være tilgjengelige på brukerstedet. E-SERTIFIKAT Gigant tilbyr E-sertifikat på sine produkter. Sertifikatet leveres på alle produkter hvor det er krav om samsvarserklæring, i prinsipp alt løfteutstyr. Hvor ofte har det ikke hendt at sertifikatet har blitt borte? Nå kan du laste ned en pdffil og kjøre den ut selv, evnt. sende den som mail. Sertifikatet finner du på og Her finner du ytterligere brukerinformasjon. Sertifikatene finnes både på engelsk og norsk. Gjelder nye produkter på lager fra medio 2011.

4 LØFT I denne katalogen finner du vårt løftesortiment. Dette sortimentet regnes som et av Nordens mest omfattende lagerførte sortiment og produktene får du hos din lokale Gigant-forhandler. Utover vårt lagerførte standardsortiment, har vi et nettverk med samarbeidspartnere som hjelper oss å levere spesialprodukter som ikke inngår i vårt sortiment, og som skreddersyr løsninger for spesielle utfordringer. Har du forespørsler om dokumentasjon, teknikk eller annet, så ta kontakt med din lokale Gigant-forhandler.

5 LØFT INNHOLD Taljer og vinsjer... s. 6 Jekketaljer, luft- og elektriske taljer, vinsjer, løpekatter, kraner ykløft... s. 30 Rundsling, båndsling, stropper Løfteredskap... s. 38 Kjetting, plateklyper, skruklyper Løftefester og sjakler... s. 62 Sjakler, løfteøyer, løftefester Stålwire og komponenter.. s. 78 Kjetting, wire, sjakler og kroker aterialhåndtering... s. 98 Spennbånd og kjettingstrammere, båndstrammere Verksted... s. 116 Donkrafter, balanseblokker, kraner, jekketraller Det tas forbehold om trykkfeil.

6 LØFT TALJER OG VINSJER Jekketaljer...side 9 Kjettingtaljer...side 10 Lufttaljer...side 12 Elektriske taljer...side 15 Søylesvingkraner...side 17 Lettløfteren...side 18 Løftesystem...side 19 Jekketaljer med stålwire...side 23 Wire-/ trekketaljer...side 23 Løpekatter...side 24 Bjelkeklemme...side 25 Kranvekter...side 25 Elektriske vinsjer...side 26 Veggvinsjer...side 27 Håndvinsjer...side 27 Blokker...side 28 VERDT Å VITE Beregn alltid vekten på lasten for å unngå å overbelaste taljen Taljer og vinsjer som skal brukes til løft skal være beregnet til dette, ikke bare til trekking. Taljer kan leveres med overbelastningsvern. Det er viktig at taljen har et feste som er riktig dimensjonert Er taljen eller vinsjen uskadet? REGLER FORSKRIFTER Forskrift Bruk av arbeidsutstyr. Nr ed arbeidsutstyr menes også løfteutstyr og løftereskap. Forskriften stiller krav til eieren og brukeren av arbeidsutstyret. Er det fare forbundet med bruken av arbeidsutstyret skal brukeren ha dokumentert sikkerhetsopplæring. Generelt er alle løfteoperasjoner forbundet med fare. Påse derfor at du jobber sikkert og kun betjener utstyr du vet hvordan skal brukes. Reservedeler til talje. Ta kontakt med oss!

7 LØFT TENK SIKKERHET Taljer med overbelastningsvern Selv om en talje har en sikkerhetsfaktor, så er det en grunn til at det er oppgitt en maks. last på f.eks kg. I visse miljøer brukes bare taljer med overbelastningsvern for å hindre nettopp overbelastning. Dette vernet er en clutch som sørger for at når lasten overstiger den tillatte vekten, lar den seg ikke løfte. H B L Hvordan beregne vekt En hyppig årsak til at taljer overbelastes er at vekten på lasten ikke er kjent. En måte å anslå vekten på er å ta lengde x bredde x høyde og gange med materialets egenvekt. Eks. 0,5 m x 0,5 m x 0,7 m = 0,175 m 3. Egenvekten på stål er 7,8 t/m 3 0,175 x 7,8 = 1365 kg. Egenvekten på stein er 2,7 t/m 3 0,175 x 2,7 = 472,5 kg Luftdrevne taljer Har mange fordeler. Først og fremst så er de helt trinnløse, hvor mye luft du slipper på avgjør hastigheten. Dessuten er de gnistfrie og kan brukes i rom med brannfarlig gass, støv etc. De blir ikke varme på samme måte som en elektrisk talje. Kan løfte uten stoppintervaller. Trygt og riktig dimensjonert oppheng Det slurves ofte med oppheng av taljen. Opphenget skal ha minst samme dimensjonering som taljen. Er taljen på 500 kg og sikkerhetsfaktoren er 4 så skal opphenget tåle 2000 kg. En trygg løsning er å bruke en bjelkeklemme som har merking med WLL. Dessuten er det også viktig å kontrollere at bjelken taljen festes i er sterk nok. Når en last løftes med to taljer må ikke lastens vekt overstige WLL på den minste taljen.

8 LØFT Bruksområder Riktig verktøy er halve jobben. Når du skal investere i nytt arbeidsutstyr er det flere forhold som må tas i betraktning. Økonomi, egenskaper og holdbarhet er tre av de viktigste punktene. Vi har utarbeidet en tabell som deler bruksområdene inn i tre kategorier: BYGG-INDUSTRI-OFFSHORE. Videre vil tabellen vise hvilket bruk de er ment for: IDDELS BRUK - HYPPIG BRUK - EX SONE 2 OG 22. Under finner du en beskrivelse av disse punktene. Tabellen er ment som en veiledning til valg av riktig talje og erstatter ikke informasjon som står skrevet i bruksanvisningen. BYGG: Bruksområdet retter seg mot bygg og anleggsbransjen. Provisoriske løfteoperasjoner. ontasje og konstruksjonsarbeid. Tre og stålarbeid. Det retter seg ikke mot løfteinnretninger som skal monteres inn i ferdigstilte bygg. INDUSTRI: Bruksområdet retter seg mot lett og tung industri. Provisoriske og permanente løfteoperasjoner. ontasje, konstruksjonsarbeid og materialhåndtering. OFFSHORE: Bruksområdet retter seg mot løfteoperasjoner innen olje- og gassektoren. ontasje, konstruksjonsarbeid og materialhåndtering. EX soner. Provisoriske og permanente løfteoperasjoner i EX sone kategori 3 Sone 2, Sone 22. IDDELS BRUK: Rimelig talje der bruksfrekvensen er lav og håndteringen begrenser seg til bruk i normale miljøer. HYPPIG BRUK: Dyrere talje der bruksfrekvensen er høy og håndteringen krever utstyr som tåler kontakt med krevende miljøer. BRUKSORÅDER EX SONE 2 OG 22: Dyrere taljer som er beregnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder innen definerte EX soner. Taljene er beregnet for hyppig bruk. LØFTEUTSTYR BYGG INDUSTRI OFFSHORE IDDELS BRUK HYPPIG BRUK EX SONE 2 OG 22 Svero 14 X X X Nitchi 12B X X X X X Svero 15 X X X Nitchi 15B X X X X X Red Rooster luft X X X X Svero El. Kj. taljer X X X X

9 Jekketaljer Svero. odell 15B Robust jekketalje, produsert av Nitchi co. ltd. Japan. Taljen egner seg til de mest krevende operasjoner. Konstruert for hyppig bruk og krever lite vedlikehold. Leveres i to modeller. Uten overlastsikring: odell B ed overlastsikring: odell BF Bruksområder: Industri og Offshore. Leveres med el. galvanisert kjetting. Leveres med andre heisehøyder på forespørsel. Disse leveres både med (BF) og uten (B) overlastsikring, se tabell. Artnr aks. belastning... kg Svero... Nr 1512B 1513B 1513BF 1515B 1515BF 1517B 1517BF 1520B Overlastsikring... Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei in. krokavstand... mm Testbelastning... kg Løftehøyde... m Antall kjettingparter... stk Kjettingdiameter... mm Spakkraft ved maks. last. N Vekt... kg Reservedeler Toppkrok Forp... st Lastkrok Forp... st Taljer og vinsjer Kroksperre (2 stk) Forp... st Friksjonsbrikke (2 stk) Forp... st Svero. odell 15. Rimelig jekketalje med god kvalitet. Taljen egner seg til normale operasjoner. Kompakt og lett konstruksjon. Leveres uten overlastsikring. Bruksområder: Industri. Leveres med el. galvanisert kjetting. Leveres med andre heisehøyder på forespørsel. Artnr aks. belastning... kg Svero... Nr Testbelastning... kg inste krokavstand... mm Spakkraft ved maks. last... kg Kjettingparter... stk Løftehøyde standard... m Kjettingdimensjon... mm 4x 12 5x 15 6x x x x 28 Egenvekt... kg

