DEN BESTE PØLSEN AV DE ALLE? DETTE ER DEN GAMLE GODE KJEMPEGRILLEN I NY FORPAKNING! Pr.pk. GRILLPØLSE KLØVER 600 g, 24,83/kg, ord.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN BESTE PØLSEN AV DE ALLE? DETTE ER DEN GAMLE GODE KJEMPEGRILLEN I NY FORPAKNING! Pr.pk. GRILLPØLSE KLØVER 600 g, 24,83/kg, ord."

Transkript

1 Nr. 26 torsdag 27. juni årgang GRATIS VANNMELON SPANIA Pr.kg Pr.kg Pr.pk Pr.pk SOMMERKÅL Norsk, pr. kg DEN BESTE PØLSEN AV DE ALLE? DETTE ER DEN GAMLE GODE KJEMPEGRILLEN I NY FORPAKNING! GRILLPØLSE KLØVER 600 g, 24,83/kg, ord. pris 29,90,- FROKOSTKAFFE 6 PK FRIELE 250 g x 6. 59,93/kg Husk at vi har åpent søndager BUNNPRIS VALDERØYA Mandag - fredag 8-22 Lørdag 9-21 Søndag Gjelder tom. 30. juni og kun private husholdninger. Forbehold om prisendringer, trykkfeil og utsolgte varer.

2 Ubunden lokalavis for Giske Ansvarleg redaktør: Carina Giskegjerde (konstituert) Utgjevar: Øy-Blikk AS Torsdag 27. juni 2013 Veke 26 ord for dagen: Når lukka vil inn, skal ein berre late opp Norsk ordtak Velkommen til Giske kommune ærleg talt Giske kommune sin visjon, Historisk og framtidsretta, er utfordrande. Historisk veit vi alle at Giske kommune er vi har mange bevis på det. Eg kan nemne Giske kyrkje, Skjonghellaren, Eilifrøysa, Mjelthaugen, Blimshaugen osv. I tillegg vil vi i år få historia visualisert gjennom Giskespelet som vert arrangert frå den 14. til den 16. juni. Spelet viser forspelet til slaget på Stiklestad der dei mektige Arnungane frå Giske spela ei sentral rolle. Spelet er vel verd å få med seg. Når det gjeld framtidsretta vert det meir uklårt: Vi prøver gjennom planer og utgreiingar å styre mot ei framtid - men det er vel slik at framtida kjem, vi kan ikkje vedta den. Heldigvis. Framtida til kommunen vil vi sjå i Øygardshamna i slutten av juli: Då møtast barn, unge og godt vaksne til årets happening - Sommarfesten. Eg håper at mange av dei unge som har reist ut for å ta utdanning, eller på anna måte har flytta ut og som kjem heim i ferien, oppdagar at her ute kan dei skape seg ei framtid. Eg vil ønske velkommen alle som legg turen ut til Giske kommune i sommar, og elles også. Her er mykje å ta seg til, og her er mykje å oppleve. Håper på ein fin sommar for alle tilreisande og bebuarar i vakre Giske! Sommarhelsing frå Knut Støbakk Ordførar Giske kommune Øy-Blikk arbeider etter Ver Varsam plakaten og øvrige etiske retningsliner som vert lagde til grunn i norsk presse. Den som meiner seg råka av urettmessig avisomtale, vert oppmoda om å kontakte redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet handsamar klager mot pressa i etiske spørsmål. PFU, Rådhusgt. 17, 0158 OSLO. Tlf , fax POPULÆRT: Musikkstudioet ved Øygardsjøen på Giske har fått store, internasjonale artistar som Travis til å spele inn plate i kommunen vår. Ikkje langt ifrå studioet blir Sommerfesten på Giske arrangert 27. juli. Foto: Carina Giskegjerde Velkommen til reisemålet Giske! Giske kommune med øyane Vigra, Valderøya, Giske og Godøya er knytt til fastlandet og Jugendbyen Ålesund med undersjøiske tunnelar og brusamband. Øykommunen er omlag 40 km 2 med vel innbyggjarar, og har ei spesielt rik kulturhistorie med fleire gravfunn og fornminne som fortel om busetjing gjennom fleire tusen år. Det undersjøiske fastlandssambandet mellom Giske og Ålesund er no gratis å reise gjennom, og trafikken til øyane har auka monaleg siste åra, men enno er det rom for fleire besøkande! Turistkommunen Giske Det er ei rekkje attraksjonar og opplevingar i Giske som du kan lese om i andre delar av denne turistavisa: Ein kan mellom anna vitje den djupe steinalderhola Skjonghellaren, marmorkyrkja på Giske, Fiskeværet Alnes, gravhaugar, Johansbuda lokalmusum og Godøy Kystmuseum, og nokre av dei flottaste badestrendene i landsdelen. Du finn og fleire overnattingtilbod i Giske frå rorbuer og hytter til hotell og camping - sjå turistnæringa sine eigne nettsider på visitgiske.no. Bestill overnatting i Giske direkte på nettsidene til Destinasjon Ålesund og Sunnmøre - visitalesund-geiranger.com. Kulturkommunen Giske Giske har historisk og framtidsretta som slagord. Dette speglar dei mangfaldige hendingane frå 1000 år tilbake og opplevingane i dag. Sommerfesten på øya Giske 27. juli er årets spleiselag: Ein unik musikkfestival med ei rekkje musikkopplevingar for barn og vaksne sjå verdensbestefestival.no! Sentral flyplass Ålesund Lufthamn Vigra er den største flyplassen mellom Bergen og Trondheim med over ein million reisande, og det er stadig fleire reisande på stamrutenettet til bl.a. Bergen, Oslo og Trondheim. Du kan no reise direkte frå Vigra med rutefly til ni utlandske reisemål, og med charterfly til ei rekkje feriestader i syden. Aktiv næringssatsing i Giske I Giske kommune har det gjennom fleire år vore satsa aktivt på å leggje til rette areal for industri og næringsverksemd mellom anna på industriområda rundt Gjøsundet der det no er eit 30-tals industribedrifter med 600 tilsette. Ved flyplassen på Vigra er det no bygt utleigebygg og lagt ut byggeklare tomter. Ved fiskerihamna i Geilevika på Godøya er det byggeklare næringsareal for fiskerinæringa. Handelsnæringa satsar på å få sin del av omsetningsauka når stadig fleire reiser ut til Giske gjennom gratis-sambandet. Ein avtale med Ålesund Kunnskapspark sikrar nyetablerarar frå Giske kompetanse og nettverk til teknologibedrifter under startfasen. Gjennom næringskontoret har kommunen eige hoppidkontor for å støtte dei som vil starte eige firma. Det er eit godt samarbeid mellom Giske næringslag, næringskontoret og dei vel 250 bedriftene som opererer ut i frå Giske i dag. Kommunen støttar etablerarar og nye bedrifter blant anna med kontor til leige gjennom Giske Næringssenter. Det er meir enn 100 nyetableringar i Giske som no vert inviterte til møter og arrangement haldne av næringslaget og næringskontoret. Fleire undersøkingar viser at Giske er i god framgang som næringskommune og svært attraktiv for nyetableringar og dei som vil busette seg. Her er plass til dei fleste! Velkommen til Giske! Henrik Wang nærings- og utviklingssjef Telefon: Faks: Tipstelefon: E-post: Øy-Blikk kjem ut kvar torsdag Øysenteret, 6050 Valderøy Annonsefrist: Forretningsannonsar: Måndag kl Privatannonsar: Måndag kl Ansvarleg redaktør og dagl. leiar Jan Erik Andreassen Journalist: Carina Giskegjerde Annonsekonsulent: Anniken Westad (vikar) Grafisk medarbeidar: Anne Olaug Soleng (vikar) Foto på framsida: Randi Longva Frilans: Randi Longva Anne-Lise Roald Marcus Murphy Rolf Hansen Trykk: Polaristrykk as Sats og montasje: Øy-Blikk TIPS ØY-BLIKK PÅ TELEFON: Treffast på dette tlfnr. fredag etter kl dato til venstre

3 Giske kommune - historisk og framtidsretta VERDT Å SJÅ OG GJERE Marmorkyrkja på Giske frå 11. århundre. Skjonghellaren på Valderøya, gamal steinalderbuplass Alnes fiskevær og fyrtårn med fyrkafé på Godøya Godøy Kystmuseum på Godøya Golf ved Gjøsundet, Vigra Gravhaugar (Mjelthaugen på Giske, Eilif-røysa på Godøya, Blimshaugen på Vigra, Kongshaugen på Valderøya) Fiske i sjøen og i fjellvatn Godøyfjellet med turstiar til Alnesvatnet Blimssanden på Vigra god badestrand Overnattingstilbod: Du finn det meste - frå rorbuer og hytter til hotell og camping - sjå turistnæringa sine eigne nettsider på Bestill overnatting i Giske direkte på Sommerfesten 27. juli Sjå meir på Å BU OG LEVE I GISKE Giske kommune er 40 km2 stor og har om lag 7500 innbyggjarar fordelt på dei fire øyane Vigra, Valderøya, Giske og Godøya. Kommunen har eit særprega kystmiljø med storslått natur og idylliske fiskevær. Dette er i dag eit samfunn i positiv utvikling med mykje nybygging, eit blømande næringsliv og aukande medvit om eigenart og særpreg. Øyane heng saman med fastlandet og Ålesund med bruer og undersjøiske tunnelar som no er gratis! Ålesund Lufthamn på Vigra er ein av dei større flyplassane i Noreg med avgangar til Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. I tillegg utanlandsruter til blant anna Riga, København og London. Frå Vigra er det også feriecharter til mange reisemål i syden. Sjå meir på dato til høyre 3

4 1. Iben Tenfjord og Petter Alnes Nordstrand i skogen. 2. Det dukka på mystisk vis opp eit skattekart. Etter å ha fulgt skattekartet fann ungane skattekista, men ho var låst med to hengelåsar. 3. Thomas Wennevold deler ut ballongar og karamellar. 4. Eit nytt kart frå Kaptein Konrad Kanon. 5. Jakob Sverre Ytterland, Petter Alnes Nordstrand og Iben Tenfjord. 6. Tigerleik med Jakob Sverre Ytterland og Petter Alnes Nordstrand. 7. Noah Johan Ytterland skyt med pil og boge. 8. Åsgeir Nordstrand kjem med grillkolet. 9. Jonsokbruda Nicoline Skytterholm koser seg med kake. 10. Middagen er klar. 11. Stemningsfullt ved bedehuset på Alnes. 12. Stor tønnegrill for stort grillgilde. Alle foto: Marcus Murphy 1 Tigrar og sjørøvarar på skattejakt Alnes-grenda har endå meir enn eit flott fyr, kritkvit sandstrand, høgt fjell, koselege rorbuer og fiskebåtar. Dei har gøymde skattar, og tigrar og sjørøvarar på jakt. CARINA GISKEGJERDE Det er ein roleg midtsommarsdag på Alnes. Fleire barnefamiliar har samla seg til eit koseleg gilde ved bedehuset i grenda. Dei flettar kransar av markblomar, fleire av dei minste klivrar over steingarden og leiker seg i skogen like ved. Dei vaksne har med pølser, kotelettar og fleire sekkar med grillkol. Sjølv om vêret er svært skiftande med sol og regn, tar dei sjansen på eit sommarmåltid utandørs. Temperaturen er god. Flammane står høgt ut av dei store tønnegrillane som blir sett i og dei strålar ut ein herleg varme. Sola har også valt å halde seg framme og det glitrar i grønt lauv i bjørka. Eit brev frå Kaptein Konrad Kanon Maten har akkurat sett seg tungt i magen når eit mystisk skattekart plutseleg dukkar opp. Andreas Wennervold og Noah Johan Ytterland har ikkje så mange års erfaring, men imponerer som kartlesarar. Med eit følgje av mellom anna tigrar, piratar og ei jonsokbrud tar dei fatt på jakta, og det dei finn er ei raud, lita og flott forseggjort kiste. Denne må innehalde noko spennande. Men kva? Den er låst med to hengelåsar, og eit brev frå Kaptein Konrad Kanon ligg ved. Han ler. Det er ikkje lett å finne Kaptein Konrad Kanon sin skatt. Hahaha! Skal tru kvar nøklane er? Sett i gang og leit, her er eit tips som kan hjelpe, skriv Kaptein Konrad Kanon i brevet. Det er bilete av eit tre, og i det treet er det eit sjørøvarflagg. Snop og svarte ballongar Med det nye kartet stikk følgjet ut og jaktar vidare. Dei er betre enn det Kaptein Konrad Kanon hadde forventa av landkrabbane frå Alnes. Dei finn nemleg nøklane, og endeleg kan innhaldet i kista avslørast. Dei andre følgjer godt med, medan Noah Johan Ytterland og Andreas Wennervold opnar skattekista. Ja! Skatten var perfekt! Snop og svarte ballongar. LASSE 3 G VINDKLASSE 3 A R A T N I VINDKLASSE 3 FOKUS PÅ KVALITET M VINDKLASSE 3 A R K S I E R SOMMERKUPP! > GJØR DIN TERRASSE BEDRE GRATIS MOTOR Ved kjøp av markise eller screen A T N I G A R A T N I Med terrassemarkisen forvandles uteplassen til et nytt trivelig hverdagsrom! MARKISER PERSIENNER GARASJEPORTER SPA Salgskonsulent Ring: Kjetil Gammelsæter Tlf: Screen Garasjeporter Spabad Alt innen solskjerming, garasjeporter og spa Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av både solskjerming, garasjeporter og spa. Vi kommer gratis hjem til deg og gir gode råd og løsningsforslag. Ring GRATIS: SOLSKJERMING GARASJEPORTER dato til venstre

5 dato til høyre 5

6 GISkE - mekk Roaldsanden på Vigra er det mest populære området i Giske kommune for kitere. Det tel mykje at det her er vindsikkert. Berre Stavanger er meir populært enn området vårt. Alle foto: Ålesund Kiteskole Kitesporten er relativt fersk i Noreg. Giske har rykte på seg for å vere eit av dei mest populære områda for sporten i heile landet. Rolf Hansen Tore Kvarme ved Ålesund kiteskole, tilbyr kurs for nybegynnarar. Han kan fortelje om ein stim av utøvarar mot Roaldsanden og Alnes i jakt på bølgjer. Ser vi bort frå Stavanger-området, så er nok områda i Giske kommune dei beste her i landet. Det er vindsikkert heile året, og kanskje spesielt om våren og hausten. Vi tilbyr kurs i snøkiting, noko som også er mogleg i Giske, seier Kvarme. Kvarme er frå Asker. Han fortel om ein sport, der dei fleste snakkar alt anna enn sunnmørsk. - Det er svært få reine sunnmøringar som driv med kiting. Her i området er det mange frå Trondheim, Molde og Litauen som driv med dette. Dei fleste er innflyttarar. Eg oppmodar Giske-folk til å prøve kiting. Det er ein fantastisk sport der ein verkeleg kjem i kontakt med naturen, seier Kvarme. Pionèr frå Giske Ronny Basso frå Giske var ein av dei første i verda som dreiv med kiting. Han har seinare også laga ein film, og var aktiv i mange år. No er han litt på sida av miljøet. - Eg har ikkje vore aktiv dei siste åra grunna husbygging, men kiting har gitt meg mange gleder, fortel Basso. Alder ingen hindring Kiting passer for alle uansett alder. Ein treng ikkje blakke seg på avansert utstyr heller. Ein får pent brukt og komplett utstyr frå kroner og oppover. Kiting er for alle frå ti til åtti år, og ein lærer seg noko heile tida. Mykje handlar om god vind, seier Tore Kvarme. Sommarkurs Ålesund Kiteskole arrangerer kurs i heile sommar. Det er fortsatt ledige plassar for dei som vil lære det grunnleggjande. Vi har fire elevar på kvart kurs, og det tek to dagar. Vi vektlegg tryggleiken i botn for opplæringa. Elles er det sunn fornuft som gjeld fortel Tore Kvarme. 6 dato til venstre

7 A for kiting Kiting er for alle frå ti til åtti år, og ein lærer seg noko heile tida. Mykje handlar om god vind. Tore Kvarme Kvalneset på Giske er også ein svært populær stad for kiting. Utøvarane er gode til å sjekke veret. Mykje vind er draumen for ein kiter. dato til høyre 7

8 HYLLBLOMSTSAFT Ingrediensar Hyllblomst Sitron Sukker Vatn Slik gjer du Kok opp vatn med sukker. Ein kilo sukker per liter vatn. Legg hyllblomane i ei krukke eller panne og dekk til med sitronskiver. Om lag 1,5 sitron per liter vatn. Slå den kokande laken over blomane og sitronskivene. Dei skal dekkast heilt. Denne blandinga skal stå tildekt og kjølig i tre dagar. Rør forsiktig ein gong for dag. Sil safta og hell den over på reine, kalde flasker. Serverast utblanda med kaldt vatn og gjerne isbitar og sitron 8 dato til venstre

9 dato til høyre 9

10 A Gode opplevingar på skattejakt A VIGRA Veit du om dei mange skattane som er gøymt på alle øyane i GISke kommune, fritt for deg å finne? I skrivande stund er det i alle fall gøymt 40 skattar i Giske som er registrert på geocaching.com. Det du må ha for å vere med på jakta er ein GPS, eventyrlyst og ein skatt av same eller høgare verdi som du kan byte inn. Det kan kanskje føre deg ut på ein stad du ikkje visste noko om i di eiga kommune. Freista til å setje i gong? Slik gjer du det, enkelt og greitt: Registrer deg for eit gratis medlemskap på geocaching.com Vel menyen Play og gå til sida Hide & Seek a Cache Vel området du vil jakte i Vel skattar frå lista eller vel å sjå dei på kart Skriv inn koordinatane til skatten på GPS-en din Bruk GPS-en til å finne skatten Når du har funne den signerer du loggboka og legg den nye skatten tilbake på nøyaktig same stad som du fann den Del historia og bileta frå skattejakta di på geocaching.com Også Øy-Blikk vil følgje deg på skattejakt og sjå kva du har funne. Merk bileta dine med #øyblikk dersom du er på Instagram, del dei på oyblikk.no eller send til GISKE valderøya GODØYA GISkE 10 dato til venstre

11 12 skattar på VIGRA Utsiktsposten på Molnes Størrelse: Liten Sist funnen: 27. april 2013 Havsvalen har gøymt denne skatten, og han skildrar området slik: Eit barnevennleg turmål på Molnes. På den vesle knausen er det gamle bunkersar med flott utsikt. Den runde, lune kanonstillinga er perfekt for rasting på ein vindfull dag, og kjem det ei regnbyge er det berre å søkje ly i ein av bunkersane. Det er vått i terrenget, så støvlar eller vasstette sko er ein fordel. Parkering på privat område, så vis omsyn. Bårevika Størrelse: Liten Sist funnen: 09. mai 2013 SagaIceland har gøymt denne skatten, og skildrar området som det vakraste på Vigra. Her kan du sjå havet slå inn over stranda, og du vil finne mange flotte motiv både på vindfulle og solrike dagar. Molnesfjellet Størrelse: Liten Sist funnen: 09. mai 2013 SagaIceland har gøymt denne skatten. Frå denne staden får du eit godt overblikk over Vigra og omgivnadane. SagaIceland skriv at dette er ein flott plass for å finne roa, nyte ein matpakke og ein flott tur i omgivnadane. Kyrkjehaugen på Roald Størrelse: svært liten Sist funnen: 26. mai 2013 Bjornda har gøymt denne vesle skatten. På geocaching.com skriv han ein god del om denne historiske plassen. Mellom anna at haugen der skatten er gøymd har vore brukt til kyrkjebygg sidan 1100-talet. Minst tre kyrkjer har stått på sjølve haugen, som truleg er ein gammal gravhaug, sjølv om det ikkje er gjort arkeologiske undersøkingar som stadfestar dette. I dag står der eit søndagsskulehus, forma som ei korskyrkje. Gange-Rolv Størrelse: Liten Sist funnen: 26. mai 2013 SagaIceland har gøymt denne skatten ved bautaen som er reist av ungdomslaget på Vigra til minne om Gange-Rolv. Blindheim fyrlykt Størrelse: Liten Sist funnen: 26. mai 2013 Bjornda har gøymt denne skatten. På denne turen får ein gå ein liten tur over stranda før ein kan starte skattejakta ved fyret. Blimsanden Størrelse: Liten Sist funnen: 26. mai 2013 Synneer har gøymt det som i loggen på geocaching.com blir omtala som ein snedig og genial cashe. Ein av finnarane måtte pirke på den mange gongar før dei fann ut at det var den dei hadde funne. I følgje Synneer bør ein vere over 175 cm for å finne denne skatten. Brimneset Størrelse: normal Sist funnen: 26. mai 2013 Havsvalen skildrar turen ut til varden på Brimneset som ein trimtur for vigringar i lang tid. Stien kan vere litt våt, så han anbefaler vasstett fottøy. Synnes fyr Størrelse: normal Sist funnen: 29. okt 2012 Bjornda har plassert ein skatt ved Synnes fyr. Dei to siste som har leita etter denne har ikkje funne den, og spør om den framleis er på staden? Langtidsparkeringa ved flyplassen Størrelse: normal Sist funnen: 14. juni 2013 Denne cachen har Wicper plassert ut ved langtidsparkeringa på flyplassen, kanskje 2 minutts gange frå inngangen. Wicper omtalar det som ein perfekt plass å legge dine geocoins eller travelbugs slik at nokon kan ta dei med på tur, eller du kan plukke opp en reiseven sjølv når du skal ut å fly. 12 skattar på Valderøya Kvennhusvika Størrelse: liten Sist funnen: 23. mai 2013 Oblako har plassert ut ein skatt ved ei lita sandstrand på Valderøya. Den er ikkje plassert på stranda, men nær stien ned til stranda. Ta med grillen når du likevel skal hit på skattejakt, oppmodar Oblako. Jens Åleine Størrelse: liten Sist funnen: 19. mai 2013 Havsvalen fortel at han har plassert ut ein skatt ved Valderøyas mest kjende stein. Jens Åleine har markert snupunktet for søndagsturar for fleire i årevis, skriv han. Hellaren Størrelse: liten Sist funnen: 8. mai 2013 Ein skatt plassert i den historiske hellaren av yngve1 & DagAJ. Signalen Størrelse: svært liten Sist funnen: 3. juni 2013 Havsvalen har gøymt ei lita boks nær toppen av Valderøyfjellet. Trollkjelen Størrelse: normal Sist funnen: 10. april 2013 Inne i hola Trollkjelen har Havsvalen plassert ein cach. Han skriv at barn frå 8-9 år vil synest at denne turen er spennande, men han vil ikkje anbefale å ta med yngre barn inn i hola. Skatten er gøymt under nokre steinar, og lommelykt er nødvendig. Hustruhamna Størrelse: normal Sist funnen: 18. juni 2013 Havsvalen skildrar dette som ein flott spasertur på historisk grunn. I tillegg til skattejakt er det også ein flott plass for grilling og jakt etter småkrabbar. Havsvalen understrekar at ein kan finne cachen utan å øydelegge ruinane på staden. Norges største ugras Størrelse: liten Sist funnen: 23. sept 2012 Hint som Havsvalen har gitt denne cachen er at sitkagrana kan bli opp til 40 meter høg. Dei som har funne skatten er glade for å vere på bakken igjen. For nokre gjekk det greitt å kome seg opp. Overraskinga kom når dei kika ned igjen. Demma Størrelse: normal Sist funnen: 24. mai 2013 Havsvalen har vore aktiv med plassering av skattar i Giske kommune. Han har plassert ein ved Demma også og skriv at denne staden er ypparleg for å fange frosk og rumpetroll på sommaren. Her er også ein lun og fin bålplass. Fløyna Størrelse: normal Sist funnen: 12. aug 2012 Havsvalen anbefalar å leite etter denne cachen ved solnedgang og nyte utsikta mot Ålesund og utover Skjong, Giske, Vigra og havet. Ferjekaia Størrelse: svært liten Sist funnen: 28. mars 2013 Denne vesle cachen er plassert ut av StealthHero. Her er berre ei loggbok, utan ting ein kan byte med seg. Men utfordringa kan du kanskje ta likevel. Fleire har loggført denne som ein liten rakkar. Valderhaug fyrstasjon Størrelse: svært liten Sist funnen: 29. april 2013 Loggbok plassert ut av Havsvalen. Dei som har funne den før skildrar staden som ein interessant stad med fin utsikt til Ålesund. Ein skatt på Lilleholmen Størrelse: normal Sist funnen: 30. mars 2013 Havsvalen opplyser at viss du vil kome deg tørrskodd til og frå Lilleholmen må du anten kome med båt eller gå over når det er fjøre sjø. Pass deg så du ikkje flør inne. Ein skatt på Storholmen Størrelse: normal Sist funnen: 11. mai 2013 Havsvalen skildrar dette som ei barnevennleg utflukt. Her kan ein brenne bål, grille eller fiske frå svaberga på vestsida av holmen. Ein kan også ta turen bort på Giskebrua og fiske derifrå. 4 skattar på Giske Sommerfesten på Giske Størrelse: liten Sist funnen: 26. mai 2013 Fest eller ikkje fest, så er Staurneset eit flott, men tidvis vindfullt nes på nordenden av Giske. ein tur hit kan anbefalast heile året, skriv Havsvalen som har gøymt ein skatt her. Makkevika ringmerkingshytte Størrelse: liten Sist funnen: 18. mars 2013 StubbeNF har plassert ut ein skatt ved Makkevika ringmerkingshytte. Han skriv at på eit godt år vert langt over 5000 fuglar ringmerka her. Spelplassen Størrelse: liten Sist funnen: 26. mars 2013 Synneer har plassert ein liten cach svært sentralt på spelplassen. Ta med barn og la dei utforske området og langhuset frå vikingtida, oppmodar han. Giske kyrkje Størrelse: svært liten Sist funnen: 26. mai 2013 Bjornda har plassert ein svært liten cach ved Giske kyrkje. Ein skatt på Havstein fyr Størrelse: liten Sist funnen: 18. aug 2012 StubbeNF vil lokke folk ut på Havstein med sin cach. Han skriv at det er eit fint turmål når ein har pølser som skal grillast. Han minner også hundeeigarar på å halde hundane sine i band, då det beitar villsau på holmen. 7 skattar på Godøya Gamle Alnesvegen Størrelse: liten Sist funnen: 24. feb 2013 På ein gå- eller sykkeltur langs gamlevegen på Alnes kan du oppdage ein liten skatt som er plassert ut av StubbeNF. Vikinggraven Størrelse: liten Sist funnen: 8. mai 2013 I denne gravrøysa har ein funne mellom annan ein gullring og medaljongar. Fleire av funna er tilgjengleg på museum i Bergen. No har Eilertsen også plassert ein cach på denne historiske staden. Johan Skytt Størrelse: liten Sist funnen: 23. des 2012 lamsnah har plassert ein skatt ved steinen Johan Skytt på Godøyfjellet. Cachen er gøymt eit stykke unna kanten, så det er ingen grunn til å risikere å ramle ned fjellsida for å finne den. Storhornet Størrelse: liten Sist funnen: 9. mars 2013 Havsvalen har plassert ein skatt på det høgste punktet på Godøya. Lesten/Kjerringtindane Størrelse: liten Sist funnen: 10. juli 2012 Denne cachen har Havsvalen plassert på det han synest er ein av dei flottaste toppane på Godøya. Her følast det som ein står på kanten av stupet med 400 meter rett ned i havet. Cachen eignar seg difor dårleg for små barn, skriv han. Ryggahola Størrelse: liten Sist funnen: 25. nov 2012 Ein liten skatt er plassert ut av Havsvalen ved Rygghola på Godøya. The Collingsworth Family til Sunnmøre! - Herøy Frikyrkje: Fredag 16.aug kl Konsert v/ the Collingsworth Family - Valderøy bedehus: Laurdag 17. aug kl Songkveld & kveldser arr. : Konsert v/ the Collingsworth Family. Deretter inverer vi til havets kveldsmat nede i kjeller'n (matpris 100kr/ fam.200kr) - For begge arrangementa: Gratis konsert - kollekt The Collingsworth Family er ei anerkjent gospelgruppe frå USA. Dei både syng godt og er dyktige musikere bl.a på piano og trompet! Merk deg tid og stad, og ver velkommen til ein go kveld! dato til høyre 11

12 OvernaTTing GjestehAmner Stabbur til utleige like ved golfbana på Vigra. Her er kanskje ikkje så mange overnattingsplassar i Giske kommune, men dei som er her byr i alle fall på særeigne opplevingar for gjestene. Nær den historiske Skjonghellaren på Valderøya kan du leige deg feriehus med strandtomt, naust, brygge og båt som innbyr til å fiske eigen middag i ferien. Øya har også rorbuer og hotell. Med overnatting i rorbu er ein så nær sjøen at ein kan høyre bølgjeskvulpa når ein legg seg til for å sove. På Godøya kan du velje å bu i hytte. Også dei ligg nær sjøkanten og innbyr til fiske, men også flotte fjellturar på Godøyfjellet. På toppen av Godøyfjellet har du panoramautsikt utover det opne havet og du kan også gløtte ned på den idylliske grenda Alnes, der du mellom anna kan ta turen innom det mykje besøkte Alnes Fyr. Du kan også overnatte på Alnes om du vil det. Her leiger dei ut fleire rorbuer. Om lag fem minutt frå flyplassen på Vigra finn du eit Bed and Breakfast-tilbod like ved Vigra kyrkje der du kan låne deg sykkel, ta med kikkert og sjå på det yrande fuglelivet. På same staden kan du også velje å leige hytte. Eller kanskje du heller vil sove i eit stabbur like ved golfbana på øya? Her kan ein plukke friske urter frå hagen, egg frå hønsehuset og du kan spasere rundt på tunet i lag med kalkunen på garden. Vigra har også hotell, og det ligg like ved havet ytst på Synnes. For dei som kjem sjøvegen til Giske kommune er her fleire hamner med fasilitetar for gjestande båtar. På Vigra finn du gjesteplassar både på Roald og på Gjøsund. På Valderøya kan du legge til ved Valderhaugstrand. På Godøya er der fleire plassar i Geilevika, og på Giske kan du legge til like ved Giske kyrkje. Gange-ROlv For 1101 år sidan blei hertugdømet Normandie oppretta i Frankrike. Den første herskaren i Normandie var Rollo som mest truleg var den same mannen som er kjent frå norsk historie som Gange-Rolv, son av Ragnvald Mørejarl. I følgje segna var han fødd og oppvaksen på Vigra. I 1911, til tusenårsfeiringa i Normandie, reiste ungdommar på Vigra ein bautastein på Roald til minne om hovdingen Gange-Rolv. Steinen er 23 fot høg og er henta frå Molnesfjellet. STRender I Giske kommune kan ein finne både små og litt større, kvite strender med finkorna, mjuk sand. Dei fleste og største finn du helst på Vigra og på Giske. Det blir sagt at Blimsanden på Vigra er ei av dei finaste strendene, ikkje berre i Giske kommune men for heile distriktet. Vidare kan ein finne mindre sandstrender både på Roald og bak Molnesfjellet på Vigra. På Giske er det sandstranda ved brua som er den mest populære badeplassen. Her er det også lagt til rette med ein relativt stor parkeringsplass som gjer stranda lett tilgjengleg for tilreisande. Om du går langs med sjøen rundt øya har du store moglegheiter for å finne både små og store sandstrender og svaberg. På Godøya er det Sandvika som er den største badestranda. Den ligg idyllisk til like ved fyret på Alnes. GiSke kyrkje Den utan samanlikning best kjende bygninga i Giske kommune er Giske kyrkje. I meir enn 900 år har ho stått der, i sol som i regn, i storm som i stille. Hit har folk reist i glede og sorg, i takksemd og fortviling. Om lag år 1130 seier forskarane at kyrkja blei bygd. Men kven som bygde ho og korleis ho blei reist, det teier soga om. Der kyrkja står var det at arnungane, som Giskespelet handlar om, heldt hus hundre år før. Og det var nok etterkomarar etter arnesønene som reiste kyrkja. Seinare var dette senteret i det mektige Giskegodset. Giske kyrkje er bygd i marmor og har halde seg godt gjennom dei mange hundre åra. Innvendig er kyrkja rikt utsmykka med handskoren altertavle, figurar på preikestolen og ein figur i alterringdøra. Skaparen av desse kunstverka var Jacob Sørensen Giskegaard, like gjerne kjent som Tavle-Jacob. Han var frå Sørengarden på Giske og har laga altertavler i fleire kyrkjer på Sunnmøre og i Romsdal. I 1756 skar han ut kyrkjeinteriøret på Giske med knivar som han hadde laga av ljå-spissar. Giskekyrkja er til vanleg eit av dei mest besøkte turmåla i Giske kommune. I løpet av ein sommarsesong er gjerne fleire tusen turistar innom kyrkja der det blir gitt omvisningar kvar dag. Klatring Mykje av aktiviteten i Giske kommune skjer i sjøen, og fleire vert overraska når dei oppdagar at her også er flotte og stupbratte fjellveggar som er utmerka til klatring. Ålesund klatreklubb har merka fleire ruter på Valderøyfjellet, og dei skriv på nettsidene sine at klatreveggane på Valderøya er vestvendte og neste alltid tørre, i hovudsak faste, med loddrett hellingsvinkel og gradert mellom vanskeleggrad 6 og 7. Kyrkjeørna på VIgrA På ein liten haug ved Roald på Vigra står det eit særmerkt hus. Det er ikkje ei kyrkje, men eit søndagsskulehus. På haugen der huset står har det stått kyrkjer i uminnelege tider. Mot slutten av 1800-talet blei det bestemt å byggje ny på Reset, litt lenger sør og vest på øya og då blei den siste kyrkja på Kyrkjeørna riven. I 1930 blei søndagsskulehuset reist. Lysekrona i huset er laga av Tavle-Jacob, Jacob Sørensen Giskegaard, som mellom anna har laga altertavla i Giske kyrkje. Tavle-Jacob er gravlagd på Kyrkjeørna på Roald. VigrA KringkaStar I krigsdagane i 1940 hadde radiosendaren på Vigra ei svært viktig rolle ved å sende informasjon om tyskarane sin invasjon i landet. I alle år sidan har sendingane på mellombølgja nådd ut til lyttarar både til lands og, ikkje minst, til skip i nære og fjernare farvatn. Men i fjor haust var det slutt på eit kapittel i norsk radiohistorie: radiosendaren på Vigra blei stille for godt og radiomasta blei tatt ned. Men bygningar og utstyr står der og fortel om ein spennande del av vår nyare historie. Alnes fyr På Alnes har det vore fyrstasjon i 160 år og fyrtårnet om står der i dag blei bygd i Etter at fyret blei automatisert i 1982 har det fått eit nytt liv som populært reisemål. Heile sommarsesongen er der open kafé og i tårnet heng der ei fast utstilling med bilete av godøykunstnaren Ørnulf Opdahl. I tillegg blir der vist ulike utstillingar i fyrhusa. Frå sjølve tårnet er der ei fantastisk utsikt til øyar hav og fjell. rikt LIv i 12 dato til venstre

13 Klar til å padle mellom øyane i Giske. Foto: Jill Kristin Øie Remme PadLIng Med kajakken festa på biltaket parkerer tilreisande bilen ved fjøra, set kajakken utpå og padlar rundt og mellom dei mange øyane her ute. Jill Kristin Øie Remme beskriv naturen her som eit paradis for den som liker kajakk, kiting og surfing. Ho låner ut kajakkar og tilbyr guida turar for å kople heilt av, nyte atmosfæren og oppleve havet på nært hald. JohAnsbuda Johansbuda ligg på Valderhaugstranda like aust for det gamle ferjeleiet og blei bygd i Ved kaia utanfor ligg det ein tradisjonell fiskebåt, bygd i tre og med dunk-dunk-motor. Og inne er det ei imponerande samling av fiske- og fangshistorie, ikkje minst ei stor samling fotografi av gamle båtar.i tillegg til å vere museum er Johansbuda eit aktivt kulturhus der det blir arrangert revy, konsertar og utstillingar. SkjongheLLAren Vil du oppleve dei verkeleg lange linene i historia så er nok Skjonghellaren, på vestsida av Valderøya, ein naturleg plass å oppsøke. Den gongen havet sto høgare enn i dag har bølgjer gjennom tusenar av år grave seg inn i fjellveggen og laga ei hole som går meir enn 100 meter innover i berget. Sjølve opninga ligg i dag 57 meter over havet og er 38 meter høg. Det er funne år gamle restar etter dyr, fisk og fuglar i Skjonghellaren. Det viser at her var dyreliv ute ved kysten under den siste store istida. Seinare, etter at isen hadde trekt seg tilbake, har også menneske funne ly i hellaren. Veidefolk som streifa rundt heldt til her, om ikkje fast, så i alle fall delar av året. Kanskje var her folk så tidleg som i steinalderen. Det er gjort sikre funn etter folk frå eldre jernalder, for om lag år sidan. Det gir ei heilt spesiell kjensle å stå inne i hellaren og oppleve stein og fjell rundt seg på alle kantar, samstundes som ein kan nyte utsynet utover det endelause havet. Ta deg ein tur, då vel! Godøy kystmuseum Øyane i Giske, kanskje særleg Godøya og Vigra, var sentrale i motstandsarbeidet under siste verdskrigen. Her blei både nordmenn og utlendingar gøymde for tyskarane og båtar gjekk til og frå Shetland. Mykje av denne spennande historia kan du sjå og oppleve på Godøy kystmuseum, like ved Geilevik-hamna på Godøya. I det gamle skulehuset, Godøytun, er det bygd opp eit rikhaldig museum der du også kan finne mangt og mykje som fortel om livet til fiskarar og losar i gamle dagar. Det er også opna ei ny arkeologisk utstilling frå Giske kommune si forhistorie, med mellom anna funn frå dei store gravhaugane frå yngre romartid. I sommar er museet ope frå onsdag til søndag kvar veke med spesielle aktivitetar for borna kvar fredag. SOlbakken skule På slutten av 1800-talet fekk dei fleste bygder eigne skulehus. Dei fleste av desse små grendeskulane er no borte, men på Vigra har ein tatt vare på Solbakken skule. Skulen ligg på det som blir kalla øvre Vigra, det vil seie den vestlege delen av øya. Skulehuset blei tatt i bruk i 1893 og der vart drive skule heilt fram til I dag er det venneforeininga Solbakkens Venner som har ansvaret for drifta av det gamle skulehuset der klasseromma framleis står slik som mange eldre vil hugse klasserommet i sin eigen barndoms skule. Golf på GjøSund Ikkje lenge etter at ein har kryssa Gjøsundbrua i retning Vigra dukkar det opp eit stort kvitmåla skilt med ordet «GOLF» på seg. Det som brukte å vere berre eit stort område med dyrka mark, har i meir enn ti år lokka til seg entusiastar til utallige rundar golf i havgapet. Med sine seks hol er golfbana på Vigra ikkje noko stor bane, men faren for at ballen bles på sjøen skaper ei stor utfordring. Fleire golfspelarar tar turen hit og trur at golfbana på Vigra skal verte «lett match» i forhold til dei store banene. Dei får seg ofte ei overrasking når vinden byrjar å blåse. TroLLkjeLEn I fjellsida, like ved idrettsplassen Valdervoll på Ytterland, ligg der ei fjellhole, godt gøymt, men med eit vidt utsyn. Frå ei ganske trang opning går det først ein gang fleire meter rett ned før han svingar fleire titals meter innover i fjellet. Under krigen blei denne hola brukt til å skjule ein motstandsmann som var ettersøkt av tyskarane. TurAr til fots I Giske kan du ta mange turar til fots. Mange av dei er nemde meir detaljert i midtsidene i avisa, slik at du kan nappe ut sidene og ta dei med deg når du skal ut på tur. Du kan mellom anna lese om ein tur til Storhornet på Godøyfjellet der ein har fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt er det også på turen rundt Lesten på Godøya, som er ein tur nær havet. På Giske er det fjøretur langs strender, stein og svaberg rundt øya som kan freiste mest. På Valderøya er det kort veg til fjelltoppen Signalen der ein kan nyte ein kopp kaffi. Og på Vigra kan du kome ut til det opne hav ved å ta turen opp på eller rundt Molnesfjellet, eller gå ut til Seglmerket på Brimneset. Surfing Kiting ved Øygardsjøen på Giske. Kitarar, surfarar og andre fartsglade sjøentusiastar veit å nytte seg av dei gode vindforholda her ute ved storhavet. Bølgja bryt ved Sandvika på Alnes og er det mest populære området for erfarne surfarar i nærområdet. Dersom det er vindsurfing og kiting som gjeld, er områda rundt øyane Giske og Vigra dei mest besøkte. øyriket giske dato til høyre 13

14 Foto: Anne Olaug Soleng Foto/jenter: ScanStockPhoto Blomsterpikene Då eg var lita var vi alltid ute og fann på eitkvart om sommeren, godt eller gale. Var vi i beit for noko, så laga vi det sjølve, eller skaffa det på annan måte. Til dømes pengar til laurdagssnop. På barne-tv hadde vi sett eit innslag om nokre snille barn som selde markblomar til inntekt for Redd Barna. Dette kunne sikkert kjapt endrast til ein lokal variant, og fulle av pågangsmot gjekk vi til aksjon. Naboen var medlem i hagelaget, og dei mange prydbuskene var vakre å sjå til og beda var breiddfulle av stilkar og knollar i alle fargar og variantar. Dette skulle det bli butikk av! Etter ei kort økt i naboens hage, var utvalet av snittblomar i Samvirkelaget sin kvite og oransje plastpose betre enn utvalet i ein middels stor blomsterbutikk. Bukettane vart surra og knytt etter alle kunstens regler, og inntektspotensialet nøye utrekna mens munnhola fylde seg i glede over sure-dropsa som venta i glaskrukkene i butikken. Første salsframstøtet vart retta med faste steg opp murtrappa til den same naboen som uvitande hadde levert råvarene, og overraskinga var sikkert stor då han opna opp døra og såg småtausene som sto der og ville ha han til å kjøpe hageblomane sine til fem kroner b u k e t t e n. At inntekta skulle sendast til dei fattige borna i Afrika, det var sjølvsagt. At den skulle brukast til drops og snop på butikken var slett ikkje med i salspresentasjonen. Naboen gjekk fem på, med eit glimt i auge, og ga oss fem blanke kroner kvar. Blomane kunne vi ta heim og gi til mødrene våre. Akkurat der gjorde vi vår fatale strategiske feilmanøvrering. Blide og storvegs nøgde g j e k k v i h e i m a t t med famne n f u l le a v s y r i n, peonar og andre godbitar frå nabohagen, og presenterte dei vakre villblomane til mødrene våre. Og ikkje minst var vi stolte av det gode salsresultatet tenk, både pengar og varen i retur! Mor mi var ikkje akkurat like stolt og imponert over resultatet. Ikkje for mitt bare liv kunne eg skjøne korleis ho fann ut kvar blomane kom frå, og korleis ho kunne påstå at vi ikkje hadde plukka blomar på markane slik som dei hadde gjort på barne-tv. Erindringa av fem blanke kroner som finn vegen i ein kvit konvolutt med påskrifta Redd Barna, Oslo sit framleis godt festa på netthinna. Det sei seg vel sjølv at vi måtte suge på labben den laurdagskvelden, i staden for gule, grøne og rosa surebomber frå dropskrukka hennar Klara på butikken. Randi Longva 14 dato til venstre

15 NAPP UT frå fjöre til fjell ATIpS til turlöypera Luftige stiar i bratt terreng. Bortoverturar på barnevognvenlege grusvegar. Eller hoppe frå stein til stein med båra som turkamerat. Giske byr på turløyper for alle. Randi Longva Musikkstudioet START Staurneset giske Den flate og flotte øya Giske er eit opplagt førsteval dersom du føretrekkjer turar utan stigning. Ein fin tur for fjørestreif er Kvalneset, som for øvrig er eit bra startpunkt for ein tur rundt heile øya. Tid: Kort rundtur: ca 30 minutt Ope landskap Når du kjem til rundkøyringa etter Giskebrua, følg fylkesveg 128, Øygardsvegen så langt den rekk. Har du bil, er det romsleg parkeringsplass i enden av vegen. Herifrå går turen vidare på grusveg eit stykke. Vi vil anbefale at du har med deg kikkert, og tek deg tid til å studere det yrande fuglelivet i Makkevika fuglereservat. Her finn du ein av dei viktigaste ringmerkestasjonane i Europa for vadefuglar. I enden av grusvegen kan du kvile augene på rullesteinar, før du ruslar bortetter ei lang sandstrand. Om vêret er i godlune, er det fint å bade her. Frå musikkstudioet kan du gjerne rusle vidare langs fjøra til Staurneset, eller ta den korte rundturen tilbake til bilen igjen. frå fjöre til fjell A NAPP UT giske kvalneset øygardsjøen dato til høyre 15

16 Start Enkel fjelltur / Alt. 1 START Strake vegen Start Enkel fjelltur / Alt. 4 Start Enkel fjelltur / Alt. 3 Start Enkel fjelltur / Alt. 2 rås til varden frå nordstranda valderøya Valderøya Kommunens mest folkerike øy, Valderøya, har både barnevognvenlege turar og ein overkomeleg fjelltur å vise til. Strake vegen Er du sugen på rusling på flat veg, ta den grusa turvegen som startar ved idrettsanlegget Valdervoll. Gode parkeringsmulegheiter. Etter nokre hundre meter møter du på ei informasjonstavle om Skjonghellaren, der det er gjort funn frå gamle steinalderbusettingar etter siste istida. Ein spanande stad for oppdagingsferd. Enkel fjelltur Om du held fram på grusvegen frå Valdervoll, kjem du til Sætra. Tid Tur-retur ca. 1 time Frå Sætra startar ei av dei mange råsene som fører til den overkomelege turen opp til Varden (231 m.o.h.). Råsa er mykje brukt og tydeleg å følgje. Du kan også starte turen frå Skjong skule, eller frå byggjefeltet i Skaret (begge to enkle løyper). Underteikna tykkjer stien som startar frå Nordstranda er fin å følgje, sjølv om den er noko brattare enn dei andre. Parkér ved Grønmyr barnehage (kun utanom opningstid), og gå opp grasbakken. Etter at du har passert eit kvitt hus og eit grønt hus på høgre hand, vil råsa kome til syne. Tid: Tur-retur: ca. 70 minutt 16 dato til venstre torsdag 27. juni 2013

17 gjuv til alnes Start Fjelltur / Alt. 3 Start Fjelltur / Alt. 2 Start Fjøretur Start Fjelltur / Alt. 1 godøya Den mest dramatiske naturen og største variasjonen, er det Godøya som har. Ikkje så sjeldan er det lågt skydekke og kald nordavind på øyane. Då er ein fjøretur å føretrekkje. Fjøretur Når du kjem ut av Godøytunnelen på Valkvæ, held du til høgre og følgjer fylkesveg 125 så langt du kjem. Ytst ute på Gjuv, midt i svingen ovanfor eit privathus, startar turløypa langs fjøra. Det er muleg å parkere ved busskuret nokre hundre meter før løypa. Følgjer du øvste vegen vidare kjem du også til ein parkeringsplass på høgre side, men det er eit stykke å gå tilbake. Fjøreturen frå Gjuv til Alnes dato til høyre torsdag 27. juni 2013 snor seg i eit fantastisk landskap, med spanande fjellformasjonar og fri havutsikt. Turen startar på grasdekt rås, går over i berg, før du atter har gras under beina. Ein særs variert tur med mange fine rasteplassar undervegs. På enkelte parti er det festa lenker til å halde seg i, for å gjere det lettare å kome seg opp og ned berget. Du må rekne med noko klyving undervegs, og vere i stand til å gå ein tur på om lag tre-fire timar. Turløypa er veldig godt merka med raude prikkar og piler i berget. Undervegs dukkar det òg opp informasjonstavler som fortel om landskap og historie. Synet som ventar deg i enden av turløypa, er verdt kvar sveittedrope. Det grøne landskapet med sandstrand og Alnes fyr, kan ein aldri få nok av. Har du meir styrke igjen i beina, kan du ta turen over fjellet og ned på Gjuv, for å finne igjen bilen din. Har du derimot lagt ein plan om at turen skal stoppe her, bør du ha parkert endå ein bil på alnessida. Alternativt sjå fram til ein lang tur gjennom tunnelen og på asfalt tilbake til start. Tid: Fjøretur tur-retur: Gjuv-Alnes: 7-8 timar Fjelltur Frå parkeringsplassen på øvstevegen på Gjuv kan du også starte på turen til Alnesvatnet og Storhornet (497 m.o.h.). Gå rett opp og forbi to privathus. Herifrå startar ein tydeleg sti. Her er fleire skilta turløyper du kan følgje når du kjem opp til vatnet. Spesielt flott er oppstigninga frå vatnet til Storhornet frå denne sida av øya. Tid: Tur-retur: ca. 2 timar Ein annan variant er å gå opp den flott opparbeidde grusvegen ved Godøy skule. Her er det laga til koselege rasteplassar med benkar. Om du ivrar etter ein fjelltur, følg råsa til fjells. Ønskjer du ei luftigare turoppleving til Alnesvatnet, bør du gå frå Alnes-sida. Godt opptrakka løype startar ved Alnes bedehus, der du kan orientere deg via kart. Tid: Tur-retur: ca. 1 time 17

18 bårevika Start Fjellog fjøretur på Budafjellet Start Fjøretur frå Rota Seglmerket START Seglmerket VIGRA brimneset Rullesteinsro ved Bårevika Vitjar du langstrakte Vigra har du mykje vakker natur i vente. Å gå frå Roald til Molnes er ein favoritt hos både lokalbefolkning og besøkande. Grunna mangel på parkeringsplassar, bør du byrje turen frå Roald. Det er parkeringsplassar både ved Rota stadion og Budafjellet. Vil du ha fjøretur, kan du byrje frå Rota. Råsa startar i enden av parkeringsplassen, parallelt med grasbana. Følg råsa til høgre nedover mot sjøen. Turen går delvis langs strandlinja, og delvis på rås litt nærmare fjellet. Vil du kombinere med fjelltur, er det best å ta til frå Budafjellet. Råsa startar like ved restane av ei tyskarbrakke. Gå gjennom det innegjerda beiteområdet og ned til porten. Her kan du anten ta til høgre og gjennom skaret ned til fjøra, eller til venstre og opp mot fjellet. Følg tydeleg rås over fjellet til høgste punktet, der du kan skrive deg inn i turboka. Om det er vått, kan nedturen mot Molnes vere noko sleip i det brattaste partiet, så ver forsiktig. Når du har kome ned på flata, må du gå utanfor råsa eit stykke. Ta slakt til venstre over myra og inn på råsa til Bårevika. Landskapet er irrgrønt og vakkert, med koselege sandstrandbukter. Set deg ned og lytt til rullesteinane som klukkar når båra skyl over dei. Tid Ein rundtur over fjell og langs fjøre: cirka 2 timar Seglmerket Frå fotballbana på Synes kan du traske ein enkel tur på rundt halvannan time tur-retur. Parker i nordenden av grasbana, følg vegen nordvestover og gjennom Synesvågen byggjefelt. I enden av feltet er det merka turløype. Turen går i myrlendt terreng, men det er lagt ut plankar i dei våtaste partia, så det går greitt. Pakk matpakke og termos, og nyt maten i ein av steinsofaene som naturen har meisla ut ved seglmerket på Brimneset. Vil du forlenge turen, kan du rusle opp på Synesfjellet eller gå vidare til Røsvika. God tur! Tid 1,5 time tur-retur roald frå budafjellet molnes budastranda

19 Tid for uteliv... Vi har fylt opp butikken med mange flotte hagegrupper. Kom innom og se vårt STORE utvalg! Nå har vi 30% rabatt på alle hagegrupper og utekrukker Gjelder ikke tilbudsvarer. TING & TANG BLOMSTERKROKEN JABO AS Øysenteret. Ting & Tang tlf Jabo tlf GARASJER Åpningstider i sommer: Lørdag: Søndag: Stort utvalg i sommer-blomster! Sommertilbud TERRASSEBORD CU-imp. 28 x 95 mm 1. sort. pr. lm. TERRASSE- SKRUER 4,5 x 55 mm kr % BILLIGERE BYGGEVARER? - TRELAST - ISOLASJON - LISTVERK - VINDUER - DØRER - PARKETT - LAMINAT - VEGGPANEL Sjekk våre priser Sommertilbud HERREGÅRD BELEGNINGSSTEIN GRÅMIX kr 199 pr. m 2 NY KATALOG I BUTIKKEN Her finner du forslag, idéer og produkter du trenger for å skape et trivelig og praktisk utemiljø. Følg oss på Facebook Tilbudene gjelder t.o.m. 31. juli. Forbehold om utsolgt og trykkfeil. Kom innom for et godt tilbud! BJERKNES BYGG AS, 6040 Vigra - Tlf: / Åpent: MAN-FRED LØR dato til høyre 19

20 Attractions Activities ALNES LIGHTHOUSE The picturesque Alnes Lighthouse dating from 1876 is listed as a cultural relic in Norwegian coastal heritage. Climb to the top of the lighthouse tower and enjoy the amazing scenery surrounding Alnes fishing village. Open all day from 1 June 31 August GODØY COASTAL MUSEUM Local WW2. History of fisheries and pilots. Archaeological exhibition. Open June 24th Aug 19th. Wed Sunday Other hours by appointment tel KRINGKASTINGSMUSEET Broadcasting museum. Equipment used in radio broadcasting and photo exhibition of the bombing during WW2. To visit, contact: Jon Hildre Johan Synnes Turid Røsvik VALDERØY MUSEUM I JOHANSBUDA With an exhibition of Valderøya during the war. Fishing boat gallery and fisheries exhibition. Open 1 5 from 17 June 22 July ROALD SUNDAY SCHOOL Built on the site of an old church. The small church was designed by architect Grimnes and was finished in SKJONGHELLAREN Skjonghellaren is one of the most famous pre-historic caves in western Norway. It lies 57 meters above sea level and remains of fish, birds and mammals have been found in it. 7 SOLBAKKEN SKOLE Vigra s old school building dates from To visit, contact: Turid Røsvik or Norlaug Stornes KONGSHAUGEN Iron age e. kr In addition to gold, silver and remains of bones, old boat boards have been dug out from this grave from the Iron Age. Carbon dating shows that these boat boards are dated to approx 205 AD. 9 EILIFRØYSA Iron age e. kr Large burial place located on the peninsula at Høgstein, from which many interesting items have been recovered. Burial mound, memorial stones and the picturesque Høgstein lighthouse. 10 BLIMSHAUGEN Iron age e. kr Blimshaugen contained as amny as five graves. All buried at about the same time, around AD 300. the oldest woman was buried with a gold ring, earthenware, bone combs and hairpins, and a bronze whorl. They also found bronze tweezers, spinning wheel, textiles and more. 11 Emergency services FIRE Fire 110 Police kart i blokk A3.indd 1 Medical aid 113 SOMMERFESTEN 27 July Sommerfesten på Giske is the largest one-day festival in Norway. Pre-register at the festivals webpage. Visitors bring and share food with the other guests. CYCLE HIRE Explore the peace and beauty of the islands, linked by bridges. Suggested cycle routes. Easy cycling for all the family. Find us at Glede på Reisen Guesthouse on Vigra. Tel VIKINGSHIP, YTTERLAND Viking history, rowing lessons on request, fishing and sightseeing in Viking costume. (Fishing equipment on board.) Max 10 persons per trip. Available on Valderøy; May, Sept, Oct, Nov. Tel MAKKEVIKA BIRD SANCTUARY In Makkevika there has been ringing of migrating birds for decades. The well known ornithologist Alv Ottar Folkestad began work there in GISKESPELET Outdoor theatre An outdoor theatre, played from June The action in Giskespelet is built on Snorre Sturlason's telling about the story of Olav den Heilage. 8 GISKE HESTESPORTSENTER The centre has modern facilities, arena with lighting, stables for 10 horses. Fantastic riding apportunities. Children can learn to ride 1st Sunday of the month in the summer. Info: Peter Roald, tel Synnøve Berget, tel GISKE DYKKERKLUBB Offers air filling and local advice for scuba-diving. Burial grounds MJELTHAUGEN Bronze age Mjelthaugen is a burial place from the bronze age. There have been excavations here in 1847, 1867 and 1878 and two graves were found. The oldest has been dated back to the bronze age. GOLF Six-hole course at Gjøsund, 200 m driving range. Self-service. Open all year. visitgi fl ± $ ô wc Airport Information Small boat harbour Historical site Public toilets Parking Bathing Lighthouse Viewpoint Picnic tables Tunnel Ålesund Ellingsøy Ellingsøy Valderøya Giske Godøya Bridges Valderøya Giske Valderøya Vigra Tunnel Veg Road Hiking Easy (gang- og Hiking Medium Hiking Challenging Churches GISKE CHURCH Visit one of Norways most remarkable churches on the island of Giske. The legendary island has the famous Giske Church, built in the 12th century. Today it is Norways only marble church and is still in full use. Open 20 May 20 Aug. Mon Sat 10 5, Sun 1 7. VIGRA CHURCH This beautiful church was built in In the main church is an old pulpit and altar piece with figures carved by the local artist Tavle-Jakob in You will also find a very old stone altar table in the church. VALDERØY CHURCH Valderøy church was consecrated in 1961 and is one of the most authentic 60th century church. The beautiful St. John's Chapel is often used for intimate concerts and other smaller events. In the church basement you will find Malachi café. Alnes $ 26 1 fl Godø Alnesvatnet Jettegryter Gjuv 30

Austevoll - friske opplevingar

Austevoll - friske opplevingar Austevoll guide 14/15 visitaustevoll.no 2 Austevoll - friske opplevingar Austevoll er eit særs vakkert øyrike sørvest for Bergen. Staden er kjend for den flotte naturen og eit rikt kulturliv. Friske opplevingar

Detaljer

Me ønskjer alle våre lesarar ein god og aktiv sommar. på to hjul. ope hav og fjellvidder. Og me har levande bygder,

Me ønskjer alle våre lesarar ein god og aktiv sommar. på to hjul. ope hav og fjellvidder. Og me har levande bygder, Vedlegg til Strilen nr. 73-2011 torsdag 30. juni. Årgang 51 Foto: Silje Sæterdal Bøyum Sommaravisar 2 S T R I L E N sommaravisa 2011 T O R S D A G 3 0. J U N I 2 0 1 1 Til fjells i Modalen Side 6 Båtliv

Detaljer

guide 15/16 visitaustevoll.no

guide 15/16 visitaustevoll.no Austevoll guide 15/16 visitaustevoll.no 2 Austevoll - friske opplevingar Austevoll er eit særs vakkert øyrike sørvest for Bergen. Staden er kjend for den flotte naturen og eit rikt kulturliv. Friske opplevingar

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

kappdetgodeliv.no Dei unike dråpane i vest Reiselivsmagasin / Travel Magazine Ytre Nordfjord og søre Sunnmøre Jan Helgøy Ordførar i Vanylven kommune

kappdetgodeliv.no Dei unike dråpane i vest Reiselivsmagasin / Travel Magazine Ytre Nordfjord og søre Sunnmøre Jan Helgøy Ordførar i Vanylven kommune 2013 kappdetgodeliv.no Reiselivsmagasin / Travel Magazine Ytre Nordfjord og søre Sunnmøre Dei unike dråpane i vest Jan Helgøy Ordførar i Vanylven kommune E39 Forord Overnatting Kapp det gode liv er eit

Detaljer

Utgitt av: Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda

Utgitt av: Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda Sommar & ferietid Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda Utgitt av: 2 Fredag 20. juni 2014 Innhald KVA SKJER I SAUDA I SOMMAR? s. 3 SAUDA - VARIERTE TILBOD s. 4 5 FISKETIPS s. 6 1925-MODELL

Detaljer

ommar i Fusa Opplevingar for alle! Fusa - kjapt og nyttig! INFORMASJONSAVIS 2011 GRATIS - FREE Sjå midtsidene

ommar i Fusa Opplevingar for alle! Fusa - kjapt og nyttig! INFORMASJONSAVIS 2011 GRATIS - FREE Sjå midtsidene S GRATIS - FREE ommar i INFORMASJONSAVIS 2011 - kjapt og nyttig! Sjå midtsidene Opplevingar for alle! Adventures for everyone! Inside you will find good ideas of what to see and what to do when visiting.

Detaljer

Hareid : Herøy : Sande : Ulstein. nr 001 : 2007. Velkomen / WELCOME

Hareid : Herøy : Sande : Ulstein. nr 001 : 2007. Velkomen / WELCOME ulturen Hareid : Herøy : Sande : Ulstein nr 001 : 2007 Velkomen / WELCOME Å leve er trivsel. Trivsel er å oppleve. På Ytre Søre står opplevingane i kø. Gjer deg kjend med mangfaldet i folkelivet i regionen.

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2011 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

- vilt og ekte OL-HELTEN. Øygarden. Inspirasjonsmagasinet. DET gode Liv Øygarden er full av god mat og gode opplevingar

- vilt og ekte OL-HELTEN. Øygarden. Inspirasjonsmagasinet. DET gode Liv Øygarden er full av god mat og gode opplevingar Inspirasjonsmagasinet Sommaren 2009 - vilt og ekte OL-HELTEN Alexander Dale Oen på heimebane DET gode Liv Øygarden er full av god mat og gode opplevingar UTfLUkTEr i Øygarden kan du oppleve alle typar

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010 1 TORSDAG 17 JUNI 2010 NR 23 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Passerer tusen i hundre Oddvin Kragset har passert 1000 spelte A-lagskampar. I går kveld vart det markert på Eidsåvoll - etter at vår deadline var ute.

Detaljer

Sunnhordland guide 2009

Sunnhordland guide 2009 NORSK UTGÅVE www.visitsunnhordland.no Sunnhordland guide 2009 Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes Velkommen til Sunnhordland I Sunnhordland møtest vilt hav og stille fjellvidder,

Detaljer

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS GRATISAVIS Den løynde smilekulpen Ned eit juv, over eit gjerde og bakom ein stein finn Julia Herault og Siri Tronerud Andersen ei skjult badeperle. Badeguide side 18 & 19 FOTO: VIDAR HERRE 2 Det våte element

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

FOR ETNE OG VINDAFJORD KOMMUNAR

FOR ETNE OG VINDAFJORD KOMMUNAR GRATIS SOMMARAVISA FOR ETNE OG VINDAFJORD KOMMUNAR FOTO: ARNE FRØKEDAL 2 SOMMARAVISA INNHALD Litt bortgøymd, men finn du vegen hit, vil du aldri angre på at du tok turen. 2-3 Imslandssjøen 4-5 På villmarksleir

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Den store opningshelga

Den store opningshelga SYNSTE MØRE TORSDAG 9. SEPTEMBER 2010 1 TORSDAG 9 SEPTEMBER 2010 NR 32 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Går ut over livskvaliteten Sjølv på ein dag med gunstig vind og liten aktivitet ved Sibelco Nordic si verksemd,

Detaljer

Aktivitets- og opplevingsfylket. Stor aktivitetsoversikt s. 17-32. ANNONSEBILAG fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Aktivitets- og opplevingsfylket. Stor aktivitetsoversikt s. 17-32. ANNONSEBILAG fra Møre og Romsdal fylkeskommune FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2013 Aktivitets- og opplevingsfylket Møre og Romsdal! Stor aktivitetsoversikt s. 17-32. Vertinna s. 7-9 SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 3 2013 Ansvarleg

Detaljer

Fjordblikk Utgitt av Sogn fjordsymjeklubb

Fjordblikk Utgitt av Sogn fjordsymjeklubb Fjordblikk Utgitt av Sogn fjordsymjeklubb 2009 Snus på eit kulturminne! s. 21 Guest of honour: Martin Strel s. 7 Foto: Simone Stibbe Foto: www.amazonswim.com Sognefjord Swim Festival 09 7. 9. august 2009

Detaljer

Viktig med identitet og omdøme

Viktig med identitet og omdøme VESTLANDSNYTT 17 Viktig med identitet og omdøme Presentasjon av Hotellet Per Sævik kjem på romjulstreffet for å orientere om det planlagde hotellet i Fosnavåg sentrum. Vi skal presentere forprosjektet

Detaljer

Veil. priser lev. Ørsta. Inkl. frakt og lev. omkostning. CO2 utslipp fra 212-237 g/km. Drivstofforbruk fra 8,4-9,0/100 km *ref. OFV. sammenligning.

Veil. priser lev. Ørsta. Inkl. frakt og lev. omkostning. CO2 utslipp fra 212-237 g/km. Drivstofforbruk fra 8,4-9,0/100 km *ref. OFV. sammenligning. Antall mnd : 36 Måned spris: Kredittkjøp spris: 500,17.764,- FINANSIERIN G 9 MND. UTS ETTELSE Din lokale forhandler finner du i Ulsteinvik, Saunesmarka, Fosnavåg Brygge, Tlf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18

Detaljer

Cecilie Skog til Etne

Cecilie Skog til Etne 20. - 21. april 2013 Utgåve 1-2013 facebook.com/villmarksmessa- Etne Cecilie Skog til Etne s.10-11 cecilieskog.com Tradisjonshandverk Sjå s. 14-15 Demo i partering av hjort ved Norsk Hjortesenter Sjå s.

Detaljer

Det gode liv i Austrheim BU JOBB FRITID

Det gode liv i Austrheim BU JOBB FRITID Det gode liv i Austrheim BU JOBB FRITID Opne landskap Då isen sist trekte seg tilbake, vart det lune landskapet Austrheim avdekka. Andre område langs kysten fekk kanskje eit meir dramatisk landskap. Vi

Detaljer