Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012"

Transkript

1 Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012 Søkjar Føremål med tiltaket i følgje søkjar Samla Afrikansk kulturformidling; AKUFO Konserter omfatter dans, musikk, sang, avslag Ikkje rom trommer; ett versted for barn og deres familier. Tilbudet finner sted på Cafe Sanaa kjellerlokaler med musikere og utøvere fra hele verden. AKKS Bergen Musikkbransjen i Hordaland har dei siste ti åra hatt landets største næringsvekst. Framtidig vekst vil vera avhengig av rekruttering til musikkmiljøet frå grunnivå i heile fylket, og me må satsa ungt. No ynskjer AKKS Bergen og Brak å gå inn i eit samarbeid om å utvida tilboda sine til å i enno større grad dekkja områda i fylket utanfor Bergen. Slik ynskjer me å leggja til rette for framtidig rekruttering og vekst i det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland totalt Dette tiltaket er knytt til KUPprosjektet der Manøver (Brak)allerieie har fått midlar, delen der AKKS går inn supplerar dette på undomsfeltet AKKS Bergen Aleneforeldref.foreningen Bergen lokallag Anne Ree Jubajet Design Eggstockfestivalen er en rockefestival for unge og uetablerte band i Hordaland. Festivalen er unik i forhold til andre musikkfestivaler ettersom den har tradisjoner tilbake til 60-tallet i Bergen som et springbrett for unge musikere. Eggstockfestivalen er på den måten en kulturarv for regionens innbyggere. Aleneforeldreforenningen Bergen Lokallag er en medlemsorganisasjon for aleneforeldreforeldre i Bergen og omegn. Søkjer om stønad til dekking av teaterbilletter til Ulverock på DNS. Tenk det er et filosofisk barneblad til inspirasjon for samtale og selvstendig tenkning. Tenk det inneholder presentasjoner av filosofer, temaer og spørsmål samt illustrerte filosofiske samtaler i form av tegneserier. Bladet tar blant annet for seg tema som angår Denne festivalen har fått noko støtte gjennom denne ordninga gjennom fleire år( i 2011) Tilrår noko støtte i år også, men ikkje heile beløpet(søkj. seier budsj vil verte tilpassa). Ein viktig arena for unge band i fylket avslag Ligg utanfor ordninga avslag Fast tiltak, drift 1

2 menneskerett, den frie tale, demokrati, toleranse, respekt, vennskap og kunnskap. Annveig Myklebust Fjellstad(Os) Vi veit at meir enn 20 står på venteliste for avslag Lokalt tiltak baby-sang. Vi sitter på kompetanse og erfaring innen feltet, og ønsker å supplere kulturtilbudet i kommunen. (Os kommune) Annveig Myklebust Fjellstad(Os) Vi opplever at det eksisterende avslag Ds. kulturilbudet i kommunen ikke dekker behovet, og ønsker å gi et supplerende tilbud gjennom "musikkglede".(os kommune) Apagon(Fjell) Filmproduksjon. Vi er nysgjerrige på hvorfor alle barn vil bli brannmenn eller politi? Hva ville brannmennene bli når de var små? Og hva ville du bli når du var liten, en person som avslag Fylkeskommunen gir i hovudsak stønad til filmproduksjon igjennom Vestnorsk filmsenter støttet kule prosjekt? Apagon(Fjell) Vi ønsker å lage en applikasjon som skal få bergenserene enda mer aktiv, hvor folk kan dele bilder, opplevelser og snakke sammen. Vi ønsker at app`en skal være gratis slik at flere avslag Ikkje rom Barne-BIKS Bergen ImprosStorband vil ta den i bruk! Barne-BIKS arrangeres en eller to lørdager i måneden på vår- og høstsemesteret. Her er det musikk, dans og lek for hele familien. Se vedlegg for nærmere beskrivelse. Bergen ImproStorband ønsker å få til et prosjekt med workshoper og konserter i forbindelse med feiring av komponisten/kunstneren John Cage sitt 100 års jubileum den 3-5 september Prosjektet vil innvolverer 100 musikere og 100 skolebarn i Bergen og Vaksdal, og tar utgangspunkt i noen av Cage sine mer improvisasjonsbaserte verk i workshoper avslag Ikkje rom i denne ordninga, kan evt. vurderast i IMDIordninga Stort kunstnarleg spanande prosjekt i fleire kommunar 2

3 over to dager, ledet av Tim Steiner, Lemur og musikere fra BIS. Prosjektet vil avslutte med to konserter i Logen Teater i Bergen 5 september. Bergen Unge Kammerorkester BUKO feirer i år 10 års jubileum og søkjer avslag Ikkje prioritert i den samanheng om støtte til gjennomføring av jubileumskonsert i november. BOLBA v/ Maja Wojciechowska Stønad til BOBLA dokketeaterframsyning avslag Ikkje rom for barn frå 3-5 år i barnehagar i Bergen og Hordaland som Den kulturelle bæremeisen sommaren 2012 Bremnes Idrettslag Bremnes IL arrangerer Kiwi Cup for barn mellom 7 og 12 år for 11 gang i avslag Støtte til slike idrettsarrangement vert kanalisert via støtte til Hordaland BUL Ervingen Stønad i samband med Hordland ungdomslag sitt fylkestemne for barn i juni 2012 i Bergen Dalemarka Velforening Dalemarka byggefelt etablert i beboere. Av disse er minimum 100 barn og ungdom. Velforeningen ønsker å skaffe byggefeltet en ballbinge. De unges orkesterforbund Vestlandsfestivalen samlar orkstra i Hordaland til ei helg med musisering og sosialt samvær.konsertar i Bergen sentrum laurdag 10. mars og avslutning i Grieghallen 11.mars idrettskrets/fotballforbund Hordaland ungdomslag har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå. Men tilrår likevel noko støtte til lokal arrangør avslag Lokalt tiltak Har vore støtta tidlegare, fekk i fjor.. Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå 3

4 De unges orkesterforbund Sommerskolen på Halsnøy samler unge musikere til en uke med spilling og sosialt samvær. Rundt 100 ungdommer deltar. Med dyktige instruktører fra Bergen Filharmoniske orkester og profesjonelle dirigenter er alt lagt til rette for en av de fremste sommerskolene for unge musikere i Norge. Eikanger-Bjørsvik Eikanger-Bjørsvik er ein spydspissane i norsk brassbandrøyrsle. Hordaland har på landsbasis den største tettleiken av medlemskorps tilknytta NMF. Som einaste fylke i landet kan Hordaland smykke seg med at dei har leiande korps i alle kategoriar uansett om det er brassband, janitsjarkorps eller skulekorps det er snakk om. Dei fleste av Hordalands korps har i tillegg tilknytning til Eikanger-Bjørsviks eigen region; Nordhordland. Dette er ikkje grunna tilfeldigheiter eller flaks. Den kompetansen som regionen no innehar er utelukkande resultat av hardt arbeid over lang tid frå enkeltpersoner og lag Har vore støtta tidlegare( i 2011). Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå avslag Fekk til dette prosjektet i fjor. Gjeld overføring av kompetanse til skulekorps i regionen FIN Media FBK Voss Superlaget FIN er et nettmagasin (www.fin-mag.no) og tverfaglig kulturprosjekt som innvolverer unge, uetablerte kunstnere mellom år i og rundt Bergen. I en tid der medias fokus er på produkt og trender, ønsker vi å flytte fokuset til enkeltindivid som står bak kunst -og kulturscenen i byen. Dette kan være musikkartister, designere, kunstnere eller studenter med spennende sideprosjekter og lidenskaper. Nå ønsker vi å gå fra nett til et trykket magasin. FBK Voss sitt Superlag er eit tilbod om fotballtrening og kampar for funksjonshemma utøvarar i Voss kommune avslag Det ligg også søknad frå denne søkjar i ålmenne kulturføremål om stønad til nettutgåva. Drift avslag Dette er eit kommunalt ansvar/lokalt tiltak. Drift. Støtte til slike 4

