«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på"

Transkript

1 «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne»

2 Personalet i Snehvit Sissel Flotvik Heidi Eline Gielink Assistent Assistent Førskolelærer/pedagogisk veileder Lene Håkedal Førskolelærer/ ped.styrer Helene Sigbjørnsen Assistent/vikar i permisjon Cecilie Sigbjørnsen Assistent/vikar Grethe Sigbjørnsen Eier, styrer/assistent Førskolelæreren i barnehagen har ut i fra utdanning og kompetanse et særlig ansvar for å utvikle barnehagens virksomhet i overensstemmelse med mål og innhold slik de er gitt i rammeplanen. Den konkrete utformingen av arbeidet må gjøres i fellesskap av alle voksne i barnehagen. Førskolelærer i arbeidslaget vil, i samarbeid med eier ha et særlig ansvar her. Førskolelæreren har veiledningsansvar for sine nærmeste medarbeidere. Gjennom sin utdannelse vil førskolelæreren ha fått kompetanse til å møte, veilede og oppdra barn. Han/hun vil også ha utviklet kompetanse i å samarbeide med voksne. Assistenten Assistenten er den andre store personalgruppen og er en yrkesgruppe som vil ha varig plass i barnehagen. I samarbeid med, og under veiledning av førskolelærer og eier, har assistenten medansvar for omsorg og pedagogisk målrettet arbeid. Eier Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet i barnehagen ligger hos arbeidsgiver. Med dette menes tiltak for at ansatte hurtigst mulig skal få innføring i og tilpasse seg arbeidssituasjonen. Det er naturlig at arbeidsgiver står for opplæring av førskolelærer. Opplæring av de øvrige ansatte i barnehagen kan delegeres til førskolelærer. I slike tilfeller har arbeidsgiver et særskilt ansvar for å gi både opplæring og et verktøy slik at førskolelærer kan stå for dette. Eier har ansvar for økonomien i barnehagen. Store deler av kontorarbeidet er det eier som tar seg av. Kontaktinformasjon: Tlf. barnehage: Tlf. Eier: E-post eier/barnehagen:

3 Hva er en familiebarnehage? En familiebarnehage er en barnehage som er drevet i eget hjem, med et hjemlig preg. Det er et pedagogisk tilrettelagt omsorgstilbud i barnets nærmiljø, som gjennom lek og hverdagsaktiviteter skaper en myk overgang til områder rundt hjemmet. Familiebarnehage egner seg spesielt godt til små barn, men også større barn har fordeler ved å være i en slik barnehage. De voksne som jobber i barnehagen har god tid til hvert enkelt barn og til observasjon av barnegruppen. I tillegg kan en ta ting på sparket dersom det er spennende aktiviteter som dukker opp, feks. teater, biblioteks-turer, hjemmebesøk hos noen av barna, tur til dyrebutikken, museums-besøk osv. Ettersom en familiebarnehage har liten barnegruppe, blir barna godt kjent med hverandre og knytter trygge bånd både til den voksne og til resten av gruppa. Det er enkelt å skape samhørighet i en familiebarnehage! De små gruppene, hjemmets kvaliteter og den nære kontakten med barn og voksne, er styrken og kjennetegnet til en familiebarnehage. Familiebarnehagen : Må være offentlig godkjent av kommunen og helsemyndighetene Er underlagt Lov om barnehager og skal forholde seg til Rammeplan Må utforme egne vedtekter, kontrakter og årsplan. For å jobbe i/ drive en familiebarnehage må politiattest og helseattest fremlegges og taushetsplikt undertegnes. Må gjennomføre årlig intern kontroll. Må motta pedagogisk veiledning av en førskolelærer. Må være knyttet til et hjem eller ha kontakt med et annet hjem. Må gjennomføre foreldremøter og foreldresamtaler. Må ha et samarbeidsutvalg. Må samarbeide med helsestasjon og PPT ved behov. Må holde planleggingsdager og personalmøter som brukes til kurs og opplæring. Får offentlig tilskudd til driften.

4 «Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste, gi barna utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. «dag På tirsdager har vi turdag. Månedsplanen viser hvilken tirsdag vi reiser på tur. Dagene som vi reiser på tur må dere levere barna til kl Vi utforsker og undrer oss over alt det fine i naturen. Vi tar med poser slik at barna kan ta med fine souvenirer hjem! Kanskje kan vi lage noe av det vi har funnet også? Mandag er det hobbydag i barnehagen. Da tegner og maler vi. Klipper og limer. Lager fine ting av keramikk, tre etc... Her bruker vi alle fantasien og kreativiteten. Baking Annen hver onsdag er det bakedag. Brød, rundstykker, boller og annet godt lager vi. Baking vil skje mest på høsten og vinteren. Om våren og sommeren prioriterer vi utelek. dag Torsdag er det temadag. Denne dagen går vi gjennom månedens tema. Vi tegner, klipper og limer og har forskjellige prosjekter. I samlingsstunden synger vi, leser og har gode samtaler omkring det aktuelle temaet. Kosedag Fredag er det kosedag. Denne dagen koser vi oss og tar dagen helt som den kommer. Lytte til lydbok, se på en film, synge og danse. Ønsker barna å gjøre litt hobby har de lov til det, eller kanskje vi tar oss en liten tur til dyrebutikken eller en tur ned og mater endene. Dette er en dag som vi ikke har noe fast program, men tar ting på sparket. Barna er gode på å komme med innspill!

5 Serviceerklæring: Snehvit familiebarnehage Snehvit familiebarnehage: Vi er en offentlig godkjent barnehage som tilbyr et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0-6 år. I samarbeid med førskolelærer blir det utarbeidet en årsplan som viser hva vi skal jobbe med i løpet av barnehageåret. Vår adresse: Stinteveien 19, 4836 Arendal Tlf: / e- mail: Hva kan dere som brukere forvente av barnehagen: - At barna blir likeverdig behandlet. - At barna får omsorg og kjærlighet. - At barna blir sett og hørt når han/hun oppsøker voksenkontakt i vanskelige situasjoner. - Positive opplevelser som legger grunnlag for inspirasjon til lek og læring. - Tilrettelegging for det enkelte barn og oppfølging av utviklingen i barnehagen. - At alle ansatte overholder sin taushetsplikt. - At ingen barn blir holdt utenfor gruppa. - At vi som personalet er aktive med i lek og tilretteleggere for lek og læring. - At barnas beste er alltid i sentrum - At personalet er kompetente og dyktige i arbeid med barn. - At personalet er blide og høflige mot dere og deres barn. Hva kan Snehvit barnehage forvente av brukerne: - At all nødvendig informasjon om barnet, (Helseerklæring) blir levert senest første barnehagedag. - At du/dere overholder kontraktens betalingsbetingelser - At du/dere leverer og henter barna til de oppsatte tider - Leser nøye all informasjon som blir levert ut - Ringer og gir beskjed hvis barnet er sykt eller skal ha fri. - Gir alltid beskjed hvis andre skal hente barnet. (barnet blir ikke levert ut hvis vi ikke har fått beskjed). - At du/dere holder alltid syke barn hjemme og overholder de retningslinjer som er satt ved sykdom. - Navnemerking av klær - At barnet har med klær etter vær - At barnet blir fulgt helt inn i barnehagen - Lov om barnehager m/ forskrifter - Rammeplan for barnehager - Barnehagens vedtekter - Barnehagens årsplan Hva barnehagen kan tilby: -Hele plasser -Søskenmoderasjon -Inntektsgradering -2 måltider om dagen -Mange fine turer i nærmiljøet -Godt familiesamarbeid -arbeid -Faste og trygge rammer -uppe for 5 åringer -Egen kjøkkenhage -Feiring av kristne høytider Hva kan du gjøre hvis du ikke er fornøyd med servicen vår: -Det er veldig viktig for barnehagen at du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med, eller at du føler vi ikke holder det vi lover i serviceerklæringen vår. Vennligst gi oss da beskjed. -Vi vil alltid jobbe for kvaliteten i barnehagen -På døren i yttergangen har vi en rosa postkasse som dere kan legge lapper om både ris og ros

6 Trygghet, latter og kjærlighet Snehvit familiebarnehage skal være et trygt sted der barn og voksne sammen skaper åpenhet og trygghet. Hva er en årsplan? Årsplanen for barnehagen vår, er en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom et barnehageår. Årsplanen er et verktøy for personalet- og en informasjon til foreldrene. I årsplanen finnes korttidsplaner og langtidsplaner. En årsplan har flere funksjoner. Bl.a er den barnehagens arbeidsredskap som skal sikre at vi bevisst driver barnehagen i en bestemt retning. Den inneholder informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, om hvordan vi ønsker å arbeide med lek, læring og omsorg. Gjennom en årsplan kan foreldre og barn være med på å bestemme barnehagens innhold, og gjennom en årsplan kan kommunen føre tilsyn med hver enkelt barnehage. Årsplanen blir delt ut i august til alle foreldre og denne gjelder for hele året. Dere må derfor passe godt på den, og følge den fra måned til måned. Underveis får dere lapper med informasjon om hva vi har gjort og eventuelt andre ting som kommer til å skje. Skulle det skje forandringer i årsplanen, vil dette komme fram på oppslagstavlen i gangen. Årsplanen er utarbeidet av assistenter og eier, i samarbeid med førskolelærer. Barns uttrykk skal møtes med åpenhet, de skal bli hørt, sett og respektert Psykisk helse: Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår. Som i fjor skal vi også i år jobbe med psykisk helse. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober.

7 August Velkommen til et nytt barnehageår! August kan være en solfylt og herlig måned. Vi tar dagene som de kommer og fastsetter ikke noe spesielt på de enkelte dagene. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Barnehage oppstart Feirer Aliana 2 år! Barnehagen åpner 8. august! Barnehageoppstart Den første tiden i barnehagen er alltid like spennende for både barn og voksne. August måned er en tilvenningsmåned for eventuelle nye barn, men også de barna som har gått i barnehagen tidligere. Månedens tema: Vennskap (Pinnsvin og Kanin) Månedens sang: Alle som har kommet (snakkepakka) Månedens bok: Karsten & Petras barnehagestart : Den lille skilpaddebabyen Rim/regle: Tipp og Topp I august får alle barna utdelt en perm som vi samler tegninger og annet materiale fra forskjellige temaer vi har gjennom året. Dette får dere utdelt 2 ganger i året. Ved julefesten og sommerfesten i nærmiljøet Grille pølser i hagen Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter eller organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

8 Thorbjørn Egner Barnehagens mål: Snehvit familiebarnehage skal skape trygghet og glede. Humor og latter er en viktig del av hverdagen vår. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, solidaritet, ærlighet og rettferdighet. Barnehagen skal også formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store kristne høytidene. Barnehagens satsningsområder Musikk og Rytme Nærmiljø og samfunn «Et barn to hjem» Endelig er det kommet materiell som tar for seg barn og samlivsbrudd. Å snakke med barn rundt dette tema er ikke alltid like enkelt. «Ett barn to hjem, skal først og fremst hjelpe barna ved å støtte de ansatte og heve deres kompetanse, bidra til et bedre samarbeid mellom mor, far og barnehage og hjelpe barna med å uttrykke seg.» Vi vil bruke boken om koalabjørnens hemmelighet og følelseskort. Snehvit familiebarnehage Litt om barnehagen vår: Snehvit familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 1 avdeling. Barnehagen ble godkjent for 6 plasser i Det ble utvidet og godkjent for 2 nye plasser fra Ytterligere 2 plasser ble godkjent f om januar Barnehagen kan ha 4 barn under 3 år og 6 barn over 3 år. Hele kjellerleiligheten er godkjent til bruk for barnehagen. Ute disponerer barnehagen hele hagen foran huset og inngangspartiet. Vi har også mange turer i nærmiljøet. Fordeling av administrativt og økonomisk ansvar for driften er følgende: Førskolelærer og eier planlegger det administrative. Hele personalet planlegger det pedagogiske opplegget i samarbeid med førskolelærer. Eier tar seg av økonomien. Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt førskolelærer minst 12,5 timer pr. uke. Vi har dette året førskolelærer i 80 % stilling. Vi har tilbud om to foreldresamtaler i året, på høsten og på vårparten. Vi tar utgangspunkt i «Alle-med» observasjonsskjema. Skjemaet dekker 6 utviklingsnivåer; Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling,hverdags-aktiviteter, trivsel og sanse-motorisk utvikling. Åpningstider: Mandag Fredag Barnehagen har sommerferie fra og med 8. juli til og med 5. august. Barnehagen har stengt i romjulen. F.o.m 23. des. til 2.januar Barnehagen er også stengt de 3 dagene før skjærtorsdag. Da er det påskeferie.

9 Foreldremøte tirsdag 3/ Kl Saksliste: 1. Velkommen 2. Gjennomgang av årsplanen. Godkjenning av Samarbeidsutvalget. 3. Valg av foreldrekontakter og samarbeidsutvalg. 4. Annet Svarlappen leveres innen 29/ Jeg/vi kommer på foreldremøtet 3/9 Jeg/vi kommer ikke på foreldremøtet 3/9 Foresattes navn

10 September «Det blir ikke hull i en tann som er ren, tennene de pusser vi jo en etter en. Godteri spiser vi bare til fest, sånn en gang i uka er best!» Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldremøte kl Gabija 4 år! 5 6 Månedens tema: Tannlege-yrket Månedens sang: Kaptein Sorte Bill Månedens bok: Karius og Baktus Farge: Gul Rim/regle: Poteten,Poteten : En selvdiktet historie Min egen musikkbarnehage: Send posen rundt i ring (bok 3) til Kolbjørnsvi k kl Baking Vi lager naturbilde Rikke 5 år! 17 Vi høster poteter Rytmehuset 25 Baking PLAN- LEGGINGS DAG Grille pølser i hagen Høste poteter I uke 38 har vi potetuke og høster inn potetene vi satt i mai. Da lager vi mye god middagsmat! til Kolbjørnsvik tirsdag 12. September! Vi tar Kolbjørn frem og tilbake, og vi griller pølser på turen. Vi ser oss rundt om det er noen fine ting vi kan ta med hjem!

11 VÅRE SATSNINGSOMRÅDER MIN EGEN MUSIKKBARNEHAGE I år ønsker vi å bruke ekstra mye tid på sang, kreativ dans,musikk og rytmikk. Det er noe som fenger både små og store, og som gir kroppslig mestrings-følelse. Min egen musikkbarnehage består av 3 bøker med cd. Bøkene er utarbeidet av en sangpedagog, og er rettet mot barn i alderen 6 mnd 7 år.i hver bok er det 30 sanger, rim, regler og aktiviteter, hvorav halvparten er kjente, kjære sanger og resten er nye. På hver side møter vi den musikalske musen Ludvik. Ekstra gøy blir det når man bruker "musestemme" når man leser det som Ludvik sier. Barna blir glade i Ludvik og gleder seg til hva han sier på neste side! På den måten "drar" Ludvik barnet med seg inn i sangen og leken. Det å oppleve mestring er viktig for alle barn. Sangene, lekene og det Ludvik sier kan være med på å trene opp hukommelsen og andre ferdigheter ( grov- og finmotoriske ferdigheter ) uten at barna oppfatter det som trening.vi vil bruke onsdagene spesielt til dette satsningsområdet. Det blir spennede å se hvilke sanger og sang-leker som blir barnas favoritter! RYTMEHUSET Rytmehuset er et inspirasjonshefte med b.la lytte-aktiviteter, kreativ dans og rytmikk. Heftet er hovedsakelig rettet mot de eldste barna i barnehagen og skolealder, men vi tilpasser oppleggene slik at de vil passe for hele barnegruppen vår. Det følger med en egen cd med sanger som vi vil bruke sammen med instrumentene vi har her i barnehagen. Ettersom vi har satt opp «gym» annenhver onsdag, vil dette opplegget passe bra å ha på disse dagene. THORBJØRN EGNER Vi vil ha et ekstra fokus på denne kjente og kjære barnebok-forfatteren i år. Vi har hatt dette som satsningsområde for en del år tilbake og har derfor mye materiell og engasjement. Vi vil gjennom året bli ekstra godt kjent med historiene om b.la Karius og Baktus, Jumbo elefanten, Kardemomme by og Hakkebakkeskogen. Sangene til Thorbjørn Egner vil vi også høre på og synge når vi har samlingsstund. Det er mange å ta av! Vi avslutter fordypningsemnet med å ta alle barna med på tur til Dyreparken og Kardemomme by! Kanskje får vi se røverne??? NÆRMILJØ OG SAMFUNN er et av fagområdene i rammeplan for barnehager. Det er mange måter å tilnærme seg fagområdet, men vi ønsker å ha fokus på yrker og yrkesgrupper. Det å få god kunnskap til ulike yrker kan virke veldig gunstig på barnas rollelek. Det er jo ikke så lett å leke sirkusdirektør om en ikke vet hva en sirkusdirektør gjør!? Før vi introduserer yrket for barna vil vi sjekke hva barna kan på forhånd, og hva barna lurer på. I slutten av måneden vil vi sammen lage et tanke kart som oppsummerer hva vi har lært om yrket. Vi vil forsøke å få til et møte med mennesker i noen av yrkene. Tannpleier, besøk på brannstasjon, besøk på posthus o.l

12 I dette barnehageåret skal vi konsentrere oss mer om farger. Dette er et gøy tema som vi kan gjøre masse med. Vi skal lære om: - Primærfarger - Sekundærfarger - Tertiærfarger Vi deler opp primærfargene rød, blå og gul i 3 terminer der vi jobber med hver enkelt farge i ca. 3 måneder. Da blir det spennende å se hva slags flotte farger vi får Vi bruker også ulike aktiviteter fra snakkepakka som har tema farger! I vil lære mer om geometriske symboler dette barnehageåret. I den forbindelse har vi bestilt en magnetkoffert med forskjellige symboler i forskjellige farger. et har vi fra mars-mai. Matematikk til skogs et vil vi også ta med oss ut i naturen. Da vil naturmaterialer være våre sentrale materialet. Her vil det bli kunst og annet i både tredimensjonale, todimensjonale og speilsymetriske kreasjoner. Dette blir et spennende og innholdsrikt tema

13 F o r d y p n i n g s e m n e r SOS BARNEBYER Vi har et fadderbarn i barnehagen, og ønsker derfor å lære mer om SOS barnebyer, samt bli kjent med vårt fadderbarn. Vi vil ta i bruk SOS-materiell som vi får tilsendt, derav CD, filmer, eventyr om Dhamba og solsikken Sole. Målet er å skape engasjement for å øke kunnskapen om barns levesett i ulike deler av verden, i tråd med barnehagens rammeplan. ELDAR & VANJA Eldar & Vanja er et undervisningsprogram om brannvern, utgitt av norsk brannvernforening. Vi vil bruke en perm som inneholder temaer innenfor brannvern, plansjer, fortellinger, farge, klippe og lime oppgaver, leker og rollespill. Det følger med to hånddukker, som vil være aktuelle å bruke når vi snakker om temaet. Hånddukkene er med på å forsterke læringen til barna. Målet er å sette et fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord. - Solsikkeloven - PAPAYA FUGLEN Papaya fuglen er et inspirasjons -og undervisningsprosjekt utgitt av Strømme stiftelsen. Papayafuglen er en slags lykkefugl som vil at alle mennesker på jorda skal ha det godt. Det følger med en bok med der vi møter to norske barn, og to barn fra Mali. I tillegg er det cd, opplegg for samlingsstund, plakater, papaya fugl bamse og papaya frø. Målet er å vekke fantasi og empati hos barna, samt øke forståelsen for fattigdom. TARKUS Beltedyret Tarkus er barnas trafikkvenn, og lærer barna hvordan de skal oppføre seg i trafikken. Det er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager, utgitt av Trygg Trafikk, rettet mot barn fra 0-6 år. Opplegget består av bamsen Tarkus, fortellinger og samtaler, oppgaver, sanger og rollespill. Opplegget er utviklet i samarbeid med 25 barnehageansatte i 11 barnehager i Norge, og er blitt stor suksess blant barna! Målet er at barna skal bli sikre og ansvarsfulle trafikanter.

14 OKTOBER Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal dag som markeres 10. oktober. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Trolldeig til et konditori 22 2 Baking Førskoleg r 9 musikkbarnehage Førskoleg r 16 Vi baker kjeks! Førskoleg r 23 Førskoleg r 3 10 Markere psykisk helsedag 4 11 Frida Evine 2 år FN dagen Feiring i Springkleiv barnehage 25 Foreldrekaffe kl Månedens tema: Årstiden høst Månedens sang: Gåtevise, Bakemester Harepus Månedens bok: Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen Månedens yrke: Baker Rim/regle: Edderkopp, edderkopp : Katten som ville bli høy Min egen musikkbarnehage: I Afrika der løven går (bok 2) Farge: Gul (vi blander og leker oss med farger) I uke 44 blir det foreldresamtaler! Sos-barnebyer i uke 40. Vi lærer mer om fadderbarnet vårt og barn i andre land som bor i sos-barnebyer. Uke Papayafuglen: Gjennom papayafuglen skal vi lære barna hvordan barn lever andre steder. Vi skal lære å ta vare på hverandre og bry oss om andre også dem som bor langt borte. Foreldrekaffe kl På denne dagen koser vi oss med kaker, saft og kaffe. Uke 40: Skolens høstferie! Vennligst gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri

15 Barnehagens innhold Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme å arbeide etter- når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Rammeplanen omtaler syv ulike fagområder som barnehagen skal arbeide med i forhold til barna i løpet av året. Disse fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Barnehagen er tverrfaglig og dere vil ikke finne fagene som separate enheter, men alle blir dekket gjennom temaarbeid og hverdagsaktiviteter. Rammeplanen sier at en barnehage skal gi barn gode muligheter for å utvikle en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill og gjennom arbeidet med ulike fagområder. Barna skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale fag- og livs områder. Videre sier rammeplanen at en god barnehage gir barna frihet, ved selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehage er fleksibel i bruk av planer og åpner for gode opplevelser. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler basiskvalifikasjoner. Disse kvalifikasjonene er: - Å kunne ta og opprettholde kontakt med andre - Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til engen læreevne - Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. - Å kunne ta andres roller og se en sak fra flere sider - Å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre - Å kunne lære seg selv å bidra til å utforme positiv holdninger for samhandling - Utvikle et godt muntlig språk - Kunne kommunisere effektivt på flere plan «Vi dokumenterer hvordan vi jobber med fagområdene ved å henge opp bilder og plakater av det vi gjør sammen med barna. Dette gjøres b.la for å bevisstgjøre personalet, men også dere foreldre. SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk, enten de har norsk eller et annet språk som morsmål. Pakken ble introdusert for oss etter et kurs om språkstimulering i 2009, og ble anskaffet med tanke på å bruke som satsningsområde innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Pakken inneholder b.la et veiledningshefte hvor det gis konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. I snakkepakkens spennende verden møter barna b.la kjente eventyr som Gullhår og de tre bjørnene, Rødhette og Ulven og Bukkene bruse. I tillegg er det jungeldyr, magneter, spill, dukkefamilier som appellerer til barna. Vi vil bruke snakkepakken først og fremst i samlingsstund, men også ta den frem ved andre passende anledninger. Månedens sang vil være fra snakkepakken.

16 November November er en vintermåned. Så husk varme klær, votter, luer og skjerf. Ikke glem innesko! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bamse-fest 44 Foreldresamtaler Foreldresamtaler 7 1 Snakke-pakka 8 Snakke-pakka Månedens tema: Brann og Brannvern Månedens yrke: Brannmann Månedens bok: Karsten og Petra kjører brannbil Månedens sang: Bamses fødselsdag Rytmehuset: : Geitekillingen Min egen musikkbarnehage: En bitte liten stjernemann (bok 2) Farge: Gul Bamsefest: Denne dagen kan barna ta med seg bamse i barnehagen. Vi skal ha en skikkelig bamsefest! Vi koser oss med noe godt å spise. Og lager krone til bamsene Rytmehuset Snakke-pakka Luciana 5 år Baking 27 Rytmehuset Tenne 1 Advents-lys Eldar og Vanja: I uke 46 og 47 skal vi lære om brannvern. Dette er et opplegg som er spesielt tilrettelagt for barnehager. Vi håper å få til et besøk på brannstasjonen også denne måneden Vi begynner med juleaktiviteter i uke 48

17 Desember I desember måned er det juleforberedelser. Pepperkakebaking, juletrepynting, julebord for barna, Lucia feiring og grøtfest for foreldre og barn. Denne måneden er ganske så hektisk men utrolig koselig Månedens tema: Advent og jul Månedens sang: Julekort og Juletreet Månedens bok: Simons adventskalender/tassen feirer jul Rim/regle: Tre pepperkakemenn Rytmehuset: : Juleevangeliet med playmobile Min egen musikkbarnehage: I min mammas hus (bok 3) Farge: Rød Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 2 Julegave laging Tenne 2 lys Julegave laging Bake pepperkaker Grøtfest og Lucia Kl Julekalender: Vi åpner julekalender hver dag fra 1. desember. Alle barna får hver sin pakke i løpet av ukene før juleferien Julebord for barna 18 Rytme huset 19 dag 20 Tenne 4 lys Hvorfor vi feirer jul er tema denne måneden. Juleevangeliet blir formidlet på en enkel måte, gjerne på flanellograf, i samlingsstunden. Vi tenner lys og synger julesanger Juleferie 24 Juleferie 25 Juleferie 26 Juleferie 27 Juleferie Vi i Snehvit familiebarnehage tar juleferie fra den 23. desember og starter opp igjen 2. januar! 30 Juleferie 31 Julevandring Nyttårsaften

18 Snehvit familiebarnehage: informasjon Foreldresamarbeid Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet i at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet deres. Personalet har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger som enkeltpersoner og som gruppe Metoder for foreldresamarbeid: - Foreldresamtaler - Foreldremøter - Foreldre og personalet snakker sammen ved henting og bringing av barnet. - Fester Medvirkning fra foreldre: Medvirkning fra barnehagen: Informasjon om barnet Informasjon om barnet i bhg Medansvarlig for samarbeid Hovedansvar for samarbeidet Deltagelse i samarbeidsformer Tilbud om samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld Åpenhet for barnets skyld Diskresjon Taushetsplikt Barnas beste er alltid i sentrum. Planleggingsdager: Barnehagen har satt av 5 planleggingsdager i året. 2 av disse tas på dagtid (høst og vår) og 3 blir tatt på kveldstid. Barnehagen vil derfor være stengt lille julaften og de 2,5 dagene før skjærtorsdag, pga avspasering for personalet. Planleggingsdagene skal brukes til å forberede det pedagogiske innholde i barnehagen vår.

19 Januar I januar kan vi være heldige å ha litt snø som vi kan boltre oss i. Derfor vil vi være mye ute og gjøre mange gøye vinteraktiviteter sammen. Grilling av pølser og tur til fotballbanen for å ake litt. Husk klær etter vær!! Månedens tema: Årstiden vinter Månedens yrke: Politi Månedens sang: Kjøreturen og Politimester Bastian Månedens bok: Jumbo og Telleboka Rytmehuset : Nr. 7/m instrumenter og nr.10 ) Farge: Rød Vi starter opp igjen torsdag 2. januar, etter en fin juleferie! Er vi heldige å ha snø liggende i hagen denne måneden, vil vi bruke mye av tiden på snø-aktiviteter! Vi vil b.la farge is-pynt, male på snøen og lage is-lykter! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ake-tur Baking Rytmehuset Besøk av politi! 22 Baking Planleggingsdag Rytmehuset Grille pølser i hagen

20 Snehvit familiebarnehage: informasjon Lek: Lekens betydning er for mange barn først og fremst glede. Gjennom lek kan barnet samtidig utforske miljøet rundt seg, å bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller seg selv. Kjennetegnet på lek er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på lissom - den ligger utenfor det vi kaller den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet og kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. For å kunne leke trenger barn godt og variert utstyr som verktøy for leken. Opplevelser, fortellinger og nye erfaringer som de voksne tar initiativ til og tilrettelegger for, gir nødvendig stoff til lekens videre utvikling. En må likevel ikke miste det vesentlige i leken: Å LEKE- er for barnet et mål i seg selv. Opplegg fra «Min musikkbarnehage, rytmehuset og snakkepakka» blir flittig brukt i samlingen. Gruppedeling: Enkelte ganger vil vi dele barna inn i aldersgrupper. Da vil vi ha aktiviteter som passer hver gruppes alder. Det vil også bli aktuelt med jente/gutte grupper, samt å dele barnegruppen ved f.eks tema-samling. Samlingsstunden: Samlingsstunden er en viktig del av Snehvits barnehagehverdag. Hver dag kl samles store og små. Vi synger, har rim og regler, forteller eventyr, dramatiserer og musiserer. Vi avslutter gjerne samlingen med dans eller sanglek. Vi fortsetter med å ha tegn til tale, og lærer enkle hverdagsord! Bursdagsfeiringer blir det gjerne mange av i løpet av barnehageåret. Bursdagsbarnet får en fin pyntet krone. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i sentrum og får bestemme eventyr og andre aktiviteter. Vi koser oss med noe ekstra godt til måltid 2. Hipp, hipp hurra!!

21 Karneval fredag 14.02: I uke 7 forbereder vi til sirkuskarneval i barnehagen. Vi lager dyre-masker. På fredagen kler vi oss ut som dyr,leker og koser oss med noe godt å spise. Katta i sekken blir det også Februar Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens tema: Karneval og sirkus Månedens yrke: Sirkusdirektør Månedens sang: Gåtevise og karnevalsang Månedens bok: Tommy og elefanten/tasssen på karneval Rytmehuset: Dyrenes karneval ( akt s 51. lydspor ) samt akt.s.40 til karnevalet. Rim/regle: Kle deg ut Farge: Rød Samisk aktivitets dag 7 Vi feirer Nicklas 3 år Fastelavn Rytmehuset 13 dag 14 SIRKUS- KARNEVAL Baking dag 6. februar er samenes dag. I uke 6 vil vi lære litt om samene og deres levemåte. Det blir en aktivitetsdag sammen med Springkleiv barnehage der vi setter opp lavvo, kaster lasso og lager bidos som er en samisk rett Mate endene 26 Rytmehuset Fastelavn

22 Mars Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi lager fugler av frø 10 Vi lager papegøye fra Amerika Uke 10 er skolens vinterferie! Gi oss beskjed dersom barnet skal ha fri denne uka Baking 12 Min egen musikkbarnehage Månedens tema: Våren Månedens yrke: Sykepleier og doktor Månedens sanger: Fuglevise og Papegøyen fra Amerika Månedens bøker: Klatremus og Folk og røvere i Kardemomme By : Gullhår og de tre bjørnene Min egen musikkbarnehage: Danse i ring (bok 3) Farge: Blå Matte: Geometriske symboler Baking Barnehagedagen «En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, ømhet, hengivenhet, innlevelse og evne og vilje til samspill» tur til sykehuset musikkbarnehage Ta med bamse til samling! 27.Mars kan barna ta med seg en bamse på visedagen! Da kommer bamsedoktoren på besøk og har med seg trøstemedisin til eier og pasient

23 Foreldremøte onsdag 23/ Kl Saksliste: 1. Velkommen 2. Litt om det vi har gjort disse månedene, i barnehagen. Prosjekter, turer og annet. 3. Litt om satsningsområder for neste barnehageår. 4. Medvirkning fra dere foreldre om aktiviteter og annet til årsplanen for 2013/2014. Noter gjerne hva dere ønsker at vi skal jobbe med dette året. Utdeling av skjema medvirkning. 5. Annet Svarlappen leveres innen 05/ Jeg/vi kommer på foreldremøtet 10/4 Jeg/vi kommer ikke på foreldremøtet 10/4 Foresattes navn

24 April «Barnehagen skal på en enkel måte formidle påskens budskap.» Dette gjør vi i samlingsstunden med sanger, bøker og flanellograf. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag musikkbarnehage Påskehobby Påskeharen kommer Foreldre påske-kaffe kl Månedens tema: Påske Månedens sang: En liten kylling og malervisa Månedens bok: Påskeevangeliet fra barnebibelen : Gullhår og de 3 bjørnene Rim/regle: Tippehøne Min egen musikk barnehage: En liten kylling ( bok 2 ) Farge: Blå Matte: Geometriske symboler Påskeferie 15 Påskeferie Påskeferie Skjærtorsdag 18 Lang-fredag påskedag : Maling Foreldre møte kl Foreldre påskekaffe: Fredag 11/4 kl blir det påske-kaffe for foreldre og gjerne søsken. Denne dagen koser vi oss med gule påske-boller, kaffe og saft. Vi har gjerne en liten fremføring med barna.

25 Rosaru ss uppe for 5 åringene Tarkus er en del av førskoleopplæringa. Dette er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager. Utgitt av trygg trafikk Snehvit familiebarnehage har førskolegruppe for 5 åringer. Vi har som mål å legge til rette for litt skole-relaterte aktiviteter for disse barna. Aktivitetene er blant annet: rim og regler, lek med bokstaver og tall, begrepstrening, kroppsbevissthet, sanger med bevegelser, fantasi og kreativitet. Vi vil også ha leker hvor vi trener hukommelse, telling og rytme. Egne turer, har vi også for førskole barna. Da pakker vi med oss nista, har gjerne et mål for turen, og jobber litt med dette når vi kommer tilbake. Førskolebarna har egne permer med oppgaver som de jobber med hver uke. Gjerne også en kose-bok. Det blir lest i en bok som ikke inneholder så mange bilder, men som er beregnet for denne alderen. Å ha disse flotte barna fra gjerne 1-2års alderen og frem til skolestart, setter vi utrolig pris på. Vi blir så glad i disse små barna, så det er like tøft hver gang noen skal begynne på skolen. Men vi holder gjerne kontakten og gleder oss over hver gang noen kommer innom og hilser på. I år vil vi ha en førskole-bjørn med på førskolegruppa! Den vil barna få ha med seg hjem innimellom med en liten «lekse» i sekken. Ettersom vi har Thorbjørn Egner som et satsningsområde, ønsker vi å bruke «Barna i Humlegata» som førskole-bok Alle førskolebarn får utdelt en minneperm med bilder fra tiden de har hatt i barnehagen. På slutten av barnehageåret har vi overnatting i barnehagen for førskolebarna. Da koser vi oss med god mat, leker, film og ikke minst litt godiser. Dette er utrolig gøy for både oss voksne og barna, en fin avslutning på deres barnehageopphold.

26 Mai Heia Henrik Wergeland, se hva du har fått i stand. Barnetoget er så flott, flagget rødt og hvitt og blått. H-U-R-R-A, hurra, hurra, hurra. Månedens tema: 17. mai Månedens yrke: Dyrlege Månedens bok: Kardemomme By og Musikantene kommer til byen Månedens sang: 17. mai sanger, Dyrene i Afrika og den storsnutete løven Rim/regle: Heia Henrik Wergeland Min egen musikk barnehage: Et forunderlig dyr (bok 2) Matte: Geometriske symboler Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldre samtaler 7 Egnermusikk 1 Offentlig høytidsdag 8 Foreldre samtaler 2 9 I uke 19 er det tid for foreldre-samtaler. Vi kommer til å henge opp lapp i gangen der dere kan sette dere opp på de valgte tidene. Foreldresamtalene foregår i tidsrommet , og samtalen varer ca 20 min. Kjøkken hagen vår: 12. Mai setter vi poteter og annet godt i kjøkkenhagen Sette poteter 19 Potettrykk 26 Fotografering Besøk dyrlege? 27 til Dyreparken! 14 Egner- Musikk 21 Baking 28 Lukas 3 år mai feiring Kristi- Himmelfartsdag 23 Barnehage bilder! mai feiring: Barnehagen har egen 17. mai Feiring. Vi går tog i Stintaområdet, synger og koser oss. Etterpå blir det pølser og is i hagen. 27.Mai drar vi på tur til Dyreparken! En fin måte å avslutte temaet om Thorbjørn Egner på! Vi vil helt klart besøke Kardemomme by og se hvilke dyr som holder til der. Eget skriv om turen kommer!

27 Juni/Juli Månedens tema: Årstiden sommer Månedens yrke: Postmann Månedens sang: Sommerøya og Postmann Pat Månedens bok: Ole Jakop på bytur : Gutten som hadde vondt Rim/regle: Blekkspruten Boll Min egen musikk barnehage: Brynjulf Bie (bok 1) Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi bestiller en pakke! 4 Baking 5 6 Thea Emilie 6 år pinsedag 16 Perler smykker 10 Ta med Bella til hundefrisøren Sommer- Fest Kl Vann-lek 12 Vi lager sommerkort! Vi henter en pakke på posthuset! 20 Lage pizza Sommerfest: Det blir sommerfest 11/6 kl Da blir det pølsegrilling i hagen. Barna har en liten fremføring med sang til byen 25 Vann-lek Lage ostesmørbrød I hagen Siste dag før sommerferie! Sommerferien begynner 7. juli. Da er barnehagen stengt frem til 8. august.

28 Årsplanen er utarbeidet av pedagogisk leder og eier i barnehagen. Det pedagogiske innholdet i årsplanen er fastsatt av foresatte, pedagogisk leder, assistenter og eier i barnehagen. Årsplanen er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. September 2013

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

PERSONALET I SPRINGKLEIV

PERSONALET I SPRINGKLEIV PERSONALET I SPRINGKLEIV Anna Lisa Stenhaug Styrer Marit Langemyr Ped. leder Bente Solheim Ped. leder Anita Vaagsnes Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent Helene S. Fløistad Assistent Harpa R. Hardardottir

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2012/ 2013 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014 Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til Tomtebo barnehage 2. Personaloversikt 3. Foreldresamarbeid 4. Barnehagens visjon

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SPIREN FRILUFTS OG LIVSSYNSBARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN SPIREN FRILUFTS OG LIVSSYNSBARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN SPIREN FRILUFTS OG LIVSSYNSBARNEHAGE 2011 2014 side.1 Innhold Forord...3 Presentasjon av barnehagen...4 Barnehagens mål...8 Livssynsbarnehagen...9 Omsorg og dannelse...10 Sosial kompetanse...11

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer