Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012"

Transkript

1 Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012 Søkjar Føremål med tiltaket i følgje søkjar Samla Afrikansk kulturformidling; AKUFO Konserter omfatter dans, musikk, sang, avslag Ikkje rom trommer; ett versted for barn og deres familier. Tilbudet finner sted på Cafe Sanaa kjellerlokaler med musikere og utøvere fra hele verden. AKKS Bergen Musikkbransjen i Hordaland har dei siste ti åra hatt landets største næringsvekst. Framtidig vekst vil vera avhengig av rekruttering til musikkmiljøet frå grunnivå i heile fylket, og me må satsa ungt. No ynskjer AKKS Bergen og Brak å gå inn i eit samarbeid om å utvida tilboda sine til å i enno større grad dekkja områda i fylket utanfor Bergen. Slik ynskjer me å leggja til rette for framtidig rekruttering og vekst i det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland totalt Dette tiltaket er knytt til KUPprosjektet der Manøver (Brak)allerieie har fått midlar, delen der AKKS går inn supplerar dette på undomsfeltet AKKS Bergen Aleneforeldref.foreningen Bergen lokallag Anne Ree Jubajet Design Eggstockfestivalen er en rockefestival for unge og uetablerte band i Hordaland. Festivalen er unik i forhold til andre musikkfestivaler ettersom den har tradisjoner tilbake til 60-tallet i Bergen som et springbrett for unge musikere. Eggstockfestivalen er på den måten en kulturarv for regionens innbyggere. Aleneforeldreforenningen Bergen Lokallag er en medlemsorganisasjon for aleneforeldreforeldre i Bergen og omegn. Søkjer om stønad til dekking av teaterbilletter til Ulverock på DNS. Tenk det er et filosofisk barneblad til inspirasjon for samtale og selvstendig tenkning. Tenk det inneholder presentasjoner av filosofer, temaer og spørsmål samt illustrerte filosofiske samtaler i form av tegneserier. Bladet tar blant annet for seg tema som angår Denne festivalen har fått noko støtte gjennom denne ordninga gjennom fleire år( i 2011) Tilrår noko støtte i år også, men ikkje heile beløpet(søkj. seier budsj vil verte tilpassa). Ein viktig arena for unge band i fylket avslag Ligg utanfor ordninga avslag Fast tiltak, drift 1

2 menneskerett, den frie tale, demokrati, toleranse, respekt, vennskap og kunnskap. Annveig Myklebust Fjellstad(Os) Vi veit at meir enn 20 står på venteliste for avslag Lokalt tiltak baby-sang. Vi sitter på kompetanse og erfaring innen feltet, og ønsker å supplere kulturtilbudet i kommunen. (Os kommune) Annveig Myklebust Fjellstad(Os) Vi opplever at det eksisterende avslag Ds. kulturilbudet i kommunen ikke dekker behovet, og ønsker å gi et supplerende tilbud gjennom "musikkglede".(os kommune) Apagon(Fjell) Filmproduksjon. Vi er nysgjerrige på hvorfor alle barn vil bli brannmenn eller politi? Hva ville brannmennene bli når de var små? Og hva ville du bli når du var liten, en person som avslag Fylkeskommunen gir i hovudsak stønad til filmproduksjon igjennom Vestnorsk filmsenter støttet kule prosjekt? Apagon(Fjell) Vi ønsker å lage en applikasjon som skal få bergenserene enda mer aktiv, hvor folk kan dele bilder, opplevelser og snakke sammen. Vi ønsker at app`en skal være gratis slik at flere avslag Ikkje rom Barne-BIKS Bergen ImprosStorband vil ta den i bruk! Barne-BIKS arrangeres en eller to lørdager i måneden på vår- og høstsemesteret. Her er det musikk, dans og lek for hele familien. Se vedlegg for nærmere beskrivelse. Bergen ImproStorband ønsker å få til et prosjekt med workshoper og konserter i forbindelse med feiring av komponisten/kunstneren John Cage sitt 100 års jubileum den 3-5 september Prosjektet vil innvolverer 100 musikere og 100 skolebarn i Bergen og Vaksdal, og tar utgangspunkt i noen av Cage sine mer improvisasjonsbaserte verk i workshoper avslag Ikkje rom i denne ordninga, kan evt. vurderast i IMDIordninga Stort kunstnarleg spanande prosjekt i fleire kommunar 2

