Gloser 1 в

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gloser 1 Ната@ша поступа@ет в университе@т"

Transkript

1 1 Соседи 3 Словарь Глава 1 Gloser 1 в journalistikk journalistikk opptak opptak her adjektiv konkurranse по å komme inn i konkurranse med andre yndlings- konkurranse по å komme inn i konkurranse med andre yndlings- minimum как м. minimum, minst minimum как м. minimum, minst ipf. å håpe å vone utrolig, usannsynlig utruleg, usannsynleg балл karaktergrensen for opptak karaktergrensa for opptak stil, skriftlig språkog litteraturoppgave stil, skriftleg språkog litteraturoppgåve lykkelig lykkeleg твёрдый (om karakter) god, sikker (om karakter) god, sikker что nettopp, nylig nett, nyleg å lære seg/noen noe å lære seg/nokon noko adv. ved et under (av under) ved eit under (av under) в вуз høyere utdanningsinstitusjon å ta imot her: å ta opp til studium høgare utdanningsinstitusjon å ta imot her: å ta opp til studium ulykke ulukke АЭС, atomkraftverk atomkraftverk biologi biologi dobbelt, to ganger dobbelt, to gonger вне + gen. utenom utanom militær (subst.) militær (subst.) substantivert partisipp arbeidshelse- geografi geografi gruppe gruppe

2 2 her: konklusjon, avgjørelse her: konklusjon, avgjerd reserve reserve å bli tatt opp å bli tatt opp funksjonshemmet, ufør funksjonshemma, ufør informatikk informatikk prøve prøve katastrofe katastrofe lag landslag lag landslag kommisjon kommisjon konkurranse konkurranse særfordel særskilt føremon matematikk matematikk medaljeelev (skoleelever med ekstra gode karakterer får gulleller sølvmedalje) medaljeelev (skoleelevar med ekstra gode karakterar får gulleller sølvmedalje) internasjonal internasjonal tilstedeværelse det å vere til stades, finnast от + gen. uavhengig av uavhengig av utdanning utdanning opplæring, utdanning opplæring, utdanning studenthus, studentbolig her: plass i studentby studenthus, studentbolig her: plass i studentby felles felles + inf. forpliktet til å gjøre noe forplikta til å gjere noko (brukes predikativt i kortform) olympiade olympiade grunnlag grunnlag å bli (igjen), sitte, stå igjen her: å være etterlatt å bli (igjen), sitje, stå att her: å vere etterlatt seksjon, avdeling seksjon, avdeling utmerket framifrå karakter karakter vinner vinnar å vinne å vinne å heve fordoblet å heve fordobla forberedende førebuande ipf. + dat. her: å tilfalle her: å bli til del (bare i 3. p.)

3 3 positiv her: bedre enn to (om karakter) positiv her: betre enn to (om karakter) mottagelse, det å få mottaking, det å få forsørgelse, omsorg forsørging, omsorg det å ta eksamener for å komme inn på universitetet regjering regjering rett, rettighet rett her: fag her: fag (не п. her subst. det å ta eksamenar for å komme inn på universitetet å tilby, stille til rådighet å by fram, stille til rådvelde придётся (+ dat.) det er nødvendig for, (noen) må det er naudsynt for, (nokon) må призёр premievinner premievinnar her ipf. her: å bli tatt opp her: å bli tatt opp adj. ikke tilrådelig (av helsemessige grunner) ikkje tilrådeleg (av helsemessige grunnar) yrkes- profilert profilert å bli intervjuet, pf. å klare seg å bli intervjua, pf. å klare seg i intervju i intervju her: den som ikke har klart seg (i intervju) her: den som ikkje har klart seg (i intervju) strålings- resultat resultat РФ Den russiske føderasjon Den russiske føderasjonen sammensatt samansett bevis, attest prov, attest сдать her: å ta, pf. å klare, å ta, pf. å klare (test osv.) bestå (test osv.) (не с. her: den som ikke har klart testen her: den som ikkje har klart testen her subst. сдать m. og f. foreldreløs (subst.) foreldrelaus (subst.) tjeneste teneste intervju intervju + dat. ifølge ifølgje ipf. å tilsvare å svare til tilsvarende tilsvarande her adjektiv (s. 14) fag, yrke fag, yrke

4 4 her: tidsbegrenset, det som er obligatorisk av verneplikten her: tidsbegrensa, det som er obligatorisk av verneplikta stipend stipend her: å bli rammet, skadet (ved ulykke) her: å bli ramma, skada (ved ulukke) student- kreativ kreativ å si opp у. в å dimittere å seie opp у. в å dimittere her: å fastsette her: å fastsette fakultet fakultet fysikk fysikk kjemi kjemi член medlem medlem ekspert- ekspert- høyere utdanning høgare utdanning lov lov utdannings- her: reglement her: reglement høyere yrkesutdanning høgare yrkesutdanning det å bo det å bu ipf. å bli regulert å bli regulert redaksjon redaksjon yrkesutdanning fra 10- (11-)årig grunnskole type- institusjon institusjon føderal føderal Кто yrkesutdanning frå 10- (11-)årig grunnskole administrasjon administrasjon stipendiat (person som er tatt opp til et forskerutdanningsprogram på tre år der man tar nye eksamener og skriver kandidatavhandling) stipendiat (person som er tatt opp til eit forskarutdanningsprogram på tre år der ein tar nye eksamenar og skriv kandidatavhandling) astronomisk astronomisk

5 5 бельё sengetøy sengeklede в + gen. i løpet av i løpet av вахтёр vaktmann vaktmann å appellere til samvittigheten å appellere til samvitet к (her muntlig) alskens, all slags (her munnleg) alskens, all slags høyskole- høyde høgd borger borgar f. pl. adj. vakthavende vakthavande naturlig naturleg å forby å forby utgift utgift fra en annen by, utenbys frå ein annan by, utanbys institutt institutt (slang) oldfrue, "husmor" på institusjon (slang) oldfrue, "husmor" på institusjon kvalifikasjon kvalifikasjon her: ledelse her: leiing opplæring, utdanning opplæring, utdanning slang av slang av betaling betaling her: å gjenstå her: å vere att, stå att betaling betaling tidsrom, periode tidsrom, periode heving п. etterutdanning heving п. etterutdanning forberedende førebuande pf. не det er ikke noe å gjøre med det å heve å heve brannmann brannmann substantivert adj. å dekke å dekkje ipf. å bruke å bruke å overstige å overstige lærer lærar край Kystterritoriet, den russiske østkysten mellom Kina og Japanhavet не det er ikkje noko å gjøre med det Kystterritoriet, den russiske austkysten mellom Kina og Japanhavet det å bo det å bo (muntlig) laken (munnleg) laken dim. av

6 6 fagforeningsstyre studentkomiteen fagforeiningsstyre studentkomiteen prosent prosent her: å prøve seg på her: å prøve seg på на + akk. størrelse storleik tillatelse løyve ipf. å regne med å rekne med на + akk. rektor ved høyere utdanningsinstitusjon rektor ved høgare utdanningsinstitusjon tilhører, en som følger kurs tilhøyrar, ein som følgjer kurs skift skift f. samvittighet samvit her: vedlikehold her: vedlikehald verdi; her: pris verdi; her: pris lureri lureri За søker som tar opptakseksamen søkjar som tar opptakseksamen administrasjon administrasjon anke- anke anke å flytte ut å flytte ut å kaste ut av bolig å kaste ut av bustad грех synd synd kommisjon kommisjon Kostroma, by nordøst for Moskva Kostroma, by nordaust for Moskva her: offentliggjøring her: offentleggjering å avslutte å avslutte spesiell spesiell å utvise fra universitetet å utvise frå universitetet karakter karakter her: å innlevere п. å anke п. å søke her: å innlevere п. å anke п. å søkje

7 7 bekreftelse stadfesting det å ta eksamener for å komme inn på universitetet det å ta eksamenar for å komme inn på universitetet riktighet riktigheit ordre ordre å forlenge å forlengje fagforeningsstyre studentkomiteen fagforeningsstyre studentkomiteen vedtak vedtak tilfelle tilfelle tilsvarende tilsvarande her adjektiv срок tidsrom, frist tidsrom, frist tredagers tredagars Grammatikk 1 Partisipp Side Aktiv presens 13 по langform flertall dativ на langform flertall lokativ NB! Her er ordet adjektiv. 14 в же 16 в langform entall hankjønn nominativ 16 langform entall hankjønn genitiv NB! Her er ordet adjektiv. av verbet = å tilsvare = соответствуj- ут соответствуj- + -ущ- + -им av verbet = å ha = имеj- ут имеj- + -ущ- + -ие av verbet = å tilsvare = соответствуj- ут соответствуj- + -ущ- + -их av verbet жить = å bo = жив- ут жив- + -ущ- + -ие av verbet жить = å bo = жив- ут жив- + -ущ- + -ий av verbet = å tilsvare = соответствуj- ут соответствуj- + -ущ- + -щего