10 Kjettingtaljer Beregne alltid vekten på lasten for å unngå overbelastning på kjettingtaljen. En vanlig årsak til at kjettingtaljen overbelastes er at vekten på lasten ikke er kjent. En måte å ta rede på vekten er å ta lengde x bredde x høyde og multiplisere den med materialets egenvekt. F.eks. 0.5 m x 0.5 m x 0.7 m = m 3. Egenvekten på stål er 7,8 tonn/m x 7.8 = 1365 kg. Egenvekten på stein er 2,7 tonn/m x 2.7 = kg. Kjettingtalje med overlastvern. Selv om kjettingtaljen har en sikkerhetsfaktor, så finnes det en grunn for at en maks. belastning er angitt. I visse miljøer brukes bare kjettingtaljer med overlastvern for å forhindre overbelastning. Dette vernet er en kobling som gjør at når lasten overstiger den tillatte vekten, lar den seg ikke løftes. Taljer og vinsjer Svero. odell 14. Rimelig manuell kjettingtalje med god kvalitet. Taljen egner seg til normale operasjoner. Kompakt og lett konstruksjon. Leveres uten overlastsikring. Bruksområder: Industri. Leveres med el. galvanisert laste- og manøverkjetting. Leveres med andre heisehøyder på forespørsel. Artnr aks. belastning... kg Svero... Nr Testbelastning... kg inste krokavstand... mm Kjettingparter... ststk Løftehøyde standard... m anøverhøyde standard... m Kjettingdimensjon... mm 4x 12 5x 15 5x x x 19 Egenvekt... kg Artnr aks. belastning... kg Svero... Nr Testbelastning... kg inste krokavstand... mm Kjettingparter... ststk Løftehøyde standard... m anøverhøyde standard... m Kjettingdimensjon... mm 8x 24 8x x 30 9x x 30 Egenvekt... kg

11 Kjettingtaljer Svero. odell 12B Robust manuell kjettingtalje, produsert av Nitchi co ltd. Japan. Taljen egner seg til de mest krevende operasjoner. Konstruert for hyppig bruk og krever lite vedlikehold. Leveres i to modeller. Uten overlastsikring: odell B ed overlastsikring: odell BF Bruksområder: Industri og Offshore. Leveres med sortoljet laste- og manøverkjetting. Leveres med andre heisehøyder på forespørsel. Disse leveres både med (BF) og uten (B) overlastsikring. Se tabell under. Artnr aks. belastning... kg Svero... Nr 1212B 1214B 1214BF 1215B 1215BF Overlastsikring... Nei Nei Ja Nei Ja Testbelastning... kg inste krokavstand... mm Kjettingparter... stk Løftehøyde standard... m anøverhøyde standard... m Kjettingdiameter... mm Trekkraft ved makslast... kg Vekt... kg Taljer og vinsjer Dto med 6 m løftehøyde Vekt... kg Reservedeler Toppkrok Forp... st Lastkrok Forp... st Kroksperre (2 stk) Forp... st Friksjonsbrikke (2 stk) Forp... st Artnr aks. belastning... kg Svero... Nr 1216B 1217B 1217BF 1219B 1223B Overlastsikring... Nei Nei Ja Nei Nei Testbelastning... kg inste krokavstand... mm Kjettingparter... stk Løftehøyde standard... m anøverhøyde standard... m Kjettingdiameter... mm Trekkraft ved makslast... kg Vekt... kg Dto med 6 m løftehøyde Vekt... kg Reservedeler Toppkrok Forp... st Lastkrok Forp... st Kroksperre (2 stk) Forp... st Friksjonsbrikke (2 stk) Forp... st

12 LØFT LUFTTALJER Vårt utvalg av taljer dekker hele spennet fra 0,25 til 100 tonn. Innenfor dette store spennet finnes det også en rekke ulike modeller. Vi leverer ATEX godkjente lufttaljer med meget høy kvalitet. Disse taljene er svært presise med variabel hastighetsregulering. De har et kompakt design som gjør at de er lavtbyggende og tar liten plass. De leveres CE merket, med sertifikat og har en sikkerhetsfaktor på 5:1. Overlastsikring som standard og i tillegg kan disse fås med «Offshore maling» som sikrer at taljen holder seg i selv de mest krevende miljøer. Vi leverer fra 0,25T til 100T lufttaljer i mange varianter, luftdrevne løpekatter, betjening via tablå eller trådstyring. FORDELER Nøyaktig, trinnløs hastighetskontroll God kontroll med lasten, nøyaktig plassering Hever og senker uten rykk Kompakt Endestoppbryter Styring med trykknapp og ledning Lyddempet Innebygget overbelastningsvern uten å øke byggehøyden Lufttrykk 0,4-0,63 Pa Kan leveres med sjakkelgjennomføring. Gir lav profi l, lav vekt og er enkel å installere. Lastekapasitet opp til 100 tonn tilgjengelige på forespørsel, for eksempel: 40, 60, eller 100 tonn, etc. RRI

13 LØFT T 140A TCR 250 E TCR 3000 PE Lavtbygde taljer RRI Lufttaljer med løpekatt

14 Lufttaljer Red Rooster. High Speed Lufttalje. Robust og kompakt lufttalje, produsert av TOKU Japan. Taljene har lav egenvekt. Presis trinnløs styring. Leveres med tablåstyring, kjettingsamler og støydemper. Høy løfte- og senkehastighet. Robust aluminiumshus. Lav bygghøyde. Lufttrykk: 0,63 Pa/6,3 Bar. EX Sone. Standard utførsel: Godkjent for sone 2. Leveres godkjent for sone 1 på forespørsel. Leveres med ATEX sertifikat på forespørsel. Bruksområder: Industri og Offshore. Luftbehandlingsenhet anbefales. Leveres med andre heisehøyder og betjeningsanordninger på forespørsel. Artnr aks. belastning... kg Red Rooster... Nr TCR-250 TCS-500 TCS-980 Løftehøyde standard... m Løftehastighet ved full last.. m/min Løftehastighet uten last... m/min Senkehastighet ved full last. m/min Luftforbruk... l/sek Antall parter... stk Kjettingdimensjon... mm 4x x x 19.1 Bygghøyde... mm Vekt standard... kg Taljer og vinsjer Smøreoljeenhet SC... AF/AL30f03 AF/AL30f03 AF/AL30f03 Red Rooster TCR Lufttalje. Robust, slitesterk lufttalje, produsert av TOKU Japan. Beregnet for høy bruksfrekvens. Presis trinnløs styring. Leveres med tablåstyring, kjettingsamler og støydemper. Robust støpejernshus. Lav bygghøyde. Lufttrykk: 0,4-0,63 Pa/4,0-6,3 Bar. Standard: Overlastsikring. EX Sone. Standard utførsel: Godkjent for sone 2. Leveres godkjent for sone 1 på forespørsel. Leveres med ATEX sertifikat på forespørsel. Bruksområder: Industri og Offshore. Luftbehandlingsenhet anbefales. Leveres med andre heisehøyder og betjeningsanordninger på forespørsel. Artnr aks. belastning... kg Red Rooster... Nr TCR-1000 TCR-3000 Løftehøyde standard... m 3 3 Løftehastighet ved full last... m/min Løftehastighet uten last... m/min Senkehastighet ved full last... m/min Luftforbruk... l/sek Antall parter... stk 1 1 Kjettingdimensjon... mm 7.1 x x 34 Bygghøyde... mm Vekt standard... kg Smøreoljeenhet SC... AF/AL40f04 AF/AL40f04 Red Rooster T Lufttalje. Hendig lufttalje, tilpasset materialhåndtering produsert av TOKU Japan. Leveres med integrert tablåstyring. Presis trinnløs styring. Taljene har lav egenvekt. Kompakt støpejernshus. Leveres med støydemper. Lufttrykk: 0,63 Pa/6,3 Bar. Bruksområder: Industri. Luftbehandlingsenhet anbefales. Artnr aks. belastning... kg 140 Red Rooster... Nr T-140A Løftehøyde standard... m 2 Løftehastighet ved full last... m/min 0-11 Løftehastighet uten last... m/min 0-15 Senkehastighet ved full last... m/min 0-15 Luftforbruk... l/sek 8 Antall parter... stk 1 Vekt standard... kg 9 Smøreoljeenhet SC... AF/AL30f03 14

15 LØFT ELEKTROTALJER SV01 SERIE kg - Kompakt og lav vekt - Slurekobling mot overbelastning - IP klasse 55 - Større løftekapasitet på forespørsel - 230V/400V 3-fas ABK SERIE kg Kompakt og lavbygd konstruksjon Slurekobling mot overbelastning Fabrikktestet med 25% overlast Endestoppbrytere standard inntil 2t Livstidssmurt Grade 80 løftekjetting 230V 1-fas / 230V/400V/440V 3-fas, 50hz/60hz Radiostyring. Smidige og letthåndterlige fjernkontroller for ABK serien DRIFTSKLASSER Når du skal kjøpe en elektrisk kjettingtalje er det viktig å tenke over hvilket behov du har. Taljen velges ofte ut etter pris, men det er også andre faktorer som er vesentlige. Våre taljer er delt inn i forskjellige driftsklasser. Det skal være et hjelpemiddel for deg til å velge riktig utstyr. I tabellen under ser du driftstypen oppdelt i fire klasser. Lett, iddels, Tung og eget tung. Driftstypen og daglige driftstimer pr. dag, definerer du selv. Det er kun tiden taljen er belastet som skal medregnes. I driftsklassen oppgis det hvor mange fullasttimer taljen kan brukes i. I klasse 3 kan taljen løfte og senke en maksimal belastning i 400 timer før den er utlevd. Det høres kanskje lite ut, men taljen brukes med variert belastning og den brukes normalt ikke konstant. Våre veiledninger tar utgangspunkt i at taljen skal ha en levetid fra 10 til 20 år. Dette skal hjelpe deg til å velge en talje som har riktig pris og som gir deg den beste driftsøkonomien. ISO KLASSIFISERING ASKINKLASSE Gjennomsnittlig timer i bruk pr dag 0, Driftstype Lett bruk iddels bruk Tungt bruk eget tungt bruk 4 5 6

16 Elektriske taljer Svero. 1 ABK. Elektriske kjettingtaljer. Robust, slitesterk talje, produsert av Vicinay Spania. Beregnet for høy bruksfrekvens. Leveres med en hastighet. Leveres med tablåstyring m/nødstopp. Robust aluminiumshus. Lav bygghøyde. Leveres med kjettingsamler. Spenning: 3X230/400V 50/60 Hz. Isolasjonsklasse F. Kapslingsgrad. Standard utførsel: IP 55 Bruksområder: Industri. Leveres med andre heisehøyder, hastigheter og kapasiteter på forespørsel. Taljer og vinsjer Artnr (-0704) (-0803) aks. belastning... kg Svero... Nr 506U 506-6U 1003U U 2004U3 2004U6 3203U3 5002U3 Antall kjettingparter... stk Løftehastighet... m/min Løftemotor... kw Løftehøyde standard... m anøverhøyde standard... m Konstruksjonshøyde... mm Intermittensfaktor... % Driftklasse... 1Am 1Am 1Am 1Am 1Am 1Am 1Bm 1Bm Vekt... kg Svero. 1 ABK. Elektriske kjettingtaljer. Robust, slitesterk talje, produsert av Vicinay Spania. Beregnet for høy bruksfrekvens. Leveres med en hastighet. Leveres med tablåstyring m/nødstopp. Robust aluminiumshus. Lav bygghøyde. Leveres med kjettingsamler. Spenning: 1-fas talje 1x230V 50 Hz. Isolasjonsklasse F. Kapslingsgrad. Standard utførsel: IP 55 Bruksområder: Industri. Leveres med andre heisehøyder, hastigheter og kapasiteter på forespørsel. Artnr aks. belastning... kg Svero... Nr Antall kjettingparter... stk 1 1 Løftehastighet... m/min 8 4 Løftemotor... kw Løftehøyde standard... m 3 3 anøverhøyde standard... m 2 2 Konstruksjonshøyde... mm Intermittensfaktor... % Driftklasse... 1Bm 1Bm Vekt... kg En løftehastighet Artnr alternativ aks. belastning... kg Svero... Nr SV 1/1 SV 1/1 SV 1/2 Antall kjettingparter. stk Løftehastighet... m/min Løftehøyde standard m Intermittens faktor.. % Effekt... kw Vekt... kg Svero. SV01 Elektriske kjettingtaljer. Lettvekter med lav bygghøyde, produsert av Stahl Cranesystems, Tyskland. Beregnet for normal bruksfrekvens. Leveres med en eller to hastighets motor. Leveres med tablåstyring m/nødstopp. Robust aluminiumshus. Lav bygghøyde. Leveres med kjettingsamler. Spenning: Alternativ 1: 3X400V 50 Hz.Isolasjonsklasse F. Alternativ 2: 3X230V 50 Hz. Isolasjonsklasse F. Kapslingsgrad. Standard utførsel: IP 55. Bruksområder: Industri og materialhåndtering. Leveres med andre heisehøyder, hastigheter, kapasiteter på forespørsel. To løftehastigheter Artnr alternativ aks. belastning... kg Svero... Nr SV 1/1/2 SV 1/1/2 SV 1/2/2 Antall kjettingparter. stk Løftehastighet... m/min 8/2 8/2 4/1 Løftehøyde standard m Intermittens faktor.. % 35/15 35/15 35/15 Effekt... kw 0.2/ / /0.10 Vekt... kg Artnr alternativ Spenning... V 2303-fas fas fas Artnr alternativ Spenning... V 2303-fas 2303-fas fas 16

17 Søylesvingkraner - Veggsvingkraner Svero. Søylesvingkraner og veggsvingkraner. Svingkraner som dekker løftebehovet på din arbeidsplass. Avlaster medarbeiderne samtidig som farer for skader og ulykker reduseres ved løft eller forflytting av tunge detaljer som er vanskelige å håndtere. De egner seg til bruk som hjelpemiddel ved f.eks. monteringsplasser og bearbeidingsmaskiner, og ved lagerplasser og lasteramper. Også egnet til å integreres i maskiner og anlegg. Testet og høykvalitativ konstruksjon garanterer at kranen er smidig og ergonomisk å bruke. Kranene leveres inkl. løpekatt og el.anlegg. - Feil løft unngås - arbeidsulykker minimeres. - Kranene er lette å montere. - Forbedrer ergonomi og arbeidets produktivitet. - Svingområde Samtlige kraner oppfyller gjeldende sikkerhetsnormer. - Flere modeller og kapasiteter på forespørsel. Taljer og vinsjer Søylesvingkran - monteres direkte i betonggulvet. Egnet for plasser der det mangler nødvendig fastsettingsstøtte for veggsvingkraner. Flatkabel for strøm, og bolter for fastsetting inngår. Artnr Kapas. R R maks R min H 1 H H 2 r w Bøying Profil Baseplate Vekt kg m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg (-0107) B 500 x 500 p 430 x (-0206) B 700 x 700 p 580 x Veggsvingkran - er den perfekte løsningen for en arbeidsstasjon som befinner seg nær en vegg eller lignende. Krever ingen gulvflate, og monteres på f.eks. bærekraftige betongvegger eller stålbjelker. Flatkabel for strøm inngår. Artnr Kapasitet R R maks R min H 2 e d Bøying Profil Kraft/Anker Vekt kg m mm mm mm mm mm mm mm kn kg (-0106) (-0205)

18 LØFT LETTLØFTEREN Fjerner løfteoppgavene som ikke er ergonomisk korrekte Gigant Lettløfter er et pneumatisk verktøy som løfter opp til 100 kg og kan tilpasses de fleste arbeidsplasser og løfteoppgaver. ed Lettløfteren kan du løfte komponenter, kartonger, kasser etc. lett og effektivt. Lettløfteren består av en trykkluftdrevet sylinder som reguleres trinnløst med et manøverhåndtak. Løftebevegelsen reguleres trinnløst opp og ned med én hånd. Løftebevegelsen stopper i ønsket posisjon når håndtaket slippes. Et løftevertøy som er tilpasset det produktet som skal løftes er koblet til sylinderen. Lettløfteren henges opp i en svingarm alternativt i et skinnesystem. Trinnløs regulering ed det smarte håndtaket reguleres løftebeveglsen trinnløst opp eller ned med en hånd. Løfteobjektet stopper i valgt posisjon når håndtaket slippes. Spesialtilpassing Hvordan løfteverktøyet skal brukes er forskjellig fra kunde til kunde. Det samme gjelder gjenstanden som skal løftes. Når vi har fått svar på hvordan verktøyet skal brukes, overlater vi jobben til konstruksjonsavdelingen som lager et forslag til kunden. Vi konstruerer, utvikler og spesialtilpasser løfteverktøyet slik at det oppfyller den enkelte kundes krav til funksjoner.

19 Løftesystem Løfteverktøy For løft som ligger utenfor loddlinjen finnes momentopptagende modeller. Gigant. Lettløfteren eliminerer de ergonomisk vanskelige løftene ved din arbeidsplass. Den er et pneumatisk verktøy for løft opp til 100 kg som kan tilpasses de fleste arbeidsplasser og løftemoment. ed lettløfteren løfter man detaljer, komponenter, kartonger, bokser m.m. enkelt, smidig og effektivt. Lettløfteren består av en trykkluftsdrevet sylinder som reguleres trinnløst med hjelp av et manøverhåndtak. Et løfteverktøy, spesialbygget og tilpasset etter det produktet som skal løftes er så koblet til sylinderen. Lettløfteren er beregnet for å henges i svingkran alternativt i skinnesystem. For spesialtilpasninger. Kontakt din Gigant-forhandler. Artnr Utførelse... H H H H H H L ontering... Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Horisontal Bx D x L... mm 65x65x750 65x65x x75x750 75x75x x94x750 94x94x x94x1250 Løftehøyde... mm Løftekraft... N Luftsylinder... mm Lufttrykk... bar engdekrav ved 100 mm/s. l/m Taljer og vinsjer Gigant. Vakuumverktøy laget for smidig håndtering av f.eks. stålplater og treplater. Verktøyet kan henges i Lettløfteren eller i en elektrisk talje. Verktøyet leveres komplett med luftdrevet ejektor og tohåndsmanøvreringshåndtak med integrert vakuumvakt og vakuumøye. Løftekraften bestemmes av antall vakuumkopper, samt platematerialets egenskaper, flatestruktur osv. Vakuumverktøyet kan tilpasses etter ulike størrelsesbehov. For riktig valg, kontakt din Gigant-forhandler. Artnr aks. belastning... kg Antall sugekopper... st Vekt... kg

20 Løftesystem Løfteverktøy Taljer og vinsjer Tilpasset Uniback 400 mm Justerbar vidde på armene for å passe de fleste ulike bakker for Euroback 400 mm for Euroback 600 mm for Euroback 800 mm Gigant. Løfteverktøy er konstruert for enkel og ergonomisk håndtering av plastbokser. Artnr aks. belastning... kg For plastboks lengde... mm Vekt... kg Gigant. ultiverktøy er et løfteverktøy som kan tilpasses for flere ulike løftebehov. Stillbart mellom 400 og 800 mm, maks.last opp til 50 kg. Artnr aks. belastning... kg 50 Vekt... kg 6.5 Gigant. Palleløfterverktøy gaffel, et verktøy for håndtering av Europall, helog halvpall, maks x 800 mm. Artnr aks. belastning... kg 30 Vekt... kg 29 20

21 Løftesystem Skinnesystem Gigant. Skinnesystem for opphenging av løft, type Lettløfteren, elektiske taljer m.m. Systemet er konstruert for maksimal bevegelighet og fleksibilitet i alle retninger og har høy sikkerhet. onteringen er enkel å utføre, takket være standardkomponenter. Et komplett system består av 2 stk langsgående profiler, 1 stk traversprofil, traversvogner, løpevogn for løft, samt vognstopp. For spesialtilpasninger kontakt din Gigant-forhandler. ateriale: Strengpresset aluminium SIS14/8, meget lav egenvekt. Overflatebehandlet: Naturanodisering 15 μm. Forbindelse: 10 bolt og mutter. Profiltoleranse: Iflg. EN Løpevogn med løftebøyle, svirvel 360 Langsgående profil Traversprofil Taljer og vinsjer Artnr Lengde B... mm Profildimensjon... mm 63 x x 104 aks belastning... kg Spennvidde A... mm Vekt... kg/m Forsterkerprofil Tilbehør: Forsterkerprofil. Komplett med monteringssett Lengde... mm Profildimensjon... mm 63 x x 108 aks belastning... kg Vekt... kg/m Slange- og nippelsett Kabelvognsett Opphengskonsoll Skjøtesett par Skinneprofil 21

22 Løftesystem Leddet kran Taljer og vinsjer Gigant. Leddet kran brukes som opphenging for løft type Lettløfteren, elektriske taljer eller lignende. Kranen er laget av natureloksert aluminium. To kulelagrede svingledd for smidig bevegelighet, fungerer rundt hinder på arbeidsplassen, vribar 360. Artnr aks. belastning... kg 75 Armlengde A... mm Løftehøyde B... mm 3000 Totalhøyde C... mm 3540 Svingradie Søylesvingkran - Veggsvingkran Gigant. Søylesvingkran og Veggsvingkran brukes som opphenging for løft type Lettløfteren, elektriske taljer eller lignende. Svingkranen er laget av natureloksert aluminium SIS14/8. Kulelagret svingledd for smidig bevegelighet, vribar 270. Svingkranen finnes med to monteringsalternativ, veggfeste alternativt frittstående søyle. Artnr aks. belastning Armlengde A Løftehøyde B Totalhøyde C Svingradie kg mm mm mm Artnr aks. belastning Armlengde A Løftehøyde Totalhøyde C Svingradie kg mm mm mm

23 Jekketaljer med stålwire Yale. Jekketalje med stålwire, for trekking og strekking såvel vertikalt som horisontalt. Utstyrt med sperreanordning som muliggjør manøvrering av lasten til nøyaktig posisjon. Selvlåsende sikkerhetssperre. Vribare kroker. Taljen er utstyrt med sikkerhetshåndtak som bøyer seg ved overbelastning. Beskytter både talje og last. Artnr Yale... Nr 434 WN-V S434 WN-V S404 WN-V aks. belastning (enkel wire).. kg aks. belastning (dobbel wire) kg Løftehøyde (enkel wire)... m Løftehøyde (dobbel wire)... m Vekt... kg Taljer og vinsjer Svero. Jekketalje med stålwire. For løfting, trekking og strekking, såvel vertikalt som horisontalt. Utstyrt med sperreanordning som muliggjør manøvrering av lasten til eksakt posisjon. Selvlåsende sikkerhetssperre. Håndtaket er konstruert for å bøye seg ved overlast. Wirefører bidrar til jevn opprulling. Artnr Svero... Nr 15SL12 aks. belastning (enkel wire)... kg 500 aks. belastning (dobbel wire)... kg 1000 Løftehøyde (enkel wire)... m 6 Løftehøyde (dobbel wire)... m 3 in. krokavstand (enkel wire)... mm 460 in. krokavstand (dobbel wire)... mm 595 Vekt... kg 6.4 Wire-/trekktaljer Svero. En allsidig vinsj for å trekke, løfte, spenne eller låse lasten, også over lange avstander. Den er lett å bære med seg, og er enkel og sikker å arbeide med. Den fremre spaken er utstyrt med brytestift som brytes ved ca. 25% overbelastning, noe som gir økt sikkerhet. Stiften kan lett byttes ut uten at lasten tas av. Til vinsjen brukes en spesiell stålwire som er utstyrt med en krok i den ene enden. Kompakt hus av aluminiumslegering. Vinsj og Wire bestilles separat. Artnr aks. belastning... kg Svero... Nr For stålwire... mm 8, Spaklengde... mm ating pr. dobbeltslag mm ål LxBxH... mm 428 x 65 x x 97 x x 116 x 320 Vekt uten wire... kg Stålwire Wirediameter... mm Lengde... m

24 Løpekatter Taljer og vinsjer Løpekatter, stillbare Svero 21 Svero 20 Svero 25 Svero. Løpekatter odell 20, 21 og 25. Sveros originale kvalitetsprodukt. Enkel å montere. Lav bygghøyde. Kulelagre i hjulene. Universaloppheng som passer for alle taljer. Passer til alle standardiserte bjelkeprofiler. Se målskisse. Ekstra sikkerhet i Anti Drop funksjonen. Svero 20. Skyvbar. Svero 21. ed kjettingdrift. Standard manøverhøyde 3 m. Svero 25. Enklere å montere og demontere. Passer til provisoriske løfteoperasjoner. Bruksområder: Industri og Offshore. aks. Vekt Vekt Vekt Type Svero 20 Svero 21 Svero 25 belastning For bjelke Artnr For bjelke Artnr For bjelke Artnr kp kg kg kg Nr mm 3794 mm 8536 mm

25 Løpekatter Løpekatter, stillbare Svero. Løpekatt odell 24. Løpeskyvekatt med to hjul. Enkel å montere. Liten kurveradius. Kulelagre i hjulene. Universaloppheng som passer for taljer. Passer til alle standardiserte bjelkeprofiler. Se målskisse. Ekstra sikkerhet i Anti Drop funksjonen. Bruksområder: Industri og Offshore. Artnr aks. belastning... kp 500 Svero... Nr 24 Justerbar for bjelkebredde... mm inste kurveradie... m 0.5 Vekt... kg 5 Bjelkeklemmer Verd å vite Det slurves ofte med fastsetting av taljer. Festet skal ha minst samme dimensjonering som taljen. Er taljen på 500 kg og sikkerhetsfaktoren er 4, så skal festet tåle 2000 kg. En trygg løsning er å bruke bjelkeklemme som er WLL merket. Dessuten er det også viktig å kontrollere at bjelken som taljen festes i er tilstrekkelig sterk. Når en last løftes med to taljer, bør ikke lastens vekt overstige WLL på den minste taljen. Taljer og vinsjer Svero. Bjelkeklemme odell 50. Enkel å montere. Gir et stabilt provisorisk løftepunkt. Universaloppheng som passer for taljer. Passer til alle standardiserte bjelkeprofiler. Se målskisse. Bruksområder: Industri og Offshore. Artnr aks. belastning... kp Svero... Nr Bjelkebredde... mm Krokfestediam... mm Bygghøyde... mm Vekt... kg Elektroniske kranvekter med digital visning Digital kranvekt. Kraftig utførelse for industrielt og yrkesmessig bruk. Stor nøyaktighet som tilsvarer +/- 1 enhet i displayoppløsningen. Lettavlest display med stort LCD-display, 40 mm høye siffer med bakgrunnsbelysning. Taster for på/av, nullstilling, veksling, holdfunksjon (verdien leses på displayet). Trådløs fjernkontroll av alle funksjoner. Sjakkel i overkant og løftekrok med sikkerhetssperre i underkant. Innebygget, ladbart batteri, 150 timers driftstid ved kontinuerlig bruk. odeller med større kapasitet, på forespørsel. Konstruksjonen er CE-merket og i samsvar med askinforskriften, og er trekktestet for 4 ganger overlast. Artnr (-0104) (-0203) (-0401) (-0500) (-0609) Kapasitet... kg Originalnummer... CSE-0,6T CSE-1T CSE-3T CSE-5T CSE-10T Nøyaktighet... ± 0.1 ± 0.2 ± 0.5 ± 1 ± 2 Deling... kg 0,2/0,1 0,5/0,2 1/0,5 2/1 5/2 Totalhøyde... mm Dybde... mm Bredde... mm Sjakkelens innerdiam... mm Krokens innv. mål resp.åpning. mm 50/40 50/40 60/50 60/42 70/50 Sifferhøyde... mm Vekt... kg

26 Elektriske vinsjer Taljer og vinsjer Pullzall - en ny måte å få lasten dit du vil ha den. Løft bjelken i rett posisjon, flytt maskiner i verkstedet, trekk rørene dit du vil ha dem, spenn opp gjerder uten anstrengelser m.m. Pullzall er ikke kun et nytt verktøy, det er en helt ny måte å arbeide på. Håndverktøyet Pullzall med elektronisk overbelastningsvern løfter/drar 454 kg. Du får full kontroll med kun pekefingeren din via den variable hastighetskontrollen som holder millimeterpresisjon. ed et trykk på knappen bestemmer du om den skal løfte/dra inn eller ut. Pullzall finnes tilgjengelig i 24 V ladbar batteriversjon, doble batterier Ni-h og batterilader, samt for 230 V nettkobling. Som tilbehør finnes billader 12V til ladbar modell. Beskytt ryggen og la portable Pullzall gjøre løfte- og drajobben for deg på en rask og sikker måte. Artnr Spenning... V Løfte-/drakraft... kg Wirelengde... m Vekt... kg Billader fas Svero. Elektriske vinsjer av kraftig modell, som er konstruert for kontinuerlig bruk. Egnet for trekk (ikke løft). Utstyrt med kulelager på alle roterende deler. Planetgear for maksimal effekt og stille gange. Kraftig vannbeskyttet (IP 65) manøverhåndtak med nødstopp som standard. Leveres med stålwire og krok. (OBS kun 400V) Artnr (-0309) (-0408) (-0507) aks. belastning... kg otoreffekt... hk 2,5 3,5 5 Lengde stålline... m Effektiv trekklengde... m Beskyttelsesform... IP 65 IP 65 IP 65 Spenning... V Lengde... mm Høyde... mm Bredde... mm Vekt inkl. line... kg fas Svero. Elektriske vinsjer av kraftig modell, som er konstruert for kontinuerlig bruk. Egnet for trekk (ikke løft). Utstyrt med kulelager på alle roterende deler. Planetgear for maksimal effekt og stille gange. Kraftig vannbeskyttet (IP 65) manøverhåndtak med nødstopp som standard. 230V 1-fas. Leveres med stålline og krok. Artnr aks. belastning... kg otoreffekt... hk 0,8 1,5 Lengde stålline... m Effektiv trekklengde... m Beskyttelsesform... IP 65 IP 65 Spenning... V Lengde... mm Høyde... mm Bredde... mm Vekt inkl. line... kg

27 Elektriske vinsjer 1-fas Svero. Elektriske vinsjer som er egnet for bruk for de som har behov en skjelden gang. Egnet for løft og trekk. Utstyrt med nødstopp. Finnes i kapasitet fra 125 kg til 800 kg. Leveres med stålwire samt krok og kasteblokk. Svingarm , finnes som tilbehør. Svingarmen finnes i to utførelser, dels for maks. last 250 kg og for 500 kg. Armen er beregnet for montering på vertikalt, stabilt stålrør 48 mm. Artnr Antall lineparter... stk aks. belastning... kg Løftehastighet... m/min Løftehøyde... m Lengde... mm Høyde... mm Bredde... mm Isolasjonsklasse... IP 54 IP 54 IP 54 otoreffekt... W Spenning... V Sikring, treg... A Vekt, inkl. line... kg Svingarm aks. last... kg Utligg... mm Vekt... kg 8,5 6,5 - Veggvinsjer Svero. Veggvinsj med stativ av lakkert stål med innkapslet snekkehjul av støpejern og herdet stålskrue. Kulelagret friksjonsbrems av lastetrykkstype. Oppfyller gjeldende sikkerhetsforskrifter. Tredjeparttestet av SP. Godkjent av SS for scenebruk. Ved valg av veggvinsj må det, der omstendighetene krever det, tas hensyn til wirens tillatte krummeradie. Artnr Svero... Nr aks. belastning... kg Omdreining pr wiremeter Trommel... mm Lengde, trommel... mm Antall meter wire som trommel rommer: 4mm diam... m mm diam... m mm diam... m mm diam... m mm diam.... m mm diam.... m Vekt... kg Elektrisk vinsj avbildet med svingarm Taljer og vinsjer Håndvinsjer Svero. Håndvinsjer egnet for trekk (ikke løft) av biler, traktorer, trailere, snøscotere etc. Kraftig konstruksjon utstyrt med automatisk lasttrykksbrems. Vernedeksel over drev og lager. Forzinket konstruksjon for økt rustbeskyttelse. Kan brukes kun med wire. Doble sperrehaker for økt sikkerhet på de to største variantene. Leveres uten stålline, bestilles separat. Artnr Utførelse... Forzinket Forzinket Forzinket Forzinket aks. trekkraft... kg For stålline... mm Utveksling :1 4.2:1 5:1 10:1 Vekt... kg Stålline med karabinkrok Linediameter... mm Lengde... m Vekt... kg For vinsj Stålline med karabinkrok Linediameter... mm Lengde... m Vekt... kg For vinsj

28 Håndvinsjer Goliath. Kraftige håndvinsjer i rustfritt stål godkjent for løft og trekk. Lasten kan holdes igjen uten manøvrering av håndtaket. Utstyrt med automatisk lastvernsbrems for sikker håndtering og vernedeksel over drev og lager. Kan brukes sammen med stålwire alternativt bånd. Vinsjene leveres uten stålwire/bånd. Flere dimensjoner kan tilbys på forespørsel. Artnr Løftekapasitet ytterst på trommelen... kg Løftekapasitet innerst på trommelen... kg Trekkraft ved 30% vinkel på wiren... kg inste last for bremsefunksjon... kg Anbefalt maks. stålwirediameter... mm Anbefalt maks. lengde på stålwiren... m Trommeldiameter... mm Utveksling :1 3.5:1 4.85:1 Vekt... kg Taljer og vinsjer Håndvinsjer med bånd Svero. Håndvinsjer egnet for trekking (ikke løft) av biler, traktorer, trailere, snøscoter etc. Kraftig konstruksjon utstyrt med automatisk lastvernsbrems. Beskyttelsesdeksel over drev og lager. Lakkert konstruksjon for økt korrosjonsvern. Kan kun brukes med bånd. Bånd medfølger. Artnr aks. drakraft... kg Båndets lengde... m 6 6 Utveksling :1 05:01 Vekt... kg 3,7 7,7 ed 1 skive ed 2 skiver Londonblokker Kasteblokk, ikke for løft, for nylonwire etc. Lakkert, med bøyle og vribar krok. 1 skive Skivediameter... mm Sporbredde... mm aks. belastning... kg Totallengde uten bøyle... mm Vekt... kg skiver (-1308) (-1407) Skivediameter... mm Sporbredde... mm aks. belastning... kp Totallengde uten bøyle... mm Vekt... kg Ekstra skiver Skivediameter... mm Sporbredde... mm Kasteblokk Kasteblokk - ikke for løft, for nylonwire etc. Lakkert, med bøyle og vribar krok. Oppfellbar. (Løse skiver er de samme som til nr ) Artnr (-0901) Skivedia.... mm Sporbredde... mm aks. belast.... kp Totallengde uten bøyle... mm Vekt... kg

29 Londonblokker Kasteblokk Svero. Kasteblokk for stålwire. Kan åpnes, med hus av elforzinket stål. Glidelagret, støpt wireskive. Vribar krok med sikkerhetssperre. Ved valg av blokk for løfting må det, der omstendighetene krever det, velges blokk etter kravet på wirediameter og skivediameter for wiredimensjonen det gjelder. Artnr aks. belastning... kp Svero... Nr 7112 A 7114 A 7116 A 7117 A 7119 A Wireskive diam.... mm For maks wirediameter.. mm Totallengde... mm Vekt... kg Ekstra skiver Hulldiameter... mm Brytehjul Svero. Brytehjul for stålwire. Kan monteres i valgfri retning. Holdere av elforzinket stål med glidelagret, smidd wireskive. Ved valg av brytehjul for løfteformål må det, der omstendighetene krever det, tas hensyn til regelverket til wirens tillatte skivediameter. Artnr aks. belastning... kp Wireskive y.dia... mm aks. wirediam.... mm c-c festehull... mm Festehull diam.... mm Festeplate bredde... mm lengde... mm Vekt... kg Taljer og vinsjer Ekstra skiver Hulldiameter... mm Svero. Leddbare brytehjul som er produsert for å lette wireføringen der det stilles krav om at stålwiren som løper gjennom blokken skal ha en viss bevegelighet. Kan monteres i valgfri retning. Holder av elforzinket stålplate med glidelagret støpt wireskive. Ved valg av brytehjul for løft må det, der omstendighetene krever det, ta hensyn til anbefalt wirens tillatte skivediameter. Artnr aks. belastning... kg Wireskivens ytterdiameter... mm aks. wirediameter... mm 6 7 c-c festehull... mm Festehull diameter... mm Festeplate bredde... mm Festeplate lengde... mm Vekt... kg Ekstra skiver Hulldiameter... mm

30 LØFT YKLØFT Rundsling... side 33 Båndstropper... side 35 Båndsling... side 36 Slitebeskyttelse... side 37 Rundslingkrok... side 37 VERDT Å VITE Fiberstropper leveres som Rundsling, Båndsling og Båndstropper og produseres av polyester for best slitestyrke og levetid. Fiberstropper Å beskyttes mot skarpe kanter. Bruk slitebeskyttelse eller legg en tykk arbeidshanske mellom. Beregn vekten på løftet og kontroller at løftestroppen har tilstrekkelig kapasitet. Da sjekker du samtidig at stroppen er riktig merket. Dersom stroppen brukes sammen med sjakkel, må bolten ha stor nok diameter i forhold til den anleggsdiameter stroppen krever. REGLER FORSKRIFTER Når nye fiberstropper testes i forbindelse med produksjon skal sikkerhetsfaktoren mot brudd ikke være mindre enn 7:1. Sakkyndig kontroll av fiberstroppene skal foretas minst hver 12. måned, evnt. hyppigere hvis omstendighetene krever det. Dessuten skal de sjekkes for skader før bruk. Fiberstropper som har en eller annen form for skade, eller en merking som ikke er lesbar, skal kastes/ destrueres.

31 LØFT FORDELER ED GIGANT LØFTEREDSKAP Egen serie rundslings for et trygt og sikkert løft. Dobbel duk for bedre sikkerhet og lengre levetid. Enklere kontroll og journalføring med datotabell på merkelappen Et av nordens største lagerførte sortiment sikrer rask leveranse Bruksanvisning og samsvarserklæring på norsk og engelsk medfølger alle produkter. Oppfyller askinforskriften. Koblingsløkke for fiberstropper har større anleggsbredde og diameter enn tilsvarende for kjetting. Gjengitt med tillatelse fra Copyright Utg FARGE LØFTETABELL FOR FIBERSTROPPER Lifting & Safety International AS Tlf Veiledende minimum anl. dia. RUNDSLINGS OG BÅNDSTROPPER WLL i Tonn EN og EN EN STROPP Rett Snaret U/ Dobbel 30 o TO STROPPER TRE- OG FIRE STROPPER 0-45 o o 0-45 o o Fiolett 20 mm 1,0 0,8 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 2,1 1,6 1,5 1,2 Grønn 20 mm 2,0 1,6 4,0 3,4 2,8 2,2 2,0 1,6 4,2 3,3 3,0 2,4 Gul 30 mm 3,0 2,4 6,0 5,1 4,2 3,3 3,0 2,4 6,3 5,0 4,5 3,6 Grå 40 mm 4,0 3,2 8,0 6,8 5,6 4,4 4,0 3,2 8,4 6,7 6,0 4,8 Rød 50 mm 5,0 4,0 10,0 8,5 7,0 5,6 5,0 4,0 10,5 8,4 7,5 6,0 Brun 60 mm 6,0 4,8 12,0 10,2 8,4 6,7 6,0 4,8 12,6 10,0 9,0 7,2 Blå 80 mm 8,0 6,4 16,0 13,6 11,2 8,9 8,0 6,4 16,8 13,4 12,0 9,6 Oransje 80 mm 10,0 8,0 20,0 17,0 14,0 11,2 10,0 8,0 21,0 16,8 15,0 12,0 Oransje Oransje Oransje 115 mm 120 mm 125 mm 15,0 20,0 25,0 12,0 16,0 20,0 30,0 40,0 50,0 25,5 34,0 42,5 21,0 28,0 35,0 16,8 22,4 28,0 15,0 20,0 25,0 12,0 16,0 20,0 31,5 42,0 52,5 25,2 33,6 42,0 22,5 30,0 37,5 18,0 24,0 30,0 1 0,8 2 1,7 1,4 1 2,1 1, ,5 1 Faktor symmetrisk Faktor usymmetrisk o o Unngå friksjon, skarpe kanter og alkaliske stoffer! WLL for fiberstropper av polyester ( PES ) gjelder for arbeidstemperaturer mellom - 40 C og +100 C. Verdiene er veiledende, da produsenters egne anbefalinger kan variere. Løftekapasitet = WLL uten snaring redusert med 20% - (WLL x Faktor 0,8)

LØFT & LASTESIKRING PRODUKTER & LØSNINGER FOR EN ERGONOMISK, EFFEKTIV OG SIKKER ARBEIDSPLASS

LØFT & LASTESIKRING PRODUKTER & LØSNINGER FOR EN ERGONOMISK, EFFEKTIV OG SIKKER ARBEIDSPLASS LØFT & LASTESIKRING PRODUKTER & LØSNINGER FOR EN ERGONOMISK, EFFEKTIV OG SIKKER ARBEIDSPLASS 2015/2016 STERKE VAREMERKER I denne katalogen finner du vårt løftesortiment. Sortimentet regnes som ett av

Detaljer

Kapittel 07. Fiberstropper

Kapittel 07. Fiberstropper 0738-03 0738-05 0052 Test 7. FIBERSTROPPER Fiberstropper leveres i forskjellige kvaliteter og utførelser som: - Rundsling - Båndstropper - Båndsling Det kan lages stropper av både natur- og forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Klokketaljer. Wiretaljer. ABT Wiretalje. Klokketaljer. Antall parter. Egenvekt. WLL i kg. Kjetting dim. mm. Art.nr. Beskrivelse Løftehøyde.

Klokketaljer. Wiretaljer. ABT Wiretalje. Klokketaljer. Antall parter. Egenvekt. WLL i kg. Kjetting dim. mm. Art.nr. Beskrivelse Løftehøyde. Klokketaljer Jekketaljer, klokketaljer og løpekatt, leveres med sertifikat Formular 3. Klokketaljer Art.nr. Beskrivelse Løftehøyde i meter Kjetting dim. Antall parter Egenvekt WLL i kg Klokketalje med

Detaljer

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts Fiberstropper og lastesikringer 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk er at våre produkter ikke skal medføre fare for våre

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Lettbane system fra 125 til 2000 kg

Lettbane system fra 125 til 2000 kg TraverskrAner Traverskraner 3 Lettbane system fra 125 til 2000 kg 103 97 1 EUROSYSTEM 2000 profiler er tilgjengelig i 3 størrelser, som velges i forhold til lastekapasitet og avstand mellom opphengspunkterne:

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

VeggSVingkraner. Søyle- og Veggsvingkraner med manuell eller motorisert sving fra 180 til 360.

VeggSVingkraner. Søyle- og Veggsvingkraner med manuell eller motorisert sving fra 180 til 360. Søyle Søyle og og VeggSVingkraner veggsvingkraner 3 Søyle- og Veggsvingkraner med manuell eller motorisert sving fra 180 til 360. 88 95 Løftekraner Søyle og veggsvingkraner Individuell lasthåndtering på

Detaljer

Din partner for prosesser innenfor

Din partner for prosesser innenfor Din partner for prosesser innenfor Skjæring og sveising av stål og metaller Løfte- og sikringsutstyr til alle formål Komplett leveringsprogram Design og konstruksjon av løsninger Sertifisering av spesialredskaper

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

Bruksanvisning for Flatflettet wirestropp

Bruksanvisning for Flatflettet wirestropp Bredde/Tykkelse mm Dia. På anvendt wire mm Vekt kg/m Likt løft WLL kg Snaret WLL kg U-løft WLL kg U-løft 45 gr WLL kg U-løft 90 gr. WLL kg U-løft 120 gr. WLL kg Bruksanvisning for Side 1 av 5 Bruksanvisning

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Friløfteren er et godt hjelpemiddel ved personløft i dagliglivet. Løfteren er stabil og monteres uten inngrep i tak og vegger. Med en stilren design

Detaljer

Last og Plan. Lastesikring Lastesikringer

Last og Plan. Lastesikring Lastesikringer Lastesikring Lastesikringer Material (no) Beskrivelse Lengde Vekt 801101VA Micro lastsurring 0.5+4.5m 500 kg 801131 Micro lastsurring 0.5+4.5m 1000 kg 801131VA Micro lastsurring 0.5+4.5m 1500 kg 801106VA

Detaljer

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Med Nova takløftersystem er belastningene små ved forflytninger fra gulv, seng, toalett og rullestol. Det fast installerte systemet gjør løftene sikre og enkle

Detaljer

Løpekatter, taljer og vinsjer. Trolleys, hoists and winches

Løpekatter, taljer og vinsjer. Trolleys, hoists and winches Løpekatter, taljer og vinsjer 4 Løpekatter, taljer og vinsjer Løpekatter, taljer og vinsjer Etter å ha levert tusenvis av taljer siden merkevaren mbition ble en realitet i 2004, kan vi nå slå fast at taljene

Detaljer

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord Inndeling i grupper (beregnet for bruk om bord) R1 Kjetting sling R2 - Fiber sling R3 - Ståltau sling/redskaper + endeløse stropper R4 Løse løfteforbindelser,

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING

BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A. Samsvarserklæring for maskiner. Bruksanvisningen

Detaljer

ROV Retrieve 861 Sjakkel

ROV Retrieve 861 Sjakkel ROV Retrieve 861 Sjakkel Mars 2015 Bruksanvisning og samsvarserklæring Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A.

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER

BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER Oversettelse av original bruksanvisning (07/10 P/N 63988 REV-800-331-5460) Produsentens firmanavn og adresse: Gunnebo Johnson Corporation, 1240 North Harvard

Detaljer

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere Opprullere Nederman serie H20 - Slangeoppruller Sikre og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk, profesjonelle håndverkere og gjør det selv verksteder. Robust konstruksjon av støtsikre komposittmaterialer.

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Rotating Lifting Point (RLP Version 2)

Rotating Lifting Point (RLP Version 2) Rotating Lifting Point (RLP Version 2) NO Bruksanvisning Z769446 Rev P13 Användarmanual Allmän informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres

Detaljer

RoomTransferHook. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk. SWL: 300kg

RoomTransferHook. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk. SWL: 300kg RoomTransferHook SystemRoMedic TM Manual - Norsk SWL: 300kg RoomTransferHook er et tilbehør til løftebøyle som i kombinasjon med skinnesystemer og løftemotorer muliggjør en forflytning av brukere mellom

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

DER DET ER EN VINSJ, TM ER DET EN LØSNING!

DER DET ER EN VINSJ, TM ER DET EN LØSNING! DER DET ER EN VINSJ, TM ER DET EN LØSNING! BRUK KRAFTEN TM DER DU TRENGER DEN! Portable Winch Co. er verdens ledende produsent av bærbare bensindrevne vinsjer. Våre vinsjer er kompakte og kraftfulle ulikt

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Verktøycontainere. Luftputesystem.

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Verktøycontainere. Luftputesystem. UTLEIEKATALOG Vannsekker Klumpvekter Veieceller Kito taljer Vannsekker livbåt IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Verktøycontainere Luftputesystem Ta kontakt i dag

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannbagger. Klumpvekter. Veieceller Kito taljer Vannbagger. Verktøycontainere. Luftputesystem

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannbagger. Klumpvekter. Veieceller Kito taljer Vannbagger. Verktøycontainere. Luftputesystem UTLEIEKATALOG Vannbagger Klumpvekter Veieceller Kito taljer Vannbagger IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Verktøycontainere Luftputesystem Ta kontakt i dag for

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland.

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Velg korrekt type og WLL (nominell arbeidsbelastning) for sjakkelen og korrekt WLL for det aktuelle bruksområdet. Husk å

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk

Detaljer

Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr

Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr Fallsikringssele Electra HT Art. nr. 9899 100 50 Avansert proff sele, behagelig å jobbe i Forankringer i front og rygg Justerbar ved skulder og lår Raskt av/på

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Luftputesystem. Vannsekker livbåt. Containere

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannsekker. Klumpvekter. Kito taljer. Veieceller. Luftputesystem. Vannsekker livbåt. Containere UTLEIEKATALOG er Klumpvekter Veieceller Kito taljer er livbåt IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Containere Luftputesystem Ta kontakt i dag for konkuransedyktige

Detaljer

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer.

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. 3 30 kw Elvarme 18 modeller Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. Bruksområde Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger

Detaljer

Tilbehør og valgfritt utstyr for TP fliskuttere. designed. manufac tur ed. denmar k. Reliable Chipping

Tilbehør og valgfritt utstyr for TP fliskuttere. designed. manufac tur ed. denmar k. Reliable Chipping Tilbehør og valgfritt utstyr for TP fliskuttere designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping Tilpass din TP fliskutter for oppgaven Linddana er nøye med å gi deg størst mulig utbytte av din TP fliskutter.

Detaljer

Taljer og vinsjer. Side D 1

Taljer og vinsjer. Side D 1 Taljer og vinsjer D 1 Taljer og vinsjer - Håndtaljer KITO MIGHTY - Kvalitetstaljer for krevende profesjonell bruk. - Overlastsikring som standard D 2 Taljer og vinsjer - Håndtaljer D 3 Taljer og vinsjer

Detaljer

Etac Nova 30. Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke.

Etac Nova 30. Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke. Etac Nova 30 Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke. Etac Nova 30 - rett og slett. Nova 30 er et funksjonelt skinnesystem med

Detaljer

FIBERSTROPPER OG LASTESIKRINGER

FIBERSTROPPER OG LASTESIKRINGER FIBERSTROPPER OG LASTESIKRINGER FIBERSTROPPER OG LASTESIKRINGER Fiberstropper og lastesikring BÅNDSTROPPER 1 TONN (FIOLETT) Varenuer Lengde 3000001 1 50 0,21 3000002 2 50 0,42 3000003 3 50 0,58 3000004

Detaljer

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side Rillemaskiner Designet for å forbedre hastigheten og effektiviteten i sprinklerinstallasjoner og andre industriinstallasjoner. Bredt utvalg av mekaniske og hydrauliske enheter med kapasitet for opptil

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

Ergonomi satt i system. VacuMaster Basic/Comfort Funksjonalitet Sikkerhet Ergonomi

Ergonomi satt i system. VacuMaster Basic/Comfort Funksjonalitet Sikkerhet Ergonomi Ergonomi satt i system VacuMaster Basic/Comfort Funksjonalitet Sikkerhet Ergonomi VacuMaster Basic/Comfort Den banebrytende generasjon vakuum løfteutstyr! Schmalz vakuumprodukter tilfredsstiller de strengeste

Detaljer

Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene.

Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene. Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene. Lei av å ligge på gulvet å skru! En rimelig investering i bedre økonomi Garantert investering i større fortjeneste Proffe løftebukker til hobbypris

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk FLATANKERSYSTEM INTRODUKSJON Løftesystemet for flatanker er sikkert og letthåndterlig. Ved riktig bruk vil løftesystemet være en garanti for sikker og enkel håndtering av prefabrikerte betongdeler. Noen

Detaljer

HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET?

HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET? MODULARITET HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET? KVALITET PÅLITELIGHET FLEKSIBILITET KRAFT MODULARITET FLEKSIBILITET KRAFT KVALITET PÅLITELIGHET MODULARITÄT FLEXIBILITÄT KRAFT QUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT INDIVIDUELL

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Plukkasser Størrelse og bruk Plastkasser fra SSI Schäfer, verdens største produsent av lagerinnredninger.

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

Fallsikring - RidgeGear

Fallsikring - RidgeGear G 1 RGH 22 / RGH E Testet: Iht. EN 361 Båndmateriale: 45 mm vann-avvisende polyester Beslag: Strekkfast stål Vekt: 0,75 kg Egenskaper: D-ring på ryggen, justerbar fotstropp Lettvekt fallsikring RGH 2 PH

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

SSG WORKSHOP 1.2. Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer.

SSG WORKSHOP 1.2. Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer. 1.2 SSG WORKSHOP Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer. www.ssg.eu SSG Workshop SSG Workshop er vår egenproduserte

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

TITO VAREHEISER OG LØFTEBORD

TITO VAREHEISER OG LØFTEBORD TITO VAREHEISER OG LØFTEBORD FOR MER INFO, KONTAKT jle@demanor.no Tlf. 91 52 75 70 KORT VEI TIL BEDRE LØSNINGER I alle bransjer og sammenhenger hvor flytting eller løfting av produkter utgjør en stor

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

ABC for krankjøpere 14.08.2015. Side 1

ABC for krankjøpere 14.08.2015. Side 1 Side 1 Sammenligning Når du skal kjøpe kran er det mange ting å vurdere og som du bør sammenligne dersom du har flere tilbud. Vi er ikke redde for å bli sammenlignet, og har utarbeidet et enkelt skjema

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Vinsjtype:... Dato:..

Vinsjtype:... Dato:.. Vinsjtype:...... Dato:.. BRUKER INFORMASJON Denne vinsjen er primært beregnet for montering på bil. Vinsjen er IKKE sertifisert for løft. Vinsjen er IKKE beregnet for løfting eller flytting av mennesker.

Detaljer

SSG WORKSHOP 1.1. Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer.

SSG WORKSHOP 1.1. Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer. 1.1 SSG WORKSHOP Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer. www.ssg.eu SSG Workshop SSG Workshop er vår egenproduserte

Detaljer

TILLEGGSMANUAL MED SIKKERHETSINSTRUKS

TILLEGGSMANUAL MED SIKKERHETSINSTRUKS OLL No. L5-1202-CE-01 TILLEGGSMANUAL MED SIKKERHETSINSTRUKS Jekketalje Kito modell L5, med slurekobling (OLL) Introduksjon Denne jekketalje type L5 med overlastvern er utstyrt med en slurekobling. Slurekoblingen

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Kenwood Motor og Girboks

Kenwood Motor og Girboks Den indre struktur i en Kenwood Major er unik! Den har evnen til å kjøre en rekke forskjellige tilbehør som krever forskjellige hastigheter. For å oppnå dette bruker vi en kraftig seriemotor kombinert

Detaljer

Scan Combiflex 1000RC

Scan Combiflex 1000RC Scan Combiflex 1000RC Robust, stabil maskin bygget i stål for store flater. Scan Combiflex 1000RC, er en slipemaskin som kombinerer styrken av seks roterende slipeskiver og en stor trommel som roterer

Detaljer

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 www.bransontractor.com NORDIC TRACTOR Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 info@nordtrac.no www.nordtrac.no Nytt Branson modell i Norge Branson K 78 - enda mer kraft. Vår nye

Detaljer

Oppgave for Haram Videregående Skole

Oppgave for Haram Videregående Skole Oppgave for Haram Videregående Skole I denne oppgaven er det gitt noen problemstillinger knyttet til et skip benyttet til ankerhåndtering og noen av verktøyene, hekkrull og tauepinne, som benyttes om bord

Detaljer

SCANLIFT as Årenga SKUI Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg

SCANLIFT as Årenga SKUI  Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg SCANLIFT as Årenga 10 1340 SKUI www.scanlift.no MRS12/15 har 1200 eller 1500 kg lastekapasitet. Max løftehøyde 4.5m og velegnet for en rekke

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

Aktuator Elektrisk, Ajac

Aktuator Elektrisk, Ajac Eksempler på bruksområder Aktuator for on/off betjening og regulering av kule- og dreiespjelds-ventiler. Beskrivelse Elektrisk aktuator for ventil Elektrisk Aktuator, Ajac, for 90 on/off betjening og regulering

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE

PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE Art. ID: BARCODE: 11B20 8025947102800 11FM20 8025947102824 11BX5 22B15 802594710281 8025947102831 PRODUKTBESKRIVELSE: HELIOSA 11 2000 WATT IP 20 Dreibar

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

KRANKONTROLLEN AS ING. L. GILINSKY

KRANKONTROLLEN AS ING. L. GILINSKY ING. L. GILINSKY Ås kommune Ås Kinoteater 1431 Ås Nordahl Bruns gt. 12 2004 Lillestrøm FNR :966636718 MVA Bankgiro :6205.05.16909 Telefon :64 84 62 10 Telefax :64 84 62 11 post@krankontrollen.no Deres

Detaljer

SNØKJETTING. Sesongen 2012/2013 VEILEDENDE prisliste. Lastebil Vogntog Buss Truck Personbil

SNØKJETTING. Sesongen 2012/2013 VEILEDENDE prisliste. Lastebil Vogntog Buss Truck Personbil SNØKJETTING Sesongen 2012/2013 VEILEDENDE prisliste Lastebil Vogntog Buss Truck Personbil Veil Antall kjettinger Antall kjettinger som kreves står nevnt i Forskrift om bruk av kjøretøy 1-4, punkt 2: Antall

Detaljer

A registered trademark of SNA Europe Group. Jobb trygt i høyden med Bahco. Foto av Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

A registered trademark of SNA Europe Group. Jobb trygt i høyden med Bahco. Foto av Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com A registered trademark of SNA Europe Group Jobb trygt i høyden med Bahco Mot nye høyder Bahco er en av de første håndverktøy produsenter som tilbyr løsninger for å unngå å miste verktøyet. I mange år har

Detaljer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer Hako-Jonas 1200 / 1500 Økonomisk feiing av store arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 16 200 m 2 /t Hako-Jonas 1200 / 1500 Gjør feiingen enklere! Perfekt rengjøring av store arealer

Detaljer

Usertifisert jernvare Industrial hardware

Usertifisert jernvare Industrial hardware Usertifisert jernvare 9 Usertifisert jernvare Usertifisert jernvare I dette kapittelet vil du fi nne en rekke usertifi serte jernvarer. Disse brukes blant annet innen industri, bygg og anlegg, kai- og

Detaljer

Bruksanvisning. Fiberstropper (enkle og sammensatte)

Bruksanvisning. Fiberstropper (enkle og sammensatte) Bruksanvisning for Fiberstropper (enkle og sammensatte) Norsk Bruksanvisning for ulike fiberstropper «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00 Telefaks:

Detaljer

Infravarmer ELIR. Infravarmer ELIR. For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR. Infravarmer ELIR. For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Infravarmer ELIR For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 3 1 modell 1200 W Elvarme Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

2015/16 GIGANT HJULKATALOG

2015/16 GIGANT HJULKATALOG 2015/16 GIGANT HJULKATALOG www.gigant.no MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES I denne katalogen fi nner du hjul som er egnet for møbler, industri, offentlig miljø, sykehus m.m. Det er viktig

Detaljer

INNHOLD. Motor-og girkasseløfter. Løfting av kjøretøy. Annet hydraulisk utstyr. Verkstedkran 1T sammenleggbar. Justerbar løftekrok.

INNHOLD. Motor-og girkasseløfter. Løfting av kjøretøy. Annet hydraulisk utstyr. Verkstedkran 1T sammenleggbar. Justerbar løftekrok. BAHCO HYDRAULIKK INNHOLD Motor-og girkasseløfter Verkstedkran T sammenleggbar Justerbar løftekrok Motorløfter Motorstativ med utveksling Girkasseløfter Løftesadel universal 5 5 5 6 6 7 7 Løfting av kjøretøy

Detaljer

Aktivitet: XTRA vår. Varighet: 18.2. - 31.05.2013. Kjøper: Ordreseddelen fylles ut, arkiveres og sendes: kundesenter@bbsolutions.

Aktivitet: XTRA vår. Varighet: 18.2. - 31.05.2013. Kjøper: Ordreseddelen fylles ut, arkiveres og sendes: kundesenter@bbsolutions. Varighet: 18.2. - 31.05.2013 Ordreseddel Kundenr: Kjøper: Bestilt av: Dato: Mrk.: Kampanjeprisene blir åpnet på dere ved innsendelse av ordreseddel, øvrig gjelder veil.priser. Borkassett Gühring. Med TIN-belegg.

Detaljer

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter Vifter Viftene i N-serien som presenteres i denne katalogen, er viktige komponenter i Nedermans produkter for røykavsug og filtrering, og for eksosavsug. Viftene i N-serien dekker fra 0,55 kw til 2,2 kw

Detaljer

SIKKER BRUK AV TRAVERSKRANER

SIKKER BRUK AV TRAVERSKRANER SIKKER BRUK AV TRAVERSKRANER BOK 5 Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø Tlf: +47 32 80 16 06 3003 DRAMMEN E-mail: post@lsi-bok.no Norway Internett: Sikker bruk av traverskran Lærebok SIKKER

Detaljer

ScanBed 755. Invacare. Når komfort kommer først

ScanBed 755. Invacare. Når komfort kommer først ScanBed 755 Når komfort kommer først Når det gjelder å kombinere komfort, enkel håndtering og sikkerhet, er ScanBed 755 ideell til hjemmepleie og institusjoner. ScanBed 755 tilbyr optimal komfort med en

Detaljer

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme 3 1150 1750 W Elvarme 2 modeller Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme Bruksområde Karboninfravarmeren IHC gir en skånsom/ direkte varme og med behagelig mykt lys er den ideell både for innendørsmiljøer,

Detaljer

Ting å tenke på ved kjøp av ny kran.

Ting å tenke på ved kjøp av ny kran. Ting å tenke på ved kjøp av ny kran. Side 1 TA DEG LITT TID! Når du skal gå til anskaffelse av et nytt krananlegg er det mange ting å tenke på. TENK FØRST Med feil valg i forhold til det kranen skal brukes

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

LASERAKTIVITET 11.960,INKL.MVA. 14.950,- HØSTEN 2015. Arealmåling med punkt-til-punktteknologi. Krysslaser Limit 1003 HV 1.799,INKL.MVA. 2.

LASERAKTIVITET 11.960,INKL.MVA. 14.950,- HØSTEN 2015. Arealmåling med punkt-til-punktteknologi. Krysslaser Limit 1003 HV 1.799,INKL.MVA. 2. HØSTEN 2015 LASERAKTIVITET N Y H E T! 11.960,INKL.MVA. 14.950,- Arealmåling med punkt-til-punktteknologi Leica DISTO S910 er det første håndholdte 3Dmåleinstrumentet på markedet. Det kombinerer alle fordelene

Detaljer