Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge"

Transkript

1 skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Tax return 2012 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist 30. april 2013 Final date of submission 30 April 2013 BOKMÅL/ENGLISH

2 Innhold: Generelt om skatteplikten til Norge 2 Levering av selvangivelsen 2 Helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med landet der du er bosatt 4 Særlige regler for personer bosatt i et EU/EØS-land 6 Generelt om skatte plikten til Norge Pensjoner som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige. Dette gjelder både for personer som er skattemessig emigrert fra Norge og personer som aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon. Contents: General information about tax liability to Norway 7 Submission of your tax return 7 Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country in which you are resident 9 Special rules for persons resident in an EU/EEA country 11 Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten: Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt. Du skal ikke betale skatt av private tjenestepensjoner og andre private pensjoner, når du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden. Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når du bor i et EU/EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge. Da kan du kreve at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Er en pensjonsutbetaling skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Levering av selvangivelsen Opplysninger som Skatteetaten har fått fra NAV og/eller andre som utbetaler pensjon mv. er ført inn i selvangivelsen. Har du mottatt norsk pensjon som er skattepliktig, men som ikke er forhåndsutfylt, må du oppgi beløpet i post 5.0 (Tilleggsopplysninger) og skrive hva beløpet gjelder. Du må levere selvangivelsen innen fristens utløp. Helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt Krever du helt eller delvis skattefritak etter reglene i skatteavtalen med det landet der du er bosatt, må du levere selvangivelsen innen fristens utløp. Du må oppgi hvilket beløp som er skattefritt og gi tilleggsopplysninger i post 5.0 (Tilleggsopplysninger). For inntektsåret 2012 får personer som er skattemessig bosatt i utlandet og som mottar pensjon fra Norge «Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.». Du må også sende inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Certificate of 2 Selvangivelsen 2012 Rettledning

3 Residence må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Når bare visse typer pensjoner er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak, må du sende inn ytterligere dokumentasjon. For mer informasjon om hvilke typer pensjoner som er skattefrie og hvilken dokumentasjon du må sende inn, se temaet «Helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt» på side 4. Hvis du ikke leverer selvangivelsen og krever skattefritak, anses selvangivelsen for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Det vil da bli utliknet 15 prosent skatt. Skattefritak for private tjenestepensjoner mv. når du ikke har opptjent pensjonspoeng i folketrygden Har du ikke opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden, er private tjenestepensjoner og andre private pensjoner skattefrie. Inneholder selvangivelsen pensjon som ikke er skattepliktig, må du levere selvangivelsen innen fristens utløp. Du må også opplyse om at du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden. Hvis du ikke leverer selvangivelsen og krever skattefritak, vil det bli utliknet 15 prosent skatt. Særlige regler for personer som er bosatt i et EU/EØS-land Er du bosatt i et EU/EØS-land og du er skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Er du gift, skal også ektefellens inntekt tas med i vurderingen av hvor stor del av inntekten som er skattepliktig i Norge. Du må da levere selvangivelsen sammen med opplysninger om dine inntekter mv. i Norge og utlandet innen fristens utløp. Du må også sende inn en bostedsbekreftelse (Certificate Merk alle vedlegg med navn og fødselsnummer. Oppgi antall vedlegg på selvangivelsen. of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Certificate of Residence må være i original og ikke eldre enn seks måneder. For mer informasjon om hvilken dokumentasjon du må sende inn, se temaet «Særlige regler for personer som er bosatt i et EU/ EØS-land» på side 6. Leveringsfritak Du trenger ikke å levere selvangivelsen dersom opplysningene er korrekte og fullstendige. Det vil da bli utliknet 15 prosent skatt på pensjonen. Leveringsmåter Du kan levere selvangivelsen på skatteetaten.no. Du kan levere på papir. Du kan velge leveringsfritak hvis de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte og hele pensjonen er skattepliktig i Norge. Papirfri selvangivelse Ønsker du papirfri selvangivelse, kan du be om å få den kun elektronisk til neste år. Les mer på skatteetaten.no Leveringsfrist Frist for levering av selvangivelsen er 30. april Du kan søke skattekontoret om utsatt leveringsfrist dersom du har særlige grunner, f.eks. sykdom eller reisefravær, som gjør det svært vanskelig for deg å levere selvangivelsen innen fristen. Søk etter skjemaet RF-1115 på skatteetaten.no for mer informasjon om utsettelse. Du kan søke elektronisk. Ønsker du ikke å søke elektronisk, må du snarest sende skriftlig søknad hvor du oppgir fødselsnummer, navn og adresse samt en kort begrunnelse for søknaden. ID-porten/MinID ID-porten/MinID gir deg elektronisk tilgang til selvangivelsen din på skatteetaten.no. Har du registrert deg som ID-porten/MinID-bruker og oppgitt mobilnummer og e-postadresse, får du engangskoder umiddelbart på SMS. Du må ha følgende for å registrere deg: fødselsnummer/d-nummer mobilnummer og/eller e-postadresse PIN-koder* * Første gang du registrerer deg som ID-porten/ MinID-bruker trenger du et sett med PIN-koder. Mangler du disse, må du bestille nye fra skatteetaten.no/pin eller på SMS, skriv PINKODER<mellomrom> fødselsnummer (11 siffer) og send til PIN-kodene blir sendt i brev til den adressen du er oppført med i folkeregisteret. Du vil motta brevet i løpet av 1 5 virkedager. Registrerer du mobilnummeret ditt, kan du velge å få SMS-kode hver gang du logger inn. Alternativt kan du logge inn med: BankID Bypass Commfides Skatteoppgjør Skatteoppgjøret kommer i oktober. Skattepenger til gode Har du penger til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløpet er det beregnet rentegodtgjørelse. Tilgodebeløp (med rentegodtgjørelse) på kr 99 eller lavere vil ikke bli tilbakebetalt. Har du ikke konto i norsk bank eller du ønsker tilgodebeløpet overført til konto i bank utenfor Norge, ber vi deg sende inn opplysninger om kontonummer (IBAN, SWIFT/ BIC) og bankens navn og adresse. Opplysningene sendes skriftlig og signert til Skatt nord, Avdeling innkreving, Postboks 6310, NO-9293 Tromsø. Du må legge ved en bekreftet kopi av pass (eller annen legitimasjon med bilde) og dokumentasjon som viser at du er eier av kontoen eller at du har disposisjonsrett til den. Har ikke Skatteetaten fått opplysninger om bankkonto får du eventuelt tilgodebeløp tilsendt på utenlandssjekk. Restskatt På restskatt er det beregnet et rentetillegg. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lavere kreves ikke inn. Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til Skatteetaten. Tilleggsforskudd Er det trukket for lite skatt i 2012, kan du betale tilleggsforskudd. Betaler du tilleggsforskudd innen 31. mai 2013 unngår du renter på restskatt. Tilleggsforskudd skal innbetales til: konto , IBAN NO , SWIFT/BIC: NDEANOKK. 3

4 Klage på likningen Fristen for å klage på likningen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt til deg. Klage på likningen sendes skattekontoret. Du kan klage elektronisk, søk etter skjemaet RF-1117 på skatteetaten.no. For mer informasjon, se skatteetaten.no. Opplysninger om pensjon i selvangivelsen 2.2 Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv. Opplysninger som Skatteetaten har fått fra NAV og/eller andre som har utbetalt pensjon mv. i 2012, er ført inn i selvangivelsen. Har du fått etterbetalt pensjon fra folketrygden eller fra andre (kode 225 i lønns- og trekkoppgaven), skal du opplyse om dette i post 5.0 (Tilleggsopplysninger). Hele etterbetalingen skattlegges i utbetalingsåret, men skattekontoret skal sørge for at skatten ikke blir høyere enn om pensjonen var blitt skattlagt i det eller de årene etter betalingen gjelder for. Post Egen pensjon fra folketrygden De forhåndsutfylte beløpene i postene finner du i oppgaven fra NAV (pensjons oppgaven). Post Egen pensjon mv. fra andre enn folketrygden Posten omfatter bl.a. utbetalinger fra forskjellige pensjonsordninger: tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), pensjoner i arbeidsforhold, krigspensjon, føderådsytelser (kårytelser) i jord- og skogbruk mv. Avløsning av rett til slike ytelser med engangsbeløp føres her. Her føres også utbetalinger fra individuell pensjonsavtale/ individuell pensjonsordning (IPA og IPS). Post Ektefelletillegg Skattepliktig ektefelletillegg fra folketrygden og private pensjonsordninger står i kode 219 i lønns- og trekkoppgaven. Tema Helt eller delvis skattefritak etter skatte avtalen med det landet der du er bosatt Norge har skatteavtaler med en rekke land. Disse avtalene regulerer bl.a. om pensjon fra Norge skal beskattes i Norge eller ikke. Etter noen skatteavtaler skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, Etter andre skatteavtaler er alle eller visse typer pensjoner unntatt fra beskatning i Norge. Kan du dokumentere at du er skattepliktig som bosatt i et av disse landene, kan du kreve at hele eller deler av pensjonen fra Norge blir fritatt for norsk skatt. De mest aktuelle skatteavtalene er omtalt nedenfor. De nordiske landene, Argentina, Brasil, Canada, Chile, Filippinene, Hellas, Indonesia, Slovenia, Sør-Afrika, Tsjekkia og Østerrike Bor du i et annet nordisk land eller i Argentina, Brasil, Canada, Chile, Filippinene, Hellas, Indonesia, Slovenia, Sør-Afrika, Tsjekkia eller Østerrike, skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, Bangladesh, Estland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko, New Zealand, Pakistan, Russland, Spania og Tyskland Bor du i Bangladesh, Estland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko, New Zealand, Pakistan, Russland, Spania eller Tyskland, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge. Australia Bor du i Australia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Er du australsk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke Er du ikke australsk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Belgia Bor du i Belgia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Er du belgisk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke Er du ikke belgisk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Bulgaria Bor du i Bulgaria og er bulgarsk statsborger, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge. Er du norsk statsborger eller statsborger i et tredje land, skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, Frankrike Bor du i Frankrike, kan du kreve at private tjenestepensjoner som utbetales fra andre enn NAV, og andre private pensjoner, ikke Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal Italia Bor du i Italia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Er du italiensk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke Er du ikke italiensk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Kypros Bor du på Kypros, kan du kreve at den delen av pensjonen som er undergitt beskatning på 4 Selvangivelsen 2012 Rettledning

5 Kypros, ikke Dette gjelder likevel ikke for pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste. Har du arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, alltid skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Malaysia Bor du i Malaysia, kan du kreve at pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste og livrenter ikke Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal Nederland Bor du i Nederland, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Er du nederlandsk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke Er du ikke nederlandsk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er offentlig tjenestepensjon opptjent ved arbeid i norsk offentlig tjeneste ved utøvelse av offentlige funksjoner, skattepliktig i Norge. Dette gjelder likevel ikke den delen av pensjonen som er tilleggspensjon fra folketrygden. Polen Bor du i Polen, er pensjon som utbetales av NAV, skattepliktig i Norge. Pensjon fra obligatoriske pensjonsordninger og skattefavoriserte pensjonsordninger er også skattepliktig i Norge. Dette gjelder bl.a. innskuddspensjon, foretakspensjon, IPA og IPS. Du kan kreve at andre private pensjoner ikke Portugal Bor du i Portugal kan du kreve at pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste ikke Du kan også kreve at annen pensjon ikke beskattes i Norge forutsatt at pensjonen er skattepliktig i Portugal og du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Har du arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Romania Bor du i Romania, er grunnpensjon fra NAV alltid skattepliktig i Norge. Du kan kreve at all annen pensjon ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Er du rumensk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke Er du ikke rumensk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Storbritannia Bor du i Storbritannia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Er du britisk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke Er du ikke britisk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Sveits Bor du i Sveits, er pensjon knyttet til tidligere privat eller offentlig tjeneste skattepliktig i Norge. Du kan kreve at andre pensjoner ikke Sør-Korea Bor du i Sør-Korea, kan du kreve at private tjenestepensjoner som utbetales fra andre enn NAV, og andre private pensjoner, ikke Er du sørkoreansk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal Thailand Bor du i Thailand, kan du kreve at den delen av pensjonen som er beskattet i Thailand, ikke Tunisia Bor du i Tunisia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Har du arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste ved utøvelse av funksjoner av offentlig karakter, skattepliktig i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Tyrkia Bor du i Tyrkia, kan du kreve at pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste og livrenter ikke Er du tyrkisk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal USA Bor du i USA, kan du kreve at pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste ikke beskattes i Norge når pensjonen utbetales av andre enn NAV. Det samme gjelder livrenter. Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal Øvrige land Bor du i et land som ikke er nevnt ovenfor, kan du ta kontakt med skattekontoret for mer informasjon. Krav til dokumentasjon (skatteavtaler) Når du kan kreve skattefritak for hele pensjonen etter en skatteavtale, må du levere selvangivelsen og legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland. Når du kan kreve skattefritak for noen typer pensjoner etter en skatteavtale, mens andre pensjoner er skattepliktige, må du levere selvangivelsen og: opplyse om du har arbeidet for en norsk offentlig arbeidsgiver og eventuelt hvor mange år du har vært ansatt i offentlig tjeneste og hvor mange år du har vært ansatt i privat tjeneste og/eller vært selvstendig næringsdrivende 5

6 dokumentere hvor stor del av pensjonen som ikke skal beskattes i Norge når pensjonen utbetales av NAV legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Krav til ekstra dokumentasjon for personer bosatt i Kypros, Portugal og Thailand Når du er skattemessig bosatt på Kypros, må du i tillegg legge ved dokumentasjon som viser at den pensjonen som du krever skattefritak for, er undergitt beskatning på Kypros (f.eks. kopi av selvangivelsen). Når du er skattemessig bosatt i Portugal, må du i tillegg legge ved dokumentasjon som viser at annen pensjon enn pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste, som du krever skattefritak for, er skattepliktig i Portugal (f.eks. kopi av selvangivelsen med «Anexo J»). Når du er skattemessig bosatt i Thailand, må du i tillegg legge ved et «Income Tax Payment Certificate» som viser at den pensjonen som du krever skattefritak for, er beskattet i Thailand. Særlige regler for personer som er bosatt i et EU/EØS-land Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og beskattes i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter, skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning. Når minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon, lønn eller virksomhet er skattepliktig i Norge, kan du kreve at skatten beregnes etter de vanlige skattesatsene i stedet for med 15 prosent av brutto pensjon. Er du gift, skal også ektefellens inntekt tas med i vurderingen av hvor stor del av inntekten som er skattepliktig i Norge. Du vil da ha rett til minstefradrag, personfradrag, særfradrag for uførhet og særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader som om du var bosatt i Norge. Du finner mer informasjon om særfradrag i «Rettledning til postene» på skatteetaten.no under post 3.5 og under temaet «Særfradrag for store sykdomskostnader». Når minst 90 prosent av alle dine inntekter (også renter og andre kapitalinntekter) er skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag for gjeldsrenter. Dette gjelder også renter på lån i utlandet. Får du alderspensjon eller AFP, kan du også ha krav på skattefradrag for pensjonsinntekt. Følgende vilkår må være oppfylt: Minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon, lønn eller virksomhet er skattepliktig i Norge. Minst 90 prosent av din alminnelige inntekt (inntekt etter fradrag) er skattepliktig i Norge. Norge må kunne innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale. Får du uførepensjon på grunn av minst 2/3 nedsatt ervervsevne eller etterlattepensjon kan du også ha krav på en nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. Følgende vilkår må være oppfylt: Minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon, lønn eller virksomhet er skattepliktig i Norge. Minst 90 prosent av din alminnelige inntekt (inntekt etter fradrag) er skattepliktig i Norge. Norge må kunne innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale. Du finner mer informasjon om skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning i «Rettledning til postene» på skatteetaten.no under temaet «Skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt». Krav til dokumentasjon (bosatt i et annet EU/EØS-land) Krever du at skatten skal beregnes etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge, må du levere selvangivelsen og legge ved: en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland. en oppstilling som viser hvilke inntekter av arbeid, pensjon og virksomhet som du har hatt i Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter. kopi av din og din eventuelle ektefelles selvangivelse eller lignende til bostedslandet for Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Krever du fradrag for gjeldsrenter, må du i tillegg legge ved: en oppstilling av dine renteinntekter og andre kapitalinntekter dokumentasjon for betalte renteutgifter i Norge og utlandet Krever du skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister eller nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, må du i tillegg legge ved: en oppstilling som viser all inntekt, formue, fradrag og gjeld i Norge og utlandet. Er du gift og krever skattebegrensning, må du også ta med ektefellens inntekter mv. Opplysninger om inntekt mv. kan gis på skjemaet «Selvangivelse for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse for 2012» (RF-1281) som ligger på skatte etaten.no. Se også «Rettledning til postene» på skatteetaten.no. Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon eller e-post: Tlf. fra utlandet: Tlf. fra Norge: E-post: 6 Selvangivelsen 2012 Rettledning

7 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway ENGLISH For the income year 2012, persons who are tax resident abroad and who receive pensions from Norway will receive the "Tax return for wage earners and pensioners etc. 2012". General information about tax liability to Norway Pensions paid from Norway to persons who are not tax resident in Norway are liable to tax. This applies both to persons who have moved from Norway for tax purposes and persons who have never been resident in Norway. The tax is 15 per cent of the gross pension amount. There are some exceptions from the tax liability: You may be entitled to full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country in which you are resident. You are not liable to pay tax on private occupational pensions and other private pensions if you have not earned pension points in the Norwegian National Insurance scheme. You may be entitled to a lower tax rate than 15 per cent if you are resident in an EU/EEA country and at least 90 per cent of your income is liable to tax in Norway. In such case, you can request that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway. If a pension payment is liable to tax both in Norway and in the country where you are resident, it is the responsibility of your country of residence to ensure that the pension is not subject to double taxation. Submission of your tax return Information received by the Norwegian Tax Administration from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and/or other parties who pay pensions etc. is entered in advance in your tax return. If you have received a Norwegian pension that is taxable, but has not been entered in advance, you must declare the amount under item 5.0 (Additional information) and write what the amount concerns. You must submit your tax return within the deadline. Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country where you are resident If you are claiming full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country where you are resident, you must submit your tax return within the deadline. You must state the amount that is tax-free and provide additional information under item 5.0 (Additional information). You must also submit a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence explicitly confirming that you are a tax resident of that country pursuant to the tax treaty with Norway. The Certificate of Residence must be the original document and no more than six months old. If only certain types of pension are tax-free or tax exemption is subject to other conditions, you must submit further documentation. For more information about what types of pension are tax-free and what documentation must be submitted, see the topic "Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country where you are resident" on page 9. If you do not submit the tax return and claim exemption from tax, the tax return will be deemed to have been submitted with the information entered in advance. The tax levied will be 15 per cent of your pension. Tax exemption for private occupational pensions etc. if you have not earned pension points in the National Insurance scheme If you have not earned pension points in the Norwegian National Insurance scheme, private occupational pensions and other private pensions are tax-free. If your tax return contains pension income that is not liable to tax, you must submit your tax return within the deadline. You must also state that you have not earned pension points in the Norwegian National Insurance scheme. If you do not submit your tax return and claim exemption from tax, 15 per cent tax will be levied. Special rules for persons resident in an EU/EEA country If you are resident in an EU/EEA country and liable to pay tax in Norway on at least 90 per cent of your income, you can request that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway. If you are married, your spouse s income will also be taken into consideration when assessing the percentage of your income liable to tax in Norway. You must then submit your tax return together with information about your income etc. in Norway and abroad within the deadline. You must also submit a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence explicitly confirming that you are a tax resident of that country pursuant to the tax treaty with Norway. The Certificate of Residence must be the original document and no more than six months old. For more information about what documentation must be submitted, see the topic "Special rules for persons resident in an EEA/EU country" on page 11. Exemption from the obligation to submit your tax return You do not have to submit your tax return if the information is correct and complete. The tax levied will be 15 per cent of your pension. How to submit your tax return You can submit your tax return at skatteetaten.no. You can submit your tax return on paper. You are exempt from the obligation to submit the tax return if the pre-entered information is correct and the whole pension is liable to tax in Norway. 7

8 Paper-free tax return If you want a paper-free tax return, you can request to have it sent online only for next year. Read more at skatteetaten.no (in Norwegian only). Deadline for submission The deadline for submitting your tax return is 30 April You can apply to the tax office for an extension of the deadline if you have special reasons, for example sickness or absence due to travel, that makes it very difficult for you to submit the tax return by the deadline. Search for form RF-1115 at skatteetaten.no for more information about an extension. You can apply online. If you do not wish to apply online, you must send a written application as soon as possible stating your personal ID number, name and address, and briefly stating the grounds for your application. Online access with ID-porten/MinID ID-porten/MinID gives you online access to your tax return at skatteetaten.no. If you have registered as a ID-porten/MinID user and provided your mobile phone number and address, you will receive one-off codes immediately by SMS. You need the following to register: a personal ID number/d-number a mobile phone number and/or address PIN codes* * You need a set of PIN codes to register for the first time as a ID-porten/MinID user. If you do not have these codes, you must order them from skatteetaten.no/pin or via SMS, write PINKODER <space> Norwegian personal ID number (11 digits) and send to The PIN codes will be sent to your registered address in the Population Register by letter. You will receive the letter within 1-5 working days. If you register your mobile phone number, you can choose to receive an SMS code each time you log on. You can also use one of the following methods to log on: 1. BankID 2. Buypass 3. Commfides Tax settlement notice The tax settlement notice will be sent to you in October. A tax refund due to you? If a tax refund is due to you, the amount can be paid into your bank account. The amount due to you includes interest. If the amount due to you (including interest) is NOK 99 or less, it will not be refunded. If you do not have an account with a Norwegian bank or you wish your tax refund to be transferred to a bank abroad, we ask you to submit information about the account number (IBAN, SWIFT/BIC) and the bank s name and address. The information must be submitted in writing and signed to the Norwegian Tax Administration, Tax Collection Department, P. O. Box 6310, NO-9293 Tromsø. You must enclose a certified copy of your passport (or other proof of identity with a photo) and documentation showing that you are the account owner or that you have right of use of the account. Any amount due to you will be sent to you as an international cheque if the Norwegian Tax Administration has not received your bank account information. Underpaid tax Interest is charged on underpaid tax. Underpaid tax (including interest) of NOK 99 or less will not be collected. Further information about the calculation of interest and interest rates in the tax settlement notice can be obtained by visiting skatteetaten.no or contacting the Norwegian Tax Administration. Additional advance tax If too little tax has been deducted in 2012, you can pay additional advance tax. If you pay additional advance tax by 31 May 2013, you will avoid interest on underpaid tax. Additional advance tax must be paid to: account no , IBAN NO , SWIFT/BIC: NDEANOKK. Appeals against the tax assessment The deadline for appealing against the tax assessment is six weeks after the tax settlement notice was sent to you. Appeals against the tax assessment must be sent to the tax office. You can appeal online, search for form RF-1117 (in Norwegian only) at skatteetaten.no. For more information, see skatteetaten.no. Information about pension in the tax return 2.2 Pensions, employment-related annuities etc. Information received by the Norwegian Tax Administration from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and/or other parties who have paid pensions etc. to you in 2012 is entered in advance in your tax return. If you have received pension back payments from the National Insurance scheme or from others (code 225 in the Certificate of Pay and Tax Deducted), you must declare this under item 5.0 (Additional information). The entire back payment is taxable in the year it was paid, but the tax office will ensure that the tax will not be higher than it would have been if the pension had been taxed in the year or years to which the back payment relates. Item Own pension from the National Insurance scheme The pre-entered amounts in item are specified in the Certificate of Pension Income and Tax Deducted from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). Item Own pension etc. from a pension scheme other than the National Insurance scheme This item includes payments from various other pension schemes: occupational pensions, early-retirement pension (AFP), employment-related pensions, war pensions, benefits derived from surrendered property (right of occupancy etc.) in agriculture and forestry etc. One-off payments that replace the right to such benefits must be entered here. Payments from individual pension agreements/individual pension schemes (IPA/IPS) must also be entered here. Item Supplementary benefit for spouse Taxable supplementary benefits for spouses from the National Insurance scheme and private pension schemes are specified under code 219 in the Certificate of Pay and Tax Deducted. Mark all enclosures with your name and Norwegian personal ID number. State the number of enclosures on your tax return. 8 Selvangivelsen 2012 Rettledning

9 Topics Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country where you are resident Norway has tax treaties with a number of countries. Among other things, these treaties regulate whether or not pensions from Norway shall be Pursuant to some tax treaties, all pensions paid from Norway shall be According to other tax treaties, all or some types of pensions are exempt from taxation in Norway. If you can document that you are liable to tax as a resident in one of these countries, you can demand exemption from Norwegian tax for all or part of your pension from Norway. The most relevant tax treaties are listed below. The Nordic countries, Argentina, Brazil, Canada, Chile, the Philippines, Greece, Indonesia, Slovenia, South Africa, the Czech Republic and Austria If you are resident in another Nordic country or in Argentina, Brazil, Canada, Chile, the Philippines, Greece, Indonesia, Slovenia, South Africa, the Czech Republic or Austria, all pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. Bangladesh, Estonia, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Morocco, New Zealand, Pakistan, Russia, Spain and Germany If you are resident in Bangladesh, Estonia, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Morocco, New Zealand, Pakistan, Russia, Spain or Germany, you can demand that your pension not be Australia If you are resident in Australia, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are an Australian citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be If you are not an Australian citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service (including the corresponding proportion of your basic pension) will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Belgium If you are resident in Belgium, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are a Belgian citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be If you are not a Belgian citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Bulgaria If you are resident in Bulgaria and are a Bulgarian citizen, you can demand that your pension not be If you are a Norwegian citizen or a citizen of a third country, all pensions paid from Norway shall be Cyprus If you are resident in Cyprus, you can demand that the part of your pension that is taxable in Cyprus not be However, this does not apply to pension relating to previous public service. If you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service will always be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. France If you are resident in France, you can demand that private occupational pensions not paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and other private pensions not be Other pensions paid from Norway shall be Italy If you are resident in Italy, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are an Italian citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be If you are not an Italian citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service (including the corresponding proportion of your basic pension) will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Malaysia If you are resident in Malaysia, you can demand that pension relating to previous paid employment in private service and annuities not be Other pensions paid from Norway shall be The Netherlands If you are resident in the Netherlands, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are a Dutch citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be If you are not a Dutch citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that is public occupational pension earned through Norwegian public service in the performance of public functions will be liable to tax in Norway. This does not apply to the part of the pension that is supplementary pension from the Norwegian National Insurance scheme. Poland If you are resident in Poland, pensions paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) will be liable to tax in Norway. Pensions from mandatory pension schemes 9

10 and tax-favoured pension schemes will also be liable to tax in Norway. Among other things, this applies to defined-contribution pensions, occupational pensions, individual pension agreements (IPA) and individual pension schemes (IPS). You can demand that other private pensions not be Portugal If you are resident in Portugal, you can demand that pension relating to previous paid employment in private service not be You can also demand that no other pension be taxed in Norway, provided that the pension is liable to tax in Portugal and you have never worked for a public sector employer in Norway. If you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Republic of South Korea If you are resident in South Korea, you can demand that private occupational pensions not paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and other private pensions not be If you are a South Korean citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be Other pensions paid from Norway shall be Romania If you are resident in Romania, the basic pension from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) is always liable to tax in Norway. You can demand that no other pension be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are a Romanian citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. If you are not a Romanian citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Switzerland If you are resident in Switzerland, any pension relating to previous private or public service will be liable to tax in Norway. You can demand that other pensions not be Thailand If you are resident in Thailand, you can demand that the part of your pension that is taxed in Thailand not be Tunisia If you are resident in Tunisia, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service in the performance of functions of a public nature will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Turkey If you are resident in Turkey, you can demand that pension relating to previous paid employment in private service and annuities not be If you are a Turkish citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be Other pensions paid from Norway shall be UK If you are resident in the UK, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are a British citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be If you are not a British citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. United States If you are resident in the USA, you can demand that pension relating to previous paid employment in private service not be taxed in Norway if the pension is not paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). The same applies to annuities. Other pensions paid from Norway shall be Other countries If you are resident in a country that is not mentioned above, you can contact the tax office for further information. Documentation requirements (tax treaties) If you can claim tax exemption for your whole pension pursuant to a tax treaty, you must submit the tax return and enclose a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence. If you can claim tax exemption for certain types of pension pursuant to a tax treaty, while other pensions are liable to tax, you must submit the tax return and: state whether you have worked for a Norwegian public sector employer and, if so, for how many years you worked in public service and how many years you have worked in the private sector and/or been self-employed document what proportion of your pension should not be taxed in Norway if your pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) enclose a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence. The Certificate of Residence must be issued by the tax authorities in your country of residence and explicitly certify that you are a tax resident of that country pursuant to the tax treaty with Norway. The Certificate of Residence must be the original document and no more than six months old. Extra documentation requirements for persons resident in Cyprus, Portugal and Thailand If you are tax resident in Cyprus, you must also enclose documentation showing that the pension for which you are claiming a tax 10 Selvangivelsen 2012 Rettledning

11 exemption is subject to tax in Cyprus (for example a copy of the tax return). If you are tax resident in Portugal, you must also enclose documentation showing that pension other than pension relating to previous paid employment in private service, for which you are claiming tax exemption, is subject to tax in Portugal (for example a copy of the tax return with Anexo J ). If you are tax resident in Thailand, you must also enclose an "Income Tax Payment Certificate" showing that the pension for which you are claiming tax exemption is taxed in Thailand. Special rules for persons resident in an EU/EEA country If you are resident in another EU/EEA country and liable to pay tax in Norway on at least 90 per cent of your income, you can request that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway. Different conditions apply to the right to general deductions, deduction for interest on debt, tax deduction for pension income for old-age pensioners and reduction of taxes pursuant to the Norwegian rules on tax limitation. If at least 90 per cent of your gross income from pensions, employment or business activity is liable to tax in Norway, you can request that your tax be assessed at the normal tax rates instead of as 15 per cent of your gross pension. If you are married, your spouse s income will also be taken into consideration when calculating the percentage of your income liable to tax in Norway. You will then be entitled to the minimum standard deduction, personal allowance, special allowance for disability and special allowance for unusually large sickness expenses as if you were resident in Norway. You can find more information about special allowances in "Guidelines to the individual items" at skatteetaten.no under item 3.5 and under the topic "Special allowance for major sickness expenses". If at least 90 per cent of your total income (including interest and other capital income) is liable to tax in Norway, you can claim a deduction for interest on debt. This also applies to interest on loans abroad. If you receive an old-age pension or early-retirement pension (AFP), you may also be entitled to a tax deduction for pension income. The following conditions must be met: At least 90 per cent of your gross income from pensions, employment or business activity must be liable to tax in Norway. At least 90 per cent of your general income (income after deductions) must be liable to tax in Norway. Norway must be able to obtain information about your income and capital from your country of residence pursuant to a tax treaty or similar treaty. If you receive a disability pension because of impairment of earning capacity of at least two-thirds or a surviving spouse s pension, you may also be entitled to a reduction in tax pursuant to the Norwegian rules concerning tax limitation on low general income. The following conditions must be met: At least 90 per cent of your gross income from pensions, pay or business activity must be liable to tax in Norway. At least 90 per cent of your general income (income after deductions) must be liable to tax in Norway. Norway must be able to obtain information about your income and capital from your country of residence pursuant to a tax treaty or similar treaty. You can find more information about tax deduction for pension income and tax limitation in Guidelines to the individual items at skatteetaten.no under the topic Tax deduction for pension income and tax limitation on low general income. Documentation requirements (resident in another EU/EEA country) If you demand that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway, you must submit the tax return and enclose: a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence a statement showing your income from pension, employment and business activities in If you are married, you must also include your spouse s income. a copy of your own and, if relevant, your spouse s tax return or similar to your country of residence for The Certificate of Residence must be issued by the tax authorities in your country of residence and explicitly certify that you are a tax resident there pursuant to the tax treaty with Norway. The Certificate of Residence must be the original document and no more than six months old. If you are claiming a deduction for interest on debt, you must also enclose: a statement showing your interest income and other capital income documentation of paid interest expenses in Norway and abroad. If you are claiming a tax deduction for pension income for old-age pensioners or a reduction in tax pursuant to the Norwegian rules concerning tax limitation on low general income, you must also enclose: a statement showing all income, capital, deductions and debt in Norway and abroad. If you are married and are claiming a tax limitation, you must also include your spouse s income etc. Information about income etc. can be provided using the form "Tax return for persons who have not received a precompleted tax return for 2012" (RF-1281), which is available at skatteetaten.no. See also "Guidelines to the individual items" at skatteetaten.no. Do you have any questions? You can contact us by phone or Tel. from abroad Tel. from Norway

12 Utgitt av/published by: Skattedirektoratet/ Directorate of Taxes Februar/February 2013 Design/layout: Blå Design AS Foto/photo: Dag W. Grundseth/ Aftenposten/NTB scanpix Trykk/print: Wittusen & Jensen Opplag/circulation: er året da landets innbyggere for første gang måtte fylle ut selvangivelse. Hundreårsjubileet markerer en viktig begivenhet i Norgeshistorien. For første gang fikk folk selv gi opplysninger om sin egen økonomi, noe som ville gi en riktigere og mer rettferdig likning. Selvangivelsen baserer seg på tillit mellom statsmakt og enkelt menneske og var en milepæl i utviklingen av demokratiet. Direktør ved Datasenteret for skattevesenet (i 1977), Bjørnulf Bendiksen, kontrollerer utskrifter av årets likninger. RF-2040 B/E skatteetaten.no 12 Selvangivelsen 2012 Rettledning

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2013 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2014 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge SKATTEMELDING 2016 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge TAX RETURN 2016 Guidelines for persons resident abroad who receive pensions and disability benefits

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge SELVANGIVELSEN 2015 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge TAX RETURN 2015 Guidelines for persons resident abroad who receive pensions and disability benefits

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Trygdeavtale mellom Australia og Norge Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Leveringsfrist 30. april 2013 Tax return 2012 Guidelines for foreign employees and self-employed

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Kildeskattbestemmelser i skatteloven av 26. mars 1999 nr.14 2-3 fjerde ledd: (4) Person som ikke har skatteplikt

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Application for marketing authorisation for parallel imported medicinal product

Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Application for marketing authorisation for parallel imported medicinal product Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Application for marketing authorisation for parallel imported medicinal product Preparatet skal markedsføres i Norge med følgende navn/name

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2011... Tax return 2011 Guidelines for foreign employees and self-employed persons skatteetaten.no

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Skatteregler når jeg bor i Spania Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Hvor skal jeg skatte? Du skal betale skatt til det landet der du bor mest Hvorfor? Alle må betale skatt Det landet du

Detaljer

Garantiskjema for besøk Guarantee form for visits

Garantiskjema for besøk Guarantee form for visits Utlendingsdirektoratet Norwegian Directorate of Immigration Garantiskjema for besøk Guarantee form for visits Informasjon til deg som skal garantere for et besøk garantisten. Du må fylle ut ett skjema

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer