Foto: Per Inge Fjellheim. Gratis. Vinteravis 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Per Inge Fjellheim. Gratis. Vinteravis 2015"

Transkript

1 Foto: Per Inge Fjellheim Gratis Vinteravis 2015

2 Hoppglede i flaumly 2 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis I Brattebakken på Birkeland syter omlag 15 barn og ein gjeng frivillige for at nær 90 år gamle hopptradisjonar blir halde i hevd. Tore Bastlien Dahl «Snefnugg fyker fort forbi, jeg kjenner luften mot mitt ansikt strømme. Men ingen ser mitt hopp i kveld, så jeg hopper bakken ned i drømmen. I kveld så er jeg mesteren, Weisflog, Ploc og Nykänen» syng musikaren og forfattaren Jo Nesbø i songen «90-metersbakken». Kanskje er det akkurat denne kjensla dei drygt 15 aktive utøvarane kjenner når dei set utfor i Sauda og Rogalands einaste storbakke i hopp, Brattebakken. Hoppbakken som med ei helling på 36 grader er like bratt som sjølvaste nasjonalanlegget i Holmenkollen. Bakken som tidlegare samla fleire hundre tilskodar til dei årlege hopprenna og som har ein bakkerekord på 70 meter. Hoppanlegget blei reist heilt tilbake i 1929 og har sidan opplevd overgangen frå kongsbergknekk, topplue og knickers til Jan Boklöv, v-stil og krangel om hoppdressar. Nå er det rett nok eit par år sidan det blei hoppa i den store, K65-bakken, men framleis er det god aktivitet i dei mindre hoppbakkane K5, K15 og K20. For sjølv om storheitstida, med junior-nm i 1968 og 1980-og 90-talet då Ole Gunnar Fidjestøl og andre nasjonalt kjende skihopparar flaug bakken ned, verkar å vera over, er det ting som tyder på at hoppmiljøet i Sauda er på veg mot ei ny storheitstid. Weisflog, Ploc og Nykänen er bytta ut med namn som Bardal, Schlierenzauer og Ammann, men målet er framleis det same. Ole Henrik Birkeland er mellom dei som har ein draum om å hoppa bakken ned, akkurat som dei store idola. Eg prøver å hoppa lengre på kvar einaste trening og tek til meg dei tipsa eg får frå trenarane. Ein dag kan eg kanskje hoppa i den store bakken. Det hadde vore stas, det, seier 14 år gamle Birkeland. Han er ein av dei drygt 25 personane som har tatt turen til flaumlyset i Brattebakken på Birkeland denne kalde januarkvelden. Det er torsdag, og i det lokale hoppmiljøet er det synonymt med hopprenn, og kaffi og kaker, for dei som liker det. Ein dryg halvmeter med snø og iherdig dugnadsinnsats frå ei rekke foreldre syter for at det er lite å utsetta på forholda for dei som skal setta utfor hoppkanten. For det er ikkje noko luksusidrett dei driv med her. Bakken blir trakka manuelt og det er ingen heis som tek hopparane opp til overrennet. Dei må bera skia sjølv her. Det som driv dei er ei genuin interesse for hoppsporten og eit ønske om å føra stolte hopptradisjonar vidare. Me har vore heldige med snøen i år. I fjor var det mest ikkje snø og då blei det lite hopping, forklarer Tor Andreas Michalsen. Michalsen er leiar i hoppgruppa i Sauda idrettslag og har vore ein del av det lokale hoppmiljøet sidan Etter at hoppgruppa nærast låg med brekt rygg på store delar av 2000-talet, har interessa for sporten seg opp dei seinare åra. tatt Likevel undrast han på kvifor ikkje fleire tek turen til Brattebakken. Det er jo veldig i vinden dette med frikøyring og ulike triks på slalåmski. Folk hoppar alle andre stader enn i hoppbakken, konstaterer han lettare oppgitt. Om nokon skulle få lyst til å prøva seg i ein ordentleg hoppbakke kan Tor Andreas Michalsen freista med gratis lån av både hoppdress, hjelm, hoppsko og hoppski.

3 Vinteravis Fredag 13. februar set Etter at alle dei ti hopparane har unnagjort tre hopp kvar i sine respektive bakkestørrelsar ventar sosialt samvær og hygge i hoppbua like nedanfor sjølve anlegget. Foreldre og besteforeldre stiller med kaker og kaffi, stemninga virkar å vera på topp. Ole Henrik Birkeland, Brynjar Johnsen Listøl og Ådne Johnsen Listøl er blant dei som har fått luft under skia i 20-meterbakken. Etter lange og stilfulle hopp virkar det som om det smakar godt med eit kakestykke og ein pust i bakken. Dei tre fortel ivrig om innetreningane om hausten der dei mellom anna trener spenst og balanse, eigenskapar som er viktige for skihopparar. Det er på desse treningane dei legg grunnlaget for suksess om vinteren. Frykta for farten og høgda ein har når ein tek sats på hoppkanten har 13 år gamle Brynjar Johnsen Listøl gløymt forlengst. Ein blir van med høgda etterkvart. Me har jo tatt eit steg om gongen og utvikla oss gradvis. Då blir me ikkje så redde. Men det hadde nok kribla litt ekstra i kroppen om eg skulle ha hoppa i den store K65-bakken, vedgår han. Ei anna som ikkje verkar til å vera redd for korkje høgder eller høg fart er ni år gamle Isabell Gulbrandsen. Med ein far, Stein Erik Gulbrandsen, som sjølv har vore aktiv skihoppar blei det tidleg klart at også dottera måtte prøva seg i ein av nasjonalsportane. Ifølge ho sjølv er dette tredje sesongen ho hoppar på ski og sjølv om ho vedgår at ho nokre gonger kan bli ein smule redd, er det først og fremst gleda av idretten som driv ni-åringen. Eg driv me hopp så lenge eg har glede av det. Så får tida visa kor lenge det blir, utdjupar Gulbrandsen. Sjølv om ho synest det er morosamt å driva med skihopping skulle ho ønska at det var fleire jenter som var med i hoppbakken. Me er eit par tre jenter her og me har det veldig gøy saman. Men det er plass til fleire, lokkar Isabell Gulbrandsen. L eiar i hoppgruppa, Tor Andreas Michalsen, har muligens løysinga for å trekka fleire gutar og jenter til Brattebakken. Han fortel ivrig om planane som inneber ei opprusting av hoppanlegget, med nye bakkar i ein rekke storleikar. Alt frå hoppbakkar til dei heilt minste og bakkar som kan vera utfordrande for dei eldre. Teikningane er klare, men framleis er det nokre detaljar som må på plass før me kan seia at me skal bygga om Brattebakkenanlegget, peikar Michalsen på. Og kven veit, kanskje kan me sjå ein hoppar frå Sauda i verdscupen om nokre år. Det manglar iallfall ikkje på ambisjonane til dei unge og håpefulle lokale utøvarane av sporten.

4 4 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis Fjorårets vinter i Sauda var snøfattig. I år, derimot, er det rikeleg av den kvite massen. Arvid Horpestad januar i fjor skreiv Ryfylke om grøne marker, I spirande jordbærplanter og folk som bada i sjøen i Marvik med ein vasstemperatur på tre-fire plussgrader og seks plussgrader i lufta. Det vart ein vinter mest utan snø. Skifolket var fortvila, til liks med drivarane av alpinanlegget i Svandalen, hotelldrivarar og andre næringsdrivande som dreg nytte av omdømmet snøbygda Sauda har som skidestinasjon. Vinteren 2015, derimot, byr på snø. Mengder av snø. Alt til jul 2014 kunne Sauda skisenter opna alle fem heisane og noterte over besøkande kvar dag i romjula i ein desembermånad der det var snø i 25 av dei 31 dagane. Sidan har det berre fortsett å lava ned. Aller mest med snø, men ispedd sludd, hagl, regn og uvêret «Nina» innimellom. Berre i løpet av januar auka snømengda i nedre delen av skisenteret i JANUAR 2014: Marka til Gunvor og Geir Jostein Søndenaa ligg knallgrøn og fin. (Foto: Ingvil Bakka) FEBRUAR 2015: Eitt år seinare ligg snøen på den same marka, og har lege der lenge. (Foto: Arvid Horpestad) Så kom snøen til Sauda Svandalen frå 80 til 170 centimeter. Tilsvarande auke var det òg i utfartsdalane for langrennsentusiastane. I fleire dalføre vert det i skrivande stund rapportert om snømengder på både to og tre meter. Det litt spesielle denne vinteren er at det ikkje er så overveldande mykje snø heilt nede i sentrum, i alle høve ikkje førebels. Men berre få høgdemetrar opp frå havflata er situasjonen altså ein heilt annan. All denne kvite massen må vekk frå hus- og hyttetak, og vekk frå trapper og gardstun. Dét merkar Dan Sigurd Jensen, innehavar av jernvareforretninga Leif Moe as, godt. Salet av snøfresarar, snøskuffer og spader går unna som berre det i motsetnad til den bortimot snøfrie vinteren 2013/2014. Eg hadde mest heile fjorårslageret av måkebrett og spader i kjellaren. Alt vart selt ut før jul. I år har eg så langt selt dobbelt så mykje av slikt måkeutstyr enn vanleg, fortel han. Og så står kundane så å seia i kø for å kjøpa motoriserte snøfresarar. Salet av slike går som aldri før, eg slit med å få montera dei fort nok. Så langt i år har eg selt fire gonger fleire snøfresarar enn vanleg, seier butikkeigaren, som gleder seg både på eigne og dei andre i bransjen sine vegne over snøvinteren. Me er klare for endå meir snø, konkluderer Dan Sigurd Jensen. Og kven veit, kanskje Dan Sigurd Jensen og kollegaene hans i den lokale snømåkeutstyrsbransjen får ønsket om meir snø oppfylt. I den berømte, eller berykta, snøvinteren 1962 kom nemleg mesteparten av snøen nettopp i februar månad, og vart liggande lenge. «Det vert aldri vår igjen», skal det ha vorte sagt den gongen. Men då våren og varmen først kom forsvann snøen som, ja, dogg for sola. DJUP SNØ: Aud Øverland kan konstatera at det er kome dugeleg med snø i Slettedalen. (Foto: Tore Bastlien Dahl) SNØMÅKING: Med mellom to og tre meter snø i dalføra kring Sauda har hytteeigarane travle tider med å måka seg fram til hyttene og få snøen vekk frå taka. Bente Karin Handeland måker snø i Herheimsdalen. (Foto: Almer Birkeland) 3 Snødjupna i Austarheimsdalen ,5 2 1,5 1 0, I SYKLUS: Oddvar Årthun har målt snødjupna i Austarheimsdalen mellom 24. og 26. januar kvart år sidan 1993 og funne at grafen, om me brettar han, viser at variasjonen i djupna svingar i ein regelmessig syklus. Årthun målte 24. januar 2010 berre 30 centimeter snø, same datoen i år 2,50 meter. Snittet for desse åra er 1,05 meter.

5 Vinteravis Fredag 13. februar Oppkøyrde løyper Det er lagt ned mange dugnadstimar i dei ulike dalføra i Sauda og området i nærleiken. Alt for å gjere tilhøva optimale for langrennsfolket. Og alternativa er mange. S vandalen Bjødnahålene: oppkøyrde og merka løyper Skisenteret Djuvsbotn: oppkøyrde og merka løyper Botnanutane rundt: oppkøyrde og merka løyper L yngmyr Lyngmyr Nordstøldalen: oppkøyrde og merka løyper N ordstøldalen Nordstøldalen rundt: oppkøyrde og merka løyper Nordstøldalen Lyngmyr: oppkøyrde og merka løyper Å bødalen Åbødalen rundt: oppkøyrde og merka løyper Myrane rundt: oppkøyrde og merka løyper Feta Myrane: oppkøyrde og merka løyper Takhidler: oppkøyrde og merka løyper Nasjonalen: oppkøyrde og merka løyper S lettedalen Slettedalen rundt: oppkøyrde og merka løyper Torvøyno: oppkøyrde og merka løyper Minnehaugen: oppkøyrde og merka løyper H erheimsdalen/austerheimsdalen Herheimsdalen Fjotene: oppkøyrde og merka løyper B reiborg Nasjonalen: oppkøyrde og merka løyper M aldal Reinsvatnet: oppkøyrde og merka løyper Foto: Linda Merethe Lie

6 6 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis I sporet med løype-lun Løypekjørar Bjørn Lund bruker hundrevis av timar i trakkemaskinen til IL Ny Von. Ingvil Bakka Det er kvitt overalt og trakkemaskinen til Idrettslaget Ny Von jobbar seg framover og oppover, meter for meter. Stadig vekk må løypekjørar Bjørn Lund kjøra over digre snøhaugar, rygga for å ta fart, kjøra litt til sides for å rydda vekk snø og fortsetta oppover og framover. Og bakover og til sides. Det er som å vera på ein båt i høge bølger. Eg tenkte bare me skulle komma oss opp på toppen av denne bakken før me tar ein pause, seier Lund til journalisten, som held eit krampetak i dørhåndtaket og er nær ved å spy. Ryfylke har invitert seg sjølv med på ein tur i trakkemaskinen til Idrettslaget Ny Von saman med løypekjørar Bjørn Lund. Lund, som på dugnad har kjørt skiløyper for idrettslaget i snart tjue år, bruker tallause timar inne i trakkemaskinen og blir aldri kvalm av opp- og nedturane. den snøfattige vinteren i fjor blei to millionarsinvesteringa til Ny Von I bare kjørt snaue førti timar. Så langt i år har telleverket passert vel hundre timar. I utgangspunktet legg idrettslaget opp til å halda løypene på Lyngmyr opne til ei kvar tid og å sørga for oppkjørte spor og løyper i Nordstøldalen i helgane. Men me kjører opp løypene i Nordstøldalen også, så snart det snør. Også i vekene. Me er kanskje litt for snille, men folk blir jo så glade, seier Lund, som har hovudansvaret for løypekjøringa. Maskinen har nå kjørt drygt kilometer sidan den var ny i fjor. Denne fredagen er det bare to dagar sidan Lund kjørte spor sist. Men det store snøfallet i fjellet torsdag og natt til fredag har gjort dugnadsjobben uvanleg utfordrande. Store og små tre heng snøtunge ned over traseen og Lund må pressa maskinen gjennom skog og snømassar. Trakkemaskinen, som har ein kraftig motor med 204 hestekrefter, både brøyter og freser snøen og har dobbel sporsettar. Ifølge Lund kan maskinen kjøra i 40 kilometer i timen, men så høg fart blir det ikkje fine spor

7 Vinteravis Fredag 13. februar d PÅ DUGNAD: Trakkemaskinen til Idrettslaget Ny Von, med Bjørn Lund bak spakene, er ein Pisten Bully 100, med ein beltebreidde på 2,8 meter. Å kjøra løyper etter eit snøfall kan fort ta rundt fem timar, sjølv om Lund kan løpetraseen utanåt. Dei vanskelegaste forholda er kram snø, men det er då løypene blir finast. Eg er nok ein perfeksjonist når eg kjører løyper, innrømmer han, som gjerne legg inn tid til litt ekstra løypeservice i hyttefelta, oppretting av styrepinnar og snørydding på sjølve trakkemaskinen. Lund, som jobbar hos Tipp Transport og alltid har likt maskinar og kjøretøy, elskar dugnadsjobben sin. 40-åringen har kjørt løyper i Lyngmyr-Nordstøldalen-området i snart tjue år. Løna han får for innsatsen er blide og fornøgde skiløparar. Sjølv har han bak seg ei ungdomskarriere som langrennsløpar og skiskyttar. av. Tålmod er ei dygd, spesielt for ein løypekjørar. Og eg er nok ein perfeksjonist. Eg liker at løypene blir ekstra fine bak meg, innrømmer 40-åringen, som dei første 17 åra var åleine om løypekjøringa i området. Nå har Lund fått Magne Årthun med på laget, og med det ei avlasting når tida hans ikkje strekker til. Løypenettet Lyngmyr-Nordstøldalen-Hanaskar er på godt og vel 1,5 mil. I helgane er det tjukt med folk ute i sporet. Svært mange av desse er turistar som lar borna renna i Svandalen medan dei sjølv tar på seg langrennsskia og går tur i dei oppkjørte løypene. Også mange saudabuar nyttar seg av turområdet. På dagtid i helgane er det så mykje folk at det er nesten umuleg å vera ute med maskinen. Det er best å gjera det før helga kjem. Men eg har også kjørt løyper seint om kvelden og om natta, innrømmer trebarnsfaren, som bruker fritida og avspaseringsdagar på dugnadsjobben i trakkemaskinen. Løypekjøring kan til tider vera ein tung og utfordrande jobb. Lund hugsar godt uhellet han hadde for nokre år sidan. Det var lite snø, og den då gamle trakkemaskinen til idrettslaget stod parkert i Nordstøldalen. Om fredagen var det derimot kome centimeter snø, og Lund måtte henta maskinen for å kjøra løyper til minilangrennet som skulle arrangerast på Lyngmyr dagen etterpå. Klokka var rundt Eg hadde laga ei snøbru over elva, men då eg var midt utpå raste brua og maskinen ramla ned i elva. Eg stod med elvevatn til magen og spadde på snø, fortel Lund. Først tolv timar seinare blei maskinen berga opp, blant anna ved hjelp av gravemaskin. Deretter bar det inn på smelteverket for å reparera det øydelagte beltet. Først klokka laurdag morgon var jobben gjort. 200 personar stod og venta på Lyngmyr. Lund hadde då vore i aksjon i 20 timar, med bare brus og litt sjokolade som næring. Denne fredagen, 30. januar i år, starta Bjørn Lund med å kjøra opp laurdagens løyper til Labb og Line-rennet på Lyngmyr-arenen klokka om morgonen. Turen Lyngmyr- Nordstøldalen-Hanaskar og tilbake igjen tok deretter nær 3,5 time. Inkludert lufting av kvalm journalist.

8 8 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis For folk til fjord og fjells Båthamna ved Saudafjorden lokkar både båt- og skientusiastar. Linda Merethe Lie Gjestehamna til Sauda Motorbåtforening har i mange tiår husa turistar både på sommarstid og ikkje minst når fjelltoppane ligg kledd i snø. Kombinasjonen av gode tilhøve og innbydande natur i nær rekkevidde har fascinert besøkande frå heile Haugalandet, Stavangerområdet og andre stader. Og dei kjem stadig tilbake. Enkelte har vore fast inventar sidan 1960-talet. fjor var det lite snø i Sauda, noko I som gjorde at mange av dei venta båtturistane meldte avbod. Påsken blei likevel veldig oppløftande grunna fint vêr. Slik var det ikkje for to sesongar sidan. Då sette ein islagd fjord ein stoppar for all båttrafikk inn til Sauda. Besøk i hamna, særleg i påska, er veldig viktig for drifta vår. I tillegg drar heile handelsstanden fordelar av denne aktiviteten, då båtfolket legg igjen mykje pengar i Sauda, framhevar leiar i Sauda Motorbåtforening, Helge Handeland. Sauda Motorbåtforening har omlag 200 båtplassar og i tillegg plass til 15 gjestebåtar. I påskehøgtida får imidlertid medlemmane i foreininga ikkje lov til å ha båtane sine liggande i hamna, då ein vil gjere plass til storinntrykk utanifrå. Påskefolket disponerer heile hamna, presiserer Handeland. Sjølv om det er både snø, regn, surt og kaldt utandørs syt ikkje båtfolket med å legge til kai i Sauda. Inne i båtane har dei det varmt og godt og ei rekke dusjar og toalett er tilgjengelege i Havnastova, bygget som ligg ved innsiglinga til kaien. Havnastova blir disponert av båtturistane. Vi planlegg fleire nye aktivitetar for barn og unge i dette bygget i påska, forklarer Helge Handeland. Båteigarane som velger å legge kursen mot Sauda er i svært variert alder, frå 20-åra til pensjonistalder. Sauda Motorbåtforening ser nå ei endring i kven som legg til kai langs hamna. Det er nok eit generasjonsskifte på gang i båtmiljøet. Det er litt meir yngre folk som kjem nå, fortel foreiningsleiaren. Når Saudafjorden er islagd er det naturlegvis ikkje muleg å reise med båt til Sauda. Sauda Motorbåtforening er likevel opne for at dei som ønsker å komme kan ta turen også på vinterstid. Det er faktisk fleire som har tatt kontakt med spørsmål om dei kan legge til kai her nå på vinteren. Det kan vi legge til rette for. Då er det viktig å vere klar på at båtturistane er her på eige ansvar, særleg med tanke på is på fjorden, understrekar Helge Handeland. Sauda Motorbåtforening prøver stadig å utvikle tilbodet sitt slik at fleire velger Sauda som feriedestinasjon. I fjor prøvde dei for første gong å legge til rette for bubilar, noko som blei eit svært populært tiltak. Vi hadde ein prøvesesong i fjor, og opna for bubilcamp både utanfor Havnastova og borte på piren. Det stod bilar der heile tida. Dette vil vi fortsette med og satsar på å få til eit meir proft tilbod, avsluttar leiar i Sauda Motorbåtforening, Helge Handeland.

9 Vinteravis Fredag 13. februar Utstyr: Kakemannformer, tape og fargerik pynt. Framgangsmåte: Tett formene med tape på den eine sida. Fyll vatn i formene og dekorér dei med fargerik pynt. Set formene ut i kulda eller i fryseboksen. Ein kan legga ein tråd oppi vatnet, slik at denne frys fast og kan brukast til opphenging. Det er også muleg å bora hol i figuren. Resultat: Fine, flotte og fargerike isskulpturar du kan henga opp i tre eller buskar i hagen. Iskald kunst Slepp fantasien laus og utnytt vinterkulda til noko kreativt. Dette er gøy for heile familien! Tekst & Foto: Conny Rasmus Utstyr: Ei stor bøtte, ei mindre bøtte eller eventuelt eit jogurtbeger, tape og fargerik pynt som for eksempel blad og bær frå naturen. Framgangsmåte: Ein festar den vesle bøtta/jogurtbegeret med tape. Fyll opp den store bøtta med vatn og legg dei fargerike naturprodukta oppi vatnet. Ha gjerne ein stein oppi den vesle bøtta/jogurtbegeret slik at den ikkje flyter opp eller blir liggande skjeivt. Sett bøtta ut i kulda eller i fryseboksen. Når vatnet er fryst lirkar du isen ut or bøtta og fjernar den vesle bøtta/jogurtbegeret. Resultat: Med telys/ stearinlys oppi får du ein kjempefin isdekorasjon som du kan ha i hagen, på terrassen eller på trappa. Utstyr: Ballongar, konditorfarge og eventuell fargerik pynt (for eksempel glitter). Framgangsmåte: Du fyller ballongane med vatn og fargar vatnet med konditorfarge. Sett dei fylte ballongane ut i kulda eller i fryseboksen. Når vassballongane er fryst harde, kan ein lett skrella av sjølve ballongstoffet. Bruk ein bor, varm gjerne boret i varmt vatn først, til å laga plass til eit telys i sjølve isen. Resultat: Iskalde og fargerike telyshaldarar.

10 10 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis Amundsen spesial Lille Special Bloomingville Mille Moi Lilleba Tufte Wear Du store Alpakka Dehn Design Durance Tempur Pearls for girls Velkommen til Helsekosten daily wellness Rådhusgata 26 Tlf Muligheter Design / Idé: Foto: Haakon Nordvik Alpinpakke barn fra 1499,- Norheim 2-lags ull fra 349,- pr. del Vår beste fjellskipakke Fischer e109 m/ Alfa GTX sko 5999,- Skifell fra 459,- Norheim Gupu-jakke til jr. nå kun 349,- før 599,- Nike GTX joggesko Litt sånn er det å være kunde i Tveit. Vi ønsker at du skal bruke all din tid på det du er god til. Velger du oss, legger vi til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektivt. Med vår kompetanse og nærhet til våre kunder kan vi sammen skape verdier. Les mer om våre muligheter på Regnskap og økonomisk rådgivning for næringsliv og landbruk Nike freesko Superundertøysett 3-pk. tennissokker Her kan du bruke sentrumsgavekortet fra 79,- 29,- G-sport Sauda Tlf Brugata GAVEKORT Sauda Handelsforening

11 Vinteravis Fredag 13. februar Din gave- og interiørbutikk med flere... Vår hos Selvig vi kler deg opp til alle anledninger Dame: Svea Only Vero Moda Pieces In-Wear B-Young Freequent Sisters Fransa Dranella Abecita Cero East West Herre: Svea Pinewood Blend Huzard Skandia Jack & Jones Selected Wrangler Morgan Giovani Frislid Fjällräven Helly Hansen Bjørn Borg Meyer Park Lane Åpent: , tors , lør Rådhusgata 33, 4200 Sauda. Tel Her kan du bruke sentrumsgavekortet GAVEKORT Sauda Handelsforening (Alf Selvig a/s) LEILIGHETER I SULDAL OG SAUDA Kr ,- Kr ,- Suldalsosen - Populære leiligheter Foruten et moderne utseende har leiligheten en bra standard og inneholder bla. 2 soverom, romslig stue/kjøkken og utvendig sportsbod. KUN 3 IGJEN! Sauda - Trivelig leilighet Lettstelt og kjekk leilighet med kort vei til alt i Sauda. Lyst innredet med hvitt kjøkken og eikeparkett. KUN 1 IGJEN! BERGE SAG OG TRELAST AS For mer informasjon og privatvisning av boligene, ta kontakt med Nils Skålnes, tlf ,

12 12 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis Vinterferiehandelen gjør du hos oss TOTALLEVERANDØR TIL INDUSTRIEN Olje- og smøreprodukter Industrigasser og propan Verneutstyr og arbeidstøy Skruer og festemateriell Kompressorer og trykkluftuts. Kapp og slip, sagblader Løfteutstyr Elektroverktøy og håndverktøy Slanger og kuplinger, høytrykk og lavtrykk Sveiseutstyr, maskiner, tilsett og rekvisita Stillas, stiger, trapper og kasser UTLEIE AV LIFTER, MASKINER OG UTSTYR Nesøyra Saudasjøen Tlf / > HAR DU SPESIELLE BEHOV? > VI ER PROBLEMLØSERE FOR DINE PROSJEKTER Tlf Torggata 3, 4200 SAUDA Åpningstider: Hverdager: Lørdag: Søndag: Stengt Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Stengt Kjapt, sunt og billig! ÅTVARING GAVEKORT Sauda Handelsforening Møbler til hus og hytte Dyner Puter Interiør Vi leverer og monterer etter avtale! Til alle som ferdast i Saudefaldene sitt reguleringsområde: På grunn av tapping frå våre magasin og varierande vasstand er det stor fare for usikker is, spesielt langs land og ved innløp og utløp av magasina. Hugs at snøen kan skjule store sprekker, groper og rasfarlege isblokker. Kraftliner: Dersom det er mykje snø kan det vere liten avstand til straumførande kraftliner. Det er viktig å ferdast i god avstand. Sjå nettportalen for meir informasjon om usikker is og andre farar ved ferdsel i naturen. OBS! Det er lite is, men mykje snø på regulerte vatn, Saudefaldene oppfordrar til forsiktig ferdsel. GOD TUR! HUSK! Stor garnavdeling Fagmøbler Sauda Tlf Åpent: mandag - onsdag + fredag , torsdag , lørdag

13 Sauda Handelsforening Vinteravis Fredag 13. februar V år ins pira sjo n Åpningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Lørdag GAVEKORT Vi leverer til hytte og hus: - Parkett - Laminat - Maling - Tapet - Gulvbelegg - Tepper - Belysning - Gardiner/utstyr - Sengetøy - Dyner/puter - Gaveartikler Hytter og hus Stein og mur Veg og anlegg Boring og sprenging Forskaling og støyping Her kan du bruke sentrumsgavekortet GAVEKORT Sauda Handelsforening Rådhusgt Tlf Mobil: Web: As Forskaling

14 14 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis ME HAR SOLRIKE TOMTER PÅ VETRHUS, SAUDA Når du kjøper ei hytte som er skreddarsydd til deg veit du at du får akkurat det du ønskjer deg. y y Info vinterferie Helg kl Paraplybaren lørdag Mandag fredag. kl Paraplybaren SULDAL HYTTEBYGG AS TLF y Se og Facebook for informasjon om heiskort, aktiviteter og åpningstider. Klokker - Designsolbriller - Briller/linser Velkommen til en hyggelig vinterhandel! Ny hytte i Sauda? Kontakt Skulegata 6, Sauda, telefon Tlf

15 Vinteravis Fredag 13. februar Vinter er betre enn sommar eller? Å leike seg i snøen er noko svært mange barn set pris på. Ungane i Veslefrikk barnehage er ikkje noko unnatak. Emil Melby Moen (5 år), Felix Bang Bergsbakk (5 år), Oliver Weiseth Ljung (6 år) og Lucas Jacobsen (5 år) har klare meiningar om både vinter og sommar. Og om mykje anna. Linda Merethe Lie et som er kjekkast med Dvinteren er at det går an å rusja og laga snøenglar og figurar. Men det er jo kaldt, da, meiner Oliver. Eg liker snøballkrig, eg. Det er det som er best, synest Felix. Men det er ikkje lov å kaste i ansiktet. Bare på dressen, presiserer Oliver. Viss eg får snø i ansiktet er det berre å vaske han vekk med varmt vatn. Då blir det ikkje så kaldt, har Lucas erfart. Sjølv om dei ikkje har mange år på baken har dei fire gutane fått testa seg i skisporet. Og dei har fleire tips å komme med til dei som måtte vere mindre erfarne skiløparar enn dei sjølve. Ein gong rann eg ned ein laaaang bakke og eg stoppa aldri. Og så var det ein sving midt i. Men du, veit du kva? Når du går på ski er det best å halde skistavane der beina er. Då detter du ikkje, forklarer Felix. Eg har aldri ramla, kjem det frå Lucas. Eg går på skiløp, utdjupar han. Ein gong fekk eg meg ikkje opp og ein gong måtte eg hjelpe Emil for han kom seg ikkje opp, informerer Felix. Viss du ramlar når du har stor fart kan det vere du rullar og rullar heilt til du blir til ein stor snøball, ler Lucas. Nå er tydelegvis gutane litt klare for å skifte tema. Nok snø nå. Sommar er best, er Lucas klar på. Det beste med sommaren er at det er lov å gå i boblebassenget og bade i sjøen, synest Felix. Viss ein badar på vinteren kan ein bli til ein istapp, fryktar Oliver. Eg vil sei noko! avbryt Emil. Han får ikkje sjansen til å seie stort, før ein annan taletrengt tar ordet. Farfar og pappa hoppa rett i sjøen i sommar, med eit stort plask. Og veit du kva? Dei var heilt nakne! Til og med utan shorts, fortel Felix. Lucas ser overraska ut. Utan truse??? spør han. Jaaa, i bare rompa, understrekar Felix. GLAD I SNØ: Lucas Jacobsen (bakerst frå venstre), Felix Bang Bergsbakk, Emil Melby Moen og Oliver Weiseth Ljung. Nå har Emil funne ut kva han vil seie. Veit du kva? Eg vil ikkje ha veps om sommaren, seier han. Mamma er allergisk, opplyser Lucas. Då veit eg kva som er lurt. Bruk vepsefelle, rådar Emil. Pappaen min har slått ein veps med bare handa ein gong, hugsar Felix. Det har eg óg gjort, legg Oliver til. Eg óg, seier Emil. Journalisten gjer eit forsøk på å peile gutane inn på det vi eigentleg skulle snakke om. Altså vinter. Det er vel ikkje veps om vinteren? Eg synest eg såg ein rask ein nå nettopp, meiner Lucas, før han skiftar tema. Mamma har mus i bilen. Til og med om vinteren, fortel han. Farfar har eit tv som ikkje funker. Men eg skal snart få meg ein ipad, supplerer Felix. Okei, tilbake til vinteren. Dei har fått med seg at det finst fleire nordmenn som er relativt gode til å gå på ski. Men dei har ikkje gjort seg opp ei meining om kven av skistjernene som er best. Eg veit ikkje, svarar Lucas. Har ikkje peiling, vedgår Felix. Eg har vunne tre skipokalar, eg. På skiløp, altså, seier Lucas. Eg har vunne fleire medaljar, parerer Felix. Det har eg óg. Mange. På springeløp. Når eg blir stor skal eg gå på ski og bli best i verda. Og brannmann, konkluderer Lucas.

16 16 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis STORTRIVST: Vilde Fimreite og Ådne Matre er begge elevar ved ski- og snowboarlinja ved Sauda vidaregåande skule. Begge valde å flytta frå heimstadane sine sør i fylket for å prøva ein litt annleis skulekvardag der hovudingrediensane mellom anna er ski, snøbrett og store mengder snø. På Sauda vidaregåande skule har interessa for og kunnskapen om ski og snøbrett blitt til ei eiga skreddarsydd utdanning som trekker til seg elevar frå land og strand. Tore Bastlien Dahl Det er ein roleg tysdag i midten av januar. Dagane i førevegen har mykje nedbør kombinert med kulde sørga for at alpinbakken i Sauda skisenter er dekt med rikelege mengder av det kvite gullet. Faktisk er det nærare halvannan meter snø i botnen av anlegget. Normalt er det god plass i løypene i Sauda skisenter dersom ein dreg til Svandalen ein vekedag tidleg i skisesongen. I det eg skal til å spenna på meg slalåmskia og ta heisen oppover dei bratte bakkane veltar ein gjeng skiglade ungdommar ut av ein minibuss med påskrifta «Sauda vidaregåande skule». Skidag alt nå? Det er vel litt tidleg, tenker eg med meg sjølv. Dei 17 ungdommane er faktisk på skulen og det er ikkje tale om den årlege skidagen som dei fleste av oss er vane med. Det å køyra på ski eller snøbrett er ein del av undervisninga på ski- og snowboardlinja ved Sauda vidaregåande skule. Er det ikkje fantastisk? spør 17 år gamle Ådne Matre. Sandnesgauken er inne i sitt andre år ved den vidaregåande skulen i indre Ryfylke, og han stortrivst. Tilbodet om å kombinera favorittaktiviteten hans, snøbrettkøyring, med ei utdanning som gir generell studiekompetanse som opnar dørene for vidare studie på høgskule og universitet, er som hand i hanske for 17-åringen. Han vedgår at han var noko skulelei då han gjekk ut av tiande klasse og at han difor var usikker på kva han skulle gjera vidare. Ein dag kom han over ein annonse som handla om ski- og snowboardlinja i Sauda, og sidan var det ingen veg attende. I lengre tid hadde eg leita etter eit liknande tilbod, men som oftast måtte eg ha flytta til Austlandet eller Trøndelag for å få oppfylt draumen. Tilbodet til Sauda vidaregåande skule var midt i blinken for meg. Det var nært heime samstundes som eg kunne få nokre andre impulsar enn berre skule, forklarer ein engasjert Ådne Matre. Ski- og snowboardlinja blei til i 2013 og er ein del av tilbodet til idrettslinja ved den vidaregåande skulen på Lofthus. Elevane må difor ha ordinær undervisning saman med resten av idrettsklassen og følga undervisningskrava i dei gjeldande læreplanane. Men utanom dette har dei eigne timar som er avsett til ski- og snøbrettkøyring, faktisk heile 12 timar i veka i vinterhalvåret. Sauda vidaregåande skule har dei siste åra slitt med å halda søkartala oppe, mellom anna grunna eit mindre elevgrunnlag i distriktet. Skuleleiinga har difor måtta jobba aktivt med å finna nye måtar å sikra seg nye elevar på. Idrettslinja var jo nærast «død», men ski- og snowboardlinja redda denne, poengterer rektor Nils Petter Sand. Totalt nytta ni elevar seg av tilbodet i oppstartsåret 2013 og hausten 2014 byrja 12 nye elevar ved ski- og snowboardlinja. Kommande skuleår vil ein for fyrste gong ha elevar frå ski- og snowboardlinja i alle dei tre årstrinna skulen underviser i. Ådne Matre og Vilde Fimreite, som har lagt bak seg høvesvis halvanna og eit halvt år på det spesielle studietilbodet, har berre godord å koma med for dei som vurderer å søka. Blant dei positive faktorane solajenta Vilde Fimreite trekker fram er mellom anna det gode miljøet blant elevane, det skifaglege opplegget og Sauda som stad. Eg hadde knapt vore i Sauda før eg byrja på den vidaregåande skulen her inne, men eg må seia eg er positivt overraska, poengterer 16-åringen. Likevel, det å flytta heimefrå og til ein stad fleire timar frå barndomsheimen har bydd på nokre utfordringar for skikøyraren frå Sola. Det å måtte syte for middag, oppvask og reine klede heilt på eiga hand var, ifølge Fimreite, ei ny oppleving. Det er jo litt spesielt å ikkje ha familien rundt seg, men eg snakkar mykje med dei på telefon og me held kontakten på det viset, utdjupar ho. For å seia det slik, eg trur mor og far skulle ønske eg var meir heime, supplerer Ådne Matre. Medan elevane ved ski- og snowboardlinja snakkar seg imellom om kva triks dei skal setta på dei ulike hoppa denne januardagen, syter klassestyrar Trond Carsten Øye og to medlærarar for at det faglege opplegget til elevane blir ivaretatt. Saudabuen, som ein periode var i norgestoppen i frikøyring, flytta attende til heimbygda nettopp for å jobba med noko av det han liker best, skikøyring. Det er jo ein slags draumejobb, men samstundes kviler det eit stort ansvar på meg som lærar. Eg skal legga til rette for at elevane gjer det godt både på skulen og i skibakken, peikar han på.

17 Vinteravis Fredag 13. februar Ein skulekvardag med fart, hopp og spenning Det beste med jobben som lærar ved skiog snowboardlinja er, ifølge Trond Carsten Øye, uansett det å få jobba med dedikert, dyktig og engasjert ungdom. Å sjå at elevane utviklar seg og når måla sine er noko av det som driv meg. Dei har ei utruleg flott innstilling og står på sjølv om det regnar og bles ute. Når dei er villige til å ofra så mykje som dei gjer for å bli gode ski- og snøbrettkøyrarar blir det eit privilegium å arbeida saman med dei, understrekar Øye. vintersesongen går mykje av undervisninga føre seg i Sauda skisenter, men for I å bli ein god ski- eller snøbrettkøyrar krevst det meir enn berre gode skiferdigheiter. Når ein skal setta utfor bratte fjellsider eller gjera triks på store hopp krevst det god balanse, styrke og uthaldenheit. Utanom vintersesongen driv elevane mellom anna styrke- og uthaldenheitstrening og bruker mykje tid på trampoline. Alt dette for å gjera dei best muleg rusta før vintersesongen. På undervisningsprogrammet står også skred- og sikkerheitskurs, der elevane lærer mykje om å ferdast trygt i fjellet, sommar som vinter. I tillegg til aktiviteten i skuletida har elevane ved ski- og snowboardlinja òg mulegheiter for å trena saman med den lokale freeskiklubben i Sauda og å delta på Big Jump og slopestylekonkurransar i løpet av sesongen. Likevel, når ein tilbringer omlag 12 skuletimar i alpinbakken kvar veke, i tillegg til køyring på fritida, innrømmer Ådne Matre at det kan bli dårleg med skulearbeid. Ifølge han er kvardagen på ski- og snowboardlinja ikkje berre leik og moro, ein skal òg følga med på undervisninga som blir gitt på skulen. Då blir det av og til periodar der det kan bli ein del ekstraarbeid med lekser og slikt. Skulen har laga eit godt opplegg og legg til rette for at me kan ha den skulekvardagen me faktisk har. Sjølv om det er travelt i periodar angrar eg ikkje eit sekund på at eg valde denne utdanninga, avsluttar Ådne Matre, elev ved ski- og snowboardlinja på Sauda vidaregåande skule.

18 18 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis Opnar Fjellrennettraseen til vinterferien Ingen problem med snømangel i år. Ingvil Bakka fjor var det så lite snø at me måtte I avlysa Fjellrennet. Men også for to år sidan opna me traseen til vinterferien. Rennet i 2013 blei ein kjempestor suksess og me håpar å gjenta dette i år, seier Ivar Øvrebø, nestleiar i bedriftsidrettslaget til Eramet og hovudansvarleg for Fjellrennet. Heile 175 personar deltok i Fjellrennet i av desse konkurrerte på tid, medan 156 personar deltok i trimklassen. Dette var ein formidabel auke samanlikna med året før, då det totale deltakartalet var på 35 personar. Eit dalande deltakartal og utfordringar på arrangørsida gjorde at Eramet Sauda sitt bedriftsidrettslag fleire vintrar var i tenkeboksen og vurderte om dei i det heile tatt makta å fortsetta med å arrangera det tradisjonsrike rennet. I januar 2012 vedtok styret at rennet det året ville vera det siste i deira regi. Men, etter arrangementet på palmesundag 24. mars hadde pipa fått ein litt annan lyd etter at mange trufaste deltakarar hadde ytra sin frustrasjon over at Fjellrennet var i fare. Bedriftsidrettslaget fekk ny giv og gjekk i gang med å reklamera for rennet sitt, blant anna ved bruk av internett og Facebook og dei sette i gang ein utfordrarstafett. Dette gav gode resultat og rennet i 2013, som blei velsigna med eit fantastisk vintervêr med strålande sol og knallblå himmel, blei en folkefest utan like. Utfordrarstafetten hadde blant anna bidratt til at dei fire ordførarane i Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord stilte til start. Nå vil Ivar Øvrebø og bedriftsidrettslaget ha ein ny folkefest i Fjellrennet-traseen. I påsken, også i år på Langfredag, arrangerer dei rennet for 63. gong. Dei ladar opp til arrangementet med å opna traseen alt til vinterferien vel sju veker før sjølve rennet. Bedriftsidrettslaget har klart å skrapa saman pengar til ei slik opning, blant anna ved hjelp av Sauda Ferie & Fritid. Me reklamerer med at Sauda er Nummer 1 på fritid, og at Snøen er for alle. Då må me visa at me meiner alvor. Derfor må den flotte turløypa vera open til vinterferien, når folk har mulighet til å ta turen. Målet er at dette kan lokka endå fleire deltakarar til sjølve rennet i april, seier Øvrebø, som rosar alle dei trufaste medhjelparane som bidrar til å opna traseen og til å arrangera Fjellrennet år etter år. Første helga i februar var ein av Saudas løypekjørar-ekspertar, Bjørn Lund, på snøskuter-synfaring langs traseen saman med Sauda Røde Kors hjelpekorpsmedlem Sven Are Hansen, blant anna for å vurdera muleg rasfare. Veka etterpå blei heile traseen kjørt opp, ved hjelp av Lund og Idrettslaget Ny Von sin trakkemaskin. Ivar Øvrebø presiserer at traseen vil bli halde open, så sant vêret tillet det. Fjellrennet løypa, som er på rundt 25 kilometer, går frå Jeskedalen i Åbødalen, over Fjotene og gjennom Austarheimsdalen med målgang på Krokane i Herheimsdalen, før deltakarane tar seg ned til Fiveland. Nå, fram mot påske vil me ikkje kjøra opp sløyfa på Fjotene, men heller gå rett fram. Men sløyfa vil vera på plass igjen til Fjellrennet, lovar Ivar Øvrebø, nestleiar i Eramet bedriftsidrettslag. FANTASTISK: Vêret kunne ikkje vore betre då bedriftsidrettslaget til Eramet arrangerte Fjellrennet i Rennet blei ein gedigen suksess med eit femdobla deltakartal samanlikna med året før. (Foto: Privat)

19 Vinteravis Fredag 13. februar SVEVAR HØGT: Ådne Matre er ein av dei som stiller til start i Freeskicup siste helga i februar. 17-åringen trener i snitt fire dagar på brett i veka, og tok samanlagtsigeren i snøbrettklassen under fjorårets Freeskicup. KROPPSBEHERSKELSE: Solajenta Vilde Fimreite, her i ein baklengs salto, er ein av favorittane i jenteklassen når Freeskicupen vitjar Sauda. I sesongens første renn, i Myrkdalen, tok Fimreite ein flott andreplass. Høge hopp, saltoar og vågale triks Tore Bastlien Dahl Lokale ungdommar er blant favorittane når Freeskicup gjestar Sauda. LAGAR SKISHOW: Trond Carsten Øye (til venstre) og dagleg leiar i Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit, håper publikum finn vegen til Svandalen laurdag om to veker. ålet er å laga eit arran- som bidreg til at Mgement det blir litt liv i bakken, altså laga ein happening. Det blir god musikk, speaker som gir publikum alt dei treng å vita om dei ulike køyrarane og triksa deira og sjølvsagt spektakulære triks frå unge, framstormande utøvarar, reklamerer Trond Carsten Øye. Siste helga i februar inviterer Øye og resten av arrangementskomiteen i Sauda IL alpin&freeski til Freeskicup i Sauda skisenter. Mellom førti og femti deltakarar frå Rogaland fylke og fleire av nabofylka er venta til Sauda under arrangementet. På programmet står Big Air-konkurransar for både ski- og snøbrettkøyrarar. Freeskicup er et samarbeid mellom Voss, Sauda, Hovden og Folgefonna sommerskisenter og gjekk av stabelen for første gong i fjor. Ifølge Trond Carsten Øye var tilbakemeldingane både frå arrangørar og utøvarar så gode at ein valde å satsa vidare på cupen. Målgruppa er først og fremst ski- og snøbrettkøyrarar i alderen åtte til 20 år og er meint som eit lågterskeltilbod til unge freeskiutøvarar i regionen. I fjor stilte omlag 50 personar opp i dei ulike klassane. Me har fått veldig gode tilbakemeldingar på Freeskicup. Skiforbundet ser på dette som ein viktig rekrutteringsarena. Det å kunna ha eit supplement til den tradisjonelle Norgescupen er viktig og bidreg til å tøya grensene og utvikla ferdigheitene til dei som deltek, framhevar Øye. Arrangementet har hoppstorleikar for alle nivå, alt frå mindre hopp til meir spektakulære Big-Jumpane som innbyr til saltoar og andre halsbrekkande stunt. Trond Carsten Øye, som til dagleg er lærar på ski- og snowboardlinja ved Sauda vidaregåande skule, fortel at det gror godt i det lokale freeski-miljøet. Han har difor stor tru på at saudabuar kan vera med og kjempa om pallplassane både i Sauda-rennet og samanlagt i Freeskicupen, noko skikøyarane Vegard Håheim Lund og Mary Birkeland er gode døme på. I sesongens første renn i Freeskicup, i Myrkdalen nær Voss, vann Håheim Lund og Birkeland sine respektive klassar, høvesvis yngre junior år og jenteklassen. Mary Birkeland tok i tillegg samanlagtsigeren i jenteklassen i fjorårets Freeskicup. Etter at konkurransane i Sauda er over er neste stopp Hovden i april, medan tevlinga blir avslutta på Folgefonna i juni månad. Grunna ein mild fjorårsvinter måtte 2014-utgåva av Saudaarrangementet avviklast i det øvste skitrekket til Sauda skisenter ved Djuvsbotnen. I år har snøen formeleg lava ned i skitrekket og Sauda IL alpin&freeski, som står som arrangør, kan difor freista både utøvarar og publikum med at årets arrangement vil gå føre seg i den nedre delen av skisenteret, nærare bestemt i terrengparken. Erfaringane frå fjoråret var veldig bra, forutan vêret og snøforholda. Nå håpar me at fleire publikummarar kan finna vegen til arrangementet, oppmodar Trond Carsten Øye. Medan Øye og resten av arrangementskomiteen syter for at konkurransane går rett føre seg, bidreg Sauda skisenter med å stilla terrengparken sin til disposisjon. Dagleg leiar i Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit, peikar på at det er viktig for skisenteret at det er liv i bakken. At det skjer noko som kan bidra med ting litt utanom det vanlege. Me synest det er heilt topp med slike arrangement, då dette kan bidra til å trekka endå fleire til Sauda og Svandalen. Men skisenteret er avhengig av at andre tek seg av planlegging og praktisk gjennomføring, sidan me har avgrensa med ressursar til dette. Freeskicupen passar inn i denne filosofien og difor ønsker Sauda skisenter å støtta opp om arrangementet, framhevar Lars Reidar Fosstveit.

20 Rådhusgt. 1, 4200 Sauda Telefon: Redaktør: Linda Merethe Lie Telefon: Layout: Ryfylke Utgivar: Ryfylke Trykk: Sunnhordland Distribusjon: Avisa går til alle husstandar i Sauda og delar av Suldal og Vindafjord kommunar. Foto: Per Inge Fjellheim

Påskeavis Gratis 2015

Påskeavis Gratis 2015 Påskeavis Gratis 2015 2 Fredag 27. mars 2015 Påskeavis Påskehilsen fra ordfører Velkommen til påskeferie i vår lille, koselige by. I Sauda har vi alt; friluftsliv, fjell, fjord, handel, byliv, kaféliv

Detaljer

Utgitt av: Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda

Utgitt av: Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda Sommar & ferietid Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande i Sauda Utgitt av: 2 Fredag 20. juni 2014 Innhald KVA SKJER I SAUDA I SOMMAR? s. 3 SAUDA - VARIERTE TILBOD s. 4 5 FISKETIPS s. 6 1925-MODELL

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

RYFYLKE. Kommunen får legesenter-kritikk. Får fleire flyktningar. Populær fjernsynskjendis. Ny einingsleiar. lokalavis for indre Ryfylke.

RYFYLKE. Kommunen får legesenter-kritikk. Får fleire flyktningar. Populær fjernsynskjendis. Ny einingsleiar. lokalavis for indre Ryfylke. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 18. oktober 2013 Nr. 76 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Kommunen får legesenter-kritikk Leiar...vanskeleg å svare

Detaljer

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4.

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4. Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 1. oktober 2013 Nr. 71 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Opnar i dag Leiar...motivasjon for framtida... Side 4

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

RYFYLKE. Satsar på unge. Går for gull. Vann «Stjernå» lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...ganske sikkert at det blir lagt merke til...

RYFYLKE. Satsar på unge. Går for gull. Vann «Stjernå» lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...ganske sikkert at det blir lagt merke til... RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 5. november 2013 Nr. 81 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Legane vil til Ølen Leiar...ganske sikkert at det blir

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 21 JANUAR 2010 NR 3 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Kjempekontrakt til North Cape Minerals FOTO: Sindre Sandnes Dei smiler med god grunn, salsansvarleg

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL

Detaljer

Fylkesmagasinet. Fjord, fjell og bratt moro. Eit år åleine i villmarka 18-21

Fylkesmagasinet. Fjord, fjell og bratt moro. Eit år åleine i villmarka 18-21 INFORMASJON Fylkesmagasinet Utg. 2 / februar 2010 / 10. årg. www.fylkesmagasinet.no Fjord, fjell og bratt moro 25. til 28. februar er det klart for årets Fjellsportfestival i Sogn. Festivalen er den tredje

Detaljer

Leikanger. Sognaquiz s. 24. Innvandrar for Vårherre s. 18. Gøymde skattar ved fjorden s. 5

Leikanger. Sognaquiz s. 24. Innvandrar for Vårherre s. 18. Gøymde skattar ved fjorden s. 5 Mykje leik & lite anger 2010 Utgitt av Næringshage Foto (frå venstre): mannskor, Colin Tattersall, orraine Thompson, Ole Kristian Åset Ingen stad har alt, men tru kor høgt ville ha kome på ein skala frå

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Onsdag 7. mai 2014 Årgang 39 nr 35. Dagen før dagen

Onsdag 7. mai 2014 Årgang 39 nr 35. Dagen før dagen Spleiselag for ny ladar? Rådmannen føreslår at kommunen går saman med kommunalt eigde Suldal Elverk for å finansiera ein hurtigladar for elbilar. Side 4 Gap mellom krav og tilbod Landbruksminister Sylvi

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010 1 TORSDAG 17 JUNI 2010 NR 23 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Passerer tusen i hundre Oddvin Kragset har passert 1000 spelte A-lagskampar. I går kveld vart det markert på Eidsåvoll - etter at vår deadline var ute.

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Veil. priser lev. Ørsta. Inkl. frakt og lev. omkostning. CO2 utslipp fra 212-237 g/km. Drivstofforbruk fra 8,4-9,0/100 km *ref. OFV. sammenligning.

Veil. priser lev. Ørsta. Inkl. frakt og lev. omkostning. CO2 utslipp fra 212-237 g/km. Drivstofforbruk fra 8,4-9,0/100 km *ref. OFV. sammenligning. Antall mnd : 36 Måned spris: Kredittkjøp spris: 500,17.764,- FINANSIERIN G 9 MND. UTS ETTELSE Din lokale forhandler finner du i Ulsteinvik, Saunesmarka, Fosnavåg Brygge, Tlf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

Draumepåske etter draumevinter? Det lange liv med bil. Side 4-7 Uskedelingar på leir. Side 12-15

Draumepåske etter draumevinter? Det lange liv med bil. Side 4-7 Uskedelingar på leir. Side 12-15 Påska 2010 6. årgang Laussal kr. 40,- Draumepåske etter draumevinter? Vi har hatt ein draumevinter med natur som på dette biletet frå Fjellandsbøvatne. Blir det også ein draumepåske. I dette nummeret har

Detaljer

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal.

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal. Nyhetsmagasin for Stordal IL ~ Nr. 7 Jubileumsutgåve SIL 90 år ~ Oktober 2008 www.stordalil.no Innhald i magasinet s. 2 Helsing frå leiaren s. 4 Stordal IL - 90 år s. 5 Sportshytta ved Storvatnet s. 6

Detaljer