3 over to dager, ledet av Tim Steiner, Lemur og musikere fra BIS. Prosjektet vil avslutte med to konserter i Logen Teater i Bergen 5 september. Bergen Unge Kammerorkester BUKO feirer i år 10 års jubileum og søkjer avslag Ikkje prioritert i den samanheng om støtte til gjennomføring av jubileumskonsert i november. BOLBA v/ Maja Wojciechowska Stønad til BOBLA dokketeaterframsyning avslag Ikkje rom for barn frå 3-5 år i barnehagar i Bergen og Hordaland som Den kulturelle bæremeisen sommaren 2012 Bremnes Idrettslag Bremnes IL arrangerer Kiwi Cup for barn mellom 7 og 12 år for 11 gang i avslag Støtte til slike idrettsarrangement vert kanalisert via støtte til Hordaland BUL Ervingen Stønad i samband med Hordland ungdomslag sitt fylkestemne for barn i juni 2012 i Bergen Dalemarka Velforening Dalemarka byggefelt etablert i beboere. Av disse er minimum 100 barn og ungdom. Velforeningen ønsker å skaffe byggefeltet en ballbinge. De unges orkesterforbund Vestlandsfestivalen samlar orkstra i Hordaland til ei helg med musisering og sosialt samvær.konsertar i Bergen sentrum laurdag 10. mars og avslutning i Grieghallen 11.mars idrettskrets/fotballforbund Hordaland ungdomslag har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå. Men tilrår likevel noko støtte til lokal arrangør avslag Lokalt tiltak Har vore støtta tidlegare, fekk i fjor.. Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå 3

4 De unges orkesterforbund Sommerskolen på Halsnøy samler unge musikere til en uke med spilling og sosialt samvær. Rundt 100 ungdommer deltar. Med dyktige instruktører fra Bergen Filharmoniske orkester og profesjonelle dirigenter er alt lagt til rette for en av de fremste sommerskolene for unge musikere i Norge. Eikanger-Bjørsvik Eikanger-Bjørsvik er ein spydspissane i norsk brassbandrøyrsle. Hordaland har på landsbasis den største tettleiken av medlemskorps tilknytta NMF. Som einaste fylke i landet kan Hordaland smykke seg med at dei har leiande korps i alle kategoriar uansett om det er brassband, janitsjarkorps eller skulekorps det er snakk om. Dei fleste av Hordalands korps har i tillegg tilknytning til Eikanger-Bjørsviks eigen region; Nordhordland. Dette er ikkje grunna tilfeldigheiter eller flaks. Den kompetansen som regionen no innehar er utelukkande resultat av hardt arbeid over lang tid frå enkeltpersoner og lag Har vore støtta tidlegare( i 2011). Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå avslag Fekk til dette prosjektet i fjor. Gjeld overføring av kompetanse til skulekorps i regionen FIN Media FBK Voss Superlaget FIN er et nettmagasin (www.fin-mag.no) og tverfaglig kulturprosjekt som innvolverer unge, uetablerte kunstnere mellom år i og rundt Bergen. I en tid der medias fokus er på produkt og trender, ønsker vi å flytte fokuset til enkeltindivid som står bak kunst -og kulturscenen i byen. Dette kan være musikkartister, designere, kunstnere eller studenter med spennende sideprosjekter og lidenskaper. Nå ønsker vi å gå fra nett til et trykket magasin. FBK Voss sitt Superlag er eit tilbod om fotballtrening og kampar for funksjonshemma utøvarar i Voss kommune avslag Det ligg også søknad frå denne søkjar i ålmenne kulturføremål om stønad til nettutgåva. Drift avslag Dette er eit kommunalt ansvar/lokalt tiltak. Drift. Støtte til slike 4

5 Felleskorpset Askøy Fjell Brass FN-Sambandet Vest Hella skulestove Jon Hegre Vårspretten er en korpskonkurranse for skolekorps i Hordaland og arrangeres av Felleskorpset Askøy i Ravnanger Grendahus, Askøy lørdag 21.april 2011 for 23 år på rad. I år ønsker vi å prøve noe nytt i tilknytning til vårspretten. Vi ønsker å arrangere ett eget aspirantseminar for korpsaspiranter fra hele Hordaland parallelt med vårspretten. Dette blir ett prøveprosjekt i år, og blir det vellykket vil vi vurdere å ha dette som en fast del av Vårspretten. Opplæring og videreutvikling av unge musikere i regionen Vi ønsker å bidra til å gi barn og unge ekstra opplæring, Internasjonale Barnedager et et gratis tilbud til barnefamilier under Internasjonal Uke. Det blir da arrangert aktivitetsløyper, barnekonsert og arrangement på FN-dagen. Ønskjer å gje eit tilbod til funksjonshemma, som har få eller ingen tilbod om sportslege aktivitetar kombinert med sosialt samvær. Har ei mengd aktivitetsutstyr, men treng trappeheis for at rullestolbrukarar skal kunna få del i dette. Det søkes om midler til å tilpasse/utvikle skolekonsert-programmet "Ornette for ungene" for barnehagebarn for konserter/opplegg ved Den Kulturelle Bæremeisen. idrettsarrangement/tiltak vert i tillegg kanalisert via rammetilskot til Hordaland idrettskrets/fotballforbund avslag Ikkje rom Regionalt tiltak FN-sambandet/Internasjonal uke får noko driftsstønad avslag Lokalt ansvar. Søkjer støtte til investeringar, dvs. utanfor retningsliner for denne ordninga avslag Ikkje rom 5

6 Little Feet Enk Leria Blaauw Danseskole for russiske barn i avslag drift Hordaland.Etablert Populært og ett av få fritidsaktiviteter på russisk for barn med en eller to russike foreldre. Trenger støtte til å dekke kostnader til videreutvikling og pga stor interesse. Ønkser også å sette opp forestilling. Mangler kostymer og utstyr, hjemmeside mv. Lone speidergruppe Å utvikle barn og unge til å bli selvstendige ansvarsbevisste mennesker gjennom aktivt arbeid med friluftsliv, praktisk viten, samfunnsengasjement og tilknytning til en religion. 1. Lone har vi lagt hovedvekten på Friluftsliv og Praktisk viten. Speidertiden er delt opp i aldersklasser. Småspeiderne (ulvungene) er i alderen 8-10 år, speiderne er i alderen år og roverne år avslag Dette er eit lokalt tiltak og investeringssøknad. Lørdagskorpsenes Fellestur til Danmark 2012 Stønad i samband med lørdagskorpsenes fellestur til vennskapsbyen Aarhus i Danmark sommaren 2012 for Dræggens, Nygaards og Nordnæs Batallion Marken Barnehage Musikk på brostein.marken barnehage og samarbeidspartn. sin satsing på,samarbeid om og presentasjon av det flerkulturelle i barnehagen og i Bergen. Meland Golf og Naturpark Meland Golfklubb ligger i Meland kommune 35 min. fra Bergen. Klubben har totalt 1253 medlemmer i alderen 6-99 år. Søkjer om stønad til junior-/ knøttegruppe Mia Lampe Det søkes om midler som skal hjelpe oss med å starte Lacrosselag for jenter på NHH. Musica Nord Da Grieg var liten gutt. 8 forestillinger musikk/teater for barn 5-12 år som viser livet i Bergen på Griegs tid. Tilbod til både turistar og fastbuande barnefamiliar i sommarsesongen då det er få gode kulturtilbod avslag Jmf. 3C avslag Lokalt, kan evt. handsamast i IMDI-ordning avslag Drift. Støtte til slike tiltak vert i tillegg kanalisert via rammetilskot til Hordaland idrettskrets avslag Drift og investering. Støtte til slike tiltak vert i tillegg kanalisert via rammetilskot til Hordaland idrettskrets Organisasjonen får driftsstøtte til ordninær drift. Dette er eit ekstratiltak. 6

7 Musikalhuset v/sæbø Marianne Juvik Musikalhuset søker om støtte til produksjon av musikalen Annie høsten Det vil delta barn/ungdom fra både Askøy, Fana, Bergen og Sotra Nobu Vest Nobu Vest inviterer til barne-korseminar der deltakerne vil jobbe med norsk folkemusikk i kor sammen med dirigent Live de Lange og musikere. Nobu Vest Nobu Vest markerer Torbjørn Egners 100- årsjubileum i 2012 med festkonserter i samarbeid med Forsvarets Musikkorps Vestlandet. Noregs Ungdomslag (i samarbeid med Hordaland ungdomslag Norsk Målungdom Noregs Ungdomslag har sidan 2011 drive prosjektet Folkedans i kulturskulen der målsetjinga er å utvikla gode samarbeidsmodellar mellom frivillige lag og kulturskular. Målet med samarbeidsmodellane er å få starta opp folkedanstilbod i kulturskular, styrka folkedansarbeidet i frivillige lag, og på den måten skapa positive ringverknader for folkedans i lokalmiljøa/ regionalt. Denne søknaden gjeld eit nytt prosjekt, der ein vidarefører erfaringar frå eit pilotprosjekt i Levanger, til eit regionalt prosjekt i Hordaland. Søknad om stønad til skiping av landsmøte i mars 2012 på Voss Spesialisert tilbod med ekstraordninært løft Har vore støtta tidlegare. Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå ( i 2011) Har vore støtta tidlegare. Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå ( i 2011) Godt samarbeidsprosjekt avslag Det har ikkje vore praksis å gje stønad til landsmøter for medlemsorganisasjonar Museumssenteret i Hordaland, avd. Norsk Trikotasjemuseum Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter vil reise debatt kring tilhøva i den globale Spanande prosjekt der historie og utfordringar i notida og det lokale og det globale vert knytt 7

8 tekstilindustrien i dag. saman Kunnskapsformidling til ungdom gjennom møter med digital formidling er eit sentralt stikkord for prosjektet. Dette vil vi gjere ved å samle inn og lage personlege digitale forteljingar frå tekstilarbeidarar i Bangalore, India, og lage ei undervisningspakke for ungdomsskuleelevar i Hordaland. Vi vil trekke historiske linjer frå India tilbake til den perioden då Salhus Trikotagefabrik var ein levande industri i Noreg. Opera Bergen ELOISE - opera for og med barn og unge. Produseres i Bergen for framsyningar i Søkjar får ikkje driftsstønad, og dette er eit stort økonomisk Rogaland i mars og i Bergen i april løft der Rogalandsdelen allereie er finanisert frå det Osterøy museum/museumssenteret i Hordaland Osterøy Spel og Dansarlag Musikkspelet Trolldom er soga om bergensaren Ole Kleiven kom til Osterøy i 1769 og sette øya på hovudet. Det var ungane som kunne avdekkja trollskapen. Det vil verte arbeidd med ein liten turne på institusjonar. Stønad til Vestlandskappleiken i Lonevåg på Osterøy oktober Sjokoladekappleik er eit uformelt arrangement der barn som driv med dans, spel og kveding kan delta fylket avslag HFK har tidlegare gitt midlar til produksjon og oppsetting av dette spelet Regionalt tiltak SOMMERSTRYK Det søkes støtte til sommerkurset Sommerstryk Dette er et tilbud som gis for ellevte år på rad. Kurset finner sted i Bergen i perioden 1.-6.juli Ca. 60 deltakarar. Kurset fungerer som svært utviklende for de som deltar, som motivasjon for barnas arbeid resten av året og er viktig for rekruttering. Det er også viktig som forkurs for eldre elever som går videre til Halsnøykurset og Ung Symfoni Fekk også i fjor. Regionalt tiltak. Foreldredrevet forening. 8

9 Stautland, Karin Stiftelsen Bergenfest Stord Rockeklubb Strutseloftet Hobbyklubb Studentlekene Bergen Challenge Sund Sportsklubb Gelsomina er en teaterforestilling som er bygget på F.Fellinis film "La strada"varm poestisk forestilling med 2 skuesp.dukker og skyggespill,spilt som titteskapsteater som vi reiser med. Konsert for barnehagebarn på formiddagen med Datarock og gratis familiekonsert med HGH. Stønad til å arrangera Sunnhordlandsmeisterskap i pop og rock i mars 2012 for yngre musikarar og band frå heile regionen(opp til 25 år). 10 band deltek Strutseloftet hobbyklubb blei starta opp og drive av Fyllingen og Varden kvinne- og familielag. Fellesnemning tidlegare var arbeidsstove. Me er no tilslutta Hobbyverkstedet For Barn og Unge (HFBU). Det er gjennom HFBU me til no har fått hovudstøtta vår. Studentlekene Bergen Challenge er en frivillig organisasjon som for andre gang i historie jobber med å arrangere Studentmesterskap (Norgesmesterskap for studenter) eller Studentcup; hvor førstnevnte kategori vil fungere som kvalifisering for student - EM. Sund Sportsklubb jobber med å få kafedrift/treffpunkt for ungdom i klubbhuset på Hald Stadion avslag Er teke inn i DKS Hordland neste skuleår Bergenfest får noko driftsstønad, men dette er eit stort tiltak utanfor det ordnære, Uspes Regionalt tiltak avslag Lokalt tiltak avslag Ikkje prioritert avslag Lokalt tiltak og investering 9

10 Sunnhordland kammerorkester Å gi ungdom i Sunnhordland en mulighet til å utøve kammermusikk på tvers av kommunegrensene. Et konsertsamarbeid med unge strykere fra Kvinnherad og Stord Sunnhordland kammerorkester Teater UNO Prosjekt "Unge solistar". I dette prosjektet har vi invitert unge musikarar til å vera solist med orkesteret. Produksjon av forestillingen "Storebjørn og Lillebjørn" en varm forestilling for de minste med dokker, animasjon og 2 skuespillere Søkte og fekk i fjor.regionalt tiltak avslag Anna søknad frå same søkjar prioritert avslag Ikkje rom Tertnes Skoles Musikkorps Ung Film Ung Tone v/espen Selvik Tertnes Skoles Musikkorps er et brass band på i underkant av 50 medlemmer.disse fordeler seg på aspiranter, juniorer og hovedkorps, og er i aldersgruppen 8-19 år. Korpset er regjerende norgesmester, og har de siste årene bekreftet sin posisjon som et av norges beste skolekorps. Korpset drives av foreldregruppe og på dugnadsbasis. Vi søker støtte til kjøp av Vibrafon til 35000,- Organisasjonen Ung Films hovedaktivitet er å arrangere den årlige filmfestivalen av og (i hovedsak) for ungdom i alderen år. Festivalen vil finne sted i Bergen 30. august til 2. september. Festivalprogrammet vil bestå av workshops, seminarer og sosiale arrangementer, men først og fremst filmvisninger. Hovedsaklig vektlegges visning av ungdomsprodusert kortfilm. Per i dag består organisasjonen av 20 frivillig arbeidende ungdommer som møtes ukentlig i kontorlokalene på USF Verftet. Stønad til mesterkurs for unge talentfulle pianister i august deltakere fra Hordaland og Sogn og Fjordane avslag Lokalt, og søkjer om investering Godt ungdomsinitiert tiltak som har fått god kvalitet og innan eit felt der det ikkje er mange andre aktørar. Søkte og fekk i fjor Uspes Godt tilbod til ei elevgruppe der kulturskulane treng supplement. Fekk 6000 i fjor. 10

11 UNOF De unges orkesterforbund Stønad til Vestnorsk ungdomssymfoni-orkester med deltakarar frå heile fylket Vaksdal kommune/daledagsnemnda v/ole Johnny Domben Konsul Vaksdal Husflidslag Samle alle barnehageborn/skuleungdom i kommunen til ein felles "happening". FOKUS: Sunn mat og eit sunt miljø! Ynskjer å nå ut til fleire born i kommunen. Vaksdal Kommune har eit fleirtal av innbyggarar med lav utdanning. avslag Eg. Drift. Søkjar har dette i sitt handlingsprogram og får driftsstønad gjennom ordninga driftsstønad til b &u på fylkesnivå avslag Lokalt tiltak avslag Lokalt tiltak Vaksdal Kulturskule Voss Køyre og Rideklubb Kulturskulene i Voss, Eidfjord, Kvam, Odda, Fusa, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Vaksdal har to store samarbeidsprosjekt kvart år. Det eine er ei Kulturskulemønstring og det andre er korps-seminar for alle skulekorpsene i desse kommunane. Voss Køyre og Rideklubb arrangerar NM for Fjordhest sommaren 2012, saman med Voss Fjordhestlag og Osterøy Fjordhestlag. Hovudsakleg ungdom målgruppe Gode regionale samarbeidstiltak. Søkte og fekk i fjor då tiltaket var nytt Avslag Vil verte teke opp igjen i andre ordningar 11

STØNAD TIL KULTURTILTAK FOR BARN OG UNGE VÅREN 2012

STØNAD TIL KULTURTILTAK FOR BARN OG UNGE VÅREN 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200297-51 Arkivnr. 135.632 Saksh. Haugland, Tone Stedal/ Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.04.2012-18.04.2012 STØNAD TIL KULTURTILTAK

Detaljer

STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE HAUSTEN 2013

STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 2131264-73 Arkivnr. 135.632 Saksh. Askvik, Marianne Ose Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.1.213 STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Kategori: Kultur og musikk

Kategori: Kultur og musikk Kategori: Kultur og musikk Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) v/uib 25.000 Teatergrupp for barn 10.000 Fana Skoleteater 10.000 Korskolen Åsane Kirke 10.000 Skjold skole musikkkorps 10.000 Suzuki

Detaljer

Barn og ungdom haust 2015

Barn og ungdom haust 2015 Barn og ungdom haust 2015 Søkjar AKKS Bergen Bergen Internasjonale Kultursenter(BIKS) Samandrag/presentasjon - i følgje søkjar UFLAKKS vår 2016: UFLAKKS er en konsertserie av og for ungdom. Hvert halvår

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

Den kulturelle nistepakken

Den kulturelle nistepakken Den kulturelle nistepakken Revidert mai 2006 Sentrale føringar Hausten 2002 gjekk startskotet for Den kulturelle skulesekken (DKS) i. I samarbeid med fylkeskommunen var Kvinnherad ein av dei første kommunane

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Dei siste ti åra har talet på festivalar og festivaldeltakarer auka jamleg. Festivalane er viktige arenaer for formidling og oppleving av kunst og kultur og set framleis

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kategori: Kultur & musikk

Kategori: Kultur & musikk Kategori: Kultur & musikk Beløp Bergenfest 2015 10.000 Musikklaget Fjellklang 20.000 Suzuki Viva 10.000 Bergen internasjonale filmfestival 10.000 Skjold skoles musikkorps 10.000 Musikklubben Kringlebotn

Detaljer

Pressemelding. 631.500 kroner til kultur i Hordaland

Pressemelding. 631.500 kroner til kultur i Hordaland Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 43 E post informasjon@hfk.no Bergen 20. april 2012 Vedtak frå kultur og ressursutvalet i Hordaland 17. og 18. april

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

SERLEGE TILTAK BARN OG UNGE HAUSTEN 2011

SERLEGE TILTAK BARN OG UNGE HAUSTEN 2011 SERLEGE TILTAK BARN OG UNGE HAUSTEN 2011 Søkjar Føremål Utgifter Søknadssum Tilråding Merknader AAE Productions Advanced Language Fram som Isen stiger, et dokumentar og vandreteater på Bergens Sjøfartsmuseum.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Debattgledarar (Ref #b9f95e39)

Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Søknadssum: 247 500 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Fordeling

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Fordeling KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Kunst- og kulturformidling - Kultur- og idrettsavd Notat Dato: 09.06.2016 Arkivsak: 2016/3710-42 Saksbehandlar: maraskv Til: Frå: Utval for kultur, idrett og regional utvikling

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800096-49 Arkivnr. 135 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE KULTURSKULEN

VANYLVEN KOMMUNE KULTURSKULEN VANYLVEN KOMMUNE KULTURSKULEN PLAN FOR VERKSEMDA 2009-2010-2011 1 VISJON Vanylven kommune skal ha ein kulturskule der barn og unge i og utanfor skuletida får utvikle sine sansar og skapande evner. Kulturskulen

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Velkommen til kulturskulen.

Velkommen til kulturskulen. 1 Velkommen til kulturskulen. Det er no tid for å søkja om plass i kulturskulen for neste skuleår. Alle elevane som har plass dette året, får det automatisk neste år, men dei må levera eit skjema som blir

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Pendling-Stressless-Bulyst Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Tilrettelegging for oppfølging av familier som pendler. Der ein legg bedre til rette for aktiviteter mellom

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen,

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam,

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Festivalundersøking. Vår 2007. Analyse, utgreiing og dokumentasjon. www.hordaland.no

Festivalundersøking. Vår 2007. Analyse, utgreiing og dokumentasjon. www.hordaland.no Festivalundersøking Vår 007 Analyse, utgreiing og dokumentasjon Definisjon Ein festival kan definerast som eit knippe kulturarrangement som har vore gjennomført to gongar eller meir og der billettinntekter

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Prosjekta kan sjåast på som ein totrinnsrakett, der Gjensidigemidlane skal nå ut

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

SHOWKONSERT. i Eikelandsfjorden samfunnshus Laurdag 9. mars 2013

SHOWKONSERT. i Eikelandsfjorden samfunnshus Laurdag 9. mars 2013 SHOWKONSERT i Eikelandsfjorden samfunnshus Laurdag 9. mars 2013 Program Showkonsert 9. mars 2013. Eikelandsosen skulemusikklag og Eikelandsfjorden musikklag: Kesaule Ndihamba Nawe Mbabane Brazzisimo Aspirantane

Detaljer

Fordeling av prosjektmidlar folkemusikk - budsjettpost

Fordeling av prosjektmidlar folkemusikk - budsjettpost KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/5155-1 Saksbehandlar: Jørn Oftedal og Ronny B. Skaar Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 08.06.2016 Fordeling

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Voss 28. 30. oktober 2011 Folkedans, teater, bunad og organisasjon

Voss 28. 30. oktober 2011 Folkedans, teater, bunad og organisasjon Voss 28. 30. oktober 2011 Folkedans, teater, bunad og organisasjon Leiaren har ordet. Så er vi i gang med et nytt storkurs. I år reiser vi til Voss 28. 30. oktober. Vi skal arrangere kurs i bunad, organisasjon,

Detaljer

Rekruttering og medlemsutvikling

Rekruttering og medlemsutvikling Rekruttering og medlemsutvikling Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84 Har 2 norske rekordar i lange løp NJFF 1985 (29 år) Lærar/rektor 36 år Bjarne Huseklepp NJFF UK-Florø

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer