bladet Solfylte sommerleire Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! Se side 24 Nr årgang se side 14 se side 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bladet Solfylte sommerleire Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! Se side 24 Nr. 3 2013 59. årgang se side 14 se side 16"

Transkript

1 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Solfylte sommerleire Se side 24 Hjelp i startfasen se side 14 Storsamling 2013 «Beste samling ever»! se side 16

2 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Innhold 6 Solfylte sommerleire Se side 24 UTGIVER Cerebral Parese-foreningen Bergsalléen 21, 0854 Oslo Tlf: Faks: E-post: Hjemmeside: Redaktør: Solveig Espeland Ertresvaag Forsidebilde: Bjørn Magne Dirdal Foto: Rebecca M. Fosaas Grafisk design: Trykk: PoliNor AS Opplag: 3500 ISSN: ISSN: (digitalutgaven) STOFF TIL CP-BLADET Henvendelse til CP-foreningen Frist for nr : 10. november 2013 CP-foreningen forbeholder seg retten til å publisere innsendt og bestilt stoff på cp.no, enten i direkte eller bearbeidet form. ANNONSER Kontakt CP-foreningen Tlf: ANNONSEPRISER Helside: 8500 Halvside: 5500 Tospalter: 6500/3500 Enspalter: 3500/2000 Bakside: Hjelp i startfasen se side 14 Storsamling 2013 «Beste samling ever»! se side 16 Rabatt ved flere innrykk av samme annonse: 25 % på alle etter første innrykk. 5 Fra generalsekretæren... 4 CP-konferanse 2014: Én for voksen og én for barn... 5 «Vi med hjelpebehov trenger flere tilbud»... 6 CP-konferansen i Tromsø: Regn med meg! Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! CP-foreningen i flere kanaler Solfylte sommerleire Sommerferie på en ny måte Til fjells med ekstra bagasje Leserinnlegg: Barn på institusjon HVA SKJER CPU Yrkesvalg: Journalist FRA FYLKESAVDELINGENE Grillfest, terapiridning og moro på Frambu Deilig høsttur til Beitostølen for Oslo/Akershus medlemmer FAG Vil finne ut om databasert trening hjelper på kognitive funksjoner Artikler, innlegg og annonser i bladet representerer nødvendigvis ikke Cerebral Parese-foreningens offisielle syn. Artikler og innlegg står for forfatternes egen regning. KONTAKTINFORMASJON Likemenn Sentralstyret Sekretariatet Fylkesavdelinger

3 REDAKTØREN HAR ORDET 14 Tøff skjebne En viktig grunn til at jeg ville bli journalist, var for å fortelle historier. Å være et talerør for de som ikke har lettest for å nå opp i mediene. I de to siste årene har jeg gjennom masterstudier i journalistikk truffet mange unge, håpefulle journalister som brenner av en slik vilje og et genuint ønske om å gjøre en forskjell. Dessverre vil nok mange oppleve at det er en del andre faktorer som spiller inn i dagens medievirkelighet, for mange mediers «logikk» kan like gjerne handle om kjendiser, antall klikk og en noe annen tabloid virkelighet enn du kanskje hadde sett for seg. Selvsagt kan vi mene at «alle» burde bry seg mer om funksjonshemmedes kår, men i konkurransen med andre aktører med langt større ressurser til rådighet er det ikke alltid vi kan nå opp med våre egne historier om CP i de store mediene Da er det desto viktigere at vi i «lille CP-bladet» forteller mange historier om mange slags liv, og på side 6 får dere denne gangen treffe Erik Nilsen (46). Jeg vet at mange foreldre til små barn kan synes det er tøft å lese om hvordan et voksenliv med CP kan fortone seg. Det hender jeg får reaksjoner om at det er deprimerende, skremmende og «det siste du trenger når du nettopp har fått vite at barnet har CP». Da er det desto viktigere å huske at CPforeningen ønsker å være en forening for alle, og dessverre er det en del av vår nære historie at barn med CP tilbrakte deler av sin oppvekst på institusjon, slik Erik gjorde det. Dessuten kan vi være enige med ham om at det trengs mer kunnskap og flere gode tilbud, slik han etterlyser. For å unngå å sitte alene kan det være fint å møtes, og i dette CPbladet er det flere reportasjer som underbygger dette. Vi utsatte trykkingen av bladet for å få med en sak fra CP-foreningens storsamling, som i skrivende stund ser ut til å bli det største medlemsarrangementet i år. En reportasje derfra finner du på side 16, kanskje du blir fristet til å delta en annen gang? Og så finner du glimt fra årets sommerleire på side 24. I tillegg: ikke alt behøver å være i regi av CP-foreningen for å bli omtalt! På side 14 finner dere en sak om «Start-hjelpen»: et tilbud for foreldre som har små barn, som jeg besøkte i september. Et flott tilbud som også gjør at folk møtes og kanskje knytter kontakter i tillegg til å gi informasjon og kunnskap. Så husk; send meg tips dersom du vet om noe vi burde skrive om! Solveig Espeland Ertresvaag 3

4 GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET Spent på hva som vil skje Håper det har vært en god ikke har truffet sett fra et brukerståsted. Hensikten med BPA er livs innholdet kan få en dramatisk sterke fortellinger om hvordan sommer for alle medlemmene i CP-foreningen! å gi brukeren større innflytelse endring, dersom måten den over måten hjelpen ytes på, slik at praktiske hjelpen gis på ikke Når dette skrives, er stortingsvalget vedkommende oppnår mer selvstendighet og samfunnsdeltakelse. individuelle behov. Det er mye er samstemt med brukerens nettopp gjennomført, og det er meldt at den rødgrønne regjeringen går av etter at statsbudsjettet grensning av rettigheten til kun og for familien. For familier som Høringsforslaget innbar en av- som står på spill, for den enkelte for 2014 legges fram den 14. oktober. Hvilken plattform den nye tjenestebehov enn 32 timer i uka. er BPA av stor betydning, og for å gjelde for brukere med større har barn med store hjelpebehov regjeringen kommer fram til, Denne avgrensningen har CP- noen familier helt avgjørende gjenstår fortsatt å se. foreningen argumentert imot. for å få hverdagen til å gå opp. Likeledes forslaget om at BPA ikke Barnet er en del av familien, ikke CP-foreningen er spent på hva som kan innvilges for personer over alle ønsker å sende barnet bort vil skje med den varslede endringen 67 år samt at støttekontakttimer og til en avlastningsbolig, men vil i kommende statsbudsjett, når det avlastning skal holdes utenfor og at heller motta avlastning hjemme. gjelder aldersgrensen for fritidshjelpemidler, som altså foreslås tjenester i hjemmet. Det er gledelig med lekser, følge på trening eller ordningen ikke skal omfatte helse- Da kan mor og far bistå søsken opphevet. Dette er en sak mange å registrere at Helsedirektoratet i rett og slett få sove natten igjennom uten å måtte stå opp og snu har kjempet for. CP-foreningen sitt høringssvar er på parti med håper forslaget får tilslutning, når brukerorganisasjonene. Nå gjenstår barnet som ikke klarer å snu seg budsjettet skal behandles. å få en politisk oppslutning. selv. Helsedepartementet sendte i vår Et av våre medlemmer skriver om Kjære Erna, nå er det opp til deg. på høring forslag til rettighetsfesting av BPA (brukerstyrt person- og bein for meg men ikke hode. menter? BPA: «Assistentene er øyne, hender Trenger du egentlig flere argulig assistent), som CP-foreningen Ikke vilje, ønsker og drømmer. har avgitt høringsuttalelse til. Vår Jeg får nok ikke oppfylt alle mine organisasjon har sammen med drømmer hvem får vel det Eva Buschmann mange andre vært kritiske til at men assistentene gjør det mulig generalsekretær forslaget gjennomgående har hatt å strekke seg etter drømmene.» et for ensidig fokus på de økonomiske konsekvensene og derfor Dette utsagnet er bare en av mange 4

5 CP-KONFERANSEN 2014 Én for voksen og én for barn I 2014 inviterer CP-foreningen til en todagers CP-konferanse torsdag 30. januar og fredag 31. januar i Oslo Kongressenter. Deltakerne kan velge om de vil delta én eller begge dager. Torsdag 30. januar skal hele dagen ha fokus på voksne med CP og fredag 31. januar er viet barn med CP. Dette gir oss mulighet til å gi mer fyldig informasjon om begge aldersgrupper, og vi har prøvd å ta hensyn til de mange tilbakemeldingene etter blant annet CP-konferansen 2013, sier Randi Væhle i CP-foreningen. I etterkant av CP-konferansen ble det sendt ut en spørreundersøkelse, og en tydelig tilbakemelding var at deltakerne ønsket foredrag som skulle være matnyttige og gi eksempler som fagfolkene kunne ta i bruk i sin egen hverdag. Programmene for de to dagene er nesten klare, og vi mener absolutt at de vil by på mye «matnyttig» informasjon, sier Væhle. Hun regner med at endelig program blir klart i midten av november, med påmelding som vanlig via nettsidene Også denne gangen blir det hjelpemiddelutstilling som kan besøkes i alle pauser, noe deltakerne har meldt tilbake at de setter pris på. I 2013 arrangerte CP-foreningen konferanse i både Oslo og Tromsø, men neste år vil det altså være to dager etter hverandre i Oslo, med ulike temaer og foredragsholdere. Vi tror dette blir kjempebra og er spente på responsen, avslutter Randi Væhle. Hun oppfordrer til å følge med på nettsiden til CP-foreningen for videre informasjon når alt er klart, men invitasjon med program vil også bli distribuert i trykte versjoner. n 5

6 Tekst og foto: Solveig Espeland Ertresvaag «Vi med hjelpebehov trenger flere tilbud» For et år siden begynte Erik Nilsen (46) å skrive til CP-bladet. Frustrasjonen var stor over mang lende tilbud for og oppfølging av voksne med CP, og han ga seg i kast med å sette tankene ned på papir. Møysommelig ble tankene til bokstaver og ord, og følgende artikkel er delvis basert på Eriks egne notater. Tre e-poster. Tre tettskrevne dokumenter med til sammen over 30 sider. Eriks egne tanker og følelser om sitt liv. Hans erfaringer, sterke ønsker og meninger om manglende hjelp. I den siste e-posten innleder han med å skrive «Hei. Takk for et koselig svar. Ja, jeg vil at du skal komme til meg for vi må gjøre noe med rehabiliteringen for cerebral parese. Ikke bare rehabiliteringen, men hele livssituasjonen til mange av oss.» Vi med store hjelpebehov trenger flere rehabiliteringstilbud, sier Erik Nilsen. 6

7 PORTRETTET Navn: Erik Nilsen Alder: 46 Bosted: Sarpsborg Sterk vilje, stor frustrasjon Han begynte å skrive for et år siden. Ofte sitter han ved datamaskinen hele dagen og trykker møysommelig på tastene ved hjelp av «drapsvåpenet», som kona Linda humoristisk kaller den: En bøyle på hodet som han bruker til å skrive med. Men han har spasmer. Mange og smertefulle og de er blitt mye verre. Da går det langsomt å skrive. Men viljen er sterk, sorgen og frustrasjonen er stor. Fordi han mener at få virkelig bryr seg, og at tilbudene nærmest er ikke-eksisterende. Og inni ham er sorgen stor over mora som forsvant, og livet som ikke ble slik han hadde trodd. Han ønsker så gjerne å beskrive hvordan det oppleves å leve livet med en sterk CP og hva som kunne gjort det bittelitt bedre. I bunn og grunn kan det virke som at Erik først og fremst ønsker seg et mer fleksibelt liv, hvor han ikke skal behøve å søke om timer hver gang han vil delta på noe. Men han bærer også på sorg over hvordan livet ble. Dette er altså ingen «glad-fortelling», men det er Eriks egen historie, og kanskje vil den være gjenkjennelig for andre. Han ønsker også at den kan føre til et økt fokus på tilbud for voksne med store hjelpebehov. Tankene vandrer helt tilbake til hva som skjedde den desemberkvelden på Kongsberg sykehus i 1966, da han ble født som nummer to i en tvillingfødsel og noe gikk galt. Han fikk CP, mens tvillingsøsteren «fikk være frisk». Han bruker tid på å gruble på om det kunne vært unngått, dersom fødselsomsorgen hadde vært bedre. Han synes det er urettferdig at søsteren og andre kan dra på hytta når de vil, mens han må planlegge ut fra et timesystem han opplever som rigid og tungvint. Vondt er det også at han ble sendt bort fra foreldrene som liten gutt og måtte tilbringe mange år på institusjon. Han skriver at han ikke bærer nag til sine foreldre, men han er bitter fordi han ikke fikk ordentlig skolegang. For når hodet er normalt, forstår man alt, skriver han. Men med hans store talevansker og en sterk CP gikk han flere år i klasse med psykisk utviklingshemmede, hvor han gang på gang måtte lære at Oslo er hoved staden i Norge, og selv om han i voksen alder har tatt en del fag gjennom voksenopplæring, har han en følelse av et liv med tapte muligheter. Ett budskap er likevel tilbakevendende i det han skriver og aller mest vil ha frem: Mangelen på mange nok og gode nok tilbud. Så for å finne ut mer avtaler vi å møtes en dag i august. I Sarpsborg treffer jeg Erik og kona Linda. Linda har også CP, men en lettere variant. For når hodet er normalt, forstår man alt. Sitte inne, når jeg vil ut Ekteparet Nilsen har vært gift siden 1998 og deler en leilighet på omsorgssenteret. Siden kona også har CP, ser Erik at tilbudene finnes, men i mindre grad hvis du ikke er selvhjulpen. Kona drar på jobb, hun shopper, kan delta på aktiviteter når hun vil og har også hatt glede av opphold på Steffensrud rehabiliteringssenter på Toten. Erik drar på svømming én gang i uken, men ellers går BPA-timene med til nødvendig stell. Hvis han skal noe ekstra, må han søke om timer, noe han opplever som nedverdigende. Som han skriver: Et barn som må ha hjelp til alt, tror da at det skal få det hele livet. I hvert fall gjorde jeg det. Jeg så veldig fram til å bli voksen. Tenk å kunne gjøre som du vil uten å ha voksne som bestemmer over seg. Jeg visste også hva jeg skulle bli. Brannmann. Lett hva? Nei, tross at jeg hadde CP og bodde hjemmefra, var jeg glad i livet og ville være med på alt. Jeg så i hvert fall ikke for meg at jeg måtte søke på timer, eller sitte inne, når jeg ville ut. Utenfor bosenteret hilser vi, og inne i leiligheten blir jeg servert kaffe og kake. I det han har skrevet og sendt meg, mener han at bosenteret ikke er et sted han trives. 7

8 Lederne er for travle og kjenner ham ikke. Det er for store enheter, for mange ledere og for mange som bor tett. Han skriver: Hva hjelper det å bo i omsorgsbolig når det ikke finnes noen forståelse for hva senskader er og hva det gjør med oss? Men når jeg spør ham, svarer han likevel at det er OK. Frustrasjonen hans er en samlet beskrivelse over et helt liv og livssituasjon. I intervjuet spør han «Hvem kjenner min kropp best? Jeg eller en saksbehandler?» og sier at timene ikke strekker til for at han «spontant kan ta seg en tur til Oslo» eller finne på noe som gjør at dagene kan gå litt fortere. I år var han og Linda på én ukes sommerferie sammen til Sponvika, der de leide seg en hytte. Det gjorde fantastisk godt, og de koste seg. Men deretter var det tilbake til hverdagen igjen med sine stille, lange dager inne i leiligheten. Det blir tomt og gir anledning til destruktiv grubling. For dagene tilbringes foran datamaskinen. Ellers byr livet på få opplevelser og en mangel på noe å se frem til. Da synes veien kort til å bruke tiden på å tenke over det som har vært og burde ha vært. Store hjelpebehov Mens kake spises og kaffe drikkes, snakker vi. På veggen bak Erik henger bryllupsbildet av Erik og Linda. Selv om ikke selve CP-skaden deres endrer seg, blir senskadene verre for dem begge. De ser yngre og gladere ut på bildet. I dag klarer ikke Linda å hjelpe Erik like mye som før, hun blir mer sliten. Nylig fikk de innvilget flere timer personlig assistanse fra kommunen, men det spises opp av nødvendig pleie og omsorg. Både Erik og Linda tror at hverdagen kunne blitt litt lettere for Erik hvis han hadde hatt mer å se frem til. Men å dra på rehabiliteringsopphold er vanskelig, for ikke å si umulig. Vi må betale for ledsager ellers går det ikke, sier Erik bestemt. Han frustreres over at voksenopphold for voksne med CP veldig ofte rettes til «dem som klarer seg selv». Vi med sterk CP trenger minst like mye rehabilitering, sier han. «Nei, vi jobber ikke med habilitering for de voksne/eldre med CP for tiden», sier de, uansett hvor vi ringer. Men jeg mener at CP ikke er en vare, slik det høres ut når jeg ringer rundt for å be om hjelp. «Du får prøve igjen om noen år, kanskje vi da har begynt med rehabiliteringstilbud for denne gruppen igjen.» Jeg skal vente i noen år, takk for den. Da er jeg i hvert fall ikke noe bedre. Sorgen over mamma I tillegg har han opplevd det som sårt at slike rehabiliteringsopphold ofte ikke tar hensyn til at deltakerne trenger annet enn «en ny rullestol». Han ønsker seg et større fokus på psykiatri og en mer helhetlig tilnærming. For som han skriver: «Greit nok at folk med CP har problemer med matematikk. Det har jeg også. Men jeg har også vært i langvarig sorg Erik og Linda Nilsen giftet seg i 1998 og er glade i hverandre. Men Erik opplever det som vanskeligere for ham enn for henne å kunne leve et aktivt liv. 8

9 over min mor som fikk Alzheimer, men dette skal liksom ikke være med i rehabiliteringen.» Han beskriver seg selv som en «stor mammagutt» som var svært knyttet til sin mor: For alle barn med CP eller en annen stor funksjonshemning innbiller jeg meg at det er mora som blir den store personen. I hvert fall for de som vokste opp før, da det var vanligere at damene var hjemme. Dette var nok også tilfelle der det var barn med funksjonshemninger som måtte ha mye hjelp. Mye falt på mora og barnet ble mer tilknyttet mora. Det var det også i mitt tilfelle, noe som varte helt til sykdommen hennes forhindret det. Da mora ble syk, gikk det sterkt inn på ham. Det var beintøft å oppleve at «den pårørende til en sterkt funksjonshemma blir mer hjelpetrengende enn seg selv». Som da han besøkte mora sin da hun var svært dårlig og var innlagt på sykehjem: «Mamma ville bli med hjem, men kan ikke. Hun må være igjen på sykehjemmet. Akkurat som jeg måtte være på Berg da jeg var barn. Bare at mamma blir låst inn, mens jeg kunne gå hvor jeg ville.» Sorgen over å miste sin mor, først i form av en sykdom som gjorde at hun «forsvant» og deretter da hun døde, preger ham og er fortsatt veldig sårt. Å komme over tapet er ikke gjort i en håndvending. Vi med sterk CP trenger minst like mye rehabilitering. Alt handler om fysioterapi og at du bare skal se positivt på livet, skriver han om et opphold han var på like etter at mora døde og påpeker at han ikke kan legge igjen halvparten av følelsene sine hjemme når han er inne på rehabilitering. Han mener også slike følelser kunne vært lettere å håndtere hvis han hadde opplevd større frihet i eget liv: Er det noe som er et hovedpoeng i en sorgfase, må det være at du kan sette deg i bilen og dra bort fra den hverdagen man har. Og å kunne snakke med noen ( ) I tillegg til å ha sorg over mamma har jeg måttet anke og anke brev om BPA. At livet er tungt for Erik Nilsen, er åpenbart, og det er vanskelig å love ham en snarlig bedring. Men å hjelpe ham til å formidle og spisse sitt budskap er én mulig måte å hjelpe ham litt på vei. Det er hans høyeste ønske at det må en tung og omfattende satsing til for å lage gode, helhetlige rehabiliteringsopphold for dem med størst behov. Gruppen han tilhører har ofte lite ressurser til å la sin stemme bli hørt, noe de over 30 sidene Erik Nilsen har skrevet, sier alt om. Det er vanskelig å nå ut, det er vanskelig å nå frem. Men budskapet til Erik er altså følgende: Det å ha sterk CP er en jobb i seg selv. Den jobben blir ikke mindre når vi fratas habilitering. n Anders Reknes er leder for Team omsorg i Sarpsborg kommune. Grunnet taushetsplikten sier han i en generell kommentar at det er kommunens ønske at brukeren selv skal være arbeidsleder. Når det gjelder bistand til fritid, er det slik at alt man har av hjelp forut for opprettelsen av BPAordningen legges til grunn og legges inn i vedtaket om antall timer. Eksempel er støttekontakt. Jeg vil også si at dersom behovene endrer seg, kan man søke om en revurdering av tjenesten, for eksempel via assistenter. For ofte er det jo en tett dialog om disse spørsmålene mellom bruker og kommune, sier Reknes og fortsetter: - Vi legger oss ikke opp i forvaltningen av timene. De kan benyttes fleksibelt, men ferie faller jo utenfor hjelpebehov, og vi forholder oss til lovverket som sier at denne plikten til tjenester kun gjelder innenfor kommunens grenser. Men vi ser at enkelte institusjoner, som f.eks Hakadalsenteret yter nødvendig hjelp og betaler for det, og det enkleste ville være at rehabiliteringsinstitusjoner brukerne reiser til, styrker sin bemanning ut fra de behovene besøkerne har. Generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann sier at det er leit å høre om Eriks opplevelser og at det gjør inntrykk. Jeg vil berømme hans åpenhet. I CPforeningen er vi klar over at tilbudene til voksne med CP er mangelfulle, og dette er noe vi jobber for å forbedre. Det har blant annet gitt resultater ved at det i alle helseregioner er rehabiliteringsinstitusjoner som tilbyr gruppeopphold for voksne med CP. Samtidig har vi også flere ganger sett at tilbud avlyses fordi for få voksne med CP søker, og jeg kan ikke få understreket nok at dersom det er slik at voksne med CP avvises fordi de har for store hjelpebehov, så må de si fra til oss om det, sier Eva Buschmann. 9

10 Tekst: Johan Lindmann Foto: Marit Helene Gullien Regn med meg! Mathias Halvorsen, 15 år fra Kvaløysletta, var en av ungdommene som ledet CP-konferansen i Tromsø. Reduserte forutsetninger kan gjøre det vanskelig å delta i samfunnet enten det handler om fysisk tilgjengelighet eller retten til å bli hørt. Og hvordan snakker vi med barna? Etterspør vi deres erfaringer? CP-konferansen «Regn med meg!» i Tromsø prøvde å gi noen svar. Historiens første CP-konferanse i Tromsø ble arrangert i juni. Konferansen var i store trekk bygd over samme lest som Oslo-konferansen som ble arrangert i januar. Tromsø stilte selvsagt med egne ungdommer på scenen, blant andre Mathias Halvorsen, 15 år. Mathias har CP og bruker elektrisk rullestol. Han forteller at foreld rene gjennom hele hans oppvekst har stilt relevante krav til ham. Men i stedet for å vaske huset, måtte han passe lillesøster. Og i stedet for å bestige fjelltopper, skulle han være med og spille bowling. I min familie tilpasser vi oss de mulighetene vi har sammen, sier Mathias. Da jeg begynte på skolen, var det gjort tilpasninger som var klare til min første skoledag, og assistentene var godt forberedt. Skoleassistentene hjelper meg med det praktiske, med av- og påkledning, hjelp med skolebussen og liknende. På fritiden spiller Mathias i et band i musikkskolen og el-innebandy i Tromsø Innebandyklubb. For meg innebærer deltakelse at jeg kan få bidra med noe. Både jeg og de rundt meg må være opptatt av det som er positivt i meg vi er jo alle forskjellige. Det er viktig å 10

11 CP-KONFERANSEN I TROMSØ se personen bak funksjonshemningen. Se meg og ikke rullestolen. Jeg synes det er klokt sagt det at «når du vurderer en annen definerer du ikke den andre, men deg selv», sier Mathias. Tidlig språkinnsats Å lytte til barna kan i enkelte tilfeller kreve hjelpemidler, fordi noen barn trenger dette for å kunne formidle og kommunisere. Tone Mjøen, ergoterapispesialist ved Habiliteringssenteret i Vestfold, har fordypet seg i alternativ og supplerende kom munikasjon og i tidlig språkutvikling innenfor ASK. Språket er avgjørende for barnets utvikling både intellektuelt og sosialt. Alternativ kommunikasjon betyr generelt at personen kommuniserer på en annen måte enn ved å snakke ansikt til ansikt. Supplerende kommunikasjon betyr at talen skjer med støtte fra hjelpemiddel. I Norge mener man at omkring 7500 barn og unge i alderen 0 18 år har behov for ASK. Seks av ti barn med CP har normal eller lett utydelig tale, mens resten har utydelig tale eller ingen tale. Utviklingen fra 1996 peker på at tilgangen til ASK øker. Det viktige er at barnet befinner seg i et språkmiljø som møter behovene. Det vil si at hjelpemidler for kommunikasjon må være tilgjengelig tidlig i barnets utvikling, sier Tone Mjøen. Ofte er det behov for flere språkmetoder samtidig, slik at det er grunnleggende at hjelpemidlene er tilgjengelige. Men det er like viktig å informere foreldrene, og å følge barna over tid og se hvordan språket ut vikles, betoner Tone Mjøen. I CP-registeret, CPRN, finnes det også en ASK-protokoll. I de fleste fylker i Sør-Norge har ASK nå blitt en naturlig del av oppfølgingen av hvert barn med CP. Men det viser seg at barn med CP har et mer begrenset ordforråd og språkforståelse enn gjennomsnittet for alle barn. Bliss, bilder, tegnspråk og liknende trengs altså i større grad og på et tidligere stadium enn i dag. Utviklingen viser derimot at det er flere som benytter ASK i dag enn for 10 og 20 år siden. Undersøkelser viser også at ASK benyttes stadig mer når barnets tale og ordforståelse utvides. Viktig å føle seg normal «Snakk med oss» er navnet på et forskningsprosjekt som handler om hvordan barn med funksjonsnedsettelser oppfatter at de lyttes til eller ikke innenfor habiliteringen. Wenche Bekken, prosjektstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, forteller at foreldrene og familiene normalt står sentralt i habiliteringen og at foreldrene ofte uttaler seg på barnas vegne, om hvilke erfaringer barna deres har. Men i intervjuer med barna kommer andre synspunkter gjerne frem. Det 11 år gamle Håvard synes er morsomt, er å få vise hva han kan da føler han at det er greit å være med på habiliteringstreffene, sier Wenche Bekken. Det betyr mye for ham å få kjenne seg «normal», føle Tone Mjøen er ergoterapispesialist ved Habiliteringssenteret i Vestfold. På CPkonferansen i Tromsø snakket hun om hvor viktig det er at barn med behov for alternativ eller supplerende kommunikasjon befinner seg i et språkmiljø som møter barnets behov, og hun betonte også at det er viktig å følge barnet over tid. Wenche Bekken er prosjektstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. På CPkonferansen i Tromsø fortalte hun om prosjektet «Snakk med oss», som lar unge selv få komme til orde for å fortelle om hvordan de opplever å bli lyttet til i møtet med habiliteringstjenesten. 11

12 at han er som de andre og å kunne klare å leve med funksjonshemningen, selv om den er pro gredierende. I Wenche Bekkens forskning slipper flere unge til. Fokuset på funksjonsnedsettelsen på habben støtter ikke meg, mener Leon, 12 år. Og når Lisa på 13 kan trekke paralleller til hverdagslige situasjoner i samtalen med habiliteringen, føles det bedre, mener hun. Også Marius, 15 år, kjenner seg igjen i dette bildet. Han vil kjenne seg normal, som alle de andre, og vil snakke om det som er positivt, det vil si det han kan gjøre. Barna har altså det felles at de ønsker å gå ut fra egne erfaringer i habiliteringsarbeidet og ikke bare Jon Erik Finnvold er forsker ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). På CP-konferansen i Tromsø snakket han om i hvilken grad personer med funksjonshemninger deltar i arbeidslivet og om hvilke klare koblinger som finnes mellom deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, skolegang og deretter i arbeidsliv. Nordisk samarbeid om cerebral parese Innenfor CP Norden samarbeider CP-foreningen med de nasjonale organisasjonene for cerebral parese i Danmark, Island og Sverige. CP Norden arbeider hvert år med et felles tema, som hittil har dreid seg om oppfølging av kognitive ferdigheter og hjelpemidler. I 2014 er det arbeid/sysselsetting som skal stå i fokus. Innenfor CP Norden samles og deles kunnskaper og kontakter. Les mer på kroppens dysfunksjon. Ikke det negative, men også det som fungerer! De har også det felles at de aksepterer at de har en funksjonsnedsettelse, men også at de bruker forskjellige strategier for i størst mulig grad å bli betraktet som normale av omgivelsene. Skoleintegrering viktig I 2010 var 36 prosent av alle personer med funksjonshemning i arbeid her i landet, men de som var i arbeid tjente gjennomsnittlig bare to tredeler av gjennomsnittslønnen i den øvrige befolkningen. 64 prosent av alle personer med funksjonshemning hadde videregående skole som sitt høyeste utdanningsnivå, og dette er også er lavere enn snittet i kontrollgruppen, viste Jon Erik Finnvold, forsker ved NOVA i Oslo. Det er en klar kobling mellom nære venner, fritidsaktiviteter og forutsetninger senere i livet, for klarer Jon Erik. Integreringen i skolen påvirker det som skjer i fritiden, men også faktorer som grad av funksjonshemning, hjelpebehov og sosiodemografiske faktorer, blant annet foreldrenes utdanningsnivå og inntekt. Jo høyere inntekt i husholdningen, desto mer er barnet engasjert i forenings aktiviteter. Disse koblingene blir særlig tydelige for barn med fysiske funksjonsned settelser. Vi ser også at barn i grunnskole og på videregående minsker sin deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter med stigende alder. Dessuten tar barn med funksjonsnedsettelser langt sjeldnere enn andre barn, venner med hjem. Alle analyser viser klar kobling mellom integreringen/segregeringen i skolen og barns deltakelse i organi- 12