5 Felleskorpset Askøy Fjell Brass FN-Sambandet Vest Hella skulestove Jon Hegre Vårspretten er en korpskonkurranse for skolekorps i Hordaland og arrangeres av Felleskorpset Askøy i Ravnanger Grendahus, Askøy lørdag 21.april 2011 for 23 år på rad. I år ønsker vi å prøve noe nytt i tilknytning til vårspretten. Vi ønsker å arrangere ett eget aspirantseminar for korpsaspiranter fra hele Hordaland parallelt med vårspretten. Dette blir ett prøveprosjekt i år, og blir det vellykket vil vi vurdere å ha dette som en fast del av Vårspretten. Opplæring og videreutvikling av unge musikere i regionen Vi ønsker å bidra til å gi barn og unge ekstra opplæring, Internasjonale Barnedager et et gratis tilbud til barnefamilier under Internasjonal Uke. Det blir da arrangert aktivitetsløyper, barnekonsert og arrangement på FN-dagen. Ønskjer å gje eit tilbod til funksjonshemma, som har få eller ingen tilbod om sportslege aktivitetar kombinert med sosialt samvær. Har ei mengd aktivitetsutstyr, men treng trappeheis for at rullestolbrukarar skal kunna få del i dette. Det søkes om midler til å tilpasse/utvikle skolekonsert-programmet "Ornette for ungene" for barnehagebarn for konserter/opplegg ved Den Kulturelle Bæremeisen. idrettsarrangement/tiltak vert i tillegg kanalisert via rammetilskot til Hordaland idrettskrets/fotballforbund avslag Ikkje rom Regionalt tiltak FN-sambandet/Internasjonal uke får noko driftsstønad avslag Lokalt ansvar. Søkjer støtte til investeringar, dvs. utanfor retningsliner for denne ordninga avslag Ikkje rom 5

6 Little Feet Enk Leria Blaauw Danseskole for russiske barn i avslag drift Hordaland.Etablert Populært og ett av få fritidsaktiviteter på russisk for barn med en eller to russike foreldre. Trenger støtte til å dekke kostnader til videreutvikling og pga stor interesse. Ønkser også å sette opp forestilling. Mangler kostymer og utstyr, hjemmeside mv. Lone speidergruppe Å utvikle barn og unge til å bli selvstendige ansvarsbevisste mennesker gjennom aktivt arbeid med friluftsliv, praktisk viten, samfunnsengasjement og tilknytning til en religion. 1. Lone har vi lagt hovedvekten på Friluftsliv og Praktisk viten. Speidertiden er delt opp i aldersklasser. Småspeiderne (ulvungene) er i alderen 8-10 år, speiderne er i alderen år og roverne år avslag Dette er eit lokalt tiltak og investeringssøknad. Lørdagskorpsenes Fellestur til Danmark 2012 Stønad i samband med lørdagskorpsenes fellestur til vennskapsbyen Aarhus i Danmark sommaren 2012 for Dræggens, Nygaards og Nordnæs Batallion Marken Barnehage Musikk på brostein.marken barnehage og samarbeidspartn. sin satsing på,samarbeid om og presentasjon av det flerkulturelle i barnehagen og i Bergen. Meland Golf og Naturpark Meland Golfklubb ligger i Meland kommune 35 min. fra Bergen. Klubben har totalt 1253 medlemmer i alderen 6-99 år. Søkjer om stønad til junior-/ knøttegruppe Mia Lampe Det søkes om midler som skal hjelpe oss med å starte Lacrosselag for jenter på NHH. Musica Nord Da Grieg var liten gutt. 8 forestillinger musikk/teater for barn 5-12 år som viser livet i Bergen på Griegs tid. Tilbod til både turistar og fastbuande barnefamiliar i sommarsesongen då det er få gode kulturtilbod avslag Jmf. 3C avslag Lokalt, kan evt. handsamast i IMDI-ordning avslag Drift. Støtte til slike tiltak vert i tillegg kanalisert via rammetilskot til Hordaland idrettskrets avslag Drift og investering. Støtte til slike tiltak vert i tillegg kanalisert via rammetilskot til Hordaland idrettskrets Organisasjonen får driftsstøtte til ordninær drift. Dette er eit ekstratiltak. 6

7 Musikalhuset v/sæbø Marianne Juvik Musikalhuset søker om støtte til produksjon av musikalen Annie høsten Det vil delta barn/ungdom fra både Askøy, Fana, Bergen og Sotra Nobu Vest Nobu Vest inviterer til barne-korseminar der deltakerne vil jobbe med norsk folkemusikk i kor sammen med dirigent Live de Lange og musikere. Nobu Vest Nobu Vest markerer Torbjørn Egners 100- årsjubileum i 2012 med festkonserter i samarbeid med Forsvarets Musikkorps Vestlandet. Noregs Ungdomslag (i samarbeid med Hordaland ungdomslag Norsk Målungdom Noregs Ungdomslag har sidan 2011 drive prosjektet Folkedans i kulturskulen der målsetjinga er å utvikla gode samarbeidsmodellar mellom frivillige lag og kulturskular. Målet med samarbeidsmodellane er å få starta opp folkedanstilbod i kulturskular, styrka folkedansarbeidet i frivillige lag, og på den måten skapa positive ringverknader for folkedans i lokalmiljøa/ regionalt. Denne søknaden gjeld eit nytt prosjekt, der ein vidarefører erfaringar frå eit pilotprosjekt i Levanger, til eit regionalt prosjekt i Hordaland. Søknad om stønad til skiping av landsmøte i mars 2012 på Voss Spesialisert tilbod med ekstraordninært løft Har vore støtta tidlegare. Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå ( i 2011) Har vore støtta tidlegare. Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå ( i 2011) Godt samarbeidsprosjekt avslag Det har ikkje vore praksis å gje stønad til landsmøter for medlemsorganisasjonar Museumssenteret i Hordaland, avd. Norsk Trikotasjemuseum Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter vil reise debatt kring tilhøva i den globale Spanande prosjekt der historie og utfordringar i notida og det lokale og det globale vert knytt 7

8 tekstilindustrien i dag. saman Kunnskapsformidling til ungdom gjennom møter med digital formidling er eit sentralt stikkord for prosjektet. Dette vil vi gjere ved å samle inn og lage personlege digitale forteljingar frå tekstilarbeidarar i Bangalore, India, og lage ei undervisningspakke for ungdomsskuleelevar i Hordaland. Vi vil trekke historiske linjer frå India tilbake til den perioden då Salhus Trikotagefabrik var ein levande industri i Noreg. Opera Bergen ELOISE - opera for og med barn og unge. Produseres i Bergen for framsyningar i Søkjar får ikkje driftsstønad, og dette er eit stort økonomisk Rogaland i mars og i Bergen i april løft der Rogalandsdelen allereie er finanisert frå det Osterøy museum/museumssenteret i Hordaland Osterøy Spel og Dansarlag Musikkspelet Trolldom er soga om bergensaren Ole Kleiven kom til Osterøy i 1769 og sette øya på hovudet. Det var ungane som kunne avdekkja trollskapen. Det vil verte arbeidd med ein liten turne på institusjonar. Stønad til Vestlandskappleiken i Lonevåg på Osterøy oktober Sjokoladekappleik er eit uformelt arrangement der barn som driv med dans, spel og kveding kan delta fylket avslag HFK har tidlegare gitt midlar til produksjon og oppsetting av dette spelet Regionalt tiltak SOMMERSTRYK Det søkes støtte til sommerkurset Sommerstryk Dette er et tilbud som gis for ellevte år på rad. Kurset finner sted i Bergen i perioden 1.-6.juli Ca. 60 deltakarar. Kurset fungerer som svært utviklende for de som deltar, som motivasjon for barnas arbeid resten av året og er viktig for rekruttering. Det er også viktig som forkurs for eldre elever som går videre til Halsnøykurset og Ung Symfoni Fekk også i fjor. Regionalt tiltak. Foreldredrevet forening. 8

9 Stautland, Karin Stiftelsen Bergenfest Stord Rockeklubb Strutseloftet Hobbyklubb Studentlekene Bergen Challenge Sund Sportsklubb Gelsomina er en teaterforestilling som er bygget på F.Fellinis film "La strada"varm poestisk forestilling med 2 skuesp.dukker og skyggespill,spilt som titteskapsteater som vi reiser med. Konsert for barnehagebarn på formiddagen med Datarock og gratis familiekonsert med HGH. Stønad til å arrangera Sunnhordlandsmeisterskap i pop og rock i mars 2012 for yngre musikarar og band frå heile regionen(opp til 25 år). 10 band deltek Strutseloftet hobbyklubb blei starta opp og drive av Fyllingen og Varden kvinne- og familielag. Fellesnemning tidlegare var arbeidsstove. Me er no tilslutta Hobbyverkstedet For Barn og Unge (HFBU). Det er gjennom HFBU me til no har fått hovudstøtta vår. Studentlekene Bergen Challenge er en frivillig organisasjon som for andre gang i historie jobber med å arrangere Studentmesterskap (Norgesmesterskap for studenter) eller Studentcup; hvor førstnevnte kategori vil fungere som kvalifisering for student - EM. Sund Sportsklubb jobber med å få kafedrift/treffpunkt for ungdom i klubbhuset på Hald Stadion avslag Er teke inn i DKS Hordland neste skuleår Bergenfest får noko driftsstønad, men dette er eit stort tiltak utanfor det ordnære, Uspes Regionalt tiltak avslag Lokalt tiltak avslag Ikkje prioritert avslag Lokalt tiltak og investering 9

10 Sunnhordland kammerorkester Å gi ungdom i Sunnhordland en mulighet til å utøve kammermusikk på tvers av kommunegrensene. Et konsertsamarbeid med unge strykere fra Kvinnherad og Stord Sunnhordland kammerorkester Teater UNO Prosjekt "Unge solistar". I dette prosjektet har vi invitert unge musikarar til å vera solist med orkesteret. Produksjon av forestillingen "Storebjørn og Lillebjørn" en varm forestilling for de minste med dokker, animasjon og 2 skuespillere Søkte og fekk i fjor.regionalt tiltak avslag Anna søknad frå same søkjar prioritert avslag Ikkje rom Tertnes Skoles Musikkorps Ung Film Ung Tone v/espen Selvik Tertnes Skoles Musikkorps er et brass band på i underkant av 50 medlemmer.disse fordeler seg på aspiranter, juniorer og hovedkorps, og er i aldersgruppen 8-19 år. Korpset er regjerende norgesmester, og har de siste årene bekreftet sin posisjon som et av norges beste skolekorps. Korpset drives av foreldregruppe og på dugnadsbasis. Vi søker støtte til kjøp av Vibrafon til 35000,- Organisasjonen Ung Films hovedaktivitet er å arrangere den årlige filmfestivalen av og (i hovedsak) for ungdom i alderen år. Festivalen vil finne sted i Bergen 30. august til 2. september. Festivalprogrammet vil bestå av workshops, seminarer og sosiale arrangementer, men først og fremst filmvisninger. Hovedsaklig vektlegges visning av ungdomsprodusert kortfilm. Per i dag består organisasjonen av 20 frivillig arbeidende ungdommer som møtes ukentlig i kontorlokalene på USF Verftet. Stønad til mesterkurs for unge talentfulle pianister i august deltakere fra Hordaland og Sogn og Fjordane avslag Lokalt, og søkjer om investering Godt ungdomsinitiert tiltak som har fått god kvalitet og innan eit felt der det ikkje er mange andre aktørar. Søkte og fekk i fjor Uspes Godt tilbod til ei elevgruppe der kulturskulane treng supplement. Fekk 6000 i fjor. 10

11 UNOF De unges orkesterforbund Stønad til Vestnorsk ungdomssymfoni-orkester med deltakarar frå heile fylket Vaksdal kommune/daledagsnemnda v/ole Johnny Domben Konsul Vaksdal Husflidslag Samle alle barnehageborn/skuleungdom i kommunen til ein felles "happening". FOKUS: Sunn mat og eit sunt miljø! Ynskjer å nå ut til fleire born i kommunen. Vaksdal Kommune har eit fleirtal av innbyggarar med lav utdanning. avslag Eg. Drift. Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå avslag Lokalt tiltak avslag Lokalt tiltak Vaksdal Kulturskule Voss Køyre og Rideklubb Kulturskulene i Voss, Eidfjord, Kvam, Odda, Fusa, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Vaksdal har to store samarbeidsprosjekt kvart år. Det eine er ei Kulturskulemønstring og det andre er korps-seminar for alle skulekorpsene i desse kommunane. Voss Køyre og Rideklubb arrangerar NM for Fjordhest sommaren 2012, saman med Voss Fjordhestlag og Osterøy Fjordhestlag. Hovudsakleg ungdom målgruppe Gode regionale samarbeidstiltak. Søkte og fekk i fjor då tiltaket var nytt Avslag Vil verte teke opp igjen i andre ordningar 11

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Kurs i afrikansk dans og afrikanske trommer; afrikansk kulturformidling med Abu Adonaba fra Ghana. 95 000 19 000 0 Ikkje prioritert

Kurs i afrikansk dans og afrikanske trommer; afrikansk kulturformidling med Abu Adonaba fra Ghana. 95 000 19 000 0 Ikkje prioritert ÅLMENNE KULTURFØREMÅL VÅREN 2011 Søkjar Kommune Omfattar kommunar Søkjar skriv om føremålet: Utgifter Søknadssum Tilråding Merknader African Dance & Drum Abu Adonaba Bergen Bergen Kurs i afrikansk dans

Detaljer

Rapport: Kartlegging av øvingslokaler i Hordaland og Sogn og Fjordane 2011

Rapport: Kartlegging av øvingslokaler i Hordaland og Sogn og Fjordane 2011 Rapport: Kartlegging av øvingslokaler i Hordaland og Sogn og Fjordane 2011 Brak, august 2011 Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak driver

Detaljer

2011 Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett

2011 Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Kulturårbok for Bergen Kulturårbok for Bergen Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Bergen.kommune.no/kultur Postboks 770 5020 Bergen 8 2 Kulturårbok for Bergen Innhold 3 Innhold Innledninger 4 DEL

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 18.06.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 054/2015 Oppstart av kartlegging og verdisetjing av friluftsområde

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

oslo soul children guide

oslo soul children guide oslo soul children guide Innhold Introduksjon... 3 Historie... 4 Soul Children-bevegelsen... 4 Visjon og verdier... 5 Soul Childrens tre søyler... 5 Identitet og tilhørighet... 6 Ansatte... 6 Soul Children...

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på

Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på Søkiar lors. eller ncrsonl y'cvfleriebiørse 8.ma s initiativet i Bereen 2010 AktB v/rita Ma haus Anette Biømenak Informasjon om tiltaket (til domes aktivitet, omfang, målgruppe, tidspunkt for giennomføring

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

k u l t u r Å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0

k u l t u r Å r b o k f o r b e r g e n 2 0 1 0 kultur Årbok for Bergen 2010 overordnede analyser Byråd Harald Victor Hove K unst og kultur når bredt i Bergen og resultatene skapes av profesjonelle og amatører med høy kompe tanse som får svært mye ut

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland fylkesbibliotek

Årsmelding 2013. Hordaland fylkesbibliotek Årsmelding 2013 Hordaland fylkesbibliotek Høgdepunkt i 2013 Halmstadkonferansen vart arrangert i Bergen i april med 230 deltakarar frå Noreg, Sverige og Danmark. Biblioteklandskap i endring 2011-2013,

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR CMYK: 60/0/100/7 CMYK: 15/100/100/0 CMYK: 0/0/0/100 Pantone 7460 C, tint: 30% STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR INNHALD 1. BAKGRUNNSINFORMASJON OG VEDTAKSGRUNNLAG... 2 1.1 Statistikk og trendar... 2 1.2 Plusskommunar...

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 14.06.2012 Tid: 09.30 Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011, gjeld

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomitéen Møtested: Cafeen, Haugenstua Torg, Ole Brumms vei 1 Møtetid: Tirsdag 08. april 2014 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse

Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse Ein tydeleg medspelar Statusrapport God Helse 1 Innhald Leiar Leiar 3 Møre og Romsdal fylkes og regionalt nivå 4 Møre og Romsdal idrettskrets 12 Aukra 14 Aure 16 Eide 18 Giske 20 Gjemnes 22 Halsa 24 Haram

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Del 1: Hva er frivillighet?

Del 1: Hva er frivillighet? Frivillig Frivillighetsmelding framtid for Hurdal kommune Hurdal 21. april 2013 Innledning Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at det skulle opprettes et frivillighetsutvalg

Detaljer