Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok"

Transkript

1 Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Versjon:

2 SWD

3 Innhold Om Documents To Go... 3 Komme i gang... 4 Opprette en ny fil... 4 Åpne en fil... 4 Markere en fil som en favoritt... 4 Zoome inn på eller ut fra en fil... 4 Sende filer ved hjelp av BlackBerry Tag... 5 Dokumenter... 6 Endre modus for redigering av dokumenter... 6 Vise sporede endringer... 6 Vise eller sette inn en kommentar... 6 Endre formateringen på tekst eller et avsnitt... 6 Sette inn eller redigere en tabell... 7 Søke etter og erstatte tekst i et dokument... 7 Vise ordtellingen for et dokument... 7 Snarveier: dokumenter... 7 Regneark... 9 Redigere en celle... 9 Bytte regneark... 9 Fryse ruter i et regneark... 9 Sette inn eller endre en rad eller kolonne... 9 Sette inn en funksjon... 9 Endre tallformatering Endre celleformatering Sortere celler i et regneark Snarveier: regneark Presentasjoner Endre modus for redigering av lysbildefremvisning Flytte mellom lysbilder Sette inn et nytt lysbilde eller en punktliste i et lysbilde Flytte lysbilder i en presentasjon PDF-filer Vise en PDF-fil Flytte mellom sider i en PDF-fil Søke etter eller velge tekst i en PDF-fil... 13

4 IT-policyregler Tilbakemelding Juridisk merknad... 16

5 Om Documents To Go Om Documents To Go Documents To Go er et program der du kan vise og redigere Microsoft Office-filer på BlackBerry-smarttelefonen. Ved hjelp av dette programmet kan du vise PDF-filer og vise, redigere og format følgende: Microsoft Word dokumenter Microsoft Excel regneark Microsoft PowerPoint presentasjoner 3

6 Komme i gang Komme i gang Opprette en ny fil 1. Trykk på menytasten i Documents To Go. 2. Gjør ett av følgende: Klikk på Nytt dokument for å opprette et dokument. Klikk på Nytt regneark for å opprette et regneark. Klikk på Ny presentasjon for å opprette en presentasjon. 3. Skriv inn informasjonen du vil at filen skal inneholde. 4. Trykk på menytasten > Lagre. Åpne en fil Gjør ett av følgende: Hvis du vil åpne en fil fra skjermbildet Documents To Go, går du til visningen Filer, Siste eller Favoritter og finner og klikker på en fil. Hvis du vil åpne en fil som er lagret i en mappe på BlackBerry-smarttelefonen, går du til skjermbildet Documents To Go og klikker på Bla gjennom. Finn og klikk på en fil. Hvis du vil åpne en fil som er vedlegg i en melding, går du til meldingen og merker filen. Trykk på menytasten > Documents To Go. Hvis du vil åpne en fil som er passordbeskyttet, fyller du ut feltet Angi passord. Klikk på OK. Markere en fil som en favoritt 1. På skjermen Documents To Go merker du filen du vil markere som favoritt, i visningen Filer. 2. Trykk på menytasten > Marker som favoritt. Zoome inn på eller ut fra en fil 1. Trykk på menytasten > Zoom. 2. Klikk på et zoomnivå. 4

7 Komme i gang Sende filer ved hjelp av BlackBerry Tag Hvis mobiloperatøren din støtter NFC-teknologi og du har BlackBerry 7.1 eller nyere installert på BlackBerry-smarttelefonen, kan du bruke BlackBerry Tag til å sende dokumenter, regneark, presentasjoner og PDF-filer til NFC-aktiverte enheter. 1. Slå på NFC-teknologi på smarttelefonen. 2. Merk en fil på skjermen Documents To Go. 3. Trykk på menytasten > Send > Tag. 4. Hold baksiden av smarttelefonen inntil en NFC-aktivert enhet. 5. Om nødvendig klikker du på Send. Smarttelefonen vibrerer når filen er overført. 5

8 Dokumenter Dokumenter Endre modus for redigering av dokumenter Visningsmodus er som standard slått på når du åpner et eksisterende dokument. Ved hjelp av visningsmodus kan du raskt gå til forskjellige deler av dokumentet uten å foreta endringer i det. Du må endre modusen til Redigeringsmodus for å redigere dokumentet. På skjermen Word To Go trykker du på menytasten > Redigeringsmodus. Vise sporede endringer Hvis et dokument inneholder sporede endringer, kan du vise disse endringene på BlackBerry-smarttelefonen. På skjermen Word To Go gjør du ett av følgende: Trykk på menytasten >Vis > Vis endringer for å vise sporede endringer i et dokument. Trykk på menytasten > Vis > Skjul endringer for å skjule sporede endringer. Trykk på menytasten > Vis > Neste endring for å gå til neste endring. Trykk på menytasten > Vis > Forrige endring for å gå til forrige endring. Trykk på menytasten > Alternativer for å endre hvordan sporede endringer vises på smarttelefonen. Vise eller sette inn en kommentar På skjermen Word To Go gjør du ett av følgende: Trykk på menytasten > Vis > Kommentarer for vise kommentarer i et dokument. Trykk på menytasten > Skjul kommentarer for å skjule kommentarer. Plasser markøren der du vil sette inn en kommentar, for å sette inn en kommentar. Trykk på menytasten > Sett inn > Kommentar. Endre formateringen på tekst eller et avsnitt Du kan endre formateringen på teksten i et dokument, inkludert skrifttype, stil, størrelse og farge. Avsnittsformatering inkluderer tekstjustering, innrykk og mellomrom. På skjermen Word To Go trykker du på menytasten > Format. Klikk på Tegn for å endre stil, størrelse eller farge på skriften. Klikk på Fet for å endre teksten til fet. Klikk på Kursiv for å endre teksten til kursiv. 6

9 Dokumenter Klikk på Understreking for å understreke teksten. Klikk på Avsnitt for å endre avsnittsformateringen. Klikk på Punktmerking og nummerering for å sette inn en punktliste eller en nummerert liste. Klikk på et listeformat. Trykk på menytasten > Lagre. Klikk på Hyperkobling for å sette inn en kobling. Skriv inn webadressen til et webområde. Klikk på OK. Klikk på Bokmerke for å sette inn et bokmerke. Merk et bokmerke. Trykk på menytasten > Lagre. Sette inn eller redigere en tabell På skjermen Word To Go gjør du ett av følgende: Plasser markøren der du vil sette inn en tabell, for å sette inn en tabell. Trykk på menytasten > Sett inn > Tabell. Skriv inn antallet kolonner og rader du vil ha i tabellen. Klikk på OK. Trykk på menytasten > Tabell > Sett inn rader over eller Sett inn rader under for å sette inn rader i en tabell. Trykk på menytasten > Tabell > Slett tabell for å slette en tabell. Trykk på menytasten > Tabell > Slett rader for å slette en rad. Søke etter og erstatte tekst i et dokument 1. Trykk på menytasten > Søk på skjermen Word To Go. 2. Skriv inn ordet du vil søke etter, i feltet Søk etter. Klikk på Søk for å søke etter ordet. Skriv inn et ord i feltet Erstatt med for å søke etter og erstatte én forekomst av ordet. Klikk på Erstatt. Skriv inn et ord i feltet Erstatt med for å søke etter og erstatte alle forekomster av ordet. Klikk på Erstatt alle. Vise ordtellingen for et dokument På skjermen Word To Go trykker du på menytasten > Vis > Ordtelling. Snarveier: dokumenter Bla ned én side om gangen Bla ned siden Bla opp siden Gå til toppen av dokumentet Trykk på Enter-tasten. Trykk på mellomromstasten. Trykk på Skift- og mellomromstasten. Trykk på T 7

10 Dokumenter Gå til bunnen av dokumentet Trykk på B Gå til neste side Trykk på N. Gå til forrige side Trykk på P. Søke etter et ord Trykk på F. Zoome inn på eller ut fra dokumentet Trykk på Z 8

11 Regneark Regneark Redigere en celle På skjermen Sheet To Go trykker du på menytasten > Rediger celle. Bytte regneark 1. På skjermen Sheet To Go trykker du på menytasten > Regneark. 2. Klikk på regnearket du vil bytte til. Fryse ruter i et regneark På skjermen Sheet To Go trykker du på menytasten > Frys ruter. Sette inn eller endre en rad eller kolonne På skjermen Sheet To Go trykker du på menytasten. Klikk på Rad > Sett inn for å sette inn en rad. Klikk på Kolonne > Sett inn for å sette inn en kolonne. Klikk på Rad > Radhøyde for å endre høyden på en rad. Bruk styrefeltet for å justere radhøyden. Klikk på styrefeltet for å angi radhøyden. Klikk på Kolonne > Kolonnebredde for å endre bredden på en kolonne. Bruk styrefeltet for å justere kolonnebredden. Klikk på styrefeltet for å angi kolonnebredden. Klikk på Rad eller Kolonne > Skjul rad eller Skjul kolonne for å skjule en rad eller en kolonne. Klikk på Kolonne > Beste tilpasning for å justere en kolonne automatisk for å passe til teksten. Sette inn en funksjon 1. Merk cellen du vil sette inn funksjonen i, på skjermen Sheet To Go. 2. Trykk på menytasten. Klikk på Sett inn > Autosummer for å sette inn Autosummer-funksjonen. Klikk på Sett inn > Funksjon for å sette inn en annen funksjon. Klikk på en funksjon. 9

12 Regneark Endre tallformatering Du kan endre formateringen for tall i en celle slik at de vises på forskjellige måter, inkludert Valuta, Dato, Klokkeslett, Brøk, Prosent eller Eksponentielt. 1. På skjermen Sheet To Go trykker du på menytasten > Format. 2. Endre feltet Format til formatet du vil bruke. 3. Endre formateringsfeltene. 4. Trykk på menytasten > Lagre. Endre celleformatering På skjermen Sheet To Go trykker du på menytasten > Format > Celle. Merk av for Fet eller Kursiv for å endre celleteksten til fet eller kursiv. Endre feltene Skriftnavn, Skriftstørrelse eller Tekstfarge for å endre tekstformateringen. Endre feltet Cellefarge for å endre cellefargen. Endre feltene Vannrett justering eller Loddrett justering for å endre celletekstjusteringen. Sortere celler i et regneark 1. Velg cellene du vil sortere, på skjermen Sheet To Go. 2. Trykk på menytasten > Sorter. 3. Endre feltene Sorter etter, Deretter etter og Deretter etter for å tilpasse sorteringen. 4. Trykk på menytasten > Lagre. Snarveier: regneark Avhengig av hvilken BlackBerry-smarttelefon du har, er kanskje ikke følgende snarveier tilgjengelige. Gå til cellen under den gjeldende cellen Gå til cellen over den gjeldende cellen Vise celleinnholdet Gå tilbake til toppen av regnearket Gå til slutten av regnearket Trykk på Enter-tasten. Trykk på Skift- og Enter-tasten. Trykk på mellomromstasten. Trykk på T Trykk på B 10

13 Regneark Gå til neste arbeidsark Gå til forrige arbeidsark Søke etter et ord eller et uttrykk Gå til en bestemt celle Zoome inn på et regneark Trykk på N Trykk på P Trykk på F Trykk på G Trykk på Z 11

14 Presentasjoner Presentasjoner Endre modus for redigering av lysbildefremvisning Visningsmodus er som standard slått på når du åpner en eksisterende lysbildefremvisning. Ved hjelp av visningsmodus kan du raskt gå til forskjellige deler av lysbildefremvisningen uten å foreta endringer i den. Hvis du vil redigere lysbildefremvisninge, må du endre modusen til Redigeringsmodus. På skjermen Slideshow To Go trykker du på menytasten > Redigeringsmodus. Flytte mellom lysbilder På skjermen Slideshow To Go trykker du på menytasten. Klikk på Neste lysbilde for å gå til neste lysbilde. Klikk på Forrige lysbilde for å gå til forrige lysbilde. Klikk på Gå til lysbilde for å gå til et bestemt lysbilde. Klikk på et lysbilde. Sette inn et nytt lysbilde eller en punktliste i et lysbilde På skjermen Slideshow To Go gjør du ett av følgende: Plasser markøren der du vil sette inn et nytt lysbilde, for å sette inn et nytt lysbilde. Trykk på menytasten > Lysbilder > Sett inn lysbilde. Trykk på menytasten > Lysbilder > Kopier lysbilde for å sette inn et lysbilde som er en kopi av det forrige lysbildet. Trykk på menytasten > Nytt punktmerkingselement for å sette inn et nytt punktmerkingselement i en punktliste. Flytte lysbilder i en presentasjon 1. På skjermen Slideshow To Go trykker du på menytasten > Lysbilder > Reorganiser lysbilder. 2. Merk lysbildet du vil flytte. 3. Trykk på menytasten > Flytt ned eller Flytt opp. 4. Trykk på menytasten > Lagre endringer. 12

15 PDF-filer PDF-filer Vise en PDF-fil Du kan vise et PDF-dokument på to måter. Sidevisning viser en PDF-fil slik den vises på datamaskinen. Kolonnevisning viser innholdet i en PDF-fil i én kolonne, slik at du enkelt kan vise den på BlackBerry-smarttelefonen. Gjør ett av følgende: Hvis du vil vise et dokument i Sidevisning, trykker du på menytasten > Sidevisning. Hvis du vil vise et dokument i Kolonnevisning, trykker du på menytasten > Kolonnevisning. Flytte mellom sider i en PDF-fil 1. Trykk på menytasten > Gå til side. 2. Skriv inn sidenummeret du vil gå til. 3. Klikk på OK. Søke etter eller velge tekst i en PDF-fil Du kan søke etter tekst eller velge tekst både i Kolonnevisning og Sidevisning. Gjør ett av følgende: Hvis du vil søke etter tekst, trykker du på menytasten > Søk. Skriv inn ordet eller uttrykket du vil søke etter. Klikk på Søk. Hvis du vil skille mellom små og store bokstaver i søket, merker du av for alternativet Søket skiller mellom små og store bokstaver. Hvis du bare vil søke etter bestemte ord, merker du av for alternativet Kun ord. Hvis du vil velge tekst, trykker du på menytasten > Start valget. Velg teksten du vil kopiere. Trykk på menytasten > Kopier. 13

16 IT-policyregler IT-policyregler BlackBerry Enterprise Server-administratorer kan bruke IT-policyregler til å hindre at brukere får tilgang til bestemte programmer og funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om IT-policyregler, kan du gå til for å lese referansehåndboken for BlackBerry Enterprise Server-policy. 14

17 Tilbakemelding Tilbakemelding Hvis du vil gi oss tilbakemelding, kan du gå til 15

18 Juridisk merknad Juridisk merknad 2012 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører Research In Motion Limited og er registrert og/eller brukes i USA og land i hele verden. Microsoft, Excel, PowerPoint er varemerker for Microsoft Corporation. Documents To Go, Sheet To Go og Slideshow To Go er varemerker for DataViz, Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Denne dokumentasjonen, inkludert all dokumentasjon som inkorporeres via referanse i denne avtalen, for eksempel dokumentasjon lagt ved eller gjort tilgjengelig på legges ved eller gjøres tilgjengelig "SOM DEN ER" og "SOM DEN ER TILGJENGELIG" og uten vilkår, forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra Research In Motion Limited og selskapets tilknyttede selskaper ("RIM"), og RIM påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skriftlige eller tekniske feil eller utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i denne dokumentasjonen. For å kunne beskytte rettighetsbeskyttet og konfidensiell informasjon for RIM og/eller forretningshemmeligheter kan det hende at denne dokumentasjonen beskriver enkelte sider av RIMs teknologi på en generell måte. RIM forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre informasjon som finnes i denne dokumentasjonen, men RIM forplikter seg ikke til å formidle slike endringer, oppdateringer, utbedringer eller andre tillegg til denne dokumentasjonen til deg til rett tid eller i det hele tatt. Denne dokumentasjonen kan inneholde referanser til tredjepartskilder med informasjon, maskinvare eller programvare, produkter eller tjenester, inkludert komponenter og innhold, for eksempel innhold beskyttet av opphavsrett, og/eller tredjeparts webområder (samlet kalt "Tredjepartsprodukter og -tjenester"). RIM kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for, eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, kompatibilitet, funksjonalitet, pålitelighet, lovlighet, anstendighet, koblinger eller andre aspekter ved Tredjepartsproduktene og -tjenestene. Hvis en referanse til Tredjepartsprodukter og -tjenester er inkludert i denne dokumentasjonen, betyr ikke det at RIM påtar seg ansvar for Tredjepartsproduktene og -tjenestene eller tredjeparten på noen som helst måte. UNNTATT I DEN GRAD DET ER SPESIFIKT FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, UTELATES ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER I HENHOLD TIL HOLDBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BESTEMT BRUK, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, IKKE-OVERTREDELSER, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EIENDOMSRETT, ELLER SOM STAMMER FRA LOV, SEDVANE, FORRETNINGSPROSESS ELLER FORRETNINGSPRAKSIS, ELLER SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DENNE, ELLER FUNKSJONALITET ELLER IKKE-FUNKSJONALITET FOR ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE, TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN. DET KAN OGSÅ HENDE AT DU HAR ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER PROVINS TIL PROVINS. ENKELTE RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, BEGRENSES HERVED ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN, HVIS DE IKKE KAN UTELATES SLIK DET BESKRIVES OVENFOR, MEN KAN BEGRENSES, TIL NITTI (90) DAGER FRA DATOEN DA DU FØRST FIKK DOKUMENTASJONEN ELLER ELEMENTET SOM KRAVET GJELDER FOR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, ER IKKE RIM UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR ENHVER TYPE SKADE SOM ER RELATERT TIL DENNE DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DEN, ELLER FUNKSJONALITETEN ELLER IKKE-FUNKSJONALITETEN TIL ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE ELLER TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE FØLGENDE SKADER: DIREKTE, FØLGESMESSIGE, STRAFFEMESSIGE, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER SKJERPENDE SKADER, SKADER VED TAP AV PROFITT ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE EVNE TIL Å GJENNOMFØRE FORVENTEDE KOSTNADSBESPARELSER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, TAP AV 16

19 Juridisk merknad FORRETNINGSMULIGHET ELLER SKADE PÅ ELLER TAP AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å OVERFØRE ELLER MOTTA DATA, PROBLEMER TILKNYTTET ETHVERT PROGRAM SOM BRUKES SAMMEN MED RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER, NEDETIDSKOSTNADER, TAP AV BRUK AV RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER ELLER ENHVER DEL AV DISSE ELLER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER, KOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER, KOSTNADER FOR DEKNING, FASILITETER ELLER TJENESTER, KOSTNAD FOR KAPITAL ELLER ANDRE LIGNENDE ØKONOMISKE TAP, UANSETT OM SLIKE SKADER VAR FORUTSETT ELLER UFORUTSETT, OG SELV OM RIM ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, HAR IKKE RIM NOE(N) SOM HELST ANDRE FORPLIKTELSER, PLIKTER ELLER ANSVAR I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERFOR DEG, INKLUDERT ANSVAR FOR UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR. BEGRENSNINGENE, UTELATELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE AVTALEN SKAL GJELDE: (A) UAVHENGIG AV BESKAFFENHETEN TIL RETTSKRAVET, KRAVET ELLER HANDLINGEN FRA/AV DEG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUDD PÅ AVTALE, UAKTSOMHET, SKADEGJØRENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI OG SKAL FORTSATT GJELDE ETTER GRUNNLEGGENDE BRUDD ELLER VED IKKE-OPPRETTHOLD AV HOVEDFORMÅLET I DENNE AVTALEN ELLER NOEN AV DE ANDRE MIDLENE I DENNE AVTALEN; OG (B) FOR RIM OG SELSKAPETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGERE, OVERDRAGELSESMOTTAKERE, AGENTER, LEVERANDØRER (INKLUDERT LEVERANDØRER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER), AUTORISERTE RIM-DISTRIBUTØRER (OGSÅ INKLUDERT LEVERANDØRER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER) OG DE RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, ANSATTE OG KONTRAKTØRER. I TILLEGG TIL BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE SOM ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE ETHVERT/ENHVER STYREMEDLEM, ANSATT, AGENT, DISTRIBUTØR, LEVERANDØR ELLER KONTRAKTØR FOR RIM ELLER FOR NOEN AV RIMS TILKNYTTEDE SELSKAPER HA NOE ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN. Før du abonnerer på, installerer eller bruker ethvert/enhver Tredjepartsprodukt og -tjeneste, er det ansvaret ditt å sikre at leverandøren av overføringstidstjenesten har godtatt å støtte alle funksjonene. Enkelte leverandører av overføringstidstjenester tilbyr kanskje ikke funksjonalitet for Internett-søk sammen med abonnement på BlackBerry Internet Service. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet, roaming, abonnement og funksjoner. For installering eller bruk av Tredjepartsprodukter og -tjenester med RIMs produkter og tjenester kan det være nødvendig med én eller flere patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller andre lisenser for å unngå brudd på tredjepartsrettigheter. Du er alene ansvarlig for å fastslå om du skal bruke Tredjepartsprodukter og -tjenester, og om det er nødvendig med eventuelle tredjepartslisenser for å gjøre dette. Hvis det er nødvendig, er du ansvarlig for å få tak i dem. Du må ikke installere eller bruke Tredjepartsprodukter og -tjenester før du har fått tak i alle nødvendige lisenser. Eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester som leveres med RIM-produkter og -tjenester, leveres som en ekstratjeneste til deg, og de leveres ""SOM DE ER", uten noen uttrykte eller underforståtte vilkår, forpliktelser, garantier eller anbefalinger av noe slag fra RIM, og RIM påtar seg ikke noe som helst ansvar i forbindelse med disse. Bruken din av Tredjepartsprodukter og -tjenester reguleres av, og er avhengig av at du godtar, vilkårene i separate lisenser og andre avtaler som gjelder for disse, fra tredjeparter, bortsett fra i den grad det uttrykkelig dekkes av en lisens eller annen avtale med RIM. Enkelte funksjoner som beskrives i denne dokumentasjonen, krever en minimumsversjon av BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software og/eller BlackBerry Device Software. Bruksvilkårene for ethvert/enhver RIM-produkt eller -tjeneste er fastsatt i en separat lisens eller annen avtale med RIM som gjelder for produktet/tjenesten. INGENTING I DENNE DOKUMENTASJONEN ER MENT Å ERSTATTE EVENTUELLE SKRIFTLIGE AVTALER ELLER GARANTIER SOM ER LEVERT AV RIM FOR DELER AV ETHVERT/ENHVER RIM-PRODUKT ELLER -TJENESTE ANNET ENN DENNE DOKUMENTASJONEN. 17

20 Juridisk merknad Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canada Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road Egham, Surrey TW20 9LF Storbritannia Publisert i Canada 18

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 2015

Komme i gang med QuarkXPress 2015 Komme i gang med QuarkXPress 2015 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...4 Krav til systemet...5 Krav til systemet: Mac OS X...5 Krav til systemet: Windows...5 Installere: Mac OS X...7 Installere: Windows...8

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer