MOTSTRØMS. Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTSTRØMS. Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4"

Transkript

1 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2012 FORSVARETS FORUM NR 7/8 12 JULI/AUGUST AKTUELT Norske soldater får ros SIDE 14 DOKUMENT Luftmakt i nord SIDE 34 PORTRETT Reservisten SIDE 48 RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,- MOTSTRØMS Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4

2 2 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST annonse

3

4 fotoreportasje VANSKELIG: Nederlandske Hauke Behrend trener på å komme seg løs fra en hindring i elva. Det er alt annet enn lett. STRI TØRN Å overleve i en frådende elv er en utfordring for ingeniørdykkerne.» 4 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

5 fotoreportasje livredning i Sjoa KREFTER: Når ingeniørdykkerne bruker elvas krefter, klarer de å krysse den ved å flyte medstrøms. FORSVARSKURS: Jan Aa Gjeterud gir dykkerne instruksjoner. TRENING: Å redde noen fra en stri elv er hardt arbeid for Martijn Hoogervorst. Sjoa i Gudbrandsdalen i juni. Snøen som smelter, kommer frådende nedover elva. Men nå er det ikke som flommen i fjor, da gikk elva fire meter høyere. Denne dagen er den kategorisert som en 1-er, altså lavest på skalaen. Da passer det bra å gjennomføre kurs for ingeniørdykkere. Formål: lære å bruke elva til sin fordel og å trene på tau og overlevelsesteknikker. Dette er starten på elvedykkerkurset, forteller løytnant Eivind Karlsen. Dykkere fra Ingeniør - bataljonen er med, og Hærens våpenskole er arrangør. Men ikke bare nordmenn er med på kurset som Forsvaret leier seg inn på gjennom firmaet Rescue3. Her finnes nederlendere, amerikanere, svensker og en brannmann. Hovedoppdragene til en ingeniørdykker er å rekognosere for fergeoperasjoner og bistå når bruer og kaier skal ødelegges. Men vi dykker også når vi skal bygge opp ting, forteller Karlsen. De utenlandske dykkerne har erfaringer fra hele verden. Amerikanerne har dykket på jobb i både Haiti, Irak og Kuwait, i elver som Eufrat og Tigris. Men Sjoa er noe ganske annet. Ikke minst er den mye kaldere, noe som merkes fort selv om man dykker i både våt- og tørrdrakt. Dette er kjempevanskelig, jeg fikk vann i lungene, forteller Martijn Hoogervorst (24), ingeniørdykker i det nederlandske forsvaret. Han snakker om hvordan de «leser» elva og finner ut hvordan de bruker kreftene den har til å redde folk og seg selv. Eller det å fire seg over på line og la elva bruke kreftene til å dra ham over. At de lærer seg mye nytt, er det ingen tvil om. Vi lar amerikanske Mark Golay (28) beskrive mengden av ny læring på spørsmålet om «Hva lærer du av dette?» Oh, boy! Where shall I start? PAAL RAVNAAS Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 6 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

6 innhold Foto: ARNE FLAATEN Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ FORSIDEN: Nederlandske Martijn Hoogervorst trener livredning i Sjoa. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 10 Kort fortalt 12 Dette skjer 13 «Nå er det opp til oss å omsette de politiske beslutningene» HARALD SUNDE, forsvarssjef dokument På konstant beredskap i nord F-16-pilot Per Arne Segtnan må være i lufta på 15 minutter om alarmen går. 34 portrett Reservisten Jon Erling Tenvik tar ansvar for tusenvis av reserveoffiserer. 48 Foto: ARNE FLAATEN Innbyggerundersøkelsen 16 Klipp «Erfaringen tilsier at regjeringsskifter ikke fører til store endringer» ASLAK BONDE, redaktør i politiskanalyse.no 18 Fotoikoner 22 Mangfoldsforsvaret aktuelt Tre år og sjef Lise Marie og Nils Gøran (begge 21 år) skal tjene Forsvaret, men det er Emilie (3) som blir sjefen i hverdagen. 20 xx Grenselaksens rike Fenrik Daniel Mood Haugom får prøvd flueferdighetene i Grense Jacobselv «Det er aldri enkelt å møte mennesker i sorg» TROND HENRY BLATTMANN, støttegruppen etter 22. juli 28 Teknikkerlønnen 30 Mood i Syria 52 Utland 54 Bedre nattkart 59 Meniges mening 62 Forsvaret og jeg: Elina Krantz 65 Miniportrett: Odd-Bjørn Skoknes 74 Kryssord 77 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 25. JUNI 8 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

7 kort fortalt Åtak heile tida Den største utfordringa er å få folk til å forstå kor alvorleg dette er, seier Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal sikkerheitsmyndigheit (NSM). I månadsskiftet mai/juni opna han nytt, nasjonalt cybersenter på Brynseng saman med justisminister Grete Faremo og forsvarsminister Espen Barth Eide. Nilsen la òg fram NSMs årsmelding for Vi er under åtak heile tida, ikkje berre av og til, seier NSM-direktøren. Åpner for JSM Dagen etter at Stortinget enstemmig sluttet seg til rammene rundt anskaffelsen av F-35-flyene, bestilte forsvarsminister Espen Barth Eide (bildet) to treningsfly for levering i Samtidig kunngjorde han at USA vil støtte integrasjonen av det norskutviklede missilet Joint Strike Missile (JSM) i flyet. Salgspotensialet til JSM er i følge Forsvarsdepartementet anslått til å være mellom 20 og 25 milliarder kroner. Vi ser konturene av et norsk industrieventyr, sa forsvarsministeren. Ny instruks Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Politiet og Forsvaret har nå fått en ny instruks som skal sikre et mest mulig effektivt samarbeid. Den nye instruksen stiller blant annet større krav til at politiet og Forsvaret trener sammen, opplyser Forsvarsdepartementet. Instruksen er et resultat av gjennomgangen etter terrorangrepene 22. juli i fjor. STOR KONTRAKT: Svergies statssekretær Carl von der Esch og norges statssekretær Roger Ingebrigtsen under kontraktsigneringrn for innkjøp av nye CV-90 Stormpanservogner. Foto: ARNE FLAATEN Milliardkjøpet Oppgradering og innkjøp av nye panservogner til Hæren koster nærmere ti milliarder kroner. 21. juni undertegnet Forsvarets logistikkorganisasjon og BAE Systems Hägglunds en avtale om oppgradering og kjøp av tilsammen 146 CV-90 panservogner. Modernisering. Dette er den største kontrakten i Hærens historie og har en verdi på rundt seks milliarder kroner. Totalt har moderniseringsprogrammet en økonomisk ramme på 10 milliarder kroner når man inkluderer våpenstasjoner, sensorer, kommunikasjonsutstyr etc. Dette er en avgjørende del i den pågående moderniseringen av Forsvaret og Hæren, sier kontreadmiral Morten Jacobsen som underskrev kontrakten på vegne av Forsvarets Logistikkorganisasjon. Erstatter eldre versjoner. Frem til 2017 skal de 103 eksisterende panservognene få bedre beskyttelse mot miner, nettverksintegrering og det skal monteres fjernstyrte våpenstasjoner. I tillegg inkluderer avtalen kjøp av blant annet stridsledelsesvogner, stormingeniørvogner, multifunksjonsvogner og oppklaringsvogner som vil kunne utstyres med ubemannede bakkeog luftfarkoster. Disse CV-90 modellene vil i stor grad erstatte den eldre panservogntypen M-113. Norsk industri samarbeider tett med Hägglunds og skal levere våpenstasjoner samt komponenter innenfor data og kommunikasjon til CV-90 panservognene som hovedsaklig opereres av Panserbataljonen og Telemark bataljon. SVEIN ARSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag frå Forsvars staben. Bladet har som oppgåve å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har ei fri og uavhengig stilling formulert i Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Inn - haldet treng difor ikkje vere uttrykk for kva den politiske eller militære leiinga måtte meine. Telefon: Medlem av: European Military Press Association F Forsvarets forum ønskjer å rette seg etter reglar for god presse skikk slik desse er nedfelte i Ver Varsam-plakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig omtale i bladet, vert oppmoda til å kontakte redaksjonen. Ein kan også klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktie trykkeriet AS Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD redaksjonelt Mer øving, mindre kaffekoking Norske soldater scorer meget høyt på en undersøkelse Ipsos MMI har gjort blant norske innbyggere. Du kan lese mer om undersøkelsen i denne utgaven av F. Det er selvsagt gledelig at soldatene har høy tillit og troverdighet i befolkningen. Resultatene bekrefter bare det inntrykket delegatene på Landskonferansen for tillitsvalgte i Forsvaret ga da de var samlet på Kjevik i Kristiansand tidlig i juni. Dagens soldater stiller krav, både til seg selv og Forsvaret. Nå kan krav være så mangt, som forsvarssjef Harald Sunde illustrerte under avslutningen av konferansen: Tidlig på 70-tallet var kravet bort med oppstillinger, og skulle det være oppstillinger, måtte det i alle fall være lov å røyke. Nå er kravet mer øving, og mindre kaffekoking. Soldatene har forventninger til å kunne bidra til et godt militært forsvar av landet vårt. De krever utstyr og mer trening for å kunne løse oppgaven. Fortsatt gransker de tillitsvalgte tjenesten til medsoldater for å luke ut oppgaver som ikke bidrar til det. Oppgavene bør løses av sivilt ansatte om de i det hele tatt behøver å bli gjort. Tillitsmannsordningen har spilt en aktiv rolle for et bedre forsvar, noe statssekretær Roger Ingebrigtsen også understreket på Kjevik. «Det er gledelig at soldatene har høy tillit og troverdighet i befolkningen» Det har blitt færre soldater som har «grå» tjeneste, med oppgaver av liten militær verdi. Utstyret til soldatene er blitt bedre, og kvinner i uniform har fått tilpasset bekledning. Mange steder har standarden på kasernene blitt riktig trivelig, men noen steder er boforholdene soldatene blir tilbudt under enhver kritikk. Soldatenes økonomi er bedret, men de tillitsvalgte mener det er et godt stykke igjen å gå tatt i betraktning at det nå bare er et lite fåtall av hvert årskull som gjennomfører første - gangstjeneste. Ikke minst er antall kvinner i uniform fortsatt meget lavt til tross for fine målsettinger og store kampanjer. Derfor er det ikke tilfeldig at kjønnsnøytral verneplikt er blant de rundt 80 kravene som landskonferansen vedtok. Kjønnsnøytral verneplikt ble faktisk rangert blant de ti viktigste kravene. Kravet får støtte ikke bare i den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet. Også forsvarssjef Sunde understreket at verneplikten i fremtiden også bør omfatte kvinner. Landskonferanser holdes hvert annet år. De landstillitsvalgte leverte på Kjevik en oversikt over hva de hadde oppnådd siden sist. Med det engasjementet delegatene viste i år, må Vernepliktsrådet med sikkerhet regne med at de vil bli holdt til regnskap når landskonferansen møtes igjen i Det kan bli to spennende og krevende år. Stor øvelse 1515 mann fra en belgisk brigade trente halve juni i Porsanger. De var her også i 2010, og planlegger retur om to år. Belgias forsvarsminister besøkte øvelsen. Brigadesjef William Hoeven hadde med seg både fallskjermtropper og amfibiestyrker. Vi føler oss veldig velkomne og har fått god støtte fra Alliert treningssenter, sa Hoeven etter den største militærøvelsen i Finnmark på mange år. Nordisk Afghanistan-styrke 80 soldater og offiserer fra Forsvaret skal med i en nordisk styrke for opptrening av afghansk politi. Styrken skal lære opp og rådgi afghansk politi i Mazar-e Sharif nord i Afghanistan fra 1. januar Bidraget er et ledd i den langsiktige og gradvise omformingen og nedtrappingen av Norges militære engasjement i Afghanistan. En videre utvikling av politistyrkene er en viktig forutsetning for afghanske myndigheters evne til å overta og ivareta sikkerhetsansvaret, sier forsvarsminister Espen Barth Eide. Styrken skal veilede afghansk politi i grunnleggende ferdigheter, som opptreden og bruk av våpen, og støtte dem i oppdrag. Militærpolitiet i Hæren trener i dag det afghanske politiet sammen med politiet. Det er foreløpig ikke besluttet hvem fra Forsvaret som deltar i den nye styrken. 20 år siden Garden, Evjemoen, Steinkjersannan og Haslemoen kom til å bli helt uten militærpoliti-soldater. I Hæren manglet hver fjerde MP-soldat. Problemet ligger ikke bare i at vi har fått for få soldater, men også at vi har fått tildelt soldater som ikke tilfredsstiller kravene vi setter, sa major Peder Lyng. Råttent gulv. Dryppende tak. Manglende ventilasjon, varme og garderober. Nesten alt var galt med elektroverkstedet ved Banak flystasjon. Mens Arbeidstilsynet truet med å stenge hele verkstedet, halte Forsvaret ut saken. 50 år siden I løpet av ett år vervet 1962 mann seg til forskjellige forsvarsgrener. Det er en jevn og sikker rekruttering, og tilsvarer stort sett den absorberingsevne Forsvaret har, kunne major B. M. Andresen ved skolerekrutteringskontoret fortelle. Soldater på øvelse på Sunnmøre fikk slite med uventede problemer. Med unøyaktige kart endte en hel avdeling med å rote seg bort i flere timer. Det er klart våre operasjoner vil bli hemmet på grunn av slike kart, men fienden vil jo ha like dårlige kart, trøstet oberstløytnant Furseth ved IR JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

8 dette skjer juli/august ledelsen I denne spalten skriver Forsvarets ledelse. MØTE OG SEMINAR 30/7: Start på grenaderkurs på Rena /8: Mottaksseminar nytilsette FOH /8: Teknologiseminar Sjøkrigsskolen /8: Arktisk konferanse i Bodø. 29/8: Ubåtseminar Ulvik /8: Sjømaktseminaret i Ulvik. 3/9: Nordisk utanriks- og forsvarsministermøte i Bodø. 4/9: FFI-forum: Eit økonomisk effektivt forsvar. 5-7/9: Nordred-konferansen i Stavanger, om mellom anna terror. KULTUR 4/7: Dronning Sonja 75 år, saluttering. 6-7/7: Oscarsborg Akustiske, musikkfestival. 7/7: Kaizers Orchestra og Jahn Teigen på Kongsvinger festning. 11 og 18 og 25/7: TV-allsong på Fredriksten festning. 23/7: Bruce Springsteen på Bergenhus festning. 27/7: Månefestivalen Fredrikstad festning. 29/7: Familiedag på Kristiansten festning. 2/8: Luftforsvarets musikk, trøndersk matfestival. 3-25/8: Edinburgh tattoo, Garden deltek. 6-7/8: Luftforsvarets musikk på Nordland musikkfestuke. 18/8: «Kongeblod», utandørsteater, Akershus festning /8: Operafest på Oscarsborg. 25/8: Open dag, Kristiansten festning. 25/8: Aktivitetsdag for barn Akershus festning. 26/8: Fotografiets dag på Karljohansvern. IDRETT 17-20/7: Nijmegenmarsjen. 28/7-4/8: Nordisk mangekamp i Danmark, også CIOR. 1-8/8: Mil. VM luftfemkamp Trondheim. 4/8: Kaptein Sjøbergs minnemarsj Helgeland. 8-9/8: Mil. NM geværskyting under LS på Voss /8: Mil. VM femkamp i Lahti /8: Sagamarsjen, arr. Trondheim lotteforening /8: Mil. VM sjøfemkamp i Berga, Sverige. 31/8-2/9: NROF sin Recon Team Competition. 5-6/9: NM feltidrett og orientering i Oslo. ØVINGAR 18-26/8: Northern Eagle /8: Tyfon, øve styrkeoverføring. 27/8-7/9: Nordavind i Porsanger (vurderes kuttet). ANDRE HENDINGAR 20/7: Medaljeparade NCC og NSE Akershus. 22/7: Minneseremoni i Regjeringskvartalet. 9-16/8: Forsvarssjefen vitjar USA. 13/8: Avlevering av 22. juli-rapport. 17/8: FD og FST sin utsette sommarfest på festninga. 21/8: Statsråden opnar sjefskurset på høyskolen /8: Nordisk forsvarssjefsmøte i Helsinki. FOLKELIV: Frå båtfestivalen i Brest, hit skal Marinemusikken. Æresgjest i Brest Når verdas største maritime festival - Les Tonnerres de Brest - opnar 13. juli, er Marinemusikken æresgjest. Veteranbåtfestivalen i Brest i Frankrike er eit sivil-militært arrangement kvart fjerde år med deltaking frå over 30 nasjonar. Rundt 20 norske båtar er med i regi av Forbundet Kysten, mellom anna barken Statsraad Lehmkuhl. Dei første starta å segle sørover i slutten av mai. Stor konsert. Sjefen for den kongelige norske marinemusikken kommandørkaptein Truls Sanaker, er svært nøgd med å komme nedover som representant for ein av nasjonane det gjerast ekstra stas på: Dette er så spanande at alle har utsett ferien for å bli med til Brest. I tillegg er korpset forsterka med fire eksterne musikarar og tre kjente songartistar. Eit trekløver vi ser fram til å opptre saman med. Marinemusikken har eit særleg ansvar for den nesten to timer lange avslutningskonserten på hovudscenen 18. juli. Då reknar ein med tilhøyrarar i tillegg til at storskjermar vil kringkaste konserten over heile byen. Orkesteret vil framføre det spesielle musikkverket «Music for the Royal NB: Fireworks» av Georg Friedrich Händel. Kunstnerisk fyrverkeri blir ein viktig ingrediens. Fleire land. Ein reknar at båtfestivalen i Brest samlar betalande på den knappe veka båtar i alle storleikar er venta til kystbyen heilt vest i Frankrike, som også har eit stort marinemuseum. Dette er eit OL for båtentusiastar eit folkeliv av dei sjeldne. Noreg er «guest of honour» for fjerde gong. Også Russland, Mexico, Marokko og Indonesia skal ærast. Kanskje er også Noreg eit land som er kjent for å ta vare på sine kyst-tradisjonar, og Sjøforsvaret er ein viktig kulturberar. Kongelige norske marines musikkorps, den gong Marinemusikken, blei etablert i Stavern hausten 1820, men har vore på Karljohansvern i Horten sia Dei 30 musikarane har om lag 150 oppdrag i året. TORBJØRN LØVLAND 3-6/9: Forsvarsmateriellmesse i Polen. Klokka 13 torsdager og fredager i august er det vaktparade frå Akershus festning til Det kongelige slott. Nå er det opp til oss å omsette de politiske beslutningene, skriver forsvarssjef Harald Sunde. Investering i utvikling Stortinget har nå behandlet og vedtatt en ny langtidsplan for Forsvaret. Jeg er svært glad for at hovedretningen fra det fagmilitære rådet er videreført i denne beslutningen. Det har vært gode og grundige diskusjoner, både internt og i offentligheten, hele veien fra utarbeidelsen av det fagmilitære rådet og frem til Stortingets beslutning i juni. Nå er diskusjonene over, og tiltakene i langtidsplanen er vedtatt. Neste skritt skal tas, og nå er det opp til oss i Forsvaret å omsette de politiske beslutningene i gode konkrete handlinger. Grepene i langtidsplanen er svært viktige for å sikre en god utvikling av Forsvaret i fremtiden. Stortinget vedtok investeringer på om lag 70 milliarder kroner til kampfly og pansrede kjøretøy samtidig med langtidsplanen. Det er i seg selv en historisk satsing på Forsvaret. Det er viktig å merke seg forutsetningene for denne omfattende investeringen. Hvis ikke Forsvaret gjennom tidligere omstillinger hadde avhendet infrastruktur og frigjort midler, hadde ikke dette vært mulig. Omstilling og utvikling er altså helt nødvendig for å legge til rette for slike investeringer for fremtiden. Forsvaret er i det store og hele nå inne i en meget positiv utvikling. Samtidig innebærer de grep som nå skal gjøres relativt omfattende konsekvenser for ansatte ved berørte avdelinger. Det kan oppleves som en kontrast som kan være krevende å håndtere. Jeg er svært opptatt av at berørte ansatte blir ivaretatt på best mulig måte i den kommende omstillingsprosessen. God informasjon, involvering lokalt og sentralt samt tiltak for å beholde viktig kompetanse er kritiske suksessfaktorer i tiden som kommer. Her har sjefer på alle nivå et ansvar for å gjøre sitt til at personellet opplever å bli ivaretatt og verdsatt i en krevende tid. Samtidig må vi alle nå bidra til å skape forståelse for og oppslutning til de vedtatte tiltak. Tiden som kommer, vil fortsatt bli preget av arbeid med langtidsplanen. Samtidig vil vi denne høsten nå en ny milepæl i Afghanistan når sikkerhetsansvaret overlates til afghanske myndigheter, og våre styrker trekkes ut av Faryab-provinsen. Selv om Afghanistan fremdeles står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer, er jeg ikke i tvil om at vår tilstedeværelse og norske soldaters innsats har gjort en positiv forskjell for Afghanistan. At norske soldater gjør en god jobb, er jeg ikke i tvil om. Derfor var det svært gledelig at Forsvarets innbyggerundersøkelse bekrefter at det norske folk også har et godt inntrykk av Forsvaret og et særlig godt inntrykk av den norske soldat. Disse utvetydige tilbakemeldingene fra samfunnet befester den oppfatningen jeg alltid har hatt at mennesket er Forsvarets viktigste ressurs, og at Forsvarets ansatte gjør en formidabel innsats som faktisk blir satt pris på av storsamfunnet. Gode resultater fordrer ikke bare investeringer i moderne og fremtidsrettet materiell. På samme måte må det investeres i kompetanse og personell. Et omfattende arbeid med hvordan Forsvaret styrer og utvikler kompetanse, har allerede startet. Det vil bli utgitt en egen kompetansemelding til Stortinget, og vi kommer til å ha sterkt fokus på å modernisere måten vi foredler den menneskelige kapitalen, som er gull verdt. Harald Sunde Forsvarssjef «Grepene i langtidsplanen er svært viktige for å sikre en god utvikling» 12 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

9 4 tall norske offiserer vil i august reise til Sør-Korea for å være med på den dataassisterte øvelsen Ulchi Freedom. Norge har tidligere vært representert på denne flernasjonale øvelsen, som støtter Sør- Korea i våpenhvileavtalen fra Selve øvelsen går fra 13. august og ut måneden. «Vi begynner å se virkelige resultater av det arbeidet som gjøres» Sunde er fornøyd 4 regionale familiekoordinatorer er nå tilsatt som et resultat av regjeringens handlingsplan for veteraner. De nye rådgiverne er plassert på Bardufoss, Ørland, Bergen og Oslo og vil være overordnet de avdelingsvise familie koordinat - orene på hel- og deltid. Veteran tjenesten fikk i alt 30 nye hjemler fra departementet i fjor høst, og de fleste av dem er nå besatt engangsponchoer for ABC-beskyttelse kan nå avhendes. Disse blir 12 år gamle og vil være brukbare ennå noen år, som ekstrabeskyttelse utenpå vernedrakta. Vurderingen er at trusselen for angrep med store mengder væskeformige stridsmidler er meget liten, kostnaden ved å lagerføre og øve med materiellet står ikke i forhold til nytteeffekten, sier major Morten Bakke, sjef CBRN-seksjonen ved ABC-vernskolen. Bare et mindre antall ponchoer skal beholdes i Forsvaret. Best i test Forsvarets innbyggerundersøkelse er hyggelig lesning for norske soldater. Undersøkelsen viser at Forsvaret har en sterk posisjon i den norske befolkningen. Ni av ti mener det er nødvendig med et forsvar i dagens situasjon, mens 64 prosent har et godt eller meget godt inntrykk av virksomheten, forteller ansvarlig for undersøkelsen, Kristin Rogge Pran. Dette er andre året en såkalt innbyggerundersøkelse utføres av Ipsos MMI på oppdrag fra Forsvarets mediesenter personer fra hele landet besvarte undersøkelsen, som kartlegger folks holdninger til Forsvaret. Tallene tyder på at forsvaret langt på vei har lykkes innenfor enkelte satsingsområder. Blant annet har den generelle interessen for Forsvaret økt og da særlig blant kvinner. Veteranarbeidet har blitt synliggjort, samtidig som norske soldater i utlandet får svært gode skussmål, sier Pran. Ikke overrasket. I gardeleiren på Huseby arrangeres det åpen dag. Interessen er stor. Flere hundre har møtt opp selv om mørke regnværsskyer truer. Kongen har akkurat delt ut et ur til «årets beste gardist». Nå snakker Pran med tre unge soldater om resultatene av årets undersøkelse. Jeg er ikke overrasket over det positive inntrykket folk har av Forsvaret. Dette stemmer godt med mine egne erfaringer, forteller gardist Maren Birkeland (20). Visekorporal John Olav Fiborg (23) nikker samtykkende. Jeg tror mange har godt av disiplinen de får under førstegangstjenesten. Kanskje er dette en av grunnene til at verneplikten holder stand. Selv var jeg i utgangspunktet skeptisk til å avbryte studiene for å tjenestegjøre i Garden. Likevel ser jeg tilbake på året som en positiv erfaring, sier Fiborg. Usikre. Men når det gjelder spørsmålet om verneplikten bør pålegges både menn og kvinner viser undersøkelsen til dels store forskjeller. Mens hele 43 prosent av mennene svarte at førstegangstjenesten burde være kjønnsnøytral, svarte 28 prosent av kvinnene det samme. Blant gardistene er ikke frontene like klare. Jeg har tenkt mye over dette spørsmålet, men har ikke helt klart å bestemme meg. Jeg ser i utgangspunktet ikke noe problem med verneplikt for jenter. Det passer slett ikke for alle. Men dette gjelder jo også guttene, konkluderer Birkeland. Visekorporal Henrik Njølstad (20) mener han har utviklet seg mye under førstegangstjenesten og tror mange jenter vil ha samme utbytte. Ikke omstridt. I undersøkelsen scorer soldatene svært høyt både når det gjelder tjeneste i Norge og utlandet. Hele 83 prosent av befolkningen mener norske soldater gjør en god innsats i internasjonale operasjoner. Selv de som er kritiske til at vi er i Afghanistan, opplever at våre soldater gjør en god jobb der, sier forsvarsminister Espen Barth Eide. Statsråden mener det er viktig at folk kan skille mellom politiske beslutninger og soldatene som utfører dem. Politisk uenighet om Afghanistan-oppdraget rammer ikke soldaten, men dem som har ansvaret, nemlig regjeringen, sier han. Barth Eide mener at norsk tilstedeværelse i Afghanistan heller ikke er så omstridt: Jeg var i Stortinget nylig, og da var jo alle for hva vi gjør og hvor vi skal. Andre målinger viser at et flertall mener vi skal være i Afghanistan. Et godt inntrykk av soldatene FERSKE TALL: Gardistene Henrik Njølstad (f.v.) Maren Birkeland og John Olav Fiborg diskuterer resultatene i innbyggerunderøkelsen med Kristin Rogge Pran. gjør det også mindre omstridt å være der, sier Barth Eide. Tilbake i gardeleiren forteller Kristin Rogge Pran at holdningen til Forsvaret har forbedret seg på nesten alle områder. Det har vært gjennomført profilundersøkelser av offentlige etater gjennom flere år. Forsvaret har skilt seg ut på grunn av den store framgangen av de som har et godt inntrykk av virksomheten. Fra 30 prosent i 2008 til over det dobbelte i dag. Det er ikke ofte man ser slike tall. Noe av grunnen kan være at Forsvaret har vært synlige i media. Gjennom operasjonene i Afghanistan og Libya har alle kunne se at Forsvaret løser sine oppdrag på en god måte, mener hun. Til tross for at undersøkelsen tok 18 minutter å besvare så var svarprosenten høy. Det er tydelig at Forsvaret engasjerer, sier Pran mens folkemengden strømmer ut gjennom portene på Huseby. SVEIN ARSTAD TOR EIGIL STORDAHL Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Forsvarssjef Harald Sunde er svært fornøyd med resultatet av Innbyggerundersøkelsen. Forsvaret er i en ønskesituasjon når våre soldater har en så høy tillit i befolkningen, sier generalen. Resultatene fra Innbyggerundersøkelsen er så gode at forsvarsminister Espen Barth Eide gratulerte forsvarssjefen med funnene da Ipsos MMI la fram undersøkelsen i juni. Den viser også god ledelse, vi har flinke ledere i Forsvaret, sa statsråden. Dårlig rykte. Et flertall av de spurte i undersøkelsen sier at de tror at Forsvaret er en attraktiv arbeidsplass. Hva skaper dette inntrykket? Forsvaret er en krevende virksomhet med store krav til sikkerheten, sier Sunde. Folk oppfatter at de ansatte gir uttrykk for at dette er en trygg arbeidsplass. Forsvaret scorer høyt på troverdighet og tillit, men ikke så høyt på forvaltning og pengebruk? Vi sliter med et dårlig rykte, og vi gjør svært mye på forvaltningsområdet nå. Derfor har jeg satt veldig press på at vi skal vise at hver krone folket gir oss, skal brukes riktig, sier forsvarssjefen. Han synes det er interessant at de som har hatt kontakt med Forsvaret nylig, er langt mer positive sammenliknet med dem som for lang tid tilbake hadde noe med Forsvaret å gjøre. Åpne. Hva vil du jobbe mest med utfra denne undersøkelsen? Vi må vise hva pengene brukes til, være åpne. Vi må også jobbe videre med veteransaken. Er du skuffet over folk oppfatning av hva Forsvaret gjør for veteranene? Nei, det er nå vi begynner å se virkelige resultater av det arbeidet som gjøres opp mot NAV, Statens pensjonskasse og støtteordningene, sier Sunde. Han har tro på at fremtidige målinger vil gi enda bedre resultater. 14 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

10 fire kjappe klipp akkurat nå Navn: Bjørn Løken (54) Stilling: Sjef Flo transport Aktuell: NSB-avtalen sagt opp fra 31. juli Hvorfor har NSB sagt opp rabattavtalen med Forsvaret? NSB har fra mange bedriftskunder mottatt henvendelser fordi det er vanskelig og tungvint å kjøpe billetter på avtalene. NSB ønsker å utvikle bedre salgsløsninger for sine bedriftskunder. Hva slags konsekvenser får dette? Vernepliktige soldater som reiser i uniform får normalt 90 prosent rabatt med NSB og dette blir det ingen endring på. Ansatte i Forsvaret som i tjenesten bruker NSB, mister rabatten på 20 prosent inntil en eventuell ny avtale foreligger. Hvor mange er det som har gjort bruk av rabattene med NSB? Forsvaret har avtaler med både buss-, ferge- og jernbaneselskaper for å kunne transportere vernepliktige og ansatte til sine hjemsteder. Statistikken viser at vernepliktige soldater i fjor kjøpte noe over reiser med NSB. Tror du Flo transport får på plass en ny rabattavtale? Ja selvsagt, selv om det er en del utfordringer med denne type avtale. Forsvaret er en stor og viktig kunde på mange områder i samfunnet. Etablering og vedlikehold av inngåtte avtaler, er en kontinuerlig prosess som vi bruker enormt mye ressurser på. Våre vernepliktige soldater i uniform er fortsatt ivaretatt hos NSB med samme gunstige billettpris. Og FLO transport har allerede startet prosessen med en fornyelse og etablering av landsdekkende avtaler for transport. Verdenskjente HM Kongens Garde er verdenskjente. Folk står i kø hos musikkinspektøren i Forsvaret for å få dem på besøk. Christer O. Johannesen, oberst (p) til Dagens Næringsliv Hovedbasen I Midt-Troms sitter man fortsatt på den grønne forsvarsgreina. Og vel så det. Etter 20 år med omstillinger framstår regionen som Forsvarets hovedbase. Nye Troms, Moen i Målselv, på lederplass Hjemover Avviklingen i Afghanistan betyr at Nato vender blikket hjemover. Storstilte, langsiktige operasjoner utenfor eget kjerneområde er uaktuelt i overskuelig fremtid, både av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker. Adresseavisen på lederplass Dronekrigeren President Barack Obama har gitt ordre til omkring 268 angrep med førerløse bombefly i sine tre første år som president. Det er tre ganger så mange som George W. Bush gjorde på åtte år. Aftenposten Forsvarets oppgave Mange glemmer at Forsvarets egentlige oppgave er å delta i krig. Marie Brudevold, 21, soldat, til Fredriksstad Blad Foto: ERLING EIKLI Innenriks Da Stortingets utenriks- og forsvarskomité avga sin innstilling om Forsvarets framtid forleden, mente komiteen mye om Nato, USA og konflikthåndtering, men sa ingenting om hvor den framtidige kampflybasen bør ligge. Komiteens medlemmer mener kanskje at innenrikspolitikk er for vanskelig for dem. Avisa Nordland på lederplass Arven Fra nå av må vi selv løfte arven han og hans samtidige etterlot seg. Trønder-Avisa på lederplass om Gunnar Sønstebys bortgang Angrep Forsvarsministeren velger å påpeke at dataangrep mot Norge kan ødelegge sivil luftkontroll, medføre strømutkopling midt på vinteren og ødelegge sykehus. Da må han også kunne vise til hvilken beredskap landet har mot slike angrep. Bergens Tidende på lederplass Nato Nato hviler ikke kun på almene trusler, men også på felles idealer. Natos generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i Berlingske Syria Ytterligere militarisering av konflikten vil bare gjøre situasjonen verre og kutte enda dypere sår hos det syriske folk. General Robert Mood til Morgenbladet Finland Jag ser ingen grunn til at spørsmålet om Nato skal tas opp under min mandatperiode. Finlands president Sauli Niinistö til Finska Notisbyrån Sverige Sverige har ikke vært i krig på 200 år. Likevel har cirka svensker sendt ut i strid siden annen verdenskrig. Expressen, Stockholm Droner og kampfly Droner er kommet for å bli i det totale forsvaret, men er overhodet ingen erstatning for F-35 når vi skal forsvare norsk luftrom mot avansert teknologi. Forsvarsminister Espen Barth Eide til Dagbladet F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Aslak Bonde, redaktør for politiskanalyse.no. Enten regjeringen blir blå eller rødgrønn, vil kampflyene stjele akkurat like mye av investeringsbudsjettet, skriver Aslak Bonde. Forutsigbart Beskyldningene var ganske krasse da Stortinget diskuterte langtidsplanen for Forsvaret i midten av juni. Opposisjonen beskyldte regjeringen for å ha laget en uoversiktlig og dårlig plan som tildekker det faktum at vi fortsatt planlegger for langt mer enn det vi har penger til. Regjeringspartienes representanter beskyldte opposisjonen for politisk spill og beslutningsvegring. I den såkalte diplomatlosjen i Stortingssalen satt Forsvarets fremste ledere, men de så ikke så bekymret ut som man skulle tro de hadde grunn til å være. Det er tross alt bare et år til valget, og skulle man dømme etter debatten, vil et regjeringsskifte gi store endringer i forsvarspolitikken. Frps talsmann, Jan Arild Ellingsen, slo for eksempel utvetydig fast at han har partiet bak seg når han lover omkamp om kampflybasene. Den manglende bekymringen er godt forankret. Erfaringen tilsier at regjeringsskifter ikke fører til store endringer i forsvarsog strukturpolitikk, selv om det kan være harde feider i Stortinget rett før skiftet. Årsaken er både at norske politikere er ganske ansvarlige, og at mange av de politiske forsvarskampene vel så mye står innenfor partiene som mellom dem. Det gjelder i ekstrem grad for den geografisk drevne strukturpolitikken, men det vil også i økende grad gjelde for det store spørsmålet om hvor mye penger Forsvaret skal få lov til å bruke. Alle vet at det var kamp innad i regjeringen i vinter da det ble bestemt at kampflykjøpet skal finansieres over flere år enn det både departementet og forsvarssjefen tidligere hadde kalkulert med. Den praktiske konsekvensen av den beslutningen var at en større del av flykjøpet må dekkes inn i Forsvarets ordinære investeringsbudsjett. Enten vi får en regjering av ett eller flere partier, enten den blir blå-blå, blå-gul-grønn eller rødgrønn, vil det komme nye slag om akkurat det samme. Det må om noen år bestemmes hvor mange fly vil skal kjøpe, og det er vel også ganske sannsynlig at kostnadene øker slik at det vil komme nye inndekningsbehov. Da kan vi være sikre på at både finansministere og valgkampstrateger i et hvilket som helst parti vil insistere på at Forsvaret selv må dekke inn ekstrautgiftene. Vi kan også være sikre på at en hvilken som helst forsvarsminister vil kjempe som en løve for å unngå at kampflykjøpet blokkerer for andre nødvendige investeringer. Høyst sannsynlig vil det være den internasjonale sikkerhetspolitikken og norsk økonomi som avgjør dragkampene ikke norsk innenrikspolitikk. «Erfaringen tilsier at regjeringsskifter ikke fører til store endringer» 16 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

11 fotoikonar Berømte krigsbilete og deira opphav Marcus Sparling var Fentons assistent og er her i førarsetet for utstyrsvogna. Fotografen: Roger Fenton Fenton vart fødd i Lancashire i England som ein av 17 barn. Han var ein gåverik mann med gode framtidsutsikter. Han byrja på jusstudiet, men interesserte seg for målar - kunst og reiste til Paris for å lære meir. Som kunstmålar fekk han liten suksess og gjekk derfor vidare med jusstudiar, inntil han fekk auga opp for fotografi. Han lærte seg forskjellige teknikkar og reiste til Russland. Bileta hans derifrå vekte oppsikt i London ettersom det var første gang fotografi frå Russland vart viste. Som ein leiande fotograf ønskte han å danne eit forum for fotografar, og i 1853 vart «The Photographic Society». Krimkrigen slutta i 1856, og Fenton heldt fram med å fotografere landskap og studiobilete i England fram til Da slutta han, truleg fordi han mislikte kommersialiseringa av faget. Fenton var oppteken av fotografi som kunstnarleg uttrykk. Svekt av tidlegare anfall av kolera døydde han i 1869 berre 49 år gammal. Valley of the Shadow of Death, Balaklava, Krim. Roger Fenton/Library of Congress, 1855 Krimkrigen byrja allereie i 1853 og heitte opphavleg den tyrkisk-russiske krigen. Frankrike og England kom etter kvart med på den osmanske (tyrkiske) sida, og dei allierte vann etter kvart over russarane. Konflikten byrja som usemje om kontroll over «det heilage landet» i Midtausten. Florence Nightingale vart namngjeten for sin humanitære innsats i denne krigen og bidrog til ei omorganisering av saniteten i den britiske hæren. Roger Fenton reiste til Krim-halvøya i Ukraina etter ønske frå prins Albert av Storbritannia. Krigen hadde allereie rasa i to år og var særdeles upopulær blant det engelske folket etter kvart som tragiske nyheiter frå kampane vart formidla. Dei engelske soldatane var ikkje utstyrte for vinterkrig, og fleire døydde som følgje av sjukdom og kulde enn kamphandlingar. Krimkrigen var ein stillingskrig og vart utkjempa med god tilgang på moderne våpen på begge sider av konflikten. Fenton fekk føringar på motivval, døde soldatar var ikkje ønskte ettersom det ville bidra til auka negativ omtale. Biletet av kanonkulene er teke i ein ravine ved Balaklava sørvest på Krim-halvøya der det stod fleire slag. Roger Fenton tok to bilete same staden. Eitt viser vegbanen utan kanonkuler, og det andre namngjetne biletet er vist her. Det vart tidleg spekulert i om Fenton plasserte kanonkulene i vegen sjølv, eller om vegen vart rydda for kuler som skulle brukast om att. Kva for rekkjefølgd dei to bileta vart tekne i, er aldri avslørt. Ein trong lange eksponeringstider for å få gode bileter den gong, og kameraet var alltid montert på stativ. Dette avgrensa sjølvsagt muligheita for fotografiar av menneskjer og materiell i bevegelse. For å frakte utstyr og mørkerom reiste Fenton rundt med ei ombygd hestekjerre som tidlegare vart nytta til å frakte vin. Fentons ombygde kjerre vart av fienden teken for å vere ei ammunisjonsvogn og vart derfor skoten på ved fleire av slaga. Fenton slapp så vidt frå krigen med livet i behald. ARNE FLAATEN KJELDER: National Gallery, Library of Congress, Wikipedia. 18 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

12 aktuelt Soldatsjefen (3) SOLDATFAMILIE: Lise-Marie Gullberg ser fram til en ny tilværelse på Rygge med samboer Nils Gøran Høin Schei og datteren Emilie. Emilie blir sjef når både mamma og pappa gjør en innsats for verneplikten. Mamma Lise-Marie Gullberg (21) skal blogge om det å ha å barn under førstegangstjenesten. Pappa Nils Gøran Høin Schei skal sørge for at de vernepliktige har det godt. Treåringen Emilie skal sørge for at de to unge soldatene får seg en skikkelig utfordring hver eneste dag. SJEF PÅ GULVET: Treåringen har funnet seg godt til rette på Rygge. Blogg. Jeg blogget da jeg var gravid og synes det var veldig gøy. Derfor fikk jeg lyst til å lage en ny blogg med navnet «Den grønne». Den vil handle om min tid i militæret og om hvordan vi får dagene til å gå opp, forklarer hun. Sammen med samboeren Nils Gøran Høin Schei (21) og datteren Emilie (3) har Gullberg akkurat flyttet fra Steinkjer til et koselig rekkehus i nærheten av Rygge flystasjon. Mens far har fått jobb som hovedtillitsvalgt i Tillitsmannsordningen for Forsvaret (TMO), skal mor avtjene førstegangstjenesten. Jeg skriver først og fremst for min egen del, men jeg vil også vise at det er fullt mulig for mødre å avtjente verneplikt, sier Lise-Marie Gullberg. Kanskje bloggen kan bidra til å rekruttere flere jenter til Forsvaret? spør Schei. Ny hverdag. Sjå, fjyyy!, roper Emilie begeistret. Det er like stas hver gang et fly suser over huset, og lille Emilie er nok over gjennomsnittet interessert i fly og helikoptre, ifølge mor og far. Til høsten begynner hun i en barnehage like ved. Gullberg har søkt om hjemmeboerstatus, men får ellers ingen særbehandling. 25. juli skal hun møte på Madla i Stavanger. Der venter åtte ukers rekruttskole. Jeg er borte når Emilie begynner i barnehagen, og det blir sårt. Jeg er jo vant til å følge henne opp på alt mulig. De to første ukene blir sikkert lange og harde siden jeg ikke får sett henne i det hele tatt. Samtidig er jeg veldig spent, sier hun. Emilie og jeg skal nok klare oss fint når Lise er borte. Vi tar oss vel en tur eller to til Stavanger for å besøke henne, sier Nils Gøran Høin Schei. For å få kabalen til å gå opp må dagene plan - legges nøye. Snille besteforeldre fra Steinkjer er en god støtte, og de vil prøve å hjelpe dersom det skulle bli behov for det. Fra student til menig. Gullberg studerte egentlig til å bli lærer og har gjennomført to år av studiet. Drømmen om et år i grønt gjorde at hun søkte om permisjon fra studiet. Jeg gleder meg mest til å gjøre alle de tingene jeg normalt ikke ville gjort, som å være i felt, delta i fysiske aktiviteter, og lære om våpen, forteller hun. Hun vet ingenting om hva slags stilling som venter henne på Rygge etter fullført rekruttskole, men håpet er presse- og informasjonsassistent. Bloggingen vil foregå på fritiden. Det er en hobby, og jeg blogger ikke for Forsvaret. Men jeg må selvsagt avklare med en sikkerhetsoffiser om hva som er greit å skrive, forklarer hun. Både Gullberg og Schei tenker på mulighetene for videre utdanning og karriere i Forsvaret. Schei har lyst til å bli helikoptermekaniker, mens Gullberg først vil se an hvordan hun trives i første - gangstjenesten. Det å ha barn er i hvert fall ikke et hinder. Jeg har ikke den samme friheten som da jeg var student. Det blir lange dager, men vi skal klare det. Det handler kun om rett innstilling, mener Gullberg. Du kan lese bloggen på: dengronne.wordpress.com MARTE BOYE HAAKONSEN Foto: ARNE FLAATEN «Det blir lange dager, men vi skal klare det» 20 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

13 aktuelt skeive dager Homofile og lesbiske ønsker aksept for sin legning også i Forsvaret. Aksepten» 22 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

14 aktuelt skeive dager TAKHØYDE: Helt uproblematisk å være homofil i Forsvaret, mener Jan Ole Finseth og Ronny Nygård, som giftet seg i marineuniform. Foto: PRIVAT SPENTE: Både Dwayne Ingvald Fairchild og Henrik Grøndal var spente på hvordan miljøet i Forsvaret ville reagere på åpenheten deres. Foto: ARNE FLAATEN «Det var veldig slitsomt å holde det skjult» JAN OLE FINSETH, kommandørkaptein «Det er ikke greit hvis jeg omtales som homoen eller homsen» DWAYNE INGVALD FAIRCHILD, fenrik For kapteinløytnant Ronny Nygård og kommandørkaptein Jan Ole Finseth var det helt naturlig å gifte seg i paradeuniform. Det er stor takhøyde i Sjøforsvaret. Jobben man gjør, betyr mer enn legningen man har, sier Nygård (45) og Finseth (56). Vi møter ekteparet hjemme i eneboligen på Sotra utenfor Bergen. Arbeidsplassen Haakons - vern er bare en kort kjøretur unna. Der jobber Finseth i Kystvakten, mens Nygård er ansatt ved skolesenteret KNM Tordenskjold. De har vært samboere i 14 år, og da de bestemte seg for å formalisere forholdet ytterligere gjennom å gifte seg i fjor, gikk det ikke upåaktet hen. De giftet seg i marineuniform om bord på selveste Statsraad Lehmkuhl, med nærmere 150 gjester til stede. Skeiv parade. Ved å «stå frem» som homofilt par, der begge er offiserer i Sjøforsvaret, ønsker de å vise andre homofile at det er uproblematisk å leve åpent med legningen sin i Forsvaret. Det er ikke Ronny Nygård og Jan Ole Finseth alene om. I den store paraden under homofestivalen Skeive dager i Oslo i månedsskiftet juni-juli planla drøyt 20 personer å delta i uniform. Vi ville vise at man kan være seg selv i Forsvaret uansett legning, sier fenrik Hanna Sesselja Mikaelsen (26). Hensikten var å synliggjøre for resten av det norske samfunnet at Forsvaret er en åpen og inkluderende arbeidsplass. Samt vise kolleger at vi er her også, som ellers i samfunnet. Til daglig er hun kadett ved første avdeling på Luftkrigsskolen. I likhet med heterofile definerer jeg meg selv vel så mye gjennom rollen min som militær, som gjennom legningen min. Men det er også viktig at man kan være seg selv fullt og helt og bli akseptert av kolleger og sjefer. For eksempel tar jeg alltid med kvinnelig følge til middager og andre anledninger der det er vanlig å ha med følge. Verre på skolen. Camilla Johansen (20) gjennomfører for tiden førstegangstjenesten i Hans Majestet Kongens Garde og synes det er uproblematisk å være skeiv i uniform. Det har vært enklere for meg i Forsvaret enn det var på videregående, sier Johansen, som «kom ut av skapet» sent i tenårene. Både Johansen og Mikalsen sier de har opplevd ytterst få eller ingen negative reaksjoner. Men «homo» må visst være det mest brukte skjellsordet i det norske språket. Jeg sier klart i fra hvis jeg hører noen bruke ordet på en nedsettende måte, fastslår Mikaelsen. Min erfaring er at det blir færre negative holdninger, jo eldre folk blir og jo mer utdanning de får. «Homo» på fleip. På Gardeskolen på Terning - moen møter vi fenrik Dwayne Ingvald Fairchild (23) og Henrik Grøndal (20). Begge har i flere år vært åpne om at de er homofile, før de kom inn i Forsvaret, men sier de likevel var spente på hvilke reaksjoner som kunne komme. Det har gått veldig bra, synes Fairchild. For meg er det viktig å ha en tilhørighet med kolleger, der humor og selvironi er viktige elementer. Jeg kan selv bruke ordet «homo» på en fleipete måte om situasjoner, men det er ikke greit hvis jeg omtales som «homoen» eller «homsen», der går grensen. Han har følt at de aller fleste kolleger har vært inkluderende, på tvers av etnisitet, religion og generasjoner. Med noen få unntak. I den grad jeg har opplevd manglende aksept, har det vært fra etnisk norske som er personlig kristne, forteller Fairchild. Han opplever at han ikke behøver å «komme ut» som homofil hver gang han skifter jobb. Ryktet går nemlig foran. Det synes jeg egentlig er fint, da trenger vi ikke snakke mer om det. Inn i skapet. Atle Sviland (27) ble åpen homofil året før han gikk inn i førstegangstjenesten i Det var en tøff tid i starten, som gjorde meg sterkere, forteller Sviland, som i dag jobber i oljebransjen. Men på rekruttskolen på Madla var det ikke problematisk, mener han. Det ble gjort klart fra starten av at det var nulltoleranse for diskriminering og mobbing uansett grunn. Jeg opplevde aldri negative bemerkninger rundt det å være homofil. Men da jeg ble sendt i sjåførtjeneste til Tyskland, ble jeg rådet av overordnede til å ikke være åpen om legningen min, på grunn av holdningene hos enkelte andre lands militære, eksempelvis amerikanere og tyrkere, sier han. Det var så å si umulig å komme inn på homofile blant de andre militære, de virket veldig lukket, kanskje de var redde for å være åpne om legningen sin. Tror du det er stor forskjell på det norske forsvaret og andre lands forsvar? Ja, veldig. Jeg opplevde at tyskere, belgiere og nederlendere var liberale, men overfor amerikanere og tyrkere var det best å ikke avsløre legningen sin. Tror du homofile menn og lesbiske kvinner tenker at de kan gå for en utdanning og et yrke i Forsvaret uten at legning blir en hindring? Jeg tror det avhenger av hvordan man selv er som person,» 24 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

15 aktuelt skeive dager «Homo må visst være det mest brukte skjellsordet i det norske språket» livet I denne spalten inviterer vi ulike bidragsytere til å skrive om det å være menneske. Trond Henry Blattmann om: 22. juli Styreleder i Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli-hendelsene HANNA SESSELJA MIKAELSEN, fenrik ÅPNE: Camilla Johansen og Hanna Sesselja Mikaelsen vil vise at man kan være seg selv i Forsvaret. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ om man er sterk nok til å stå for den man er, sier Sviland, og legger til at han tror Forsvaret har forandret seg en del når det gjelder holdningen til homofile. I større grad kommer nå unge «ut» av skapet tidligere og det må Forsvarets ledere forholde seg til. Dette preger nok den militære organisasjonen. Lettere å være lesbisk. Orlogskaptein Tone Størksen (40) tror det er mer akseptert i Forsvaret å være lesbisk enn homofil mann. Det virker som mange har mindre problemer med å forholde seg til at to kvinner er sammen, enn at to menn er det. At kjærlighet mellom kvinner er «finere», sier hun. Stabssjefen i Sjøheimevernet fant ut at hun var lesbisk etter et mangeårig ekteskap med en mann, også han offiser i Sjøforsvaret. Senere ble hun kjæreste og etter hvert gift, med en kvinne. Det første jeg gjorde, var å snakke med mine to barn, deretter sjefen. Ingen av dem ga uttrykk for å ha noen problemer med det, forteller hun, og legger til at hun generelt har møtt få motforestillinger. Foreldrene mine har alltid vært forståelsesfulle. Min mor var nok mest opptatt av hva venninnene hennes ville synes. Men jeg har reagert på et par kommentarer fra kolleger. De har sagt at «de har skjønt for lenge siden at jeg er lesbisk». Det kunne de umulig vite, jeg visste det ikke selv, sier Størksen. Sjefsansvar. I eneboligen på Sotra forteller Ronny Nygård at han var 26 år da han fortalte omverdenen at han var homofil. På en måte tror jeg nesten det har vært enklere å være homofil mann enn å være heterofil eller lesbisk kvinne i Forsvaret. Som homofil mann kan man velge ikke å stå frem med legningen sin og dermed unngå å skille seg ut. Er det en privatsak hvilken legning man har? Ja, men på den andre siden vil man jo ikke være nødt til å skjule det heller. Hva bør Forsvaret gjøre for å ivareta homofile? Det bør være en holdning blant sjefene som setter premissene for resten av personellet og arbeidsmiljøet, sier Nygaard. Jan Ole Finseth var ikke åpen om legningen sin før han ble 40 år. Det var veldig slitsomt å holde det skjult, medgir han. Da jeg endelig tok steget, spurte jeg meg selv hvorfor jeg hadde ventet så lenge. Mens han har tilbrakt hele sitt yrkesliv i Sjøforsvaret, tok Nygård et ni år langt avbrekk for blant annet å studere jus, for deretter å velge offisersyrket på nytt. Selv om Finseth og Nygård føler at det ikke er noe problem å være en minoritet i Forsvaret, vil de ikke bagatellisere det at det ikke alltid har vært like enkelt, eller at andre homofile kan oppleve det som vanskelig. Vi skal være takknemlige til dem som har kjempet frem rettigheter og banet vei for en større åpenhet, understreker Nygård. Det har jo vært en utvikling generelt i samfunnet som Forsvaret gjenspeiler, sier Finseth. Men jeg kan huske at det var en stor overgang da kvinner begynte å tjenestegjøre om bord på fartøyer i 1986, ikke alle menn taklet det heller på en helt riktig måte. GRO ANITA FURREVIK Tegning: ODDMUND MIKKELSEN Åssen går det? Dette er nok det mest vanlige spørsmålet jeg har fått det siste året. Både fra kjente og helt ukjente. Det er aldri enkelt å møte mennesker i sorg. Mange uttrykker at de ikke helt vet hva de skal si, men de formidler likevel med det at de bryr seg. Alle opplever en eller annen gang dødsfall i familien. Dødsfallene som er ventet, og som man har forberedt seg på, kan selvfølgelig være like vonde som de som skjer brått. Men sorg kan likevel ikke måles. Etter hvert blir den en del av det å leve videre. Som leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, er jeg også talsmann for andre involverte som er i sorg. Vi har hatt god hjelp og støtte i hverandre. Det er godt å være sammen med de som vet akkurat hvordan det er. Støttegruppa ble det jeg håpet på. Hjelp til å formidle behov og foreslå løsninger. Og vi har blitt lyttet til. Jeg har vært opptatt av hensyn. At mediene skal ta hensyn, at retten skal ta hensyn, at politikere og myndigheter skal ta hensyn. Jeg har vært opptatt av at ingen skal påføres ekstrabelastninger. Det er tøft nok som det er. Over hele landet har berørte samlet seg for å arbeide til beste for dette nye felleskapet som oppsto etter tragediene i regjeringskvartalet og på Utøya. Vi har både grått og ledd sammen, og knyttet sterke bånd med mennesker vi ikke kjente før 22. juli. I sommer er det ett år siden. I sommer kommer dommen. I sommer kommer kommisjonens rapport. Etter det vet jeg ikke hva som kommer. Kanskje stillheten? I tillegg til tap av umistelige barn, venner, slektninger, kolleger og medmennesker er 22. juli-terroren også omfattet av grusomme traumer, som både overlevende, etterlatte og pårørende må leve med resten av livet. Det går ikke over fordi om ett år er passert. Det er der. Hele tiden. Mange sliter ennå med å få kontroll over livene sine, og opplever at det ene skrittet tilbake fremdeles har mer kraft enn de to som går framover. Derfor må vi fortsatt få støtte, klemmer, hjelp og spørsmål som; «åssen går det». Ikke vær redd for å spørre om det. Illustrasjon: NINA NORDAL RØNNE «Det er aldri enkelt å møte mennesker i sorg» 26 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

16 aktuelt teknikerkrangel Teknisk forskjell De har lik utdannelse og gjør den samme jobben, men det er storebror Bjørn Tore som er sjef. Likevel tjener lillebror Finn Arne mest. F tok opp lønnsforskjellene i fjor. Da sa avdelingsdirektør Jan Pettersen i Forsvarsstaben at det er skjevheter i systemet, men at skjevhetene ikke er like store overalt. I 2010 ble det brukt 1,3 millioner kroner i lokale lønnsforhandlinger for å jevne ut noen av disse skjev - hetene. I tillegg ble det satt ned et eget teknikerutvalg. Jan H. Pettersen, som er sjef intensiver i Forsvarsstaben/personell sier at det er brukt om lag seks millioner kroner på å rekruttere og beholde teknisk kompetanse i luftmiljøet i form av lønn. Dette ble fremmet av arbeidsgiver gjennom generalinspektøren, etter et samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene. Pengene er gitt til regulativ - lønnet personell som personlige lønnstillegg for å beholde teknisk personell. Et teknikerutvalg har jobbet med dette spørsmålet siste året. Vi skulle hatt et møte nå i vår, men det ble utsatt til etter sommerferien på grunn av streiken. TO BRØDRE: Bjørn Tore Claussen (t.v.) lot være å søke da lillebror Finn Arne gikk fra å være sivil til å bli militær flytekniker. Men neste gang søker Bjørn Tore også. Hvorfor? Fordi Bjørn Tore Claussen (32) er militær flytekniker, mens Finn Arne Claussen (30) er ansatt som sivil flytekniker. Begge jobber på Bodø hovedflystasjon. Forskjellen i lønn? Drøyt kroner, selv om det er storebror som er dokkleder og har lederansvaret. Vi har akkurat den samme utdannelsen: barneskole, ungdomsskole, yrkesfag og befalsskole. Jeg jobbet som militær tekniker jeg også, men søkte og fikk en sivil teknikerjobb for snart tre år siden, sier Finn Arne. Jeg lot være å søke den gang fordi jeg visste at broren min søkte. Men neste gang søker jeg, sier Bjørn Tore, som også vurderer sivile jobbmulig heter. Forsvaret er forutsigbart og lar seg kombinere med familie. I tillegg er jeg bodøværing, men lønn har mye å si ikke minst når man er i etableringsfasen. Og jeg er for ung til å bry meg om at pensjonsalderen er lavere for militære enn for sivile. I tillegg er jeg dokkleder. Likevel tjener jeg mindre enn flere av teknikerne som jobber under meg. Det er frustrerende, forteller Bjørn Tore. Det skjønner lillebror Finn Arne godt. Jeg gjør akkurat den samme jobben som da jeg var militær. De eneste forskjellene er at jeg har byttet ut uniformen og får høyere lønn, sier han. Forsvarsproblem. Det er ikke bare i Bodø at Forsvaret sliter med å holde på viktig kompetanse. Kompetanselekkasjen, kalte forsvarssjef Harald Sunde det da han la frem sin årsrapport tidligere i år. Problematikken gjelder nemlig store deler av Forsvaret og spesielt Luftforsvaret og Sjøforsvar et. For én ting er teknikere som forlater Forsvaret for det sivile markedet. Et annet problem er at mili tære teknikere tjener mindre enn sivile teknikere selv om de gjør den samme jobben. Det skyldes at mens militære teknikere er tariff lønnet, jobber sivile teknikere på overenskomst, utregnet etter gjennomsnittet i regionen for sammenlign bare verksteder. Det fører til lønnsforskjeller i hele Forsvaret. Populær arbeidskraft. At lønn er viktig, er ikke tillitsvalgte Truls Thorstensen (45) og Tormod Ihlen (28) ved Bodø hovedflystasjon i tvil om. De store lønnsforskjellene fører til at vi ikke klarer å beholde unge militære teknikere. I tillegg har vi stort gjennomtrekk, det fører til et lavere kompetanse- og erfaringsnivå. Vi i Luftforsvaret trenger teknikere med erfaring fra internasjonale operasjoner, da er det en fordel å ha vært noen år i «gamet», sier Thorstensen. Slik det er nå, klarer vi ikke å fylle stillingene våre. I dag leier vi inn arbeidskraft fra utlandet, ni-ti nederlendere og amerikanere jobber her fast. De er vi helt avhengige av, sier Ihlen. Hvordan reagerer de ansatte? Med misnøye. Og vi merker at det i Bodøområdet også er andre aktører Luftfartstilsynet, Avinor og Widerøe som ser på teknikere fra Forsvaret som attraktive. Stadig flere fullfører lære - tiden i Forsvaret, så slutter de, sier Thorstensen. Hvorfor jobber du fortsatt i Forsvaret? Det har jeg spurt meg selv om også. Svaret er at Forsvaret er trygt, fleksibelt og som militær kan du gå av med pensjon når du er 57. Men det er det mange yngre som ikke bryr seg om. Slutter. Dokklaget til Bjørn Tore Claussen er et godt eksempel. Fire har sluttet det siste halvåret, alle var militære. En av dem er Martin Alfredsen. Flysystemteknikeren skal bli pilottekniker i det sivile selskapet Occeanering. Da får han et lønnshopp på mer enn kroner. Det er én grunn til at jeg slutter og det er lønn, sier han. NB! I løpet av 2012 legger Forsvarsdepartementet frem stortingsmelding om kompetanse situasjonen i Forsvaret. OLE KÅRE EIDE Foto: ARNE FLAATEN 28 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

17 aktuelt Syria «Det er en stor utfordring å være vitne til grusomheter som nesten overgår fantasien» ROBERT MOOD PÅ NÆRT HOLD: FNs observatørkorps og generalmajor Robert Mood har opplevd grusomhetene i volden nært uten å kunne gjøre annet enn å rapportere om det. Foto: SCANPIX/AFP/JOSEPH EID Løsning er mulig En løsning for Syria er ingen umulighet mener generalmajor Robert Mood. Sjefen for FNs observatørkorps har opplevd dramatiske dager de siste ukene i Syria. Så dramatisk har situasjonen vært at han midt i juni bestemte seg for å stoppe patruljeringen i landet av hensyn til observatørenes egen sikkerhet. Krevende. Mood orienterte i midten av juni FNs sikkerhetsråd om den seneste utviklingen. Selv om patruljeringen til observatørene før det ble stanset, har de valgt å bli i landet fordi det er moralsk riktig og samtidig har et ønske om å trappe opp arbeidet sitt volden til tross. Hvordan vil du beskrive oppdraget og utviklingen? Det er krevende, risikofylt og vanskelig, men ikke umulig. Vi er 300 ubevæpnede observatører fra 50 forskjellige land sammen med sivile spesialister fra ytterligere et tyvetalls land som representerer verdenssamfunnets solidaritet med det Syriske folks lidelser. Vi er en upartisk stemme som rapporterer fakta så langt vi rekker over, sier han. Mood peker på at partene i begynnelsen var oppsatt på å få planen sin til å virke, men i begynnelsen og midten av juni ble oppdraget svært vanskelig fordi volden tiltok. Partene ser seg best tjent med å bruke mili - tære virkemidler for å nå sine mål, mener Mood. Grusomheter. Landet er inne i en dyp krise, tilnærmet borgerkrig, der voldsbruken har overrasket generalmajoren kraftig. Det er en stor utfordring å være vitne til grusomheter som nesten overgår fantasien uten å kunne gjøre noe annet enn å rapportere fakta. Det å være 100 prosent upartisk og fakta - basert i alt vi gjør og i alle rapporter er en annen utfordring, mener Mood. Observatørstyrken kritiseres fra flere hold i konflikten, noe Mood tar som et tegn på at de lykkes med å være upartisk. Hva er den beste løsning på konflikten, og hvilken rolle kan militær makt spille? En revitalisert sekspunktsplan som muliggjør en syrisk ledet, og inkluderende politisk prosess mot en overgang til et demokratisk styre. Det syriske folk bør eie prosessen og resultatet selv, men det internasjonale samfunn ledet av FNs sikkerhetsråd må gi all støtte som er nødvendig, forklarer generalmajoren. Han tror militær makt egner seg dårlig i Syria, fordi det handler om en meget kompleks og sammensatt situasjon uten klare frontlinjer. Støtte og tilrettelegging i mange former er viktig, men Syrerne selv må eie prosessen videre enten den blir voldelig eller fredelig. Best ubevæpnet. Mood har lang erfaring fra internasjonale operasjoner, og nettopp dette er har vært nyttig. Lederskaps og teamarbeid fra Brigaden i Nord-Norge, viktigheten av kulturforståelse fra Libanon, behovet for situasjonsbevissthet, behovet for å legge til rette for lokale løsninger, dialogene fra Balkan og behovet for å holde basis soldatferdigheter ved like ramser han opp som vesentlige egenskaper han har tatt med seg i arbeidet. Dessuten er tanken på norske veteraners innsats for fred gjennom mange tiår en viktig motivasjon for meg i det daglige. Er det noe som har overrasket deg? At det ikke finnes grenser for hvilke grusomheter enkelte mennesker vil begå og at det syriske folk er så utrolig tålmodige at de finner seg i voldsbruken måned etter måned uten å ta til gatene i store antall, sier han. Han legger til at kontakten med partene i konflikten er god, men at sivilbefolkningen er mer tilbakeholden fordi de frykter represalier. Han er dessuten overbevist om at ubevæpnede observatører er det rett for oppdraget. Terskelen for å angripe sivile og militære observatører uten våpen er heldigvis høy, og bevæpning ville etter mitt syn bare gjort oss til et mer legitimt mål slik aktørene på bakken ser det. Imidlertid skaper vi urealistiske forventninger på grunn av vår militære profil, noe vi må se nærmere på. Hvilke typer bistand kan verdenssamfunnet gi for at dere skal lykkes? Et samlet sikkerhetsråd som gir utvetydige signaler til alle parter om veien videre og legger press på aktørene, understreker Mood. PAAL RAVNAAS 30 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

18 aktuelt GOD ARENA: Vernepliktsverket og Forsvarets veterantjeneste har et samarbeidsmøte i ett av de fem møterommene i Kommandantboligen/Forsvarets hus. Oscarsborg festning Åpnet for allmennheten i 2004 etter Stortingets vedtak om å frigi nasjonale festningsverk til sivilt bruk. En av 14 festninger som forvaltes av den norske stat gjennom Nasjonale festningsverk (Forsvarsbygg). I dag er det museum, hotell, restauranter og spa på øya. I sommerhalvåret er Oscarsborg tilrettelagt for barnefamilier og natur- og historieinteresserte. VAKKER BELIGGENHET: Festningskommandant Stein Erik Kirknes har møtelokaler for Forsvaret i svært så idylliske omgivelser. Møteidyllen Kiel ferga seiler ofte forbi full av forsvarsansatte på konferanse. Nå kan møtene legges til Oscarsborg festning i stedet. I naturskjønne omgivelser på Oscarsborg festning utenfor Drøbak ligger Kommandant - boligen/forsvarets hus. Det inneholder et nytt konferansesenter for ansatte og veteraner og et galleri. Alle med tilknytning til Forsvaret kan søke om å få bruke huset til møter og konferanser. Det er også kontorer til enkeltpersoner. Tilbudet er gratis, og det er bare å kontakte meg, forteller major Stein Erik Kirknes, kommandant på Oscarsborg. Det er fisbasis-tilgang, men egne pc-er må medbringes. Det skal installeres trådløst Internett, opplyser han. Opprinnelig bodde kommandanten i boligen med sin familie og sitt tjenerskap, men i dag har kommandanten bare kontor her. Tidligere var det Forsvarsbygg og kommandanten som administrerte bygget. Nå har Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) tatt over leien av hele huset, og 8. mai åpnet det nye tilbudet. Det ligger mye historie i trehuset som ble bygget rundt Det ble blant annet skadet 9. april under angrep fra tyskerne. I dag er det en verneplan for huset, forklarer Kirknes. Anbefales. Vernepliktsverket og Forsvarets veterantjeneste har et samarbeidsmøte om dokumentasjon i internasjonale operasjoner. Det er første gang de benytter seg av Kommandant - boligen/forsvarets Hus som møtelokale. Det er godt å komme litt bort fra kontoret. Vi har hatt en svært hektisk periode der vi har sittet lenket til pc-en, så det er deilig å komme ut hit å trekke luft, forteller Bodil Karlsen, seniorkonsulent og prosjektleder i Vernepliktsverket. Konferansesenteret er ypperlig, og jeg vil ab - solutt anbefale det til andre. Det er en fordel at det også er vanlige kontorer her, mener Ulf Ellingsen, senior stabsoffiser i Forsvarets veterantjeneste. De synes fasilitetene rundt huset er midt i blinken, med hotell, nydelig mat og ikke minst flott natur. Konferansesenteret har dessuten eget trimrom. Forsvarsgalleri. I pausen beundrer de bildene i husets eget galleri. Det er bilder fra alle forsvarsgrener. Galleriet er åpent for alle besøkende på festningen. Vi vil bruke festningen som en arena til å bygge omdømme og profilere Forsvaret. På sikt ønsker vi stands og ulike forsvarsaktiviteter i forbindelse med huset, og vi håper på å få til turer med guide hit, sier kommandant Kirknes. Svært mange har bidratt til åpningen av huset, blant annet ansatte fra alle forsvarsgrenene, Forsvarets mediesenter og Oscarsborg Festnings Venner, sier han. MARTE BOYE HAAKONSEN Foto: ARNE FLAATEN 32 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

19 dokument PÅ TOKT: Et russisk bombefly på tokt dokumenteres av et norskt Orion-fly på oppdrag utenfor Nord-Norge. NÆRKONTAKT Suverenitet handler om tilstedeværelse. Som å avskjære et russisk bombefly i nord. 34 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST »

20 dokument NORDOMRÅDENE «Sammenlignet med for ti år siden er det mye større militært nærvær» BEREDSKAP: F-16-pilotene er på døgnkontinuerlig beredskap og må løpe når tiden er knapp. RUNE ØVERÅS, taktisk koordinator DOKUMENTASJON: Marie Louise Qualmann fotograferer fra Orion-flyet. Orion-maskinen Ulabrand tar av fra Andenes lufthavn. Mannskapet har blitt brifet, sikkerhetskontrollen er fullført og et nitimerstokt venter. I takt med lysere og lengre dager, er operasjonene til det maritime overvåkningsflyet mer intense. Det er på denne tiden den militære aktiviteten øker, og naboen i øst er ute med sine fartøy og flyr i stort monn. Nå på året er russerne svært aktive, og sammenlignet med for ti år siden er det mye større militært nærvær, forklarer taktisk koordinator Rune Øverås. Bandittjakt. Ulabrand taxer ut på rullebanen, og minutter senere letter det maritime overvåkningsflyet. Det starter som en transportetappe Utfordringen i nord I 2012 ser F nærmere på Forsvarets rolle i nordområdene. I denne utgaven blir vi med Orion på tokt, følger et sivilt propellfly på oppdrag for Kystvakten over Svalbard og er med F-16-piloter på Nato-beredskap. der kursen blir staket ut mot Smutthullet. Øverås forteller at de skal sjekke en mulig «banditt», et fartøy som fisker ulovlig. Det er stor aktivitet av portugisiske og spanske fartøy som seiler i norsk økonomisk sone. Av og til seiler de uten automatisk identifikasjonssystem (AIS). Det kan enten være en forglemmelse eller en bevisst handling som viser at de kanskje har noe å skjule, sier han. Skylaget deler seg, og Ulabrand manøverer nærmere skumtoppene som åpenbarer seg som et duvende teppe. Tom Karlsen kaller opp den mistenkte «banditten» som har kurs østover. This is the fishing vessel Plutonas, spraker det på engelsk med russisk aksent. SCRAMBLE: Utstyret må være klart da Per Arne Segtnan har 15 minutter på å komme seg i lufta. I have a couple of questions: How long have you been in the area? spør Tom Karlsen om bord Ulabrand. Det viser seg at det russiske fartøyet har vært i området 15 dager og bærer på 78 tonn reker. Tom Karlsen vil vite om de har lastet om til andre fartøy, noe som kan bety at de har fisket mer enn kvoten. Men kapteinen er avvisende. No, no, no! We re going back to Tromsø. Samtalen blir avsluttet, og møtet med tråleren blir loggført. Og alt blir rapport videre til Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, som i likhet med Etterretningstjenesten danner seg et situasjonsbilde på bakgrunn av Orionsflyets obsvervasjoner. Vakten. Vi flytter oss ganske så mange mil sørover, til Bodø hovedflystasjon. Der har Per Arne «Stitch» Segtnan allerede vært tre timer på vakt i 332 skvadronen sammen med en pilotkollega. Ennå gjenstår det 21 timer før de kan tre av. De utgjør dagens QRA (Quick reaction alert). Døgnet rundt venter de på å få meldingen om å komme på vingene for å kontrollere eller avskjære fremmede fly. Som regel er de russiske. Per Arne og Christoffer, eller Stitch og «Brag» som er kallenavnet, er begge F-16-piloter, men i ulike ender av erfaringsskalaen. Du er jo spent, sitter, venter og tenker: «Kommer Alpha-scrambelen er det i natt det 36 JULI/AUGUST 2012 JULI/AUGUST

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter Forsvarets Innbyggerundersøkelse 2013 Laget for: Forsvarets mediesenter Juni 2013 Christian Krohgsgate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Kristin Rogge Pran kristin.pran@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Anders Nilsen. Etter å ha jobbet som studieleder i fotografi på Norges

Anders Nilsen. Etter å ha jobbet som studieleder i fotografi på Norges PORTFOLIO Anders Nilsen Veien mellom lykken og sorgen kan være så kort. Anders fikk oppleve begge i løpet av sin sønns fødsel. TEKST ELLI TRIER BILDER ANDERS NILSEN Etter å ha jobbet som studieleder i

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Nynorsk Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av motstandarane til Cæsar under gallarkrigen var gallarhovdingen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn.

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Skille seg? Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Linda var syv år og Tobias var tre. Allerede før de fikk barna hadde

Detaljer

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter Forsvarets Innbyggerundersøkelse 2012 Laget for: Forsvarets mediesenter Juni 2012 Ipsos MMI Christian Krohgsgate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Kristin Rogge Pran kristin.pran@ipsos.com 2012 Ipsos MMI. All

Detaljer