13 serte fritidsaktiviteter, avslutter Jon Erik Finnvold. Deltakelse og tillit Også CP-konferansen i Tromsø ble forbilledlig ledet av unge mennesker med CP. De var alle enige om at de har gode muligheter til å delta i både arbeids- og foreningsliv, fritidsaktiviteter og i sosiale sammenhenger. Felles for alle de unge var innsikt i at mye kan løses med ganske små tilpasninger, men at det svært ofte er nødvendig med litt til pasning. Elisabeth Øberg, rådgiver hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Uppsala, var en av konferansedeltakerne, og hun tenkte dette om hva som var det viktigste budskapet for dagen: Det er at de snakker utfra deltakelse, og at jo mer de plukker ut elever fra klassen desto færre sosiale kontakter og venner får eleven. SPSM jobber ut fra deltakelsen, men det er kanskje skolen som har behov for segregering, det er i hvert fall ikke barna, sier Elisabeth Öberg. Anne Greve, fysioterapeut ved habiliteringen i Kirkenes støtter dette utsagnet, og legger til at brukererfaringene var veldig godt formulert og formidlet av ungdommene som loste oss gjennom konferansen. De ønsker at vi ser mulighetene deres og ikke begrensningene. n Sander Oliver Henriksen Min utvikling skal ikke hindres Sander studerer tysk og statsvitenskap ved universitetet i Tromsø, han er 22 år og Tromsø er hans hjemby. Som en av fire unge med CP ledet Sander CP-konferansen «Regn med meg!». Har omverdenen forventninger til deg som er svært forskjellige fra dine egne forventninger til deg selv? Ja, absolutt. Jeg har forventninger til meg selv som er langt høyere enn de forventningene omgivelsene har. Men mine forventninger er ikke for høye. Vennene mine vet hva jeg kan, men de som ikke kjenner meg, undervurderer meg. Har omgivelsenes (til dels manglende) forventninger bidratt til å forme den du er i dag? Jeg er blitt møtt av slike holdninger i hele mitt liv og blir det sikkert livet ut også. Ved å studere ved universitetet viser jeg at dette klarer jeg, men kjører også mitt eget løp. Og av og til har jeg gjort ting i hverdagen bare for å vise at selvsagt kan jeg dette. Du var utvekslingsstudent i Hamburg et år. Hvordan gikk det? Det gikk kjempebra! Men hva var det verste som kunne skje? Det eneste problemet jeg hadde, var det norske universitetsbyråkratiet. Setter du selv noen gang stopp for deg selv og din utvikling? Nei aldri. Min funksjonsnedsettelse har aldri og skal aldri stoppe meg og hva jeg vil og kan. Hvilke forventninger har du etter eksamen fra universitetsstudiene? Først skal jeg ta en master i tysk og statsvitenskap, deretter vil jeg undervise. Nå har jeg til og med et vikariat ved universitetet her. Et oppdrag jeg fikk nærmest ved en tilfeldighet. Hva må til for at flere med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i arbeidslivet? Se på personens muligheter, se hva personen kan, ikke det som begrenser. Det gjelder staten, private bedrifter og organisasjoner. Arbeidsgivere kan være veldig forsiktige med hensyn til å ansette personer med funksjonsnedsettelser, men det skyldes mangel på kunnskap. Kunnskapsnivået må opp. Samfunnet har behov for alle på arbeidsmarkedet. n 13

14 Tekst og foto: Solveig Espeland Ertresvaag Hjelp i startfasen Å få et barn med funksjons - ned settelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til det å være foreldre. Foreldrene må takle egen sorg, ta seg av barnet og forholde seg til et hjelpe apparat som oftest har vært ukjent inntil denne situasjonen oppsto. I tillegg er det også ofte søsken som krever sitt av foreldrene. Dette er bakgrunnen for starthjelpen, som har foreldre med barn i alderen null til seks år som målgruppe. Shadi Alzaghari er pappa til en jente på nesten tre år som er under utredning. Han synes starthjelpen har gitt mye verdifull informasjon. Starthjelp for foreldre til barn med funksjonsnedsettelse er et resultat av et samarbeid mellom seksjon for nevrohabilitering barn, lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier (LMS barn) og Program Intensiv trening/habilitering (PITH) ved Oslo Universitetssykehus samt Handikappede barns foreldreforening (HBF) og Autismeforeningen. Starthjelpen er på tvers av diagnose og målgruppen er foreldre til de minste barna: fra null til seks år. Fire dager Tilbudet varer til sammen i fire dager to dager i hver «bolk», og foreldrene gis også tilbud om samtalegrupper i etterkant. Deltakerne får opplæringspenger når de deltar, og rammene for de fire hovedtemaene er fastsatt av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring og er «familie og nettverk», «systemene rundt oss», «samspill med barnet» og «håp og mestring». I løpet av de fire dagene deltar for eksempel andre mer erfarne foreldre, spesialpedagog, psykolog, fysioterapeut og representanter fra ulike deler av helsevesenet. I denne formen er starthjelpen helt nytt, sier rådgiver ved LMS barn, Anita Sjøstrøm. Hun forteller at de gjennom kontakt med mange foreldre lenge har sett et behov for et slikt tilbud, både det at foreldre får treffe andre i samme situasjon, men ikke minst ved å få informasjon om den nye situasjonen de og familien befinner seg i. Kollega Bente Berg, som også er rådgiver ved LMS, legger til: Foreldre som får et barn med funksjonsnedsettelse må lære så mye, og det meste er helt ukjent. De færreste vet jo noe som helst om dette før de befinner seg i denne situasjonen. Hun sier likevel at det foreløpig er usikkert om starthjelpen vil bli et fast tilbud. Jeg vil si at vi håper det og at vi også neste høst kan tilby en ny gruppe med foreldre det samme tilbudet. 14

15 Veldig lærerikt To av deltakerne på starthjelpen var Shadi Alzaghari fra Oslo og Marika Hansen fra Fetsund. Shadi er pappa til en jente på nesten tre år som er under utredning og foreløpig uten diagnose, mens Marika har en jente på tre år som har kreft og CP. Vi spurte dem om hva de synes om å delta i starthjelpen. Shadi Alzaghari: Jeg er pappa til en jente som er forsinket og under utredning. Da hun var seks måneder henviste helsestasjonen henne til Ullevål grunnet for lite hodevekst og forsinket utvikling. Nå har vi gjennomført mange forskjellige tester. De utreder for ulike syndromer. Hun har begynt å gå, men har dårlig balanse og sier bare noen få ord. Både kona og jeg jobber fullt, så datteren vår er i barnehage, og der får hun god hjelp. Men det er slitsomt, for vi har lite familie rundt oss som kan avlaste, og jeg kan faktisk ikke huske sist gang vi to gjorde noe på egen hånd. Derfor prøver vi å fordele det slik at vi går på en del hver for oss, og denne gangen var det min tur. Jeg er først og fremst ute etter tips om rettigheter, råd, hjelpemidler og informasjon om instanser som kan hjelpe. Jeg har mindre behov for å snakke om mine følelser. For jeg tenker at hvis hun går og snakker, er det ikke så farlig for meg om hun ikke kommer til å få toppkarakterer, og jeg tror nok at dette skal gå bra. Men deltakelse på kurset har vært veldig nyttig og lærerikt. Tre av deltakerne i planleggingsgruppen for starthjelpen: (fv) sykepleier fra Rikshospitalet, Kine Fanhan, rådgiver ved LMS barn Bente Berg og rådgiver ved LMS barn, Anita Sjøstrøm. I tillegg består planleggingsgruppen av mødrene Lillian Hennie Nagel, Heidi Sundby, fysioterapeut Guro V. Staurheim og sosionom ved seksjon for nevrohabilitering barn, Kristine Juvet. Marika Hansen: Datteren vår på tre år har akkurat begynt i barnehage. Alt var normalt frem til hun var cirka to måneder, men da skjønte vi at noe var galt. Da hun var åtte måneder, ble det oppdaget hjernesvulst, og hun ble operert. Like etter fikk hun også CP-diagnosen. Hun har fått cellegift i to år, og vi har hatt en tung tid. Det er påvist flere svulster, men akkurat nå ligger de stille. Siden vi har holdt på å miste henne, tar vi nå bare en dag av gangen, for vi vet at svulsten vil vokse, men mer vet vi ikke. Siden mannen min er god på alt papirarbeidet, tar han det, og dessuten følger han henne i oppstarten i barnehagen. Vi forsøker å fordele litt, så jeg deltar her. Jeg ønsket spesielt informasjon om tilrettelegging i forhold til å stimulere hennes utvikling. Jeg har blant annet notert meg dette PITH-prosjektet og jeg har fått tips fra andre foreldre om dette med ansvarsgruppe. Siden jenta vår er en rumpeaker, kunne jeg også ønske meg å få vite hvordan hun kan stimuleres i barnehagen og unngå å bli sittende for mye. Vi er medlemmer av CP-foreningen og tenker også at vi skal forsøke oss på Sabeltanngymmen etter hvert, men vi må bare sikre oss at immunsystemet hennes er godt nok. Vil du vite mer? Lærings- og mestringssenteret barn har telefon , epost: og du finner dem også på nettsidene til Oslo Universitetssykehus (www.oslo-universitetssykehus.no) Nettadressen til Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring: n 15

16 Tekst og foto: Solveig E.Ertresvaag og Marit H. Gullien Storsamling 2013: «Beste samling ever»! Med motto som CP = Cool People ble stemningen satt allerede fredag ettermiddag, da generalsekretær Eva Buschmann åpnet storsamlingen I salen på Thon Hotel Arena satt rundt 180 personer; f oreldre, unge og voksne med CP samt assistenter og andre ulike bidragsytere. Mange spilte boccia i løpet av helgen, og søndag ble vinnerne David Heyerdahl og Randi Væhle behørig premiert med sjokolade, heder og ære. Her flankert av bocciasjef Elisabeth Wilhelmsen (til venstre) og CP-foreningens generalsekretær Eva Buschmann (helt til høyre). På samlingen var det 12 ulike kurs med ulike målgrupper og innhold. Åtte av kursene var heldagskurs, og av dem var tre spesielt rettet mot foreldre. De andre heldagskursene tok blant annet for seg kognisjon, jobbsøking og kosthold, aktivitet og ernæring, mens de fire halvdagskursene var mer temavinklet, blant annet med mindfulness og skriving og lesing. Helt nytt i år var ønsket om å tilby deltakerne noe praktisk og sosialt underveis, og Elisabeth Wilhelmsen hadde invitert til en bocciaturnering som må kunne beskrives som en suksess. Over 70 Folk og fjes på storsamlingen Vi snakket med noen av dem vi traff på storsamlingen Ada Lillegård er 17 år, student og kommer fra Rindal. Det er første gang jeg deltar på storsamling, men jeg har vært på CP-konferansen én gang. Jeg er her for å lære hvordan jeg skal leve med CP og litt om hvordan jeg skal mestre hverdagen min bedre. Fint å bli kjent med andre. Det er nyttig å lære at CP finnes i alle variasjoner. Kjetil Ingebrigtsen er 49 år og fra Fredrikstad. Jeg meldte meg inn for tre måneder siden og var rask til å melde meg på dette da tilbudet kom. Jeg er blitt utredet og har mye jeg lurer på, blant annet dette med kognisjon. Jeg er veldig motivert for å lære mer om dette, treffe andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. 16

17 STORSAMLING 2013 Merethe Bjerga og Arnt Tobias Skjørestad fra Rogaland har et barn på to år med CP. De deltok for første gang på storsamling og på kurset «Foreldre til barn med ekstra hjelpebehov». Vi er her for første gang, så alt er nytt. Vi er i en prosess hvor vi må få et hus som fungerer og en god familiehverdag. deltok, og lagene besto både av foreldre, unge og voksne med CP. Turneringen kulminerte søndag med finaler, hvor David Heyerdahl og Randi Væhle gikk seirende ut og mottok ære, berømmelse (og sjokolade) for innsatsen. n Tre av kursene hadde foreldre som målgruppe: «Foreldre til tenåringer med CP i alderen år», «Foreldre til barn med ekstra store hjelpebehov» og «Foreldre til barn med CP i alderen 0 10 år». Til sammen deltok 23 foreldre på disse kursene, hvor mye handlet om å utveksle erfaringer, tips, møte hverandre og kanskje knytte noen nye kontakter. Her er (fv) Gjermund Tomta, Cecilie Skodje og Nina Idsøe på kurset for dem med barn i alderen 0 til 10 år. Anne Nystuen er tillitsvalgt i fylkesavdelingen i Buskerud. Dette er min andre storsamling. Jeg valgte kognisjonskurset fordi jeg trenger mer kunnskap om det praktiske og det å finne praktiske løsninger. Derfor vil jeg lære mer om kognisjon. Jeg vil gjerne skrive litt om dette etter hvert og kanskje opplyse behandlerne mine slik at de vet litt mer om CP og kognisjon. Ljubomir Krogsberg er 22 år og kommer fra Elverum. Jeg leser jo CP-bladet og leste om storsamlingen der og meldte meg på, mest på grunn av det sosiale. Jeg synes det har vært knall. Jeg gikk på jobbkurset og kjenner meg ti ganger klokere nå med hensyn til å søke jobb. Min drøm er å jobbe i Microsoft i USA, så jeg har store mål! Njål Torgnes er 14 år og kommer fra Bindal. Det er andre gangen jeg er på storsamling. Jeg har vært med på ungdomskurset, og det var kjempefint denne gangen også. Noe av det jeg synes er mest gøy, er å danse. Det ble mindre dansing i år enn i fjor. Til gjengjeld ble jeg kjent med noen nye her i år, som jeg håper å se igjen neste år. 17

18 Psykologspesialist Helene Høye ledet kognisjonskurset, men først åpnet hun storsamlingen med svingende felelåt. Gode hverdagsløsninger Kurset «Bedre organisering av hverdagen» samlet 11 deltakere og ble ledet av psykologispesialist Helene Høye fra Sunnas sykehus. Helene jobber til daglig ved Sunnas sykehus, der hun blant annet utreder personer med CP som også har problemer med kognisjon. Kursets mål var å beskrive den enkeltes kognitive utfordringer så konkret som mulig og sammen gi hverandre råd og utvikle strategier for løsninger eller bedre mestring. Gruppen delte erfaringene sine med stor åpenhet, og til tross stor alders forskjell mellom deltakerne, fant alle noe å kjenne seg igjen i. Etter å ha konkretisert egne problemområder, tok deltakerne i bruk CP-foreningens mestringsark og formulerte målrettet informasjon til for eksempel en sjef, kolleger, Anna Emilie Nygaard (14) fra Asker. Jeg deltok i fjor også og synes mest av alt det er fint å treffe andre. Foredraget fredag om sex og samliv var kanskje litt kleint, men resten har vært bra. Jeg deltok på kognitivkurset om det å styre egen hverdag og synes jeg lærte mye. Tamarin Varner (22) fra Bergen. Det er første gangen jeg deltar på et arrangement i CP-foreningen, for jeg har egentlig ikke hatt så behov for det. Jeg kom fordi jeg vil møte folk i samme situasjon som meg selv. Jeg klarer meg fint, men jeg ser jo at funksjonsfriske venner kanskje drar litt videre i livet med studier og jobb, mens jeg står stille. Jeg meldte meg på kognitivkurset, men synes kanskje det var litt slapt. Men det er veldig godt å se at jeg ikke er alene og jeg kommer nok kanskje til å bli med igjen en annen gang. Men da vil jeg ha med en assistent, ikke mamma! Gjermund Tomta fra Vigra utenfor Ålesund. Jeg er pappa til Frida (3) som har CP og deltar sammen med kona mi på foreldrekurset for oss som har barn mellom null og ti år. Jeg er mest av alt her, fordi hun ville at jeg skulle være med, for jeg har ikke så stort behov for å sitte og utveksle følelser med andre. Derimot setter jeg pris på faktakunnskap, og derfor likte jeg godt det innledende foredraget fra barnelegen på fredag. Jeg kunne tenkt meg mer fakta, og dessuten skal jeg delta i bocciaturneringen (red.anm. Gjermund kom for øvrig på andreplass). 18

19 STORSAMLING 2013 Ada Lillegård (th) og hennes mor Merete Gundersen deltok på kurset om kognisjon og bedre organisering av hverdagen. venner, læreren eller fastlegen. En gjennomgang av kognitive hjelpemidler ble svært godt mottatt. Det finnes mange gode løsninger og verktøy som kan lette både planlegging og gjennomføring av ulike oppgaver. Du finner for øvrig mer om kognisjon og mestringsark på n Lørdagen var viet 12 ulike kurs, og her hadde deltakerne meldt seg på ut fra egen livssituasjon og interesse. Åtte av kursene varte hele dagen, mens fire av kursene var enten før eller etter lunsj. Flest deltakere fikk med seg kurset «Aktivitet og kosthold energi, påfyll og opplevelse», hvor blant annet kokken ved Steffensrud rehabiliteringssenter, Nils Terje Tangnes, vartet opp med smoothielaging. Cecilie Skodje fra Vigra utenfor Ålesund. Jeg er her sammen med mannen min og vi har Frida på tre som har CP og en storebror på fem år. Jeg har i motsetning til mannen min et større ønske og behov for å treffe andre i samme situasjon og få muligheten til å snakke sammen og utveksle erfaringer. Mannen min og jeg opplever nok situasjonen litt ulikt, jeg bærer nok på mer ubearbeidede følelser fra fødselen enn det han gjør. Da synes jeg det gir mye å komme hit og få snakke om det og få støtte fra andre. Ann Inger Emilsen fra Nordland. Jeg har selv CP og er et aktivt medlem av fylkesavdelingen i Nordland. Da jeg så programmet for storsamlingen, ble jeg glad, fordi det ene kurset passet meg veldig godt. Jeg fikk derfor med meg kjæresten min, og vi har deltatt på kurset som var for par, der den ene har CP. Det var midt i blinken for oss, og vi fikk mange a-ha-opplevelser. Ellers har jeg jo vært aktiv i CP-foreningen i flere år, og det har også vært kjekt å treffe kjente og nye medlemmer. Det er et kjempefint arrangement! Nils Anders Mortensen, Nordland. Jeg reiste sammen med Ann Inger som jeg har vært sammen med i tre år. Vi deltok på kurset for par, der den ene parten har CP. Det likte jeg godt, og mange brikker falt på plass. For eksempel dette med at vi snakket om at dersom du skal ha noen med CP til å gjøre noe, må du legge inn litt ekstra tid, og kanskje vi nå etter hvert kan få satt i gang med å male huset? Vi lærte i hvert fall noe nytt, og det var veldig fint å utveksle erfaringer med de andre. Jeg har vært på et tilsvarende kurs før, men da var det et slags pårørendekurs. Det å delta begge to, var mye, mye bedre. 19

20 Torhild takket av Torhild Taklo Knutzen (bildet) har siden 2001 vært kontoransvarlig i CP-foreningen. I august hadde hun siste dag på jobben. Den spreke 67-åringen har i mange år betjent kontoret og medlemssystemet i administrasjonen på Berg gård, men trer nå inn i pensjonistenes rekker. Foreløpig er ingen ny person ansatt i CP-foreningens administrasjon, og alle henvendelser som går på medlemsendringer kan rettes til Gjelder spørsmålet utsendelser for fylkesavdelingene, kan det sendes til Skattefradrag på gaver Husk at gaver til Cerebral Pareseforeningen kan trekkes fra i inn tekten på selvangivelsen. Gaver til CP-foreningen kan gi fradrag i inntekt og dermed lavere skatt. Inntektsfradrag kan kreves når gavebeløpet utgjør minst 500 kroner i året gaven er gitt, maksimum kroner pr. år. Bidrag kan betales til bankgiro OBS! Personnummer til giver MÅ opplyses på giroen ellers faller grunnlaget for fradraget bort! Pegasus et kommunikasjonsmateriale for barn - i Rolltalk Designer PEGASUS Pegasus er resultatet av et prosjekt med Statped vest, Habiliteringstjenesten i Oppland og Abilia AS, og er utprøvd med 11 barn og deres nærpersoner. PEGASUS PEGASUS GIR BARNET - en aktiv rolle i kommunikasjonen - en tidlig start på samspill og lek - en inngang til norsk barnekultur gjennom en samling av norske bøker, barnesanger, eventyr, aktiviteter samt rim og regler Vil du vite mer? Se vår hjemmeside for mer informasjon ABILIA AS Tel Fax

21 Ny versjon av Krabat Pilot Den velkjente Krabat Pilot er nå kommet i en ny og bedre versjon. Dette krabbehjelpemidlet har nå alle justeringer tilgjengelig uten bytte av deler. Dette innebærer at høyde- og lengdejustring av brett samt styrke på gassfjær gjøres uten bytte av deler. I tillegg er Krabat Co- Pilot oppgradert til å kunne brukes som et posisjoneringssystem sammen med Krabat Pilot. Krabat Pilot er unik fordi ved å løfte hoftene er det lettere å få knærne under seg og dermed lettere å forflytte seg. CP-foreningen i flere kanaler Mer informasjon På våre nettsider har vi forsøkt å tilrettelegge informasjon for ulike målgrupper. Gripehansken Gripehansken formidler hansker som har et patentert borrelåssystem. Hansken gjør at personer med redusert gripeevne kan holde rundt gjenstander som de ellers ikke er i stand til. Det kan være på grunn av permanent, kortvarig eller langvarig skade. I tillegg kan dette være en avlastning for personer uten skader i forhold til blant annet fluefiske eller i dagligdags arbeide hvor man for eksempel holder en drill o.l. store deler av dagen. Mer informasjon På temasidene finner du informasjon for deg som enten: Har barn med CP Er voksen og har ektefelle med CP eller Er ung og har CP Vi skriver om aktuelle saker og informerer om det som skjer. På nettstedet finner du CP-foreningens 15 fylkesavdelinger. Kanskje du vil snakke med noen eller spørre om noe du lurer på? Du kan også legge inn dine egne kommenterer eller innspill under alle artikler. På «Forum» finnes et utall innlegg og kommentarer som du enkelt kan legge inn egne kommentarer til. Nederst til høyre på nettsiden finner du også linken til CPforeningens Facebook-side der vi legger ut saker og aktiviteter. Følg oss på: og 21

22 CPU skal være et forum hvor du som ungdom kan skrive om ting du er opptatt av! Send inn ditt bidrag til OBS! Bilder MÅ ha høy oppløsning. Yrkesvalg: Journalist Tekst: Jørgen Johansen Foto: Privat I disse dager er det igjen tid for studiestart. Noen skal inn i siste år, mens andre har nerver før overgangen til høyere utdanning. Her vil jeg fortelle litt om min tid som journaliststudent. Det er ingen hemmelighet at det kan være lurt å tenke litt over hva du vil som rullestolbruker. Selv om de fleste av oss forsøker å hindre den tanken i å legge føringer for hva vi kan gjøre, kan du ikke alltid se bort ifra rullestolen. Studier er et sånt eksempel. Brannmann og rullestol henger sjelden godt sammen. Å bli profesjonell idrettsutøver forblir også en drøm, med mindre du er god nok for Paralympics. INTERNE SKOLEAVISER Da jeg var ferdig med VGS sommeren 2010, måtte jeg nullstille meg. Jeg måtte bestemme meg for hva jeg skulle jobbe med i tiden som fulgte. Skriving er noe jeg alltid har hatt interesse for. Kombinert med en litt over gjennomsnittet høy interesse for sport, er dette to ting som henger godt sammen. Interessen for skriving førte meg til journalistikkstudiet ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Jeg visste lite, annet enn at skolen hadde to linjer for journalistikkstudenter. En for avis/nettavis, nærmere bestemt skriving, og en for dem som ønsket å bli radio og TVjournalister. Av hensyn til rullestolen valgte jeg linjen for avis/ nett. Jeg kunne allerede da se for meg at det ville bli vanskelig å bære rundt på et stort TV-kamera med tilhørende stativ som rullestolbruker. Da studiene kom i gang, ble vi kastet ut i det ganske tidlig. Det tok ikke mange ukene før vi lagde interne skoleaviser. Hovedfokuset var saker fra nærområdet på og rundt skolen. Hver morgen hadde vi redaksjonsmøter hvor vi hadde idémyldring, så bestemte redaktøren hvilken journalist som skulle ut på hvilke saker. Neste steg var å plukke opp telefonen og få til en avtale med de aktuelle intervjuobjektene. Mens de andre studentene hadde med notatblokk og penn, dro jeg ut med båndopptaker. På den måten kunne jeg ta opp den informasjonen jeg fikk, gå gjennom lydopptakene og lage saker ut i fra dem. Fra jul begynte vi med intensiverende praksisperioder. Det krevde en del planlegging. På det tidspunktet hadde jeg ikke fått sertifikat. Jeg var derfor avhengig av taxi og under sterkt tidspress for å komme tidsnok til avtaler. Noen dager kunne jeg være ute flere ganger i løpet av en dag, men jeg forsøkte å gjøre unna alt av avtaler før jeg vendte tilbake til skolen. Til tider var dette ganske stressende. Det var enda verre at jeg ikke visste helt hvilke saker jeg gikk til, og fikk se da jeg kom frem 22

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

bladet Fosser frem mot Paralympics Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Intensiv trening for de minste Se side 16 Nr. 1 2014 60.

bladet Fosser frem mot Paralympics Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Intensiv trening for de minste Se side 16 Nr. 1 2014 60. CP bladet Nr. 1 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Fikk et nytt liv med et «nytt» syn se side 6 Intensiv trening for de minste se side 22 Fosser frem mot Paralympics Se side 16 CP

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

bladet Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 1-2013

bladet Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 1-2013 CP bladet Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 CP bladet Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Innhold 12 Richard

Detaljer

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Boligkamp i Østre Toten s. 6 NFUs organisasjonsleir 2010 s. 12. Diskriminering av selvbygger s. 20. Kampanje-allianse for BPA s.

Boligkamp i Østre Toten s. 6 NFUs organisasjonsleir 2010 s. 12. Diskriminering av selvbygger s. 20. Kampanje-allianse for BPA s. 3 2010 Boligkamp i Østre Toten s. 6 NFUs organisasjonsleir 2010 s. 12 Diskriminering av selvbygger s. 20 Kampanje-allianse for BPA s. 28 22 For lite juss i kommunene Norges Juristforbund har i sommer presentert

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

VERN OM LIVET LIVET LIVSGLEDE. Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015. nr 2 13 vern om livet. side 16. side 12.

VERN OM LIVET LIVET LIVSGLEDE. Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015. nr 2 13 vern om livet. side 16. side 12. VERN OM OM VERN LIVET LIVET MENNESKEVERD 1 2015 MENNESKEVERD NRNR 3 2014 MA A M n! O side #GSe bak LIVSGLEDE Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015 Opptur med Marikken Rett på sak:

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Tvedestrand på ville veier s. 6 Der alle må bytte bank s. 12 Hovedaksjonærer i egen bedrift! s.18 På jobb med IKT som verktøy s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 4 2013

MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 4 2013 Nora (6) i farta! Pål Eikrem om sin ALS: Gi meg ett minutts pause! TEMA: Fagkonferansen VEIEN VIDERE FOR FFM Tone Edvardsen: Ferietips Leder

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

STÅ PÅ! M E D L E M S B L A D F O R A D H D N O R G E N R 2 2010 23. Å R G A N G

STÅ PÅ! M E D L E M S B L A D F O R A D H D N O R G E N R 2 2010 23. Å R G A N G STÅ PÅ! M E D L E M S B L A D F O R A D H D N O R G E N R 2 2010 23. Å R G A N G Fra redaksjonen STÅ PÅ! 23. årgang ANSVARLIG UTGIVER ADHD Norge Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker Tlf 67 12 85 85.

Detaljer

Bydel på ville veier s. 6 Status quo med forbundsleder s. 10 Sanksjoner mot kommunene? s. 24 Lesekafé på Litteraturhuset s. 34

Bydel på ville veier s. 6 Status quo med forbundsleder s. 10 Sanksjoner mot kommunene? s. 24 Lesekafé på Litteraturhuset s. 34 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2011 Bydel på ville veier s. 6 Status quo med forbundsleder s. 10 Sanksjoner mot kommunene? s. 24 Lesekafé på Litteraturhuset s. 34 2 Fra generalsekretæren Bruk

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

NAV diskriminerer s. 2 Status quo med Jan Tøssebro s. 6 Kristiansund på ville veier s. 9 Stå på, Lysbakken! s. 52

NAV diskriminerer s. 2 Status quo med Jan Tøssebro s. 6 Kristiansund på ville veier s. 9 Stå på, Lysbakken! s. 52 4 2010 NAV diskriminerer s. 2 Status quo med Jan Tøssebro s. 6 Kristiansund på ville veier s. 9 Stå på, Lysbakken! s. 52 2 NAV diskriminerer Juridisk rådgiver i NFU, Ivar Stokkereit, la fram NFUs syn på

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014 Stortingsmeldingen endelig vedtatt s. 6 Uviss fremtid for Erlandsens conditori s. 9 BPA rettighetsfestes s. 10 Misnøye med Borgenbråten i Asker s. 20 2 Fra

Detaljer

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 10 Formidling av kunnskap om alternativ og supplerende kommunikasjon

Detaljer