Foto: Per Inge Fjellheim. Gratis. Vinteravis 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Per Inge Fjellheim. Gratis. Vinteravis 2015"

Transkript

1 Foto: Per Inge Fjellheim Gratis Vinteravis 2015

2 Hoppglede i flaumly 2 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis I Brattebakken på Birkeland syter omlag 15 barn og ein gjeng frivillige for at nær 90 år gamle hopptradisjonar blir halde i hevd. Tore Bastlien Dahl «Snefnugg fyker fort forbi, jeg kjenner luften mot mitt ansikt strømme. Men ingen ser mitt hopp i kveld, så jeg hopper bakken ned i drømmen. I kveld så er jeg mesteren, Weisflog, Ploc og Nykänen» syng musikaren og forfattaren Jo Nesbø i songen «90-metersbakken». Kanskje er det akkurat denne kjensla dei drygt 15 aktive utøvarane kjenner når dei set utfor i Sauda og Rogalands einaste storbakke i hopp, Brattebakken. Hoppbakken som med ei helling på 36 grader er like bratt som sjølvaste nasjonalanlegget i Holmenkollen. Bakken som tidlegare samla fleire hundre tilskodar til dei årlege hopprenna og som har ein bakkerekord på 70 meter. Hoppanlegget blei reist heilt tilbake i 1929 og har sidan opplevd overgangen frå kongsbergknekk, topplue og knickers til Jan Boklöv, v-stil og krangel om hoppdressar. Nå er det rett nok eit par år sidan det blei hoppa i den store, K65-bakken, men framleis er det god aktivitet i dei mindre hoppbakkane K5, K15 og K20. For sjølv om storheitstida, med junior-nm i 1968 og 1980-og 90-talet då Ole Gunnar Fidjestøl og andre nasjonalt kjende skihopparar flaug bakken ned, verkar å vera over, er det ting som tyder på at hoppmiljøet i Sauda er på veg mot ei ny storheitstid. Weisflog, Ploc og Nykänen er bytta ut med namn som Bardal, Schlierenzauer og Ammann, men målet er framleis det same. Ole Henrik Birkeland er mellom dei som har ein draum om å hoppa bakken ned, akkurat som dei store idola. Eg prøver å hoppa lengre på kvar einaste trening og tek til meg dei tipsa eg får frå trenarane. Ein dag kan eg kanskje hoppa i den store bakken. Det hadde vore stas, det, seier 14 år gamle Birkeland. Han er ein av dei drygt 25 personane som har tatt turen til flaumlyset i Brattebakken på Birkeland denne kalde januarkvelden. Det er torsdag, og i det lokale hoppmiljøet er det synonymt med hopprenn, og kaffi og kaker, for dei som liker det. Ein dryg halvmeter med snø og iherdig dugnadsinnsats frå ei rekke foreldre syter for at det er lite å utsetta på forholda for dei som skal setta utfor hoppkanten. For det er ikkje noko luksusidrett dei driv med her. Bakken blir trakka manuelt og det er ingen heis som tek hopparane opp til overrennet. Dei må bera skia sjølv her. Det som driv dei er ei genuin interesse for hoppsporten og eit ønske om å føra stolte hopptradisjonar vidare. Me har vore heldige med snøen i år. I fjor var det mest ikkje snø og då blei det lite hopping, forklarer Tor Andreas Michalsen. Michalsen er leiar i hoppgruppa i Sauda idrettslag og har vore ein del av det lokale hoppmiljøet sidan Etter at hoppgruppa nærast låg med brekt rygg på store delar av 2000-talet, har interessa for sporten seg opp dei seinare åra. tatt Likevel undrast han på kvifor ikkje fleire tek turen til Brattebakken. Det er jo veldig i vinden dette med frikøyring og ulike triks på slalåmski. Folk hoppar alle andre stader enn i hoppbakken, konstaterer han lettare oppgitt. Om nokon skulle få lyst til å prøva seg i ein ordentleg hoppbakke kan Tor Andreas Michalsen freista med gratis lån av både hoppdress, hjelm, hoppsko og hoppski.

3 Vinteravis Fredag 13. februar set Etter at alle dei ti hopparane har unnagjort tre hopp kvar i sine respektive bakkestørrelsar ventar sosialt samvær og hygge i hoppbua like nedanfor sjølve anlegget. Foreldre og besteforeldre stiller med kaker og kaffi, stemninga virkar å vera på topp. Ole Henrik Birkeland, Brynjar Johnsen Listøl og Ådne Johnsen Listøl er blant dei som har fått luft under skia i 20-meterbakken. Etter lange og stilfulle hopp virkar det som om det smakar godt med eit kakestykke og ein pust i bakken. Dei tre fortel ivrig om innetreningane om hausten der dei mellom anna trener spenst og balanse, eigenskapar som er viktige for skihopparar. Det er på desse treningane dei legg grunnlaget for suksess om vinteren. Frykta for farten og høgda ein har når ein tek sats på hoppkanten har 13 år gamle Brynjar Johnsen Listøl gløymt forlengst. Ein blir van med høgda etterkvart. Me har jo tatt eit steg om gongen og utvikla oss gradvis. Då blir me ikkje så redde. Men det hadde nok kribla litt ekstra i kroppen om eg skulle ha hoppa i den store K65-bakken, vedgår han. Ei anna som ikkje verkar til å vera redd for korkje høgder eller høg fart er ni år gamle Isabell Gulbrandsen. Med ein far, Stein Erik Gulbrandsen, som sjølv har vore aktiv skihoppar blei det tidleg klart at også dottera måtte prøva seg i ein av nasjonalsportane. Ifølge ho sjølv er dette tredje sesongen ho hoppar på ski og sjølv om ho vedgår at ho nokre gonger kan bli ein smule redd, er det først og fremst gleda av idretten som driv ni-åringen. Eg driv me hopp så lenge eg har glede av det. Så får tida visa kor lenge det blir, utdjupar Gulbrandsen. Sjølv om ho synest det er morosamt å driva med skihopping skulle ho ønska at det var fleire jenter som var med i hoppbakken. Me er eit par tre jenter her og me har det veldig gøy saman. Men det er plass til fleire, lokkar Isabell Gulbrandsen. L eiar i hoppgruppa, Tor Andreas Michalsen, har muligens løysinga for å trekka fleire gutar og jenter til Brattebakken. Han fortel ivrig om planane som inneber ei opprusting av hoppanlegget, med nye bakkar i ein rekke storleikar. Alt frå hoppbakkar til dei heilt minste og bakkar som kan vera utfordrande for dei eldre. Teikningane er klare, men framleis er det nokre detaljar som må på plass før me kan seia at me skal bygga om Brattebakkenanlegget, peikar Michalsen på. Og kven veit, kanskje kan me sjå ein hoppar frå Sauda i verdscupen om nokre år. Det manglar iallfall ikkje på ambisjonane til dei unge og håpefulle lokale utøvarane av sporten.

4 4 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis Fjorårets vinter i Sauda var snøfattig. I år, derimot, er det rikeleg av den kvite massen. Arvid Horpestad januar i fjor skreiv Ryfylke om grøne marker, I spirande jordbærplanter og folk som bada i sjøen i Marvik med ein vasstemperatur på tre-fire plussgrader og seks plussgrader i lufta. Det vart ein vinter mest utan snø. Skifolket var fortvila, til liks med drivarane av alpinanlegget i Svandalen, hotelldrivarar og andre næringsdrivande som dreg nytte av omdømmet snøbygda Sauda har som skidestinasjon. Vinteren 2015, derimot, byr på snø. Mengder av snø. Alt til jul 2014 kunne Sauda skisenter opna alle fem heisane og noterte over besøkande kvar dag i romjula i ein desembermånad der det var snø i 25 av dei 31 dagane. Sidan har det berre fortsett å lava ned. Aller mest med snø, men ispedd sludd, hagl, regn og uvêret «Nina» innimellom. Berre i løpet av januar auka snømengda i nedre delen av skisenteret i JANUAR 2014: Marka til Gunvor og Geir Jostein Søndenaa ligg knallgrøn og fin. (Foto: Ingvil Bakka) FEBRUAR 2015: Eitt år seinare ligg snøen på den same marka, og har lege der lenge. (Foto: Arvid Horpestad) Så kom snøen til Sauda Svandalen frå 80 til 170 centimeter. Tilsvarande auke var det òg i utfartsdalane for langrennsentusiastane. I fleire dalføre vert det i skrivande stund rapportert om snømengder på både to og tre meter. Det litt spesielle denne vinteren er at det ikkje er så overveldande mykje snø heilt nede i sentrum, i alle høve ikkje førebels. Men berre få høgdemetrar opp frå havflata er situasjonen altså ein heilt annan. All denne kvite massen må vekk frå hus- og hyttetak, og vekk frå trapper og gardstun. Dét merkar Dan Sigurd Jensen, innehavar av jernvareforretninga Leif Moe as, godt. Salet av snøfresarar, snøskuffer og spader går unna som berre det i motsetnad til den bortimot snøfrie vinteren 2013/2014. Eg hadde mest heile fjorårslageret av måkebrett og spader i kjellaren. Alt vart selt ut før jul. I år har eg så langt selt dobbelt så mykje av slikt måkeutstyr enn vanleg, fortel han. Og så står kundane så å seia i kø for å kjøpa motoriserte snøfresarar. Salet av slike går som aldri før, eg slit med å få montera dei fort nok. Så langt i år har eg selt fire gonger fleire snøfresarar enn vanleg, seier butikkeigaren, som gleder seg både på eigne og dei andre i bransjen sine vegne over snøvinteren. Me er klare for endå meir snø, konkluderer Dan Sigurd Jensen. Og kven veit, kanskje Dan Sigurd Jensen og kollegaene hans i den lokale snømåkeutstyrsbransjen får ønsket om meir snø oppfylt. I den berømte, eller berykta, snøvinteren 1962 kom nemleg mesteparten av snøen nettopp i februar månad, og vart liggande lenge. «Det vert aldri vår igjen», skal det ha vorte sagt den gongen. Men då våren og varmen først kom forsvann snøen som, ja, dogg for sola. DJUP SNØ: Aud Øverland kan konstatera at det er kome dugeleg med snø i Slettedalen. (Foto: Tore Bastlien Dahl) SNØMÅKING: Med mellom to og tre meter snø i dalføra kring Sauda har hytteeigarane travle tider med å måka seg fram til hyttene og få snøen vekk frå taka. Bente Karin Handeland måker snø i Herheimsdalen. (Foto: Almer Birkeland) 3 Snødjupna i Austarheimsdalen ,5 2 1,5 1 0, I SYKLUS: Oddvar Årthun har målt snødjupna i Austarheimsdalen mellom 24. og 26. januar kvart år sidan 1993 og funne at grafen, om me brettar han, viser at variasjonen i djupna svingar i ein regelmessig syklus. Årthun målte 24. januar 2010 berre 30 centimeter snø, same datoen i år 2,50 meter. Snittet for desse åra er 1,05 meter.

5 Vinteravis Fredag 13. februar Oppkøyrde løyper Det er lagt ned mange dugnadstimar i dei ulike dalføra i Sauda og området i nærleiken. Alt for å gjere tilhøva optimale for langrennsfolket. Og alternativa er mange. S vandalen Bjødnahålene: oppkøyrde og merka løyper Skisenteret Djuvsbotn: oppkøyrde og merka løyper Botnanutane rundt: oppkøyrde og merka løyper L yngmyr Lyngmyr Nordstøldalen: oppkøyrde og merka løyper N ordstøldalen Nordstøldalen rundt: oppkøyrde og merka løyper Nordstøldalen Lyngmyr: oppkøyrde og merka løyper Å bødalen Åbødalen rundt: oppkøyrde og merka løyper Myrane rundt: oppkøyrde og merka løyper Feta Myrane: oppkøyrde og merka løyper Takhidler: oppkøyrde og merka løyper Nasjonalen: oppkøyrde og merka løyper S lettedalen Slettedalen rundt: oppkøyrde og merka løyper Torvøyno: oppkøyrde og merka løyper Minnehaugen: oppkøyrde og merka løyper H erheimsdalen/austerheimsdalen Herheimsdalen Fjotene: oppkøyrde og merka løyper B reiborg Nasjonalen: oppkøyrde og merka løyper M aldal Reinsvatnet: oppkøyrde og merka løyper Foto: Linda Merethe Lie

6 6 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis I sporet med løype-lun Løypekjørar Bjørn Lund bruker hundrevis av timar i trakkemaskinen til IL Ny Von. Ingvil Bakka Det er kvitt overalt og trakkemaskinen til Idrettslaget Ny Von jobbar seg framover og oppover, meter for meter. Stadig vekk må løypekjørar Bjørn Lund kjøra over digre snøhaugar, rygga for å ta fart, kjøra litt til sides for å rydda vekk snø og fortsetta oppover og framover. Og bakover og til sides. Det er som å vera på ein båt i høge bølger. Eg tenkte bare me skulle komma oss opp på toppen av denne bakken før me tar ein pause, seier Lund til journalisten, som held eit krampetak i dørhåndtaket og er nær ved å spy. Ryfylke har invitert seg sjølv med på ein tur i trakkemaskinen til Idrettslaget Ny Von saman med løypekjørar Bjørn Lund. Lund, som på dugnad har kjørt skiløyper for idrettslaget i snart tjue år, bruker tallause timar inne i trakkemaskinen og blir aldri kvalm av opp- og nedturane. den snøfattige vinteren i fjor blei to millionarsinvesteringa til Ny Von I bare kjørt snaue førti timar. Så langt i år har telleverket passert vel hundre timar. I utgangspunktet legg idrettslaget opp til å halda løypene på Lyngmyr opne til ei kvar tid og å sørga for oppkjørte spor og løyper i Nordstøldalen i helgane. Men me kjører opp løypene i Nordstøldalen også, så snart det snør. Også i vekene. Me er kanskje litt for snille, men folk blir jo så glade, seier Lund, som har hovudansvaret for løypekjøringa. Maskinen har nå kjørt drygt kilometer sidan den var ny i fjor. Denne fredagen er det bare to dagar sidan Lund kjørte spor sist. Men det store snøfallet i fjellet torsdag og natt til fredag har gjort dugnadsjobben uvanleg utfordrande. Store og små tre heng snøtunge ned over traseen og Lund må pressa maskinen gjennom skog og snømassar. Trakkemaskinen, som har ein kraftig motor med 204 hestekrefter, både brøyter og freser snøen og har dobbel sporsettar. Ifølge Lund kan maskinen kjøra i 40 kilometer i timen, men så høg fart blir det ikkje fine spor

7 Vinteravis Fredag 13. februar d PÅ DUGNAD: Trakkemaskinen til Idrettslaget Ny Von, med Bjørn Lund bak spakene, er ein Pisten Bully 100, med ein beltebreidde på 2,8 meter. Å kjøra løyper etter eit snøfall kan fort ta rundt fem timar, sjølv om Lund kan løpetraseen utanåt. Dei vanskelegaste forholda er kram snø, men det er då løypene blir finast. Eg er nok ein perfeksjonist når eg kjører løyper, innrømmer han, som gjerne legg inn tid til litt ekstra løypeservice i hyttefelta, oppretting av styrepinnar og snørydding på sjølve trakkemaskinen. Lund, som jobbar hos Tipp Transport og alltid har likt maskinar og kjøretøy, elskar dugnadsjobben sin. 40-åringen har kjørt løyper i Lyngmyr-Nordstøldalen-området i snart tjue år. Løna han får for innsatsen er blide og fornøgde skiløparar. Sjølv har han bak seg ei ungdomskarriere som langrennsløpar og skiskyttar. av. Tålmod er ei dygd, spesielt for ein løypekjørar. Og eg er nok ein perfeksjonist. Eg liker at løypene blir ekstra fine bak meg, innrømmer 40-åringen, som dei første 17 åra var åleine om løypekjøringa i området. Nå har Lund fått Magne Årthun med på laget, og med det ei avlasting når tida hans ikkje strekker til. Løypenettet Lyngmyr-Nordstøldalen-Hanaskar er på godt og vel 1,5 mil. I helgane er det tjukt med folk ute i sporet. Svært mange av desse er turistar som lar borna renna i Svandalen medan dei sjølv tar på seg langrennsskia og går tur i dei oppkjørte løypene. Også mange saudabuar nyttar seg av turområdet. På dagtid i helgane er det så mykje folk at det er nesten umuleg å vera ute med maskinen. Det er best å gjera det før helga kjem. Men eg har også kjørt løyper seint om kvelden og om natta, innrømmer trebarnsfaren, som bruker fritida og avspaseringsdagar på dugnadsjobben i trakkemaskinen. Løypekjøring kan til tider vera ein tung og utfordrande jobb. Lund hugsar godt uhellet han hadde for nokre år sidan. Det var lite snø, og den då gamle trakkemaskinen til idrettslaget stod parkert i Nordstøldalen. Om fredagen var det derimot kome centimeter snø, og Lund måtte henta maskinen for å kjøra løyper til minilangrennet som skulle arrangerast på Lyngmyr dagen etterpå. Klokka var rundt Eg hadde laga ei snøbru over elva, men då eg var midt utpå raste brua og maskinen ramla ned i elva. Eg stod med elvevatn til magen og spadde på snø, fortel Lund. Først tolv timar seinare blei maskinen berga opp, blant anna ved hjelp av gravemaskin. Deretter bar det inn på smelteverket for å reparera det øydelagte beltet. Først klokka laurdag morgon var jobben gjort. 200 personar stod og venta på Lyngmyr. Lund hadde då vore i aksjon i 20 timar, med bare brus og litt sjokolade som næring. Denne fredagen, 30. januar i år, starta Bjørn Lund med å kjøra opp laurdagens løyper til Labb og Line-rennet på Lyngmyr-arenen klokka om morgonen. Turen Lyngmyr- Nordstøldalen-Hanaskar og tilbake igjen tok deretter nær 3,5 time. Inkludert lufting av kvalm journalist.

8 8 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis For folk til fjord og fjells Båthamna ved Saudafjorden lokkar både båt- og skientusiastar. Linda Merethe Lie Gjestehamna til Sauda Motorbåtforening har i mange tiår husa turistar både på sommarstid og ikkje minst når fjelltoppane ligg kledd i snø. Kombinasjonen av gode tilhøve og innbydande natur i nær rekkevidde har fascinert besøkande frå heile Haugalandet, Stavangerområdet og andre stader. Og dei kjem stadig tilbake. Enkelte har vore fast inventar sidan 1960-talet. fjor var det lite snø i Sauda, noko I som gjorde at mange av dei venta båtturistane meldte avbod. Påsken blei likevel veldig oppløftande grunna fint vêr. Slik var det ikkje for to sesongar sidan. Då sette ein islagd fjord ein stoppar for all båttrafikk inn til Sauda. Besøk i hamna, særleg i påska, er veldig viktig for drifta vår. I tillegg drar heile handelsstanden fordelar av denne aktiviteten, då båtfolket legg igjen mykje pengar i Sauda, framhevar leiar i Sauda Motorbåtforening, Helge Handeland. Sauda Motorbåtforening har omlag 200 båtplassar og i tillegg plass til 15 gjestebåtar. I påskehøgtida får imidlertid medlemmane i foreininga ikkje lov til å ha båtane sine liggande i hamna, då ein vil gjere plass til storinntrykk utanifrå. Påskefolket disponerer heile hamna, presiserer Handeland. Sjølv om det er både snø, regn, surt og kaldt utandørs syt ikkje båtfolket med å legge til kai i Sauda. Inne i båtane har dei det varmt og godt og ei rekke dusjar og toalett er tilgjengelege i Havnastova, bygget som ligg ved innsiglinga til kaien. Havnastova blir disponert av båtturistane. Vi planlegg fleire nye aktivitetar for barn og unge i dette bygget i påska, forklarer Helge Handeland. Båteigarane som velger å legge kursen mot Sauda er i svært variert alder, frå 20-åra til pensjonistalder. Sauda Motorbåtforening ser nå ei endring i kven som legg til kai langs hamna. Det er nok eit generasjonsskifte på gang i båtmiljøet. Det er litt meir yngre folk som kjem nå, fortel foreiningsleiaren. Når Saudafjorden er islagd er det naturlegvis ikkje muleg å reise med båt til Sauda. Sauda Motorbåtforening er likevel opne for at dei som ønsker å komme kan ta turen også på vinterstid. Det er faktisk fleire som har tatt kontakt med spørsmål om dei kan legge til kai her nå på vinteren. Det kan vi legge til rette for. Då er det viktig å vere klar på at båtturistane er her på eige ansvar, særleg med tanke på is på fjorden, understrekar Helge Handeland. Sauda Motorbåtforening prøver stadig å utvikle tilbodet sitt slik at fleire velger Sauda som feriedestinasjon. I fjor prøvde dei for første gong å legge til rette for bubilar, noko som blei eit svært populært tiltak. Vi hadde ein prøvesesong i fjor, og opna for bubilcamp både utanfor Havnastova og borte på piren. Det stod bilar der heile tida. Dette vil vi fortsette med og satsar på å få til eit meir proft tilbod, avsluttar leiar i Sauda Motorbåtforening, Helge Handeland.

9 Vinteravis Fredag 13. februar Utstyr: Kakemannformer, tape og fargerik pynt. Framgangsmåte: Tett formene med tape på den eine sida. Fyll vatn i formene og dekorér dei med fargerik pynt. Set formene ut i kulda eller i fryseboksen. Ein kan legga ein tråd oppi vatnet, slik at denne frys fast og kan brukast til opphenging. Det er også muleg å bora hol i figuren. Resultat: Fine, flotte og fargerike isskulpturar du kan henga opp i tre eller buskar i hagen. Iskald kunst Slepp fantasien laus og utnytt vinterkulda til noko kreativt. Dette er gøy for heile familien! Tekst & Foto: Conny Rasmus Utstyr: Ei stor bøtte, ei mindre bøtte eller eventuelt eit jogurtbeger, tape og fargerik pynt som for eksempel blad og bær frå naturen. Framgangsmåte: Ein festar den vesle bøtta/jogurtbegeret med tape. Fyll opp den store bøtta med vatn og legg dei fargerike naturprodukta oppi vatnet. Ha gjerne ein stein oppi den vesle bøtta/jogurtbegeret slik at den ikkje flyter opp eller blir liggande skjeivt. Sett bøtta ut i kulda eller i fryseboksen. Når vatnet er fryst lirkar du isen ut or bøtta og fjernar den vesle bøtta/jogurtbegeret. Resultat: Med telys/ stearinlys oppi får du ein kjempefin isdekorasjon som du kan ha i hagen, på terrassen eller på trappa. Utstyr: Ballongar, konditorfarge og eventuell fargerik pynt (for eksempel glitter). Framgangsmåte: Du fyller ballongane med vatn og fargar vatnet med konditorfarge. Sett dei fylte ballongane ut i kulda eller i fryseboksen. Når vassballongane er fryst harde, kan ein lett skrella av sjølve ballongstoffet. Bruk ein bor, varm gjerne boret i varmt vatn først, til å laga plass til eit telys i sjølve isen. Resultat: Iskalde og fargerike telyshaldarar.

10 10 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis Amundsen spesial Lille Special Bloomingville Mille Moi Lilleba Tufte Wear Du store Alpakka Dehn Design Durance Tempur Pearls for girls Velkommen til Helsekosten daily wellness Rådhusgata 26 Tlf Muligheter Design / Idé: Foto: Haakon Nordvik Alpinpakke barn fra 1499,- Norheim 2-lags ull fra 349,- pr. del Vår beste fjellskipakke Fischer e109 m/ Alfa GTX sko 5999,- Skifell fra 459,- Norheim Gupu-jakke til jr. nå kun 349,- før 599,- Nike GTX joggesko Litt sånn er det å være kunde i Tveit. Vi ønsker at du skal bruke all din tid på det du er god til. Velger du oss, legger vi til rette for at tiden din blir brukt mest mulig effektivt. Med vår kompetanse og nærhet til våre kunder kan vi sammen skape verdier. Les mer om våre muligheter på Regnskap og økonomisk rådgivning for næringsliv og landbruk Nike freesko Superundertøysett 3-pk. tennissokker Her kan du bruke sentrumsgavekortet fra 79,- 29,- G-sport Sauda Tlf Brugata GAVEKORT Sauda Handelsforening

11 Vinteravis Fredag 13. februar Din gave- og interiørbutikk med flere... Vår hos Selvig vi kler deg opp til alle anledninger Dame: Svea Only Vero Moda Pieces In-Wear B-Young Freequent Sisters Fransa Dranella Abecita Cero East West Herre: Svea Pinewood Blend Huzard Skandia Jack & Jones Selected Wrangler Morgan Giovani Frislid Fjällräven Helly Hansen Bjørn Borg Meyer Park Lane Åpent: , tors , lør Rådhusgata 33, 4200 Sauda. Tel Her kan du bruke sentrumsgavekortet GAVEKORT Sauda Handelsforening (Alf Selvig a/s) LEILIGHETER I SULDAL OG SAUDA Kr ,- Kr ,- Suldalsosen - Populære leiligheter Foruten et moderne utseende har leiligheten en bra standard og inneholder bla. 2 soverom, romslig stue/kjøkken og utvendig sportsbod. KUN 3 IGJEN! Sauda - Trivelig leilighet Lettstelt og kjekk leilighet med kort vei til alt i Sauda. Lyst innredet med hvitt kjøkken og eikeparkett. KUN 1 IGJEN! BERGE SAG OG TRELAST AS For mer informasjon og privatvisning av boligene, ta kontakt med Nils Skålnes, tlf ,

12 12 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis Vinterferiehandelen gjør du hos oss TOTALLEVERANDØR TIL INDUSTRIEN Olje- og smøreprodukter Industrigasser og propan Verneutstyr og arbeidstøy Skruer og festemateriell Kompressorer og trykkluftuts. Kapp og slip, sagblader Løfteutstyr Elektroverktøy og håndverktøy Slanger og kuplinger, høytrykk og lavtrykk Sveiseutstyr, maskiner, tilsett og rekvisita Stillas, stiger, trapper og kasser UTLEIE AV LIFTER, MASKINER OG UTSTYR Nesøyra Saudasjøen Tlf / > HAR DU SPESIELLE BEHOV? > VI ER PROBLEMLØSERE FOR DINE PROSJEKTER Tlf Torggata 3, 4200 SAUDA Åpningstider: Hverdager: Lørdag: Søndag: Stengt Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Stengt Kjapt, sunt og billig! ÅTVARING GAVEKORT Sauda Handelsforening Møbler til hus og hytte Dyner Puter Interiør Vi leverer og monterer etter avtale! Til alle som ferdast i Saudefaldene sitt reguleringsområde: På grunn av tapping frå våre magasin og varierande vasstand er det stor fare for usikker is, spesielt langs land og ved innløp og utløp av magasina. Hugs at snøen kan skjule store sprekker, groper og rasfarlege isblokker. Kraftliner: Dersom det er mykje snø kan det vere liten avstand til straumførande kraftliner. Det er viktig å ferdast i god avstand. Sjå nettportalen for meir informasjon om usikker is og andre farar ved ferdsel i naturen. OBS! Det er lite is, men mykje snø på regulerte vatn, Saudefaldene oppfordrar til forsiktig ferdsel. GOD TUR! HUSK! Stor garnavdeling Fagmøbler Sauda Tlf Åpent: mandag - onsdag + fredag , torsdag , lørdag

13 Sauda Handelsforening Vinteravis Fredag 13. februar V år ins pira sjo n Åpningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Lørdag GAVEKORT Vi leverer til hytte og hus: - Parkett - Laminat - Maling - Tapet - Gulvbelegg - Tepper - Belysning - Gardiner/utstyr - Sengetøy - Dyner/puter - Gaveartikler Hytter og hus Stein og mur Veg og anlegg Boring og sprenging Forskaling og støyping Her kan du bruke sentrumsgavekortet GAVEKORT Sauda Handelsforening Rådhusgt Tlf Mobil: Web: As Forskaling

14 14 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis ME HAR SOLRIKE TOMTER PÅ VETRHUS, SAUDA Når du kjøper ei hytte som er skreddarsydd til deg veit du at du får akkurat det du ønskjer deg. y y Info vinterferie Helg kl Paraplybaren lørdag Mandag fredag. kl Paraplybaren SULDAL HYTTEBYGG AS TLF y Se og Facebook for informasjon om heiskort, aktiviteter og åpningstider. Klokker - Designsolbriller - Briller/linser Velkommen til en hyggelig vinterhandel! Ny hytte i Sauda? Kontakt Skulegata 6, Sauda, telefon Tlf

15 Vinteravis Fredag 13. februar Vinter er betre enn sommar eller? Å leike seg i snøen er noko svært mange barn set pris på. Ungane i Veslefrikk barnehage er ikkje noko unnatak. Emil Melby Moen (5 år), Felix Bang Bergsbakk (5 år), Oliver Weiseth Ljung (6 år) og Lucas Jacobsen (5 år) har klare meiningar om både vinter og sommar. Og om mykje anna. Linda Merethe Lie et som er kjekkast med Dvinteren er at det går an å rusja og laga snøenglar og figurar. Men det er jo kaldt, da, meiner Oliver. Eg liker snøballkrig, eg. Det er det som er best, synest Felix. Men det er ikkje lov å kaste i ansiktet. Bare på dressen, presiserer Oliver. Viss eg får snø i ansiktet er det berre å vaske han vekk med varmt vatn. Då blir det ikkje så kaldt, har Lucas erfart. Sjølv om dei ikkje har mange år på baken har dei fire gutane fått testa seg i skisporet. Og dei har fleire tips å komme med til dei som måtte vere mindre erfarne skiløparar enn dei sjølve. Ein gong rann eg ned ein laaaang bakke og eg stoppa aldri. Og så var det ein sving midt i. Men du, veit du kva? Når du går på ski er det best å halde skistavane der beina er. Då detter du ikkje, forklarer Felix. Eg har aldri ramla, kjem det frå Lucas. Eg går på skiløp, utdjupar han. Ein gong fekk eg meg ikkje opp og ein gong måtte eg hjelpe Emil for han kom seg ikkje opp, informerer Felix. Viss du ramlar når du har stor fart kan det vere du rullar og rullar heilt til du blir til ein stor snøball, ler Lucas. Nå er tydelegvis gutane litt klare for å skifte tema. Nok snø nå. Sommar er best, er Lucas klar på. Det beste med sommaren er at det er lov å gå i boblebassenget og bade i sjøen, synest Felix. Viss ein badar på vinteren kan ein bli til ein istapp, fryktar Oliver. Eg vil sei noko! avbryt Emil. Han får ikkje sjansen til å seie stort, før ein annan taletrengt tar ordet. Farfar og pappa hoppa rett i sjøen i sommar, med eit stort plask. Og veit du kva? Dei var heilt nakne! Til og med utan shorts, fortel Felix. Lucas ser overraska ut. Utan truse??? spør han. Jaaa, i bare rompa, understrekar Felix. GLAD I SNØ: Lucas Jacobsen (bakerst frå venstre), Felix Bang Bergsbakk, Emil Melby Moen og Oliver Weiseth Ljung. Nå har Emil funne ut kva han vil seie. Veit du kva? Eg vil ikkje ha veps om sommaren, seier han. Mamma er allergisk, opplyser Lucas. Då veit eg kva som er lurt. Bruk vepsefelle, rådar Emil. Pappaen min har slått ein veps med bare handa ein gong, hugsar Felix. Det har eg óg gjort, legg Oliver til. Eg óg, seier Emil. Journalisten gjer eit forsøk på å peile gutane inn på det vi eigentleg skulle snakke om. Altså vinter. Det er vel ikkje veps om vinteren? Eg synest eg såg ein rask ein nå nettopp, meiner Lucas, før han skiftar tema. Mamma har mus i bilen. Til og med om vinteren, fortel han. Farfar har eit tv som ikkje funker. Men eg skal snart få meg ein ipad, supplerer Felix. Okei, tilbake til vinteren. Dei har fått med seg at det finst fleire nordmenn som er relativt gode til å gå på ski. Men dei har ikkje gjort seg opp ei meining om kven av skistjernene som er best. Eg veit ikkje, svarar Lucas. Har ikkje peiling, vedgår Felix. Eg har vunne tre skipokalar, eg. På skiløp, altså, seier Lucas. Eg har vunne fleire medaljar, parerer Felix. Det har eg óg. Mange. På springeløp. Når eg blir stor skal eg gå på ski og bli best i verda. Og brannmann, konkluderer Lucas.

16 16 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis STORTRIVST: Vilde Fimreite og Ådne Matre er begge elevar ved ski- og snowboarlinja ved Sauda vidaregåande skule. Begge valde å flytta frå heimstadane sine sør i fylket for å prøva ein litt annleis skulekvardag der hovudingrediensane mellom anna er ski, snøbrett og store mengder snø. På Sauda vidaregåande skule har interessa for og kunnskapen om ski og snøbrett blitt til ei eiga skreddarsydd utdanning som trekker til seg elevar frå land og strand. Tore Bastlien Dahl Det er ein roleg tysdag i midten av januar. Dagane i førevegen har mykje nedbør kombinert med kulde sørga for at alpinbakken i Sauda skisenter er dekt med rikelege mengder av det kvite gullet. Faktisk er det nærare halvannan meter snø i botnen av anlegget. Normalt er det god plass i løypene i Sauda skisenter dersom ein dreg til Svandalen ein vekedag tidleg i skisesongen. I det eg skal til å spenna på meg slalåmskia og ta heisen oppover dei bratte bakkane veltar ein gjeng skiglade ungdommar ut av ein minibuss med påskrifta «Sauda vidaregåande skule». Skidag alt nå? Det er vel litt tidleg, tenker eg med meg sjølv. Dei 17 ungdommane er faktisk på skulen og det er ikkje tale om den årlege skidagen som dei fleste av oss er vane med. Det å køyra på ski eller snøbrett er ein del av undervisninga på ski- og snowboardlinja ved Sauda vidaregåande skule. Er det ikkje fantastisk? spør 17 år gamle Ådne Matre. Sandnesgauken er inne i sitt andre år ved den vidaregåande skulen i indre Ryfylke, og han stortrivst. Tilbodet om å kombinera favorittaktiviteten hans, snøbrettkøyring, med ei utdanning som gir generell studiekompetanse som opnar dørene for vidare studie på høgskule og universitet, er som hand i hanske for 17-åringen. Han vedgår at han var noko skulelei då han gjekk ut av tiande klasse og at han difor var usikker på kva han skulle gjera vidare. Ein dag kom han over ein annonse som handla om ski- og snowboardlinja i Sauda, og sidan var det ingen veg attende. I lengre tid hadde eg leita etter eit liknande tilbod, men som oftast måtte eg ha flytta til Austlandet eller Trøndelag for å få oppfylt draumen. Tilbodet til Sauda vidaregåande skule var midt i blinken for meg. Det var nært heime samstundes som eg kunne få nokre andre impulsar enn berre skule, forklarer ein engasjert Ådne Matre. Ski- og snowboardlinja blei til i 2013 og er ein del av tilbodet til idrettslinja ved den vidaregåande skulen på Lofthus. Elevane må difor ha ordinær undervisning saman med resten av idrettsklassen og følga undervisningskrava i dei gjeldande læreplanane. Men utanom dette har dei eigne timar som er avsett til ski- og snøbrettkøyring, faktisk heile 12 timar i veka i vinterhalvåret. Sauda vidaregåande skule har dei siste åra slitt med å halda søkartala oppe, mellom anna grunna eit mindre elevgrunnlag i distriktet. Skuleleiinga har difor måtta jobba aktivt med å finna nye måtar å sikra seg nye elevar på. Idrettslinja var jo nærast «død», men ski- og snowboardlinja redda denne, poengterer rektor Nils Petter Sand. Totalt nytta ni elevar seg av tilbodet i oppstartsåret 2013 og hausten 2014 byrja 12 nye elevar ved ski- og snowboardlinja. Kommande skuleår vil ein for fyrste gong ha elevar frå ski- og snowboardlinja i alle dei tre årstrinna skulen underviser i. Ådne Matre og Vilde Fimreite, som har lagt bak seg høvesvis halvanna og eit halvt år på det spesielle studietilbodet, har berre godord å koma med for dei som vurderer å søka. Blant dei positive faktorane solajenta Vilde Fimreite trekker fram er mellom anna det gode miljøet blant elevane, det skifaglege opplegget og Sauda som stad. Eg hadde knapt vore i Sauda før eg byrja på den vidaregåande skulen her inne, men eg må seia eg er positivt overraska, poengterer 16-åringen. Likevel, det å flytta heimefrå og til ein stad fleire timar frå barndomsheimen har bydd på nokre utfordringar for skikøyraren frå Sola. Det å måtte syte for middag, oppvask og reine klede heilt på eiga hand var, ifølge Fimreite, ei ny oppleving. Det er jo litt spesielt å ikkje ha familien rundt seg, men eg snakkar mykje med dei på telefon og me held kontakten på det viset, utdjupar ho. For å seia det slik, eg trur mor og far skulle ønske eg var meir heime, supplerer Ådne Matre. Medan elevane ved ski- og snowboardlinja snakkar seg imellom om kva triks dei skal setta på dei ulike hoppa denne januardagen, syter klassestyrar Trond Carsten Øye og to medlærarar for at det faglege opplegget til elevane blir ivaretatt. Saudabuen, som ein periode var i norgestoppen i frikøyring, flytta attende til heimbygda nettopp for å jobba med noko av det han liker best, skikøyring. Det er jo ein slags draumejobb, men samstundes kviler det eit stort ansvar på meg som lærar. Eg skal legga til rette for at elevane gjer det godt både på skulen og i skibakken, peikar han på.

17 Vinteravis Fredag 13. februar Ein skulekvardag med fart, hopp og spenning Det beste med jobben som lærar ved skiog snowboardlinja er, ifølge Trond Carsten Øye, uansett det å få jobba med dedikert, dyktig og engasjert ungdom. Å sjå at elevane utviklar seg og når måla sine er noko av det som driv meg. Dei har ei utruleg flott innstilling og står på sjølv om det regnar og bles ute. Når dei er villige til å ofra så mykje som dei gjer for å bli gode ski- og snøbrettkøyrarar blir det eit privilegium å arbeida saman med dei, understrekar Øye. vintersesongen går mykje av undervisninga føre seg i Sauda skisenter, men for I å bli ein god ski- eller snøbrettkøyrar krevst det meir enn berre gode skiferdigheiter. Når ein skal setta utfor bratte fjellsider eller gjera triks på store hopp krevst det god balanse, styrke og uthaldenheit. Utanom vintersesongen driv elevane mellom anna styrke- og uthaldenheitstrening og bruker mykje tid på trampoline. Alt dette for å gjera dei best muleg rusta før vintersesongen. På undervisningsprogrammet står også skred- og sikkerheitskurs, der elevane lærer mykje om å ferdast trygt i fjellet, sommar som vinter. I tillegg til aktiviteten i skuletida har elevane ved ski- og snowboardlinja òg mulegheiter for å trena saman med den lokale freeskiklubben i Sauda og å delta på Big Jump og slopestylekonkurransar i løpet av sesongen. Likevel, når ein tilbringer omlag 12 skuletimar i alpinbakken kvar veke, i tillegg til køyring på fritida, innrømmer Ådne Matre at det kan bli dårleg med skulearbeid. Ifølge han er kvardagen på ski- og snowboardlinja ikkje berre leik og moro, ein skal òg følga med på undervisninga som blir gitt på skulen. Då blir det av og til periodar der det kan bli ein del ekstraarbeid med lekser og slikt. Skulen har laga eit godt opplegg og legg til rette for at me kan ha den skulekvardagen me faktisk har. Sjølv om det er travelt i periodar angrar eg ikkje eit sekund på at eg valde denne utdanninga, avsluttar Ådne Matre, elev ved ski- og snowboardlinja på Sauda vidaregåande skule.

18 18 Fredag 13. februar 2015 Vinteravis Opnar Fjellrennettraseen til vinterferien Ingen problem med snømangel i år. Ingvil Bakka fjor var det så lite snø at me måtte I avlysa Fjellrennet. Men også for to år sidan opna me traseen til vinterferien. Rennet i 2013 blei ein kjempestor suksess og me håpar å gjenta dette i år, seier Ivar Øvrebø, nestleiar i bedriftsidrettslaget til Eramet og hovudansvarleg for Fjellrennet. Heile 175 personar deltok i Fjellrennet i av desse konkurrerte på tid, medan 156 personar deltok i trimklassen. Dette var ein formidabel auke samanlikna med året før, då det totale deltakartalet var på 35 personar. Eit dalande deltakartal og utfordringar på arrangørsida gjorde at Eramet Sauda sitt bedriftsidrettslag fleire vintrar var i tenkeboksen og vurderte om dei i det heile tatt makta å fortsetta med å arrangera det tradisjonsrike rennet. I januar 2012 vedtok styret at rennet det året ville vera det siste i deira regi. Men, etter arrangementet på palmesundag 24. mars hadde pipa fått ein litt annan lyd etter at mange trufaste deltakarar hadde ytra sin frustrasjon over at Fjellrennet var i fare. Bedriftsidrettslaget fekk ny giv og gjekk i gang med å reklamera for rennet sitt, blant anna ved bruk av internett og Facebook og dei sette i gang ein utfordrarstafett. Dette gav gode resultat og rennet i 2013, som blei velsigna med eit fantastisk vintervêr med strålande sol og knallblå himmel, blei en folkefest utan like. Utfordrarstafetten hadde blant anna bidratt til at dei fire ordførarane i Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord stilte til start. Nå vil Ivar Øvrebø og bedriftsidrettslaget ha ein ny folkefest i Fjellrennet-traseen. I påsken, også i år på Langfredag, arrangerer dei rennet for 63. gong. Dei ladar opp til arrangementet med å opna traseen alt til vinterferien vel sju veker før sjølve rennet. Bedriftsidrettslaget har klart å skrapa saman pengar til ei slik opning, blant anna ved hjelp av Sauda Ferie & Fritid. Me reklamerer med at Sauda er Nummer 1 på fritid, og at Snøen er for alle. Då må me visa at me meiner alvor. Derfor må den flotte turløypa vera open til vinterferien, når folk har mulighet til å ta turen. Målet er at dette kan lokka endå fleire deltakarar til sjølve rennet i april, seier Øvrebø, som rosar alle dei trufaste medhjelparane som bidrar til å opna traseen og til å arrangera Fjellrennet år etter år. Første helga i februar var ein av Saudas løypekjørar-ekspertar, Bjørn Lund, på snøskuter-synfaring langs traseen saman med Sauda Røde Kors hjelpekorpsmedlem Sven Are Hansen, blant anna for å vurdera muleg rasfare. Veka etterpå blei heile traseen kjørt opp, ved hjelp av Lund og Idrettslaget Ny Von sin trakkemaskin. Ivar Øvrebø presiserer at traseen vil bli halde open, så sant vêret tillet det. Fjellrennet løypa, som er på rundt 25 kilometer, går frå Jeskedalen i Åbødalen, over Fjotene og gjennom Austarheimsdalen med målgang på Krokane i Herheimsdalen, før deltakarane tar seg ned til Fiveland. Nå, fram mot påske vil me ikkje kjøra opp sløyfa på Fjotene, men heller gå rett fram. Men sløyfa vil vera på plass igjen til Fjellrennet, lovar Ivar Øvrebø, nestleiar i Eramet bedriftsidrettslag. FANTASTISK: Vêret kunne ikkje vore betre då bedriftsidrettslaget til Eramet arrangerte Fjellrennet i Rennet blei ein gedigen suksess med eit femdobla deltakartal samanlikna med året før. (Foto: Privat)

19 Vinteravis Fredag 13. februar SVEVAR HØGT: Ådne Matre er ein av dei som stiller til start i Freeskicup siste helga i februar. 17-åringen trener i snitt fire dagar på brett i veka, og tok samanlagtsigeren i snøbrettklassen under fjorårets Freeskicup. KROPPSBEHERSKELSE: Solajenta Vilde Fimreite, her i ein baklengs salto, er ein av favorittane i jenteklassen når Freeskicupen vitjar Sauda. I sesongens første renn, i Myrkdalen, tok Fimreite ein flott andreplass. Høge hopp, saltoar og vågale triks Tore Bastlien Dahl Lokale ungdommar er blant favorittane når Freeskicup gjestar Sauda. LAGAR SKISHOW: Trond Carsten Øye (til venstre) og dagleg leiar i Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit, håper publikum finn vegen til Svandalen laurdag om to veker. ålet er å laga eit arran- som bidreg til at Mgement det blir litt liv i bakken, altså laga ein happening. Det blir god musikk, speaker som gir publikum alt dei treng å vita om dei ulike køyrarane og triksa deira og sjølvsagt spektakulære triks frå unge, framstormande utøvarar, reklamerer Trond Carsten Øye. Siste helga i februar inviterer Øye og resten av arrangementskomiteen i Sauda IL alpin&freeski til Freeskicup i Sauda skisenter. Mellom førti og femti deltakarar frå Rogaland fylke og fleire av nabofylka er venta til Sauda under arrangementet. På programmet står Big Air-konkurransar for både ski- og snøbrettkøyrarar. Freeskicup er et samarbeid mellom Voss, Sauda, Hovden og Folgefonna sommerskisenter og gjekk av stabelen for første gong i fjor. Ifølge Trond Carsten Øye var tilbakemeldingane både frå arrangørar og utøvarar så gode at ein valde å satsa vidare på cupen. Målgruppa er først og fremst ski- og snøbrettkøyrarar i alderen åtte til 20 år og er meint som eit lågterskeltilbod til unge freeskiutøvarar i regionen. I fjor stilte omlag 50 personar opp i dei ulike klassane. Me har fått veldig gode tilbakemeldingar på Freeskicup. Skiforbundet ser på dette som ein viktig rekrutteringsarena. Det å kunna ha eit supplement til den tradisjonelle Norgescupen er viktig og bidreg til å tøya grensene og utvikla ferdigheitene til dei som deltek, framhevar Øye. Arrangementet har hoppstorleikar for alle nivå, alt frå mindre hopp til meir spektakulære Big-Jumpane som innbyr til saltoar og andre halsbrekkande stunt. Trond Carsten Øye, som til dagleg er lærar på ski- og snowboardlinja ved Sauda vidaregåande skule, fortel at det gror godt i det lokale freeski-miljøet. Han har difor stor tru på at saudabuar kan vera med og kjempa om pallplassane både i Sauda-rennet og samanlagt i Freeskicupen, noko skikøyarane Vegard Håheim Lund og Mary Birkeland er gode døme på. I sesongens første renn i Freeskicup, i Myrkdalen nær Voss, vann Håheim Lund og Birkeland sine respektive klassar, høvesvis yngre junior år og jenteklassen. Mary Birkeland tok i tillegg samanlagtsigeren i jenteklassen i fjorårets Freeskicup. Etter at konkurransane i Sauda er over er neste stopp Hovden i april, medan tevlinga blir avslutta på Folgefonna i juni månad. Grunna ein mild fjorårsvinter måtte 2014-utgåva av Saudaarrangementet avviklast i det øvste skitrekket til Sauda skisenter ved Djuvsbotnen. I år har snøen formeleg lava ned i skitrekket og Sauda IL alpin&freeski, som står som arrangør, kan difor freista både utøvarar og publikum med at årets arrangement vil gå føre seg i den nedre delen av skisenteret, nærare bestemt i terrengparken. Erfaringane frå fjoråret var veldig bra, forutan vêret og snøforholda. Nå håpar me at fleire publikummarar kan finna vegen til arrangementet, oppmodar Trond Carsten Øye. Medan Øye og resten av arrangementskomiteen syter for at konkurransane går rett føre seg, bidreg Sauda skisenter med å stilla terrengparken sin til disposisjon. Dagleg leiar i Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit, peikar på at det er viktig for skisenteret at det er liv i bakken. At det skjer noko som kan bidra med ting litt utanom det vanlege. Me synest det er heilt topp med slike arrangement, då dette kan bidra til å trekka endå fleire til Sauda og Svandalen. Men skisenteret er avhengig av at andre tek seg av planlegging og praktisk gjennomføring, sidan me har avgrensa med ressursar til dette. Freeskicupen passar inn i denne filosofien og difor ønsker Sauda skisenter å støtta opp om arrangementet, framhevar Lars Reidar Fosstveit.

20 Rådhusgt. 1, 4200 Sauda Telefon: Redaktør: Linda Merethe Lie Telefon: Layout: Ryfylke Utgivar: Ryfylke Trykk: Sunnhordland Distribusjon: Avisa går til alle husstandar i Sauda og delar av Suldal og Vindafjord kommunar. Foto: Per Inge Fjellheim

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei også litt tilvenning. Derfor har me fokusert på sosialisering

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna.

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna. I november har me hatt fokus på språk og språkleik. Mykje av barna si språklæring går føre seg i dei kvardagslege samtalane våre, men ved å nytta nokre konkrete leikar, samt bilde og objekt å undre seg

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Lars Ove Seljestad Isberg. Roman

Lars Ove Seljestad Isberg. Roman Lars Ove Seljestad Isberg Roman 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35312-3 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

DET NÆRMAR SEG VÅR MÅNADSBREV FOR MARS.

DET NÆRMAR SEG VÅR MÅNADSBREV FOR MARS. MÅNADSBREV FOR MARS. Frøet Eg ligger bare her og gror og drikker vatn og spiser jord. Her er så varmt og mørkt og vått. Her er så fredelig og godt. I natt kom regnet lett på tå og banka ganske sakte på.

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

I APRIL HAR VI: IKT:

I APRIL HAR VI: IKT: I APRIL HAR VI: IKT: IKT-Smartboard er veldig kjekt for barna. Her får dei komme inn i små grupper å prøve seg fram på tavla. Dette blir ein aktivitet der dei får bruke sansane sine ved å sjå og føle seg

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer