Offentlig journal. Tilsetting av lærere ved Sandland skole og Bergsfjord oppvekstsenter. Stillinger i skoleverket / /2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilsetting av lærere ved Sandland skole og Bergsfjord oppvekstsenter. Stillinger i skoleverket 2013-2014 2013/251-29 1779/2013"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Tilsetting av lærere ved Sandland skole og Bergsfjord oppvekstsenter Stillinger i skoleverket / / SEN/MEHG 410 Mottaker Oppvekst- og kultur Mari Ellen Hals Gylseth SEN/MEHG nnhold: Tilsetting av assistenter ved Bergsfjord oppvekstsenter Stillinger i skoleverket / / SEN/MEHG 410 Mottaker Oppvekst- og kultur Mari Ellen Hals Gylseth SEN/MEHG nnhold: Tilsetting av lærer ved Bergsfjord oppvekstsenter Stillinger i skoleverket / / SEN/MEHG 410 Mottaker Oppvekst og kultur Mari Ellen Hals Gylseth SEN/MEHG Side: 1 av 25

2 nnhold: ttalelse fra Loppa kommune vedrørende OL i Oslo ttalelse fra Loppa kommune 2013/ / ORD/JEJ Mottaker Stortinget Mottaker Jan-Eirik Jensen Solbjørg rene Jensen SEN/SJE nnhold: Arbeidsattest Personalmappe 2009/ / RÅD/BT Mottaker Til den det måtte angå Mari Ellen Hals Gylseth SEN/MEHG nnhold: nnkalling til møte Møteplan / / ORD/JEJ Mottaker Formannskapets medlemmer Jan Eirik Jensen ORD/JEJ nnhold: Søknad Kokk i 100% 2013/ / SEN/NN SEN/NN Pedro Molero Side: 2 av 25

3 nnhold: Jobbsøknad kokk 2013/ / SEN/NN SEN/NN Tiago Costa nnhold: VS: Endret innrapportering til SSB: Barnevernsstatistikk 2013 Kostrarapportering / / ØK/CAM HS/KTH Statistisk sentralbyrå nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ / SEN/NN SEN/NN Atanas Dzhokov nnhold: Application for Øksfjord Helsesenter job offer 2013/ / SEN/NN SEN/NN Zars.lt Side: 3 av 25

4 nnhold: Søknad kokk 2013/ / SEN/NN SEN/NN Maie Kass nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ / SEN/NN SEN/NN Daniel Glowacki nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ / SEN/NN SEN/NN Atanas Dzhokov nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ / SEN/NN SEN/NN ngus Jekabsons Side: 4 av 25

5 nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ / SEN/NN SEN/NN Radoslav Vladov nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Sergio Cappellini Samuel nnhold: Personalsak Personalmappe 2010/ / ORD/JEJ Tilg.kode P Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 ORD/JEJ nnhold: Bekreftelse på hotellopphold Bekreftelse på hotellopphold 2013/ /2013 SEN/GMA 541 Mottaker Clarion Collection Arcticus Gunn Helga Martinsen SEN/GMA Side: 5 av 25

6 nnhold: Gnr. 23, bnr. 26 Søknad om midlertidig bruksendring Øksfjordbotn Leirskole Gnr. 23, bnr. 26 Søknad om midlertidig bruksendring 2013/ / DR/FL 23/26 DR/FL Linnet & Co nnhold: Søknad om flyttegodtgjørelse Personalmappe 2013/ / SEN/MEHG SEN/MEHG Marit Figenschau nnhold: Bekreftelse på hotellopphold Bekreftelse på hotellopphold 2013/ /2013 SEN/GMA 541 Mottaker Rica Victoria Hotel Gunn Helga Martinsen SEN/GMA nnhold: Kontrollutvalgets uttalelse om Loppa Havn KFs særregnskap for 2012 Regnskap Loppa Havn KF 2013/ / P00 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark KS Side: 6 av 25

7 nnhold: Søknad kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Dariusz Pietrzak nnhold: Endring av møtedato for kommunestyre og formannskap Møteplan / /2013 ORD/JEJ Mottaker Kommunestyrets medlemmer Jan Eirik Jensen ORD/JEJ nnhold: Særutskrift: Brannordning Loppa kommune - avtale om samarbeid med Alta kommune sitt brannvesen Brannordning Loppa kommune 2012/ /2013 DR/AS 030 Mottaker Alta kommune kommune v/rådmannen Solbjørg rene Jensen SEN/SJE nnhold: Direct Connect dekning i Langfjordhamn, Loppa kommune. Kartlegging av bredbåndsdekning 2010/ /2013 SEN/TH N64 SEN/TH Direct Connect Side: 7 av 25

8 nnhold: Søknad om hjertestarter - Loppa øy Bygdelag Søknad hjertestarter 2013/ / Mottaker Loppa øy Bygdelag ved Freddy Berg Erla Sverdrup nnhold: 4/28/1 og 4/28/2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 4/28 Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven 2012/ /2013 DR/FL 4/28 Mottaker Sverre Christian Johansen Fred Arne lriksen DR/FL nnhold: Søknad som brannmann Stilling som brannkonstabel i Loppa brann og redning Øksfjord 2013/ /2013 SEN/NN 410 SEN/NN Rune Bye nnhold: Søknad om jobb 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Manuel Contreras Carmona Side: 8 av 25

9 nnhold: Søknad om jobb som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Jose Cortes nnhold: Søknad om jobb ved Øksfjord helsesenter 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Aivaras Gecas nnhold: Søknad om jobb 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Tiago Cruz nnhold: Søknad på stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Vlado pashtas Side: 9 av 25

10 nnhold: Høring - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (tilsyn med barn i fosterhjem) mv. Forskrift om fosterhjem 2013/ /2013 F41 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nnhold: Søknad om stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Grant Harker nnhold: 26/345 Frydenbø Øksfjord slipp og mek AS - mindre endring i forhold til tillatelse 26/345 Søknad om tillatelse til tiltak - Frydenbø og Øksfjord Slipp og Mek 2011/ /2013 DR/FL DR/FL Siv. ng Pål Pettersen NF nnhold: Forvaltningsrevisjonsrapport til høring Forvaltningsrevisjonsrapport - Bruk av overtid 2013/ / TE Vest-Finnmark kommunerevisjon KS Side: 10 av 25

11 nnhold: Saksframlegg oppstartmøte styringsgruppemøte - nytt rovviltprosjekt Finnmark Rovviltnemnda / /2013 SEN/AT K47 SEN/AT Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni nnhold: Ytterligere tilskuddsmidler til frisklivssentraler Tilskuddsmidler til frisklivssentraler 2013/ / Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Guillermo Federico Castresana nnhold: Gatelys ute av drift i Holmveien Gatelys / /2013 Q B 4 ngunn Bye Side: 11 av 25

12 nnhold: 23/53 Høringsuttalelse 23/53 Grense eiendom 2012/ /2013 DR/CH 23/53 DR/FL Kåven JF nnhold: 7/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 7/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 2013/ /2013 DR/FL 7/8 Mottaker Mariann Svendsen Mottaker Mottaker Liss Bente Larsen Kjell Bjørnar Larsen Fred Arne lriksen DR/FL nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Eleonora Draganova Side: 12 av 25

13 nnhold: Tannhelseplan for Finnmark Fylkeskommune Høringsutkast Tannhelseplan for Finnmark Fylkeskommune / /2013 G40 Finnmark Fylkeskommune Sentraladministrasjonen nnhold: Søknad på stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Jurgita Jonusaite nnhold: nformasjon om prosessen rundt omorganisering av 110-regionene 110 sentralens framtid 2012/ / M74 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side: 13 av 25

14 nnhold: Rundskriv om kommunenes ansvar ved opphør av avtale med en annen kommune om kjøp av helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Rundskriv om kommunenes ansvar ved opphør av avtale med en annen kommune om kjøp av helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. 2013/ / G09 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Referat fra systemmøte i Øksfjord barnehage Systemmøter i skoler og barnehager i Loppa kommune 2013/ / / Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 B20 Alta kommune Barn og ungetjenesten PPT nnhold: nnvilgelse av uførepensjon Personalmappe 2009/ / SEN/NN Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 SEN/NN TO Kommunal Landspensjonskasse Side: 14 av 25

15 nnhold: Delegering etter naturmangfoldloven 18 tredje ledd første punktum Naturmangfoldloven 2013/ / K10 Miljødirektoratet nnhold: Reduksjon av stilling som omsorgsarbeider Personalmappe 2009/ /2013 SEN/NN SEN/NN Anne-Mari Solli nnhold: Purring Bygdekino 2014 Bygdekinoen / /2013 C34 TE Bygdekinoen nnhold: Søknad om stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Riccardo Olimpieri Side: 15 av 25

16 nnhold: Søknad som kokk ved Øksfjord Helsesenter 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Gøril Rydheim nnhold: Søknad som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Piotr Duda nnhold: Leasingavtale kopimaskin driftsavdelingen Kopimaskin Driftsavdelingen 2013/ /2013 Canon ir Advance C5235-i TO Finnmark kontorservice AS nnhold: Representantskapsmøte KA Finnmark KS 15. oktober i Alta KA Finnmark KS - møteinnkalling og møteprotokoll / /2013 ORD/JEJ 074 ORD/JEJ nterkommunalt arkiv Finnmark Side: 16 av 25

17 nnhold: SV: Tilbakemelding gravehenvendelse nr Gravemelding / /2013 DR/HALV Q00 DR/HALV TO Loppa Kommune nnhold: Revisors beretning vedr. momskompensasjon 4. termin 2013 Kompensasjonsoppgaver / /2013 ØK/CAM 210 ØK/CAM Vest-Finnmark kommunerevisjon KS nnhold: Revisjon av Loppa kommunes regnskap for 2012 Årsregnskap og årsmelding / /2013 ØK/CAM 210 ØK/CAM Vest-Finnmark kommunerevisjon KS nnhold: Høring NTP handlingsprogram for riksveger Høring på NTP handlingsprogram for riksveger / / SEN/TH Q10 SEN/TH Finnmark fylkeskommune Samferdselsavdelinga Side: 17 av 25

18 nnhold: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP Personalmappe 2008/ /2013 SEN/NN Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 SEN/NN Kommunal Landspensjonskasse nnhold: Søknad om støtte til konsertarrangørkurs Søknad om støtte til konsertarrangørkurs 2013/ /2013 SEN/TH 223 SEN/TH Dattera til Larsen nnhold: Veilys i Sør-Tverrfjord Veilys Sør-Tverrfjord 2012/ /2013 T51 Sør-Tverrfjord Bygdelag nnhold: Feil i Statens kartverk ang. eiendom 7/8 Loppa kommune 7/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 2013/ /2013 DR/FL 7/8 DR/FL Mariann Svendsen Side: 18 av 25

19 nnhold: Søknad på stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Magnus Skoglöf nnhold: Stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Michal Powroznik nnhold: Høring om autorisasjon av manuellterapeuter Autorisasjon av manuellterapeuter 2013/ /2013 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Alkohollovgivningen - Høring Alkoholloven og alkoholforskriften 2012/ /2013 SEN/SJE 60 SEN/SJE Helse- og omsorgsdepartementet Side: 19 av 25

20 nnhold: Kurslederopplæring i KiB for frisklivssentralene Tilskuddsmidler til frisklivssentraler 2013/ / Helsedirektoratet nnhold: Arbeidsbekreftelse Personalmappe 2010/ /2013 ORD/JEJ Mottaker Statens lånekasse for utdanning Gunn Helga Martinsen SEN/GMA nnhold: Søknad på stilling som kokk. 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Morten Olsen nnhold: Stilling som massør Åpen søknad på stilling / /2013 SEN/NN 410 SEN/NN Elena Lindi Side: 20 av 25

21 nnhold: Ad. etterbetaling av lønn Personalmappe 2008/ /2013 SEN/NN SEN/NN Delta nnhold: Gravesaker Loppa - fiber i Øksfjord tettsted Gravemelding / /2013 DR/HALV Q00 DR/HALV TO Loppa Kommune nnhold: Gravesaker Loppa - fiber i Øksfjord tettsted Gravemelding / /2013 DR/HALV Q00 DR/HALV TO Statens vegvesen Region nord nnhold: Forlengelse fendervegger Tverrfjord Bergsfjord Sør-Tverrfjord ferjekaier Forlengelse fendervegger Tverrfjord Bergsfjord Sør-Tverrfjord ferjekaier 2013/ /2013 DR/FL DR/FL Statens vegvesen Region nord Side: 21 av 25

22 nnhold: Søknad stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN Naimad Strzel nnhold: nformasjon til landets kommuner som å søke på tilskudd til Rekruttering av fastleger i kommunene kroner for hver nye legehjemmel/ stilling Prosjektmidler til rekruttering og stabilisering av leger 2012/ / Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Høring - endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven Barneloven 2012/ /2013 HS/KTH HS/KTH Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nnhold: Søknad om plass i barnehage Søknad om plass i barnehage og SFO 2013/ / /2013 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 A10 Ørjan Olsen og Ann-Mari Klepp Side: 22 av 25

23 nnhold: Søknad om plass i barnehage Søknad om plass i barnehage og SFO 2013/ / /2013 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 A10 Ørjan Olsen og Ann-Mari Klepp nnhold: Gnr 25 Bnr. 1 Høring Værstasjon på Dealljá-fjellet 25/1 Værstasjon Dealljá, forenklet byggemelding 2013/ / DR/FL DR/FL TE Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark nnhold: Høring - nntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere nntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 2013/ / Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet nnhold: Protokoll Lønnsforhandlinger kapittel / /2013 SEN/NN Tilg.kode P Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr SEN/NN TO Side: 23 av 25

24 nnhold: Protokoll Lønnsforhandlinger kapittel / /2013 SEN/NN Tilg.kode P Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr SEN/NN TO nnhold: nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe 2010/ /2013 SEN/NN SEN/NN TO Oddny Pettersen nnhold: Anbefaling om pålegg gnr 26/215 Øksfjord helsesenter Heiskontroll 2011/ / Norsk heiskontroll nnhold: Tilbud på utskifting av veilys Holmveien Gatelys / /2013 Q B 3 Alta Kraftlag SA Side: 24 av 25

25 nnhold: Flyttemelding Flyttemelding elev 2013/ /2013 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 B TE Høgtun skole nnhold: Flyttemelding Flyttemelding elev 2013/ / Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 B TE Høgtun skole nnhold: Søknad om stilling som kokk 2013/ /2013 SEN/NN SEN/NN nger Lothe Side: 25 av 25

Offentlig journal. Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale. Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale 2011/440-3 1810/2011 14.11.

Offentlig journal. Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale. Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale 2011/440-3 1810/2011 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2013 Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale Vedr. fondslån i Loppa kommune - betalingsavtale 2011/440-3

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om permisjon med lønn. Personalmappe ***** ***** ***** 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 26.01.

Offentlig journal. Vedr. søknad om permisjon med lønn. Personalmappe ***** ***** ***** 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 26.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2015 nnhold: Vedr. søknad om permisjon med lønn Personalmappe 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 P Off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Rundskriv IS-4/2013. Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester 2012 2013/104-8 388/2013 29.01.

Offentlig journal. Rundskriv IS-4/2013. Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester 2012 2013/104-8 388/2013 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.07.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.07.2013 nnhold: Rundskriv S-4/2013 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester 2012

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02.

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2013-07.04.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2013 nnhold: Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen Rundskriv

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12.

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2015 Protokoll tilsetting av sykepleiere Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. HASTER VIKTIG INFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117. Felles legevakt nummer 116 117 2015/592-1 2984/2015

Offentlig journal. HASTER VIKTIG INFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117. Felles legevakt nummer 116 117 2015/592-1 2984/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.8.2015-30.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2015 nnhold: HASTER VKTG NFORMASJON om oppstart av felles LEGEVAKTnummer 116 117 Felles legevakt nummer

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype:,, N,, S, Status: J,A 18.10.2013 Arbeidsnotat: Vurdering av bruk av fondsmidler kontra låneopptak

Detaljer

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011.

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 30.01.2014 Ny arbeidsavtale ersonalmappe tilsettingsforhold 2010/631-2 2948/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2014-7.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2014 nnhold: Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader Gnr

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06.

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2007 nnhold: Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008 Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Hjelpevergeregnskapet for 2010. Overformynderiet - diverse 2010/2429-26 239/2011 06.01.2011 01.02.2011

Offentlig journal. Hjelpevergeregnskapet for 2010. Overformynderiet - diverse 2010/2429-26 239/2011 06.01.2011 01.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2011 nnhold: Hjelpevergeregnskapet for 2010 Overformynderiet - diverse 2010/2429-26 239/2011 06.01.2011 OV Offl.

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 28.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.06.2009 HØRNG - SØKNAD OM BYGGNG AV TRAKTORVG PÅ BAKKJORD, KÅFJORD KOMMN Høring - søknad om bygging

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling 70370 - Prosjektmedarbeider. Prosjektmedarbeider 70370 2010/2983-1 15997/2010 11.11.2010 18.11.

Offentlig journal. Søknad på stilling 70370 - Prosjektmedarbeider. Prosjektmedarbeider 70370 2010/2983-1 15997/2010 11.11.2010 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.11.2010 nnhold: Søknad på stilling 70370 - Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider 70370 2010/2983-1 15997/2010 va Karlsen

Detaljer

Journaldato: 01.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.10.2011. Dok.dato: 31.10.2011. Dok.

Journaldato: 01.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.10.2011. Dok.dato: 31.10.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.11.2011 Midlertidig tilsetting - skog og utmark 2011. Midlertidig tilsetting skog-

Detaljer