«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på"

Transkript

1 «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne»

2 Personalet i Snehvit Sissel Flotvik Heidi Eline Gielink Assistent Assistent Førskolelærer/pedagogisk veileder Lene Håkedal Førskolelærer/ ped.styrer Helene Sigbjørnsen Assistent/vikar i permisjon Cecilie Sigbjørnsen Assistent/vikar Grethe Sigbjørnsen Eier, styrer/assistent Førskolelæreren i barnehagen har ut i fra utdanning og kompetanse et særlig ansvar for å utvikle barnehagens virksomhet i overensstemmelse med mål og innhold slik de er gitt i rammeplanen. Den konkrete utformingen av arbeidet må gjøres i fellesskap av alle voksne i barnehagen. Førskolelærer i arbeidslaget vil, i samarbeid med eier ha et særlig ansvar her. Førskolelæreren har veiledningsansvar for sine nærmeste medarbeidere. Gjennom sin utdannelse vil førskolelæreren ha fått kompetanse til å møte, veilede og oppdra barn. Han/hun vil også ha utviklet kompetanse i å samarbeide med voksne. Assistenten Assistenten er den andre store personalgruppen og er en yrkesgruppe som vil ha varig plass i barnehagen. I samarbeid med, og under veiledning av førskolelærer og eier, har assistenten medansvar for omsorg og pedagogisk målrettet arbeid. Eier Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet i barnehagen ligger hos arbeidsgiver. Med dette menes tiltak for at ansatte hurtigst mulig skal få innføring i og tilpasse seg arbeidssituasjonen. Det er naturlig at arbeidsgiver står for opplæring av førskolelærer. Opplæring av de øvrige ansatte i barnehagen kan delegeres til førskolelærer. I slike tilfeller har arbeidsgiver et særskilt ansvar for å gi både opplæring og et verktøy slik at førskolelærer kan stå for dette. Eier har ansvar for økonomien i barnehagen. Store deler av kontorarbeidet er det eier som tar seg av. Kontaktinformasjon: Tlf. barnehage: Tlf. Eier: E-post eier/barnehagen:

3 Hva er en familiebarnehage? En familiebarnehage er en barnehage som er drevet i eget hjem, med et hjemlig preg. Det er et pedagogisk tilrettelagt omsorgstilbud i barnets nærmiljø, som gjennom lek og hverdagsaktiviteter skaper en myk overgang til områder rundt hjemmet. Familiebarnehage egner seg spesielt godt til små barn, men også større barn har fordeler ved å være i en slik barnehage. De voksne som jobber i barnehagen har god tid til hvert enkelt barn og til observasjon av barnegruppen. I tillegg kan en ta ting på sparket dersom det er spennende aktiviteter som dukker opp, feks. teater, biblioteks-turer, hjemmebesøk hos noen av barna, tur til dyrebutikken, museums-besøk osv. Ettersom en familiebarnehage har liten barnegruppe, blir barna godt kjent med hverandre og knytter trygge bånd både til den voksne og til resten av gruppa. Det er enkelt å skape samhørighet i en familiebarnehage! De små gruppene, hjemmets kvaliteter og den nære kontakten med barn og voksne, er styrken og kjennetegnet til en familiebarnehage. Familiebarnehagen : Må være offentlig godkjent av kommunen og helsemyndighetene Er underlagt Lov om barnehager og skal forholde seg til Rammeplan Må utforme egne vedtekter, kontrakter og årsplan. For å jobbe i/ drive en familiebarnehage må politiattest og helseattest fremlegges og taushetsplikt undertegnes. Må gjennomføre årlig intern kontroll. Må motta pedagogisk veiledning av en førskolelærer. Må være knyttet til et hjem eller ha kontakt med et annet hjem. Må gjennomføre foreldremøter og foreldresamtaler. Må ha et samarbeidsutvalg. Må samarbeide med helsestasjon og PPT ved behov. Må holde planleggingsdager og personalmøter som brukes til kurs og opplæring. Får offentlig tilskudd til driften.

4 «Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste, gi barna utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. «dag På tirsdager har vi turdag. Månedsplanen viser hvilken tirsdag vi reiser på tur. Dagene som vi reiser på tur må dere levere barna til kl Vi utforsker og undrer oss over alt det fine i naturen. Vi tar med poser slik at barna kan ta med fine souvenirer hjem! Kanskje kan vi lage noe av det vi har funnet også? Mandag er det hobbydag i barnehagen. Da tegner og maler vi. Klipper og limer. Lager fine ting av keramikk, tre etc... Her bruker vi alle fantasien og kreativiteten. Baking Annen hver onsdag er det bakedag. Brød, rundstykker, boller og annet godt lager vi. Baking vil skje mest på høsten og vinteren. Om våren og sommeren prioriterer vi utelek. dag Torsdag er det temadag. Denne dagen går vi gjennom månedens tema. Vi tegner, klipper og limer og har forskjellige prosjekter. I samlingsstunden synger vi, leser og har gode samtaler omkring det aktuelle temaet. Kosedag Fredag er det kosedag. Denne dagen koser vi oss og tar dagen helt som den kommer. Lytte til lydbok, se på en film, synge og danse. Ønsker barna å gjøre litt hobby har de lov til det, eller kanskje vi tar oss en liten tur til dyrebutikken eller en tur ned og mater endene. Dette er en dag som vi ikke har noe fast program, men tar ting på sparket. Barna er gode på å komme med innspill!

5 Serviceerklæring: Snehvit familiebarnehage Snehvit familiebarnehage: Vi er en offentlig godkjent barnehage som tilbyr et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0-6 år. I samarbeid med førskolelærer blir det utarbeidet en årsplan som viser hva vi skal jobbe med i løpet av barnehageåret. Vår adresse: Stinteveien 19, 4836 Arendal Tlf: / e- mail: Hva kan dere som brukere forvente av barnehagen: - At barna blir likeverdig behandlet. - At barna får omsorg og kjærlighet. - At barna blir sett og hørt når han/hun oppsøker voksenkontakt i vanskelige situasjoner. - Positive opplevelser som legger grunnlag for inspirasjon til lek og læring. - Tilrettelegging for det enkelte barn og oppfølging av utviklingen i barnehagen. - At alle ansatte overholder sin taushetsplikt. - At ingen barn blir holdt utenfor gruppa. - At vi som personalet er aktive med i lek og tilretteleggere for lek og læring. - At barnas beste er alltid i sentrum - At personalet er kompetente og dyktige i arbeid med barn. - At personalet er blide og høflige mot dere og deres barn. Hva kan Snehvit barnehage forvente av brukerne: - At all nødvendig informasjon om barnet, (Helseerklæring) blir levert senest første barnehagedag. - At du/dere overholder kontraktens betalingsbetingelser - At du/dere leverer og henter barna til de oppsatte tider - Leser nøye all informasjon som blir levert ut - Ringer og gir beskjed hvis barnet er sykt eller skal ha fri. - Gir alltid beskjed hvis andre skal hente barnet. (barnet blir ikke levert ut hvis vi ikke har fått beskjed). - At du/dere holder alltid syke barn hjemme og overholder de retningslinjer som er satt ved sykdom. - Navnemerking av klær - At barnet har med klær etter vær - At barnet blir fulgt helt inn i barnehagen - Lov om barnehager m/ forskrifter - Rammeplan for barnehager - Barnehagens vedtekter - Barnehagens årsplan Hva barnehagen kan tilby: -Hele plasser -Søskenmoderasjon -Inntektsgradering -2 måltider om dagen -Mange fine turer i nærmiljøet -Godt familiesamarbeid -arbeid -Faste og trygge rammer -uppe for 5 åringer -Egen kjøkkenhage -Feiring av kristne høytider Hva kan du gjøre hvis du ikke er fornøyd med servicen vår: -Det er veldig viktig for barnehagen at du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med, eller at du føler vi ikke holder det vi lover i serviceerklæringen vår. Vennligst gi oss da beskjed. -Vi vil alltid jobbe for kvaliteten i barnehagen -På døren i yttergangen har vi en rosa postkasse som dere kan legge lapper om både ris og ros

6 Trygghet, latter og kjærlighet Snehvit familiebarnehage skal være et trygt sted der barn og voksne sammen skaper åpenhet og trygghet. Hva er en årsplan? Årsplanen for barnehagen vår, er en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom et barnehageår. Årsplanen er et verktøy for personalet- og en informasjon til foreldrene. I årsplanen finnes korttidsplaner og langtidsplaner. En årsplan har flere funksjoner. Bl.a er den barnehagens arbeidsredskap som skal sikre at vi bevisst driver barnehagen i en bestemt retning. Den inneholder informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, om hvordan vi ønsker å arbeide med lek, læring og omsorg. Gjennom en årsplan kan foreldre og barn være med på å bestemme barnehagens innhold, og gjennom en årsplan kan kommunen føre tilsyn med hver enkelt barnehage. Årsplanen blir delt ut i august til alle foreldre og denne gjelder for hele året. Dere må derfor passe godt på den, og følge den fra måned til måned. Underveis får dere lapper med informasjon om hva vi har gjort og eventuelt andre ting som kommer til å skje. Skulle det skje forandringer i årsplanen, vil dette komme fram på oppslagstavlen i gangen. Årsplanen er utarbeidet av assistenter og eier, i samarbeid med førskolelærer. Barns uttrykk skal møtes med åpenhet, de skal bli hørt, sett og respektert Psykisk helse: Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår. Som i fjor skal vi også i år jobbe med psykisk helse. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober.

7 August Velkommen til et nytt barnehageår! August kan være en solfylt og herlig måned. Vi tar dagene som de kommer og fastsetter ikke noe spesielt på de enkelte dagene. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Barnehage oppstart Feirer Aliana 2 år! Barnehagen åpner 8. august! Barnehageoppstart Den første tiden i barnehagen er alltid like spennende for både barn og voksne. August måned er en tilvenningsmåned for eventuelle nye barn, men også de barna som har gått i barnehagen tidligere. Månedens tema: Vennskap (Pinnsvin og Kanin) Månedens sang: Alle som har kommet (snakkepakka) Månedens bok: Karsten & Petras barnehagestart : Den lille skilpaddebabyen Rim/regle: Tipp og Topp I august får alle barna utdelt en perm som vi samler tegninger og annet materiale fra forskjellige temaer vi har gjennom året. Dette får dere utdelt 2 ganger i året. Ved julefesten og sommerfesten i nærmiljøet Grille pølser i hagen Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter eller organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

8 Thorbjørn Egner Barnehagens mål: Snehvit familiebarnehage skal skape trygghet og glede. Humor og latter er en viktig del av hverdagen vår. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, solidaritet, ærlighet og rettferdighet. Barnehagen skal også formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store kristne høytidene. Barnehagens satsningsområder Musikk og Rytme Nærmiljø og samfunn «Et barn to hjem» Endelig er det kommet materiell som tar for seg barn og samlivsbrudd. Å snakke med barn rundt dette tema er ikke alltid like enkelt. «Ett barn to hjem, skal først og fremst hjelpe barna ved å støtte de ansatte og heve deres kompetanse, bidra til et bedre samarbeid mellom mor, far og barnehage og hjelpe barna med å uttrykke seg.» Vi vil bruke boken om koalabjørnens hemmelighet og følelseskort. Snehvit familiebarnehage Litt om barnehagen vår: Snehvit familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 1 avdeling. Barnehagen ble godkjent for 6 plasser i Det ble utvidet og godkjent for 2 nye plasser fra Ytterligere 2 plasser ble godkjent f om januar Barnehagen kan ha 4 barn under 3 år og 6 barn over 3 år. Hele kjellerleiligheten er godkjent til bruk for barnehagen. Ute disponerer barnehagen hele hagen foran huset og inngangspartiet. Vi har også mange turer i nærmiljøet. Fordeling av administrativt og økonomisk ansvar for driften er følgende: Førskolelærer og eier planlegger det administrative. Hele personalet planlegger det pedagogiske opplegget i samarbeid med førskolelærer. Eier tar seg av økonomien. Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt førskolelærer minst 12,5 timer pr. uke. Vi har dette året førskolelærer i 80 % stilling. Vi har tilbud om to foreldresamtaler i året, på høsten og på vårparten. Vi tar utgangspunkt i «Alle-med» observasjonsskjema. Skjemaet dekker 6 utviklingsnivåer; Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling,hverdags-aktiviteter, trivsel og sanse-motorisk utvikling. Åpningstider: Mandag Fredag Barnehagen har sommerferie fra og med 8. juli til og med 5. august. Barnehagen har stengt i romjulen. F.o.m 23. des. til 2.januar Barnehagen er også stengt de 3 dagene før skjærtorsdag. Da er det påskeferie.

9 Foreldremøte tirsdag 3/ Kl Saksliste: 1. Velkommen 2. Gjennomgang av årsplanen. Godkjenning av Samarbeidsutvalget. 3. Valg av foreldrekontakter og samarbeidsutvalg. 4. Annet Svarlappen leveres innen 29/ Jeg/vi kommer på foreldremøtet 3/9 Jeg/vi kommer ikke på foreldremøtet 3/9 Foresattes navn

10 September «Det blir ikke hull i en tann som er ren, tennene de pusser vi jo en etter en. Godteri spiser vi bare til fest, sånn en gang i uka er best!» Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldremøte kl Gabija 4 år! 5 6 Månedens tema: Tannlege-yrket Månedens sang: Kaptein Sorte Bill Månedens bok: Karius og Baktus Farge: Gul Rim/regle: Poteten,Poteten : En selvdiktet historie Min egen musikkbarnehage: Send posen rundt i ring (bok 3) til Kolbjørnsvi k kl Baking Vi lager naturbilde Rikke 5 år! 17 Vi høster poteter Rytmehuset 25 Baking PLAN- LEGGINGS DAG Grille pølser i hagen Høste poteter I uke 38 har vi potetuke og høster inn potetene vi satt i mai. Da lager vi mye god middagsmat! til Kolbjørnsvik tirsdag 12. September! Vi tar Kolbjørn frem og tilbake, og vi griller pølser på turen. Vi ser oss rundt om det er noen fine ting vi kan ta med hjem!

11 VÅRE SATSNINGSOMRÅDER MIN EGEN MUSIKKBARNEHAGE I år ønsker vi å bruke ekstra mye tid på sang, kreativ dans,musikk og rytmikk. Det er noe som fenger både små og store, og som gir kroppslig mestrings-følelse. Min egen musikkbarnehage består av 3 bøker med cd. Bøkene er utarbeidet av en sangpedagog, og er rettet mot barn i alderen 6 mnd 7 år.i hver bok er det 30 sanger, rim, regler og aktiviteter, hvorav halvparten er kjente, kjære sanger og resten er nye. På hver side møter vi den musikalske musen Ludvik. Ekstra gøy blir det når man bruker "musestemme" når man leser det som Ludvik sier. Barna blir glade i Ludvik og gleder seg til hva han sier på neste side! På den måten "drar" Ludvik barnet med seg inn i sangen og leken. Det å oppleve mestring er viktig for alle barn. Sangene, lekene og det Ludvik sier kan være med på å trene opp hukommelsen og andre ferdigheter ( grov- og finmotoriske ferdigheter ) uten at barna oppfatter det som trening.vi vil bruke onsdagene spesielt til dette satsningsområdet. Det blir spennede å se hvilke sanger og sang-leker som blir barnas favoritter! RYTMEHUSET Rytmehuset er et inspirasjonshefte med b.la lytte-aktiviteter, kreativ dans og rytmikk. Heftet er hovedsakelig rettet mot de eldste barna i barnehagen og skolealder, men vi tilpasser oppleggene slik at de vil passe for hele barnegruppen vår. Det følger med en egen cd med sanger som vi vil bruke sammen med instrumentene vi har her i barnehagen. Ettersom vi har satt opp «gym» annenhver onsdag, vil dette opplegget passe bra å ha på disse dagene. THORBJØRN EGNER Vi vil ha et ekstra fokus på denne kjente og kjære barnebok-forfatteren i år. Vi har hatt dette som satsningsområde for en del år tilbake og har derfor mye materiell og engasjement. Vi vil gjennom året bli ekstra godt kjent med historiene om b.la Karius og Baktus, Jumbo elefanten, Kardemomme by og Hakkebakkeskogen. Sangene til Thorbjørn Egner vil vi også høre på og synge når vi har samlingsstund. Det er mange å ta av! Vi avslutter fordypningsemnet med å ta alle barna med på tur til Dyreparken og Kardemomme by! Kanskje får vi se røverne??? NÆRMILJØ OG SAMFUNN er et av fagområdene i rammeplan for barnehager. Det er mange måter å tilnærme seg fagområdet, men vi ønsker å ha fokus på yrker og yrkesgrupper. Det å få god kunnskap til ulike yrker kan virke veldig gunstig på barnas rollelek. Det er jo ikke så lett å leke sirkusdirektør om en ikke vet hva en sirkusdirektør gjør!? Før vi introduserer yrket for barna vil vi sjekke hva barna kan på forhånd, og hva barna lurer på. I slutten av måneden vil vi sammen lage et tanke kart som oppsummerer hva vi har lært om yrket. Vi vil forsøke å få til et møte med mennesker i noen av yrkene. Tannpleier, besøk på brannstasjon, besøk på posthus o.l

12 I dette barnehageåret skal vi konsentrere oss mer om farger. Dette er et gøy tema som vi kan gjøre masse med. Vi skal lære om: - Primærfarger - Sekundærfarger - Tertiærfarger Vi deler opp primærfargene rød, blå og gul i 3 terminer der vi jobber med hver enkelt farge i ca. 3 måneder. Da blir det spennende å se hva slags flotte farger vi får Vi bruker også ulike aktiviteter fra snakkepakka som har tema farger! I vil lære mer om geometriske symboler dette barnehageåret. I den forbindelse har vi bestilt en magnetkoffert med forskjellige symboler i forskjellige farger. et har vi fra mars-mai. Matematikk til skogs et vil vi også ta med oss ut i naturen. Da vil naturmaterialer være våre sentrale materialet. Her vil det bli kunst og annet i både tredimensjonale, todimensjonale og speilsymetriske kreasjoner. Dette blir et spennende og innholdsrikt tema

13 F o r d y p n i n g s e m n e r SOS BARNEBYER Vi har et fadderbarn i barnehagen, og ønsker derfor å lære mer om SOS barnebyer, samt bli kjent med vårt fadderbarn. Vi vil ta i bruk SOS-materiell som vi får tilsendt, derav CD, filmer, eventyr om Dhamba og solsikken Sole. Målet er å skape engasjement for å øke kunnskapen om barns levesett i ulike deler av verden, i tråd med barnehagens rammeplan. ELDAR & VANJA Eldar & Vanja er et undervisningsprogram om brannvern, utgitt av norsk brannvernforening. Vi vil bruke en perm som inneholder temaer innenfor brannvern, plansjer, fortellinger, farge, klippe og lime oppgaver, leker og rollespill. Det følger med to hånddukker, som vil være aktuelle å bruke når vi snakker om temaet. Hånddukkene er med på å forsterke læringen til barna. Målet er å sette et fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord. - Solsikkeloven - PAPAYA FUGLEN Papaya fuglen er et inspirasjons -og undervisningsprosjekt utgitt av Strømme stiftelsen. Papayafuglen er en slags lykkefugl som vil at alle mennesker på jorda skal ha det godt. Det følger med en bok med der vi møter to norske barn, og to barn fra Mali. I tillegg er det cd, opplegg for samlingsstund, plakater, papaya fugl bamse og papaya frø. Målet er å vekke fantasi og empati hos barna, samt øke forståelsen for fattigdom. TARKUS Beltedyret Tarkus er barnas trafikkvenn, og lærer barna hvordan de skal oppføre seg i trafikken. Det er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager, utgitt av Trygg Trafikk, rettet mot barn fra 0-6 år. Opplegget består av bamsen Tarkus, fortellinger og samtaler, oppgaver, sanger og rollespill. Opplegget er utviklet i samarbeid med 25 barnehageansatte i 11 barnehager i Norge, og er blitt stor suksess blant barna! Målet er at barna skal bli sikre og ansvarsfulle trafikanter.

14 OKTOBER Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal dag som markeres 10. oktober. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Trolldeig til et konditori 22 2 Baking Førskoleg r 9 musikkbarnehage Førskoleg r 16 Vi baker kjeks! Førskoleg r 23 Førskoleg r 3 10 Markere psykisk helsedag 4 11 Frida Evine 2 år FN dagen Feiring i Springkleiv barnehage 25 Foreldrekaffe kl Månedens tema: Årstiden høst Månedens sang: Gåtevise, Bakemester Harepus Månedens bok: Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen Månedens yrke: Baker Rim/regle: Edderkopp, edderkopp : Katten som ville bli høy Min egen musikkbarnehage: I Afrika der løven går (bok 2) Farge: Gul (vi blander og leker oss med farger) I uke 44 blir det foreldresamtaler! Sos-barnebyer i uke 40. Vi lærer mer om fadderbarnet vårt og barn i andre land som bor i sos-barnebyer. Uke Papayafuglen: Gjennom papayafuglen skal vi lære barna hvordan barn lever andre steder. Vi skal lære å ta vare på hverandre og bry oss om andre også dem som bor langt borte. Foreldrekaffe kl På denne dagen koser vi oss med kaker, saft og kaffe. Uke 40: Skolens høstferie! Vennligst gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri

15 Barnehagens innhold Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme å arbeide etter- når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Rammeplanen omtaler syv ulike fagområder som barnehagen skal arbeide med i forhold til barna i løpet av året. Disse fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Barnehagen er tverrfaglig og dere vil ikke finne fagene som separate enheter, men alle blir dekket gjennom temaarbeid og hverdagsaktiviteter. Rammeplanen sier at en barnehage skal gi barn gode muligheter for å utvikle en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill og gjennom arbeidet med ulike fagområder. Barna skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale fag- og livs områder. Videre sier rammeplanen at en god barnehage gir barna frihet, ved selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehage er fleksibel i bruk av planer og åpner for gode opplevelser. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler basiskvalifikasjoner. Disse kvalifikasjonene er: - Å kunne ta og opprettholde kontakt med andre - Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til engen læreevne - Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. - Å kunne ta andres roller og se en sak fra flere sider - Å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre - Å kunne lære seg selv å bidra til å utforme positiv holdninger for samhandling - Utvikle et godt muntlig språk - Kunne kommunisere effektivt på flere plan «Vi dokumenterer hvordan vi jobber med fagområdene ved å henge opp bilder og plakater av det vi gjør sammen med barna. Dette gjøres b.la for å bevisstgjøre personalet, men også dere foreldre. SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk, enten de har norsk eller et annet språk som morsmål. Pakken ble introdusert for oss etter et kurs om språkstimulering i 2009, og ble anskaffet med tanke på å bruke som satsningsområde innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Pakken inneholder b.la et veiledningshefte hvor det gis konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. I snakkepakkens spennende verden møter barna b.la kjente eventyr som Gullhår og de tre bjørnene, Rødhette og Ulven og Bukkene bruse. I tillegg er det jungeldyr, magneter, spill, dukkefamilier som appellerer til barna. Vi vil bruke snakkepakken først og fremst i samlingsstund, men også ta den frem ved andre passende anledninger. Månedens sang vil være fra snakkepakken.

16 November November er en vintermåned. Så husk varme klær, votter, luer og skjerf. Ikke glem innesko! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bamse-fest 44 Foreldresamtaler Foreldresamtaler 7 1 Snakke-pakka 8 Snakke-pakka Månedens tema: Brann og Brannvern Månedens yrke: Brannmann Månedens bok: Karsten og Petra kjører brannbil Månedens sang: Bamses fødselsdag Rytmehuset: : Geitekillingen Min egen musikkbarnehage: En bitte liten stjernemann (bok 2) Farge: Gul Bamsefest: Denne dagen kan barna ta med seg bamse i barnehagen. Vi skal ha en skikkelig bamsefest! Vi koser oss med noe godt å spise. Og lager krone til bamsene Rytmehuset Snakke-pakka Luciana 5 år Baking 27 Rytmehuset Tenne 1 Advents-lys Eldar og Vanja: I uke 46 og 47 skal vi lære om brannvern. Dette er et opplegg som er spesielt tilrettelagt for barnehager. Vi håper å få til et besøk på brannstasjonen også denne måneden Vi begynner med juleaktiviteter i uke 48

17 Desember I desember måned er det juleforberedelser. Pepperkakebaking, juletrepynting, julebord for barna, Lucia feiring og grøtfest for foreldre og barn. Denne måneden er ganske så hektisk men utrolig koselig Månedens tema: Advent og jul Månedens sang: Julekort og Juletreet Månedens bok: Simons adventskalender/tassen feirer jul Rim/regle: Tre pepperkakemenn Rytmehuset: : Juleevangeliet med playmobile Min egen musikkbarnehage: I min mammas hus (bok 3) Farge: Rød Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 2 Julegave laging Tenne 2 lys Julegave laging Bake pepperkaker Grøtfest og Lucia Kl Julekalender: Vi åpner julekalender hver dag fra 1. desember. Alle barna får hver sin pakke i løpet av ukene før juleferien Julebord for barna 18 Rytme huset 19 dag 20 Tenne 4 lys Hvorfor vi feirer jul er tema denne måneden. Juleevangeliet blir formidlet på en enkel måte, gjerne på flanellograf, i samlingsstunden. Vi tenner lys og synger julesanger Juleferie 24 Juleferie 25 Juleferie 26 Juleferie 27 Juleferie Vi i Snehvit familiebarnehage tar juleferie fra den 23. desember og starter opp igjen 2. januar! 30 Juleferie 31 Julevandring Nyttårsaften

18 Snehvit familiebarnehage: informasjon Foreldresamarbeid Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet i at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet deres. Personalet har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger som enkeltpersoner og som gruppe Metoder for foreldresamarbeid: - Foreldresamtaler - Foreldremøter - Foreldre og personalet snakker sammen ved henting og bringing av barnet. - Fester Medvirkning fra foreldre: Medvirkning fra barnehagen: Informasjon om barnet Informasjon om barnet i bhg Medansvarlig for samarbeid Hovedansvar for samarbeidet Deltagelse i samarbeidsformer Tilbud om samarbeidsformer Åpenhet for barnets skyld Åpenhet for barnets skyld Diskresjon Taushetsplikt Barnas beste er alltid i sentrum. Planleggingsdager: Barnehagen har satt av 5 planleggingsdager i året. 2 av disse tas på dagtid (høst og vår) og 3 blir tatt på kveldstid. Barnehagen vil derfor være stengt lille julaften og de 2,5 dagene før skjærtorsdag, pga avspasering for personalet. Planleggingsdagene skal brukes til å forberede det pedagogiske innholde i barnehagen vår.

19 Januar I januar kan vi være heldige å ha litt snø som vi kan boltre oss i. Derfor vil vi være mye ute og gjøre mange gøye vinteraktiviteter sammen. Grilling av pølser og tur til fotballbanen for å ake litt. Husk klær etter vær!! Månedens tema: Årstiden vinter Månedens yrke: Politi Månedens sang: Kjøreturen og Politimester Bastian Månedens bok: Jumbo og Telleboka Rytmehuset : Nr. 7/m instrumenter og nr.10 ) Farge: Rød Vi starter opp igjen torsdag 2. januar, etter en fin juleferie! Er vi heldige å ha snø liggende i hagen denne måneden, vil vi bruke mye av tiden på snø-aktiviteter! Vi vil b.la farge is-pynt, male på snøen og lage is-lykter! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ake-tur Baking Rytmehuset Besøk av politi! 22 Baking Planleggingsdag Rytmehuset Grille pølser i hagen

20 Snehvit familiebarnehage: informasjon Lek: Lekens betydning er for mange barn først og fremst glede. Gjennom lek kan barnet samtidig utforske miljøet rundt seg, å bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller seg selv. Kjennetegnet på lek er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på lissom - den ligger utenfor det vi kaller den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet og kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. For å kunne leke trenger barn godt og variert utstyr som verktøy for leken. Opplevelser, fortellinger og nye erfaringer som de voksne tar initiativ til og tilrettelegger for, gir nødvendig stoff til lekens videre utvikling. En må likevel ikke miste det vesentlige i leken: Å LEKE- er for barnet et mål i seg selv. Opplegg fra «Min musikkbarnehage, rytmehuset og snakkepakka» blir flittig brukt i samlingen. Gruppedeling: Enkelte ganger vil vi dele barna inn i aldersgrupper. Da vil vi ha aktiviteter som passer hver gruppes alder. Det vil også bli aktuelt med jente/gutte grupper, samt å dele barnegruppen ved f.eks tema-samling. Samlingsstunden: Samlingsstunden er en viktig del av Snehvits barnehagehverdag. Hver dag kl samles store og små. Vi synger, har rim og regler, forteller eventyr, dramatiserer og musiserer. Vi avslutter gjerne samlingen med dans eller sanglek. Vi fortsetter med å ha tegn til tale, og lærer enkle hverdagsord! Bursdagsfeiringer blir det gjerne mange av i løpet av barnehageåret. Bursdagsbarnet får en fin pyntet krone. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i sentrum og får bestemme eventyr og andre aktiviteter. Vi koser oss med noe ekstra godt til måltid 2. Hipp, hipp hurra!!

21 Karneval fredag 14.02: I uke 7 forbereder vi til sirkuskarneval i barnehagen. Vi lager dyre-masker. På fredagen kler vi oss ut som dyr,leker og koser oss med noe godt å spise. Katta i sekken blir det også Februar Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens tema: Karneval og sirkus Månedens yrke: Sirkusdirektør Månedens sang: Gåtevise og karnevalsang Månedens bok: Tommy og elefanten/tasssen på karneval Rytmehuset: Dyrenes karneval ( akt s 51. lydspor ) samt akt.s.40 til karnevalet. Rim/regle: Kle deg ut Farge: Rød Samisk aktivitets dag 7 Vi feirer Nicklas 3 år Fastelavn Rytmehuset 13 dag 14 SIRKUS- KARNEVAL Baking dag 6. februar er samenes dag. I uke 6 vil vi lære litt om samene og deres levemåte. Det blir en aktivitetsdag sammen med Springkleiv barnehage der vi setter opp lavvo, kaster lasso og lager bidos som er en samisk rett Mate endene 26 Rytmehuset Fastelavn

22 Mars Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi lager fugler av frø 10 Vi lager papegøye fra Amerika Uke 10 er skolens vinterferie! Gi oss beskjed dersom barnet skal ha fri denne uka Baking 12 Min egen musikkbarnehage Månedens tema: Våren Månedens yrke: Sykepleier og doktor Månedens sanger: Fuglevise og Papegøyen fra Amerika Månedens bøker: Klatremus og Folk og røvere i Kardemomme By : Gullhår og de tre bjørnene Min egen musikkbarnehage: Danse i ring (bok 3) Farge: Blå Matte: Geometriske symboler Baking Barnehagedagen «En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, ømhet, hengivenhet, innlevelse og evne og vilje til samspill» tur til sykehuset musikkbarnehage Ta med bamse til samling! 27.Mars kan barna ta med seg en bamse på visedagen! Da kommer bamsedoktoren på besøk og har med seg trøstemedisin til eier og pasient

23 Foreldremøte onsdag 23/ Kl Saksliste: 1. Velkommen 2. Litt om det vi har gjort disse månedene, i barnehagen. Prosjekter, turer og annet. 3. Litt om satsningsområder for neste barnehageår. 4. Medvirkning fra dere foreldre om aktiviteter og annet til årsplanen for 2013/2014. Noter gjerne hva dere ønsker at vi skal jobbe med dette året. Utdeling av skjema medvirkning. 5. Annet Svarlappen leveres innen 05/ Jeg/vi kommer på foreldremøtet 10/4 Jeg/vi kommer ikke på foreldremøtet 10/4 Foresattes navn

24 April «Barnehagen skal på en enkel måte formidle påskens budskap.» Dette gjør vi i samlingsstunden med sanger, bøker og flanellograf. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag musikkbarnehage Påskehobby Påskeharen kommer Foreldre påske-kaffe kl Månedens tema: Påske Månedens sang: En liten kylling og malervisa Månedens bok: Påskeevangeliet fra barnebibelen : Gullhår og de 3 bjørnene Rim/regle: Tippehøne Min egen musikk barnehage: En liten kylling ( bok 2 ) Farge: Blå Matte: Geometriske symboler Påskeferie 15 Påskeferie Påskeferie Skjærtorsdag 18 Lang-fredag påskedag : Maling Foreldre møte kl Foreldre påskekaffe: Fredag 11/4 kl blir det påske-kaffe for foreldre og gjerne søsken. Denne dagen koser vi oss med gule påske-boller, kaffe og saft. Vi har gjerne en liten fremføring med barna.

25 Rosaru ss uppe for 5 åringene Tarkus er en del av førskoleopplæringa. Dette er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager. Utgitt av trygg trafikk Snehvit familiebarnehage har førskolegruppe for 5 åringer. Vi har som mål å legge til rette for litt skole-relaterte aktiviteter for disse barna. Aktivitetene er blant annet: rim og regler, lek med bokstaver og tall, begrepstrening, kroppsbevissthet, sanger med bevegelser, fantasi og kreativitet. Vi vil også ha leker hvor vi trener hukommelse, telling og rytme. Egne turer, har vi også for førskole barna. Da pakker vi med oss nista, har gjerne et mål for turen, og jobber litt med dette når vi kommer tilbake. Førskolebarna har egne permer med oppgaver som de jobber med hver uke. Gjerne også en kose-bok. Det blir lest i en bok som ikke inneholder så mange bilder, men som er beregnet for denne alderen. Å ha disse flotte barna fra gjerne 1-2års alderen og frem til skolestart, setter vi utrolig pris på. Vi blir så glad i disse små barna, så det er like tøft hver gang noen skal begynne på skolen. Men vi holder gjerne kontakten og gleder oss over hver gang noen kommer innom og hilser på. I år vil vi ha en førskole-bjørn med på førskolegruppa! Den vil barna få ha med seg hjem innimellom med en liten «lekse» i sekken. Ettersom vi har Thorbjørn Egner som et satsningsområde, ønsker vi å bruke «Barna i Humlegata» som førskole-bok Alle førskolebarn får utdelt en minneperm med bilder fra tiden de har hatt i barnehagen. På slutten av barnehageåret har vi overnatting i barnehagen for førskolebarna. Da koser vi oss med god mat, leker, film og ikke minst litt godiser. Dette er utrolig gøy for både oss voksne og barna, en fin avslutning på deres barnehageopphold.

26 Mai Heia Henrik Wergeland, se hva du har fått i stand. Barnetoget er så flott, flagget rødt og hvitt og blått. H-U-R-R-A, hurra, hurra, hurra. Månedens tema: 17. mai Månedens yrke: Dyrlege Månedens bok: Kardemomme By og Musikantene kommer til byen Månedens sang: 17. mai sanger, Dyrene i Afrika og den storsnutete løven Rim/regle: Heia Henrik Wergeland Min egen musikk barnehage: Et forunderlig dyr (bok 2) Matte: Geometriske symboler Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldre samtaler 7 Egnermusikk 1 Offentlig høytidsdag 8 Foreldre samtaler 2 9 I uke 19 er det tid for foreldre-samtaler. Vi kommer til å henge opp lapp i gangen der dere kan sette dere opp på de valgte tidene. Foreldresamtalene foregår i tidsrommet , og samtalen varer ca 20 min. Kjøkken hagen vår: 12. Mai setter vi poteter og annet godt i kjøkkenhagen Sette poteter 19 Potettrykk 26 Fotografering Besøk dyrlege? 27 til Dyreparken! 14 Egner- Musikk 21 Baking 28 Lukas 3 år mai feiring Kristi- Himmelfartsdag 23 Barnehage bilder! mai feiring: Barnehagen har egen 17. mai Feiring. Vi går tog i Stintaområdet, synger og koser oss. Etterpå blir det pølser og is i hagen. 27.Mai drar vi på tur til Dyreparken! En fin måte å avslutte temaet om Thorbjørn Egner på! Vi vil helt klart besøke Kardemomme by og se hvilke dyr som holder til der. Eget skriv om turen kommer!

27 Juni/Juli Månedens tema: Årstiden sommer Månedens yrke: Postmann Månedens sang: Sommerøya og Postmann Pat Månedens bok: Ole Jakop på bytur : Gutten som hadde vondt Rim/regle: Blekkspruten Boll Min egen musikk barnehage: Brynjulf Bie (bok 1) Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi bestiller en pakke! 4 Baking 5 6 Thea Emilie 6 år pinsedag 16 Perler smykker 10 Ta med Bella til hundefrisøren Sommer- Fest Kl Vann-lek 12 Vi lager sommerkort! Vi henter en pakke på posthuset! 20 Lage pizza Sommerfest: Det blir sommerfest 11/6 kl Da blir det pølsegrilling i hagen. Barna har en liten fremføring med sang til byen 25 Vann-lek Lage ostesmørbrød I hagen Siste dag før sommerferie! Sommerferien begynner 7. juli. Da er barnehagen stengt frem til 8. august.

28 Årsplanen er utarbeidet av pedagogisk leder og eier i barnehagen. Det pedagogiske innholdet i årsplanen er fastsatt av foresatte, pedagogisk leder, assistenter og eier i barnehagen. Årsplanen er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. September 2013

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Personalet i Snehvit fam.barnehage Sissel Flotvik Assistent

Detaljer

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Bilde Personalet i Snehvit barnehage Sissel Flotvik

Detaljer

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Personalet i Springkleiv barnehage Ivar Johnsen Pedagogisk

Detaljer

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne Personalet i Springkleiv barnehage Linda Stene Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Snehvit familiebarnehage

Snehvit familiebarnehage Barnehagetilbudet vårt Snehvit familiebarnehage I likhet med alle familiebarnehager, har Snehvit familiebarnehage det hjemlige preg som sitt varemerke. Dette er en liten barnehageenhet i et privat hjem.

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

MÅNEDSBREV SEPTEMBER

MÅNEDSBREV SEPTEMBER MÅNEDSBREV SEPTEMBER STEINRØYSA Så var august også forbi, Vi har også denne månedne fått kjenne litt på sommer varmen og fått noen fine dager ute. Vi har i august måned hatt fokus på å bli kjent, og trygge,

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET FEBRUAR 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store gleder seg til våren kommer. I februar har vi vært mer inne enn normalt, men det kommer av at det

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE August: Tilvenning og bli kjent med barnehagen Vi vil ønske nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen til nytt barnehage år! Alle vi voksne som jobber

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en en-avdelingsbarnehage fra 0-6 år med 18 plasser. Åpningstider mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby og

Detaljer

Halvårsplan for Ekorn

Halvårsplan for Ekorn Halvårsplan for Ekorn Ekorn er en avdeling for barn fra 1 til 3 år. Vi er 15 barn, 10 barn som er født i 2014 og 5 barn som er født i 2015. Vi voksne som jobber på Ekorn er: Sandra (80%), Ane Birte (60%),

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2. 3. 4. 5. 6. Vi går i gymsalen Vi går i gymsalen / gå på tur 11 9. 10. 11. 12. 13. / gå på tur Barnehagedagen Vi går til

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- FEBRUAR-2016 Fokus for JANUAR måned: Dyr og litteratur UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 5 FASTELAVEN 1. vi er ute sammen med froskene 2. Sangsamling 09.15 3. 4. SPRÅK

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Personal på Tyrihans våren 2016 Therese R Marcussen (pedagogisk leder) Marlen Trømborg (pedagogisk leder) Karin Brenden (fagarbeider) May B. Nilsen (assistent) Ismet

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2017 2018 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 fulle plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan for oktober og november

Periodeplan for oktober og november Periodeplan for oktober november Tilbakeblikk fra september: Denne måneden var det meg selv min familie som var temaet. Vi hadde s barn samlinger hver dag hvor hvert barn fikk være fremme i samlingen fortelle

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en enavdelings-barnehage fra 0-6 år med 24 plasser. Åpningstider er mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Sissel Flotvik Lene Håkedal

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN(2015/2016( ( ( ( ( ( ( ( (

ÅRSPLAN(2015/2016( ( ( ( ( ( ( ( ( ÅRSPLAN(2015/2016( ( ( ( ( ( ( ( ( AUGUST 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 28.juli 29.juli 30.juli 31 juli. 1. 2. 31 27.juli Første dag etter ferien VELKOMMEN 32 3. 4. 5. 6.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan Ugla September Oktober November

Periodeplan Ugla September Oktober November Periodeplan Ugla September Oktober November Det nye barnehageåret er godt i gang og september kommer sammen med høsten. Uglene er en veldig fin gruppe, og oppstarten på et nytt barnehageår har gått kjempe

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Periodeplan Kroken høsten August. Mål:

Periodeplan Kroken høsten August. Mål: Periodeplan Kroken høsten 2016 August At barna skal bli trygge i barnehagen At barna skal blir kjent med ute- og innemiljøet At barna skal bli kjent med barn og voksne på avdelingen. Ha det gøy Bli kjent

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer