Naturgass som drivstoff i skip. Eidesvik Offshore ASA Jan Fredrik Meling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturgass som drivstoff i skip. Eidesvik Offshore ASA Jan Fredrik Meling"

Transkript

1 Naturgass som drivstoff i skip Eidesvik Offshore ASA Jan Fredrik Meling Gasskonferansen i Bergen 4.mai 2006

2 Eidesvik Eidesvik is to be a leading supplier of maritime operation of advanced special ships Opererer 19 moderne offshore skip I tillegg 4 skip under bygging Omlag 500 ansatte Hovedkontor på Bømlo Forretningssegment: Forsyning, stand-by, ankerhandtering Seismikk og survey Undervanns støtte

3 Gjennomførte tiltak for reduksjon av utslipp av NOx PSV Viking Energy gassdrift. Satt i drift i april PSV Viking Avant katalysator, SCR. Satt i drift desember AHTS Viking Queen ombygging av motorene. Utført juni 2005.

4 Gassdrift - Viking Energy NOx utslippsreduksjon 159 t/år eller 89 % CO2 utslippsreduksjon 2157 t/år eller 20 % Reduksjonene er sett i forhold til at samme anlegg går i ren dieselmode. Dette tilsvarer også IMO-krav.

5 Gassdrift - økonomi Viking Energy Tilleggsinvesteringer, gassdrift: 45 mill kr Nødvendig tillegg i rate: ,- kr/dag Antar gasspris: 3300 kr/tonn LNG Antar dieselpris: 4200 kr/tonn MGO Antar NOx-verdi: 20 kr/kg NOx-reduksjon Differanse i drivstoff kostnad, dieseldrift gassdrift: ,- kr/dg NOx-kreditt-handel: 435 kg/dg x 20 kr/kg: 8.700,- kr/dg Kompensasjon = ,- kr/dg

6 Utvikling av oljeprisen - MGO levert i Bergen til offshorefartøyer Kr/t

7 Katalysator, SCR - Viking Avant Katalysator fungerer bare når motorlast er over 30 %. Redusert Nox utslipp med 63 %. Begrenset levetid katalysator. Urea-problematikk. Viking Avant

8 Utslipp av NOx for å produsere 1 MWhE Kg , , , Gassdrift V.Energy Dieslel Dieseldrift V.Enery

9 Utslipp av CO 2 for å produsere 1 MWhE Kg Gassdrift V.Energy Diesel med SCR V. Avant Dieseldrift V.Enery

10 Utslipp av SOx for å produsere 1 MWhE Kg 3 2,05 1, ,15 0 Gassdrift V.Energy Diesel SCR V.Avant Dieseldrift V.Enery

11 TRADISJON - INNOVASJON - KVALITET VI KOMBINERER DET BESTE Miljømessig Ressursmessig Økonomisk i VS493 GASS-AVANT Gass-Avant Arbeidsmiljø fra Viking Avant Clean Design Class Sikkerhet Miljø Gassdrift fra Viking Energy

12 Den nasjonale utfordringen med NOx-reduksjon Maritim sektor sin andel av reduksjonene er ca t/år ned innen Det tilsvarer 120 skip med samme reduksjon som Viking Energy eller ytterligere 100 gassferger Selv med kraftige virkemidler fra myndighetenes side kan dette synes vanskelig å oppnå Dette blir en utfordring for verksted- og leverandørindustrien

13 Sett fra næringens side Hittil har det vært lite belønning å få for oppnådde utslippsreduksjoner for NOx eller CO2. Vi bør enten få betalt for oppnådde reduksjoner eller at de som slipper ut mest må betale for det. Dette kan trolig best løses med en flat NOx-avgift. CO2-utslippsreduksjoner bør også belønnes. Økende oljepris gir mindre økonomisk handlefrihet, derfor bør inntektene fra avgiftene føres tilbake til næringen i form av støtte til rensetiltak på eksisterende skip.

14 Takk for oppmerksomheten

15 Det nye konseptet Et nytt gassdrevet forsyningsskip type: VS 493 LNG Avant Bygges ved West Contractors i Ølensvåg levering aug. 2007

16 Katalysator, SCR - økonomi Viking Avant NOx-reduksjon mot IMO-krav: 53,6t / 71% / 175 kg/dg NOx-reduksjon mot motor ex. SCR (reell reduksjon): 37t / 62,7% / 120 kg/dg Investering (ex. Katalysator/15år): kr/år Katalysator kostn kr/år Urea: 75 t/år x 4400 kr/t kr/år Økte dieselforbr.: 90 t x 4000 kr/t kr/år Økte kostnader: kr/år Eller ca. 5178,- kr/dg Viking Avant Kg-pris for NOx-reduksjon: Mot IMO-krav: 29,59 kr/ kg For reell reduksjon: 43,15 kr/ kg

17 Nytt skip med gassdrift bakgrunn og hva valgte vi? Eidesvik kontraherte i september 2005 et nytt forsyningsskip med gassdrift VS 493 LNG Avant Skipet skal bygges av Westcon og leveres i september Konseptet er utviklet sammen med Vik-Sandvik og på bakgrunn av erfaringer rederiet har med tidligere skip. Skipet er kontrahert uten at det foreligger kontrakt om beskjeftigelse.

18 Vi kombinerer det beste fra Viking Energy og Viking Avant Operasjon/arbeidsmiljø Gassdrift/ytre miljø VS493 LNG Avant

19 Totalt miljøregnskap inkl. LCA-omkostninger for å produsere 1 MWhE Gassdrift Viking Energy Diesel med SCR Viking Avant Dieseldrift Viking Energy Totalt energiforbruk MJ MJ MJ Utslipp av NOx 1,29 kg 3,66 kg 12,4 kg Utslipp av CO2 621 kg 872 kg 822 kg Utslipp av SOx 0,15 kg 2,05 kg 1,94 kg Energivirkningsgrad 32,1 % 29,8 % 31,7 %

20 Økonomisk sammenligning pr. MWhE Forutsetninger for sammenligning: -Samme lastprofil -Energiomsetning: 14,7 GWhE/år -LNG-pris: 3300 Kr/tonn -Diesel-pris: 4200 Kr/tonn -Urea-pris (40%): 4400 Kr/tonn -NOx - avgift: 20/Kr/kg Kostnad pr. MWhE er tilnærmelsesvis identisk for gassdrift og dieseldrift; ca NOK

21 Innsatsmidler for å produsere 1 MWhE LCA-omkostninger ikke medregnet Forbruk Utslipp LNG Diesel Urea (N) NOx CO2 SOx Viking Energy Gassmode Viking Avant Diesel med SCR 194 kg 14,6 kg 1,288 kg 575 kg 0,06 kg 240 kg 1,82 kg 3,25 kg 760 kg 1,01 kg Viking Energy Dieselmode 228 kg 12,0 kg 722 kg 1,08 kg Viking Energy i gassmode og dieselmode har samme lastprofil Viking Avant er omregnet til samme lastprofil som Viking Energy Spesifikk brennstofforbruk, Viking Avant, økt med ca. 6 % på grunn av SCR

22 Driftserfaringer Gassdrift-mode har hatt 97 % av energiomsetningen Gassdrift gir ca. 89 % reduksjon i NOx-utslipp over tid Ingen driftsavbrudd/ teknisk off-hire på grunn av gassanlegget SCR fungerer ved motorlast over 30 % SCR gir reell reduksjon av NOx over tid på ca. 63 % med lastprofilen til Viking Avant SCR medfører usikkerhet med katalysatorens levetid og hvordan en forholder seg til det.

23 Driftserfaringer - operasjon Gode klimaforhold ombord. Mindre sot og lukt fra eksos. Merker godt når man skifter fra gass- til dieseldrift Gasshåndteringen er uproblematisk. Bunkring av gass er blitt normal rutine. Ingen teknisk off-hire på grunn av gassanlegget Gassdrift funger utmerket under operasjon.

24 Erfaringer med Viking Avant Erfaringer med Viking Avant Forbedret arbeidsmiljø med tanke på støy, vibrasjoner og bevegelse i innredningen enn på tilsvarende konvensjonelle forsyningsfartøy. Bare en manøverstasjon. Den er vendt forover. Samme manøverposisjon ved seiling og arbeid offshore. Ingen change over under manøver. Lastestasjon på oppbygget dekk forut. Slanger legges ned på dekket og mannskapet står i sikkerhet under bakken. Lastedekket beskyttet med tanke på snø og ising.

25 Lastprofiler Lastprofil - Viking Energy Lastprofil - Viking Avant % av tid Motorlast - % Series2 % av tid Motorlast - % Series2 Havn: 38 % av tid Transit: 34 % av tid DP offshore: 28 % av tid Havn: 26 % av tid Transit: 15 % av tid DP ofshore: 16 % av tid Stand-by: 43 % av tid

26 Life Cycle Analysis, LCA omkostninger for å produsere 1 kg innsatsstoff. Tall fra LCA database. Forbruk/utslipp LNG Urea (N) Diesel, MGO Forbruk: Energi: 0,67 KJ 1223 KJ 139,14 KJ Naturgass 1,120 kg 0,956 kg 0,044 kg Crude olje 0,007 kg 0,307 kg 1,110 kg Kull 0 0,194 kg 0,040 kg Utslipp: CO2 0,237 kg 3,070 kg 0,442 kg Antar energiinnhold: Kull: 30,1 MJ/kg Naturgass: 47,0 MJ/kg LNG: 49,5 MJ/kg Crude olje; 41,8 MJ/kg Diesel, MGO: 42,7 MJ/kg NOx 0 0,00395 kg 0,00167 kg SOx 0,00013 kg 0,00395 kg 0,00431 kg

27 VS 493 LNG Avant Motorrom LNG tank

28

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding 2007 1 2 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 1. utgave

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 1. utgave En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer Hordaland Fylkeskommune Rapportnr./DNV Referansenr.: / 13FB1SB-7 Rev., 2011-10-20 INNHOLDSFORTEGNELSE KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SHIPPING

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 5 MARS 2014 SHIPPING Les om SCRUBBING Møt miljøkravene med ny renseteknologi 5TILTAK FOR BEDRE MILJØ NY METODE Vannbehandling uten bruk av kjemikalier

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS

Sluttrapport. Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS Sluttrapport Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS 1. desember 2011 Sluttrapport Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra Innhold Sammendrag Bakgrunn Forprosjektets mål Delmål

Detaljer

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84 Maritim verdiskapingsbok 212 1 Innhold Forord forord 3 1. sammendrag 5 2. maritim næring global og kunnskapsbasert 11 2.1. innledning 11 2.2. næringens verdiskaping 14 2.3. næringens kompetansefundament

Detaljer

TEKNISK RAPPORT SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP I NORSKE HAVNER RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 3.7.2009 31100596 Godkjent

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN 1 HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN KORT OM LANDSTRØM I OSLO HAVN Strøm fra lavspentnettet på land til mindre båter benyttes daglig i Oslo havn. Levering av

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 4. og 5. mai 2011 Utviklingsstatus og trender for gassmotorer og turbiner

Gasskonferansen i Bergen 4. og 5. mai 2011 Utviklingsstatus og trender for gassmotorer og turbiner Gasskonferansen i Bergen 4. og 5. mai 2011 Utviklingsstatus og trender for gassmotorer og turbiner ved Høgskolelektor siv ing Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB Utviklingsstatus og trender for gassmotorer

Detaljer

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP GEN. FORS. SAK NR: 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av investeringsramme. STED/DATO: SAKSBEHANDLER: Jevnaker, 02. oktober.2012 Amund

Detaljer

Muligheter og utfordringer ved realisering av en landstrømpilot i Bergen

Muligheter og utfordringer ved realisering av en landstrømpilot i Bergen Til: Bergen Kommune Fra: BKK AS ved Veronica S. Kvinge Sak: Beskrivelse av vilkår for å realisere en landstrømpilot i Bergen indre havn Dato: 26. oktober 2009 Muligheter og utfordringer ved realisering

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

LANDSTRØM I NORGE EN STUDIE AV MULIGHETENE FOR LANDSTRØM I NORGE CASE: HURTIGRUTEN

LANDSTRØM I NORGE EN STUDIE AV MULIGHETENE FOR LANDSTRØM I NORGE CASE: HURTIGRUTEN OLAV ANDREAS OPDAL EIVIND HODNE STEEN LANDSTRØM I NORGE EN STUDIE AV MULIGHETENE FOR LANDSTRØM I NORGE CASE: HURTIGRUTEN Utgitt av Zero mars 2012 Forfattere: Olav Andreas Opdal Eivind Hodne Steen Grafisk

Detaljer

Rambøll Unico AS/Agder Gassforum. Kost-nytteanalyse av naturgass som drivstoff for bussmetroen i Kristiansand

Rambøll Unico AS/Agder Gassforum. Kost-nytteanalyse av naturgass som drivstoff for bussmetroen i Kristiansand Rambøll Unico AS/Agder Gassforum Kost-nytteanalyse av naturgass som drivstoff for bussmetroen i Kristiansand Kost-/nytteanalyse av bruk av naturgass som drivstoff for bussmetroen i Kristiansand Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Status 2012 03.07.2013 Sammendrag Denne rapporten gir status på NOx-utslipp, virkemidler og utslippsreduserende teknologi i norsk petroleumsnæring

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 Farstad Shippings rapportering for 2013 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA

Detaljer

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15 INNHOLD SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 1.1 BAKGRUNN... 11 1.2 FORMÅL... 12 1.3 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER... 12 1.4 LOVVERKET OG TILLATELSER... 12 1.5 NØDVENDIGE TILLATELSER OG VIDERE SAKSBEHANDLING...

Detaljer

Sluttrapport Landstrøm Kristiansund

Sluttrapport Landstrøm Kristiansund Sluttrapport Landstrøm Kristiansund 4.4.2014 Sluttrapport "Landstrøm Kristiansund" Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Bakgrunn... 5 2. Metode... 6 3. Endringer... 7 4. Resultat... 8 4.1

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på

Detaljer

Elbilpolitikken virker den etter hensikten?

Elbilpolitikken virker den etter hensikten? AKTUELL KOMMENTAR Bjart Holtsmark 1 Forsker, Statistisk sentralbyrå Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Vi har verdens sterkeste virkemidler for støtte til elbiler. Det medfører at antall elbiler

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA Farstad Shippings rapportering for 2014 består av to publikasjoner; «Business Review» (kun publisert

Detaljer

Beregnet til. Biokraft AS. Dokument type. Rapport. Dato. Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE

Beregnet til. Biokraft AS. Dokument type. Rapport. Dato. Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE Beregnet til Biokraft AS Dokument type Rapport Dato Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDT-NORGE MARKEDSSTUDIE Revisjon Sluttrapport til Transnova Dato 02-07-2014

Detaljer