Hendelser og ulykker etter løfteoperasjoner offshore

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hendelser og ulykker etter løfteoperasjoner offshore"

Transkript

1 Hendelser og ulykker etter løfteoperasjoner offshore Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger Mai 2011 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk & beredskap Petroleumstilsynet

2 Fokusområder: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg Trender Nytt tilsyn innsamling av data fra granskingsrapporter Løfting i boreområdene Materialhåndtering Personbefordring Utsettingsarrangementer Bransjeutfordringer

3 HMS regelverket: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg - Bakgrunn for felles regelverk land og hav - Den nye modellen

4 Petroleumsvirksomheten sett under ett Deler av utvinningsvirksomheten flyttes til land Teknologiutviklingen fører til tettere integrering av anlegg på land og til havs Landanlegg får en større betydning sett i et helhetlig utvinningsperspektiv Stadig flere operasjoner på sokkelen blir overvåket eller styrt fra land Arbeidsplasser flyttes fra eller deles mellom land og sokkel Bilde: Statoil

5 Landanlegg underlagt Petroleumstilsynets myndighetsområde Melkøya Tjeldbergodden Nyhamna Kollsnes Mongstad Sture Kårstø Slagentangen I tillegg kommer de planlagte gasskraftverk i Hammerfest, Skogn, Grenland og Nyhamna og eventuelle framtidige integrerte sokkel- /landanlegg eller andre anlegg av slik type som AID bestemmer

6 SOKKEL Hjemmelslover Tidligere HMS-regelverk LAND Felles nasjonale forskrifter RAMMEFORSKRIFTEN Styringsforskriften Opplysningspliktforskriften Hjemmelslover Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer Aktivitetsforskriften Innretningsforskriften Forskrifter fra Atil Forskrifter fra DSB Nasjonale og internasjonale standarder Felles regelverk: Ptil Klif Hdir Kun Ptil

7 Ny modell fra Hjemmelslover Felles nasjonale forskrifter PÅ LAND FELLES PÅ LAND OG TIL HAVS TIL HAVS Teknisk og operasjonell forskrift Rammeforskriften Styringsforskriften Innretningsforskriften Aktivitetsforskriften Nasjonale og internasjonale standarder, herunder EU standarder Ptil Hdir/Htil Klif Mattilsynet Mattilsynet

8 Fokusområder: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg Trender Nytt tilsyn innsamling av data fra granskingsrapporter Løfting i boreområdene Materialhåndtering Personbefordring Utsettingsarrangementer Bransjeutfordringer

9 DØDSULYKKER Odin Boredekksarbeider. Vinsjløft. Rør falt ned Oseberg A Dekksoperatør på innretningen. Lasteslange røk ved kranløft. 1995* Snorre Matros på supplybåt. Klemt mellom containere ved avhuking. 1996* Polycrown Matros på supplybåt. Klemt mellom containere ved avhuking av postsekk låret fra offshore kran. Container klargjort for løft,seafastening løsnet, ble tatt av sjø på dekk Heidrun Manriding 2000 Oseberg Øst Person på rørdekk. Ikke involvert i løfteoperasjonen Byford Dolphin Hendelsen startet med blindløft med vinsj på boredekk Gyda Dekksoperatør klemt mellom kontainere ved kranløft S 7000 Dekksarbeider revet over bord ved løfteoperasjon. *= Innenfor SD myndighetsområde STATUS: 9 dødsulykker ALLE VED LØFTING (Øvrige: 12 helikopter, 3 ankerhåndtering, 1 rørlegging )

10 Overordnet trend i hele 10-års perioden Alle innretninger: Hendelser med "rød" og "gul" alvorlighetsgrad Antall hendelser "Røde" hendelser "Gule" hendelser Million arbeidstimer 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Million arbeidstimer ,0

11 Fokusområder: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg Trender Nytt tilsyn innsamling av data fra granskingsrapporter Løfting i boreområdene Materialhåndtering Personbefordring Utsettingsarrangementer Bransjeutfordringer

12 Nytt tilsyn - innsamling av data fra granskingsområder Tilsyn i form av analyse av granskingsrapporter fra løftehendelser (2005- til 2011) Evaluering av granskingsrapporter Skal dekke offshore kraner, løfteutstyr i boreområdet og annet løfteutstyr Skal inkludere alle røde og gule hendelser Resultatene skal brukes som en del av planleggingen av videre tilsyn Analysen vil bli presentert for næringen

13 Fokusområder: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg Trender Nytt tilsyn innsamling av data fra granskingsrapporter Løfting i boreområdene Materialhåndtering Personbefordring Utsettingsarrangementer Bransjeutfordringer

14 Hendelser i boreområdet Kvitebjørn 2006 Kranen møtte ikke maskinforskriften og underliggende EU normer. Først måtte en gripe rørene. En måtte etterpå aktivere rørstøtter som separat funksjon. Det var mulig å løfte lasten uten at denne var sikret. KTF møte 14

15 Løfteåk med rørstøtter 15

16 Hendelsen 1 stk. 5 heavy weight borerør falt 26m fra rørhåndteringskranen. Borerøret falt gjennom basket på neste dekk, gjennom dekksplate og ytterligere 5 m ned til det stanset på gangvei på dekk under. Denne type borerør er 13,6 m lang og veier 921 kg. 16

17 Hendelsen 17

18 Transocean Searcher 2007 Under forberedelse til kjøring av BOP, ca 200 tonn, feilet løfteredskapet ( riser running tool ). Riseren gled ut løfteredskapet av under løfting. BOP med 2 riser joints fall ca 1 meter og landet på skrå på BOP carrieren. Ingen personskader Kun små marginer til dødsulykke 18

19 BOP falt 1 meter To riser seksjoner var montert på BOP da denne ble løftet av vogga på carrieren på kjeller dekk Etter hendelsen ble BOP stående med ca 9 graders helning på vogga 19

20 BOP Carrieren BOP carrieren som flyttet BOP fra lagringsplassen inn over moonpool. Under hendelsen ble BOP carrieren operert (da BOP ble løftet ca 1m med top drive) Rød sirkel viser posisjonen til BOP carrier operatør 20

21 BOP carrier BOP falt og landet på kanten av BOP carrier. Sekunder senere ville BOP carrieren ha vært kjørt til side, og BOP ville ha falt i sjøen og landet på ca 300 m havdyp. 21

22 Løfteredskapet - Riser (BOP) running tool Løfteredskapet Sett nedenfra. Flensen var ikke en del av original design 22

23 Hendelser i boreområdet West Epsilon 2007 Potensial for fatal ulykke. Direkte årsak er at Løfteklaven var ikke skikkelig lukket og låst da foringsrøret ble løftet KTF møte 23

24 Løftehendelse på West Epsilon casing Position of driller, before Position of driller, after and Position of one person standing behind the driller KTF møte 24

25 Hendelser i boreområdet Deepsea Atlantic 2009 Potensial for fatal ulykke. Direkte årsak at løfteklaven ikke var skikkelig lukket og låst da foringsrøret ble løftet Deepsea Atlantic 2009 KTF møte 25

26 Manual side door elevator The incident happened when a 30 conductor fell out of the elevator hitting the gorilla arm before sliding down the cat walk machine where it stopped The 30 conductor, weight of about 7T and 12,8 meters long The incident identical to the incident on West Epsilon in 2007 IADC has reported several similar incidents with manual side door elevators. KTF møte 26

27 Stena Don 2009 I forbindelse med kjøring av et 8 5/8 Merlin-stigerørstykke, som var 11,25 meter langt og hadde en vekt på 1240 kg, løsnet stigerøret fra festeanordningen ca 12 meter over dekk, falt ned på arbeidsbordet (spideren) og traff hodet og nakken til en boredekksarbeider

28 Stena Don 2009 De tre forholdene som i hovedsak skulle ha forhindret denne hendelsen er: Konstruksjon av festeverktøy Opplæring og trening Etterlevelse av prosedyre.

29 Stena Don noen av Ptils observasjoner Fire barrierer som skulle ha forhindret hendelsen: - Klassifisering av festeverktøy som løfteutstyr og vedlikehold - Opplæring og trening i bruk av verktøyet - Oppfølging av selskapets rød sone politikk - Forståelse og etterlevelse av prosedyrer

30 Heidrun TLP 2010: Under løfting av et stigerør fra cat walk maskinen løsnet løfteredskapet (riser running tool) fra stigerøret. Stigerøret falt ca 10 meter og landet på boredekk. Tre personer var i området, men utenfor droppsonen. Vekt av stigerøret var ca 3500 kg Statoil har gransket hendelsen Ptil har gitt Statoil pålegg etter hendelsen Statoil har startet et større prosjekt for å forbedre teknisk og operasjonell sikkerhet innen løfteoperasjoner på boredekk

31 HEIDRUN TLP Running tool Running tool. DDM Bails Riser joint på vei opp shuttle Spider Pipe shuttle KTF møte 31

32 Maersk Giant Etter montering af 36" bore protector på Running Tool ble dette løftet 4.5 m over Rotary Table. Slips og Inner Bushings ble fjernet. Master Bushing skulle løftes vekk med 4-benet løfte skrev - idet løfteskrevet strammes frigøres bore protector fra Runnig Tool og denne faller ned på boredekk Vekt = 641 kg. Fall høyde = 4.5 m. Utløst energi = Joule

33 Hendelser i boreområdet Maersk Giant 2010

34 Hendelser i boreområdet Maersk Giant 2010

35 Njord A Desember 2010 CL 350, Center Latch Elevator *) The photo above shows a new CL 350 Elevator (This is slightly modified compared to the 1997 made involved elevator)

36 CL 350, Center Latch Elevator - hendelse I forbindelse med trekking av BOP og Marine riser, fleksibelt stigerør (Slip Joint) ble låret fra vertikal til horisontal posisjon. En brukte DDM med involvering av offshore kranen (trukket horisontalt langs catwalk) The DDM was connected by 500 tons Bails to the 350 tons manually operated Elevator, which again was connected to the Riser Running tool locked to the top of the Slip Joint. When the Elevator was lowered from approx. 22 to 5 meter above the drill floor, the Bails were forced against the Elevator link locks which broke and hence the Bails were forced further out of the lifting lugs of the Elevator. The Slip Joint (weighing 23 tons) fell approx. 4 meters. The Slip Joint firstly did hit the Load Rest, hence the Riser Spider, before falling to the drill floor and against the Drillers Cabin and stopping. bru Slip Joint Load rest Riser Spider Riser running tool Elevator Photo shows the Slip Joint with Running Tool and Elevator lying at the drill floor and partly at the catwalk after the incident. The load rest is laying turned over at the drill floor to the left.

37 CL 350, Center Latch Elevator - hendelse The involved elevator was of the manually operated type CL 350, Center Latch Elevator, Size 5.1/2 IEU. The elevator was manufactured in 1997 in accordance with API 8C. The elevator was not purchased to be in accordance with the Machinery Directive.. Bail Elevator Link Lock Lifting lug Elevator hanging in the bails (reconstruction). Broken link lock.

38 CL 350, Center Latch Elevator - hendelse Rotating the elevator during the reconstruction. The reconstruction did confirm that the bails were forced against the link locks and hence out of the lifting lugs when rotating the elevator approx 78 from the ver cal posi on.

39 CL 350, Center Latch Elevator konsekvenser Actual consequences were material damages only. Potential consequence could have been fatal. Tongue post Load rest The load rest to the left of the slip joint was hit and jumping directly towards the signaller (flagman/lift leader) before it did hit the tongue post and changed direction and stopped. The person was convinced that he was going to be hit by the load rest.

40 Hva har hendelsene til felles? Mangelfull konstruksjon av løfteutstyr for stigerør Mangelfull konstruksjon av løfteklave for casing Mangelfullt design hindret nødvendig verifikasjon av korrekt posisjon for låsing Manglende innebygde sikkerhetsfunksjoner i løfteutstyret Løfteutstyret i boring er normalt levert iht API 8C (konstruksjons og teststandard ikke en sikkerhetsstandard), nå (dessverre) bedre kjent som EN ISO 13535

41 Våre observasjoner Teknisk om løfteredskaper innen boring: Sikker bruk er ikke integrert i design Vanskelig eller umulig å verifisere korrekt montering Bruksanvisning ikke tilgjengelig eller svært mangelfull Operasjonelt innen boring: R-003N formelt, men ikke reelt implementert i boring borer man, man løfter ikke Løfteutstyr ikke alltid identifisert som dette Mangelfull ledelse, opplæring og etterlevelse

42 Fokusområder: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg Trender Nytt tilsyn innsamling av data fra granskingsrapporter Løfting i boreområdene Materialhåndtering Personbefordring Utsettingsarrangementer Bransjeutfordringer

43 Materialhåndtering God planlegging av materialhåndtering gir redusert antall løfteoperasjoner, mer oversiktlige operasjoner og derfor også lavere risiko. Flere tilsyn har avdekket mangelfull/dårlig design som fører til: Blindløft Komplekse løfteoperasjoner Flere løfteoperasjoner Høynet risiko KTF møte 43

44 Det er satt krav i ny Norsok R-002, Annex B,at prosjekter skal ut utarbeide: Materialhåndtering filosofi konsept fase Offshore kranstudie Material håndteringsplan Godheten av materialhåndtering skal fortrinnsvis bli verifisert og dokumentert ved hjelp av 3D-design KTF møte 44

45 Fokusområder: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg Trender Nytt tilsyn innsamling av data fra granskingsrapporter Løfting i boreområdene Materialhåndtering Personbefordring Utsettingsarrangementer Bransjeutfordringer

46 PERSONBEFORDRING Utgangspunkt for løft av personer Utgangspunktet er at det kun skal brukes løfteutstyr (løfteinnretninger og løfteredskap) som er konstruert og godkjent for løfting av personer. Det legges i regelverket strenge restriksjoner på personellforflytning ved hjelp av løfteinnretninger da slike operasjoner innebærer høy risiko, herunder krav om risikovurderinger, vurdering av alternative løsninger med mer. Vurdering av sikkerheten ved bruk av personløft skal dokumenteres. Det er imidlertid i henhold til petroleumsregelverket både på sokkelen og på landanleggene den ansvarlige ledelsen som skal vurdere og beslutte hvorvidt slike personløft er forsvarlige og som tillater operasjonene gjennomført. KTF møte 46

47 Løfting av personell offshore.. tåke KTF møte Kilde: Reflex Marin 47

48 .. vulkantåke KTF møte Kilde: Reflex Marin 48

49 Løfting av personer hk&feature=related aym&feature=related RBI&feature=related KTF møte 49

50 Eksplosjon førte til ukontrollert slagside Evakuering Med offshore kran 138 stk. Helikopeter 18 stk. Redning ble forhindret av dårlig vær P-36 flyttbar innretning, KTF møte Brasil 2001 Kilde: Reflex Marine 50

51 Regelverket.. Aktivitetsforskriften 92 (83) fastsetter blant annet at løfteoperasjoner skal klareres, ledes og utføres på en forsvarlig måte. Det følger av bestemmelsens veiledning at for å oppfylle kravet til løfteoperasjoner som nevnt i første ledd, bør R003N-standarden brukes. R003N-Standarden punkt 5 setter tilleggskrav ved løfting av personell. Standarden fastsetter i punkt 5.1 sjette avsnitt at: Løfteutstyr skal være godkjent for bruk til løfting av personell. Med godkjent menes i denne sammenhengen følgende: - For løfteutstyr tatt i bruk etter 14. januar 1998: Typeprøvd av teknisk kontrollorgan for personelltransport. Dette gjelder løfteutstyr som faller inn under Maskinforskriftens virkeområde. - For løfteutstyr tatt i bruk før 14. januar 1998 og løfteutstyr som ikke faller inn under Maskinforskriftens virkeområde: Sikkerhet ved personelltransport skal være vurdert og funnet akseptabel av selskapet. Her skal en samlet vurdering av operasjonelle og tekniske forhold legges til grunn. Vurderingen skal være dokumentert. - Vurderingen skal gjøres ut fra den teknologiske utviklingen. Dette betyr at relevante krav i "Forskrift om maskiner", vedlegg 1, og relevante sikkerhetsstandarder tilknyttet denne forskriften, skal tas i betraktning. KTF møte 51

52 Hva sier EU-regelverket om løft av personer? Brukerdirektivet- 2009/104/EC - Punkt minimumskrav til løft av personer - Punkt unntaksvise løft Maskindirektivet- 2006/42/EF 1. Kommentarer til Brukerdirektivet - Forordet nr. 7 - Guiden til maskindirektivet kommentarer til forord nr Konstruksjonskrav- tilleggskrav i del 6 av Annex I 3. Annex IV punkt 17 som henviser til prosedyrekrav for maskiner i artikkel 12 angående løft personer KTF møte 52

53 Sokkel vs. landregelverket I sokkelregelverket er det i aktivitetsforskriften 92 ( ) slått fast at det er den ansvarlige som skal sikre at innretningens ledelse godkjenner løfteoperasjoner med personellforflytning enkeltvis, dersom offshorekraner blir brukt til slike løfteoperasjoner. Se også veiledningen til 92 som viser til NORSOK Standard R- 003N som en anbefalt norm. Når det gjelder landanleggene viser vi til teknisk og operasjonell forskrift 12 Løfteinnretninger, løfteredskap og utstyr for personellbefordring med tilhørende veiledning. Som anbefalt norm for løfteoperasjoner bør NORSOK R-005 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land, brukes. Dette betyr at en slik dispensasjonspraksis som er skissert i Arbeidstilsynets brev av om avklaring av rettstilstand- personløft ikke gjelder innen Ptils myndighetsområde. Ptil må oppdatere regelverket da ATILs retningslinjer er tatt bort i brukerforksriften som standardene viser til (spesielt landstandarden) KTF møte 53

54 Fokusområder: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg Trender Nytt tilsyn innsamling av data fra granskingsrapporter Løfting i boreområdene Materialhåndtering Personbefordring Utsettingsarrangementer Bransjeutfordringer

55 Utsettingsarrangementer for redning og livredningsmidler Dekkes av Norsok R-002, Annex A 44 ( ) Innretningsforskriften Evakueringsmidler Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold, jf. aktivitetsforskriften 77 (68 ) om håndtering av fare og ulykkesituasjoner bokstav d. k&feature=related Mer om hendelser: KTF møte 55

56 Fokusområder: Det nye HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg Trender Nytt tilsyn innsamling av data fra granskingsrapporter Løfting i boreområdene Materialhåndtering Personbefordring Utsettingsarrangementer Bransjeutfordringer

57 BRANSJEUTFORDRINGER Identifisere alle spesialkonstruerte løfteredskaper i boreområdet og sørge for at disse møter forskriftenes krav. - Løfteredskapene må underlegges en systematisk og dekkende dokumentert analyse av risikoen ved bruk av utstyret, og utstyret må modifiseres eller fornyes etter behov, basert på resultatene fra disse analysene. - Bruksanvisningene må vurderes mot relevante standarder for slike, og eventuelt revideres. - NORSOK R-002 må ferdigstilles for å få på plass gode nok detaljerte krav til design og fabrikasjon av løfteredskaper i boring - Harmoniserte standarder må utvikles for løfteutstyr i boring basert på prinsippene i EN ISO &2. - Arbeidet i CEN TC 147 WG 21 for oppdatering av EN er meget positivt.

58 BRANSJEUTFORDRINGER forts.. Ferdigstillelse av Norsok R-002 Annex A: Utsettingsarrangementer for livredningsmidler Annex B: Materialhåndtering Annex C: Løfteredskap Annex D: Boreutstyr Annex E: heiser Annex F: Flyttbare enheter Annex G: Kraner Annex H: Fundamenter og oppheng Annex I: Elastiske forløpere- beregning Annex X : Løfteører

59 BRANSJEUTFORDRINGER forts.. Ferdigstillelse av Norsok R-003 Behov for revisjon Spissing mot boremoduler - Verifisere og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at NORSOK R-003N er implementert og praktisert i boreområdene (dersom det er den selskapet har lagt til grunn). - Norsok R-003 må revideres slik at kravene til løfting blir mer presise på løfting i boreområdene og bedre tilpasset boredekksarbeidene sin terminologi Oppstartsmøte/planlegging den? (berammet møte utsatt pga vulkanaske)

60 CEN/TC147 Crane safety TC147 Workshop on 01 June WG11 Mobile cranes WG12 Tower cranes WG13 Slewing jib cranes WG14 Bridge and gantry WG15 Offshore cranes WG16 Floating cranes WG17 Winches and hoists WG18 Loader cranes WG19 WG20 Hand operated cranes WG21 Non fixed attachments WG22 Manipulating devices WG1 Terminology and harmonisation WG2 Crane Safety Design General WG3 Crane Safety Design Requirements for equipment WG4 Crane Safety Requirements for health and safety WG5 Crane Safety Requirements for inspection and safe use

61 Læring av hendelser Har man noe å lære fra hendelser med kraner på land?

62 Spørsmål?

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Harald Thv. Olstad Dato. Begrenset Fortrolig

Tilsynsrapport. Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Harald Thv. Olstad Dato. Begrenset Fortrolig Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Aktivitetsnummer 010212018 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Kjell-Gunnar Dørum, Anne Mette Eide, Trond S Eskedal, Svein Harald Glette, Reidar Sune, Olav Hauso

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Kjell-Gunnar Dørum, Anne Mette Eide, Trond S Eskedal, Svein Harald Glette, Reidar Sune, Olav Hauso Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med arbeidsmiljø, logistikk, vedlikeholdssystemer, elektriske anlegg og sikkerhetssystemer på Haven Aktivitetsnummer 413002004 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med boreinnretningen Scarabeo 8 ved byggeverkstedet Fincantieri i Palermo Aktivitetsnummer 401003003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Tilsyn med ENI Norge AS logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Goliat Aktivitetsnummer 014229038 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun

Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun Statoils gransking av kran- og løfthendelser på boredekk Njord og Heidrun Teleskoprør falt ned på boredekk på Njord Beskrivelse av hendelse Natt til lørdag 18. desember falt et teleskoprør ned på boredekket

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

Granskingsrapport. Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009

Granskingsrapport. Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009 Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Granskning av hendelse med personskade på Deepsea Bergen 28.02.2009 Aktivitetsnummer 405002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23.desember 2013 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om

Detaljer

Gransking av: Brønnhendelse på Gullfaks C

Gransking av: Brønnhendelse på Gullfaks C Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 1.1 Hendelsen... 4 1.2 Konsekvenser... 4 1.3 Årsaker... 4 1.4 Tiltak... 5 2 English summary... 6 2.1 The incident... 6 2.2 Consequences... 6 2.3 Causes... 6 2.4 Actions...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Offshoreteknologi-Maskinteknikk/ Marin-Undervannsteknologi Vår semesteret, 2007 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Bjørn

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jorunn Elise Tharaldsen

Begrenset Fortrolig. Jorunn Elise Tharaldsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Statoil Transocean Organisatoriske og menneskelige faktorer i håndtering av brønnkontroll Aktivitetsnummer 001000126-402003002 Gradering Offentlig

Detaljer

Industri Energis svar på Petroleumstilsynets høring for nytt: Felles HMS regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg.

Industri Energis svar på Petroleumstilsynets høring for nytt: Felles HMS regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg. Vår dato: Vår referanse: 06.11.2008 Vår saksbehandler : Deres dato: Deres referanse Einar Ellingsen Petroleumstilsynet Boks 599 4003 STAVANGER Norge Kopi til: Industri Energis svar på Petroleumstilsynets

Detaljer

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Endelig rapport 28.01.2010 (siden blank) Report No: 200584-07 Classification: Ubegrenset P

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Eni Saipem Organisatoriske og menneskelige faktorer ved ivaretakelse av brønnkontroll Aktivitetsnummer 014000007 og 401003005 Gradering Offentlig

Detaljer

KRANTEKNIKK. NORSOK R-005 - Høring s. 6. Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15. BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22

KRANTEKNIKK. NORSOK R-005 - Høring s. 6. Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15. BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2006 NORSOK R-005 - Høring s. 6 Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15 BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22 Redaktørens hjørne Utgitt av:

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

RAPPORT OM VEITRAFIKKULYKKE PÅ SMESTAD I OSLO DEN 21. JUNI 2007 HVOR EN MOBILKRAN KOLLIDERTE MED EN PERSONBIL OG EN MOTORSYKKEL

RAPPORT OM VEITRAFIKKULYKKE PÅ SMESTAD I OSLO DEN 21. JUNI 2007 HVOR EN MOBILKRAN KOLLIDERTE MED EN PERSONBIL OG EN MOTORSYKKEL Avgitt juli 2010 RAPPORT Vei 2010/02 RAPPORT OM VEITRAFIKKULYKKE PÅ SMESTAD I OSLO DEN 21. JUNI 2007 HVOR EN MOBILKRAN KOLLIDERTE MED EN PERSONBIL OG EN MOTORSYKKEL English summary included Statens havarikommisjon

Detaljer