Internt meldingsblad for alle tilsette i Kleven Maritime Påske 2011 Den historiske kontrakten er fullført. Gratulerer med vel utført.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt meldingsblad for alle tilsette i Kleven Maritime Påske 2011 Den historiske kontrakten er fullført. Gratulerer med vel utført."

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle tilsette i Kleven Maritime Påske 2011 Den historiske kontrakten er fullført. Gratulerer med vel utført. Med leveringa av Siem Amethyst er Noregshistoria si største kontrakt på bygging av offshorefarty oppfylt. Skipet er det 10. og det siste i denne serien til Siem Offshore. I alt har Kleven Maritime levert 15 skip til Siem Offshore frå 2006 og fram til i dag. Denne rekordkontrakten vart inngått i Den var opphavleg på 6 farty, med opsjonsrettar på 6 til. Kontrakten enda med bestilling av totalt 10 farty etter at opsjonane vart erklærte i Prisen kom på ca NOK 6 mrd. Dei gode tidene har fortsett for oss, og i dag har vi 5 skip under bygging og ei samla ordrebok på 8 skip, til ein verdi av om lag NOK 3 milliardar. For konsernet har byggeserien på 10 farty gitt store moglegheiter til å vidareutvikle byggemetoden. Ny teknologi er teken i bruk og robotisering av arbeidsoppgåver har vore stendig under utvikling. Målet har vore å utvikle byggemetodar som er skreddarsydd til anlegga våre, og som gjev god kontroll og kortare og sikrare byggetid. Vi er landets største norskeigde skipsbyggingskonsern. Vi er i dag 500 tilsette på Kleven Verft AS og Myklebust Verft AS. Med i desse tala er også Kleven Maritime Contracting som har sine tilsette på dei ulike Klevenprosjekta. I tida frå 2005 til april 2011 har vi levert 47 farty, mest store offshorefarty, men også kystvaktskip og kjøleskip, til ein samla kontraktsverdi på over NOK 15 mrd. Den historiske kontrakten med Siem Offshore har hatt stor innverknad på sysselsetting og samfunnsøkonomi langt utanfor søre Sunnmøre.

2 Kor mykje er 6 milliardar? For kontraktsverdien på denne fartyserien kan du få: -6 Eiksundsamband kroner inn på konto til alle innbyggarane i Ulstein kommune gode, nye bilar gode årsløner nye bustadhus. Nybygging av alle bustadhus i Ulstein kommune Siem Offshore sitt dotterselskap i Rio, Siem Consub SA, kan fortelle at Siem Emerald er blitt kåra til det mest effektive ankerhandteringsfartyet i Brasil. Og ikkje nok med det, på dei neste tre plassane kjem søsterskip av Siem Emerald. B.nr Navn Levert 327 Siem Pearl Er i Brasil og har 4 års kontrakt for Petrobras 329 Siem Emerald Har hatt nesten 100 ankeroppkoblingar i løpet av ein månad! Er i Brasil på 4 års kontrakt for Petrobras 328/331 Siem Sapphire Er i Brasil på 4 års kontrakt for Petrobras 331/333 Siem Aquamarine Har vore på Rovde for å mobilisere for oppdrag på Grønland. A-Ramma er demontert, den står på GMC i Stavanger 332/342 Siem Ruby Er i Aberdeen og tek oppdrag i spotmarkedet 330/334 Siem Topaz Har vore i Hammerfest for å mobilisere for oppdrag på Grønland 333/335 Siem Diamond Er i Brasil på 4 års kontrakt for Petrobras 335/337 Siem Garnet Er stasjonert i Stavanger og tek oppdrag i spotmarkedet 334/336 Siem Opal Er stasjonert i Stavanger og tek oppdrag i spotmarkedet 336/338 Siem Amethyst Var ope skip i Ulsteinvik Gjekk så til Kristiansand for dåpsseremoni torsdag Vi har sjekka med dei som tek imot klager og handsamar garantiarbeid for å høyre litt om tilbakemeldingane vi har fått på desse fartya. Karane svarar at vi får mykje skryt frå reiarlag og mannskap både for at fartya fungerer godt og for servicen vi yter i ettertid. Det har sjølvsagt vore eit og anna som ikkje har verka som det skal og det har og vore feil som har gått igjen på fleire farty. Dette meiner dei vi no har kontroll på og dei bemerkar at fartya ikkje har vore tekne ut av arbeid på grunn av desse feila. Produksjonen har vore gode på å ta fatt i feil som har blitt rapporterte og vi har derfor oppnådd ei forbetring for kvart farty. Det har sidan levering av B.nr 310 blitt ført statistikk over reklamasjonar. Denne viser at talet på claims på denne serien, i snitt, er lågare enn på dei båtane vi tidlegare har levert. 2

3 Vellukka feiring i Geiranger Ref. frå ei pressemelding som tidlegare er sendt ut frå leiinga i Kleven Maritime: Våre tilsette bretta opp ermane og gjorde ein stor innsats då tidene var tøffe. No er tidene betre, og det er berre rett og rimeleg at dei tilsette får del i rekordresultata. For å takke dei tilsette for ein framifrå innsats, har vi invitert alle tilsette til Geiranger for å feire. Det blir ope skip, solid bonus til dei tilsette og ei god markering av det vi har fått til saman, seier konsernsjef Rasmussen. Det er fyrste gong alle tilsette frå Kleven Verft og Myklebust Verft har hatt høve til å reise vekk i samla flokk. Alle tilsette med ektefeller var invitert til Geiranger for å markere at vi i Kleven Maritime for 2010 kan legge fram eit historisk godt resultat og for å markere avsluttinga på 10-båtserien til Siem. Det vart lagt til rette for at transporten til Geiranger skulle vere enklast mogleg med buss på fredag og hurtigbåt på laurdag. Mange valde å reise alt på fredag, og då det offisielle programmet tok til laurdag , var nær 400 personar samla på Hotel Union. På informasjonsmøtet på laurdag ettermiddag vart hovudpunkta i Kleven Maritime sin strategiplan for presentert. Både på Kleven Verft og på Myklebust Verft har vi tilsette som har svært lang tenestetid. Dei som har vore tilsett i over 40 år fekk heider og takk for innsatsen frå konsernsjefen og ei lita merksemd under festmiddagen i Geiranger. Kjartan Garnes og Leif P. Dimmen har også tenestetid på over 40 år og vil få utmerkinga ved eit seinare høve. På bildet ser vi frå venstre: Odd Borgund frå Myklebust Verft, Eldar Kleven, Jostein Dimmen, Randulf Havåg og Alf Roger Selvåg, alle frå Kleven Verft. 3

4 Når Siem Amethyst no har drege i fløyta, forlete oss og set kursen ut i verda, så refererer vi songen som Magne Gurskevik skreiv til feiringa i Geiranger: Skål for oss i KMA Mel: Sjøsalavals Sjå den stolte skuta vi har bygt du og eg Strålar som ein perlestein, nymalt og skinande Sakte glir den ut ja, no legg den i veg Høyr den dreg i fløyta og takkar for seg Vi som står tilbake er klar for nye tak Med slike leveransar vi står med ryggen rak For oss som har vårt arbeid på Myklebust og bort på Kleven Stem alle i Skål for oss her i KMA Av og til er dagane lange og grå Då vi let oss stressa av formann og inspektør Men så kjem ein kompis og då lettar det på Når han gir ei hand og lar humor få rå Og når sola varmar og sjøen ligg så fin Så gløymer du alt kavet og dagen den er din For oss som har vårt arbeid på Myklebust og bort på Kleven Stem alle i Skål for oss her i KMA Når vi no skal feire så vert det med bravur For den flotte jobben som alle har bidratt til Dette skal vi ta med når vi kjem heim frå tur Faget vårt det kan vi - på dette vi trur Derfor ventar vi snart vi nye oppdrag får For vi som her er samla er team som løpet står For oss som har vårt arbeid på Myklebust og bort på Kleven Stem alle i Skål for oss her i KMA Bilde fortel meir enn ord: Øverst: Bilde frå informasjonsmøtet og bilde som viser ei triveleg kaffistund i salongen laurdag ettermiddag. Nedst: Toastmaster Kjersti Kjeven, bilde frå festmiddagen, Roy Muren framfører vakker song akkompagnert av Kevin Myklebust og bilde frå Glow in the dock som vart nytta då gjestane flytta seg frå festsalen til dansesalen. 4

5 Vi tek farvel med Sindre og Nils -for denne gongen.. Når vi startar praten med desse karane, så er dei visse på kva dei vil framheve etter tida si her på Kleven. Det er det gode samarbeidet mellom oss, inspektørane i Siem, og prosjektgruppa frå Kleven, - det har vore heilt unikt. Dei har knytt mange gode og personlege kontaktar i tida her og knytt venskap dei vil ha med seg vidare i livet. Når dei no ser tilbake, så vil dei spesielt rose verftet for den gode tryggleiken. Det er utført mange arbeidstimar på dei 15 fartya Siem har bygd her og det har ikkje vore ei einaste alvorleg ulukke. På over 4000 tankinspeksjonar har det vore ein gong ein mann fekk ei lita skade, men ingen ting alvorleg. Dette er kjempeflott og god reklame for Kleven Maritime. Det har vore ei stor utvikling i eigenkontrollen og QA-arbeidet på verftet desse åra. Verft og reiarlag har saman utvikla gode rutinar. No håpar dei at Kleven held fram det gode arbeidet på dette området. Det er eit viktig arbeid som aldri må kvile og der det stadig er nye ting å ta tak i. Eigenkontroll er viktig ikkje berre for reiarlaget, men faktisk først og fremst for verftet. Korte avvikslister vil både reiar og verft ha glede av. Dei vil også framheve at produksjonen på Kleven har vore flink til å ta forandringar under vegs. Når det har kome inn rapportar frå seglande skip om ting som burde endrast på neste farty, så har det vorte teke på alvor. Det har ikkje alltid vore mogleg å gjere noko med det, men velvilje og forståing har dei møtt. Og så er det dette med at eit ord er eit ord. Har vi blitt einige om ei sak, så kan vi stole på at det vert slik. Rapportane dei no får frå fartya er at dei fungerer godt og at mannskap og reiarlag er godt nøgde. Ein ting dei meiner vi saman kan ta æra for. Sindre Slettestøl er frå Gjerdsvika og har dagleg pendla til Kleven Verft sidan august Sindre er utdanna maskinsjef og har segla mellom anna i Rieber Shipping i mange år. Sidan han tok til i Siem Offshore har han, bortsett frå i då namnet var Rovde Shipping, ikkje hatt mykje sjøvatten under føtene. Det har stort sett dreia seg om nokre døgn i slengen på prøveturar. Sindre er den som har vore med på bygginga av alle dei 15 fartya Kleven har bygd for Siem. 314 var den fyrste og det var også under den byggetida at lærekurva var brattast, både for reiarlaget og for verftet, meinar han. Bnr 314, 331, 332, 333 og 335 er dei fartya han føler han har det næraste forholdet til. Desse har han fylgt opp både i Polen og i Norge. Sjølv om han har hatt sin faste kontorstad på Kleven Verft, så har han også gjort seg godt kjent både på Myklebust og på avdelinga vi hadde i Førde. No ventar nye utfordringar for Sindre, i det lokale reiarlager Sanco Shipping i Gjerdsvika. Reiarlaget har kontora sine 200 m frå huset til Sindre, så noko arbeidsveg å snakke om vert det ikkje. Nils Breivik er frå Harøya og har vore fast stasjonert i Ulsteinvik sidan i desember 2008 og han har likt seg godt. Det har gått fint for kapteinen og romsdalingen å tilpasse seg sunnmøringane. Faktisk så var han fødd sunnmøring, men vart romsdaling utan å flytte, då kommunegrensa på Harøya vart flytta. Det har vore ein ny livsstil for han å vere vekependlar, men han har nytta tida i vekene godt. Mange fjellturar og mange timar på treningssenter har det blitt, etter arbeidsdagen på verftet. Turane til Rundefjellet og på Melshornet i kveldssol er flotte og dei kjem han til å sakne. Nils har fått smaken på å ha fast grunn under føtene og vil halde fram med arbeid på land. I neste jobb får han kortare arbeidsveg og kan sove i si eiga seng heime på Harøya kvar natt. Han gler seg til det, men synest likevel at det er litt trist at Ulsteinvik-tida er over. Begge er takksame og godt nøgd med tida dei har vore tilsett i Siem Offshore. Siem Offshore har vore ein god arbeidsgjevar, men verken Sindre eller Nils er klare for segling og det er heller ikkje aktuelt for nokon av dei å flytte til Kristiansand og då måtte dei finne på noko anna. Vi i Kleven Maritime takkar for eit framifrå samarbeid og ønskjer Sindre og Nils lukke til vidare. Kven veit - plutseleg er dei her igjen.. 5

6 Ope Skip Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Då Kleven Maritime inviterte alle som ville, til ope skip på Kleven Verft fredag 8. april - så kom dei inviterte. Nær 1000 personar var om bord i Siem Amethyst. Alltid spanande å by inn til fest når det er ope hus. Vi hadde nokre rundar med tipping om kor mange som kom, men ingen torde håpe på så mange J Alt frå før kl ½ 5 var folket klare ved pølsegrytene og vi måtte skunde på stuerten for å sette fart på pølsevatnet. I alt gjekk det med pølser, og det var nok til alle! Om bord var skipet oppdelt i soner med ansvarleg vaktpersonell i kvar sone. Karl Johan Barstad hadde ansvaret på brua, Hans Olav Rovde på dekk og Jørn Skeide i maskinromsområdet. I byssa var det Bjørn Lindseth som var sjef. Området utanfor røyrhallen og på begge sidene langs kranbana var avsett til parkering. Jogeir Skinnes og Kjell Alme fekk denne fredagskvelden godt innblikk i ein parkeringsvakts utfordringar i kvardagen. Blant dei besøkande var det mange frå lokalsamfunnet som ikkje hadde tilknyting til den maritime industrien, men som gjerne ville sjå frå innsida dei fartya som dei no i fleire år hadde sett siglande i fjordane rundt om. Dei raude båtane med den kvite svanedekoren på sidene. Og dei vart imponerte over det dei fekk sjå. Gode og sikre arbeidsforhold for mannsakapet og triveleg og praktisk innreiing, var kommentarar som gjekk igjen. Mange av dei som er tilset i Kleven Maritime nytta høvet til å vise fram kva dei arbeidar med til slekt og vener. Eit vellukka arrangement! Bilde 4 Bilde 1 Viser at det var trongt om plassen i messa. I fronten kan vi sjå mellom anna Kjartan Garnes, ein av veteranane på Kleven. Bilde 2 Ein del av arbeidsgjengen. Frå venstre: Karl Johan Barstad, Bjørn Lindseth, Johanne Sølvi Bøe og Wenche Kleven Grimstad. Bilde 3 Ein av dei yngste, og svært båt interesserte gjestane, Olav Andrè Flø Larsen vart boren rundt om på Siem Amethyst av pappa Jan Louis Larsen. Bilde 4 Dag Bjåstad, personalsjef i Hareid Group, viser familien sin rundt omkring. Frå venstre: Dag, Marte, Jon Andrè og Tove Lise. 6

7 VELFERDSGODER Som tilsett i Kleven Maritime sine verksemder kan du nytte deg av desse avtalane: Hytte Kleven Maritime disponerer ei hytte på Bøanedsetra i Stryn. Tilsette som ønskjer å leige hytta kan skrive seg på liste i sentralbordet. Fordelinga blir gjort kvartalsvis. Hytta har 5 soverom, med soveplassar for personar, og er fullt utstyrt. Reset Volda skisenter Kleven Maritime har 20 heiskort på Reset, Volda Skisenter. Desse kan nyttest av deg og din familie (max 4 kort pr familie). Aktivtrening Kleven Maritime har avtale med Aktivtrening sine treningssenter. Ingen innmeldingsavgift, tilgang til alle timar + fri trening for spesialpris. Du vil då få eigen nøkkel og kan låse deg inn utanom ordinær opningstid. Tilbodet gjeld også for tilsette sine ektefellar/sambuarar. Innmelding gjennom resepsjonen, eller ved direkte kontakt med eit av Aktivtrening sine senter. Oppgi Kleven Maritime som arbeidsstad. Sjå for treningsalternativ og lokalisering. Minste avtaletid er 6 månader. Bank Kleven Maritime har avtale med Nordea. Tilsette i Kleven Maritime skal ha spesielt gode tilbod frå banken. Dette gjeld rente samt lavare gebyr på kort og betalingstenester. Bensin Kleven Maritime har avtale med Hydro. Avtalen omhandlar rabatt på bensin og andre varer/tenester. Eksempel: kr 0,30 i rabatt pr. liter bensin. Kvar einskilt må søke Hydro om kundekort. På Hydro-stasjonen i Ulsteinvik vil dei som har avtale få ekstra rabatt. Eksempel: kr 0,40 i rabatt pr. liter bensin. Søknadsskjema er lagt ut i kantinene og på personalkontoret. Briller Kleven Maritime har avtale med Havblikk i Ulsteinvik. Tilsette får ca 15 % rabatt ved kjøp av briller og andre varer. Ein kan også få synstest til ein betre pris enn det ordinære. Bedrifta har også avtalt spesiell pris på databriller. Sei frå at du skal nytte deg av Kleven avtalen når du tingar avtale eller handlar ved Havblikk i Ulsteinvik. Badeavtale Kleven Maritime har avtale med Herøy Fritidsbad. Tilsette og familie av tilsette kan fritt nytte badet i deira ordinære opningstider. Vi har 5 familieplassar, for inntil 5 personer pr familieplass. (mor/far med sine barn under 20 år) Bedriftsidrettslag Kleven Verft AS har eige bedriftsidrettslag. BIL har eit eige styre som er sett saman av tilsette. Orientering om aktivitetar vil til kvar tid bli hengt opp på oppslagstavlene. Alle tilsette som betaler ein eingongssum på kr 50,- er medlem i BIL. Kleven Turlag Turlaget arrangerer turar, stort sett fjellturar, men arrangerer også andre turaktivitetar. Det vert sendt ut mail og hengt opp oppslag som orienterer om turane. Hødd billettar Kleven Verft er ein av hovudsponsorane til Hødd. Med i denne avtalen fyljer det nokre fribillettar til heimekampane til A-laget. Desse billettane er fordelt på Kleven og Myklebust og kan lånast for ein og ein kamp om gongen ved å vende seg til sentralbordet ein av dei siste dagane før kampen går av stabelen. 7

8 Sjefen!! -Rasmus Stålesen, den tilslørte direktøren Mange gjorde ein stor innsats for at helga i Geiranger skulle bli vellukka. Likevel finn vi det rett å sende ei spesiell takk til denne karen, Rasmus Stålesen den tilslørte direktør, eller Boss undercover som dei kallar det i utlandet. Du Rasmus, du Rasmus, om alle var som du, då skulle vi hatt mykje moro!! Du må rekne med både Amanda og Oscar, men du tek nok det også på strak arm. Haugesund, Hollywood eller Køyla det spelar inga rolle. Det skal bli spanande å sjå kven NRK vel som den nye Varg Veum. Innsyn har tillate seg å sende dei filmansvarlege eit tips. Takk skal du ha! Helsing frå Ståle Fyrste kvartal har vore ei innhaldsrikt periode i Kleven Maritime, med mange store og viktige hendingar. Vi har levert fleire farty, og vi har fullført gjennomføringa av den største skipsbyggings-kontrakten i Noreg: dei 10 store ankerhandteringsfartya i det vi kallar Siem-serien. Torsdag 14. april vart det siste fartyet Siem Amethyst døypt i Kristiansand, og med det er ein historisk epoke over. Takk til alle medarbeidarar som har medverka til at serien har vorte godt gjennomført, og med gode økonomiske resultat. Mange var skeptiske til konsernet si evne til å ta på seg eit så stort oppdrag, men vi har vist at vi var tilliten frå reiarlaget verdig. Vi har også gjennomført eit stort arrangement i Geiranger, for fyrste gong med tilsette både frå Myklebust Verft og Kleven Verft tilstade. Eit flott arrangement stort sett med eigne krefter i dei fleste funksjonar viser at vi i lag har ressursar på mange område. Nok ein gong takk til alle som la ned eit godt arbeid for å få til eit vellukka arrangement. Flott film fekk vi også sjå, imponerande kreativitet og humor sjølv om det gjekk ut over sjefen! I Geiranger heidra vi tilsette med 40 år tilsetting i konsernet, både samanhangande og samanlagd tilsetting. Dette er ei ny utmerking som tidlegare ikkje har vore utdelt, og som absolutt er på sin plass. Nok ein gong gratulerer til alle som fekk utmerkinga! Ordreboka vår er god, med til saman 8 farty og ein kontraktsverdi på nær 3 mrd. kr. I tillegg ser ettermarknadsaktiviteten til å ta seg litt opp på Myklebust, slik at vi har godt med arbeid. Det har gått litt tregare å skrive nye kontrakter i ei periode, men marknaden vaknar meir til liv no, og vi har stor tru på nye oppdrag i løpet av relativt kort tid. Konkurransen er tøff, men vi har vist at vi kan konkurrere med alle i marknaden, og tilliten til oss er solid. I Geiranger presenterte vi litt av resultatet av strategiarbeidet i konsernet, der vi mellom anna har utvikla verdigrunnlaget konsernet skal vere tufta på. Den enkle utsegna Vi skal gjere godt arbeid, og vi skal vere til å stole på frå Marius Kleven i 1944 held enno, det treng ikkje gjerast vanskelegare! God påske til alle! Beste helsing Ståle. 8

9 Kleven skal få 100 m med ny kai -På Kleven har det lenge vore trongt om kaiplassen. Mangel på kaiplass fører med seg mykje flytting av farty som er under bygging. I utrustingstida blir fartya plassert slik at det er mest mogleg tenleg for produksjonen, men med mange prosjekt i arbeid på ein gong, så er det ikkje alltid like enkelt å få denne kabalen til å gå opp. Dei mange båtflytta kostar både tid og pengar, men dette skal no få si løysing. Det skal byggast ny utrustingskai vest for beddingen. Den nye kaia vil bli 100 m. lang og ende opp på nedsida av rørhallen. Det skal mudrast på havbotnen slik at djupta ved kaikanten vert på minimum 8 meter. For å fylle ut til kaiområdet trengst det mykje masse. Denne massa skal takast frå knausen i akterkant av området. Arbeidet er sett vekk til firmaet A Våge frå Volda, og dei har alt starta opp med pæling og prefabrikasjon av element. I samband med dette arbeidet skal også kraner flyttast. 85 tonns krana som no står på kai kanten ved Køyla skal flyttast og betene den nye kaia. Boligbrakke r KNAUSEN SOM SKAL VEKK DEN NYE KAIA Lag er Adm.byg g Sidan Kleven Verft det neste halve året berre har 2 farty under utrusting samtidige, så skal denne utbygginga kunne fullførast utan at det kjem i vesentleg konflikt med produksjonen. Det er ei stor utbygging det er snakk om og den er budsjettert til 24 mill. Arbeidet er berekna ferdig om 8 månadar. Denne utbygginga er første steg i det vi vonar skal bli ei større utbygging og fornying av verftsområdet. På bildet her ser vi anlegget til KVE frå lufta. Det viser kor stor den nye kaia vert. Myklebust i gang med restverdihandtering Vi er no klare til å starte med restverdihandtering på ein langt meir strukturert måte, seier innkjøpssjef Odd Magne Skotnes. -Inspirerte av Kleven si vellukka satsing har vi no rydda og klargjort Folkets Hus for sortering av dei mange fraksjonane med avfall. Inne i teltet finn vi mellom anna stasjonar for ulike typar metall, elektronisk utstyr, papir, plast og trevirke. På utsida av Folkets Hus ligg også Kharg der flytande avfall som til dømes olje vert handtert. Frå v.: Innkjøpssjef Odd Magne Skotnes, formann Jim André Berge og Asle Einar Kjøde framfor nokre av stasjonane i Folkets hus. For den som måtte lure på kvifor teltet fekk dette namnet så skriv det seg frå at det blei kjøpt brukt i Førde. Spare kostnader og miljø -Berre ved å ha trevirket under tak kjem vi til å spare store kostnader, seier formann Jim André Berge. Vi betalar ofte for vekt og då er det dumt at vi skal betale for regnvått trevirke. Ein del av avfallet er dessutan gratis å levere slik som papp, plast og elektroavfall. Saman med Asle Einar Kjøde og Bota (Satchithananth Nadarajah) skal han no syte for at alt avfall går innom sortering før det blir henta av Franzefoss Gjenvinning. Målet er å starte grovsorteringa allereie om bord i båtane slik at ein slepp å ta igjen så mykje i ettertid. I tida framover skal rutiner og informasjon på plass slik at operatørane veit korleis dei skal gjere sitt bidrag til at tiltaket vert vellukka. -Dess mindre som går som restavfall (avfall som vert brent) dess meir sparar vi også miljøet, avsluttar Jim André. 9

10 Kjærleikens ferjereise Innsyn går om bord i BF Kvam som har lege inne til verkstadopphald ved Myklebust Verft. Den gamle Wichmannmotoren om bord skal startast opp igjen etter det som maskinistane kallar ei mellom-klassing. Etterkvart livnar motoren til og vi kan høyre den kjende Wichmann-lyden dure gjennom ferjeskroget. Flittige hender og granskande auger overvakar. Lysglimt frå lommelykter speidar etter lekkasjar inn i mellom alle rør, krokar og krikar. Staute maskinistar kliv under dørkar og sjekkar at alt ser normalt ut. Røra får eit handtrykk temperaturen er som den skal. Med enkle instrument som hjelpemiddel vert trykk og temp. kontrollerte. Det vert ikkje snakka så mykje. Motoren står for lyden. Prøvetur Innsyn får meirsmak og bestemmer seg for å hive seg med ein liten teknisk prøvetur. Det vert kasta loss og BF Kvam, bygd på Bolsønes Verft i 1977, smyg seg elegant ut mellom kaiene og den 30 år nyare og langt meir avanserte Edda Fauna. Ingen tvil om at der er eit teknologisk kvantesprang mellom desse to fartøya. Eit par løftebaugar på ei gammal ferje kan liksom ikkje måle seg med dieselelektrisk framdrift, DP, monster-kraner og undervassrobotane som er om bord i det avanserte offshorefartøyet ved nabokaia. Men ingen om bord snakkar likevel nedlatande om den gamle dama som legg ut frå kai. Som det ofte plar gå vart verkstadlista noko lenger enn det ein hadde sett føre seg på førehand. Rart med det når ein plukkar sundt gammalt utstyr. Til venstre: Ingar overvakar motoren. Lite plug and play i dette miljøet. Ikkje plug and play For nokre veker sidan deltok maskinarbeidar og maskinist Ingar Sandvik på tekniske prøveturar med bygg 348 Siddis Mariner. Eit moderne offshorefartøy til 3-4 hundre millionar kroner. Når vi monterer nytt utstyr om bord i nybygga er det mykje meir plug and play, seier Ingar. Sett på spissen monterer vi maskiner og utstyr på fundament og så kjem leverandørane sine oppstartarar og køyrer i gong. På jobbar som her om bord i BF Kvam må vi tenkje på ein heilt annan måte. Først skal utstyret demonterast. Undervegs må ein gjere ei vurdering på kva og kor mykje ein skal overhale og skifte av delar. Skal komponenten køyrast nokre år til eller bør den kanskje skiftast? Dette stiller oss overfor mange vurderingar og val, seier Ingar. Han meiner også den solide kompetansen og erfaringa på maskinavdelinga kjem godt med. Det er ikkje lett for ny-utdanna å ta fatt på slike oppdrag som til dømes overhalinga av denne Wichmannmotoren, seier han. Styrmann Hilde Iren Jakobsen og skipper Olav Vattøy frå reiarlaget Tide Sjø er straks klare for å gå i rute mellom Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøy. Maskina kjennest god ut, seier Olav etter litt manøvrering. Loggen syner at farta nærmar seg 13 knop i medvind inn fjorden godkjent. Til høgre: Kvam maskinistane Bakerst: Per Jon Husøy, Dariusz Giza, Ingar Sandvik, alle frå maskinavdelinga ved Myklebust Verft, Karsten Kallevåg, Wärtsilä og maskinist Åge Årvik, Tide Sjø. Til venstre: Ein gong for 30 år sidan var dette topp moderne og imponerande elektronikk. Til høgre: BF Kvam er tilbake på Myklebust Verft etter ein vellukka prøvetur. Rubbestadneset Med på oppstarten er også ein representant frå Wichmann-miljøet på Rubbestadneset. Karsten Kallevåg har jobba med slike motorar sidan tidleg på 70-talet og kjenner dei ned til minste detalj. På Myklebust har han vore ei rekkje gongar. Mellom anna under oppstarten av bygg nr. 17 snurparen Zeta. Men denne motoren er eit klenodie, seier Karsten reine museumsgjenstanden, sagt med positiv Bømlo-klang. Etter at eit stempel har fått nye ringar, kamakselen har fått nye lager, brennstoffdysene er sjekka og brennstoffpumpa og ein del rør er skifta så går motoren igjen som ei klokke. 10

11 Du veit vi bygger framleis Wichmann-motorar på Rubbestadneset, fortel Karsten. Det hender at nokon spør særskilt etter slike motorar. Akkurat no bygger vi to for Sartor-reiarlaget, fortel han. Ein lang dag i maskinromet hellar mot slutten og den raude kjeledressen har fått ein mørkare farge. Vi ser at den har den gamle Wichmann-logoen på ryggen og ikkje den nye frå Wärtsilä. -Du veit når vi skal ut på slike oppdrag så må vi ha kjeledressen av den gamle typen på, avsluttar maskinisten med eit smil. Neste oppdrag går enten til ein bøyelastar ute i Nordjøsen eller på eit av nybygga på STX-verfta. Innsyn takkar maskinavdelinga og gjengen på BF Kvam for den vellukka prøveturen. Saman med duren frå motoren blei det igjen ein hyggeleg reportasjetur i ei atmosfære prega av erfaring og yrkesstoltheit. Det å kjenne og oppleve litt av vår nære og stolte industrihistorie langs kysten. Ferjer og gamle motorprodusentar som til dømes Wichmann. Og med maskinistar av den gamle skule om bord. Ettermarknaden i vekst igjen ved Myklebust -Vi har fått eit visst inngrep i ettermarknaden igjen, stadfestar plassjef Hans Kristian Opsal. Etter ei tre-års periode der så og seie all kapasitet gjekk til nybygg, er no målet å drive kombinasjonsverft igjen. Første kvartal i 2011 gjekk om lag 20% av eigen kapasitet til å handtere ettermarknadsprosjekt. - I tillegg til at vi er ute og sel kapasiteten sjølve så opplever vi no også at marknaden kjem til oss for å sjekke om vi har kapasitet til å utføre oppdrag. Tøff konkurranse Vi møter sjølvsagt også hard priskonkurranse i denne delen av marknaden. Men, vi kjenner at dette er med på å skjerpe oss. Også dei tilsette verkar å trivast med utfordringane som denne marknaden gir oss, seier Hans Kristian. Målet er at kombinasjonen brei kompetanse og høg konkurransekraft også skal kome til nytte innan nybygg-aktivitetane ved verftet. Auka merksemd mot risiko Typisk for eit operativt fartøy som er inne til vedlikehaldsarbeid er at mannskapet bur om bord medan dette arbeidet pågår. Fartøyet har også alle system i drift og i dette tilfellet har også reiarlaget sin kunde (charterer) utstyr for mange titals milionar om bord. Utrustningsformann Nikolai Sandanger fortel om auka merksemd mot risko ved arbeid om bord i offshorefartøy som kjem inn til vedlikehaldsarbeid. Om bord i det avanserte offshorefartøyet Edda Fauna gjennomfører vi dagleg møter der det vert gjort risikoanalyse for kvar jobb vi skal utføre for kunden, fortel Nikolai. Og for kvar jobb må vi ha arbeidsløyve frå dei ansvarlege om bord. Bilde til venstre: Plassjef Hans Kristian Opsal og utrustningsformann Nikolai Sandanger framfor Edda Fauna. Bilde i midten: Store dimensjonar på delane frå ei demontert styremaskin. Frå v.: Maskinformann Vidar Lilleeide, maskinar. Marek Majewski og plassjef Hans Kristian Opsal i ein teknisk diskusjon. Bilde til høgre: Operatørane Marek Majewski og Slawomir Gieremek på utrustningsavdelinga i tenkje-modus. 11

12 Minneord Bjørn Vinge Nytilsette i 2011 Bjørn kom til Myklebust Verft 3. november 1997 etter å ha vore maskinist i utenriksflåten. Vi lærte han tidleg å kjenne som ein kunnskapsrik og dyktig maskinarbeidar. Bjørn sin innsats og stå-på vilje på maskinavdelinga blei raskt lagt merke til. Eit langt yrkesaktivt liv hadde gitt han mykje erfaring. Denne delte han villig med oss andre. Vi fikk ta del i historier frå nær og fjern, alltid fortalt med eit glimt i auget. Bjørn sin kunnskap og hans glede av å dele sine historier med oss gjorde at han passa godt inn i miljøet her på Vågsneset. Han hadde ein væremåte som kunne gjere ein grå kvardag lysare og lettare for oss alle. Onsdag 30. april blei han råka hjertestans om bord i BF Kvam som låg inne til vedlikehald. Arbeidskameratar i det lokale industrivernet kom raskt på plass og ga hjerte/lungeredning. Det blei også forsøkt gjenoppliving med hjertestartar. Ambulansepersonell kom også raskt på plass og heldt fram med redningsarbeidet men livet stod dessverre ikkje til å redde. No er Bjørn sin arbeidsdag over og vi på Myklebust er svært takksame for at han ville bruke snart 14 år av si tid saman med oss. Våre tankar går til dei to systrene hans, Turid og Monika, som har mista broren dei var så glade i. Arbeidskameratar på Myklebust Verft Ny mann på maskinering ved Myklebust Håvard Gurskevik blei i januar tilsett ved maskinavdelinga på Myklebust Verft med ansvar for maskinverkstaden. Vi reparerer og rettar opp gamle delar, eller lagar nye erstatningsdeler. Det meste av behovet som dukkar opp for slikt arbeid gjennom året klarar vi å handtere her, avsluttar Håvard. Tilsette ved Kleven Verft Maciej Perejczuk, til venstre på bildet, vart tilsett som arbeidsleiar på bedding Han har vore ved Kleven Verft i fleire år, som tilsett i Genfer Ship. Mariusz Knap, til høgre, vart tilsett på utrustning Han har også vore ved Kleven Verft eit par år, som tilsett i Timoro. Traian Horobet var ikkje tilstade då bildet vart teke. Han vart tilsett som arbeidsleiar på rør-avdelinga Velkomne! Nye Prestfjord tek form På beddingen ved skrogverftet Stocznia Gdansk i Polen kan vi no sjå at skroget til nye Prestfjord byrjar å ta form. Etter dei siste planane så skal skroget kome til Myklebust i midten av juni. Prestfjord skal leverast som B.nr.343 frå Myklebust Verft før jul. 12

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Erfaring frå ein multikulturell arbeidsplass. Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting

Erfaring frå ein multikulturell arbeidsplass. Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting Magne Gurskevik Dagleg leiar, Kleven Maritime Contracting 740 fast tilsette. Meir enn halvparten av desse har sitt opphav i andre land Like mange er tilsette i firma med entrepriseroppdrag for Kleven.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer