Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne"

Transkript

1 Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne

2 Personalet i Springkleiv barnehage Ivar Johnsen Pedagogisk leder/100% Marit Langemyr Anna Lisa Stenhaug Thor Ivar Fløistad Thora Tellefsen Walle Pedagogisk leder/100% Styrer/33 % Assistent/100% Assistent/20 % Helene S. Fløistad Assistent/100%(i perm.) Anita Vaagsnes Assistent/80% Cecilie Sigbjørnsen Assistent/100% Bjørn-Ivar Sigbjørnsen Friluftsleder/Adm. 60% Grethe Sigbjørnsen Adm./økonomi Førskolelærer/pedagogisk veileder Førskolelæreren i barnehagen har ut i fra utdanning og kompetanse et særlig ansvar for å utvikle barnehagens virksomhet i overensstemmelse med mål og innhold slik de er gitt i rammeplanen. Den konkrete utformingen av arbeidet må gjøres i fellesskap av alle voksne i barnehagen. Førskolelærer i arbeidslaget vil, i samarbeid med eier ha et særlig ansvar her. Førskolelæreren har veiledningsansvar for sine nærmeste medarbeidere. Gjennom sin utdannelse vil førskolelæreren ha fått kompetanse til å møte, veilede og oppdra barn. Han/hun vil også ha utviklet kompetanse i å samarbeide med voksne. Assistenten Assistenten er den andre store personalgruppen og er en yrkesgruppe som vil ha varig plass i barnehagen. I samarbeid med, og under veiledning av førskolelærer og eier, har assistenten medansvar for omsorg og pedagogisk målrettet arbeid. Eier/Styrer Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet i barnehagen ligger hos arbeidsgiver. Med dette menes tiltak for at ansatte hurtigst mulig skal få innføring i og tilpasse seg arbeidssituasjonen. Det er naturlig at arbeidsgiver står for opplæring av førskolelærer. Opplæring av de øvrige ansatte i barnehagen kan delegeres til styrer og pedagogisk leder. I slike tilfeller har arbeidsgiver et særskilt ansvar for å gi både opplæring og et verktøy slik at styrer og pedagogisk leder kan stå for dette. Eier har ansvar for økonomien i barnehagen. Store deler av kontorarbeidet er det eier som tar seg av. Kontaktinformasjon: Tlf. Stor avdeling: Tlf. daglig leder: E-post barnehage: Tlf. barns avdeling:

3 Gøy i naturen med fokus på barnehagens fagområder For barn i barnehagealder, er naturen der ute en spennende verden, og vi i Springkleiv Barnehage ønsker å legge forholdene til rette så et sunt grunnlag kan legges allerede i barnehagealder. Ved å tilrettelegge for en kombinasjon av opplevelser og undervisning, stimuleres barnets oppmerksomhet av egen nysgjerrighet, som fører til utfordringer der fokus på kreativitet faller Bedre livskvalitet med friluftsliv naturlig. Friluftsaktivitetene er lagt opp rundt barnehagens rammeplan og fagområder, og gir en spennende og lærerik undervisning som barna vet å sette pris på. Utdrag fra rammeplanens fagområde natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Friluft skaper godt humør og sunne holdninger

4 Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste, gi barna utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. Turdag På tirsdag og torsdag har vi turdag. Småbarnsavdelingen har turdag på tirsdagen. Dagene som vi reiser på tur må dere levere barna til kl , og vi er tilbake i barnehagen til kl Vi utforsker og undrer oss over alt det fine i naturen. Mandag er det hobby i barnehagen. Da tegner og maler vi. Klipper og limer. Lager fine ting av keramikk, tre etc... Her bruker vi alle fantasien og kreativiteten. Vi vil lage hobby som også gjenspeiler temaer vi har i løpet av året. Baking/barnehagekor/bibliotektur Annen hver onsdag har vi baking eller barnehagekor. Månedsplanen viser hvilken onsdag de forskjellige aktivitetene er på. Det vil også bli tur til biblioteket på enkelte onsdager. Dette er turer vi bare tar når det passer oss og vil derfor ikke stå i årsplanen. dag Torsdag er det temadag. Denne dagen går vi gjennom det temaet vi har for denne måneden. Tegner, klipper og limer og har forskjellige prosjekter knyttet til månedens tema. Samlingsstund, sanger og annet. Kosedag Fredag er det kosedag. Denne dagen koser vi oss og tar dagen helt som den kommer. Lytte til kassett, se på en film, synge og danse. Ønsker barna å gjøre litt hobby har de lov til det, eller kanskje vi tar oss en liten tur til dyrebutikken eller en tur ned og mater endene. Dette er en dag som vi ikke har noe fast program, men tar ting på sparket. 2 fredager i måneden har vi bakedag.

