Aluminium i offshore-industrien. Esbjerg 2. juni Johnny Tollefsbøl Prosjektleder Hydro Aluminium Profiler as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aluminium i offshore-industrien. Esbjerg 2. juni 2006. Johnny Tollefsbøl Prosjektleder Hydro Aluminium Profiler as"

Transkript

1 Hydro Aluminium Aluminium i offshore-industrien Esbjerg 2. juni 2006 Aluminium: Applikasjoner i Marine og Offshore miljøer Johnny Tollefsbøl Prosjektleder Hydro Aluminium Profiler as

2 PRESENTASJON Hydro Aluminium Profiler og Marine Aluminium Materialer og prosesser Aktuelle materialer Aluminium, prosesser ekstrudering, sveising og sammenføyninger Mekaniske egenskaper, Design, Konstruksjon og Produksjon Evaluering av materialvalg Produktstudie: Helikopter dekk Andre produktapplikasjoner PRESENTATION Conference KL, , Page: 2

3 Hydro Aluminium Profiler z Vi er en av Skandinavias ledende produsenter av ekstruderte aluminiumprofiler z Vi leverer profiler og komponenter til de fleste bransjer z Våre hovedmarkeder er Norge, Sverige, Finland og Storbritannia z Vi består av 7 enheter i 4 land PRESENTATION Conference KL, , Page: 3 Salgskontor Produksjon

4 Marine Aluminium a.s Karmøy Marine Aluminium a.s : 70 ansatte Konstruksjon/design-avdeling, produksjon Produkter: Helikopter dekk, offshore installasjoner, teleskopiske gangbruer, marine moduler, flexi barriers, rekkverksystemer, FSW paneler PRESENTATION Conference KL, , Page: 4

5 Framstillingsprosessen Forvarming av verktøy Pressbolt i lange lengder Kapping av pressbolt Forvarming av pressbolt Ekstrudering Avkjøling og strekking Kontroll Herdin Forbehandling Anodisering Kappning Lakkering Pakking Transport til kund Mekanisk bearbeiding Kontroll PRESENTATION Conference KL, , Page: 5

6 Kapasitetsoversikt Raufoss Magnor Karmøy Åseda/ Vetlanda Presser (Tonn) V 2200 Ø Maks omskr sirkel Maks vekt kg/m 1,5 4,0 7,0 15,0 30,0 2,5 25,0 Maks lengde [m] 8,6 8,6 6,0 7,0 12,0 8,0 15,5 Naturanodisering [m] 7,8 6,4 7,8 Fargeanodisering [m] 6,4 Lakkering X Bearbeiding X X X X X SF Partners 30 X X X X PRESENTATION Conference KL, , Page: 6

7 Eksempel på profil design PRESENTATION Conference KL, , Page: 7

8 Legeringer STYRKE HOS DE VIKTIGSTE LEGERINGSGRUPPENE (for ekstrudering) Legeringsgrupp Legering Tillstand Rp0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) Hardhet Brinell 1XXX 1050 O-F O-F XXX 3003 O-F XXX 6060 T T T T T T XXX 7108 T PRESENTATION Conference KL, , Page: 8

9 Material Egenskaper Mekaniske egenskaper: Material: Alloy: Rp 0,2 (N/mm2) Rm (N/mm2)Elong. (A%) E-mod. (N/mm2)Dens. (kg/dm3) Normal Steel DIN St ,8 HS Steel DIN St ,8 Alu. Profiles: AA 6082-T ,7 Alu. Plates: AA 5083 H ,7 (For aluminium vises ikke sveiset tilstand.) PRESENTATION Conference KL, , Page: 9

10 Aluminium materialer Fourdigit series Aluminium content or main alloying elements Suffix letter First suffix digit (indicates secondary (F, O, H, T treatment used to influence properties) indicates primary treatment or condition) Second suffix digit (H only indicates residual hardening) 1xxx 2xxx 3xxx 4xxx 5xxx 6xxx 7xxx 8xxx % min. Cu Mn Si Mg Mg and Si Zn others F O H as fabricated annealed cold worked cold worked only cold worked and partially annealed cold worked and stabilized partial solution + natural ageing annealed (cast prod. only) /4 hard 1/2 hard 3/4 hard 3 4 solution + cold work solution + natural ageing 8 hard T heat treated 2xxx, 6xxx, 7xxx and 8xxx only artificial aged only solution + artificial ageing solution + stabilizing solution + artificial + cold work ageing 9 extra hard 9 solution + artificial ageing + cold work PRESENTATION Conference KL, , Page: 10

11 Ekstruderingsprosessen Aluminium er godt formbart. Ekstrudering gir tilnærmet ubegrensede muligheter i forhold til tverrsnittet i profilen. Den forvarmede bolten presses gjennom verktøyet. Produksjonskjeden for ekstrudering: M elt treatm ent Casting Homogenizing Billet preheating Extrusion C o o lin g Stretching Cutting Storing Deformation Ageing Anodizing Painting Fabrication User Recycling PRESENTATION Conference KL, , Page: 11

12 Material processing: Extrusion of profiles cont. Typical temperatures during processing of extrusions: ~ 700 C Temperature ~ 580 C 2-3 hours C/h ~ 600 C Casting ~ 200 C/h C 5-45 minutes (induction) or gas min in total (~5 sec.) in deformation zone) Forced air or water 185 C 5 hours Homogenization Preheating Extrusion Cooling Ageing Time PRESENTATION Conference KL, , Page: 12

13 Sveising Sveisbarhet: Sveising er den mest brukte metoden for sammenføyning av aluminim konstruksjoner. Sveisbarheten på de ulike legeringer avhenger blant annet kjemisk sammensetting og sveisemetode. Legeringer i seriene EN AW 1000, 3000, 5000 and 6000 er sveisbare,mens høyfaste legeringer med kobber, I EN AW 2000 serien er vanskelige å sveise. Sveisemetoder: MIG (Metal Inert Gas) bruk av tilsatsmateriale som elektrode i stedet for wolfram for å smelte metallet. TIG (Tungsten Inert Gas) bruk av wolfram som elektrode som tilsatsmateriale. Praktisek råd ved TIG /MIG Arbeidsmiljø Fjerne oksydsjikt Rengjøring Forvarming Valg av sveisetråd Valg av dekk-gass Sveiesøm PRESENTATION Conference KL, , Page: 13

14 Sveising i fast tilstand Prosess: Friction Stir Welding material thickness; d FSW tool geometry RPM µ download force; Fv Fd No filler wires No arcs No fume No spatter No weld pool shield gas Inexpensive power supply welding travel speed; WTS Alloy hot strength - flow stress at elevated temperature PRESENTATION Conference KL, , Page: 14

15 Designeksempel PRESENTATION Conference KL, , Page: 15 15

16 Sveising i fast tilstand Prosess: Friction Stir Welding Low distortion Low shrinkage Post treatment and straightening of panels not necessary PRESENTATION Conference KL, , Page: 16

17 Korrosjon Aluminium er motstandsdyktog mot korrosjon i de fleste omgivelser. Korrosjonsegenskapene varierer i samsvar med 1) legeringen, 2) miljøparametere, 3) design, og 4) beskyttelse. Oksydlaget vil brytes ned i miljøer med høy eller lav ph, eller i omgivelser der det finnes aggressive ioner. Økende korrosjonstakt vil normalt inntreffe I surt miljø med ph under 4, eller I basisk miljø med ph over 8.5 (figur). Mest vanlige korrosjonstyper 1. Pitting korrosjon (mest vanlig begynner i svake punkter i oksidsjiktet. Sporelementer Zn, Cu og Fe + klorid konsentrasjoner (sjøvann) 2. Galvanisk korrosjon to forskjellige metallske materialer I kontakt + klorid konsentrasjoner 3. Spaltekoroosjon spalter med forskjellige miljøer I omgivelsene 4. Korngrensekorrosjon utvikles rundt korngrensene legeringsavhengig, 6000 genrelt bra, 7000 negativ 5. Stresskorrosjon statisk stress + korrosjon: sensitive legeringer og sensitivt miljø i kombinasjon med stress I konstruksjonen. mg/dm 2 /h ph PRESENTATION Conference KL, , Page: 17

18 Korrosjon Beskyttelse: For å unngå korrosjon må man forhindre at det utvikles korrosjonsceller eller dempe aktiviteten. Katodisk beskyttelse bruk av offeranoder (Zink eller spesialaluminium). Kun under vannlinjen. Belegg organisk eller mettallisk Anodisering tykt Rengjøring slett overflate Groing Effekten av sveising problem med MgZn (7000 legeringer) Design av struktur: redusere risikoen for galvanisk- og spaltekorrosjon PRESENTATION Conference KL, , Page: 18

19 Brann - Beskyttelse Aluminium er et ikke-brennbart materiale. Ved en normal brann situasjon vil aluminium derfor ikke avgi varme eller utvikle gasser som utvikler varmen. SOLAS bestemmelsene (Safety of Life at Sea) erklærer att brannklassifiserte konstruksjoner skal bygges i stål eller tilsvarende materiale. Bestemmelsene bekrefter at aluminium er ansett for å være et tilsvarende materiale. SOLAS bestemmelsene legger ingen restriksjoner på bruk av aluminium som materiale for bruk i skrog eller overbygningen på skip, uavhengig av størrelse og bruk. PRESENTATION Conference KL, , Page: 19

20 Brann Beskyttelse forts. Det finnes diverse løsninger i markedet for brannklassifisering som inkluderer løsninger for både dekk og skott isolering. Skipsdekk- og skott konsept finnes opp til Klasse A 60 (brann i 1 time). I oljeindustrien finnes løsninger for delstrukturer produsert i aluminium opp til H120 (hydrokarbon brann i 2 timer). Alloy Temper Metal temperature EN AW 5052 O EN AW 5052 H EN AW 5083 O EN AW 5083 H EN AW 5454 O EN AW 5454 H EN AW 6061 T EN AW 6063 T EN AW 6083 T Reduction factor for yield stress R p0.2 for aluminium alloys at high temperatures for up to two hours thermal exposure (Eurocode 9, part 1.2). PRESENTATION Conference KL, , Page: 20

21 Reparasjoner og modifiseringer Reparasjon av sveis Uakseptable feil må repareres i samsvar med godkjente prosedyrer. Sprekker i sveisen skal ikke repareres før årsaken er fastlagt tiltak innført for å forhindre gjentagelse. Sveisefeil skal fjernes før ny sveising, og overgangen skal være jevn. Dersom gjenværende tykkelse er under kravene, skal det fylles med sveis. Minimum område som fjernes er 50 mm.dersom avstanden mellom feilene er under 100 mm skal de betraktes som en feil. Etter reparasjonssveising,skal sveisen kontrolleres på samme måte som den opprinnelige sveisen. En reparasjonssveis skal ikke utføres mer enn to ganger på samme sted. PRESENTATION Conference KL, , Page: 21

22 Engineering Hvordan lykkes med å konstruere aluminiumkonstruksjoner: Ikke designe en stål-struktur Bruk profiler i stedet for plater med stivere. Dekk seksjon med ekstruderte profiler. PRESENTATION Conference KL, , Page: 22

23 Engineering Hvordan lykkes med å konstruere aluminiumkonstruksjoner: Ikke designe en stål-struktur Integrer detaljer (friksjon, fastspenning, utseende) Helideck toppdekk med integrert lengde- og tverr gående frisksjonsspor/riller PRESENTATION Conference KL, , Page: 23

24 Engineering Hvordan lykkes med å konstruere aluminiumkonstruksjoner : Ikke designe en stål-struktur Bruk riktig sammenføyningsmetode til andre materialer (bolter, klemmer, sveising) Alu/stål bimetallforbindelse PRESENTATION Conference KL, , Page: 24

25 Engineering Hvordan lykkes med å konstruere aluminiumkonstruksjoner : Tenk produksjon ved design Sveisetype (MIG, TIG, FSW, Laser) Tilgang for sveiseutstyr PRESENTATION Conference KL, , Page: 25

26 Engineering Hvordan lykkes med å konstruere aluminiumkonstruksjoner : Ikke designe en stål-struktur Ta hensyn til legeringer, evt. begrensninger Styrke Deformasjon Utmatting Korrosjon Bruk internasjonale standarder som retningslinjer BS 8118 DNV HSLC Eurocode PRESENTATION Conference KL, , Page: 26

27 Aluminium vs. Stål Helideck studie Bærestruktur er tenkt stål ved begge alternativene. Tilbehør (lys etc.) ikke inkludert I studien, normalt likt for begge alt. Stål helidekk tenkt produsert ved verft i Asia Aluminium helikopter dekk forutsetter prefabrikajson hos helideck produsent og innstallasjon av verft in Asia 30 års livstid for installasjonen 19,5m helideck til Super Puma PRESENTATION Conference KL, , Page: 27

28 Aluminium vs. Ståll Helikopterdekk - sammenligning HELIDECK WEIGHT Accessories Substructure Top pancake 0 Steel Aluminium with steel substructure Aluminium with alu. Substructure PRESENTATION Conference KL, , Page: 28

29 Aluminium vs. Steel Helideck case study LIFE CYCLE COST COMPARISON ON A FIXED INSTALLATION STEEL vs ALUMINIUM HELIDECK OPEX & CAPEX SUMMARY SHEET 19.5m x 19.5m diameter helideck suitable for Super Puma Helicopter. ALUMINIUM TOTAL USD TOTAL - PRESENT VALUE (PV) CAPEX -$ ,00 TOTAL - PRESENT VALUE (PV) OPEX $ 3 000,53 TOTAL -$ ,47 STEEL TOTAL USD TOTAL - PRESENT VALUE (PV) CAPEX -$ ,02 TOTAL - PRESENT VALUE (PV) OPEX -$ ,06 TOTAL -$ ,09 Note the model does not factor in: a) Additional Risk Premium associated with the increased probability of a HSE accident during maintenance of the Steel Helideck. As can be seen there is 99% more maintenance required on an Steel Helideck when compared to an equivalent Aluminium Helideck. b) This model is for fixed installations only so does not factor in cost savings relating to balast control and fuel savings for floating installations. PRESENTATION Conference KL, , Page: 29

30 Aluminium vs. Steel Helideck case study Corrosion on an elderly offshore installation steel helideck PRESENTATION Conference KL, , Page: 30

31 Aluminium vs. Steel Helideck case study Corrosion on an elderly offshore installation steel helideck (Tie down point) PRESENTATION Conference KL, , Page: 31

32 Aluminium vs. Steel Helideck case study Top surface of Helideck Borgland Dolphin after 22 years in service. (Built 1976, picture taken Still in service today) PRESENTATION Conference KL, , Page: 32

33 Aluminium vs. Stål Helikopterdekk Undersiden av Helikopterdekk Borgland Dolphin etter 22 år i bruk. (Bygd 1976, bilde fra Fortsatt i bruk) PRESENTATION Conference KL, , Page: 33

34 Eksempel: Bolig kvarter og helikopterdekk Oseberg Sør Bolig kvarter, 400 tonn aluminium, A60 / H120 brannklasse PRESENTATION Conference KL, , Page: 34

35 Mini-moduler Redusert vekt tilsier: Enkel og rask innstallasjon Ingen ekstra kran Ferdi utstyrt før innstallasjon Mindre effekt på rigg bæreevne Andre fordeler: Ingen overflatebehandling eller annet vedlikehold 100% Resirkulerbart, miljøvennlig PRESENTATION Conference KL, , Page: 35

36 Teleskopiske Gangbruer Den sikreste måten å forflytte personnel mellom offshore innstallasjoner PRESENTATION Conference KL, , Page: 36

37 Gangbaner, trapper og rekkverk Hydro StarPlank gratings Hydro Rekkverk PRESENTATION Conference KL, , Page: 37

38 Subsea konstruksjon for beskyttelse Løvebur beskyttelse, Halliburton PRESENTATION Conference KL, , Page: 38

39 Skip helikoptedekk MPSV Normand Pioneer 22,2m Helideck Design Helicopter Sikorsky S61N DNV/NCAA/UKCA A rules Aluminium Helideck med Stål bærestruktur HMA dekk og utstyr PRESENTATION Conference KL, , Page: 39

40 Offshore helikopterdekk WHP NINI-A 22,8m Helideck Design Helicopter Sikorsky S61N Danske CAA forskrifter Aluminium Helideck med Aluminium bærestruktur HMA innstallasjon PRESENTATION Conference KL, , Page: 40

41 Stillassystem ALUSTAR AS Produkt Stillassystem for off-shore, prosessindustri, bygningsindustri, tribuner med mer Utfordring Skape et sterkt og stabilt system med økt fleksibilitet, lettere å håndtere, montere og demontere. Konkurrere m.h.t. pris og holdbarhet med stål. Kompatibelt med andre system. Reduserte totalkostnader for kunden. PRESENTATION Conference KL, , Page: 41

42 Stillassystem KONSTRUKSJONSDETALJER Spir, lengde- og tverrbjelker er utformet for optimal styrke og vekt Låseprofil for gulv med snappfunksjon Hullmønster for sklisikkerhet og drenering Kranskoblinger for raske og stabile koblinger Kranskoblinger skrues fast under høyt trykk Festeprofil for rask innfesting av tverrbjelker og spir-rør Rustfrie og syrefaste boltforbindelser Profilutforming/koblinger for rask tilknytning av tverrbjelker, vanger, kransutrustning etc Legering 6082 for gode korrosjonsegenskaper PRESENTATION Conference KL, , Page: 42

43 PRESENTASJON Oppsummering & Konklusjon Hydro Aluminium Profiler og Marine Aluminium Materialer og Prosesser Aktuelle materialer Aluminium videreforedling ekstrudering, sveising og sammenføyningsteknikker Mekaniske egenskaper, Design, Vurderinger av forutsetninger for materialvalg Produkteksempler Budskap; Design med aluminium PRESENTATION Conference KL, , Page: 43

Kapittel 8. 8. Produktutvikling med aluminium. 8.1 Innledning. Verdensproduksjonen av Aluminium. Sterk historisk vekst for lettmetaller 1950 = 1,00

Kapittel 8. 8. Produktutvikling med aluminium. 8.1 Innledning. Verdensproduksjonen av Aluminium. Sterk historisk vekst for lettmetaller 1950 = 1,00 Kapittel 8 Produktutvikling med aluminium 8-1 Kapittel 8 8. Produktutvikling med aluminium 8.1 Innledning Denne innledningen er hentet fra begrunnelsen for å opprette et nytt femårig forskningsprogram

Detaljer

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing Sveising og andre sammenføyningsmetoder Frey Publishing 1 Definisjon Sveising er en sammenføyningsmetode der delene sammenføyes under tilførsel av energi. Når det også tilføres et tilsettingsmateriale,

Detaljer

3.1 Legeringselementenes innvirkning...8. 5.1 Ulegert og lavlegert stål... 12 5.2 Rustfrie stål... 14 5.3 Varmebehandling... 14

3.1 Legeringselementenes innvirkning...8. 5.1 Ulegert og lavlegert stål... 12 5.2 Rustfrie stål... 14 5.3 Varmebehandling... 14 Materiallære VG1 Industriskolen Innhold 1. Innledning materiallære.... 4 2. Metaller... 6 3. Legeringer... 7 3.1 Legeringselementenes innvirkning...8 4. Jern.... 10 5. Stål... 11 5.1 Ulegert og lavlegert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM

EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM Line Kathinka Fjellstad Rølvåg Industriell kjemi og bioteknologi Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder: Jarle Hjelen, IMTE Medveileder: Morten Karlsen,

Detaljer

Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av. fornybar energi

Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av. fornybar energi Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av fornybar energi av Edmund Tolo Jan-Fredrik Paulsen Morten Berhovde Og Sammenstilling av forenkla livsløpsvurdering av ferjer Av Stein Malkenes

Detaljer

FFU nytt FFU. En åpenbaring

FFU nytt FFU. En åpenbaring FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 4 DESEMBER/JANUAR 2004/05 En åpenbaring For å styrke samarbeidet Side 4 Survey utstyr 3 Side 8 Challenges of the descommissioning of large steel

Detaljer

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 1 JANUAR 2006 Ormen Lange Som skapt for FFU Side 5 Nye undervannskontrakter Side 7 FFU Seminar 2006 Side 9 Diamonds and wirecutting Side 10

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Metall katalogen K V A L I T E T M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D

Metall katalogen K V A L I T E T M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D Metall katalogen K V A L I T E T M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D Ålesund Ulsteinvik Trondheim Mongstad Bergen Odda Stavanger Skien Oslo Hovedkontor/lager: Astrup AS, Oslo Postboks Haugenstua,

Detaljer

IDT Engineering AS. Postboks 187, 2851 Lena Tlf.: 61 16 52 60 Fax: 61 16 52 70 E-mail: post@idt.no www.idt.no

IDT Engineering AS. Postboks 187, 2851 Lena Tlf.: 61 16 52 60 Fax: 61 16 52 70 E-mail: post@idt.no www.idt.no IDT Engineering AS Adresse: Postboks 187, 2851 Lena Tlf.: 61 16 52 60 Fax: 61 16 52 70 E-mail: post@idt.no www.idt.no IDT Engineering AS Det er nå to år siden vi ga ut den første katalogen, og vi ønsker

Detaljer

Fra idé til ferdig komponent

Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig produkt Hydal Aluminium Profiler er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.

Detaljer

Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2

Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2 Konstruksjon av undervanns manipulator Rapport 1 av 2 Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/ Haugesund Avd. Haugesund ingeniørfag Studieretning: Maskin Av: Aleksander Collins Haugland Kandidatnr.

Detaljer

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG Rapport fra Skog og landskap 12/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling.

Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling. Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling. Jørgen Olsen Master i energi og miljø Oppgaven levert: Mars 2008 Hovedveileder: Terje Gjengedal, ELKRAFT Biveileder(e):

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander

Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander rev. 02 www.samarbeidforsikkerhet.no Forkortelser / begrep HMS Helse, miljø og sikkerhet. FG Fallende gjenstand, dvs. en gjenstand som beveger

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Brukermanual. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 -

Brukermanual. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 - Brukermanual 1 Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 - INTRODUKSJON Gratulerer med ditt nye massasjebad fra Viking Spa. Vi håper dette produktet vil imøtekomme alle dine krav til komfort og avslapping.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Dato: 14.05.2004. Oppgavens tittel: Trunnion Calculation. Antall sider: 20 Antall vedlegg: 79 CD vedlagt Veiledere: Studenter:

HOVEDPROSJEKT. Dato: 14.05.2004. Oppgavens tittel: Trunnion Calculation. Antall sider: 20 Antall vedlegg: 79 CD vedlagt Veiledere: Studenter: Postboks 4, St Olavs plass 13 Oslo Telefon: 22 45 32 Telefax: 22 45 32 5 HOVEDPROSJEKT Oppgavens tittel: Trunnion Calculation Studenter: Olav Wollebæk, Erik Hauglin, Edvin Wibetoe Dato: 14.5.24 Antall

Detaljer

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING KJEMISK MILJØ

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING KJEMISK MILJØ MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING KJEMISK MILJØ Ansvarlig: Karin Jakobsen Arbeid utført av: Olav Bjørseth, SINTEF Karin Jakobsen, NUTEC Bjarne Malvik, SINTEF Tore Syversen, UNIT INNHOLD SIDE 4. KJEMISK

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Presisjonsnøkler for h øye krav

Presisjonsnøkler for h øye krav Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Presisjonsnøkler for h øye krav 77 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Generelt om korrosjon... 79 Alminnelig korrosjon... 79 Selektiv

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen TEKNISK RAPPORT 03 Sikker sprengning i dagen September 2003 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Teknisk Rapport 03 FORORD For Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er det sentralt å engasjere

Detaljer

FFUnytt FFU. Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner. Technology Awareness Workshop. Ny medlemsbedrift: Mechanica AS

FFUnytt FFU. Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner. Technology Awareness Workshop. Ny medlemsbedrift: Mechanica AS FFU FFUnytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI NR. 3. NOVEMBER 2003 Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner Technology Awareness Workshop Side 4 Ny medlemsbedrift: Mechanica AS

Detaljer

Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg. En kartleggingsstudie. Rapport nr 2/2008. Avfall Norge Samarbeidsforum for avfallshåndtering

Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg. En kartleggingsstudie. Rapport nr 2/2008. Avfall Norge Samarbeidsforum for avfallshåndtering Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg En kartleggingsstudie Rapport nr 2/2008 Avfall Norge Samarbeidsforum for avfallshåndtering Rapport nr: Dato: Revidert: Rev. dato: 2/2008 25.04.2008 Distribusjon:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom om revidering av Teknisk Byggforskrift til Plan- og Bygningsloven.

Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom om revidering av Teknisk Byggforskrift til Plan- og Bygningsloven. Natur og Ungdom Postboks 4783 Sofienberg 0506 Oslo Kommunal- og Regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo Oslo, 15.09.2006 Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom om

Detaljer