8 8 Aktiv preteritum 13 не NB! Her er ordet substantiv. 13 не на NB! Her er ordet substantiv. 14 без langform flertall akkusativ (levende vesen) 16 вуз Passiv presens 13 её presens partisipp passiv langform entall hunkjønn nominativ NB! Her er ordet adjektiv. Passiv preteritum 13 что 14 langform entall hunkjønn akkusativ 14 в 14 на langform flertall akkusativ (ikke levende vesen) 14 на 16 из av verbet = å gjennomgå Unntak: Verbet og alle sammensetninger med -йти danner formen av verbet сдать = å bestå (eksamen) (не) сда- + -вш- + -ие не av verbet = å være etterlatt + -вш- + -ие- + -ся av verbet = å levere пода- + -вш- + -их av verbet = å avslutte + -вш- + -ие av verbet = å elske, like = люб - ат люб - + -им- + -ая av verbet = å innlære = выуч - у выуч - + -енн- + -ые av verbet = å heve, øke = повыш- у повыш- + -енн- + -ую av verbet = å permittere = увол - у увол - + -енн- + -ые av verbet = å fastsette = установл - у установл + -енн- + -ые av verbet = her: å ta opp приня- + -т- + -ые av verbet = å utvise = отчисл - у отчисл - + -енн- + -ые

9 9 14 не NB! Ordet er adjektiv som dannes på samme måte som partisipp. 13 их NB! Ordet er adjektiv som dannes på samme måte som partisipp. 16 срок быть продлён kortform entall hankjønn av verbet = å vise og prefiks противо- mot (не) противо- + показа- + -н- + -о не av verbet = å forplikte обяза- + -н- + -ы av verbet = å forlenge = продл - у продл - + -ён- продлён

Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся

Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся 1 Соседи 3 Словарь Глава 33 Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся Анзе@р Anzer, en av øyene i øygruppa Solovki Anzer, ei av øyene i øygruppa Solovki бере@менная gravid gravid бере@чь сбере@чь, å

Detaljer

Gloser 9 Случа@йная встре@ча

Gloser 9 Случа@йная встре@ча 1 Соседи 3 Словарь Глава 9 Gloser 9 Случа@йная встре@ча болта@ть ipf. her: å prate her: å prate больни@ца sykehus sjukehus буке@т bukett bukett выгля@дывать her: å titte frem her: å titte fram вы@глянуть

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Gloser 18 Са@ша смеётся

Gloser 18 Са@ша смеётся 1 Соседи 3 Словарь Глава 18 Gloser 18 Са@ша смеётся а@втор forfatter forfattar вполне@ helt og holdent, fullstendig frå ende til annan, fullstendig вско@ре snart snart выбира@ть вы@брать å velge å velje

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Innst. O. nr. 4. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. 83 (2007 2008)

Innst. O. nr. 4. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. 83 (2007 2008) Innst. O. nr. 4 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 83 (2007 2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endring

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Noroff Instituttet. Reglement. Reglement for Noroff Fagskole

Noroff Instituttet. Reglement. Reglement for Noroff Fagskole Noroff Instituttet Reglement Reglement for Noroff Fagskole Innhold 1.0 Skolereglement... 3 2.0 Eksamensreglement... 8 2.1 Obligatoriske oppgaver... 10 3.0 Opptaksreglement... 14 4.0 Utvisningsreglement...

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldingen gjelder for studenter som har fått tilbud

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 5 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN - EN JURIDISK VURDERING VÅREN 2014 VERSJON 1.0 Et samarbeidsprosjekt utført på oppdrag fra Ekspertgruppen for Digital vurdering og eksamen av representanter fra: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering v/ Dag Johannes Sunde og Øyvind Barkald Aas 1200-1300 Lunsj 1300-1430 Sentralt gitt eksamen 2014

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess FORVIRRA? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer