NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB"

Transkript

1 NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 4. april 2009, kl Sted: Norlandia Oslo Airport Hotell 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Utsettelse av lovendringsforslag 11.2 vedtatt på GF 2008 som skulle tre i kraft fra utsettes til Da protokollen ikke ble signert før og den kunne derfor ikke distribueres til medlemmene i god tid før årsskiftet Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden 3. Fastsettelse av antall stemmeberettige 4. Valg av tellekorps 5. Valg av personer til å underskrive protokoll 6. Årsberetning 7. Regnskap for Revisors beretning 9. Ansvarsfrihet for Styret 10. Innkomne forslag, og forslag fra Styret 11. Valg Det vil bli tilgang på rundstykker, kaffe, te og vann. Utdeling av årspriser etter Generalforsamlingen. Vel møtt! Forhåndstemmer Kun de oppgitte saker eller forslag behandles. Det kan kun stemmes på forslag ved personlig fremmøte (NSSKmedlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg. Det kan ikke benyttes fullmakter. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ Sissel Tangnes, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Hvordan forhåndstemme? Kopier stemmeseddelen i bladet eller skriv ned de kandidater du stemmer på og hvilke verv på et ark det skal ikke stå ditt navn på dette arket. Legg din stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten i en NY konvolutt. Utenpå denne skriver du ditt navn, samt hovedmedlemmets nummer slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt. Legg så denne konvolutten inn i en ny konvolutt adressert til NSSKs adresse, se adresse over. Merk konvolutten Valg i et hjørne på forsiden.

2 Reisebeskrivelse Veibeskrivelse til Norlandia Oslo Airport Hotell, Gardermoen: Følg E6 i retning Gardermoen (Trondheim). Ta av mot Nannestad, riksvei 35. Kjør rett frem i første rundkjøring. (Denne ligger like i nærheten av en Statoil bensinstasjon.) I neste rundkjøring, ta til høyre. Her står det også skilt som er merket med "Norlandia Hotell". Skulle De/Dere ha vanskeligheter med å finne veien, vennligst ta kontakt med hotellet på telefon , og personalet vil være behjelpelig. Vi har en tilbringertjeneste fra Oslo Lufthavn. Denne går fra plattform B25 utenfor ankomsthallen. Bussen går hvert 20. min hele dagen. Første buss fra hotellet går 0418 og siste fra terminalen går Tjenesten koster kr 60,- per person hver vei for voksen og kr 30,- per barn.

3 Årsmelding for 2008 Tillitsvervfordeling etter Generalforsamlingen 5. april 2008: Styret har bestått av: Leder: Hanne Bolgnes Nestleder: Arne Løland Sekretær: Sissel Tangnes Kasserer: Grete Olavessen Styremedlem: Berit Lund Varamedlem: Torill Johannessen Varamedlem: Jostein Tostrup Varamedlem: Harald Bjerkevoll Det har vært holdt 10 styremøter med 109 saker. Øvrige tillitsverv: Revisorer: Frode Myklebostad Turid Uvholt Varamedlem: Sissel Vaksvik Avlsrådet: Sekretær: Gunn Randeberg fram til 21/9-08, deretter Ann-Cathrin Johannessen Rådsmedlem: Fra 20/11-08 Mary Ann Leksbø Valpeformidler: Grete Mortensen Omplasseringsformidler: Grete Mortensen Valgkomité: Leder: Kathrin Johansen Komitémedlem: Mette Andersen Komitémedlem: Gunnhild Otterlei Varamedlem: Inger Krogstad PRA-prosjekt: Ingrid Myklebostad og Vinny B. Olsen Redaksjonen: Redaktører: Caroline Mauseth (Blad 1-2), Wenche Jensen, Jostein Tostrup, Ingrid Pettersen (Blad 3), Reidun Monsholm og Gunn Randeberg (Blad 4) Kritikker: Ingrid Pettersen Redaksjonsmedarbeider: Jostein Tostrup Annonseansvarlig: Wenche Jensen Internettansvarlig: Vinny B. Olsen Premiekomité: Gunn Hallgrimsen Mette Andersen Klubbkontakter: Hordaland: Ingrid Svendal Møre og Romsdal: Gunnhild Vik Otterlei Oslo & Omegn: Randi Scheen Rogaland: Fram til 26/6 Hilde Løland, deretter Linda Grimsmo Sørlandet: Unni Gumpen Telemark: Solveig Gundersen Trøndelag: Elisabeth Wæhre Vestfold: Inger Marie Stalsberg Østfold: Fram til 5/11 Wenche Jensen, deretter Ann-Cathrin Johannessen Troms og Finnmark: Margareth Bergesen Hals

4 Hedmark og Oppland: Tove Tång Minimarked: Fram til 24/11 Monica Prøis Bergli, deretter Grete Olavessen Materialforvalter: Fram til 24/11 Monica Prøis Bergli, deretter Grete Olavessen Matbod: Torill Johannessen Samarbeid utad: Vi er den 28. spesialklubb som direkte samarbeider med NKK. Vi har samarbeid med Svenska Shetland Sheepdog Klubben, den Danske Shetland Sheepdog Klubben, og vi utveksler medlemsblader med andre norske spesialklubber. Medlemmer: Pr er det totalt 1078 medlemmer, dette fordelt på (tallet for i fjor står i parentes): hovedmedlemmer 866 (842), husstandsmedlemmer 161 (131), utenlandske medlemmer 21 (26), æresmedlemmer 6 (6), samt dommere og byttemedlemskap 24 (23). Den totale medlemsmassen har økt med 50 medlemmer. Medlemsbladet: Medlemsbladet er utkommet i 4 utgaver med til sammen 392 sider. Medlemsbladet sendes kun til hovedmedlemmer, norske dommere og æresmedlemmer. Utstillingskritikkene er for 2008 lagt ut på NSSKs websider. I skrivende stund er det ikke oppdatert med alle utstillingene for Valpeformidling: Valpeformidling av kull som oppfyller kravene til Avlsrådet blir fortløpende lagt ut på NSSKs websider for de oppdrettere som ønsker hjelp til valpesalg. Avlsrådets sekretær, Ann-Cathrin Johannessen, har ansvar for oppdatering av valpelisten. Valpeformidler, Grete Mortensen har også direkte kontakt med interesserte valpekjøpere. Omplasseringsformiding: Grethe Mortensen har ansvaret for dette. Det har vært ikke vært hunder til omplassering i NSSKs Aktiviteter: -Generalforsamling på Gardemoen -Eksteriørutstilling i Bergen -Eksteriørutstilling i Brumunddal -Valpe- og veteranshow i Råde -Eksteriørutstilling i Trondheim -Eksteriørutstilling i Råde Hordaland: 5 dilter Utstillingstrening sammen med Shiba Inu klubben 2 medlemsmøter Julemøte sammen med Collieklubben Møre og Romsdal: 3 treff 1 valpeshow Oslo og Omegn: 4 dilter Grillfest Julemøte Rogaland: 8 dilter

5 Sørlandet: 12 treff 1 dilt 1 sommerfest Julemøte med foredrag Telemark: 11 dilter 1 sommermøte 1 julemøte Trøndelag: 52 treff Vestfold: 1 sheltie seminar - uoffisielt match show Vindfjeld 1 sheltie treff 10 x utstillings- og sosial trening 1 match show Julebord Østfold: 1 treff 1 aktivitetskurs Julemøte Nordland 35 treff Beholdning i klubbområdene var på til sammen kr ,89 pr Hordaland: / Møre & Romsdal: Kr ,36 / Oslo og Omegn: Kr.5.000,-/ Rogaland: 1 223,52,-/ Telemark: 8918,50/ Trøndelag: ,-/Vestfold: kr ,-/ Østfold: 2.503,50/ Sørlandet: ,51 Internett: Klubbens hjemmeside på Internett oppdateres jevnlig, og inneholder siste informasjoner og opplysninger mellom medlemsbladene. Vinny B. Olsen er redaktør for disse sidene. Adressen er: no. Klubben har også egen adresse: Utstillinger: BERGEN STEND RIDEHALL 26.APRIL Dommer: Loes Mouchart, Holland Påmeldt: 3 langhårscollievalper, 2 hannhunder og 1 tispe, 35 voksne langhårscollier: 16 hannhunder og 19 tisper, + 2 oppdretterklasser og 1 avlsklasse. 1 korthårscollie: 1 tispe 4 sheltievalper: 1 hannhund og 3 tisper, 32 voksne sheltier: 13 hannhunder og 19 tisper. BRUMUNDDAL, MJØSA FERIE OG FRITIDSSENTER 31. MAI og 1. JUNI Dommer: Mrs Mary Glover, England. Påmeldt: 29 valper, 13 hannhunder og 16 tisper og 107 voksne hunder, 44 hannhunder og 63 tisper I tillegg var det påmeldt 4 avlsklasser og 7 oppdretterklasser. SKJEBERG, VALPE OG VETERANSHOW 16. AUGUST Dommer: Leanda Scott, Skottland. Påmeldt: 11 valper, 5 hannhunder og 6 tisper og 8 veteraner. 2 hannhunder og 6 tisper. LUNDAMO CAMPING 30. og 31 AUGUST Dommer MR Brian Hull, England. Påmeldt: 24 valper, 7 hannhunder og 17 tisper ble bedømt på kvelden 30. august 84 voksne, 31 hannhunder og 53 tisper, 2 oppdretterklasser og 2 avlsklasser ble bedømt 31. august. RÅDE, TOMB LANDBRUKSSKOLE, 29. DESEMBER Dommer: Mr Hugh McGucken, Irland. Påmeldt: 21 valper, 8 hannhunder og 13 tisper. 60 voksne, 25 hannhunder og 35 tisper. I tillegg var det 2 oppdretterklasser og 1 avlsklasse. Sheltiens deltagelse på utstillinger i 2008 Alle klubber som søkte om å ha med vår rase fikk ja, bortsett fra i de helgene NSSK selv avholdt utstillinger.

6 PRA-prosjekt Det var to nye tilfeller med PRA i Vi fikk blodprøver av begge hundene. I tillegg fikk vi vevsprøver av den ene hunden. Det vil bli utført en genetisk scan av disse prøvene som vil bli sammenlignet med de tidligere prøvene. Det er ikke forbrukt av prosjektets midler hittil, da NorgesVeterinærhøgskole (NVH) hittil har benyttet de legater som er øremerket PRA-forskning gitt til Veterinærhøgskolen. Fortsatt ønsker NVH å ha en god sannsynlighet for å finne det defekte genet før en bruker av de innsamlede midlene. Seksjon for genetikk ved NVH søkte i år Norges Forskningsråd om mer prosjektmidler, slik at en kunne få risikoavlastning i prosjektet. Søknaden ble funnet støtteverdig, men Forskningsrådet er fortsatt avventende til å støtte forskning på hund og helse, og valgte å nedprioritere søknaden. PRA-prosjektet trenger fortsatt prøver fra PRA-hunder, og vi må stole på at alle følger NSSKs regler om øyenlysning for avlsdyr. Det er den eneste måten vi kan bekjempe denne øyensykdommen som finnes i vår rase. Avlsrådet Avlsrådet har i 2008 bestått av Ann Cathrine Johannesen og Gunn Randeberg (frem til 21.sept). 20.november kom Mary Ann Leksbø inn som rådsmedlem. Valper Det er registrert 468 valper i NKK i 2008 Det er godkjent 15 kull i NSSK i løpet av året, en stor nedgang fra 2007 hvor det ble godkjent 30 kull. Øyelysing De tall som pr dato er registrert i NKK's dogweb strekker seg fra1/1-08 til 1/ valper er øyelyst Fri 225 Crd 65 Colobom 4 HD 49 hunder er HD-røntget i 2008 A fri - 30 B fri- 5 C svak grad 6 D middels grad 2 E sterk grad 6 Ad - 3 stk grad A Importer Det er importert 20 hunder i fra Sverige 3 fra England 2 fra Frankrike 4 fra USA NSSK's liste over godkjente avlshunder er 20. Denne oppdateres jevnlig Årsregnskap fra NSSK

7 Årsregnskap for NSSK 2008 Resultatregnskap Budsjett Budsjett netto netto Driftsinntekter 3000 Annonser i bladet , , Inntekter Avlsråd 1 760, , Inntekter Hovedutstilling , , Inntekter Midnattsolutstillingen Inntekter juleutstillingen , , Salg håndbok , , Salg rasekompendier , , Salg av Årbok , , Salg av Årbok , , Annonser Årbok , Inntekter Minimarkedet , , Inntekter Valpe-/Veteranshow , , Inntekter utstilling Trondheim , , Inntekter utstilling Bergen , , Støtte / miljøtiltak fra medlemmer 8 585, Inntekt julelotteriet / kalender 1 780, , Inntekter Matboden ,05 nettoført ,50 nettoført 3103 Inntekter Omplassering 1 000, Øvrige inntekter (salg telt+henger med mer.) 200, Medlemskontingent , , Klubbkontakter 8 313,50 nettoført 1 802,00 nettoført SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,50 Varekostnader 4010 Premier ex. egne utstillinger ,41 nettoført ,62 nettoført 4020 Kostnad Hovedutstilling ,72 x ,75 x 4023 Kostnad Midtnattsolutstillingen Kostnad juleutstillingen ,57 x ,75 x 4110 Kostnad Valpe-/Veteranshow ,50 x ,00 x 4200 Kostnad Trondheim ,43 x ,05 x 4210 Kostnad Bergen ,00 x ,38 x 4300 Minimarkedet innkjøp ,80 x ,56 x 4310 Årbok , Beholdningsendring 6 300, ,00 Sum varekost , , ,11 Andre driftskostnader Endring 6015 Avskrivning årbok , , , Avskrivning varehenger , , Lagerleie , , Oppgradering Data-HW , , , Småanskaffelser , , Styrets mobiltelefoner 3 500, , Regnskapsprogram , , Kjøp av utstillingstelt 2 999, , Honorar for juridisk rådgivning , Kontorrekvisita , , Kontorrekvisita medlemsbladet , Kontorrekvisita Minimarkedet 474, , Medlemsbladet , , , Porto , , Porto Medlemsbladet , , , Godtgjørelse tillitsvalgte , , Møter styret , , Generalforsamling , , Annonsekostnader , Ekstraordinær Generalforsamling , Gaver og blomster , , Forsikring , , Bankgebyrer , , Annen kostnad 5, Erstatning 2 000,00 Sum andre driftskostnader , , ,38 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,49 Driftsresultat , , Renteinntekter , ,14 Renteinntekter Minimarkedet 8140 Finanskostnader -845,76 ÅRSRESULTAT 1 289, ,39

8 Årsregnskap for NSSK 2008 Balanse pr. 31. Desember 2008 Eiendeler Anleggsmidler 1249 Varehenger (Brenderup) , ,00 Avskrivning varehenger , , Inventar 1,00 1,00 Sum anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler 1401 Beholdning premier Rosetter 4 000, ,00 Årspremier 4 100, , Salgsvarer Minimarked , , Beholdning håndbok ,00 0, Beholdning Årbok ,00 0, Beholdning Årbok , ,00 Avskrivning Årbok , akkumulert , ,00 Sum varer , , Andre fordringer (Juleannonse Hundesport) 600, Kundefordringer ,00 Sum fordringer 600, , Kasse , , Kasse Minimarkedet 2 423, , Beholdninger klubbkontakter , , DnB , , Aurskog Sparebank Nettbank , , Aurskog Sparebank (minimarked) , , Aurskog Sparebank Sparekonto , , DnB ,34 29,58 Sum kontanter og bank , ,03 Sum omløpsmidler , ,03 SUM EIENDELER , ,03 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2050 Opptjent egenkapital , ,44 Resultat forrige år 5 526, , Årets resultat 1 289, ,39 Sum egenkapital , ,03 Kortsiktig gjeld 2220 Gjeld til tillitsvalgte , , Påløpne kostnader NKK 2400 Leverandørgjeld , , Forskuddsbetalt kontingent for , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,03

9 Styrets kommentar til regnskapet for 2008 Klubbens økonomi er fortsatt meget god. Årets driftsresultat ligger noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes bl.a. innkjøp av programvare til redaksjonen og høyere trykkekostnader for bladet samt økning av portoutgiftene. I tillegg har vi vært nødt til å foreta store avskrivninger av Årbok da denne dessverre har blitt trykket opp i mye større opplag enn hva vi i etterkant ser at det er mulig å selge. Annonseinntektene har dessverre gått litt ned også i 2008 og ligger foreløpig langt under nivået fra 2004, men dette ser nå ut til å være på vei opp igjen, noe styret kan takke iherdig jobbing fra redaksjonen for. Klubbkontaktene har til sammen bidratt med litt over kr ,- i I det alt vesentlige kommer overskuddet fra Telemark og Vestfold. Hovedutstillingen ble i år arrangert over 2 dager. Dette ble, iflg. mange tilbakemeldinger fra medlemmer, veldig godt mottatt og vi vil fortsette med denne formen også i 2009/10. Samlingen rundt grillen på kvelden, ble en flott avslutning på en ellers veldig varm dag nr 1. Styret takker for hjelpen til de som alltid stiller opp og hjelper til på våre utstillinger! Ingen nevnt - ingen glemt. Vi måtte også i 2008 gå til innkjøp av nytt telt da det forrige ble "Tatt av vinden". Håper vi nå kan få glede av dette i noen år. Det årlige valpeshowet er et tiltak som vi mer enn gjerne legger innsats i, uansett pluss eller minus i regnskapet. Det er her vi møter de nye valpekjøperne og knytter til oss nye sheltievenner. Kostnadene til styremøter er tre-doblet de to siste årene. I 2006 lå denne kostnaden nede på kr ,-. Årsaken til økningen ligger i høye telefonutgifter i forbindelse med styremøter, ettersom Styret nå er spredd over et større geografisk område enn tidligere. For å få ned disse kostnadene, har Styret kjøpt inn spesielle mobiltelefoner sammen med en driftsavtale med Klart svar og derved fått ned driftskostnadene for telefonmøtene med anslagsvis 2/3 i forhold til å ringe opp styremedlemmene på vanlige telefonnummer. Investeringskostnaden i avtalen er derfor mer enn innspart i løpet av anskaffelsesåret. Styret har også for øvrig utvist forsiktighet med klubbens midler. Det er for 2009 foretatt en forsiktig budsjettering som ender med et driftsresultat på minus kroner. Forrentningen av kapitalen vil så bidra til at det hele går svakt i pluss, men marginene er små. Ettersom vi ser at nødvendige kostnader øker, håper vi at GF vil akseptere styrets forslag til økning av medlemskontingenten. Dette vil allikevel ikke få virkning før på regnskapet for Råde, 11.februar 2009 Styret i NSSK Revisjonsberetning for 2008 Vi har revidert årsoppgjøret for Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Årsoppgjøret består av årsberetning, resultatregnskap og balanse, og er avgitt av Styret. Regnskapene viser et overskudd på kr Vi har kontrollert nødvendig antall bilag og bankkonti som er funnet i orden. Videre har vi påsett at lagerbeholdninger av premier og salgsprodukter er avstemt mot beholdningslister. Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for klubbens økonomiske stilling pr Uten at det har betydning for det avgitte regnskap vil vi anbefale at fremtidige årbøker bestilles etter en nøye vurdering av det fremtidige behov. Dette skyldes det betydelige tapet på til sammen kr ,- som klubben har hatt de siste årene som følge av avskriving av alt for store opplag av håndbøker/årbøker. I tillegg er det for 2009 budsjettert med ytterligere kr ,- i avskriving av årbok Oslo, 14. februar 2009 Turid Uvholt sign. sign. Frode Myklebostad

10 Saker fra styret til GF Forslag 1: Kontingenten fra Styret foreslår en kontingent økning med kr 50 for hovedmedlem til kr 280, økning med kr 10 for familiemedlem til kr 60 og med kroner 50 for utenlandsmedlem til kr 360. På grunn av økte portokostnader er det behov før en øking av kontingenten. Forslag 2: Godtgjørelse til tillitsvalgte Styret foreslår at godtgjørelsen til tillitsvalgte indeksreguleres.

11

12 Forslag Generalforsamlingen 2009 Alesund 31t12-2O08 Kolonnen vedr. HD tas ut av valpeformidlingsoversikten og HD kravene tas vekk fra kriteriene for valpeformidling og hannhundliste. Dette begrunnes med at iflg NKK skal screening bare anbefales for sykdommer og raser hvor sykdommen har betydning for hundens funksjonelle helse (pkt 4.7 i NKKs Avlstrategi). Man skal ikke gjennomføren screeningundersøkelse fordi det finnes en test (røntgen, DNA-test eller lignende) - men fordi det finnes et problem på rasen. HD ansees ikke som et klinisk problem på sheltie, og dermed bør informasjon/krav om HD røntging heller ikke stå i retningslinjene. MVH Ingrrd A. Vestres,!qÅ.!,4 /qr/net

13

14 VALG TtL NORqK SHETT_,AND SHEEPDOG KLUBB'S GENERALFORSAMLTN9 4 APRil.,?pop Valgkomiteen har bestdtt av: Leder: Kathrin Johansen Komitemedlem : Mette Andersen Komitemedlem: Gunnhild Otterlei Varamedlem: lnger Krogstad Valgkomiteens, i n n$tilling : Alle kandidater blitt forespurt og har takket ja. ST,YRET Leder tor 2Ar: Arne Lsland Nestleder for 1 Ar: Bjorn Wahre Sekreter for 2 ir: Trude Holmen Styremedlem for 2 Ar: Ann Cathrin johannessen Varamedlem for 16r: Ann Kristin Stordal Varamedlem for 1 Ar: Ann-Kristin Solstrand Bakkebs Varamedlem for 1 ir: Unni Borkamo Revisgrer: Revisor for 1ir : Grete Skeie Revisor for 1 Ar: Thor Egil Kristiansen Vararevisor for 1 ir: Gunn-Jorid Olsen Svinoy Valgkomite: Leder for 16r: Elisabeth Wehre Medlem for 1 &r: Mette Andersen Medlem for 1 Ar: Reidun Monsholm Varamedlem for 1 ir: Elin Hansen Valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. Valgkomiteen vil takke alle som har sagt seg villige til A ta pa seg disse very og onsker dem lykke til med oppgaven. Med hilsen Kathrin Johansen, MetteAndersen, Gunnhild Otterlei og Inger Krogstad Leder i valgkomiteen NSSK

15 Presentasjon for de som står for valg til valgkomiteen Elisabeth Wæhre Jeg er 52 år, innehaver av Nisselia kennel, fikk min første sheltie i -99. I dag består kennelen av 5 herlige shelties. Jeg er klubbkontakt i Trøndelag. Ved siden av hundeinteressen min har jeg hatt div. verv som hovedtillitsmann/kvinne i kommunen og fylkesstyre medlem i fagforeningen tilknyttet jobb. Sitter pr i dag i styret for psykisk helses brukerorganisasjon i Sør-trøndelag. Jeg er driver også med selvhjelpsarbeid for pårørende til rusavhengige. Ellers driver jeg med forebyggende arbeid mot rus i ungdomskolene i hjemkommunen. Reidun Monsholm Jeg fikk min første sheltie i 1985, og mitt første kull i Jeg begynte med kennelnavn Smashing, senere Playtime, og idag har jeg Chesslike shelties og har 2 tisper hjemme og noen i sameie. Jeg bor i Ålesund, er gift med Arne, og har to jenter på 13 og 17 år, som begge er interessert i sheltie. Jeg er utdannet Master of Management fra BI og jobber som fagsjef i Nordvest Forum, der jeg driver med lederutvikling og nettverksbygging for bedriftene i regionen. For tiden er jeg en av redaktørene i sheltiebladet, og har også vært i avlsrådet og vært redaktør for to årbøker. Mette Andersen Jeg bor i Skien med mann og 5 sheltie hvor 3 bor hjemme hos oss. Har hatt sheltie i ca 16 år. Driver et lite oppdrett og reiser av og til på utstillinger. Elin Hansen Mitt navn er Elin Hansen. Jeg er 44 år gammel, er opprinnelig fra Vadsø, men har bodd i Bodø siden Jeg er samboer med Frank-Eilert, og har to voksne barn. Mitt daglige virke deler jeg mellom Bodø kommunes bedriftshelsetjeneste, hvor jeg er psykiatrisk sykepleier, og Helsekontoret i den samme kommunen, hvor jeg er smittevernsøster. Jeg fikk min første sheltie da jeg var 7 år gammel, og i voksen alder har jeg hatt både fuglehund og polarhunder, før jeg i 2000 bestemte meg for å gå til anskaffelse av en ny sheltie. Vi har nå to sheltiegutter på 8 og 4 år, samt ei ett år gammel dame, som har fått navnet Lady, og tro meg; hun bærer navnet sitt med rette! Vi har ikke kennelnavn selv, men håper å få det i nær framtid. Med dette vil jeg takke for den tilliten jeg har fått ved å bli foreslått som varamedlem til valgkomiteen! Presentasjon til de som står for valg til styret. Arne Løland Bor på Sola i Rogaland. Er 42 år og gift med Hilde. Sammen har de 4 barn og 2 sheltier. Begynte med hund for 8 år siden, og fikk sin første sheltie i Er aktiv i lokalmiljøet i Rogaland og har det siste året vært nestleder i NSSK. Trives godt på utstilling eller på tur sammen med sheltie venner og deres flotte hunder. Jobber til daglig som produksjonssjef hos MarinPet AS. Har hatt diverse tillitsverv og styreverv, de siste 15 årene. Har i 10 år vært styremedlem i Sola Fotball, med ansvar for klubbens barneavdeling og diverse arrangementer. Trives meget godt med denne type arbeid, og har vært initiativtaker til både fiskeklubb og friluftsgruppe. Bjørn Wæhre Gift med Elisabeth og er 52 år. Vi har Nisselia kennel, som for tiden består av 5 tisper. Landbruksfaglig utdannet. Jobbet 28 år i ulike stillinger i Nortura BA sin medlemsavdeling og er nå tilførselssjef med ansvar for Midt-norge. Har sittet i ulike styrer blant anna som sekretær for fylkeslaga i NSG både i Nord og Sør-Trøndealg. Sitter i styret for nattravnene lokalt. Trude Holmen Jeg heter Trude Holmen, fyller 50 år på dagen for generalforsamlingen i NSSK og er gift med Morten som i øyeblikket holder på å utdanne seg til Agilitydommer. Sammen har vi to voksne døtre. Har utdanning fra flere fagområder, har studert psykologi, tatt etatsutdanning i det offentlige og har ganske nylig tatt utdanning som radiograf. I arbeidlivet har jeg blant annet vært IT-ansvarlig, leder for saksbehandlerteam og miljøterapeut. Medlem i NSSK har jeg vært siden 1977/78 og hadde mitt første kull i Prefixet er Krohnegården og vi avler i bitteliten skala. Elsker lukten av valper, men det blir likevel sjelden kull hos oss, det er en krevende jobb som skal gjøres skikkelig, så som regel blir det kull først når vi vil ha en Sheltie selv!! Har en etterhvert fjern fortid som leder i Collie-klubben avd Vestlandet, mer nylig har jeg sittet flere år i Retrieverklubbens brukshundkommitee, men pr idag har jeg ingen verv. Dette er fordi jeg ikke ville påta meg noe ansvar siden jeg ikke visste hvor jeg kom til å arbeide etter endt utdanning. Jeg er godkjent NKK instruktør og holder kurs i blant. Vi har 6 Shelties hjemme, en artig utviklingshemmet, en ung lovende, to Agility champions og to eksteriørchampions. Hovedinteressen er nok atferd og samspill med hund, selv om jeg absolutt vet å sette pris på synet av en sunn og vakker Sheltie! Dermed er jeg mer å treffe ved agilityringen enn utstillingsringen.

16 Ann-Cathrin Johannessen Jeg heter Barbro Ann-Cathrin Johannessen men nesten ingen vet at jeg heter noe annet enn Micro. Jeg og min mann kjøpte vår første sheltie fra Terje og Tove Skjønnhaug - kennel Titt Fram i Titt Fram's Yman. Senere kjøpte vi en sheltie til fra Kennel Romlingen og Tove Schwartz. Romlingen's King Blue viste seg å være en pen utgave av rasen så dermed bar det avgårde på utstilling. Da var det gjort for min del og siden har jeg stilt ut hunder i inn- og utland. Nuch Romlingen's King Blue er fortsatt her og han fylte 14 år i desember. Jeg er pr. idag den lykkelige eier av 20 stk sheltier - i alle tre fargene - sobel - blue merle og tricolor. Jeg har både tisper og hannhunder her hjemme. Jeg eier også noen hunder sammen med Sissel Tangnes og Johs Olsen på Mellsjøhøgda, og vi har også importert mange hannhunder fra England sammen. Jeg har 3 voksne barn som alle har flyttet ut og har fått seg egne familier - dog eier ingen av dem en sheltie. Vi fikk vårt kennelnavn i 2000 og det har blitt født endel valper her hos oss. Pr. dags dato har vi 2 kull med tilsammen 6 valper som vi håper skal vokse seg til sunne og pene eksemplarer av rasen. Jeg har også sittet i styret i en periode for noen år siden. Jeg har tatt organisasjonskurs i NKK og sitter p.t. i avlsrådet og er klubbkontakt i Østfold. Torill Johannessen Jeg heter Torill Johannessen og bor i Råde. Har hatt sheltie i 5 år. En aldeles vakker rase. Har to stk tisper. Har ellers vært i styre og stell i St.bernhardsklubben i flere år. For tiden har jeg ansvaret for catering i NSSK og er medlem i styret. Jeg liker å være på utstillinger, og snakke med masse hyggelige mennesker. Jeg er positiv til det meste. Er åpen for nye tanker og meninger. Vil at vi skal ha det hyggelig på våre utstillinger. Ann-Kristin S Bakkebø Eg er 30år, bur på Lillehammer, er gift med Sigbjørn og har kennelnamnet Ankidanki. Opprinneleg er eg oppvoksen på gårdsbruk på vestlandet der eg har vore aktivt med i sauehald og lamming. Frå 2002 til 2005 forpakta eg farsgården og var sjølvstendig næringsdrivande. På det meste hadde vi rundt 50 lammesauer, slaktesauer, rundt 100lam og 3 hestar i fjøsen, ei herleg men travel tid. På denne tida var eg studieleiar i det lokale bondelaget og varamedlem i sau- og geitavlslaget. I 2006 kjøpte vi oss gårdsbruk ved Lillehammer, og eg flytta hit for godt med hund og hest i bagasjen. Eg har også vore rideinstruktør vikar på Helgeland hestesenter og ellers budd 3år i vesterålen der eg har gått på skule og jobba, men dette var før Min fyrste hund kjøpte eg i 1998, det var border collien Pan som eg fortsatt har. Han er ein knallhund, men ingen utstillingshund. Eg var med ei venninne som reiste mykje på utstilling og gjorde det bra med sine Amerikanske Cocker Spaniels, og fekk verkeleg lyst til å prøve meg i utstillingsringen sjølv. Men sidan eg alt hadde ein gjetarhundrase, så ville eg helst ha ein rase som var mest mulig lik den eg alt hadde. Etter mykje tankevirksomhet falt valget på Shetland Sheepdog, og det valget har eg aldri angra på! Min fyrste sheltie kjøpte eg i 2002 frå Inger og Gunnar på Orreknuppen, ho heiter Orreknuppen`s Fixi og vi har utruleg mykje moro sammen! Fixi har vore med på klikkertreningskurs og sporkurs og er like flink og lærevillig i alt. På sporkurset var ho minste hunden, men einaste ho sleit med var å komme seg over enkelte lyngtuer. Ho gjekk spor som eit tog på skinner! Men mest av alt har vi gått mykje i fjellet, noko ho syns er heilt topp! I 2005 fekk vi vårt fyrste kvalpekull og vårt 6. kvalpekull er så vidt i planlegginga iløpet av sommaren 2009 eller nyåret Pr. i dag har vi Border collien Pan og sheltiane Orreknuppen`s Fixi, Ankidanki`s Solan og Ankidanki`s Dino. Dino er ute hos fòrvert og skal bli flink agillityhund med tida. Vi har også hatt Ankidanki`s Fiona i avlen, men ho er solgt til ei hyggeleg familie ein times tid unna oss. Unni Borkamo Jeg heter Unni Borkamo, er 41 år, jobber i Forbrukerrådet. Bor i Bodø sammen med to døtre, og 3 hunder. En Sheltie, en Dachs og en hvalp av rasen Lhasa Apso - alle hanhunder. Jeg har bakgrunn fra salgsvirksomhet og prosjektarbeid, og er utdannet sosiolog. Mitt motto for prosjekt er "tenk stort", og det finnes kun løsninger. Ann Kristin Stordal Jeg er 41 år, har ei datter på 18 år. Jeg driver et småbruk på Frøya, ei øy vest for Trondheim. Har drevet med hund siden I perioden fra hadde jeg blandingsraser. Helt fra jeg var liten jente hadde jeg Collien som mitt drømme mål. I 1994 leste jeg i hundesport om ei stor sheltietispe, og slik fattet jeg interessen for denne rasen i stedet for Collien. Etter en intens jakt fikk jeg kontakt med Anne Marie Grande fra Ålesund. Hun hadde ei sobel tispe for salg. Mars 1995 dro jeg endelig og hentet min første sheltie. Der og da ble jeg sheltiefrelst. Tispen fikk navnet Sandra, She Grand`s Ira Alexsandra. Det ble ei stor sheltietispe så utstilling ble uaktuelt, så jeg startet lydighet med henne. Høsten -97 kom min 2. sheltie. Hun fikk navnet Bonita, Miss Arin`s Caroline. Det var ei tricolortispe som jeg drev utstilling med. Aktiviteten med disse 2 ble utvidet til sanking av villsau på øyene og rypejakt. Høsten 1999 felte min samboer 6 ryper for Sandra. Dette foreviget vi med et bilde av henne. Noen år senere kom det engelsk settere til oss. Bonita og Sandra gikk bort i 2004 og Nå for tiden her vi 5 hunder i hus. 4 sheltier og 1 engelsk setter. En av sheltiene er her på for. Hadde mitt første valpekull sommeren 2008 og beholdt ei sobel tispe selv, som har navnet Sheltiesea`s Avega. Fikk godkjent mitt kennelnavn i november -08, Sheltiesea. Jeg lever og ånder for dyrene og gjør alt jeg kan for at de skal ha det best mulig. Vil rette en stor takk til Anne Marie Grande som solgte meg verdens herligste sheltietispe og som gjorde at jeg har falt fullstendig for denne rasen. Hilde Heggen. Jeg er 43 år, har to jenter på 12 og 15 år og vi bor på Lierfoss i Aurskog-Høland. Jeg fikk min første hund når jeg var 14 år men Sheltie har jeg hatt bare de siste 8 årene. Det var et bevisst valg når jeg kjøpte min første sheltie, en blå hann. Jeg er nemlig bitt av agilitybasillen!

17 Jeg bruker masse tid på å trene og konkurrere og jeg er også instruktør. Min mor og jeg har en privat agilityklubb og målet vårt er å få mange nok medlemmer til å bli godkjent i NKK. Vi mangler I tillegg trener jeg selvfølgelig lydighet. Jeg har også en tispe som er veldig lovende i AG og som jeg ønsker å avle på. Utstillingsringen blir oftere og oftere besøkt og jeg takker oppdretter Gunn Randeberg for det. Jeg er en jente med ben i nesa som brenner for hund og spesielt hundesport, helse og atferd. Kennelnavn: Urskauen kennel og agility klubb PRESENTASJON REVISORER Grete skeie Jeg er 41 år og bor i en liten bygd som heter Sandeid, ca 5 mil øst for Haugesund i Rogaland. Er gift og har 4 barn. Fikk vår første sheltie i 2000, og ble medlem i sheltieklubben samme år. Jobber til daglig som regneskapsfører i vårt eget firma. På fritiden går det mye i hund. Vi har nå 2 tisper og en hanne. Farter mye rundt på utstillinger og synes det er kjempekjekt å se og lære om den flotte rasen vi har. Fikk kennel navnet Fjordsheltie godkjent i Les mer på Gunn-Jorid Olsen Svinøy Jeg er 47 år, gift og har 3 voksne barn. Vi har en sheltie og masse kyr på gården vår. Jeg er utdannet regnskapssekretær og sykepleier med videreutdanning innen alderspsykiatri, demens og helsepedagogikk. Jeg jobber på helgelandssykehuset, Sandnessjøen på medisinsk avdeling. Ellers så er det jeg som har med gårdsregnskapet. Thor Egil Kristiansen Samboer med Laila Karoliussen. Yrke gjennom siste 20 år: Ansatt i Oslo kommune som prosjektleder med ansvar for budsjett og regnskap for store og små prosjekter i Energigjenvinningsetaten, var tidligere driftsjef med ansvar for budsjett og regnskap for hele anlegget med omsetning på ca. 250 mill. Vi har drevet med hunder siden 1982, kjøpte Shetland sheepdog for ca 7 år siden, er helt betatt av rasen. Vi stiller ut for å delta i miljø. Frode Myklebostad Født og oppvokst i Romsdalen, flyttet til Oslo i ung alder og er gift med Ingrid. Bor ved kanten av østmarka i i Oslo. Kjøpte vår første sheltie i 1976, og jeg var ivrig tilskuer på klubbens unghundskue samme året. Deretter gikk det slag i slag med hund som hobby. Jeg kom med i klubbens styre som viseformann i 1978 og som formann fra 1979 til Har også vært i tur- og dressurutvalget, premiekomiteen, valgkomiteen og i de senere årene vært klubbens revisor. Jeg har økonomi- og markedsutdannelse fra BI-Oslo. Har jobbet i 3 større firmaer i min tid, først Tandbergs Radiofabrikk, så Norsk Data og senest i Telenor, med arbeidssted Telenor

18 Vandrepremier Utdelt på Hovedutstillingen på Brumunddal 31. mai og 1. juni 2008, på Valpe og Veteranshowet på Skjeberg 17. august 2008 og på NSSK s utstilling på Lundamo 31. august 2008 Norsk Shetland Sheepdog Klubbs Vandrepremie (1) N UCH Leeland Queen of Art, eier Sofie Wollbraaten, Drøbak Norsk Shetland Sheepdog Klubb's Vandrepremie (2) NordJV-06 Lyngvetun's Fame and Fortune, eiere Torill Johannessen og Grete Olavessen, Rygge Leeland's 4. Oppdretterpris Kennel Leeland, inneh.: Aud Jorun og Helge Lie (N UCH Leeland Queen of Art) Trasy-kruset Bøengen's Enya, eiere Silje Dahlbak og Gunn Randeberg, Stavanger The Doshell Rosebowl NORDJV-06 Wincrest Storm Force, eier Janne Christin Nymark Hansen, Rygge Monkreddan's Ærespris Ikke utdelt Kennel Tooniehill's Oppdretterpris Kennel Mellsjøhøgda, innehavere: Sissel Tangnes og Johs Olsen, Lilllehammer (Mellsjøhøgda's Ain't She Spesial) The Snabswood Salver N UCH NV-02 Tooniehill Tender Queen, eiere Jill Hestengen og Ingrid Myklebostad, Oslo Kennel Thoco's Vandrepremie, Sheba-prisen N UCH Japaro D'Joker of Sommerville, eiere Sissel Tangnes og A-C. Johansen, Biristrand Shoeshette-prisen N FIN UCH Sommerville Scottish Boy, eiere Grete Olavessen og Paul Rilatt, Rygge Imajan-prisen Kennel Leeland, innehavere: Aud Jorun og Helge Lie, Fjellhamar Mellsjøhøgda's Vandrepremie Tiakina Talkblu At Thocos, eiere Brit-Unni, Rolf og Hanne Bolgnes, Sjetnemarka NSSKs Valpe- og Veteranshow: Leeland-prisen Kennel Lyngvetun, Grete Olavessen og Paul Rilatt (oppdr. av BIR: Lyngvetun's Good Fun) NSSKs Valpe- og Veteranshow: Romlingen-prisen Kennel Croft, Arnhild Karlsen og Charles Fejen (oppdr. av BIM: Croft's A Kind of Magic)

19 Den røde pris Catoma s Guardian Angel e. W. Jensen og O-M Tveter, Berg I Østfold. Chiroskas Special Charm, e. Ewa Nilsen, Harstad. Croft s And Justice For All, e. Olsen, Carlsen og Feijen, Ramnes. Croft s Party Animal, e. Torkil og Wenke Tangen. Croft s The Master, e. Kåre Susort, Hafrsfjord. Croft s Party Animal, e. Torkil og Wenke Tangen. Elvedalens Brunette, e. Berit I. Bær, Honningsvåg. Fairyshell Turn Back Time, e. Annette Lie og Geir Skaatan, Sveio. Fairyhome s Flash Dance, e. Gro Berg-Johansen og Norunn M. Jacobsen, Sandnes. Fjellvei Tinka, e. Berit I. Bær, Honningsvåg. Fjordsheltie s Always A Hero, e. Grete Skeie, Sandeid. Galaxie Dobe s Chardonnay, e. Unni Margrethe Sorkmo, Bodø. Goldmine s Xiting Exxon, e. Hege Marie Granberg, Oppaker. Imaferrari s Icecream Rainbow, e. Jostein og Øystein Tostrup. Imaferrari s Key To The Rainbow, e. Jorun Olsen og Ingrid Pettersen, Tistedal. Imaferrari s Let s Twist Again, e. Marit Bonsaksen, Ålesund. Ingivito s Jocular Bibi, e. Ingrid og Harald Vestnes, Ålesund. Jefsfire Ace Of Clubs, e. S. Tangnes og A-C. Johannessen, Degernes. Joyland s Cute Enough, e. Gro Berg-Johansen, Sandnes. Karmell s X-File, e. Inger Krogstad, Nordberg. Kathimer s Britney Spears, e. Gunnhild og Magnus Arne Otterlei, Vartdal. Kelroe s New Hope To Win, e. Elvy Simonsen og Anne Lise Sivertsen, Kristiansand. Kelroe s Real Queen, e. Elvy Simonsen og Anne Lise Sivertsen, Kristiansand. La-Min-So s Dear Demon, e. Anne-Karin Scheen og Vigdis Berg, Oslo. La-Min-So s Diamond Dandy, e. Berit I. Bær, Honningsvåg. Lyngvetun s Good Fun, e. Grete Olavessen og Paul Rilatt, Rygge. Mellsjøhøgda s Copper Zurprize, e. Sissel Tangnes, Lillehammer. Mellsjøhøgda s Winter Zurprize, e. Sissel Tangnes, Lillehammer. Microgården s Maharaja, e. Ann-Cathrin Johannessen, Degernes. Microgården s Make A Wish, e. Ann-Cathrin Johannessen, Degernes. Minnlett s Jackpot, e. Irene Mjelde, Årland. Minnlett s Jewel, e. Elisabeth V. Nydal/Vibeke V Våge. Minnlett s Midnight Surprise, e. Irene Mjelde, Årland. North Sheltie s Destiny Calls, e. Anne og Rune Haugstvedt, Sortland. Oddeskogen s Fine Fashion, e. Ewa Nilsen, Harstad. Olden Spirit, e. Berit I. Bær, Honningsvåg. Orreknuppen s Unbreakable Spirit, e. Carina Dybvig, Dal. Orreknuppen s Urda, e. Inger Krogstad, Nordberg. Rajos Tim Tim, e, Linda Aune/Bjørn Eivindsen, Trofors. Rajos Titti, e. Anne-Berit og Egil Mathisen, Mo i Rana. Ramzo s Nitra, e. e. Vaatsveen og Stiegen, Våle. Rivergate s One In The Million, e. Ragnhild og Alf-Inge Johnsen, Tvedestrand. St. Kilda s All Dollars No Sense, e. Ingrid Gullvik og Laila Lauritzen, Tynset. St.Kilda s Dream West, e. Ingrid Gullvik og Fred Frivåg, Sortland. Tiakaro s Dea Dior, e. Thor og Gunn Hallgrimsen, Svelvik. CK-prisen Catoma s Guardian Angel, e. Wenche Jensen og Ole-Martin Tveter, Berg I Østfold. Croft s And Jusitce For All, e. Olsen, Carlsen og Feijen, Ramnes. Croft s The Master, e. Kåre Susort, Hafrsfjord. Croft s Wild WIne, e. Torkil og Wenke Tangen. Fairyhome s Flash Dance, e. Gro Berg-Johansen og Norunn M. Jacobsen, Sandnes. Goldmine s Xiting Exxon, e, Hege Marie Granberg, Oppaker. Imaferrari s Let s Twist Again, e. Marit Bonsaksen, Ålesund. Imaferrari s Walk The Rainbow, e. Liv Aastad, Kolbotn.

20 Ingivito s Dixie, e. Ingrid og Harald Vestnes, Ålesund. Ingivito s Lizzy Blue Sky, e. Ingrid og Harald Vestnes, Ålesund. Joyland s Cute Enough, e. Gro Berg-Johansen, Sandnes. Kelroe s New Hope To Win, e. Elvy Simonsen og Anne Lise Sivertsen, Kristiansand. Kelroe s Real Queen, e. Elvy Simonsen og Anne Lise Sivertsen, Kristiansand. Mellsjøhøgda s Copper Zurprize, e. Sissel Tangnes, Lillehammer. Mellsjøhøgda s Olympia, e. Ellen Hestvik, Kvammen. Mellsjøhøgda s Vivion Of Trust, e. Caroline Mauseth og Silje D. Randeberg, Fetsund. Minnlett s Jackpot, e. Irene Mjelde, Årland. North Sheltie s Destiny Calls, e. Anne og Rune Haugstvedt, Sortland. North Sheltie s Key To My Heart, e. Anne Haugstvedt og Lill K. Nilsen, Tennevold. Orreknuppen s Unbreakable Spirit, e. Carina Dybvig, Dal. Scarlet-Red s Tiny, e. Gunn Randeberg, Sandnes. So Magic s Double White, e. Annica Johansson, Sandnes. St.Kilda s Dream West, e. Ingrid Gullvik og Fred Frivåg, Sortland. Tiakina Talkblu At Thoco, e. Rolf, Brit-Unni og Hanne Bolgnes, Sjetnemarka. Veteranprisen N Uch Hillacre Heat O The Nite, e. Norunn M. Jacobsen, Ostereidet. N Ach Ingivtio s Dixie, e. Ingrid og Harald Vestnes, Ålesund. N Uch Sheltibo s Backyard Baby, e. Arnhild Carlsen. N S Uch St.Kilda s Divine Heritage, e. Laila Lauritzen, Tynset. Den lilla pris Int Nord Uch Marnham Montanner, e. Sissel Tangnes, Lillehammer. N Uch NV-02 Tooniehill Tender Queen, e. Ingrid Myklbostad og Jill Hestengen, Oslo.

21 Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars Endring av 11, 12, 14 og 16 på Generalforsamlingen 25. mars Endring av 12, 14, 16 og 17 på Generalforsamlingen 29. mars Endring av 12 på Generalforsamlingen 19. mars Sist endret av Generalforsamlingen ifølge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 1. april 2006 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shetland Sheepdog Klubb, her forkortet til N.S.S.K. 2 Tilknytning 3 Formål N.S.S.K er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og omfatter rasen Shetland Sheepdog Klubben har sete og verneting i Oslo Klubbens formål er å: a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet b) fremme mulighetene for aktivitet med hund c) fremme utvikling av Shetland Sheepdog d) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer. e) arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper f) ivareta medlemmenes kynologiske interesser KAPITTEL 2 -MEDLEMSKAP 4 Medlemskap Som medlem eller familiemedlem kan styret, ta opp enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

22 Familiemedlem har stemmerett og er valgbar, men får ikke tilsendt noen publikasjoner. Norsk-autorisert dommer for Shetland Sheepdog får tilsendt gratis medlemsblad. Familiemedlem må ha samme boligadresse som hovedmedlem. 5 Medlemskontingent Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen etter forslag fra Styret. Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år. 6 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 7 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: - utmeldelse. - strykning på grunn av manglende kontingentinnbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben. - strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK - vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre - vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite - vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber klubber. 8 Disiplinære reaksjoner Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

23 Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende. 9 Æresmedlem Styret kan på Generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. KAPITTEL 3 -ORGANISASJON 10 Klubbens organer -Generalforsamling -Ekstraordinær Generalforsamling -Styre -Valgkomitè 11 Generalforsamling Ordinær Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen utgangen av april og innkalles av Styret med minst 4 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Med innkallelsen skal følge:. Dagsorden. Undertegnet Årsberetning. Undertegnet regnskap med revisors beretning. Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteenhende/poststemplet innen 1. januar.. Forslag eller saker som medlemmene eller Styret ønsker fremmet, samt forslag fra Styret om fastsettelse av neste års medlemskontingent. Forslag fra medlemmene må være Styret i hende/poststemplet -senest 1. januar. Leder velges av Generalforsamlingen ved særskilt valg for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

24 Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Møte- og stemmerett på Generalforsamlingen har: a) Medlemmer har ingen rettigheter før kontingenten er betalt, ref 6. Styret kan stryke medlem person som skylder kontingent for mer enn ett år Medlemskontingenten skal betales forskuddsvis innen hvert år. Stemmeberettiget valgbar på Generalforsamlingen er alle medlemmer som har betalt kontingent i rett tid. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før Generalforsamlingen. Ved innkallelsen skal Styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves. 12 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis Styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Ekstraordinær Generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinær Generalforsamling. 13 Generalforsamlingen behandler Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.. Årsberetning.. Regnskap med revisors beretning.. Budsjett for neste år.. Planer for drift og aktivitet neste år.. Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter.. Valg av revisorer og vararevisor. Valg av Valgkomitè med vararepresentant. Andre saker som står oppført på dagsorden Valg av:.- Leder velges for 2 år.- Nestleder velges for 2 år

25 .- Sekretær velges for 2 år.- Kasserer velges for 2 år.- 1 styremedlem velges for 2 år.- 3 varamedlemmer til Styret velges for 1 år.- 2 revisorer og 1 vararevisor velges for 1 år.- Valgkomitèens leder, 2 øvrige medlemmer og vararepresentant velges for 1 år. 14 Tillitsverv 15 Styret Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevern (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 3 vararepresentanter, som alle velges av Generalforsamlingen. Styret har ansvar for å: a) Lede klubben mellom Generalforsamlingene. b) Avholde Generalforsamlingene. c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen. d) Gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen. e) Oppnevne avlsråd, komitèer, eventuelt redaktør, og representanter for klubben. f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region. g) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, komitèer og eventuelt redaktør. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene. 16 Valgkomitè Valgkomiteen består av 1 leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. KAPITTEL 4 - REVISOR 17 Revisor Generalforsamlingen velger hvert år revisorer og vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til Generalforsamlingen. Både revisorene og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

26 KAPITTEL 5 -DIVERSE BESTEMMELSER 18 Lovendring Lovendringer kan kun skje på ordinær Generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. 19 Stemmetall Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall. 20 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær Generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær Generalforsamling med minst ¾ flertall. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 3 nevnte formål. Definisjoner Absolutt flertall Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. Kvalifisert flertall Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 14. april 2007, kl. 14.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen (veibeskrivelse bak i bladet)

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 1. april 2006, kl. 16.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Forslag til dagsorden: 1. Valg

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG NSSK 45 ÅR

SHETLAND SHEEPDOG NSSK 45 ÅR SHETLAND SHEEPDOG NSSK 45 ÅR Årgang 46 Nr. 2 2009 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv. 13, 4050 Sola 51 65

Detaljer

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling Norsk Shetland Sheepdog Klubb, Saksumdalsvegen 750, 2608 Lillehammer Tillitsvervfordeling Styret: Leder: Hanne Bolgnes Esp, 7070 Bosberg 73 83 72 05 Nestleder: Arne Løland Solbergveien 13, 4050 Sola 51

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG. Returadresse: Olsen Kjønnerødveien 134 3175 Ramnes

SHETLAND SHEEPDOG. Returadresse: Olsen Kjønnerødveien 134 3175 Ramnes B Returadresse: Olsen Kjønnerødveien 134 3175 Ramnes SHETLAND SHEEPDOG Bildet øverst til venstre: NSSKs hovedutstiiling på Bogstad. BIR og BIM, fra venstre: GB Ch Nord Uch NV-06 KBHV06 W-06 Edglonian the

Detaljer

SHETLAND SHEEPDOG. God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR

SHETLAND SHEEPDOG. God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR SHETLAND SHEEPDOG God jul og godt nytt år! NSSK 45 ÅR Årgang 46 Nr. 4 2009 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv.

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

Innkomne forslag, og forslag fra Styret

Innkomne forslag, og forslag fra Styret Innkomne forslag, og forslag fra Styret Forslag fra Styret Forslag 1 fra Styret: Forslag til nye lover, basert på den nye Lovnormalen til NKK. De nye lovene trer i kraft 01.01.2007 (vedlegg). Forslag 2

Detaljer

Årgang 47 Nr. 3 2010

Årgang 47 Nr. 3 2010 SHETLAND SHEEPDOG Årgang 47 Nr. 3 2010 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv. 13, 4050 Sola 51 65 18 92 Nestleder:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne.

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Kjære medlemmer På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Vi vill med dette beklage på det sterkeste denne hendelsen,å håper

Detaljer