5 Serviceerklæring: Springkleiv Barnehage AS Springkleiv barnehage AS: Vi er en offentlig godkjent barnehage som tilbyr et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0-6 år. I samarbeid med pedagogisk ledere blir det utarbeidet en årsplan som viser hva vi skal jobbe med i løpet av barnehageåret. Vår adresse: Springklev 6, 4838 Arendal Tlf: Hva kan dere som brukere forvente av barnehagen: - At barna blir likeverdig behandlet. - At barna får omsorg og kjærlighet. - At barna blir sett og hørt når han/hun oppsøker voksenkontakt i vanskelige situasjoner. - Positive opplevelser som legger grunnlag for inspirasjon til lek og læring. - Tilrettelegging for det enkelte barn og oppfølging av utviklingen i barnehagen. - At alle ansatte overholder sin taushetsplikt. - At ingen barn blir holdt utenfor gruppa. - At vi som personalet er aktive med i lek og tilretteleggere for lek og læring. - At barnas beste er alltid i sentrum - At personalet er kompetente og dyktige i arbeid med barn. - At personalet er blide og høflige mot dere og deres barn. Hva kan Springkleiv barnehage forvente av brukerne: - At all nødvendig informasjon om barnet, (Helseerklæring) blir levert senest første barnehagedag. - At du/dere overholder kontraktens betalingsbetingelser - At du/dere leverer og henter barna til de oppsatte tider - Leser nøye all informasjon som blir levert ut - Ringer og gir beskjed hvis barnet er sykt eller skal ha fri. - Gir alltid beskjed hvis andre skal hente barnet. (barnet blir ikke levert ut hvis vi ikke har fått beskjed). - At du/dere holder alltid syke barn hjemme og overholder de retningslinjer som er satt ved sykdom. - Navnemerking av klær - At barnet har med klær etter vær - At barnet blir fulgt helt inn i barnehagen Hva barnehagen kan tilby: -Hele plasser -Søskenmoderasjon -Inntektsgradering -2 måltider om dagen -Mange fine turer i nærmiljøet -Godt familiesamarbeid -arbeid -Faste og trygge rammer -Førskolegruppe for 5 åringer -Egen kjøkkenhage/urtehage -Feiring av kristne høytider Hva kan du gjøre hvis du ikke er fornøyd med servicen vår: -Det er veldig viktig for barnehagen at du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med, eller at du føler vi ikke holder det vi lover i serviceerklæringen vår. Vennligst gi oss da beskjed. -Vi vil alltid jobbe for kvaliteten i barnehagen

6 Trygghet, latter og kjærlighet Springkleiv Barnehage AS skal være et trygt sted der barn og voksne sammen skaper åpenhet og trygghet. Hva er en årsplan? Thorbjørn Egner, født 12. des i Oslo. Død 24. des Forfatter, tegner og grafiker. Han har hatt stor betydning for norsk barneboklitteratur. Thorbjørn Egner skrev lesebøker for grunnskolen, hadde faste barneprogrammer på radio og hans bøker er dramatisert for teater. Hans sanger er utgitt på plater solgt i store opplag. Både bøker og skuespill er oversatt til en lang rekke språk. Vi vil i barnehageåret 2013/2014 lære litt fakta om Thorbjørn Egner og ha høytlesning fra hans bøker. Vi har valgt ut 10 forskjellige bøker som vi skal lese gjennom dette året. Vi vil også lære sanger fra bøkene, dramatisere/leke og tegne/fargelegge. Turen i mai vil vi i dette barnehageåret ta til Kardemommeby i Kristiansand dyrepark. Vi gleder oss til et svært spennende tema Årsplanen for barnehagen vår, er en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom et barnehageår. Årsplanen er et verktøy for personalet - og en informasjon til foreldrene. I årsplanen finnes korttidsplaner og langtidsplaner. En årsplan har flere funksjoner. Bl.a er den barnehagens arbeidsredskap som skal sikre at vi bevisst driver barnehagen i en bestemt retning. Den inneholder informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, om hvordan vi ønsker å arbeide med lek, læring og omsorg. Gjennom en årsplan kan foreldre og barn være med på å bestemme barnehagens innhold, og gjennom en årsplan kan kommunen føre tilsyn med hver enkelt barnehage. Årsplanen blir gjennomgått i august for foresatte på barnehagens første foreldremøte og godkjent av samarbeidsutvalget. Når årsplanen blir utdelt i september er det viktig at alle tar godt vare på denne og følger den fra måned til måned. Underveis får dere lapper med informasjon om hva vi har gjort og eventuelt andre ting som kommer til å skje. Skulle det skje forandringer i årsplanen, vil dette komme fram på oppslagstavlen i gangen. Barns uttrykk skal møtes med åpenhet, de skal bli hørt, sett og respektert Psykisk helse: Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske helsen blir lagt allerede fra første leveår. Som i fjor skal vi også i år jobbe med psykisk helse. Den offisielle dagen for psykisk helse er 10. oktober.

7 August Velkommen til et nytt barnehageår! August kan være en solfylt og herlig måned. Vi tar dagene som de kommer og fastsetter ikke noe spesielt på de enkelte dagene. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Barnehageoppstart Barnehagen stengt frem til 8. august! Baking Barnehageoppstart Den første tiden i barnehagen er alltid like spennende for både barn og voksne. Denne måneden vil være en tilvennings måned for både nye og gamle barn. Månedens tema: Vennskap (Pinnsvin og Kanin) Månedens sang: Trafikkvise for elefanter Månedens bok: Tommy og elefanten : Haren og skilpadden Min egen musikkbarnehage: Velkommensang (bok 3) I august får alle barna utdelt en perm som vi samler tegninger og annet materiale fra forskjellige temaer vi har gjennom året. Tegningene får dere utdelt 2 ganger i året. Ved julefesten og sommerfesten Tur Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter eller organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

8 Hvorfor musikk? Glede, stimulans, trøst, gjenkjennelse, trygghet, fellesskap, nærhet, lek. Det er å avholde barnet fra en ustoppelig kilde til glede, stimulans og trøst ikke å gi dem musikken med fra starten. (John Lind) Musikk er et fantastisk middel for å fremme barnets personlige utvikling (et av barnets viktigste mål). Personlig utvikling: -Motorisk utvikling - sanger/leker med bevegelser, bruk av musikkinstrumenter etc -Kognitiv utvikling - evnen til konsentrasjon, oppmerksomhet, språk, begrepsforståelse etc. -Emosjonell utvikling - trygghet i gruppen, selvtillit (stå frem og gjøre noe), gi uttrykk for følelser, opplevelse og innlevelse i rytme, tekst, melodi, klang etc. - Sosial utvikling - toleranse, hensyn til andre, samarbeid etc. Springkleiv barnehage AS Litt om barnehagen vår Springkleiv barnehage er en privateid barnehage med 18 plasser for barn i alderen 3-6 år og 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. Barnehagen har 2 avdelinger. Barnehagen ble godkjent juli Vi har et fint uteområde og også Mange muligheter til flotte turer i nærmiljøet. Fordeling av administrativt og økonomisk ansvar for driften er følgende: Thorbjørn Egner Barnehagens satsningsområder Fargelære og symboler Yrker Pedagogisk ledere og eier planlegger det Administrative. Hele personalet planlegger det pedagogiske opplegget i samarbeid med pedagogisk ledere. Eier tar seg av økonomien. Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt 1 førskolelærer i full stilling på 9 barn og 1 førskolelærer på 18 store barn. Åpningstider: Pinnsvin og Kanin er et opplegg for barnehager som handler om vennskap. Pinnsvin og kanin er gode venner, men heller ikke alltid Gjennom historier, bilder, sanger og regler utforsker vi temaet vennskap. Opplegget inneholder 10 vennekort med forskjellige aktiviteter. Vi gleder oss til å bli godt kjent med de 2 søte vennene våre Mandag Fredag Barnehagen har sommerferie fra og med 8. juli til og med 7. august. Barnehagen har stengt i romjulen. Fom 23. des. til 2.januar Barnehagen er også stengt de 3 dagene før skjærtorsdag. Da er det påskeferie.

9 Foreldremøte mandag 2/ Kl Saksliste: 1. Velkommen 2. Gjennomgang av årsplanen. Godkjenning av Samarbeidsutvalget. 3. Valg av foreldrekontakter og samarbeidsutvalg. 4. Annet Svarlappen leveres innen 23/ Jeg/vi kommer på foreldremøtet 2/9 Jeg/vi kommer ikke på foreldremøtet 2/9 Foresattes navn

10 September Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldremøte Kl Førskolegr. 3 Tur Små og store 10 Tur Små og store 4 Baking 11 Barnehagekor Månedens tema: Thorbjørn Egner/Fargelære Månedens sang: Være glad-sangen/vise om farger (snakkepakka) Månedens bok: Karius og Baktus : En selvdiktet historie Min egen musikkbarnehage: Send posen rundt i ring (bok 3) Månedens yrke: Tannlege Farge: Gul Fargelek fra snakkepakka: Sortere farger Vi høster poteter Førskolegr. 17 Tur Små og store 18 Baking 19 Besøk av tannpleier Kl Andreas 2 år Førskolegr. 24 Kristian 5 år 25 Barnehagekor 26 Plan- Leggingsdag 27

11 I dette barnehageåret skal vi konsentrere oss mer om farger. Dette er et gøy tema som vi kan gjøre masse med. Vi skal lære om: - Primærfarger - Sekundærfarger - Tertiærfarger Vi deler opp primærfargene rød, blå og gul i 3 terminer der vi jobber med hver enkelt farge i ca. 3 måneder. Da blir det spennende å se hva slags flotte farger vi får Vi bruker også ulike aktiviteter fra snakkepakka som har tema farger! I vil lære mer om geometriske symboler dette barnehageåret. I den forbindelse har vi bestilt en magnetkoffert med forskjellige symboler i forskjellige farger. et har vi fra mars-mai. Matematikk til skogs et vil vi også ta med oss ut i naturen. Da vil naturmaterialer være våre sentrale materialet. Her vil det bli kunst og annet i både tredimensjonale, todimensjonale og speilsymetriske kreasjoner. Dette blir et spennende og innholdsrikt tema

12 VÅRE SATSNINGSOMRÅDER MIN EGEN MUSIKKBARNEHAGE & SANG-LEKER I år ønsker vi å bruke ekstra mye tid på sang, dans og musikk. Det er noe som fenger både og store, og som gir kroppslig mestrings-følelse. Min egen musikkbarnehage består av 3 bøker med cd. Bøkene er utarbeidet av en sangpedagog, og er rettet mot barn i alderen 6 mnd 7 år. Nissa Nyberget, kjent fra barne- tv på NRK, og som er en av Norges mest populære musikere, er musikalsk ansvarlig for cd-ene som hører til bøkene. I hver bok er det 30 sanger, rim, regler og aktiviteter, hvorav halvparten er kjente, kjære sanger og resten er nye. På hver side møter vi den musikalske musen Ludvik. Ekstra gøy blir det når man bruker "musestemme" når man leser det som Ludvik sier. Barna blir glade i Ludvik og gleder seg til hva han sier på neste side! På den måten "drar" Ludvik barnet med seg inn i sangen og leken. Det å oppleve mestring er viktig for alle barn. Sangene, lekene og det Ludvik sier kan være med på å trene opp hukommelsen og andre ferdigheter ( grov- og finmotoriske ferdigheter ) uten at barna oppfatter det som trening. Vi tar for oss den første boken i serien i September og går igjennom alle bøkene i løpet av barnehageåret. Vi vil bruke onsdagene spesielt til dette satsningsområdet. Det blir spennende å se hvilke sanger og sang-leker som blir barnas favoritter! SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk, enten de har norsk eller et annet språk som morl. Pakken ble introdusert for oss etter et kurs om språkstimulering i 2009, og ble anskaffet med tanke på å bruke som satsningsområde innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Pakken inneholder b.la et veiledningshefte hvor det gis konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes uansett morl, alder og bakgrunn. I snakkepakkens spennende verden møter barna b.la kjente eventyr som Gullhår og de tre bjørnene, Rødhette og Ulven og Bukkene bruse. I tillegg er det jungeldyr, magneter, spill, dukkefamilier som appellerer til barna. Vi vil bruke snakkepakken først og fremst i samlingsstund, men også ta den frem ved andre passende anledninger. Månedens sang vil være fra snakkepakken.

13 F o r d y p n i n g s e m n e r SOS BARNEBYER Vi har 2 fadderbarn i Springkleiv barnehagen, og ønsker derfor å lære mer om SOS barnebyer, samt bli kjent med våre fadderbarn. Vi vil ta i bruk SOS-materiell som vi får tilsendt, derav CD, filmer, eventyr om Dhamba og solsikken Sole. Målet er å skape engasjement for å øke kunnskapen om barns levesett i ulike deler av verden, i tråd med barnehagens rammeplan. ELDAR & VANJA Eldar & Vanja er et undervisningsprogram om brannvern, utgitt av norsk brannvernforening. Vi vil bruke en perm som inneholder temaer innenfor brannvern, plansjer, fortellinger, farge, klippe og lime oppgaver, leker og rollespill. Det følger med to hånddukker, som vil være aktuelle å bruke når vi snakker om temaet. Hånddukkene er med på å forsterke læringen til barna. Målet er å sette et fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord. - Solsikkeloven - PAPAYA FUGLEN Papaya fuglen er et inspirasjons -og undervisningsprosjekt utgitt av Strømme stiftelsen. Papayafuglen er en slags lykkefugl som vil at alle mennesker på jorda skal ha det godt. Det følger med en bok med der vi møter to norske barn, og to barn fra Mali. I tillegg er det cd, opplegg for samlingsstund, plakater, papaya fugl bamse og papaya frø. Målet er å vekke fantasi og empati hos barna, samt øke forståelsen for fattigdom. TARKUS Beltedyret Tarkus er barnas trafikkvenn, og lærer barna hvordan de skal oppføre seg i trafikken. Det er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager, utgitt av Trygg Trafikk, rettet mot barn fra 0-6 år. Opplegget består av bamsen Tarkus, fortellinger og samtaler, oppgaver, sanger og rollespill. Opplegget er utviklet i samarbeid med 25 barnehageansatte i 11 barnehager i Norge, og er blitt stor suksess blant barna! Målet er at barna skal bli sikre og ansvarsfulle trafikanter.

14 Oktober er det FN-dagen. I samlingen denne dagen tar vi for oss barnas rettighetskort (som vi også har snakket litt om på forhånd). Det blir nok et lite show for barna med personalet Vi serverer mat og frukt fra andre land! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Førskolegr. 7 Førskolegr Førskolegr. 29 Foreldresamtaler 2 Baking 9 Barnehagekor 16 Baking 23 Aron Emile 2år 30 Baking 3 10 Markere Psykiskhelsedag Markere FN-dagen 31 Foreldresamtaler 4 11 Vi feirer Jamira 5 år Foreldrekaffe Kl Månedens tema: Årstiden høst Månedens sang: Politimester Bastians vise Månedens bok: Kardemommeby : Katten som ville bli høy Min egen musikkbarnehage: I Afrika der løven går (bok 2) Månedens yrke: Politi Farge: Gul Fargelek fra snakkepakka: Gul farge, stå opp I uke 44 blir det foreldresamtaler! Sos-barnebyer i uke 42. Vi lærer mer om fadderbarnet vårt og barn i andre land som bor i sos-barnebyer. Uke Papayafuglen: Gjennom papayafuglen skal vi lære barna hvordan barn lever andre steder. Vi skal lære å ta vare på hverandre og bry oss om andre også dem som bor langt borte. Foreldrekaffe: fredag 25/10 kl Denne dagen koser vi oss med kaker, saft og kaffe. En liten fremføring av barna hører med. Uke 40: Skolens høstferie! Vennligst gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri.

15 Barnehagens innhold Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme å arbeide etter- når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Rammeplanen omtaler syv ulike fagområder som barnehagen skal arbeide med i forhold til barna i løpet av året. Disse fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Barnehagen er tverrfaglig og dere vil ikke finne fagene som separate enheter, men alle blir dekket gjennom temaarbeid og hverdagsaktiviteter. Rammeplanen sier at en barnehage skal gi barn gode muligheter for å utvikle en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill og gjennom arbeidet med ulike fagområder. Barna skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale fag- og livs områder. Videre sier rammeplanen at en god barnehage gir barna frihet, ved selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehage er fleksibel i bruk av planer og åpner for gode opplevelser. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler basiskvalifikasjoner. Disse kvalifikasjonene er: - Å kunne ta og opprettholde kontakt med andre - Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til engen læreevne - Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. - Å kunne ta andres roller og se en sak fra flere sider - Å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre - Å kunne lære seg selv å bidra til å utforme positiv holdninger for samhandling - Utvikle et godt muntlig språk - Kunne kommunisere effektivt på flere plan I år vil vi stort sett hver måned gå gjennom ulike yrker. Lege, tannlege, brannmann, politi, baker, gartner, prest, snekker og sirkusdirektør er spennende yrker som vi har valgt. Månedsplanen viser hvilke yrke vi skal ta for oss i de ulike månedene. Vi vil også ha som mål å besøke politistasjonen, brannstasjonen, et bakeri, en kirke og få besøk av tannpleier Er det noen av foresatte som ønsker besøk på jobben, er det bare å si ifra. Det hadde vært veldig koselig for både barn og personal. Planleggingsdager: Barnehagen har satt av 5 planleggingsdager i året. 2 av disse tas på dagtid (høst og vår) og 3 blir tatt på kveldstid. Barnehagen vil derfor være stengt lille julaften og de 2,5 dagene før skjærtorsdag, pga avspasering for personalet. Planleggingsdagene skal brukes til å forberede det pedagogiske innholde i barnehagen vår.

16 November Ros og skryt kan ikke overdrives November er en vintermåned. Så husk varme klær, votter, luer og skjerf. Ikke glem innesko! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Førskolegr Natalia 2 år Førskolegr Førskolegr 6 Bamsefest Baking Barnehagekor Baking 27 Bhg-Kor 44 Foreldresamtaler Foreldresamtaler Alma Sofie 2år Tenne 1 Advents-lys Månedens tema: Telling Månedens sang: 10 indianere... Månedens bok: Telleboka (Thorbjørn Egner) : Geitekillingen Min egen musikkbarnehage: En bitte liten stjernemann (bok 2) Månedens yrke: Brannmann Farge: Gul Bamsefest: Denne dagen kan barna ta med seg bamser i barnehagen. Vi skal ha en skikkelig bamsefest. Koser oss med noe godt å spise. Og lager krone til bamsene. Vi begynner med juleaktiviteter i uke 48 Eldar og Vanja: I uke 46 og 47 skal vi lære om brannvern. Dette er et opplegg som er spesielt tilrettelagt for barnehager.

17 Desember I desember måned er det juleforberedelser. Pepperkakebaking, juletrepynting, julebord for barna, Lucia feiring og grøtfest for foreldre og barn. Denne måneden er ganske så hektisk men utrolig koselig Månedens tema: Jul Månedens sang: Juletremannen/Tenn lys Månedens bok: Juleevangeliet fra barnebibelen : Juleevangeliet med playmobile Min egen musikkbarnehage: I min mammas hus (bok 3) Farge: Rød Fargelek fra snakkepakka: Bursdags-julegaven Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur 4 5 Tur 6 Tenne 2 adventslys Julebord for barna 11 Bake pepper- Kaker 12 Bake luccekatter 13 3.Adventslys Lucia Kl Julekalender: Vi åpner julekalender hver dag fra 1. desember. Alle barna får hver sin pakke i løpet av ukene før juleferien Vi feirer Emiono 4 år 23 Jule- 17 Grøtfest Kl Jule- 18 Min egen musikkbarnehage 25 Jule Tenne 4 adventslys Vi feirer Melvin 2år 26 Jule- 27 Jule- Hvorfor vi feirer jul er tema denne måneden. Juleevangeliet blir formidlet på en enkel måte, gjerne på flanellograf, i samlingsstunden. Vi tenner lys og synger julesanger. 52 ferie 30 Juleferie ferie 31 Juleferie ferie ferie ferie

18 Springkleiv barnehage: informasjon Foreldresamarbeid Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet i at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet deres. Personalet har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger som enkeltpersoner og som gruppe Metoder for foreldresamarbeid: - Foreldresamtaler - Foreldremøter - Foreldre og personalet snakker sammen ved henting og bringing av barnet. - Fester Medvirkning fra foreldre: -Informasjon om barnet -Medansvarlig for samarbeid -Deltagelse i samarbeidsformer -Åpenhet for barnets skyld -Diskresjon Medvirkning fra barnehagen: -Informasjon om barnet i bhg -Hovedansvar for samarbeidet -Tilbud om samarbeidsformer -Åpenhet for barnets skyld -Taushetsplikt Barnas beste er alltid i sentrum.

19 Januar I januar kan vi være heldige å ha litt snø som vi kan boltre oss i. Derfor vil vi være mye ute og gjøre mange gøye vinteraktiviteter sammen. Husk klær etter vær!! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens tema: Årstiden vinter Månedens sang: Pepperkakebakersang Månedens bok: Hakkebakkeskogen : Mannen på tur Min egen musikkbarnehage: Åkken Bom (bok 2) Månedens yrke: Baker Farge: Rød Vi starter opp igjen torsdag 2. januar, etter en fin juleferie! Førskolegr. 13 Førskolegr Juleferie 8 Baking 15 Barnehagekor Vi feirer Anne 2 år 17 Planleggingsdag 4 20 Vi feirer Emma 4år Baking Førskolegr Barnehagekor 30 31

20 Springkleiv barnehage: informasjon Barnehagens mål: Springkleiv barnehage skal skape trygghet og glede. Humor og latter er en viktig del av hverdagen vår. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, solidaritet, ærlighet og rettferdighet. Barnehagen skal også formidle sentrale kristne tradisjoner, slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store kristne høytidene. Lek: Lekens betydning er for mange barn først og fremst glede. Gjennom lek kan barnet samtidig utforske miljøet rundt seg, å bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller seg selv. Kjennetegnet på lek er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på lissom - den ligger utenfor det vi kaller den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet og kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. For å kunne leke trenger barn godt og variert utstyr som verktøy for leken. Opplevelser, fortellinger og nye erfaringer som de voksne tar initiativ til og tilrettelegger for, gir nødvendig stoff til lekens videre utvikling. En må likevel ikke miste det vesentlige i leken: Å LEKE- er for barnet et mål i seg selv. Gruppedeling: Enkelte ganger vil vi dele barna inn i aldersgrupper. Da vil vi ha aktiviteter som passer hver gruppes alder. Det vil også bli aktuelt med jente/gutte grupper. Samlingsstunden: Samlingsstunden er en viktig del av Springkleivs barnehagehverdag. Hver dag kl samles. Vi synger, har rim og regler og forteller eventyr. Vi avslutter gjerne samlingen med dans eller sanglek. Bursdagsfeiringer blir det gjerne mange av i løpet av barnehageåret. Bursdagsbarnet får en fin pyntet krone. Denne dagen er det bursdagsbarnet som er i sentrum og får bestemme eventyr og andre aktiviteter. Vi koser oss med noe ekstra godt til måltid 2. Hipp, hipp hurra!!

21 Karneval fredag 14.02: I uke 7 forbereder vi til karneval i barnehagen. Vi lager karnevalsmasker. På fredagen kler vi oss ut, leker og koser oss med noe godt å spise. Katta i sekken blir det også Februar Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedens tema: Karneval Månedens sang: Til karneval vi drar av sted. Månedens bok: Da Per var ku : Prinsessen på erten Månedens yrke: Sirkusdirektør Min egen musikkbarnehage: Trylletrollet (bok 1) Farge: Rød Fargelek fra snakkepakka: Fjærblåselek Vi feirer Ulrikke 6 år 10 Vi feirer Julia 6 år Uke 8 er skolens vinterferie! Gi beskjed hvis noen av barna skal ha fri denne uken Samisk aktivitets -dag 12 Barnehagekor 13 7 Francheska 3 år februar er samenes dag. I uke 6 vil vi lære litt om samene og deres levemåte. Det blir en aktivitetsdag der vi setter opp lavvo, kaster lasso og lager bidos som er en samisk rett Førskolegr Baking 26 Barnehagekor Fastelavn

22 Mars Månedens tema: Årstiden vår/geometriske symboler Månedens sang: Kjære snille Dyregod/Vise om farger (snakkepakka) Månedens bok: Doktor Dyrego : Haren og skilpadden, 2 Månedens yrke: Dyrlege Min egen musikkbarnehage: Danse i ring (bok 3) Farge: Blå Fargelek fra snakkepakka: Pakkelek Matte: Geometriske symboler Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Førskolegr 4 Tur Foreldrekaffe: Førskolegr 11 Tur 12 Barnehagekor Fredag 28/3 blir det foreldrekaffe. Denne dagen koser vi oss med kake, kaffe og saft. Vi har gjerne en fremføring med barna Førskolegr 18 Barnehagedagen Førskolegr 25 Tur Foreldre kaffe kl.15.00

23 April En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, ømhet, hengivenhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fra uke 14 begynner vi med påskeaktiviteter, sanger rim og regler og hobby Førskolegr påskedag 8 Vi lager påske middag 15 Påske-ferie 22 Foreldre samtaler 9 Barnehagekor 16 Påske ferie 23 Barnehagekor 10 Påskeharen kommer Påskeferie Skjærtorsdag 24 Foreldre samtaler Lang fredag 25 Vi feirer Tilia 3 år Månedens tema: Påske/Geometriske symboler Månedens sang: Tippe høne Månedens bok: Ole Jakob på bytur : Høna som gikk til Dovrefjell Månedens yrke: Prest Min egen musikk barnehage: Vårvise (bok 2) Farge: Blå Fargelek fra snakkepakka: Finn fargen Matte: Geometriske symboler Barnehagen skal på en enkel måte formidle påskens budskap. Dette gjøres i samlingen med sanger og fortellinger Førskolegr Husk foreldresamtaler i uke 17

24 Rosaruss Førskolegruppe for 5 åringene Tarkus er en del av førskoleopplæringa dette barnehageåret. Dette er et trafikk-pedagogisk opplegg for barnehager. Utgitt av trygg trafikk. Springkleiv barnehage har førskolegruppe for 5 åringer. Vi har som mål å legge til rette for litt skolerelaterte aktiviteter for disse barna. Aktivitetene er blant annet: rim og regler, lek med bokstaver og tall, begrepstrening, kroppsbevissthet, sanger med bevegelser, fantasi og kreativitet. Vi vil også ha leker hvor vi trener hukommelse, telling og rytme. Egne turer, har vi også for førskole barna. Da pakker vi med oss nista, har gjerne et mål for turen, og jobber litt med dette når vi kommer tilbake. Førskolebarna har egne permer med oppgaver som de jobber med hver uke. Gjerne også en kosebok. Det blir lest i en bok som ikke inneholder så mange bilder, men som er beregnet for barn i førskolealder. Alle førskolebarn får utdelt en minneperm med bilder fra tiden de har hatt i barnehagen. Overnatting: På slutten av barnehageåret blir det overnatting for førskolebarna. Turen går til skogs ved et lite vann der vi skal padle med kano. Her skal vi finne på masse gøy og vi overnatter i lavvo. Dette ser vi frem til

25 Foreldremøte onsdag 6/ Kl Saksliste: 1. Velkommen 2. Litt om det vi har gjort disse månedene, i barnehagen. Prosjekter, turer og annet. 3. Litt om satsningsområder for neste barnehageår. 4. Medvirkning fra dere foreldre om aktiviteter og annet til årsplanen for 2014/2015. Noter gjerne hva dere ønsker at vi skal jobbe med dette året. Utdeling av skjema medvirkning. 5. Annet Svarlappen leveres innen 30/ Jeg/vi kommer på foreldremøtet 6/5 Jeg/vi kommer ikke på foreldremøtet 6/5 Foresattes navn

26 Mai Månedens tema: 17. mai/geometriske symboler Månedens sang: Muntre musikanter Månedens bok: Musikantene kommer til byen : Løven og musa Månedens yrke: Gartner Min egen musikk barnehage: En sommertur til bom bom bom (bok 2) Farge: Blå Fargelek fra snakkepakka: Magnetklær på snora Matte: Geometriske symboler Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1 Offentlig høytidsdag 2 Bursdags feiringer Førskolegr 12 Vi lager kjøkkenhage 6 Foreldremøte kl Tur til dyreparken mai feiring 2. mai blir det bursdagsfeiringer i barnehagen. Denne dagen feirer vi Sigrid 2 år, Oline 2 år, Janne 5 år og Gabriele 6 år Tur til Dyreparken: Det blir tur til Dyreparken i Kristiansand tirsdag 13/5. Vi reiser fra barnehagen kl Fotografering 21 Baking 28 Barnehagekor Kr. himmelfart mai feiring: Barnehagen har egen 17. mai Feiring. Vi går tog i nærområdet, synger og koser oss. Etterpå blir det pølser og is i hagen.

27 Juni/Juli Månedens tema: Årstiden sommer Månedens sang: Sommer kommer. Månedens bok: Jumbo som dro ut i verden : Pannekaka Månedens yrke: Snekker Min egen musikk barnehage: Jumbo (bok 3) Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Overnatting med førskolebarn 9 2.pinsedag Wilhelmine 3 år 12 Gå på fiskebrygga 6 13 Sommerfest: Det blir sommerfest 17/6 kl Da blir det pølsegrilling i hagen. Barna har en liten fremføring med sang Sommer- Fest Kl Gym Tur Vi feirer Martinius 3 år 3 Vi feirer Mie 5 år 4 Sommerferien starter tirsdag 8. juli. Da er barnehagen stengt frem til og med 7. august.

28 Årsplanen er utarbeidet av eier Grethe Sigbjørnsen. Det pedagogiske innholdet i årsplanen er fastsatt i samarbeid mellom pedagogisk ledere, friluftsleder, assistenter, styrer og eier Grethe Sigbjørnsen. Årsplanen er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg. September 2013

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

PERSONALET I SPRINGKLEIV

PERSONALET I SPRINGKLEIV PERSONALET I SPRINGKLEIV Anna Lisa Stenhaug Styrer Marit Langemyr Ped. leder Bente Solheim Ped. leder Anita Vaagsnes Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent Helene S. Fløistad Assistent Harpa R. Hardardottir

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014 Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til Tomtebo barnehage 2. Personaloversikt 3. Foreldresamarbeid 4. Barnehagens visjon

Detaljer

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Lysaker idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Lysaker idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer